KH bladetmaj Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret."

Transkript

1 KH bladetmaj Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej Århus N tlf.: Frit valg for handicappede Bjarne Ingemansens egne erfaringer blev drivkraften til jura-speciale om frit boligvalg. Hvad drømmer vi om? Kristelig Handicapforenings strategi skal blive til konkret handling.

2 Indhold 9 Bornholmerne bowler 10 Strategi: Hvad drømmer vi om? 12 Årsmøde På charmeoffensiv med pandekager Handicappede i Danmark har ikke frit boligvalg 6 Kan handicappede være uden udviklingspotentiale? 8 En trofast indsats Oplev flotte malerier 16 Nyt netværk for terapeuter på KH s bofællesskaber 18 Kort nyt 20 Andagt KH bladet Mange arbejder for samme sag Medlemsblad for: Kristelig Handicapforening Forside: Foto: Dorthe Kjærgaard Fotograf: Marianne Søndergård Layout: graphiccare.dk Tryk: Øko-Tryk Oplag: 1100 stk. Ansvarshavende redaktør: Marianne Søndergård Redaktør: Rikke Thomassen Kære læser. Dette nummer er for mig særlig kendetegnet ved den mangfoldighed af arbejde og tiltag, der er i Kristelig Handicapforening. Den mangfoldighed har jeg gang på gang mødt, hvor end jeg er kommet, siden min start i foreningen for et halvt år siden. Jeg møder mennesker som på hver sin måde, med de evner de har, arbejder for vores fælles sag i Kristelig Handicapforening. Nogle arbejder på det strategiske plan og lægger planer for vores videre arbejde, andre med at dygtiggøre sig og dermed tilfører organisationen vigtig viden ind i vores fællesskab. Endnu andre bidrager på tæt hold i hverdagen, med at bane vejen for vore mennesker med handicap, både i form af økonomisk støtte, faglig ekspertise og det at se den enkelte, og det behov vedkommende har for, under trygge forhold, at udfolde sig. Alt sammen beskrives i dette nummer, og jeg glæder mig over alle de kræfter, som på hver deres måde arbejder for samme sag, nemlig at varetage de handicappedes sag. God læselyst. Marianne Søndergård Næste nummer udkommer: September

3 Handicappede i Danmark har ikke frit boligvalg For Bjarne Ingemansen er der ingen tvivl om, at handicappede har ret til frit at vælge bolig. Det står tydeligt i FN s handicapkonvention. Men han ved også af egen erfaring at virkeligheden i Danmark er en helt anden, og det blev drivkraften for hans jura-speciale med emnet Handicappedes ret til frit at vælge bolig. Af Rikke Thomassen I dag bor Bjarne Ingemansens søn, Tobias, på det kristne bofællesskab Sydhjørnet i Vamdrup. Men vejen til Sydhjørnet blev ikke helt så lige, som FN s handicapkonvention ellers lægger op til, når det frie boligvalg står beskrevet. Det blev også baggrunden og drivkraften for, at Bjarne Ingemansen valgte at skrive om Handicappedes ret til frit at vælge bolig, da han skulle skrive speciale på jurastudiet. Et speciale, han har valgt at tilegne Kristelig Handicapforening. Specialet rummer værdifuld viden om handicappedes ret til frit valg og om retstilstanden i Danmark vurderet ud fra FN s handicapkonvention. Og for Bjarne Ingemansen er det tydeligt, at den danske lovgivning ikke lever op til FN s handicapkonvention, hvor der står, at handicappede skal have mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem, de gerne vil bo. I dag kan jeg glæde mig over, at Tobias bor i et kristent bofællesskab, som bakker op om hans kristne liv, siger Bjarne Ingemansen. Men det var ikke givet på forhånd, at det ville gå så godt. Det kommer vi tilbage til senere. Først lidt om de oplevelser, der blev drivkraften for Bjarne Ingemansens speciale. Bostedet lagde pres på Tobias Bjarne Ingemansen er gift med Anette og sammen har de fire børn. Deres ældste hedder Tobias og er i dag 22 år. Som 7-årig fik han diagnosen Aspergers 3

4 Handicappede i Danmark har ikke frit boligvalg (fortsat) De havde spurgt ham om noget med: Er du da ikke glad for at være her? Vil du gerne flytte? Det er vi da kede af at høre. Og Tobias vil ikke gøre nogen kede af det, så han sagde til dem, at han ikke ville flytte. Syndrom, og det stod klart for Anette og Bjarne Ingemansen, at Tobias også som voksen ville få brug for støtte i hverdagen. Vi havde allerede, da Tobias var år, fået skrevet ind i hans papirer, at vi og Tobias selv ønskede, at han skulle bo i et bofællesskab med et kristent værdigrundlag, fortæller Bjarne Ingemansen. Efter at Tobias var blevet 18 år, var vi med til et møde med kommunen, hvor medarbejderne belærte ham meget grundigt om, at han nu var myndig og selv skulle vælge og ikke tage hensyn til, hvad mor og far mente. Tobias sagde, at han ønskede et kristent bofællesskab. Men da det nye KH-bofællesskab Sydhjørnet ikke stod klar endnu, skulle han ud og bo et andet sted først på et kommunalt bosted. På et tidspunkt havde medarbejderne på dette bosted snakket med ham om at skulle flytte. De havde spurgt ham om noget med: Er du da ikke glad for at være her? Vil du gerne flytte? Det er vi da kede af at høre. Og Tobias vil ikke gøre nogen kede af det, så han sagde til dem, at han ikke ville flytte. Så kom han hjem til os i weekenden, og så var det os, der blev kede af det, siger Bjarne Ingemansen. Hvad er et hjem for dig? Det var hårdt for Tobias at være i, og det endte med, at han spurgte, om han måtte komme hjem og bo, indtil han kunne flytte ind på Sydhjørnet, og det gav vi ham lov til, siger Bjarne Ingemansen. Men da Tobias flyttede hjem til sine forældre, blev han indkaldt til et møde ved kommunen for at drøfte hans boligsituation. Det var tydeligt for os, at kommunen ønskede at bestemme, hvor Tobias skulle bo. Prøv at forestil dig, at du ikke selv kan bestemme, hvor og med hvem, du gerne vil bo. Hvad FN s handicapkonvention Artikel 19 a: at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform. er et hjem for dig? Er det for eksempel et kristent hjem? Og hvad vil du gøre, hvis andre vil bestemme, hvor du skal bo? Spørger Bjarne Ingemansen, som også i sit speciale har skrevet om, hvad et hjem er: Et hjem er ideelt set et trygt sted, jeg selv har valgt at bo, som afspejler min identitet og fremmer min personlige udvikling og trivsel. Et hjem er ikke bare et hvilket som helst sted at bo. Derfor har personer med handicap krav på, at samfundet gør sig alle rimelige anstrengelser for, at de på lige fod med andre samfundsborgere frit kan vælge, hvor de vil have deres hjem, står der blandt andet som indledning til Bjarne Ingemansens speciale. Vi ønskede det bedste for Tobias Mødet med kommunen handlede for Bjarne Ingemansen i høj grad om, at Tobias skulle bo et sted, der var hjem for ham. Et sted, hvor han ikke blev mobbet, fordi han var kristen og gerne ville i kirke og ikke ville se pornofilm. Til mødet deltog fem personer fra kommunen, og vi havde etableret en lige så stor styrke med Tobias, os som forældre, en tidligere barnepige, som var blevet uddannet pædagog, og Kristelig Handicapforenings daværende landsleder, Ellen Hessellund Mikkelsen. Det var et meget ubehageligt møde. Aldrig har jeg oplevet så kold luft til et møde.først prøvede de at stille spørgsmålstegn ved det frie valg i friplejeboligloven. Ellen Hessellund Mikkelsen forklarede dem reglerne, og de afbrød mødet, var ude og tjekke efter og kom så slukørede tilbage. Jo, der var frit valg. Derefter stillede de spørgsmålstegn ved, om vi varetog hans sag, og om vi pressede ham til at skrive under på forskellige erklæringer.tobias sagde, hvad han ville, og han ville flytte til Sydhjørnet, fortæller Bjarne Ingemansen, der var rystet over den måde, de prøvede at bøje Tobias frie valg. Det var forfærdeligt at få stillet spørgsmålstegn ved, 4

5 om man som forældre vil sit barn det bedste, men jeg var ikke i tvivl om, hvad der var bedst for Tobias. Jeg kunne være i tvivl, om Tobias kunne stå for presset fra kommunen og holde til det om det ville lykkes for dem at få ham til at sige noget andet. Mangler frit valg ved 107 På det tidspunkt var Tobias visiteret til et 108-tilbud, hvor der står, at en borger har frit valg. Havde Tobias været visiteret til en 107, som hans forældre også på et tidligere tidspunkt havde frygtet, han ville blive, havde sagen set helt anderledes ud. For 107 giver ikke frit valg. Der er tradition for, at man giver handicappede, der skal flytte hjemmefra, et midlertidigt tilbud, som blandt andet skal afklare, deres mulighed for at bo i egen lejlighed med støtte. Problemet med 107 er, at der ikke er frit valg, og at der ikke er nogen grænser for, hvor længe man kan bo i et 107-tilbud. En handicappet borger kan i princippet være midlertidigt anbragt hele sit liv. Og det er en klokkeklar overtrædelse af menneskeretten til frit at vælge hvor og med hvem, man ønsker at bo, siger Bjarne Ingemansen. I forbindelse med tiltrædelsen af FN s handicapkonvention skulle den danske stat undersøge, hvorvidt de danske love levede op til konventionen. Justitsministeriet nåede frem til, at med en enkelt undtagelse omkring hjælp til stemmeafgivning, så lever lovene op til FN s handicapkonvention. Men jeg kan slet ikke forstå, at de kan nå frem til den konklusion, når der er en lov, der tydeligt går imod den enkelte handicappedes frie valg, siger Bjarne Ingemansen. Vigtigt at føle sig tryg For Anette og Bjarne Ingemansen har det været en sej kamp at kæmpe for Tobias ret til frit at vælge bolig. Det koster så meget psykisk energi at være sagsbehandler for sit barn og kæmpe med offentlige myndigheder, som ikke respekterer personens baggrund, integritet og frie valg. Vi havde en periode, hvor vi var i kriseberedskab. Vi turde næsten ikke tømme postkassen, for hvad havde de nu fundet på? De sidste måneder, inden den endelige afklaring, var vores øvrige liv på standby, og vi havde ikke overskud til noget socialt med familie eller venner, fortæller Bjarne Ingemansen. I glimt tænkte jeg, at Tobias sikkert også kunne blive glad Om Bjarne Ingemansen Bjarne Ingemansen er 51 år og arbejder som jurist i Kristelig Fagbevægelse. Han er gift med Anette Ingemansen og sammen har de fire børn. Deres ældste søn, Tobias, er 22 år og bor på bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup. Bjarne Ingemansen har studeret jura i 7½ år (sideløbende med fuldtidsarbejde), og i januar 2015 blev han cand.jur efter at have forsvaret sit speciale med emnet: Handicappedes ret til frit at vælge bolig. Specialet har han tilegnet Kristelig Handicapforening, og på årsmødet i marts overrakte han et signeret eksemplar til foreningen. for at bo i det kommunale bofællesskab. Men modsat tænkte jeg også, at Tobias jo fra begyndelsen havde sagt tydeligt, at han ønskede et kristent bofællesskab, siger Bjarne Ingemansen, der i dag glæder sig over, at de vandt kampen, og Tobias har bofællesskabet Sydhjørnet som sit hjem. Her får Tobias den støtte og hjælp han har behov for også når det gælder kristenlivet. Han kommer blandt andet i Lunderskov IMU og i den lokale kirke, og det er godt med et bofællesskab, der støtter ham i at komme af sted. Et bofællesskab, der hjælper med gudstjenestetider og hvor der er nogen, han kan følges med i kirke. De fortæller, om han skal til et almindeligt IMU-møde, eller om der skal ske noget andet. I det kommunale bofællesskab fik han at vide, at der ikke var ressourcer til at følge ham i kirke om søndagen med mindre man gjorde det til hele bofællesskabets udflugt. Det er godt for Tobias at bo i et bofællesskab. Nogen har som mål, at handicappede skal bo i egen lejlighed med støtte, men jeg mener ikke, det er et mål i sig selv. Målet må være, at handicappede kan få lov at vælge selv uanset om de ønsker at bo i egen lejlighed eller i bofællesskab. Man giver køb på nogle friheder ved at bo i bofællesskab, men man får en tryghed, og det er noget af det, der for mange mennesker kendetegner et hjem: Et sted hvor man kan føle sig tryg. siger Bjarne Ingemansen. 5

6 Debatindlæg bragt i JP Aarhus 28. januar 2015 Kan handicappede være uden udviklingspotentiale? Vi må standse op i vores fortravlede hverdag og opdage, hvor vigtigt det er, at vi i vores samfund har forskellige mennesker, som på hver deres måde beriger dit og mit liv. Af Marianne Søndergård, landsleder i Kristelig Handicapforening Vi må standse op i vores fortravlede hverdag og give tid til at relationerne til vores næste kan vokse, så vi opdager, hvor vigtigt det er, at vi i vores samfund har forskellige mennesker, som på hver deres måde beriger dit og mit liv. Vores menneskesyn er sat under pres, og der er en tendens til, at vi for at være en ægte del af samfundet skal kunne præstere noget til fælles bedste. Vi anser i højere og højere grad vores mennesker med handicap for at være en belastning og frasiger os vores fælles ansvar. Debatten omkring handicappede børn uden udviklingspotentiale og deraf tilhørende forældrebetaling i Aarhus Kommune, som har været omtalt i medierne, skurer mit menneskesyn. For mig at se er ingen uden udviklingspotentiale. Vi har alle en iboende værdi, som er uafhængig af, hvad mennesket kan præstere. Den enkelte har værdi og er vævet ind i en større sammenhæng. Alle har et udviklingspotentiale, også selvom alle ikke kan udvikle sig så meget, at de kommer til at bidrage til samfundet i samme omfang som mennesker uden handicap. Bidrager til samfundet Men vore mennesker med handicap har så meget andet at bidrage med! For eksempel beboerne på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. De bidrager på en helt særlig måde til vores øvrige samfund. Et bidrag som består i umiddelbarhed, spontanitet og det at have tid og ro til at være sammen. Det er noget, vi i vores fortravlede samfund forsømmer eller ikke giver plads, fordi vi fanges af behovet for samfundets anerkendelse i forhold til at præstere. Hvad er det for et arbejde man møder til, hvis man i arbejdet med handicappede ikke tror, der ligger et udviklingspotentiale i de mennesker, man arbejder med hver dag? Yder man pleje og omsorg, men ser i øvrigt ikke et udviklingspotentiale? En ægte del af samfundet En udvikling sker i trygge rammer, hvor der er tid til at relationer kan udvikles og en udvikling sættes i gang. Det er ikke forskelligt for mennesker med og uden handicap. Udvikling er de små ting i hverdagen, der alt sammen medvirker til, at et menneske med handicap bliver stolt af det, der opnås. Mennesker med handicap vil gerne være en ægte del af fællesskabet og det samfund, de lever i, og det er min påstand, at det er os der holder dem ude med vores fordomme og holdninger! Vi må standse op i vores fortravlede hverdag og give tid til at relationerne til vores næste kan vokse, så vi opdager, hvor vigtigt det er, at vi i vores samfund har forskellige mennesker, som på hver deres måde beriger dit og mit liv. På den måde skabes der grobund for udvikling i ethvert menneske! 6

7 Frøfestival 2015 toppen af FRØ-poppen Så skal vi for 12. gang feste sammen til Frøfestival. Det bliver en weekend med musik, bevægelse, lovsang og gudstjeneste søndag formiddag. Det bliver også en weekend med 80 ernes popmusik, pink benvarmere, crepet hår og måske nogle grandprix-sange. Lørdag bliver der mulighed for at vælge mellem forskellige aktiviteter, og der vil også være en familiecafé, hvor familier kan mødes og dele erfaringer. Programmet offentliggøres på KH s hjemmeside senest 15. juni, men allerede nu kan I tilmelde jer på 7

8 En trofast indsats Gennem 23 år har Noomi Bak stået for lodseddelsalget på Bornholm, og hun fortsætter engagementet. Venskab er noget af det vigtige ved at gå til bowling. Og så selvfølgelig at ramme alle keglerne. Af Rikke Thomassen Noomi Bak har gennem 23 år stået for salget af Kristelig Handicapforenings lodsedler på Bornholm. Der er ikke tal på, hvor mange lodsedler, der er gået gennem Noomi Bak, men lodsedler vil være et forsigtigt bud. Jeg sælger jo ikke så mange selv, men finder nogle sælgere som gør arbejdet, så der er vist ikke noget at prale med, siger Noomi Bak. Alligevel er det en vigtig og uvurderlig indsats, Noomi Bak har gjort, og selvom hun er blevet 79 år, så fortsætter hun med arbejdet indtil en anden kan tage over. Hemmeligheden bag, hvordan hun har holdt sig i gang med lodseddel-arbejdet gennem alle årene, er ifølge Noomi Bak ganske enkel. Arbejdet med lodsedlerne er et arbejde, jeg har følt, der ligger på mig. I det kristne arbejde må vi deles om det. Så må jeg tage det for min del. Vi er meget glade for Valmuen og for at have vores datter, Rikke, på Valmuen, og jeg gik ind i arbejdet med lodsedler som en form for taknemmelighed over det tilskud hjemmet fik til oprettelse. Vi har fået et kristent hjem til vores datter, og vi er selv kristne så vil vi også gerne gøre et stykke arbejde, siger Noomi Bak, der også selv har været med i Kristelig Handicapforenings bestyrelse gennem mere end 10 år og stoppede, da hun blev 70 år. Det bliver en slags hjerteblod. Jeg har hjerte for Valmuen og Kristelig Handicapforening. Her mødte vi andre, som havde de samme udfordringer som os. Jeg kan godt mærke, at med årene bliver det lidt mere fjernt i forhold til dengang, vi var med til årsmøderne og til familielejr på Sædding Efterskole. Men jeg kan godt Det bliver en slags hjerteblod. Jeg har hjerte for Valmuen og Kristelig Handicapforening, fortæller Noomi Bak, der gennem 23 år har stået for lodseddelsalget på Bornholm. lide at følge med i foreningen og synes altid, det er spændende at få bladet, siger Noomi Bak. Hun har også mange andre frivillige opgaver i andre sammenhænge. Hun arbejder blandt andet i en kristen bogbutik, laver radioindslag for Kristen nærradio og er også med i en café via Evangelisk Luthersk Mission. Hvor længe hun fortsætter som storområdesælger for Kristelig Handicapforening ved hun ikke. Så længe at jeg føler, det ligger på mig," siger hun. Jeg har nævnt for bestyrelsen, at en anden gerne måtte overtage det, men indtil videre har der ikke vist sig en anden. Det bliver ikke så nemt at finde en ny, men det skal nok kunne lade sig gøre. Man skal ikke tro, man er uundværlig, siger Noomi Bak med et smil og en ydmyghed, der ikke helt yder retfærdighed til det store arbejde, hun gennem mange år har lagt i arbejdet med lodsedlerne. Af Rikke Thomassen Hver mandag eftermiddag tager de fleste af beboerne fra bofællesskabet Valmuen til bowling i Rønne, hvor de bowler sammen med flere andre mennesker med handicap. 5 baner bruger de som regel. De fleste af beboerne fra Valmuen har egen bowling-kugle med og de har også flotte ens bowlingtrøjer på. To af beboerne, Rikke Bak og Mathias Pedersen, var også med til distriktsmester- Det er vigtigt at gå helt ned i knæene og strække armen, når man skyder, fortæller Rikke Bak. 8

9 Bornholmerne bowler skaberne i København d. 14. marts. Jeg mødte dem et par uger inden turneringen. Venskab er vigtigt Mathias Pedersen sidder i kørestol og bruger derfor en rampe, når han skal skyde. Han har sin egen bowlingkugle, der vejer intet mindre end 5 kilo. Han fortæller, at han altid har lyst til at komme afsted til bowling. Hvad er det bedste ved at gå til bowling? Venskab. Med alle beboerne. Både dem her fra huset og de andre, siger Mathias Pedersen, der også somme tider får besøg af sin ven, Kenneth Frederiksen, der også går til bowling. Er der andre ting, du godt kan lide ved bowling? At ramme alle keglerne, siger han med et smil, der afslører et godt konkurrencegen, og han fremviser stolt sit bedste resultat, som også er indrammet og hænger i lejligheden. Strike, spare, strike, strike, strike. En flot runde med i alt 155 point. På hans væg hænger også flere flotte guldmedaljer, som han har vundet i bowling. Klar til turnering Rikke Bak er glad for både bowling og badminton. Mandag går hun til bowling, og der er badminton om fredagen. Nogen gange kan hun godt være lidt træt, når hun skal afsted til bowling, men hun kan godt lide det, når hun er kommet af sted, fortæller hun. Rikke Bak har også sin egen bowlingkugle. Hvor tror du, den er henne? Spørger hun med et drilsk grin. Jeg kigger mig lidt omkring og kan ikke lige se den. Og efter et par forkerte gæt, fortæller hun mig, at den ligger i tasken. Hun finder den frem og viser, hvordan man skal stå. Godt ned i knæ. Mathias Pedersen er glad for bowling, og venskaberne betyder meget for ham. Man skal strække armen helt. Og så skal man ramme i midten, forklarer hun. Rammer du somme tider ud i siden? Vi prøver at ramme keglerne, siger Rikke Bak med et smil. Rammer du somme tider alle 10? Ikke alle. Nogen gange står der en eller to op. Rikke Bak er rigtig glad for at skulle med til turnering, og hun viser med et smil den seddel frem, som hun har fået om turneringen. De er 13, som skal med. På sedlen står der blandt andet: Husk, du skal have din bowlingkugle og sko med, hvis du har. Det har jeg, siger Rikke Bak og virker sikker på, at hun nok skal huske at få det med. 9

10 Hvad drømmer vi om? Det har været en lærerig og kreativ proces. Mange har været involveret, og vi ser Uddrag af Kristelig Handicapforenings Katrinebjergvej årsberetning Århus frem til at omsætte de mange idéer til handling. Der er tale om en fleksibel plan, som Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand løbende skal tilpasses i forhold til den aktuelle situation. Strategien er inddelt i tre indsatsområder: I løbet af efteråret 2014 har bestyrelsen udarbejdet en ny strategi. I forbindelse med Fokus på sammenhængskraft rekrutteringen af ny landsleder blev bofællesskaberne bedt om at indsende konkrete Fokus på verden Fokus på interesseorganisation bud på, hvilke opgaver Kristelig Handicapforening skal løse i de kommende år. Efter- illustreret som en dør, vi skal gå ind af. Logik- I vores illustration er hvert indsatsområde følgende prioriterede bestyrelsen de mange ken er, at det ene indsatsområde udgør en forslag og indarbejdede dem i en illustration, som blev fremlagt på den årlige leder- og ind gennem den første dør, før vi kan nå frem forudsætning for det næste. Vi må altså gå bestyrelseskonference i november måned. til den næste. Virkeligheden kan naturligvis Siden er illustrationen justeret, og der er ikke stilles så lineært op, men vi vil gerne udarbejdet en konkret handlingsplan for de understrege den pointe, at vi kun kan udvikkommende tre år. 10

11 Mennesker med handicap er en af de største minoritetsgrupper i verden og anslås at udgøre mere end 600 millioner. Flertallet af disse lever i de mindst udviklede lande og er blandt de fattigste af de fattige. Gud kalder os til gensidigt venskab, respekt, kærlighed og retfærdighed og vi kan ikke drive et velfungerende og ressourcestærkt handicaparbejde i Danmark uden også at ville tage et globalt ansvar. Derfor vil vi i det kommende år afdække mulighederne for at yde en indsats i forhold til en gruppe handicappede i en kirkelig sammenhæng et fattigt sted ude i verden. Vi ønsker en direkte kontakt, som giver os mulighed for at udveksle erfaringer. Et samarbejde med et kristent handicaparbejde i en af verdens fattige områder vil sætte vores eget arbejde og udfordringer i proportion og i det hele taget udgøre en sund udfordring for os. le os, hvis vi står sammen og arbejder på hinandens glæde. Basis skal være på plads. Fokus på sammenhængskraft Vi kan kun sikre kontinuitet og robusthed i arbejdet, hvis vi tager os tid til at lytte til hinandens erfaringer, ønsker og drømme. Derfor må vi prioritere tid til at opbygge gode relationer til hinanden. Bofællesskabernes beboere, personale og bestyrelser udgør et naturligt fundament for KH s arbejde. Fokus på interesseorganisation KH er en interesseorganisation, der varetager medlemmernes fælles interesser over for beslutningstagerne i kirken og i det politiske system i samfundet. Derfor har vi forsøgt at gøre os lidt mere synlige i medierne. Det er en krævende opgave, fordi det både handler om at møde op de rigtige steder og tilegne sig tilstrækkelig med faglig indsigt til, at vores ord kan få en vis tyngde i kirkelige eller politiske sammenhænge. KH har et særligt ansvar i forhold til at varetage handicappedes interesser på det kirkelige felt. Der er til stadighed brug for forkyndelsesmaterialer, der er målrettet udviklingshæmmede. Mange kristne fællesskaber har desuden behov for hjælp til at forstå, hvordan de bedst kan give udviklingshæmmede en naturlig plads i fællesskabet. Vi samarbejder også med folkekirken om at sætte fokus på tro og handicap. Fokus på verden Det drømmer vi om Det sidste år har budt på mange organisatoriske forandringer. Det er gået godt, og vi befinder os nu i en situation, hvor vi igen er klar til at drømme og se fremad. Og vi har de samme drømme som dem, der i sin tid tog initiativ til stiftelsen af KH: Vi drømmer om, at mennesker med udviklingshandicap må leve i trygge hjem og aldrig må blive tilskuere til menighedens liv. Vi drømmer om, at alle må føle sig betydningsfulde i det danske samfund. Vi drømmer om, at familier og pårørende til mennesker med udviklingshandicap må mærke en konkret opbakning fra menigheder og myndigheder. Men mest af alt drømmer vi om, at alle mennesker må vide sig værdifulde og elskede, fordi de er skabt i Guds billede. 11

12 Tak for et godt årsmøde Tak til alle jer, der deltog på årsmødet lørdag d. 14. marts i Vejle. Det var dejligt at møde mange af jer, der støtter op om arbejdet i Kristelig Handicapforening. Her er et par glimt fra dagen. Eleonora og Leif Andersen holdt foredrag med emnet: At være pårørende - og Gud som pårørende Bjarne Ingemansen overrakte et signeret eksemplar af sit cand. Jur-speciale: Handicappedes ret til frit at vælge bolig. Beboere fra bofællesskabet Ganerbo kom på besøg om eftermiddagen. De fortalte om hverdagen på Ganerbo, og sammen sang vi Ganerbo-sangen. Merry Vang og Ruth P. L. Larsen stopper i Kristelig Handicapforenings bestyrelse, og Erling Dahl Jensen overrakte blomster og en Frøfestival-frø til dem og mindede dem om, at de skal huske at komme til Frøfestival. 12

13 Nye Af Rikke Thomassen i Kristelig Handicapforenings bestyrelse På Kristelig Handicapforenings årsmøde i marts blev Nanna Hansen og Anne Marie Sode Jensen valgt ind i bestyrelsen. Nanna Hansen er 38 år, gift med Erik og sammen har de to piger på 4 og 6 år. Nanna og Erik Hansen er bestyrere af Sømandshjemmet Sisimiut i Grønland frem til juni 2015, og herefter forventer de at flytte til Danmark. Nanna Hansen er uddannet lærer og har tidligere arbejdet på Sommersted Efterskole. Anne Marie Sode Jensen er 48 år, gift med Peter og sammen har de fire piger i alderen 10 til 23 år. Hun bor i Mejdal ved Holstebro og arbejder som pædagog på en specialskole, i en gruppe med multihandicappede børn. Nanna Hansen Jeg har kendt Kristelig Handicapforening i kraft af bofællesskaberne og har blandt andet fulgt opstarten og livet på bofællesskabet Sydhjørnet gennem nogle af medarbejderne og via nyhedsbreve. Jeg har sagt ja til at gå ind i Kristelig Handicapforenings bestyrelse, fordi det er et rigtig vigtigt arbejde og en meget vigtig forening, der har sin berettigelse i vores strømlinede samfund, hvor menneskers handicaps ofte kommer til besvær, fordi der er fokus på det æstetiske og det effektive det som kan gavne, siger Nanna Hansen og fortsætter: Lige nu er jeg i en missionsforening, og derfor er det også nærliggende for mig at tænke på de muligheder for missionsarbejde, der er i foreningen og via bofællesskaberne. Så noget af det, der fylder i mine tanker omkring mit arbejde i foreningen er også at bevare kristne handicappede i troen og komme ud som organisation og være evangeliserende. Hun er også optaget af, hvordan KH kan være med til at gøre en forskel i handicappedes hverdag: På sømandshjemmet hvor vi arbejder nu, har vi en opvasker, som er såkaldt retarderet, og jeg er kontaktperson for hende. Hendes liv har forandret sig helt enormt ved, at hun kunne få et fast arbejde her hos os. Det er fantastisk at se, som hun har fået mod på en hverdag, og hun er så stolt. Hun har fået mere indhold i sin hverdag, og hun er blevet meget gladere, fordi hun har noget at stå op til, fortæller Nanna Hansen. Anne Marie Sode Jensen Jeg kender blandt andet Kristelig Handicapforening fra vores tid på Bornholm, hvor vi havde kontakt med en pige, der bor på Valmuen, og hendes forældre. Jeg er meget glad for arbejdet med handicappede, og jeg glæder mig til også at skulle være en del af Kristelig Handicapforenings bestyrelse. For mig er det vigtigt at have fokus på forkyndelse og give handicappede de bedste betingelser for at leve sammen med Gud. Jeg er også særlig opmærksom på sorg hos børn og voksne med handicap, da de også har særlige behov, når det gælder sorgproces, siger Anne Marie Sode Jensen. Kristelig Handicapforening har også en vigtig opgave i forhold til at synliggøre handicappedes berettigelse i vores samfund. Det er godt for os med et samfund, hvor vi er forskellige. Et samfund, hvor der er nogen, som er sårbare, og som har brug for omsorg og støtte. Handicappede giver os noget i vores samfund, som jeg tænker er helt unikt. De minder os om en sårbarhed, som er godt for os at blive mindet om i vores materialistiske verden, fortæller Anne Marie Sode Jensen, der også i sit daglige arbejde oplever, hvor meget det giver at arbejde med handicappede. I mit daglige arbejde med handicappede oplever jeg også at blive taknemmelig over mit liv og jeg ser handicappedes taknemmelighed over deres liv, på trods af helt andre vilkår. Det er med til at minde mig om, at livskvalitet ikke handler om uddannelse eller arbejde, men om nogle helt andre ting. 13

14 På charmeoffensiv med pandekager Af Rikke Thomassen Kristelig Handicapforenings landsleder har i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015 været på besøg på alle Kristelig Handicapforenings 11 bofællesskaber. De fleste steder har hun haft pandekage-panden med og serveret pandekager for beboere og ansatte om eftermiddagen, og flere steder har hun været med til personalemøde. Hun har også mødt flere af bofællesskabernes bestyrelsesmedlemmer og været med til en enkelt pårørendeaften. Det har været dejligt at være på KH s bofællesskaber og møde beboere, ansatte, bestyrelserne og andre frivillige omkring bofællesskaberne. Det har været godt at opleve det liv og den hverdag, der leves og dejligt at møde ansatte, som formår at koble de menneskelige værdier sammen med fagligheden. Jeg glæder mig også over det samspil, der er både mellem beboerne og de ansatte. Jeg er stolt over vores bofællesskaber, siger Marianne Søndergård. Marianne Søndergård bager pandekager til beboere og ansatte på bofællesskabet Valmuen. 14

15 Kom og oplev flotte malerier med emnet venskab Beboeres malerier udstilles i Galleri Bibelland. Alle er velkommen til fernisering søndag d. 6. september kl. 14. Af Marianne Søndergård 10 beboere fra KH s bofællesskaber var lørdag 11. april samlet til malerkursus i Kunstnerhuset Karavana i Aarhus. Her blev de ledt gennem dagen af to dygtige billedkunstlærere, Janne Andreasen og Geske Marie Skot-Hansen, som også har deres daglige gang i kunstnerhusets gode og inspirerende omgivelser. Beboerne fik gennem kyndig vejledning sat ord og farver på begrebet venskab og gik engageret i gang, først med skitse og derefter på lærred. Efter en hel og meget koncentreret arbejdsdag kunne de med stolthed fremvise 10 flotte malerier, som på hver deres måde udtrykker begrebet venskab. Malerierne udstilles i Galleri Bibelland, og der er fernisering søndag d. 6. september 2015 kl. 14. Malerierne vil herefter være at se i Galleri Bibelland indtil d. 7. november

16 Nyt netværk for terapeuter på KH s bofæ Terapeuter fra Kristelig Handicapforenings bofællesskaber har valgt at mødes jævnligt for at inspirere hinanden og fastholde fokus på deres faglighed. Og de vil gerne have flere med i netværket. Af Rikke Thomassen Jeg arbejder meget sammen med pædagoger og assistenter, og min oplevelse er, at hvis ikke jeg holder fast i min egen faglighed som ergoterapeut, så bliver mit arbejde mere pædagogisk end ergoterapeutisk, siger Lydia Pedersen som noget af det første, da hun bliver spurgt om baggrunden for at mødes med andre terapeuter. Lydia Pedersen er initiativtager til et nyt netværk for terapeuter på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. Gruppen har været samlet nogle gange, og tanken er, at de mødes en formiddag 3-4 gange om året. Og de vil meget gerne have flere med i netværket. Terapeuter er et meget bredt begreb, og indtil videre består gruppen af en ergoterapeut, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut. De ønsker at inspirere hinanden og fastholde fokus på den faglighed, de hver især har med. Jeg ønskede et netværk, hvor jeg kunne få sparring i forhold til at få min uddannelse mere i spil og høre mere om, hvordan tværfagligheden implementeres på de andre bofællesskaber, siger Lydia Pedersen, der er ergoterapeut og ansat på bofællesskabet Ganerbo. Vigtigt med et KH-netværk Andreas Kildahl Fibiger er fysioterapeut og ansat på bofællesskabet Kernehuset. Jeg blev ansat på Kernehuset uden så meget erhvervserfaring, og jeg var fra begyndelsen opmærksom på at fastholde noget af min faglighed. Jeg vil gerne kunne kombinere de pædagogiske opgaver med min uddannelse som fysioterapeut. Og når jeg er den eneste, der har en anden faglighed end den pædagogiske, så er det rart at kunne mødes med andre, som står i samme situation, som jeg selv gør, siger han. Lydia Pedersen havde fået et tilbud om at komme med i et kommunalt netværk for ergoterapeuter, men kunne se flere fordele i et KH-netværk. Det var spændende at finde sammen med nogen, som arbejder under samme vilkår, som jeg gør. KH s bofællesskaber har mange fællestræk, og det er godt, at vi både mødes til kursusdage og kan lære hinanden at kende gennem netværk, siger Lydia Pedersen, og Andreas Kildahl Fibiger supplerer: Det giver bedre mening for mig at mødes med terapeuter på tværs af bofællesskaber, end at mødes med andre fysioterapeuter. På bofællesskaberne er vores arbejde i hverdagen defineret meget ud fra rammerne. At vores hverdag og arbejdsramme er den samme, betyder mere for mig, end at jeg har nogen at sparre med, hvor fagligheden er præcis den samme. Fokus på egen faglighed Med netværket ønsker de at sætte fokus på den faglighed, de hver især har og styrke bevidstheden om deres faglighed. Det er godt at snakke med andre om, hvad det er, vi er gode til. Det er med til at skabe en større bevidsthed hos mig, og jeg kan bruge det, når jeg er tilbage i hverdagen. Det er også med til at styrke min tillid til, at jeg har noget at byde ind med og vi er først tværfaglige, når vi hver især er stærke i vores egen faglighed, siger Andreas Kildahl Fibiger. Henriette Kjær er psykomotorisk tera- 16

17 llesskaber Erling og Mathias er flyttet ind på Østbækhjemmet Østbækhjemmet har ombygget den tidligere lederbolig, og i begyndelsen af 2015 flyttede Erling Dahl Jensen og Mathias Lenzin ind i huset, som ud over to lejligheder også rummer et fælles køkken og et opholdsrum. På Østbækhjemmet er der nu i alt 15 beboere. 12 bor i hovedbygningen, 2 i den tidligere lederbolig og 1 i en pavillon. Bofællesskabet søger ny leder snarest muligt, da nuværende lederpar Inge og Mogens Stig Nielsen går på henholdsvis efterløn og pension. Stillingen er genopslået, og der var ansøgningsfrist 4. maj. Kontakt Kontakt Lydia Pedersen, hvis du arbejder som terapeut på et af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber og ønsker at være med i netværket. peut og ansat på bofællesskabet Hjertebo: Det er godt for mig at blive tydelig på, hvad det er, jeg kan også for at kunne fortælle det til mine kolleger. Det er rart at være sammen med andre, som står i samme situation, og det er også godt at vide, at der er nogen fra de andre bofællesskaber, jeg kan ringe eller skrive til, hvis jeg har behov for det, siger hun. Tværfagligheden skal bruges Lydia Pedersen håber, at netværket også kan være med til at sætte øget fokus på tværfagligheden på bofællesskaberne, og at andre får lyst til at være med eller danne andre tværfaglige netværk. Vi kan i netværket stå sammen om at holde vores ledere fast på, at når de ønsker tværfaglighed, så er det også vigtigt, at vores faglighed bliver brugt. Jeg tror, det kan være med til at højne fagligheden på bofællesskaberne, at vi mødes på denne måde det giver både noget til os selv og de bofællesskaber, hvor vi er ansat, siger Lydia Pedersen. Erling Dahl Jensen sætter pris på at få Mathias Lenzin er glad for musik gæster i sin nye lejlighed på Østbækhjemmet. hvor han både lytter til musik og og nyder at sidde med computeren, laver sine egne musiknumre. Opholdsrummet i den ombyggede Den tidligere lederbolig er ombygget lederbolig. til to nye lejligheder, et fælles køkken og et opholdsrum. Mindeord, Minna Rasmussen Den 22. januar 2015 mistede vi Minna, en af vore kære beboere efter længere tids sygdom. Minna Rasmussen, der oprindelig kom fra Vorgod, blev 50 år, og hun flyttede ind på Solglimt i Vi har mistet en glad, lattermild og fantastisk ven, som var med til at sprede sjov, ballade og glæde i hele bofællesskabet her i Vildbjerg. Minna, der var født med Downs Syndrom, døde omgivet af sine nærmeste. Æret være Minnas minde! Jan Lavdal / Bostedet Solglimt i Vildbjerg 17

18 Kort Nyt Aflysning af familielejren Grundet for få tilmeldinger til KH s familielejr juni, har vi efter mange overvejelser valgt at aflyse lejren. Vi vil stadig prioritere forældrenetværket højt, men i stedet fortsætte det gode arbejde med forældrenetværk i form af en-dags møder. Vi vil gerne forsøge at arrangere en familielejr i 2016/2017, hvis vi fornemmer interessen for det. Hvis I er en gruppe, giv os meget gerne et praj, så er vi friske igen! -MS Kom med på Haderup Bibelcamping august Indre Mission arrangerer Bibelcamping med hjerte, mund og hænder i Haderup fra d august Kristelig Handicapforenings landsleder, Marianne Søndergård, deltager: Kom og få en snak med mig om alt mellem himmel og jord og ikke mindst om Kristelig Handicapforening, og hvordan vi sammen kan gøre foreningen endnu bedre. Jeg håber, vi ses! Marianne Søndergård Se programmet for Bibelcamping med hjerte, mund og hænder på -RT Ses vi på Å-festival i pinsen? I pinsen, fra den maj 2015, er der Å-festival i Sdr. Felding. I år har Kristelig Handicapforening et område specielt for medlemmer af foreningen, beboere på KH bofællesskaber og andre interesserede. Her er der mulighed for at mødes og hygge sammen mellem aktiviteterne og de mange koncerter. På mødetidspunkterne vil der være kaffe på kanden og lidt godt til ganen. Lørdag d. 23. maj kl Søndag d. 24. maj efter pinsegudstjenesten kl. ca Søndag d. 24. maj om aftenen efter lovsangsfest, i pausen. Læs mere om Å-festival her: Kom frisk og lad os fejre pinse sammen! Kig efter Kristelig Handicapforenings logo. Vi ses!! Marianne Søndergård juni: Familielejr aflyst maj: Mød andre fra Kristelig Handicapforening på Å-festival juni: Mød Marianne Søndergård til Folkemødet på Bornholm august: Indre Missions bibelcamping i Haderup Mød Marianne Søndergård til folkemødet på Bornholm juni Marianne Søndergård deltager i Folkemødet på Bornholm fra d juni Kristelig Handicapforening har ikke en standplads i 2015, men Marianne Søndergård regner med at bevæge sig rundt i området og netværke og finde ud af, om foreningen skal deltage i Har du lyst til en snak med Marianne Søndergård, så skriv eller ring til hende og aftal nærmere: eller tlf Læs mere om folkemødet her: -RT 6. september: Fernisering i Galleri Bibelland september: FrøFestival 3. oktober: Forældrenetværk 6. oktober: Kursus for ansatte: Seksualitet 8. oktober: Kursus for ansatte: Seksualitet 24. oktober: Dramakursus for beboere og andre 7. november: Leder- og bestyrelseskonference bemærk ny dato 18

19 Bofællesskaber Østbækhjemmet Industrivej Ølgod Tlf.: Ledere: Inge og Mogens Stig Nielsen web: ostbaekhjemmet.dk Skærvebo og Annekset Haremarksvej Løsning Tlf.: Leder: Erik Laursen web: skaervebo.dk TreHusE Frødalen Høje-Taastrup Tlf.: Leder: Helge Jørgensen web: trehuse.dk Solglimt Nørrevænget Vildbjerg Tlf.: Ledere: Else Marie og Jan Lavdal-Pedersen web: solglimt-vildbjerg.dk Elmebo Elmevej 4 B 4293 Dianalund Tlf.: Ledere: Jette og Preben Nielsen web: elmebo.dk Valmuen Kannikevangen Aakirkeby Tlf.: Ledere: Lisbeth og Arne Dejbjerg Hansen web: valmuen-aakirkeby.dk Frøjkgården Thorsvej Holstebro Tlf.: Ledere: Jytte og Mogens Jacobsen web: asperger-holstebro.dk Kernehuset Rugvænget Ans Tlf.: Leder: Anne Marie H. Overgaard web: kernehuset-ans.dk Ganerbo Klostervej Skjern Tlf.: Leder: Birgit Lodahl web: ganerbo.dk Sydhjørnet Grønnegade Vamdrup Tlf.: Leder: Knud Dideriksen Web: sydhjornet.dk Hjertebo Hvamvej Aalestrup Tlf Leder: Anne Brorson web: hjertebo.dk KRISTELIG HANDICAPFORENING Formål: Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk grund: at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende. at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser. at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier. Landskontor Katrinebjergvej Århus N tlf.: web: Landsleder: Marianne Søndergård mobil: Journalist/kommunikationsmedarbejder: Rikke Thomassen Formand: Thomas Bjerg Mikkelsen mobil: Bliv medlem Henvendelse via hjemmesiden eller landskontoret. Kontingent kr. for enkeltpersoner og 400 kr. for par om året. Støt KH økonomisk Kristelig Handicapforening er afhængig af indsamlede midler og gaver. Kontakt landskontoret, hvis du ønsker at give et fast beløb til KH. Du kan selv vælge, om du vil betale hver måned, kvartalsvis eller årligt, og indbetalingen kan foregå automatisk via PBS. Du kan også oprette et gavebrev, hvor du aftaler med KH at give et fast beløb eller en fast procentdel af din indtægt i 10 år. Også gavebrevs-indbetalingen kan tilmeldes PBS. Har du allerede et gavebrev og ønsker, at det skal betales via PBS kan du kontakte landskontoret. Engangsgaver kan indbetales på gironummer eller bankkonto: Det er også muligt at indbetale engangsgaver med dankort via hjemmesiden. Husk at melde flytning til landskontoret 19

20 Katrinebjergvej Århus N tlf.: web: B DFFATTAATFDFADADTFDDDATDATTFTADFADFFFDTDADFTDAADFTADTATFAFDTAFFFFF Andagt Til eftertanke Kender vi to hinanden? Af Susanne Sjælland Iversen, børnekonsulent i Luthersk Missions Børn og Unge Mit navn er ikke særlig specielt. Jeg hedder Susanne ligesom andre. Jeg har prøvet at blive ringet op af et menneske, som ville sælge mig noget. Under samtalen brugte han mit navn flere gange, selv om han ikke kendte mig. Jeg blev faktisk lidt irriteret. Det lød tomt, når han nævnte mit navn. Til gengæld er noget af det bedste jeg ved, når nogle af de mennesker jeg elsker, og som elsker mig, siger mit navn. Det lyder varmt og dejligt. Det betyder altså noget HVEM, der siger mit navn. En kær veninde gav mig engang dette digt: Når nogen er din ven, er den måde de siger dit navn på anderledes. Du ved bare, at dit navn er trygt i deres mund. Da Maria påskemorgen gik ud til Jesu grav for at se ham i graven, blev hun frygtelig ked af, at han var væk. Jesus lå ikke længere død i graven, men sad nu i haven og ventede på Maria. Hun genkendte ham ikke. Men da han sagde hendes navn Maria ja så vidste hun bare, at det var HAM. Jesus hendes mester, frelser og ven. Marias navn var trygt i Jesu mund. Fuld af varme og kærlighed. Hun kendte ham, og han kendte hende. Frygt ikke (Susanne), for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. (Esajas 43, 1) Sæt dit navn ind i stedet for mit. Det er sådan Gud siger til dig. Du er noget særligt for ham. Dit navn er trygt i HANS mund.

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Ledelsesberetning for KH for 2013

Ledelsesberetning for KH for 2013 Ledelsesberetning for KH for 2013 Efter flere år med stramninger og sværere vilkår for de handicappede og for de organisationer, der kæmper for de handicappedes sag ser vi måske ind i et vendepunkt i disse

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KH bladetseptember. Bibelcamping. Forkyndelse og fællesskab. Ny landsleder i KH

KH bladetseptember. Bibelcamping. Forkyndelse og fællesskab. Ny landsleder i KH KH bladetseptember 3 2014 12 Bibelcamping Flere af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber og medlemmer var med på bibelcamping i Haderup. 3 14 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

gd' Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 Lodseddelregnskab for perioden CVR-nr. 19 13 69 49 8240 Risskov 15. maj 2011 15.

gd' Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 Lodseddelregnskab for perioden CVR-nr. 19 13 69 49 8240 Risskov 15. maj 2011 15. gd' tillid skotrer vækst Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 824 Risskov CVR-nr. 19 13 69 49 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts - 15. maj 211 Sommervej 31 C Havnegade 5 cvr.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ]

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] [ Spørgsmål 1 ] Hvor mange kommer der i gennemsnit til møderne i din forening: Aalborg IMU 40 Bethania IMU 32 Børkop IMU 8 Esbjerg IMU 4 Fredericia IMU 16 Herning IMU 50 Hvidesande

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere