Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!"

Transkript

1 Y s Men, Region Danmark DG Distrikt Vest Søren Spangsberg Bro, Mejsevej 8, 6900 Skjern Tlf / mbl

2 Klubrapport fra Ansager Y`s Men`s Klub, Dette år har været et jubelår for vores Klub da vi har fået 2 nye medlemmer, så nu er vi 19 medlemmer. Det gode er at de nye er faldet rigtig godt ind i fællesskabet og gerne påtager sig diverse opgaver. I YM s regi bliver der brugt mange resurser på ekstension. Vi har besluttet at nedlægge dette udvalg i sin nuværende form og i stedet er det nu hele klubbens ansvar at finde nye emner. Det skal ses i lyset af at vores medlemmer kommer fra et geografisk stort område som dækker 8 sogne. Vores nye Y`s Magasin WAI bliver lagt ud i de forskellige sognekirker, med adresse på lokale Y`M. Om det giver resultater med nye medlemmer, skal tiden vise, men bladet beskriver vores mål og arbejde på udmærket vis. Og ikke mindst at vores biskop er med til at sælge magasinet, gør det hele lettere. Af store oplevelser i 2013 var besøget af vores venskabsklub fra Frøyland og Orstad i Norge. Besøget varede fra 6 8. september. Vi havde lavet et varieret program hvor det sociale samvær er vægtet højt. Men også det at give nordmændene en naturoplevelse, gør man bedst ved at bese de flade lyngsletter. Vi besøgte bl.a. Naturrummet Kirstinelyst på Randbøl Hede. Det kan anbefales. Efter en festaften med god mad, sang vi danske og norske sange. Vi sluttede med en altergangsgudstjeneste i Ansager kirke. Af andre gode oplevelser som vi sætter stor pris på, er distriktets Mortensaften på Ungdomsgården i Grindsted. Tak til DG og ledelse for at I opretholder den gode tradition. Ligeledes sætter vi stor pris på Klubbens adventsfest som vi holder sammen med Grindsted Y`s Men`s klub, en efterhånden gammel tradition, som også sluttes af med er sen aftensgudstjeneste. Når det betyder så meget for os er det nok moderbindingen der gør det. Uden denne klub havde vi måske ikke eksisteret. Vi har sammen med andre klubber lige været med til at fejre deres 50 års jubilæum ved en fantastisk god fest. Tak for det Grindsted For at blive inspireret andet sted fra har vi i de seneste år også haft fælles møder med Varde Y`s Men`s klub. Deres inspirationskilde kommer fra distrikt Sydjylland, det kan jo godt smitte lidt af på os. En aktivitet som vi er glade for, nemlig klubbens sangaftener, Sangens glæde, vi har to om året. Alle som ønsker det må foreslå og gerne kommentere en sang eller salme som betyder meget for den enkelte. Det kommer der mange gode tanker og samtaler ud af. Er der en speciel og ukendt sang, sendes noderne til pianisten. Da vi er i TV Syds sendeområde var det relevant at besøge deres nye studie i Kolding. Det er interessant at opleve hvordan medierne bliver informeret og hvordan informationerne bliver bearbejdet til en forståelig og kortfattet sprog. En god aften.- Her i foråret skal vi på virksomhedsbesøg på Ansager Dyrehospital: Om det bliver en operation af en ko eller en hest må vi se. Men ellers er det mest reproduktion af heste der optager hospitalet. Nu begynder vores aktiviteter at bære præg af at Regionskonferensen nærmer sig. Selv om det har været en vis travlhed i vinter med tilrettelækning af programmet er det nu at hele Klubben begynder at blive involveret. Det er en stor udfordring, og vi glæder os til at v ære en del af denne store festlighed. Jeg vil slutte med at sige: Vi ses til Regionskonferensen 2014 i Grindsted. Præsident Harry Hansen

3 Grindsted den 3. marts 2014 Klubrapport I det forløbne år har vi optaget 2 nye medlemmer, men har også måttet tage afsked med to medlemmer et mange årigt medlem døde i oktober og et andet medlem måtte stoppe på grund af sygdom, så det er altså status quo. Extensions arbejdet har i året ikke formået at finde flere nye medlemmer, og vi holder stadig fast i, at vi er en klub for mænd. Klubmøderne fordeler sig med ca. halvdelen interne møder og halvdelen fælles aftner, hvor vore damer og enkerne er inviteret med. Til fællesmøderne har vi haft forskellige temaer med indlæg fra talere udefra, og ligeledes været en del af de fælles aftner, som vi deler med nogle af vore børn i distrikt vest og midt vest. Vorbasse Marked er forsat en god aktivitet, som nu har kørt i over 30 år, hvor klubben har en markedsbod med salg af smørrebrød, kaffe, kolde drikke m.m. Herudover har vi en ugentlig rengøringsopgave i FDF/De Grønne Pigespejders fælles bygning Enghuset. Det giver både arbejdsfællesskab og indtægter til aktivitetskassen. Aktivitetsudvalget har også påtaget sig, at servere spaghetti og kødsovs efter Ulvegudstjenester en 5-6 gange i løbet af året. Forberedelserne til regionskonferencen den juni her i Grindsted har krævet mange ekstra udvalgsmøder. Samarbejdet med klubberne i Ansager, Billund og Give har været meget positivt, og vi håber på, at rigtig mange vil slutte op om konferencen det er jo altid nemmere at deltage når det er lokalt. Den 1. marts fejrede vi vores 50 års jubilæum med reception, hvor klubben uddelte ekstra mange gaver til lokale organisationer. Jubilæet forsatte med gudstjeneste i Grindsted kirke og fest på Ungdomsgården. Festtale ved generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist og hilsner fra mange klubber. Klubåret har således været præget af mange bundne opgaver, så nu skal vi i gang med at tænke nye tanker. Aksel Lindhardt Præsident

4 Grindsted Y s Men s C lub 2000 Grindsted Y`s Men`s club 2000 Klubrapport Vi har i Club 2000 haft fokus på, hvordan vi bliver flere medlemmer. Der er blevet snakket med flere, om det ikke var noget for dem, men det er ikke lykkedes endnu. Vi arbejder videre og håber på, at medlemstallet vil stige, da vi føler os lidt sårbare med kun 18 medlemmer, hvor de fleste er ægtefæller. Når det er sagt, har vi en club, som er meget trofast til at møde op til vore møder og være med i de forskellige aktivitete, vi har. Vi starter altid vores nye år i Kirken sammen med Grindsted Y`s Men`s Club og fortsætter på Ungdomsgården til festlig samvær. Derudover har vi andre møder og forskellig samarbejde sammen med moder klubben, vi havde Johan Herold fra Århus "Fra korte til lange bukser". Det er fint at være to klubber, når vi vil have nogle kapaciteter til at komme. Derudover har vi haft mange gode oplevelser, Signe Svendsen "Oplevelse i Cameroun" Gudrun Vest "36 år i Tanzania" Bodil Raabjerg Jensen "Kamp må der til - Min slægtshistorie" Virksomhedsbesøg hos HCP i Krogager, besøge Filskov Friplejehjem mm. Når vi ser tilbage på året, har der været mange spændende aftner, som har givet rigtig gode oplevelser og samvær. Klubbens Aktiviteter: Vi hjælper Moderklubben på Vorbasse Marked. Der sælges håndmadder med mere, som er en god aktivitet for os. Dog stiger omkostningerne så det bliver ikke lettere at tjene penge. Ud over det økonomiske giver det en godt samarbede og kendskab til vores moderclub. Ligeledes deler vi Kirkeblade ud i Hejnsvig og Vesterhede kirkedistrekt fire gange årlig, det giver godt ,00 kr. Uddeling af penge: Da vi ikke har så mange penge, har vi besluttet at det er mest lokalt vi deler ud til. Vi har støttet KFUM og K, Indre Missions børn og unge, KFUM og K Spejdere, FDF Spejdere, Søndagsskolens arbejde, Unge Volontører der rejser ud fra Grindsted og omegn. Støtte til Y`s Men`s projekter går efter, hvor mange penge der er tilbage til uddeling. Fremtidige mål: Et af vores nye tiltag er en hjemmeside. Vi regner med at få den op at køre her i foråret. Det giver ikke flere medlemmer men er med til at udvikle klubben på en positiv måde. Vi kommer ikke uden om at snart alt foregår elektronisk i dag med kommunikation. Derudover er det vigtig, at vi har spændende ting på programmet, så evt. nye medlemmer kan se det er spændende at være Y`s Men`s. Aksel Berg Hansen Præsident

5 Ringkøbing Y s Men s klub The International Association of Y s Men s clubs - Region Danmark Sønderbyvænget 12, 6950 Ringkøbing Klub-rapport Fokuspunkt for klubåret var og er: Hvad kan jeg som enkelt klubmedlem gøre for, at mine klubkammerater befinder sig godt og føler sig tilpas og afslappet i klubfællesskabet? Vi startede klubåret op med 34 medlemmer, efterfølgende er 1 medlem udmeldt på grund af forestående fraflytning fra området og 1 medlem er i februar 2014 afgået ved døden således, at klubben pt. har 32 medlemmer. Vi har i øjeblikket 1 gæstemedlem. Selvom vi pr. august 2013 gik over til at være en blandet klub, har vi pt. kun 1 kvindeligt medlem, som selvfølgelig har det som blommen i et æg.. Vores klubmøder holder vi fortsat i Rindum kirkehus, hvor vi føler os hjemme og godt tilpas. Den 25. september 2013 fejrede vi klubbens 35 års jubilæum ved en lille festlighed sammen med Hvide Sandeklubben. Klubprogrammet har bestået skiftevis af interne møder, hvor forskellige klubforhold har været drøftet, og møder med taler/foredragsholder og et enkelt virksomhedsbesøg (en lokal bank). De sidste møder har været med deltagelse af ægtefæller. Enkelte af mødeaftenerne samt International kirkedag har været fælles med Hvide Sandeklubben. Som noget nyt blev den første mødeaften i det nye år forsøgt afholdt som en nytårskur, hvor vi på festlig vis tog hul på det nye år. Aftenen sluttede af med en andagt i kirken. Vi har fortsat vores 2 broderklubber Askøy i Bergen, og Vilnius i Litauen. I slutningen af maj 2014 er der sammen med Askøy-klubben arrangeret en tur til vores fælles broderklub i Vilnius. Vores hovedaktivitet er vores dejlige/imponerende genbrugsbutik, hvor vi ud over at få styrket det sociale fællesskab i klubben får et stort beløb ind, som uddeles til støtte for kristne og humanitære formål såvel lokalt, nationalt og internationalt. Overskuddet fra genbrugsbutikken giver os således mulighed for at uddele ca ,-kr om året. Som en form for tak for årets indsats i butikken inviteres alle medarbejdere og ægtefæller til en festlig og social adventssammenkomst i slutningen af november. Herudover organiserer klubben også det årlige salg af Y s Men s Julekalenderen, hvor de 6 sælgende spejder-grupper får hele overskuddet. Februar Jørgen Pihl Præsident.

6 Skjern Y s Men s Club Skjern Y s Mens Clubs beretning Vi startede klubåret i Graakjærs selskabslokale i Finderup, med chartring af 3 nye medlemmer og da der var 1 tidligere medlem som havde lyst til at være med igen var det en forøgelse af klubben med 4, i løbet af efteråret rejste et medlem til anden egn af landet og i slutning af året valgte en af klubbens første medlemmer at melde sig ud af klubben så medlemstallet nu er på 38. Vi afholder vore møder i Skjern Seniorcenter og har nogle dejlige lokaler der, fra i år dog til en lille betaling pr. time. Den varme mad får vi fra Hotel Smedegården i Lem, det er vi yderst tilfreds med. Vi har en meget høj mødeprocent, både til Intern og hver anden gang, når vore piger er med. Til fællesmøderne og enkelte intern har vi en gæst med forskellige emner. Det har været med museumsdirektør Kim Clausen til at fortælle om vores fortid, lærer Tanna Kjær-Dona til en aften med sang, solo med egne sange og fælles med nogle af vores dejlige sange. En barsk fortælling af Gerhard Tabbert om sin opvækst i Sydslesvig under krigen og endelig til adventsfest med Skjerns fhv. provst Jens Simonsen om humor og holdninger i H. C. Andersens eventyr. I år til Internationalt kirkedag gæstede vi Tarm Kirke og efterfølgende fortalte pastor P. H. Sønderstjerna om, hvordan det var at have 2,5 timers kørsel til det yderste i sognet og senest fra Psykologens bord ved Marie og Henning Nisgaard. Og ikke at forglemme, en rigtig god tur til Lübeck først i december for at se juleudstilling, det var der mange andre end os, der havde fået samme ide, så der var trængsel i gaderne. Vi overnattede på en lille hyggelig kro i Slesvig. Søndag var det en stor oplevelse at deltage i gudstjenesten i Slesvig Domkirke, også selv om flere af os ikke kunne tysk. Præsidiet har deltaget i alle distriktsrådsmøder på Finderup Efterskole, og det gav os mod på at bede DG om samme visionsanalyse i klubben som vi blev præsenteret for til rådsmødet i oktober. Besvarelserne gav mange emner at arbejde med til interne møder; det første har vi haft med Knud Hougaard som oplægger. Genbrugsbutikken Østergade 85 er vores eneste pengegivende aktivitet, det giver et rigtig godt fællesskab, men med vores gennemsnitsalder i klubben kan det også give overvejelser hvad vi må gøre i fremtiden hvis ikke vi får yngre medlemmer med. Da smide-ud-samfundet har ændret sig de seneste år, til ikke at skifte så meget ud og da der er mange genbrugsbutikker i Skjern og omegn, er der rift om de genbrugsting der er til rådighed, derfor er overskuddet faldet kraftigt. Men giver dog stadig overskud, som bliver fordelt til regionens forskellige projekter og lokale ansøgere. Skjern marts 2014 Jens Peder Green Præsident

7 Skjern Å Y's Men's Club Beretning for klubåret Medlemmer Vi er i øjeblikket 38 medlemmer. Efter længere tids sygdom afgik en af klubbens medlemmer i november ved døden. Det første dødsfald vi har oplevet i klubben. Ved juleafslutningen i december havde vi den glæde at kunne chartre fire nye medlemmer. Program Vore klubarrangementer har i det forløbne år omfattet et varieret program. Per Breindahl fra Blå Kors har fortalt om "Næstehjælp". En lun maj aften har vi set på bisoner og fået smagsprøver. Hørt musik og sang i forskellige stilarter og sammenhænge. Noget om Kristen Kold. Fået en fortælling om Skjern fra kirke til købstad. Oplevelser fra vandring på Camioen. Noget om "snapsens vej til ganen". Frikirkepræst Jens Lomholt fortalte om Skjern Bykirke. Endvidere andre spændende arrangementer sammen med andre klubber. Berlintur I efterårsferien pakkede mange af klubbens medlemmer kufferten og i fællesskab drog vi til Berlin for at udforske byen i 3 dage. Det blev til en herlig tur, hvor vi så meget og blev konfronteret historiens vingesus og dens følger for Berlin. Det gav meget stof til samtale og eftertanke. Vi kørte med og nød hinandens fællesskab i et godt tilrettelagt og tætpakket program. Et program som nogle i klubben havde stået for. Sådan en tur ryster klubben sammen. Vi kan kun anbefale andre at prøve. Ny klub I sidste års klubrapport beskrev jeg det indledende arbejde med at starte en ny klub i Tarm/Skjern området. Af den flok vi havde samlet i september har nogen holdt ved, andre er faldet fra, men flere er kommet til. I øjeblikket er der en flok på 20 personer. Hele vejen igennem har der været en flok, som ville at projekt ny klub skulle lykkes. Flokken har selv lavet program for efteråret med lidt bistand fra os. Programmet for foråret har de selv klaret. I november blev der valgt et præsidium for den nye klub. Præsidiet sammensatte herefter de på nuværende tidspunkt nødvendige udvalg: programudvalg, festudvalg og medlemsudvalg. Alle er gået til opgaverne med stor ildhu. Præsidiet har arbejdet med love og vedtægter og fremlagt dem for de kommende klubmedlemmer. Mandag d. marts er der stiftende generalforsamling. Et spørgsmål har været - hvad skulle "barnet" hedde? Efter flere forslag og en afstemning faldt valget på Lundenæs Y's Men's Club. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på højtryk for at få program på plads til d. 13. september. Her er I alle hjertelig velkomne. Vi håber vi må få en rigtig god fest og at den nye klub må føle sig velkommen iblandt os. Aktiviteter Ligesom tidligere er grundpillerne i vores pengeskabende aktiviteter plukning og salg af gode danske æbler om efteråret og salg af nye kartofler i foråret. Sidste år igangsatte vi udviklingen af nye aktiviteter, der kunne øge vores indtjening. I skrivende stund er det blevet til trykning hvor en stor del af oplaget er solgt. Fabrikation af Dannebrogs flag i glas, som er udsolgte. Vi forbereder en ny fabrikation og nyt design til regionskonferencen i Grindsted. Endvidere har vi et klubmedlem der er en ren kunstner i at fremstille figurer i metal. Vi håber at udviklingen af kreative produkter kan øge vore indtægter.

8 Klubben Klubbens mødested er forsat konfirmandlokalerne i Rækker Mølle. Vi har et ønske om, at finde noget der er større og hvor vi bedre kan være, når vi alle er der. Især når vi har varm mad på programmet er pladsen trang. Det med den varme mad er noget vi er begyndt med en gang i mellem og nyder det. Præsidiet har fortsat arbejdet med visioner for klubben for de næste 5-10 år. Alle klubmedlemmer har været inddraget i udformningen heraf. På sidste klubmøde blev de godkendt. Vi har i klubåret fortsat vores støtte til projekt "Ind i en anden verden". Et projekt hvor Blåkilde Efterskole er i samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark omkring deres sociale projekter i Indien under fællesbetegnelsen "Ind i en anden verden". Vi er som klub via nogle af vore medlemmer repræsenterede i Finderup Efterskoles bestyrelse. I efteråret - sidst i oktober - havde klubben 20 års jubilæum. Vi fejrede det internt i klubben, med en aften med god mad og masser af snak, sang og latter og et tilbageblik i billedarkivet. Her i februar har vi været til vores første "barn" Videbæk Y's Men's Club's 10 års jubilæum. En klub med masser af initiativ og liv. Dem er vi, som forældre stolte af. Her i vores klub der leves livet, der kan man finde energi, når du trænger til at tankes op. Strofer fra en sang der blev skrevet til årets første arrangement nytårskur/kavaleraften hvor mændene lavede maden - en flot og velsmagende flere retters menu i jagtens tegn og kvinderne stod for underholdningen. Vi har et godt fællesskab og kammeratskab med de udfordringer, det giver. Det vil vi nødigt undvære. Anna Marie Clemmensen Præsident

9 Klubrapport for Videbæk Y`s Men`s Club Klubben: Vi er i klubben, som er en blandet klub, pt. 36 medlemmer. Det er samme antal som sidste år på samme tid, men det dækker alligevel over nogle ændringer. Vi har sagt farvel til 2 medlemmer, som har været med næsten fra starten, men af helbredsmæssige årsager, har de set sig nødsaget til at sige fra. Vi har så til gengæld haft den glæde, at kunne chartre et nyt medlem i foråret, og endnu et i efteråret Desuden har vi for nuværende en gæst, som vi forventer skal chartres her i april måned, så vi slutter klubåret med at være 37 medlemmer. Klubmøder Program: Vi startede klubåret op med at mødes hos et par af vore medlemmer, som har et helt unikt sted, med store naturområder med sø og parklignende forhold. Det var en torsdag aften, med helt fantastisk vejr, hvor vi selv medbragte kød og pølser til grillen. Det blev en fantastisk aften, hvor udvalgene fik valgt de respektive formænd, og retningslinjerne for klubåret blev lagt. Aftenen sluttede med sang omkring et stort veltilrettelagt bål. Man blev helt nostalgisk, og tankerne gik tilbage til længst forsvundne tider, med mange oplevelser omkring lejrbål og lignende. Den gode start smittede af hen over sæsonen, hvor vi har haft mange gode arrangementer og møder med høj medlemsdeltagelse. Vi har haft besøg af DG, med omtale af de spændende regionsprojekter. Vi har også haft et møde, som blev afholdt i Vorgod nye kirkehus, med sognepræst Gert Nicolajsen, hvor temaet var: Når døden banker på. Det var en stærk oplevelse, også set i lyset af, at Gert Nicolajsen for ganske kort siden, selv havde mistet sin kone, i en alt for ung alder, grundet en kræftsygdom. Vi har været på virksomhedsbesøg på Videbæk Bogtrykkeri, som vi på flere måder har en nær tilknytning til, via forskellige aktiviteter. Jørgen Nørgaard fra Skjern har til en klubaften fremført Kaj Munks skuespil Ordet Også i år har vi afholdt et arrangement i Videbæk Kirke, hvor vi inviterede bredt, også i distriktet. Det var en Grundtvigaften ved Lars Thorkild Bjørn. Der var ca. 150 deltagere. Og det blev en god aften, som også gav lidt overskud til klubben, selv om det ikke var det, der var vores primære mål. På den baggrund, er der allerede for nuværende sat kræfter i gang med et nyt projekt, som er tænkt at kunne indgå i Week 4You i Falder det på plads hører I nærmere startede vi op med International kirkedag i Ølstrup Kirke. Efter gudstjenesten fik vi historien om kirkens altertavle, som er malet af Emil Nolde, fortalt af én af vore medlemmer, som kendte forløbet bag. Rigtig spændende. Bagefter var der brunch hos Kirsten og Laurids Bjerg, som lagde lokaler til. Vi har også haft en aften med fhv. sognepræst Mogens Svendsen vedr. hans projekt Kris: kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte. I februar har vi haft et internt møde, hvor vi forlods havde bedt udvalgene om at holde et møde, hvor de blandt andet skulle tage stilling til, om der var noget

10 inden for deres område, som de kunne tænke sig skulle være anderledes, og komme med nye ideer og indspark. Det var så tanken, at vi så på vores interne møde i fællesskab kunne drøfte de indlæg som udvalgene kom med. Det blev en god aften, hvor man helt klart kunne mærke at klubbens ve og vel lå alle på sinde, og hvor der også fremkom nye ideer og tanker til de foranliggende klub år. Én ting jeg ikke må glemme er selvfølgelig vores 10 års fødselsdag. Den var det 10 år siden Videbæk Y`s Men`s Club blev chartret i Væggerskilde Kirke. Det valgte vi at fejre med en fest, hvor vi havde inviteret vore moderklubber Skjern Å og Ringkøbing Y`s Men`s Club. De tog mod invitationen og mødte talstærk frem. Vi var over 80 tilmeldte til festen, som blev afholdt på Westergaards Hotel i Videbæk, hvor vi også afholder vore klubmøder. Festen startede med spisning, hvorefter jeg kom med et indlæg. Derefter var der lykønskninger fra moderklubberne. Efter kaffen var der festtale ved fhv. forstander fra Finderup Efterskole Oluf Therkildsen. Derefter var der et musikalsk indslag med lokale kræfter. Vores alderspræsident stod for afslutningen. Under hele seancen kørte der en billedkavalkade fra de 10 år som er gået. En aften som vi sent glemmer. Resten af klubåret er der også nogle rigtige spændende programpunkter, så det glæder vi os til. Pengeskabende aktiviteter: Vores mest indbringende aktivitet er stadigvæk vores loppemarked, men vi kan godt mærke, vi har en udfordring i at skaffe lopper nok. Der er siden sidste år kommet endnu en genbrugsbutik i vores primære område. Vi prøver med nogle nye tiltag at gøre opmærksom på, at vi gerne modtager og afhenter lopper. Det bliver spændende at se om det får nogen effekt. Æbleplukning er også en aktivitet vi holder fast i. I år var der nogle aktive medlemmer, der tog en ekstra tørn, og plukkede æbler for frugtplantagen. Det kunne så afskrives på vores konto, så vi får flere penge at gøre godt med. Julekalendersalget bidrager også i år med et pænt beløb til klubben. Som noget nyt er vi begyndt at omdele kirkeblade i Videbæk Kirkes distrikt. Det er et tiltag, der blev startet op i foråret 2013, hvor vi fik aftalerne på plads med menighedsrådet. Den første omdeling var i august Der er godt 2100 blade der skal omdeles, og vi har delt området op i passende ruter, med blade fra ca stk. Tidsmæssigt tager det mellem1-2 timer pr. rute. Det er en god aktivitet, som vi synes er overkommelig, og vi håber på, at når vi har haft en evaluering, sammen med menighedsrådet her før sommerferien, hvor forløbet indtil da også har været vores prøvetid, kan få lov til at fortsætte. Det indbringer kr. til klubben pr. år.

11 Som jeg før har været inde på, har vi en rigtig god mødeprocent. Efter de første 10 år, har det også været muligt, at få nyt blod til præsidentposten, uden det har været nødvendigt at gå over til genbrug Sådan ser det også for nuværende ud til at blive de næste 2 klub år. Det tolker vi som et sundhedstegn, og tager det som et tegn på, at vi har en klub der vil Y`s Men`s livet. Gunner Korshøj, Præsident

12

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Hjørring Y s Men s Club

Hjørring Y s Men s Club Hjørring Y s Men s Club I denne velkomstmappe finder du Klubbens motto Klubbens formål Klubbens love Klubbens vedtægter Klubbens seneste godkendte regnskab (bilag) Klubbens seneste godkendte budget (bilag)

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hjælp til klubber med medlemsmangel

Hjælp til klubber med medlemsmangel 1 Hjælp til klubber med medlemsmangel Medlemshvervning er en opgave for alle Y s Men. Da opgaven af og til kan føles vanskelig, har vi udarbejdet dette idékatalog, som vi håber kan tjene til inspiration

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

SUNDS Y s MENETTE CLUB

SUNDS Y s MENETTE CLUB INFORMATIONER OM SUNDS Y s MENETTE CLUB 1 SUNDS Y S MENETTE CLUB. En Y s Menette klub er en del af en international organisation, som engagerer sig gennem tjeneste i kristne og sociale aktiviteter: lokalt,

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 22. september nummer:3 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat Distriktskonferencen 5. april 2014, Astrup kirke og Rebild Efterskole. Lille Albere Dalsgaard Eskildsen blev døbt.

Referat Distriktskonferencen 5. april 2014, Astrup kirke og Rebild Efterskole. Lille Albere Dalsgaard Eskildsen blev døbt. Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: 21-04-2014 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) DG 2013-14, Bjarne Johansen, T: 2962 4477, Mail.: johansenfamily@mail. D:\0_ic_ Knud\140329 Distriktskonference\Rererater

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Viborg Y s Men s Club

Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club 1966-2016 Et tilbageblik over nogle af de begivenheder og aktiviteter, som klubben har arbejdet med igennem de mange år. Alt sammen for at kunne hjælpe og støtte

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget Referat fra Programudvalgsmøde nr. 1-2012-2013 Dato: Mandag, den 27. august 2012 kl. 19.00 Sted: Hos og Hans Erik, Kragelund Tværvej 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Birgit og Einar Fajstrup Inga og Sven

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Ekstension - idekatalog. Ekstension. Idekatalog -1-

Ekstension - idekatalog. Ekstension. Idekatalog -1- Ekstension Idekatalog -1- Ekstension Hermed er udarbejdet en forslag/plan til, hvordan man kan opstarte en ny klub. Følgende beskrivelse (plan) viser hvordan starten af ny klub kan tænkes gennemført, men

Læs mere

DISTRIKTSRÅDSMØDE Tirsdag den 22. september 2015 Kl På Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted

DISTRIKTSRÅDSMØDE Tirsdag den 22. september 2015 Kl På Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted Referat fra DISTRIKTSRÅDSMØDE Tirsdag den 22. september 2015 Kl.18.00 På Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted Deltagere: Klub Præsident Vicepræsident Andre Erritsø Georg Høeg Ellen Wyke Esbjerg Hardy Melstrup

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris FALKEPOSTEN Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august Bakketur og besøg i Korsbæk August 2015 Helstegt pattegris HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Motorvejsgudstjeneste

Motorvejsgudstjeneste Motorvejsgudstjeneste Afholdes søndag den 29. maj 2016 Motorvejsgudstjenesten planlægges af fællesbyudvalget for Y s Men s klubberne i Silkeborg. Fællesbyudvalget består af to medlemmer fra hver af følgende

Læs mere

Årskalender Regionens hyggeligste festlokaler. Sandvad Sognegaard

Årskalender Regionens hyggeligste festlokaler. Sandvad Sognegaard Årskalender 2017 Regionens hyggeligste festlokaler Sandvad Sognegaard Velkommen Kære gæster Hvorfor tage til København eller Århus når I kan få de samme oplevelser i Sandvad? Med hjertet har vi sammensat

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

Lions Club Kirsten Bang i Struer fik fordoblet medlemstallet ved en målrettet indsats

Lions Club Kirsten Bang i Struer fik fordoblet medlemstallet ved en målrettet indsats Oktober 2017 Lions Club Kirsten Bang i Struer fik fordoblet medlemstallet ved en målrettet indsats Månedens gode historie Da klubåret begyndte i 2016 kunne vi konstatere, at medlemstallet nærmede sig en

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere