. BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00."

Transkript

1 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Lone afbud p.g.a. sygdom. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Konstituering: Formand : Leif Johannessen, foreslået og valgt Næstformand: Gitte Müermann do Kasserer : Jørgen Ørgaard do Sekretær : Alice Bryder do øvrige: : Lone Christensen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Sag: Siden sidst: * Indsigt nr. 1 gennemset * Lokalrådet, Årsmøde i aften, d * Kontakt fra Adresseavisen, ny ejer, ønsker større samarbejde. Sag: Søspejderne, ansøgning. Modtaget ansøgning om tilskud til sommertur. Bevilget: 3.000,00 kr. Sag: Mols Pensionistforening. Modtaget ansøgning om tilskud. Bevilget: 1.000,00 kr. Sag: Pressemeddelelser: Pressemedd. om konstitueringen til de lokale ugeaviser. Adresselisten sendes til Frank Halle: mols.dk

2 side 02 Sag: Knebel by s udbygning. Ved generalforsamlingen den foreslog en politiker, at Borgerforeningen indsendte forslag til Knebel by s udvikling. Punktet tages op senere. Sag: Evt.: Hans-Erik viste forslag til anvendelse af People Knitwear s haller. Spændende forslag - ombygget til 18 seniorboliger eller måske bare boliger. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

3 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Birgit, Lone, Jørgen. Afbud fra: Lotte og Alice, fraværende: Hans-Erik BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Erhvervsrådet har generalforsamling den Lone har tilmeldt 2 personer. Fremover vil der komme et nyhedsbrev fra Djurslands Erhvervsråd hver anden måned. Vedr. girokort: Vi vil udsende en A4-side sammen med girokortene. Den skal fortælle lidt om Borgerforeningen MOLS og dens virke. Leif mail er en ny tekst til Jørgen, der laver et nyt layout. Leif undersøger vedr. perforering og fortryk af girokortet. Sag: Skiltning v. rundkørslen i Femmøller: Der er klaget over skiltningen ved den nye rundkørsel i Femmøller. Jørgen bemærker, hvad der står på skiltene. Sag: Husleje til Menighedshuset v. 1.hjælpskurser: Menighedsrådet har diskuteret, hvad vi skal betale for leje af Huset, 12 gange til 1.hjælpskurserne. Evt. 280 kr. pr. aften. Leif har sendt et brev til Menighedsrådet og foreslået, at vi går sammen om arrangementerne. Brevet sendt pr. mail for orientering. Sag: Fuldmagtoverdragelse til Jørgen Ørgaard: Jørgen fik underskrevet fuldmagtoverdragelse til giro og til Vistoft Sparekasse.

4 side 04 Sag: Evt.: Husk at melde afbud til møderne. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. NB: Birgit bestiller mødelokale.... /referent. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen. ikke deltaget.. afbud. Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade. afbud. Alice Bryder, sekretær/referent

5 . BORGERFORENINGEN MOLS side 05 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt nr. 2 rundtsendt på mødet for orientering. Sag: Girokort / hvervebrev: Det er besluttet, at hæve kontingentet til 75 kr. pr. år. Jørgen har lavet 2 forslag til brev. Det ene: i A4-format i sort/hvid. Det andet: foldet og farvet og med billeder. Der var bred enighed om det andet forslag. Der blev endvidere givet tilsagn fra Lotte, at Danske Bank evt. kunne sponsorere noget til trykningen. Vi hjælpes alle med at folde på næste møde. Lotte og Jørgen arrangerer med kreditornr. og trykning af fik-kort. Sag: Sommerfest 2002: Alice orienterede om programmet. Onsdag aften endnu ikke besluttet. Fredag aften: Peter og de andre Kopier, Lørdag aften: Peter Belli og Zena. Søndag aften: Djurslandsspillemændene. Susanne Kruse har meddelt, at hun ikke ønsker at føre regnskab for Sommerfesten i år. Grundet andet kassererarbejde i IF Mols. Ulla Nicholaisen spørges. Fuldmagten skal således ændres i banken. Sag: Skiltning v. Molskroen: Manglende skiltning til Mols/Helgenæs + evt. Knebel. Jørgen skriver brev til vejmyndighederne om utilstrækkelig skiltning ved rundkørslen.

6 side 06 Sag: hjælps-kursus: Kontakt fra Menighedsrådet ang. husleje for 8 kursusaftener. Husleje på 280 kr. pr. aften, dog nu nedsat til 150 kr. pr. aften. Dette var ikke meddelt før kursets start, Lotte helt uforstående overfor dette, Hjerteforeningen var villig til huslejetilskud. Afventer påny henvendelse fra Menighedsrådet. De næste kurser flyttet til andet sted. Sag: Grundlovsdag: 05. juni: Leif undersøger vedr. arrangementet i år. Evt.: Lone orienterede: fra Generalforsamlingen i Erhvervsrådet. Forventet kontingentforhøjelse til kr. pr. år. Man var ikke interesseret i passive medlemsskaber, hvorfor vi vel kan betragte os som udmeldte. Gitte orienterede: Årsmødet i Molshallen. Der er en del problemer. Ligeledes har Hallen ingen inspektør p.t., Jette har opsagt sin stilling. Alice orienterede: Afholder ferie fra den og er først tilbage d , hvorfor der ikke kan deltages i Grundlovsmødet. Har nogen hørt om/fra Den Klassiske Musik ang. koncert i Svends Kælder.? Årsplan: drøftes v. næste møde. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. Gitte bestiller lokale og kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

7 . BORGERFORENINGEN MOLS side 07 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Afbud fra Lone, p.g.a. ny reoperation i tommelen. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt rundsendt til gennemsyn. Sag: Girobrev Jørgen har ordnet papirerne til hvervebrevet. Der har været forhandlet priser, og det er endt med, at brevet bliver trykt og foldet. Bliver udsendt snarest. Sag: Sommerfesten på MOLS Programmet er afleveret til trykkeren. Hans-Erik undersøger aktører til optoget søndag d Sag: Skiltning v. Molskroens rundkørsel. Brev fra Teknisk Forvaltning. Det er en sag, som Amtet skal tage sig af. Sag: Grundlovsdag 2002 i Præstens Have i Knebel. Festen er arrangeret v. Menighedsrådet og præsten incl. annoncering. Festtaler: forstanderen fra Filmhøjskolen. Kaffe fra Lyngparken.

8 side 8 Sag: Klassiske koncert i Svends Kælder, /pinsen Leif, Helle og Alice var medhjælpere. Hjemmesmurte flutes og sandwich + lune pizzaer. Overskud af salg, kr ,75. Der har ikke været annonceudgifter i år. Sag: Årsplan: 2002, Alice laver liste. Foredrag: Det undersøges ang. finansiering af foredrag vedr. Gravballemanden, - Lone spørges om opgaven. (Aftenskole/Folkeuniversitet)? Evt.: Bestyrelsesudflugt: tænk over emne. Alice kunne foreslå udflugt til Kalø Slotsruin med frokostkurv, og evt. lidt historisk orientering, bare et forslag. Næste møde: den i Lyngparken, kl. 19,00. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Jørgen Ørgaard Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

9 . BORGERFORENINGEN MOLS side 09 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Afbud fra Lone. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: * Århus Amt har sendt orienteringsblabet INDSIGT, rundtsendt på mødet. * Kontakt fra Djurslands Erhvervsråd, Birthe Larsen. Birgit kontakter vedr. fortsat medlemsskab. Det kan opretholdes for 500 kr. pr. år. * Grundlovsfesten Hyggelig dag, Præsten styrede dagen flot. Forstanderen for Filmhøjskolen holdt grundlovstalen i år. Kaffen blev brygget i Lyngparken og kagerne bagt. Birgit Dam gives som sædvanlig 2 fl. rødvin. * Byjubilæumskomiteen indviterede til evaluering af aktiviteterne og fremlæggelse af regnskabet, den og Alice deltog. Man vil forsøge at fastholde nogle af arrangementerne som årlige begivenheder. Rapport udleveret til Leif. Regnskabet kan findes på Kommunens hjemmeside. Sag: Girokort v. Jørgen: Det viser sig, at der bliver problemer med at identificere medlemmerne, idet kun 1.linie registreres på girokortet. Man er tilbøjelig til at skrive titlen først, således bliver kun dette registreret. Lotte undersøger i banken, om dette kan laves om. Sag: Kvartalsrapport v. Jørgen: Det ses, at kassen drænes lidt rigeligt lige nu. Udsendelse og trykning af girobrev har været den væsentligste årsag. Set i lyset af, at kortene blev udsendt senere i år, må vi vel forvente, at indbetalingerne nok skal komme, når molboerne/helboerne kommer fra ferie og får styr på girokortene.

10 side 10 Sag: Skiltning til MOLS: Iflg. vores brev ang. skiltningen ved Molskroen, har en Ingeniør fra Amtet nu haft kontakt til Leif. Der gives ikke mange muligheder for flere skilte, men måske kunne der ske tilføjelser på de eksisterende, således at Mols og Knebel bliver vist. Leif ringer tilbage ang. forslag. Sag: Bestyrelsesudflugt den 08. sept. 2002: Søndag den 08. sept. blev udtaget som dagen, hvor alle havde mulighed for at deltage. Vi håber også at Lone og Mus kan denne dag. Kalø Slotsruin, Parkeringspladsen kl. 12,00 med madkurv. Hans & Rie inviteres med. Alle medtager kaffe og drikkevarer til sig selv. Frokosten består af: sild Birgit laks Hans-Erik leverposteg - Jørgen steg Leif hønsesalat -- Lotte frikadeller --- Lone brød/smør og ost - Alice kage til kaffen - Rie og Hans Sag: Sommerfesten på MOLS 2002: Alice præsenterede et foreløbigt regnskab. Vi lander formentlig på et resultat på 25/ kr. Det blev endvidere drøftet, hvad vi gør med festen fremover, idet Tivoliet ikke tilbød fornyelse af kontakte til næste år. Det blev besluttet, at der skal indkaldes til samlet drøftelse med IF-Mols og festudvalget. Hvordan kan vi bruge Molshallen og hvad må vi? Alice kontakter Ole Bruus, som er formand for Hallen. Den nye halinspektør er nu tiltrådt. Leif finder en dato for fællesmøde, som passer flest muligt. Det er planen, at afholde medhjælperfest. Alice skriver pressemeddelelse nu. Kontakt til Molshallen ang. mulighederne der. Sag: Projekt Hallerne, People Knitwear: Hans-Erik orienterede om nye projekter. Boliger eller erhverv. Evt.: Næste møde: Fællesmøde med IF-Mols og festudvalget. Leif finder dato.

11 Sommerfest på Mols Møde den 23. september 2002 kl i Molshallen mellem Molshallens bestyrelse og repræsentanter for hovedbestyrelsen i I.F. Mols, Sommerfestkomiteen og bestyrelsen for Borgerforeningen Mols. Deltagere: Ole B. Sørensen Ingrid Fisker Henrik Nielsen Mogens Warsted Erling Brejnegaard Stine Jørgen Jensen Per Kragh Leif Johannessen (ref.) Foreningsrepræsentanterne havde bedt om et møde med Molshallens bestyrelse for at drøfte en eventuel anvendelse af hallen til Sommerfest. Foreningsrepræsentanterne forelagde baggrunden for deres ønsker og de modeller man forestillede sig for Hallens anvendelse. Der blev fra såvel formanden som fra flere bestyrelsesmedlemmer udtrykt stor imødekommenhed overfor de fremlagte forslag. Der var dog også betænkeligheder omkring økonomien i det nye koncept. Umiddelbart kunne man ikke se problemer i at hallen anvendes torsdag aften til Banko på trods af at der ventes omkring 600 gæster. Hallen må max. rumme 780 personer iflg. brandvæsenet. Det er kommet frem, at et mobilt gulvdække i baner til hele gulvet kan lejes for kr. Under hensyn også til denne oplysning, vil bestyrelsen drøfte, om man vil udleje til fest fredag og lørdag. Man forestiller sig hovedindgangen, toiletter, forgang, møderum, cafeteria og kiosk lukket helt af, så al ind- og udgang forgår gennem dørene i sydgavlen og måske gennem dørene i vestfacaden. Toiletvogne lejes som sædvanligt og opstilles passende i forhold til indgangen og den øvrige plads. Det bliver nødvendigt at leje borde og bænke. Hallen opkræver normalt 350,- kr/time for sportsarragementer. I dette tilfælde forestiller man sig en arrangementspris, evt. betaling for forbrug (el, vand) og i øvrigt en klar fordeling af arbejdsopgaver. Det blev fra Sommerfesten pointeret, at det også skal være en ordning som hallen har glæde af. Måske er Sommerfesten kun interesseret i torsdag. Den nyvalgte komité vender tilbage med oplysninger herom, hvorefter Hallen udmelder pris og betingelser. Knebel, den 24. september 2002 Leif Johannessen Referatet er sendt til: Borgerforeningens bestyrelse pr mail Ole b. Sørensen pr. mail til videresendelse til bestyrelsesmedlemmer Alice bedes videreformidle til Sommerfestkomitéen Jørgen Jensen bedes orientere sin hovedbestyrelse

12 . BORGERFORENINGEN MOLS side 12 Mødested: Molsgården, Vistoft, den , kl. 18,00. Tilstede var: Leif, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Sag: Juletræet i Knebel: Hans-Erik tog det gode initiativ til, at Knebel by fik sit egen byjuletræ. Efter startproblemer med, at pærer blev fjernet, står træet nu og knejser midt i bybilledet, flot initiativ. Forskellige sponsorer har bidraget med beløb til lyskæde, strøm og selve træet. Sag: Politikermødet den i Menighedshuset. Hver politiker lagde ud med et oplæg efter eget valg. Gunnar Sørensen, V, Carl-Johan Nielsen, V, Borgmester Jørgen Brøgger, borgl., Finn Thomsen, A, Hanne Týlen, SF. Derudover deltog amtspolitiker Bent Mikkelsen, A, som er medlem af Udvalget for Miljø og Teknik & Sundhedsudvalget. Det blev til en aften med stor spørgelyst og man kom langt omkring. Grenå Sygehuslukning contra hjerteambulance. Mulig kommende kommunesammenlægning. Trafiksikkerhed i Knebel og cykelstier. Vejene på dele af Mols blev stærkt kritiseret, kommunen har 300 km. vej, hvilket siger noget om omkostningsbelastningen. Mols-biblioteket contra bogbus. Mols-Helgenæs som nationalpark, Fuglsø Kro kunne evt. genopstå som kro og turistinformation. Amtspolitiker Bent Mikkelsen bemærkede Sygehussagen, de sorte pletter i trafikken. Regeringen må bevilge flere penge til bedring af trafiksikkerheden generelt. Endvidere havde han bemærkninger til landzoneloven og naturparken m.m. Der var fremmødt 33 tilhører + 6 politikere (panelet)

13 Sag: side 13 Skiltning v. Molskroen: Skiltningen er nu ændret og det er meget bedre, Nogle af skiltene har fået anden plads. Sag: Sommerfest på Mols: Sommerfesten i år var i det store og hele en standardfest med blandingvejr og højt humør. OBS i teltet onsdag aften, kunne bruges og danselysten var stor. Reklamebankoet var udsolgt inden den første time, hovedgevinsten, gavekort fra Århus Charter faldt på en plade fra Grønfeld. Peter og de andre Kopier (Kim Larsen) under-holdte fredag aften, herlig aften for de unge. Ringridningen udførtes lørdag formiddag. Gummistøvlekast-konkurrencen glippede lidt, så der er noget at leve op til - til næste år. Der kunne samles ca. 80 pensionister i teltet til kaffe og kage, dejligt at kunne glæde den ældre generation. Peter Belli underholdte i teltet lørdag aften. Søndagen startede med optog og herefter aktiviteter hele dagen og afsluttet med grillmad. I teltet søndag aften spillede Djurslands Spillemændene glade dansetoner. Som sædvanlig afsluttedes hele Sommerfesten med flot festfyrværkeri. Årets overskud kom til at ligne sidste års med små kr. Sag: Generalforsamling: den kl. 19,30 Molsgården, Vistoft. Punkter til dagsordenen: Skiltning v. Molskroen Førstehjælpskursus Girokort / hvervebreve Sommerfesten 2002 Grundlovsmøde Klassisk Koncert Politikermødet Indledning + afslutning Jørgen Lotte Jørgen Alice Lotte/Hans-Erik Alice Leif Leif. Valg, bestyrelsen: På valg er: Lotte, Lone & Alice Valg, suppleanter: 1. suppl suppl. Valg, revisor: Willy Jensen Annonce: Alice sender annonce til avisen til uge Ordstyrer: Søren Rasmussen spørges. Bespisning: vi skal vel have den traditionelle forloren skildpadde.? Vi tænker over et eller andet oplæg til aftenen, evt. Nationalparken? side 14 Sag: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.

14 . BORGERFORENINGEN MOLS side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, Den kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Nytårskur på Rådhuset d , Leif deltog. Orienteringsbladet INDSIGT, kopi til interesserede. Sag: Sommerfest Ny bestyrelse: Henrik Fjeldgaard, Hans-Erik Mikkelsen, Lotte Schade, Stine Christensen, Jan Birch, Erik Mikkelsen. Programmet godt i gang. Onsdagen tages ud, evt. kirkekoncert onsdag. Sag: Mols Bjerge Feriecenter: Vi har modtaget brev fra Teknisk Forvaltning ang. udtalelse om ændring af forsat hoteldrift på Feriecenteret. Leif skriver pressemeddelelse, emnet vil blive drøftet på generalforsamlingen. Der træffes beslutning om udtalelse på Generalforsamlingen Sag: Naturpark Mols Bjerge: Landets første naturpark kommer formodentlig til at ligge på Mols/Helgenæs, ja måske helt op til Stubbe sø og Rønde Kommune ønsker at få Kalø med i projektet. Vi vender tilbage til emnet på Generalforsamlingen.

15 Sag: side 16 Generalforsamling: den kl. 19,30 Molsgården, Vistoft. På valg er: Lone, Alice og Lotte: Lone ønsker ikke genvalg. Jan Juul Jensen, Grønfeld er spurgt og har accepteret at opstille. Suppleanter: Margrethe Dahl og Birger Moss-Petersen har begge accepteret at ville fortsætte. Revisor: Villy Jensen spørges. Naturvejleder og byrådsmedlem Bo Fisker spørges: ang. foredragsholder for projekt Mols Bjerge Naturpark. Dirigent: Søren Rasmussen spørges. Leif skriver beretningen færdig. Alice kopierer dagsordenen med sangen, Det er koldt derude, på bagsiden. Leif har bestilt skildpadder. Sag: Udrykningslæge Niels Bie: Niels Bie er opsagt fra Amtet som udrykningslæge, dette som besparelse. Lotte kontakter Niels og skriver pressemeddelelse. Sag: Evt.: formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgård Lone Christensen Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade.. Alice Bryder, sekretær/referent

16 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Referat fra generalforsamlingen, opsamling: Mols-ambulance, Nationalpark og Koncert i Svend Kælder. Sag: Siden sidst: Vrinners Lokalplan, På opfordring har Leif skrevet et indlæg for Vrinners Beboerforening, drøftes næste gang. Ingsigt: Interessante emner, kopi til alle. Nationalpark: Leif har hentet statens forslag på Miljøministeriets hjemmeside. Erhvervsrådet: Årsmøde, Jørgen deltog. En aften med store visioner for Djursland. Det blev fastslået, at Århus Lufthavn ligger i Tirstrup. Sag: Mols Bjerge Feriecenter: Leif laver skrivelse til Teknisk Forvaltning, og den sendes via mail til os og til pressen + vores hjemmeside. Sag: Møde om lægeambulance/udrykningslæge: Henvendelse fra en gruppe borgere ang. nedlæggelse af udrykningslægen. Man har foreslået et protestmøde, men hvad gør vi. Sag: Indsigelse til Amtet, Sundhedsudvalget: Mod nedlæggelse af udrykningslæge-funktionen. Niels Bie kontaktet ang. forløbet. Niels er opsagt fra Amtet. Kopi sendes til: Borgmesteren, Nina Thomsen, Marianne Als, Carl-Johan Nielsen samt orientering til pressen, udvalget og vores hjemmeside. (Betaling: 1 mill. pr. læge (Niels koster kun halvdelen) side 2

17 Sag: Bibliotekssagen: Leif skriver brev til Økonomiudvalget ang. tilskud til biblioteksudvidelser for at højne servicen. Sag: Medlemskontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat er 75 kr. pr. person. Girokort er udsendt. Jørgen skriver i lokalaviserne herom samt konstitueringen Sag: Konstituering: Formand: Leif Johannessen Næstformand: Gitte Müermann Kasserer: Jørgen Ørgaard sekretær: Alice Bryder Øvrige: Lotte Schade & Hans-Erik Mikkelsen nyvalgt: Jan Juel Jensen, Molsvej 110, Grønfeld, 8400 Ebeltoft, tlf , Sag: Årsopgaver: Leif havde lavet en listning på forhånd, opgaverne fordelt. Evt.: Gitte og Jan er udpeget til Molshallens repræsentantskab. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

18 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Leif, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. Afbud fra Gitte. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDSIGT rundsendt til gennemsyn. Mols Bjerge som Nationalpark, Nationalpark: møde på Helgenæs, - drøftet, Leif deltog i mødet. Sag: Referat fra tovholderne: Hans Erik: Sommerfesten Onsdagen er slettet og der arrangeres kirkekoncert istedet. Solister/musik er på skinner, Garden er bestilt til optaget søndag. m.m. Ændring af bespisning søndag aften. Der afventes budget til næste møde. Gitte/Alice: Koncert i Svends Kælder, Mols Bjerge. Dato er drøftet: søndag den kl. 12,00 er foreslået. Der søges underskudsgaranti v. Kulturudvalget. Endvidere skal der søges sponsorater, hvis der skal være en mulighed for at få balance i økonomien. Alice har foreslået: Harmonika-drengene (set i TV), (nyt: pris: ,00). Der arbejdes videre med tanken, vi har aftalt møde d Det haster med forslag til arrangementet. Jørgen: Kvartalsrapport: medlemmerne strømmer til, måske er det skriverierne om udrykningslægen, som gør arbejdet for os. Rapport udleveret. Grundlovsdagen: Karpenhøj er fortsat medarrangør, de betaler dagens taler. evt. Nazer Kadar eller evt. Troels Kløvedal. Leif: Udrykningslægen, emnet blev drøftet, Hvad kan/skal mere gøres? Der er skrevet diverse breve til Amtet, politikerne, Kommunen og sundhedsministeren. Brevene sendt til hjemmesiden: Mols.dk. Hans-Erik vil forhøre ved Kommunen, om der er mulighed for 2-strenget uddannelse af brandfolk, så de også bliver redere.

19 side 4 Sag: Evt.: Hilsen fra Lone, takker mange gange for klovnen. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

20 . BORGERFORENINGEN MOLS side 5 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. Afbud fra Gitte. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af udsendt referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Idé til flytning af Egnsarkivet; købe Forskolen på Knebel Bygade. Det kunne være rigtig godt, men hvem har pengene. Sag: Referat fra tovholderne: Jørgen: Vi er nu oppe på 270 medlemmer. Grundlovsmødet: taler: Karpenhøj skaffer en sådan, flere har takket nej tak. Flagalle: OK, musik: OK - Marianne Bie + andre. Og annonce. Hans-Erik: Sommerfesten 2003, OK, - der afventes budget for solister m.m. Alice: Den klassiske - møde hos Gitte d herom senere. Forsøgt kontakt til Pauline Assingh. Sag: Boliger i Balle: Der er inviteret til møde i Balle ang. nye andelsboliger. Ingen af de tilstedeværende kunne deltage, det er samme aften, hvor der er møde i Tved. Gitte spørges. Sag: Udrykningslægen/brandvæsen: Hans-Erik orienterede: Uddannelsen vil give hjælpere med for lidt rutine og det er ikke heldigt. Tanken er derfor opgivet. Evt.: Sag:

21 Møde d hos Gitte + Alice vedr. Den Klassiske i Svends Kælder. Vi har vurderet, at det vil blive for vanskeligt at få dette op at stå igen og ihvertfald i år. Måske kunne der findes andre udveje, hvis andre vil gå med ind i projektet. Vi koncentrerede os derefter om vores bestyrelsesudflugt til den Der er noget igang - spændende, hvis det lykkes. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.... afbud. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

22 . BORGERFORENINGEN MOLS side 7 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, Jan og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Sag: Referat fra Tovholderne: Jørgen: Der er nu 276 medlemsskaber, vel hjulpet af Borgerforeningens medvirken til omtalen af forringelse for Molsområdet m.h.t.udrykningslæge og lægebil / ambulance. Grundlovsfesten, OK, festtaler journalist Leif Hjernø, indrykket 3 annoncer. Alice/Gitte: Koncert i Svend s kælder er opgivet for i år. Måske har vi fået nogle nye indput og mulighed for kontakt til Kommuneunderskudsgaranti inden næste år. Anden mulighed var at kontakte og evt. hæfte sig på det nye koncept kaldet: DaMuCo (Danish Music Consort). Formand Michael Deltchev, markedschef Lisbet Bodilsen. Bestyrelsesudflugt d program til næste gang. Foredragsaften: Alice har haft kontakt til Pouline Assingh, som er villig til at lave en aften i Menighedshuset (Hun er dog næsten helt holdt op med disse foredrag, familien derhjemme skal også plejes.) Måske skulle vi foreslå emner som Hvalfangeren fra Helgenæs (6000 år f.k.) og på det seneste har vi set/hørt om udgravningerne i Boeslum/Dråby. Vi skal vel finde en dato først i oktober måned. Lotte/Hans-Erik: Sommerfesten: Der mangler hjælpere til lørdag og søndag eftermidag, kontakt til Henrik Fjeldgaard: tlf / Jan: Nationalparken, intet nyt. Leif: Udrykningslægen - takkebrev. Sag: Mosen / Præstens krat: Leif kontakter Ole Jensen ang. afvandingen og det uheldige omkring dette.

23 side 8 Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

24 . BORGERFORENINGEN MOLS side 09 Mødested: LYNGPARKEN, Den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Jørgen, Jan og Alice. Afbud fra: Lotte og Hans-Erik. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDBLIK rundtsendt på mødet for gennemsyn. Sag: Mols Rideklub: Der er den modtaget brev om ansøgning af tilskud til Rideklubben for etablering af bane/spring m.m. Det er besluttet at bevilge kr ,00 til fordeling på aktiviteterne. Jørgen sender pengene, når kontonr. foreligger. Sag: Tovholderne: Jørgen: regnskab, overskud til dato: kr ,42 Arrangement i Svends Kælder: Søndag den kl. 15,00. Jørgen laver annonce, plakater, billetter og henter øl og vand. Indhenter lejlighedstilladelse fra Politiet. Alice kontakter brandvæsenet og sørger for branddaskere. Jan og Alice sælger billetter. Gitte og Alice: Bestyrelsesudflugt: Alle møder ved Saltcenteret på Mariager Havn kl. 11,00. Vi medbringer selv frokostkurv og drikkevarer. Leif tager dog snaps med. Lone var inviteret, men sendte afbud p.g.a. sygdom i familien. Der følges op på foredrag med Pauline Assingh, ( kl. 19,30) Nationalparken, Jan: Jan deltager i mødet på Rådhuset den kl. 09,00, suppleant for Leif. Leif: Udrykningslægen: Hans Ole Kruse, Tved har købt en brugt ambulance, der er indhentet tilladelse til udrykningskørsel. Biblioteket: Dialog i avisen med skolelederen fra Molsskolen - drøftet. Sommerfesten 2003: Leif deltager i møde senere i aften.

25 Sag: side 10 Præstens Krat: Der er nu lavet rørledning fra Krattet. Leif følger sagen. Sag: Skoletandplejen: Der skal foretages sammenlægninger, sagen dog endnu ikke afklaret iflg. Jørgen. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade. afbud... Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

26 . BORGERFORENINGEN MOLS side 11 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Jan deltog ikke. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af udsendt referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Afregnet beløb til Mols Rideklub. Sag: Hospice på Djursland: Formand Susanne Hogrefe opfordrer alle til at indmelde sig til foreningen. Borgerforeningen støtter med kontingentet på 300,00 kr. Sendes på vedhæftede girokort. Sag: Referat fra tovholderne: Jørgen: vedr. Svends Kælder arrangement til næste år: Sender ansøgning om underskudsgaranti ( kr.) Herefter tages stilling til næste års arrangement. Politikermøde i november: Jørgen tager kontakt til politikerne. Hans-Erik / Lotte: Sommerfesten Der er forventet overskud på ,00 kr. Der er stadig uklarhed om fordeling af overskuddet, dette har været drøftet på møde med foreningernes formænd + sommerfestudvalget. Borgerforeningen er afhængig af tilførsel fra sommerfesternes overskud. Af hensyn til momsfritagelsen er det betænkeligt at man forsøger at omgås ansøgningens intensioner. Lotte foreslår, en annonce i Lokalavisen, for at synliggøre Borgerforeningen s tilstedeværelse og henvise til vores hjemmeside, hvor man kan se vores virke i lokalsamfundet. Lotte: førstehjælpskurser: Kurserne bliver afholdt på Molsskolen, Orienteringslokalet, (det tidligere bibliotek).

27 side 12 Alice: foredragsaften i Menighedshuset, mandag den kl. 19,30: Emnet blev jernalderfund og herunder Gravballemanden, som det mest interessante fund. Menighedshuset er bestilt, annonce afsendes til Lokalavisen 2 gange. Der er bestilt kaffe til 40 personer. Ny værtinde: Ruth Althaus, Skolesvinget 1, tlf Leif: Udrykningslægen, et hot emne til politikermødet. Nationalparken: Styregruppen og andre interesserede var invisteret til konference i Fuglsøcenteret søndag den Der blev drøftelse i nogle arbejdsgrupper, Leif orienterer. Jan kontaktes. Desuden bliver der afholdt et seminar på RUC, Roskilde. Der er 5 fripladsen til styregruppen. Leif kan ikke deltage, Alice og Gitte er interesserede. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

28 . BORGERFORENINGEN MOLS side 13 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Jan deltog ikke. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDSIGT rundtsendt på mødet til gennemgang.- Mols Rideklub har sendt takkebrev, der er bl.a. indkøbt en mini-pony. Sag: Referat fra tovholderne: Sommerfesten 2003.: Lotte og Hans-Erik orienterede. Overskudet i år fordeles som vi plejer. Jørgen har sendt faktura til Henrik Fjeldgaard, dog uden beløb. PS: der er taget hul på næste års underholdningsforslag. Julefrokosten: Gitte arbejder med sagen, hvor skal vi spise holde møde den Politikermødet d : Jørgen skriver til politikerne, annonce og pressemeddelelse. Jørgen er ordstyrer. 1.hjælpskursus + Hjerteforeningen: Lotte orienterede om, at kurset er rykket frem til februar 2004, grundet at pengene er opbrugt for i år hos Hjerteforeningen. Foredragsaften m. Pauline Asingh: Jernalderen og Gravballemanden. Alice Leif køber 6 fl. vin som betaling. Alice trykker sangen: I skovens dybe stille ro. Udrykningslægen: Leif Knud Bak følger sagen op på manglende alarmeringer til Lægebilen, Niels Bie. Juletræ: Hans-Erik. Egefjord kontaktes for 2 stk. juletræer, idet man forsøger at opstille også i Tved. Evt. sponsor til lyskæde, evt. Tved Sparekasse kunne komme på tale. Fortov v. Knebel Præstegårdsdige, undersøges.

29 side 14 Sag: Ebeltoft Brandvæsen: Beredskabschefen vil hverve folk til Knebel Brandstation. Ønsker at holde et møde med bestyrelsen. Han inviteres til næste bestyrelsesmøde. Den PS: Har givet tilsagn om at møde med 3 mand. Sag: Turistforeningen: Kaj Larsen ønsker møde m. Borgerforeningen. Vi skulle finde nogle emner. Melde tilbage ang. dagsorden. Sag: Fuglsøcenteret: Henvendelse fra Erling Post ang. udstilling til påske. Udstilling om Mols Bjerge. Leif ringer tilbage. Sag: Evt.: Generalforsamling: kl. 19,30 Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. PS: HUSK at bestille til 3 ekstra. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade... ikke deltaget. Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

30 . BORGERFORENINGEN MOLS side 15 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Afbud fra: Gitte og Lotte. Invitation af 3 mand fra Ebeltoft Brandvæsen. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt rundtsendt til gennemsyn. Sag: Referat fra tovholderne: Politikermødet, Jørgen: har skrevet referat til beretningen. Opfordringer fra aftenen: Debat om Kommuneplan / Lokalplan for Knebel by. Molsarkivet: på borgmesterens opfordring undersøges vedr. nyt lokale og evt. andre frivillige medarbejdere, ellers pakkes tingene sammen og sendes til Ebeltoft. Foredrag: Alice: interessant aften om Gravballemanden v. Pauline Asingh. 30 deltagere. Juletræ, Hans-Erik: lørdag den der opstilles juletræer i Knebel og Tved. Træerne er betalt af Borgerforeningen samt indkøb af 1 flaske til vognmanden, som kører gratis. Nationalparken, Leif: Næste styregruppemøde d Bestyrelsen deltager i arbejdsgrupperne: Erhverv, Leif Kultur Jørgen Natur Gitte og Alice Sag: Molsarkivet: Leif har talt med Egon Petersen om frivillige til Molsarkivet. Interesserede er: Preben Vinther, Læggerholm og Rasmus Rytter Laursen, Fuglsø, endvidere interesse fra Finn Ros Petersen, som tidligere har været engageret. Det har været på tale, at Molsarkivet evt. skulle ind under Ebeltoft Museum, hvis der ikke findes andre muligheder. Hans-Erik orienterede om lokaler på Brandstationen, som evt. kunne blive egnede. Der er 150 m2 ialt, hvoraf der kun bruges de 30 m2. Leif skriver pressemeddelelse herom og kontakter Borgmesteren.

31 side 16 Evt.: Sag: Debat med Brandmændene: stationsleder Hartvig Dahl, Søren Peter Sørensen og Jens Otto Hansen. Dette er affødt af, at det kniber meget at få brandfolk fra Molsområdet og især Knebel by, idet man ikke må bo længere væk end 8 min. fra Brandstationen. Vrinners er dog også OK. Brandbilen skal kunne være fremme i l a. 15 min. Bemandingen er 1 holdleder + 7 mand (svende). Ansættelsesbetingelserne: fast vederlag: 350 kr. pr. md. (rådighedstillæg) og ved udrykning betales mindst for 2 timer (a 131,- kr.). Man deltager i 12 øvelser pr. år, a min. 2 timer. Betaling pr. år ca kr. Tiltag: 1. Pressemeddelelse og annonce. Hartvig og Leif laver pressemeddelelse. Debat i gang om manglende brandfolk. 2. Personlig mail/brev for rekruttering. Hans-Erik behjælpelig med at finde emner. Næste møde: den kl. 18,00 på Mols Bjerge Feriecenter. Gitte bestiller lokale og mad.... afbud. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade... deltog ikke. Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

32 . BORGERFORENINGEN MOLS side 17 Mødested: Mols Bjerge Feriecenter, Knebel den , kl. 18,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik, og Alice. Jan deltog ikke, Lone er inviteret. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Sag: Referat fra tovholderne: Gitte: Molshallen, Det går meget bedre i Hallen, og regnskabet viste et lille overskud. Hans-Erik: Juletræer, der er opstillet juletræer i Knebel og Tved. Træet i Tved kom til at stå v. Forsamlingshuset, hvor vi havde forestillet os, at det skulle stå v. Tved Sparekasse, idet de ville sponsorere lyskæden. Knud Sørensen kørte gratis med lastvogn og krav, hertil købt 1 fl. Dr.Nielsen-snaps. Vakse brand-mænd fra Knebel Brandstation opstillede træerne. Alice skriver en lille pressemeddelelse til aviserne. Jørgen: Der er nu 287 medlemmer Sag: Generalforsamlingen , torsdag kl. 19,30, Molsgården, Vistoft. Emner til beretningen: Leif: lægeambulance/udrykningslæge Leif: Bibliotekssagen/Molsarkivet Hans-Erik/Lotte: Sommerfesten Jørgen: Koncert i Svend Kælder Jørgen: Grundlovsdag s mødet i Knebel, Præstens have Alice: Foredragsaften m. Pauline Asingh. Leif: Nationalparken. Jørgen: Politikermødet, 5. november Lotte: Førstehjælpskurser Hans-Erik: Juletræer, Leif: Ebeltoft Brandvæsen/ Brandmænd til Knebel

33 side 18 Annoncer: Alice Indrykkes uge 4: Ebeltoft Folketidende do 5: Adresseavisen do 6: Lokalavisen + pressemeddelelse: Bemærke, at generalforsamlingen er en torsdag aften. Amtsborgmester Flensted Jensen er inviteret til at tale om strukturkommissionen s forslag om kommunesammenlægninger m.m. Valg: På valg er: Leif (ønsker ikke genvalg) Jørgen, villig til genvalg Hans-Erik, do Gitte, do Nye emner til bestyrelsen: Leif spørger Birger Moss-Petersen, nuværende suppleant. Lone Christensen har accepteret opstilling som suppleant. Revisorer: Dagsorden: Ordstyrer: Mad: På valg er: Egon Pedersen Alice trykker ca. 40 stykker. På bagsiden trykkes sangen: Det er hvidt derude. Jørgen kontakter Søren Rasmussen Drøftes på næste møde. Sag: Brandmændene: Der er tilkommet 2 brandmænd fra Vrinners på foranledning af aviskampagne. Der har været meget positiv respons fra befolkningen. Næste tiltag bliver: udsende breve til mulige emner, Hans-Erik er behjælpelig. Leif kontakter Hartvig herom. Sag: Molsarkivet: Bygningen er ikke i særlig god stand. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning.

34 side 19 Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Leif Johannessen næstformand Birgit Müermann kasserer Jørgen Ørgaard Lotte Schade... deltog ikke. Hans-Erik Mikkelsen Jan Juel.. Alice Bryder, sekretær/referent

35 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Thomas og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Referat fra generalforsamlingen d , evt. opsamling: Sag: Konstituering: Formand: Jørgen Ørgaard Næstformand: Gitte Müermann Kasserer: Margrethe Dahl Jacobsen Sekretær Alice Bryder Øvrige: Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade Thomas Glob Den har vi modtaget endelig udmelding fra Jan Juel, som ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen p.t. Margrethe er derfor kontaktet. Sag: Medlemskontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat er 75 kr. pr. person. Jørgen bestiller girokort Sag: Tovholdere: Oplistning af samtlige opgaver vil blive lavet. Drøftet i aften: SOS-gruppen: Thomas Koncert i Svends Kælder: d : Gitte, Thomas og Alice Sommerfest på MOLS: Hans-Erik og Lotte

36 side 2 Sag: Evt.: Hans-Erik orienterede: der er nu tilmeldt 6 nye brandmænd. Flot. Ang. ny kasserer: Margrethe har indvilget i, at ville gå ind som kasserer, kan dog ikke deltage i næste møde, idet der er Molbo-teater. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann. afbud... kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

37 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Thomas og Alice. Afbud fra Margrethe, Lotte fraværende. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Bladet INDSIGT rundtsendt for gennemsyn. Sag: Tovholderne: Jørgen: Erhvervsrådet: der har været afholdt generalforsamling, mundtlig referat herfra. Debat om Kommunestrukturen fyldte jo meget denne aften. Grundlovsdag 2004.: Karpenhøj betaler taleren, som evt. bliver Keld Kaplev.Musik: evt. Musikskolen eller familien Bie. Kaffe fra Lyngparken, 25 kr. pr. person (kaffe, kage og lagkage + engangsservice.) vi skal selv afhente.vi må hjælpes ad, de som kan. Gitte, Thomas & Alice: arrangement i Svends Kælder. Der arbejdes videre med sagen, der er enighed om, at der ikke skal bruges strøm til forstærkere. Alice: Familien Bie kan komme på tale, - Dou med Baltisk musik, klarinet og harmonika, evt. samlet arrangement også for børn, undersøges. Thomas: Bassics, (7 unge mandlige sangere uden instrumenter) undersøges + evt. kontakt til Calle om emner og pris. (aftalt max kr.) Hans-Erik & Lotte: Sommerfest Hans-Erik orienterede om programmet, som lyder rigtig godt. Der er noget for enhver smag. Sag: Lokalarkivet: Et egnsarkiv skal være lokalt og på Mols, der er derfor taget initiativ fra Forvaltningens side med Søren Valbak og museumsleder Vedsted som initiativtagere. Gitte tager kontakt til P.E.Bærendsen om evt. ideer. Der er fortsat ideer med Brandstationen evt. kædet sammen med, at der kommer rekvisitter retur fra det lukkede Brandvæsens-museum i Århus. Et lokale på ca. 100 m2 ville være ønskeligt. Jørgen spørger Jan Birk, om han vil være tovholder for dette. Sag:

38 side 4 Lokalplan for Knebel: Jørgen har haft kontakt til byplanlægger Mika Leth Petersen og fået ideer til at indkalde gamle og lokale mennesker, som kender til Knebel s historie. Jørgen finder eller efterlyser sådanne personer, som vil komme og fortælle og evt. vise gamle billeder. Efteråret vil være glimrende som start på et forløb herom. Sag: Genbrugsstationen, Knebel: Der har været rettet henvendelse til Borgerforeningen om der kunne gøres noget for at ændre åbningstiderne. Genbrugsstationerne er underlagt RENO-DJURS, og det vides, at Ebeltoft Kommune har særstatus med 3 stationer, andre har kun 1. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at røre ved de gældende åbningstider. Det må ses at være en stor fordel, at ikke alle evt. skulle køre til Ebeltoft med sit skrald Sag: Flerårigt medlemsskab: Mindst 1 person har ønsker flerårigt medlemsskab (10 år) Beløbet er indbetalt i år. Det er besluttet, at der er mulighed for dette. Jørgen har lavet et lille opråb til avisen om medlemsskab. Sag: Evt. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

39 . BORGERFORENINGEN MOLS side 05 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud fra Thomas. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt: rundtsendt for gennemsyn. Knebelvig Bådelaug: oversigt over det nye havn, medlemsskab. Hjemmesiden: Jørgen kontakter Frank for ajourføring af orienteringsstof. Sag: Tovholderne: Koncert i Svends Kælder den Thomas, Gitte og Alice: Klezmerduo: kl. 14,00 spiller og synger i 2 timer med indlagt kaffepause. Pris ,00. Der planlægges salg af kaffe og kage, øl og vand. Efter koncerten kl. 16,00 prøver vi at få fat i en falkonér, Pris: 2.500,00, som vil give opvisning. Bestyrelsesudflugt: Gitte og Alice: den er foreslået. Molshallen: Thomas og Gitte: Der er tilfredshed i bestyrelsen og det kører godt. Molssangbogen: Gitte undersøger ved Lokalrådet. Præstegårdsdiget: Hans-Erik, undersøger om evt. reparation. Sommerfest: Hans Erik: Programmet er klar, et rigtig godt jubilæums-program. Førstehjælp: Lotte: Hjerteforeningen udsætter kurset til september måned. Sag: Vejstriber, Knebel-Vrinners: Skrivelse til Teknisk Udvalg ang. manglende afstribning, Jørgen. Sag: Lokalarkivet; Mødet den blev udsat. Afventer et nyt, Jørgen rykker for afklaring.

40 Sag: side 06 Lokalplan - Knebel: Hans-Erik: kontrakt til Søren Pedersen, Knebel. Aftale møder til efteråret Sag: Manglende skiltning vedr. Randers Centralsygehus. Det er bemærket, at der mangler skiltning til Sygehuset, når man kommer over Strømmen (broen), skal man til højre eller venstre? Jørgen skriver til Amtsrådet herom. Sag: Flytning af by-skiltet i Vrinners, indkørsel fra nordsiden. Hans-Erik har bemærket, at man med fordel kunne flytte skiltet længere mod nord og før det famøse sving, som har kostet flere ulykker og endog menneskeliv, idet farten mange gange er alt for høj i forhold til sving og vejhældning. Jørgen skriver brev herom til kommunen. Sag: Evt. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

41 . BORGERFORENINGEN MOLS side 7 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud: Gitte & Thomas, - Lotte. - Jan Birk var inviteret. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt nr. 4 rundtsendt til gennemsyn. Sag: Referat fra Tovholderne: Hans-Erik: Sommerfesten: program og tilladelser er OK. - flot program. Præstegårdsdiget: evt. fornyelse af skrænten, der arbejdes fortsat på sagen med Menighedsrådet. Jørgen: Grundlovsdag: Jørgen/Egon henter kaffen i Lyngparken. Pressemedd. til aviserne OK. Evt. salg af øl og sodavand, hvis kaffen slipper op. Nationalparken: Borgermøde d kl. 19,00 i Rosmus Skole. Alice, Gitte og Thomas: Koncerten i Svends Kælder: Falkonerén vil gerne komme kl. 14,00 og det er OK. Musikken kl. 15,00, Kaffepause, hvornår, der sælges kaffe og kage, øl og vand. Pladsen reserveret v. Egefjord, OK med falkonér. Godt initiativ. Gitte spørger Kurt Dahl ang. lån af festsal v. regnvejr og evt. lån at 10 termokander. Pressemedd. til lokalaviserne. Der skal aftales vedr. plakater og billetter, Jørgen spørges, idet det var så fint sidste år. Bestyrelsesudflugt d : Forslag, Skandinavisk Dyrepark med frokostkurv. Det aftales nærmere v. næste møde. Leif, tidl. formand inviteres med - Alice kontakter. Molssangbogen: Gitte skulle undersøge, hvor mange der er solgt, idet der ikke er indbetalt noget beløb endnu.

42 side 8 Sag: Lokalarkivet: Jan Birk inviteret til debatten. Lokalarkivet er pakket sammen under ledelse af Vedsted, Ebeltoft Museum. Forvaltningschef Søren Valbak bliver tovholder. Ny placering: flere forslag kom på bordet, Jan Birk havde et forslag med, som omhandlede Cama s lokaler. Jan blev udnævnt som tovholder. Jørgen tager kontakt til museumsinspektør Vedsted og med Jan som kontaktperson. Der tages dog først kontakt til Søren Valbak på B -& Kulturforvaltningen. Sag: Lokalplaner for Knebel Jørgen har lavet et forslag til møderne i efteråret. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.... afbud. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade... afbud. Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

43 . BORGERFORENINGEN MOLS side 9 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud fra Lotte, Thomas ikke mødt. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Knud Bak, SOS-gruppen har haft rettet henvendelse ang. konkrete sager og skrivelser med Amtet, Borgerforeningen vil ikke gå ind i noget slagsmål. Der er givet 1 flaske vin til Knud s fødselsdag. Bibliotekssagen: drøftet og vurderet, at vi ikke gør mere ang. fastholdelse af skole og folkebibliotek. Der er ingen, som har rettet henvendelse herom. Nu er der så biblioteksbus 2 gange pr. uge i Knebel. Sag: Referat fra Tovholderne: Molshallen: Gitte og Thomas var med til sidste årsmøde, og der kunne berettes om et lille overskud samt god energi og stemning. Knebel Lokalplan: Hans-Erik indsamler fortsat materiale, har kontakt til flere ældre medborgere, som ligger inde med billeder m.v. Sag: Lokalarkivet: Museumsinspektør Vedsted deltager gerne i forberedelserne og registrering af materialet. Forvaltningschef Søren Valbak styrer økonomien. Kontrakt for lejemål: Hans-Erik har forslag til kontrakt. Dette er tilsyneladende den billigste løsning og med en rigtig god beliggenhed. Der vil være plads til andre lejere, idet der er flere ledige lokaler.

44 Sag: side 10 Sommerfesten Hans-Erik berettede. Der var dårligt vejr alle dage. Der har været mange uheld, indbrud og fejldisposioner, så alt i alt må der påregnes et underskud i år. Vi afventer resultatet, og modtager det med oprejst pande og siger tak til dem, som har arbejdet hårdt for afholdelse af sommerfesten. Der manglede bl.a. 100 mennesker i teltet både fredag og lørdag. Sag: Svends Kælder, Mols Bjerge, kl. 14,00 Jørgen: laver annonce til aviserne, bl.a. Ugepressen og evt. * sender evt. 2 billetter til udvalgsformanden Jørgen Brøgger (iflg. Valbak) har lavet plakater (alle har fået udleveret til ophængning)og billetter og skilte, samt opsætning af disse. Indkøber og medbringer øl og vand, pris: 10 kr. for øl og 5 kr. for vand. Hans-Erik: hjælper med opstilling og salg. + kontakter brandmyndigheder og fremskaffer mindst 2 branddaskere samt affaldssække. Margrethe og Thomas: salg af billetter ved indgangen til området samt check på kr til Klezmerduo, Alice forsøger at finde lille bord og 2 stole samt byttepenge. Jørgen kommer med pengekasse. Thomas: møder i god tid for modtagelse af Falkoneren Hans L. Nielsen fra Ebeltoft ZOO. Alice: skriver ny pressemeddelelse til aviserne + Sommeravisen. Ansøgning til Grenå Politi. Kontakt til Egefjord m.h.t. pladsen og græsslåning. Byttepenge til salgsboden og kontanter til Falkoneren. Kaffekander med kaffe samt hjemmebagt kage + Molbokringle (indkøb af plastkrus, paptallerkener og servietter). Spørger Leif om salgsbord. Kommer i god tid for modtagelse af Klezmerduo og evt. Falkoneren. Gitte: fritages grundet skønhedsoperation. Lotte: Må meget gerne hjælpe til, hvor der mangler. Sag: Bestyrelsesudflugt d, kl. 10,00 Turen går til: Skandinavisk Dyrepark i Nødager. Vi mødes med medbragt kaffe og madkurv. Hvis vejret tillader samles vi om formiddagskaffen før den vilde jagt rundt i hele parken. Vi aftaler så et tidspunkt for spisning af den medbragte madpakke, (her er det, at formanden plejer at give en lille en). Parken har åben fra kl 10,00-17,00. Da kassen er lidt slunken, betales der kun for bestyrelsen. Alle familiemedlemmer skal være hjertelig velkommen

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00 . BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Thomas og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: 01-2004 Referat

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere