MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

2 Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / Foto: Harry Nielsen m.fl. Bestillingsnr. MJ-030

3 INDHOLD Forord Samarbejdet om arbejdsmiljøet Dine egne pligter Din sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsgruppens opgaver Arbejdsmiljøgennemgange Arbejdspladsvurdering Din indflydelse på virksomhedens planlægning Oplæring og instruktion Lovpligtige uddannelser Lærlinges arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkrav til fremmede håndværkere Arbejdsmiljøproblemer Arbejdsskader Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Hånd-arm vibrationer Arbejdsulykker Støj Psykisk arbejdsmiljø - stress Kemikalier Støv Nyttige adresser

4 FORORD Du skulle gerne kunne gå på arbejde hver dag uden at bekymre dig om at komme til skade. Når du engang går på pension eller på efterløn, skulle du gerne stadig være sund og rask. 2 Men omkring lønmodtagere anmelder hvert år en arbejdsskade, fordi sikkerheden og arbejdsmiljøet ikke er i orden på deres arbejdsplads. Blandt dem er der mange indenfor Dansk Metals fag, og fordi de ofte arbejder under farlige arbejdsforhold, stilles der større krav til sikkerheden og arbejdsmiljøet på virksomhederne i vores brancher.

5 Dansk Metal har udarbejdet denne lille sikkerhedspjece, som i få ord giver dig overblik over de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de kan gribes an. Pjecen er henvendt til medlemmer af Dansk Metal, som vil vide mere om deres arbejdsmiljø. På forbundets hjemmeside: danskmetal.dk/arbejdsmiljo kan du finde mange flere oplysninger og gode råd, og i din Metalafdeling kan du få hjælp til at skaffe dig et bedre arbejdsmiljø. Hvis du har spørgsmål vedrørende din sikkerhed, kan du altid hente hjælp og råd hos din sikkerhedsrepræsentant. Hvis du ikke har en sikkerhedsrepræsentant, kan du bruge din tillidsrepræsentant. Mangler du svar på spørgsmål om arbejdsmiljø, kan du også skrive en til forbundets Miljøsekretariat. Du finder adresser og telefonnumre bagerst i pjecen. 3 Hvis du vil vide mere om emnerne i denne pjece, er de uddybet i Sikkert Nyt, som du finder på Dansk Metals hjemmeside. Her finder du også henvisninger til regler og paragraffer. Hvis du er sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kan du komme på arbejdsmiljøkursus på Metalskolen i Jørlunde. Det har du betalt for gennem dit kontingent. Men selv om der er hjælp at hente, skal du også passe på dig selv. Tænk dig om inden du kaster dig ud i nye arbejdsopgaver. Anvend altid sikkerhedsudstyret og sig fra, hvis arbejdsgiveren sætter dig til arbejde, som ikke er sikkert. God fornøjelse. Thorkild E. Jensen Forbundsformand

6 4

7 SAMARBEJDET OM ARBEJDSMILJØET Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdsmiljøet på virksomheden er i orden, og han har pligt til at samarbejde med de ansatte om at løse arbejdsmiljøproblemerne. Ligesom de ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet. Arbejdslederne skal sørge for, at arbejdsmiljøet i deres områder er i orden, og det er typisk dem som i praksis skal samarbejde med de ansatte og deres sikkerhedsrepræsentanter om at løse de konkrete problemer. Hvis arbejdsgiveren eller de ansatte ikke opfylder deres pligter, kan de få en bøde af Arbejdstilsynet eller af politiet. 5 DINE EGNE PLIGTER Du skal medvirke til, at arbejdsmiljøet er i orden inden for dit arbejdsområde, og til at sikkerhedsforanstaltningerne virker. Hvis du bliver opmærksom på arbejdsmiljøproblemer, som du ikke selv kan rette, skal du meddele det til din sikkerhedsrepræsentant, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Hvis du laver en reparation og midlertidigt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning, skal du sørge for at den sættes på plads igen, så snart du er færdig. DIN SIKKERHEDSREPRÆSENTANT Virksomheder med 10 ansatte og derover skal have en sikkerhedsorganisation, som tager sig af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. De ansatte har ret til at vælge en sikkerhedsrepræsentant, som sammen med en arbejdsleder eller mester selv skal holde styr på arbejdsmiljøet. Tilsammen udgør de sikkerhedsgruppen. Indenfor bygge og anlæg gælder reglerne allerede, når en arbejdsgiver har 5 ansatte på den samme byggeplads.

8 Sikkerhedsrepræsentanten skal senest 4 uger efter valget være tilmeldt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdslederen i sikkerhedsgruppen også skal gennemgå. Arbejdsgiveren skal betale udgifterne ved uddannelsen. 6 Når der er valgt en sikkerhedsrepræsentant, som er medlem af Dansk Metal, skal det anmeldes til den lokale Metalafdeling, så han eller hun får sin beskyttelse efter overenskomsten og modtager materialer og tilbud om kurser m.v. fra Metalafdelingen og forbundet. SIKKERHEDSGRUPPENS OPGAVER Sikkerhedsgruppen skal: kontrollere, at arbejdsmiljøet er i orden kontrollere, at maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler bruges rigtigt kontrollere, at kollegaerne får effektiv instruktion og oplæring deltage i undersøgelse af ulykkestilfælde og bidrage til, at det ikke kan ske igen Sikkerhedsrepræsentanten skal repræsentere kollegaerne overfor ledelsen, og hjælpe dem med at få løst deres arbejdsmiljøproblemer. Firmaer med flere end 20 ansatte skal desuden oprette et sikkerhedsudvalg, som skal planlægge og styre det overordnede sikkerhedsarbejde i virksomheden. Denne pjece finder du også på Dansk Metal s hjemmeside Her finder du også Sikkert Nyt med råd og vejledning om arbejdsmiljø

9 ARBEJDSMILJØGENNEMGANGE Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsmiljøet i deres område er i orden. Jævnlige arbejdsmiljøgennemgange er med til at sikre, at sikkerhedsforanstaltninger i en afdeling fungerer, og at de bruges korrekt. Brug fx pjecen Styr på værkstedet fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd eller andre tjeklister, så I er sikre på, at I får gennemgået det hele. ARBEJDSPLADSVURDERING En arbejdspladsvurdering (APV) er et styringsværktøj, som skal sikre, at I arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet på jeres virksomhed. 7 En arbejdspladsvurdering skal indeholde: En kortlægning af jeres arbejdsmiljøforhold. Herunder om der er arbejdsmiljøproblemer samt en beskrivelse af problemernes art og omfang. En beskrivelse og vurdering af jeres arbejdsmiljøproblemer. Herunder problemernes art, alvor og omfang, samt årsagerne til problemerne, så I kan sætte de nødvendige løsninger i gang. En vurdering af, om noget af sygefraværet på virksomheden skyldes forhold i jeres arbejdsmiljø. En handlingsplan som fastlægger, i hvilken rækkefølge og med hvilke tidsfrister arbejdsmiljøproblemerne vil blive løst. Retningslinier for, hvordan der skal følges op på handlingsplanen. Herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre planen, samt hvordan og hvornår der skal føres tilsyn og kontrol med de gennemførte foranstaltninger. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdspladsvurderingen bliver udarbejdet. De ansatte skal inddrages, enten gennem sikkerhedsrepræsentanten eller den enkelte medarbejder, hvis der ikke er en sikkerhedsrepræsentant. Arbejdspladsvurderingen skal løbende revideres, når der sker ændringer i arbejdet, der kan have betydning for arbejdsmiljøet.

10 DIN INDFLYDELSE PÅ VIRKSOMHEDENS PLANLÆGNING Sikkerhedsorganisationen skal deltage i virksomhedens planlægning af arbejdet. I virksomheder uden sikkerhedsorganisation skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi og ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v. 8 Der skal bruges rådgivning, hvis virksomheden ikke ved, om arbejdsmiljøet er i orden. Der er store fordele ved at bruge rådgivning, allerede når større ændringer overvejes, og inden der skal købes nye maskiner. Sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen skal høres, inden virksomheden henvender sig til særlig sagkyndig det gælder også, når Arbejdstilsynet har givet påbud om rådgivning. OPLÆRING OG INSTRUKTION Ofte er det nyansatte medarbejdere og medarbejdere i nye jobfunktioner, der kommer til skade. For at undgå de mange arbejdsskader er det nødvendigt, at I sikrer, at de nyansatte får en ordentlig introduktion til virksomheden og arbejdet. Virksomheden skal sikre den nødvendige instruktion og oplæring af medarbejdere på en måde, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nye medarbejdere og medarbejdere, der overgår til nye arbejdsopgaver, skal oplæres og have instruktion om ændret arbejdsudstyr og om ny teknologi.

11 LOVPLIGTIGE UDDANNELSER Medarbejdere, der arbejder med bestemte kemikalier eller særligt farlige arbejde skal gennemgå en lovpligtig uddannelse, inden de må begynde arbejdet. Fx må svejsning og skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet. Uddannelsen skal sikre, at svejserne bruger sikkerhedsforanstaltningerne korrekt, så de selv og andre ikke bliver udsat for bl.a. svejserøg, som kan give kræft, astma og allergi. Det er virksomheden selv, der skal henvende sig til uddannelsesstederne for at melde medarbejderen til uddannelsen. Skolerne oplyser gerne, hvor og hvornår kurserne bliver afholdt. 9 Der gælder tilsvarende krav ved arbejder med epoxy- eller isocyanatholdige materialer og visse kræftfremkaldende stoffer fx styren og asbest. Det samme gælder for medarbejdere, der kører truck og visse typer kraner samt i forbindelse med visse typer stilladsarbejde.

12 10 LÆRLINGES ARBEJDSMILJØ Når du er i praktik Langt de fleste af arbejdsmiljølovens regler gælder også for lærlinge, uanset om praktikken foregår hos en arbejdsgiver eller på skolen. Der gælder altså de samme regler som for lærerne på skolerne og kollegerne på virksomhederne. På enkelte områder er de regler, som gælder for lærlinge, dog strammere. Ved øvelser på skolen Når du udfører praktiske øvelser på skolen, er du omfattet af en lang række regler i den almindelige arbejdsmiljølov. Det gælder bl.a. reglerne om arbejdets udførelse, arbejde med kemikalier, maskiner og andre tekniske hjælpemidler og IT-udstyr.

13 ARBEJDSMILJØKRAV TIL FREMMEDE HÅNDVÆRKERE Indimellem kommer der håndværkere fra andre firmaer, som skal udføre arbejde på virksomheden. Deres arbejdsgiver har selvsagt ikke overblik og indflydelse på virksomhedens arbejdsmiljø, som hans ansatte skal arbejde i. De fremmede håndværkere og deres arbejdsgiver er forpligtet til at følge de spilleregler, som gælder på virksomheden. Den enkelte arbejdsgiver har ansvar for sine egne ansatte, når arbejdet udføres på forskellige adresser. Fejl og mangler meddeles til egen ledelse. De fremmede håndværkeres arbejdsgiver og virksomhedens ledelse har pligt til at samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for de fremmede håndværkere. De har pligt til at oplyse hinanden om risici i arbejdet. Oplysningerne skal gives videre til håndværkerne og til medarbejderne på virksomheden. 11 Håndværkernes arbejdsledere og arbejdslederne på virksomheden skal samarbejde om sikkerheds- og sundhedsforholdene. Håndværkerne og virksomhedens ansatte skal rette sig efter de regler, der gælder for deres eget arbejde, og efter de regler, der gælder på virksomheden. Håndværkernes arbejdsgiver skal sørge for, at der bliver ført tilsyn med, at arbejdet på virksomheden udføres forsvarligt.

14 12

15 ARBEJDSMILJØPROBLEMER ARBEJDSSKADER Når der sker en ulykke Hvis der sker en ulykke så ring efter en ambulance. Ring 112, kør aldrig selv. Husk at få navne og adresser på eventuelle vidner. Arbejdsskader med mere end 1 dags arbejdsudygtighed udover tilskadekomstdagen skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Husk at få en kopi af anmeldelsen. Hvis du selv er kommet til skade så henvend dig altid til din Metalafdeling, så hjælper de dig med en eventuel arbejdsskadesag. Det har du betalt for gennem dit kontingent. 13 Arbejdsbetinget lidelse (sygdom) Hvis du har mistanke om, at du er blevet syg på grund af dit arbejde, så gå til lægen. Lægen skal anmelde lidelsen til Arbejdsskadestyrelsen, og lægen kan også henvise dig til arbejdsmedicinsk klinik for nærmere undersøgelse. Denne pjece finder du også på Dansk Metal s hjemmeside Her finder du også Sikkert Nyt med råd og vejledning om arbejdsmiljø.

16 TUNGE LØFT OG DÅRLIGE ARBEJDSSTILLINGER Muskel- og skeletbesvær er smerter, stivhed eller ømhed i kroppens led, ledbånd, sener, muskler og knogler. Det medfører ofte nedsat funktionsevne. 14 Muskel- og skeletbesvær skyldes som regel: tungt manuelt arbejde ensidigt gentaget arbejde ensidigt belastende arbejde dårlige arbejdsstillinger fx knæliggende, hugsiddende, stående arbejde, arbejde med bøjet eller drejet ryg, arbejde med løftede arme fysisk anstrengende arbejde Hovedreglen er at undgå akavede arbejdsstillinger og tunge løft. Skab variation i arbejdet. Undgå samme arbejdsstilling i længere tid. Undgå at arbejde med løftede arme eller bøjet ryg. indret arbejdspladsen, maskiner, udstyr og arbejdsprocesserne, så de passer til arbejdsopgaven, arbejdshøjden og til den, der skal udføre arbejdet sørg for egnet løfteudstyr selvkørende ved skub eller træk af tunge emner sørg for, at værktøjer ikke er unødigt tunge og ellers forsynet med ophæng sørg for, at vægtgrænser for tunge løft, skub og træk overholdes Gode løfteregler Uanset byrdens vægt bør I altid sikre optimale løfteforhold: at løftet foregår midt foran kroppen at løftet foregår mellem midtlår- og albuehøjde at byrden er beregnet til håndtering at fodfæstet er stabilt

17 HÅND-ARM VIBRATIONER Kraftige vibrationer i længere tid kan give hvide fingre. Hvide fingre viser sig som hvide, kolde og følelsesløse fingre. Snurrende eller følelsesløse fingre er det første tegn på skadelig påvirkning fra vibrationer. Grænseværdien 2,5 m/s 2 angiver hvornår vibrationsbelastningen skal begrænses. Overskrides værdien, skal årsagen undersøges og belastningen skal begrænses mest muligt. I leverandørens brugsanvisning skal det være oplyst, hvor mange m/s 2 værktøjet har. 15 Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på 2,5 m/s 2 ikke skal overskrides: 2,5 m/s 2 8 timer 3,5 m/s 2 4 timer 5 m/s 2 2 timer 7 m/s 2 1 time 10 m/s 2 30 minutter ARBEJDSULYKKER Gode råd Fjern alle forhold, der nedsætter koncentration og opmærksomhed Giv alle god instruktion og oplæring Sæt fokus på farlige situationer og på at undgå dem God vedligeholdelse af maskiner, værktøjer og hjælpemidler Hold orden og sørg for at rydde op Motivation tal om risici og sørg for, at de bliver taget alvorligt Når det går galt eller næsten galt, hvad kan man lære af det?

18 16 STØJ Den nemmeste måde at passe på hørelsen er at bruge høreværn, fx når du arbejder med vinkelsliber, svejser eller arbejder ved siden af støjende maskiner. Men høreværn er kun en midlertidig løsning. Støjen skal så langt ned, at vi ikke behøver høreværn. Hvad er støj? Støj er uønsket lyd, og støjbelastning over 80 db(a) gennem længere tid skader hørelsen. Høreskader kan ikke helbredes. Grænseværdier for støj Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(a) eller spidsværdier af impulser over 137 db. En støjbelastning på 85 db(a) svarer til et støjniveau på: 85 db(a) i 8 timer 88 db(a) i 4 timer 91 db(a) i 2 timer 94 db(a) i 1 time 97 db(a) i 30 minutter 100 db(a) i 15 minutter

19 17 Forebyggelse af støj Hvis støjen er høj, skal den straks sænkes til under grænseværdierne. Årsagerne til den høje støj skal findes, og gentagelser skal forhindres. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så støjen begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau Støjskærme anbringes mellem støjkilden og medarbejderen Støjkilder bør placeres i et særskilt rum Vælg støjsvage værktøjer, når der købes nyt Byg buldrehuse og luftsluser Arbejdsrum skal være indrettet, så de akustiske forhold er tilfredsstillende, fx ved at beklæde rummets loft og vægge med lydabsorberende materiale Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for de ansatte, hvis støjbelastningen overstiger 80 db(a) eller spidsværdierne overstiger 135 db, eller støjen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende fx ved kortvarigt arbejde under megen støj

20 PSYKISK ARBEJDSMILJØ - STRESS Stress opstår, når vi udsættes for en belastning, vi ikke har ressourcer eller evner til at klare. Stress slider på helbredet, og hvis tilstanden varer ved i nogen tid, kan den føre til psykiske og fysiske gener og sygdomme. 18 Hvad skaber stress? Hvor meget man arbejder højt arbejdstempo stor arbejdsmængde arbejde under tidspres overarbejde og lange arbejdsdage Hvordan man arbejder overvågningsarbejde alenearbejde skifteholdsarbejde stramme deadlines Indflydelse og krav manglende inddragelse og indflydelse på arbejdet misforhold mellem ansvar og kompetence i jobbet mangel på information modsatrettede krav i arbejdet Løsningerne kan være at: udarbejde klare jobbeskrivelser, som fastlægger opgaver, kompetence og ansvar sørge for, at bemandingen er tilstrækkelig til at klare arbejdsopgaverne give den enkelte medarbejder indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges, arbejdstidens placering, og hvor mange opgaver han skal udføre indføre selvstyrende grupper med reel indflydelse på både arbejdsmængde, arbejdstid og fordeling af opgaverne sikre den nødvendige efteruddannelse planlægge arbejdet i god tid, så I undgår tidspres

21 tilrettelægge arbejdet, så I kan få hjælp eller aflastning sørge for grundig information om indførelse af ny teknologi eller større omlægninger af produktionen for at lette omstillingen ændre fordelingen af arbejdsopgaverne mellem medarbejderne aftale et loft over produktionsnormen nedsætte arbejdstempoet automatisere simple arbejdsfunktioner, som foregår i højt tempo KEMIKALIER Arbejdet med farlige kemikalier kan fx give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer kan også skade evnen til at få børn eller være årsag til alvorlig allergi. 19 Beskyttelse mod farlige kemikalier Farlige kemikalier bør aldrig benyttes på en arbejdsplads, hvis de på nogen måde kan undgås. Man skal altid anvende den mest sikre arbejdsmetode for at løse en arbejdsopgave. Kan kemikalier ikke undværes, skal virksomhederne sikre sig, at man altid benytter de stoffer, som er mindst farlige. Inden arbejdet med de farlige kemikalier begyndes skal: der udarbejdes en særlig Arbejdspladsvurdering (APV) der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger personalet sikres instruktion og oplæring det oplyses, hvordan arbejdet med særligt farlige kemikalier skal udføres myndighedernes godkendelser indhentes der udarbejdes beredskabsplaner sikkerhedsorganisationen inddrages i alle beslutninger

22 Hvis en virksomhed arbejder med farlige stoffer og materialer, skal den sikre sig, at de ansatte ikke udsættes for skadelige påvirkninger. 20 Det kan fx ske ved at: ændre indretningen af arbejdsstedet indkapsle det farlige stof i et lukket system bruge en sikker arbejdsmetode begrænse mængden af de farlige stoffer til et minimum bruge udsugning, hvis der afgives luftforurening (gasser, dampe, røg eller støv) begrænse antallet af personer, der arbejder med kemikalierne, og begrænse arbejdet mest muligt bruge personlige værnemidler Som regel er de praktiske løsninger en kombination af flere foranstaltninger. STØV Støv er partikler, som er så små, at de kan svæve i luften og indåndes. Hvor farligt støvet er afhænger af, hvor meget man indånder, hvad støvet indeholder og de enkelte partiklers størrelse og form. De allermindste partikler kommer helt ned i lungerne, mens de større sætter sig i næse og svælg. Mindre støvpartikler er ofte mere skadelige end større. Undgå støv Undgå eller begræns støvpåvirkning ved at: erstatte et støvende materiale eller en arbejdsproces med mindre støvende materiale eller arbejdsproces indkapsle stoffet eller arbejdsprocessen i et lukket system anvende udsugning tæt på støvkilden bruge personlige værnemidler - oftest masker

23 NYTTIGE ADRESSER Dansk Metals hjemmeside: danskmetal.dk Metalskolens hjemmeside: danskmetal.dk/metalskolen Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider: bar-web.dk Søfartens arbejdsmiljøråd: seahealth.dk CO-industris hjemmeside: CO-industri.dk BAT-kartellets hjemmeside: batkartellet.dk Arbejdstilsynets hjemmeside: at.dk Spørg Dansk Metal om arbejdsmiljø på: Du kan også skrive eller ringe til: Dansk Metal Att. Miljø- og Socialsekretariatet Nyropsgade 38 Postboks 308 DK-1780 København V Tlf

24 Nyropsgade København V Postboks 308 Tlf Fax

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Tekstil og papir Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Plast, glas og beton Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Landbrug Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Alene-arbejde må man det?

Alene-arbejde må man det? Alene-arbejde må man det? Forord Alene-arbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men ansatte skal ikke sættes til arbejde som er særligt farligt at udføre alene, og ansatte som arbejder alene må ikke

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

El- og varmeforsyning

El- og varmeforsyning Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El- og varmeforsyning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hospitaler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere