Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cabi Aalborg den 25. Februar 2014"

Transkript

1 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.:

2 AM-GRUPPEN Supplerende arbejdsmiljøuddannelse A/S Konsulentvirksomhed med 27 års erfaring. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Totalrådgiver indenfor miljø, arbejdsmiljø, trivsel, sikkerhed og sundhedsordninger. 30 medarbejdere placeret i vores huse i Esbjerg, Glostrup, Aalborg, Aabenraa og Skjern

3 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

4 PRODUKTER Supplerende arbejdsmiljøuddannelse AM-Sikkerhed og arbejdsmiljø AM-CARE AM-Uddannelse AM-Trivsel AM-Online

5 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

6 Temaer Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Hvad siger loven om psykisk arbejdsmiljø? Arbejdstilsynet Risikobaseret tilsyn Reaktioner Det gode psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag + Værktøjer til hvordan arbejdsgiver kan gribe ind? Mobning og chikane Mistrivsel

7 Hvad Supplerende siger loven arbejdsmiljøuddannelse m psykisk arbejdsmiljø? ANSVARET: Arbejdsmiljøloven: Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiveren har ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og at modvirke både fysiske og psykiske belastninger. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø må hverken på kort eller lang sigt forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Loven fastlægger også, at arbejdsgiveren og medarbejderne har pligt til at arbejde sammen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og til selv at medvirke til, at arbejdsforholdene er både fysisk og psykisk forsvarlige. Både arbejdsgivere og ansatte kan straffes, hvis de ikke lever op til deres ansvar.

8 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

9 AT Supplerende på besøg arbejdsmiljøuddannelse prioriterede områder 1. Forebyg arbejdsulykker 2. Forebyg muskel og skelet besvær 3. Tag hånd om det psykisk arbejdsmiljø

10 Sådan Supplerende forløber arbejdsmiljøuddannelse tilsynsbesøget INDLEDELSE MØDE Apv Årlig arbejdsmiljødrøftelse Instruktion om oplæring GENNEMGANG AF ARBEJDSMILJØET Ulykker Muskel og skelet besvær Psykisk arbejdsmiljø Relevante områder for branchen (arbejdsmiljøvejvisere) DIALOG OM PROBLEMER OG LØSNINGER Udgangspunkt i jeres erfaringer Forebyggelse, egen indsats VEJLEDNING OM SUNDHEDSFREMME KONTKAT TIL MEDARBEJDERNE Spørgsmål til arbejdsforhold Spørgsmål til psykisk arbejdsmiljø

11 Reaktioner Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Forbud Straks påbud Påbud med frist Undersøgelses påbud Rådgivningspåbud Afgørelse uden påbud Vejledning

12 Reaktioner Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Rådgivningspåbud om alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer Problemer i det psykiske arbejdsmiljø - Mobning herunder seksuel chikane Autoriseret arbejdsmiljørådgiver - Til at finde løsninger og forebyggelse for problemet

13 Reaktioner Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Undersøgelsespåbud Brug af autoriseret rådgiver Til undersøgelse af om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø -Ikke konstateret overtrædelse -Konkret mistanke

14 Nationale Supplerende Arbejdsmiljøstrategi arbejdsmiljøuddannelse Andelen af beskæftige, der er psykisk overbelastede, bliver reduceret med 20% Initiativ 5: fokus på det psykiske arbejdsmiljø

15 Psykisk Supplerende arbejdsmiljø arbejdsmiljøuddannelse temaer Trivsel Stress Mobning Chikane Vold

16 Hvorfor Supplerende det arbejdsmiljøuddannelse psykiske arbejdsmiljø 2014 vigtigt? 16 Det psykiske arbejdsmiljø påvirker bl.a.: Medarbejdernes trivsel Kvaliteten Effektiviteten Bundlinjeresultat Samfundet Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom, fastholde medarbejderne, øge produktiviteten - og så skaber det trivsel blandt medarbejderne.

17 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Psykisk arbejdsmiljø Eksempler Indflydelse på udtryk og begreber omkring de psykiske forhold Motivation Ledelseskvalitet Arbejdsmængde Sex chikane Tidspres Arbejdskrav Følelsesmæssige krav Mobning Stress Arbejdstempo Udbrændthed Rolleklarhed Samarbejde Social støtte Retfærdighed Alene-arbejde Monotont arbejde Socialt fællesskab Rammer for arbejdet Konflikter Vold Tilfredshed med arbejdet Forudsigelighed Arbejdsmiljørepræsentanten skal: Udviklingsmuligheder Tillid Deltage aktivt i arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Involvering Repræsentere medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet. Trusler om vold Helbred Give viden, råd og vejledning videre til kollegerne Arbejds-familie balance Ensidigt gentaget arbejde Kompetencer Meningsfyldt arbejde Belønning Anerkendelse Ulykkesrisiko Hvad er årsager, hvad er løsninger, hvad er metoder og hvad er ønsket tilstand?

18 Fremmere Supplerende af arbejdsmiljøuddannelse et gode psykiske arbejdsmiljø Ansvar og indflydelse Selvbestemmelse/medbestemmelse Faglig og social støtte Ledelsesstil der matcher behov Kompetence udnyttelse og udviklingsmuligheder Klare mål og formål Rolleklarhed Informations- og viden deling Sikkerhed og tryghed Tillid Retfærdighed Mestring af konflikter og belastninger Arbejdsbelastning der er i balance med krav (tempo, tid, mængde

19 Sæt Supplerende fokus på arbejdsmiljøuddannelse De 6 guld korn Indflydelse i arbejdet Mening i arbejdet Social støtte Forudsigelighed Belønning i arbejdet Krav i arbejdet

20 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse De 3 diamanter Tillid Retfærdighed Samarbejde Social kapital

21 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

22 Mobning Supplerende (chikane) arbejdsmiljøuddannelse Mobning rammer hver 12. dansker på arbejdet (NFA) Hver 6. virksomhed har problemer med mobning 2% har været udsat for mobning dagligt/ugentligt (NFA) Oftest kolleger der mobber Kvinde eller mandsdominerede arbejdspladser

23 Hvad Supplerende mobning arbejdsmiljøuddannelse En eller flere personer REGELMÆSSIGT og over LÆNGERE TID, eller GENTAGNE GANGE på GROV VIS udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer som de rettes mod, IKKE ER I STAND til at forsvare sig effektivt imod dem

24 Følgerne Supplerende af mobning arbejdsmiljøuddannelse Mobning kan resultere i ALVORLIGE stresssymptomer: Eksempelvis: Angst Depression Søvnproblemer Irritabilitet Usikkerhed Selvhad Mave og hovedpine Muskelsmerter Hjertebanken 1/3 bliver alvorligt skadet

25 Typer Supplerende af mobning arbejdsmiljøuddannelse Nogle eksempler: Udstødning (Ignorerer, forbigår, fryser ude) Beskyldninger (Uretfærdig kritik/latterliggørelse af ens arbejde) Sårende bemærkninger Kritik af tøj, udseende, sprog, privatliv, øgenavne etc. Nedgørelse af personen Tilbageholdelse af nødvendig information Misbrug af magt Fysiske overgreb Rygter Bagtalelse Skæld ud / latterliggørelse Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål ell. samtale

26 Hvem Supplerende deltager arbejdsmiljøuddannelse Offer (den mobningsramte) Bøddel (Mobberen) Tilskuere (aktive og passive) Helte

27 Initiativer Supplerende. arbejdsmiljøuddannelse Tag det altid alvorligt Brug interne beredskabsplaner og retningslinjer Udvis diskretion Gør det klart at mobning er uacceptabel adfærd Upartisk undersøgelse lav praktisk og enkle løsninger (ikke straffe) Sikre hjælp/støtte til offer (professionel /socialt) Tag hånd om ofre selv om der ikke er nogen bøddel Tag hånd om den anklagede Tematiser mobning på arbejdspladsen

28 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Klar og ansvarlig ledelse, der er god til at løse konflikter og sætte grænser og SOM SIGNALERER og MARKERER at mobning ikke tolereres

29 Forebyggelse Supplerende arbejdsmiljøuddannelse af mobning Fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø Anerkendelse og respekt blandt medarbejderne Ved problemer snak om det (åbenhed). En mobbepolitik Dialoger: Hvor går jeres grænser (drilleri vs. mobning) Hvad gør man hvis man opdager mobning? Hvad kan være svært i forhold til at være tilskuer? Hvilke sanktioner bør der være?

30 Forebyggelse Supplerende arbejdsmiljøuddannelse af mobning Find de positive løftestænger - Hvad fungerer faktisk? - Hvor er styrkerne/stærke sider? - Hvad skal der til? - Hvad har du/i/vi brug for hjælp til?

31 KLARE Supplerende HOLDNINGER arbejdsmiljøuddannelse Det drejer sig om holdning og adfærdsændringer.

32 HJÆLP Supplerende. arbejdsmiljøuddannelse mobning-seksuel-chikane/mobning-seksuel-chikane.ashx

33 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Kontaktoplysninger Mia Tjerrild Jakobsen Partner og Udviklings og konsulentchef Mobil: AM-Gruppen Skolegade Esbjerg Tlf.: Web: Mail:

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø

Sygefravær og arbejdsmiljø Sygefravær og arbejdsmiljø 2. udgave, juni 2005 Sygefravær og arbejdsmiljø Indhold Hvad er sygefravær?.............................. 5 Sygefraværets længde....................................... 6 Konsekvenser

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Omstruktureringer, trivsel og sundhed

Omstruktureringer, trivsel og sundhed Omstruktureringer, trivsel og sundhed Hvad betyder omstruktureringer for medarbejdernes trivsel og sundhed og hvad kan virksomheden gøre ved det? Arbejdsmiljøseminar 2011 Rigspolitiet og Politiforbundet

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere