Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang"

Transkript

1 Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY Nr. 4 December årgang

2 Præstens hjørne De vise mænd er heldigvis for kloge Af Johanne Langkjær Fårup I gamle dage begyndte julen sent. I min mormors barndomshjem blev der først pyntet op til jul lillejuleaften. Til gengæld varede julen noget længere: Det siges endog, at man sine steder havde juletræet stående så langt som helt til påske, og i det mindste et stykke ind i januar. Og netop Helligtrekongersdag d. 6. januar markerede traditionelt julens afslutning. Her hører vi historien om, at de tre vise mænd når frem til det lille Jesusbarn og:»da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.«matthæus 2, Men i dag begynder julen tidligere og tidligere. Tager man til New York, ja så kan man vide sig sikker på en ting, nemlig at julemanden ankommer hvert år på samme dag: Torsdag Således også på Allan Herriks fantastiske før 1.søndag i advent (Thanksgiving Day) og forside, hvor julemandens besked til de vise hvert år indlogerer han sig på 8. etage i stormagasinet Macy s, hvor han residerer resten af komme på? Den 6. januar?! Man skal kende mænd synes klar: Hvad er det for en tid at julemåneden. Men også herhjemme ankommer julemanden på butikstorve og i storcentre komme dryssende her midt i januarudsalget sin besøgelsestid; det nytter ikke noget at Projekt2:Layout 1 22/02/12 13:54 Side 1 omtrent ved samme tid og gør herfra og til den med myrra skær, guld og røgelse mig her og 23. december kl sit bedste for at få julehandelsstemningen i vejret. Hvad du ønsker, nytår, ellers kan I altså ikke få pengene tilbage. der. Gaverne skal kunne byttes mellem jul og skal du få! Ho Ho ho! Men når vi begynder julen tidligere, så kører vi også trætte tidligere: De fleste kan efter julemånedens velsignelser og overflødighedshorn af julekalendere, juleafslutninger, juleklip, julebag, julefrokoster, julebryg, julehygge, julekoncerter og julegaveindkøb ikke holde juledampen oppe ret meget længere end til 2. juledag. Så slutter festen. Væk med kravelnisserne. Ikke flere pebernødder til mig, tak. Nu vil vi have nytårskrudt og nytårskur. Ve, den arme butiksassistent der har glemt at fjerne dadelkonfekten fra hylden. Det er derfor lidt som om, der er noget»outdatet«over de vise mænd fra Østerland, der kommer traskende 6. januar. De4kirker.dk Forside Besøg vores hjemmeside Her er kalenderen altid opdateret 2

3 Lader de sig mon skræmme bort af julemandens indvendinger? Vender de mon om igen, de tre vise mænd? Nej, det er de heldigvis for kloge til. De skal nok ankomme helt i rette tid til krybben i stalden og glædes over den frelser, som er født for os alle. Det er godt, at de tre vise mænd kommer traskende, efter at sidste byttedato er udløbet. For det vidner om, at når vi er kørt juletrætte, så fortsætter historien om Jesusbarnet heldigvis! Ikke kun i en papkasse på loftet i storcentret sammen med julemandskostumet gemt væk til næste år, men som Guds historie med mennesket fra fødsel til død og ind i opstandelsens lys påskemorgen. Så selvom vi nu nyder for-julens glæder og velsignelser, så lad os med de vise mænd glæde os over barnet i krybben og bag-julens budskab om, at dette heldigvis kun er begyndelsen på evangeliet om Guds søn. Fortsættelse følger Glædelig jul! Menighedsrådsvalg Et nyt hold er klar til at tage fat Af Bent Sørensen, formand for menighedsrådet Så fik vi valgt et nyt menighedsråd. Seks nye medlemmer. Halvdelen er altså nyvalgte. Det lykkedes ikke rådet at blive fuldtalligt i første omgang, da vi som et forsøg afholdt valgforsamling. De sidste tre medlemmer blev dog hurtigt fundet. Heldigvis har der ikke været ønsker om at vende tilbage til et menighedsråd i hvert sogn. Så skulle der nemlig have været valgt 20 medlemmer i stedet for 12. Faktisk kunne vi have valgt kun at have seks medlemmer i det sammenlagte menighedsråd. Men det, mente det afgående menighedsråd ikke, ville være en god idé. Der har nemlig vist sig, at der er nok af opgaver at tage fat på. Det skyldes muligvis et højt aktivitetsniveau i pastoratet. Og et stort engagement blandt medarbejdere, frivillige og menighedsrådsmedlemmer. Gudstjenester for alle Lad mig nævne nogle få eksempler fra de seneste måneder: Udover de tilbagevendende gudstjenester søndag formiddag har der været afholdt friluftsgudstjeneste i præstens have, høstgudstjeneste for børn i alle aldre i Husby kirke og høstgudstjeneste i Ørslev kirke. Konfirmandforberedelsen startede med gudstjeneste i Føns kirke. Et hold børn fra 3. og 4. klasse er minikonfirmander i november og december, og de medvirker ved familiegudstjenesten i Føns kirke den 9. december. Ved flere gudstjenester har vores dejlige kor medvirket. Musik og foredrag I oktober sang Gitta-Maria Sjöberg for en begejstret tilhørerskare i Husby kirke, og Irene Hasager akkompagnerede på flygel. Senere i oktober deltog knap 100 sangglade mennesker i»syng-dansk aften«i Udby kirke sammen med operasanger Jesper Buhl og hans kone, pianisten Hanne Bramsen Buhl. Vi må heller ikke glemme, at Sørine Godtfredsen talte om»den åndløse dansker«i Ørslev kirke, og Peter Mygind holdt foredrag om»unge vold og mobning«i Ejby hallen. Begge møder var arrangeret af Samarbejdende Sogne, som er et samarbejde mellem menighedsrådene i den tidligere Ejby kommune. Hynder og orgel Men der sker også noget bag kulisserne: Et lille dedikeret udvalg er i færd med at finde frem til nye, pæne hynder til bænke og knæfald i Ørslev kirke. Et andet udvalg har løbet fonde på dørene og opnået tilsagn til, at det enestående orgel i Husby kirke kan blive renoveret fra inderst til yderst. Samtidig er gravere og menighedsråd stærkt optaget af at få nedbragt det kostbare energiforbrug i kirkerne. 3

4 Ny præst, provst og biskop Hvis vi løfter blikket lidt højere og ser på nogle af de aktiviteter, der er gennemført i den valgperiode, der nu er til ende, er det vel på sin plads at nævne, at vi startede med at vælge en ny præst. Ved samme lejlighed fik vi også ny provst, hvilket menighedsrådet dog ikke havde indflydelse på. Menighedsrådsmedlemmer og præster havde til gengæld indflydelse på, hvem der skulle være den nye biskop for Fyns Stift. Nogle af os var endda så heldige at deltage ved indsættelsen af Tine Lindhardt i Odense Domkirke. Det var en festlig start for os alle og for den nye biskop. Farvel og goddag Vi tager afsked med seks engagerede menighedsrådsmedlemmer: Anne Berg, mangeårigt medlem og tidligere formand i Ørslev Lis Kimer Greve, kirkeværge i Ørslev Jørgen Aagaard, redaktør af dette blad Jørgen Eskildsen, kirkeværge i Udby Hanne R. Christensen, sekretær for menighedsrådet Else Munck Nielsen, kirkeværge i Føns og menighedsrådets kasserer Stor tak for jeres indsats! Og vi byder de nye medlemmer, der har valgt at bruge tid og kræfter på at skabe gode rammer for et rigt kirkeliv i vore fire sogne, velkommen. Det er: Kristian Romme og Irene Thorsted Rasmussen, valgt i Føns Susanne F. Andersen, Hilmar Christensen og Ole Henrik Larsen, valgt i Ørslev Gitte Hjarnø Petersen, valgt i Udby. Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde i de næste to år, som valgperioden varer i forsøgsperioden. Se på hvem der er valgt til diverse poster og udvalg. Juleevangeliet Lukas kap. 2, vers 1-20 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:»ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. 4

5 Det nye menighedsråd I september 2012 blev der afholdt en såkaldt valgforsamling for at vælge nyt menighedsråd til de fire kirker Føns, Ørslev, Udby og Husby. Det nye menighedsråd består af følgende 12 medlemmer: Bent Sørensen, Husby Min kone og jeg flyttede i 2003 fra Viborg til Husby. Året efter blev jeg valgt til menighedsrådet i Husby sammen med fem energiske kvinder fra lokalområdet. Vi var alle nye og uerfarne. Alligevel måtte vi påtage os den bundne opgave at gennemføre renoveringen af Husby kirke. Arbejdet stod på i 1½ år, men resultatet blev ganske vellykket. Og kostbart! I samme periode blev vi enige med de øvrige menighedsråd i pastoratet om at lægge de fire menighedsråd sammen til et. Det er gået godt i de første fire år. Alle har været indstillet på, at pastoratet er en enhed, og at vi trækker i samme retning. Jeg er sikker på, at dette arbejde vil blive videreført i den kommende menighedsrådsperiode. Indimellem bliver der tid til at udføre havearbejde eller vedligeholde vores skønne gamle hus. Og så er der lige syv børnebørn, der ofte kommer på besøg. Rita Feld Hansen, Husby Jeg er valgt i Husby sogn, og har siddet i næsten 2 valgperioder, ialt i 7 år, nu tager jeg 2 år til, så må der nye kræfter til. Jeg er gift med Jørgen og bor i Husby, og vi har en voksen datter. Jeg har været med til mange sjove og spændende ting i vores kirke. Kirken er renoveret, graverhuset ligeså. Vi har oprettet et pas toratsråd ved de 4 kirker. Vi har valgt ny sognepræst, da den gamle stoppede, og for nylig har vi haft bispevalg. Den største udfordring for det nye pastoratsråd må være at få Ørslev kirke renoveret, det har været på dagsordenen i det afgående pastoratsråd igennem længere tid. Yrsa Kristiansen, Husby Efter at have siddet i menighedsrådet i 2 perioder kan jeg se tilbage på 8 spændende år. I første periode var det kun Husby alene, og der havde vi 4 rigtig spændende år med kirkerenovering og renovering af graverhuset. Vi blev i den periode også enige om at danne et pastoratsråd: Føns, Ørslev, Udby og Husby. I næste periode skulle vi have en ny præst, og det var en meget spændende tid. Vi var så heldige, at Johanne valgte at blive vores præst. Jeg har været i kirkegårdsudvalget, og også på vore kirkegårde sker der meget i disse år. Lone Lauridsen, Udby Jeg er 51 år og bor i Viby med min familie, hvor der p.t. er 3 hjemmeboende børn. Jeg arbejder som informationsmedarbejder 30 timer om ugen og er derudover en aktiv deltager i foreningsarbejde. Det er min 3. periode i menighedsrådet, jeg nu går ind i. Det gør jeg med glæde, fordi der i det fælles menighedsråd for de 4 sogne er en vældig god arbejdsånd, hvor vi siden sammenlægningen har undgået splid og store diskussioner, men i stedet arbejdet sammen om vores fælles mål. Det har også været dejligt at mærke, at vi føler lige ansvar for alle 4 kirker. Vi har delt opgaverne op, så vi har mulighed for at arbejde med det, der interesserer os. Jeg har især koncentreret mig om Kor- og musikudvalget, og vi arbejder for, at de 4 kirker er kendt for gode musikalske arrangementer. Gitte Hjarnø Petersen, Udby Jeg hedder Gitte er 41 år og gift med Thomas. Sammen har vi tre børn, der alle er vokset op på Vesterdal Efterskole, hvor vi alle fem bor, 5

6 og hvor Thomas og jeg også arbejder. I foråret blev vores datter konfirmeret af Johanne i Udby Kirke, og i den forbindelse fik jeg en god fornemmelse af, hvad en engageret præst i et»lille«sogn har at byde på af nærvær, anderledes arrangementer, deltageransvarlighed godt krydret med leg og latter. Alle disse ting ligger helt i tråd med de værdier, jeg oplever og arbejder med til daglig på efterskolen. Så da jeg blev opfordret til at være med i menighedsrådet, tænkte jeg med det samme, at det lød spændende. Jeg håber at kunne yde et bidrag til, at vores sogne stadigt opleves som et trygt og kærligt sted, ikke mindst for de unge. Joan Steffensen, Udby Jeg er valgt for Udby sogn og har siddet i menighedsrådet i 4 år. Jeg har arbejdet i kirke- og kirkegårdsudvalget, hvor vi står for det årlige kirkesyn. Vi har lavet en folder om valg af gravsteder og set på kirkegårdenes fremtid. Jeg har været kontaktperson, lavet lønforhandlinger og nye kontrakter til de ansatte. Derudover har jeg været med til at planlægge de årlige udflugter. Jeg ser frem til endnu et par spændende år som medlem af menighedsrådet og til samarbejdet med vores dygtige medarbejdere. Kristian Romme, Føns Jeg er 65 år gammel. Jeg var praktiserende læge i Ejby fra 1975, til jeg blev pensioneret i Mine forældre har altid haft en meget nær tilknytning til folkekirken. Min far var organist i Ørslev kirke fra en gang i 1950-erne og til vist en gang i 1990-erne. Mine forældres tilknytning til Folkekirken er nok smittet af på mig. Min kone, Inger og jeg flyttede til Føns i 2004, og jeg begyndte jævnligt at komme til gudstjeneste i Føns kirke. Da jeg blev pensioneret i 2008, fik jeg bedre tid, og jeg blev mere og mere glad for at komme i kirken. Nu vil jeg helst til gudstjeneste i en af vores 4 kirker hver søndag. Jeg læser jævnligt nyt på hjemmesiden»de 4 kirker«og i»kirke & Sogn«. På hjemmesiden fandt jeg virksomhedsplanen for Føns, Ørslev, Udby og Husby menighedsråd, og især dette gav mig interesse for at deltage i arbejdet i menighedsrådet. Det er mit indtryk, at menighedsrådet for De 4 kirker er velfungerende, og jeg vil gerne medvirke til, at dette fortsætter. Erik Nielsen, Føns Mit navn er Erik Nielsen. Jeg er årgang -39 og gift med min kone Birthe. Vi bor i Føns på ottende år. Jeg er uddannet ingeniør og har haft flere interessante job i såvel det private som det offentlige regi. Jeg har været i menighedsrådet siden foråret 2011, hvor jeg trådte ind, fordi et rådsmedlem måtte udtræde. Min tilgang til menighedsrådsarbejdet bygger på en almen, kristen livsholdning og en interesse i at fremme kirkelivet i vort lokalsamfund. Endvidere en interesse i at bevare og vedligeholde vore smukke, gamle kirker. Min kone og jeg er begge medlemmer af vort kirkekor. Irene Rasmussen, Føns Jeg hedder Irene, og jeg er 52 år og gift med John (musikskoleleder). Vi har 4 børn, hvoraf Emil på 15 år stadig er hjemmeboende. Vi flyttede til Præsteengen i Føns i Jeg er lærer på Skrillingeskolen (specialskole) i Middelfart. 6

7 Min interesse og engagement i det kirkelige arbejde har jeg haft, siden jeg som barn var med i FDF/FPF, og siden blev jeg leder i børnearbejdet i FDF/FPF. Gennem dette har jeg siddet i forskellige udvalg, som i samarbejde med kirkerne i Fredericia afviklede gudstjenester for børn og unge. Desuden har jeg i et par år i samarbejde med daværende sognepræst i Nørre Åby haft»mini-konfirmand-undervisning«. I sommerhalvåret nyder jeg de fantastiske ture på vandet som medlem af Føns Søsportsklub, og jeg har tidligere i nogle år været med i lokaludvalget for Føns og Omegn. Ole Henrik Larsen, Ørslev Mit navn er Ole Henrik Larsen. Jeg er 67 år, gift med Anne-Marie og har 2 voksne sønner. Jeg har været landmand hele mit liv, kun afbrudt af 5 år på landboforeningens regnskabskontor. Vi har sammen drevet landbrug på Ulvsrod, fra 1972 til I 2009 flyttede vi til vores nuværende hus i Ruerne. være et godt sted at komme såvel som bruger som ansat. Jeg glæder mig til, at vi ses i kirken. Hilmar Christensen, Ørslev Jeg er på 32. år gift med Lissen. 3 børn og 7 børnebørn. Bopæl: Tellerup by Ørslev sogn. Stilling: Pensionist, men aktiv juletræsdyrker. Jeg har tidligere i en periode været medlem af menighedsrådet i Ørslev. Er glad for at være medlem af en menighed med et aktivt personale. Det vil jeg gerne give et beskedent bidrag til at bevare fremover. Adventsfamiliegudstjeneste Kirken er inde i en meget udfordrende tid med forsøg på tilpasning til det moderne samfund. Det er indholdet i gudstjenesten anden brug af kirken hvordan bevares vore kirker kirkegårdens fremtidige indretning? Den udvikling vil det blive spændende at komme tættere på. Sanne F. Andersen, Ørslev Hvorfor har jeg ladet mig vælge ind i menighedsrådet efter 10 år som graver i Ørslev? Jo, jeg er glad for at gå i kirke, jeg vil gerne bakke op om vores gode præst Johanne og støtte op om arbejdet med, at de 4 kirker forsat vil Minikonfirmander fra de 4 sogne medvirker, og efter gudstjenesten er der julehygge og æbleskiver i Føns gl. skole i samarbejde med Føns og Omegns beboerforening. Eva og Martin Knudsen akkompagnerer til fællessang og spiller julemusik. Føns kirke 9. december kl

8 En stjerne gæstede Husby Af Lone Kjærsig Lauridsen, formand for Kor- og musikudvalget Vi fik idéen om en koncert med operastjernen Gitta-Maria Sjöberg for et par år siden og fik positivt tilsagn. Gitta-Maria ville gerne tage turen til Husby og synge, heldigvis. Pianisten Irene Hasager er hendes faste akkompagnatør, og det var den»pakke«, vi tegnede kontrakt på. Vi var meget spændte på, om vi kunne tiltrække publikum til en sådan koncert og også lidt spændte på, hvordan sådan en stor stjerne ville synes om kirken og arrangementet. Vi blev derfor lidt imponerede, da Gitta-Maria efter koncerten foreslog at indspille musik i kirken, hvis vi kunne skaffe publikum! Det garanterede vi, at vi kan, så hold øje med kirkebladet det næste års tid, hvis du har lyst til at være med ved den lejlighed. Kor- og musikudvalget består pt. af: Andreas Feirup Erik Nielsen, menighedsrådet Helle Blinkenberg Johanne Langkjær Faarup Katarina Larsen Lone Kjærsig Lauridsen, menighedsrådet Mogens Steinrud Er du interesseret i at være med, så skriv til 8

9 Samarbejdende sogne: Fortvivlelse Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole: Foredrag om Søren Kierkegaard og hans opfattelse af begrebet Fortvivlelse. Fortvivlelse er ikke et begreb, vi som moderne mennesker er bevidste om, men det betyder ikke, at vi ikke kender det, ja, spørgsmålet er, om vi ikke kender det så alt for godt som en udefinerbar uro og smerte i samvittigheden eller som en fremmedfølelse overfor os selv, hinanden, verden. 22. januar* kl i Harndrup* (**se dagspressen for præcise oplysninger om sted og tidspunkt, da dette ikke lå fast ved deadline) 9

10 Orgelrestaurering Orglet i Husby Kirke piber lidt for tiden Af Erik Nielsen, orgeludvalget Det gamle smukke orgel i Husby trænger igen til en restaurering. Sidste gang, orglet gennemgik en omfattende istandsættelse, var i Denne blev udført af orgelbyggeriet P. Bruhn og Søn i Rødekro. På daværende tidspunkt var det grevskabet Wedellsborg, der afholdt en betydelig del af den samlede omkostning på ca kr. Husby Kirke blev først statskirke i Efter istandsættelsen udtalte Kirkeministeriets orgelkonsulent Hildebrandt-Nielsen i en godkendelseserklæring bl.a.: Orglet fremstår nu som et fornemt musikinstrument. Traktur, registratur og vindforsyningsanlæg fungerer udmærket; spillemåden er nok lidt tungere end normalt ved nye orgler, men den er ingenlunde ubehagelig. Den særprægede disposition med 9 stemmer på 1 manual giver en fyldig og ædel klang med mange fine variationsmuligheder. Det er meget lykkeligt, at dette fornemme, gamle orgel er blevet bevaret og nu fremstår på en smuk måde. Der er altså nu snart gået 25 år siden istandsættelsen i Nu er det imidlertid igen tid for en restaurering af orglet. Måske skal der lige nævnes nogle oplysninger om orglet. Orglet blev bygget af orgelfirmaet Marcussen og Søn i Aabenraa i året Det blev indbygget bag en betydelig ældre facade fra et tidligere orgel fra ca Orglet er udstyret med 9 stemmer, 1 manual og 1 pedalmanual. Det har vist sig, at orglets indre er belagt med bygningsstøv, sandsynligvis stammende fra kirkens restaurering, og det på trods af en ret omfattende beskyttelse af orgelkassen med træplader og plastfolie. Dette bygningsstøv har, sammen med et fugtigt indeklima, betydet belægninger af skimmelsvampesporer, der på længere sigt kan være ødelæggende for de gamle trædele i orglet. Yderligere betyder støv og snavs udenpå og inden i orgelpiberne, at disse skal stemmes højere og højere. På længere sigt kan piberne tage skade, idet pibematerialet ikke kan tåle de vedblivende udvidelser, der er nødvendige for at orglet kan opnå en nogenlunde stemning. Garneringen på spillebordets tangenter er nedslidte, og der er ligeledes konstateret slideslør ved tangenterne. Dette er årsag til, at styrestifter og foringer skal udskiftes. På den gamle orgelfront er facadepibernes tinbelægninger fra sidste renovering stærkt misfarvede, sandsynligvis på grund af syreholdig, fugtig luft gennem en længere periode. Derfor vil vi gerne have tinbelægningerne på piberne fornyet, så facaden igen kan fremstå smuk, som den bør på dette gamle instrument. Rengøringen af orglets indre er ret omfattende. Alle piber skal udtages og grundigt rengøres. Alle bevægelige dele fra tangenterne til vindladere (trakturen) skal rengøres og omhyggeligt aftørres. Alt omkring vindladere, ventilkasser og pibestokke rengøres og behandles mod skimmelsvamp. For en yderligere beskyttelse mod skimmelsvamp ønsker vi at montere 2 varmelegemer med hver en effekt på 140 Watt i bunden af orgelkassen. Varmelegemerne er hygrometerog termostatsstyrede og skal fungere sammen med en ventilator. Når orglet igen er bragt i spillebar stand, skal det efterintoneres og stemmes. Vi har indset, at en sådan restaureringsopgave er en økonomisk krævende ting for vort menighedsråd. Derfor blev det besluttet, at en stor del af den kalkulerede pris på ca kr. gerne skulle kunne dækkes af fondsmidler. Flere fonde er blevet adspurgt, og af disse har Augustinusfonden lovet at donere kr. til opgaven, hvilket vi naturligvis er meget glade for. Førend restaureringsarbejdet forhåbentlig snart kan igangsættes, skal den resterende sum penge fremskaffes gennem kirkens sædvanlige finansieringsmuligheder. Det sidste, der skal foretages, inden orglet igen kan tages i brug, er, at Kirkeministeriets orgelkonsulent skal udstede en godkendelseserklæring af en tilfredsstillende, gennemført restaureringsopgave. 10

11 1111

12 Musikskolen underholder Middelfart Musikskoles elever præsenterer, hvad de har arbejdet med i løbet af året. Bagefter er der luciabrød og saft i sideskibet til både børn og voksne. Entre til Musikskolens støtteforening: 25 kr. Husby kirke den 15. december kl

13 Julens læsninger Husby kirke 31. dec. kl Nytårsaftensgudstjeneste Efter gudstjenesten ønskes godt nytår med kage og et lille glas i sideskibet. Kom og syng julen ind, mens vi hører de smukke læsninger, der hører julen til. Voksenkoret ved de 4 kirker og medlemmer af menigheden medvirker. Kaffe og julekage i våbenhuset. Føns kirke 13. december kl Vinterkoncert Medvirkende: Musikelever fra Vesterdal efterskole m.fl. Kom til en aften spækket med forskelligartede musikalske indslag krydret med fællessange og oplæsning. I forbindelse med koncerten samles der ind til Danmarksindsamlingen den 8. februar. Kaffe i våbenhuset efter koncerten. Udby kirke 5. februar kl Fri entre. Sangaften i Husby»Sangen har varme, og derfor den bryder stivhed og frost, så det tør i dit sind.«midt i vinterkulden bliver der igen mulighed at lade»sindet tø«ved en fællessangsaften med udgangspunkt i højskolesangbogens sange. Tema: Svenske viser og sange. Medvirkende:»Svenske viser«(musikalsk trio) Sangaftenerne sker i samarbejde mellem Tanderup sogn og Føns, Ørslev, Udby og Husby pastorat. Kaffe og kage undervejs. Husby graverhus 23. januar kl Dorthe Stæhr Nielsen og Johanne Fårup Kyndelmisse-gudstjeneste m. spisning Ved kyndelmisse fejrer vi, at vi er halvvejs gennem vinteren og at lyset lige så stille er på vej tilbage. Kirkekoret ved de 4 kirker medvirker og efter gudstjenesten er alle velkomne til fællesspisning i Ørslev forsamlingshus. Ørslev kirke 3. februar kl

14 Korstævne i Husby kirke Lørdag d. 2. marts er der korstævne i Husby kirke, hvor en stor del af korene fra Middelfart provsti medvirker. Korstævnet slutter med en koncert kl Dirigent: Carsten Seyer-Hansen er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og filosofi ved Århus Universitet. Han underviser i dag i kor- og ensembleledelse samt musik historie ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Siden januar 2003 har han været kantor i Århus Domkirke. Husby kirke 2. marts kl Fri entre. Aftengudstjeneste ved årets konfirmander Ørslev kirke 5. marts kl Kirkevandring Palmesøndag Den 24. marts er der kirkevandring fra Føns kirke til Udby kirke. Vi starter i Føns kirke med en kort andagt kl og går herefter de 4 km til Udby kirke over Ronæsbrovej. Her vil der være kaffe og rundstykker, inden højmessen starter kl Koret medvirker ved højmessen. 24. marts kl Læs mere i næste kirkeblad! 14

15 Aktiviteter December: 9. dec. kl Advents-familiegudstjeneste. Føns kirke og Gl. skole Gudstjeneste og efterfølgende hygge i Føns Gl. skole 10. dec. kl Sangaften v/ Andreas Feirup og Lilian Kidmose Husby forsamlingshus 13. dec. kl Julens læsninger. Koret medvirker Føns kirke 15. dec. kl Musikskolens julekoncert Husby kirke Januar: 9. jan. kl Onsdagsklubben: Konfirmandstuen, Føns Foredrag ved Børge Petersen, Ebberup:»På sporet af roebanen«12. jan. kl Kirkehøjskole: Grundtvig til forskel Middelfart Sognegård 22. jan. kl Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole: Harndrup Fortvivelse. Om Søren Kierkegaard. (se nærmere i dagspresen) Arrangør: Samarbejdende Sogne 23. jan. kl Onsdagsklubben: Konfirmandstuen, Føns Foredrag ved Viggo Lind, Odense:»Gotland og andre øer omkring Sverige«23. jan. kl Sangaften v/johanne Langkjær Fårup Husby graverhus og Dorthe Stæhr Februar: 3. feb. kl Kyndelmisse-gudstjeneste med efterfølgende Ørslev kirke fællesspisning i Ørslev Forsamlingshus 5. feb. kl Vinterkoncert med Vesterdal Efterskole Udby kirke 6. feb. kl Onsdagsklubben: Konfirmandstuen, Føns Foredrag ved sognepræst Agnete Holm Hvidt:»Fynske sagn og folkeeventyr«9. feb. kl Kirkehøjskole: Kampen om Kierkegaard Brenderup Sognegård Marts: 2. marts kl Korstævne: afslutningskoncert Husby kirke 6. marts kl Onsdagsklubben: Foredrag ved fhv. borgmester Konfirmandstuen, Føns i Kerteminde, Else Møller:»Fra bondekone til borgmester«24. marts kl Andagt og kirkevandring mod Udby kirke, Føns kirke hvor der er kaffe og rundstykker inden højmessen kl Adresser ved kirkerne Sognepræst: Johanne Langkjær Fårup, Ronæsbrovej 18, Føns, 5580 Nr. Åby, tlf , Menigheds- Bent Sørensen, Storegade 51, Husby, 5592 Ejby, tlf , rådsformand: Kirkeværger Føns: Ørslev: Udby: Husby: Kristian Romme, Ovnhusvej 6, 5580 Nr. Aaby, tlf , Hilmar Christensen, Tellerupvej 40, 5591 Gelsted, tlf , Lone Kjærsig Lauridsen, Vibyvej 44, 5580 Nr. Aaby, tlf , Rita Feld Hansen, Storegade 45, 5592 Ejby, tlf , Gravere Husby: Tommy Rasmussen, Kirkebakken 12, 5591 Gelsted, tlf , Føns, Ørslev, Kirsten Bang Nielsen, Hylkedamvej 81, 5591 Gelsted, tlf , Udby: Stig Linaa Jensen, Byvejen 37, 5466 Asperup, tlf (gravermedhjælper) 15

16 Gudstjenesteliste vinter December Søndag den 9. dec.: Højmesse i Husby kl , 2.s.i advent. Børnegudstjeneste i Føns kl Herefter julehygge i Føns gl. skole. JMF Søndag den 16. dec.: Føns kl. 9.00, 3. s.i advent. Jens Rothmann. Søndag den 23. dec.: Udby kl , 4. s.i advent. JLF. Mandag den 24. dec.: Føns kl , Juleaften. JLF. Juleaften. Ørslev kl , JLF. Tirsdag den. 25. dec.: Husby kl , 1. juledag. JLF. Onsdag den. 26. dec.: Udby kl , 2. juledag. JLF. Søndag den 30. dec.: Ørslev kl , Julesøndag. Dorthe Stæhr Nielsen. Mandag den 31. dec.: Husby kl , Nytårsaften. JLF. Februar Søndag den 3. februar: Ørslev kl , Seksagesima. (Kyndelmisse) spisning koret medvirker. JLF. Søndag den 10. februar: Føns kl , Fastelavn. JLF. Søndag den 17. februar: Husby kl. 9.00, 1. s.i fasten. Mikkel Holmegaard Larsen. Søndag den 24. februar: Udby kl , 2. s. i fasten. JLF. Marts Søndag den 3. marts: Ørslev kl , 3. s. i fasten. JLF. Søndag den 10. marts: Føns kl , Midfaste. Lars Højland. Søndag den 17. marts: Husby kl , Maria bebudelsesdag. Katarina Larsen medvirker (violin). JLF. Januar Søndag den 6. januar: Udby kl. 9.00, H3K søndag. Dorthe Stæhr Nielsen. Søndag den 13. januar: Føns kl , 1. s.e.h3k. JLF. Søndag den 20. januar: Husby kl , 2. s.e.h3k. Husby nytårsparade med Husby-Tanderup spejdergruppe. JLF. Søndag den 27. januar: Udby kl , Septuagesima. JLF. Kirkebil kan bestilles til alle fire kirker uanset bopæl senest 2 dage før hos: Gelsted Taxa (Middelfart Taxa), tlf Kirke og Sogn Udgives af Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd og udkommer fire gange årligt. Bladet husstandsomdeles til alle husstande i pastoratet og sendes til interesserede. Frivillige bidrag til bladet kan indbetales på konto nr. i Nordea: eller Giro ved kasserer Ole Larsen. Redaktionsgruppen består af Bent Sørensen (ansvarshavende), Johanne Langkjær Fårup, Lone Kjærsig Lauridsen og Jørgen Aagaard. Næste nummer udkommer i uge 9. Deadline den 4. februar, Bidrag til dette nummer sendes til: Jørgen Aagaard, Forside: Allan Herrik. Mark & Storm Grafisk A/S, 5750 Ringe

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby December 2014 - februar 2015 Sognebladet for Skæve og Hørby Af sognepræst Mette Volsgaard Julen i korssting 2 Hvert år, når vi nærmer os december, glæder jeg mig til igen at skulle høre juleevangeliet:

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

Varnæs Sogns Kirkeblad

Varnæs Sogns Kirkeblad Varnæs Sogns Kirkeblad Hvorfor er julen så vigtig Jo, for troen er troen i kraft af glædesforventning og ikke troen på. Det er i bogen Til trøst, Johannes Møllehave beskæftiger sig med de breve, Søren

Læs mere

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne kirkeblad nr. 72 advent 2010 Fattig Fattig I Berlin sidder der en mand og fortæller, at kirken har store problemer: der er ikke ret mange medlemmer af

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere