SW01: Software Design. Gruppe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SW01: Software Design. Gruppe 4"

Transkript

1 SW01: Software Design Gruppe 4 Rune Schjellerup (141081), alberd, bioinformatik Mikael Guldager Dahl (290381), mikaeld, datateknologi Morten Thomsen (070481), rahvin, datalogi via datateknologi Jacob Christiansen (130282), moffe42, datalogi via datateknologi Lasse Birnbaum Jensen (040380), gymer, datalogi via datateknologi Afleveret: 17. maj 2004 Samlet antal sider: 28 1

2 INDHOLD INDHOLD Indhold 1 Reflection Vores projekt Problemer Implementations status Anvendelse af JAVA libraries System Vision Introduktion Forretningsmulighed Produkt beskrivelse Risokotagere og deres problemer Hjælp/Dokumentation FURPS Functionality Usability Reliability Performance Supportability Use-case model Aktører Bruger Administrator Gæst Sensor Aktørtabel Use-cases createuser creategroup createevent locateuser locategroup sendmessage changelocation getmessages deluser i

3 INDHOLD INDHOLD findfreeroom Yderligere use-cases Domain model Domæne modellen User Room Message Calendar Andre overvejelser Specialisering af Room Specialisering af Event Architecture Design class diagram - packages Faktorer Faktor - Udvidelighed Faktor - Persistens Faktor - Terminaler Faktor - Direkte beskeder Faktor - Registrering Detailed Design Use-case realisation findfreeroom createevent locategroup Design class diagram controlgroup controluser controlevent controlroom Group User Event Lecture Meeting Calendar UserCalendar ii

4 INDHOLD INDHOLD RoomCalendar Mailbox Message Room Classroom Auditorium Restroom iii

5 1 REFLECTION 1 Reflection Det er ofte svært og tidskrævende at lokalisere personer på MIP, hvis de ikke befinder sig på deres kontor. Denne proces vil blive nemmere og hurtigere ved at lave et system, som kan holde styr på, hvor de registrerede brugere af systemet befinder sig. Ved hjælp af et antal sensorer vil systemet kunne registrere når en bruger bevæger sig ind og ud af overvågede områder. 1.1 Vores projekt Det største problem vi i vores projekt har haft, har været at finde ud hvordan selve koblingen mellem en bruger og de andre funktionaliteter i systemet skulle ske. I første iteration af projektet, havde vi en besked direkte koblet til bruger, hvilket ikke gav os den flexibilitet vi gerne ville have. Samtidig gav det en ret høj kobling mellem bruger og besked, da en mindre ændring i bruger-klassen ville have stor indvirkning på besked delen. Dette har vi ændret i anden iteration, så vi nu har en mailbox, som er direkte knyttet til den enkelte. Dette bevirker at bruger og mailbox er uafhængig, så ændringer i bruger-klassen ikke har indvirkning på mailboxen, da det er brugeren der tilgår mailboxen. Det samme var tilfældet med arrangementer i første iteration. Her var arragementer og brugere tæt koblet. Igen har vi indført et mellemled, her en kalender, så både bruger og arrangement kan ændres uafhængigt af hinanden. Alt dette har gjort det nemmere at rette i de vitale dele i systemet, så som bruger, besked og arrangement. Et tiltag som har medført lavere kobling i systemet. Det vigtige i vores projekt, og det vi har lagt størst vægt på, er at få koblingen så lav som muligt og samtidig holde en relativ høj samhørighed i systemet. Dette lykkes ikke rigtigt i første iteration, da en ændring i domænelaget, medførte ændringer i andre klasser, hvilket gav meget arbejde til ingen nytte. I anden iteration, hvor vi har indført bl.a. mailbox og kalender, har ændringer i de vitale klasser været nemmere, da dette ikke har medført ændringer i andre klasser. Dog har mindre justeringer i mailbox og kalender været nødvendigt. Dette har også vist sig at hjælpe på applikationslaget, da næsten ingen ændringer her har været nødvendige. Fordelen ved alle disse justeringer har været at vi nu har et relativt fast interface til alle de vitale klasser. På trods af alt dette har vi dog haft mulighed for, at holde et konstant interface ud til UI. Da vi ikke har haft en decideret UI, har vi ikke haft stor glæde af dette. Det vil dem, der skal lave en UI, nok have sat pris på. 1.2 Problemer Vi antager at sensorerne er perfekte, og de altid opdager når en bruger ændrer lokation. Man kan imidlertid godt forestille sig, at en bruger ved en fejl kan være registreret til stede i et lokale, selvom brugeren har forladt MIP (f.eks. hvis denne kravler ud af et vindue). 1.3 Implementations status Efter anden iteration har systemet fået mere funktionalitet og eksisterende funktionalitet er blevet refineret. Nogen funktionalitet mangler dog stadig. F.eks. ønskes at hvis en bruger ikke er til stede oplyses forventet ankomsttidspunkt. Endvidere bør en bruger kunne tilkendegive systemet at han ikke ønskes forstyrret, således man ikke kan finde brugeren. I selve use-case implementation mangler der opslagstavler i form af f.eks. forums. Ellers er de fleste blevet implementeret. Med hensyn til sikkerhed i systemet, f.eks. at systemet skal styre adgang til forskellige rum, er dette ikke implementeret da systemet på nuværende 1

6 1.4 Anvendelse af JAVA libraries 1 REFLECTION tidspunkt udelukkende er et overvågningssystem. Dette kan dog implementeres i senere iterationer, hvor al basal funktionalitet er på plads. 1.4 Anvendelse af JAVA libraries Vi har brugt følgende packages i vores JAVA-inplementation. java.util.arraylist - til brug ved ikke indekserede lister (samlinger). java.util.hashmap - anvender vi til at lave indekserede lister. Dette er en fordel de steder hvor man via en unik identifikation, f.eks. exnr (eksamensnummer) for brugere, kan finde brugere. Endnu en fordel ved at anvende Map er at man kan "konvertere"et Map fra f.eks. HashMap til SortedMap. Overordnet set har vi anvendt en del af JAVAs Collection Framework. 2

7 2 SYSTEM VISION 2 System Vision 2.1 Introduktion Nedenfor bruges betegnelsen bruger om en person der er blevet oprettet i systemet. Vi forestiller os et system, som gør det muligt at pin-pointe brugere og grupper samt lette kommunikationen mellem brugere på MIP (Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktions Teknologi). Systemet vil bruge sensorer, der skal placeres forskellige steder på MIP, til at lokalisere/registere brugerne. 2.2 Forretningsmulighed Det eksisterende system registrerer kun personer, der ankommer til MIP efter dørene er låst. Disse informationer bruges kun i forbindelse med tyveri. Lokalisering af personer er så godt som umuligt, da løbende registrering ikke foretages. Det nuværende system til kommunikation mellem personer er telefon og . Der mangler mulighed for at kontakte personer direkte, uanset hvor de befinder sig i bygningen. Reservering af lokaler sker gennem sekretæren. 2.3 Produkt beskrivelse Systemet laves i Java. Systemet er tiltænkt alle brugere af MIP. Dette vil give mulighed for at lokalisere brugere, som befinder sig på MIP. Systemet vil registrere personer udvalgte steder, for derved at kunne lokalisere folk. Præcisionen hvormed man kan lokalisere brugere øges i takt med at der sættes sensorer op i flere lokaler. Det, der vil adskille dette system fra det nuværende system, er mulighederne for at: 1. Lokalisere personer hele tiden. 2. Kunne kommunikere med brugere, såfremt de er i besiddelse af eller i nærheden af en terminal, f.eks. PDA, mobil telefon eller lignende, der er koblet til systemet. 3. Bruger selv kan reservere lokaler til møder. Administrationen af lokaler vil blive lettet, da systemet hele tiden gennem en kalender funktion holdes ajour med hvilke lokaler der er reserverede og hvilke der er ledige. Systemet vil til dels øge sikkerheden på MIP med hensyn til tyveri, da man kan hente oplysninger om hvilke personer der har opholdt sig hvor og hvornår. Dog er systemet ikke et sikkerhedssystem, men et kommunikationssystem. 2.4 Risokotagere og deres problemer Personer på MIP har brug for at kunne lokalisere brugere, finde ledige/bestemte lokaler, samt at sende beskeder til personer, som skal modtages med det samme. Personer, der ikke er oprettede som brugere i systemet, gæster, skal kunne tilgå basale funktioner, f.eks. lokalisering af brugere. Brugerne ønsker at systemet skal være ligetil at bruge uden at læse dokumentationen (intuitivt). Registreringen må ikke gøre det mere besværligt at bevæge sig rundt på MIP end det nuværende system gør det. Desuden ønsker brugerne at kunne tilgå alle funktioner fra personligt udstyr (bærbar computer, PDA, mobil telefon,.), som var det en af terminalerne installeret på MIP. Registreringen af brugere skal ske uden fejl. Folk vil ikke bruge systemet, 3

8 2.5 Hjælp/Dokumentation 2 SYSTEM VISION hvis de flere gange er ude for at systemet ikke er pålideligt. Det er et stort administrativt arbejde at oprette alle brugerne. Hvis systemet går ned må der derfor ikke gå data tabt. Systemet skal kunne genstartes uden problemer i det tilfælde at det går ned. Tilslutningen af nye sensorer og lokaler skal være en enkel og hurtig process. 2.5 Hjælp/Dokumentation Brugere af systemet vil modtage en kort introduktion til systemet, hvor den basale funktionalitet vil blive gennemgået. Yderligere hjælp og information om mere avancerede funktioner i systemet vil kunne findes i den tilhørende dokumentation. 2.6 FURPS+ Vi har set på FURPS+ udfra vores system og er nået frem til følgende Functionality Systemet kan finde en brugers placering, eller brugere i en gruppes placering, i bygningen. Endvidere kan der sendes beskeder imellem brugere, reserveres lokaler og oprette arrangementer ved brug af et kalender system Usability Brugere uden viden om systemet skal kunne tilgå informationer let og ubesværet via terminaler placeret på centrale steder. Administrator opgaver kræver dog større indsigt i systemet. Dokumentation for systemet skal være let tilgængelig og let forståelig. Gæster skal kunne tilgå basale information uden brug af login Reliability Det forventes at systemet er pålideligt og driftsikkerheden er høj. Hvis systemet bryder sammen, skal denne kunne genstartes uden problemer. Hardware, såsom sensorer, er af høj kvalitet, og derfor vil defekt hardware sjældent opstå Performance Præcision skal være høj og responstid lav. Dermed forventes der at interaktion med bruger sker hurtigt og uden fejl Supportability Systemet skal kunne klare et stort antal brugere, samt mange forspørgsler på samme tid. Samtidig skal det være skalerbart således resourcer ikke går til spilde. Konfiguration og vedligeholdelse skal kunne klares ubesværet. Hardware installation skal være plug and play. 4

9 2.6 FURPS+ 2 SYSTEM VISION Systemet implementeres i Java, vha. OOP, således det er nemt porterbart til andre platforme. Der indkøbes adgangs terminaler til centrale positioner, såsom indgange. Ligeledes indkøbes sensorer til alle rum, samt udskifning af UI. Systemet tilgås vha. terminaler eller ekstern elektronik, såsom bærbare computere eller PDA er med mere. 5

10 3 USE-CASE MODEL 3 Use-case model Først identificeres aktørerne i systemet. Herefter sammensættes de med de use-cases der er implementeret, og tilsidst beskrives use-cases. 3.1 Aktører Under design af systemet har vi fundet 4 aktører. Disse er identificeret som bruger, gæst, administrator og sensor. Nedenfor er disse beskrevet og i afsnit 3.2 er rettighederne beskrevet ved hjælp af aktørtabellen, figur Bruger En bruger er den almindelige aktør overfor systemet og vil derfor kunne bruge størstedelen af systemet funktioner. Der skelnes ikke mellem underviser og studerende, dog vil dette senere kunne differentieres, når det bliver muligt at angive rettigheder til de forskellige brugere. På den måde vil det være muligt at kunne give undervisere flere rettigheder end studerende Administrator Administrator er den aktør der har ansvaret for at oprette brugere i systemet, vedligeholde systemet, nedlægge grupper osv Gæst Forskellen mellem en gæst og andre brugere af systemet, er begrænsningerne i gæstens brug af systemet. Dette skyldes at en gæst ikke er identificerbar over for systemet, og dermed er der ikke mulighed for at kontrollere gæstens brug af systemet. Gæstens brug af systemet begrænser sig derfor til at kunne lokalisere brugere og rum. Da en gæst ikke er identificerbar over for systemet ville en gæst med, rettighed til f.eks. at sende beskeder, kunne misbruge systemet Sensor En sensor er en meget begrænset aktør i systemet, da dens eneste formål er, at sende opdateringer til systemet, så det er muligt at lokalisere brugere. 6

11 3.2 Aktørtabel 3 USE-CASE MODEL 3.2 Aktørtabel Bruger Administrator Gæst Sensor createuser X locateuser X X X deluser X creategroup X locategroup X X X delgroup X createevent X X delevent X X sendmessage X X getmessages X X showmesage X X delmessage X X createreminder X X sendreminder X X showreminder X X delreminder X X findfreeroom X X changelocation X viewboard X X X delboard X postboard X X Tabel 1: Aktørtabel Et Board er en "online" opslagstavle, hvor brugerne af systemet kan annoncere møder, køb, salg o.s.v. En Reminder er en kort besked brugeren kan sende til sig selv eller andre, som vil minde modtageren om en specifik event, f.eks. 5 minutter før denne starter. Forskelllen mellem en Reminder og en Message er, at Reminderen er en besked, som først sendes til brugeren når tidskriteriet for Reminderen er opfyldt. I tabel 1 er rettighederne for hver aktør beskrevet. En bruger skal have adgang til megen funktionalitet. Essentielle funktioner for systemet skal dog varetages af administrator som har rettighed til alt undtaget ændring af lokation. Sensor er den eneste, der kan ændre lokation for en bruger, da kun denne ved, hvor alle brugere befinder sig. 3.3 Use-cases Vores use-cases, der ønskes implementeres i systemet, er beskrevet nedenfor. De er alle beskrevet i casual format. I tabel 2, afsnit 3.4, er der angivet de use-cases, som ikke er medtaget i denne iteration,disse ønskes implementeret i systemet i senere iterationer createuser Administrator angiver eksamensnummer og navn på en ny bruger. Systemet opretter den nye bruger, dennes mailbox og kalender. Derefter sender det brugerens kodeord tilbage. 7

12 3.3 Use-cases 3 USE-CASE MODEL Alternativ: - Den nye bruger findes allerede i systemet. Passende fejlmeddelelse sendes til Administratoren creategroup Administatoren angiver et gruppenavn. Systemet meddeler tilbage at navnet er OK. Adminitratoren angiver brugere som skal tilføjes gruppen. Systemet tilføjer brugerne til gruppen. Alternativ: - Gruppenavnet findes allerede. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren. - En af de tilføjede brugere findes ikke i systemet. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren. - En af brugerne er allerede tilføjet gruppen. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren createevent Brugeren angiver, at han ønsker at afholde et arrangement ved at angive tid, dato og arragementdeltagere. Systemet finder og reserverer ledigt lokale, og sender besked ud til de pågældende deltagere. System fortæller brugeren, at arrangementet er oprettet. Alternativ: - En eller flere af arrangementdeltagerne findes ikke i systemet. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren. - Der er ikke et ledigt lokale på det tidspunkt hvor arragementet ønskes afholdt. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren. Systemet beder brugeren om et nyt tidspunkt locateuser Brugeren angiver eksamensnummer eller navn på den person han ønsker at finde. Systemet melder tilbage med hvilket lokale brugeren er i. Alternativt: - Den søgte person er ikke oprettet i systemet og kan derfor ikke findes. Passende fejlmeddelelse oplyses. - Den søgte person er ikke til stede. Sidste tidspunkt hvor personen var til stede oplyses. - Den søgte person er ikke til stede. Personen har angivet næste ankomsttidspunkt og dette oplyses. - Den søgte person har valgt at han ikke vil forstyrres. Dette oplyses og evt. tidspunkt for hvornår personen er ledig igen. 8

13 3.3 Use-cases 3 USE-CASE MODEL locategroup Bruger angiver gruppenavn. Systemet melder tilbage med gruppemedlemmernes position. Alternativ: - Gruppenavnet findes ikke. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren sendmessage Brugeren laver en besked og angiver hvilken bruger, han vil sende beskeden til. Systemet sender beskeden til den pågældende bruger. Systemet melder tilbage, at beskeden er sendt. Alternativ: - Brugeren, som beskeden sendes til, findes ikke i systemet. Passende fejlmeddelelse sendes til brugeren, der sendte beskeden changelocation Sensoren modtager et signal fra en bruger og sender besked til systemet, at den pågældende bruger befinder sig inde for sensorens rækkevidde getmessages Brugeren angiver, at han ønsker at få præsenteret alle sine beskeder. Systemet returnerer beskederne. Alternativt: - Der er ingen beskeder i mailboxen. Passende fejlmeddelse sendes til brugeren deluser Administratoren angiver, at han vil slette en bruger fra systemet. Systemet sletter brugeren, hans mailbox og kalender. Alternativt: - Den angivne bruger findes ikke i systemet. Passende fejlmeddelse sendes til brugeren findfreeroom Brugeren angiver, at han ønsker at finde et ledigt lokale med mindst x antal pladser i et angivet tidsrum. Systemet finder et lokale med x eller flere pladser, som ikke benyttes i det angivne tidsrum. Systemet returnere information om lokalet. Alternativt: - Ingen ledige lokaler i det angivne tidsrum. Passende fejlmeddelse sendes til brugeren. - Ingen ledige lokaler med mindst x pladser. Passende fejlmeddelse sendes til brugeren. 9

14 3.4 Yderligere use-cases 3 USE-CASE MODEL 3.4 Yderligere use-cases Vi har følgende use-cases, som ønskes i systemet når det er færdigt. Disse indarbejdes i løbet af senere iterationer. delgroup delevent sendreminger createreminder showreminder delreminder viewboard delboard postboard delmessage showmessage Tabel 2: Yderligere use-cases 10

15 4 DOMAIN MODEL 4 Domain model Ved at analysere på de valgte use-cases, har det været muligt at lave partielle domæne modeller, for de valgte use-cases. De objekter, der igennem analysen er blevet defineret, bliver til sidst sat sammen til en overordnet domæne model. Formålet med domæne modellen er, at give et billede af systemet, set ud fra den virkelige verden. Domæne modellen vil senere give anledning til navngivning af de reelle software klasser, samt at give en ide om, hvordan selve softwaren skal struktureres, så der er en naturlig sammenhæng i systemet. Dette giver en nemmere forståelse og mulighed for lettere at udvide systemet. 4.1 Domæne modellen Ud fra de partielle domæne modeller kan en domæne model udarbejdes. Denne ses på figur 1. For at simplificere domæne modellen har vi udeladt de konceptuelle subklasser til de abstrakte konceptuelle klasser, Room og Event. Figur 1: Domæne model Vores domæne model kan ses som 4 dele: - User - Room - Message - Calendar 11

16 4.2 Specialisering af Room 4 DOMAIN MODEL User User er den centrale konceptuelle klasse i systemet. Stort set al kommunikation i systemet indvolverer en bruger. Denne bruger kan være en del af en eller flere grupper, men ikke nødvendigvis Room Dette er en abstrakt konceptuel klasse, da denne er en generalisering af specifikke rumtyper. Dette beskrives yderligere i afsnit 4.2. Et rum har tilknyttet en sensor, der benyttes til at ændre brugeres lokation. Room er ligeledes knyttet til User for at beskrive, hvor de registrede brugere befinder sig Message Her har vi besluttet at lave et mailbox system. Hver bruger har tilknyttet en mailbox, som indeholder de beskeder der er blevet sendt til denne bruger Calendar I domæne modellen har vi lavet 2 kalendere. En kalender der er tilknyttet til en bruger og en tilknyttet et rum, hhv. UserCalendar og RoomCalendar. Event er en abstrakt konceptuel klasse beskrevet yderligere i afsnit 4.3. Event gemmes i de 2 kalendere, når der f.eks. oprettes et møde Andre overvejelser I analyse og design fasen af domæne modellen, har vi overvejet at implementere rettigheder for brugere. Dette kunne med fordel benyttes til at begrænse adgang til rum. Vi blev dog enige om, at systemet er et overvågnings system og ikke et sikkerheds system. Dette kan dog implementeres i senere iterationer. 4.2 Specialisering af Room Den abstrakte konceptuelle klasse Room, er vist herunder. Figur 2: Partial domæne model for Room 12

17 4.3 Specialisering af Event 4 DOMAIN MODEL Som det ses af figur 2, har den abstrakte konceptuelle klasse Room, underklasserne; Auditorium, Restroom og Classroom. Disse laves da lokaletyperne generelt ligner hinanden meget. De har alle en attribut om rygning er tilladt og et id. Underklasserne har hver især deres egne specifikke attributter. 4.3 Specialisering af Event Vi har ligeledes valgt at lave Event, som en abstrakt konceptuel klasse. Dette gøres for nemt at kunne tilføje nye typer af events, hvis dette ønskes senere. Figur 3: Partial domæne model for Event Af figur 3 ses det at vi har valgt at medtage 2 typer af events. Disse er medtaget for at vise funktionaliteten af Events, som en abstrakt konceptuel klasse. 13

18 5 ARCHITECTURE 5 Architecture For at sikre at man hele tiden har høj samhørighed og lav kobling, er det vigtigt at man holder sine klasser adskilt, så mange ting kan klares i de klasser, hvor de relevante informationer findes. En anden ting, som bruges til at strukturere softwaren, er lagdeling. Lagdelingen sker ved at ting som minder om hinanden, ligges i samme lag. Koplingen mellem disse lag skal være så lav som muligt, så ændringer i et underliggende lag ikke har indflydelse på de overliggende. På den måde sikre man at systemet er konsistent efter en ændring. Som nævnt må ændringer i et lag ikke påvirke andre lag. For nemmere at overholde dette, skal man sikre at man kun kalder ned igennem lagene og ikke kalder op. På den måde sikrer man sig lav kopling, hvilket igen gør det nemmere at vedligeholde og udvikle systemt. 5.1 Design class diagram - packages For at få bedre overblik over strukturen i softwaren, er det muligt at lave nogle overordnede indelinger af de klasser der bruges. Dette gøres ved at inddele alle klasser i pakker. Disse pakker siger ikke så meget om selve klasserne, men en hel del om hvordan de forskellige klasser afhænger af hinanden og arbejder sammen. Figur 4: Design class diagram - packages 14

19 5.1 Design class diagram - packages 5 ARCHITECTURE Overordnet er hvert lag i hver sin pakke. I domænelaget er de relevante ting i hver sin pakke. Øverst har vi presentationslaget som er en selvstændig pakke. Da dette er det brugeren har adgang til, er der ikke direkte adgang til funktionaliteten i systemet. Dette tilgås via facaden. Facade objektet håndterer samspillet mellem UI og systemet. Adgang til funktionaliteten i de forskellige pakker er markeret med pile i figur 4. Pilene skal forstås på denne måde: Pilen på User betyder at man fra applikationslaget direkte kan tilgå User. For at få fat i en Mailbox skal man igennem User. I Domænelagets klasser ligger de nødvendige informationer om objekterne. Applikationslaget indeholder controllerne, som udfører arbejdet på domænelaget. Altså består Applikationslaget af funktioner/algoritmer og domænelaget af data. Figur 5: Design class diagram - package dependency Figur 5 viser hvordan de forskellige pakker afhænger af hinanden. Pilene viser hvilke klasser der tilgår hvilke underliggende eller sidestillede klasser. Det ses at den brugerflade som brugeren af systemt har, kan tilgå alle relevante klasser i applikationslaget, som så igen 15

20 5.2 Faktorer 5 ARCHITECTURE kalder de relevante klasser i domain laget. Sensorenes interface kan, som brugerinterfacet, tilgå de klasser der er nødvendige, så de kan udføre sit job. Her kan de tilgå controlroom, så de relevante Room skaffes og herefter kalde controluser, så en brugers aktuelle position kan opdateres. 5.2 Faktorer I visions dokumentet og use-case modellen er der beskrevet en masse faktorer. Vi har overvejet indflydelsen af disse faktorer. Nedenfor har vi beskrevet de, i vores system, vigtigste af disse Faktor - Udvidelighed Det skal være nemt at opsætte nye sensorer og koble nye lokaler til systemet. Scenario: Ved tilkobling af nye lokaler skal en sensor tilkobles og lokalet oprettes af administratoren i systemet. Ingen yderligere konfiguration skal være nødvendig. Indflydelse: En ekspert inden for sensorer skal konsulteres. Typen af sensor kan påvirke hvilken information der er nødvendig at gemme om hver bruger til brug for genkendelse. Faktoren registrering påvirker også valget af sensor Faktor - Persistens Systemet skal kunne genstartes uden tab af data. Scenario: Alt data i systemet, højst 1 sekund før genstart, skal være til stede i konsistent form efter genstart. Indflydelse: Vi har valgt at udskyde dette element. I senere iterationer vil dette blive vigtigt mere essentielt Faktor - Terminaler Der skal udover de af instituttet installerede terminaler, kunne bruges personligt udstyr (bærbare computere, PDAer, mobil telefoner o.s.v.) som terminaler. Scenario: Tilkobling af personligt udstyr skal foregå uden problemer. Indflydelse: En ekspert på området skal konsulteres. Alle typer terminaler, personlige som MIPs, skal tilgå systemet via samme interface (adapter mønstret). Der skal overvejes, hvorledes det bliver genkendt hvilken bruger, der er ved terminalen Faktor - Direkte beskeder Beskeder skal modtages med det samme. Scenario: Når der bliver afsendt en besked til en bruger, skal modtageren gøres opmærksom herpå, såfremt denne er i nærheden af en terminal. Systemet skal aktivt informere modtageren om beskeden. Det må ikke være nødvendigt at brugeren selv aktivt gør noget for at tjekke sine beskeder, da det i så fald ikke vil være en forbedring af systemet. Indflydelse: Der skal placeres minimum 1 terminal per sensor. For at modtage beskeder til brugere i nærheden følges observer mønstret. Af praktiske årsager bliver det også nødvendigt at brugere kan melde til systemet, at de ikke vil forstyrres. 16

21 5.2 Faktorer 5 ARCHITECTURE Faktor - Registrering Registreringen må ikke besværliggøre brugernes daglige gang på instituttet. Indflydelse: Sensorerne skal kunne genkende brugerne passivt. Brugeren skal ikke angive et kodeord eller lignende. Løsningen kunne være små sendere der giver sensoren det nødvendige ID, eller genkendelse ud fra udseende. Der skal konsulteres en ekspert inden for området. Faktoren udvidelighed påvirker også valget af sensor. 17

22 6 DETAILED DESIGN 6 Detailed Design Designet af systemet, tager udgangspunkt i de valgte use-cases. På baggrund af de forskellige use-cases er der lavet sekvens rller collaboration digrammer, som så danner basis for de klasser, som det endelige system indeholder. På de forskellige use-cases er der, brugt GoF og GRASP mønstre, da dette er velafprøvede mønstre, som virker, såfremt de bruges rigtigt. Slut produktet af alle disse use-cases kan ses i vores DCD, hvor alle de software klasser vi har lavet kan ses. I dette diagram ses også den sammenhæng der er mellem klasserne. 6.1 Use-case realisation I afsnit 3.3 er der beskrevet den ønskede funktionalitet, i form af use-cases. Disse use-cases fortæller, hvad der forventes af resultat, når en interaktion mellem bruger og system. I det følgende specificeres systemets use-cases. Vi har valgt tre use-cases, som vi vil kigge nærmere på. For disse tre vil vi beskrive udførelsen af opgaven, ved hjælp af sekvens diagrammer eller kollaborations diagrammer. Vi vil også beskrive hvilke mønstre der bliver brugt, og hvorfor de bliver brugt findfreeroom Figur 6: findfreeroom - Sekvens diagram I realiseringen af denne use-case bruges følgende mønstre : - Controller (GRASP) - Singleton (GoF) Controller-mønsteret bruges til at styre sammenhæng mellem metode-kald. Dvs. at control- Room håndterer alle kald omkring Room. Singleton, da der ikke må oprettes flere instanser af control-classerne. Dette gør sig gældende for alle control-classerne. For at finde et ledigt lokale med nok pladser fortages et kald. Dette gøres i form af funktionen getroomminseat, som sortere rummene med bedst egnet lokale først i den liste der bliver returneret, og de dårligste til sidst. 18

23 6.1 Use-case realisation 6 DETAILED DESIGN Metoden findfreeroom kaldes med start tidspunkt, slut tidspunkt og hvor mange pladser der skal bruges. Klassen controlroom kalder da getroomminseat på en kollektion af Room, og kører derefter i en løkke, hvor den første Room i listen om den er ledig i givne tids rum. Room kalder derefter videre til dennes RoomCalender, så returnere et boolean som svar. Denne løkkes fortsættes til der er fundet èt Room som er ledigt createevent Figur 7: createevent - Sekvens diagram I realiseringen af denne use-case bruges følgende mønstre : - Controller (GRASP) - Singleton (GoF) Controller og singleton-mønsteret anvendes med samme begrundelser som angivet i afsnit Klassen controlevent er controller da denne har ansvaret for at opgaven bliver udført med gennemgående lav kobling. Metoden createevent kaldes med et start tidspunkt, slut tidspunkt og en liste af brugere der skal med til mødet. Først findes et egnet, ledigt lokale til arrangementet. Dernæst oprettes en ny instans af event-typen med angiven tids rum, brugere og lokalet. Nu reseveres det valgte lokale, med metoden addevent i classen RoomCalender, til dette event. Tilsidst startes en løkke, der tilføjer arragementet til alle deltagernes tilknyttede kalender. Dette gøres også med kaldet addevent til UserCalender 19

24 6.1 Use-case realisation 6 DETAILED DESIGN locategroup Figur 8: locategroup - Kollaborations diagram I realiseringen af denne use-case bruges følgende mønstre: - Controller (GRASP) - Singleton (GoF) Controller mønstert bruges for at holder diverse kald i tæt sammenhæng, og derved opnå lav kobling. Metoden locategroup kaldes med et gruppe navn. Klassen controlgroup finder da gruppen, og spørger denne gruppe ( ved getusers-metoden), hvilke personer der er tilknyttet denne gruppe. Disse returnes i form af en list af brugere. Til sidst startes en løkke der løber denne liste af brugere igennem, og opretter en liste med de lokaler, som gruppen bruger opholder sig i. 20

25 6.2 Design class diagram 6 DETAILED DESIGN 6.2 Design class diagram Figur 9: Design class diagram På figur 9 vises vores design class diagram (DCD), der indeholder informationer om klasser og objekter, samt deres relationer til hinanden, der er implementeret i systemet. Attributter og metoder er ikke i selve DCD en, da denne vil blive for uoverskuelig. Vi har derfor valgt at liste og beskrive disse i nedenstående. Som tidligere beskrevet har vi valgt at anvende Singleton mønstret på controllerne, disse behandler så alle kald til de tilhørende underliggerde klasser. F.eks. Alle kan til User, UserCalender, Mailbox kommer gennem controluser, på den måde vil der kunne holdes konsistens i systemet. Ved at anvende Singleton mønstret sikre vi at der kun findes én "samling"af brugere i systemet, denne styres/vedligeholdes via kald til controluser-klassen controlgroup controlgroup håndterer metoderne der kaldes på Group objektet, samt styrer relaterede metoder. -groups: List of Group +creategroup(groupname: String) +addmember(user: User, groupname: String) +locategroup(groupname: String) : List of Room +findgroup(groupname: String) : Group 21

26 6.2 Design class diagram 6 DETAILED DESIGN controluser controluser håndterer metoder på samme måde som controlgroup, blot på User objekter. -users: List of User +createuser(exnr: Int, name: String, rights: Int) : String +locateuser(user: User) : Room +finduser(exnr, Int) : User +changelocation(user: User, room: Room) +sendmessage(message: String, from: User, to: User, subject: String) +getmessages(user: User) : List of Message +delmessage(subject: String, user: User) +getroom() : Room controlevent ControlEvent styrer metoderne til Event objekter på samme måde som ControlGroup. // ingen attributer +createevent(type: Event, date: Date, time: Time, endtime: Time) controlroom controlroom styrer metoderne til Room objektet på samme måde som controlgroup. -rooms: List of Room +addroom(room: Room) +findfreeroom(number_of_users: Int, date: Date) : Room Group Group er et container objekt. Dvs. den indeholder informationer om en gruppe. -groupname: String -users: List of User +addmember(user: User) +getusers() : List of User User User er et container objekt. 22

27 6.2 Design class diagram 6 DETAILED DESIGN -exnr: Int -name: String -password: String -time: TimeStamp -mailbox: Mailbox -calendar: UserCalendar // ingen metoder Event Event er et abstrakt objekt. Event er tilknyttet underklasserne Lecture og Meeting. -date: Date -time: Time -endtime: Time // ingen metoder Lecture Lecture nedarver attributter fra den abstrakte klasse Event, og indeholder informationer om dette arrangement. -professor: User -course: String // ingen metoder Meeting Meeting fungerer på samme måde som Lecture. -participants: List of User -owner: User -subject: String // ingen metoder Calendar Calender er en abstrakt klasse, Calendar er tilknyttet underklasserne UserCalendar og RoomCalendar. -events: List of Event +addevent(event: Event) 23

28 6.2 Design class diagram 6 DETAILED DESIGN UserCalendar UserCalender nedarver attributter fra Calendar objektet. Denne er knyttet til hver User, der styrer de arrangementer vedkomne deltager i afholdes. // ingen attributer // ingen metoder RoomCalendar RoomCalendar fungerer på samme måde som UserCalender. Denne er som navnet antyder tilknyttet et Room. // ingen attributer +isfree(start: Time, end: Time) : Bool Mailbox Mailbox er knyttet til hver bruger, der indeholder en liste af beskeder sendt til denne bruger. -messages: List of Message +addmessage(message: Message) Message Message indeholder den egentlige meddelse, dvs. afsender, indhold o.s.v. -message: String -read: Bool -time: TimeStamp -from: User -subject: String // ingen metoder Room Room er et abstrakt klasse tilknyttet underklasserne Classroom, Auditorium og Restroom. -id: Int -name: String -smooking: Bool -calendar: RoomCalendar +getroomsminseats(seats: Int) : List of Room +isroomfree(start: Time, end: Time) : Bool 24

29 6.2 Design class diagram 6 DETAILED DESIGN Classroom Classroom nedarver attributter fra Room, og indeholder informationer om rumtypen. Classroom betegner almindelige undervisningslokaler. -seats: Int // ingen metoder Auditorium Auditorium fungerer på stort set samme måde som Classroom. Auditorium betegner eksempelvis en foredragssal eller seminarrum. -seats: Int -projector: Bool -microphone: Bool // ingen metoder Restroom Betegner toiletter af forskellig art. -gender: String -handicap: Bool // ingen metoder 25

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Individuel specialisering

Individuel specialisering Individuel specialisering Navn: Uddannelse: Emne: Vejleder: Sted: Peter Ditlevsen, pd12054@stud.noea.dk IT- og Elektronikteknolog, 4. semester Serveradministration Ib Helmer Nielsen UCN T&B Dato: 7. maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud)

Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud) Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud) Første gang udgivet: 1. august 2014 Senest ændret: 21. august 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Tejs Scharling, Lab Manager, Pervasive Positioning Alexandra Institute Alexandra Innovationsprojekter Instituttet Laser D iffus S pejl B eam

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1... 2 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan...

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4 Modul 4 At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8 Facility manager / Administrator Bookings (Facility manager) Side 4.1 o Opret møder og bookinger o Redigér møder o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

BackEnd Programmering PHP

BackEnd Programmering PHP 17708 08/ 02/ 2013 BackEnd Programmering PHP Prototype (CMS system) 371615m02dka.sub.ots.dk/historyspot eller linket CMS system på: qrguide.mmd.eal.dk Login CMS Username: admin Password: 1234 Source kode

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere