Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december januar - februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014"

Transkript

1 december januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså palæstinensisk kristen. Da vi besøgte ham i august, spurgte jeg ham, om han var optimistisk i forhold til de seneste fredsforhandlinger mellem israelere og palæstinensere. Han svarede, at det var længe siden, han var holdt op med at nære nogen som helst optimisme i forhold til forhandlinger mellem de stridende parter. Han havde set dem kuldsejle for mange gange (og det er vist også sket denne gang). Hvad så var der så overhovedet nogen grund til at blive i Betlehem? Ja, det var der i højeste grad, for håbet levede endnu: håbet om frihed, retfærdighed og fred mellem parterne. Og det håb var meget fast, for det byggede nemlig ikke på menneskers større eller mindre vilje til at finde en løsning. Det byggede på en overbevisning om, at der altid er noget godt på vej til os mennesker. Inderst i det håb er der en tro på, at når Gud er til, så må det ende godt. I almindelighed regner vi med, at fremtiden bliver til som et resultat at fortiden og nutiden. Sådan er vi oplært til det; alle prognosemagere på alle medier og TV-kanaler laver deres fremskrivninger på baggrund af nutiden. Og set i det lys har vores ven nok fuldstændig ret. Der er næppe grund til at vente sig ret meget, højst et laset og lappet kompromis.

2 Det gælder i mange situationer. Der er grænser for, hvor prægtig den fremtid kan blive, der skal folde sig ud af nutiden. Vi skal ikke forvente mirakler. Børn og unge mennesker kan være meget optimistiske, men vi prøver at lære dem realisme: med de forhåndenværende søm kan der sjældent bygges et palads. Mindre må gøre det, og det må vi lære at leve med. Hvad selve vores liv her på jorden angår, bliver begrænsningerne mere og mere til at få øje på, jo ældre man bliver. En gammel plakat fremstiller det på den måde, at man når toppen, når man er midaldrende, og så er det ellers nedad. Det er bare mærkeligt med menneskers håb: det planter sig selv på de mest umulige steder. Når der egentlig ikke er mere at håbe på, ja, så melder håbet sig alligevel. Som en forventning om den store overraskelse. Som en trodsig forestilling om, at der godt kan ske noget forbløffende nyt. Derfor er håb og tro tæt forbundne. Optimisme eller pessimisme placerer sig i forstanden, håbet lever i hjertet. Julefortællingen vil opfordre os til at håbe, til at vente mere af fremtiden, end der lige er til at få øje på i nutiden (og derfor passer det fint, at Mitris kirke hedder JULEKIRKEN). Da fremtiden realistisk set var forbi for det jødiske folk --- så blev Jesus født. Så begyndte noget helt nyt. Jeg har jo mine minder, sagde en gammel kone engang. Fint nok, men tænk hvis vi i enhver situation kunne fastholde, at det gode ikke er noget, der har været, men det er noget, der er på vej. At blive vækket til live igen, efter at man er død, vil jo være den største overraskelse overhovedet. Det er ikke realistisk at håbe på, medmindre der også inderst i det håb er en tro på, at når Gud er til, så må det ende godt. Skuespilleren Flemming Jensen (ham med NISSEBANDEN) fortæller, at han engang snakkede med en gammel grønlandsk fanger om tiden. Vi ser helt forskelligt på det, sagde fangeren I danskere tænker om tiden, at den er noget, der forsvinder. Men vi eskimoer ser på tiden, som noget, der kommer. Vi er ikke hele tiden i færd mest at miste. Nej, vi er hele tiden på vej til at få. Nu kommer advent. Nu er der noget overraskende nyt på vej til os. Nu skal vi begynde at glæde os! Håbet længe leve! Niels Henrik Arendt Arrangementer Julekoncert i Sdr. Nissum Kirke mandag 9. december kl Hedekoret, som består af 30 medlemmer og er fra Herning, kommer og synger december ind med julesange og salmer samt et par enkelte fællessange. Arrangementet er gratis og alle er velkommen. Ulfborg -, Staby Madum Menighedsråd og De vestlige Sogne Gudstjenesterne i adventstiden På de fire advents-søndage får hver gudstjeneste sin særlige karakter, men alle præget af sang og musik. 1. søndag i advent, 1. december kl i Staby kirke: Krybbespil ved minikonfirmanderne. Efterfølgende traktement i våbenhuset. Bagefter tændes juletræet på Den Grønne plads. Arrangeret i samarbejde med Sogneforeningen. 2. søndag i advent, 8. december kl.14 i Madum kirke: Adventsgudstjeneste med skolens lucia-optog. Efterfølgende er der juletræ i Madum Forsamlingshus - vi pynter juletræet, og der er slikposer til børnene og kaffe til de voksne. Og andre indslag. 3. søndag i advent, 15. december kl i Staby Kirke: De 9 læsninger. Historien om Jesu fødsel sættes ind i den store sammenhæng gennem en række læsninger fra Biblen, blandet med fællessange og musik. 4. søndag i advent, 22. december kl i Staby Kirke: Vælg din yndlingsjulesalme. Bortset fra første salme er det kirkegængerne, der denne søndag står for salmevalget. Man kan både anmelde et ønske på forhånd, men også bare komme med det ved selve gudstjenesten. Fællessang på Staby Efterskole den 25. november kl til Søren Skov Borrings akkompagnement. FÆLLES NYTÅRSGUDSTJENESTE Indled en forhåbentlig festlig nytårsaften med en gudstjeneste Det er blevet tradition i Staby og Madum sogne, at vi i stedet for en gudstjeneste 1. januar holder en fælles nytårsgudstjeneste nytårsaften kl. 15 i Staby Kirke. Efter gudstjenesten får vi et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset og ønsker hinanden godt nytår. Det er en rigtig festlig måde at indlede nytårsaften på. JUNIORKONFIRMANDERNE Et dejligt hold på 12 juniorkonfirmander har i dette efterår hver tirsdag gået til juniorkonfirmand i Staby Kirke. Undervisningen har været varetaget af Ane Thomsen og Elly Marie Møller med lejlighedsvis hjælp fra Niels Henrik Arendt. Traditionen tro sluttes forløbet med krybbespil i kirken ved gudstjenesten den 1. december kl i Staby Kirke. Og som en afsluttende krølle genfortæller Niels Henrik Arendt H.C. Andersens SNEDRONNINGEN for minikonfirmanderne og andre på Staby Skole tirsdag den 10. december kl

3 Kirkehøjskole Hellig 3 Kongers møde i præstegården Hellig tre kongers søndag, som i år ligger 5. januar følger vi en god tradition med et Hellig tre Kongers-møde i præstegården kl Niels Henrik Arendt fortæller den dramatiske historie om reformatoren Martin Luthers liv. I 2017 vil det være 500 år siden, Luther hamrede sine berømte teser mod den katolske kirkes afladshandel op på kirkedøren og dermed begyndte reformationen. Fælles kaffebord. Staby-Madum Menighedsråd arrangerer sammen med egnens øvrige menighedsråd en fælles højskoledag lørdag, den 25. januar kl. i Vedersø. Højskoledagen tager udgangspunkt i FOLKE- SKOLENS 200-ÅRS JUBILÆUM I Program: Morgensang i Vedersø Kirke Morgenkaffe i Vedersø Kulturcenter Foredrag v/ Charlotte Appel: Skolegang i Danmark fra reformationen til skolelovene Frokost Foredrag v/ Jørgen Carlsen: Tvang eller trang - om at være andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil Opsamling, spørgsmål og afrunding Kaffe og tak for i dag. Skolegang i Danmark fra reformationen til skolelovene 1814 v. universitetslektor ved RUC Charlotte Appel I 1814 blev der udstedt hele fem forskellige skoleordninger for den danske konges riger og lande. Her blev det bestemt, at alle børn skulle gå regelmæssigt i skole i 7 år og lære at læse, skrive og regne. Men dansk skolehistorie går meget længere tilbage. Foredraget vil fortælle om hvordan både kirke og godsejere, lærere og forældre var med til at organisere skolegang i 1500-, og 1700-tallets Danmark, og hvordan statsmagten efterhånden gjorde børns skolegang til et statsligt anliggende. Tvang eller trang - om at være andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil v. idéhistoriker og forstander for Testrup Højskole, Jørgen Carlsen er (medl. af Etisk Råd). Den pædagogiske tænkning i de seneste år har bragt et menneskesyn på banen, som på mange måder gør op med en forståelse af mennesket, som har været grundlæggende for skolesynet i de sidste 200 år. Kernen i problemet er den omsiggribende betragtning af mennesket som en omvandrende kompetenceprofil. Kompetencer er både nødvendige og hensigtsmæssige, men de kan ikke stå alene i beskrivelsen af, hvad et menneske er. KOM OG BLIV KLOGERE PÅ DEN MEGET VIGTIGE INSTITUTION, SOM FOLKESKO- LEN ER I DET DANSKE SAMFUND. Pris: 100 kr. for hele dagen inkl. forplejning. Tilmelding: Senest fredag den 17. januar til Margrethe Koch, tlf.: , Tre særlige historiske gudstjenester Kirkens gudstjeneste er uden diskussion den ældste ceremoni i vores samfund. Selve måden at holde gudstjeneste på fornyes løbende, men samtidig er der enkelte dele af gudstjenesten, som går tilbage til den ældste kristne tid. I januar og februar vil vi ved tre aftengudstjenester prøve at vise noget af det, som kendetegnede en gudstjeneste på Kyndelmisse-gudstjeneste med konfirmanderne Som en del af konfirmandundervisningen er årets konfirmander med til at forberede og gennemføre gudstjenesten ved Kyndelmisse, nemlig søndag, den 2. februar kl i Staby Kirke. Kyndelmisse betyder lys-gudstjeneste, så det giver næsten sig selv, hvad temaet for gudstjenesten er. Kyndelmisse ligger i begyndelsen af februar, fordi dette tidspunkt efter gammel folketro var vinterens midte, og så kan der jo være god grund til lys og varme. Litteraturkreds Hermed inviteres til en læse-kreds; vi læser nogle gode romaner og mødes for at tale om dem. Jeg foreslår, at den første roman bliver den islandske Hallgrimur Helgason: Kvinde ved 1000 grader. Den kom sidste år, og den er indstillet til Nordisk Råds litteraturpris (om den får den, afgøres i slutningen af oktober). Hovedpersonen er en 80- årig kvinde, barnebarn af Islands præsident, som bor i en garage og venter på at dø. Hendes liv er en ordentlig rundtur, og undervejs bliver der uddelt kommentarer til mange ting i den moderne tilværelse. apostlen Paulus tid (ca. år 55), en gudstjeneste på det tidspunkt hvor Staby og Madum kirker blev byggede ( tallet) og en gudstjeneste lige efter reformationen i Danmark (1536). Meningen er ikke at lave arkæologiske udgravninger på gudstjenesten; man skal altså ikke forvente mørke latinske messer. Der er tale om en almindelig gudstjeneste, hvor vi bare sætter os i tidligere slægtes situation og er særligt opmærksomme på vores gudstjenestes rødder. Efter gudstjenesten vil der hver gang være en snak om gudstjenesten over en kop kaffe i et lokale på Staby Skole. LEJLIGHEDSKORET medvirker. Og dagene er: 15. januar kl i Staby Kirke (gudstjeneste omkring år 55) 29. januar kl i Madum Kirke (gudstjeneste i middelalderen) 12. februar kl i Staby Kirke (gudstjeneste på reformationstiden) KOM OG VÆR MED TIL NOGLE LIDT ANDERLEDES GUDSTJENESTER Hvis der er interesserede, mødes vi første gang tirsdag den 7. januar kl. 19 i præstegården. En samtale om romanen bør deles over 2-3 gange. Der bliver ikke serveret kaffe (måske en øl/vand eller et glas vin), men man kan nå at komme hjem til aftenkaffe. Man må gerne ringe på og tilkendegive, om man har lyst til at deltage. Er der deltagere til kredsen, kan vi ved det første møde aftale kommende møder og selvfølgelig også drøfte, hvilke bøger der ellers kunne være relevante. Birgitte Arendt

4 Konfirmandstuen Konfirmandstuen er som resten af præsteboligen nyistandsat. Der er nyt gulv, nye gardiner, billeder på væggen og som prikken over i et er der også kommet konfirmationsbilleder op. Alle de små detaljer gør det til et rigtigt hyggeligt rum. Vi har blot en lille efterlysning. Det kunne være fint om alle årstal af konfirmander er repræsenteret. Hvis der er nogen der har foto fra de manglende årstal: 1990, 91, 92, 93, 94, 2003 og 2009 vil vi gerne låne dem, så de kan blive kopieret og sat op sammen med de andre billeder. Henvendelse skal ske til Ane Thomsen. Historisk sten ved Staby Præstegård Helt fra gammel tid, over 100 år tilbage boede der en familie ved navn Strandbygaard på Vibholm. Strandbygård ejede udover Vibholm også Svendsholm og Pallisbjerg. Med dette ejerskab rent geografisk set, kunne det tænkes, at Staby Præstegård er placeret midt i, der hvor det nu en gang er. Det leder os hen til valget af stenen med inskriptionen PRÆSTEGÅRDEN, som står uden for Staby Præstegård, for den er hentet hos Lone og Gunnar Jørgensen, som i dag bor på Vibholm i Madum. Mogens Olesen syntes dengang stenen blev udvalgt, at det kunne være sjovt at finde en sten med lidt historie, og sådan blev det. Filmklub Der bliver to filmklub-aftner i præstegårdens konfirmandstue i marts. Den 5. marts kl viser vi den spanske Mit indre hav (instruktør Alejandre Amenábar) om Ramón, der ligger lammet i mere end en snes år efter en svømmeulykke trods situationen en meget livsbekræftende film. Den 25. marts kl vises den franske L amour (instruktør Michael Haneke), der handler om et 80-årigt musiker-ægtepar, hvis kærlighedsbånd sættes på prøve, da den ene bliver alvorligt syg. Begge film gør dødshjælp til tema, men det er samtidig to fantastiske film. Alle er velkomne i filmklubben. Efterfølgende taler vi om filmene over en kop kaffe. Gravsten og gravminder på Staby Kirkegård Folketinget vedtog i 1986 en lov om, at der skal udvælges særligt bevaringsværdige gravminder på de enkelte kirkegårde landet over. En arbejdsgruppe fra Kirkeministeriet udarbejdede sammen med Statens Museumsnævn en vejledning til, hvad der skal ligge til grund for udvælgelsen. Dette sker for at sikre, at gravstenene/gravminderne bevares fremover. I Staby har provsten, Lone Hvejsel og Holstebro Museum v. Esben Graugaard, været rundt og kigge på stenene og fundet frem til ca. 25 sten, som er bevaringsværdige. Nogle står samlet i den sydvestlige del af kirkegården, mens andre står spredt rundt på kirkegården. De bevaringsværdige sten er blevet registreret og må ikke fjernes fra kirkegården. Bevaringsværdige gravminder overtages af kirken, når familien ikke længere ønsker at have dem. Det er så kirkens pligt at vedligeholde dem. Fremover vil man tilstræbe, at stenene forbliver på deres oprindelige plads på kirkegården. I korte træk kriterierne der ligger til grund for udvælgelsen: A. Alle gravminder, der er over 100 år gamle, bør i almindelighed betragtes som bevaringsværdige. B. Af de gravminder, der i tidens løb har været typiske for kirkegården, bør der mindst udtages et eksemplar af hver type til bevaring. C. Gravminde, hvis udsmykning er af særlig interesse. D. Gravminde med lokalhistoriske navne. E. Gravminde med særlig fyldige og interessante inskriptioner. F. Gravminde udført af anerkendte kunstnere, eller som har særlig kunsthistorisk interesse. G. Gravminde der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder. Der er mulighed for, at se en mere dybdegående beskrivelse på Begravelser, og dernæst Gravsten på Staby Kirkegård. Fremover vil der ligge et album med de bevaringsværdige sten i kirkens tårnrum. Når et gravsted ønskes nedlagt, sker det altid i samråd med familien, der bliver i alle tilfælde sendt et brev til gravstedsindehaveren,(hvis det er muligt, at finde vedkommende), og han/hun er velkommen til i løbet af 4 uger, hvis man ønsker det, at overtage stenen fra gravstedet. Hvis familien ikke ønsker, at overtage stenen, bliver den sendt til stenhuggeren og de personlige data fræses af. Det er for adskillige år siden blevet besluttet i Staby Menighedsråd, at de gamle sten ikke skal sættes i en mindelund. Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe man må have et gravsted. Fredningstiden (dvs. tiden imellem en grav kan benyttes til begravelse igen), er på 25 år (har været 30 år) for kistebegravelser og 15 år for urner. Alle gravsten på Staby Kirkegård er blevet og vil fremover blive fotograferet, og der vil komme til at ligge et album med disse billeder i tårnrummet. (Albummet er under udarbejdelse). Med venlig hilsen Staby Menighedsråd

5 Aktivitetskalender 25. november kl : Sang med Rasmus Skov Borring på Staby Efterskole. Staby Sogneforening, Staby Efterskole, Staby Madum Menighedsråd 1. december kl i Staby Kirke Minikonfirmanderne opfører krybbespillet. Lystænding på Den grønne Plads. Staby Sogneforening og - Menighedsråd 8. december kl i Madum Kirke Luciaoptog i kirken. Juletræ i Madum Forsamlingshus. Madum Menighedsråd 5. januar kl Hellig tre Kongers møde i Staby Præstegård 7. januar kl i Staby Præstegård. Opstart af Litteraturkreds med Birgitte Arendt. 15. januar kl i Staby Kirke Gudstjeneste anno januar kl Kirkehøjskole i Vedersø. Stadil, Vedersø, Tim, Vemb, Gørding, Bur, Ulfborg, Sdr. Nissum, Husby, Thorsminde, Tim og Staby Madum Menighedsråd 9. december kl i Sdr. Nissum Kirke 29. januar kl i Madum Kirke Julekoncert - Hedekoret synger. Gudstjeneste anno De vestlige Sogne, Ulfborg -, Staby og Madum Menighedsråd 2. februar kl i Staby Kirke Kyndelmissegudstjeneste 10. december kl på Staby Skole konfirmanderne medvirker. Niels Henrik Arendt fortæller Snedronningen 12. februar kl i Staby Kirke Gudstjeneste anno december kl i Staby Kirke Gudstjeneste med De ni Læsninger. 5. marts kl I Staby Præstegård Filmklub. 22. december kl i Staby Kirke Gudstjeneste med Vælg selv en salme. 25. marts kl i Staby Præstegård Filmklub. 31. december kl i Staby Kirke Nytårsgudstjeneste med efterfølgende (Arrangørerne er Madum og Staby Menighedschampagne og kransekage. råd, de steder hvor intet er nævnt) KFUM-SPEJDERNE - ULFBORG GRUPPE Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg KFUM Spejderne i Danmark er et frivilligt børne og ungdomsarbejde, der hviler på det folkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som hele mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt historier, lavet knob ect. Vi mødes: Bævere: Leder: Mandag kl. 18:00 19:30 Kristina Louise Noe tlf Ulve: Leder: Mandag kl :30 Kirsten Agerbo tlf.: Spejdertroppen: Tirsdag kl Leder: Morten Dahl, tlf Gruppeleder: Kim Bertelsen tlf eller Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem i cafeteriet torsdage kl Torsdag den 5. dec. Torsdag den 20. februar Torsdag den 9. januar v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt Torsdag den 6. marts v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt Torsdag den 23. januar Torsdag den 20. marts Torsdag den 6. februar v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt Kirkelige handlinger i Staby og Madum kirker august-oktober 2013 Barnedåb: 19. oktober i Staby Kirke: Freja Holst Arnsfeldt 20. oktober i Staby Kirke: Elva Skadborg Olesen Vielser: 10. august i Staby Kirke: Olav Winther Jacobsen og Ida Marie Mølgaard Sørensen 19. oktober i Staby Kirke: Stefan Arnsfeldt Hansen og Malene Holst Andreasen Begravelser og bisættelser: 27. august i Staby Kirke: Henning Christensen Nyborg

6 madum menighedsråd Nu er den dejlige sommertid jo allerede for længst overstået, og det lige så dejlige efterår ret fremskredent. Det nye kirkeår er lige om hjørnet og vi går ind i tiden med de mange højtider og fester. Lige for ligger julen, hvor vi jo 2. søndag i advent traditionen tro, holder gudstjeneste med efterfølgende juletræ i forsamlingshuset, vi håber på en god opbakning. I det forgangne efterår har vi haft mange fine arrangementer, jeg vil her blot nævne 2. Vi havde en fin høstgudstjeneste med efterfølgende frokost. Til vores fortælleaften den 24. oktober var der et stort fremmøde, vi havde en dejlig aften, og her skal endnu en gang lyde en stor tak til Birgitte Arendt for fortællingen. Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne ønske alle familier i sognet en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Venlig hilsen Madum Menighedsråd Per Jacobsen formand. KIrKeBetJenIngen StABY: madum: Graver: Kaj Jeppesen, Graver: Lene Lysgaard, Mobil: Mobil Organist: Boyana Bjørn Organist: Boyana Bjørn Mobil: Mobil: Kirkeværge: Edith Bennedsgaard Kirkeværge: Kristian Jensen, Tlf.: Mobil: Tf.: Mobil: Kirkesanger: Ane Thomsen Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen, Tlf.: Mobil Tlf.: Mobil: Sognepræst Niels Henrik Arendt, Nørrevej 5, 6990 Ulfborg, tlf , mobil Træffes alle dage undtagen mandag. Kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne. Referater fra menighedsrådets arbejde kan læses på Staby Kirkes hjemmeside: I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under Menighedsrådet. Staby Menighedsråd Nyt fra Staby Menighedsråd! uret er sat én time tilbage. Sommertid er gået over til vintertid, og dermed kom efterårsvejret. regn og storm. barsk mange steder i landet. det skønne sommervejr fortsatte langt ind i efteråret og vi har nydt varmen og de gyldne farver. nu nærmer vinteren sig og julen står for døren. for nogle al for kommerciel, for andre årets højdepunkt med samvær, nærvær og hygge. I kirken arbejder vi fortsat på at få automatisk lås på døren i det sydvendte våbenhus. der har været et ønske om at udskifte døren til en nyere udgave. det er der umiddelbart ikke givet tilladelse til, så nu arbejdes der på en restaurering af døren. der er ligeledes et ønske, om at gøre Staby Kirke mere synlig i byen. I et forsøg vil kirken være oplyst indvendigt om aftenen i december måned. først i det nye år, vil der i første omgang som forsøg være belysning på kirken. det vil strække sig gennem de mørke vintermåneder. I 2014 vil vi anlægge det nye stisystem, som der har været arbejdet på gennem flere år. menighedsrådet er med i aktiv Staby. Vi er repræsenteret med én person og arbejder sammen om bl.a. at få genåbnet Sognegården. aktivitetskalenderen har været fyldt siden sidst med nye og kendte arrangementer. det fortsætter ind i det nye år. Herom kan læses inde i bladet. Her skal blot nævnes nogle af dem. Torsdag d. 24. oktober havde tilhørere en dejlig aften sammen med birgitte arendt, der fortalte om at rejse er at leve eller er det. busk gudstjenesten, børne- og ungdomsgudstjenesten søndag d. 27. oktober var en rigtig god dag i Staby Kirke. Kirken var fuld at glade børn med forældre og bedsteforældre. fem års dåbsjubilarer var inviteret med deres familie og minikonfi rmanderne opførte den bamhjertige samaritaner alle gjorde det godt, og det var en dejlig opløftende familiegudstjeneste. den 25. november kommer rasmus Skov borring til Staby efterskole, hvor vi er medarrangører sammen med Sogneforeningen og Staby efterskole til en aften med højskolefællessang. d. 14. dec. er der julekoncert i Sdr. nissum Kirke med Hedekoret. menighedsrådene i ulfborg, madum og Staby og de vestlige Sogne står bag. Søndag d. 5. januar er det Hellig tre Kongers søndag. Om eftermiddagen er der komsammen i konfirmandstuen, hvor niels Henrik arendt vil fortælle om martin Luther s liv. et nyt tiltag er hverdagsgudstjenester i samarbejde med Knud jakobsen. Gudstjenesterne vil tage udgangspunkt i forskellige tidsaldre, viser historien og tage os med tilbage til gudstjenestens rødder. filmklubben vender tilbage i begyndelsen af foråret med to film mit indre hav og Lámour. begge film har temaet aktiv dødshjælp, og der er efterfølgende rum for en god debat. et nyt år er altid et spændende år. det bliver 2014 også. der skal bl.a. være valg af ny biskop i ribe Stift, og det er her madum og Staby hører til. nuværende biskop elisabeth dons Kristensen har været biskop siden 2003 og går af næste år p.g.a. alder. Hun fylder 70 år. der er allerede flere kandidater, der har meldt sig og her i blandt forhenværende sognepræst i Husby, Sdr. nissum og Thorsminde elof Westergaard. I dag er han sognepræst i mariehøj og provst i Silkeborg, Århus Stift. er man interesseret kan man gå ind på hjemmesiden for at læse mere. Vi kender elof Westergaard som en meget dygtig teolog, en sympatisk og engageret person og menighedsrådet i Staby støtter fuld ud op om hans kandidatur. Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! med venlig hilsen Staby Menighedsråd v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

7 GUDSTJENESTER STABY MADUM 17. november 25. sønd. efter trin NHA kirkekaffe 24. november Sidste s. i kirkeåret NHA 1. december 1. sønd. i advent NHA (minikonf.) 8. december 2. sønd. i advent NHA (luciaoptog) 15. december 3. sønd. i advent NHA 9 læsninger kirkekaffe 22. december 4. sønd. i advent NHA (vælg selv en julesalme) 24. december Juleaften NHA NHA 25. december Juledag NHA NHA 26. december 2. juledag NHA 29. december Ingen 31. december Nytårsaften fælles m. eftf. champagne 1. januar Nytårsdag Ingen 5. januar Hellig 3 kg. søndag NHA Kirkekaffe 12. januar 1.s.e.h. 3 konger NHA 15. januar Gudstj. anno 55 (voksenkor medvirker) 19. januar 2.s. e. h. 3 konger NHA 26. januar 3.s. e. h. 3 konger NHA kirkekaffe 29. januar Gudstj. anno 1200 (voksenkor medv.) 2. februar 4.s. e. h. 3 konger NHA (konfirm. medvirker) kirkekaffe 9. februar Sidste s. e. h. 3 K NHA 12. februar Gudstj. anno 1536 (voksenkor medvirker) 16. februar Septuagesima NHA Kirkekaffe 23. februar Sexagesima 9.00 Jakob Sandal kirkekaffe 2. marts Fastelavn Jakob Sandal 9. marts 1.s.i fasten NHA kirkekaffe 9.00 (m. altg.) NHA Sognepræst Niels Henrik Arendt er tjenstligt bortrejst 10. og 11. jan. samt 17. og 18. jan. Embedet passes i disse perioder af pastor Pia Lützen (tlf eller ). Derudover holder han et par fridage december og har ferie uge 8 og 9. Sognepræst Jakob Sandal (tlf ) varetager embedet i disse perioder. Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak man skal bare give mig et praj (tlf ) Man er meget velkommen til at henvende sig til Linds Taxibusser, hvis man ønsker kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby. Tlf Rundviser i Staby Kirke Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon , mobil , eller - Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske. Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: A. Rasmussens Bogtrykkeri. Ringkøbing.

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hvem vil du gerne ses sammen med?

Hvem vil du gerne ses sammen med? marts-april-maj 2014 Hvem vil du gerne ses sammen med? Om en selfie i Staby Kirke Statsministerens såkaldte selfie et mobil-fotografi af sig selv sammen med USA s præsident Obama og den engelske premierminister

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG?

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? JUNI JULI AUGUST 2010 MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? Hvad skal vi med al den musik til en gudstjeneste? Orgler er dyre, og organister skal have løn. Kunne vi ikke spare mange penge ved bare at have et elektrisk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2010

DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2010 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2010 Aldrig færdig altid på vej Egebæk-Hviding Kulturcenter har efterhånden lagt hus til foredragstimen i forbindelse med arrangementet angående Stiftsmøde og Landemode i Ribe i

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Staby kirkes historie

Staby kirkes historie MARTS APRIL MAJ 2011 Staby kirkes historie Der findes i hvert fald to forskellige opfattelser af, hvornår Staby kirke er bygget. Den jeg skal fortælle her, er formuleret af lærer Rudolf Uhre, der i mange

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2014 til sommeren 2015 1 Høstgudstjeneste og frokost

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

En foregangsmand MARTS APRIL MAJ 2010

En foregangsmand MARTS APRIL MAJ 2010 Født den 10. november og døbt den 11. november i 1483. Dette var starten på Martin Luthers liv i en lille by i Tyskland. Grunden til denne snarrådige handling var sandsynligvis, at der på det tidspunkt

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

2015-2016. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2015-2016. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2015 til sommeren 2016 1 2 Velkommen til Høstgudstjeneste

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53.årg. Maj juni juli august- september nr.2 Prædiken til mindegudstjeneste i anledning af 200 året for HMS St.George s og HMS Defence s forlis Fra det dybe råber

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP Lys i mørket Da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, var det som en modfest til en romersk fest for den uovervindelige

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4 Bredsten sogneblad November/februar 2014-15 Årgang 2014 - Nr. 4 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63 December - Januar - Februar Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 63 Nr. 1-2013 2 Sogneudflugten blev en succes 2012 Udflugten startede i gråvejr, hvor der under turen, kun kom en byge, så vi 51

Læs mere