projekter fra idé til handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projekter fra idé til handling"

Transkript

1 projekter fra idé til handling

2

3 3 Godt møde Indhold e. Forord Introduktion hvad er et projekt? Projektets grundelementer Projektmetoden Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde Projektgruppen Afklaringsfasen Projektets formål Projektets succeskriterier Projektets interessenter Yde/Yde-forholdet Opsamling Projektets opsplitning (hovedopgaver) Ressourcebehovet Planlægningsfasen Projektets tidsplan Tegn projektets tidsplan Trusler og muligheder i projektplanen Opsamling på planlægningsfasen Gennemførelsesfasen Opsamling på projektets forløb Projektafslutning Hvordan får vi fat i idéer fra medlemerne? Litteraturliste... 34

4 4 forord Forord Målet med hæftet Projekter fra idé til handling er at give idrætsledere, trænere m.fl. inspiration til, hvordan man kan bygge et projekt op, hvad enten det drejer sig om at få etableret et stævne eller bygget en idrætshal. Metoden og værktøjerne der bruges i bogen skal tilpasses det konkrete projekt, de skal anvendes på, men som eksempel er metoden og værktøjerne her anvendt på et projekt, der går ud på at afholde et julestævne i en boldklub. Det anbefales at læse hele hæftet igennem før igangsætning af eget projekt. For dem der ønsker at fordybe sig i emnet, findes der bagerst i hæftet en litteraturliste. Hæftet anvendes som kursusmateriale på Danmarks Idræts- Forbunds 4-timers kursus Projekter fra idé til handling og på proaktivistuddannelser på Idrætshøjskolerne i Aalborg, Ikast, Vejle og Århus. God fornøjelse!

5 introduktion 5 Introduktion Hvad er et projekt? Når en organisation, eksempelvis en klub eller et specialforbund skal have løst en særlig krævende opgave, så kan den mange gange med fordel nedsætte en projektgruppe. Organisationen formulerer opgaven og overgiver ansvaret for projektet til projektgruppen. Projektgruppen sammensættes af personer med den nødvendige faglige ekspertise. Personerne findes blandt organisationens egne medlemmer og kan måske med fordel suppleres med personer uden for organisationen. Organisationen skal som opgavestiller være meget omhyggelig med valget af personer til projektgruppen, ikke mindst formandsposten. Projektgruppen skal ud over faglig kompetence have stor interesse for projektet. Projektgruppen har i opgavens løbetid en selvstændig rolle i organisationen med rapportering til opgavestilleren f.eks. organisationens bestyrelse. Et projekt adskiller sig i forhold til klubbens daglige drift, som angivet i nedenstående skema. Et projekt kan karakteriseres som: En særlig opgave, der ikke umiddelbart kan løses i den eksisterende organisation som har et konkret mål eller slutresultat har et fastlagt start- og sluttidspunkt består af en række velovervejede aktiviteter Projekt Specifik ny opgave Projektgruppe / ad hoc-udvalg Etablere og udvikle ressourcer og aktiviteter Nye og ukendte veje Tidsbestemt opgave Daglig drift Gentagne rutiner Faste udvalg / team Styre fastlagte og kendte aktiviteter og ressourcer Kendte og afprøvede veje Løbende handlinger

6 6 projektets grundelementer Projektets grundelementer Opgaven Fremgangsmåden Interessenterne Ressourcekravene Et projekt består af følgende grundelementer: Opgaven Hvad går opgaven ud på hvad er dens karakter? Fremgangsmåden Hvordan vil projektgruppen løse opgaven? Interessenterne De personer og/eller grupper der berøres af eller inddrages i gennemførelsen af projektet. Ressourcekravene De faglige kvaliteter, arbejdskraft, materiel, økonomi osv., der skal indgå i projektet, for at det kan gennemføres. Et projekts konkrete udformning vil altid være et resultat af samspillet mellem grundelementerne. Indholdet i hvert af grundelementerne skal naturligvis tilpasses det enkelte projekt og vil således variere fra projekt til projekt.

7 Projektmetoden 7 Projektmetoden Hvordan man bygger et projekt op? Projektets tre faser Afklaringsfasen Planlægningsfasen Gennemførelsesfasen Analyser og erfaringer fra talrige projekter har tegnet et enkelt mønster for succes. Den bedste metode er at opdele projektet i følgende tre faser. Afklaringsfasen Hvad går opgaven ud på? Her skal projektgruppen bearbejde den stillede opgave og danne sig et klart billede af projektets mål, ramme, indhold og omfang (varighed, arbejdskraft, penge, faciliteter osv.). Planlægningsfasen Hvilke løsninger kan der være, og hvordan kan den valgte løsning gennemføres? Her beslutter projektgruppen sig for, hvordan projektet kan løses inden for den givne tidsramme. Projektgruppen fastlægger, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår. Projektgruppen har således forberedt projektet og lægger løsningsmodellen frem som beslutningsgrundlag for opgavestilleren. Gennemførelsesfasen Opgaven udføres som planlagt. Her igangsætter projektgruppen selve projektet. En effektiv styring og opfølgning undervejs skal sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne samt give en hurtig reaktion på de problemer, der eventuelt kan opstå.

8 8 nogle vigtige pointer omkring projektarbejde Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde Informationsmængden Figuren viser den store mangel på information, der kendetegner projekter i starten af en afklaringsfase, hvor man tager nogle beslutninger, der får konsekvenser for hele projektforløbet. Det er derfor vigtigt, at projektgruppen laver et grundigt forarbejde, så væsentlige beslutninger for projektets forløb træffes på det bedst mulige grundlag. Omfang (mængde) Vigtighed af beslutninger Projektforløb (tid) slut start Idealmodellen viser den kronologiske rækkefølge af faserne i projektarbejdet. Idealmodellen illustrerer også betydningen af at forberede projektet grundigt. Hvis projektgruppen ikke vægter arbejdet i projektets to første faser nok, får projektvognen ikke fart nok på til at nå op i mål på den anden side det gennemførte projekt. En grundig forberedelse skal også sikre omgivelsernes accept af projektet og dermed opbakning fra starten. gennemførelse planlægning afklaring projektet Virkeligheden vil oftest være, at projektgruppen må lave mange mindre korrektioner undervejs i projektet.

9 projektgruppen 9 projektgruppen Projektgruppen skal være bevidst om den sammenhæng, der er mellem parametrene: Ressourcer tid økonomi kvalitet Tid, ressourcer, kvalitet og økonomi. Ændres en af disse parametre, så påvirkes de tre andre parametre og hermed hele grundlaget for projektet. Vognen, der trækkes af fire heste, illustrerer denne situation. Firspandet kan normalt køres med meget få korrektioner fra kusken. Sker der noget med en af hestene den bliver halt eller løber løbsk så skal kusken arbejde hårdt med at korrigere den samlede trækkraft for at holde vognen på rette kurs. Projektets forankring i organisationen Projektet skal være stærkt forankret i organisationen. En person i topledelsen bør have ansvaret for projektet og kan medvirke til at bane vejen for projektets gennemførelse. Opgaven for denne forankringsperson er bl.a. at sikre tilførelsen af de lovede ressourcer samt at motivere for projektet, så eventuel modvilje i organisationen bliver vendt til opbakning.

10 10 afklaringsfasen Afklaringsfasen Afklaringsfasen skal frembringe et klart billede af projektets ramme, indhold og omfang. De seks forhold, der skal afklares Projektets formål Projektets succeskriterier Projektets interessenter Projektets mål Projektets opsplitning (hovedopgaver) Projektets ressourcebehov Det billede fremkaldes gennem en arbejdsproces, hvori følgende seks forhold skal afklares: Projektets formål hvorfor ønskes projektet gennemført? Formålet defineres af opgavestillerne, typisk foreningens bestyrelse eller et udvalg herunder. Projektets succeskriterier hvilke forbedringer skal projektet tilføre organisationen og hvordan kan de måles? Projektets interessenter hvem er de? Hvilke interessenter er vigtige for gennemførelse af projektet? Hvad bidrager hver enkelt interessent med, og hvad får interessenten i modydelse? Målet en kort, præcis beskrivelse af det resultat, projektet skal føre til. Projektets opsplitning (hovedopgaver) en beskrivelse af alle de opgaver (små og store), der skal løses for at gennemføre projektet. Ressourcebehovet en beskrivelse af hvilke ressourcer (arbejdskraft, tid, penge etc.), der skal til for at gennemføre projektet. De første tre punkter udgør det funda - ment, som projektet skal bygges op på, nemlig hvorfor organisationen ønsker det gennemført, forventningerne og kravene til det færdige projekt, samt de samarbejdsrelationer, der skal tages hensyn til. De sidste tre punkter giver en klar beskrivelse af selve projektet, nemlig hvad opgaven går ud på, hvilke opgaver der skal løses, samt hvilke ressourcer det kræver at gennemføre projektet.

11 afklaringsfasen 11 'Den vigtigste opgave under afklaringsfasen er, at opgavestilleren, projektets samarbejdspartnere og projektgruppen får skabt et fælles billede af, hvad projektet går ud på. Alle skal have en fælles opfattelse af projektets rammer, dets indhold og omfang' Etableringen af et fælles billede er ikke let, da vores opfattelser af ting og begreber er et resultat af den måde, vi oplever og fortolker tingene på. Dette kan illustreres ved hjælp af ovenstående figur. Billedet ses enten som to ansigter eller en vase. Kun få personer opdager billedets dobbelthed, når de ser det første gang. Alle vil være i stand til at se både ansigterne og vasen, når de bliver gjort opmærksom på denne dobbelthed. Har organisationen og projektgruppen ikke et fælles billede af, hvad projektet går ud på, kan projektgruppen havne i samme situation som familien, der skal på ferie. Deres projekt er at planlægge en uges familieferie i februar måned, som de alle vil glæde sig til. Hvert familiemedlem har sit helt eget billede af den foretrukne ferietype. I den aktuelle situation er der måske reelt tale om tre forskellige ferieprojekter. Inden familien kan begynde at planlægge ferien, skal de først blive enige om, hvilken type ferie de skal på, samt afstemme familiemedlemmernes forventninger og krav til ferien. Først når de har fået afklaret dette, kan de begynde at planlægge ferien. Nu burde der være en chance for, at familien kan planlægge en ferie, som de alle vil glæde sig til. Kulturferie Skiferie Badeferie

12 12 projektets formål Eget Projekt Løse opgaverne 1 til 13 Projektets formål Projektets formål er en beskrivelse af, hvorfor projektet ønskes gennemført. Beskrivelsen skal være meget kort (gerne i 1-2 sætninger) og give svaret på: Hvilken opgave skal projektet løse? Hvilke(n) forbedring(er) vil projektet tilføre organisationen? Hvad er projektets tidsramme? Giv projektet en spændende titel, der kan samle folk om det. Gennemgående eksempel Som gennemgående eksempel vises de udfyldte skemaer fra en boldklub, der skal lave et julestævne. Projektets titel Projektets formål Projektets tidsramme Hvorfor skal projektet gennemføres netop nu? Julestævne Få skabt en tradition for at klubben afholder et julestævne mellem jul og nytår. Projektet påbegyndes i uge 41 og afsluttes i uge 1. Julestævnet skal etableres nu, fordi der er mulighed for at få adgang til hallen. De aktiviteter, der traditionelt har været afholdt i hallen mellem jul og nytår, flytter til et andet sted. Opgave 1 Beskriv projektets formål Udfyld nedenstående skema. Beskriv først projektets formål. Navngiv herefter projektet og angiv, hvornår det skal starte og være afsluttet. Giv eventuelt en begrundelse for, hvorfor projektet skal gennemføres netop nu og ikke senere. Begrundelsen vil uddybe forståelsen for, hvorfor projektet ønskes gennemført. Projektets titel: Projektets formål: Projektets tidsramme: Hvorfor skal projektet gennemføres netop nu?

13 Projektets succeskriterier 13 Projektets succeskriterier S M A R T pecifikke/konkrete ålbare ccepterede ealistiske idsbestemte Projektets succeskriterier er de specifikke krav, som opgavestilleren har til det gennemførte projekt. Succeskriterierne skal leve op til SMART-modellen, det vil sige, at kravene skal være: Gennemgående eksempel Succeskriterierne for julestævnet. Turneringerne består af otte herre- og damehold Deltagerne er 1. divisionshold fra Danmark og Sverige Holdene inddeles i to puljer Alle kampe dømmes af A-dommere Klubbens sponsor dækker samtlige udgifter Opgave 2 Beskriv projektets succeskriterier Succeskriterierne for projektet

14 14 projektets interessenter projektets interessenter Projektets interessenter er de personer eller grupper af personer, der berøres af og/eller direkte er involveret i gennemførelsen af projektet. Til at give et enkelt og klart overblik over projektets mange interessenter bruges interessentmodellen. Projektet placeres i midten af modellen og interessenterne i cirklerne uden om projektet. Modellen udvides med det nødvendige antal cirkler. For en forenings bestyrelse kan interessentmodellen for de primære interessenter se sådan ud: Opgave 3 Projektets interessenter Lokalunion 1. holdet Klubbestyrelse Ungdomsafd. Passive medl. Opgaven er at finde alle de interessenter, som berøres af projektet direkte eller indirekte. Hvem bidrager til projektet, og hvem høster fordele af projektet? Sponsorer Motionister Udvalg Kommune Find alle interessenterne og sæt dem ind i nedenstående interessentmodel. Sæt navne på interessenterne, hvis det er muligt. Denne interessentmodel giver et godt billede af klubbestyrelsens mange samarbejdspartnere og interessenter. Gennemgående eksempel Julestævnets interessentmodel ser således ud: Støtteforening Dommere Vandrerhjemmet Distriktsdommer udv. Julestævnet Cafeteriaet Klubsponsorer Halinspektør 1. div. klubberne

15 projektets interessenter 15 Ved gennemførelsen af projektet vil det ikke være muligt og måske heller ikke ønskeligt at inddrage alle interessenterne og deres specifikke krav og forventninger. Projektgruppen er nødt til at prioritere interessenterne. Opgaven er at udpege de vigtigste interessenter, det vil sige dem hvis bidrag er uundværlige for gennemførelsen af projektet i den ønskede udgave. Hvad er vigtigst for gennemførelsen af projektet? Bidragene opstilles i prioriteret rækkefølge: Hvilken interessent yder dette bidrag? Sæt navn på: 1 Få tildelt hallen 1 Halinspektøren 2 Finansiering af stævnet (sponsor) 2 Klubbens sponsor 3 Otte herre- og damehold (1. div.) tilmelder sig 3 1. division trænerne/klubberne 4 A-dommere til alle kampe 4 Distriktets dommerudvalg 5 Frivillig arbejdskraft 5 Klubbens støtteforening 1. prioritet har dem, hvis bidrag projektet ikke kan undvære. 2. prioritet har dem med næstvigtigste bidrag etc. Projektgruppen må forsøge at skabe et positivt samarbejde med interessenterne. Gennemgående eksempel De vigtigste interessenter for julestævnet er vist i skemaet. Opgave 4 Prioritering af interessenterne. List bidragene op i prioriteret rækkefølge i nedenstående skema. Først herefter udfyldes skemaets højre kolonne, hvor projektgruppen sætter navn på interessenterne, der bidrager til projektet. Hvad er vigtigst for gennemførelsen af projektet? Bidragene opstilles i prioriteret rækkefølge: Hvilken interessent yder dette bidrag? Sæt navn på:

16 16 yde/yde-forholdet Yde/Yde-forholdet Hvis samarbejdet med interessenterne skal foregå i en positiv ånd, så skal yde/ydeforholdet opleves positivt af begge parter. Er yde/yde-forholdet ude af balance, skal det i mange tilfælde revurderes, og der skal måske foretages justeringer mm. Eks.: Er omtalen af sponsoren i medierne reelt mere værd end det beløb, som sponsoren bidrager med, har projektgruppen mulighed for at genforhandle sponsoraftalen og opnå et bedre resultat. ning og forplejning af dommerne samt stiller de nødvendige faciliteter til rådighed. Klubben opnår at alle kampe dømmes af motiverede og kvalificerede dommere. Analysen af yde/yde-forholdet giver et billede af, hvilke interessenter projektgruppen evt. godt kan kræve noget mere af. Omvendt kan projektgruppen også se, hvilke interessenter det måske er en god idé at tilbyde nogle ekstra (for projektet måske omkostningsfrie) ydelser, der vil gøre samarbejdsforholdet endnu mere attraktivt for interessenten. Gennemgående eksempel Som eksempel vises yde/ydeforholdet for den fjerde vigtigste interessent distriktets dommerudvalg. Dommerklubben får tilbud om at afholde det årlige efteruddannelseskursus for A-dommere gratis. Klubben betaler for overnat- Interessenterne i prioriteret rækkefølge Distriktets dommerudvalg Hvad bidrager interessenten med til projektet? Sætter A-dommere på alle kampene i turneringen Hvad bidrager projektet med til interessenten? Et gratis efteruddannelseskursus for A-dommere Opgave 5 Er der balance i yde/yde-forholdet I nedenstående skema skriver projektgruppen, hvad hver enkelt interessent bidrager med til projektets gennemførelse, samt hvad projektet giver i modydelse til interessenten. Herefter vurderer projektgruppen, om der er balance mellem de krav og forventninger, som interessenten har til udbyttet af samarbejdet, og de ydelser som interessenten tilfører projektet. Interessenterne i prioriteret rækkefølge: Hvad bidrager interessenten med til projektet? Hvad bidrager projektet med til interessenten?

17 opsamling 17 Opsamling Opgaverne 1 til 5 afdækker det fundament, som projektet skal bygges op på, nemlig hvorfor organisationen ønsker det gennemført, forventningerne og kravene til det færdige projekt, samt de samarbejdsrelationer, der skal tages hensyn til. På baggrund af disse informationer laver projektgruppen en klar beskrivelse af selve projektet, hvad opgaven går ud på, hvilke opgaver der skal løses, samt hvilke ressourcer det kræver at gennemføre projektet. Projektets mål Hvad projektet går ud på? Projektets mål er en kort, præcis beskrivelse af, hvad projektet går ud på. Projektets mål skal leve op til SMART-modellen, det vil sige målet eller målene skal være: Gennemgående eksempel Målet og tidsrammen for julestævnet er: Projektets mål: At afholde et julestævne for otte herre- og damehold fra den 26. til 29. december. Holdene inddeles i to puljer og alle kampene skal dømmes af A-dommere. Stævnet skal være udgiftsneutralt for klubben. opgave 6 Projektets mål og tidsramme Med udgangspunkt i den viden, projektgruppen har opnået via løsningen af opgaverne 1 til 5, laves en kort, præcis beskrivelse af, hvad projektet går ud på, samt de krav som løsningen skal leve op til. S M A R T pecifikke/konkrete ålbare ccepterede ealistiske idsbestemte Beskriv projektets mål samt hvornår det påbegyndes og afsluttes. Projektets mål:

18 18 projektets opsplitning Projektets opsplitning Opsplitningen er en beskrivelse af de opgaver, der skal løses for at gennemføre projektet. Projektet deles op i overskuelige størrelser, som tilsammen danner projektets skelet. Opsplitningen bruges til: Overblik over delopgaverne Fastsættelse af ressourcebehovet Uddelegering af ansvar Opfølgning på projektforløbet Budgettering Planlægning Projekttilretning Evaluering Opgaven med opsplitning har to trin. Først skal projektgruppen beskrive alle hovedopgaverne, det vil sige de opgaver, der kan opdeles i flere mindre opgaver. Herefter nedbryder man hver enkelt hovedopgave i så mange delopgaver som muligt. Dette illustreres i nedenstående figur. Projekt Hovedopgave 1 Hovedopgave 2 Hovedopgave 3 Hovedopgave 4 Hovedopgave 5 Hovedopgave 6 Hovedopgave

19 projektets opsplitning 19 En anden måde at illustrere opsplitningen på, er at liste alle opgaverne op, som vist i det gennemgående eksempel: Gennemgående eksempel Som eksempel vises julestævnets hovedopgaver, samt delopgaverne til hovedopgave 3. Hovedopgave 1 Hovedopgave 2 Hallen tildelt Sponsoraftale på plads Hovedopgave 3 Otte herre- og damehold tilmeldt turneringen 3.1 Hvem skal inviteres? 3.2 Ring til klubberne 3.3 Skriftlig invitation 3.4 Modtage tilmeldinger 3.5 Invitere næste hold Hovedopgave 4 Hovedopgave 5 Hovedopgave 6 Hovedopgave 7 Hovedopgave 8 Hovedopgave 9 Den frivillige arbejdskraft fundet Overnatning bestilt (forud- og endelig bestilling) Forplejning bestilt (forud- og endelig bestilling) Turneringsplan og dommerpåsættelse fastlagt Stævnet afholdt Evaluering af stævnet Opgave 7 Projektets hoved- og delopgaver Projektets hoved- og delopgaver listes op i skemaet. Hovedopgave Hovedopgave Skemaet kan udvides således, at delopgaverne eventuelt kan opdeles i endnu mindre opgaver. Jo mere grundig projektgruppen er med denne opsplitning i mindre opgaver, jo mere nøjagtig bliver billedet af alle de opgaver, der skal løses for at fuldføre hovedopgaven. Hovedopgave

20 20 ressourcebehovet Man skal have fastsat type, omfang og pris på de nødvendige ressourcer. Disse ressourcer vil typisk være: Ressourcebehovet Opgaven er her at få et overblik over hvilke ressourcer, der skal tilføres projektet for, at det kan gennemføres. Arbejdskraft Faglig viden P e n g e Lokaler Materialer A n d e t Gennemgående eksempel Som eksempel vises her ressourceforbruget til løsning af hovedopgave 3: Otte herre- og damehold er tilmeldt turneringen. Opgave 8 Projektets ressourcekrav For hver enkelt hovedopgave udfyldes nedenstående skema. Det gælder om at være så grundig som mulig. Beskriv så entydigt som muligt typen, omfanget og prisen på hver enkelt ressource. Opgave Type Omfang Pris Hovedopgave 3 Otte herre- og damehold er tilmeldt turneringen 3.1 Hvem skal inviteres? List 12 herre- og damehold op i prioriteret rækkefølge Møde med klubbens herre- og dametræner Et møde 0 kr. Opgave Type Omfang Pris 3.2 Ring til klubberne i rækkefølge indtil otte herre- og damehold har givet mundtligt tilsagn om at deltage Telefon og tid En telefon og to aftener 100 kr. til telefon Hovedopgave Send en skriftlig invitation til disse 16 hold med ét tilmeldingsskema og en Frankeret svarkuvert Kuverter, frimærker og en pc er Tid 40 kuverter og frimærker samt en pc er En aften 350 kr Modtager tilmeldinger og turneringsgebyr Tid og en girokonto To eftermiddage og en girokonto 0 kr Udebliver en skriftlig tilmelding, så inviteres det næste hold i den prioriterede rækkefølge Telefon, tid, kuverter, frimærker og en pc er En telefon og to aftener. Overskydende materiale fra delopgave kr.

21 ressourcebehovet 21 'Når projektgruppen har udfyldt skemaet, har den et overblik over typerne, omfanget og prisen på de nødvendige ressourcer' Projektgruppen kan nu fastlægge, hvad det koster at løse hver enkelt hoved- og delopgave, samt hvad gennemførelse af hele projektet koster. Opsamling på afklaringsfasen Projektgruppen bør nu have et klart billede af projektets rammer, dets indhold og omfang, idet projektgruppen: Kender de krav og forventninger, som det færdige projekt skal leve op til. Ved hvem de vigtigste interessenter er, samt hvad de yder. Har en nøjagtig beskrivelse af, hvad projektet indebærer og skal munde ud i. Kender alle de opgaver, der skal løses for at gennemføre projektet. Har et klart billede af hvilke ressourcer, der skal tilføres, samt de samlede omkostninger ved at gennemføre projektet. Accept hos opgavestiller Projektgruppen bør nu fremlægge projektbeskrivelsen for opgavestilleren, der afgør, om projektet skal gennemføres som beskrevet, eller om der eventuelt skal justeres på projektet. Det kan også være, at projektet bliver standset, fordi opgavestilleren kan se, at det kræver flere ressourcer, end organisationen vil/ kan afsætte. Uanset hvilken beslutning der tages, så tages den på et kvalificeret og veldokumenteret grundlag.

22 22 planlægningsfasen Planlægningsfasen I denne fase planlægger projektgruppen løsningen af projektets opgaver. Løsningen af opgaverne skal organiseres, så de løses i den rette rækkefølge inden for den aftalte, realistiske tidsramme. Projektgruppen skal desuden analysere projektplanen for at udpege, hvor de forudsigelige problemer og muligheder ligger samt finde ud af, hvordan gruppen tackler dem, hvis de opstår. Ansvarsfordelingen Ansvarsfordelingen er en fastlæggelse af, hvem der har ansvaret for løsningen af hver enkelt hovedopgave. Når projektgruppen uddelegerer dette ansvar, et det vigtigt, at kun en person får ansvaret for løsningen af hovedopgaven. Herved undgår projektgruppen, at der kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for løsningen af opgaven. Det er vigtigt, at projektgruppen finder den rette person til opgaven, det vil sige en person, der har den fornødne ekspertise, lyst og tid til at gennemføre opgaven. Er hovedopgaven meget omfattende, kan projektgruppen eventuel uddelegere ansvaret for løsningen af nogle af delopgaverne. Her gælder princippet også, at kun én person kan have ansvaret for løsningen af hver enkelt delopgave. Ansvaret for løsningen af hovedopgaven som helhed ligger stadig hos den samme person.

23 planlægningsfasen 23 Gennemgående eksempel Som eksempel er vist ansvarsfordelingen for løsning af julestævnets hovedopgaver. Opgave Hvad skal gøres? Hvem gør det? Hovedopgave 1 Få tildelt hallen Klubformand Peter Hansen Hovedopgave 2 Aftale med klubsponsor Sponsorudvalgsformand Gitte Nielsen Hovedopgave 3 Hovedopgave 4 Otte herre- og damehold er tilmeldt turneringen Støtteforeningen leverer den frivillige arbejdskraft under stævnet Turneringsleder Ole Olsen Støtteforeningsformand Pia Jensen Hovedopgave 5 Hovedopgave 6 Hovedopgave 7 Overnatning under stævnet bestilles på vandrerhjemmet Forplejning under stævnet Turneringsplan og dommerpåsættelse fastlægges Kasserer Niels Petersen Kasserer Niels Petersen Turneringsleder Ole Olsen Hovedopgave 8 Afviklingen af stævnet Projekt-/turneringsleder Ole Olsen Hovedopgave 9 Evaluering af stævnet Projekt-/turneringsleder Ole Olsen Opgave 9 Ansvarsfordelingsskemaet I nedenstående skema skriver projektgruppen, hvem der har ansvaret for løsningen af hver hovedopgave. Opgave Hovedopgave 1 Hovedopgave 2 Hovedopgave 3 Hvad skal gøres? Hvem gør det? Hovedopgave 4 På denne måde har man et klart billede af, hvem der har ansvaret for løsningen af hver enkelt opgave i projektet. Hovedopgave 5 Hovedopgave 6 Hovedopgave 7

24 24 projektets tidsplan Skemaet bruges også i gennemførelsesfasen som redskab til overvågning og kontrol af, om projektet skrider frem som planlagt. Projektets tidsplan Opgaven her er at få præsenteret projektets tidsplan i et skema, der giver et let overskueligt billede af, hvornår de enkelte opgaver påbegyndes og afsluttes. Som eksempel vises her tidsplanen for julestævnets hovedopgaver. Hovedopgave 1 Hallen tildelt Hovedopgave 2 Sponsoraftalen på plads Hovedopgave 3 Hovedopgave 4 Hovedopgave 5 Hovedopgave 6 Hovedopgave 7 Hovedopgave 8 Otte herre- og damehold tilmeldt turneringen Den frivillige arbejdskraft til stævnet fundet Overnatning bestilt Forud- og endelig bestilling Forplejning bestilt Forudog endelig bestilling Turneringsplan og dommerpåsættelse fastlagt Stævnet afholdes Hovedopgave 9 Evaluering af projektet Uge For at kunne udarbejde dette skema skal gruppen vide: Hvor lang tid det tager at løse hver enkelt opgave. Hvornår de enkelte opgaver kan påbegyndes. Hvornår de enkelte opgaver skal være afsluttet. Om nogle opgaver skal være løst, før andre kan påbegyndes. I et handlingsplanskema noteres, hvad hver enkelt opgave går ud på, hvem der har ansvaret for løsning af opgaven samt, hvor lang tid det vil tage at løse opgaven (tidsangivelsen skal være den samme for alle opgaver eksempel dage, uger eller måneder).

25 projektets tidsplan 25 Herefter beskrives opgavens afhængighed, det vil sige om opgaven først kan påbegyndes, når en anden opgave er løst. Man beskriver, hvornår opgaven skal påbegyndes og, hvornår den skal være afsluttet. Eventuelle trusler/ muligheder noteres. Opgave 10 Udfyld projektets hand lingsplanskema Hvad? Hvem? Varighed Er antallet af opgaver ikke større, end projektgruppen kan overskue dem, noteres de enkelte opgavers start- og slutdatoer direkte i handlingsplanskemaet. Er projektet meget kompliceret, er det en god idé at lave et puslespil, hvor hver enkelt opgave er en brik. Projektgruppen lægger alle brikkerne på et bord og forsøger at få puslespillet til at gå op, det vil sige at få fastlagt i hvilken rækkefølge, opgaverne skal løses samt, hvornår hver enkelt opgave skal løses. Når puslespillet går op, noterer projektgruppen i skemaet, hvornår opgaverne skal løses. Gennemgående eksempel Her vises handlingsplanskemaet for julestævnets hovedopgave 3. Afhængig Hvornår? Trusler/ Muligheder Hvad skal gøres? Hvem gør det? Varighed Afhængighed (opgaverne imellem) Hvornår? (uge) Start Afsluttet Trusler og muligheder Hovedopgave 3 8 herre- og damehold tilmeldt Ole Olsen 4 uger Efter hovedopgave 1 og Hvem skal inviteres? List 12 herre- og damehold op i prioriteret rækkefølge Jan Jensen 1 uge Før delopgave 2, 3, 4 og Ring til klubberne i prioriteret rækkefølge indtil otte herre- og damehold har givet mundtligt tilsagn om at deltage Jan Jensen 1 uge Efter delopgave 1 og før delopgave 3, 4 og Send en skriftlig invitation til 16 hold med et tilmeldingsskema og en frankeret svarkuvert Jan Jensen 1 uge Efter delopgave 1 og 2 og før delopgave 4 og Modtage tilmeldinger og turneringsgebyr Kasserer Niels Petersen 2 uger Efter delopgave 1, 2 og 3 og før delopgave Skriftlig tilmelding udebliver 5 Udebliver en skriftlig tilmelding, inviteres det næste hold i den prioriterede rækkefølge Jan Jensen 1 uge Efter delopgave 1, 2, 3 og Kan ikke få 1. divisionshold nok

26 26 tegn projektets tidsplan Tegn projektets tidsplan Opgave 11 Tegn projektets tidsplan. Hovedopgave 1 Hovedopgave 2 Hovedopgave Hovedopgave 4 Hovedopgave 5 Hovedopgave 6 Hovedopgave 7 Hovedopgave 8 Hovedopgave 9 Hallen tildelt Sponsoraftalen på plads Otte herre- og damehold tilmeldt turneringen Hvem skal inviteres? Ring til klubberne Skriftlig invitation Modtage tilmeldinger Invitere næste hold Den frivillige arbejdskraft til stævnet fundet Overnatning bestilt Forud- og endelig bestilling Forplejning bestilt Forudog endelig bestilling. Turneringsplan og dommerpåsættelse fastlagt Stævnet afholdes Evaluering af stævnet Uge Ud fra informationerne i handlingsplanskemaet kan projektgruppen lave projektets tidsplan. Det giver et overskueligt billede af, hvornår alle projektets opgaver skal påbegyndes og være afsluttet. Gennemgående eksempel Som eksempel vises her tidsplanen for løsningen af hovedopgaverne i julestævnet. rne for hovedopgave 3 er også vist.

PROJEKTER fra idé til handling

PROJEKTER fra idé til handling PROJEKTER fra idé til handling 3 GODT MØDE INDHOLD Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring XXXXXX 3 INDHOLD Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?.... 5 Hvordan årsplan?.... 7 Opgaver.... 8 Værkstøjkassen - Nøgleområder.... 14 Klubhåndbog.... 15 Det første

Læs mere

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 1 MANUAL PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 3 INDHOLD PR-light manual for idrætsforeninger.... 4 Kanaler... 6 Lokalaviser...

Læs mere

Klubbens årsplan. drift og styring

Klubbens årsplan. drift og styring Klubbens årsplan drift og styring XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?....

Læs mere

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 2 IDRÆTSPSYKOLOGI IDRÆTSPSYKOLOGI 3 indhold Hvad er idrætspsykologi?... 04 Den positive selvtale... 05 Sanseforestillinger -en udvidet visualisering...

Læs mere

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Læs mere

LEDELSE et spørgsmål om stil

LEDELSE et spørgsmål om stil LEDELSE et spørgsmål om stil XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?.... 4 Lederfunktioner.... 5 Opgaver.... 6 RAFI modellen.... 7 Ledertyper.... 8 De stærke sider.... 10 De ekstreme ledere.... 11 Samarbejde

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAIF Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF Dansk Atletik Forbund DASU Dansk Automobilsports Union DBF Danmarks Badminton Forbund DBaSoF Dansk Baseball Softball Forbund DBBF Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAI 1 aktivitet Dansk Arbejder Idrætsforbund DAFF 2 aktiviteter Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF 21 aktiviteter Dansk Atletik Forbund DASU 3 aktiviteter Dansk Automobilsports Union DBF 1 aktivitet

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 INDHOLD Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan?.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

0.1 Resumé af aktuel projektplan Se afsnittet om forankring. 0.4 Mulige perspektiver/resultater i projektet. 0.5 Mulige interessenter i projektet

0.1 Resumé af aktuel projektplan Se afsnittet om forankring. 0.4 Mulige perspektiver/resultater i projektet. 0.5 Mulige interessenter i projektet 3. Projektanalyser Indhold: 0.1 Resumé af aktuel projektplan Se afsnittet om forankring 0.2 Situationsanalyse via dialog 0.3 Projektets mulige indhold 0.4 Mulige perspektiver/resultater i projektet 0.5

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

DOMMER KURSUSKATALOG 2015

DOMMER KURSUSKATALOG 2015 DOMMER KURSUSKATALOG 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF DOMMERKURSER DOMMERKURSER 2015 DAFFs Dommerudvalg er ansvarlig for at uddanne dommere til amerikansk fodbold. Uddannelserne/ kurserne

Læs mere

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 Dagsorden Fællessang: Valg af dirigent Aflæggelse af beretninger Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag Godkendelse af aktivitetsgebyr Valg

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Manual INDHOLD: Foto Tinus Buu

Manual INDHOLD: Foto Tinus Buu Manual Foto Tinus Buu INDHOLD: 1. INDLEDNING... 2 2. KONKURRENCENS FORMAT... 2 3. FORBEREDELSE OG PLANLÆGNING... 3 4. POINT... 4 5. PROGRAM... 4 6. BUDGET... 5 7. AFVIKLING AF ARRANGEMENTET... 5 8. EFTER

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE.

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Brugernummer: 90621 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Forudsætningsaftale for projektets 3. år: 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen.

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Strøm, Styring og IT grundforløb (EUD) ved

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

1.1 Hvad er opgaven?

1.1 Hvad er opgaven? 1.1 Hvad er opgaven? Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed over udefrakommende krav og forventninger. Hvad skal vi? Skriv, hvad der er i fokus

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere