TDC Scale. Administratorvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Scale. Administratorvejledning"

Transkript

1 TDC Scale Administratorvejledning Oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Om Denne vejledning Overblik Over funktioner i SCAle Oversigt over begreber i Scale Anbefalet Internet browser Login i Selvbetjening Erhverv Administrator log-in i Scale System Web Generelle søgemuligheder Standardsøgningen Søgekriterier generelt Import/eksport multi batch jobs Import/eksport anbefalinger Import/eksport hent ledige telefonnumre ud Søgning i forbindelse med eksport af profiler Indsende batch jobs til kø OpSæTning før brugeroprettelse Licensoversigt og bestilling af ekstra brugere/tjenester Etablering før skiftedag Tjenester Bestilling Afdelinger Lokalnummerlængde Ferieplan og tidsplan (åbningstid) Ferieplan Tidsplan (åbningstid) Søgegrupper og svargrupper Opret søgegruppe Opret udvidet søgegruppe Multi-oprette søgegrupper Velkomsthilsen Indspilning af lydfiler Upload besked til velkomsthilsen Brugerstyringsportal, opsætning af de enkelte brugere via Scale Administrator Gruppesvar Konference Opsætning af konferencetelefonen Opsætning af konferencekald Opsætning af Menuvalg Opsætning af søgegrupper og Callcenter (udvidet søgegruppe)

3 3.14 Musik på hold Tildeling af Notering til brugerne Opkaldsklient Opkaldsklient uden kontakter til brugerne Opkaldsklient med kontakter til brugerne PC Omstilling til brugerne Opsætning af downloadede klienter brugeradministration Oprettelse enkeltvis Adgangskode Eget nummer / telefonnummer / mobilnummer / lokalnummer / A-nummer Uden Scale Mobil Med Scale Mobil Valgfrit A-nummer Politikker for opkaldsprocesser Øvrig telefoni Alarm112-kommune, displaynavn, afdeling Terminaler Generelt om funktionstaster Oprettelse af Optagetlamper på funktionstaster Definere funktionskoder (stjernekoder) Øvrige oplysninger Oprettelse, kvittering og tilslutning Rettelse - enkeltvis Masseoprettelse ved hjælp af import af CSV-fil Trin 1 - Download af skabelon Trin 2 Tilpas skabelonen med brugerdata (typisk vha Excel) Tip til inddata til felterne i regnearket Inddata til regnearket for Søgegrupper kolonnen Inddata til regnearket for Licenser kolonnen Inddata til regnearket for Udv. Søgegrupper kolonnen Inddata til regnearket for Gruppesvar kolonnen Trin 3 Importer den gemte CSV-fil Trin 4 Tjek at data bliver fortolket korrekt og er uden fejl Trin 5 Vælg en fælles adgangskode for de importerede profiler Trin 6 Tjek kvittering for fejl Rettelse batch jobs med CSV-filer Opsætning af BeskedSvar Indstilling af BeskedSvar Scale Mobil Skift mellem telefoner under samtale (seamless handover) Samtidig ringning (parallel ringning) TiDSplAner for brugere, Søgegruppe Og CAllCenTer (udvidet Søgegruppe) øvrig OpSæTning

4 1 Om denne vejledning Denne vejledning er skrevet specielt til personer, der administrerer og opsætter TDC Scale. Scale er et hosted PABC-system, som er baseret på Voice over IP. 2 Overblik over funktioner i Scale I dette kapitel bliver der givet en oversigt over følgende elementer i Scale: Begreber Søgemuligheder Søgninger ved Import/eksport Import/eksport og andre batch-operationer indsendes som jobs til en kø 2.1 OverSigT Over begreber i SCAle Der er en lang række begreber i Scale. Denne sektion gennemgår nogle af de mest overordnede begreber: Selvbetjening erhverv: TDC s selvbetjeningsportal til produktet Scale. Selvbetjening Erhverv indeholder en række avancerede funktioner til masseoprettelse og masserettelse af profiler og telefonapparater, definering af telefonskabeloner og andre funktioner, som tillader en let opdatering af Scale. Eksempelvis tillader funktionerne under Profilopsætning at man kan vedligeholde både profil og telefonapparatet et og samme sted. Der findes også en række kvikguider, som trinvis tillader en overskuelig anvendelse af funktioner i Scale. Samtidig kan man på Selvbetjening Erhverv købe eller opsige licenser, og man kan downloade forskellige software-klienter. 4

5 Funktionerne i Selvbetjening Erhverv er generelt udviklet som forbedringer til Scale System Web. Scale System Web: Denne selvbetjening- søsterportal tillader selvbetjening af de funktioner, som ikke findes i Selvbetjening Erhverv. Eksempelvis kan man opsætte viderestilling mellem forskellige telefonapparater eller redigere indstillinger for søgegrupper. Profil/telefonprofil: Når en person ønsker at bruge Scale skal der altid oprettes en profil, som indeholder en række oplysninger og indstillinger, som gør det muligt at bruge telefonien. Der er normalt kun en profil pr. person, da man kan have flere telefonapparater på samme profil (undtagelsen er for brugere, der bruger en gammeldags PABC/PBX, der er integreret med Scale, samtidig med mobiltelefoner: her kræver det af tekniske årsager to profiler). Når en bruger har fået sin profil kan vedkommende logge ind i Scale System Web og vedligeholde sin profil og sætte andre funktioner op som f.eks. viderestilling. En normal bruger bruger normalt scalelogin.tdc.dk til at nå ind til Scale System Web. Administrator: En virksomheds administrator kan vedligeholde alle virksomhedens profiler samt andre administrative forhold som eksempelvis søgegrupper, udvidede søgegrupper, tasteskabeloner, bestille licenser, osv. Administrator kan også tilkøbe eller opsige licenser. Samtidig kan en administrator automatisk logge ind i Scale System Web, når der ikke er knyttet en profil til administratoren. En administrator logger ind i Selvbetjening Erhverv med en Selvbetjening Erhverv bruger. Selvbetjening erhverv bruger: For at logge ind i Selvbetjening Erhverv skal personen være oprettet som bruger på Selvbetjening Erhverv. En bruger kan udstyres med en Scale User eller Scale Admin rolle. Har man rollen Scale Admin kan man vedligeholde andres profiler osv., hvorimod en Scale User typisk kun kan vedligeholde sin egen profil og sit telefonapparat. I praksis kan en Selvbetjening Erhverv bruger få tilknyttet et vilkårligt antal profiler, men når en profil er tilknyttet en Selvbetjening Erhverv bruger kan den ikke tilknyttes til andre Selvbetjening Erhverv brugere. Gruppe/gruppenavn På visse skærme som eksempelvis Ret profil vises en gruppevælger, hvor en værdi som f.eks. VK vises. En gruppe er typisk blot virksomheden. I visse tilfælde kan en Sca- 5

6 le-løsning indeholde adskillige VK-numre at vælge mellem, og i det tilfælde skal man vælge den gruppe man ønsker at arbejde med. Alle profiler hænger under en bestemt gruppe og kan ikke ses, hvis en anden gruppe er valgt. Forskelle på klienter PC Opkaldsklient: En menubjælke, der kan lægges ind i Outlook eller Internet Explorer Receptionst: Et program, som installeres på PC. Giver funktioner i stil med et almindeligt omstillingsbord, som mange receptionister kender. Call Center Agent: PC program til call center medarbejderen for lettere behandling af kald. Til brug i Service Desk. Call Center Supervisor: PC program til call center supervisoren med oversigt over call center agenter mv. 2.2 AnbefAleT internet browser Den anbefalede browser til Selvbetjening Erhverv er Internet Explorer 8. Der er dog en række væsentlige indstillinger i Internet Explorer 8, som kan påvirke funktionaliteten. Internet Explorer 8 bør ikke køre i den såkaldte kompatibilitetstilstand, der forsøger at være bagudrettet kompatibel når der ikke er noget flueben ud for indstillingen skulle IE8 være korrekt indstillet: 6

7 Billedet nedenfor repræsenterer en forkert indstilling af Internet Explorer 8 og kan ikke forventes at være stabil: 7

8 2.3 login i SelvbeTjening erhverv For at logge på Selvbetjening Erhverv indtaster man brugernavn og adgangskode i felterne (1) ADminiSTrATOr log-in i SCAle SySTem Web Når der er brug for at logge på Scale System Web gøres som følger: Vælg menupunktet Scale System Web (1) og dernæst den ønskede gruppe (2) og tryk derefter Åbn Scale System Web knappen (3): generelle SøgemuligheDer Med øget størrelse af virksomheden bliver det hurtigt svært at overskue de mange telefonprofiler. Derfor er der på Scale en række avancerede søgemuligheder de steder, hvor det er relevant. Her følger en generel beskrivelse af søgemulighederne.

9 Går man ind på eksempelvis Telefonopsætning -> Profilopsætning -> Ret profil bemærker man en søgemulighed i toppen: STAnDArDSøgningen Som standard foretages der en blank søgning når man går ind på denne og lignende sider. Standardsøgningen finder i udgangspunktet alle profiler frem. Vælger man som her Efternavn (1), lader feltet (2) stå tomt og trykker Søg (3), svarer det til en blank søgning efter alle profiler. Resultatet er i dette tilfælde: 4 5 Som standard vises der 100 profiler i listen. Antallet kan justeres i Antal Poster (4) og det vil blive husket i andre lignende profillister. Søjlerne kan sorteres ved at klikke på dem (5). Denne søgegrænseflade går igen flere steder og kan også bruges på enkelt-opret/ret profil, hvor de tilgås ved at klikke på knappen ved siden af telefonnummerfeltet eller feltet til Optagetlamper. 9

10 2.5.2 SøgekriTerier generelt Lange lister af profiler kan være uhåndterbare og give lange svartider. Vi anbefaler derfor, at man tildeler alle profiler i virksomheden til en afdeling Dette sikrer en klar systemsammenhæng og gør søgemuligheden Afdeling (6) meget nem at anvende. I dette eksempel får man en overskuelig liste at vælge fra. Knappen Tilføj (7) giver mulighed for at tilføje flere søgekriterier, som yderligere indsnævrer antallet af fremsøgte profiler. Tast her i eksemplet Søg (9a) for at søge alle frem i den valgt afdeling a Når man tilføjer flere søgekriterier bliver listen endnu mere overskuelig. Ønsker man at fjerne søgekriterier kan man klikke Fjern (8). Tast her i eksemplet Søg (9b), for at søge afdelingen frem, men kun med profiler, hvor efternavnet starter med J. 8 Herefter vælger man profilen som vanligt. 10 9b

11 ImPort/eksPort multi batch jobs ImPort/eksPort anbefalinger Mulighederne for at foretage batch-kørsler ved hjælp af CSV-filer (som typisk åbner i Excelregnearket) har efterhånden en række avancerede funktioner, bl.a. muligheder for at tildele licenser. Endelig er der nogle få, gode råd, som kan spare en for mange problemer. Detaljerne kan ses i 4.3 Masseoprettelse ved hjælp af import af CSV-fil. Den generelle fremgangsmåde vil her blive illustret, hvis vi antager, at vi vil rette profiler (9): 9 Her har vi en vigtig anbefaling: hent altid regnearket ud (10) og brug ikke en gemt version fra harddisken! 10 11

12 Undlader man at hente regnearket ud hver gang, står man potentielt med gamle data i regnearket. Dermed bliver alle ændringer siden sidste opdatering potentielt overskrevet af gamle data fra den gemte CSV-fil. Henter man i stedet profilerne ud hver gang fra ny, står man med et friskt datamateriale, der direkte afspejler systemets nuværende indstillinger. Bemærk yderligere noget ekstremt vigtigt: Sommetider bliver der automatisk sat licensmæssige sammenhænge op under oprettelse gennem CSV-filen. For at se disse og undgå utilsigtet overskrivelse skal man, når man retter vha. CSV-filer, hente regnearket ud vha. Hent eksisterende profiler! Kort sagt kan der ske opdateringer i indstillingerne, som man ikke umiddelbart tænker over, så det sikreste er altid at hente en frisk kopi af indstillingerne ud. Se afsnit 4.3 Masseoprettelse ved hjælp af import af CSV-fil ImPort/eksPort hent ledige telefonnumre ud Der er kommet yderligere mulighed for at hente ledige telefonnumre ud i forbindelse med eksport:

13 Indholdet i det resulterende regneark (9) kan bruges som input til telefonnummersøjlen i CSV-filen Søgning i forbindelse med eksport Af profiler Modsat før i tiden, hvor man alene vha. et link downloadede en CSV-fil (til Excel), er der nu en ekstra mulighed for at udvælge sine profiler først - søgegrænsefladen er den samme som illustreret ovenfor. Dermed får man en overskuelig liste inden man eksporterer den ved at klikke på Eksporter profil (10) indsende batch jobs Til kø Der er en række funktioner, som i dag bliver indsendt som batch jobs. Dette sker typisk via CSV-filer til import/eksport, men også andre multi-operationer ender nu i en en asynkron kø, således at man kan arbejde videre efter indsendt job i stedet for at browseren hænger mens den afvikler alle arbejdsopgaverne. Følgende funktioner bruger kø-systemet: 13

14 Import/eksport multi-oprette profiler Import/eksport multi-ret profiler Slette profiler Tildel licenser Altså bliver jobbet indsendt, Selvbetjening Erhverv kvitterer øjeblikkeligt, og man kan herefter følge fremdriften på jobbet ovre i Ændringsloggen (under Oversigter). I dette eksempel foretager vi en sletning af flere profiler. Fremsøgning sker som vanligt. Der er mulighed for at markere enkelte profiler, og der er mulighed for at markere alle profiler på en side ved at vælge den øverste checkbox (11). Er der flere sider husker systemet valget imellem de forskellige sider. 11 Når man har bekræftet rettelserne bliver man præsenteret for følgende kvittering:

15 Bemærk at kvitteringen kommer øjeblikkeligt. Hvis man vil følge med i fremdrift skal man gå til Ændringsloggen (12), hvor man kan se detaljer for det indsendte job (13). Når et job indsendes til en kø, betyder det at brugeren slipper opgaven ved indsendelse og kan arbejde videre med andre opdateringer, f.eks. kan der oprettes søgegrupper og rettes i profiler, der ikke er påvirket af opdateringen. udvis forsigtighed med at indsende flere regneark efter hinanden, da validering af efterfølgende csv-filer ikke kan tage hensyn til det første job. Berørte profiler er låst for opdatering gennem enkelt-opret/ret profil indtil jobbet er kørt til ende. Holder man sig til en afdeling af gangen, opstår der færre samtidighedsproblemer. Ændringsloggen giver nu mulighed for at vise detaljer (14) for det netop indsendte job (der her er udført inden vi nåede derover): 14 15

16 Detaljevisningen giver de informationer, der før blev givet direkte på kvitteringssiden, og der er også mulighed for at hente eventuelle fejlede profiler ud i et nyt regneark/csv-fil (se detaljer i kapitel 4.2): 3 Opsætning før brugeroprettelse Før du begynder at oprette profiler (brugere) på Scale, så bør du overveje/oprette følgende: Afdelinger Lokalnummerlængde Eventuelle tjenester Afdelinger og lokalnummerlængde beskrives her i de følgende afsnit. Se afsnit 5 for vejledning til opsætning af tjenester licensoversigt og bestilling af ekstra brugere/tjenester Scale har fået sit navn for sin mulighed til at skalere op og ned løbende, så den tekniske løsning passer til jeres behov. I de fleste tilfælde er Scale i stand til at tilpasse antallet af licenser i løbet af få minutter uanset om I har brug for flere eller færre. Som administrator kan du beordre sådan en tilpasning. Det uddyber vi nærmere i de følgende afsnit. Lad os starte med den situation, som du typisk står i første gang du læser denne vejledning, når I lige har fået Scale og skal til at installere løsningen etablering før SkifTeDAg Når en Scale løsning skal installeres, så har skiftedagen stor betydning. Skiftedagen er den dag, hvor de 8-cifrede telefonnumre bliver konverteret til at pege på Scale i stedet for en evt. tidligere løsning. I en travl virksomhed er det vigtigt, at telefonerne bliver afbrudt så

17 kort tid som muligt under denne konvertering. Derfor har TDC udviklet en særlig installationsprocedure, som tillader det tekniske installationsarbejde at begynde inden numrene porteres til Scale. Al opsætning som ikke omhandler selve de 8-cifrede telefonnumrene kan opsættes og afprøves inden skiftedagen, så snart der er oprettet en administrator til Selvbetjening Erhverv. Det tager typisk nogle få dage at få oprettet administratoren og herefter sender TDC besked med kode til jeres direktion. Vi kalder dette opsætningsarbejde inden skiftedag for etablering af løsningen. Under etableringen er det muligt at ringe lokalt for at teste lokalnumre og tjenester. Det er også muligt at ringe ud til f.eks. en mobiltelefon. Det er endda muligt at ringe ind til løsningen vha. et midlertidigt lånt telefonnummer, som stilles gratis til rådighed af TDC. For normale 8-cifrede telefonnumre: På skiftedagen vil de 8-cifrede telefonnumre blive tilgængelige i Selvbetjening Erhverv og Scale System Web. Her vil vi anbefale at du foretager brugerrettelserne vha. import (som beskrevet i afsnit 4.3). For at rette tjenester såsom søgegrupper, menuvalg o.l. skal du benytte Scale System Web se de relevante afsnit i denne vejledning. mobiltelefonnumre for scale mobil er specielle og bliver overført omend med visse begrænsninger før skiftedag og kan allerede der tildeles til profiler. Først på skiftedagen bliver de dog gjort aktive, så der kan modtages indkommende kald på dem (forudsat vi taler om en eksisterende mobiltelefon, der allerede kan ringes til og fra, og så længe den eksisterende mobiltelefon ikke er hos et andet teleselskab) bemærk: En vigtig begrænsning under etablering er licensoversigt og bestillingssiderne i Selvbetjening Erhverv. Disse funktioner kan desværre ikke anvendes, da vores ordresystem i TDC ikke betragter Scale løsningen som leveret før skiftedagen og derfor ikke kan modtage tillægsordrer. Skulle du få brug for flere licenser end det aftalte, så kan du henvende dig til jeres kontaktperson i TDC. Du vil dog på licensoversigten kunne se, hvor mange licenser der er til rådighed, så du kan sikre dig, at der er nok til installationen. 17

18 3.1.2 TjeneSTer Til Scale kan der tilkøbes yderligere tjenester i tillæg til grundpakken. På licensoversigten fremgår hvilke i har tilkøbt og det er muligt at bestille yderligere tjenester på Selvbetjening Erhverv. For at bruge de købte tjenester skal de først oprettes via Selvbetjening Erhverv. Dette gøres fra tjenestestyringsmenuen. Her et eksempel med oprettelse af søgegrupper: 18

19 3.1.3 bestilling Man skal have en brugerprofil til hver bruger, uanset om brugeren har: Mobiltelefon IP-telefon (inkl. ATA-boks) En kombination af ip-telefon og mobiltelefon Bemærk: der følger automatisk det nødvendige antal brugerlicenser med, hvis virksomheden har købt Scale PBX Integration, og disse profiler bliver initielt oprettet med et minimum af information. Alle tilkøb af licenser er tilgængelige, når systemet kvitterer for modtagelse af ordren, og de kan tages i brug med det samme. I enkelte tilfælde, kan der være andre ordrer i systemet, som blokerer for licensbestilling. I det tilfælde bør man kontakte TDC kundeservice. Hvis der ikke er ledige brugerlicenser til en medarbejder, kan der købes ekstra brugerlicenser på Selvbetjening Erhverv ved at trykke Bestilling (1) og dernæst Køb licenser (2)

20 Det ønskede antal licenser kan herefter bestilles ved at indtaste det ønskede antal ekstra licenser man ønsker (3) her ville tallet i indtastningsfeltet bliver lagt til de 178 eksisterende brugerlicenser. Enkelte licenser kan afkrydses i en checkbox (4), det gælder f.eks. de såkaldte Specielle funktionslicenser. Bemærk teksten lige under de ekstra brugerlicenser (5) og hvordan det påvirker de Specielle funktionslicenser man kan sige at specielle funktionslicenser, når de er købt, vil variere i forhold til antallet af brugere på systemet

21 De individuelle funktionslicenser følger den enkelte medarbejder og skal tildeles til dennes profil for at komme i anvendelse. De fælles funktionslicenser (7) dækker over funktioner, der er til stede i systemet og som kan anvendes af flere brugere, eksempelvis kan en udvidet søgegruppe på systemet indeholder flere medarbejderes profiler. Tryk derefter Bestil (8) for at komme videre På licensoversigten kan du efterfølgende se resultatet af bestillingen nemlig at I har fået flere licenser. I dette tilfælde blev der bestilt 2 ekstra brugerlicenser og der er nu 180 ledige. 21

22 9 3.2 AfDelinger Store installationer skal af tekniske årsager give alle profiler en afdeling. Hver afdeling må maksimalt have 999 profiler. Er en afdeling organisatorisk over 1000 profiler (brugere), skal der oprettes en Afdeling A1 og Afdeling A2, der begge har under 1000 profiler. En afdeling er en gruppering af telefoner og tjenester i enheder, som enten har teknisk betydning for opdelingen af telefonien eller som bare giver mening for virksomhedens organisation, geografiske forhold eller lignende. Teknisk betydning vil afdelinger have, hvis I fx vil sætte et menuvalg op. Vælger I at sætte det op for en afdeling, så vil automatisk navneomstilling indskrænke søgningen til den valgte afdeling. Således bliver det nemmere at slå et navn op i en stor afdeling. Afdelinger kan også have betydning i forhold til opkaldsplaner, hvor man afdeling for afdeling kan angive cifferplaner. I disse tilfælde er det vigtigt, at afdelingerne defineres i forhold til, hvordan I ønsker jeres telefoni skal virke. Selv ved mindre virksomheder er det fordelagtigt at benytte afdelinger. Ved søgninger over 1000 profiler vil systemet komme med en advarsel, der beder om at søgekriterierne begrænses, så der bliver fremsøgt færre end 1000 profiler. Den nemmeste måde at foretage en sådan søgning er ved at bruge afdelinger. For eksempel kan I med fordel definere afdelingerne i forhold til jeres organisation (administrativ betydning). Afdelingerne vil nemlig fremgå af den fælles telefonbog. Dermed kan det hjælpe med at identificere folk i søgningen efter telefonnummer. Gruppering af telefonerne i afdelinger hjælper dig med at håndtere den tekniske opsætning, fordi det bliver muligt at indskrænke søgninger i blandt mange brugere. Det er en god ide at oprette alle afdelinger på forhånd, så du hurtigt kan oprette telefoner og tildele dem afdelinger i en arbejdsgang efterfølgende. 22

23 For at oprette afdelinger skal du først logge ind i Selvbetjening Erhverv. Gå ind i Selvbetjening Erhverv, med din administratoradgang, og vælg derefter Scale System Web (1): 1 Nu er du logget ind i Scale System Web. For at oprette afdelinger vælger du Profil (2) og Afdelinger i hovedvinduet. Tryk dernæst Tilføj (3):

24 Indtast navnet på afdelingen i Afdelingsnavn (4), og du får mulighed for at tilføje en ny afdeling på følgende skærmbillede: Tast det ønskede afdelingsnavn (4), og vælg evt. overordnet afdeling, hvis afdelingerne skal oprettes i et hierarki (5). Tryk OK for at oprette afdelingen. Kontroller nu for en sikkerheds skyld at afdelingen er sat korrekt op til at foretage udgående kald. Vælg virksomhedens Opkaldsplan (7) og vælg Udgående opkaldsplan (8)

25 De vigtige kolonner er her Virksomhed (9) og Lokal (10), som skal være afkrydset for at tillade udgående kald. Hvis man ikke ønsker, at en afdeling ringer ud, skal afkrydsningen i feltet naturligvis være fjernet Efter oprettelse af afdelingerne, kan du komme tilbage til Selvbetjening Erhverv vha. linket i øverste højre hjørne (7). Herefter er du klar til at gå til næste kapitel med lokalnummerlængde lokalnummerlængde Det er vigtigt at overveje lokalnummerlængden på forhånd, inden telefonerne oprettes. Længden kommer typisk an på hvor mange lokalnumre, I regner med at få brug for. det anbefales at nummerlængden er minimum 3 cifre I Scale løsningen er en lokalnummerlængde på 2 for kort, hvis man ønsker at bruge mobiltelefoner sammen med Scale. Lokalnumre på 3 cifre kan give begrænsninger, da eksempelvis 112 og 118 ikke er lovlig. Lokalnummerlængden sættes i Scale System Web. Klik Funktioner (1), dernæst Opkald til lokalnummer i hovedvinduet. 25

26 ferieplan Og TiDSplAn (åbningstid) Man kan med fordel oprette ferieplaner og tidsplaner på forhånd. Oprettede ferie- og tidsplaner kan vælges i forbindelse med opsætning af Menuvalg. Ferieplan: Under planlagt ferie afspiller tjenester der normalt afspiller daglige indtastningsmenuer med hilsener, f.eks. til en automatisk omstilling indtastningsmenuen med hilsenen uden for åbningstid. tidsplan (åbningstid): man kan f.eks. bruge tidsplanerne til at konfigurere åbningstiden for tjenesten Menuvalg. Tidsplaner kan også anvendes til tjenester som Besked om opkald, Prioriteret meddelelse og Accept/Afvisning/Viderestilling af udvalgte opkald. Tidsplaner kan endvidere bruges i forbindelse med natsvar for søgegrupper og udvidede søgegrupper Gå til Scale System Web. 26

27 3.4.1 ferieplan Vælg Profil (1) og dernæst Ferieplan (2): 1 2 I dette eksempel vælger vi at redigere en eksisterende ferieplan. Tryk på Helligdage 2010 (3a) (alternativt kan man trykke på Tilføj (3b) hvis man ønsker at oprette en blank ferieplan): 3a 3b Dernæst vises nedenstående billede, hvor feriedage kan fjernes eller tilføjes. Efter endt rettelse trykkes OK (4) 27

28 TiDSplAn (åbningstid) Vælg Profil (1) og dernæst Tidsplan (2):

29 I dette eksempel vælger vi at redigere en eksisterende tidsplan. Tryk på hverdagsplan (3a) (alternativt kan man trykke på Tilføj (3b) hvis man ønsker at oprette en blank ferieplan): 3a 3b Dernæst vises nedenstående billede, hvor tidsplanen kan redigeres. Efter endt rettelse trykkes OK (4) Søgegrupper Og SvArgrupper I dette afsnit beskrives hvordan søgegrupper og svargrupper oprettes. Det er praktisk at oprette disse tjenester inden profilerne, da man så vha. import (regnearket) kan sætte medlemskab af de forskellige tjenester op i en enkelt arbejdsgang. 29

30 3.5.1 OpreT Søgegruppe En søgegruppe behandler automatisk indkommende opkald på det telefonnummer, som gruppen skal svare, ved at fordele kaldene til en defineret gruppe brugere. Søgegrupper er en del af grundpakken og derfor skal du ikke bestille licens. Klik Søgegruppe (1), og dernæst Opret (2). 2 1 Herefter udfylder man de obligatoriske felter, der er markeret med stjerner * : Søgegruppe id-præfix må ikke starte med et telefonnummer af systemtekniske årsager. En syntaks hvor man starter med et eller flere bogstaver og derefter telefonnummeret, kan derimod problemløst anvendes. 30

31 1 31

32 3.5.2 OpreT udvidet Søgegruppe Klik Udv. Søgegruppe (1), og dernæst Opret (2). 2 1 Her udfylder man blot de obligatoriske felter, der er markeret med stjerner * (bemærk dog at Gruppepolitikken normal hedder lineær i Scale System Web): 3 32

33 Udv søgegruppe id-præfix må ikke starte med et telefonnummer af systemtekniske årsager En syntaks hvor man starter med et eller flere bogstaver og derefter telefonnummeret, kan derimod problemløst anvendes. Ønsker man at udvælge et bestemt telefonnummer og har brug for at lave en avanceret søgning, klikker man på knappen ud for Telefonnummer (3) ovenfor, som åbner denne søgemulighed: 4 33

34 Når telefonnummeret er valgt trykker man Vælg Telefonnummer (4) som herefter overføres til feltet. 34

35 3.5.3 multi-oprette Søgegrupper Man kan multi-oprette både almindelige og udvidede søgegrupper. det anbefales at man altid hiver en frisk version af data ud i csv-filen i stedet for at bruge en gammel fil fra harddisken. Klik på Hent eksisterende søgegrupper (1): 1 Det resulterende regneark i dette eksempel kan være en hjælp til at regne inddata til regnearket ud. Her vises nogle udvalgte data, som er svære at huske i situationen: I A kolonnen vælger man om det er en søgegruppe ( Alm ) eller en udvidet søgegruppe ( Udv ). Gruppe-politik kan udfyldes med følgende værdier: Rundløb Normal* Samtidig Ensartet *) Bemærk at Normal hedder Lineær i Scale System Web 35

36 Nat-svar: vises her med sommertid. Det anbefales at tage værdien fra et udtræk eller eksempel-csv-filen. Agenter tilføjes med deres telefonnummer. Er der flere bruges kolon : til at separere værdierne i feltet. 3.6 velkomsthilsen Denne tjeneste kræver en licens, der koster en månedlig ydelse. Den bliver lavet som en søgegruppe, der indeholder en speciel velkomst-profil. Gå ned i Tjenestestyring -> Velkomsthilsen (1) og klik Opret (2):

37 Dernæst udfylder man med de obligatoriske værdier: Man retter eventuelle velkomsthilsener i Scale System Web. Det er også her man kan uploade lydfiler til velkomsthilsen. 3.7 indspilning Af lydfiler Man kan optage lydfiler med programmer, der kan optage i formatet.wav med nedenstående specifikke indstillinger: Formatet skal være en wav fil i ccitt u-law (my-lov) og opsætning er: khz, 8 bit og mono Mulighederne afhænger til dels af valget af operativsystem. Man kan i princippet bruge et hvilket som helst program, blot filformatet er understøttet, og det anbefales at bruge en fornuftig mikrofon. I Windows Vista og Windows 7 kan lydoptageren ikke anvendes til indspilning af Scale lydfiler, da en række features er fjernet fra lydoptageren og i øvrigt leverer forskelligt output alt efter versionen. Det anbefales at bruge tredjeparts software til formålet i stedet (Eksempelvis kan nævnes gratis-programmer som Goldwave og Audacity). 37

38 Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) Når du har installeret Audacity, skal du følge denne fremgangsmåde for at optage din hilsen: Start Audacity. Åbn Indstillinger under menuen Edit / Rediger Under Devices, Recording Panel /Optagelse Panel, Indstil enheden til din mikrofon, Indstil Kanaler til 1 (Mono) Under Quality/ Kvalitet, sæt Default Sample Rate /Standardmålehyppighed til 8000 Hz og Default Sample Format /Standard Sample Format til 16-bit Optag din hilsen ved at trykke på optage-knappen Stoppe optagelsen ved at trykke på knappen Stop. Du kan trimme hver ende af optagelsen på dette tidspunkt. Du skal gemme hilsen i det korrekte format, CCITT u-law, 8000 Hz, 8 bit Mono Export optagelsen, fra File Menu / menuen Filer Gem som type, Other uncompressed files / Andre ukomprimerede filer Options Header / Overskrift: WAV (Microsoft), Encoding: U-Law Indtast et filnavn og Save /gem optagelsen. Du kan derefter overføre denne optagelse til Scale som en brugerdefineret hilsen. 38

39 For Windows XP s lydoptager er proceduren som følger: 1 Tryk på den røde knap for at starte optagelsen (1). 2 Tryk på stop (2) for at afslutte indspilningen. Gem herefter filen i den udvidede dialog med Save As (3): 3 39

40 For at sikre at filen bliver gemt i det rette format klike på Change knappen (4) og indstil værdierne som vist her: 4 Derefter er fil-formatet korrekt indstillet (5) og optagelsen kan gemmes under det ønskede navn: 5 40

41 3.8 upload besked Til velkomsthilsen Gå til Scale System Web. Klik på Tjeneste og dernæst Søgegruppe (1) 1 41

42 Herefter præsenteres listen af søgegrupper i virksomheden, og man udvælger her den søgegruppe (2), som blev oprettet i forbindelse med velkomsthilsen-billedet: 2 Vælg herefter Indkommende opkald (3) og klik Brugerstyret tilbageringningsmeddelse (4) og vælg derefter Tilføj (5):

43 5 Indtast først en Beskrivelse (6) Vælg Personlig tilbageringsprofil (7) og tryk Browse (8):

44 Udvælg herefter filen, der skal uploades: 44

45 Tryk herefter OK (9): 9 45

46 Herefter er velkomsthilsnen oprettet, og næste skridt er at klikke på Profil (10): 10 Og så klikker man Profil (11) igen: 11 46

47 Her kan man redigere eventuelle indstillinger, så de passer bedre. Længden på velkomsthilsenen kan tilpasses ved (12) og man kan ændre nummeret, der viderestilles til ved (13): brugerstyringsportal, OpSæTning Af De enkelte brugere via SCAle ADminiSTrATOr Giver brugere tilladelse til, at styre sin SIP-telefon fra en vilkårlig telefon via et tjenestenummer med bagvedliggende talemenuer. Brugeren guides gennem menuer, hvor han/hun bl.a. kan betjene viderestilling, tidsbestemt dirigering af kald, beskedsvar m.m. Brugerstyringsportalen er en del af grundpakken og derfor skal du ikke bestille licens. 47

48 Du skal være inde på Scale System Web. Vælg Tjenester (1) og klik på Brugerstyringsportal (2): 1 2 Tildel evt. telefonnummer (1) for ekstern adgang, f.eks. mobiltelefoner. Ændr evt. lokalnummer (2), der som standard er sat til 00 eller hvilken længde der nu er valgt som lokalnummerlængde. 48

49 Hvis brugere skal kunne logge sig direkte på brugerstyringsportalen via f.eks. deres mobiltelefon, skal du sætte flueben i Tillad telefonnumre eller BeskedSvar-aliaser ved log ind som supplement til lokalnumre (3) Indgår der profiler, som kun har mobilterminaler, så bør brugerstyringsportalens lokalnummer ændres til noget andet end 000, hvis brugerstyringsportalen skal kunne tilgås fra mobilterminalerne. Her anbefales det f.eks. at anvende 999 i stedet. Der kan i øvrigt hentes yderligere hjælp om Brugerstyringsportalen. Se henvisningen under 6 Øvrig opsætning. 49

50 3.10 gruppesvar Gør det muligt for brugere i gruppen, at trække et kald, fra en anden brugers telefon. Gruppesvar er en del af grundpakken og derfor skal du ikke bestille licens. Du skal være inde på Scale System Web. Vælg Tjenester (1) og klik på Gruppesvar (2). 1 2 Klik Tilføj (3): 3 50

51 Udfyld feltet Virksomhedsnavn (4) med et sigende navn for gruppen og tryk på knappen Søg (5). Tryk herefter på Tilføj (6) for at brugere lagt ind i gruppen. bemærk at en brugerprofil kan optræde i et og kun et gruppesvar ad gangen. Skal en bruger kunne trække andre telefoner end dem vedkommende er i gruppesvar med, skal profilen flyttes til det andet gruppesvar. Normalt er det mest praktisk, at der oprettes et fælles gruppesvar som de relevante profiler kan lægges i konference Telefonkonference er en mødetelefontjeneste der gør det muligt for dig, at opsætte og anvende konference for interne og eksterne deltagere. Du køber det antal konferencekanaler, som der er behov for. Holder salgschefen f.eks. salgsmøde en gang om ugen med 3 sælgere, skal man købe 4 konferencekanaler. Med andre ord: En kanal pr. deltager. konference er en udvidet funktionslicens og den skal bestilles særskilt under bestilling køb licenser. Find på forhånd det telefonnummer, som du ønsker at anvende til konferencen. Gå derefter til Scale System Web. 51

52 OpSæTning Af konferencetelefonen Vælg Tjenester (1) og klik på Konferencer (2)

53 Klik på Tilføj (3): 3 Du skal som minimum udfylde felterne markeret med *. Det tidligere valgte telefonnummer skal tilføjes under (A). Husk at søge profilerne frem. Tilføj de brugere (4) som også skal være mødeledere (5), og klik til sidst på OK (6): 6 A

54 Gå dernæst ind på konferencen igen og Rediger (7): 7 Klik Adresser (8): 8 54

55 Vælg herefter et Telefonnummer (9), som bliver det mødedeltagerne skal ringe til, og tryk OK (10): 9 10 Hermed er konferencen initielt sat op OpSæTning Af konferencekald Gå derefter ind på profilen for en af de valgte mødeledere og opret de enkelte konferencekald ved at klikke Virksomhed (1), Profil (2) og Brugere (3):

56 Søg (4) herefter brugerne frem, og vælg mødelederen (5), i dette eksempel vælger vi Gustav, der blev sat på konferencen som mødeleder før: 4 5 Vælg derefter Konferencer (6) under indstillinger og dernæst Konferencer (7)

57 Klik Tilføj (8): 8 Indstil herefter konferencens felter som ønsket. Her er der lavet et morgenmøde hver dag kl. 9:00 9:15. Klik endelig OK (9): 9 A bemærk angående ovenstående billede Hvis der er tale om en fast Gentagende konference / Uden reservation (A), skal start/ slutdato opdateres mindst hvert ½ år. Undlader man dette blokeres konferencen automatisk indtil start- og slutdato er opdateret. 57

58 I dette eksempel kan den aktuelle konference ses under fanen Fremtidig (10) og vælg så Rediger (11) Her kan du nu indbyde andre til konference via (12) og læse hvilke numre, der skal ringes op på (13). I dette tilfælde er der ikke defineret alternative telefonnumre for konferencen, så både leder og mødedeltager ringer til samme nummer. Endelig kan man se, hvilken adgangskode, der er til konferencen for hhv. leder (14) og mødedeltager (15)

59 3.12 OpSæTning Af menuvalg Med denne funktion får du mulighed for at lave en automatisk betjening af dine kunder, hvor du kan guide dem gennem en eller flere talemenuer. Et eksempel på dette kunne være at dine kunder selv kunne vælge mellem salgsafdelingen, ved at taste 1 eller værkstedet, ved at taste 2. Menuvalg er en udvidet funktionslicens og den skal bestilles særskilt under Bestilling Køb licenser. Vælg i Selvbetjening Erhverv Scale tjenesten Tjenestestyring (1) i menuen til venstre derefter Menuvalg (2) og Opret (3)

60 Udfyld som minimum alle felter markeret med *. Ved tvivl om hvad og hvordan felterne udfyldes kan du klikke på felterne for yderligere hjælp. Bemærk at du ved Åbningstid (A) og Ferieplan (B) kan vælges allerede oprettede Tryk til sidst på Opret (4). A b 4 60

61 Yderligere rettelser kan laves i Scale System Web. Klik Tjenester (5) og derefter Menuvalg (6): 5 6 Vælg herefter Rediger (7) for den menuvalgsprofil, som du ønsker at arbejde med. 7 Her arbejder du i kontekst af Profilen. Klik igen Profil (8): 8 61

62 Lav eventuelle rettelser, og bemærk at du ved Åbningstid (A) og Ferieplan (B) kan vælge de tidsplaner og ferieplaner, du har oprettet på forhånd. Tryk OK (9a) for at gemme, eller klik Menuen åbningstid (Gemmer også aktuelle skærmdata) (9b). Fremgangsmetoden er den samme for Menuen Uden for åbningstiden (Gemmer også aktuelle skærmdata) (9c). b 9b A 9c 9a Marker først om du ønsker den Standardhilsen (10) der ligger i Scale løsningen, eller om du ønsker en Personlig hilsen (11), som du uploader til Scale ved klikke på Browse (12) og finde den fil på din PC, du ønsker at bruge. For hjælp til Indspilning af lyd se afsnittet herom. En personlig hilsen kunne f.eks. lyde: Velkommen til Qwerty, tryk 1 for salgsafdelingen, tryk 2 for lager, tryk 3 for omstillingen. Nedenunder i Beskrivelse (13) beskriver du hvad der skal ske når der trykkes 0, 1, 2 osv og under Handling (14) vælger du i rullepanelet hvad der skal ske og under Telefonnummer (15) skriver du det telefonnummer der evt. skal viderestilles til ved handlingen. 62

63 Tryk evt. på Hjælp (16) for yderligere hjælp til opsætningen. Tryk på OK (17)

64 3.13 OpSæTning Af Søgegrupper Og CAllCenTer (udvidet Søgegruppe) Søgegrupper og Callcenter (udvidet søgegruppe) kan oprettes på Selvbetjening Erhverv, men de skal redigeres i Scale System Web under Tjenester (1). Man vælger enten Søgegruppe (17a) eller Callcenter ( Udvidet søgegruppe ) (17b). Uanset ens valg er fremgangsmetoden den samme, og i det følgende vises et eksempel med almindelige søgegrupper (B) a 17b Dernæst vælger man den søgegruppe, man ønsker at arbejde videre med

65 Når søgegruppen er valg, vælger man Profil (19): 19 Så vises søgegruppens profile og den kan redigeres. Tryk OK (20) når alle ønskede ændringer er udført. 65

66 musik på hold Denne funktion afspiller en indlæst lydfil (typisk musik) for den, der venter i røret. Musik på hold er en udvidet funktionslicens og den skal bestilles særskilt under Bestilling Køb licenser. Opsætning sker i Scale System Web. Vælg Tjenester (1) og klik på Ventemusik. 66

67 1 2 67

68 Klik på Rediger (3): 3 Sæt et flueben i de situationer, hvor du ønsker musik (4). Vælg mellem Systemdefineret musik (5) eller Brugerdefineret musikfil (6) (nb: Vælg ikke ekstern kilde!) og upload musikfil ved at klikke på Gennemse (7) og finde den musikfil på din PC du ønsker at uploade.klik herefter på OK (8) TilDeling Af notering Til brugerne Tildeler de enkelte lokalnumre, muligheden for at lave notering (overvåge en optaget telefon i virksomheden og automatisk kalde op, når det optagne nummer bliver ledigt). Notering er en udvidet funktionslicens og den skal bestilles særskilt under Bestilling Køb licenser. Licensen skal derefter tildeles den eller de profiler der skal have tjenesten vælg Rettigheder og Tildel licens til telefonprofil. Du skal gå til Scale System Web. 68

69 Klik på Profil (1) og dernæst Brugere (2). 1 2 Klik på den bruger (3), som skal have notering. 3 69

70 Vælg Udgående opkald (4) og klik på Notering (5). 4 5 Vælg Til (6) og klik OK (7). Herefter skal du gentage proceduren hos det ønskede antal brugere OpkAlDSklienT Opkaldsklienter kommer i to forskellige typer: opkaldsklient med og uden kontakter. OpkAlDSklienT uden kontakter Til brugerne Opkaldsklient med kontakter er en klient, hvor brugeren bl.a. får adgang til at styre kald til og fra hans IP-telefon via PC en. Der er desuden mulighed for integration med brugerens egne personlige kontaktpersoner i Outlook. Du skal her konfigurere indstillingerne for opkaldsklienten, til brugerne i din virksomhed. Opkaldsklient med kontakter er en udvidet funktionslicens og den skal bestilles særskilt under Bestilling Køblicenser. 70

71 Licensen skal derefter tildeles den eller de profiler, der skal have tjenesten vælg Telefonopsætning Rettigheder og Tildel licens til telefonprofil. Du skal være inde på Scale System Web. Vælg Tjenester (1) og klik på Scale Opkaldsklient (2). 1 2 Du vælger hvorledes virksomhedskataloget skal vises (3) og klikker på OK (4)

72 OpkAlDSklienT med kontakter Til brugerne En opkaldsklient er en klient hvor brugeren bl.a. får adgang til at styre kald til og fra profilens IP-telefon via PC en. Du skal her konfigurere indstillingerne for opkaldsklienten til brugerne i din virksomhed. Opkaldsklient uden kontakter er en del af grundpakken, som du dog skal tildele licens til på produktstyringssiden vælg Telefonopsætning Rettigheder tildel licens til telefonprofil. Du skal være inde på Scale System Web. Vælg Tjenester (1) og klik på Scale Web-Opkaldsklient (2). 1 2 Du skal vælge hvorledes virksomhedskataloget skal vises (3) (Listen over alle virksomhedens telefon- og lokalnumre) og dernæst Ok (4)

73 Du skal dernæst vælge hvilke bruger der skal have tjenesten. Vælg Profil (5) og klik herefter på Brugere (6). 5 6 Vælg den bruger (7), som skal have Opkaldsklient m/kont. 7 73

74 Vælg Klientprogrammer (8) og klik herefter på Integration med Outlook (9). 8 9 Klik på Til (10) og herefter vælger du, hvorfra kontaktpersoner skal hentes (11) og til sidst klikker du på OK (12)

75 3.17 pc OmSTilling Til brugerne Er en webbaseret klient, som overvåger telefonstatus (optaget eller ledig) på brugerne i virksomheden. Web PC Omstilling er en speciel funktionslicens, den skal bestilles særskilt under Bestilling Køb licenser. Licensen skal derefter tildeles den eller de profiler der skal have tjenesten vælg Telefonopsætning Rettigheder og Tildel licens til telefonprofil. Du skal være inde på Scale System Web. Tildeling af tjeneste til bruger. Klik på Profil (2) og dernæst Brugere (2). 1 2 Vælg den bruger (3), der skal have Web PC Omstilling. 3 75

76 Vælg Klientprogrammer (4) i menuen og klik på WebPcOmstilling (5). 5 4 Du skal markere i Start WebPcOmstilling ved log ind (6), hvis klienten automatisk skal åbne, når brugeren logger sig ind. Tillad brugeren at konfigurere opkaldsoplysninger (7) og Vis opkaldsoplysninger (8) skal altid markeres for at brugeren kan få vist aktuel status. Flyt de emner over som brugeren ønsker at kunne se på klienten fra Tilgængelige kolonner (9) til Viste kolonner (10). Tilføj eller fjern de brugere du ønsker at få vist status på, ved at flytte dem fra Tilgængelige brugere (11) til Overvågede brugere (12). Tryk på OK (13)

77 3.18 OpSæTning Af DOWnlOADeDe klienter Diverse software kan downloades hvis man har købt licenser til programmerne. Der kan findes hjælp til at opsætte de enkelte typer af software under Hjælp -> Brugervejledninger (1) på Selvbetjening Erhverv: 1 Her er der uddybende information om en række emner: Telefoner Andet udstyr osm ATA bokse og switches Funktionsvejledninger til f.eks. Scale Receptionist og Call Center Agent/ Supervisor 4 Brugeradministration Når du har oprettet afdelinger, valgt lokalnummerlængde samt evt. søge- og svargrupper, er du klar til at oprette brugerne. I Selvbetjening Erhverv kaldes brugere telefonprofiler, eller blot profiler i daglig tale. Der findes flere billeder, som kan håndtere brugeroprettelse Et billede til oprettelse af brugere enkeltvis Et andet, der opretter brugere vha. import af en CSV-fil med brugerdata. Der er også lignende funktioner til at slette eller ændre brugerdata. For at oprette brugere er det en forudsætning, at der er ledige brugerlicenser nok. Se afsnit 0 for nærmere information om, hvordan du sikrer dig dette. 77

78 Den overordnede proces ved opsætning/tilslutning af telefoner er: 1) Først skal man oprette telefonprofiler med brugerdata i Selvbetjening Erhverv, så de er kendte af Scale. Brugerdata er telefonens opsætning til den enkelte bruger med navn, telefonnummer, lokalnummer, MAC-adresse, displaynavn, osv. Derfor kaldes de telefonprofiler. 2) For det andet skal telefonerne fysisk tilsluttes netværket, så de bliver registeret af Scale og koblet sammen med de brugerdata, som er angivet via Selvbetjening Erhverv. Her bruger Scale MAC-adressen til at bestemme, hvilke terminaler og telefonprofiler, der hører sammen. tip: Til store løsninger anbefales det at oprette brugere vha. import af CSV-filer, da det er vores erfaring at det er hurtigst at arbejde med de mange brugerdata i et regneark. CSVfiler kaldes også Comma Separated Value filer: i praksis anvendes der semikolon ; til at separere dataenhederne i Selvbetjening Erhverv. 4.1 OpreTTelSe enkeltvis For at oprette en enkelt telefonprofil med brugerdata skal du først være logget ind i Selvbetjening Erhverv (http://kundeservice.tdc.dk/erhverv/login/) med din administratoradgang og have fundet Scale under produktstyring. Vælg derefter Profilopsætning (1) og Opret telefonprofil (2) for at oprette en helt ny bruger som vist på følgende skærmbillede:

79 Den side der komme frem indeholder rigtig mange forskellige felter. De først fem felter bruges til identifikation af telefonprofilen, navngivning af brugeren og brugerens mailadresse. Hvis du er i tvivl om, hvad det enkelte felt betyder, og hvordan det skal udfyldes, kan du klikke på feltets titel (3) og her få en forklaring (4). 3 4 Profilnavn bør ikke starte med et telefonnummer af systemtekniske årsager (kan i visse tilfælde give problemer i forbindelse med migrering af numre fra anden udbyder til TDC Scale). En syntaks hvor man starter med et eller flere bogstaver og derefter telefonnummeret, kan derimod problemløst anvendes. 79

80 4.1.1 ADgAngSkODe Når du har udfyldt personlige data om brugeren, skal du give brugeren en adgangskode (5) til Scale System Web via https://scalelogin.tdc.dk/login/. Brugernavnet er sammensat af det navn, du har anført under Profilnavn samt det Domæne, din Scale-løsning har. Brugernavnet består derfor af: Domæne. Adgangskoden skal være på minimum seks karakterer, må kun indeholde samme karakter to gange og skal indeholde mindst ét tal og ét bogstav. Brugeren vil af sikkerhedshensyn automatisk blive bedt om at ændre adgangskoden ved første log-in. nb: Du kan af sikkerhedsgrunde ikke se den enkelte brugers adgangskode, men du kan nemt lave en ny ved at finde brugeren under Ret profil i Selvbetjening Erhverv og skrive en ny adgangskode i feltet (5) eget nummer / telefonnummer / mobilnummer / lokalnummer / a-nummer Grundlæggende er tanken med Eget nummer, at brugeren kan oplyse et eneste telefonnummer til alle sine kontakter, og dette nummer kan tilringes, uanset om brugeren har flere terminaler. På samme måde vil andre, der modtager kald fra brugeren, kun se det telefonnummer, der er angivet som Eget nummer. Scale integrerer en lang række teknologier, og som administrator skal man være opmærksom på, at der er visse systemtekniske begrænsninger på Eget nummer funktionaliteten. 80

81 Et meget centralt valg for enhver telefonprofil er telefonnummer, lokalnummer og evt. mobilnummer. Dette er det næste du skal angive. Afhængig af om I har Scale Mobil på jeres Scale løsning, vil billedet til at angive disse oplysninger se forskelligt ud: a) uden Scale mobil b) med Scale mobil A 81

82 Bemærk den ekstra knap ved (A). Den åbner en avanceret søgning, som vist her: A1 A2 Her er der udvidede søgemuligheder og man kan matche efter en række kriterier (A1) som vist i billedet. Man kan også tilføje et vilkårligt antal søgekriterier med Tilføj knappen (A2) uden SCAle mobil Hvis ikke I har Scale Mobil så kan du angive et telefonnummer (6a) og evt. et lokalnummer (7a) for brugeren. 6a 7a 8a Valgt telefonnummeret bliver automatisk til brugerens eget nummer (A-nummer). Uden valgt telefonnummer bliver gruppens hovednummer brugt som eget nummer. 82

83 Bemærk dog, at et evt. Valgfrit A-nummer (8a) præsenteres frem for brugerens eget nummer - se uddybning i afsnit Bemærk også, at man kan vælge en generel opkaldspolitik om fx altid at benytte gruppens hovednummer som a-nummer. Denne politik vil så overskygge det ovennævnte valg (6a)- se nærmere beskrivelse i afsnit med SCAle mobil Hvis I har Scale Mobil så vil feltet Mobilnummer (9) være åbnet for indtastning på billedet opret profil. For at bruge en mobiltelefon, så skal der tilknyttes et mobilnummer (9) til telefonprofilen. Du vælger mobilnummeret fra dropdown-listen og der er udelukkende ledige mobilnumre på denne liste. I det øjeblik, du har givet et nummer til en bruger, vil det ikke længere forekomme på listen. 6b 10b A b 8b Du bør starte med at overveje, hvad brugerens eget nummer (A-nummer) skal være. Med Scale Mobil vil det nemlig være muligt at have både en fastnetterminal og en mobilterminal, men begge terminaler vil dele et fælles a-nummer. Du kan vælge imellem tre muligheder brug telefonnummer, mobilnummer eller hovednummer (10). Bemærk dog, at dette valg kan overskygges af valgfrit a-nummer (som beskrives i afsnit ) eller opkaldspolitik (som beskrives i afsnit ). Vælger du ikke valgfrit a-nummer og har du ikke ændret opkaldspolitik i forhold til defaultindstillingerne, så gælder følgende. Vælger du telefonnummer (10), skal du angive telefonnummer (6b) og kan du vælge mobilnummer (9). 83

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb:

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb: Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb Adgang til Scale SystemWeb: 1) For at få adgang til Scale SystemWeb vælges Scale SystemWeb i menuen i Selvbetjening Erhverv. Opsætning af en Menuvalg

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TDC Scale/One til TDC Wallboard. Vejledning i opsætning af brugere, supervisorer og callcentre til brug i TDC Wallboard

TDC Scale/One til TDC Wallboard. Vejledning i opsætning af brugere, supervisorer og callcentre til brug i TDC Wallboard TDC Scale/One til TDC Wallboard Vejledning i opsætning af brugere, supervisorer og callcentre til brug i TDC Wallboard Marts 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Webadresser... 3 Terminologi... 3

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Bemærk! Gennemfører du guiden i Selvbetjening Erhverv inden du læser dette dokument, er nogle af funktionerne opsat automatisk af Selvbetjening

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED APP EN

KOM GODT I GANG MED APP EN TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED APP EN Maj2017_17436 Sådan anvender du Telia Touchpoint Installer app en Vi anbefaler, at I downloader app en ved at klikke på nedenstående direkte link på jeres

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugerhåndbog. Håndtér virksomhedens opkald med. 3Switch

Brugerhåndbog. Håndtér virksomhedens opkald med. 3Switch Brugerhåndbog Håndtér virksomhedens opkald med 3Switch Indholdsfortegnelse 1 Indledning...... 3 1.1 Brugerhåndbogen...... 3 1.2 Switch-enheden og dens funktioner... 3 1.2.1 Brugerens hovedfunktioner...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Kvikguide. TDC Call Center. Medarbejderfunktioner. TDC Call Center - Brugerflade

Kvikguide. TDC Call Center. Medarbejderfunktioner. TDC Call Center - Brugerflade Kvikguide TDC Call Center Medarbejderfunktioner TDC Call Center - Brugerflade Call center hoved-brugerfladen indeholder følgende elementer: Globalt meddelelsesområde vises til højre for Call center navnet.

Læs mere

En guide til PBX Admin

En guide til PBX Admin En guide til PBX Admin PBX Admin brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse Emne... Side Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Vigtige informationer... 2 Aktivering af ændringer... 2 Vigtig

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

TDC Wallboard Supervisor. Brugervejledning

TDC Wallboard Supervisor. Brugervejledning TDC Wallboard Supervisor Brugervejledning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Webadresser... 3 Terminologi... 3 Inden du går i gang... 3 Systemkrav... 3 Sådan virker TDC Wallboard Supervisor...

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere