Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium"

Transkript

1 Teknisk Gymnasium Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium

2 Har du lyst til at skabe nye relationer? Vil du være en del af et stort fagligt netværk?

3 VELKOMMEN TIL TRE ÅR MED HØJ FAGLIGHED, HØJE AMBITIONER, OG HØJT TIL LOFTET På de tekniske gymnasier i Aarhus uddanner vi unge mennesker, der med faglige og personlige kompetencer har lysten, nysgerrigheden og evnerne til at videreuddanne sig på alle niveauer. Som teknisk student er du godt klædt på til dit videre studie- og karriereforløb. Det naturvidenskabelige, kreative og tekniske fokus giver en solid og grundlæggende faglighed, og arbejdsformen styrker evnen til at kombinere teori og praksis. Vi udstyrer vores elever med gode studiekompetencer, og de er kendt for at være dygtige til at udvikle ideer og arbejde i team. Det betyder, at de har særdeles gode kort på hånden, når de skal vælge uddannelse. Ikke blot i kraft af de fag, der udbydes, men i kraft af de kompetencer de får via samarbejde, problemløsning og de særlige HTX-fag teknologi og teknik. Teknisk gymnasium har stor succes, som skyldes både sammensætningen af HTX-uddannelsen og det faglige miljø, hvor bl.a. under visernes høje engagement smitter af på eleverne. Det afspejler sig i et godt studiemiljø både fagligt og socialt. God arbejdslyst og studietid! Med venlig hilsen Mogens Enevoldsen Uddannelsesdirektør 3

4 Studiemiljø Vi lægger vægt på, at du trives og får opbygget et aktivt studiemiljø. Med initiativer som fredagscafe, LAN fest, gallafest, idrætsdag, lektiecafé, videomarathon osv. søger vi at skabe nogle gode traditioner og rammer for, at alle kan være med såvel fagligt som socialt.

5 En god start det første år på teknisk gymnasium Velkomstarrangement Det er vigtigt for os at tage godt imod dig, så du får en god start på teknisk gymnasium. Derfor holder vi allerede i juni måned et velkomstarrangement, hvor du kan møde dine kommende klassekammerater og lærere på 1. år. I løbet af året holdes der forældremøde og -konsultation. Når du starter i august, får din klasse nogle tutorer (2. eller 3. års elever), der hjælper med råd og vejledning og gør det lettere at falde til på gymnasiet. Du bliver også introduceret til fag og arbejdsformer i starten af skoleåret. Som ny elev på teknisk gymnasium kommer du også på en to dages introduktionstur, som klasserne selv er med til at arrangere. På den måde kommer du til at lære dine kamme rater og lærerne bedre at kende. Tutorerne er med på turen og arrangerer forskellige aktiviteter i samarbejde med lærerne. 1. års skema Et eksempel på skoleskema: Du har ca. 25 lektioner a 60 minutter om ugen. Undervisningen ligger typisk i sammen hængende forløb. Nedenstående er et eksempel på et skema fra efteråret på 1. årgang. Studietimen er det, du kender som klassens time. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Biologi Engelsk Matematik Matematik Komm./it Engelsk Engelsk Matematik Kemi Teknologi Dansk Biologi Samfundsfag Dansk Teknologi Fysik Komm./it Kemi Studieområde Teknologi Studietime Dansk Studieområde Teknologi Studieområde 5

6 DU STÅR STÆRKT EFTER TEKNISK GYMNASIUM Projektarbejde er en vigtig del af undervisningsformen på teknisk gymnasium. Det er helt grundlæggende, at du lærer at samarbejde og bliver godt rustet til videreuddannelse eller job efter HTX-uddannelsen på AARHUS TECH. Fælles tema på grundforløbet Det første halve år på HTX er fælles for alle og kaldes grund forløbet. Ud over den almindelige undervisning på grundforløbet har man 3-4 studieområdeforløb. Her samarbejder man på tværs af fagene under et overordnet, fælles tema. De fag, der indgår i studieområdet, fylder mere i den periode. I studieområdet har du fordelen ved at arbejde med det samme projekt i forskellige fag og kan anskue det fra forskellige vinkler. På den måde får du en bred forståelse for fagene og den sammenhæng, de indgår i. Det er med til at udvikle dig fra at være folkeskoleelev til gymnasieelev. Du vokser med opgaverne. Du skal regne med at have lektier for hver dag, og at arbejdsbelastningen i perioder kan være ret stor, især ved aflevering af projektopgaver. Hver klasse har et lærerteam, som blandt andet koordinerer klassens aktiviteter og hjælper med store og små problemer. Udfordringer i teknologifaget Teknologi er et af de fag, du ikke kender fra folkeskolen. I teknologi faget er undervisningen projektorganiseret, og vi arbejder ud fra problemstillinger, som du møder i hverdagen. Det kan være udfordringer relateret til fx ungdom, transport, børn, miljø m.m. Du skal selv beskrive og dokumentere den konkrete problemstilling, og du skal selv udvikle ideer til, hvordan problemet skal løses. Løsningen består både af en teoretisk og en praktisk vinkel. Den teore tiske løsning dokumenteres med fx en rapport, mens den praktiske løsning fremstilles i vores professionelle værksteder og laboratorier. Du får undervisning i centrale emner som fx idéudvikling, materialer og bearbejdningsprocesser, teknologi- og miljøvurdering samt projektarbejdsformen, så du er klædt godt på til opgaven. 6

7 Teknisk gymnasium er også for piger Samme holdning uden samme interesse De har meget den samme holdning til de kreative fag, hvorimod deres interesse for de øvrige fag er lidt forskellig. Ann-Sofie er ikke en stor fan af de naturvidenskabelige fag, men interesserer sig mere for fx samfundsfag, dansk og engelsk. Kristine er derimod glad for både matematik og fysik, for det synes hun selv, at hun er ret god til. Kun for piger På teknisk gymnasium på AARHUS TECH er ca. 25 procent af eleverne piger, så for at skabe lidt balance i tingene har HTXpigerne uden for skoletiden lavet nogle aktiviteter kun for piger. Kristine Kracht Frandsen Ann-Sofie Nielsen Ann-Sofie Nielsen og Kristine Kracht Frandsen går i samme klasse på Teknisk Gymnasium Christiansbjerg. De er begge 19 år og er lige blevet færdige med 2. g. Efter sidste eksamen i fysik, hvor Anne Sofie fik 7 og Kristine 10, er de klar til en velfortjent sommerferie inden det sidste år på teknisk gymnasium. Både Ann-Sofie og Kristine har gået på en folkeskole i Aarhus og på efterskole, inden de valgte teknisk gymnasium på AARHUS TECH. Kreativ uddannelse - Jeg valgte teknisk gymnasium, fordi jeg ikke bryder mig om at sidde stille på skolebænken hele ugen. Derfor passer det mig rigtig godt, at vi hver uge har haft en hel dag i værkstedet, hvor vi har arbejdet kreativt. Det var selvfølgelig også derfor, at jeg valgte den studieretning, som hedder teknologi og design, for her får man virkelig lov til at bruge sine evner, fortæller Ann-Sofie. - Vi har blandt andet lavet en julebazar, hvor vi producerede forskellige ting til Ønskefonden, som er en fond, hvor syge børn kan søge om penge til fx en rejse. Vi har også filmaftener, hvor vi overnatter på skolen. Det er en lærer som koordinerer arrangementer, men vi bestemmer selv indholdet. Det giver et godt sammenhold, forklarer Kristine. Godt samarbejde med drengene At der er flere drenge end piger på teknisk gymnasium, ser de slet ikke som noget problem. - Det er fantastisk at være her på teknisk gymnasium som pige, fordi man undgår en hel masse pigefnidder, som man hører om fra andre gymnasier. Her er hverken nogen, der bliver holdt udenfor eller mobbet, så man føler sig helt tryg. I vores klasse er vi 11 piger og 16 drenge, og vi arbejder sammen på kryds og tværs helt uden problemer. Vi har et godt socialt sammenhold og gode gymnasiefester, siger Ann-Sofie. 7

8 DIN STUDIERETNING Dit valg NATURVIDENSKAB, KOMMUNIKATION ELLER TEKNOLOGI? De tre gymnasier tilbyder hver en række studieretninger inden for områderne naturvidenskab, kommunikation og teknologi. Studieretningen består af en fagpakke på tre fag. De to af fagene skal du vælge før skolestart, mens det tredje fag afgøres af skolen i forbindelse med endelig valg af studieretning (i december måned på 1. år). Studieretningsfag 1 og 2 Fagene er på A-niveau og B-niveau. Disse fag præger studieretningen mest, så det er en god idé at overveje valget af de fag nøje. Fagene på A-niveau indgår i det samlede studieretningsforløb over to et halvt år. Studieretningsfag 3 Faget er hyppigst på C-niveau eller en opgradering fra C- til B-niveau. Det indgår kun i en del af studieretningsforløbet. studieretninger Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Naturvidenskabelige studieretninger - Matematik A og Fysik A - Matematik A og Biologi B - Matematik A og Bioteknologi A Kommunikationsteknisk studieretning - Kommunikation/it A og Samfundsfag B Teknologisk studieretning - Teknologi A og Design B Teknisk Gymnasium Viby Naturvidenskabelige studieretninger - Matematik A og Fysik A - Matematik A og Kemi A - Kemi A og Biologi B - Matematik A og Biologi B - Matematik A og Bio teknologi A Kommunikationstekniske studieretninger - Kommunikation/it A og Design B - Kommunikation/it A og Samfundsfag B Teknologiske studieretninger - Teknologi A og Design B - Teknologi A og Samfundsfag B Teknisk Gymnasium Århus Midtby Naturvidenskabelige studieretninger - Matematik A og Fysik A - Matematik A og Biologi B - Matematik A og Informationsteknologi B Kommunikationsteknisk studieretning - Kommunikation/it A og Samfundsfag B Teknologisk studieretning - Teknologi A og Design B 8

9 til arkitektskolen via teknisk gymnasium Rolf Howalt Svendsen blev færdig på teknisk gymnasium i 1999 og fortsatte direkte på Arkitektskolen i Aarhus. Med et års praktik blev han færdig som arkitekt i 2006 og har siden arbejdet som arkitekt. Internationale projekter Hos arkitektfirmaet har han været med i flere internationale projekter blandt andet i Kina, Mellemøsten og Estland, og opgavetyperne kan variere fra enkelte bygninger over møbeldesign til store masterplaner. Forspring i 3D visualisering Interessen for at visualisere med computeren startede helt tilbage på teknisk gymnasium. Der havde jeg valgt en kommunikationsteknisk studieretning, og vi havde en fantastisk god lærer, som brændte meget for 3D værktøjer. Det var spændende at prøve. Hos et arkitektfirma fik jeg nogle af deres tegninger til spillestedet Voxhall. Det byggede jeg fuldstændig op i 3D. Interessen for arkitektur Det med Arkitektskolen faldt endelig på plads for Rolf i slutningen af gymnasiet, men allerede på 2. år havde han haft et teknikfag om byggeri, hvor der både skulle mures og isoleres. - Det var sjovt og lærerigt, fordi man selv kunne definere opgaven, og det kom for mig til at handle om huse og efterisolering og derigennem om bæredygtigt byggeri. Så selvom det var ret lavpraktisk, så endte jeg med at lave et relativt stort dokumentationsarbejde, hvor jeg skrev en masse om bæredygtighed. Karrieren startede med teknisk gymnasium. At Rolf tilbage i 1996 valgte teknisk gymnasium og dermed lagde grunden til sin arkitektkarriere bunder i interessen for de mere fagligt, teknisk betonede fag. - Og så handlede det meget om den projektorienterede måde at undervise på. Det virkede appellerende og spændende. Måske havde jeg også allerede dengang fornemmelse af, at det var den facon, jeg godt kunne tænke mig at arbejde på i fremtiden. Og sådan er det også blevet, konkluderer Rolf. Vinder af arkitektkonkurrence I august 2010 vandt Rolf Carlsbergs priskonkurrence om bæredygtig by, integration og mangfoldighed samt byliv år 2025.

10 Fra HTX-student til ingeniør hos Rambøll Marie Thesbjerg er 27 år. Hun er student fra Teknisk Gymnasium Viby i Vi har bedt Marie fortælle lidt om, hvad hun laver i dag, og hvordan hun synes, det var at gå på teknisk gymnasium.

11 - Efter jeg var blevet teknisk student begyndte jeg på Aalborg Universitet, hvor jeg blev færdig som civilingeniør i 2007 med speciale i by- og trafikplanlægning. Umiddelbart efter fik jeg job hos Rambøll, som er en meget stor ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed. Her sidder jeg i afdelingen for Veje og trafik, hvor jeg blandt andet laver miljøvurderinger af vejanlæg, skolevejsunder søgelser, strukturplaner for nye byområder og trafikplanlægning for det nye kæmpe sygehus i Skejby. Tre søstre valgte teknisk gymnasium Jeg tror, jeg begyndte på teknisk gymnasium, fordi min studievejleder i folkeskolen fortalte om den store brug af it i undervisningen på HTX. Det var dog den samme lærer, der til den sidste forældrekonsultation i 9. klasse brugte næsten en time på at overbevise min far om, at jeg burde gå på STX. Heldigvis har jeg altid haft stor opbakning fra mine forældre, og min far var da heller ikke i tvivl om, at HTX var lige mig så længe uddannelsen stadig kunne åbne døre til de videregående uddannelser. Min mor var en smule mere forbeholden omkring manglen på dannende fag. Her 12 år efter og med tre døtre igennem HTX-uddannelsen er ingen af mine forældre i tvivl om, at det er en fantastisk uddannelse! Spændende mennesker omkring mig I min gymnasietid har personerne omkring mig spillet en stor rolle. Det at komme i klasse med en masse nye mennesker var en stor motivationsfaktor. En af de ting, der især motiverede mig ved HTX, var gruppearbejdet. Den dynamik der opstår i en gruppe og oplevelsen af, at alle har et eller andet at spille ind med uanset deres faglige niveau og forskellige baggrunde. Også lærerne spillede en stor rolle med deres drive og engagement. På HTX oplevede jeg, hvordan mit værste fag i folkeskolen engelsk - pludselig blev sjovere på grund af en dygtig lærer. Engelsk blev aldrig mit bedste fag, men jeg havde min bedste lærer nogensinde i det fag. Hun forstod netop at motivere med god undervisningsdifferentiering. En sidste ting jeg husker fra HTX om personerne, der omgav mig, var følelsen af at høre hjemme. På skolen blev man altid mødt med en hilsen fra alle lærerne, også dem man ikke kendte, og på kontoret var der bolsjer hos sekretæren. Samarbejde mellem Rambøll og AARHUS TECH Efter HTX gik jeg i gang med en uddannelse som civilingeniør ved Aalborg Universitet. Her oplevede jeg i stor grad den faglige ballast jeg havde med fra HTX. Fra første dag på universitetet blev vi kastet ud i projektskrivningen. Det var bestemt ikke kendt stof for mange af mine nye medstuderende! Som færdiguddannet rykkede jeg tilbage til Aarhus, hvor jeg fik ansættelse ved det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Igennem mit arbejde ved Rambøll fik jeg med en kollega chancen for selv at starte et projekt, som fokuserer på Rambølls samarbejde med de aarhusianske uddannelsesinstitutioner. I slutningen af 2008 tog vi kontakt til AARHUS TECH, og vi har fået et godt samarbejde i gang. Vi mødes to gange om året, hvor vi planlægger gæsteforelæsninger, sparring på elevernes projekter og byggepladsbesøg. Eleverne får blandt andet mulighed for at høre og se, hvordan vores arbejdsdag som ingeniører ser ud. Det er også en anderledes måde for eleverne at blive vurderet på. Med samarbejdet ønsker vi også at udfordre lærerne til at tænke ud af boksen og se muligheder for samarbejder. Det er et samarbejde, som jeg er sikker på, at begge parter er meget glade for. - Efter jeg var blevet teknisk student, begyndte jeg på Aalborg Universitet, hvor jeg blev færdig som civilingeniør i 2007 med speciale i by- og trafikplanlægning. Umiddelbart efter fik jeg job hos Rambøll. Marie Thesbjerg, civilingeniør 11

12 tre gymnasier ét fælles mål Ringvejen B Skejby Christiansbjerg risskov Ringgaden Trøjborg Hasle a Teknisk Gymnasium Viby Gymnasiet på Hasselager Allé 10 ligger i et nyere byggeri fra 1999 og har godt 400 elever, fordelt på 16 klasser. Hver klasse har to medlemmer i elevrådet, som sammen med skolen er med til at tage spændende initiativer. Både nye og traditionelle. Fra et stort og centralt studietorv er der let adgang til studie- og gruppe arbejdsrum, værksteder og laboratorier. Åbyhøj C Centrum Frederiksbjerg Aarhus havn Bioteknologi og analyseteknik I Viby arbejder du med kemisk og biologisk fremstilling af produkter, enhedsoperationer, laboratorieteknik, apparatteknik, sensoriske analyser, kontrolmetoder og lovgivning. I analyseteknik arbejder du med kemisk og biologisk fremstilling af produkter. højbjerg AARHUS Holme Aarhus Syd Motorvejen A Viby Skåde

13 B Teknisk Gymnasium Christiansbjerg ligger på Gøteborg Allé 12. Gymnasiet har i dag ca. 260 elever fordelt på 10 klasser. Det giver en høj grad af nærhed i dagligdagen, når alle kender alle. Med studieretninger, der er kreative og rettet mod arkitektur og livsstil, har vi fået flere piger på Christianbjerg. Fokus på design- eller konstruktionsfasen På Christiansbjerg kan du i teknologi bl.a. vælge mellem forløb, der har fokus på design- eller konstruktionsfasen. Undervisningen tager udgangspunkt i projekter og praktiske problemstillinger. Både på 2. og 3. årgang har du mulighed for at deltage i landsdækkende og internationale konkurrencer fx europamesterskabet i iværksætteri eller Gazellespillet, hvor landets gymnasier konkurrerer indbyrdes. C Mange offentlige buslinjer stopper flere gange i timen ved alle tre adresser. Desuden har Odderbanen stop i Viby ved Gunnar Clausens Vej. Det gør transporten til og fra skolerne nem og lettilgængelig. Teknisk Gymnasium Århus Midtby ligger nær Aarhus centrum på Dollerupvej 2 med kun minutters gang til Banegården eller Rådhuspladsen. Vi har i dag ca. 300 elever fordelt på tre år gange. Lærergruppen er en god blanding af nyuddannede og erfarne lærere. Stort design- og teknologicenter Til vores teknologi- og teknikfagsundervisning har vi indrettet et stort design- og teknologicenter, hvor ideer og kreativitet kan få lov til at blomstre inden for mange forskellige fagområder. Det er her, du arbejder med fx beklædning eller elektronik. Undervisningen inden for sundhed og ernæring finder sted i proceslaboratoriet. A B C 13

14 Teori i praksis Det er ugens højdepunkt, når vi er kreative, og den slags timer har vi faktisk en del af. Det er derfor, at jeg har valgt uddannelsen. Lærerne fungerer som vejledere, når vi arbejder selvstændigt. Man får tildelt et emne, men du har frie tøjler til selv at bestemme, hvordan du vil arbejde med opgaven. Emil Engelbrecht, student

15 Motivation og nysgerrighed er nøgleordene Det er sjovt at opleve elever på 1. år, som du taler til - og så pludselig de samme elever på 3. år, som du kan tale med. Der sker virkelig en udvikling ikke bare fagligt - men også inden for deres verdensbillede og deres interesse for samfundsmæssige problemer. Det er ikke længere kun deres egne problemer, de gerne vil løse, men også større spørgsmål i stil med: Kan vi redde verden ved at bygge en eller anden dims?. På 1. år er spørgsmålet mere konkret: Kan vi ikke lave en dims, som kan holde min cola kold?. Ordene kommer fra John Ellekrog, som er 49 år og underviser i elektronik og matematik på Teknisk Gymnasium Viby. John er uddannet elektronikingeniør fra Aalborg Universitet, og blev i 1998 ansat på AARHUS TECH. Med til Johns baggrund hører også, at han er uddannet teknisk tegner og i flere år levede som professionel musiker. Det skal blinke, dytte og båtte - Jeg har altid undervist i elektronik på alle tre år i forbindelse med teknologi eller teknikfag. Vi begynder undervisningen helt fra bunden med: Hvad er en modstand? Hvad er Ohms lov etc.? Især på tredje år arbejder vi med det, eleverne gerne vil lave. De problemer, de gerne vil løse. Hvordan kan vi gøre dit eller dat? Derefter laver vi nogle små forsøg. Vi anvender fx også et simuleringsprogram på computeren. Hvis computeren kan simulere det, så prøver vi at bygge det op, så det bliver så færdigt som muligt. Eleverne vil selvfølgelig gerne have noget, der virker. Succeskriteriet er, at nu blinker lampen, eller nu siger højtaleren noget, fortæller John. Elever med gå-på-mod - Tiderne er løbet fra, at vi bygger en lille krystalradio eller en strømforsyning. Der er sket en stor udvikling fra jeg startede med at undervise i 1993 og til i dag. Men det er samtidig noget, som gør det sjovt, fordi jeg så må udvikle mig ligesom - og sammen med - eleverne. Det er vigtigt at dyrke elevernes gå-på-mod. De går ofte bare i gang med nye projekter, hvor jeg så må prøve at sætte mig ind i tingene og finde ud af, hvordan eleverne vejledes bedst muligt. Som nogle af de mest spændende projekter har vi fx bygget en laser-harpe samt en tyverialarm med røde lysstråler - ligesom i filmen Mission: Impossible. Det er sjovt at opleve elever på 1. år, som du taler til og så pludselig de samme elever på 3. år, som du kan tale med. John Ellekrog, underviser AARHUS TECH

16 målrettet initiativrig selvstændig

17 Som teknikfag har jeg valgt arkitektur og rum. Jeg synes, det er spændende at prøve at løse et konkret problem med et nyt produkt eller at videreudvikle et produkt, som allerede er på markedet. Naturvidenskab interesserer mig også. Derfor har jeg også valgt matematik og fysik på A-niveau. Nirmalani Mani, student 2011 Teknikfagsområder Teknikfaget tilbyder spændende forløb inden for tre hovedområder. Det relaterer sig til de problemstillinger, man arbejder med på videregående uddannelser og i erhvervslivet. Man vælger et enkelt teknikfag og kan vælge mellem teknikfag fra alle tre gymnasier. Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Design og produktion - Arkitektur og rum - It-styring og konstruktion - Mode og livsstil Byggeri og energi - Byggeri Teknisk Gymnasium Viby Design og produktion - Arkitektur og rum - It-styring og konstruktion - Elektronik og it Proces, levnedsmiddel og sundhed - Analyseteknik - Bioteknologi Byggeri og energi - Byggeri Teknisk Gymnasium Århus Midtby Design og produktion - Arkitektur og rum - Mode og livsstil - Elektronik og it Proces, levnedsmiddel og sundhed - Sundhed og livsstil I alle fag på teknisk gymnasium lægges der vægt på projektarbejde alene eller i grupper. Projektarbejdsformen kræver ini tiativ, kreativitet og selvstændighed. På dit tredje og afsluttende år har du fået rutine i projektarbejde. Samtidig har du lært at omsætte din teoretiske viden til praksis alt sammen egenskaber, der ruster dig godt til dit videre studieforløb efter teknisk gymnasium. På 3. år møder du teknikfaget, der er helt specielt for HTXuddannelsen, og som sammen med teknologi bidrager stærkt til vores særlige iværksætterkultur. Man vælger et enkelt fag inden for et af de tre hovedområder (se skema). Forløbene giver mulighed for fordybelse og relaterer sig hver især til de problemstillinger, man arbejder med på videregående uddannelser og i erhvervslivet. Her er der rig mulighed for at udleve sin kreativitet og afprøve idéer med forsøg eller konkrete produkter. Teknikfaget er obligatorisk og kan vælges på tværs af studieretningerne. Det fylder ca. 1-2 dage om ugen på skemaet på 3. år. 17

18 Mulighederne er mange HTX-uddannelsen giver adgang til alle videregående uddannelser, hvor du bliver kvalificeret til en lang række brancher og jobmuligheder. Niveauet er højt på AARHUS TECH, og vi forventer, at du er engageret i din fremtid. Din fremtid er dit valg. Længere videregående uddannelser: Civilingeniør, fysik, kemi, datalogi, arkitekt, tandlæge, læge, dyrlæge, agronom m. fl. Mellem lange videregående uddannelser: Diplom ingeniør, erhvervs økonom, sygeplejerske, folke skolelærer, fysio terapeut, politibetjent m. fl. Korte videregående uddannelser: Datamatiker, bygningskonstruktør, it- teknolog, multi medie designer, laborant, autoteknolog m. fl. Nishanthan Nadarasa, student 2011 fra Teknisk Gymnasium Viby 18

19 Uddannelsens opbygning Opbygningen i skema 1. Årgang 2. Årgang 3. Årgang Grundforløb Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Matematik B Kemi B Teknologi B Fysik B Kommunikation/it C Biologi C Samfundsfag C Studieområde* Studieretning Valgfag Studieretningsforløb Studieretningsfag Teknologihistorie C 1-3 valgfag i alt på 2. og 3. årgang Teknikfag A: Byggeri og energi Design og produktion Proces, levnedsmiddel og sundhed Studieretningsprojekt Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at ringe til en af vores studievejledere for at høre mere om HTX-uddannelsen eller de tre gymnasier. I slutningen af januar kan du besøge os med dine forældre til informationsmøder på gymnasierne. I løbet af efteråret er der brobygning for 9. og 10. klasser, mens der om foråret er introduktionsforløb for 8. klasser. Studievejledere Træffetider: Mandag-fredag kl Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Alice S. Nørgaard D M Teknisk Gymnasium Viby John Schødt Pedersen D M Teknisk Gymnasium Århus Midtby Anette Nielsen D M Bent Arler D M Dorthe Hedegaard Mikkelsen D M *I perioder med studieområde indgår fagene i et tematisk samarbejde. Fagene fylder mere på skemaet i disse perioder. 19

20 Hvert år starter flere end på AARHUS TECH Hvorfor vælge AARHUS TECH? Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi bredt. Med tre tekniske gymnasier og 11 faglige centre med erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelse tilbyder vi en lang række spændende og udfordrende uddannelser. Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Gøteborg Allé Aarhus N T Teknisk Gymnasium Viby Hasselager Allé Viby J T aarhustech.dk Teknisk Gymnasium Århus Midtby Dollerupvej Aarhus C T

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Råderetten. Dine muligheder for forbedringer af boligen Beatesmindevej/Hellevangen

Råderetten. Dine muligheder for forbedringer af boligen Beatesmindevej/Hellevangen Råderetten Dine muligheder for forbedringer af boligen Beatesmindevej/Hellevangen Om råderet Som lejer har du mulighed for at få indflydelse på netop din boligindretning og sætte dit eget personlige præg

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Velkommen til KVM-Conheat A/S.

Velkommen til KVM-Conheat A/S. Vi er til for Dem! En dedikeret historik KVM-Conheat Vi laver kun det, vi er bedst til. Og intet andet. Derfor har vi fokuseret på fjernvarmeløsninger og -stationer i mere end 30 år. Lige siden starten

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

komulus i digital udvikling 14.03.2013 komulus seminar tema: kommunen som forretning komulus komulus kommuner i digital udvikling

komulus i digital udvikling 14.03.2013 komulus seminar tema: kommunen som forretning komulus komulus kommuner i digital udvikling 14.03.2013 seminar tema: kommunen som forretning kommuner i digital udvikling velkommen til! brandts klædefabrik Aktiv klædefarbik ind til 1977 Et af de første industriområder der blev genanvendt i stedet

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

Københavns Mode- og Designskole

Københavns Mode- og Designskole Københavns Mode- og Designskole En fremtid som designer Brainstorm Copenhagen Academy of Fashion Design Skolen Københavns Mode- og Designskole er en privat skole grundlagt i 1983 af den daglige leder Marianne

Læs mere

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER SIGNE RAVN FORSKER SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD AGENDA Overgange og livsforløb centrale begreber Eksempel I + II Ungdomskultur og identitet

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK PROFESSIONELT HÅNDVÆRK Tlf. 70 22 66 70 www.tsjp.dk Historien EN HOLDBAR VISION Virksomheden Tømrer- og Snedkermester Jacob Pedersen A/S har udviklet sig i en rivende fart siden opstart i 2001. Visionen

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Hvem er jeg? Finn Juel Larsen Gift med Marian, som jeg sammen med har 2 børn: Louise 21år, Lærerseminaret og Anne 16 år, gymnasiet Skolebestyrelse: 2 perioder på Herningvej Skole,

Læs mere