Arbejdstilsynets screening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstilsynets screening"

Transkript

1 Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005

2 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1. januar 2005 træder den nye arbejdsmiljøreform i kraft. Med den nye reform vil Arbejdstilsynets kontrol af virksomhedernes arbejdsmiljø blive skærpet. Kontrollen skærpes især over for de virksomheder, som ikke har styr på arbejdsmiljøet. I hovedtræk indeholder den nye reform følgende punkter: Arbejdstilsynet besøger samtlige virksomheder med ansatte. Besøget kaldes en screening. Arbejdstilsynet kan give påbud om rådgivning. Virksomhederne kan få en arbejdsmiljø-smiley. Tvangsmedlemskab af Bedriftssundhedstjenesten (BST) ophører. I denne pjece informerer vi særligt om Arbejdstilsynets screeningsbesøg. Du kan i denne pjece læse om: 1. Hvornår bliver virksomheden screenet? 2. Hvordan foregår en screening? 3. Hvor lang tid tager en screening? 4. Hvem skal deltage? 5. Hvad skal virksomheden have styr på? 6. Hvis der ikke er styr på arbejdsmiljøet, hvad så? 7. Information om arbejdsmiljøreglerne 3

3 1. Hvornår bliver virksomheden screenet? Alle virksomheder med ansatte får det første screenings-besøg i perioden 1. januar 2005 til 31. januar Virksomheder, der har et arbejdsmiljøcertifikat, er dog friholdt for screening. I første omgang screenes de BST-pligtige brancher og brancher, der er særligt belastet i forhold til alvorlige ulykker, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil dog løbende tage stikprøver i alle typer virksomheder. Arbejdstilsynet kan altså komme på besøg i alle virksomheder allerede fra den 1. januar Arbejdstilsynet screener virksomhederne igen efter ca. tre år. 2. Hvordan foregår en screening? Arbejdstilsynets screening er et uanmeldt og kortvarigt besøg. Arbejdstilsynet spørger virksomheden om, hvad de gør for at skabe et godt arbejdsmiljø (virksomhedens egenindsats). Alle virksomheder bliver f.eks. spurgt, om de har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Virksomheder med 10 eller flere ansatte bliver også spurgt, om de har oprettet en sikkerhedsorganisation (SiO). Screeningen punkt for punkt: Lever virksomheden ikke op til arbejdsmiljølovens krav om APV og SiO, er virksomheden dumpet. Det betyder, at Arbejdstilsynet stopper screeningen og udpeger virksomheden til et mere gennemgribende tilsyn et tilpasset tilsyn. Lever virksomheden op til kravene om APV og SiO, vil Arbejdstilsynet under screeningen vurdere virksomhedens materielle arbejdsmiljø. Det vil sige de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Vurderer Arbejdstilsynet, at virksomheden har materielle arbejdsmiljøproblemer, der skal undersøges nærmere, afsluttes screeningen. Arbejdstilsynet vender tilbage senere for at gennemgå virksomheden grundigere ved et tilpasset tilsyn. Lever virksomheden op til arbejdsmiljølovens regler om bl.a. APV og SiO, og er der generelt ingen problemer med det materielle arbejdsmiljø, så er virksomheden en god virksomhed i Arbejdstilsynets øjne. Når virksomheden er blevet screenet, bliver den opført på Arbejdstilsynets hjemmeside med navn og adresse samt et hvidt screeningssymbol, der viser datoen for screeningen. 4

4 3. Hvor lang tid tager en screening? Et screeningsbesøg varer i gennemsnit time. Besøget bliver kortere, hvis Arbejdstilsynet med det samme kan se, at virksomheden ikke har styr på arbejdsmiljøet f.eks. hvis virksomheden ikke har udarbejdet en APV. Afhængig af virksomhedens størrelse og arbejdsmiljøforhold kan screeningen også vare mere end time. 4. Hvem skal deltage? Arbejdstilsynet har til enhver tid adgang til virksomheden og skal spørge efter virksomhedens leder og/eller sikkerhedsorganisation. Der kommer typisk 1-2 tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. Det er mest hensigtsmæssigt, at der både er repræsentanter for medarbejderne og ledelsen til stede ved screeningen. Arbejdstilsynet kan dog gennemføre screeningen, uanset om en af repræsentanterne ikke er til stede. 5. Hvad skal virksomheden have styr på? Der er tre overordnede forhold, som virksomheden skal have styr på for at bestå en screening: A. Arbejdspladsvurdering (APV) B. Sikkerhedsorganisationen (SiO) C. Det materielle arbejdsmiljø (det fysiske og psykiske arbejdsmiljø) A. Arbejdspladsvurderingen Arbejdstilsynet vil lægge vægt på følgende: Virksomheden skal have udarbejdet en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV), som lever op til arbejdsmiljølovens regler. Virksomheden skal kunne dokumentere, at APV en indeholder følgende elementer, og at virksomheden har forholdt sig til dem alle: kortlægning af arbejdsmiljøforholdene og identificering af arbejdsmiljøproblemerne. beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer, herunder identificering af årsagerne og valg af løsning. prioritering af rækkefølgen, problemerne skal løses i, og opstilling af handlingsplan for løsning af problemerne. retningslinier for opfølgning. virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet. De ansatte eller sikkerhedsorganisationen skal have været inddraget ved udarbejdelsen af APV en. 5

5 APV en skal ajourføres, når der er sket ændringer af betydning for arbejdsmiljøet og mindst hvert tredje år. APV en skal være tilgængelig for ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet. B. Sikkerhedsorganisationen Arbejdstilsynet vil lægge vægt på følgende: Virksomheden skal have oprettet en sikkerhedsorganisation, hvis der er 10 eller flere ansatte. Sikkerhedsorganisationen skal leve op til gældende regler og praksis. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har uddannelsespligt, skal have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter, at sikkerhedsorganisationen er oprettet eller genoprettet. Hvis der er 20 eller flere ansatte, skal virksomheden oprette et sikkerhedsudvalg. Sikkerhedsudvalget skal afholde møde én gang i kvartalet. Der skal være skriftlige referater fra møderne. C. Det materielle arbejdsmiljø Virksomheden skal ud over APV og SiO også have styr på det materielle arbejdsmiljø. Det vil sige det fysiske arbejdsmiljø som f.eks. arbejdsstillinger, indretning og tekniske hjælpemidler. Men også det psykiske arbejdsmiljø skal være i orden, f.eks. forhold som trivsel, mobning eller chikane. I en række branchespecifikke arbejdsmiljøvejvisere har Arbejdstilsynet udpeget branchernes væsentligste materielle arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet primært vil fokusere på, når de screener og kommer på tilpasset tilsyn i virksomheden. Arbejdstilsynet er dog også opmærksom på andre arbejdsmiljøproblemer end dem, der er beskrevet i vejviserne. 6. Hvis der ikke er styr på arbejds-miljøet, hvad så? Hvis virksomheden ikke har styr på arbejdsmiljøet, kan Arbejdstilsynet fra 1. januar 2005 som noget nyt give påbud om, at virksomheden skal modtage rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver et rådgivningspåbud. Dette påbud kan være problemspecifikt, eller der kan være tale om et periodepåbud. Arbejdstilsynets allerede eksisterende sanktionsmuligheder (vejledning, påbud og forbud) er dermed udvidet med de to nye former for rådgivningspåbud. 6

6 7. Information om arbejdsmiljøreglerne Dansk Handel & Service Dansk Handel & Service udgiver bl.a. i regi af BAR Handel og BAR Kontor brancherettet information om arbejdsmiljølovens krav. Det drejer sig bl.a. om arbejdsmiljøreformens indhold, Arbejdspladsvurdering, sikkerhedsorganisationen og det materielle arbejdsmiljø. Find materialerne på: eller rekvirer dem hos Dansk Handel & Service på telefon Branchearbejdsmiljørådene (BAR) Information om arbejdsmiljø inden for serviceområdet kan findes på Alle brancher er dækket af et branchearbejdsmiljøråd. Informationsmateriale om arbejdsmiljø inden for alle brancher kan findes på branchearbejdsmiljørådenes fælles webportal: Arbejdstilsynet Hos Arbejdstilsynet kan arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser, At-vejledninger, Arbejdstilsynets vejvisere mm. rekvireres. Arbejdstilsynet har også udarbejdet informationsmateriale om arbejdsmiljøreformen. Det drejer sig bl.a. om screening, tilpasset tilsyn, rådgivningspåbud og smiley-ordningen. Læs mere og hent materialerne på Arbejdstilsynets hjemmeside: 7

7 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere