Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr."

Transkript

1 NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt 50,6 mio. kr. Projekterne er fordelt geografisk på nedenstående regioner: Regional fordeling af projekter Syddanmark 1 projekter Midtjylland 5 projekter Nordjylland 2 projekter Sjælland 2 projekter Hovedstaden 8 projekter I alt 18 projekter Region Syddanmark Esbjerg Busfremkommelighed fra UC Syd og Esbjerg Ø til banegården Projektets formål er at forbedre fremkommeligheden for busser på Storegade og Strandby Kirkevej gennem etablering af et helt nyt signalanlæg i krydset Degnevej og Strandby Kirkevej samt gennem busprioritering i en række eksisterende signalanlæg på Storegade, der er en primær indfaldsvej til Esbjerg. Esbjerg forventer en markant forøgelse af passagertallet på strækningen bl.a. på baggrund af, at der åbner et større antal studiepladser i det østlige Esbjerg. En forbedring af bussernes fremkommelighed imellem Esbjerg

2 Øst og banegården ventes at have en positiv effekt på andelen af studerende, der vælger at benytte kollektiv trafik. Side 2/8 Det skal bemærkes, at det er besluttet, at der skal etableres en ny station i den østlige del af Esbjerg i bydelen Jerne. Stationen kan få betydning for busbetjeningen af bydelen, herunder de buslinjer, der er berørt af ovennævnte fremkommelighedstiltag. Uanset evt. ændringer i busbetjeningen af det østlige Esbjerg, vurderes Storegade dog fortsat at være den primære vejstrækning for bustrafikken imellem det centrale og det nordøstlige Esbjerg. Region Midtjylland Silkeborg Busbaner på Christian 8.s Vej Projektets formål er at optimere trafikafviklingen på Christian 8.s Vej, da dette er en vigtig forudsætning for en god trafikbetjening af midtbyen. Busserne, som kører på Christian 8.s Vej, skal også i myldretiderne kunne passere midtbyen med så små forsinkelser, at flere borgere får lyst til at bruge dem. Der etableres en busbane og etableres signalprioritering. Aarhus Park Allé / Rådhuspladsen fremkommelighed i kryds Projektets formål er at forberede afviklingen af trafikken ved etablering af venstresvingspil, som kun aktiveres ved detektering af busser. Krydset Park Allé / Rådhuspladsen er et knudepunkt for bustrafikken i Aarhus. Projektet forventes at øge rettigheden for de venstresvingende busser. Aarhus Vejlby Centervej/Grenåvej fremkommelighed i kryds Projektets formål er at sikre linje 6A s fremkommelighed i krydset Vejlby Centervej/Grenåvej ved at lede cyklerne bagom stoppestedet, så bussen ikke skal

3 afvente forbipasserende cykler. Dertil etableres detektering, således at busserne gives en længere krydsningstid end ellers. Side 3/8 Det ventes at linje 6A kan forkorte køretiden i myldretiden med op til 1 minut. Aarhus Brendstrupgårdsvej/Randersvej fremkommelighed i kryds Projektets formål er undgå forsinkelser for linje 6A som konsekvens af en ophobning af venstresvingende biler i krydset Brendstrupgårdsvej/Randersvej. n vurderer, at bussen forsinkes med 1-2 minutter i myldretiden og ønsker derfor at forlænge drejebanen således, at risikoen for at der sker en ophobning af biler mindskes. Projektet vil gennem kortere rejsetid og øget rettidighed gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Aarhus Marselis Boulevard fremkommelighed i kryds ved Strandvejen Projektets formål er at øge bussernes fremkommelighed ved at udvide højresvingsbanen, så der er plads til højresvingende busser, der således ikke længere vil skulle vente bag venstresvingende trafik. Øget fremkommelighed ventes at gøre bussen mere attraktiv. Region Nordjylland Aalborg Busbane på Hobrovej ved Indkildevej Formålet med projektet er at forbedre regulariteten ved at etablere busbane fra Sofiendalskolen til Indkildevej, en strækning på 225 m, og dermed fordoble længden på den nuværende busbane. Projektet forventes at forbedre regulariteten og reducere forsinkelser.

4 Side 4/8 Aalborg Hjørringvej - Forlængelse af venstresvingsbane ved Forbindelsesvejen Formålet med projektet er at reducere forsinkelser for flere busser og øge regulariteten, ved at etablere venstresvingsbane på 100 m. frem mod tunnel. Projektet forventes at øge regulariteten og mindske forsinkelser for busserne. Region Sjælland Roskilde Busfremkommelighed på linje 201A Formålet med projektet er at reducere rejsetiden på linje 201A med 4-5 %, hvilket gøres ved 15 tiltag på ruten, som er busprioritering, ændringer af afmærkninger og enkelte større arbejde, som etablering af busbane. Projektet forventes at generere flere passagerer om året. Slagelse Busprioritering på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade i Slagelse Formålet med projektet er at øge bussernes fremkommelighed i Slagelse og bygge videre på det busprioriteringssystem, der etableres i Projektet indeholder en ombygning og udskiftning af signalmateriellet i krydset Vestre Ringgade-Vestergade. Projektet indeholder en ombygning og udskiftning af signalmateriellet. Der etableres radarbaseret trafikstyring, så kapaciteten i krydset optimeres og tilpasses trafikken. Der etableres desuden fremkørselssignal for busser fra nord, så busserne sendes afsted før den øvrige trafik. Der installeres desuden GPS-baseret busprioritering i 5 signalanlæg på Ringgaden.

5 Region Hovedstaden Side 5/8 Albertslund Udbredelse af GPS busprioritering i Albertslund Projektets formål er at forbedre bussernes fremkommelighed og rettidighed ved at udbrede GPS busprioritering i de signalregulerede kryds, der har størst potentiale for rejsetidstidsbesparelse for buspassagererne. Projektet skal gøre det mere attraktivt at benytte bussen. Gentofte +Way infrastruktur på linje 150S i Gentofte Formålet med projektet er at gennemføre 14 konkrete fremkommelighedstiltag, der forbedrer bussernes rejsehastighed og pålidelighed på projektstrækningen i Gentofte. Iblandt disse er forslag til opgraderinger af den fysiske udformning af de tre stoppestedspar ved henholdsvis Tuborgvej, Kildegårds Plads og Brogårdsvej. Fremrykkede stoppesteder vil sikre god passage for cyklister og sikker på- og afstigning for buspassagerne. Gentofte Bedre fremkommelighed på linje 6A i Gentofte Formålet med projektet er at øge fremkommeligheden for 6A gennem GPS prioritering af bus i signalanlæg i krydset Vangedevej-Søborg Hovedgade- Gladsaxevej i Gentofte kommune. 6A betjener et større område og stopper ved flere stationer som KBH hovedbanegård, Nørreport st., samt bl.a. betjener Zoologisk have, Nørre Campus og Rødovre Centrum. 6A havde 12,5 mio. påstigere i 2014.

6 Side 6/8 Københavns Kvikke busser på linje 6A Projektets formål er at forbedre rejsetiden og regulariteten for 6A ved at etablere en sammenhængende højklasset busløsning på linje 6A. Projektet rummer indsatser på Vesterbrogade og Roskildevej, men fokus er på strækningen fra Tuborgvej til Nørre Allé, som oplever fremkommelighedsproblemer og dårlig regularitet, hvilket har indflydelse på hele linjens regularitet. For at forbedre fremkommeligheden og regulariteten er der flere fremkommelighedstiltag der etableres på strækningen. Det er b.la. etablering af busbaner, fremrykkede busstoppesteder, gatingsignaler og ITS-løsninger. Derudover opgraderes stoppestederne til +Way konceptet ved de større knudepunkter. Projektet forventes at generere 5 % flere passagerer, svarende til påstigere, på strækningen på Tagensvej. Øget regularitet og rejsehastighed på den resterende del af 6A forventes at skabe passagerfremgang på 6A på mindst 1 %, svarende til påstigere. I alt en passagerfremgang på mindst nye påstigere på 6A. Derudover forventes projektet at reducere rejsetiden på strækningen med 3-5 minutter og forbedre regulariteten med mindst 5 % for hele 6A Københavns Forbedret fremkommelighed på buslinje 3A Projektets formål er at sikre stabile og gode forhold for busserne, så de mange passagerer kan stole på, at bussen kommer hele tiden, og at den ikke bliver forsinket på turen. Det overordnede princip i løsningsforslaget er, at busserne skal prioriteres i trafikken. Der etableres busbane på Enghavevej mellem Sydhavn St. og Sydhavn Plads, samt på Blegdamsvej. Busbanerne afsluttes med signalstyring eller gatingsignaler, som holder bilerne tilbage og giver grønt til bussen. På den måde kan busserne komme foran biltrafikken og undgå at blive forsinket. I udvalgte kryds etableres moderne busprioritering med GPS og kameradetektering. Hvor det er muligt etableres der intelligent samordning af krydsende 1 Der er ansøgt om tilskud på 25 mio. kr. men da det bevilgede tilskud er kr. og der er krav om 50 % medfinansiering er budgettet sat til minimum kr.

7 (sammenhængende trafikledelse). Ved Sydhavn St. sammenlægges stop og adgangsforholdene til stationen forbedres. Side 7/8 Rødovre Busfremkommelighed for 6A i Rødovre Formålet med projektet er at gennemføre fremkommelighedstiltag på linje 6A ved at forlænge grønt lys i bussens kørselsretning, implementere signalanlæg, forlænge højresvingsbanen og etablere busstyret højre- og venstresvingspil. Fremkommelighedstiltagene vil medføre bedre overholdelse af køreplanen og en rejsetidsbesparelse på 1 minut for linjen på strækningen i Rødovre. 6A havde 12,5 mio. påstigere i Trafikselskabet Movia Regional busfremkommelighed i hovedstaden Formålet er at gennemføre en række fremkommelighedstiltag på de to linjer 400S og 500S, og ansøgningen er udarbejdet i samarbejde melenm de 11 berørte kommuner,vejdirektoratet, Region Hovedstaden og Movia.. Det er Region Hovedstaden, der med et mindre bidrag fra Movia står for projektets egenfinansiering. Tiltagene er eksempelvis signalprioritering, ruteomlægning, svingbaner, busbaner, busstyret venstresvingspil i signal og forlængelse af busbaner. Projektet forventes at generere 2-4 % flere passagerer, hvilket svarer til op mod nye passagerer. Tårnby +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Projektets formål er at løfte standarden og kvaliteten af 25 stoppesteder på linje 5A i Tårnby, idet 5A bliver til en +Way-buslinje i Stoppestederne skal fra 2017 være indrettet til at betjene nyt ledbusmateriale og leve op

8 til kravene i +Way-konceptet. Udover en opgradering af stoppestederne etableres der også to nye fremrykkede stoppesteder. Projektet skal ses i sammenhæng med den samlede, planlagte opgradering af linje 5A til +Way betjening, der forventes at give en passagerfremgang og en bedre rettidighed på linjen. Projektet forventes at generere 2 % flere passagerer. Side 8/8

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere