Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007"

Transkript

1 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf * fax

2 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt Mælkebøtten, 2 Struktur og organisationen, 3 Eksterne samarbejdspartnere, 4 Specifikt Husets funktioner, 5 Døgnopholdsafdelingen, 5 De kreative værksteder, 8 Økonomi, 9 Fremtiden, 9 1

3 Generelt Mælkebøtten I 2006 blev Mælkebøtten en realitet og det nye aktivitetscenter for børn og unge i Nuuk, der samtidig har en døgnopholdsafdeling til anbringelser af udsatte børn, åbnede d. 29. marts. Børne- og ungehuset Mælkebøtten er et fristed for børn og unge i Nuuk, og formålet er blandt andet at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Mælkebøtten er et fristed, hvor der er omsorgsskabende voksne under strukturerede og regulerede rammer. Indsatsen skal medvirke til at bryde den negative sociale og negative psykologiske arv. Ideen til huset er udviklet i samarbejde med lokale kræfter i Nuuk og husets funktion skal forankres lokalt. Det pædagogiske grundlag for Mælkebøtten er forankret i medarbejderteamets egen Mælkebøtte-model, hvorpå der arbejdes målrettet på at opnå de visioner og mål, der er fastsat for huset. Huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. Her er der voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv. Mange børn er i dag overladt til sig selv og lever et liv på gaden, hvor det handler om at overleve til næste dag, og det skaber utryghed, angst og aggression hos børnene. I Mælkebøtten forsøger vi at give børnene positive livsværdier som et alternativ til gadenormerne. Nøgleordene i arbejdet på centret er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå eksempelvis er mobning forbudt i Mælkebøtten, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene for i Mælkebøtten skal der være plads til alle. Her er der voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved at være positivt sammen med andre. Grundbegreberne vi arbejder med at give børnene er: Tryghed At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelige rammer Fællesskab Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er nødvendige. 2

4 Identitet At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være udsat for livsvilkår, som er svære for dem at være i. Tillid At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne, og at de oplever at der er hjælp at hente. Anerkendelse At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være til og være sig selv. Ud over de kreative aktiviteter afholdes der børnemøder, hvor det er hensigten at inddrage børnene i beslutninger om aktiviteter i huset, så de derved lærer, at de også har ret til at have en mening og opleve, at de er nødvendige i processen med udvikling af huset. Vi vil forsøge at lære børnene om de demokratiske spilleregler, at også børn har rettigheder, og der er voksne, der tager dem alvorligt. Alle børn fra 0-17 år er velkomne i huset, og der er forskellige tilbud om aktiviteter, som mange benytter sig af. I Mælkebøtten kommer både ressourcestærke og svage børn, og der er ofte børn der dagligt strømmer gennem huset. Den primære målgruppe ligger fra 5-6 år og op til år. Desuden har de børn, der på grund af druk og fest i hjemmet oftest er henvist til gaden nu fået et fristed, hvor de kan søge hen, få et måltid mad, og der er mulighed for, at 9 børn, efter aftalt med socialforvaltningen i Nuup Kommunea, kan overnatte. I det år der er gået, er det tydeligt, at mange af de børn og unge, der tidligere levede et liv på gaden, men nu benytter sig at tilbudene i Mælkebøtten har fået det bedre de er mere rolige og tillidsfulde over for personalet i Mælkebøtten, og især de udsatte børn betragter Mælkebøtten som deres fristed og oase i en problematisk hverdag. Struktur og organisation Initiativtagerne til Mælkebøtten er Red Barnet, Lions Club i Nuuk, Nuuk Rotary Klub og Grønlands Arbejdsgiverforening. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary har også ydes økonomisk støtte til Mælkebøtten, og Kronprinsparret følger med i Mælkebøttens udvikling. Mælkebøtten er etableret som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af en repræsentant fra de 4 initiativtageres organisationer. Desuden har Nuup Kommunea et medlem af bestyrelsen som tilforordnet. Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt. Medlemmerne deltager aktivt i den fortsatte udviklingen og implementering af Mælkebøtten og medvirker til at sikre det økonomiske grundlag. Da Mælkebøtten åbnede i 2006 var der 4 medarbejdere incl forstanderen, så den gang var åbningstiden reduceret til at være fra torsdag til søndag. Mælkebøtten drives som en virksomhed, og efterhånden som der kom økonomi til det, er antallet af medarbejdere øget i takt med at indsatsområderne er udviddet. P.t. er der normering til 11 fastansatte på fuld tid, derudover er der tilknyttet 6 vikarer og 4 frivillige til huset. Alle fastansatte medarbejdere er uddannede. I 2007 har vi haft to pædagogpraktikanter fra Danmark. Vi 3

5 skulle også have haft en pædagogstuderende fra Grønland, men denne aftalt blev annulleret. Vi håber meget at vi på et senere tidspunkt får grønlandske praktikanter. I Mælkebøtten praktiseres udviklings- og kvalitetsledelse og medarbejderne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Der tilbydes supervision efter behov. Desuden afholdes med jævne mellemrum faglige temadage for hele medarbejdergruppen over relevante faglige temaer relateret til arbejdet i Mælkebøtten. Jævnfør Arbejdsmiljøloven er der er nedsat en sikkerhedsorganisation med repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne. En medarbejder og en fra ledelsen har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Eksterne samarbejdspartnere Der er udviklet et godt samarbejde med både socialforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen i Nuup Kommunea. Der er indgået en samarbejdsaftale med socialforvaltningen om anbringelse af børn i Mælkebøttens døgnafdeling. Der holdes jævnligt møde med socialforvaltningens sagsbehandlere hvor indsatsen omkring de indskrevne børn drøftes, og der udarbejdes helhedsløsninger for at sikre børnenes tarv og livsvilkår. Mælkebøtten indgår også i en tværfaglig samarbejdsgruppe nedsat af socialforvaltningen, der bl.a. arbejder med indsatsområder for at forebygge seksuelle overgreb. Desuden er der opbygget et fagligt netværk til institutioner og relevante fagfolk både her og i Danmark. Eksempelvis har vi et godt samarbejde med politiet i Nuuk, som med jævne mellemrum besøger os. Vi har bl.a. ansat politibetjente i Mælkebøtten. Derved lærer børnene politiet at kende som vores venner, og politiet lærer børnene at kende, som de børn de er og ikke som butikstyven, biltyven eller en del af et husspektakel. I 2007 fik vi besøg af en medarbejder fra Red Barnet. Formålet var at indsamlede viden om børns livsvilkår i Grønland med henblik på at udgive en undervisningsbog om børn i Grønland for børn i Danmark. De børn, der fik forældrenes tilladelse, indgik i dette projekt, hvor de bl.a. fotograferede deres hverdag, og fortalte om denne. Bogen udgiver i februar Desuden har Mælkebøtten medvirket i et samarbejde med PAARISA i Direktoratet for Sund om tilrettelæggelse og gennemførelse af en temadag om seksuelt misbrug. Der var oplæg fra lokale fagfolk og Holbæk Teater viste stykket Det bliver sagt. Forfatter Christian Ditlev og psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet medvirkede med både undervisning og opsamling. Yderligere har vi et bredt netværk af kontakter til fonde, bidragydere, erhvervslivet og organisationer både her samt i Norden og Nordeuropa. 4

6 Specifikt Husets funktioner Mælkebøtten er etableret i et 2-etages hus på 510 m2 centralt beliggende i Nuuk, der er gennemrestaureret. I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler, træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. På 1. salen er døgnopholdsafdelingen etableret. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Desuden vil der være mulighed for overnatning for de børn, der ellers går rundt på gaden om natten på grund af problemer i hjemmet. Børn som ellers er henvist til overnatninger i trappeopgange, pulterrum eller i virksomheder, hvor de bryder ind for at finde et sted at være, kan nu opholde sig i Mælkebøtten. Der er indgået en samarbejdsaftale med socialforvaltningen i Nuup Kommunea, om de børn der skal overnatte i Mælkebøtten. Døgnopholdsafdelingen Døgnopholdsafdelingen er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold. Der er plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed. Da Mælkebøtten åbnede, var der ikke ressourcer til andet end at holde døgnåbent i weekender og ved højtider, men der har imidlertid vist sig et stort behov for, at Mælkebøtten udvider sin åbningstid, så vi har gennem nogen tid arbejdet på at få økonomien til at hænge sammen til at holde døgnåbent alle dage. Dette lykkedes, så vi fra d. 4. april i 2007 kunne holde døgnåbent alle dage. Efter aftale med socialforvaltningen i Nuup Kommunea tilbyder Mælkebøtten følgende ydelser for udsatte børn og unge: Akut anbringelse døgnet rundt Anbringelse i udredningsperioden m.h.p. udarbejdelse af tværfaglig helhedsløsninger Aflastning for plejefamilier Aflastning for socialt belastede familier Overvåget samkvem Samkvem for forældre og børn, der er anbragt uden for eget hjem Mælkebøtten og socialforvaltningen i Nuup Kommunea har et godt og konstruktivt samarbejde, der bl.a. indebærer jævnlige møder omkring sociale udregning, handleplaner som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie. Vi har børn der bor Mælkebøtten i nogle få dage, og vi har børn der opholder sig i udredningsperioden. Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således at det via egne potentialer kan trives og udvikles. Den pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i husets tværfaglige erfaringsgrundlag. Husets indre fysiske og psykiske niveau er tilrettelagt således, at børnene kan opleve et 5

7 professionelt hjemmemiljø med omsorg og tilbud tilpasset efter det enkelte barns behov og udviklingspotentiale. Det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelig, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer. Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper. I 2007 var 62 børn registreret i alt med 1872 anbringelsesdage, hvilket giver en gennemsnitlig anbringelsestid på 30 dage pr. barn. Der var tale om 35 drenge og 27 piger. Tabel 1 viser opgørelse over antallet af anbragte cpr.børn fordelt på alder. Tabel 1. Antal anbragte cpr. børn i Mælkebøtten 2007 fordelt på alder Antal anbragte cpr. børn i Mælkebøtten 2007, fordelt på alder Serie1 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Uden cpr Størsteparten af de børn der har overnattet i Mælkebøtten i 2007 ligger i aldersgrupperne 3 år, 6-8 år og 13 år. Ud af de 62 børn er der 16 gengangere, det vil sige børn der har været indskrevet mere end een gang i Mælkebøtten. Tabel 2 viser antallet af gange de 16 børn har været anbragt fordelt på køn. 6

8 Tabel 2 Gengangere i Mælkebøtten, 2007 Antal anbringelser Drenge Piger 2 gange gange gange gange gange gange 1 0 Tabel 3. Opgørelse over foranstaltninger efter anbringelsen i Mælkebøtten. Foranstaltninger efter anbringelse i Mælkebøtten i Hjemgivelse Plejefamilie Døginstitution Andet familie Ikke oplyst Tabel 3 viser en opgørelse over hvor børnene placeres efter anbringelsen i Mælkebøtten. Som det fremgår, er der flest hjemgivelser. Dernæst anbringes børnene i plejefamilier og nogle få kommer på en anden døgninstitution. Kategorien ikke oplyst omfatter fortrinsvis de børn der kun har været kort tid i Mælkebøtten, og hvor der kun var døgnåbent i weekender. Det er først efter at vi er begyndt at holde døgnåbent alle dage, at vi registrerer alle foranstaltninger der sker efter barnets ophold i Mælkebøtten. 7

9 De kreative værksteder Mælkebøtten vil gerne give børnene gode kreative oplevelser i værkstederne. Her er der mulighed for at børnene kan udfolde sig efter evne og udviklingstrin. Vi vil gerne møde børnene hvor de er, og hjælpe dem på vej til at udvikle og udfolde deres kreative evner og fantasi. Det vigtigste er processen i at skabe, og ikke bare det færdige produkt. I det kreative værksted oplever vi også at børnene mødes, og får styrket deres relationer til både børn og voksne. De kreative værksteder har i 2007 været åbne tirsdag søndag kl I 2007 blev Mælkebøttens værksteder besøgt af 6404 børn, der svarer til 21 børn i gennemsnit på de dage, hvor Mælkebøtten har været åben. Det er meget svingende for antallet af børn der benytter sig at tilbuddene i de kreative værksteder. Nogle dage er der 30 til 40 børn på besøg og andre dage ligger tallet på under 10. Det afhænger af hvad der ellers sker i byen. Desuden har vi gjort den erfaring, at der ved lønudbetalinger er færre børn end normalt, hvilket har undret os, for vi troede det ville være omvendt. Årsagen kan være at børnene holder sig i nærheden af forældrene mens der er penge de får gaver, grillmad og penge til fornøjelser. Efter et par dage er de tilbage i Mælkebøtten. Tabel 4 Antallet af børn i værkstederne fordelt på måneder i Værkstedsbørn 2007 Antal besøgende månedligt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Måneder August September Oktober November December 8

10 Tabel 5 Det viser det daglige gennemsnittet af antallet af børn i værkstederne fordelt på måneder i 2007 Værkstedsbørn 2007 Dagligt besøgende, gennemsnit 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Gennemsnitligt besøgende dagligt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måneder Økonomi Det er meget vanskeligt at planlægge det økonomiske grundlag for Mælkebøtten, da vi ikke kender beløbsstørrelsen for mange af donationerne, når der lægges budget, og der udarbejdes beregningsgrundlag for døgntaksten. Vi skal ikke tjene penge på aktiviteterne i Mælkebøtten, men driftsomkostningerne skal blot hænge sammen. For at holde døgnåbent alle dage (april til december) fordrer det et driftsbudget i 2007 på godt 5 millioner. Nuup Kommunea bevilligede årligt 1 million kroner til driften, og Familiedirektoratet har i 2007 givet 1.4 million kroner i driftstilskud. De resterende midler er blevet sikret ved kontinuerlig fundraising og ved takstbetaling for de børn, der overnatter i Mælkebøtten. I 2007 var taksten kr. 1114,- pr døgn for de børn der overnatter i Mælkebøtten. Beregningsgrundlaget for taksten er budgettet fratrukket driftstilskuddene og skønnede donationer. Regnskabet for 2007 er p.t. under udarbejdelse. Fremtiden I første halvår af 2008 bliver der udarbejdet en evalueringsrapport over den tid som Mælkebøtten har fungeret som socialt forsøgsprojekt. Denne rapport skal danne grundlaget for drøftelser om Mælkebøttens fortsatte implementering og forankring. Ligeledes er det lykkedes, at indsamle de økonomiske midler, der realiserer genopførslen af en tilbygning til Mælkebøtten, som skal fungere som musikværksted. Desuden gennemgår huset en renovering af facaden, får nye vinduer og indgangspartiet ændres. 9

11 Desuden håber vi at alle gode kræfter fortsat vil donerer midler til Mælkebøtten, så børnene i Nuuk kan bevare deres fristed. 10

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen... 3 Omstrukturering. 3

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 33, 6.-7. etage 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Børne- og Ungehuset Mælkebøtten

Læs mere

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2006

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere