Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang"

Transkript

1 Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY Nr. 4 December årgang

2 Præstens hjørne De vise mænd er heldigvis for kloge Af Johanne Langkjær Fårup I gamle dage begyndte julen sent. I min mormors barndomshjem blev der først pyntet op til jul lillejuleaften. Til gengæld varede julen noget længere: Det siges endog, at man sine steder havde juletræet stående så langt som helt til påske, og i det mindste et stykke ind i januar. Og netop Helligtrekongersdag d. 6. januar markerede traditionelt julens afslutning. Her hører vi historien om, at de tre vise mænd når frem til det lille Jesusbarn og:»da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.«matthæus 2, Men i dag begynder julen tidligere og tidligere. Tager man til New York, ja så kan man vide sig sikker på en ting, nemlig at julemanden ankommer hvert år på samme dag: Torsdag Således også på Allan Herriks fantastiske før 1.søndag i advent (Thanksgiving Day) og forside, hvor julemandens besked til de vise hvert år indlogerer han sig på 8. etage i stormagasinet Macy s, hvor han residerer resten af komme på? Den 6. januar?! Man skal kende mænd synes klar: Hvad er det for en tid at julemåneden. Men også herhjemme ankommer julemanden på butikstorve og i storcentre komme dryssende her midt i januarudsalget sin besøgelsestid; det nytter ikke noget at Projekt2:Layout 1 22/02/12 13:54 Side 1 omtrent ved samme tid og gør herfra og til den med myrra skær, guld og røgelse mig her og 23. december kl sit bedste for at få julehandelsstemningen i vejret. Hvad du ønsker, nytår, ellers kan I altså ikke få pengene tilbage. der. Gaverne skal kunne byttes mellem jul og skal du få! Ho Ho ho! Men når vi begynder julen tidligere, så kører vi også trætte tidligere: De fleste kan efter julemånedens velsignelser og overflødighedshorn af julekalendere, juleafslutninger, juleklip, julebag, julefrokoster, julebryg, julehygge, julekoncerter og julegaveindkøb ikke holde juledampen oppe ret meget længere end til 2. juledag. Så slutter festen. Væk med kravelnisserne. Ikke flere pebernødder til mig, tak. Nu vil vi have nytårskrudt og nytårskur. Ve, den arme butiksassistent der har glemt at fjerne dadelkonfekten fra hylden. Det er derfor lidt som om, der er noget»outdatet«over de vise mænd fra Østerland, der kommer traskende 6. januar. De4kirker.dk Forside Besøg vores hjemmeside Her er kalenderen altid opdateret 2

3 Lader de sig mon skræmme bort af julemandens indvendinger? Vender de mon om igen, de tre vise mænd? Nej, det er de heldigvis for kloge til. De skal nok ankomme helt i rette tid til krybben i stalden og glædes over den frelser, som er født for os alle. Det er godt, at de tre vise mænd kommer traskende, efter at sidste byttedato er udløbet. For det vidner om, at når vi er kørt juletrætte, så fortsætter historien om Jesusbarnet heldigvis! Ikke kun i en papkasse på loftet i storcentret sammen med julemandskostumet gemt væk til næste år, men som Guds historie med mennesket fra fødsel til død og ind i opstandelsens lys påskemorgen. Så selvom vi nu nyder for-julens glæder og velsignelser, så lad os med de vise mænd glæde os over barnet i krybben og bag-julens budskab om, at dette heldigvis kun er begyndelsen på evangeliet om Guds søn. Fortsættelse følger Glædelig jul! Menighedsrådsvalg Et nyt hold er klar til at tage fat Af Bent Sørensen, formand for menighedsrådet Så fik vi valgt et nyt menighedsråd. Seks nye medlemmer. Halvdelen er altså nyvalgte. Det lykkedes ikke rådet at blive fuldtalligt i første omgang, da vi som et forsøg afholdt valgforsamling. De sidste tre medlemmer blev dog hurtigt fundet. Heldigvis har der ikke været ønsker om at vende tilbage til et menighedsråd i hvert sogn. Så skulle der nemlig have været valgt 20 medlemmer i stedet for 12. Faktisk kunne vi have valgt kun at have seks medlemmer i det sammenlagte menighedsråd. Men det, mente det afgående menighedsråd ikke, ville være en god idé. Der har nemlig vist sig, at der er nok af opgaver at tage fat på. Det skyldes muligvis et højt aktivitetsniveau i pastoratet. Og et stort engagement blandt medarbejdere, frivillige og menighedsrådsmedlemmer. Gudstjenester for alle Lad mig nævne nogle få eksempler fra de seneste måneder: Udover de tilbagevendende gudstjenester søndag formiddag har der været afholdt friluftsgudstjeneste i præstens have, høstgudstjeneste for børn i alle aldre i Husby kirke og høstgudstjeneste i Ørslev kirke. Konfirmandforberedelsen startede med gudstjeneste i Føns kirke. Et hold børn fra 3. og 4. klasse er minikonfirmander i november og december, og de medvirker ved familiegudstjenesten i Føns kirke den 9. december. Ved flere gudstjenester har vores dejlige kor medvirket. Musik og foredrag I oktober sang Gitta-Maria Sjöberg for en begejstret tilhørerskare i Husby kirke, og Irene Hasager akkompagnerede på flygel. Senere i oktober deltog knap 100 sangglade mennesker i»syng-dansk aften«i Udby kirke sammen med operasanger Jesper Buhl og hans kone, pianisten Hanne Bramsen Buhl. Vi må heller ikke glemme, at Sørine Godtfredsen talte om»den åndløse dansker«i Ørslev kirke, og Peter Mygind holdt foredrag om»unge vold og mobning«i Ejby hallen. Begge møder var arrangeret af Samarbejdende Sogne, som er et samarbejde mellem menighedsrådene i den tidligere Ejby kommune. Hynder og orgel Men der sker også noget bag kulisserne: Et lille dedikeret udvalg er i færd med at finde frem til nye, pæne hynder til bænke og knæfald i Ørslev kirke. Et andet udvalg har løbet fonde på dørene og opnået tilsagn til, at det enestående orgel i Husby kirke kan blive renoveret fra inderst til yderst. Samtidig er gravere og menighedsråd stærkt optaget af at få nedbragt det kostbare energiforbrug i kirkerne. 3

4 Ny præst, provst og biskop Hvis vi løfter blikket lidt højere og ser på nogle af de aktiviteter, der er gennemført i den valgperiode, der nu er til ende, er det vel på sin plads at nævne, at vi startede med at vælge en ny præst. Ved samme lejlighed fik vi også ny provst, hvilket menighedsrådet dog ikke havde indflydelse på. Menighedsrådsmedlemmer og præster havde til gengæld indflydelse på, hvem der skulle være den nye biskop for Fyns Stift. Nogle af os var endda så heldige at deltage ved indsættelsen af Tine Lindhardt i Odense Domkirke. Det var en festlig start for os alle og for den nye biskop. Farvel og goddag Vi tager afsked med seks engagerede menighedsrådsmedlemmer: Anne Berg, mangeårigt medlem og tidligere formand i Ørslev Lis Kimer Greve, kirkeværge i Ørslev Jørgen Aagaard, redaktør af dette blad Jørgen Eskildsen, kirkeværge i Udby Hanne R. Christensen, sekretær for menighedsrådet Else Munck Nielsen, kirkeværge i Føns og menighedsrådets kasserer Stor tak for jeres indsats! Og vi byder de nye medlemmer, der har valgt at bruge tid og kræfter på at skabe gode rammer for et rigt kirkeliv i vore fire sogne, velkommen. Det er: Kristian Romme og Irene Thorsted Rasmussen, valgt i Føns Susanne F. Andersen, Hilmar Christensen og Ole Henrik Larsen, valgt i Ørslev Gitte Hjarnø Petersen, valgt i Udby. Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde i de næste to år, som valgperioden varer i forsøgsperioden. Se på hvem der er valgt til diverse poster og udvalg. Juleevangeliet Lukas kap. 2, vers 1-20 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:»ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. 4

5 Det nye menighedsråd I september 2012 blev der afholdt en såkaldt valgforsamling for at vælge nyt menighedsråd til de fire kirker Føns, Ørslev, Udby og Husby. Det nye menighedsråd består af følgende 12 medlemmer: Bent Sørensen, Husby Min kone og jeg flyttede i 2003 fra Viborg til Husby. Året efter blev jeg valgt til menighedsrådet i Husby sammen med fem energiske kvinder fra lokalområdet. Vi var alle nye og uerfarne. Alligevel måtte vi påtage os den bundne opgave at gennemføre renoveringen af Husby kirke. Arbejdet stod på i 1½ år, men resultatet blev ganske vellykket. Og kostbart! I samme periode blev vi enige med de øvrige menighedsråd i pastoratet om at lægge de fire menighedsråd sammen til et. Det er gået godt i de første fire år. Alle har været indstillet på, at pastoratet er en enhed, og at vi trækker i samme retning. Jeg er sikker på, at dette arbejde vil blive videreført i den kommende menighedsrådsperiode. Indimellem bliver der tid til at udføre havearbejde eller vedligeholde vores skønne gamle hus. Og så er der lige syv børnebørn, der ofte kommer på besøg. Rita Feld Hansen, Husby Jeg er valgt i Husby sogn, og har siddet i næsten 2 valgperioder, ialt i 7 år, nu tager jeg 2 år til, så må der nye kræfter til. Jeg er gift med Jørgen og bor i Husby, og vi har en voksen datter. Jeg har været med til mange sjove og spændende ting i vores kirke. Kirken er renoveret, graverhuset ligeså. Vi har oprettet et pas toratsråd ved de 4 kirker. Vi har valgt ny sognepræst, da den gamle stoppede, og for nylig har vi haft bispevalg. Den største udfordring for det nye pastoratsråd må være at få Ørslev kirke renoveret, det har været på dagsordenen i det afgående pastoratsråd igennem længere tid. Yrsa Kristiansen, Husby Efter at have siddet i menighedsrådet i 2 perioder kan jeg se tilbage på 8 spændende år. I første periode var det kun Husby alene, og der havde vi 4 rigtig spændende år med kirkerenovering og renovering af graverhuset. Vi blev i den periode også enige om at danne et pastoratsråd: Føns, Ørslev, Udby og Husby. I næste periode skulle vi have en ny præst, og det var en meget spændende tid. Vi var så heldige, at Johanne valgte at blive vores præst. Jeg har været i kirkegårdsudvalget, og også på vore kirkegårde sker der meget i disse år. Lone Lauridsen, Udby Jeg er 51 år og bor i Viby med min familie, hvor der p.t. er 3 hjemmeboende børn. Jeg arbejder som informationsmedarbejder 30 timer om ugen og er derudover en aktiv deltager i foreningsarbejde. Det er min 3. periode i menighedsrådet, jeg nu går ind i. Det gør jeg med glæde, fordi der i det fælles menighedsråd for de 4 sogne er en vældig god arbejdsånd, hvor vi siden sammenlægningen har undgået splid og store diskussioner, men i stedet arbejdet sammen om vores fælles mål. Det har også været dejligt at mærke, at vi føler lige ansvar for alle 4 kirker. Vi har delt opgaverne op, så vi har mulighed for at arbejde med det, der interesserer os. Jeg har især koncentreret mig om Kor- og musikudvalget, og vi arbejder for, at de 4 kirker er kendt for gode musikalske arrangementer. Gitte Hjarnø Petersen, Udby Jeg hedder Gitte er 41 år og gift med Thomas. Sammen har vi tre børn, der alle er vokset op på Vesterdal Efterskole, hvor vi alle fem bor, 5

6 og hvor Thomas og jeg også arbejder. I foråret blev vores datter konfirmeret af Johanne i Udby Kirke, og i den forbindelse fik jeg en god fornemmelse af, hvad en engageret præst i et»lille«sogn har at byde på af nærvær, anderledes arrangementer, deltageransvarlighed godt krydret med leg og latter. Alle disse ting ligger helt i tråd med de værdier, jeg oplever og arbejder med til daglig på efterskolen. Så da jeg blev opfordret til at være med i menighedsrådet, tænkte jeg med det samme, at det lød spændende. Jeg håber at kunne yde et bidrag til, at vores sogne stadigt opleves som et trygt og kærligt sted, ikke mindst for de unge. Joan Steffensen, Udby Jeg er valgt for Udby sogn og har siddet i menighedsrådet i 4 år. Jeg har arbejdet i kirke- og kirkegårdsudvalget, hvor vi står for det årlige kirkesyn. Vi har lavet en folder om valg af gravsteder og set på kirkegårdenes fremtid. Jeg har været kontaktperson, lavet lønforhandlinger og nye kontrakter til de ansatte. Derudover har jeg været med til at planlægge de årlige udflugter. Jeg ser frem til endnu et par spændende år som medlem af menighedsrådet og til samarbejdet med vores dygtige medarbejdere. Kristian Romme, Føns Jeg er 65 år gammel. Jeg var praktiserende læge i Ejby fra 1975, til jeg blev pensioneret i Mine forældre har altid haft en meget nær tilknytning til folkekirken. Min far var organist i Ørslev kirke fra en gang i 1950-erne og til vist en gang i 1990-erne. Mine forældres tilknytning til Folkekirken er nok smittet af på mig. Min kone, Inger og jeg flyttede til Føns i 2004, og jeg begyndte jævnligt at komme til gudstjeneste i Føns kirke. Da jeg blev pensioneret i 2008, fik jeg bedre tid, og jeg blev mere og mere glad for at komme i kirken. Nu vil jeg helst til gudstjeneste i en af vores 4 kirker hver søndag. Jeg læser jævnligt nyt på hjemmesiden»de 4 kirker«og i»kirke & Sogn«. På hjemmesiden fandt jeg virksomhedsplanen for Føns, Ørslev, Udby og Husby menighedsråd, og især dette gav mig interesse for at deltage i arbejdet i menighedsrådet. Det er mit indtryk, at menighedsrådet for De 4 kirker er velfungerende, og jeg vil gerne medvirke til, at dette fortsætter. Erik Nielsen, Føns Mit navn er Erik Nielsen. Jeg er årgang -39 og gift med min kone Birthe. Vi bor i Føns på ottende år. Jeg er uddannet ingeniør og har haft flere interessante job i såvel det private som det offentlige regi. Jeg har været i menighedsrådet siden foråret 2011, hvor jeg trådte ind, fordi et rådsmedlem måtte udtræde. Min tilgang til menighedsrådsarbejdet bygger på en almen, kristen livsholdning og en interesse i at fremme kirkelivet i vort lokalsamfund. Endvidere en interesse i at bevare og vedligeholde vore smukke, gamle kirker. Min kone og jeg er begge medlemmer af vort kirkekor. Irene Rasmussen, Føns Jeg hedder Irene, og jeg er 52 år og gift med John (musikskoleleder). Vi har 4 børn, hvoraf Emil på 15 år stadig er hjemmeboende. Vi flyttede til Præsteengen i Føns i Jeg er lærer på Skrillingeskolen (specialskole) i Middelfart. 6

7 Min interesse og engagement i det kirkelige arbejde har jeg haft, siden jeg som barn var med i FDF/FPF, og siden blev jeg leder i børnearbejdet i FDF/FPF. Gennem dette har jeg siddet i forskellige udvalg, som i samarbejde med kirkerne i Fredericia afviklede gudstjenester for børn og unge. Desuden har jeg i et par år i samarbejde med daværende sognepræst i Nørre Åby haft»mini-konfirmand-undervisning«. I sommerhalvåret nyder jeg de fantastiske ture på vandet som medlem af Føns Søsportsklub, og jeg har tidligere i nogle år været med i lokaludvalget for Føns og Omegn. Ole Henrik Larsen, Ørslev Mit navn er Ole Henrik Larsen. Jeg er 67 år, gift med Anne-Marie og har 2 voksne sønner. Jeg har været landmand hele mit liv, kun afbrudt af 5 år på landboforeningens regnskabskontor. Vi har sammen drevet landbrug på Ulvsrod, fra 1972 til I 2009 flyttede vi til vores nuværende hus i Ruerne. være et godt sted at komme såvel som bruger som ansat. Jeg glæder mig til, at vi ses i kirken. Hilmar Christensen, Ørslev Jeg er på 32. år gift med Lissen. 3 børn og 7 børnebørn. Bopæl: Tellerup by Ørslev sogn. Stilling: Pensionist, men aktiv juletræsdyrker. Jeg har tidligere i en periode været medlem af menighedsrådet i Ørslev. Er glad for at være medlem af en menighed med et aktivt personale. Det vil jeg gerne give et beskedent bidrag til at bevare fremover. Adventsfamiliegudstjeneste Kirken er inde i en meget udfordrende tid med forsøg på tilpasning til det moderne samfund. Det er indholdet i gudstjenesten anden brug af kirken hvordan bevares vore kirker kirkegårdens fremtidige indretning? Den udvikling vil det blive spændende at komme tættere på. Sanne F. Andersen, Ørslev Hvorfor har jeg ladet mig vælge ind i menighedsrådet efter 10 år som graver i Ørslev? Jo, jeg er glad for at gå i kirke, jeg vil gerne bakke op om vores gode præst Johanne og støtte op om arbejdet med, at de 4 kirker forsat vil Minikonfirmander fra de 4 sogne medvirker, og efter gudstjenesten er der julehygge og æbleskiver i Føns gl. skole i samarbejde med Føns og Omegns beboerforening. Eva og Martin Knudsen akkompagnerer til fællessang og spiller julemusik. Føns kirke 9. december kl

8 En stjerne gæstede Husby Af Lone Kjærsig Lauridsen, formand for Kor- og musikudvalget Vi fik idéen om en koncert med operastjernen Gitta-Maria Sjöberg for et par år siden og fik positivt tilsagn. Gitta-Maria ville gerne tage turen til Husby og synge, heldigvis. Pianisten Irene Hasager er hendes faste akkompagnatør, og det var den»pakke«, vi tegnede kontrakt på. Vi var meget spændte på, om vi kunne tiltrække publikum til en sådan koncert og også lidt spændte på, hvordan sådan en stor stjerne ville synes om kirken og arrangementet. Vi blev derfor lidt imponerede, da Gitta-Maria efter koncerten foreslog at indspille musik i kirken, hvis vi kunne skaffe publikum! Det garanterede vi, at vi kan, så hold øje med kirkebladet det næste års tid, hvis du har lyst til at være med ved den lejlighed. Kor- og musikudvalget består pt. af: Andreas Feirup Erik Nielsen, menighedsrådet Helle Blinkenberg Johanne Langkjær Faarup Katarina Larsen Lone Kjærsig Lauridsen, menighedsrådet Mogens Steinrud Er du interesseret i at være med, så skriv til 8

9 Samarbejdende sogne: Fortvivlelse Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole: Foredrag om Søren Kierkegaard og hans opfattelse af begrebet Fortvivlelse. Fortvivlelse er ikke et begreb, vi som moderne mennesker er bevidste om, men det betyder ikke, at vi ikke kender det, ja, spørgsmålet er, om vi ikke kender det så alt for godt som en udefinerbar uro og smerte i samvittigheden eller som en fremmedfølelse overfor os selv, hinanden, verden. 22. januar* kl i Harndrup* (**se dagspressen for præcise oplysninger om sted og tidspunkt, da dette ikke lå fast ved deadline) 9

10 Orgelrestaurering Orglet i Husby Kirke piber lidt for tiden Af Erik Nielsen, orgeludvalget Det gamle smukke orgel i Husby trænger igen til en restaurering. Sidste gang, orglet gennemgik en omfattende istandsættelse, var i Denne blev udført af orgelbyggeriet P. Bruhn og Søn i Rødekro. På daværende tidspunkt var det grevskabet Wedellsborg, der afholdt en betydelig del af den samlede omkostning på ca kr. Husby Kirke blev først statskirke i Efter istandsættelsen udtalte Kirkeministeriets orgelkonsulent Hildebrandt-Nielsen i en godkendelseserklæring bl.a.: Orglet fremstår nu som et fornemt musikinstrument. Traktur, registratur og vindforsyningsanlæg fungerer udmærket; spillemåden er nok lidt tungere end normalt ved nye orgler, men den er ingenlunde ubehagelig. Den særprægede disposition med 9 stemmer på 1 manual giver en fyldig og ædel klang med mange fine variationsmuligheder. Det er meget lykkeligt, at dette fornemme, gamle orgel er blevet bevaret og nu fremstår på en smuk måde. Der er altså nu snart gået 25 år siden istandsættelsen i Nu er det imidlertid igen tid for en restaurering af orglet. Måske skal der lige nævnes nogle oplysninger om orglet. Orglet blev bygget af orgelfirmaet Marcussen og Søn i Aabenraa i året Det blev indbygget bag en betydelig ældre facade fra et tidligere orgel fra ca Orglet er udstyret med 9 stemmer, 1 manual og 1 pedalmanual. Det har vist sig, at orglets indre er belagt med bygningsstøv, sandsynligvis stammende fra kirkens restaurering, og det på trods af en ret omfattende beskyttelse af orgelkassen med træplader og plastfolie. Dette bygningsstøv har, sammen med et fugtigt indeklima, betydet belægninger af skimmelsvampesporer, der på længere sigt kan være ødelæggende for de gamle trædele i orglet. Yderligere betyder støv og snavs udenpå og inden i orgelpiberne, at disse skal stemmes højere og højere. På længere sigt kan piberne tage skade, idet pibematerialet ikke kan tåle de vedblivende udvidelser, der er nødvendige for at orglet kan opnå en nogenlunde stemning. Garneringen på spillebordets tangenter er nedslidte, og der er ligeledes konstateret slideslør ved tangenterne. Dette er årsag til, at styrestifter og foringer skal udskiftes. På den gamle orgelfront er facadepibernes tinbelægninger fra sidste renovering stærkt misfarvede, sandsynligvis på grund af syreholdig, fugtig luft gennem en længere periode. Derfor vil vi gerne have tinbelægningerne på piberne fornyet, så facaden igen kan fremstå smuk, som den bør på dette gamle instrument. Rengøringen af orglets indre er ret omfattende. Alle piber skal udtages og grundigt rengøres. Alle bevægelige dele fra tangenterne til vindladere (trakturen) skal rengøres og omhyggeligt aftørres. Alt omkring vindladere, ventilkasser og pibestokke rengøres og behandles mod skimmelsvamp. For en yderligere beskyttelse mod skimmelsvamp ønsker vi at montere 2 varmelegemer med hver en effekt på 140 Watt i bunden af orgelkassen. Varmelegemerne er hygrometerog termostatsstyrede og skal fungere sammen med en ventilator. Når orglet igen er bragt i spillebar stand, skal det efterintoneres og stemmes. Vi har indset, at en sådan restaureringsopgave er en økonomisk krævende ting for vort menighedsråd. Derfor blev det besluttet, at en stor del af den kalkulerede pris på ca kr. gerne skulle kunne dækkes af fondsmidler. Flere fonde er blevet adspurgt, og af disse har Augustinusfonden lovet at donere kr. til opgaven, hvilket vi naturligvis er meget glade for. Førend restaureringsarbejdet forhåbentlig snart kan igangsættes, skal den resterende sum penge fremskaffes gennem kirkens sædvanlige finansieringsmuligheder. Det sidste, der skal foretages, inden orglet igen kan tages i brug, er, at Kirkeministeriets orgelkonsulent skal udstede en godkendelseserklæring af en tilfredsstillende, gennemført restaureringsopgave. 10

11 1111

12 Musikskolen underholder Middelfart Musikskoles elever præsenterer, hvad de har arbejdet med i løbet af året. Bagefter er der luciabrød og saft i sideskibet til både børn og voksne. Entre til Musikskolens støtteforening: 25 kr. Husby kirke den 15. december kl

13 Julens læsninger Husby kirke 31. dec. kl Nytårsaftensgudstjeneste Efter gudstjenesten ønskes godt nytår med kage og et lille glas i sideskibet. Kom og syng julen ind, mens vi hører de smukke læsninger, der hører julen til. Voksenkoret ved de 4 kirker og medlemmer af menigheden medvirker. Kaffe og julekage i våbenhuset. Føns kirke 13. december kl Vinterkoncert Medvirkende: Musikelever fra Vesterdal efterskole m.fl. Kom til en aften spækket med forskelligartede musikalske indslag krydret med fællessange og oplæsning. I forbindelse med koncerten samles der ind til Danmarksindsamlingen den 8. februar. Kaffe i våbenhuset efter koncerten. Udby kirke 5. februar kl Fri entre. Sangaften i Husby»Sangen har varme, og derfor den bryder stivhed og frost, så det tør i dit sind.«midt i vinterkulden bliver der igen mulighed at lade»sindet tø«ved en fællessangsaften med udgangspunkt i højskolesangbogens sange. Tema: Svenske viser og sange. Medvirkende:»Svenske viser«(musikalsk trio) Sangaftenerne sker i samarbejde mellem Tanderup sogn og Føns, Ørslev, Udby og Husby pastorat. Kaffe og kage undervejs. Husby graverhus 23. januar kl Dorthe Stæhr Nielsen og Johanne Fårup Kyndelmisse-gudstjeneste m. spisning Ved kyndelmisse fejrer vi, at vi er halvvejs gennem vinteren og at lyset lige så stille er på vej tilbage. Kirkekoret ved de 4 kirker medvirker og efter gudstjenesten er alle velkomne til fællesspisning i Ørslev forsamlingshus. Ørslev kirke 3. februar kl

14 Korstævne i Husby kirke Lørdag d. 2. marts er der korstævne i Husby kirke, hvor en stor del af korene fra Middelfart provsti medvirker. Korstævnet slutter med en koncert kl Dirigent: Carsten Seyer-Hansen er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og filosofi ved Århus Universitet. Han underviser i dag i kor- og ensembleledelse samt musik historie ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Siden januar 2003 har han været kantor i Århus Domkirke. Husby kirke 2. marts kl Fri entre. Aftengudstjeneste ved årets konfirmander Ørslev kirke 5. marts kl Kirkevandring Palmesøndag Den 24. marts er der kirkevandring fra Føns kirke til Udby kirke. Vi starter i Føns kirke med en kort andagt kl og går herefter de 4 km til Udby kirke over Ronæsbrovej. Her vil der være kaffe og rundstykker, inden højmessen starter kl Koret medvirker ved højmessen. 24. marts kl Læs mere i næste kirkeblad! 14

15 Aktiviteter December: 9. dec. kl Advents-familiegudstjeneste. Føns kirke og Gl. skole Gudstjeneste og efterfølgende hygge i Føns Gl. skole 10. dec. kl Sangaften v/ Andreas Feirup og Lilian Kidmose Husby forsamlingshus 13. dec. kl Julens læsninger. Koret medvirker Føns kirke 15. dec. kl Musikskolens julekoncert Husby kirke Januar: 9. jan. kl Onsdagsklubben: Konfirmandstuen, Føns Foredrag ved Børge Petersen, Ebberup:»På sporet af roebanen«12. jan. kl Kirkehøjskole: Grundtvig til forskel Middelfart Sognegård 22. jan. kl Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole: Harndrup Fortvivelse. Om Søren Kierkegaard. (se nærmere i dagspresen) Arrangør: Samarbejdende Sogne 23. jan. kl Onsdagsklubben: Konfirmandstuen, Føns Foredrag ved Viggo Lind, Odense:»Gotland og andre øer omkring Sverige«23. jan. kl Sangaften v/johanne Langkjær Fårup Husby graverhus og Dorthe Stæhr Februar: 3. feb. kl Kyndelmisse-gudstjeneste med efterfølgende Ørslev kirke fællesspisning i Ørslev Forsamlingshus 5. feb. kl Vinterkoncert med Vesterdal Efterskole Udby kirke 6. feb. kl Onsdagsklubben: Konfirmandstuen, Føns Foredrag ved sognepræst Agnete Holm Hvidt:»Fynske sagn og folkeeventyr«9. feb. kl Kirkehøjskole: Kampen om Kierkegaard Brenderup Sognegård Marts: 2. marts kl Korstævne: afslutningskoncert Husby kirke 6. marts kl Onsdagsklubben: Foredrag ved fhv. borgmester Konfirmandstuen, Føns i Kerteminde, Else Møller:»Fra bondekone til borgmester«24. marts kl Andagt og kirkevandring mod Udby kirke, Føns kirke hvor der er kaffe og rundstykker inden højmessen kl Adresser ved kirkerne Sognepræst: Johanne Langkjær Fårup, Ronæsbrovej 18, Føns, 5580 Nr. Åby, tlf , Menigheds- Bent Sørensen, Storegade 51, Husby, 5592 Ejby, tlf , rådsformand: Kirkeværger Føns: Ørslev: Udby: Husby: Kristian Romme, Ovnhusvej 6, 5580 Nr. Aaby, tlf , Hilmar Christensen, Tellerupvej 40, 5591 Gelsted, tlf , Lone Kjærsig Lauridsen, Vibyvej 44, 5580 Nr. Aaby, tlf , Rita Feld Hansen, Storegade 45, 5592 Ejby, tlf , Gravere Husby: Tommy Rasmussen, Kirkebakken 12, 5591 Gelsted, tlf , Føns, Ørslev, Kirsten Bang Nielsen, Hylkedamvej 81, 5591 Gelsted, tlf , Udby: Stig Linaa Jensen, Byvejen 37, 5466 Asperup, tlf (gravermedhjælper) 15

16 Gudstjenesteliste vinter December Søndag den 9. dec.: Højmesse i Husby kl , 2.s.i advent. Børnegudstjeneste i Føns kl Herefter julehygge i Føns gl. skole. JMF Søndag den 16. dec.: Føns kl. 9.00, 3. s.i advent. Jens Rothmann. Søndag den 23. dec.: Udby kl , 4. s.i advent. JLF. Mandag den 24. dec.: Føns kl , Juleaften. JLF. Juleaften. Ørslev kl , JLF. Tirsdag den. 25. dec.: Husby kl , 1. juledag. JLF. Onsdag den. 26. dec.: Udby kl , 2. juledag. JLF. Søndag den 30. dec.: Ørslev kl , Julesøndag. Dorthe Stæhr Nielsen. Mandag den 31. dec.: Husby kl , Nytårsaften. JLF. Februar Søndag den 3. februar: Ørslev kl , Seksagesima. (Kyndelmisse) spisning koret medvirker. JLF. Søndag den 10. februar: Føns kl , Fastelavn. JLF. Søndag den 17. februar: Husby kl. 9.00, 1. s.i fasten. Mikkel Holmegaard Larsen. Søndag den 24. februar: Udby kl , 2. s. i fasten. JLF. Marts Søndag den 3. marts: Ørslev kl , 3. s. i fasten. JLF. Søndag den 10. marts: Føns kl , Midfaste. Lars Højland. Søndag den 17. marts: Husby kl , Maria bebudelsesdag. Katarina Larsen medvirker (violin). JLF. Januar Søndag den 6. januar: Udby kl. 9.00, H3K søndag. Dorthe Stæhr Nielsen. Søndag den 13. januar: Føns kl , 1. s.e.h3k. JLF. Søndag den 20. januar: Husby kl , 2. s.e.h3k. Husby nytårsparade med Husby-Tanderup spejdergruppe. JLF. Søndag den 27. januar: Udby kl , Septuagesima. JLF. Kirkebil kan bestilles til alle fire kirker uanset bopæl senest 2 dage før hos: Gelsted Taxa (Middelfart Taxa), tlf Kirke og Sogn Udgives af Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd og udkommer fire gange årligt. Bladet husstandsomdeles til alle husstande i pastoratet og sendes til interesserede. Frivillige bidrag til bladet kan indbetales på konto nr. i Nordea: eller Giro ved kasserer Ole Larsen. Redaktionsgruppen består af Bent Sørensen (ansvarshavende), Johanne Langkjær Fårup, Lone Kjærsig Lauridsen og Jørgen Aagaard. Næste nummer udkommer i uge 9. Deadline den 4. februar, Bidrag til dette nummer sendes til: Jørgen Aagaard, Forside: Allan Herrik. Mark & Storm Grafisk A/S, 5750 Ringe

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 1 Marts 2013 www.4kirker.dk 44. årgang

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 1 Marts 2013 www.4kirker.dk 44. årgang Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY Nr. 1 Marts 2013 www.4kirker.dk 44. årgang Præstens hjørne Hvor findes Gud? Af Johanne Langkjær Fårup Den mest berømte af Jesu lignelser er formodentlig historien om

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December 2008 - Februar 2009 25. årgang 1 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 27. januar. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 2 Juni 2013 www.4kirker.dk 44. årgang

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 2 Juni 2013 www.4kirker.dk 44. årgang Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY Nr. 2 Juni 2013 www.4kirker.dk 44. årgang Præstens hjørne Jesus og Johannes Af Johanne Langkjær Fårup Snart er det Sankt Hans, og de lyse nætters tid; haver og grøftekanter

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere