{ iløfals*ærfng. "Vækstproiekt for Smærups Kødopskæring" 'nærupg. Slagteg. Proi ektbeskrivelse for: Baggrund - oplysning om ansøger(e):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{ iløfals*ærfng. "Vækstproiekt for Smærups Kødopskæring" 'nærupg. Slagteg. Proi ektbeskrivelse for: Baggrund - oplysning om ansøger(e):"

Transkript

1 Slagteg 'nærupg { iløfals*ærfng Proi ektbeskrivelse for: "Vækstproiekt for Smærups Kødopskæring" Baggrund - oplysning om ansøger(e): Slagter Allan Smærup tasl - udlært slagter og p.t. slagtemester på Danish Crown kreaturslagteriet i Holstebro, købte i 2010 ejendommen, 7500 Struer sammen med sin samlever Louise Jandorf, ansat som dyrlæge ved Dyrlægehuset i Lemvig/Struer. Allan Smærup så muligheder for anvendelse af lade bygning til indretning af kølerum og opskærings rum med henblik på opskæring af vildt - primært krondyr - i sæsonen samt af grise og oksekød mere bredt fordelt over året. Allan går fysisk i gang med dette og får Fødevarekontrollens godkendelse af faciliteter i november Kølerum, opskærings rum m.v. inkl. ændring af gulve, kloakering og el installationer samt maskiner har kostet ca DKK. Disse omkostninger er IKKE en del af dette projekt, men er alene information. Det viser sig imidlertid hurtigt, at opskæring af vildt er et relativt snævert forretningsområde og meget sæson betonet, hvorfor ideen til etablering af en web butik opstod sidst i 2010 med basis i opskæring og salg af primært oksekød. Medundertegnede Torben Jandorf {TJ}, uddannet Akademiingeniør og mangeårig erhvervsleder i danske industrivirksomheder, herunder far til Louise Jandorf - fanger ideen, og tilbyder at etablere en web butik m.v. for salg og distribution til private husstande af oksekødsprodukter med henblik på, at vi i fællesskab opbygger en virksomhed med store vækstmuligheder. Fra ide til handling - målgruppe og relevans: TJ udarbejder i samarbejde med AS en forretningsplan (fremsendt til LAG/Struer vlmerethe Thysen), hvor alle forretningsaspekter afdækkes så grundigt og så godt det nu engang er muligt. Konklusionerne af denne forretningsplan ser på alle områder lovende ud, og dette projekt begynder at forme sig. Målgruppen for projektet iførste fase vilvære private husstande med middelindkomst og opefter i forbindelse med etablering af tilstrækkelig kundemasse for udvikling og etablering af arbejdspladser. Målgruppen er endvidere i anden fase at udbygge og cementere faciliteter for fortsat vækst. Relevansen af projektet er at give den basale vækst i kundemasse og faciliteter som grundlag for en varig sund virksomhed med evne til fortsat vækst, herunder som en konsekvens at skabe nye arbejdspladser. Telefon: LO2 Mail:

2 SlagteffiSnærups lhdopoltæring Formål: Projektets formål er at bidrage til vækst af Smærups KØdopskæring og indenfor 2 år at skabe tilstrækkelig omsætning for skabelse af 6-7 varige arbejdspladser, herunder at skabe grundlaget for fortsat vækst af en sund virksomhed i landzone. Virksomhedens "Branding" - salgsnavn: er meget langt og ikke specielt velegnet til opbygning af en med tiden landsdækkende forretning. Vi ønsker at udvikle forretningen gennem levering af høj dansk kvalitet til priser under markedspriser for tilsvarende kvalitet. Navnet DK-Kød viste sig at være ledigt såvel i selskabsregisteret og som web domæne. Navnet er kort, fortæller det er dansk og at produktet er kød. Ved kontakt til design bureau blev endvidere udviklet et logo: Que( lraløt - l,*n Vwp/ Logo er igen simpelt, fortæller indirekte at det er dansk (farve og flag i koen), og at det drejer sig om kød i høj kvalitet - hver gang! Navn og logo er valgl som salgsnavn på internettet. Proiektets aktiviteter: Projektet skal for den nystartede virksomhed ses som en integreret del af virksomhedens drift i de første 2 leveår. Aktiviteterne kan opdeles i 2 faser: 1. Etablering af tilstrækkelig kundemasse for overlevelse. Etableringens aktiviteter vil fokusere på formidling og information om produktet, hvor det kan købes og hvordan det leveres. Formidling af denne information vil blive gennem annoncering i dagspressen, direct mails til udvalgte kundegrupper, ophængning af information på opslagstavler på store virksomheder og evt. reklamer i radio/tv. Denne fase vil vare fra %til t år. Endvidere har vi sat en post af til konsulent - ydelser - dels i forbindelse med reklamelayouts, men også ekstern rådgivning om internet promovering. 2. Når sikker kundemasse er etableret skal fokus rettes mod sikring af fremtidige produktions faciliteters rationelle drift. LØnsomme aktiviteter, som i startfasen er outsourcet, trækkes hjern og tidligere irrationelle processer gøres rationelle: a. En blande og hakkemaskine med pakkeanlæg til hakket kød, der med stigende kundemasse er nødvendig for i tid at kunne klargøre hakket kød snævert op til leveringstidspunktet. b. Hjemtagelse af oksepølseproduktion, herunder faciliteter til røgning. I startfasen er denne ydelse outsourcet, men da oksepølserne er en integreret del af kød konceptet er det en kerne forretning, der ønskes hjemtaget hurtigst muligt. c. Udbygning af emballagelager på ca. 75 m2. Krav til opbevaring gør det nødvendigt at etablere dette lager for at undgå levering af tomme kølekasser i meget små partier, Der kan Telefon: glaz Mail: llan.dk

3 fllagt 'nærupj tolopsltæfin, F'crrnidling: spares en del ved at hjemtage stk. ad gangen, men dette kræver at der er godkendt lagerplads. Der er gjort rede for formidling af projektet i foregående punkt. Effekt af projektet: Som nævnt i andre sammenhænge er effekten af dette projekt en del af virksomhedens succes, herunder basis for at skabe den vækst, der er nødvendig for etablering af 6-7 arbejdspladser og fundamentet for virksomhedens videre vækst og udvikling. Marked Markedsvurderingen bygger på statistiske tal fra Danmarks Statistik samt viden om befolkningsstørrelser fordelt på byer i Danmark {l første omgang Jylland}. Marked 50 km: Holsæbro, RinSkøbing Herning Lemvig Struer; Skive Tlryborøn Befolkningsunderlag Ca med opland I l0 km:yderligere Århus, Ålborg; Hobro,Viborg Hanstholm, Randers, Horsens, \&lle, Silkebory samt en lang række mindre prwinsbyer. Eefolkningsunderlag: Ca- I million med opland lndenfor en afstand af 50 km fra bor flere end personer, og indenfor 110 km bor flere end personer. Danmarks Statistik oplyser at der i året 2009 gennemsnitligt blev spist ca. 28 kg oksekød pr dansker. Dette tal er formentligt større i 2010, og vil i takt med det gradvise ophør af finanskrisen givet stige over de kommende år. Danmarks Statistik oplyser også at forbruget af økologisk oksekød i 2009 blot udgør ca.5 %. Selvom dette marked givet er i vækst, mener vi ikke, at vi som ny startede skal begynde med økologiske produkter, men vi er selvfølgelig fokuseret på udviklingen og kan faktisk næsten fra dag til dag skifte eller tilføje sådanne produkter i sortimentet i det omfang markedet kræver det. Telefon: L02 Mail:

4 lhdopshærlng Skal vi have bæredygtige budgetter er beregnet, at vi i første budgetår skal etablere i størrelsesordenen kunder (husstande), hvilket i nærområdet (50 km)er mindre end 1,3 %. Dette begrænsede kunde' antal bygger endvidere på, at en majoritet af førstegangskunder vedbliver at være kunder fordi de oplever den gode kvalitet, og at 2. levering sker efter 4 mdr. for en gennemsnits husstand (3 psn pr husstand) med et forbrug jf. Danmarks Statistik. Ved markedsføring i 110 km zonen vil vi over år L,2 og 3 kunne 4 doble omsætningen og herved komme op på mere end 15 MDKK iomsætning med markedsandel under 1%. Vi vurderer endeligt, at indkøb af 7kØd pakke fra DK-Kød/Smærups KØdopskæring i størrelsesordenen DKK pr levering begrænser de husstande, der økonomisk formår at købe denne mængde på en gang. Via Post Danmark er derfor indsamlet oplysninger om hvor (adresser) potentielle kunder bor, og vi vil selvsagt fokusere på disse områder. Kapacitet * bæredygtighed: Smærups KØdopskæring har efter tidsstudier for opskæring, pakning m.v. beregnet tidsforbruget for opskæring af oksepistoler, herunder indbygget disse i produktkalkuler (tilsendt LAG/Struer v/merethe Thysen). På dette grundlag er beregnet behov for arbejdstimer og grundlag for 6-7 arbejdspladser efter 2 år. lndtil vi ser hvordan kundemassen udvikles vil primært blive tale om ind lejet arbejdskraft stillet til rådighed fra vikarbureau. Tilstrækkelig faglæn arbejdskraft findes i nærområdet grundet bl.a. slagteri lukninger i Holstebro. Det budgetterede kapacitetsbehov kan udføres på dae tid på 45 uger af året. Distriirution En væsentlig udfordring for et nystartet selskab er hvorledes distribution til kundens dør organiseres. At begynde med opbygning af egen vognpark ville kvæle investeringsrammer fra start. Vi har derfor valgt at indgå samarbejde med "Budstikken" - et transport selskab med godkendelse og egenkontrol for transport af fødevarer. Omkostninger til at overlade distributionen til dette firma er indarbejdet i budgetterne som rene variable omkostninger - vi får kun udgifter når der er ordrer at levere. Emballering af kød pakken under transport vilvære i isoleret flamingoskumkasse, der skal kunne holde temperaturen af indholdet under 5 grader C i op til 24 timer fra læsning på biler fra kølehus (1-2 grader). Vi har gennemført test med 2 varianter af kølekasser, som viser at vi i vinterhalvåret kan benytte en let kasse (billigere) og at vi i sommerhalvåret skal benytte en svær kasse med kølemedie i kassen (is i plast poser). Da de fleste kunder gerne køber et produkt alt inkl. - altså med transport, emballage etc. - har vi i starten måttet begrænse de områder af landet hvor vi kan levere uden ekstra gebyr. Vi starter i nærområdet op til 50 km, da vi ved meget spredte og få leveringer selv vil kunne overkomme levering. Vi er endvidere heller ikke interesseret i at væksten sker for hurtigt - og derfor vil markedsføring blive tilpasset en så hurtig styret vækst vi kan overse. Omkostninger til distribution med Budstikken er baseret på levering i Århus området, Slagter Smærups Kødopskæring 7500 Struer Telefon: gt0z Mail:

5 thgteffifnempg Itnlopt/.ærlng så vi har taget højde for en relativ hurtig udvidelse til 1L0 km zonen uden af denne grund at skulle hæve vore salgspriser. Eæredygtighed og afsl*ttende bemærkninger Kombinationen af AS faglige og store kendskab til produktet og TJ erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv er gunstig. Vivil være i stand til at levere et kontinuert kvalitetsprodukt og samtidigt blive forskånet for de værste kommercielle brølere på markedet. Endvidere vil vi gennem meget små lagre og meget stor betalingssikring gennem web butikkens Dankort salg have den optimale fleksibilitet og evne til omstilling, tilførsel af nye produkter etc. Vi vurderer bæredygtigheden af såvel projekt som hele udviklingen generelt som så sikker den nu en gang kan blive uden at blive dokumenteret gennem regnskaber. Vi føler, at vi på alle beskrevne punkter ivejledningen til ansøgning til LAG Struer opfylder de stillede krav, herunder med særlig fokus på etablering af arbejdspladser. Vi ser frem til en forhåbentlig positiv behandling af vort projekt., februar 2011 Allan Smærup Slagter Smærups Kødopskæring Telefon: LA2 Mail:

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder: Jens Berg

Læs mere

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

ople CHLIN Forretningsplan linking people and technology

ople CHLIN Forretningsplan linking people and technology familyplanner TECHLINK TEC T EC ECHLINK E CHLIN NK K people eople op ople pllete p linking people and technology Forretningsplan 1 INDLEDNING 4 1.1 RESUMÉ 4 1.2 BAGGRUND 4 2 VIRKSOMHEDEN 5 2.1 MÅLSÆTNING

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Brugeranalyse af GTS-nettet

Brugeranalyse af GTS-nettet Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne Kolofon > Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation:

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon 35 29 86 00 www..vf.dk Maj 2011 Tekst og layout: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf Auning Oplag: 2.000 På side 15-19

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere