Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015"

Transkript

1 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside:

2 Indledning Synscenter Refsnæs er en del af det regionale socialområde, der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap og socialpsykiatri. Det regionale socialområde er kendetegnet ved at levere ydelser af høj faglig kvalitet og repræsenterer specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver. Servicedeklarationen refererer til anerkendte socialfaglige begreber og indeholder oplysninger om målgruppe, ydelser, faglige tilgange, fysiske rammer m.m. Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud til børn og unge (0-25 år) med synshandicap. Synscenter Refsnæs inkluderer også børn og unge, der udover synshandicap har multiple funktionsnedsættelser. Synscenter Refsnæs kan etablere særlige tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til børn og unge med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats. Lovgrundlag Undervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 3. Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2. Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Døgnophold og aflastning efter servicelovens 66, stk. 1. nr. 6 eller 107. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens 36. Rådgivning efter servicelovens og folkeskolelovens 20, stk. 3. Pladser og takster 2015 Undervisning Under 18 år Over 18 år Børneskolen: 13 pladser kr ,- pr. dag kr ,- pr. dag Voksenskolen: 8 pladser kr ,- pr. dag kr ,- pr. dag STU 1 plads kr. 502,- pr. dag kr. 502,- pr. dag Døgnophold Takstgruppe 1: 9 pladser kr ,- pr. døgn kr ,- pr. døgn Takstgruppe 2 14 pladser kr ,- pr. døgn kr ,- pr. døgn Aflastning: pris forhandles særskilt Efterskolelignende tilbud Undervisning: 10 pladser kr. 455,- pr. dag kr. 455,- pr. dag Døgnophold: 10 pladser kr. 595,- pr. døgn kr. 595,- pr. døgn Særligt klubtilbud/fritidstilbud Eftermiddag: 8 pladser kr. 311,- pr. dag Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 2 af 8

3 Der indgås aftale med den visiterende myndighed om tillægsydelse og/eller særforanstaltning i de tilfælde hvor borgerens støttebehov ikke kan imødekommes indenfor de ordinære takster. Præsentation af tilbuddet Synscenter Refsnæs består af skole, efterskolelignende tilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), botilbud, individuelle dagtilbud, fritidstilbud til hjemmeboende elever, rådgivning, kursustilbud og materialeproduktion. Synscenter Refsnæs er beliggende ved fjorden i Kalundborg, 3 km fra byen og stationen. Tilgængeligheden på Synscenter Refsnæs er synshandicapvenlig. Der er adgang til fællesfaciliteter, som f.eks. svømmehal, mobilitybane, fitnessområde, gymnastiksal, legepladser og strandområde. Børn og unge på Synscenter Refsnæs har mulighed for at deltage i fritidstilbud i Kalundborgområdet. Synscenter Refsnæs er VISO leverandør. Værdigrundlag Synscenter Refsnæs lægger vægt på inklusionsunderstøttende høj specialiseret faglighed, dialog og samarbejde med omverden. Synscenter Refsnæs arbejder anerkendende med en individuel tilgang. Faglig tilgang Synscenter Refsnæs tilrettelægger arbejdet ud fra en synsfaglig specialpædagogisk og individuel tilgang. De faglige tilgange, der anvendes i arbejdet er: Inklusionspædagogisk tilgang. En inklusionspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på inklusionsunderstøttende tiltag. Formålet er at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber. Anerkendende tilgang. En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte. Kognitiv tilgang. En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser. Relationspædagogisk tilgang. En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og tillid. Ressourceorienteret tilgang. En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling. Sanseorienteret tilgang. En sanseorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en eller flere sanser. Formålet er at fremme personens funktionsevne. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 3 af 8

4 Strukturpædagogisk tilgang. En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig. Didaktisk tilgang. En didaktisk tilgang, som på Synscenter Refsnæs bruges bredt og helhedsorienteret til praktisk-teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring. Personalet Der er ansat skolekonsulenter (lærere), pædagoger, pædagogmedhjælpere, synskonsulenter, talepædagoger, mobilityinstruktører, psykologer, fysio- og ergoterapeut, sygeplejersker, administrative medarbejdere og servicemedarbejdere. Alle medarbejdere på Synscenter Refsnæs har relevante synsfaglige kompetencer og der arbejdes i tværfaglige teams. Serviceydelser Ved indskrivning i skolen eller ved indflytning indgås individuelle aftaler om socialpædagogisk og praktisk hjælp og støtte. Skolens ydelser Skolen følger folkeskolelovens angivelser med hensyn til udbud af fag og antal timer. Skolen er opdelt i tre teams ud fra elevernes forskellige funktionsniveau, og der fokuseres på: afdækning af elevens kompetencer og tilrettelæggelse af undervisningen, så den enkelte får de bedste rammer for udvikling at undervisningen varetages af skolekonsulenter, fritidsordningens personale og konsulenter, der er specielt uddannede til at undervise børn og unge med forskellige former for synshandicap synskompenserende undervisning samt mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve differentieret vekselvirkning mellem fagopdelt og projektorienteret undervisning, understøttet af synspædagogiske principper og med elevens præfererede læringsstil som udgangspunkt at undervisningen suppleres med ekskursioner og faglige forløb ud af huset Udover den almindelige faglige undervisning vægtes: synsfagligt undervisningsmiljø: synskompenserende IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) som øger tilgængeligheden til læring, viden og samfundsoplysning undervisning med en høj grad af implementering af IKT punktskrift som en integreret del af undervisningen mobility, så elevernes muligheder for at orientere sig og færdes selvstændigt styrkes kommunikation og sociale kompetencer musik og auditiv opmærksomhed Særligt klubtilbud/fritidstilbud Fritidstilbuddet er et særligt dagtilbud for hjemmeboende elever, der går på Synscenter Refsnæs skole. fritidstilbuddets personale indgår i undervisningen sammen med lærerne på skolen aktiviteter i fritidstilbuddet tilrettelægges efter de aktuelle børns formåen og behov Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 4 af 8

5 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU STU er en særligt tilrettelagt uddannelse for elever, der har afsluttet undervisning i folkeskolen eller specialskole. Eleverne tilbydes afklaring og kompetenceudvikling omkring overgangen mellem ungdoms- og voksentilværelsen, med henblik på videreuddannelse og/eller plads på arbejdsmarkedet. Tilbuddet kan indeholde undervisning i almindelige fagområder, såvel som synskompenserende undervisning i f.eks. mobility, ADL (Almindelig Daglig Levevis), IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi), punktskrift m.m. Der koordineres interne og eksterne praktikker i virksomheder eller institutioner. Uddannelsen kan vare op til 3 år. Efterskolen Det efterskole-lignende tilbud på Refsnæs er målrettet selvhjulpne unge i klasse med behov for afklaring af kompetencer og potentialer i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse og derved styrke mulighederne for senere beskæftigelse. Tilbuddet vægter IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) som et middel til læring, der afspejles i den daglige undervisning. Efterskolen tilbyder, at eleven får optimalt udbytte af folkeskolens afgangsprøver med synskompenserende hjælpemidler og metoder får styrket inklusionsmulighederne rustes fagligt og socialt til videreuddannelse styrkes til at blive selvhjulpne oplever at være sammen med ligestillede og være gode rollemodeller for hinanden får arbejdet med egen handicapforståelse får en fremtid der peger i retning af selvforsørgelse træning i mobility, så eleven kan færdes på Synscenter Refsnæs område træning i ADL som en implementeret del af hverdagens aktiviteter Specialrådgivningen Specialrådgivningen tilbyder kurser for børn/unge og deres forældre kurser for lærere og pædagoger, der arbejder med synshandicappede børn i kommuner psykologiske undersøgelser, pædagogiske observationer, praktiske syns- og ITafprøvninger konsulentbistand i de enkelte kommuner og i Grønland og på Færøerne kurser, rådgivning og vejledning til børn og unge med Spielmeyer-Vogt og andre NCLsygdomme (Neuronal Ceroid Lipofuscinose), deres forældre og professionelle, der arbejder på området Specialrådgivningens specialister varetager kursusafvikling, undervisning og udredning med en høj grad af tværfaglighed i samarbejde med VISO. Specialrådgivningen kan mod betaling tilbyde specialtilrettelagte kurser, temadage, workshops og andet. Disse kan enten foregå på Synscenter Refsnæs eller lokalt. Materialelaboratorium Materialelaboratorium producerer punktproduktion af bøger til punktlæsende elever digitalt eller på papir taktile (følelige) kort og tegninger, samt øvrige plasthjælpemidler til matematik forstørrelser af tekster til brug for svagsynede elever Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 5 af 8

6 geografiske kort tilrettelagt for svagsynede elever publikationer digitaliserede materialer, bl.a. bøger i DAISY-format digitale og tilgængelige løsninger for synshandicappede, se og Botilbuddene Botilbuddene arbejder ud fra en inklusionsstøttende socialpædagogisk praksis i et synsfagligt miljø med synskompenserende IKT(Informations- og Kommunikations Teknologi) med fokus på den enkeltes ressourcer og udviklingspotentiale. Børn og unge tilbydes efter behov støtte til: personlig hygiejne, pleje og omsorg optræning og udvikling af ADL og mobility færdigheder i dagligdagen administration af økonomi brug af digital kommunikation, digital post, e-boks administration af medicin madlavning/madordning Alle børn og unge har en kontaktpersonordning. Der udarbejdes og arbejdes efter individuelle planer, baseret på ICS og VUM. Rådgivning og vejledning i dialog med pårørende, synskonsulenter og sagsbehandler. Der afholdes konference og opfølgende evaluering hvert år Ønskes ydelser udover dette, f.eks. individuel mobilitytræning, ophold i prøvelejlighed eller andet, kan dette tilkøbes efter aftale. Ledsagelse med socialpædagogisk bistand til: læge, tandlæge eller anden behandling aktiviteter - individuelt eller gruppevis ture ud af huset af kortere eller længere varighed Unge over 18 år: Ledsagelse med socialpædagogisk bistand til læge, tandlæge el. anden behandling egenbetaling af kørsel med centrets busser samt timebetaling for ledsagelse ved over 5 ture pr. måned. Dialog og kontakt: der udsendes informationsbreve/forældrebreve fra centerledelsen 4 gange årligt, samt forældrebreve fra boenhederne 2 gange årligt via det elektroniske system Bosted, kan forældre holde sig orienteret om barnets/den unges hverdag i både skole, fritids- og botilbud, samt kommunikere med barnets/den unges kontaktpersoner konference og opfølgende evaluering. Sundhedsydelser med sygeplejefunktion, ergoterapi og fysioterapi: Botilbuddet har tilknyttet sygeplejersker der varetager specifikke opgaver samt rådgiver og vejleder det pædagogiske personale i forhold til de enkelte børn og unge. Botilbuddet har tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, der rådgiver og vejleder i et tværfagligt samarbejde. Ekstra ydelser, der ikke er led i tilbuddet kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 6 af 8

7 Egenbetaling 2015 over 18 år. Der betales for følgende obligatoriske ydelser: Husleje inkl. vand er omkostningsbestemt, afhængig af beboerens indkomst og forholdsmæssigt fordelt efter antal m2. Huslejen udgør pt kr. pr. måned Vand fastsættes på grundlag af beregnet forbrug. Betalingen for el og varme udgør p.t. 425 kr. pr. måned Hygiejneartikler betales efter faktisk forbrug. Herudover betales for nedenstående valgfrie serviceydelser: Fuld kost inklusiv almindelige drikkevarer kr. pr. måned Tøjvask 160 kr. pr. måned Rengøring 141 kr. pr. måned Antenneafgift kabel TV, aktuelt 8 kr. pr. måned Kørsel i botilbuddets egen bus 2,20 kr. pr. kilometer. Kører flere beboere samtidig fordeles udgiften mellem beboerne. Egne udgifter til rejse, ophold m.m. Forsikringsforhold: Børn og unge under 21 år indskrevet på Synscenter Refsnæs er forsikret via kollektiv ulykkesforsikring. Øvrige forsikringsforhold påhviler den enkelte borger. Brugerinddragelse og pårørendesamarbejde Synscenter Refsnæs inddrager forældre/pårørende i beslutninger omkring barnet/den unge. Ligeledes inddrages barnet/den unge i fælles beslutninger i skolen og i botilbuddet med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Der afholdes børne- og ungemøder i nogle boenheder, på andre boenheder sker brugerindflydelsen ved observation af barnets/den unges nonverbale signaler og i dialog med barnets/den unges pårørende. Skolen har en skolebestyrelse og et elevråd, hvoraf en elev er repræsenteret i skolebestyrelsen. Boenhederne har et forældreråd. Der afholdes fællesmøder mellem skolebestyrelse og forældreråd. Hvert år inden sommerferien afholdes der en familiedag som obligatorisk skoledag. Synscenter Refsnæs anvender systemet Bosted til digital kommunikation og dokumentation til understøttelse af brugerinddragelse og pårørendesamarbejde. Eksterne samarbejdspartnere Synscenter Refsnæs er VISO leverandør og løser synsfaglige opgaver nationalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre. Kvalitet og dokumentation Synscenter Refsnæs arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. I 2015 arbejdes der i regionerne med standarderne: Indflydelse på eget liv Kommunikation Individuelle planer Magtanvendelse Medicinhåndtering Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 7 af 8

8 Utilsigtede hændelser Faglige tilgange, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel Forebyggelse af overgreb Kompetenceudvikling I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risikovurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres. I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted, som er et elektronisk dokumentationssystem. Tilsyn Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland. Borgerens handlekommune er ansvarlig for at udføre det personrettede tilsyn. Region Sjælland fører driftsherretilsyn via kvalitetsvurdering, der både skal sikre, at tilbuddenes indsats og drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regionale retningslinjer, samt bidrager til den løbende udvikling af tilbuddene. Visitation For visitation kontakt områdeleder Susanne Johansen, mobil tlf , tlf eller mail: Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 8 af 8

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere