. BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00."

Transkript

1 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Lone afbud p.g.a. sygdom. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Konstituering: Formand : Leif Johannessen, foreslået og valgt Næstformand: Gitte Müermann do Kasserer : Jørgen Ørgaard do Sekretær : Alice Bryder do øvrige: : Lone Christensen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Sag: Siden sidst: * Indsigt nr. 1 gennemset * Lokalrådet, Årsmøde i aften, d * Kontakt fra Adresseavisen, ny ejer, ønsker større samarbejde. Sag: Søspejderne, ansøgning. Modtaget ansøgning om tilskud til sommertur. Bevilget: 3.000,00 kr. Sag: Mols Pensionistforening. Modtaget ansøgning om tilskud. Bevilget: 1.000,00 kr. Sag: Pressemeddelelser: Pressemedd. om konstitueringen til de lokale ugeaviser. Adresselisten sendes til Frank Halle: mols.dk

2 side 02 Sag: Knebel by s udbygning. Ved generalforsamlingen den foreslog en politiker, at Borgerforeningen indsendte forslag til Knebel by s udvikling. Punktet tages op senere. Sag: Evt.: Hans-Erik viste forslag til anvendelse af People Knitwear s haller. Spændende forslag - ombygget til 18 seniorboliger eller måske bare boliger. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

3 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Birgit, Lone, Jørgen. Afbud fra: Lotte og Alice, fraværende: Hans-Erik BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Erhvervsrådet har generalforsamling den Lone har tilmeldt 2 personer. Fremover vil der komme et nyhedsbrev fra Djurslands Erhvervsråd hver anden måned. Vedr. girokort: Vi vil udsende en A4-side sammen med girokortene. Den skal fortælle lidt om Borgerforeningen MOLS og dens virke. Leif mail er en ny tekst til Jørgen, der laver et nyt layout. Leif undersøger vedr. perforering og fortryk af girokortet. Sag: Skiltning v. rundkørslen i Femmøller: Der er klaget over skiltningen ved den nye rundkørsel i Femmøller. Jørgen bemærker, hvad der står på skiltene. Sag: Husleje til Menighedshuset v. 1.hjælpskurser: Menighedsrådet har diskuteret, hvad vi skal betale for leje af Huset, 12 gange til 1.hjælpskurserne. Evt. 280 kr. pr. aften. Leif har sendt et brev til Menighedsrådet og foreslået, at vi går sammen om arrangementerne. Brevet sendt pr. mail for orientering. Sag: Fuldmagtoverdragelse til Jørgen Ørgaard: Jørgen fik underskrevet fuldmagtoverdragelse til giro og til Vistoft Sparekasse.

4 side 04 Sag: Evt.: Husk at melde afbud til møderne. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. NB: Birgit bestiller mødelokale.... /referent. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen. ikke deltaget.. afbud. Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade. afbud. Alice Bryder, sekretær/referent

5 . BORGERFORENINGEN MOLS side 05 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt nr. 2 rundtsendt på mødet for orientering. Sag: Girokort / hvervebrev: Det er besluttet, at hæve kontingentet til 75 kr. pr. år. Jørgen har lavet 2 forslag til brev. Det ene: i A4-format i sort/hvid. Det andet: foldet og farvet og med billeder. Der var bred enighed om det andet forslag. Der blev endvidere givet tilsagn fra Lotte, at Danske Bank evt. kunne sponsorere noget til trykningen. Vi hjælpes alle med at folde på næste møde. Lotte og Jørgen arrangerer med kreditornr. og trykning af fik-kort. Sag: Sommerfest 2002: Alice orienterede om programmet. Onsdag aften endnu ikke besluttet. Fredag aften: Peter og de andre Kopier, Lørdag aften: Peter Belli og Zena. Søndag aften: Djurslandsspillemændene. Susanne Kruse har meddelt, at hun ikke ønsker at føre regnskab for Sommerfesten i år. Grundet andet kassererarbejde i IF Mols. Ulla Nicholaisen spørges. Fuldmagten skal således ændres i banken. Sag: Skiltning v. Molskroen: Manglende skiltning til Mols/Helgenæs + evt. Knebel. Jørgen skriver brev til vejmyndighederne om utilstrækkelig skiltning ved rundkørslen.

6 side 06 Sag: hjælps-kursus: Kontakt fra Menighedsrådet ang. husleje for 8 kursusaftener. Husleje på 280 kr. pr. aften, dog nu nedsat til 150 kr. pr. aften. Dette var ikke meddelt før kursets start, Lotte helt uforstående overfor dette, Hjerteforeningen var villig til huslejetilskud. Afventer påny henvendelse fra Menighedsrådet. De næste kurser flyttet til andet sted. Sag: Grundlovsdag: 05. juni: Leif undersøger vedr. arrangementet i år. Evt.: Lone orienterede: fra Generalforsamlingen i Erhvervsrådet. Forventet kontingentforhøjelse til kr. pr. år. Man var ikke interesseret i passive medlemsskaber, hvorfor vi vel kan betragte os som udmeldte. Gitte orienterede: Årsmødet i Molshallen. Der er en del problemer. Ligeledes har Hallen ingen inspektør p.t., Jette har opsagt sin stilling. Alice orienterede: Afholder ferie fra den og er først tilbage d , hvorfor der ikke kan deltages i Grundlovsmødet. Har nogen hørt om/fra Den Klassiske Musik ang. koncert i Svends Kælder.? Årsplan: drøftes v. næste møde. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. Gitte bestiller lokale og kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

7 . BORGERFORENINGEN MOLS side 07 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Afbud fra Lone, p.g.a. ny reoperation i tommelen. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt rundsendt til gennemsyn. Sag: Girobrev Jørgen har ordnet papirerne til hvervebrevet. Der har været forhandlet priser, og det er endt med, at brevet bliver trykt og foldet. Bliver udsendt snarest. Sag: Sommerfesten på MOLS Programmet er afleveret til trykkeren. Hans-Erik undersøger aktører til optoget søndag d Sag: Skiltning v. Molskroens rundkørsel. Brev fra Teknisk Forvaltning. Det er en sag, som Amtet skal tage sig af. Sag: Grundlovsdag 2002 i Præstens Have i Knebel. Festen er arrangeret v. Menighedsrådet og præsten incl. annoncering. Festtaler: forstanderen fra Filmhøjskolen. Kaffe fra Lyngparken.

8 side 8 Sag: Klassiske koncert i Svends Kælder, /pinsen Leif, Helle og Alice var medhjælpere. Hjemmesmurte flutes og sandwich + lune pizzaer. Overskud af salg, kr ,75. Der har ikke været annonceudgifter i år. Sag: Årsplan: 2002, Alice laver liste. Foredrag: Det undersøges ang. finansiering af foredrag vedr. Gravballemanden, - Lone spørges om opgaven. (Aftenskole/Folkeuniversitet)? Evt.: Bestyrelsesudflugt: tænk over emne. Alice kunne foreslå udflugt til Kalø Slotsruin med frokostkurv, og evt. lidt historisk orientering, bare et forslag. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

9 . BORGERFORENINGEN MOLS side 09 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Afbud fra Lone. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: * Århus Amt har sendt orienteringsblabet INDSIGT, rundtsendt på mødet. * Kontakt fra Djurslands Erhvervsråd, Birthe Larsen. Birgit kontakter vedr. fortsat medlemsskab. Det kan opretholdes for 500 kr. pr. år. * Grundlovsfesten Hyggelig dag, Præsten styrede dagen flot. Forstanderen for Filmhøjskolen holdt grundlovstalen i år. Kaffen blev brygget i Lyngparken og kagerne bagt. Birgit Dam gives som sædvanlig 2 fl. rødvin. * Byjubilæumskomiteen indviterede til evaluering af aktiviteterne og fremlæggelse af regnskabet, den og Alice deltog. Man vil forsøge at fastholde nogle af arrangementerne som årlige begivenheder. Rapport udleveret til Leif. Regnskabet kan findes på Kommunens hjemmeside. Sag: Girokort v. Jørgen: Det viser sig, at der bliver problemer med at identificere medlemmerne, idet kun 1.linie registreres på girokortet. Man er tilbøjelig til at skrive titlen først, således bliver kun dette registreret. Lotte undersøger i banken, om dette kan laves om. Sag: Kvartalsrapport v. Jørgen: Det ses, at kassen drænes lidt rigeligt lige nu. Udsendelse og trykning af girobrev har været den væsentligste årsag. Set i lyset af, at kortene blev udsendt senere i år, må vi vel forvente, at indbetalingerne nok skal komme, når molboerne/helboerne kommer fra ferie og får styr på girokortene.

10 side 10 Sag: Skiltning til MOLS: Iflg. vores brev ang. skiltningen ved Molskroen, har en Ingeniør fra Amtet nu haft kontakt til Leif. Der gives ikke mange muligheder for flere skilte, men måske kunne der ske tilføjelser på de eksisterende, således at Mols og Knebel bliver vist. Leif ringer tilbage ang. forslag. Sag: Bestyrelsesudflugt den 08. sept. 2002: Søndag den 08. sept. blev udtaget som dagen, hvor alle havde mulighed for at deltage. Vi håber også at Lone og Mus kan denne dag. Kalø Slotsruin, Parkeringspladsen kl. 12,00 med madkurv. Hans & Rie inviteres med. Alle medtager kaffe og drikkevarer til sig selv. Frokosten består af: sild Birgit laks Hans-Erik leverposteg - Jørgen steg Leif hønsesalat -- Lotte frikadeller --- Lone brød/smør og ost - Alice kage til kaffen - Rie og Hans Sag: Sommerfesten på MOLS 2002: Alice præsenterede et foreløbigt regnskab. Vi lander formentlig på et resultat på 25/ kr. Det blev endvidere drøftet, hvad vi gør med festen fremover, idet Tivoliet ikke tilbød fornyelse af kontakte til næste år. Det blev besluttet, at der skal indkaldes til samlet drøftelse med IF-Mols og festudvalget. Hvordan kan vi bruge Molshallen og hvad må vi? Alice kontakter Ole Bruus, som er formand for Hallen. Den nye halinspektør er nu tiltrådt. Leif finder en dato for fællesmøde, som passer flest muligt. Det er planen, at afholde medhjælperfest. Alice skriver pressemeddelelse nu. Kontakt til Molshallen ang. mulighederne der. Sag: Projekt Hallerne, People Knitwear: Hans-Erik orienterede om nye projekter. Boliger eller erhverv. Evt.: Næste møde: Fællesmøde med IF-Mols og festudvalget. Leif finder dato.

11 Sommerfest på Mols Møde den 23. september 2002 kl i Molshallen mellem Molshallens bestyrelse og repræsentanter for hovedbestyrelsen i I.F. Mols, Sommerfestkomiteen og bestyrelsen for Borgerforeningen Mols. Deltagere: Ole B. Sørensen Ingrid Fisker Henrik Nielsen Mogens Warsted Erling Brejnegaard Stine Jørgen Jensen Per Kragh Leif Johannessen (ref.) Foreningsrepræsentanterne havde bedt om et møde med Molshallens bestyrelse for at drøfte en eventuel anvendelse af hallen til Sommerfest. Foreningsrepræsentanterne forelagde baggrunden for deres ønsker og de modeller man forestillede sig for Hallens anvendelse. Der blev fra såvel formanden som fra flere bestyrelsesmedlemmer udtrykt stor imødekommenhed overfor de fremlagte forslag. Der var dog også betænkeligheder omkring økonomien i det nye koncept. Umiddelbart kunne man ikke se problemer i at hallen anvendes torsdag aften til Banko på trods af at der ventes omkring 600 gæster. Hallen må max. rumme 780 personer iflg. brandvæsenet. Det er kommet frem, at et mobilt gulvdække i baner til hele gulvet kan lejes for kr. Under hensyn også til denne oplysning, vil bestyrelsen drøfte, om man vil udleje til fest fredag og lørdag. Man forestiller sig hovedindgangen, toiletter, forgang, møderum, cafeteria og kiosk lukket helt af, så al ind- og udgang forgår gennem dørene i sydgavlen og måske gennem dørene i vestfacaden. Toiletvogne lejes som sædvanligt og opstilles passende i forhold til indgangen og den øvrige plads. Det bliver nødvendigt at leje borde og bænke. Hallen opkræver normalt 350,- kr/time for sportsarragementer. I dette tilfælde forestiller man sig en arrangementspris, evt. betaling for forbrug (el, vand) og i øvrigt en klar fordeling af arbejdsopgaver. Det blev fra Sommerfesten pointeret, at det også skal være en ordning som hallen har glæde af. Måske er Sommerfesten kun interesseret i torsdag. Den nyvalgte komité vender tilbage med oplysninger herom, hvorefter Hallen udmelder pris og betingelser. Knebel, den 24. september 2002 Leif Johannessen Referatet er sendt til: Borgerforeningens bestyrelse pr mail Ole b. Sørensen pr. mail til videresendelse til bestyrelsesmedlemmer Alice bedes videreformidle til Sommerfestkomitéen Jørgen Jensen bedes orientere sin hovedbestyrelse

12 . BORGERFORENINGEN MOLS side 12 Mødested: Molsgården, Vistoft, den , kl. 18,00. Tilstede var: Leif, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Sag: Juletræet i Knebel: Hans-Erik tog det gode initiativ til, at Knebel by fik sit egen byjuletræ. Efter startproblemer med, at pærer blev fjernet, står træet nu og knejser midt i bybilledet, flot initiativ. Forskellige sponsorer har bidraget med beløb til lyskæde, strøm og selve træet. Sag: Politikermødet den i Menighedshuset. Hver politiker lagde ud med et oplæg efter eget valg. Gunnar Sørensen, V, Carl-Johan Nielsen, V, Borgmester Jørgen Brøgger, borgl., Finn Thomsen, A, Hanne Týlen, SF. Derudover deltog amtspolitiker Bent Mikkelsen, A, som er medlem af Udvalget for Miljø og Teknik & Sundhedsudvalget. Det blev til en aften med stor spørgelyst og man kom langt omkring. Grenå Sygehuslukning contra hjerteambulance. Mulig kommende kommunesammenlægning. Trafiksikkerhed i Knebel og cykelstier. Vejene på dele af Mols blev stærkt kritiseret, kommunen har 300 km. vej, hvilket siger noget om omkostningsbelastningen. Mols-biblioteket contra bogbus. Mols-Helgenæs som nationalpark, Fuglsø Kro kunne evt. genopstå som kro og turistinformation. Amtspolitiker Bent Mikkelsen bemærkede Sygehussagen, de sorte pletter i trafikken. Regeringen må bevilge flere penge til bedring af trafiksikkerheden generelt. Endvidere havde han bemærkninger til landzoneloven og naturparken m.m. Der var fremmødt 33 tilhører + 6 politikere (panelet)

13 Sag: side 13 Skiltning v. Molskroen: Skiltningen er nu ændret og det er meget bedre, Nogle af skiltene har fået anden plads. Sag: Sommerfest på Mols: Sommerfesten i år var i det store og hele en standardfest med blandingvejr og højt humør. OBS i teltet onsdag aften, kunne bruges og danselysten var stor. Reklamebankoet var udsolgt inden den første time, hovedgevinsten, gavekort fra Århus Charter faldt på en plade fra Grønfeld. Peter og de andre Kopier (Kim Larsen) under-holdte fredag aften, herlig aften for de unge. Ringridningen udførtes lørdag formiddag. Gummistøvlekast-konkurrencen glippede lidt, så der er noget at leve op til - til næste år. Der kunne samles ca. 80 pensionister i teltet til kaffe og kage, dejligt at kunne glæde den ældre generation. Peter Belli underholdte i teltet lørdag aften. Søndagen startede med optog og herefter aktiviteter hele dagen og afsluttet med grillmad. I teltet søndag aften spillede Djurslands Spillemændene glade dansetoner. Som sædvanlig afsluttedes hele Sommerfesten med flot festfyrværkeri. Årets overskud kom til at ligne sidste års med små kr. Sag: Generalforsamling: den kl. 19,30 Molsgården, Vistoft. Punkter til dagsordenen: Skiltning v. Molskroen Førstehjælpskursus Girokort / hvervebreve Sommerfesten 2002 Grundlovsmøde Klassisk Koncert Politikermødet Indledning + afslutning Jørgen Lotte Jørgen Alice Lotte/Hans-Erik Alice Leif Leif. Valg, bestyrelsen: På valg er: Lotte, Lone & Alice Valg, suppleanter: 1. suppl suppl. Valg, revisor: Willy Jensen Annonce: Alice sender annonce til avisen til uge Ordstyrer: Søren Rasmussen spørges. Bespisning: vi skal vel have den traditionelle forloren skildpadde.? Vi tænker over et eller andet oplæg til aftenen, evt. Nationalparken? side 14 Sag: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.

14 . BORGERFORENINGEN MOLS side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, Den kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Nytårskur på Rådhuset d , Leif deltog. Orienteringsbladet INDSIGT, kopi til interesserede. Sag: Sommerfest Ny bestyrelse: Henrik Fjeldgaard, Hans-Erik Mikkelsen, Lotte Schade, Stine Christensen, Jan Birch, Erik Mikkelsen. Programmet godt i gang. Onsdagen tages ud, evt. kirkekoncert onsdag. Sag: Mols Bjerge Feriecenter: Vi har modtaget brev fra Teknisk Forvaltning ang. udtalelse om ændring af forsat hoteldrift på Feriecenteret. Leif skriver pressemeddelelse, emnet vil blive drøftet på generalforsamlingen. Der træffes beslutning om udtalelse på Generalforsamlingen Sag: Naturpark Mols Bjerge: Landets første naturpark kommer formodentlig til at ligge på Mols/Helgenæs, ja måske helt op til Stubbe sø og Rønde Kommune ønsker at få Kalø med i projektet. Vi vender tilbage til emnet på Generalforsamlingen.

15 Sag: side 16 Generalforsamling: den kl. 19,30 Molsgården, Vistoft. På valg er: Lone, Alice og Lotte: Lone ønsker ikke genvalg. Jan Juul Jensen, Grønfeld er spurgt og har accepteret at opstille. Suppleanter: Margrethe Dahl og Birger Moss-Petersen har begge accepteret at ville fortsætte. Revisor: Villy Jensen spørges. Naturvejleder og byrådsmedlem Bo Fisker spørges: ang. foredragsholder for projekt Mols Bjerge Naturpark. Dirigent: Søren Rasmussen spørges. Leif skriver beretningen færdig. Alice kopierer dagsordenen med sangen, Det er koldt derude, på bagsiden. Leif har bestilt skildpadder. Sag: Udrykningslæge Niels Bie: Niels Bie er opsagt fra Amtet som udrykningslæge, dette som besparelse. Lotte kontakter Niels og skriver pressemeddelelse. Sag: Evt.: formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgård Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

16 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Referat fra generalforsamlingen, opsamling: Mols-ambulance, Nationalpark og Koncert i Svend Kælder. Sag: Siden sidst: Vrinners Lokalplan, På opfordring har Leif skrevet et indlæg for Vrinners Beboerforening, drøftes næste gang. Ingsigt: Interessante emner, kopi til alle. Nationalpark: Leif har hentet statens forslag på Miljøministeriets hjemmeside. Erhvervsrådet: Årsmøde, Jørgen deltog. En aften med store visioner for Djursland. Det blev fastslået, at Århus Lufthavn ligger i Tirstrup. Sag: Mols Bjerge Feriecenter: Leif laver skrivelse til Teknisk Forvaltning, og den sendes via mail til os og til pressen + vores hjemmeside. Sag: Møde om lægeambulance/udrykningslæge: Henvendelse fra en gruppe borgere ang. nedlæggelse af udrykningslægen. Man har foreslået et protestmøde, men hvad gør vi. Sag: Indsigelse til Amtet, Sundhedsudvalget: Mod nedlæggelse af udrykningslæge-funktionen. Niels Bie kontaktet ang. forløbet. Niels er opsagt fra Amtet. Kopi sendes til: Borgmesteren, Nina Thomsen, Marianne Als, Carl-Johan Nielsen samt orientering til pressen, udvalget og vores hjemmeside. (Betaling: 1 mill. pr. læge (Niels koster kun halvdelen) side 2

17 Sag: Bibliotekssagen: Leif skriver brev til Økonomiudvalget ang. tilskud til biblioteksudvidelser for at højne servicen. Sag: Medlemskontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat er 75 kr. pr. person. Girokort er udsendt. Jørgen skriver i lokalaviserne herom samt konstitueringen Sag: Konstituering: Formand: Leif Johannessen Næstformand: Gitte Müermann Kasserer: Jørgen Ørgaard sekretær: Alice Bryder Øvrige: Lotte Schade & Hans-Erik Mikkelsen nyvalgt: Jan Juel Jensen, Molsvej 110, Grønfeld, 8400 Ebeltoft, tlf , Sag: Årsopgaver: Leif havde lavet en listning på forhånd, opgaverne fordelt. Evt.: Gitte og Jan er udpeget til Molshallens repræsentantskab. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

18 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. Afbud fra Gitte. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDSIGT rundsendt til gennemsyn. Mols Bjerge som Nationalpark, Nationalpark: møde på Helgenæs, - drøftet, Leif deltog i mødet. Sag: Referat fra tovholderne: Hans Erik: Sommerfesten Onsdagen er slettet og der arrangeres kirkekoncert istedet. Solister/musik er på skinner, Garden er bestilt til optaget søndag. m.m. Ændring af bespisning søndag aften. Der afventes budget til næste møde. Gitte/Alice: Koncert i Svends Kælder, Mols Bjerge. Dato er drøftet: søndag den kl. 12,00 er foreslået. Der søges underskudsgaranti v. Kulturudvalget. Endvidere skal der søges sponsorater, hvis der skal være en mulighed for at få balance i økonomien. Alice har foreslået: Harmonika-drengene (set i TV), (nyt: pris: ,00). Der arbejdes videre med tanken, vi har aftalt møde d Det haster med forslag til arrangementet. Jørgen: Kvartalsrapport: medlemmerne strømmer til, måske er det skriverierne om udrykningslægen, som gør arbejdet for os. Rapport udleveret. Grundlovsdagen: Karpenhøj er fortsat medarrangør, de betaler dagens taler. evt. Nazer Kadar eller evt. Troels Kløvedal. Leif: Udrykningslægen, emnet blev drøftet, Hvad kan/skal mere gøres? Der er skrevet diverse breve til Amtet, politikerne, Kommunen og sundhedsministeren. Brevene sendt til hjemmesiden: Mols.dk. Hans-Erik vil forhøre ved Kommunen, om der er mulighed for 2-strenget uddannelse af brandfolk, så de også bliver redere.

19 side 4 Sag: Evt.: Hilsen fra Lone, takker mange gange for klovnen. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

20 . BORGERFORENINGEN MOLS side 5 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. Afbud fra Gitte. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af udsendt referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Idé til flytning af Egnsarkivet; købe Forskolen på Knebel Bygade. Det kunne være rigtig godt, men hvem har pengene. Sag: Referat fra tovholderne: Jørgen: Vi er nu oppe på 270 medlemmer. Grundlovsmødet: taler: Karpenhøj skaffer en sådan, flere har takket nej tak. Flagalle: OK, musik: OK - Marianne Bie + andre. Og annonce. Hans-Erik: Sommerfesten 2003, OK, - der afventes budget for solister m.m. Alice: Den klassiske - møde hos Gitte d herom senere. Forsøgt kontakt til Pauline Assingh. Sag: Boliger i Balle: Der er inviteret til møde i Balle ang. nye andelsboliger. Ingen af de tilstedeværende kunne deltage, det er samme aften, hvor der er møde i Tved. Gitte spørges. Sag: Udrykningslægen/brandvæsen: Hans-Erik orienterede: Uddannelsen vil give hjælpere med for lidt rutine og det er ikke heldigt. Tanken er derfor opgivet. Evt.: Sag:

21 Møde d hos Gitte + Alice vedr. Den Klassiske i Svends Kælder. Vi har vurderet, at det vil blive for vanskeligt at få dette op at stå igen og ihvertfald i år. Måske kunne der findes andre udveje, hvis andre vil gå med ind i projektet. Vi koncentrerede os derefter om vores bestyrelsesudflugt til den Der er noget igang - spændende, hvis det lykkes. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.... afbud. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

22 . BORGERFORENINGEN MOLS side 7 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Sag: Referat fra Tovholderne: Jørgen: Der er nu 276 medlemsskaber, vel hjulpet af Borgerforeningens medvirken til omtalen af forringelse for Molsområdet m.h.t.udrykningslæge og lægebil / ambulance. Grundlovsfesten, OK, festtaler journalist Leif Hjernø, indrykket 3 annoncer. Alice/Gitte: Koncert i Svend s kælder er opgivet for i år. Måske har vi fået nogle nye indput og mulighed for kontakt til Kommuneunderskudsgaranti inden næste år. Anden mulighed var at kontakte og evt. hæfte sig på det nye koncept kaldet: DaMuCo (Danish Music Consort). Formand Michael Deltchev, markedschef Lisbet Bodilsen. Bestyrelsesudflugt d program til næste gang. Foredragsaften: Alice har haft kontakt til Pouline Assingh, som er villig til at lave en aften i Menighedshuset (Hun er dog næsten helt holdt op med disse foredrag, familien derhjemme skal også plejes.) Måske skulle vi foreslå emner som Hvalfangeren fra Helgenæs (6000 år f.k.) og på det seneste har vi set/hørt om udgravningerne i Boeslum/Dråby. Vi skal vel finde en dato først i oktober måned. Lotte/Hans-Erik: Sommerfesten: Der mangler hjælpere til lørdag og søndag eftermidag, kontakt til Henrik Fjeldgaard: tlf / Jan: Nationalparken, intet nyt. Leif: Udrykningslægen - takkebrev. Sag: Mosen / Præstens krat: Leif kontakter Ole Jensen ang. afvandingen og det uheldige omkring dette.

23 side 8 Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

24 . BORGERFORENINGEN MOLS side 09 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Jørgen, Jan og Alice. Afbud fra: Lotte og Hans-Erik. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDBLIK rundtsendt på mødet for gennemsyn. Sag: Mols Rideklub: Der er den modtaget brev om ansøgning af tilskud til Rideklubben for etablering af bane/spring m.m. Det er besluttet at bevilge kr ,00 til fordeling på aktiviteterne. Jørgen sender pengene, når kontonr. foreligger. Sag: Tovholderne: Jørgen: regnskab, overskud til dato: kr ,42 Arrangement i Svends Kælder: Søndag den kl. 15,00. Jørgen laver annonce, plakater, billetter og henter øl og vand. Indhenter lejlighedstilladelse fra Politiet. Alice kontakter brandvæsenet og sørger for branddaskere. Jan og Alice sælger billetter. Gitte og Alice: Bestyrelsesudflugt: Alle møder ved Saltcenteret på Mariager Havn kl. 11,00. Vi medbringer selv frokostkurv og drikkevarer. Leif tager dog snaps med. Lone var inviteret, men sendte afbud p.g.a. sygdom i familien. Der følges op på foredrag med Pauline Assingh, ( kl. 19,30) Nationalparken, Jan: Jan deltager i mødet på Rådhuset den kl. 09,00, suppleant for Leif. Leif: Udrykningslægen: Hans Ole Kruse, Tved har købt en brugt ambulance, der er indhentet tilladelse til udrykningskørsel. Biblioteket: Dialog i avisen med skolelederen fra Molsskolen - drøftet. Sommerfesten 2003: Leif deltager i møde senere i aften.

25 Sag: side 10 Præstens Krat: Der er nu lavet rørledning fra Krattet. Leif følger sagen. Sag: Skoletandplejen: Der skal foretages sammenlægninger, sagen dog endnu ikke afklaret iflg. Jørgen. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade. afbud... Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

26 . BORGERFORENINGEN MOLS side 11 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Jan deltog ikke. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af udsendt referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Afregnet beløb til Mols Rideklub. Sag: Hospice på Djursland: Formand Susanne Hogrefe opfordrer alle til at indmelde sig til foreningen. Borgerforeningen støtter med kontingentet på 300,00 kr. Sendes på vedhæftede girokort. Sag: Referat fra tovholderne: Jørgen: vedr. Svends Kælder arrangement til næste år: Sender ansøgning om underskudsgaranti ( kr.) Herefter tages stilling til næste års arrangement. Politikermøde i november: Jørgen tager kontakt til politikerne. Hans-Erik / Lotte: Sommerfesten Der er forventet overskud på ,00 kr. Der er stadig uklarhed om fordeling af overskuddet, dette har været drøftet på møde med foreningernes formænd + sommerfestudvalget. Borgerforeningen er afhængig af tilførsel fra sommerfesternes overskud. Af hensyn til momsfritagelsen er det betænkeligt at man forsøger at omgås ansøgningens intensioner. Lotte foreslår, en annonce i Lokalavisen, for at synliggøre Borgerforeningen s tilstedeværelse og henvise til vores hjemmeside, hvor man kan se vores virke i lokalsamfundet. Lotte: førstehjælpskurser: Kurserne bliver afholdt på Molsskolen, Orienteringslokalet, (det tidligere bibliotek).

27 side 12 Alice: foredragsaften i Menighedshuset, mandag den kl. 19,30: Emnet blev jernalderfund og herunder Gravballemanden, som det mest interessante fund. Menighedshuset er bestilt, annonce afsendes til Lokalavisen 2 gange. Der er bestilt kaffe til 40 personer. Ny værtinde: Ruth Althaus, Skolesvinget 1, tlf Leif: Udrykningslægen, et hot emne til politikermødet. Nationalparken: Styregruppen og andre interesserede var invisteret til konference i Fuglsøcenteret søndag den Der blev drøftelse i nogle arbejdsgrupper, Leif orienterer. Jan kontaktes. Desuden bliver der afholdt et seminar på RUC, Roskilde. Der er 5 fripladsen til styregruppen. Leif kan ikke deltage, Alice og Gitte er interesserede. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

28 . BORGERFORENINGEN MOLS side 13 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Jan deltog ikke. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDSIGT rundtsendt på mødet til gennemgang.- Mols Rideklub har sendt takkebrev, der er bl.a. indkøbt en mini-pony. Sag: Referat fra tovholderne: Sommerfesten 2003.: Lotte og Hans-Erik orienterede. Overskudet i år fordeles som vi plejer. Jørgen har sendt faktura til Henrik Fjeldgaard, dog uden beløb. PS: der er taget hul på næste års underholdningsforslag. Julefrokosten: Gitte arbejder med sagen, hvor skal vi spise holde møde den Politikermødet d : Jørgen skriver til politikerne, annonce og pressemeddelelse. Jørgen er ordstyrer. 1.hjælpskursus + Hjerteforeningen: Lotte orienterede om, at kurset er rykket frem til februar 2004, grundet at pengene er opbrugt for i år hos Hjerteforeningen. Foredragsaften m. Pauline Asingh: Jernalderen og Gravballemanden. Alice Leif køber 6 fl. vin som betaling. Alice trykker sangen: I skovens dybe stille ro. Udrykningslægen: Leif Knud Bak følger sagen op på manglende alarmeringer til Lægebilen, Niels Bie. Juletræ: Hans-Erik. Egefjord kontaktes for 2 stk. juletræer, idet man forsøger at opstille også i Tved. Evt. sponsor til lyskæde, evt. Tved Sparekasse kunne komme på tale. Fortov v. Knebel Præstegårdsdige, undersøges.

29 side 14 Sag: Ebeltoft Brandvæsen: Beredskabschefen vil hverve folk til Knebel Brandstation. Ønsker at holde et møde med bestyrelsen. Han inviteres til næste bestyrelsesmøde. Den PS: Har givet tilsagn om at møde med 3 mand. Sag: Turistforeningen: Kaj Larsen ønsker møde m. Borgerforeningen. Vi skulle finde nogle emner. Melde tilbage ang. dagsorden. Sag: Fuglsøcenteret: Henvendelse fra Erling Post ang. udstilling til påske. Udstilling om Mols Bjerge. Leif ringer tilbage. Sag: Evt.: Generalforsamling: kl. 19,30 Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. PS: HUSK at bestille til 3 ekstra. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade... ikke deltaget. Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

30 . BORGERFORENINGEN MOLS side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Afbud fra: Gitte og Lotte. Invitation af 3 mand fra Ebeltoft Brandvæsen. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt rundtsendt til gennemsyn. Sag: Referat fra tovholderne: Politikermødet, Jørgen: har skrevet referat til beretningen. Opfordringer fra aftenen: Debat om Kommuneplan / Lokalplan for Knebel by. Molsarkivet: på borgmesterens opfordring undersøges vedr. nyt lokale og evt. andre frivillige medarbejdere, ellers pakkes tingene sammen og sendes til Ebeltoft. Foredrag: Alice: interessant aften om Gravballemanden v. Pauline Asingh. 30 deltagere. Juletræ, Hans-Erik: lørdag den der opstilles juletræer i Knebel og Tved. Træerne er betalt af Borgerforeningen samt indkøb af 1 flaske til vognmanden, som kører gratis. Nationalparken, Leif: Næste styregruppemøde d Bestyrelsen deltager i arbejdsgrupperne: Erhverv, Leif Kultur Jørgen Natur Gitte og Alice Sag: Molsarkivet: Leif har talt med Egon Petersen om frivillige til Molsarkivet. Interesserede er: Preben Vinther, Læggerholm og Rasmus Rytter Laursen, Fuglsø, endvidere interesse fra Finn Ros Petersen, som tidligere har været engageret. Det har været på tale, at Molsarkivet evt. skulle ind under Ebeltoft Museum, hvis der ikke findes andre muligheder. Hans-Erik orienterede om lokaler på Brandstationen, som evt. kunne blive egnede. Der er 150 m2 ialt, hvoraf der kun bruges de 30 m2. Leif skriver pressemeddelelse herom og kontakter Borgmesteren.

31 side 16 Evt.: Sag: Debat med Brandmændene: stationsleder Hartvig Dahl, Søren Peter Sørensen og Jens Otto Hansen. Dette er affødt af, at det kniber meget at få brandfolk fra Molsområdet og især Knebel by, idet man ikke må bo længere væk end 8 min. fra Brandstationen. Vrinners er dog også OK. Brandbilen skal kunne være fremme i l a. 15 min. Bemandingen er 1 holdleder + 7 mand (svende). Ansættelsesbetingelserne: fast vederlag: 350 kr. pr. md. (rådighedstillæg) og ved udrykning betales mindst for 2 timer (a 131,- kr.). Man deltager i 12 øvelser pr. år, a min. 2 timer. Betaling pr. år ca kr. Tiltag: 1. Pressemeddelelse og annonce. Hartvig og Leif laver pressemeddelelse. Debat i gang om manglende brandfolk. 2. Personlig mail/brev for rekruttering. Hans-Erik behjælpelig med at finde emner. Næste møde: den kl. 18,00 på Mols Bjerge Feriecenter. Gitte bestiller lokale og mad.... afbud. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade... deltog ikke. Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

32 . BORGERFORENINGEN MOLS side 17 Mødested: Mols Bjerge Feriecenter, Knebel den , kl. 18,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Jan deltog ikke, Lone er inviteret. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Sag: Referat fra tovholderne: Gitte: Molshallen, Det går meget bedre i Hallen, og regnskabet viste et lille overskud. Hans-Erik: Juletræer, der er opstillet juletræer i Knebel og Tved. Træet i Tved kom til at stå v. Forsamlingshuset, hvor vi havde forestillet os, at det skulle stå v. Tved Sparekasse, idet de ville sponsorere lyskæden. Knud Sørensen kørte gratis med lastvogn og krav, hertil købt 1 fl. Dr.Nielsen-snaps. Vakse brand-mænd fra Knebel Brandstation opstillede træerne. Alice skriver en lille pressemeddelelse til aviserne. Jørgen: Der er nu 287 medlemmer Sag: Generalforsamlingen , torsdag kl. 19,30, Molsgården, Vistoft. Emner til beretningen: Leif: lægeambulance/udrykningslæge Leif: Bibliotekssagen/Molsarkivet Hans-Erik/Lotte: Sommerfesten Jørgen: Koncert i Svend Kælder Jørgen: Grundlovsdag s mødet i Knebel, Præstens have Alice: Foredragsaften m. Pauline Asingh. Leif: Nationalparken. Jørgen: Politikermødet, 5. november Lotte: Førstehjælpskurser Hans-Erik: Juletræer, Leif: Ebeltoft Brandvæsen/ Brandmænd til Knebel

33 side 18 Annoncer: Alice Indrykkes uge 4: Ebeltoft Folketidende do 5: Adresseavisen do 6: Lokalavisen + pressemeddelelse: Bemærke, at generalforsamlingen er en torsdag aften. Amtsborgmester Flensted Jensen er inviteret til at tale om strukturkommissionen s forslag om kommunesammenlægninger m.m. Valg: På valg er: Leif (ønsker ikke genvalg) Jørgen, villig til genvalg Hans-Erik, do Gitte, do Nye emner til bestyrelsen: Leif spørger Birger Moss-Petersen, nuværende suppleant. Lone Christensen har accepteret opstilling som suppleant. Revisorer: Dagsorden: Ordstyrer: Mad: På valg er: Egon Pedersen Alice trykker ca. 40 stykker. På bagsiden trykkes sangen: Det er hvidt derude. Jørgen kontakter Søren Rasmussen Drøftes på næste møde. Sag: Brandmændene: Der er tilkommet 2 brandmænd fra Vrinners på foranledning af aviskampagne. Der har været meget positiv respons fra befolkningen. Næste tiltag bliver: udsende breve til mulige emner, Hans-Erik er behjælpelig. Leif kontakter Hartvig herom. Sag: Molsarkivet: Bygningen er ikke i særlig god stand. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning.

34 side 19 Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade... deltog ikke. Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

35 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Thomas og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Referat fra generalforsamlingen d , evt. opsamling: Sag: Konstituering: Formand: Jørgen Ørgaard Næstformand: Gitte Müermann Kasserer: Margrethe Dahl Jacobsen Sekretær Alice Bryder Øvrige: Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade Thomas Glob Den har vi modtaget endelig udmelding fra Jan Juel, som ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen p.t. Margrethe er derfor kontaktet. Sag: Medlemskontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat er 75 kr. pr. person. Jørgen bestiller girokort Sag: Tovholdere: Oplistning af samtlige opgaver vil blive lavet. Drøftet i aften: SOS-gruppen: Thomas Koncert i Svends Kælder: d : Gitte, Thomas og Alice Sommerfest på MOLS: Hans-Erik og Lotte

36 side 2 Sag: Evt.: Hans-Erik orienterede: der er nu tilmeldt 6 nye brandmænd. Flot. Ang. ny kasserer: Margrethe har indvilget i, at ville gå ind som kasserer, kan dog ikke deltage i næste møde, idet der er Molbo-teater. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann. afbud... kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

37 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Thomas og Alice. Afbud fra Margrethe, Lotte fraværende. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Bladet INDSIGT rundtsendt for gennemsyn. Sag: Tovholderne: Jørgen: Erhvervsrådet: der har været afholdt generalforsamling, mundtlig referat herfra. Debat om Kommunestrukturen fyldte jo meget denne aften. Grundlovsdag 2004.: Karpenhøj betaler taleren, som evt. bliver Keld Kaplev.Musik: evt. Musikskolen eller familien Bie. Kaffe fra Lyngparken, 25 kr. pr. person (kaffe, kage og lagkage + engangsservice.) vi skal selv afhente.vi må hjælpes ad, de som kan. Gitte, Thomas & Alice: arrangement i Svends Kælder. Der arbejdes videre med sagen, der er enighed om, at der ikke skal bruges strøm til forstærkere. Alice: Familien Bie kan komme på tale, - Dou med Baltisk musik, klarinet og harmonika, evt. samlet arrangement også for børn, undersøges. Thomas: Bassics, (7 unge mandlige sangere uden instrumenter) undersøges + evt. kontakt til Calle om emner og pris. (aftalt max kr.) Hans-Erik & Lotte: Sommerfest Hans-Erik orienterede om programmet, som lyder rigtig godt. Der er noget for enhver smag. Sag: Lokalarkivet: Et egnsarkiv skal være lokalt og på Mols, der er derfor taget initiativ fra Forvaltningens side med Søren Valbak og museumsleder Vedsted som initiativtagere. Gitte tager kontakt til P.E.Bærendsen om evt. ideer. Der er fortsat ideer med Brandstationen evt. kædet sammen med, at der kommer rekvisitter retur fra det lukkede Brandvæsens-museum i Århus. Et lokale på ca. 100 m2 ville være ønskeligt. Jørgen spørger Jan Birk, om han vil være tovholder for dette. Sag:

38 side 4 Lokalplan for Knebel: Jørgen har haft kontakt til byplanlægger Mika Leth Petersen og fået ideer til at indkalde gamle og lokale mennesker, som kender til Knebel s historie. Jørgen finder eller efterlyser sådanne personer, som vil komme og fortælle og evt. vise gamle billeder. Efteråret vil være glimrende som start på et forløb herom. Sag: Genbrugsstationen, Knebel: Der har været rettet henvendelse til Borgerforeningen om der kunne gøres noget for at ændre åbningstiderne. Genbrugsstationerne er underlagt RENO-DJURS, og det vides, at Ebeltoft Kommune har særstatus med 3 stationer, andre har kun 1. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at røre ved de gældende åbningstider. Det må ses at være en stor fordel, at ikke alle evt. skulle køre til Ebeltoft med sit skrald Sag: Flerårigt medlemsskab: Mindst 1 person har ønsker flerårigt medlemsskab (10 år) Beløbet er indbetalt i år. Det er besluttet, at der er mulighed for dette. Jørgen har lavet et lille opråb til avisen om medlemsskab. Sag: Evt. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

39 . BORGERFORENINGEN MOLS side 05 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud fra Thomas. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt: rundtsendt for gennemsyn. Knebelvig Bådelaug: oversigt over det nye havn, medlemsskab. Hjemmesiden: Jørgen kontakter Frank for ajourføring af orienteringsstof. Sag: Tovholderne: Koncert i Svends Kælder den Thomas, Gitte og Alice: Klezmerduo: kl. 14,00 spiller og synger i 2 timer med indlagt kaffepause. Pris ,00. Der planlægges salg af kaffe og kage, øl og vand. Efter koncerten kl. 16,00 prøver vi at få fat i en falkonér, Pris: 2.500,00, som vil give opvisning. Bestyrelsesudflugt: Gitte og Alice: den er foreslået. Molshallen: Thomas og Gitte: Der er tilfredshed i bestyrelsen og det kører godt. Molssangbogen: Gitte undersøger ved Lokalrådet. Præstegårdsdiget: Hans-Erik, undersøger om evt. reparation. Sommerfest: Hans Erik: Programmet er klar, et rigtig godt jubilæums-program. Førstehjælp: Lotte: Hjerteforeningen udsætter kurset til september måned. Sag: Vejstriber, Knebel-Vrinners: Skrivelse til Teknisk Udvalg ang. manglende afstribning, Jørgen. Sag: Lokalarkivet; Mødet den blev udsat. Afventer et nyt, Jørgen rykker for afklaring.

40 Sag: side 06 Lokalplan - Knebel: Hans-Erik: kontrakt til Søren Pedersen, Knebel. Aftale møder til efteråret Sag: Manglende skiltning vedr. Randers Centralsygehus. Det er bemærket, at der mangler skiltning til Sygehuset, når man kommer over Strømmen (broen), skal man til højre eller venstre? Jørgen skriver til Amtsrådet herom. Sag: Flytning af by-skiltet i Vrinners, indkørsel fra nordsiden. Hans-Erik har bemærket, at man med fordel kunne flytte skiltet længere mod nord og før det famøse sving, som har kostet flere ulykker og endog menneskeliv, idet farten mange gange er alt for høj i forhold til sving og vejhældning. Jørgen skriver brev herom til kommunen. Sag: Evt. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

41 . BORGERFORENINGEN MOLS side 7 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud: Gitte & Thomas, - Lotte. - Jan Birk var inviteret. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt nr. 4 rundtsendt til gennemsyn. Sag: Referat fra Tovholderne: Hans-Erik: Sommerfesten: program og tilladelser er OK. - flot program. Præstegårdsdiget: evt. fornyelse af skrænten, der arbejdes fortsat på sagen med Menighedsrådet. Jørgen: Grundlovsdag: Jørgen/Egon henter kaffen i Lyngparken. Pressemedd. til aviserne OK. Evt. salg af øl og sodavand, hvis kaffen slipper op. Nationalparken: Borgermøde d kl. 19,00 i Rosmus Skole. Alice, Gitte og Thomas: Koncerten i Svends Kælder: Falkonerén vil gerne komme kl. 14,00 og det er OK. Musikken kl. 15,00, Kaffepause, hvornår, der sælges kaffe og kage, øl og vand. Pladsen reserveret v. Egefjord, OK med falkonér. Godt initiativ. Gitte spørger Kurt Dahl ang. lån af festsal v. regnvejr og evt. lån at 10 termokander. Pressemedd. til lokalaviserne. Der skal aftales vedr. plakater og billetter, Jørgen spørges, idet det var så fint sidste år. Bestyrelsesudflugt d : Forslag, Skandinavisk Dyrepark med frokostkurv. Det aftales nærmere v. næste møde. Leif, tidl. formand inviteres med - Alice kontakter. Molssangbogen: Gitte skulle undersøge, hvor mange der er solgt, idet der ikke er indbetalt noget beløb endnu.

42 side 8 Sag: Lokalarkivet: Jan Birk inviteret til debatten. Lokalarkivet er pakket sammen under ledelse af Vedsted, Ebeltoft Museum. Forvaltningschef Søren Valbak bliver tovholder. Ny placering: flere forslag kom på bordet, Jan Birk havde et forslag med, som omhandlede Cama s lokaler. Jan blev udnævnt som tovholder. Jørgen tager kontakt til museumsinspektør Vedsted og med Jan som kontaktperson. Der tages dog først kontakt til Søren Valbak på B -& Kulturforvaltningen. Sag: Lokalplaner for Knebel Jørgen har lavet et forslag til møderne i efteråret. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.... afbud. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade... afbud. Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

43 . BORGERFORENINGEN MOLS side 9 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud fra Lotte, Thomas ikke mødt. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Knud Bak, SOS-gruppen har haft rettet henvendelse ang. konkrete sager og skrivelser med Amtet, Borgerforeningen vil ikke gå ind i noget slagsmål. Der er givet 1 flaske vin til Knud s fødselsdag. Bibliotekssagen: drøftet og vurderet, at vi ikke gør mere ang. fastholdelse af skole og folkebibliotek. Der er ingen, som har rettet henvendelse herom. Nu er der så biblioteksbus 2 gange pr. uge i Knebel. Sag: Referat fra Tovholderne: Molshallen: Gitte og Thomas var med til sidste årsmøde, og der kunne berettes om et lille overskud samt god energi og stemning. Knebel Lokalplan: Hans-Erik indsamler fortsat materiale, har kontakt til flere ældre medborgere, som ligger inde med billeder m.v. Sag: Lokalarkivet: Museumsinspektør Vedsted deltager gerne i forberedelserne og registrering af materialet. Forvaltningschef Søren Valbak styrer økonomien. Kontrakt for lejemål: Hans-Erik har forslag til kontrakt. Dette er tilsyneladende den billigste løsning og med en rigtig god beliggenhed. Der vil være plads til andre lejere, idet der er flere ledige lokaler.

44 Sag: side 10 Sommerfesten Hans-Erik berettede. Der var dårligt vejr alle dage. Der har været mange uheld, indbrud og fejldisposioner, så alt i alt må der påregnes et underskud i år. Vi afventer resultatet, og modtager det med oprejst pande og siger tak til dem, som har arbejdet hårdt for afholdelse af sommerfesten. Der manglede bl.a. 100 mennesker i teltet både fredag og lørdag. Sag: Svends Kælder, Mols Bjerge, kl. 14,00 Jørgen: laver annonce til aviserne, bl.a. Ugepressen og evt. * sender evt. 2 billetter til udvalgsformanden Jørgen Brøgger (iflg. Valbak) har lavet plakater (alle har fået udleveret til ophængning)og billetter og skilte, samt opsætning af disse. Indkøber og medbringer øl og vand, pris: 10 kr. for øl og 5 kr. for vand. Hans-Erik: hjælper med opstilling og salg. + kontakter brandmyndigheder og fremskaffer mindst 2 branddaskere samt affaldssække. Margrethe og Thomas: salg af billetter ved indgangen til området samt check på kr til Klezmerduo, Alice forsøger at finde lille bord og 2 stole samt byttepenge. Jørgen kommer med pengekasse. Thomas: møder i god tid for modtagelse af Falkoneren Hans L. Nielsen fra Ebeltoft ZOO. Alice: skriver ny pressemeddelelse til aviserne + Sommeravisen. Ansøgning til Grenå Politi. Kontakt til Egefjord m.h.t. pladsen og græsslåning. Byttepenge til salgsboden og kontanter til Falkoneren. Kaffekander med kaffe samt hjemmebagt kage + Molbokringle (indkøb af plastkrus, paptallerkener og servietter). Spørger Leif om salgsbord. Kommer i god tid for modtagelse af Klezmerduo og evt. Falkoneren. Gitte: fritages grundet skønhedsoperation. Lotte: Må meget gerne hjælpe til, hvor der mangler. Sag: Bestyrelsesudflugt d, kl. 10,00 Turen går til: Skandinavisk Dyrepark i Nødager. Vi mødes med medbragt kaffe og madkurv. Hvis vejret tillader samles vi om formiddagskaffen før den vilde jagt rundt i hele parken. Vi aftaler så et tidspunkt for spisning af den medbragte madpakke, (her er det, at formanden plejer at give en lille en). Parken har åben fra kl 10,00-17,00. Da kassen er lidt slunken, betales der kun for bestyrelsen. Alle familiemedlemmer skal være hjertelig velkommen

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00.

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. . BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Lone afbud p.g.a. sygdom. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag:

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00 . BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Thomas og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: 01-2004 Referat

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2005. side 20 Mødested: Lyngparken, Knebel den 11.01.2006, kl. 19,00

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2005. side 20 Mødested: Lyngparken, Knebel den 11.01.2006, kl. 19,00 . BORGERFORENINGEN MOLS - 2005. side 20 Mødested: Lyngparken, Knebel den 11.01.2006, kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Erling og Alice. Ikke tilstede: Thomas BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag:

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, Den 13.01.2003. kl. 19,00

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, Den 13.01.2003. kl. 19,00 . BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, Den 13.01.2003. kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: 46-2002 Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard.

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. 1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016? Nej 2. Andre punkter

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag d. 25. marts 2014 Mødested: Hos TL Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: TL Tegnstyrer: DV Kvaje

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne 1. Opfølgning Rindsholm festen møde med festudvalget dato? 2. Hvordan

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Bemærkninger til sidste ref: Referatet for gf siger at kasseren opfodre til at revisoren skal have en flaske rødvin og chokolade. dette er selvfølgelig den tidligere kassere Dato: 22. oktober 2013 Det

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. juni 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: HC, MJM, KDP, MM, LM Afbud: BL, KA, EJ, PJ, EO Fravær: PR, KFG Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere