Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave"

Transkript

1 Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er der specifikke beskrivelser for, hvorledes de enkelte grupper ønsker at arbejde med de valgte temaer og aktiviteter undervejs i projektperioden. Luther Kirkens Udflytterbørnehave Kollerødvej Lynge (tast 1)

2 Indhold Overordnede formål med projektet... 3 Overordnede mål for børnegruppen... 3 Tidsplan... 3 Evaluering... 4 Medarbejderfordeling i dreng/pigeprojektet Projektplan for grupperne... 4 Pigegruppen og Troldetøser og heksepiger... 4 Gruppens sammensætning... 4 Målsætning for projektet... 4 Målene er:... 4 Metode... 5 Datoplan for pigeprojektet... 5 Drengegruppen og temaet Rasmus Klump... 6 Gruppens sammensætning... 6 Målsætning for projektet... 6 Målene er:... 6 Metode... 6 Datoplan for drengeprojektet... 7

3 Overordnede formål med projektet Et nyt år starter snart, 2013 er ved at slutte og vi skriver snart Dette betyder for børnehaven, at vi snart tager fat på endnu en af de projektperioder som vi har tradition for: dreng/pige projektet. I dette projekt deler vi drenge og piger op og arbejder med disse grupper på tværs af alder. Det giver børnehavens voksne en god mulighed for at opleve, hvad der rør sig i grupperne. Sammen har børn og voksne en periode, hvor vi i fællesskab kan fordybe os i et særligt emne og derigennem får fælles oplevelser vi kan tage med os. Under dreng/pige projektet vil børnehavens voksne beskæftige sig med fokuspunktet; barn til barn relationer. Det at man er tryg ved de voksne, har venner og føler sig som en del af børnehavens fællesskab, anser vi som det allervæsentligste i et godt børnehavebarns liv og dette arbejder børnehavens voksne med at skabe for hvert enkelt barn, også i denne periode. Ydermere vil vi i projektperioden arbejde med læreplanstemaerne: børns personlige, alsidige og sociale kompetencer, se beskrivelserne i børnehavens principdel. Det betyder at vi bl.a. arbejder for at børnene får mulighed for at synliggøre deres ressourcer overfor deres kammerater, således at de får gjort deres venner opmærksomme på deres styrker, kompetencer og gode sider. Derved skabes et yderligere fundament for flere stabile, vedvarende relationer igennem den fremtidige børnehavetid. Overordnede mål for børnegruppen At børnene via førstehåndserfaringer har mulighed for at se hinanden fra andre vinkler og i andre roller, og dermed øve sig i at rumme forskellighed og anerkende, og opdage, at de kan noget forskelligt, hver især og kan hjælpe hinanden undervejs i denne proces. At børnene bliver endnu bedre til at kunne navnene på vores kammerater i børnehaven. At blive bedre til at invitere andre ind i deres lege. At kunne hjælpe hinanden, hvis man har slået sig, græder, er ked af det, også selvom det ikke er ens bedste ven. Enten ved at hente en voksen, eller trøste selv. Vi henviser i øvrigt til afsnittet i principdelen af årsplanen, der omhandler tema og projektarbejde og de pædagogiske mål, der ligger bag. Dagbøger Der skrives ugentlige dagbøger, som oploades på hjemmesiden. Disse dagbøger vil omhandle beskrivelser af aktiviteterne og hvordan dagen og aktiviteterne forløb. Dagbøgerne vil være lagt på børnehavens hjemmeside senest fredag i den pågældende uge. Tidsplan Hver torsdage i januar (fra d. 9.) og mandage februar, undtagen i uge 7, hvor der er vinterferie.

4 Evaluering Evaluering på personalemøde d.4. marts. Hvordan forløb projektet? Er der gjort erfaringer der med fordel kan bruges i børnegrupperne fremadrettet i hverdagen? Medarbejderfordeling i dreng/pigeprojektet 2014 Drengegruppen Pigegruppen Jimmi, Gitte, Bettina, Kamilla og Malene Martin, Nickolai, Kenneth/Jesper og Mette Projektplan for grupperne Pigegruppen og Troldetøser og heksepiger Gruppens sammensætning Pigegruppen i år består af 26 piger, hvoraf 10 går i lillegruppen, 5 i mellemgruppen og 11 i storegruppen. Det er en gruppe med rigtig mange ressourcer, der leger godt sammen i mange forskellige konstellationer. Målsætning for projektet Vi vil skabe et forum, hvor det enkelte barn kan udforske, udvikles, være nysgerrig, prøve andre og nye metoder/kreative processer, samt udvikle og styrke sociale kompetencer på barnets aldersniveau. Ved at være sammen som pigegruppe, lærer pigerne gradvist hinanden bedre at kende på tværs af alder og børnehavens forskellige kulturelle fællesskaber. Dette vil bidrage til, at det enkelte barn vil finde sit ståsted og finde nye relationer. Vi vil lave aktiviteter, der appellerer til at være sammen. Vi vil arbejde hen i mod, at denne gruppe bliver en mere homogen gruppe, hvor børnene hver især lærer at agere mere åbne i en gruppesammenhæng og ser hinanden som den de hver især er. Der skal være plads til den enkelte, ligesom det enkelte barn skal ses, høres, udfordres m.v. Børnene skal ydermere introduceres til en masse nye måder at udtrykke sig på, både verbalt og nonverbalt, de skal arbejde med nye materialer, synge, danse og lege. Vi vil smage, se, lytte, høre, tale, røre, lege, og opleve med hele vores krop. Målene er: At alle børn får mulighed for at sige noget under morgensamling. Alle børn bliver spurgt og vi vender tilbage til dem, der lige har brug for at tænke sig om. At børnene øver sig i at vente på tur og i at lytte til hinanden. At alle børnene deltager i de kreative processer på deres niveau. Vi skaber et forum, der gør, at børnene får en positiv oplevelse af at kunne tingene selv. At venskaber og relationer styrkes på tværs af aldersgrupperne.

5 At børnene stifter bekendtskab med rolle - lege, og udvikler/ videreudvikler, evner til at deltage aktivt i rollelege. Metode Vi vil under projektet blive hjemme i opsamleren. Derfra vil vi både hygge, lege og kreere inde og ude. Dertil vil vi bruge de kulturinstitutioner og legepladser der ligger på Østerbro. Dagen vil starte med en morgensamling, hvor alle børn får mulighed for at byde ind med oplevelser og historier de måtte føle behov for at fortælle. Vi er opmærksomme på at børnegruppen inkluderer børn fra både lille mellem og storegruppen, hvorfor vi vil understøtte det vi taler om under morgensamlingerne verbalt, såvel som visuelt. Formålet er at henvende sig til børnene på tværs af alder. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i, hvor børnene er, men samtidig udfordre dem i deres udviklingsforløb således at de vil få positive oplevelser med at indgå i et forpligtende fællesskab med børn og voksne. Datoplan for pigeprojektet Torsdag d.9. januar Vi hører trolde og hekse historier, for at finde ud af hvad disse fabeldyr er for en størrelse. Vi finder pinde til at lave heksekoste af. Torsdag d.16.januar Vi synger troldesange og laver trolde gryde til middagsmad. (Ingen madpakke med) Vi går på hekse/ trolde skattejagt. Torsdag d.23.januar Vi laver heksehatte og synger heksesange Vi går på hekse/ trolde skattejagt. Torsdag d.30.januar Vi laver troldehuler i fælledparken og troldehygger indenfor om eftermiddagen Mandag d.3. februar De store heksepiger tager på udflugt, mens mellem- og lillegruppe heksene laver heksesmykker i opsamleren. Mandag d.10.februar VINTERFERIE Mandag d.17.februar Vi synger heksesange og laver heksegryde til middag (ingen madpakker med) Vi går på hekse/ trolde skattejagt. Mandag d. 24. Februar Vi afslutter vores hekse og trolde projekt. NB: Der tages forbehold for ændringer i projektplanen.

6 Drengegruppen og temaet Rasmus Klump Gruppens sammensætning Drengegruppen i år består af 33 drenge, hvoraf 11 går i lillegruppen, 11 i mellemgruppen og 11 i storegruppen. Målsætning for projektet Vi vil i drengeprojektet i år have fokus på drengenes kommunikations- og konfliktløsningsstrategier og måde at omgå hinanden på. Vi oplever, at drengene i børnehaven har en god fantasi og er gode til at fordybe sig i legeuniverser. Derudover er det vores oplevelse, at drengene, uanset alder, har brug for guidning, når der opstår konflikter i deres lege. Der er naturligvis forskel på, hvilken form for guidning drengene har brug for, afhængigt af deres alder og udviklings- og refleksionsniveau, men det er vores overbevisning, at hele drengegruppen kan profitere af, at vi sætter fokus på, hvordan vi agerer og kommunikerer, når vi er sammen. Vi oplever, at drengene kan glemme eller har svært ved at fornemme/aflæse både egne og venners intentioner elle behov under legene. Dette oplever vi kan skabe frustrationer, som forsøges løst uhensigtsmæssigt fysisk ved f.eks. at slå eller ved en verbal hård og ekskludrende tone. Vi vil derfor have et projektforløb med fokus på at drengene får mulighed for at tilegne sig nogle redskaber og får øvet sig på at aflæse de andre børns sindsstemning og hensigter, og på at løse konflikter verbalt. Målene er: Vi sætter derfor fokus på, at drengene skal øve sig på at: Lytte til hinanden, når vi taler sammen Bruge verbal kommunikation i stedet for fysisk kommunikation Aflæse hinandens følelsesmæssige reaktioner Hjælpe hinanden i hverdagens rutiner og i konflikter Spørge indtil hinandens intentioner i stedet for at antage, hvad den anden part vil Forstå hvad egne handlinger kan gøre ved andre Forstå at der er forskel på at være mindre og større og at man kan nogle forskellige ting Vi håber, at når projektet er færdigt, at vi vil kunne se en ændring i måden drengene kontakter hinanden på, løser konflikter og hjælper hinanden. Metode Vi vil under projektet fordybe os i Rasmus Klumps verden, hvor vi vil tage udgangspunkt i de enkelte figurer, hvad de oplever, og hvordan de hjælper hinanden gennem de mange eventyr, som de har med skibet Mary.

7 Vi vil læse Rasmus Klump historier, lege, bygge og hjælpe hinanden gennem de mange nye ting, vi vil opleve på vores vej. Under projektet vil vi sammen bygge skibet Mary, både i et stort format (som en slags fundament i haven, som danner rammen om skibet) og i et mindre format. Skibet Mary vil være vores udgangspunkt for de eventyr, vi skal begive os ud på sammen. Vi vil bruge hele haven, lege regellege, sanselege, lave børnemassage på hinandens rygge, være kreative, synge, fordybe os og bruge vores fantasi. Projektet skal være med til, at drengene på tværs af grupper og alder, bidrager med de ressourcer de hver i sær har til fællesskabet. At de via dette, får indblik i hinandens styrker og svagheder, og derved kan øve sig i, at støtte op om hinanden. Vi vil starte hver dag med en morgensamling, hvor vi siger godmorgen til hinanden, synger og tage emner som er relevante for temaet, op. Alle børn får mulighed for, at byde ind med oplevelser og historier de måtte føle behov for at fortælle under morgensamlingen. Til frokost vil vi læse Rasmus Klump historier. Under aktiviteterne vil vi både være sammen som gruppe, og dele os op i mindre grupper, alt efter, hvad vi skal fordybe os i. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i, hvor børnene er, men samtidig udfordre dem i deres udviklingsforløb således, at de vil få positive oplevelser med at indgå i et forpligtende fællesskab med børn og voksne. Datoplan for drengeprojektet Torsdag d.9. januar Præsentation af dette års tema. Hvem er Rasmus Klump egentlig? Og hvad skal vi lave undervejs? Torsdag d.16. januar Vi bygger skibet Mary Torsdag d. 23. januar Vi bygger skibet Mary Torsdag d.30.januar Vi bygger huler Mandag d.3.februar Mandag d. 10.februar - VINTERFERIE Mandag d.17.februarer

8 Mandag d.24.februar Afslutning på skibet Mary, med pandekager og fælles eventyr NB: Der tages forbehold for ændringer i projektplanen.

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere