WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter"

Transkript

1 WHITE PAPER Introduktion til ERPprojekter

2 Hvad er ERP? ERP GJORT ENKELT ERP-projekter ser komplicerede ud, fordi de griber ind i mange forretningsprocesser, påvirker store dele af organisationen og består af mange, vidt forskellige delprojekter, der skal styres på en gang. Det er som opførelsen af en symfonisk koncert, der kun lykkes med en god dirigent og et godt partitur, - eller som gennemførelsen af et felttog, der kræver feltherreoverblik og en god slagplan (vælg selv det billede, du synes passer bedst på ERP). Et ERP-partitur eller ERP slagplan kan se ud som vist i nedenstående diamant: ERP betyder Enterprise Resource Planning styring af virksomhedens ressourcer og ERP-projekter er projekter, der indfører virksomhedssystemer i virksomheder og organisationer. Traditionelt omfattede ERP-systemer klassiske systemer som økonomistyring, ordre /fakturering, indkøb, lager og produktion, men dækker i dag alle de systemer, der skal til for at drive en virksomhed, en organisation, kommune eller statslig institution. Dermed inddrages systemer som ESDH (elektronisk sagsbehandling og dokumenthåndtering), CRM (kundestyring), HRM (personalestyring), projektstyring og time/sag under ERP-paraplyen som slet og ret virksomhedssystemer. Eller brancheløsninger som hotelsystemer, byggemarkedsystemer, forbund /a-kassesystemer, bogklubsystemer, forsikringssystemer etc. etc. De er alle ERP-systemer virksomhedssystemer der anvendes til at planlægge og styre driften i virksomheder og organisationer. Og de har tilfælles at måden, de anskaffes og tages i brug på, er den samme. I artiklen ses på, hvordan dette kan gøres på en enkel måde. Det gælder om at få vendt projektet på hovedet, så det bliver et forretningsprojekt og ikke et IT-projekt. Derfor skal der kommunikeres klart, overskueligt og forståeligt til forretningsorganisationen om opgaven, dens omfang og hvordan projektet gribes an. Det er diamantens fornemmeste opgave: at kommunikere projektet på en enkel måde, så der skabes opbakning i hele virksomheden. Start med det væsentlige: at få præciseret de forretningsmæssige drivkræfter bag ERPprojektet. Hvorfor gør vi det? Hvad skal der opnås hvad er projektets succeskriterier, hvordan ser business caset ud? Få styr på den overordnede afgrænsning. Hvilke dele af værdikæden skal med i projektet hvilke processer er med, hvilke ikke? Hvilke forretningsenheder og hvilken geografi? Hvilke gamle systemer skal erstattes og smides væk? Bliv enige om implementeringsstrategien, som dels omfatter udrulningsstrategien (hvor begynder vi, hvordan er rækkefølgen så?), dels projektets ambitionsniveau (gælder det 2

3 først og fremmest om at få udskiftet forældede systemer, er det vigtigt at bruge ERPprojektet til procesforbedring eller er regulær BPR målet?). At få lagt det rigtige ambitionsniveau er i virkeligheden den kritiske vej i al ERPplanlægning. De færreste virksomheder gennemfører i dag ERP-projekter blot som systemudskiftning, og mange viger tilbage fra store BPR-projekter; der satses derimod på forbedring af kunderelationer, forretningsprocesser og arbejdsgange for at få ERPinvesteringen i hus. Og helst tages der udgangspunkt i standardsystemets processer som udtryk for, at de alligevel repræsenterer bedste praksis ( tusind kunder kan ikke tage fejl ). På den måde undgås også investeringer i tilretninger. Dette er da også en farbar vej forudsat, at man kender sin virksomhed. Nogle ERP-systemer har indbyggede, dokumenterede forretningsprocesser det gør opgaven nemmere mens andre tilbyder en righoldig funktionalitet, man selv skal omsætte til og forstå som procesforløb. I begge tilfælde skal man imidlertid kende sin egen virksomhed hvilke processer har vi, hvordan udfører vi dem? Hvilke kan forbedres? Den mest effektive måde er at opstille virksomhedens procesmodel og det kan faktisk gøres på to A4 sider. En for værdikæden og en for støtteprocesserne. Med alle hovedprocesser og alle delprocesser se figur. Værdikæde Delproces med aktiviteter Støtteprocesser Med den rigtige bemanding af ledere og nøglemedarbejdere fra hele værdikæden henholdsvis støtteprocesserne kan procesmodellen udarbejdes på få, effektive arbejdsmøder. Hovedprocesserne nedbrydes i delprocesser, der igen nedbrydes i arbejdsaktiviteter. Procesmodellen er alfa og omega for at forstå helheden og detaljen i den fælles virksomhed, for at få et fælles sprog, for at få et enkelt værktøj og en struktur, der bærer hele ERP-projektet igennem. Eksemplerne er mange: projektafgrænsningen bliver enkel (hvilke processer /delprocesser /aktiviteter er med), udnævnelse og udvikling af procesejere bliver nemmere, udpegning og prioritering af processer, der skal strammes op, bliver overskuelig, kravspecifikationer bliver strukturerede og komplette, fælles arbejdsgange og fælles begrebsapparat bliver muligt. Kommunikation med ERPleverandøren bliver effektiv. Etc. Etc. 3

4 Man tror det ikke, men en helikoptertur, der sætter spotlys på processerne, kan gennemføres på få dage og med stort udbytte for deltagerne, - det er en sjælden lejlighed til at samle alle virksomhedens ledere og nøglemedarbejdere i samme rum til drøftelse og forståelse af struktur og processer i den fælles virksomhed. Følger vi diamanten, er brugeruddannelse næste vigtige punkt at få kommunikeret vigtigheden af og lagt strategien for (uddanner vi superbrugere, som uddanner slutbrugerne, eller overlader vi uddannelsesopgaven helt og holdent til leverandøren?). Alle ERPprojekter er en læringsproces, som stiller krav om forandringsledelse (ledelsen skal gå forrest og klædes på til opgaven). Der skal vælges et ERP-system og findes en implementeringspartner. Tre scenarier for dette er de mest almindelige: klassisk udbud (udarbejdelse af kravspecifikation og gennemførelse af udbudsforretning), opstilling af nøglekrav (formulering af knock-out kriterier, gennemførelse af leverandørdemoer og valg af løsning) samt proof-of-concept (gå tæt på systemer i workshops, vælg foretrukken leverandør og gennemfør fit/gap). Der skal desuden opnås enighed om den overordnede projektplan ud fra forretningsmæssige hensyn. Hvor hurtigt kan vi gå frem? Hvad kan organisationen holde til hvor stor ledelsesmæssig kapacitet har vi? Planen er uhyre kritisk, da forretningsenhederne ofte konkurrerer om at komme først. Det er her, ledelsen lægger hovedet på blokken er planen først på bordet, er senere tilbagetog vanskelige og koster prestige. Holdninger til ERP-projekter Holdninger til ERP er gode at bringe med i projektet. Formuleret enkelt og operativt er grundholdninger et godt kommunikationsmiddel og gode til at give svar på mange problemstillinger, der opstår under et ERPprojekt. Her er et sæt ERP-holdninger, du måske kan bruge i dit ERP-projekt: Keep it simple Brug standard - tilpas til standardsystemet og ikke omvendt Undgå rettelser forlang et business case, når der ønskes tilretninger Gør det 80 % perfekt gå ikke ned i sjældne varianter af processer Indfør fælles sprog Stil virksomhedens værdikæde op og få et fælles begrebsapparat Slå skuffesystemer ihjel hold møder og træf beslutninger på fælles data fra ERP-systemet Konvertér så få data som muligt Frys de gamle systemer og se historikken her - og spar masser af penge processer. Denne viden er kritisk vigtig i alle ERP-projekter. Projektet skal organiseres og ressourceplanlægges. Ledelsen, direktører for forretningsenheder og medarbejderne i almindelighed efterspørger og har krav på at vide, hvad ERP-projektets ressourcetræk er. Hvor mange medarbejdere bliver involveret? Hvem? Hvor længe? Hvor meget? Hvilken rolle? God ERP-planlægning skal give svar på disse spørgsmål, som er en vigtig del af forventningsafstemningen og af opstillingen af projektets budget og business case. IT-afdelingen har vigtige og centrale opgaver at udføre. Forretningen ejer projektet, men ITafdelingen skal bidrage med vigtige opgaver som deltagelse i projektledelsen, forhandle og indkøbe ERP-licenser, være teknisk ansvarlige for datakonvertering og interfaces, tilvejebringe teknisk infrastruktur, tage ansvar for fremtidig drift og support (in- eller outsourcet) mv. ITafdelingen bidrager desuden med sit ofte betydelige - kendskab til virksomheden og dens Når den samlede ERP-planlægning med alle elementer fra diamanten nedfældes i en projektspecifikation med en struktureret projektplan, har virksomhedens ERP- 4

5 projektleder et sign-off dokument overfor ledelsen, mens ledelsen omvendt har et overskueligt overblik over og forståelse for opgaven. Det er ERP gjort enkelt. HVOR LANG TID TAGER ET ERP-PROJEKT? Mange faktorer har indflydelse på, hvordan et ERP-projekt forløber og hvor længe det varer. Er der enighed og opbakning i organisationen om projektets vigtighed, og følges denne enighed op med vilje og evne til at sætte de rigtige ressourcer ind, er grundlaget lagt for et effektivt projektforløb. Projektets omfang, dvs. hvor store dele af forretningsorganisationen, der omfattes, behøver ikke at påvirke projektets varighed. Et HRM-projekt omfatter måske kun en proces Human Resource i modsætning til et traditionelt ERP-projekt, der berører flere processer som produktudvikling, salg, indkøb, produktion, logistik, økonomi osv., men denne forskel vil afspejle sig i projektorganisationens størrelse og ikke nødvendigvis i projektets tidsmæssige udstrækning. Det er sund fornuft at planlægge ERP-projekter, så de kan gennemføres på under et år. Varer de længere tid, er der fare for, at udvikling og markedssituation overhaler projektet. Skær derfor projektet til, så det færdiggøres på max. 12 måneder, hvor det nye system sættes i drift. Derefter kan der tages fat på andre systemmoduler, ny funktionalitet, nye procesområder etc., som blev udskudt i første omgang. Og husk at nedlægge såvel projekt som projektorganisation, når en opgave er færdig, - alle projekter skal have en start- og en slutdato, og det skal tages bogstaveligt. Et ERP-projekt baseret på et standardsystem, der passer godt til virksomheden, vil kunne gennemføres på et år eller hurtigere ud fra flg. grovplan: Anskaffelse (fig. 1) 3 4 måneder Implementering (fig. 2) 6 9 måneder Fig. 1, Anskaffelse. Et typisk anskaffelsesforløb ser i den forbindelse således ud: Inspiration og projektindstilling 2 uger Kravspecifikation og udbudsmateriale Valg af tilbudsgivere 1 uge 7 uger Udbudsrunde 3 uger Tilbudsvurdering 3 uger Kontraktforhandling 2 uger Kontraktunderskrift 5

6 Figur 1 viser et anskaffelsesforløb over i alt 17 uger eller 3 ½ måned. Fig. 2, Implementering. Implementeringsforløbet kan skitseres på tilsvarende måde, her vist med en varighed på 6 ½ måned: Forudsætningerne for at gennemføre et ERP-projekt effektivt, på kort tid og med godt resultat kan opsummeres til: At der er tale om et standardsystem og at det passer godt til virksomheden. Derved kan omfanget af tilpasninger holdes på et minimum. Keep it simple. At der er en åbenbar nødvendighed klare krav udefra med stærke forretningsmæssige drivkræfter. At topledelsen er synligt og vedvarende engageret i at sætte mål og retning samt i at følge op på projektet. At projektprocessen håndteres professionelt. Det er virksomhedens interne ressourcer, der skal i spil sammen med ERP-leverandørens organisation, og processen er i sig selv en disciplin, der skal beherskes for at få de optimale resultater. Leverandøren kender leveringsprocessen; men kunden står for den organisatoriske implementering og skal derfor gennemføre modtageprocessen. HVORDAN GRIBES UDRULNING AN? Særlige forhold gør sig gældende, hvis systemet efterfølgende skal implementeres eller udrulles til andre lokationer eller datterselskaber; - det drejer sig især om, at projektorganisationen skal ændres fra en implementeringsorganisation til en udrulningsorganisation, at lokale tilretninger skal ofres særlig opmærksomhed og endelig at systemtest i forbindelse med idriftsættelse af nye lokationer udvides med en såkaldt regressionstest. Udrulning baseres normalt på princippet om, at den første implementering - pilotprojektet er baseret på en fælles kernemodel, dvs. at der er taget højde for hele koncernens 6

7 værdikæde i ERP-systemets design og opsætning. Kernemodellen udrulles kopieres herefter til de øvrige lokationer, således at alle selskaber i koncernen kører på en og samme centrale ERP-løsning. Det betyder, at udrulningsstrategien og ambitionsniveauet skal være fastlagt fra første færd, se figur. Udgangspunktet her vist for en europæisk koncern kan f.eks. svare til figurens Niveau 1, hvor hvert datterselskab har sit eget, lokale ERP-system. Afhængigt af koncernens modenhed kan der vælges at gå direkte mod Niveau 3, ét globalt, integreret ERPsystem, som rummer de største forretningsmæssige fordele, eller om Niveau 2 med en løsere systemmæssig konsolidering skal vælges som mellemstation. Med til udrulningen hører forretningsstrategiske beslutninger om, hvorvidt processer og arbejdsgange skal være fælles for alle lande (organisering og udnævnelse af globale procesejere), hvorvidt stamdata skal være globale (fælles kunde- og varenumre etc.), hvilke sprog, der tillades på skærmbilleder (kun engelsk i alle lande eller lokalt sprog pr. land?) etc. Uanset om det er undgået at lave (væsentlige) tilretninger i standard ERP-systemet, vil der altid skulle tages stilling til tre typer af lokale tilretninger, når der skal rulles ud til et selskab i et nyt land: Tilretninger som følge af national lovgivning Tilretninger som følge af lokale handelssædvaner Tilretninger af eksterne formularer De fleste globale ERP-systemer tilbyder løsninger på denne problemstilling i form af særlig landefunktionalitet, men det er ikke sikkert, at ethvert land er dækket. 7

8 Selve udrulningen på de enkelte lokationer koncentreres om Datakonvertering, test af de lokale krav samt brugeruddannelse Massiv kommunikation og inddragelse af den lokale ledelse Overdragelse af systemet til drift, hvor det testes, at de forrige udrulninger ikke forstyrres (regressionstest) Som tommelfingerregel kan der planlægges med, at det tager ni måneder at udrulle et produktionsdatterselskab og tre måneder for et salgsdatterselskab. Der kan opereres med flere samtidige udrulningsteams for at forkorte implementeringstiden; - hvor mange afhænger af de ressourcer, der er til rådighed, og af, hvor stor erfaring udrulningsorganisationen har opnået. Erik Buchwald Christensen Cand. merc. Peter Trudslev Civ.ing. Mob Mob

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere