10.klas 10.klasse. klasse. Skoleåret 2009/2010. & Privatskolerne i Århus. Århus Kommune, Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.klas 10.klasse. klasse. Skoleåret 2009/2010. & Privatskolerne i Århus. Århus Kommune, Børn og Unge"

Transkript

1 10.klas 10.klasse klasse Skoleåret 2009/2010 Århus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Århus

2 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s 10. klasse hæftet for skoleåret 2009/2010 udgives af Århus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Århus Copyright Århus Kommune, Børn og Unge Redaktør: Henrik Johansen Oplag: 4000 Foto: Ulla Rose Andersen Grafisk tilrettelæggelse: CDR-Forlag Tryk: Århus Kommunes Kopicenter Hæftet uddeles gratis til alle elever på 9. årgang i Århus Kommune Enkelte hæfter kan rekvireres hos Århus Kommune, Børn og Unge tlf.:

3 10. klasse i Århus Kommune på vej mod en ungdomsuddannelse På de følgende sider kan du finde informationer om 10. klasse. Bagest i hæftet er der faktabokse, hvor du kan læse om de forskellige tilbud, du kan vælge mellem, hvis du vil tage 10. klasse i Århus Kommune i skoleåret 2009/2010. På skolernes hjemmesider kan du endvidere finde udførlige oplysninger om de forskellige 10. klasse tilbud. Undervisningen foregår på et 10. klassecenter, hvor der er samlet elever fra flere forskellige skoler. I Århus har vi 5 centre, hvor der tilbydes 10. klasse. Der er endvidere 10. klasse tilbud på 3 særligt tilrettelagte forløb samt på enkelte privatskoler. 10. klasse er for dig, der har brug for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring. Du tilbydes et spændende og lærerigt år hvor du kan møde nye kammerater og lærere vælge temaer og fag, der passer til dine forudsætninger og behov og ruster dig til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse tilbuddet i Århus Kommune er bredt sammensat og retter sig mod såvel de unge, der ønsker at komme videre inden for Erhvervsuddannelserne: Teknisk skole, Handelsskolerne og Social- og Sundhedsuddannelserne, som de unge, der ønsker sig en gymnasial uddannelse: Almen gymnasium, HF, HHX og HTX. Der anvendes undervisningsmetoder der tilgodeser både unge med særlig flair for praktisk arbejde og unge med mere fokus på det boglige. Derfor er det vigtigt, at du bruger tid på at indsamle informationer og tænke tingene godt igennem, før du træffer dine valg. Tal med dine forældre, lærere og UU vejleder undervejs. God arbejdslyst og held og lykke med 10. klasse og din videre uddannelse. December 2008 Pauli Johansen Videncenterchef Vi har tilrettelagt vores 10. klasse tilbud, så du får den bedst mulige start på din videre færd i uddannelsessystemet. Nyt 10. klassecenter Næste skoleår åbner et nyt 10. klassecenter Center 10 Århus. Vi har sammensat en bred og varieret temarække, der ligesom på de øvrige centre, indeholder udfordringer og muligheder uanset om du vil udvikle dig i en praktisk/erhvervsrettet eller boglig retning. Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s

4 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s Om uddannelsen Århus Kommune udbyder et flerstrenget 10. klasse tilbud, der afspejler den mangfoldighed, der kendetegner byens unge og modsvarer tidens krav og forventninger på ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet. Den overordnede målsætning for 10. klasse er gennem faglige udfordringer og succesoplevelser at fungere som springbræt til en ungdomsuddannelse og til et godt og aktivt voksenliv. Der lægges derfor stor vægt på, at skabe en kombination af høj kvalitet i undervisningen og trygge og udfordrende ungdomsmiljøer, der fremmer den indbyrdes forståelse mellem eleverne. 10. klasse har de meget klare målsætninger at du opnår: En forbedring af de faglige kundskaber. At blive afklaret med hensyn til dit valg af ungdomsuddannelse. Formålet med 10. klasse i Århus Kommune er at skabe et godt grundlag for at komme videre i uddannelsessystemet. For at leve op til formålet og ikke mindst for, at du får et godt og udbytterigt skoleår, er det vigtigt at du: Møder skolen og dine kammerater med en positiv indstilling og en god vilje til at gøre en indsats. Er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt. Deltager aktivt og engageret. På 10. klassecentrenes hjemmesider (se faktabokse bagerst i hæftet) kan du orientere dig om de mange valgmuligheder du har for at vælge temaer og sammensætte dine fag, så dit 10. skoleår bliver et år, hvor du både får dyrket dine interesser, udviklet dig fagligt og bliver mere parat til at vælge din videre uddannelse

5 Uddannelsesplanen danner grundlag for undervisningens tilrettelæggelse, så du fagligt og personligt opnår det bedste resultat af 10. klasse og får en god overgang til en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at du sammen med din UU vejleder tydeligt beskriver i din uddannelsesplan, hvad du vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse. 10. klasse er bygget op efter følgende model Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del indeholder obligatoriske fag, obligatorisk selvvalgt opgave og obligatorisk brobygning. Den valgfri del indeholder tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter samt frivillig brobygning til forskellige ungdomsuddannelser. Kontakt UU vejlederen for yderligere oplysninger om forløbene på 10. klassecentrene. Undervisningen i 10. klasse er et tilbud til elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse er også et tilbud til de unge, der eventuelt falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse. Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s

6 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s Forløbet 10. klasse kan være tilrettelagt som et helårsforløb med afgangsprøve i juni 2010 eller et kortere forløb med afgangsprøve i december 2009 eller januar Obligatoriske fag Dansk, matematik og engelsk. Tilbudsfag Tysk, fransk, fysik/kemi samt en række fag, der fastlægges af det enkelte 10. klassecenter. Se centrenes hjemmesider eller kontakt UU vejlederen for yderligere oplysninger. I faktaboksene bagest i hæftet og på skolernes hjemmesider kan du finde flere informationer om de forskellige temaer. Obligatorisk selvvalgt opgave I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven skal have udgangspunkt i din uddannelsesplan og bedømmes med en skriftlig udtalelse og/eller en karakter. 10. klassecentrene tilbyder ud over obligatoriske fag og tilbudsfag også en række temaer.

7 Brobygning Den obligatoriske brobygning udgør 2 uger for et helårs 10. klasse forløb og en uge for et kortere forløb. Der skal brobygges til mindst to forskellige uddannelser, eller du kan vælge at kombinere en uges brobygning med en uges ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Ud over den obligatoriske brobygning kan du deltage i op til fire ugers frivillig brobygning. Din UU vejleder kan give flere oplysninger om muligheder og retningslinjer. Øvrige aktiviteter Der arrangeres ofte forskellige øvrige aktiviteter som supplement til undervisningen i løbet af 10. klasse - f.eks. skolerejser. Det er den enkelte skole, der tilrettelægger omfanget af disse aktiviteter. Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med skolerejserne. Deltagelse i skolerejser mv. er frivillig. Skolerne tilrettelægger undervisning for de elever, der ikke deltager. Læs mere på skolernes hjemmesider. Et brobygningsforløb giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med en eller flere ungdomsuddannelser. Betegnelsen dækker over særligt tilrettelagte undervisnings-forløb, hvor man deltager i undervisningen på en ungdomsuddannelse. Der kan brobygges til alle ungdomsuddannelser. Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s

8 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s Prøve Ved afslutningen af 10. klasse som helårsforløb eller kortere forløb, kan du tilmelde dig 10. klasse prøven (FS10). Der er mulighed for at aflægge alle 10. klasse prøverne eller aflægge 10. klasse prøver i udvalgte fag. Du har desuden mulighed for at aflægge en eller flere af Folkeskolens Afgangsprøver (FSA) i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/ kemi. Du kan også vælge at kombinere prøverne, så du aflægger 10. klasse prøver i et eller flere fag og kombinerer det med en eller flere af FSA - prøverne i andre fag. Prøveafvikling efter kortere forløb afvikles på Center 10 Århus. Sidste frist for tilmelding er den 1. november Kontakt din UU vejleder for nærmere information. Vejledning UU vejlederen kan give dig råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til dit videre uddannelsesforløb. Din uddannelsesplan skal være præcis og udførlig, da den bruges i forbindelse med optagelse til 10. klasse.

9 Tilmelding Alle elever, der søger 10. klasse, bliver i første omgang fordelt i forhold til distriktsskolerne samt de prioriterede ønsker og uddannelsesplanen. Ved elevfordelingen tages der hensyn til de prioriterede ønsker og uddannelsesplanen. Hvis du efterfølgende ønsker skoleskift til et andet 10. klassecenter, er det kun muligt, hvis der er ledige pladser. Din UU vejleder eller klasselærer vil give dig nærmere besked om de praktiske ting i forbindelse med aflevering af skema mv. Særlig tilrettelagt 10. klasse For dig der har brug for et særligt tilrettelagt 10. klasseforløb. Se faktaboksene bagest i hæftet. 9 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s

10 ESAA (Elite Sport Akademi Aarhus) kombinerer din uddannelse med din elitesports karriere 1 0 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s Er du elitesportsudøvere og ønsker at kombinere din uddannelse med din sport kan 10. esaa på Rundhøj Skolen eller Vejlby Skole være en mulighed for dig. Hvis du bliver en del af 10. esaa får du mulighed for at morgentræne to gange om ugen i en lang række sportsgrene kombineret med bl.a. styrketræning, kurser og fysioterapiordning. For at blive optaget på 10. esaa skal du søge om sportslig godkendelse gennem din klub. Ansøgningsfristen for sportslig godkendelse er 30. januar Hvis du bliver sportsligt godkendt, er du sikret en plads i 10. esaa på én af de to skoler, men du skal stadig søge optagelse i 10. klasse. Se mere på www. esaa.dk, hvor du også finder ansøgningsskemaet eller på Rundhøjskolens eller Vejlby Skoles hjemmeside.

11 Tilmelding Tilmelding til 10. klasse sker via FTU (Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne). Din UU vejleder vil informere dig nærmere om proceduren. Tilmeldingsfrist: 15. marts Onsdag den 8. april 2009 modtager eleverne besked fra det 10. klassecenter man er optaget på. Privatskoler Der er to privatskoler i Århus, der tilbyder 10. klasse. Der er ikke noget ansøgningsskema til privatskolerne. Hvis du er interesseret i optagelse, skal du henvende dig direkte til skolen. Se faktaboksene bagest i hæftet. Hvis du vil vide mere Kontakt din egen UU vejleder. Tjek skolernes hjemmesider for information om 10. klasse. Deltag i orienteringsmøderne om 10. klasse. (Tid og sted finder du i faktaboksene og på skolernes hjemmesider.) Ring til et 10. klassecenter eller en skole med særlig tilrettelagt 10. klasse tilbud og få yderligere information. På de næste sider finder du en samlet oversigt over 10. klasse tilbuddene i Århus Kommune. Tjek faktaboksene og gå videre derfra. 1 1 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s

12 1 2 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s 10. klasse centre: Skolens navn: Center 10 Århus Adresse: Høgevej 25, 8210 Århus V Tlf.nr.: (indtil 31. december 2008) (fra 1. januar 2009) Skoleleder: Poul Højmose UU vejleder: Marie Thodberg Web adresse: Turbo Boglig * Task Force Service og Turisme Musik Kunst og Design Fodbold Idræt Gastronomi mad mm Teknisk / Praktiske fag (Forberedelse til teknisk skole eller lign.) * For dig der vil sætte ekstra turbo på det faglige i et halvt eller helt skoleår. Du får ekstra mange timer i dansk, matematik, engelsk samt evt. et eller flere af følgende fag: tysk, fysik og fransk. Linjen giver et godt afsæt, hvis du overvejer at aflægge prøver allerede i december Onsdag den 28. januar 2009 kl Skolens navn: Grønløkkeskolen Skolens navn: Grønløkkeskolen Adresse: Grønløkke Allé 9, 8310 Tranbjerg J Tlf.nr.: Skoleleder: Stefan Møller Christiansen UU vejleder: Jette Kristoffersen Web adresse: Boglige fag med læringsstile (på denne linje er det en forudsætning, at du har haft tysk fra 7. klasse) Teknisk / Praktiske fag (Erhvervsklasse). På denne linje er du i praktik to dage om ugen IT og IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) Tirsdag den 20. januar 2009 kl Skolens navn: Rundhøjskolen Adresse: Holmevej 200, 8270 Højbjerg Tlf.nr.: Skoleleder: Mogens Toustrup UU vejledere: Hans Peter Mehlsen og Anders Skov Vejledningen omfatter tillige esaa Web-adresse: Boglige fag (Forberedelse til gymnasial uddannelse) Teknisk / Praktiske fag (Forberedelse til en teknisk erhvervsuddannelse) Merkantil linje (Forberedelse til en merkantil erhvervsuddannelse) Håndbold Musik / Teater ESAA Elite Sports Akademi Aarhus Torsdag den 8. januar 2009 kl (Esaa) Tirsdag den 27. januar 2009 kl (generel 10. klasse)

13 Skolens navn: Vejlby Skole Adresse: Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tlf.nr.: Skoleleder: Jørgen Tvorup Pæd. Leder: Marianne Bach UU vejleder: Bodil Fisker Web adresse: Fitness og Sundhed Boglige fag ESAA Elite Sports Akademi Aarhus Erhvervsrettet pigeklasse Tirsdag den 20. januar 2009 kl (Esaa) Onsdag den 21. januar 2009 kl (generel 10. klasse) Skolens navn: Vestergårdsskolen Adresse: Nordbyvej 25, 8260 Viby J Tlf.nr.: Skoleleder: Bente Andersen Web adresse: Adventure Science / Naturvidenskab Boglige fag Tirsdag den 29. januar 2009 kl Særlig tilrettelagte 10. klasse forløb: Skolens navn: Læssøesgades Skole Adresse: Læssøesgade 24, 8000 Århus C Tlf.nr.: Skoleleder: Niels Bo Nielsen UU vejleder: Christian Skovborg Web adresse: Tema Et tilbud til dig der er tosproget elev Onsdag den 6. februar 2009 kl Skolens navn: Søndervangskolen Skolens navn: Søndervangskolen Adresse: Søndervangsallé 40, 8260 Viby J Tlf.nr.: Skoleleder: Rani Bødstrup Hørlyck UU vejleder: Hans Laursen Web adresse: Brobygning: Faglighed IT og medier Når klassen er oprettet afholdes informationsmøde i løbet af foråret Optagelse finder sted via Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik. Eleverne vil typisk blive visiteret fra specialklasser, special efterskoler og lignende. Ved ansøgertal på mere end 12 elever kan tidligere skolegang blive en del af optagelseskriteriet. 1 3 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s

14 1 4 Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s 10. klasse på privatskoler Skolens navn: Laursens Realskole Adresse: Hjelmensgade 12, 8000 Århus C Tlf.nr.: Skoleleder: Troels Kirkeskov Jensen UU vejledere: Joan Wøhlk Petersen Web adresse: Musik Fodbold Ungdomsuddannelses forberedende Der afholdes informationsmøde for elever, der er optaget til det kommende skoleår. Skolens navn: N. Kochs Skole Adresse: Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Tlf.nr.: Skoleleder: Stig Madsen UU vejleder: Ib Jensen Web adresse: Film 10 en verden fuld af levende billeder Fodbold 10 det fodbold det dejligt Musik 10 en anderledes udtryksform Gymnasie 10 udfordring og udvikling Mandag den 5. januar 2009: Film10 Tirsdag den 6. januar 2009: Gymnasie10 Onsdag den 7. januar 2009: Musik10 Torsdag den 8. januar 2009: Fodbold10

15 Tilst Hasle brabrand viby Åbyhøj 5 7 Åby Holme Vejlby Frederiksbjerg Højbjerg Risskov Århus 1. Center 10 Århus 2. Grønløkkeskolen 3. Rundhøjskolen 4. Vejlby Skole 5. Vestergårdsskolen 6. Læssøesgades Skole 7. Søndervangskolen 8. Laursens Realskole 9. N. Kochs Skole 2 Tranbjerg

16

skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus

skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus skoleåret 2012/2013, Aarhus KOMMUNE, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNE I aarhus 10. klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2012/2013 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus Copyright

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

klasse skoleåret 2013/2014

klasse skoleåret 2013/2014 klasse skoleåret 2013/2014 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE& PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2013/2014 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klasse 2010/11 Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Hvorfor vælge 10. klasse? Side 3 Fag og prøver Side 4 Øvrige aktiviteter Side 5 Linjerne Side 6 Handel og kommunikation Side 7 Sport10 Side 8 Global Side

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere