Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december januar - februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014"

Transkript

1 december januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså palæstinensisk kristen. Da vi besøgte ham i august, spurgte jeg ham, om han var optimistisk i forhold til de seneste fredsforhandlinger mellem israelere og palæstinensere. Han svarede, at det var længe siden, han var holdt op med at nære nogen som helst optimisme i forhold til forhandlinger mellem de stridende parter. Han havde set dem kuldsejle for mange gange (og det er vist også sket denne gang). Hvad så var der så overhovedet nogen grund til at blive i Betlehem? Ja, det var der i højeste grad, for håbet levede endnu: håbet om frihed, retfærdighed og fred mellem parterne. Og det håb var meget fast, for det byggede nemlig ikke på menneskers større eller mindre vilje til at finde en løsning. Det byggede på en overbevisning om, at der altid er noget godt på vej til os mennesker. Inderst i det håb er der en tro på, at når Gud er til, så må det ende godt. I almindelighed regner vi med, at fremtiden bliver til som et resultat at fortiden og nutiden. Sådan er vi oplært til det; alle prognosemagere på alle medier og TV-kanaler laver deres fremskrivninger på baggrund af nutiden. Og set i det lys har vores ven nok fuldstændig ret. Der er næppe grund til at vente sig ret meget, højst et laset og lappet kompromis.

2 Det gælder i mange situationer. Der er grænser for, hvor prægtig den fremtid kan blive, der skal folde sig ud af nutiden. Vi skal ikke forvente mirakler. Børn og unge mennesker kan være meget optimistiske, men vi prøver at lære dem realisme: med de forhåndenværende søm kan der sjældent bygges et palads. Mindre må gøre det, og det må vi lære at leve med. Hvad selve vores liv her på jorden angår, bliver begrænsningerne mere og mere til at få øje på, jo ældre man bliver. En gammel plakat fremstiller det på den måde, at man når toppen, når man er midaldrende, og så er det ellers nedad. Det er bare mærkeligt med menneskers håb: det planter sig selv på de mest umulige steder. Når der egentlig ikke er mere at håbe på, ja, så melder håbet sig alligevel. Som en forventning om den store overraskelse. Som en trodsig forestilling om, at der godt kan ske noget forbløffende nyt. Derfor er håb og tro tæt forbundne. Optimisme eller pessimisme placerer sig i forstanden, håbet lever i hjertet. Julefortællingen vil opfordre os til at håbe, til at vente mere af fremtiden, end der lige er til at få øje på i nutiden (og derfor passer det fint, at Mitris kirke hedder JULEKIRKEN). Da fremtiden realistisk set var forbi for det jødiske folk --- så blev Jesus født. Så begyndte noget helt nyt. Jeg har jo mine minder, sagde en gammel kone engang. Fint nok, men tænk hvis vi i enhver situation kunne fastholde, at det gode ikke er noget, der har været, men det er noget, der er på vej. At blive vækket til live igen, efter at man er død, vil jo være den største overraskelse overhovedet. Det er ikke realistisk at håbe på, medmindre der også inderst i det håb er en tro på, at når Gud er til, så må det ende godt. Skuespilleren Flemming Jensen (ham med NISSEBANDEN) fortæller, at han engang snakkede med en gammel grønlandsk fanger om tiden. Vi ser helt forskelligt på det, sagde fangeren I danskere tænker om tiden, at den er noget, der forsvinder. Men vi eskimoer ser på tiden, som noget, der kommer. Vi er ikke hele tiden i færd mest at miste. Nej, vi er hele tiden på vej til at få. Nu kommer advent. Nu er der noget overraskende nyt på vej til os. Nu skal vi begynde at glæde os! Håbet længe leve! Niels Henrik Arendt Arrangementer Julekoncert i Sdr. Nissum Kirke mandag 9. december kl Hedekoret, som består af 30 medlemmer og er fra Herning, kommer og synger december ind med julesange og salmer samt et par enkelte fællessange. Arrangementet er gratis og alle er velkommen. Ulfborg -, Staby Madum Menighedsråd og De vestlige Sogne Gudstjenesterne i adventstiden På de fire advents-søndage får hver gudstjeneste sin særlige karakter, men alle præget af sang og musik. 1. søndag i advent, 1. december kl i Staby kirke: Krybbespil ved minikonfirmanderne. Efterfølgende traktement i våbenhuset. Bagefter tændes juletræet på Den Grønne plads. Arrangeret i samarbejde med Sogneforeningen. 2. søndag i advent, 8. december kl.14 i Madum kirke: Adventsgudstjeneste med skolens lucia-optog. Efterfølgende er der juletræ i Madum Forsamlingshus - vi pynter juletræet, og der er slikposer til børnene og kaffe til de voksne. Og andre indslag. 3. søndag i advent, 15. december kl i Staby Kirke: De 9 læsninger. Historien om Jesu fødsel sættes ind i den store sammenhæng gennem en række læsninger fra Biblen, blandet med fællessange og musik. 4. søndag i advent, 22. december kl i Staby Kirke: Vælg din yndlingsjulesalme. Bortset fra første salme er det kirkegængerne, der denne søndag står for salmevalget. Man kan både anmelde et ønske på forhånd, men også bare komme med det ved selve gudstjenesten. Fællessang på Staby Efterskole den 25. november kl til Søren Skov Borrings akkompagnement. FÆLLES NYTÅRSGUDSTJENESTE Indled en forhåbentlig festlig nytårsaften med en gudstjeneste Det er blevet tradition i Staby og Madum sogne, at vi i stedet for en gudstjeneste 1. januar holder en fælles nytårsgudstjeneste nytårsaften kl. 15 i Staby Kirke. Efter gudstjenesten får vi et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset og ønsker hinanden godt nytår. Det er en rigtig festlig måde at indlede nytårsaften på. JUNIORKONFIRMANDERNE Et dejligt hold på 12 juniorkonfirmander har i dette efterår hver tirsdag gået til juniorkonfirmand i Staby Kirke. Undervisningen har været varetaget af Ane Thomsen og Elly Marie Møller med lejlighedsvis hjælp fra Niels Henrik Arendt. Traditionen tro sluttes forløbet med krybbespil i kirken ved gudstjenesten den 1. december kl i Staby Kirke. Og som en afsluttende krølle genfortæller Niels Henrik Arendt H.C. Andersens SNEDRONNINGEN for minikonfirmanderne og andre på Staby Skole tirsdag den 10. december kl

3 Kirkehøjskole Hellig 3 Kongers møde i præstegården Hellig tre kongers søndag, som i år ligger 5. januar følger vi en god tradition med et Hellig tre Kongers-møde i præstegården kl Niels Henrik Arendt fortæller den dramatiske historie om reformatoren Martin Luthers liv. I 2017 vil det være 500 år siden, Luther hamrede sine berømte teser mod den katolske kirkes afladshandel op på kirkedøren og dermed begyndte reformationen. Fælles kaffebord. Staby-Madum Menighedsråd arrangerer sammen med egnens øvrige menighedsråd en fælles højskoledag lørdag, den 25. januar kl. i Vedersø. Højskoledagen tager udgangspunkt i FOLKE- SKOLENS 200-ÅRS JUBILÆUM I Program: Morgensang i Vedersø Kirke Morgenkaffe i Vedersø Kulturcenter Foredrag v/ Charlotte Appel: Skolegang i Danmark fra reformationen til skolelovene Frokost Foredrag v/ Jørgen Carlsen: Tvang eller trang - om at være andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil Opsamling, spørgsmål og afrunding Kaffe og tak for i dag. Skolegang i Danmark fra reformationen til skolelovene 1814 v. universitetslektor ved RUC Charlotte Appel I 1814 blev der udstedt hele fem forskellige skoleordninger for den danske konges riger og lande. Her blev det bestemt, at alle børn skulle gå regelmæssigt i skole i 7 år og lære at læse, skrive og regne. Men dansk skolehistorie går meget længere tilbage. Foredraget vil fortælle om hvordan både kirke og godsejere, lærere og forældre var med til at organisere skolegang i 1500-, og 1700-tallets Danmark, og hvordan statsmagten efterhånden gjorde børns skolegang til et statsligt anliggende. Tvang eller trang - om at være andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil v. idéhistoriker og forstander for Testrup Højskole, Jørgen Carlsen er (medl. af Etisk Råd). Den pædagogiske tænkning i de seneste år har bragt et menneskesyn på banen, som på mange måder gør op med en forståelse af mennesket, som har været grundlæggende for skolesynet i de sidste 200 år. Kernen i problemet er den omsiggribende betragtning af mennesket som en omvandrende kompetenceprofil. Kompetencer er både nødvendige og hensigtsmæssige, men de kan ikke stå alene i beskrivelsen af, hvad et menneske er. KOM OG BLIV KLOGERE PÅ DEN MEGET VIGTIGE INSTITUTION, SOM FOLKESKO- LEN ER I DET DANSKE SAMFUND. Pris: 100 kr. for hele dagen inkl. forplejning. Tilmelding: Senest fredag den 17. januar til Margrethe Koch, tlf.: , Tre særlige historiske gudstjenester Kirkens gudstjeneste er uden diskussion den ældste ceremoni i vores samfund. Selve måden at holde gudstjeneste på fornyes løbende, men samtidig er der enkelte dele af gudstjenesten, som går tilbage til den ældste kristne tid. I januar og februar vil vi ved tre aftengudstjenester prøve at vise noget af det, som kendetegnede en gudstjeneste på Kyndelmisse-gudstjeneste med konfirmanderne Som en del af konfirmandundervisningen er årets konfirmander med til at forberede og gennemføre gudstjenesten ved Kyndelmisse, nemlig søndag, den 2. februar kl i Staby Kirke. Kyndelmisse betyder lys-gudstjeneste, så det giver næsten sig selv, hvad temaet for gudstjenesten er. Kyndelmisse ligger i begyndelsen af februar, fordi dette tidspunkt efter gammel folketro var vinterens midte, og så kan der jo være god grund til lys og varme. Litteraturkreds Hermed inviteres til en læse-kreds; vi læser nogle gode romaner og mødes for at tale om dem. Jeg foreslår, at den første roman bliver den islandske Hallgrimur Helgason: Kvinde ved 1000 grader. Den kom sidste år, og den er indstillet til Nordisk Råds litteraturpris (om den får den, afgøres i slutningen af oktober). Hovedpersonen er en 80- årig kvinde, barnebarn af Islands præsident, som bor i en garage og venter på at dø. Hendes liv er en ordentlig rundtur, og undervejs bliver der uddelt kommentarer til mange ting i den moderne tilværelse. apostlen Paulus tid (ca. år 55), en gudstjeneste på det tidspunkt hvor Staby og Madum kirker blev byggede ( tallet) og en gudstjeneste lige efter reformationen i Danmark (1536). Meningen er ikke at lave arkæologiske udgravninger på gudstjenesten; man skal altså ikke forvente mørke latinske messer. Der er tale om en almindelig gudstjeneste, hvor vi bare sætter os i tidligere slægtes situation og er særligt opmærksomme på vores gudstjenestes rødder. Efter gudstjenesten vil der hver gang være en snak om gudstjenesten over en kop kaffe i et lokale på Staby Skole. LEJLIGHEDSKORET medvirker. Og dagene er: 15. januar kl i Staby Kirke (gudstjeneste omkring år 55) 29. januar kl i Madum Kirke (gudstjeneste i middelalderen) 12. februar kl i Staby Kirke (gudstjeneste på reformationstiden) KOM OG VÆR MED TIL NOGLE LIDT ANDERLEDES GUDSTJENESTER Hvis der er interesserede, mødes vi første gang tirsdag den 7. januar kl. 19 i præstegården. En samtale om romanen bør deles over 2-3 gange. Der bliver ikke serveret kaffe (måske en øl/vand eller et glas vin), men man kan nå at komme hjem til aftenkaffe. Man må gerne ringe på og tilkendegive, om man har lyst til at deltage. Er der deltagere til kredsen, kan vi ved det første møde aftale kommende møder og selvfølgelig også drøfte, hvilke bøger der ellers kunne være relevante. Birgitte Arendt

4 Konfirmandstuen Konfirmandstuen er som resten af præsteboligen nyistandsat. Der er nyt gulv, nye gardiner, billeder på væggen og som prikken over i et er der også kommet konfirmationsbilleder op. Alle de små detaljer gør det til et rigtigt hyggeligt rum. Vi har blot en lille efterlysning. Det kunne være fint om alle årstal af konfirmander er repræsenteret. Hvis der er nogen der har foto fra de manglende årstal: 1990, 91, 92, 93, 94, 2003 og 2009 vil vi gerne låne dem, så de kan blive kopieret og sat op sammen med de andre billeder. Henvendelse skal ske til Ane Thomsen. Historisk sten ved Staby Præstegård Helt fra gammel tid, over 100 år tilbage boede der en familie ved navn Strandbygaard på Vibholm. Strandbygård ejede udover Vibholm også Svendsholm og Pallisbjerg. Med dette ejerskab rent geografisk set, kunne det tænkes, at Staby Præstegård er placeret midt i, der hvor det nu en gang er. Det leder os hen til valget af stenen med inskriptionen PRÆSTEGÅRDEN, som står uden for Staby Præstegård, for den er hentet hos Lone og Gunnar Jørgensen, som i dag bor på Vibholm i Madum. Mogens Olesen syntes dengang stenen blev udvalgt, at det kunne være sjovt at finde en sten med lidt historie, og sådan blev det. Filmklub Der bliver to filmklub-aftner i præstegårdens konfirmandstue i marts. Den 5. marts kl viser vi den spanske Mit indre hav (instruktør Alejandre Amenábar) om Ramón, der ligger lammet i mere end en snes år efter en svømmeulykke trods situationen en meget livsbekræftende film. Den 25. marts kl vises den franske L amour (instruktør Michael Haneke), der handler om et 80-årigt musiker-ægtepar, hvis kærlighedsbånd sættes på prøve, da den ene bliver alvorligt syg. Begge film gør dødshjælp til tema, men det er samtidig to fantastiske film. Alle er velkomne i filmklubben. Efterfølgende taler vi om filmene over en kop kaffe. Gravsten og gravminder på Staby Kirkegård Folketinget vedtog i 1986 en lov om, at der skal udvælges særligt bevaringsværdige gravminder på de enkelte kirkegårde landet over. En arbejdsgruppe fra Kirkeministeriet udarbejdede sammen med Statens Museumsnævn en vejledning til, hvad der skal ligge til grund for udvælgelsen. Dette sker for at sikre, at gravstenene/gravminderne bevares fremover. I Staby har provsten, Lone Hvejsel og Holstebro Museum v. Esben Graugaard, været rundt og kigge på stenene og fundet frem til ca. 25 sten, som er bevaringsværdige. Nogle står samlet i den sydvestlige del af kirkegården, mens andre står spredt rundt på kirkegården. De bevaringsværdige sten er blevet registreret og må ikke fjernes fra kirkegården. Bevaringsværdige gravminder overtages af kirken, når familien ikke længere ønsker at have dem. Det er så kirkens pligt at vedligeholde dem. Fremover vil man tilstræbe, at stenene forbliver på deres oprindelige plads på kirkegården. I korte træk kriterierne der ligger til grund for udvælgelsen: A. Alle gravminder, der er over 100 år gamle, bør i almindelighed betragtes som bevaringsværdige. B. Af de gravminder, der i tidens løb har været typiske for kirkegården, bør der mindst udtages et eksemplar af hver type til bevaring. C. Gravminde, hvis udsmykning er af særlig interesse. D. Gravminde med lokalhistoriske navne. E. Gravminde med særlig fyldige og interessante inskriptioner. F. Gravminde udført af anerkendte kunstnere, eller som har særlig kunsthistorisk interesse. G. Gravminde der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder. Der er mulighed for, at se en mere dybdegående beskrivelse på Begravelser, og dernæst Gravsten på Staby Kirkegård. Fremover vil der ligge et album med de bevaringsværdige sten i kirkens tårnrum. Når et gravsted ønskes nedlagt, sker det altid i samråd med familien, der bliver i alle tilfælde sendt et brev til gravstedsindehaveren,(hvis det er muligt, at finde vedkommende), og han/hun er velkommen til i løbet af 4 uger, hvis man ønsker det, at overtage stenen fra gravstedet. Hvis familien ikke ønsker, at overtage stenen, bliver den sendt til stenhuggeren og de personlige data fræses af. Det er for adskillige år siden blevet besluttet i Staby Menighedsråd, at de gamle sten ikke skal sættes i en mindelund. Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe man må have et gravsted. Fredningstiden (dvs. tiden imellem en grav kan benyttes til begravelse igen), er på 25 år (har været 30 år) for kistebegravelser og 15 år for urner. Alle gravsten på Staby Kirkegård er blevet og vil fremover blive fotograferet, og der vil komme til at ligge et album med disse billeder i tårnrummet. (Albummet er under udarbejdelse). Med venlig hilsen Staby Menighedsråd

5 Aktivitetskalender 25. november kl : Sang med Rasmus Skov Borring på Staby Efterskole. Staby Sogneforening, Staby Efterskole, Staby Madum Menighedsråd 1. december kl i Staby Kirke Minikonfirmanderne opfører krybbespillet. Lystænding på Den grønne Plads. Staby Sogneforening og - Menighedsråd 8. december kl i Madum Kirke Luciaoptog i kirken. Juletræ i Madum Forsamlingshus. Madum Menighedsråd 5. januar kl Hellig tre Kongers møde i Staby Præstegård 7. januar kl i Staby Præstegård. Opstart af Litteraturkreds med Birgitte Arendt. 15. januar kl i Staby Kirke Gudstjeneste anno januar kl Kirkehøjskole i Vedersø. Stadil, Vedersø, Tim, Vemb, Gørding, Bur, Ulfborg, Sdr. Nissum, Husby, Thorsminde, Tim og Staby Madum Menighedsråd 9. december kl i Sdr. Nissum Kirke 29. januar kl i Madum Kirke Julekoncert - Hedekoret synger. Gudstjeneste anno De vestlige Sogne, Ulfborg -, Staby og Madum Menighedsråd 2. februar kl i Staby Kirke Kyndelmissegudstjeneste 10. december kl på Staby Skole konfirmanderne medvirker. Niels Henrik Arendt fortæller Snedronningen 12. februar kl i Staby Kirke Gudstjeneste anno december kl i Staby Kirke Gudstjeneste med De ni Læsninger. 5. marts kl I Staby Præstegård Filmklub. 22. december kl i Staby Kirke Gudstjeneste med Vælg selv en salme. 25. marts kl i Staby Præstegård Filmklub. 31. december kl i Staby Kirke Nytårsgudstjeneste med efterfølgende (Arrangørerne er Madum og Staby Menighedschampagne og kransekage. råd, de steder hvor intet er nævnt) KFUM-SPEJDERNE - ULFBORG GRUPPE Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg KFUM Spejderne i Danmark er et frivilligt børne og ungdomsarbejde, der hviler på det folkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som hele mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt historier, lavet knob ect. Vi mødes: Bævere: Leder: Mandag kl. 18:00 19:30 Kristina Louise Noe tlf Ulve: Leder: Mandag kl :30 Kirsten Agerbo tlf.: Spejdertroppen: Tirsdag kl Leder: Morten Dahl, tlf Gruppeleder: Kim Bertelsen tlf eller Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem i cafeteriet torsdage kl Torsdag den 5. dec. Torsdag den 20. februar Torsdag den 9. januar v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt Torsdag den 6. marts v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt Torsdag den 23. januar Torsdag den 20. marts Torsdag den 6. februar v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt Kirkelige handlinger i Staby og Madum kirker august-oktober 2013 Barnedåb: 19. oktober i Staby Kirke: Freja Holst Arnsfeldt 20. oktober i Staby Kirke: Elva Skadborg Olesen Vielser: 10. august i Staby Kirke: Olav Winther Jacobsen og Ida Marie Mølgaard Sørensen 19. oktober i Staby Kirke: Stefan Arnsfeldt Hansen og Malene Holst Andreasen Begravelser og bisættelser: 27. august i Staby Kirke: Henning Christensen Nyborg

6 madum menighedsråd Nu er den dejlige sommertid jo allerede for længst overstået, og det lige så dejlige efterår ret fremskredent. Det nye kirkeår er lige om hjørnet og vi går ind i tiden med de mange højtider og fester. Lige for ligger julen, hvor vi jo 2. søndag i advent traditionen tro, holder gudstjeneste med efterfølgende juletræ i forsamlingshuset, vi håber på en god opbakning. I det forgangne efterår har vi haft mange fine arrangementer, jeg vil her blot nævne 2. Vi havde en fin høstgudstjeneste med efterfølgende frokost. Til vores fortælleaften den 24. oktober var der et stort fremmøde, vi havde en dejlig aften, og her skal endnu en gang lyde en stor tak til Birgitte Arendt for fortællingen. Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne ønske alle familier i sognet en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Venlig hilsen Madum Menighedsråd Per Jacobsen formand. KIrKeBetJenIngen StABY: madum: Graver: Kaj Jeppesen, Graver: Lene Lysgaard, Mobil: Mobil Organist: Boyana Bjørn Organist: Boyana Bjørn Mobil: Mobil: Kirkeværge: Edith Bennedsgaard Kirkeværge: Kristian Jensen, Tlf.: Mobil: Tf.: Mobil: Kirkesanger: Ane Thomsen Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen, Tlf.: Mobil Tlf.: Mobil: Sognepræst Niels Henrik Arendt, Nørrevej 5, 6990 Ulfborg, tlf , mobil Træffes alle dage undtagen mandag. Kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne. Referater fra menighedsrådets arbejde kan læses på Staby Kirkes hjemmeside: I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under Menighedsrådet. Staby Menighedsråd Nyt fra Staby Menighedsråd! uret er sat én time tilbage. Sommertid er gået over til vintertid, og dermed kom efterårsvejret. regn og storm. barsk mange steder i landet. det skønne sommervejr fortsatte langt ind i efteråret og vi har nydt varmen og de gyldne farver. nu nærmer vinteren sig og julen står for døren. for nogle al for kommerciel, for andre årets højdepunkt med samvær, nærvær og hygge. I kirken arbejder vi fortsat på at få automatisk lås på døren i det sydvendte våbenhus. der har været et ønske om at udskifte døren til en nyere udgave. det er der umiddelbart ikke givet tilladelse til, så nu arbejdes der på en restaurering af døren. der er ligeledes et ønske, om at gøre Staby Kirke mere synlig i byen. I et forsøg vil kirken være oplyst indvendigt om aftenen i december måned. først i det nye år, vil der i første omgang som forsøg være belysning på kirken. det vil strække sig gennem de mørke vintermåneder. I 2014 vil vi anlægge det nye stisystem, som der har været arbejdet på gennem flere år. menighedsrådet er med i aktiv Staby. Vi er repræsenteret med én person og arbejder sammen om bl.a. at få genåbnet Sognegården. aktivitetskalenderen har været fyldt siden sidst med nye og kendte arrangementer. det fortsætter ind i det nye år. Herom kan læses inde i bladet. Her skal blot nævnes nogle af dem. Torsdag d. 24. oktober havde tilhørere en dejlig aften sammen med birgitte arendt, der fortalte om at rejse er at leve eller er det. busk gudstjenesten, børne- og ungdomsgudstjenesten søndag d. 27. oktober var en rigtig god dag i Staby Kirke. Kirken var fuld at glade børn med forældre og bedsteforældre. fem års dåbsjubilarer var inviteret med deres familie og minikonfi rmanderne opførte den bamhjertige samaritaner alle gjorde det godt, og det var en dejlig opløftende familiegudstjeneste. den 25. november kommer rasmus Skov borring til Staby efterskole, hvor vi er medarrangører sammen med Sogneforeningen og Staby efterskole til en aften med højskolefællessang. d. 14. dec. er der julekoncert i Sdr. nissum Kirke med Hedekoret. menighedsrådene i ulfborg, madum og Staby og de vestlige Sogne står bag. Søndag d. 5. januar er det Hellig tre Kongers søndag. Om eftermiddagen er der komsammen i konfirmandstuen, hvor niels Henrik arendt vil fortælle om martin Luther s liv. et nyt tiltag er hverdagsgudstjenester i samarbejde med Knud jakobsen. Gudstjenesterne vil tage udgangspunkt i forskellige tidsaldre, viser historien og tage os med tilbage til gudstjenestens rødder. filmklubben vender tilbage i begyndelsen af foråret med to film mit indre hav og Lámour. begge film har temaet aktiv dødshjælp, og der er efterfølgende rum for en god debat. et nyt år er altid et spændende år. det bliver 2014 også. der skal bl.a. være valg af ny biskop i ribe Stift, og det er her madum og Staby hører til. nuværende biskop elisabeth dons Kristensen har været biskop siden 2003 og går af næste år p.g.a. alder. Hun fylder 70 år. der er allerede flere kandidater, der har meldt sig og her i blandt forhenværende sognepræst i Husby, Sdr. nissum og Thorsminde elof Westergaard. I dag er han sognepræst i mariehøj og provst i Silkeborg, Århus Stift. er man interesseret kan man gå ind på hjemmesiden for at læse mere. Vi kender elof Westergaard som en meget dygtig teolog, en sympatisk og engageret person og menighedsrådet i Staby støtter fuld ud op om hans kandidatur. Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! med venlig hilsen Staby Menighedsråd v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

7 GUDSTJENESTER STABY MADUM 17. november 25. sønd. efter trin NHA kirkekaffe 24. november Sidste s. i kirkeåret NHA 1. december 1. sønd. i advent NHA (minikonf.) 8. december 2. sønd. i advent NHA (luciaoptog) 15. december 3. sønd. i advent NHA 9 læsninger kirkekaffe 22. december 4. sønd. i advent NHA (vælg selv en julesalme) 24. december Juleaften NHA NHA 25. december Juledag NHA NHA 26. december 2. juledag NHA 29. december Ingen 31. december Nytårsaften fælles m. eftf. champagne 1. januar Nytårsdag Ingen 5. januar Hellig 3 kg. søndag NHA Kirkekaffe 12. januar 1.s.e.h. 3 konger NHA 15. januar Gudstj. anno 55 (voksenkor medvirker) 19. januar 2.s. e. h. 3 konger NHA 26. januar 3.s. e. h. 3 konger NHA kirkekaffe 29. januar Gudstj. anno 1200 (voksenkor medv.) 2. februar 4.s. e. h. 3 konger NHA (konfirm. medvirker) kirkekaffe 9. februar Sidste s. e. h. 3 K NHA 12. februar Gudstj. anno 1536 (voksenkor medvirker) 16. februar Septuagesima NHA Kirkekaffe 23. februar Sexagesima 9.00 Jakob Sandal kirkekaffe 2. marts Fastelavn Jakob Sandal 9. marts 1.s.i fasten NHA kirkekaffe 9.00 (m. altg.) NHA Sognepræst Niels Henrik Arendt er tjenstligt bortrejst 10. og 11. jan. samt 17. og 18. jan. Embedet passes i disse perioder af pastor Pia Lützen (tlf eller ). Derudover holder han et par fridage december og har ferie uge 8 og 9. Sognepræst Jakob Sandal (tlf ) varetager embedet i disse perioder. Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak man skal bare give mig et praj (tlf ) Man er meget velkommen til at henvende sig til Linds Taxibusser, hvis man ønsker kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby. Tlf Rundviser i Staby Kirke Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon , mobil , eller - Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske. Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: A. Rasmussens Bogtrykkeri. Ringkøbing.

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Guirlanden - hvad gør den på juletræet?

Guirlanden - hvad gør den på juletræet? DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011 Guirlanden - hvad gør den på juletræet? Det meste julepynt, har jo en eller anden betydning, har noget det minder os om. De flettede hjerter: hjerternes fest. Stjernen: den,

Læs mere

Bono i skidt til halsen - og vor Herre

Bono i skidt til halsen - og vor Herre DECEMBER 2014 - JANUAR - FEBRUAR 2015 Bono i skidt til halsen - og vor Herre Jeg hører ikke til U2-entusiasterne musikken går ikke så godt sammen med min tinnitus på højre øre. Men jeg er optaget af teksterne

Læs mere

Hvor længe endnu? SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015

Hvor længe endnu? SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Hvor længe endnu? Om få årtier er kristendommen ikke længere flertallets religion i lande som Holland, Sverige, Storbritannien og Frankrig (den svenske lutherske kirke

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

JUNI-JULI-AGUST 2014. Konfirmandernes bønner JUNI-JULI-AUGUST 2014 1

JUNI-JULI-AGUST 2014. Konfirmandernes bønner JUNI-JULI-AUGUST 2014 1 JUNI-JULI-AGUST 2014 Konfirmandernes bønner JUNI-JULI-AUGUST 2014 1 Fattig person: Kære Gud. Jeg har levet i fattigdom alle mine dage. Jeg beder ikke om andet end brød på bordet. Amen Fængslet: Kære Gud.

Læs mere

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2013 Jan. Feb. 2014. www.ulfborgsogn.dk

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2013 Jan. Feb. 2014. www.ulfborgsogn.dk Dec. 2013 Jan. Feb. 2014 Kirkeblad www.ulfborgsogn.dk 4Indhold Ulfborg Sogn Konfirmandlejr Jul og påske i ét! 2 Konfirmandlejr 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

Men er det sandt? MARTS - APRIL - MAJ 2015

Men er det sandt? MARTS - APRIL - MAJ 2015 MARTS - APRIL - MAJ 2015 Men er det sandt? Sådan spørger Grundtvig om Jesu opstandelse i påskelilje-sangen. Og spørgsmålet har jo været på mediernes dagsorden, efter at en københavnsk præst i julen fik

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 55.årg. Januar Februar Marts April - Maj Nr.2 Prædiken til 19. søn. e. trin. Markusevangeliet 2,1-12 Hvorfor helbreder Jesus ikke blot den lamme mand med det samme?

Læs mere

Om at blive set og husket

Om at blive set og husket september - oktober - november - 2013 Om at blive set og husket Oppe i Staby Kirkes tårn er der på en trævæg ved en af lugerne nogle næsten 70 år gamle blyants-kradserier. De rummer bl.a. nogle tyske navne

Læs mere

frygt ikke! DECEMBER JANUAR - februar 2013

frygt ikke! DECEMBER JANUAR - februar 2013 DECEMBER 2012 - JANUAR - februar 2013 frygt ikke! Hvert år, når vi står overfor december, januar og februar, tænker jeg: nu deles vi mennesker op i to hold. Der er nogle, som ikke kan få nok af julen med

Læs mere

Det kolde vand ovenpå i Præstegården har været frosset. Per undersøger hvorledes protokolføring kan udføres elektronisk.

Det kolde vand ovenpå i Præstegården har været frosset. Per undersøger hvorledes protokolføring kan udføres elektronisk. Referat fælles menighedsrådsmøde Staby - Madum den 27.-1.- 2010. Sted.: Præstegården, konfirmandstuen. Tidspunkt.: Kl. 19.00. Dagsorden.: 1) Valg af referent (sekretær). 2) Gennemgang af referat fra fællesmøde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Hvem vil du gerne ses sammen med?

Hvem vil du gerne ses sammen med? marts-april-maj 2014 Hvem vil du gerne ses sammen med? Om en selfie i Staby Kirke Statsministerens såkaldte selfie et mobil-fotografi af sig selv sammen med USA s præsident Obama og den engelske premierminister

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

»I de virkelige hårde situationer. det min tro, der har holdt mig gående; JUNI - JULI - AUGUST 2015

»I de virkelige hårde situationer. det min tro, der har holdt mig gående; JUNI - JULI - AUGUST 2015 JUNI - JULI - AUGUST 2015»I de virkelige hårde situationer er det min tro, der har holdt mig gående«mange mener, at det er svært med troen, hvis man er et moderne videnskabeligt orienteret menneske. Jeg

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

At se lyset og se med lysets hjælp

At se lyset og se med lysets hjælp Juni - juli - august - 2013 At se lyset og se med lysets hjælp Efter at Birgitte og jeg er kommet tilbage til Vestjylland, har vi ofte sagt til hinanden: Hvor er det dog et fantastisk lys, her er! Det

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Om engle DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2012

Om engle DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2012 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2012 Om engle For nogle år siden blev der holdt et foredrag i Staby sognegård om»engle i ord og billeder«ved Staby og Madum sognes tidligere præst Steffen Quortrup. Jeg mindes denne

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2012, Januar, Februar 2013 Nyt fra menighedsråd/præst Menighedsrådsvalget 2012 Valget til As-Klakring-Juelsminde blev reelt afklaret ved mødet på Juelsminde

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Sognenyt Nørre Snede - Hampen

Sognenyt Nørre Snede - Hampen 33333 3333333 3 Nr. 1 - december 2013 - januar 2014 Sognenyt Nørre Snede - Hampen v. Arne Kiel Nielsen Mange forskellige billeder kommer til os, når vi tænker på jul. Vi tænker måske tilbage på vores barndoms

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere