Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!"

Transkript

1 Y s Men, Region Danmark DG Distrikt Vest Søren Spangsberg Bro, Mejsevej 8, 6900 Skjern Tlf / mbl

2 Klubrapport fra Ansager Y`s Men`s Klub, Dette år har været et jubelår for vores Klub da vi har fået 2 nye medlemmer, så nu er vi 19 medlemmer. Det gode er at de nye er faldet rigtig godt ind i fællesskabet og gerne påtager sig diverse opgaver. I YM s regi bliver der brugt mange resurser på ekstension. Vi har besluttet at nedlægge dette udvalg i sin nuværende form og i stedet er det nu hele klubbens ansvar at finde nye emner. Det skal ses i lyset af at vores medlemmer kommer fra et geografisk stort område som dækker 8 sogne. Vores nye Y`s Magasin WAI bliver lagt ud i de forskellige sognekirker, med adresse på lokale Y`M. Om det giver resultater med nye medlemmer, skal tiden vise, men bladet beskriver vores mål og arbejde på udmærket vis. Og ikke mindst at vores biskop er med til at sælge magasinet, gør det hele lettere. Af store oplevelser i 2013 var besøget af vores venskabsklub fra Frøyland og Orstad i Norge. Besøget varede fra 6 8. september. Vi havde lavet et varieret program hvor det sociale samvær er vægtet højt. Men også det at give nordmændene en naturoplevelse, gør man bedst ved at bese de flade lyngsletter. Vi besøgte bl.a. Naturrummet Kirstinelyst på Randbøl Hede. Det kan anbefales. Efter en festaften med god mad, sang vi danske og norske sange. Vi sluttede med en altergangsgudstjeneste i Ansager kirke. Af andre gode oplevelser som vi sætter stor pris på, er distriktets Mortensaften på Ungdomsgården i Grindsted. Tak til DG og ledelse for at I opretholder den gode tradition. Ligeledes sætter vi stor pris på Klubbens adventsfest som vi holder sammen med Grindsted Y`s Men`s klub, en efterhånden gammel tradition, som også sluttes af med er sen aftensgudstjeneste. Når det betyder så meget for os er det nok moderbindingen der gør det. Uden denne klub havde vi måske ikke eksisteret. Vi har sammen med andre klubber lige været med til at fejre deres 50 års jubilæum ved en fantastisk god fest. Tak for det Grindsted For at blive inspireret andet sted fra har vi i de seneste år også haft fælles møder med Varde Y`s Men`s klub. Deres inspirationskilde kommer fra distrikt Sydjylland, det kan jo godt smitte lidt af på os. En aktivitet som vi er glade for, nemlig klubbens sangaftener, Sangens glæde, vi har to om året. Alle som ønsker det må foreslå og gerne kommentere en sang eller salme som betyder meget for den enkelte. Det kommer der mange gode tanker og samtaler ud af. Er der en speciel og ukendt sang, sendes noderne til pianisten. Da vi er i TV Syds sendeområde var det relevant at besøge deres nye studie i Kolding. Det er interessant at opleve hvordan medierne bliver informeret og hvordan informationerne bliver bearbejdet til en forståelig og kortfattet sprog. En god aften.- Her i foråret skal vi på virksomhedsbesøg på Ansager Dyrehospital: Om det bliver en operation af en ko eller en hest må vi se. Men ellers er det mest reproduktion af heste der optager hospitalet. Nu begynder vores aktiviteter at bære præg af at Regionskonferensen nærmer sig. Selv om det har været en vis travlhed i vinter med tilrettelækning af programmet er det nu at hele Klubben begynder at blive involveret. Det er en stor udfordring, og vi glæder os til at v ære en del af denne store festlighed. Jeg vil slutte med at sige: Vi ses til Regionskonferensen 2014 i Grindsted. Præsident Harry Hansen

3 Grindsted den 3. marts 2014 Klubrapport I det forløbne år har vi optaget 2 nye medlemmer, men har også måttet tage afsked med to medlemmer et mange årigt medlem døde i oktober og et andet medlem måtte stoppe på grund af sygdom, så det er altså status quo. Extensions arbejdet har i året ikke formået at finde flere nye medlemmer, og vi holder stadig fast i, at vi er en klub for mænd. Klubmøderne fordeler sig med ca. halvdelen interne møder og halvdelen fælles aftner, hvor vore damer og enkerne er inviteret med. Til fællesmøderne har vi haft forskellige temaer med indlæg fra talere udefra, og ligeledes været en del af de fælles aftner, som vi deler med nogle af vore børn i distrikt vest og midt vest. Vorbasse Marked er forsat en god aktivitet, som nu har kørt i over 30 år, hvor klubben har en markedsbod med salg af smørrebrød, kaffe, kolde drikke m.m. Herudover har vi en ugentlig rengøringsopgave i FDF/De Grønne Pigespejders fælles bygning Enghuset. Det giver både arbejdsfællesskab og indtægter til aktivitetskassen. Aktivitetsudvalget har også påtaget sig, at servere spaghetti og kødsovs efter Ulvegudstjenester en 5-6 gange i løbet af året. Forberedelserne til regionskonferencen den juni her i Grindsted har krævet mange ekstra udvalgsmøder. Samarbejdet med klubberne i Ansager, Billund og Give har været meget positivt, og vi håber på, at rigtig mange vil slutte op om konferencen det er jo altid nemmere at deltage når det er lokalt. Den 1. marts fejrede vi vores 50 års jubilæum med reception, hvor klubben uddelte ekstra mange gaver til lokale organisationer. Jubilæet forsatte med gudstjeneste i Grindsted kirke og fest på Ungdomsgården. Festtale ved generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist og hilsner fra mange klubber. Klubåret har således været præget af mange bundne opgaver, så nu skal vi i gang med at tænke nye tanker. Aksel Lindhardt Præsident

4 Grindsted Y s Men s C lub 2000 Grindsted Y`s Men`s club 2000 Klubrapport Vi har i Club 2000 haft fokus på, hvordan vi bliver flere medlemmer. Der er blevet snakket med flere, om det ikke var noget for dem, men det er ikke lykkedes endnu. Vi arbejder videre og håber på, at medlemstallet vil stige, da vi føler os lidt sårbare med kun 18 medlemmer, hvor de fleste er ægtefæller. Når det er sagt, har vi en club, som er meget trofast til at møde op til vore møder og være med i de forskellige aktivitete, vi har. Vi starter altid vores nye år i Kirken sammen med Grindsted Y`s Men`s Club og fortsætter på Ungdomsgården til festlig samvær. Derudover har vi andre møder og forskellig samarbejde sammen med moder klubben, vi havde Johan Herold fra Århus "Fra korte til lange bukser". Det er fint at være to klubber, når vi vil have nogle kapaciteter til at komme. Derudover har vi haft mange gode oplevelser, Signe Svendsen "Oplevelse i Cameroun" Gudrun Vest "36 år i Tanzania" Bodil Raabjerg Jensen "Kamp må der til - Min slægtshistorie" Virksomhedsbesøg hos HCP i Krogager, besøge Filskov Friplejehjem mm. Når vi ser tilbage på året, har der været mange spændende aftner, som har givet rigtig gode oplevelser og samvær. Klubbens Aktiviteter: Vi hjælper Moderklubben på Vorbasse Marked. Der sælges håndmadder med mere, som er en god aktivitet for os. Dog stiger omkostningerne så det bliver ikke lettere at tjene penge. Ud over det økonomiske giver det en godt samarbede og kendskab til vores moderclub. Ligeledes deler vi Kirkeblade ud i Hejnsvig og Vesterhede kirkedistrekt fire gange årlig, det giver godt ,00 kr. Uddeling af penge: Da vi ikke har så mange penge, har vi besluttet at det er mest lokalt vi deler ud til. Vi har støttet KFUM og K, Indre Missions børn og unge, KFUM og K Spejdere, FDF Spejdere, Søndagsskolens arbejde, Unge Volontører der rejser ud fra Grindsted og omegn. Støtte til Y`s Men`s projekter går efter, hvor mange penge der er tilbage til uddeling. Fremtidige mål: Et af vores nye tiltag er en hjemmeside. Vi regner med at få den op at køre her i foråret. Det giver ikke flere medlemmer men er med til at udvikle klubben på en positiv måde. Vi kommer ikke uden om at snart alt foregår elektronisk i dag med kommunikation. Derudover er det vigtig, at vi har spændende ting på programmet, så evt. nye medlemmer kan se det er spændende at være Y`s Men`s. Aksel Berg Hansen Præsident

5 Ringkøbing Y s Men s klub The International Association of Y s Men s clubs - Region Danmark Sønderbyvænget 12, 6950 Ringkøbing Klub-rapport Fokuspunkt for klubåret var og er: Hvad kan jeg som enkelt klubmedlem gøre for, at mine klubkammerater befinder sig godt og føler sig tilpas og afslappet i klubfællesskabet? Vi startede klubåret op med 34 medlemmer, efterfølgende er 1 medlem udmeldt på grund af forestående fraflytning fra området og 1 medlem er i februar 2014 afgået ved døden således, at klubben pt. har 32 medlemmer. Vi har i øjeblikket 1 gæstemedlem. Selvom vi pr. august 2013 gik over til at være en blandet klub, har vi pt. kun 1 kvindeligt medlem, som selvfølgelig har det som blommen i et æg.. Vores klubmøder holder vi fortsat i Rindum kirkehus, hvor vi føler os hjemme og godt tilpas. Den 25. september 2013 fejrede vi klubbens 35 års jubilæum ved en lille festlighed sammen med Hvide Sandeklubben. Klubprogrammet har bestået skiftevis af interne møder, hvor forskellige klubforhold har været drøftet, og møder med taler/foredragsholder og et enkelt virksomhedsbesøg (en lokal bank). De sidste møder har været med deltagelse af ægtefæller. Enkelte af mødeaftenerne samt International kirkedag har været fælles med Hvide Sandeklubben. Som noget nyt blev den første mødeaften i det nye år forsøgt afholdt som en nytårskur, hvor vi på festlig vis tog hul på det nye år. Aftenen sluttede af med en andagt i kirken. Vi har fortsat vores 2 broderklubber Askøy i Bergen, og Vilnius i Litauen. I slutningen af maj 2014 er der sammen med Askøy-klubben arrangeret en tur til vores fælles broderklub i Vilnius. Vores hovedaktivitet er vores dejlige/imponerende genbrugsbutik, hvor vi ud over at få styrket det sociale fællesskab i klubben får et stort beløb ind, som uddeles til støtte for kristne og humanitære formål såvel lokalt, nationalt og internationalt. Overskuddet fra genbrugsbutikken giver os således mulighed for at uddele ca ,-kr om året. Som en form for tak for årets indsats i butikken inviteres alle medarbejdere og ægtefæller til en festlig og social adventssammenkomst i slutningen af november. Herudover organiserer klubben også det årlige salg af Y s Men s Julekalenderen, hvor de 6 sælgende spejder-grupper får hele overskuddet. Februar Jørgen Pihl Præsident.

6 Skjern Y s Men s Club Skjern Y s Mens Clubs beretning Vi startede klubåret i Graakjærs selskabslokale i Finderup, med chartring af 3 nye medlemmer og da der var 1 tidligere medlem som havde lyst til at være med igen var det en forøgelse af klubben med 4, i løbet af efteråret rejste et medlem til anden egn af landet og i slutning af året valgte en af klubbens første medlemmer at melde sig ud af klubben så medlemstallet nu er på 38. Vi afholder vore møder i Skjern Seniorcenter og har nogle dejlige lokaler der, fra i år dog til en lille betaling pr. time. Den varme mad får vi fra Hotel Smedegården i Lem, det er vi yderst tilfreds med. Vi har en meget høj mødeprocent, både til Intern og hver anden gang, når vore piger er med. Til fællesmøderne og enkelte intern har vi en gæst med forskellige emner. Det har været med museumsdirektør Kim Clausen til at fortælle om vores fortid, lærer Tanna Kjær-Dona til en aften med sang, solo med egne sange og fælles med nogle af vores dejlige sange. En barsk fortælling af Gerhard Tabbert om sin opvækst i Sydslesvig under krigen og endelig til adventsfest med Skjerns fhv. provst Jens Simonsen om humor og holdninger i H. C. Andersens eventyr. I år til Internationalt kirkedag gæstede vi Tarm Kirke og efterfølgende fortalte pastor P. H. Sønderstjerna om, hvordan det var at have 2,5 timers kørsel til det yderste i sognet og senest fra Psykologens bord ved Marie og Henning Nisgaard. Og ikke at forglemme, en rigtig god tur til Lübeck først i december for at se juleudstilling, det var der mange andre end os, der havde fået samme ide, så der var trængsel i gaderne. Vi overnattede på en lille hyggelig kro i Slesvig. Søndag var det en stor oplevelse at deltage i gudstjenesten i Slesvig Domkirke, også selv om flere af os ikke kunne tysk. Præsidiet har deltaget i alle distriktsrådsmøder på Finderup Efterskole, og det gav os mod på at bede DG om samme visionsanalyse i klubben som vi blev præsenteret for til rådsmødet i oktober. Besvarelserne gav mange emner at arbejde med til interne møder; det første har vi haft med Knud Hougaard som oplægger. Genbrugsbutikken Østergade 85 er vores eneste pengegivende aktivitet, det giver et rigtig godt fællesskab, men med vores gennemsnitsalder i klubben kan det også give overvejelser hvad vi må gøre i fremtiden hvis ikke vi får yngre medlemmer med. Da smide-ud-samfundet har ændret sig de seneste år, til ikke at skifte så meget ud og da der er mange genbrugsbutikker i Skjern og omegn, er der rift om de genbrugsting der er til rådighed, derfor er overskuddet faldet kraftigt. Men giver dog stadig overskud, som bliver fordelt til regionens forskellige projekter og lokale ansøgere. Skjern marts 2014 Jens Peder Green Præsident

7 Skjern Å Y's Men's Club Beretning for klubåret Medlemmer Vi er i øjeblikket 38 medlemmer. Efter længere tids sygdom afgik en af klubbens medlemmer i november ved døden. Det første dødsfald vi har oplevet i klubben. Ved juleafslutningen i december havde vi den glæde at kunne chartre fire nye medlemmer. Program Vore klubarrangementer har i det forløbne år omfattet et varieret program. Per Breindahl fra Blå Kors har fortalt om "Næstehjælp". En lun maj aften har vi set på bisoner og fået smagsprøver. Hørt musik og sang i forskellige stilarter og sammenhænge. Noget om Kristen Kold. Fået en fortælling om Skjern fra kirke til købstad. Oplevelser fra vandring på Camioen. Noget om "snapsens vej til ganen". Frikirkepræst Jens Lomholt fortalte om Skjern Bykirke. Endvidere andre spændende arrangementer sammen med andre klubber. Berlintur I efterårsferien pakkede mange af klubbens medlemmer kufferten og i fællesskab drog vi til Berlin for at udforske byen i 3 dage. Det blev til en herlig tur, hvor vi så meget og blev konfronteret historiens vingesus og dens følger for Berlin. Det gav meget stof til samtale og eftertanke. Vi kørte med og nød hinandens fællesskab i et godt tilrettelagt og tætpakket program. Et program som nogle i klubben havde stået for. Sådan en tur ryster klubben sammen. Vi kan kun anbefale andre at prøve. Ny klub I sidste års klubrapport beskrev jeg det indledende arbejde med at starte en ny klub i Tarm/Skjern området. Af den flok vi havde samlet i september har nogen holdt ved, andre er faldet fra, men flere er kommet til. I øjeblikket er der en flok på 20 personer. Hele vejen igennem har der været en flok, som ville at projekt ny klub skulle lykkes. Flokken har selv lavet program for efteråret med lidt bistand fra os. Programmet for foråret har de selv klaret. I november blev der valgt et præsidium for den nye klub. Præsidiet sammensatte herefter de på nuværende tidspunkt nødvendige udvalg: programudvalg, festudvalg og medlemsudvalg. Alle er gået til opgaverne med stor ildhu. Præsidiet har arbejdet med love og vedtægter og fremlagt dem for de kommende klubmedlemmer. Mandag d. marts er der stiftende generalforsamling. Et spørgsmål har været - hvad skulle "barnet" hedde? Efter flere forslag og en afstemning faldt valget på Lundenæs Y's Men's Club. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på højtryk for at få program på plads til d. 13. september. Her er I alle hjertelig velkomne. Vi håber vi må få en rigtig god fest og at den nye klub må føle sig velkommen iblandt os. Aktiviteter Ligesom tidligere er grundpillerne i vores pengeskabende aktiviteter plukning og salg af gode danske æbler om efteråret og salg af nye kartofler i foråret. Sidste år igangsatte vi udviklingen af nye aktiviteter, der kunne øge vores indtjening. I skrivende stund er det blevet til trykning hvor en stor del af oplaget er solgt. Fabrikation af Dannebrogs flag i glas, som er udsolgte. Vi forbereder en ny fabrikation og nyt design til regionskonferencen i Grindsted. Endvidere har vi et klubmedlem der er en ren kunstner i at fremstille figurer i metal. Vi håber at udviklingen af kreative produkter kan øge vore indtægter.

8 Klubben Klubbens mødested er forsat konfirmandlokalerne i Rækker Mølle. Vi har et ønske om, at finde noget der er større og hvor vi bedre kan være, når vi alle er der. Især når vi har varm mad på programmet er pladsen trang. Det med den varme mad er noget vi er begyndt med en gang i mellem og nyder det. Præsidiet har fortsat arbejdet med visioner for klubben for de næste 5-10 år. Alle klubmedlemmer har været inddraget i udformningen heraf. På sidste klubmøde blev de godkendt. Vi har i klubåret fortsat vores støtte til projekt "Ind i en anden verden". Et projekt hvor Blåkilde Efterskole er i samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark omkring deres sociale projekter i Indien under fællesbetegnelsen "Ind i en anden verden". Vi er som klub via nogle af vore medlemmer repræsenterede i Finderup Efterskoles bestyrelse. I efteråret - sidst i oktober - havde klubben 20 års jubilæum. Vi fejrede det internt i klubben, med en aften med god mad og masser af snak, sang og latter og et tilbageblik i billedarkivet. Her i februar har vi været til vores første "barn" Videbæk Y's Men's Club's 10 års jubilæum. En klub med masser af initiativ og liv. Dem er vi, som forældre stolte af. Her i vores klub der leves livet, der kan man finde energi, når du trænger til at tankes op. Strofer fra en sang der blev skrevet til årets første arrangement nytårskur/kavaleraften hvor mændene lavede maden - en flot og velsmagende flere retters menu i jagtens tegn og kvinderne stod for underholdningen. Vi har et godt fællesskab og kammeratskab med de udfordringer, det giver. Det vil vi nødigt undvære. Anna Marie Clemmensen Præsident

9 Klubrapport for Videbæk Y`s Men`s Club Klubben: Vi er i klubben, som er en blandet klub, pt. 36 medlemmer. Det er samme antal som sidste år på samme tid, men det dækker alligevel over nogle ændringer. Vi har sagt farvel til 2 medlemmer, som har været med næsten fra starten, men af helbredsmæssige årsager, har de set sig nødsaget til at sige fra. Vi har så til gengæld haft den glæde, at kunne chartre et nyt medlem i foråret, og endnu et i efteråret Desuden har vi for nuværende en gæst, som vi forventer skal chartres her i april måned, så vi slutter klubåret med at være 37 medlemmer. Klubmøder Program: Vi startede klubåret op med at mødes hos et par af vore medlemmer, som har et helt unikt sted, med store naturområder med sø og parklignende forhold. Det var en torsdag aften, med helt fantastisk vejr, hvor vi selv medbragte kød og pølser til grillen. Det blev en fantastisk aften, hvor udvalgene fik valgt de respektive formænd, og retningslinjerne for klubåret blev lagt. Aftenen sluttede med sang omkring et stort veltilrettelagt bål. Man blev helt nostalgisk, og tankerne gik tilbage til længst forsvundne tider, med mange oplevelser omkring lejrbål og lignende. Den gode start smittede af hen over sæsonen, hvor vi har haft mange gode arrangementer og møder med høj medlemsdeltagelse. Vi har haft besøg af DG, med omtale af de spændende regionsprojekter. Vi har også haft et møde, som blev afholdt i Vorgod nye kirkehus, med sognepræst Gert Nicolajsen, hvor temaet var: Når døden banker på. Det var en stærk oplevelse, også set i lyset af, at Gert Nicolajsen for ganske kort siden, selv havde mistet sin kone, i en alt for ung alder, grundet en kræftsygdom. Vi har været på virksomhedsbesøg på Videbæk Bogtrykkeri, som vi på flere måder har en nær tilknytning til, via forskellige aktiviteter. Jørgen Nørgaard fra Skjern har til en klubaften fremført Kaj Munks skuespil Ordet Også i år har vi afholdt et arrangement i Videbæk Kirke, hvor vi inviterede bredt, også i distriktet. Det var en Grundtvigaften ved Lars Thorkild Bjørn. Der var ca. 150 deltagere. Og det blev en god aften, som også gav lidt overskud til klubben, selv om det ikke var det, der var vores primære mål. På den baggrund, er der allerede for nuværende sat kræfter i gang med et nyt projekt, som er tænkt at kunne indgå i Week 4You i Falder det på plads hører I nærmere startede vi op med International kirkedag i Ølstrup Kirke. Efter gudstjenesten fik vi historien om kirkens altertavle, som er malet af Emil Nolde, fortalt af én af vore medlemmer, som kendte forløbet bag. Rigtig spændende. Bagefter var der brunch hos Kirsten og Laurids Bjerg, som lagde lokaler til. Vi har også haft en aften med fhv. sognepræst Mogens Svendsen vedr. hans projekt Kris: kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte. I februar har vi haft et internt møde, hvor vi forlods havde bedt udvalgene om at holde et møde, hvor de blandt andet skulle tage stilling til, om der var noget

10 inden for deres område, som de kunne tænke sig skulle være anderledes, og komme med nye ideer og indspark. Det var så tanken, at vi så på vores interne møde i fællesskab kunne drøfte de indlæg som udvalgene kom med. Det blev en god aften, hvor man helt klart kunne mærke at klubbens ve og vel lå alle på sinde, og hvor der også fremkom nye ideer og tanker til de foranliggende klub år. Én ting jeg ikke må glemme er selvfølgelig vores 10 års fødselsdag. Den var det 10 år siden Videbæk Y`s Men`s Club blev chartret i Væggerskilde Kirke. Det valgte vi at fejre med en fest, hvor vi havde inviteret vore moderklubber Skjern Å og Ringkøbing Y`s Men`s Club. De tog mod invitationen og mødte talstærk frem. Vi var over 80 tilmeldte til festen, som blev afholdt på Westergaards Hotel i Videbæk, hvor vi også afholder vore klubmøder. Festen startede med spisning, hvorefter jeg kom med et indlæg. Derefter var der lykønskninger fra moderklubberne. Efter kaffen var der festtale ved fhv. forstander fra Finderup Efterskole Oluf Therkildsen. Derefter var der et musikalsk indslag med lokale kræfter. Vores alderspræsident stod for afslutningen. Under hele seancen kørte der en billedkavalkade fra de 10 år som er gået. En aften som vi sent glemmer. Resten af klubåret er der også nogle rigtige spændende programpunkter, så det glæder vi os til. Pengeskabende aktiviteter: Vores mest indbringende aktivitet er stadigvæk vores loppemarked, men vi kan godt mærke, vi har en udfordring i at skaffe lopper nok. Der er siden sidste år kommet endnu en genbrugsbutik i vores primære område. Vi prøver med nogle nye tiltag at gøre opmærksom på, at vi gerne modtager og afhenter lopper. Det bliver spændende at se om det får nogen effekt. Æbleplukning er også en aktivitet vi holder fast i. I år var der nogle aktive medlemmer, der tog en ekstra tørn, og plukkede æbler for frugtplantagen. Det kunne så afskrives på vores konto, så vi får flere penge at gøre godt med. Julekalendersalget bidrager også i år med et pænt beløb til klubben. Som noget nyt er vi begyndt at omdele kirkeblade i Videbæk Kirkes distrikt. Det er et tiltag, der blev startet op i foråret 2013, hvor vi fik aftalerne på plads med menighedsrådet. Den første omdeling var i august Der er godt 2100 blade der skal omdeles, og vi har delt området op i passende ruter, med blade fra ca stk. Tidsmæssigt tager det mellem1-2 timer pr. rute. Det er en god aktivitet, som vi synes er overkommelig, og vi håber på, at når vi har haft en evaluering, sammen med menighedsrådet her før sommerferien, hvor forløbet indtil da også har været vores prøvetid, kan få lov til at fortsætte. Det indbringer kr. til klubben pr. år.

11 Som jeg før har været inde på, har vi en rigtig god mødeprocent. Efter de første 10 år, har det også været muligt, at få nyt blod til præsidentposten, uden det har været nødvendigt at gå over til genbrug Sådan ser det også for nuværende ud til at blive de næste 2 klub år. Det tolker vi som et sundhedstegn, og tager det som et tegn på, at vi har en klub der vil Y`s Men`s livet. Gunner Korshøj, Præsident

12

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

D Y S S E P O S T E N

D Y S S E P O S T E N D Y S S E P O S T E N KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 21 juni 2013 NUMMER 79 Sigrun Gunnarsdottir en moderne kristen kunstner fra Færøerne. Sigrun Gunnarsdottir er en nulevende moderne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

D Y S S E P O S T E N

D Y S S E P O S T E N D Y S S E P O S T E N KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 20 December 2011 NUMMER 73 Pinsekirken i Danmark 12. oktober 1911 stiftedes den første pinsemenighed i en villa i Lyngby udenfor

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen Bevillinger til KFUM og KFUK Af RD Arne Nielsen Der har igen været lettet på låget til ASF kassen, så det har været muligt at støtte en fremtidsagent fra Slovakiet med 335 euro til rejse- og kursusudgifter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

REGIONS KONFERENCE 2015

REGIONS KONFERENCE 2015 REGIONS KONFERENCE 2015 Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber byder velkommen til regionskonferencen 2015 BRUG VORES ONLINE ADRESSEBOG WWW.FIND.YSMEN.DK NÅLE OG EMBLEMER. Der kommer

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter.

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter. DECEMBER 2014 Hvis du vil kunne bevare overblikket i hvad der sker i Y's Men's bevægelsen, både nationalt og internationalt, så prøv at gå ind på vores hjemmeside. Der er også link til den internationale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere