Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006-2007"

Transkript

1 Årsberetning Bilag

2 Årsberetningens bilag for IT- og Telestyrelsen Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Tlf: Fax: Publikationen kan også downloades IT- og Telestyrelsens hjemmeside: ISSN (internet): Tryk: Grefta Tryk A/S ISBN (Trykt version):

3 Årsberetning 2006/ bilagsdel IT & Telestyrelsen Maj 2008

4 2 >

5 Indhold > 1. Præsentation af IT- og Telestyrelsen 11 IT- og Telestyrelsens mission 11 IT- og Telestyrelsens vision 11 IT- og Telestyrelsens strategiske målsætninger 11 Organisation og opgaver 11 Oversigt over styrelsens hjemmesider Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse Konkurrencefremme Strategisk eftersyn af telereguleringen Samtrafikpriser 17 Engrospriser for gensalg på fastnettet 17 LRAIC revision af model og fastsættelse af priser 2007 og LRAIC mobil 21 Revision af LRAIC modellen for 2008 og Anke over LRAIC-afgørelse for Økonomisk tilsyn 23 Dobbeltdækning 23 Regulatoriske regnskaber 27 TDC s omkostningsdokumentation TDC s priser for BIT STREAM ACCESS uden samproduktion 28 TDC s forretningsområderegnskaber TDC s omkostningsdokumentation TDC s forretningsområderegnskaber TDC s omkostningsdokumentation Overdækning Konkurrencetilsyn 29 Markedsundersøgelser 29 Standardtilbud 31 TDC s udbygning af accessnettet 32 Ændring af teleloven, herunder samhusning (marked 8) og intern kabling Afgørelser, udtalelser, klagebehandling og mægling 35 Påbud til TDC om nedsættelse af engrosprisen for gensalgsprodukter på marked 8 35 Anmodning vedrørende annualisering af betalingen for opsætning af KAP-stik anmodning fra Telia om multipleksering 36 Mægling mellem Cybercity og TDC vedrørende forhandling om nye aftaler for rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik 36 Mægling mellem TDC og Telia vedrørende ny prisreguleringsbestemmelse i samtrafikaftaler vedrørende rå kobber og udveksling af trafik 36 Anmodning om ændring af TDC s generelle opsigelsesadgang i samtrafikaftaler om rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik 37 Anmodning om ændring af opsigelsesvarsel i aftale i samtrafikproduktet bit stream sccess 37 Klage over TDC Totalløsningers diskrimination ved varsling af prisændringer på slutbrugerpriser over for Tele2 37 Klage over TDC s interne videregivelse af oplysninger i forbindelse med lancering af produktet basislinje 38 3

6 Klage fra Cybercity over TDC s fejlretningsprocedurer 38 Klage fra Cybercity over strømforsyningsydelser 38 Klage over TDC s gebyrer 39 Anmodning om ændring i aftalerne om rå kobber og delt rå kobber med henblik på anvendelse af VDSL2-teknologien 39 Anmodning om adgang til regulerede BIT STREAM ACCESS multikanal og multicast produkter 39 Anmodning om adgang til oplysninger om antal husstande og fremskudte teknikhuse/abonnenttrin under hver enkelt TDC-central 40 Klage over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel 40 Anmodning om at træffe afgørelse vedrørende TDC s prisændring på 2 Mbit/s accessforbindelser 40 Anmodning om at krydstale i eksisterende aftale om delt rå kobber udgår 41 Afgørelse vedrørende påbud om opretholdelse af adgang til ubestykket fiber 41 Afgørelser vedrørende afbrydelse af strømforsyning på TDC s samhusningslokaliteter (intern kabling) 41 Tillægsafgørelser over for TDC vedrørende samhusning på engrosmarkederne for fastnetaccess, ubundtet adgang, bredbåndstilslutning og terminerende segmenter af faste kredsløb 42 Afgørelse vedrørende minimumskvalitetskrav for samtrafikproduktet delt rå kobber 42 Adgang til løbende opdateret oversigt over ledig dark fiber kapacitet 43 Afgørelse om TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som bit stream access uden samproduktion 43 Afgørelse om fastsættelse af vilkår i Tele2's og TDC's aftale om rå kobber 44 Adgang til kabelkanaler 44 Forhåndsbesked vedrørende oplysninger om logiske kabler er forenelige med telelovens Adgang til oplysninger om EN-numre 44 Afslutning af mægling mellem Cybercity og TDC om vilkår for samtrafikaftale for adgang til ATM bit stream access den 21. januar Andet 45 Teleklagenævnsstatistik 45 Høring over Next Generation Networks 46 NGN-konference den 28. februar International roaming 47 Nordisk Bredbånds-projekt 48 Nordisk mobilrapport Forbrugerregulering og forsyningspligt Bedst-for-Brugerne Brugerregulering Antiterror Alarm Privacy 53 Privacy Forum 53 4

7 Tværoffentlig arbejdsgruppe med henblik på fortsat at fremme privacy-hensyn i udviklingen af den offentlige forvaltning Forsyningspligt R&TTE EMC 55 Det danske lovgrundlag 55 Det nye EMC-direktiv 55 Underretninger i forbindelse med påtænkt markedsføring 56 Markedskontrol 57 Tilsyn og kontrol Bredbånd Bredbåndsstrategien Bredbåndskortlægning Mobilområdet Auktioner og 870 MHz auktioner 61 FWA-auktion 61 Telia Tilsyn 63 Tilsyn - 2G 63 Tilsyn 3G 64 Tilsyn TETRA 64 Tilsyn FWA Overdragelsessager Udbud af landsdækkende beredskabsnet (SINE) G-tilladelse, momssag Lempelse af 2G-tilladelser Stævning fra Telia Nummer- og domæneområdet Flere mobilnumre 70 Vilkår om effektiv udnyttelse af nummerressourcer Nummerportering WGNNA Domæneudbud 74 GAC/ICANN portering Maste- og graveområdet Mastevejledning Mastedatabasen Ny bekendtgørelse og undtagelse fra offentliggørelse Udtalelser på baggrund af mastelovens 16 og Nye brancheaftaler Plansager Graveområdet Frekvensadministration Indledning Det frekvenspolitiske rammemandat Frekvensplan 2006 og Frekvensforum Internationalt 83 ITU s regionale radiokonference RRC

8 ITU s globale radiokonference WRC CEPT/ECC 85 Radio Spectrum Committee (RSC) 86 Radio Spectrum Policy Group (RSPG) 87 ETSI/NSO 88 ETSI s produktion Frekvensknaphedshøringer 89 Høringen i frekvensbåndet afsat til geografisk afgrænsede net ( MHz) 89 Høringen i MHz frekvensbåndet 89 Høringerne i 450 MHz og 870 MHz frekvensbåndene 90 Høring i MHz og MHz frekvensbåndene 91 Høring i 2,4 GHz frekvensbåndet Nye regler på frekvensområdet 91 Åbning for brug af små FM-sendere 91 Høring vedrørende trådløse mikrofoner 92 Åbning af nye kaldesignalserier på amatørområdet 92 MCA - mobilkommunikation ombord på fly 92 MSS pan-europæiske mobile satellittjenester 93 Harmonisering af 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene til også at muliggøre anvendelse af 3G teknologi Ny frekvensregulering Nye it-systemer på tilladelsesområdet 95 Nyt IT-system til administration af frekvenstilladelser (DAFF) 95 Nyt Frekvensregister TV og radio Indledning Digitalt tv og mobilt tv Digital Audio Broadcasting, DAB FM-radio 98 Replanlægning af FM-båndet efter hollandsk model 98 Øget sendestyrke til lokalradio 99 Sky Radio sagen Must carry 100 Konkrete klager fra borgere tilsluttet et fællesantenneanlæg 100 Telefonisk og skriftlig rådgivning vedrørende forståelsen af bestemmelsen i Offentlig it-anvendelse Strategier og politik 102 Åbne obligatoriske standarder B Digitaliseringsstrategi Standarder 104 InfoStrukturBasen ISB 104 Sektorstandardiseringsudvalg 104 Fælles offentlig elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) 105 E-handelsstandardisering 105 Internationalt arbejde med datastandardisering 106 Tekniske standarder, herunder åbne dokumentformater og OIO-katalog 107 Åbne dokumentformater Infrastruktur 107 Serviceorienteret arkitektur (SOA) 107 6

9 Center for Serviceorienteret Infrastruktur 108 NemHandel e-faktura via internettet 108 Arkitekturværktøjer og taksonomiudvikling 109 Arkitekturkrav Konferencen om Arkitektur for digital forvaltning 2006 og Styring 111 Brugerstyring styring af it-drift ITIL styring af it-kompetencer i det offentlige 111 Analyse af ministeriernes it-strategier 112 Fælles løsninger fælles kalender på tværs af myndigheder 113 Udbredelse af effektmåling af it-projekter 113 Standardkontrakt for længerevarende it-projekter (K02) 113 Modenhed evne til gennemførelse af it-projekter Information og vejledning 114 Nationalt Videnscenter for Software 114 Sammenlægning af itst.dk- og oio.dk-portalerne 115 IT- og Telestyrelsen og prisoverrækkelser Råd Udvalg Fora - Komiteér 116 Nedsættelse af IKT-rådet 116 IKT-forskning 118 IKT-initiativer i regeringens kvalitetsreform 118 Statens It-råd 118 Det koordinerende informationsudvalg (KIU) 119 Statens It-forum 120 Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) 120 Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven 121 Internationalt samarbejde på it- og digitaliseringsområdet Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udytte infrastrukturen optimalt IT-færdigheder og it-barometer 123 Tjek dine it-færdigheder og lær mere It-barometeret E-læring National strategi for ikt-støttet læring (e-læring) 124 E-læringsuniverser for børn og unge i deres fritid Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen Netsikker nu! OCES - digital signatur Elektronisk signatur DS 484 og Common Criteria 130 DS Common Criteria It-sikkerhedspanelet It- og teleberedskabet Varslingsprojekt, sårbarhedstest og it-sikkerhedsstatistik 132 Varslingsprojekt 132 Sårbarhedstest 132 It-sikkerhedsstatistik Internationalt sikkerhedsarbejde Ulovligt indhold på internettet 134 Red Barnets hotline til bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet 134 7

10 Internetudbydernes branchekodeks for håndtering af ulovligt indhold 134 Internetudbydernes filterløsning børnepornofilteret 135 FDIM s chatkodeks og Chatmærke (Chat-Tjek) 135 Oplysning og uddannelse Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte Borgeraktiviteter borger.dk værdifuld for borgerne Kontaktcenteret it-borger.dk 139 Værktøjer 141 Udvikling Elektronisk Statstidende Afstemning og debat på borger.dk Hof og Stat og andre borgeraktiviteter 144 Hof og Stat Forbrugerguider 144 Prispjecen 144 Den nye teleguide 145 Familieprofiler 146 Bredbåndsmåleren Test af service på mobilområdet It-tilgængelighed 147 B RIGA Deklaration Ministerkonference i Lissabon om einklusion FN handicapkonvention 148 INCOM 149 NFTH Effektiv offentlig kommunikation Bedst på Nettet 2006 og Vinder af Bedst på Nettet Vinder af Bedst på Nettet Tendenser 151 Bedst på Nettet prisuddeling Bedst til Nettet Vinder af Bedst til Nettet Vinder af Bedst til Nettet Fælles Offentlig Adressedatabase 152 Drift og trafik 152 Brugerrespons og fremadrettede aktiviteter Grøn it Internationalt ITU EU - OECD 157 Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU) plenipotentiærkonference EU-rådsarbejde og EU-koordination 158 OECD 158 8

11 7.2. ERG IRG ITSO Generalforsamling i2010-højniveaugruppen, Internet Governance Forum & HLIG om internettets forvaltning 159 i2010-højniveaugruppen 159 Det første møde i Internet Governance Forum (IGF) 160 Højniveaugruppen vedrørende internettets forvaltning (High Level Group on Internet Governance HLIG) Støtteprogrammet for IKT-politik ( ) Den Internationale Telekommunikations Satellitorganisation (ITSO) Færøerne & Grønland 160 Relationer til Færøerne 161 Relationer til Grønland Review at teledirektivpakken 162 Teleforum Statistik Telestatistik Informationssamfundet Danmark IP-telefoniundersøgelsen Borgernes brug af kommunikationsydelser Ordliste 169 9

12 10 >

13 1. Præsentation af IT- og Telestyrelsen > IT- og Telestyrelsens mission IT- og Telestyrelsen skal aktivt medvirke til at sikre, at Danmark har optimale vækstvilkår som vidensamfund. IT- og Telestyrelsens vision IT- og Telestyrelsen skal skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark. IT- og Telestyrelsens strategiske målsætninger Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: > Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse > Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt > Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen > Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte > Grøn it: It skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark. Organisation og opgaver IT- og Telestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). I maj 2006 blev der i Videnskabsministeriets koncern gennemført en større organisationsændring, hvorved området for informations- og kommunikationsteknologi (IKT-området) blev samlet og styrket i IT- og Telestyrelsen. Samtidig fik styrelsen det fulde ansvar for ministerbetjeningen på IKT-området. Styrelsen har i dag ca. 300 medarbejdere. Styrelsen har et tæt samarbejde med de øvrige institutioner i koncernen, det vil sige Videnskabsministeriets departement, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Cirius. IT- og Telestyrelsen løser opgaver inden for IKT-området. Det gælder blandt andet i relation til fremme af informationssikkerhed, digitalisering med henblik på at fremme borgerens, virksomhedernes og det offentliges anvendelse af it og internet, fremme af konkurrence og udvikling af det danske telemarked, effektiv udnyttelse af frekvensspektret, sikring af forbrugerbeskyttelse samt det offentliges informations- og kommunikationsvirksomhed. Endvidere varetager styrelsen i samarbejde med departementet danske interesser på it- og teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger mv. Endelig varetager IT- og Telestyrelsen it-driftsopgaver samt koordinering af indkøb og beredskabsopgaver for koncernen. 11

14 IT- og Telestyrelsens væsentligste opgaver i 2006 og 2007 var: > Ministerbetjening på IKT-området > Gennemførelse af markedsanalyser og revision af LRAIC-modellen med henblik på øget konkurrencefremme i telesektoren > Afholdelse af auktioner over frekvenser samt disponering af ledige frekvenser som led i effektiv administration af knappe ressourcer > Analyse af fordele og ulemper ved indførelse af nye metoder i frekvensadministrationen med henblik på en mere markedsorienteret frekvensregulering > Sikring af frekvenser til Danmark til digital tv og andre tjenester ved de internationale frekvensforhandlinger > Gennemførelse af hjælpeaktiviteter til støtte af implementeringen af den fælles statslige informationssikkerhedsstandard DS484 i statens institutioner > Understøttelse af mere moden arkitekturudvikling og interoperabilitet i den offentlige sektor samt udvikling af nye fællesoffentlige standarder med henblik på fremme af digital forvaltning og en mere effektiv offentlig dataanvendelse > Udvikling af implementeringsplan for indførelse af obligatoriske åbne standarder i den offentlige sektor > Udvikling af it-infrastruktur og støtte til datastandardisering med henblik på fremme blandt andet af e-samhandel mellem det offentlige og den private sektor > Fremme af e-læring gennem projektstøtte og informationsarbejde samt erfaringsindsamling med henblik på øget anvendelse af e-læring > Fremme af inklusion i vidensamfundet gennem initiativer og rådgivning til sikring af alles, herunder handicappedes, lige adgang til vidensamfundet > Fremme af digital kommunikation i det offentlige og mellem borgerne og det offentlige gennem samling af alle statslige adresse- og personoplysninger samt initiativer for digital borgerkommunikation, og sikring af lettilgængelig indgang til information om it- og telekommunikation ved teleguiden og it-borger.dk > Etablering af borger.dk. Derudover har IT- og Telestyrelsen ansvaret for udarbejdelsen af udkast til politikoplæg, lovforslag, bekendtgørelser, besvarelse af folketingsspørgsmål mv. 12

15 Oversigt over styrelsens hjemmesider IT- og Telestyrelsen leverer en række digitaliserede ydelser og selvbetjeningsløsninger, som understøtter styrelsens opgaver inden for informations- og kommunikationsteknologiområdet. IT- og Telestyrelsen har i 2006 og 2007 udviklet og optimeret en række af styrelsens netsteder og er i dag blandt andet ansvarlig for følgende hjemmesider:

16 14 >

17 2. Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse > 2.1. Konkurrencefremme Strategisk eftersyn af telereguleringen IT- og Telestyrelsen har i gennemført et strategisk eftersyn af telereguleringen. Formålet med det strategiske eftersyn var at efterse, om de overordnede rammebetingelser på teleområdet kan forbedres for at styrke innovation og fremme investeringer. Arbejdet tager sit umiddelbare udgangspunkt i regeringens globaliseringsstrategi. I forbindelse med eftersynet var der nedsat en følgegruppe med deltagelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Som led i arbejdet gennemførte IT- og Telestyrelsen i efteråret 2006 en høring af telebranchen, interesseorganisationer og myndigheder og anmodede i den forbindelse om forslag til emner, som efter høringsparternes opfattelse burde indgå i det strategiske eftersyn af telereguleringen. Endvidere blev der udarbejdet en benchmarkundersøgelse og indhentet to responsa om de regulatoriske udfordringer i forbindelse med konvergensudviklingen og mulighederne for håndhævelse af reguleringen på området. Analyseresultaterne for det strategiske eftersyn viste sammenfattende, at de udfordringer, der blev identificeret i det strategiske eftersyn, ikke giver anledning til en gennemgribende revision af reguleringen på teleområdet. Generelt vurderes de eksisterende rammer at understøtte udbydernes incitamenter til at konkurrere på markedet, foretage investeringer og udvikle innovative tjenester til forbrugerne, hvilket er en central del af de telepolitiske målsætninger. Eftersynet giver dog også anledning til at konstatere, at det på en række områder bør overvejes at foretage nogle justeringer for derved at kunne skabe forbedrede rammer for innovation og investeringer på markedet. Rapporten om det strategiske eftersyn indeholder følgende konklusioner og anbefalinger vedrørende de identificerede udfordringer: Fremme bredbåndskonkurrencen og sikre bedre muligheder for lavere bredbåndspriser og højere bredbåndshastigheder > Den fastsatte kurs, hvor der balanceres mellem at sikre gode vilkår for tjenestebaseret konkurrence og sikre incitamenter til investeringer i alternativ infrastruktur, bør fastholdes > Et eventuelt krav om funktionel separation af en udbyder med stærk markedsposition kan være et effektivt middel til at løse konkurrenceproblemer på bredbåndsområdet og sikre lige adgang til anvendelse af teleinfrastrukturen. Funktionel separation vurderes dog også at være et administrativt byrdefuldt krav at pålægge en privat virksomhed og er som sådan også meget indgribende for selskabet 15

18 > I forbindelse med revisionen af EU-teledirektiverne bør der derfor fra dansk side gås aktivt ind i drøftelserne om mulige fordele og ulemper ved, at funktionel separation eventuelt inkluderes i den samling af mulige forpligtelser, som på baggrund af en konkret vurdering af konkurrencesituationen og ud fra en proportionalitetsbetragtning kan pålægges udbydere med en stærk markedsposition. Sikre at der ikke er barrierer for udbredelse af IP-telefoni > Der kan ikke på baggrund af de gennemførte analyser identificeres konkrete regulatoriske barrierer for udbredelsen af IP-telefoni > Der er allerede med IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser skabt bedre vilkår for udbud af IP-telefoni, og der kan konstateres en positiv udvikling på markedet > Der bør derfor udvises tilbageholdenhed med eventuelle yderligere regulatoriske tiltag på dette område. Sikre at der ikke er barrierer for udbredelse af 3G > Mulighed for deling af visse 3G-netelementer vil kunne stimulere 3G-netudbygningen og udbuddet af innovative tjenester > En forlængelse af den maksimalt tilladte bindingsperiode vil kunne bidrage til at fremme udbredelsen af fremtidens teletjenester blandt andet 3G-tjenester. En forlængelse af bindingsperioden bør i givet fald kombineres med nogle forbrugerbeskyttende foranstaltninger. For eksempel bør forbrugerne have valgfrihed mellem abonnementer med ingen, en kort eller en lang bindingsperiode. Sikre forudsigelighed, gennemsigtighed og enkelhed i reguleringen i et marked præget af udvikling og konvergens > Der kan på forbrugerområdet tages initiativ til at sikre en bedre og mere koordineret vejledning om reglerne og disses anvendelse inden for informations- og kommunikationssektoren > På nogle områder bør det overvejes dels på bekendtgørelsesniveau, dels i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik at præcisere afgrænsningen af reglerne om forbrugerbeskyttelse. Det er for eksempel tilfældet med reglerne om saldokontrol > Der bør ske en tydeliggørelse af, hvordan IP-baserede net, der anvendes til at fremføre radio- og tv-programmer, er stillet i retlig henseende. Det kan for eksempel ske i en vejledning eller lignende til radio- og tv-lovgivningen > Der bør være en fortsat tæt dialog mellem myndigheder og telebranchen om reglerne for elektroniske betalinger, blandt andet i forbindelse med implementeringen af det nye betalingsdirektiv > Der bør indledes en dialog mellem relevante myndigheder om mulighederne for at fjerne 75 kroners-reglen i forbrugeraftaleloven eller at hæve grænsen til et højere beløb. Den nævnte regel indebærer blandt andet, at udbydere af mobile indholdstjenester skal give forbrugere en række oplysninger på et såkaldt varigt medium, hvis det indhold, der sælges, koster mere end 75 kr. > Lovgivningen om service 900-tjenester vurderes at kunne ophæves, hvis den erstattes af selvregulering. Dette er branchen dog ikke interesseret i. 16

19 Sikre en effektiv håndhævelse af den gældende regulering for herved mere effektivt at kompensere for manglende konkurrence på markedet > Det er i det udarbejdede responsum konklusionen, at der ikke i større omfang kan konstateres forhold, der kan give anledning til overvejelser om at ændre reglerne > På en række specifikke områder kan det dog overvejes i forbindelse med en eventuel fremtidig lovrevision at foretage ændringer i reglerne for at styrke mulighederne for at kunne håndhæve reguleringen mere effektivt. Det vedrører blandt andet overvejelser om processuel skadevirkning, tidspunkt for ikrafttrædelse af afgørelser, skærpelse af straffebestemmelserne, afgivelse af forhåndsbesked, mægling samt muligheder for at foretage kontrolundersøgelser. Der blev gennemført en høring over det strategiske eftersyn af telereguleringen i perioden juni-august Læs mere om det strategiske eftersyn på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, På grund af udskrivelsen af folketingsvalget i efteråret 2007 måtte den politiske behandling af det strategiske eftersyn udskydes, men den blev genoptaget i december De politiske drøftelser er resulteret i følgende initiativer m.v.: > I forbindelse med en kommende lovrevision vil der blive fremsat forslag om ændring af teleloven med henblik på at styrke mulighederne for at kunne håndhæve reguleringen, herunder forpligtelsen om ikke-diskrimination, mere effektivt > Videnskabsministeriet vil indlede en dialog med relevante myndigheder om mulighederne for at justere 75 kroners-reglen i forbrugeraftaleloven i opadgående retning > I forbindelse med revisionen af EU-teledirektiverne, der skal behandles i 2008, vil Danmark gå aktivt ind i drøftelserne om mulige fordele og ulemper ved adgang til funktionel separation Samtrafikpriser Engrospriser for gensalg på fastnettet Ved IT- og Telestyrelsens afgørelse på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), blev TDC pålagt priskontrol af priserne for gensalg af tjenester på fastnetområdet efter metoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger (retail minus). Metoden er kendetegnet ved, at engrosprisen beregnes som detailprisen fratrukket de omkostninger, udbyderen sparer ved at udbyde produkterne/tjenesterne på engrosmarkedet frem for på detailmarkedet (for eksempel udgifter til kundeservice, regningshåndtering etc). Styrelsen har ikke tidligere fastsat dette fradrag, men samtrafikreguleringen har normeret et fradrag på 21 %. Som følge af en ændring af teleloven skal IT- og Telestyrelsen nu konkret fastsætte størrelsen af fradraget. 17

20 I den forbindelse iværksatte IT- og Telestyrelsen i 2006 arbejdet med at opgøre de sparede omkostninger og fastsætte det fradrag i slutbrugerprisen, som skal anvendes til beregning af engros prisen. IT- og Telestyrelsen traf d. 21. maj 2007 afgørelse i sagen. Styrelsens afgørelse trådte i kraft 1. juli 2007 og betyder, at der gælder en række differentierede fradrag. Du kan læse afgørelsen på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Afgørelsens fradrag kan ses i nedenstående tabel. Tabel 1: Afgørelsens fradrag den 1. juli 2007 Afgørelsens fradrag den 1. juli 2007 Oprettelse og abonnement 24 % National trafik 33 % Trafik udland 11 % Kald til mobilnet 9 % Opkald til 113 og % TDC har i forbindelse med fremsendelse af forretningsområderegnskaberne for 2006 anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe en ny prisafgørelse, baseret på de nye regnskaber. Styrelsen har i den forbindelse valgt at foretage en nærmere analyse af omkostningsgrundlaget og de af TDC indførte gebyrer for gensalg. LRAIC revision af model og fastsættelse af priser 2007 og 2008 Priserne for koblet samtrafik, leje af rå kobber samt samhusning m.v. har siden 2003 været baseret på LRAIC-metoden (langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode). IT- og Telestyrelsen iværksatte den 26. juli 2005 en høring over muligheden for at anvende LRAIC-metoden til at prisregulere produktet mobilterminering (marked 16) og produktet bit stream access (BSA) (marked 12). Det blev på baggrund af høringen besluttet, at LRAIC-bekendtgørelsen skulle ændres, således at der blev mulighed for, at LRAIC kan anvendes på mobilterminering og bit stream access. LRAIC-bekendtgørelsen blev på den baggrund justeret pr. 31. oktober Høringen af branchen i 2005 viste endvidere, at behovet for blandt andet hurtigere internetforbindelser er stigende, og som følge heraf er der behov for, at udbyderne flytter xdsl/dslam-udstyret tættere på slutkunderne. Det har affødt et ønske om adgang til delstrækninger af rå kobber. Den årlige opdatering af LRAIC-modellen for 2007 inkluderede derfor også en udbygning af modellen med tjenesterne BSA (bit stream access) og delstrækninger af rå kobber. Endelig blev det besluttet udelukkende at modellere med den nyeste anvendte Ethernet-teknologi i stedet for den hidtil anvendte ATM-teknologi. 18

21 IT- og Telestyrelsen påbegyndte herefter over sommeren 2006 en opdatering og udbygning af LRAIC-modellen, hvilket, som tilfældet var ved førstegangsudarbejdelsen af LRAIC-modellen i 2002 og ved den seneste revision af modellen i 2005, skete i tæt samarbejde med branchen, herunder særligt TDC og LRAIC-arbejdsgruppen. Der er i de seneste år sket et markant fald i trafikmængden i TDC's net. Faldet i trafik mængden er fortsat i 2006 og skal ses i lyset af, at der flyttes trafik fra TDC's telefoninet over til mobil- og datanet. Derfor er modellen tillige blevet opdateret med nye estimater for den forventede trafikmængde i TDC's net i Den 19. december 2006 blev der truffet endelig afgørelse om nye maksimalpriser for 2007 efter LRAIC-metoden. For år 2007 har TDC dog valgt at lade de faktiske priser på rå kobber og delt rå kobber svare til priserne i år I 2007 besluttede IT- og Telestyrelsen efter drøftelser med parterne at fremrykke fastsættelse af næste års LRAIC-priser senest med udgangen af oktober måned. Den 31. oktober 2007 blev der således truffet endelig afgørelse om nye priser for 2008 efter LRAIC-metoden, herunder at priserne for bit stream access fra 2008 alene er baseret på den nyeste anvendte Ethernet-teknologi. De fastsatte maksimalpriser for rå kobber er over tiden siden 1998 steget mindre end priserne generelt i samfundet, jf. figur 1. Figur 1: Udviklingen i rå kobber prisen og nettoprisindekset over årene Nettoindekseret Rå kobberpris Kilde: IT- og Telestyrelsen vedrørende rå kobber pris, Danmarks Statistik vedrørende nettoprisindekset suppleret med Finansministeriets prognose for 2008 vedrørende nettoprisudviklingen. Den faldende trafik i TDC's net har ført til stigende samtrafikpriser, idet der er færre trafikminutter til at bære de samlede omkostninger. Udbygningen af modellen med bit stream access har medført, at visse omkostningselementer nu kan deles mellem tale og data set i forhold til tidligere, hvilket har trukket i retning af lavere samtrafikpriser jf. figur 2. 19

22 Prisudviklingen for koblet samtrafik siden liberaliseringen af telemarkedet i 1996 frem til i dag fremgår af figur 2. Figur 2: Udviklingen i samtrafikpriserne i perioden 1. januar januar øre pr. minut Lokal Indenfor område Mellem område Samlet Kilde: IT- og Telestyrelsen Figur 3: Månedlig pris for leje af rå kobber og delt rå kobber i EU. (oprettelsesafgift fordelt over 3 år) 18 Euro pr. måned Holland Italien Ungarn Letland DK 2006 Estland Portugal DK 2007 Grækenland Cypern Frankrig Spanien Malta Østrig Litauen EU25 Polen Tyskland Slovenien Belgien Luxenborg UK Tjekkiet Finland Slovakiet Sverige Irland 8,8 9,4 9,8 10,1 10,1 10,2 10,3 10,7 10,8 8,0 11,0 11,0 11,2 11,4 11,8 11,8 11,9 11,9 12,1 12,4 13,0 13,7 14,8 15,4 15,7 9,0 9,6 4,1 5,8 5,9 5,6 3,9 4,6 5,9 3,4 4,7 5,7 3,3 4,9 6,3 4,0 5,3 3,5 7,4 3,6 6,2 7,5 16,5 14,2 16,5 7,9 17,0 9,6 1,2 Kilde: EU-Kommissionens 12. implementeringsrapport Som det fremgår af figur 3 har Danmark for så vidt angår rå kobber internationalt set lave priser. I de senere år har pristrenden for rå kobber i de øvrige EU lande over en bred front været en bevægelse mod de laveste priser i EU. 20

23 I figur 4 nedenfor er illustreret prisændringerne på bit stream access produktet. Som følge af beslutningen om at modellere den nyligt indførte Ethernet-teknologi, blev det besluttet at indføre LRAIC-beregnede priser gradvist over en periode, således at det endelige prisniveau baseret på LRAIC-modellen først indføres fuldt ud i Som det fremgår af figuren, sker der over perioden generelt reduktioner af priserne, omend der for 2 Mbit/s produktet i byområder ( kerne ) er sket en svag prisstigning i Denne pris er dog reduceret i 2008, hvilket blandt andet er et resultat af, at der ikke længere skelnes mellem kerne og periferi i prisfastsættelsen. Figur 4: Den årlige udgift til bit stream access i årene 2006 til 2008 opdelt geografisk på områderne kerne og periferi og på hastighed af forbindelsen Kerne Periferi Kerne Periferi Kerne Periferi Kerne Periferi 512 kbit/s kbit/s kbit/s kbit/s Kilde: IT- og Telestyrelsen Den årlige udgift er beregnet som den årlige lejepris tillagt en tredjedel af oprettelsesprisen. Priserne i 2006 er baseret på standardtilbud fra TDC, hvor priserne er reguleret efter historiske omkostningers metode. Priserne i 2007 er fra LRAIC-afgørelse af 19. december 2006, og priserne i 2008 er fra LRAIC-afgørelse af 31. oktober LRAIC mobil På teleforligskredsen den 20. september 2005 blev det aftalt, at der skulle være mulighed for, at LRAIC metoden kan anvendes til at fastsætte engrosprisen for opkald i mobilnet. Ministeren har som følge af denne aftale den 31. oktober 2006 udstedt en bekendtgørelse om LRAIC prisfastsættelsesmetoden. Metoden sikrer, at prisen dækker selskabernes effektivt afholdte omkostninger. IT- og Telestyrelsen indledte i februar 2007 et samarbejde med konsulentfirmaet Analysys, som bistår styrelsen i udviklingen af en LRAIC prisfastsættelsesmodel for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Projektet vil forløbe frem til maj 2008, hvor 21

24 styrelsen forventer at kunne udmelde LRAIC baserede mobiltermineringspriser gældende fra 1. januar Projektet er opdelt i fire faser. I første fase blev principperne for LRAIC modellen fastlagt. Anden fase vedrørte modelkonstruktionen med særlig fokus på selve netdelen. Tredje fase omhandler omkostningsdelen i modellen. Denne fase forventes afsluttet i februar I projektets fjerde fase fastsættes priserne og forventes som nævnt afsluttet i maj Faserne er til dels overlappende. I forhold til første fase har IT- og Telestyrelsen den 3. maj 2007 afholdt et fælles branchemøde, hvor branchen havde mulighed for at høre styrelsens holdning til de principper, der skulle gælde for udviklingen af LRAIC modellen. Et principnotat blev sendt i høring umiddelbart efter branchemødet. Med hensyn til anden fase har IT- og Telestyrelsen den 26. maj 2007 udsendt en anmodning om data til alle mobiludbyderne. Selskaberne havde frem til 18. juni 2007 til at indsende data vedrørende selskabernes netopbygning. Konsulentfirmaet Analysys kunne i løbet af sommeren færdiggøre et udkast til LRAIC model med fokus på netdelen. Denne model blev den 3. september 2007 sendt i høring i branchen med høringsfrist i udgangen af oktober I relation til fase tre modtog IT- og Telestyrelsen i begyndelsen af september 2007 oplysninger om selskabernes omkostningsforhold. Selskaberne havde desuden mulighed for at levere en egentlig selvstændig top-down LRAIC model. Formålet hermed var, at LRAIC beregningerne skulle foretages på grundlag af selskabernes eksisterende net- og omkostningsstruktur, og at der derigennem kunne opnås viden om særlige omkostningsforhold, som ikke umiddelbart ville blive fanget i LRAIC bottom-up modellen. Det var dog frivilligt for selskaberne at indberette en top-down model, hvilket kun Telia benyttede sig af. Telia havde tid frem til oktober 2007 til at fremsende oplysninger om deres omkostningsforhold. På baggrund af de indkomne høringssvar fra fase 2 og de indkomne oplysninger om selskabernes omkostningsforhold gik konsulentfirmaet Analysys i gang med en tilpasning af LRAIC mobil modellen, og medio december 2007 kunne IT- og Telestyrelsen sende et samlet udkast til LRAIC model i høring i branchen. Høringsfristen herfor var den 4. februar IT- og Telestyrelsen vil i løbet af foråret 2008 færdiggøre LRAIC mobil modellen. Et udkast til endelig model samt prisafgørelse forventes at blive sendt i høring den 28. marts Læs mere om processen for LRAIC mobil på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Revision af LRAIC modellen for 2008 og 2009 IT- og Telestyrelsen afholdt i efteråret 2007 en høring over den eksisterende LRAICfastnetmodel. Baggrunden for høringen var, at IT- og Telestyrelsen hvert tredje år og derfor aktuelt senest i 2008 skal vurdere, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i de foreliggende LRAIC-prisfastsættelsesmetoder, jf. 5 i LRAIC-bekendtgørelsen. 22

25 Høringssvarene fra branchen viste, at der, set i lyset af den betydelige teknologiske og markedsmæssige udvikling, er en række forhold, der taler for, at der gennemføres en mere omfattende ændring i den foreliggende LRAIC-fastnetmodel, således at den blandt andet opdateres til Next Generation Network (NGN). På denne baggrund har IT- og Telestyrelsen i december 2007 iværksat en udbudsforretning med henblik på i løbet af foråret 2008 at have udpeget de(t) konsulentfirma(er), som skal bistå styrelsen i revisionen af LRAIC-modellen. Efter planen skal LRAICpriser for 2010 fastsættes på baggrund af den reviderede model. Læs mere om processen på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Anke over LRAIC-afgørelse for 2007 TDC og LRAIC-arbejdsgruppen har d. 16. januar 2007 til Teleklagenævnet anket ITog Telestyrelsens afgørelse af 19. december 2006 om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for TDC s klagepunkter vedrørte: 1) manglende geografisk differentiering af bit stream access-priser, 2) den tre procents produktivitetsstigning skal udgå af LRAIC-beregningen, 3) for højt trafikestimat for lokal samtrafik og 4) ukorrekte strøm- og køleomkostninger. LRAIC-arbejdsgruppens klagepunkter vedrørte: 1) manglende overgangsordning for prissætningen af rå kobber og delt rå kobber, 2) landsdækkende priser for bit stream access-produkter, 3) ingen kompensation for omkostninger begrundet i ineffektivitet dvs. ingen overgangsordning for bit stream access-priser og 4) overgangsordning for eksisterende bit stream access-kundeforhold. Teleklagenævnet har i sin afgørelse af 5. december 2007 ved en samlet vurderet af alle ovennævnte klagepunkter fundet, at der ikke er grundlag for at give klagerne medhold og heraf besluttet at stadfæste LRAIC-afgørelsen for Teleklagenævnets afgørelse kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Økonomisk tilsyn Dobbeltdækning Hvad er dobbeltdækning? Dobbeltdækningsproblematikken handler om, hvor stor indtægt TDC kan få, når en kobberlinie anvendes til både almindelig telefoni (PSTN) og bredbånd (DSL). Udgangspunktet er, at en kunde kan have både en almindelig telefonforbindelse og en bredbåndsforbindelse på samme kobberlinie. Når kunden betaler sit telefonabonnement til TDC, og TDC samtidig får betaling på engrosniveau for den delte anvendelse 23

26 af kobberlinien til bredbånd, får TDC både en dækning af omkostningerne til den samme kobberlinie og en ekstra indtægt. Deraf navnet dobbeltdækning. Det centrale spørgsmål i dobbeltdækningssagen er: Hvem skal have rabat som følge af, at der nu er to tjenester på samme linie? Konkret løsningsforslag i 2005 Problemstillingen blev adresseret som en del af et udkast til et lovforslag, der blev sendt i høring i efteråret Det blev her foreslået, at dobbeltdækningsproblematikken skulle løses ved, at der blev givet en rabat på engrosniveau til telefonabonnementet, når der var en delt anvendelse af kobberet. Med dette forslag ville det sikres, at de forskellige tjenester, der delte anvendelsen af kobbernettet, delte omkostningerne ligeligt. Høringen over udkastet til lovforslaget viste imidlertid, at der ikke kunne samles bred støtte i branchen til den foreslåede løsning. På mødet i teleforligskredsen den 9. november 2005 blev det derfor aftalt at lade løsningsmodellen udgå af lovforslaget. Dobbeltdækningsanalyse 2006 På baggrund heraf bad Videnskabsministeren IT- og Telestyrelsen om på ny at afsøge mulighederne for at løse problematikken med inddragelse af branchen. Der blev derfor i februar 2006 arrangeret et større møde, hvor branchen fik lejlighed til at give deres bemærkninger og forslag til løsning af dobbeltdækningsproblemet. Dette møde blev fulgt op med en skriftlig høring. Der blev i processen og i høringen fremført mange forskellige holdninger til, hvordan dobbeltdækningsproblemet skulle løses. Der var ikke i branchen enighed om hvilken løsning, der burde anvendes til at løse dobbeltdækningsproblematikken. Som opfølgning på denne proces fremkom TDC i maj 2006 med en frivillig løsning. Denne løsning indebar, at der skulle gives en rabat på 40 kr. til slutbrugeren på fastnetabonnementet, hvis slutbrugeren havde en samtidig bredbåndsanvendelse på kobberforbindelsen. Denne rabat ville også blive givet på engrosniveau. Den 20. juni 2006 leverede IT- og Telestyrelsen sin analyse af dobbeltdækningsproblematikken til videnskabsministeren. Analysen blev forelagt Teleforligskredsen den 23. juni I analysen vurderede IT- og Telestyrelsen, at dobbeltdækningsproblematikken med TDC s initiativ ville være løst. Der var således ikke tale om, at IT- og Telestyrelsen valgte en løsning eller anbefalede valget af denne ene løsning over for politikerne. Der var i dobbeltdækningsanalysen alene tale om en vurdering af en frivillig løsning, som den var udformet af TDC. Lovligheden af TDC s frivillige løsning Cybercity indbragte den 16. juni 2006 en sag til IT- og Telestyrelsen vedrørende lovligheden af den påtænkte løsning, idet den efter Cybercitys opfattelse indebar en ulovlig videregivelse af oplysninger. 24

27 Efter en proces med høring af både TDC og Cybercity, afgav IT- og Telestyrelsen den 7. september 2006 en udtalelse, hvor styrelsen vurderede, at den af TDC påtænkte løsning kunne gennemføres lovligt. Vurderingen skete på baggrund af telelovens 64, der har følgende ordlyd: Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel. IT- og Telestyrelsen lagde blandt andet til grund, at der var tale om videregivelse af en faktureringsoplysning, og at anvendelsen af de aktuelle oplysninger (delt anvendelse af abonnentlinien) i TDC Branchesalg til faktureringsformål måtte anses for at falde inden for det formål hvortil de er givet altså et lovligt formål ifølge telelovens 64, 1. punktum. IT- og Telestyrelsen understregede i udtalelsen, at de videregivne oplysninger fra TDC Branchesalg til afdelingens engroskunder (herunder TDC Detail) udelukkende måtte anvendes af PSTN-engroskunderne til det faktureringsformål, som oplysningerne var modtaget på baggrund af. IT- og Telestyrelsen lagde endvidere også vægt på, at videregivelsen af de pågældende oplysninger ikke adskiller sig fra de oplysninger, der i sagens natur er nødvendig og sker ved bestilling af adgang til TDC s abonnentlinier. Der var således allerede på tidspunktet for udtalelsen i forvejen adgang for alle bredbåndsudbydere til at opnå kendskab til, at der var etableret henholdsvis ikke etableret bredbånd på en given linie. Teleklagenævnet har imidlertid i afgørelse af 9. oktober 2007 givet Cybercity medhold i, at videregivelse af disse informationer er i strid med forbuddet i telelovens 64 om videregivelse af samtrafikoplysninger. Teleklagenævnet har på baggrund af sagen udstedt et påbud til TDC om, at selskabet skal ophøre med at videregive oplysninger om indgåelse af xdsl-aftaler mellem tredjemandsoperatører og slutbrugere til andre afdelinger, søster- eller datterselskaber i TDC. TDC har indbragt Teleklagenævnets afgørelse for domstolene TDC s nye model til opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse IT- og Telestyrelsen har som opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse og påbud den 9. oktober 2007 bedt TDC om at redegøre for, hvorledes selskabet agter at efterleve Teleklagenævnets påbud. TDC fremkom i oktober 2007 med en revideret model til udbetaling af samlerabat, der ikke ifølge TDC s beskrivelse ville kræve en videregivelse af oplysninger i strid med telelovens 64. Modellen baseredes på engrosniveau på, at TDC Branchesalg på baggrund af indkomne ordrer udbetaler samlerabat til selskabets engroskunder, herunder TDC Retail 25

28 uden angivelse af hvilke linier, rabatten udbetales for. På detailniveau baserer TDC sin udbetaling af samlerabat på oplysninger om samtidig anvendelse af linien til både telefoni og bredbånd direkte fra slutbrugeren. TDC anmodede IT- og Telestyrelsen om at afgive en vurdering af modellen. IT- og Telestyrelsen vurderede således modellen i forhold til telelovens 64 og konkluderede, at der med den nye model ikke skete en videregivelse af oplysninger i strid med telelovens 64. IT- og Telestyrelsen påpegede dog i vurderingen, at der fandtes at være problemer med modellen i relation til den kontrolmekanisme TDC havde beskrevet. TDC implementerede herefter i november og december 2007 modellen i forhold til nye kunder og ophørte med at videregive oplysninger fra TDC Branchesalg til TDC Retail. De opfyldte hermed umiddelbart Teleklagenævnets påbud om at ophøre med at videregive oplysninger. I relation til TDC s kunder, der forud for afgørelsen fra Teleklagenævnet af 9. oktober 2007 etablerede bredbånd hos en anden udbyder end TDC, har TDC fastholdt at være berettiget til fortsat at anvende de oplysninger, der allerede er videregivet til TDC Retail. TDC valgte dog at gennemføre en opsigelse af samlerabatten for så vidt angår de af selskabets kunder der modtog samlerabatten på baggrund af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. I forbindelse hermed anmodede TDC den 4. december 2007 IT- og Telestyrelsen om i henhold til telelovens 77 at foretage en vurdering af et udkast til opsigelsesbrev i forhold til telelovens 64. IT- og Telestyrelsen vurderede, at opsigelsen af de af TDC s kunder, der modtog samlerabat på grundlag af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, var en nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse, idet det dog ved identifikation af de relevante kunder ville være nødvendigt at anvende oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. Spørgsmålet om TDC s udkast til opsigelsesbrevs forenelighed med Teleklagenævnets afgørelse blev af Cybercity indbragt for domstolene i form af en begæring om nedlæggelse af fogedforbud mod udsendelse af brevet. Fogedretten fandt det sandsynliggjort, at Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 indeholdt et totalforbud mod at anvende oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, og nedlagde på denne baggrund fogedforbud. Der udestår fortsat endelig afgørelse af spørgsmålet i form af kærebehandling af kendelsen i landsretten, samt justifikationssag ved byretten. IT- og Telestyrelsens opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse og påbud TDC opfyldte i december 2007 formelt Teleklagenævnets påbud om at ophøre med at videregive oplysninger. Som en konsekvens af Teleklagenævnets afgørelse har IT- og Telestyrelsen anmodet TDC om at ophøre med at udbetale rabat på baggrund af de tidligere ulovligt udvekslede oplysninger. 26

29 TDC har spurgt IT- og Telestyrelsen, om det ville være i strid med telelovgivningen, at selskabet således skriver til de af selskabets telefonikunder, som modtager en rabat på baggrund af de ulovligt udvekslede oplysninger, og opsiger denne rabat. IT- og Telestyrelsen vurderede, at det af TDC forelagte brev levede op til telelovgivningens regler, idet brevet blev fundet at være en nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober Den 11. januar 2008 har fogedretten - efter anmodning fra Cybercity - nedlagt forbud mod, at TDC skriver til selskabets telefonikunder, som også beskrevet ovenfor. TDC har kæret fogedrettens kendelse til Landsretten. TDC har endvidere oplyst, at selskabet på baggrund af fogedrettens afgørelse har sat afviklingen af den gamle rabatmodel i bero. Selskabet udbetaler således fortsat rabat på baggrund af de oplysninger, som er blevet udvekslet i strid med teleloven. IT- og Telestyrelsen behandler derfor fortsat sagen vedrørende TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger i IT- og Telestyrelsen tilsynssag med TDC s efterlevelse af Teleklagenævnets afgørelse. Udover de af IT- og Telestyrelsen rejste tilsynssager er der fra flere af TDC s konkurrenter indbragt klagesager for IT- og Telestyrelsen, herunder om TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 og om at TDC s nye model for udbetaling af samlerabat udgør diskrimination i strid med den ikke-diskriminationsforpligtelse TDC er pålagt. IT- og Telestyrelsen forventer at træffe afgørelse i sagerne i løbet af Regulatoriske regnskaber Som følge af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser, hvor TDC på en lang række engrosmarkeder er blevet pålagt forpligtelser om regnskabsmæssig opsplitning og omkostningsregnskabssystemer, udsendte IT- og Telestyrelsen i november 2005 en rapport om regulatoriske regnskaber samt et udkast til bekendtgørelsen om de nye regnskabsregler. De regulatoriske regnskaber skal fra regnskabsåret 2007 erstatte de nuværende forretningsområderegnskaber og forbedre styrelsens muligheder for at udøve sit regnskabsmæssige tilsyn. Efter endt høring over rapporten og udkastet til bekendtgørelse samt en række møder mellem TDC og IT- og Telestyrelsen udsendte styrelsen i april 2006 den endelige bekendtgørelse om fastsættelse af reglerne for regnskabsmæssig opsplitning. Den praktiske implementering af de regulatoriske regnskaber har efterfølgende været genstand for en række møder mellem styrelsen og TDC. IT- og Telestyrelsen modtager de første regnskaber udarbejdet efter de nye regnskabsregler ultimo juni TDC s omkostningsdokumentation 2004 Omkostningsdokumentationen for BSA (bit stream access) har været genstand for en længerevarende sagsbehandling. Hovedproblemet var, at TDC mente, at der ikke kunne fastlægges klare principper for, hvilke omkostninger der blev henført til henholdsvis oprettelse og abonnement. Afslutningsvis fremsendte IT- og Telestyrelsen den 27

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC.

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1. > Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.0 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen udleveres

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

UDKAST. Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. Afsnit I Indledende bestemmelser. Kapitel 1 Lovens formål

UDKAST. Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. Afsnit I Indledende bestemmelser. Kapitel 1 Lovens formål UDKAST Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1 Afsnit I Indledende bestemmelser Kapitel 1 Lovens formål 1. Lovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Når forandring skal baseres på erfaring

Når forandring skal baseres på erfaring Når forandring skal baseres på erfaring IT konsulentvirksomhed ChangeGroup blev etableret i 1995, og ejes af en større kreds af partnere, der er aktive i virksomheden Erfarne konsulenter mere end 15 års

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. februar 2011 Forslag til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) Afsnit I Formål og

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

It- og telepolitisk redegørelse 2008

It- og telepolitisk redegørelse 2008 It- og telepolitisk redegørelse 2008 Regeringen Marts 2008 Indhold Ministerens forord 5 En fremadrettet digitalisering 6 Digital infrastruktur i verdensklasse 8 Fremtidens digitale færdigheder 12 Sikker

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

It- og telepolitisk redegørelse 2007

It- og telepolitisk redegørelse 2007 It- og telepolitisk redegørelse 2007 Regeringen marts 2007 It- og telepolitisk redegørelse 2007 Regeringen marts 2007 Indhold Ministerens forord 5 Den it- og telepolitiske udvikling 6 Altid en mulighed

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

R 8 - Offentligt. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

R 8 - Offentligt. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). R 8 - Offentligt Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). It- og telepolitisk redegørelse 2007 af 30/3 07. Videnskabsministeren (Helge Sander): MINISTERENS FORORD

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere