Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006-2007"

Transkript

1 Årsberetning Bilag

2 Årsberetningens bilag for IT- og Telestyrelsen Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Tlf: Fax: Publikationen kan også downloades IT- og Telestyrelsens hjemmeside: ISSN (internet): Tryk: Grefta Tryk A/S ISBN (Trykt version):

3 Årsberetning 2006/ bilagsdel IT & Telestyrelsen Maj 2008

4 2 >

5 Indhold > 1. Præsentation af IT- og Telestyrelsen 11 IT- og Telestyrelsens mission 11 IT- og Telestyrelsens vision 11 IT- og Telestyrelsens strategiske målsætninger 11 Organisation og opgaver 11 Oversigt over styrelsens hjemmesider Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse Konkurrencefremme Strategisk eftersyn af telereguleringen Samtrafikpriser 17 Engrospriser for gensalg på fastnettet 17 LRAIC revision af model og fastsættelse af priser 2007 og LRAIC mobil 21 Revision af LRAIC modellen for 2008 og Anke over LRAIC-afgørelse for Økonomisk tilsyn 23 Dobbeltdækning 23 Regulatoriske regnskaber 27 TDC s omkostningsdokumentation TDC s priser for BIT STREAM ACCESS uden samproduktion 28 TDC s forretningsområderegnskaber TDC s omkostningsdokumentation TDC s forretningsområderegnskaber TDC s omkostningsdokumentation Overdækning Konkurrencetilsyn 29 Markedsundersøgelser 29 Standardtilbud 31 TDC s udbygning af accessnettet 32 Ændring af teleloven, herunder samhusning (marked 8) og intern kabling Afgørelser, udtalelser, klagebehandling og mægling 35 Påbud til TDC om nedsættelse af engrosprisen for gensalgsprodukter på marked 8 35 Anmodning vedrørende annualisering af betalingen for opsætning af KAP-stik anmodning fra Telia om multipleksering 36 Mægling mellem Cybercity og TDC vedrørende forhandling om nye aftaler for rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik 36 Mægling mellem TDC og Telia vedrørende ny prisreguleringsbestemmelse i samtrafikaftaler vedrørende rå kobber og udveksling af trafik 36 Anmodning om ændring af TDC s generelle opsigelsesadgang i samtrafikaftaler om rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik 37 Anmodning om ændring af opsigelsesvarsel i aftale i samtrafikproduktet bit stream sccess 37 Klage over TDC Totalløsningers diskrimination ved varsling af prisændringer på slutbrugerpriser over for Tele2 37 Klage over TDC s interne videregivelse af oplysninger i forbindelse med lancering af produktet basislinje 38 3

6 Klage fra Cybercity over TDC s fejlretningsprocedurer 38 Klage fra Cybercity over strømforsyningsydelser 38 Klage over TDC s gebyrer 39 Anmodning om ændring i aftalerne om rå kobber og delt rå kobber med henblik på anvendelse af VDSL2-teknologien 39 Anmodning om adgang til regulerede BIT STREAM ACCESS multikanal og multicast produkter 39 Anmodning om adgang til oplysninger om antal husstande og fremskudte teknikhuse/abonnenttrin under hver enkelt TDC-central 40 Klage over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel 40 Anmodning om at træffe afgørelse vedrørende TDC s prisændring på 2 Mbit/s accessforbindelser 40 Anmodning om at krydstale i eksisterende aftale om delt rå kobber udgår 41 Afgørelse vedrørende påbud om opretholdelse af adgang til ubestykket fiber 41 Afgørelser vedrørende afbrydelse af strømforsyning på TDC s samhusningslokaliteter (intern kabling) 41 Tillægsafgørelser over for TDC vedrørende samhusning på engrosmarkederne for fastnetaccess, ubundtet adgang, bredbåndstilslutning og terminerende segmenter af faste kredsløb 42 Afgørelse vedrørende minimumskvalitetskrav for samtrafikproduktet delt rå kobber 42 Adgang til løbende opdateret oversigt over ledig dark fiber kapacitet 43 Afgørelse om TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som bit stream access uden samproduktion 43 Afgørelse om fastsættelse af vilkår i Tele2's og TDC's aftale om rå kobber 44 Adgang til kabelkanaler 44 Forhåndsbesked vedrørende oplysninger om logiske kabler er forenelige med telelovens Adgang til oplysninger om EN-numre 44 Afslutning af mægling mellem Cybercity og TDC om vilkår for samtrafikaftale for adgang til ATM bit stream access den 21. januar Andet 45 Teleklagenævnsstatistik 45 Høring over Next Generation Networks 46 NGN-konference den 28. februar International roaming 47 Nordisk Bredbånds-projekt 48 Nordisk mobilrapport Forbrugerregulering og forsyningspligt Bedst-for-Brugerne Brugerregulering Antiterror Alarm Privacy 53 Privacy Forum 53 4

7 Tværoffentlig arbejdsgruppe med henblik på fortsat at fremme privacy-hensyn i udviklingen af den offentlige forvaltning Forsyningspligt R&TTE EMC 55 Det danske lovgrundlag 55 Det nye EMC-direktiv 55 Underretninger i forbindelse med påtænkt markedsføring 56 Markedskontrol 57 Tilsyn og kontrol Bredbånd Bredbåndsstrategien Bredbåndskortlægning Mobilområdet Auktioner og 870 MHz auktioner 61 FWA-auktion 61 Telia Tilsyn 63 Tilsyn - 2G 63 Tilsyn 3G 64 Tilsyn TETRA 64 Tilsyn FWA Overdragelsessager Udbud af landsdækkende beredskabsnet (SINE) G-tilladelse, momssag Lempelse af 2G-tilladelser Stævning fra Telia Nummer- og domæneområdet Flere mobilnumre 70 Vilkår om effektiv udnyttelse af nummerressourcer Nummerportering WGNNA Domæneudbud 74 GAC/ICANN portering Maste- og graveområdet Mastevejledning Mastedatabasen Ny bekendtgørelse og undtagelse fra offentliggørelse Udtalelser på baggrund af mastelovens 16 og Nye brancheaftaler Plansager Graveområdet Frekvensadministration Indledning Det frekvenspolitiske rammemandat Frekvensplan 2006 og Frekvensforum Internationalt 83 ITU s regionale radiokonference RRC

8 ITU s globale radiokonference WRC CEPT/ECC 85 Radio Spectrum Committee (RSC) 86 Radio Spectrum Policy Group (RSPG) 87 ETSI/NSO 88 ETSI s produktion Frekvensknaphedshøringer 89 Høringen i frekvensbåndet afsat til geografisk afgrænsede net ( MHz) 89 Høringen i MHz frekvensbåndet 89 Høringerne i 450 MHz og 870 MHz frekvensbåndene 90 Høring i MHz og MHz frekvensbåndene 91 Høring i 2,4 GHz frekvensbåndet Nye regler på frekvensområdet 91 Åbning for brug af små FM-sendere 91 Høring vedrørende trådløse mikrofoner 92 Åbning af nye kaldesignalserier på amatørområdet 92 MCA - mobilkommunikation ombord på fly 92 MSS pan-europæiske mobile satellittjenester 93 Harmonisering af 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene til også at muliggøre anvendelse af 3G teknologi Ny frekvensregulering Nye it-systemer på tilladelsesområdet 95 Nyt IT-system til administration af frekvenstilladelser (DAFF) 95 Nyt Frekvensregister TV og radio Indledning Digitalt tv og mobilt tv Digital Audio Broadcasting, DAB FM-radio 98 Replanlægning af FM-båndet efter hollandsk model 98 Øget sendestyrke til lokalradio 99 Sky Radio sagen Must carry 100 Konkrete klager fra borgere tilsluttet et fællesantenneanlæg 100 Telefonisk og skriftlig rådgivning vedrørende forståelsen af bestemmelsen i Offentlig it-anvendelse Strategier og politik 102 Åbne obligatoriske standarder B Digitaliseringsstrategi Standarder 104 InfoStrukturBasen ISB 104 Sektorstandardiseringsudvalg 104 Fælles offentlig elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) 105 E-handelsstandardisering 105 Internationalt arbejde med datastandardisering 106 Tekniske standarder, herunder åbne dokumentformater og OIO-katalog 107 Åbne dokumentformater Infrastruktur 107 Serviceorienteret arkitektur (SOA) 107 6

9 Center for Serviceorienteret Infrastruktur 108 NemHandel e-faktura via internettet 108 Arkitekturværktøjer og taksonomiudvikling 109 Arkitekturkrav Konferencen om Arkitektur for digital forvaltning 2006 og Styring 111 Brugerstyring styring af it-drift ITIL styring af it-kompetencer i det offentlige 111 Analyse af ministeriernes it-strategier 112 Fælles løsninger fælles kalender på tværs af myndigheder 113 Udbredelse af effektmåling af it-projekter 113 Standardkontrakt for længerevarende it-projekter (K02) 113 Modenhed evne til gennemførelse af it-projekter Information og vejledning 114 Nationalt Videnscenter for Software 114 Sammenlægning af itst.dk- og oio.dk-portalerne 115 IT- og Telestyrelsen og prisoverrækkelser Råd Udvalg Fora - Komiteér 116 Nedsættelse af IKT-rådet 116 IKT-forskning 118 IKT-initiativer i regeringens kvalitetsreform 118 Statens It-råd 118 Det koordinerende informationsudvalg (KIU) 119 Statens It-forum 120 Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) 120 Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven 121 Internationalt samarbejde på it- og digitaliseringsområdet Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udytte infrastrukturen optimalt IT-færdigheder og it-barometer 123 Tjek dine it-færdigheder og lær mere It-barometeret E-læring National strategi for ikt-støttet læring (e-læring) 124 E-læringsuniverser for børn og unge i deres fritid Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen Netsikker nu! OCES - digital signatur Elektronisk signatur DS 484 og Common Criteria 130 DS Common Criteria It-sikkerhedspanelet It- og teleberedskabet Varslingsprojekt, sårbarhedstest og it-sikkerhedsstatistik 132 Varslingsprojekt 132 Sårbarhedstest 132 It-sikkerhedsstatistik Internationalt sikkerhedsarbejde Ulovligt indhold på internettet 134 Red Barnets hotline til bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet 134 7

10 Internetudbydernes branchekodeks for håndtering af ulovligt indhold 134 Internetudbydernes filterløsning børnepornofilteret 135 FDIM s chatkodeks og Chatmærke (Chat-Tjek) 135 Oplysning og uddannelse Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte Borgeraktiviteter borger.dk værdifuld for borgerne Kontaktcenteret it-borger.dk 139 Værktøjer 141 Udvikling Elektronisk Statstidende Afstemning og debat på borger.dk Hof og Stat og andre borgeraktiviteter 144 Hof og Stat Forbrugerguider 144 Prispjecen 144 Den nye teleguide 145 Familieprofiler 146 Bredbåndsmåleren Test af service på mobilområdet It-tilgængelighed 147 B RIGA Deklaration Ministerkonference i Lissabon om einklusion FN handicapkonvention 148 INCOM 149 NFTH Effektiv offentlig kommunikation Bedst på Nettet 2006 og Vinder af Bedst på Nettet Vinder af Bedst på Nettet Tendenser 151 Bedst på Nettet prisuddeling Bedst til Nettet Vinder af Bedst til Nettet Vinder af Bedst til Nettet Fælles Offentlig Adressedatabase 152 Drift og trafik 152 Brugerrespons og fremadrettede aktiviteter Grøn it Internationalt ITU EU - OECD 157 Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU) plenipotentiærkonference EU-rådsarbejde og EU-koordination 158 OECD 158 8

11 7.2. ERG IRG ITSO Generalforsamling i2010-højniveaugruppen, Internet Governance Forum & HLIG om internettets forvaltning 159 i2010-højniveaugruppen 159 Det første møde i Internet Governance Forum (IGF) 160 Højniveaugruppen vedrørende internettets forvaltning (High Level Group on Internet Governance HLIG) Støtteprogrammet for IKT-politik ( ) Den Internationale Telekommunikations Satellitorganisation (ITSO) Færøerne & Grønland 160 Relationer til Færøerne 161 Relationer til Grønland Review at teledirektivpakken 162 Teleforum Statistik Telestatistik Informationssamfundet Danmark IP-telefoniundersøgelsen Borgernes brug af kommunikationsydelser Ordliste 169 9

12 10 >

13 1. Præsentation af IT- og Telestyrelsen > IT- og Telestyrelsens mission IT- og Telestyrelsen skal aktivt medvirke til at sikre, at Danmark har optimale vækstvilkår som vidensamfund. IT- og Telestyrelsens vision IT- og Telestyrelsen skal skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark. IT- og Telestyrelsens strategiske målsætninger Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: > Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse > Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt > Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen > Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte > Grøn it: It skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark. Organisation og opgaver IT- og Telestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). I maj 2006 blev der i Videnskabsministeriets koncern gennemført en større organisationsændring, hvorved området for informations- og kommunikationsteknologi (IKT-området) blev samlet og styrket i IT- og Telestyrelsen. Samtidig fik styrelsen det fulde ansvar for ministerbetjeningen på IKT-området. Styrelsen har i dag ca. 300 medarbejdere. Styrelsen har et tæt samarbejde med de øvrige institutioner i koncernen, det vil sige Videnskabsministeriets departement, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Cirius. IT- og Telestyrelsen løser opgaver inden for IKT-området. Det gælder blandt andet i relation til fremme af informationssikkerhed, digitalisering med henblik på at fremme borgerens, virksomhedernes og det offentliges anvendelse af it og internet, fremme af konkurrence og udvikling af det danske telemarked, effektiv udnyttelse af frekvensspektret, sikring af forbrugerbeskyttelse samt det offentliges informations- og kommunikationsvirksomhed. Endvidere varetager styrelsen i samarbejde med departementet danske interesser på it- og teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger mv. Endelig varetager IT- og Telestyrelsen it-driftsopgaver samt koordinering af indkøb og beredskabsopgaver for koncernen. 11

14 IT- og Telestyrelsens væsentligste opgaver i 2006 og 2007 var: > Ministerbetjening på IKT-området > Gennemførelse af markedsanalyser og revision af LRAIC-modellen med henblik på øget konkurrencefremme i telesektoren > Afholdelse af auktioner over frekvenser samt disponering af ledige frekvenser som led i effektiv administration af knappe ressourcer > Analyse af fordele og ulemper ved indførelse af nye metoder i frekvensadministrationen med henblik på en mere markedsorienteret frekvensregulering > Sikring af frekvenser til Danmark til digital tv og andre tjenester ved de internationale frekvensforhandlinger > Gennemførelse af hjælpeaktiviteter til støtte af implementeringen af den fælles statslige informationssikkerhedsstandard DS484 i statens institutioner > Understøttelse af mere moden arkitekturudvikling og interoperabilitet i den offentlige sektor samt udvikling af nye fællesoffentlige standarder med henblik på fremme af digital forvaltning og en mere effektiv offentlig dataanvendelse > Udvikling af implementeringsplan for indførelse af obligatoriske åbne standarder i den offentlige sektor > Udvikling af it-infrastruktur og støtte til datastandardisering med henblik på fremme blandt andet af e-samhandel mellem det offentlige og den private sektor > Fremme af e-læring gennem projektstøtte og informationsarbejde samt erfaringsindsamling med henblik på øget anvendelse af e-læring > Fremme af inklusion i vidensamfundet gennem initiativer og rådgivning til sikring af alles, herunder handicappedes, lige adgang til vidensamfundet > Fremme af digital kommunikation i det offentlige og mellem borgerne og det offentlige gennem samling af alle statslige adresse- og personoplysninger samt initiativer for digital borgerkommunikation, og sikring af lettilgængelig indgang til information om it- og telekommunikation ved teleguiden og it-borger.dk > Etablering af borger.dk. Derudover har IT- og Telestyrelsen ansvaret for udarbejdelsen af udkast til politikoplæg, lovforslag, bekendtgørelser, besvarelse af folketingsspørgsmål mv. 12

15 Oversigt over styrelsens hjemmesider IT- og Telestyrelsen leverer en række digitaliserede ydelser og selvbetjeningsløsninger, som understøtter styrelsens opgaver inden for informations- og kommunikationsteknologiområdet. IT- og Telestyrelsen har i 2006 og 2007 udviklet og optimeret en række af styrelsens netsteder og er i dag blandt andet ansvarlig for følgende hjemmesider:

16 14 >

17 2. Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse > 2.1. Konkurrencefremme Strategisk eftersyn af telereguleringen IT- og Telestyrelsen har i gennemført et strategisk eftersyn af telereguleringen. Formålet med det strategiske eftersyn var at efterse, om de overordnede rammebetingelser på teleområdet kan forbedres for at styrke innovation og fremme investeringer. Arbejdet tager sit umiddelbare udgangspunkt i regeringens globaliseringsstrategi. I forbindelse med eftersynet var der nedsat en følgegruppe med deltagelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Som led i arbejdet gennemførte IT- og Telestyrelsen i efteråret 2006 en høring af telebranchen, interesseorganisationer og myndigheder og anmodede i den forbindelse om forslag til emner, som efter høringsparternes opfattelse burde indgå i det strategiske eftersyn af telereguleringen. Endvidere blev der udarbejdet en benchmarkundersøgelse og indhentet to responsa om de regulatoriske udfordringer i forbindelse med konvergensudviklingen og mulighederne for håndhævelse af reguleringen på området. Analyseresultaterne for det strategiske eftersyn viste sammenfattende, at de udfordringer, der blev identificeret i det strategiske eftersyn, ikke giver anledning til en gennemgribende revision af reguleringen på teleområdet. Generelt vurderes de eksisterende rammer at understøtte udbydernes incitamenter til at konkurrere på markedet, foretage investeringer og udvikle innovative tjenester til forbrugerne, hvilket er en central del af de telepolitiske målsætninger. Eftersynet giver dog også anledning til at konstatere, at det på en række områder bør overvejes at foretage nogle justeringer for derved at kunne skabe forbedrede rammer for innovation og investeringer på markedet. Rapporten om det strategiske eftersyn indeholder følgende konklusioner og anbefalinger vedrørende de identificerede udfordringer: Fremme bredbåndskonkurrencen og sikre bedre muligheder for lavere bredbåndspriser og højere bredbåndshastigheder > Den fastsatte kurs, hvor der balanceres mellem at sikre gode vilkår for tjenestebaseret konkurrence og sikre incitamenter til investeringer i alternativ infrastruktur, bør fastholdes > Et eventuelt krav om funktionel separation af en udbyder med stærk markedsposition kan være et effektivt middel til at løse konkurrenceproblemer på bredbåndsområdet og sikre lige adgang til anvendelse af teleinfrastrukturen. Funktionel separation vurderes dog også at være et administrativt byrdefuldt krav at pålægge en privat virksomhed og er som sådan også meget indgribende for selskabet 15

18 > I forbindelse med revisionen af EU-teledirektiverne bør der derfor fra dansk side gås aktivt ind i drøftelserne om mulige fordele og ulemper ved, at funktionel separation eventuelt inkluderes i den samling af mulige forpligtelser, som på baggrund af en konkret vurdering af konkurrencesituationen og ud fra en proportionalitetsbetragtning kan pålægges udbydere med en stærk markedsposition. Sikre at der ikke er barrierer for udbredelse af IP-telefoni > Der kan ikke på baggrund af de gennemførte analyser identificeres konkrete regulatoriske barrierer for udbredelsen af IP-telefoni > Der er allerede med IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser skabt bedre vilkår for udbud af IP-telefoni, og der kan konstateres en positiv udvikling på markedet > Der bør derfor udvises tilbageholdenhed med eventuelle yderligere regulatoriske tiltag på dette område. Sikre at der ikke er barrierer for udbredelse af 3G > Mulighed for deling af visse 3G-netelementer vil kunne stimulere 3G-netudbygningen og udbuddet af innovative tjenester > En forlængelse af den maksimalt tilladte bindingsperiode vil kunne bidrage til at fremme udbredelsen af fremtidens teletjenester blandt andet 3G-tjenester. En forlængelse af bindingsperioden bør i givet fald kombineres med nogle forbrugerbeskyttende foranstaltninger. For eksempel bør forbrugerne have valgfrihed mellem abonnementer med ingen, en kort eller en lang bindingsperiode. Sikre forudsigelighed, gennemsigtighed og enkelhed i reguleringen i et marked præget af udvikling og konvergens > Der kan på forbrugerområdet tages initiativ til at sikre en bedre og mere koordineret vejledning om reglerne og disses anvendelse inden for informations- og kommunikationssektoren > På nogle områder bør det overvejes dels på bekendtgørelsesniveau, dels i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik at præcisere afgrænsningen af reglerne om forbrugerbeskyttelse. Det er for eksempel tilfældet med reglerne om saldokontrol > Der bør ske en tydeliggørelse af, hvordan IP-baserede net, der anvendes til at fremføre radio- og tv-programmer, er stillet i retlig henseende. Det kan for eksempel ske i en vejledning eller lignende til radio- og tv-lovgivningen > Der bør være en fortsat tæt dialog mellem myndigheder og telebranchen om reglerne for elektroniske betalinger, blandt andet i forbindelse med implementeringen af det nye betalingsdirektiv > Der bør indledes en dialog mellem relevante myndigheder om mulighederne for at fjerne 75 kroners-reglen i forbrugeraftaleloven eller at hæve grænsen til et højere beløb. Den nævnte regel indebærer blandt andet, at udbydere af mobile indholdstjenester skal give forbrugere en række oplysninger på et såkaldt varigt medium, hvis det indhold, der sælges, koster mere end 75 kr. > Lovgivningen om service 900-tjenester vurderes at kunne ophæves, hvis den erstattes af selvregulering. Dette er branchen dog ikke interesseret i. 16

19 Sikre en effektiv håndhævelse af den gældende regulering for herved mere effektivt at kompensere for manglende konkurrence på markedet > Det er i det udarbejdede responsum konklusionen, at der ikke i større omfang kan konstateres forhold, der kan give anledning til overvejelser om at ændre reglerne > På en række specifikke områder kan det dog overvejes i forbindelse med en eventuel fremtidig lovrevision at foretage ændringer i reglerne for at styrke mulighederne for at kunne håndhæve reguleringen mere effektivt. Det vedrører blandt andet overvejelser om processuel skadevirkning, tidspunkt for ikrafttrædelse af afgørelser, skærpelse af straffebestemmelserne, afgivelse af forhåndsbesked, mægling samt muligheder for at foretage kontrolundersøgelser. Der blev gennemført en høring over det strategiske eftersyn af telereguleringen i perioden juni-august Læs mere om det strategiske eftersyn på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, På grund af udskrivelsen af folketingsvalget i efteråret 2007 måtte den politiske behandling af det strategiske eftersyn udskydes, men den blev genoptaget i december De politiske drøftelser er resulteret i følgende initiativer m.v.: > I forbindelse med en kommende lovrevision vil der blive fremsat forslag om ændring af teleloven med henblik på at styrke mulighederne for at kunne håndhæve reguleringen, herunder forpligtelsen om ikke-diskrimination, mere effektivt > Videnskabsministeriet vil indlede en dialog med relevante myndigheder om mulighederne for at justere 75 kroners-reglen i forbrugeraftaleloven i opadgående retning > I forbindelse med revisionen af EU-teledirektiverne, der skal behandles i 2008, vil Danmark gå aktivt ind i drøftelserne om mulige fordele og ulemper ved adgang til funktionel separation Samtrafikpriser Engrospriser for gensalg på fastnettet Ved IT- og Telestyrelsens afgørelse på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), blev TDC pålagt priskontrol af priserne for gensalg af tjenester på fastnetområdet efter metoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger (retail minus). Metoden er kendetegnet ved, at engrosprisen beregnes som detailprisen fratrukket de omkostninger, udbyderen sparer ved at udbyde produkterne/tjenesterne på engrosmarkedet frem for på detailmarkedet (for eksempel udgifter til kundeservice, regningshåndtering etc). Styrelsen har ikke tidligere fastsat dette fradrag, men samtrafikreguleringen har normeret et fradrag på 21 %. Som følge af en ændring af teleloven skal IT- og Telestyrelsen nu konkret fastsætte størrelsen af fradraget. 17

20 I den forbindelse iværksatte IT- og Telestyrelsen i 2006 arbejdet med at opgøre de sparede omkostninger og fastsætte det fradrag i slutbrugerprisen, som skal anvendes til beregning af engros prisen. IT- og Telestyrelsen traf d. 21. maj 2007 afgørelse i sagen. Styrelsens afgørelse trådte i kraft 1. juli 2007 og betyder, at der gælder en række differentierede fradrag. Du kan læse afgørelsen på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Afgørelsens fradrag kan ses i nedenstående tabel. Tabel 1: Afgørelsens fradrag den 1. juli 2007 Afgørelsens fradrag den 1. juli 2007 Oprettelse og abonnement 24 % National trafik 33 % Trafik udland 11 % Kald til mobilnet 9 % Opkald til 113 og % TDC har i forbindelse med fremsendelse af forretningsområderegnskaberne for 2006 anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe en ny prisafgørelse, baseret på de nye regnskaber. Styrelsen har i den forbindelse valgt at foretage en nærmere analyse af omkostningsgrundlaget og de af TDC indførte gebyrer for gensalg. LRAIC revision af model og fastsættelse af priser 2007 og 2008 Priserne for koblet samtrafik, leje af rå kobber samt samhusning m.v. har siden 2003 været baseret på LRAIC-metoden (langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode). IT- og Telestyrelsen iværksatte den 26. juli 2005 en høring over muligheden for at anvende LRAIC-metoden til at prisregulere produktet mobilterminering (marked 16) og produktet bit stream access (BSA) (marked 12). Det blev på baggrund af høringen besluttet, at LRAIC-bekendtgørelsen skulle ændres, således at der blev mulighed for, at LRAIC kan anvendes på mobilterminering og bit stream access. LRAIC-bekendtgørelsen blev på den baggrund justeret pr. 31. oktober Høringen af branchen i 2005 viste endvidere, at behovet for blandt andet hurtigere internetforbindelser er stigende, og som følge heraf er der behov for, at udbyderne flytter xdsl/dslam-udstyret tættere på slutkunderne. Det har affødt et ønske om adgang til delstrækninger af rå kobber. Den årlige opdatering af LRAIC-modellen for 2007 inkluderede derfor også en udbygning af modellen med tjenesterne BSA (bit stream access) og delstrækninger af rå kobber. Endelig blev det besluttet udelukkende at modellere med den nyeste anvendte Ethernet-teknologi i stedet for den hidtil anvendte ATM-teknologi. 18

21 IT- og Telestyrelsen påbegyndte herefter over sommeren 2006 en opdatering og udbygning af LRAIC-modellen, hvilket, som tilfældet var ved førstegangsudarbejdelsen af LRAIC-modellen i 2002 og ved den seneste revision af modellen i 2005, skete i tæt samarbejde med branchen, herunder særligt TDC og LRAIC-arbejdsgruppen. Der er i de seneste år sket et markant fald i trafikmængden i TDC's net. Faldet i trafik mængden er fortsat i 2006 og skal ses i lyset af, at der flyttes trafik fra TDC's telefoninet over til mobil- og datanet. Derfor er modellen tillige blevet opdateret med nye estimater for den forventede trafikmængde i TDC's net i Den 19. december 2006 blev der truffet endelig afgørelse om nye maksimalpriser for 2007 efter LRAIC-metoden. For år 2007 har TDC dog valgt at lade de faktiske priser på rå kobber og delt rå kobber svare til priserne i år I 2007 besluttede IT- og Telestyrelsen efter drøftelser med parterne at fremrykke fastsættelse af næste års LRAIC-priser senest med udgangen af oktober måned. Den 31. oktober 2007 blev der således truffet endelig afgørelse om nye priser for 2008 efter LRAIC-metoden, herunder at priserne for bit stream access fra 2008 alene er baseret på den nyeste anvendte Ethernet-teknologi. De fastsatte maksimalpriser for rå kobber er over tiden siden 1998 steget mindre end priserne generelt i samfundet, jf. figur 1. Figur 1: Udviklingen i rå kobber prisen og nettoprisindekset over årene Nettoindekseret Rå kobberpris Kilde: IT- og Telestyrelsen vedrørende rå kobber pris, Danmarks Statistik vedrørende nettoprisindekset suppleret med Finansministeriets prognose for 2008 vedrørende nettoprisudviklingen. Den faldende trafik i TDC's net har ført til stigende samtrafikpriser, idet der er færre trafikminutter til at bære de samlede omkostninger. Udbygningen af modellen med bit stream access har medført, at visse omkostningselementer nu kan deles mellem tale og data set i forhold til tidligere, hvilket har trukket i retning af lavere samtrafikpriser jf. figur 2. 19

22 Prisudviklingen for koblet samtrafik siden liberaliseringen af telemarkedet i 1996 frem til i dag fremgår af figur 2. Figur 2: Udviklingen i samtrafikpriserne i perioden 1. januar januar øre pr. minut Lokal Indenfor område Mellem område Samlet Kilde: IT- og Telestyrelsen Figur 3: Månedlig pris for leje af rå kobber og delt rå kobber i EU. (oprettelsesafgift fordelt over 3 år) 18 Euro pr. måned Holland Italien Ungarn Letland DK 2006 Estland Portugal DK 2007 Grækenland Cypern Frankrig Spanien Malta Østrig Litauen EU25 Polen Tyskland Slovenien Belgien Luxenborg UK Tjekkiet Finland Slovakiet Sverige Irland 8,8 9,4 9,8 10,1 10,1 10,2 10,3 10,7 10,8 8,0 11,0 11,0 11,2 11,4 11,8 11,8 11,9 11,9 12,1 12,4 13,0 13,7 14,8 15,4 15,7 9,0 9,6 4,1 5,8 5,9 5,6 3,9 4,6 5,9 3,4 4,7 5,7 3,3 4,9 6,3 4,0 5,3 3,5 7,4 3,6 6,2 7,5 16,5 14,2 16,5 7,9 17,0 9,6 1,2 Kilde: EU-Kommissionens 12. implementeringsrapport Som det fremgår af figur 3 har Danmark for så vidt angår rå kobber internationalt set lave priser. I de senere år har pristrenden for rå kobber i de øvrige EU lande over en bred front været en bevægelse mod de laveste priser i EU. 20

23 I figur 4 nedenfor er illustreret prisændringerne på bit stream access produktet. Som følge af beslutningen om at modellere den nyligt indførte Ethernet-teknologi, blev det besluttet at indføre LRAIC-beregnede priser gradvist over en periode, således at det endelige prisniveau baseret på LRAIC-modellen først indføres fuldt ud i Som det fremgår af figuren, sker der over perioden generelt reduktioner af priserne, omend der for 2 Mbit/s produktet i byområder ( kerne ) er sket en svag prisstigning i Denne pris er dog reduceret i 2008, hvilket blandt andet er et resultat af, at der ikke længere skelnes mellem kerne og periferi i prisfastsættelsen. Figur 4: Den årlige udgift til bit stream access i årene 2006 til 2008 opdelt geografisk på områderne kerne og periferi og på hastighed af forbindelsen Kerne Periferi Kerne Periferi Kerne Periferi Kerne Periferi 512 kbit/s kbit/s kbit/s kbit/s Kilde: IT- og Telestyrelsen Den årlige udgift er beregnet som den årlige lejepris tillagt en tredjedel af oprettelsesprisen. Priserne i 2006 er baseret på standardtilbud fra TDC, hvor priserne er reguleret efter historiske omkostningers metode. Priserne i 2007 er fra LRAIC-afgørelse af 19. december 2006, og priserne i 2008 er fra LRAIC-afgørelse af 31. oktober LRAIC mobil På teleforligskredsen den 20. september 2005 blev det aftalt, at der skulle være mulighed for, at LRAIC metoden kan anvendes til at fastsætte engrosprisen for opkald i mobilnet. Ministeren har som følge af denne aftale den 31. oktober 2006 udstedt en bekendtgørelse om LRAIC prisfastsættelsesmetoden. Metoden sikrer, at prisen dækker selskabernes effektivt afholdte omkostninger. IT- og Telestyrelsen indledte i februar 2007 et samarbejde med konsulentfirmaet Analysys, som bistår styrelsen i udviklingen af en LRAIC prisfastsættelsesmodel for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Projektet vil forløbe frem til maj 2008, hvor 21

24 styrelsen forventer at kunne udmelde LRAIC baserede mobiltermineringspriser gældende fra 1. januar Projektet er opdelt i fire faser. I første fase blev principperne for LRAIC modellen fastlagt. Anden fase vedrørte modelkonstruktionen med særlig fokus på selve netdelen. Tredje fase omhandler omkostningsdelen i modellen. Denne fase forventes afsluttet i februar I projektets fjerde fase fastsættes priserne og forventes som nævnt afsluttet i maj Faserne er til dels overlappende. I forhold til første fase har IT- og Telestyrelsen den 3. maj 2007 afholdt et fælles branchemøde, hvor branchen havde mulighed for at høre styrelsens holdning til de principper, der skulle gælde for udviklingen af LRAIC modellen. Et principnotat blev sendt i høring umiddelbart efter branchemødet. Med hensyn til anden fase har IT- og Telestyrelsen den 26. maj 2007 udsendt en anmodning om data til alle mobiludbyderne. Selskaberne havde frem til 18. juni 2007 til at indsende data vedrørende selskabernes netopbygning. Konsulentfirmaet Analysys kunne i løbet af sommeren færdiggøre et udkast til LRAIC model med fokus på netdelen. Denne model blev den 3. september 2007 sendt i høring i branchen med høringsfrist i udgangen af oktober I relation til fase tre modtog IT- og Telestyrelsen i begyndelsen af september 2007 oplysninger om selskabernes omkostningsforhold. Selskaberne havde desuden mulighed for at levere en egentlig selvstændig top-down LRAIC model. Formålet hermed var, at LRAIC beregningerne skulle foretages på grundlag af selskabernes eksisterende net- og omkostningsstruktur, og at der derigennem kunne opnås viden om særlige omkostningsforhold, som ikke umiddelbart ville blive fanget i LRAIC bottom-up modellen. Det var dog frivilligt for selskaberne at indberette en top-down model, hvilket kun Telia benyttede sig af. Telia havde tid frem til oktober 2007 til at fremsende oplysninger om deres omkostningsforhold. På baggrund af de indkomne høringssvar fra fase 2 og de indkomne oplysninger om selskabernes omkostningsforhold gik konsulentfirmaet Analysys i gang med en tilpasning af LRAIC mobil modellen, og medio december 2007 kunne IT- og Telestyrelsen sende et samlet udkast til LRAIC model i høring i branchen. Høringsfristen herfor var den 4. februar IT- og Telestyrelsen vil i løbet af foråret 2008 færdiggøre LRAIC mobil modellen. Et udkast til endelig model samt prisafgørelse forventes at blive sendt i høring den 28. marts Læs mere om processen for LRAIC mobil på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Revision af LRAIC modellen for 2008 og 2009 IT- og Telestyrelsen afholdt i efteråret 2007 en høring over den eksisterende LRAICfastnetmodel. Baggrunden for høringen var, at IT- og Telestyrelsen hvert tredje år og derfor aktuelt senest i 2008 skal vurdere, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i de foreliggende LRAIC-prisfastsættelsesmetoder, jf. 5 i LRAIC-bekendtgørelsen. 22

25 Høringssvarene fra branchen viste, at der, set i lyset af den betydelige teknologiske og markedsmæssige udvikling, er en række forhold, der taler for, at der gennemføres en mere omfattende ændring i den foreliggende LRAIC-fastnetmodel, således at den blandt andet opdateres til Next Generation Network (NGN). På denne baggrund har IT- og Telestyrelsen i december 2007 iværksat en udbudsforretning med henblik på i løbet af foråret 2008 at have udpeget de(t) konsulentfirma(er), som skal bistå styrelsen i revisionen af LRAIC-modellen. Efter planen skal LRAICpriser for 2010 fastsættes på baggrund af den reviderede model. Læs mere om processen på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Anke over LRAIC-afgørelse for 2007 TDC og LRAIC-arbejdsgruppen har d. 16. januar 2007 til Teleklagenævnet anket ITog Telestyrelsens afgørelse af 19. december 2006 om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for TDC s klagepunkter vedrørte: 1) manglende geografisk differentiering af bit stream access-priser, 2) den tre procents produktivitetsstigning skal udgå af LRAIC-beregningen, 3) for højt trafikestimat for lokal samtrafik og 4) ukorrekte strøm- og køleomkostninger. LRAIC-arbejdsgruppens klagepunkter vedrørte: 1) manglende overgangsordning for prissætningen af rå kobber og delt rå kobber, 2) landsdækkende priser for bit stream access-produkter, 3) ingen kompensation for omkostninger begrundet i ineffektivitet dvs. ingen overgangsordning for bit stream access-priser og 4) overgangsordning for eksisterende bit stream access-kundeforhold. Teleklagenævnet har i sin afgørelse af 5. december 2007 ved en samlet vurderet af alle ovennævnte klagepunkter fundet, at der ikke er grundlag for at give klagerne medhold og heraf besluttet at stadfæste LRAIC-afgørelsen for Teleklagenævnets afgørelse kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Økonomisk tilsyn Dobbeltdækning Hvad er dobbeltdækning? Dobbeltdækningsproblematikken handler om, hvor stor indtægt TDC kan få, når en kobberlinie anvendes til både almindelig telefoni (PSTN) og bredbånd (DSL). Udgangspunktet er, at en kunde kan have både en almindelig telefonforbindelse og en bredbåndsforbindelse på samme kobberlinie. Når kunden betaler sit telefonabonnement til TDC, og TDC samtidig får betaling på engrosniveau for den delte anvendelse 23

26 af kobberlinien til bredbånd, får TDC både en dækning af omkostningerne til den samme kobberlinie og en ekstra indtægt. Deraf navnet dobbeltdækning. Det centrale spørgsmål i dobbeltdækningssagen er: Hvem skal have rabat som følge af, at der nu er to tjenester på samme linie? Konkret løsningsforslag i 2005 Problemstillingen blev adresseret som en del af et udkast til et lovforslag, der blev sendt i høring i efteråret Det blev her foreslået, at dobbeltdækningsproblematikken skulle løses ved, at der blev givet en rabat på engrosniveau til telefonabonnementet, når der var en delt anvendelse af kobberet. Med dette forslag ville det sikres, at de forskellige tjenester, der delte anvendelsen af kobbernettet, delte omkostningerne ligeligt. Høringen over udkastet til lovforslaget viste imidlertid, at der ikke kunne samles bred støtte i branchen til den foreslåede løsning. På mødet i teleforligskredsen den 9. november 2005 blev det derfor aftalt at lade løsningsmodellen udgå af lovforslaget. Dobbeltdækningsanalyse 2006 På baggrund heraf bad Videnskabsministeren IT- og Telestyrelsen om på ny at afsøge mulighederne for at løse problematikken med inddragelse af branchen. Der blev derfor i februar 2006 arrangeret et større møde, hvor branchen fik lejlighed til at give deres bemærkninger og forslag til løsning af dobbeltdækningsproblemet. Dette møde blev fulgt op med en skriftlig høring. Der blev i processen og i høringen fremført mange forskellige holdninger til, hvordan dobbeltdækningsproblemet skulle løses. Der var ikke i branchen enighed om hvilken løsning, der burde anvendes til at løse dobbeltdækningsproblematikken. Som opfølgning på denne proces fremkom TDC i maj 2006 med en frivillig løsning. Denne løsning indebar, at der skulle gives en rabat på 40 kr. til slutbrugeren på fastnetabonnementet, hvis slutbrugeren havde en samtidig bredbåndsanvendelse på kobberforbindelsen. Denne rabat ville også blive givet på engrosniveau. Den 20. juni 2006 leverede IT- og Telestyrelsen sin analyse af dobbeltdækningsproblematikken til videnskabsministeren. Analysen blev forelagt Teleforligskredsen den 23. juni I analysen vurderede IT- og Telestyrelsen, at dobbeltdækningsproblematikken med TDC s initiativ ville være løst. Der var således ikke tale om, at IT- og Telestyrelsen valgte en løsning eller anbefalede valget af denne ene løsning over for politikerne. Der var i dobbeltdækningsanalysen alene tale om en vurdering af en frivillig løsning, som den var udformet af TDC. Lovligheden af TDC s frivillige løsning Cybercity indbragte den 16. juni 2006 en sag til IT- og Telestyrelsen vedrørende lovligheden af den påtænkte løsning, idet den efter Cybercitys opfattelse indebar en ulovlig videregivelse af oplysninger. 24

27 Efter en proces med høring af både TDC og Cybercity, afgav IT- og Telestyrelsen den 7. september 2006 en udtalelse, hvor styrelsen vurderede, at den af TDC påtænkte løsning kunne gennemføres lovligt. Vurderingen skete på baggrund af telelovens 64, der har følgende ordlyd: Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel. IT- og Telestyrelsen lagde blandt andet til grund, at der var tale om videregivelse af en faktureringsoplysning, og at anvendelsen af de aktuelle oplysninger (delt anvendelse af abonnentlinien) i TDC Branchesalg til faktureringsformål måtte anses for at falde inden for det formål hvortil de er givet altså et lovligt formål ifølge telelovens 64, 1. punktum. IT- og Telestyrelsen understregede i udtalelsen, at de videregivne oplysninger fra TDC Branchesalg til afdelingens engroskunder (herunder TDC Detail) udelukkende måtte anvendes af PSTN-engroskunderne til det faktureringsformål, som oplysningerne var modtaget på baggrund af. IT- og Telestyrelsen lagde endvidere også vægt på, at videregivelsen af de pågældende oplysninger ikke adskiller sig fra de oplysninger, der i sagens natur er nødvendig og sker ved bestilling af adgang til TDC s abonnentlinier. Der var således allerede på tidspunktet for udtalelsen i forvejen adgang for alle bredbåndsudbydere til at opnå kendskab til, at der var etableret henholdsvis ikke etableret bredbånd på en given linie. Teleklagenævnet har imidlertid i afgørelse af 9. oktober 2007 givet Cybercity medhold i, at videregivelse af disse informationer er i strid med forbuddet i telelovens 64 om videregivelse af samtrafikoplysninger. Teleklagenævnet har på baggrund af sagen udstedt et påbud til TDC om, at selskabet skal ophøre med at videregive oplysninger om indgåelse af xdsl-aftaler mellem tredjemandsoperatører og slutbrugere til andre afdelinger, søster- eller datterselskaber i TDC. TDC har indbragt Teleklagenævnets afgørelse for domstolene TDC s nye model til opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse IT- og Telestyrelsen har som opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse og påbud den 9. oktober 2007 bedt TDC om at redegøre for, hvorledes selskabet agter at efterleve Teleklagenævnets påbud. TDC fremkom i oktober 2007 med en revideret model til udbetaling af samlerabat, der ikke ifølge TDC s beskrivelse ville kræve en videregivelse af oplysninger i strid med telelovens 64. Modellen baseredes på engrosniveau på, at TDC Branchesalg på baggrund af indkomne ordrer udbetaler samlerabat til selskabets engroskunder, herunder TDC Retail 25

28 uden angivelse af hvilke linier, rabatten udbetales for. På detailniveau baserer TDC sin udbetaling af samlerabat på oplysninger om samtidig anvendelse af linien til både telefoni og bredbånd direkte fra slutbrugeren. TDC anmodede IT- og Telestyrelsen om at afgive en vurdering af modellen. IT- og Telestyrelsen vurderede således modellen i forhold til telelovens 64 og konkluderede, at der med den nye model ikke skete en videregivelse af oplysninger i strid med telelovens 64. IT- og Telestyrelsen påpegede dog i vurderingen, at der fandtes at være problemer med modellen i relation til den kontrolmekanisme TDC havde beskrevet. TDC implementerede herefter i november og december 2007 modellen i forhold til nye kunder og ophørte med at videregive oplysninger fra TDC Branchesalg til TDC Retail. De opfyldte hermed umiddelbart Teleklagenævnets påbud om at ophøre med at videregive oplysninger. I relation til TDC s kunder, der forud for afgørelsen fra Teleklagenævnet af 9. oktober 2007 etablerede bredbånd hos en anden udbyder end TDC, har TDC fastholdt at være berettiget til fortsat at anvende de oplysninger, der allerede er videregivet til TDC Retail. TDC valgte dog at gennemføre en opsigelse af samlerabatten for så vidt angår de af selskabets kunder der modtog samlerabatten på baggrund af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. I forbindelse hermed anmodede TDC den 4. december 2007 IT- og Telestyrelsen om i henhold til telelovens 77 at foretage en vurdering af et udkast til opsigelsesbrev i forhold til telelovens 64. IT- og Telestyrelsen vurderede, at opsigelsen af de af TDC s kunder, der modtog samlerabat på grundlag af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, var en nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse, idet det dog ved identifikation af de relevante kunder ville være nødvendigt at anvende oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. Spørgsmålet om TDC s udkast til opsigelsesbrevs forenelighed med Teleklagenævnets afgørelse blev af Cybercity indbragt for domstolene i form af en begæring om nedlæggelse af fogedforbud mod udsendelse af brevet. Fogedretten fandt det sandsynliggjort, at Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 indeholdt et totalforbud mod at anvende oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, og nedlagde på denne baggrund fogedforbud. Der udestår fortsat endelig afgørelse af spørgsmålet i form af kærebehandling af kendelsen i landsretten, samt justifikationssag ved byretten. IT- og Telestyrelsens opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse og påbud TDC opfyldte i december 2007 formelt Teleklagenævnets påbud om at ophøre med at videregive oplysninger. Som en konsekvens af Teleklagenævnets afgørelse har IT- og Telestyrelsen anmodet TDC om at ophøre med at udbetale rabat på baggrund af de tidligere ulovligt udvekslede oplysninger. 26

29 TDC har spurgt IT- og Telestyrelsen, om det ville være i strid med telelovgivningen, at selskabet således skriver til de af selskabets telefonikunder, som modtager en rabat på baggrund af de ulovligt udvekslede oplysninger, og opsiger denne rabat. IT- og Telestyrelsen vurderede, at det af TDC forelagte brev levede op til telelovgivningens regler, idet brevet blev fundet at være en nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober Den 11. januar 2008 har fogedretten - efter anmodning fra Cybercity - nedlagt forbud mod, at TDC skriver til selskabets telefonikunder, som også beskrevet ovenfor. TDC har kæret fogedrettens kendelse til Landsretten. TDC har endvidere oplyst, at selskabet på baggrund af fogedrettens afgørelse har sat afviklingen af den gamle rabatmodel i bero. Selskabet udbetaler således fortsat rabat på baggrund af de oplysninger, som er blevet udvekslet i strid med teleloven. IT- og Telestyrelsen behandler derfor fortsat sagen vedrørende TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger i IT- og Telestyrelsen tilsynssag med TDC s efterlevelse af Teleklagenævnets afgørelse. Udover de af IT- og Telestyrelsen rejste tilsynssager er der fra flere af TDC s konkurrenter indbragt klagesager for IT- og Telestyrelsen, herunder om TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 og om at TDC s nye model for udbetaling af samlerabat udgør diskrimination i strid med den ikke-diskriminationsforpligtelse TDC er pålagt. IT- og Telestyrelsen forventer at træffe afgørelse i sagerne i løbet af Regulatoriske regnskaber Som følge af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser, hvor TDC på en lang række engrosmarkeder er blevet pålagt forpligtelser om regnskabsmæssig opsplitning og omkostningsregnskabssystemer, udsendte IT- og Telestyrelsen i november 2005 en rapport om regulatoriske regnskaber samt et udkast til bekendtgørelsen om de nye regnskabsregler. De regulatoriske regnskaber skal fra regnskabsåret 2007 erstatte de nuværende forretningsområderegnskaber og forbedre styrelsens muligheder for at udøve sit regnskabsmæssige tilsyn. Efter endt høring over rapporten og udkastet til bekendtgørelse samt en række møder mellem TDC og IT- og Telestyrelsen udsendte styrelsen i april 2006 den endelige bekendtgørelse om fastsættelse af reglerne for regnskabsmæssig opsplitning. Den praktiske implementering af de regulatoriske regnskaber har efterfølgende været genstand for en række møder mellem styrelsen og TDC. IT- og Telestyrelsen modtager de første regnskaber udarbejdet efter de nye regnskabsregler ultimo juni TDC s omkostningsdokumentation 2004 Omkostningsdokumentationen for BSA (bit stream access) har været genstand for en længerevarende sagsbehandling. Hovedproblemet var, at TDC mente, at der ikke kunne fastlægges klare principper for, hvilke omkostninger der blev henført til henholdsvis oprettelse og abonnement. Afslutningsvis fremsendte IT- og Telestyrelsen den 27

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Telekommunikationsret

Telekommunikationsret Tom Latrup-Pedersen Telekommunikationsret &d$5 THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Telekommunikationsrettens genstand 16 1.1. Sondringen mellem infrastruktur og indhold 21 1.2. Den sektorspecifikke konkurrenceregulering

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Dette notat beskriver de væsentligste nye krav i teledirektivpakken

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen Telefagligt Forum 27. august 2014 Agenda u Velkomst u Præsentation af Telefagligt Forum u Status på Liberaliseringsprocessen u Indlæg fra TELE-POST u

Læs mere

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Notat Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Ved brev af 30. november 2005 har Videnskabsministeriet anmodet om at foretage en analyse af mulige løsninger på dobbeltdækningsproblematikken.

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Udgivet af: IT- og Telestyrelsen. Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 E-mail itst@itst.dk www.itst.

Udgivet af: IT- og Telestyrelsen. Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 E-mail itst@itst.dk www.itst. 2 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 E-mail itst@itst.dk www.itst.dk Årsberetning 2004, herunder bilagsdelen, kan også ses på IT- og Telestyrelsens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen.

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen. Bilag Samlet sagsfremstilling i sagen om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat Indledning Nærværende dokument udgør en samlet gengivelse i hovedtræk af Cybercity og TDC s indlæg og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Årsberetning for IT- og Telestyrelsen 2006-2007

Årsberetning for IT- og Telestyrelsen 2006-2007 Årsberetning for IT- & Telestyrelsen 2006-2007 Årsberetning for IT- og Telestyrelsen 2006-2007 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Tlf: 35 45 00 00 Fax: 35 45 00 10 Publikationen

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere