Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!"

Transkript

1 Y s Men, Region Danmark DG Distrikt Vest Søren Spangsberg Bro, Mejsevej 8, 6900 Skjern Tlf / mbl

2 Klubrapport fra Ansager Y`s Men`s Klub, Dette år har været et jubelår for vores Klub da vi har fået 2 nye medlemmer, så nu er vi 19 medlemmer. Det gode er at de nye er faldet rigtig godt ind i fællesskabet og gerne påtager sig diverse opgaver. I YM s regi bliver der brugt mange resurser på ekstension. Vi har besluttet at nedlægge dette udvalg i sin nuværende form og i stedet er det nu hele klubbens ansvar at finde nye emner. Det skal ses i lyset af at vores medlemmer kommer fra et geografisk stort område som dækker 8 sogne. Vores nye Y`s Magasin WAI bliver lagt ud i de forskellige sognekirker, med adresse på lokale Y`M. Om det giver resultater med nye medlemmer, skal tiden vise, men bladet beskriver vores mål og arbejde på udmærket vis. Og ikke mindst at vores biskop er med til at sælge magasinet, gør det hele lettere. Af store oplevelser i 2013 var besøget af vores venskabsklub fra Frøyland og Orstad i Norge. Besøget varede fra 6 8. september. Vi havde lavet et varieret program hvor det sociale samvær er vægtet højt. Men også det at give nordmændene en naturoplevelse, gør man bedst ved at bese de flade lyngsletter. Vi besøgte bl.a. Naturrummet Kirstinelyst på Randbøl Hede. Det kan anbefales. Efter en festaften med god mad, sang vi danske og norske sange. Vi sluttede med en altergangsgudstjeneste i Ansager kirke. Af andre gode oplevelser som vi sætter stor pris på, er distriktets Mortensaften på Ungdomsgården i Grindsted. Tak til DG og ledelse for at I opretholder den gode tradition. Ligeledes sætter vi stor pris på Klubbens adventsfest som vi holder sammen med Grindsted Y`s Men`s klub, en efterhånden gammel tradition, som også sluttes af med er sen aftensgudstjeneste. Når det betyder så meget for os er det nok moderbindingen der gør det. Uden denne klub havde vi måske ikke eksisteret. Vi har sammen med andre klubber lige været med til at fejre deres 50 års jubilæum ved en fantastisk god fest. Tak for det Grindsted For at blive inspireret andet sted fra har vi i de seneste år også haft fælles møder med Varde Y`s Men`s klub. Deres inspirationskilde kommer fra distrikt Sydjylland, det kan jo godt smitte lidt af på os. En aktivitet som vi er glade for, nemlig klubbens sangaftener, Sangens glæde, vi har to om året. Alle som ønsker det må foreslå og gerne kommentere en sang eller salme som betyder meget for den enkelte. Det kommer der mange gode tanker og samtaler ud af. Er der en speciel og ukendt sang, sendes noderne til pianisten. Da vi er i TV Syds sendeområde var det relevant at besøge deres nye studie i Kolding. Det er interessant at opleve hvordan medierne bliver informeret og hvordan informationerne bliver bearbejdet til en forståelig og kortfattet sprog. En god aften.- Her i foråret skal vi på virksomhedsbesøg på Ansager Dyrehospital: Om det bliver en operation af en ko eller en hest må vi se. Men ellers er det mest reproduktion af heste der optager hospitalet. Nu begynder vores aktiviteter at bære præg af at Regionskonferensen nærmer sig. Selv om det har været en vis travlhed i vinter med tilrettelækning af programmet er det nu at hele Klubben begynder at blive involveret. Det er en stor udfordring, og vi glæder os til at v ære en del af denne store festlighed. Jeg vil slutte med at sige: Vi ses til Regionskonferensen 2014 i Grindsted. Præsident Harry Hansen

3 Grindsted den 3. marts 2014 Klubrapport I det forløbne år har vi optaget 2 nye medlemmer, men har også måttet tage afsked med to medlemmer et mange årigt medlem døde i oktober og et andet medlem måtte stoppe på grund af sygdom, så det er altså status quo. Extensions arbejdet har i året ikke formået at finde flere nye medlemmer, og vi holder stadig fast i, at vi er en klub for mænd. Klubmøderne fordeler sig med ca. halvdelen interne møder og halvdelen fælles aftner, hvor vore damer og enkerne er inviteret med. Til fællesmøderne har vi haft forskellige temaer med indlæg fra talere udefra, og ligeledes været en del af de fælles aftner, som vi deler med nogle af vore børn i distrikt vest og midt vest. Vorbasse Marked er forsat en god aktivitet, som nu har kørt i over 30 år, hvor klubben har en markedsbod med salg af smørrebrød, kaffe, kolde drikke m.m. Herudover har vi en ugentlig rengøringsopgave i FDF/De Grønne Pigespejders fælles bygning Enghuset. Det giver både arbejdsfællesskab og indtægter til aktivitetskassen. Aktivitetsudvalget har også påtaget sig, at servere spaghetti og kødsovs efter Ulvegudstjenester en 5-6 gange i løbet af året. Forberedelserne til regionskonferencen den juni her i Grindsted har krævet mange ekstra udvalgsmøder. Samarbejdet med klubberne i Ansager, Billund og Give har været meget positivt, og vi håber på, at rigtig mange vil slutte op om konferencen det er jo altid nemmere at deltage når det er lokalt. Den 1. marts fejrede vi vores 50 års jubilæum med reception, hvor klubben uddelte ekstra mange gaver til lokale organisationer. Jubilæet forsatte med gudstjeneste i Grindsted kirke og fest på Ungdomsgården. Festtale ved generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist og hilsner fra mange klubber. Klubåret har således været præget af mange bundne opgaver, så nu skal vi i gang med at tænke nye tanker. Aksel Lindhardt Præsident

4 Grindsted Y s Men s C lub 2000 Grindsted Y`s Men`s club 2000 Klubrapport Vi har i Club 2000 haft fokus på, hvordan vi bliver flere medlemmer. Der er blevet snakket med flere, om det ikke var noget for dem, men det er ikke lykkedes endnu. Vi arbejder videre og håber på, at medlemstallet vil stige, da vi føler os lidt sårbare med kun 18 medlemmer, hvor de fleste er ægtefæller. Når det er sagt, har vi en club, som er meget trofast til at møde op til vore møder og være med i de forskellige aktivitete, vi har. Vi starter altid vores nye år i Kirken sammen med Grindsted Y`s Men`s Club og fortsætter på Ungdomsgården til festlig samvær. Derudover har vi andre møder og forskellig samarbejde sammen med moder klubben, vi havde Johan Herold fra Århus "Fra korte til lange bukser". Det er fint at være to klubber, når vi vil have nogle kapaciteter til at komme. Derudover har vi haft mange gode oplevelser, Signe Svendsen "Oplevelse i Cameroun" Gudrun Vest "36 år i Tanzania" Bodil Raabjerg Jensen "Kamp må der til - Min slægtshistorie" Virksomhedsbesøg hos HCP i Krogager, besøge Filskov Friplejehjem mm. Når vi ser tilbage på året, har der været mange spændende aftner, som har givet rigtig gode oplevelser og samvær. Klubbens Aktiviteter: Vi hjælper Moderklubben på Vorbasse Marked. Der sælges håndmadder med mere, som er en god aktivitet for os. Dog stiger omkostningerne så det bliver ikke lettere at tjene penge. Ud over det økonomiske giver det en godt samarbede og kendskab til vores moderclub. Ligeledes deler vi Kirkeblade ud i Hejnsvig og Vesterhede kirkedistrekt fire gange årlig, det giver godt ,00 kr. Uddeling af penge: Da vi ikke har så mange penge, har vi besluttet at det er mest lokalt vi deler ud til. Vi har støttet KFUM og K, Indre Missions børn og unge, KFUM og K Spejdere, FDF Spejdere, Søndagsskolens arbejde, Unge Volontører der rejser ud fra Grindsted og omegn. Støtte til Y`s Men`s projekter går efter, hvor mange penge der er tilbage til uddeling. Fremtidige mål: Et af vores nye tiltag er en hjemmeside. Vi regner med at få den op at køre her i foråret. Det giver ikke flere medlemmer men er med til at udvikle klubben på en positiv måde. Vi kommer ikke uden om at snart alt foregår elektronisk i dag med kommunikation. Derudover er det vigtig, at vi har spændende ting på programmet, så evt. nye medlemmer kan se det er spændende at være Y`s Men`s. Aksel Berg Hansen Præsident

5 Ringkøbing Y s Men s klub The International Association of Y s Men s clubs - Region Danmark Sønderbyvænget 12, 6950 Ringkøbing Klub-rapport Fokuspunkt for klubåret var og er: Hvad kan jeg som enkelt klubmedlem gøre for, at mine klubkammerater befinder sig godt og føler sig tilpas og afslappet i klubfællesskabet? Vi startede klubåret op med 34 medlemmer, efterfølgende er 1 medlem udmeldt på grund af forestående fraflytning fra området og 1 medlem er i februar 2014 afgået ved døden således, at klubben pt. har 32 medlemmer. Vi har i øjeblikket 1 gæstemedlem. Selvom vi pr. august 2013 gik over til at være en blandet klub, har vi pt. kun 1 kvindeligt medlem, som selvfølgelig har det som blommen i et æg.. Vores klubmøder holder vi fortsat i Rindum kirkehus, hvor vi føler os hjemme og godt tilpas. Den 25. september 2013 fejrede vi klubbens 35 års jubilæum ved en lille festlighed sammen med Hvide Sandeklubben. Klubprogrammet har bestået skiftevis af interne møder, hvor forskellige klubforhold har været drøftet, og møder med taler/foredragsholder og et enkelt virksomhedsbesøg (en lokal bank). De sidste møder har været med deltagelse af ægtefæller. Enkelte af mødeaftenerne samt International kirkedag har været fælles med Hvide Sandeklubben. Som noget nyt blev den første mødeaften i det nye år forsøgt afholdt som en nytårskur, hvor vi på festlig vis tog hul på det nye år. Aftenen sluttede af med en andagt i kirken. Vi har fortsat vores 2 broderklubber Askøy i Bergen, og Vilnius i Litauen. I slutningen af maj 2014 er der sammen med Askøy-klubben arrangeret en tur til vores fælles broderklub i Vilnius. Vores hovedaktivitet er vores dejlige/imponerende genbrugsbutik, hvor vi ud over at få styrket det sociale fællesskab i klubben får et stort beløb ind, som uddeles til støtte for kristne og humanitære formål såvel lokalt, nationalt og internationalt. Overskuddet fra genbrugsbutikken giver os således mulighed for at uddele ca ,-kr om året. Som en form for tak for årets indsats i butikken inviteres alle medarbejdere og ægtefæller til en festlig og social adventssammenkomst i slutningen af november. Herudover organiserer klubben også det årlige salg af Y s Men s Julekalenderen, hvor de 6 sælgende spejder-grupper får hele overskuddet. Februar Jørgen Pihl Præsident.

6 Skjern Y s Men s Club Skjern Y s Mens Clubs beretning Vi startede klubåret i Graakjærs selskabslokale i Finderup, med chartring af 3 nye medlemmer og da der var 1 tidligere medlem som havde lyst til at være med igen var det en forøgelse af klubben med 4, i løbet af efteråret rejste et medlem til anden egn af landet og i slutning af året valgte en af klubbens første medlemmer at melde sig ud af klubben så medlemstallet nu er på 38. Vi afholder vore møder i Skjern Seniorcenter og har nogle dejlige lokaler der, fra i år dog til en lille betaling pr. time. Den varme mad får vi fra Hotel Smedegården i Lem, det er vi yderst tilfreds med. Vi har en meget høj mødeprocent, både til Intern og hver anden gang, når vore piger er med. Til fællesmøderne og enkelte intern har vi en gæst med forskellige emner. Det har været med museumsdirektør Kim Clausen til at fortælle om vores fortid, lærer Tanna Kjær-Dona til en aften med sang, solo med egne sange og fælles med nogle af vores dejlige sange. En barsk fortælling af Gerhard Tabbert om sin opvækst i Sydslesvig under krigen og endelig til adventsfest med Skjerns fhv. provst Jens Simonsen om humor og holdninger i H. C. Andersens eventyr. I år til Internationalt kirkedag gæstede vi Tarm Kirke og efterfølgende fortalte pastor P. H. Sønderstjerna om, hvordan det var at have 2,5 timers kørsel til det yderste i sognet og senest fra Psykologens bord ved Marie og Henning Nisgaard. Og ikke at forglemme, en rigtig god tur til Lübeck først i december for at se juleudstilling, det var der mange andre end os, der havde fået samme ide, så der var trængsel i gaderne. Vi overnattede på en lille hyggelig kro i Slesvig. Søndag var det en stor oplevelse at deltage i gudstjenesten i Slesvig Domkirke, også selv om flere af os ikke kunne tysk. Præsidiet har deltaget i alle distriktsrådsmøder på Finderup Efterskole, og det gav os mod på at bede DG om samme visionsanalyse i klubben som vi blev præsenteret for til rådsmødet i oktober. Besvarelserne gav mange emner at arbejde med til interne møder; det første har vi haft med Knud Hougaard som oplægger. Genbrugsbutikken Østergade 85 er vores eneste pengegivende aktivitet, det giver et rigtig godt fællesskab, men med vores gennemsnitsalder i klubben kan det også give overvejelser hvad vi må gøre i fremtiden hvis ikke vi får yngre medlemmer med. Da smide-ud-samfundet har ændret sig de seneste år, til ikke at skifte så meget ud og da der er mange genbrugsbutikker i Skjern og omegn, er der rift om de genbrugsting der er til rådighed, derfor er overskuddet faldet kraftigt. Men giver dog stadig overskud, som bliver fordelt til regionens forskellige projekter og lokale ansøgere. Skjern marts 2014 Jens Peder Green Præsident

7 Skjern Å Y's Men's Club Beretning for klubåret Medlemmer Vi er i øjeblikket 38 medlemmer. Efter længere tids sygdom afgik en af klubbens medlemmer i november ved døden. Det første dødsfald vi har oplevet i klubben. Ved juleafslutningen i december havde vi den glæde at kunne chartre fire nye medlemmer. Program Vore klubarrangementer har i det forløbne år omfattet et varieret program. Per Breindahl fra Blå Kors har fortalt om "Næstehjælp". En lun maj aften har vi set på bisoner og fået smagsprøver. Hørt musik og sang i forskellige stilarter og sammenhænge. Noget om Kristen Kold. Fået en fortælling om Skjern fra kirke til købstad. Oplevelser fra vandring på Camioen. Noget om "snapsens vej til ganen". Frikirkepræst Jens Lomholt fortalte om Skjern Bykirke. Endvidere andre spændende arrangementer sammen med andre klubber. Berlintur I efterårsferien pakkede mange af klubbens medlemmer kufferten og i fællesskab drog vi til Berlin for at udforske byen i 3 dage. Det blev til en herlig tur, hvor vi så meget og blev konfronteret historiens vingesus og dens følger for Berlin. Det gav meget stof til samtale og eftertanke. Vi kørte med og nød hinandens fællesskab i et godt tilrettelagt og tætpakket program. Et program som nogle i klubben havde stået for. Sådan en tur ryster klubben sammen. Vi kan kun anbefale andre at prøve. Ny klub I sidste års klubrapport beskrev jeg det indledende arbejde med at starte en ny klub i Tarm/Skjern området. Af den flok vi havde samlet i september har nogen holdt ved, andre er faldet fra, men flere er kommet til. I øjeblikket er der en flok på 20 personer. Hele vejen igennem har der været en flok, som ville at projekt ny klub skulle lykkes. Flokken har selv lavet program for efteråret med lidt bistand fra os. Programmet for foråret har de selv klaret. I november blev der valgt et præsidium for den nye klub. Præsidiet sammensatte herefter de på nuværende tidspunkt nødvendige udvalg: programudvalg, festudvalg og medlemsudvalg. Alle er gået til opgaverne med stor ildhu. Præsidiet har arbejdet med love og vedtægter og fremlagt dem for de kommende klubmedlemmer. Mandag d. marts er der stiftende generalforsamling. Et spørgsmål har været - hvad skulle "barnet" hedde? Efter flere forslag og en afstemning faldt valget på Lundenæs Y's Men's Club. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på højtryk for at få program på plads til d. 13. september. Her er I alle hjertelig velkomne. Vi håber vi må få en rigtig god fest og at den nye klub må føle sig velkommen iblandt os. Aktiviteter Ligesom tidligere er grundpillerne i vores pengeskabende aktiviteter plukning og salg af gode danske æbler om efteråret og salg af nye kartofler i foråret. Sidste år igangsatte vi udviklingen af nye aktiviteter, der kunne øge vores indtjening. I skrivende stund er det blevet til trykning hvor en stor del af oplaget er solgt. Fabrikation af Dannebrogs flag i glas, som er udsolgte. Vi forbereder en ny fabrikation og nyt design til regionskonferencen i Grindsted. Endvidere har vi et klubmedlem der er en ren kunstner i at fremstille figurer i metal. Vi håber at udviklingen af kreative produkter kan øge vore indtægter.

8 Klubben Klubbens mødested er forsat konfirmandlokalerne i Rækker Mølle. Vi har et ønske om, at finde noget der er større og hvor vi bedre kan være, når vi alle er der. Især når vi har varm mad på programmet er pladsen trang. Det med den varme mad er noget vi er begyndt med en gang i mellem og nyder det. Præsidiet har fortsat arbejdet med visioner for klubben for de næste 5-10 år. Alle klubmedlemmer har været inddraget i udformningen heraf. På sidste klubmøde blev de godkendt. Vi har i klubåret fortsat vores støtte til projekt "Ind i en anden verden". Et projekt hvor Blåkilde Efterskole er i samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark omkring deres sociale projekter i Indien under fællesbetegnelsen "Ind i en anden verden". Vi er som klub via nogle af vore medlemmer repræsenterede i Finderup Efterskoles bestyrelse. I efteråret - sidst i oktober - havde klubben 20 års jubilæum. Vi fejrede det internt i klubben, med en aften med god mad og masser af snak, sang og latter og et tilbageblik i billedarkivet. Her i februar har vi været til vores første "barn" Videbæk Y's Men's Club's 10 års jubilæum. En klub med masser af initiativ og liv. Dem er vi, som forældre stolte af. Her i vores klub der leves livet, der kan man finde energi, når du trænger til at tankes op. Strofer fra en sang der blev skrevet til årets første arrangement nytårskur/kavaleraften hvor mændene lavede maden - en flot og velsmagende flere retters menu i jagtens tegn og kvinderne stod for underholdningen. Vi har et godt fællesskab og kammeratskab med de udfordringer, det giver. Det vil vi nødigt undvære. Anna Marie Clemmensen Præsident

9 Klubrapport for Videbæk Y`s Men`s Club Klubben: Vi er i klubben, som er en blandet klub, pt. 36 medlemmer. Det er samme antal som sidste år på samme tid, men det dækker alligevel over nogle ændringer. Vi har sagt farvel til 2 medlemmer, som har været med næsten fra starten, men af helbredsmæssige årsager, har de set sig nødsaget til at sige fra. Vi har så til gengæld haft den glæde, at kunne chartre et nyt medlem i foråret, og endnu et i efteråret Desuden har vi for nuværende en gæst, som vi forventer skal chartres her i april måned, så vi slutter klubåret med at være 37 medlemmer. Klubmøder Program: Vi startede klubåret op med at mødes hos et par af vore medlemmer, som har et helt unikt sted, med store naturområder med sø og parklignende forhold. Det var en torsdag aften, med helt fantastisk vejr, hvor vi selv medbragte kød og pølser til grillen. Det blev en fantastisk aften, hvor udvalgene fik valgt de respektive formænd, og retningslinjerne for klubåret blev lagt. Aftenen sluttede med sang omkring et stort veltilrettelagt bål. Man blev helt nostalgisk, og tankerne gik tilbage til længst forsvundne tider, med mange oplevelser omkring lejrbål og lignende. Den gode start smittede af hen over sæsonen, hvor vi har haft mange gode arrangementer og møder med høj medlemsdeltagelse. Vi har haft besøg af DG, med omtale af de spændende regionsprojekter. Vi har også haft et møde, som blev afholdt i Vorgod nye kirkehus, med sognepræst Gert Nicolajsen, hvor temaet var: Når døden banker på. Det var en stærk oplevelse, også set i lyset af, at Gert Nicolajsen for ganske kort siden, selv havde mistet sin kone, i en alt for ung alder, grundet en kræftsygdom. Vi har været på virksomhedsbesøg på Videbæk Bogtrykkeri, som vi på flere måder har en nær tilknytning til, via forskellige aktiviteter. Jørgen Nørgaard fra Skjern har til en klubaften fremført Kaj Munks skuespil Ordet Også i år har vi afholdt et arrangement i Videbæk Kirke, hvor vi inviterede bredt, også i distriktet. Det var en Grundtvigaften ved Lars Thorkild Bjørn. Der var ca. 150 deltagere. Og det blev en god aften, som også gav lidt overskud til klubben, selv om det ikke var det, der var vores primære mål. På den baggrund, er der allerede for nuværende sat kræfter i gang med et nyt projekt, som er tænkt at kunne indgå i Week 4You i Falder det på plads hører I nærmere startede vi op med International kirkedag i Ølstrup Kirke. Efter gudstjenesten fik vi historien om kirkens altertavle, som er malet af Emil Nolde, fortalt af én af vore medlemmer, som kendte forløbet bag. Rigtig spændende. Bagefter var der brunch hos Kirsten og Laurids Bjerg, som lagde lokaler til. Vi har også haft en aften med fhv. sognepræst Mogens Svendsen vedr. hans projekt Kris: kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte. I februar har vi haft et internt møde, hvor vi forlods havde bedt udvalgene om at holde et møde, hvor de blandt andet skulle tage stilling til, om der var noget

10 inden for deres område, som de kunne tænke sig skulle være anderledes, og komme med nye ideer og indspark. Det var så tanken, at vi så på vores interne møde i fællesskab kunne drøfte de indlæg som udvalgene kom med. Det blev en god aften, hvor man helt klart kunne mærke at klubbens ve og vel lå alle på sinde, og hvor der også fremkom nye ideer og tanker til de foranliggende klub år. Én ting jeg ikke må glemme er selvfølgelig vores 10 års fødselsdag. Den var det 10 år siden Videbæk Y`s Men`s Club blev chartret i Væggerskilde Kirke. Det valgte vi at fejre med en fest, hvor vi havde inviteret vore moderklubber Skjern Å og Ringkøbing Y`s Men`s Club. De tog mod invitationen og mødte talstærk frem. Vi var over 80 tilmeldte til festen, som blev afholdt på Westergaards Hotel i Videbæk, hvor vi også afholder vore klubmøder. Festen startede med spisning, hvorefter jeg kom med et indlæg. Derefter var der lykønskninger fra moderklubberne. Efter kaffen var der festtale ved fhv. forstander fra Finderup Efterskole Oluf Therkildsen. Derefter var der et musikalsk indslag med lokale kræfter. Vores alderspræsident stod for afslutningen. Under hele seancen kørte der en billedkavalkade fra de 10 år som er gået. En aften som vi sent glemmer. Resten af klubåret er der også nogle rigtige spændende programpunkter, så det glæder vi os til. Pengeskabende aktiviteter: Vores mest indbringende aktivitet er stadigvæk vores loppemarked, men vi kan godt mærke, vi har en udfordring i at skaffe lopper nok. Der er siden sidste år kommet endnu en genbrugsbutik i vores primære område. Vi prøver med nogle nye tiltag at gøre opmærksom på, at vi gerne modtager og afhenter lopper. Det bliver spændende at se om det får nogen effekt. Æbleplukning er også en aktivitet vi holder fast i. I år var der nogle aktive medlemmer, der tog en ekstra tørn, og plukkede æbler for frugtplantagen. Det kunne så afskrives på vores konto, så vi får flere penge at gøre godt med. Julekalendersalget bidrager også i år med et pænt beløb til klubben. Som noget nyt er vi begyndt at omdele kirkeblade i Videbæk Kirkes distrikt. Det er et tiltag, der blev startet op i foråret 2013, hvor vi fik aftalerne på plads med menighedsrådet. Den første omdeling var i august Der er godt 2100 blade der skal omdeles, og vi har delt området op i passende ruter, med blade fra ca stk. Tidsmæssigt tager det mellem1-2 timer pr. rute. Det er en god aktivitet, som vi synes er overkommelig, og vi håber på, at når vi har haft en evaluering, sammen med menighedsrådet her før sommerferien, hvor forløbet indtil da også har været vores prøvetid, kan få lov til at fortsætte. Det indbringer kr. til klubben pr. år.

11 Som jeg før har været inde på, har vi en rigtig god mødeprocent. Efter de første 10 år, har det også været muligt, at få nyt blod til præsidentposten, uden det har været nødvendigt at gå over til genbrug Sådan ser det også for nuværende ud til at blive de næste 2 klub år. Det tolker vi som et sundhedstegn, og tager det som et tegn på, at vi har en klub der vil Y`s Men`s livet. Gunner Korshøj, Præsident

12

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

Udarbejdet af jubilæumsudvalget. Udarbejdet af jubilæumsudvalget. 40 års jubilæum i Hardernes Y s Men s Club At holde jubilæum kan opleves som at stå ved en milepæl, og det kan give anledning til at se tilbage mod de mål, man har nået

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere