Fra tung mursten til i-bog 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra tung mursten til i-bog 1"

Transkript

1 Fra tung mursten til i-bog 1 Sproget i bøgerne er stift og snørklet. Der er mange oplysninger, men man kan ikke se, hvad der er vigtigst. Og der er ikke tænkt meget på, hvordan eleverne skal lære stoffet og færdighederne. Kritikken af erhvervsskolernes læremidler i rapporten Læsbare læremidler var kras. Nu bliver Murerbogen til at forstå og bruge også på mobiltelefonen. AF THORKILD THEJSEN Er det opslagsbøger eller grundbøger til undervisning? Det kan det være svært at afgøre. I forordene deklareres de som læremidler. Men når man læser i dem, ligner en del af dem nogle lidt rodede opslagsbøger. Er bøgerne skrevet af specialister til andre specialister? Den tanke kan man godt få, når man læser tekster, hvor der ikke står meget om hvor og hvorfor og hvor fagtermer ofte ikke forklares. Og hvor der mangler eksempler, som kan bygge bro til og fra elevernes hverdag. Er der tænkt på, at nogle af brugerne er svage læsere? Nej, tilsyneladende ikke. Svære ord står i kø og uden forklaringer. Sætningerne er ofte snørklede og lange, forståelsen skal tolkes mellem linjerne, og det er uklart, hvad eleverne skal have ud af at læse teksten. Disse spørgsmål og svar kunne gælde rigtig mange af de bøger, som er pligtstof på erhvervsskolerne. Læsbare læremidler nej! Murerbogen fra Erhvervsskolernes Forlag kritiseres ligesom en række andre læremidler, der bruges i erhvervsuddannelserne. Læsbare læremidler 2 hedder en kritisk rapport om bøger fra erhvervsuddannelserne. Rapporten blev offentliggjort i Måske har den påvirket diskussionerne og undervisningen på erhvervsskolerne, men det har været svært at se, at kritikken har haft betydning for udgivelserne. Før nu. I foråret 2013 udkommer Murerbogen 3 i en ny, meget anderledes udgave (derom senere). I Læsemagasinet 7 Læsbare læremidler på teknisk skole? bruger lektor Kristine Kabel de indledende linjer i Murerbogen s første kapitel som eksempel på nogle af de generelle problemer: 1 En i-bog er som e-bogen en digital udgave af den fysiske papirbog. Mens e-bogen i princippet blot er en dokumentfil, der dynamisk kan formateres til forskellige e-bogslæsere, skærmstørrelser og -opløsning og med mulighed for at hente andre data ind er i-bogen en version, der er fremstillet til undervisning og læring. I-bogen kan bruges på pc, elektronisk tavle og smartphone. Svære ord og begreber forklares og defineres ved et klik på ordet, og den fysiske bogs tekst suppleres med filmklip, billeder, lydfiler, animationer og interaktive opgaver. 2 Kabel, Kristine, Stig Toke Gissel og Dorthe Carlsen (2009): Læsbare læremidler. Nationalt Videncenter for Læremidler, læremiddel.dk 3 Johansen, Steen, Søren Ebdrup og Hans Ulrik Møller (2008). Murerbogen, 4. udg. Erhvervsskolernes Forlag

2 Konstruktive forhold Konstruktioner skal udformes, så deformationer og differenssætninger ikke fører til skadelige revnedannelser. Vær især opmærksom på deformationer fra svind og svelning af fugtfølsomme materialer. (Fra Murerbogen side 7.) Det er uklart, om eleven skal læse det for at vide noget eller for at gøre noget, og det problem går igen i de analyserede læremidler, siger hun i udsendelsen, som kan ses her på Er den en instruktion, eller er det information om generelle forhold, spørger Kristine Kabel.»Det er uklart sprogligt, og så indeholder de fire linjer en masse svære begreber. Teksten er skrevet i passive sætninger og med nominaliseringer 4, som gør, at man skal inferere 5 rigtig meget altså læse mellem linjerne for at regne ud, hvem der skal gøre hvad, og hvad det for eksempel er for et svind, der er tale om«, siger hun.»eleven får simpelthen ikke guidning nok. Selvfølgelig er det noget, underviseren kan stå for i situationen, men man skal også kunne læse et læremiddel delvist selvstændigt«, siger Kristine Kabel. Foto fra Læsemagasinet 7. Mange erhvervsskoleelever med læseproblemer I 2011 undersøgte Epinion, hvilke planer for uddannelse unge ordblinde og unge med svære læseproblemer har. Mens 46 procent af tilfældigt udvalgte unge vil på gymnasiet efter grundskolen, er det 15 procent af de ordblinde og andre stærkt læsesvage, der har den slags planer. Yderligere syv procent af de ordblinde og læsesvage planlægger en gymnasieuddannelse efter et år på efterskole. Tilsvarende viser undersøgelsen, at kun otte procent af alle i en ungdomsårgang går efter at få en uddan-nelse på en erhvervsskole. Men i gruppen af ordblinde og unge med svære læseproblemer er der derimod hele 28 procent, der planlægger at fortsætte med en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter grundskolen. Yderligere 12 procent vil ind på en erhvervsskole efter et efterskoleophold 6. (Fra: Thejsen, Thorkild (2012): Læsesvage tager erhvervsuddannelser. 4 Nominalisering er, når udsagnsord eller tillægsord er ændret til navneord. For eksempel:»rigtig afsætning af mål har stor betydning for byggematerialernes anvendelse og størrelsen af svindet«. Fra Murerbogen side 23. Udvalgte nominaliseringer markeret med kursiv. 5 Inferere. En tolkende forståelse, som ikke fremgår direkte af teksten. Man skal, som Kristine Kabel siger det i udsendelsen, læse mellem linjerne for at forstå, hvad der menes. 6 Tallene er fra Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder, side 89. Resultaterne tager udgangspunkt i en telefonisk undersøgelse foretaget blandt 497 medlemmer af Nota i alderen 12 til 16 år. Samtidig har 200 tilfældigt udvalgte børn og unge i samme aldersgruppe besvaret samme spørgsmål. Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der blandt andet producerer lydbøger til mennesker med svære læseproblemer, eller som ikke læser almindelig trykt tekst.

3 Forfatterne tænker ikke i læring Selv om unge med læseproblemer er overrepræsenteret på erhvervsskolerne, kan det ikke ses i mange af de læremidler, der bruges der. En bog, som er skrevet af en dygtig murer, kan være rigtig god for andre murere, som kan fagudtrykkene og som véd, hvad og hvordan man bygger, og i hvilke sammenhænge bogens oplysninger skal bruges. Svært tilgængelige lærebøger I Læsbare læremidler hedder det blandt andet om Murerbogen :»Givet at cirka 20 procent af eleverne er meget læsesvage, og at resten af målgruppen kan antages ikke at være specielt bogligt mindede, må Murerbogen vurderes som værende for svært tilgængelig«. Bogen forudsætter»et omfattende kendskab til murerfagets terminologi kombineret med informationstætheden, og den manglende overskuelighed i mange afsnit gør, at der er stor risiko for, at modtagergruppen ikke vil kunne forstå bogen«. Problemerne med Murerbogen s sprog»ligger især i de komplicerede sætningsopbygninger, ophobningen af fagtermer (som ikke forklares og defineres) samt den konsekvente brug af passivformer og nominaliseringer 7. Analytikerne siger det pænt, men realiteten er, at bogens forfattere åbenbart ikke har tænkt på, hvordan bogen kan støtte lærernes undervisning og elevernes tilegnelse af færdigheder og fagsprog. Viden og kunnen er, må man tro, ikke noget, man tilegner sig gennem læreprocesser, vejledning og øvelse. Det opfattes tilsyneladende som noget, der smitter af fra bogen til brugeren. Med analytikernes ord: Murerbogen er ikke didaktiseret 8 i særlig høj grad 9. Men sådan opfattede den daværende formand for Det faglige fællesudvalg for murer- og stuktørfaget, Hans Ulrik Jensen, det ikke. I forordet til Murerbogen s 3. udgave skrev han i 2005 følgende 10 :» Murerbogen er først og fremmest et nyt og godt undervisningsmateriale for murerlærlingen Murerbogen er et moderne undervisningsmateriale«. I modsætning til denne anprisning skriver analytikerne i Læsbare læremidler, at bogen netop ikke er tilrettelagt pædagogisk:»vægten er lagt på videndimensionen og ikke på undervisnings- og læringsdimensionen. Givet abstraktionsniveauet og informationstætheden i Murerbogen kan det anbefales, at man fra forlagets side designer opgaver, som kan understøtte elevernes læring og læseforståelse samt underviserens undervisning. Underviseren skal være omhyggelig med at arbejde med elevernes metakognition og læsestrategier. Læremidlet lægger nemlig ikke op til, at eleverne tjekker deres læseudbytte (for eksempel gennem opgaver) 11. Kvantitet i stedet for kvalitet? Hvis man gerne vil være murer og måske glæder sig til at skulle bruge hænder og hoved uden absolut hele tiden først at skulle boge den så bliver man slemt skuffet. Murereleven får en kæmpe bogpakke. Ud over Murerbogen på 202 sider indeholder Murerfagets bogpakke : Fliser og klinker på 193 sider, Puds før og nu på 93 sider, Murerfagets tagbog på 139 sider, Produktudvikling, produktion og service på 63 sider, Murerhåndbogen på 350 sider og Arbejdsmiljø i dansk byggeri på 128 sider. Plus en mappe om Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Som titlerne antyder, indeholder bøgerne vigtige oplysninger om fag og færdigheder og om byggeri og arbejdsvilkår. Men altså i en alt for tung servering og med alt for meget på én gang. Læs også Thejsen, Thorkild (2012): Læsesvage unge tager erhvervsuddannelser her på 7 Læsbare læremidler side At et læremiddel er didaktiseret, betyder, at det er produceret for at blive brugt som læremiddel. Det har en læremiddelforfatter og et forlag som afsender og den lærende (eleven) som modtager. Et ikke didaktiseret læremiddel er for eksempel en genstand, en bog eller en film, som ikke er fremstillet til brug i undervisning, men som læreren bringer ind i sin undervisning. 9 Læsbare læremidler side Samme formuleringer blev brugt i 4. og 5. udgave i 2008 og Altså også efter at kritikken for ikke at tænke i undervisning og didaktik blev fremført i Læsbare læremidler. 11 Læsbare læremidler side

4 Sværere end gymnasiets bøger Mattias Tesfaye, der er næstformand i Socialistisk Folkeparti og uddannet murer, ser meget kritisk på de bøger, der bruges i erhvervsuddannelserne. Og på antallet.»det er klart, at du ikke skal have udleveret en flyttekasse med bøger, den dag du begynder på teknisk skole. Mange af dem, der møder op, er netop på flugt fra bøgerne, og de håber at få mulighed for at bruge hænderne. Derfor skal man snige faglitteraturen ind, efterhånden som man får brug for den i uddannelsen«, siger han i Læsemagasinet 7.» Murerbogen havde to tabeller, der var gode at slå op i, fortæller Mattias Tesfaye i Læsemagasinet 7. Én om blandingsforhold og en anden om murmål.»men selve teksten fik jeg aldrig læst, og jeg er ellers en bogorm«. Foto fra udsendelsen.»da jeg gik ud af 9. klasse, startede jeg faktisk i gymnasiet, men jeg droppede ud efter fire måneder og begyndte så på mureruddannelsen«, fortæller Mattias Tesfaye, som har en fortid som faglig sekretær i murernes fagforening 3F.»Jeg kan huske, at jeg blev overrasket over, at jeg havde sværere ved at læse det, jeg fik udleveret på teknisk skole, end det, jeg fik udleveret på gymnasiet. Ja, faktisk er nogle af brochurerne fra leverandører»meget mere pædagogiske end de bøger, man får udleveret på teknisk skole«. Problemerne er generelle Men Murerbogen er ikke det eneste læremiddel med den slags problemer, den er blot valgt som eksempel både her i artiklen og i Læsemagasinet 7. Om en bog fra social- og sundhedsområdet 12 hedder det for eksempel, at den»vurderes at være for svært tilgængelig for eleverne på social- og sundhedsuddannelsens spor 3. Flere elever på spor 1 må også antages at have problemer med at forstå grundbogen 13. Om en bog til landbrugsuddannelsen 14 står der, at den»må vurderes at være svært tilgængelig for eleverne på landbrugsuddannelsen 15. Forforståelsen mangler men nu sker der noget I tidligere udsendelser af Læsemagasinet har vi set, hvor vigtigt det er, at der tages afsæt i den lærendes hverdagsviden og -sprog. Der skal etableres en forforståelse, inden eleven går i gang med en tekst, som han eller hun skal lære noget af 16. Det sker stort set ikke i Murerbogen og en række andre læremidler til erhvervsuddannelserne. 12 Carstensen, Lisa, Kirsten Møller og Inger Vibeke Svanekier (2007): Social- og Sundhedshjælper. Munksgaard. 13 Læsbare læremidler side 277. En undersøgelse på sosu-skolen i Greve viser, at over halvdelen af eleverne på sosu-uddannelsen har læseproblemer.»hvis grundbogens abstraktionsniveau, sproglige kompleksitet og øvrige krav til læseren sænkes, kan det dermed antages at være en fordel for størstedelen af eleverne«. 14 Ipsen, Lotte (2007): Planteproduktion, 2. udgave. Landbrugsforlaget 15 Læsbare læremidler side Læsemagasinet 4: Læsning i fagene kan ses her på Kamstrup, Dorte (2012): Begynd aldrig med at læse teksten kan læses her på

5 Men nu sker der noget. På Erhvervsskolernes Forlag har forlagsredaktør Heidi Parsberg Madsen ansvaret for en total ændring af Murerbogen. Fra at være en tung sag, som fylder i murerlærlingens værktøjskasse, men ikke bliver læst, udkommer der nu en ny, forbedret version. Heidi Parsberg er langt hen ad vejen enig i den kritik, der kom frem i Læsbare læremidler, så nu kommer der både forklaringer og eksempler fra elevernes hverdag. Og forlaget arbejder tæt sammen med læsevejledere, så teksten også bliver læsbar! Og først og fremmest bliver Murerbogen nu digital. Bogen bliver både en papirbog og en i-bog. Fagsproget er vigtigt»det er utrolig vigtigt at holde fast ved fagsproget. Det er en del af fagets identitet«, siger Heidi Parsberg.»Det er for eksempel vigtigt for mureren at vide, hvad en fals er, hvad en liggefuge, en studsfuge og armeret murværk er. Men vi arbejder med hele måden at få det formuleret på, og det sker sammen med læsevejledere.»i den nye udgave beskriver vi, hvorfor man skal gøre det på den og den måde. Det er vigtigt for at forstå og huske det, man læser. Det var en mangel i de gamle udgaver«, siger Heidi Parsberg Madsen. Foto fra Læsemagasinet 7. Heidi Parsberg viser med et eksempel nogle forskelle på den gamle og den nye version: Gammel tekst Stenklipper Ved mange byggeopgaver stilles der krav om, at murstenene ikke må hugges med en hammer. Her må der an- vendes en murstensklipper i stedet. Ny tekst i i-bog Stenklipper I mange byggeopgaver er det et krav, at murstenene ikke må hugges med en hammer. I stedet for skal de klippes med en stenklipper. Årsagen til det er, at man ved hugning af mursten ofte risikerer at slå et hjørne af stenen, så den ikke længere er fuldkantet. Hvis man bruger en murstensklipper, bliver stenen fuldkantet og mere ensartet.

6 Forklaringer, definitioner, film, tjek og opgaver Som man kan se, er ordet fuldkantet vist med en stiplet linje under. Det betyder, at brugeren kan klikke på det og få en forklaring. Og nu er der en årsagsforklaring med. I-bogen kan også bruge videoklip, hvor der på én gang forklares og vises, hvordan man skal løse en opgave.»i stedet for en lidt svær tekst, der forklarer, hvordan man skal lægge en fugtspærre, kan vi nu vise det på film«, fortæller Heidi Parsberg. Og i Læsemagasinet 7 vises netop et eksempel med fugtspærre: Fugtspærre Erfaringer fra en række steder har vist, at det er nødvendigt at være meget omhyggelig med fugtsikring, både når et byggeri projekteres, og når det opføres. Derfor er indholdet i dette kapitel meget detaljeret. Du skal montere fugtspærrer rigtigt fra starten! Så undgås en masse skader. Dette kapitel er bygget op, så du først får noget at vide om, hvor en fugtspærre skal placeres og hvordan. Dernæst får du grundigt beskrevet, hvor og hvordan du skal udføre fugtsikring med murpap og TB-rende over døre og vinduer. Når man klikker på ordet fugtsikring, som har en stiplet linje under, kommer der en boks med en forklaring op: Forskellige tiltag, der skal forhindre, at der opstår fugtskader i et byggeri.»efter teksten, hvor vi fortæller hvorfor, hvor og hvordan, kommer der en opgave«: Hvad ved du allerede? Kender du lugten af fugt og mug i et gammelt hus? Hvad tror du er årsagen til fugt og mug i huset? Lav en lille liste med årsager, som du kan komme i tanke om. Hvordan tror du, man kan undgå dette? Hvert kapitel slutter med en opsamling, hvor eleven kan tjekke den viden, han nu skal have tilegnet sig. Derefter kommer der en gruppeopgave. Det sidste kaldes en viden i anvendelse-opgave, fortæller Heidi Parsberg. I eksemplet med fugtsikring handler det om familien Berg, som har fugt over stuevinduet. I grupper skal eleverne nævne nogle mulige årsager og diskutere, hvordan de vil undersøge, hvad der er årsagen. Derefter skal eleverne nå frem til en løsning, og som afslutning skal de finde ud af, hvordan de vil forhindre, at der opstår tilsvarende skader i et nybyggeri. Der lægges altså op til, at eleverne skal bruge den nye viden aktivt, understreger Heidi Parsberg. I et andet afsnit kan man se en lille film på fire minutter, som viser, hvordan man lægger murpap, så det virker som fugtisolering. Alle bøger som i-bøger og på smartphone Og selv om den nye bog bliver meget bedre end den gamle, er projektet ikke økonomisk uoverkommeligt.»det er selvfølgelig bekosteligt at udvikle skabelonen til en i-bog, men når først den er der, er økonomien fornuftig, så i-bogen skulle ikke blive dyrere end papirbogen«, siger Heidi Parsberg Madsen. Planen er, at Murerbogen nu udkommer som i-bog, og så følger de andre udgivelser efter, fortæller hun.

7 Som det ses i eksemplerne, bruger Erhvervsskolernes Forlag den kritik, der blev fremført i Læsbare læremidler fra de to videncentre om læsning og læremidler 17. I Læsemagasinet 7 foreslår Mattias Tesfaye, at forlag og erhvervsskoler vælger digitale løsninger.»man skal bruge internet og smartphone, det har alle håndværkere jo med på stilladset i dag«, siger han i udsendelsen. Også det ønske bliver opfyldt med den nye i-bog. Thorkild Thejsen er journalist og lærer, exam.pæd. og PD i skoleudvikling, chefredaktør for fagbladet Folkeskolen/folkeskolen.dk Se og læs mere på folkeskolen.dk Se: Læsemagasinet 1: Læseleg med små børn Læs: Læs med børn fra de er helt små. Af Kjeld Kjertmann og Thorkild Thejsen Læs: Børn elsker at se ord blive til. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 2: Læsning i børnehaven Læs: Leg med skrift og sprog, lær med leg. Af Helle Bylander Læs: Sådan kan du læse sammen med barnet. Af Caroline Sehested Se: Læsemagasinet 3: Sikre, hurtige og glade læsere Læs: Yes! Må vi prøve igen? Når 2.a forvandles til en Læsemaskine. Af Dorte Kamstrup Læs: Det er li som med Lynet McQueen! At skabe strukturer for litteraturarbejdet i indskolingen. Af Dorte Kamstrup Læs: En fælles kommunal læseindsats i Slagelse. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 4: Læsning i fagene Læs: Sådan skaber vi et fælles sprog om læsning. Af Lia Sandfeld Læs: Begynd aldrig med at læse teksten. Af Dorte Kamstrup Se: Læsemagasinet 5: Sammen om læsning i 9. klasse Læs: Sammen om at læse litteratur. Af Dorte Kamstrup Læs: Læsemusklen skal trænes hver dag også i udskolingen. Af Dorte Kamstrup Se: Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer Læs: Læsesvage tager erhvervsuddannelser. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 7: Læsbare læremidler på teknisk skole? Læs: Fra tung mursten til i-bog. Murerbogen bliver til at forstå og bruge også på mobiltelefonen. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 8: Vi læser for livet Læs: Sammen om stort læseprojekt. Af Thorkild Thejsen Tv-serien Læsemagasinet vises på dk4 og ligger permanent på og Læsemagasinet produceres af dk4, Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen. 17 Læs om Nationalt Videncenter for Læsning på og om Nationalt Videncenter for Læremidler på

Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Læsesvage tager erhvervsuddannelser Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne,

Læs mere

Sammen om stort læseprojekt

Sammen om stort læseprojekt Sammen om stort læseprojekt Danmarks Lærerforening har succes med projekt Vi læser for livet, hvor der er fokus på læsning i alle fag i hele skoleforløbet. Arbejdet fortsættes i 2013 med en videreudvikling

Læs mere

Læsbare læremidler EUD

Læsbare læremidler EUD Læsbare læremidler EUD Kristine Kabel Stig Toke Gissel Dorthe Carlsen 2009 1 1. Indledning... 7 2. Projektdesign... 10 2.1 Handling som udgangspunkt for handlingsanvisninger... 12 3. Målgruppens læsefærdigheder...

Læs mere

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Observationer, kollegiale samtaler og fælles forandring af praksis giver bedre undervisning og mere energi, siger vejlederen og konsulenten. Af Thorkild

Læs mere

»Begynd aldrig med at læse teksten!«

»Begynd aldrig med at læse teksten!« »Begynd aldrig med at læse teksten!«om at skabe struktur for læsearbejdet. Af Dorte Kamstrup Det er onsdag morgen, og Folkeskolens journalist er igen taget ud med kameravognen fra dk4 for at møde læseundervisningen,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Af Aase Holmgaard, psykolog, ph.d. tilknyttet udviklingsprojektet som forsker fra Nationalt

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Lærervejledning til Dansk på vej

Lærervejledning til Dansk på vej Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

»Yes! Må vi prøve igen?«

»Yes! Må vi prøve igen?« »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere