EFTERSKOLEHALLEN TÆTTERE PÅ! Juni Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTERSKOLEHALLEN TÆTTERE PÅ! Juni 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 Juni 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Venø Efterskole EFTERSKOLEHALLEN TÆTTERE PÅ! Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort klagesagen om placering af hal og boldbane til Efterskolens fordel. Klagerne er afvist, og nævnet har stadfæstet dispensationerne fra strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje. Afgørelsen er endelig, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Behandlingen af klagesagen har varet et år. Afgørelsen betyder, at bygning af hal nord for skolen og anlæggelse af boldbaner mod øst er rykket et vigtigt skridt nærmere. Lokalplan, skitseprojektet og finansieringen er på plads, og skolen glæder sig til at komme i gang. Projektet kan dog først igangsættes, når skolen har erhvervet jorden. Ejeren vil ikke sælge, så det skal ske ved, at Struer Kommune eksproprierer jorden for derefter at sælge den til Venø Efterskole. / Venø Efterskole Peter Petersen

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , MED VENNER I LYS VI TALE Den signede dag er en af de salmer af Grundtvig ( ), som måske er blevet sunget allermest i tidens løb. Og den synges stadig. Ved højtider og på en almindelig søndag, ved kirkelige festligheder og ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse og ved skolers morgensange. Dens megen brug har givet den en ubestridt høj status blandt vore salmer. Men sådan var det ikke til at begynde med i 1826, hvor den blev skrevet, for da blev den kasseret! Som bekendt begyndte den katolske munk, Ansgar, sin kristne virksomhed i Hedeby i Slesvig i år 826, og i 1826 skulle tusindåret for kristendommens komme til Danmark fejres. I den anledning skrev Grundtvig flere salmer til et påtænkt jubilæumsskrift, men redaktøren, Sjællands biskop Fr. Münter ( ), afviste dem med følgende ord: Hvad nu Hr. Grundtvigs Psalmer angaae, da kan jeg ingenlunde anse dem for passende. De han ikke den Egenskab, som bør ventes af Psalmer. Den første har ikke engang en bekiendt Melodi, og alle indeholde deels uforstaaelige, dels smagløse Stæder Den første af de salmer, som biskoppen hentydede til, var just Den signede dag. Så den kom ikke med i jubilæumsheftet, og Grundtvig valgte i stedet selv at bekoste en udgivelse af den samt flere andre salmer. Oprindelig var den på 13 vers, senere forkortet til 10, og nu er den på 7 vers i salmebogen. Når biskoppen fandt den smagløs, så var det måske på grund af sidste vers, hvor Grundtvig giver et ligefremt og letforståeligt billede af paradiset en borg så prud og grand med venner i lys vi tale, som der står. Det er et stærkt paradisbillede, for deri ligger den forståelse, at paradis allerede findes nu og kan opstå i samtalen og samværet mellem os. Og når det er et samvær og en samtale netop mellem venner, så er det, fordi en sådan samtale har størst chance for at lykkes. For når det er ens ven, man har som samtalepartner, så behøver man ikke gemme sig bag forsvarsbarrikader, men man kan trygt tale om sit liv, og man kan betro sig uden frygt for at plumpe i. Og først da kan der opstå en god og dyb samtale om rødderne i ens liv, om det, der er sårbart, om det, der nager, og om det, der fryder. Fordi vennen hører på en med sympati. Men hvor har Grundtvig i grunden sit overraskende paradisbillede fra? Det har han fra gammel nordisk religion og dens forestilling om Gimle. Gimle er navnet på den hal, hvor de overlevende aser skal mødes efter Ragnarok, og den er desuden den smukkeste bygning i hele Asgård og den eneste, der bliver stående. I Vølvens spådom står der: Sal ser hun knejse / lys som solen / gyldne skifre / har Gimles tag / dér vil skyldfri / skarer mødes / i lys lykke / evigt leve. Ved hjælp af bl.a. Den signede dag bragte Grundtvig billedet af Valhal ind i den kristne religion. Biskop Münter fandt det smagløst. Men deri havde han ikke ret. Snarere må man vurdere det som en berigelse. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ TÅRN OP OG SE FUGLE OG UDSIGT! Her er Venø fugle- og udsigtstårn, som tårnet ser ud på de første skitser! Arbejdet med at undersøge mulighederne for at få projekteret, placeret og finansieret opstilling af tårnet er nået et godt stykke videre, siden Venø udviklingsplan beskrev projektet i foråret Arbejdsgruppen har sammen med VenøBoen indsendt ansøgning om midler til at få gennemført detaljeprojektering, så de formelle ansøgninger kan skrives, og godkendelserne kan hentes hjem. Status på projektet er, at både lodsejer og myndigheder er indstillet på at bistå venøboerne med at virkeliggøre projektet i løbet af de kommende år. Der er mange opgaver, der skal udføres inden de første tårnbesøg, men udsigterne er gode! / Arbejdsgruppen Per Mikkelsen Program for sommerkoncerterne 2011 er vedlagt som tillæg til VenøPostens juninummer / VenøPosten red. Der er friluftsgudstjeneste i Asp den 13. juni kl. 10:30 ved provstiets præster. / Venø Menighedsråd KÆRE VENØBOERE Tak for opmærksomheden ved vores konfirmation. Vi havde en god og uforglemmelig dag med fest, farver og gode gaver. Vejret var godt til både teltfest og fest på Efterskolen. / Anders Gjern og Jacob Mejlholm Olsen Foto: Jan Bendix 3

4 AT BO PÅ VENØ MIT VENØ GENNEM TIDEN Da vi tilbage i november 1994 flyttede til Venø, var det helt ærligt mere af nød end lyst især set fra min vinkel! For det var Peder, der i sin tid havde købt det gamle missionshus på øen. Men da Peder fik job i Struer, var det nærliggende at bruge huset tanken var kun for en periode, nemlig til det var solgt, for huset havde været til salg, mens vi var fattige studerende. Vi blev også kun boende, indtil det blev solgt, men det var altså først pr. 1. februar 1998, og da havde vi for længst købt den grund, vi i dag bor på. For vi havde ikke boet på Tangvej ret længe, før jeg blev overtalt til at blive valgt ind i VenøBoen. Vi blev involveret i kampen for at få oprettet en efterskole, ja i det hele taget gjorde venøboerne alle på hver deres måde meget for at engagere os i alt muligt på øen, og vi blev en del af et netværk. Vi følte os meget velkomne, fordi nøjagtig som i dag, så er/var unge mennesker i alderen mellem år en mangelvare på øen. Der blev gjort et kæmpe stykke arbejde via et fantastisk sammenhold på øen for at skabe nogle attraktive rammer for børnefamilier, faktisk kunne dagplejen og Venø Børnehus slet ikke rumme succesen, så vi var desværre nogen som hver gang tabte og måtte starte med pasning i Struer, før der blev plads på øen! Det var meget sammenholdet på tværs af aldersgrænser, en oprigtig interesse for at hjælpe hinanden med stort og småt i det daglige, og muligheden for at give vores børn en tryg og rolig opvækst som afgjorde, at vi blev boende på Venø. Nogle værdier, som jeg desværre ikke altid synes, vi venøboere lever op til i dag! Jeg oplever, at trenden om at være sig selv nærmest også fungerer i bedste velgående på Venø. Så jeg/vi er så glade for at have et godt netværk i form af en nabokone og et sæt reserveforældre, som gerne passer vores børn, hus, drivhus osv. det er mere end guld værd! En anden vigtig værdi er selvfølgelig vores dejlige natur, vi nyder at bo midt i den, at kunne være os selv og alligevel være tæt på alting. Vi kan alle godt lide at færdes rundt på øen og opleve årstidernes skiften på gåben, cykel eller med løbeskoene på. Mange har igennem årene sagt til mig, er det ikke træls at være afhængig af færgen, så har jeg indtil al hurlumhejet med vores nye færge, altid sagt nej og ment det af hele mit hjerte, fordi med 20 min. drift, så Foto: Ingrid Lang Hindkjær kunne man altid tilpasse situationen. Den nye færge har fremtidssikret færgedriften, MEN den har sandelig ikke gjort det lettere at være almindelig dødelig lønmodtager med arbejde på fastlandet og tre aktive børn, som skal køres til diverse fritidsaktiviteter, børnefødselsdage, legekammerater osv. her tæller kun fleksibilitet hele døgnet og ensartethed på hverdage og i weekend! Som familie nyder vi specielt at være venøboere, når vi deltager i fælles arrangementer, om så det er en fastelavnsfest eller en 70 års fødselsdag, det er en kultur og atmosfære, som skal opleves og værnes om som meget vigtige værdier, set fra mit synspunkt. Vi har mulighed for at give vores børn nogle unikke oplevelser, hvor de oplever et tilhørsforhold på tværs af generationer, som ikke ses mange andre steder. Da der blev afholdt ræve-regulering for nylig, så deltog Jacob sammen med Peder, men da han skulle hjem før tid, så tilbød Thorkild i en naturlig venøånd, at Jacob kunne følges med ham resten af dagen, og jeg garanterer for, at den slags oplevelser er i høj kurs hos en 14-årig dreng, som er vild med jagt. Som forældre siger vi tak til alle, som gør Venø til et lidt bedre sted at bo for såvel børn som voksne! / Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØBOEN SÆTTER GANG I NATURPLAN VENØ Bestyrelsen besluttede på sit majmøde at påbegynde arbejdet med at give indhold til en langsigtet plan for bevarelse og benyttelse af Venøs natur. Planen skal ses som en fortsættelse af Venø udviklingsplan. Bestyrelsen er som indledning til arbejdet kommet med sit bud på, hvad vi vil med planen, og hvad den skal bruges til. Indholdet fremgår af punkterne nedenfor: 1. Rammen for Naturplan Venø er Venø udviklingsplan , som fastslår ønsket om at fastholde Venø som attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Det betyder, at Naturplan Venø ikke er en reservatplan, hvor venøboerne ønsker at låse naturen fast. Naturplan Venø skal derimod sikre, at der er en balance mellem ønsket om at bevare og udvikle naturværdier samtidigt med, at Venø er et tidssvarende lokalsamfund. relsen af beboermøder, hvor interesserede inviteres til at komme med synspunkter og ønsker til planen. Endvidere vil foreninger med interesse for emnet blive opfordret til aktivt at medvirke i arbejdet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsens medlemmer. / VenøBoen Anker F. Jensen MOBILMASTEN SNART I JORDEN OG LUFTEN? Struer Kommune har igennem den seneste tid haft ansøgning om tilladelse til opsætning af mobilmast til nabohøring. Der synes ikke at være lovmæssige hindringer for opstillingen, idet landzonebetingelser er opfyldte. Høringsfristen udløber medio juni. Nu venter vi alle med spænding på, om eventuelle indsigelser fra naboer eller organisationer udsætter eller forhindrer venøboerne i at få de længe ventede gode forbindelser med omgivelserne! / VenøPosten Jan Bendix 2. Naturplan Venø skal udtrykke venøboernes langsigtede (1-2 generationers) forestillinger om sammenhængen mellem natur, kultur og erhverv og bevidstgøre øboere og øvrige interessenter om emnet. 3. Naturplan Venø skal lægge rammer for naturens udvikling og bevaring af naturværdier. 4. Naturplan Venø bygger på en tankegang om, at en helhedsplan for beskyttelse, forbedring, naturpleje og etablering af ny natur vil tjene som ramme for den enkelte lodsejers frivillige indsats og interesse for udvikling af Venøs natur. 5. Naturplan Venø skal formulere rammer for modstridende interesser (natur vs. erhverv, beskyttelse vs. benyttelse). Venøboen har søgt Ø-støttemidler til at få faglig rådgivning til gennemførelsen af det omfattende arbejde, der skal til for at få en plan, der kan være til nytte. VenøBoen vil i løbet af sommeren udarbejde en egentlig projektplan, som bl.a. vil omfatte gennemfø- HAR DU ET OLIEFYR? Så har Energigruppen et tilbud Hvis du overvejer at udskifte dit oliefyr, så er det nu, du skal reagere. "Skrot dit oliefyr"-puljen lukker for nye ansøgninger den 30. juni 2011, men du kan endnu nå at søge om tilskuddet. Få hjælp af Energigruppen til at søge om tilskuddet nu, så har du op til et år til at gennemføre projektet. Har du brug for hjælp til ansøgningen, så kontakt Skafti Halldórsson, ProEnergi, på tlf Eksempel på brugerøkonomi Olieforbrug: liter pr. år ( kr. ved oliepris på 9 kr./l) Luft til vand varmepumpe, elforbrug kwh pr. år ( kr. ved elpris på 1,9 kr./kwh) Årlig besparelse kr. eller 798 kr. om måneden Varmepumpe kr. Tilskud fra skrotditoliefyr.dk kr. Tilskud fra NOE ca kr. Investering = kr. Simpel tilbagebetalingstid 6 år. Fortsættes på side 6 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN Skrotditoliefyr.dk giver følgende tilskud: Til etablering af jordvarme (væske-vand varmepumpe) ydes et tilskud på kr Til etablering af luft-vand varmepumpe ydes et tilskud på kr Til etablering af fjernvarmeunit ydes et tilskud på kr Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på 25 % af investeringsomk. til solvarmeanlægget. / Venø Energigruppe Skafti Halldórsson ELBESPARELSER ER EN PERSONLIG NORM FOR MANGE VENØBOERE! Det er en af konklusionerne, der kan læses i resultatrapport fra Aarhus Handelshøjskole, og som er udarbejdet på grundlag af det store spørgeskema, som var omdelt i begyndelsen af året. Rapporten er lagt ud på venoeposten, hvor interesserede kan fordybe sig i materialet. Energigruppen minder om det nyttige i at bruge registreringsskemaet, som tidligere er omdelt til inspiration i arbejdet. Flere skemaer kan fås ved henvendelse til et af energigruppens medlemmer. / Energigruppen Morten Gjern SAMLING PÅ TURISTINDSATSEN Bente Bjerre har sagt ja til at søge at samle alle interessenter i turistarbejdet her på øen. Efter Venø udviklingsplan i fjor havde samlet idéer og planer, så har indsatsen manglet en tovholder. VenøBoens bestyrelse siger tak til Bente, fordi hun vil påtage sig opgaven og håber, at resultatet kan blive flere besøgene på øen i de kommende år. / VenøBoen Anker F. Jensen GOD REDEGØRELSE FORSTEMMENDE DEBAT Indenrigs- og sundhedsministeren aflagde i begyndelsen af maj sin redegørelse om de små øer for Folketinget. Redegørelsen er en faktabaseret fremstilling af rammebetingelser og udvikling, som de danske småøer lever under i disse år. Den taler sit tydelige sprog om bl.a. den befolkningsnedgang, som desværre også har ramt Venø, og som skyldes dels almindelige demografiske forhold, men også forhold knyttet til infrastruktur, skole og kirkeforhold. Læs selv, hvordan det står til på Mens redegørelsen er holdt i det sædvanlige sobre embedsmandssprog, så blev den debat, som den gav anledning til, temmelig beskæmmende. Det lykkedes for alle partiordførerne at drøfte småfnidder og gennemføre interne udvekslinger uden mening. Nogen holdning til ø-fremtid og national politik på området fik ikke megen opmærksomhed. Venø må derfor være tilfreds med at have skabt sin egen udviklingsplan og have en kommune, der bakker op om ø-udviklingen. Fra nationalt hold er der ikke meget at hente. Derfor er det heller ikke sikkert, at det er så smart for Venø, at Folketingets ø-kontaktudvalg blev nedlagt, og at småøerne nu hører under et nyt Landdistriktsudvalg. / VenøPosten Jan Bendix DE GODE GRÆD OG DE ONDE LO Indledningen til Grundtvigs sang kan bruges til at udtrykke stemningen ved modtagelsen af svar fra Naturstyrelsen på Venø- Boens årgamle henvendelse om bekæmpelse af mosegrise på Venø. Det blev et afslag på ønsket om at få tilladelse til at udsætte lækatte, som det tidligere er sket her på Venø. Begrundelsen for afslaget er en gentagelse af tidligere synspunkt om at en udsætning vil kunne påvirke jordrugende ynglefugle på Venø negativt, herunder klyder i Nørskov Vig. Det har taget Naturstyrelsen et år at besvare henvendelsen og Naturstyrelsen bemærker (!), at vi ikke har anført noget nyt i sagen, som sidst blev rejst i Det undrer, at det besøg, som Naturstyrelsen gennemførte i 2010 ikke kunne åbne øjnene for de konkrete ødelæggelser af haver, marker, læhegn og fredede (!) diger, der er fortsat i forøget omfang. VenøBoen vil på sit næste bestyrelsesmøde drøfte, hvad vi kan gøre, når nu den myndighed, der har opgaven med at beskytte og pleje naturen, tilsyneladende har valgt den lette vej, nemlig først at forsinke og dernæst afvise indsats. / VenøBoen Anker F. Jensen 6

7 DET SKER PROJEKTAFSLUTNING NÆRMER SIG! Arbejdsdagen den 7. maj var en stor succes. Der kom mange hjælpere, og vi nåede meget, men allerede ugen før havde mange været i gang med bl.a. malerpensel og kost, så der er kommet til at se rigtig fint ud meget hurtigt. Weekenden efter havde vi lejet lidt maskineri, så det lykkedes at få lagt de tunge cementfliser foran de nye fiskerskure. Projektet, der nu har været i gang i over to år, nærmer sig således sin afslutning. Der er naturligvis altid et eller andet, der skal laves, repareres eller ordnes, men alle projektdele er stort set færdige. Nu mangler vi bare at få de sidste bilag på plads og regnskabet helt afsluttet, inden der kan meldes helt klar over for styrelsen og LAG. I den forbindelse mangler vi dokumentation for det frivillige arbejde, så hvis du har deltaget i dette, bedes du kontakte Peter Henriksen (i Havnehuset) og få udfyldt en arbejdsseddel, der kan vedlægges slutafregningen. Uden fuld dokumentation for det frivillige arbejde kan vi ikke få udbetalt det fulde tilskud. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen gerne rette en stor og velment tak til alle jer, der har bidraget på den ene eller anden måde. Uden jeres hjælp ville det aldrig være lykkedes. I øvrigt kan vi henlede opmærksomheden på følgende arrangementer i og på havnen i den kommende måned: Sjægtesejlads Venø Rundt i Pinsen (den 11. juni), velkommen til den gamle færge Venøsund i ugen efter (den 18. juni) og Skt. Hans bål torsdag aften den 23. juni. / Havnestyrelsen Peter Henriksen VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS Der er fredagsklub for de 8-årige og deres ældre kammerater fredag den 24. juni kl. 16:30 til 20:30. Tilmelding til undertegnede på tlf / Bestyrelsen for VBU Flemming Damgaard ARBEJDSLØRDAG Der er arbejdslørdag i Venø Børne- og Ungdomshus lørdag den 25. juni kl. 13:00 med efterfølgende fælles grill og spisning. Medbring selv kød og Børnehuset sørger for salat og brød. / Bestyrelsen for VBU Flemming Damgaard VENØ LØBEKLUB En lille gruppe aktive løbere mødes tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 ved busskuret på Riisvej. Og der er plads til flere endnu. Hold dig endelig ikke tilbage også selvom du måske ikke tilhører de allerhurtigste løbere eller aldrig har løbet før. Løbeklubben er for alle uanset alder, tempo og erfaring. Find løbeskoene frem og mød op ved Riisvej. /Venø GIF Søren Lang Hindkjær Foto: Preben Friis 7

8 DET SKETE Privatfoto Hjertelig tak til venøboerne for deltagelse i Erhards begravelse og for de mange blomsterhilsener. Gerda Bundgaard VENØS ÆLDSTE ER DØD Erhard Bundgaard døde den 2. maj i sin stol hjemme i stuen med udsigt til sin smukke have og med sin kone Gerda ved sin side. Erhard blev 95 år og føjer sig dermed ind i rækken af venøboere, der fik et langt og godt liv i den friske luft på Venø. Erhard Bundgaard blev født d. 24. juni 1915 på Nr. Vejsbjerg. Han voksede op på Venø og fik som de fleste dengang sit arbejdsliv i landbruget. Erhard ville egentlig gerne have været kunstner, men det var for tovligt og brødløst på den tid. Han måtte derfor dyrke kunstinteressen i fritiden, hvor han var heldig at få Knud Agger som ven og læremester. Desværre er alle Erhards malerier gået tabt i branden, der for ganske få år siden sendte Erhard tilbage til start. Gerda og Erhards hus brændte næsten ned til grunden, og de blev i et par år indlogeret i Erhards fødehjem Nr. Vejsbjerg. Dronningens fortjenstmedalje med krone vidner om 50 års tro tjeneste for familien Kjær. Æsken er lidt sodet, men medaljen er uskadt og vidner om et aktivt liv som driftsbestyrer på Øster Nørskov. Have og planter var Erhards store lidenskab. Han satte en ære i at være den første på Venø med nye kartofler, og på Øster Nørskov kunne han i sit otium sidde på gavlbænken og se ud over eget værk med frugthave og tilplantninger. I påsken tog datteren Anne Marie sin far med på det, der skulle blive hans sidste køretur. De kørte i forårssolen ned omkring havnen, op til Kjællinghus og Øster Nørskov, hvor han fik et kig udover Klovvig. Derefter ned forbi Mittes hus og til sidst ned til den nye færge. Erhard fik set sin ø for sidste gang. Erhard efterlader sig sin kone Gerda, datteren Anne Marie og to børnebørn Ella og Theo. Æret være Erhards minde. / VenøPosten Linda Ulfkjær ENERGI OG TRANSPORT Kunne det igangværende energiprojekt inspirere til en fælles kørselsordning for venøboere? Der er sikkert en del ture med én eller to personer i bilerne, som med fordel kunne koordineres. I forvejen foregår der jo heldigvis en masse spontane og hjælpsomme fællestransporter fra færgen til Struer og fra færgen og op ad øen, og dem vil der nok også fremover være god brug for. MEN... ved en simpel SMS-service vil man kunne skære det overflødige forbrug yderligere ned. Forudsætningen vil være, at de deltagende familier / personer opretter en gruppe på deres mobiltelefon (hvilket er en helt enkel øvelse) og med én besked samlet til alle i gruppen meddeler enten fx: Jeg kører til Struer kl.10 og har plads til 3 pers. eller jeg skal hjem fra Struer kl.19 er der plads? Hvis nogle kunne have lyst til at afprøve sådan en ordning, vil vi gerne være med. Kontakt undertegnede på tlf / mobil / Bodil Anker-Møller, Havstokken 22D 8

9 DET SKER Ø-PEDEL IDÉER! Omtalen i VenøPosten af bestyrelsens tanker om etablering af en ø-pedel-ordning har givet medlemmer lyst til at tænke med, og det er vi glade for. Fra Mette Jaffke har vi fået en liste over emner, der kan indgå i det videre arbejde. Mette har givet idéerne følgende overskrifter: Pleje og omsorg Vej og park Kørselsordninger Havearbejde Arbejde med tilknytning til kirken Turistarbejde. Fælles for dem alle er, at opgaverne kan indgå i en selvstændig virksomhed, der skal kunne drives på almindelige økonomiske betingelser. Formålet er at skabe arbejdsplads(er) for øboere og også gerne give enkeltpersoner eller familier fra fastlandet lyst til at flytte hertil. VenøBoen hører gerne fra venøboere, der har lyst og mulighed for at indgå på hel- eller deltidsbasis i en sådan virksomhed. Vi vil benytte tilbagemeldingerne til at konkretisere forretningsidéen. / VenøBoen Anker F. Jensen REFERATER PÅ VenøBoens bestyrelse har besluttet at lægge sine mødereferater på nettet. Det vil normalt ske ca. senest 14 dage efter mødeafholdelse og findes under Venø- Boen. / VenøBoen Anker F. Jensen KAFFE, KUNST OG KAGE PÅ VENØ Under denne overskrift vil Per Vestergaard, Karin Kristensen, Ann Nørskov og jeg gerne invitere alle venøboere til fernisering Kristi Himmelfartsdag den 2. juni kl. 15:00. Igen i år går vi sammen og viser lokal Venø kunst. Per har tre store skulpturer med. To af Pers skulpturer taler til vores følelser. Lidelsen og smerten vises i en skulptur af Jesus Kristus. Det ukuelige, smukke og fanden i voldske i Frk. Mundis arbejdsløs danserinde. Begge disse skulpturer er fremstillet af birketræsspåner. Tredje skulptur - en græsk olievase - er lavet af stålspåner. Jeg glæder mig rigtig meget til at udstille Pers værker, som også omhandler et enkelt maleri. Karin viser sine seneste malerier, og som sædvanlig anvender Karin antydningens kunst. Mere og mere dukker op efterhånden som man betragter billederne, og billedets historie bliver større og større. Dertil kommer, at de klare farver virker flot sammen og pirrer din nysgerrighed. Ann dukker ned i sit store lager af keramiske vidundere. Hvad hun finder denne gang, ved jeg ikke endnu, men der plejer at være interessante fortællinger forbundet med hendes værker. Mellem 2 blå sole har jeg kaldt en serie malerier fra Venø. Fokus er den blå farve i vandpytter, søer, fjorden og himlen. Solen skinner ned i vandet, skyer spejler sig, og pludselig er blå ikke længere blå, men hvid, gul, lilla, grøn eller brun. Det er en udfordring, når man står med en pensel i hånden. Udstillingen kan ses indtil den 26. juni. / Venø Billedværksted Lis Jensen Foto: Jan Bendix ADGANGSFORHOLD TIL SKOV VenøBoen er af medlemmer blevet opfordret til at henvende sig til kommunen i forbindelse med det nyetablerede hegn og oppløjning af skovstierne, der hidtil er udmundet i Nørskovvej nord og syd for Venø Efterskole. Bestyrelsen har på den baggrund forespurgt Struer Kommune om de formelle regler for adgang. / VenøBoen Anker F. Jensen 9

10 VENØ HAVNEHOTEL I VenøPostens præsentation af overnatningssteder på Venø er vi nået til Venø Havnehotel, Havstokken 12. FRA KØBMANDSHANDEL TIL HAVNEHOTEL Blæsten går frisk over Venø Havn, og der er skum på bølgerne ude på fjorden. Pia Høgild byder indenfor i det hyggelige havnehotel. At stå op og rulle gardinerne fra og kigge ud over fjorden er en stor oplevelse for mange gæster. At vinden blæser betragter de kun som noget positivt, siger Pia mens hun viser rundt i huset. Den sidste købmand på Venø Jens Nørbygaard fik kort tid før sin død et løfte fra Christian Kjær om, at denne ville købe købmandshuset og sætte det i stand. Hvor der tidligere var butik er nu dobbeltværelser, opholdsstue, et veludstyret køkken og to badeværelser. Hele overetagen er indrettet som brudesuite med jacuzzi. Udhuset er lavet om til grillstue med plads til 40 personer. Det hele kan lejes samlet eller separat. Det er meget blandet, hvem der kommer her, siger Pia Høgild. Det er kortklubber, unge par og familier med børn. Her er rum og plads til et familietræf, hvis man lejer hele huset. I havnehotellets gæstebog kan man læse om glade og tilfredse gæster, der gerne kommer tilbage til Venø. De har nydt naturen, kroens mad, venlige venøboere og ikke mindst at sidde på terrassen og kigge ud over vandet og havnen. Syv personer fra Sønderjylland skriver: Aldrig har vi haft så meget brug for paraplyer som i de to dage på Venø. Det har bare plasket ned. Derfor har vi været glade for havnehotellet, venøbøf og Axel Steenkjærs fortælling i kirken. Efterskolens tidligere forstanderpar skriver: Der er et dejligt lysindfald i huset, og vi føler næsten, at fjorden var helt derinde. Vi vil glæde os til at komme igen og indtil da, pas godt på Venø. Se mere på / VenøPosten Linda Ulfkjær Farvefotos: Preben Friis 10

11 DET SKER VENØSUND FÆRGELAUG Mens den gamle færge endnu er på bedding i Lemvig er færgelauget gået i gang med at hverve flere medlemmer og vi håber at nå op på 200 medlemmer inden indvielsesfesten. Man kan melde sig ind på og betale med dankort eller visa. Venøsund Færgelaug er ved at være klar til den store indvielsesfest lørdag den 18. juni fra kl. 14:00. Færgeskuret på Venø Havn er ved at være færdigt og indrettet med møbler og udstillingsplancher. Vi har fået tilladelse til at opstille festteltet på havnen. I teltet bliver der plads til 120 personer. Program: Borgmester Niels Viggo Lynghøj vil åbne festen med overdragelse af M/F Venøsund til Venøsund Færgelaug. Underholdning for børn og voksne af bugtaleren Sine og frække Rikke og Sing along music med Ulrich and Chaps. Limfjordsmuseet kommer til Venø Havn med penalhuset NORA, som i en menneskealder var et af de fiskefartøjer, som hørte hjemme i Venø Havn, ført af Jens og Svend Borbjerggaard. Limfjordsmuseet deltager med Fang selv fjordens frugter - for børn og voksne - aktiviteter, hvor biologer og naturvejleder med udstyr og akvarier fortæller, demonstrerer og giver mulighed for selv at fange fjordens dyr. Venøsund Færgelaug vil også byde på korte sejlture med færgen. Ved sekstiden vil der være spisning. Foto: Jan Bendix VENØ CIRTROÉNTRÆF 2011 Igen i år får Venø besøg af uofficielle, uorganiserede, ustrukturerede Citroën-ejere. Træffet finder sted den juni. Modellerne holder ind på Venø Klit Camping, hvor de formentlig er klar til (blandt andet!) almindelig bilsnak. Læs mere på: / VenøPosten red. Menu og pris er desværre ikke fastlagt endnu, men prisen vil højst blive kr. 175 pr. kuvert. Spisebilletter kan forudbestilles på tlf eller via Venø Bussen vil tilbyde gratis buskørsel fra færgelejet til Venø Havn. Det færdige program samt busplan vil blive udsendt i dagspressen, på hjemmesiden ved opslag på havnen, på Venø Færgen, i butikkerne og som til medlemmer og abonnenter på vores nyhedsbreve. Vi har brug for praktisk hjælp til indvielsesfesten, til opstilling, til ophængning af plakater og uddeling af flyers i butikker m.m. i Struer, Holstebro, Vinderup, Thyholm og Lemvig. Tilmelding: Bjarne Tingkær Sørensen, tlf , eller Leif Madsen, tlf , / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Leif Madsen 11

12 TILFREDSE VANDFORBRUGERE! Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø Vandværk den 17. maj. Generelforsamlingen blev heller ikke i år det helt store tilløbsstykke, da der udover bestyrelsen kun deltog en enkelt forbruger, men det tolker vi som tilfredshed med øens vandforsyning, og ikke at forbrugerne er uinteresseret i, om der er vand i hanerne på Venø. Regnskabet for 2010 endte med et overskud på den ordinære drift på kr Vandværkets takster holdes uændret på kr. 600,- i fast afgift pr. år og kr. 2,50 pr. m3. Dertil kommer en statsafgift på kr. 5,00 pr. m3 og for ejendomme tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal der betales vandafledningsbidrag til Struer Forsyning på kr. 18,00 pr. m3. Når der lægges moms på beløbet, ender det med en m3-pris på kr. 31,88, hvoraf vandværket altså får kr. 2,50. Der var genvalg til alle bestyrelsesposter og bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Finn Rantzau Nielsen Næstformand: Kjeld Jensen Kasserer: Søren Lang Hindkjær Medlem: Villy Christensen Medlem: Henning Christensen Suppleant: Anders Ulfkjær Vandets hårdhed I begyndelsen af marts 2011 blev den nye boring i skoven nordvest for efterskolen taget i brug. Den nye boring er nu vandværkets primære boring, og den gamle boring anvendes nu kun som reserveboring. Vandkemien fra den nye boring er anderledes end fra den gamle, hvilket betyder, at drikkevandets hårdhed er steget lidt. Hårdheden ligger nu på 12 dh, som også kaldes Temmelig hårdt. Vandets hårdhed har betydning for, hvordan vaskepulver til vaskemaskinen skal doseres, og hvordan opvaskemaskinen skal indstilles. Hvis opvaskemaskinen ikke er indstillet korrekt, kan der komme pletter på servicet. Der skal derfor lyde en opfordring til at finde brugsanvisningen til opvaskemaskinen, og undersøge om saltindstillingen stadig er korrekt. Indsatsplan I efteråret 2008 tog Struer Kommune initiativ til, at der skulle udarbejdes en indsatsplan for Venø Vandværk med det formål at beskrive mulige forureningskilder, og hvilke tiltag der er nødvendige for at beskytte grundvandet bedst muligt. Første forslag til indsatsplanen var i offentlig høring i 2009, hvor der kom en indsigelse. Kommunen har nu udarbejdet andet forslag til planen, som netop er udsendt i offentlig høring i 14 uger. Der er defineret to indsatsplanområder på Venø. Det ene områder ligger omkring den nye boring i skoven og det andet område strækker sig fra Firbjergsande i syd til nord for Riisvej. Alle beboere inden for disse områder skulle gerne have modtaget et brev og en pjece direkte fra Struer Kommune. Det er vigtigt at beskytte grundvandet på Venø, så vi også i fremtiden kan have rent drikkevand. Det er vores fælles ansvar at passe på grundvandet og med en indsats fra både kommune, vandværk, lodsejere og øens beboere kan vi komme et langt stykke af vejen. Én af de største trusler mod grundvandet er pesticider og sprøjtemidler. Det gælder både fra landbruget og i høj grad også fra private gårdspladser og haver. Den enkelte haveejer kan derfor være med til at minimere denne risiko ved at dyrke haven uden gift. Som en hjælp til at dyrke haven uden gift, blev der lavet en Grøn havekalender, der under overskriften "Giv grundvandet et lift - dyrk haven uden gift" gav gode råd til haven måned for måned. Havekalenderen var vedlagt VenøPosten i 2009, og den kan genfindes på vandværkets hjemmeside på En anden mulig forureningskilde af grundvandet er gamle brønde og boringer, der ikke er sløjfet forsvarligt. Normalt vil det være den enkelte grundejer, der skal sørge for, at en gammel brønd eller boring bliver sløjfet. Men for at sikre at så mange gamle brønde og boringer som muligt bliver sløjfet, har vandværket besluttet at betale for sløjfning af alle ubenyttede brønde og boringer inden for de to indsatsplanområder. Bor du inden for et af de to indsatsplanområder og har en gammel brønd eller boring på din grund, så kontakt Venø Vandværk på eller tlf og få en aftale om, at vandværket betaler for sløjfningen. Har du spørgsmål vedrørende indsatsplanen eller vandværket i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf / Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær 12

13 DET SKER PAKKER OG BREVE, NÅR DU IKKE ER HJEMME! Gør livet lettere for dig selv og undgå at skulle hente pakker og maxibreve i Struer. Det sker ved tilmelding til modtagerflex - ordningen i Post Danmark. Som alle formentlig ved, så er der kommet nye måder at sikre, at posten når frem til den rigtige modtager. Det betyder bl.a. at større forsendelser tages med tilbage, hvis modtageren ikke er hjemme, når vi kommer forbi med posten. Du kan slippe for besværet med afhentning i Struer (Ølbyvej), hvis du tilmelder dig modtagerflex -ordningen. Du kan læse mere om den på Du er selvfølgelig også velkommen til at høre mere, når vi ses. / Posten Susanne og Knud Overgaard STÅR DIN BREVKASSE DET RIGTIGE STED? Det vil de fleste af os mene, men der er kommet nye regler, som formelt skal være opfyldt den 1. januar Reglerne er samlet i en pjece, som kan fås hos os. Efter de nye regler skal brevkasserne stå ved indgangen til den enkelte parcel og med adgang fra offentlig eller privat vej. Har du spørgsmål til, hvordan lige din brevkasseplacering skal være for at opfylde de nye bestemmelser, så kontakt os. / Posten Susanne og Knud Overgaard BOGBUSSEN Bogbussen holder sommerferie i ugerne Det betyder, at sidste gang vi kommer til Venø inden ferien, bliver tirsdag den 21. juni. Vi kommer igen tirsdag den 9. august. Vi forlænger lånetiden i sommerferien, så alt hvad I låner i bogbussen inden ferien, skal først afleveres i august, når vi kommer igen. Kommer I til at mangle læsestof, har Struer Bibliotek åbent hele sommeren med de normale åbningstider. God ferie! / Bogbussen Bodil Sørensen VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Karin Christensen (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: UDLÅN AF GRILL Venøs flotteste grill, lavet af Venøs flotteste fyre, kan lånes for et symbolsk beløb på 75 kr. Du ringer og hører om den er fri, aftaler tid, henter den og bringer den selv tilbage i rengjort stand. Grillen står hos Karl Askanius, Nørskovvej 2A. Idé: at mange får mulighed for brug af en stor grill. Låneindtægten går til vedligeholdelse af grillen. Kontakt: Karl Askanius på tlf / Mette Jaffke, ejer af Venøs flotteste grill BRÆNDEKLØVER Brændekløver udlejes. Transporteres på anhængertræk. Pris: 250 kr./døgn. Henvendelse kan ske til undertegnede på tlf / Karl Askanius 13

14 DET SKETE Færgetrafik i april Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne Foto: Lubomir Navratil Halløj Venø Her kommer jeg. Min fætter kommer lidt senere. To krondyr svømmede til Venø. De gik i land ved Sønderskovvej 11. Nogle dage senere blev de set nordpå. Adspurgt har de ikke været inde og handle i havnekiosken, men måske en og anden har set dem på deres vandring op over øen. / VenøPosten Linda Ulfkjær Fotos: Laurits Gersbøll Blæsten går frisk Glimt fra det vindombruste surf-mesterskab: Venø Water Stars, den 14. maj / VenøPosten red. 14

15 DET SKER VENØ LÆSEKREDS Igen i vinter har 22 venøkvinder læst bøger sammen. Nu er det sommer, og vi har frilæsning. Til august mødes vi igen, og du kan være med. Læs mere om det i VenøPosten. De bedste bøger vi læste i denne sæson var: Jacob Ejersbo: Liberty Kløften mellem det rige Danmark og det fattige Tanzania set gennem to drenges venskab. Jennifer Vanderbes: Påskeøen To parallelle forløb skildrer forskere på feltarbejde på Påskeøen i henholdsvis 1914 og Mario Vargas Llosa: Bukkens fest Årets nobelprismodtager skriver om diktatoren i Den Dominikanske Republik Trujiilos sidste dage. Tonni Arnold: Balladen om Marie Om Marie Krøyers liv og hendes ægteskaber med P.S. Krøyer og komponisten Hugo Alfvén. / VenøPosten Linda Ulfkjær Fra A Ø om Venø Læsekreds A B C D E F G H I J K L M N O Afslapning med en bog Bibliotek Cirka hver femte uge mødes vi Diskussion Erfaring og engagement Fællesskab Grupper Historiske bøger Information Journal over hvad vi har læst Kaffe og kage Litteratur Mødes hos hinanden Neurotiske romaner Omdeling af bøger P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Pludre kan vi også Quiz til fællesmøder Reflektere Servering af snacks Takke for en god sæson Uundværlige bøger Velforberedt Wild West hvor vi bor Xanthipper har vi ingen af Yatzy spiller vi ikke Zulu taler vi ikke Æselører laver vi ikke Ører for at høre Åben for lekture Foto: Eva M. Jaffke NEDTÆLLING TIL SAGATUR JULI 2011 Efter to spændende arrangementer med fokus på de islandske sagaer er det atter blevet tid til at se nærmere på selve rejsen. Vi gennemgår det praktiske, så I bliver klædt bedst muligt på til turen. Det sidste virker mere og mere oplagt efter vulkanudbrud, askeskyer og et i skrivende stund 60 centimer tykt snedække i Nordisland. Samtidig tager vi gerne mod spørgsmål eller andre input. Vi ses onsdag den 8. juni kl. 19:30 i spisesalen på efterskolen, hvor Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage. / Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva M. Jaffke Hilsen og god sommer! / Margit Petersen 15

16 GENERALFORSAMLING Som nævnt i sidste nummer indkaldes der til den årlige generalforsamling på Venø Kro fredag den 24. juni kl.18:30. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 3. Kassererens beretning / årsregnskab fremlægges til godkendelse 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Peter Henriksen, Otto Kiørboe, Karl Wedel Pedersen, Anette Skovhøj og Hans L. Pedersen er på valg) 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Kontingent forfalder til betaling i maj måned. Sommerfest Som sædvanlig efterfølges generalforsamlingen af en sommerfest (ca. kl.19:30), hvortil tilmelding er nødvendig. Vi har forhandlet en formidabel sammensætning på plads med kroen. Menuen er i lighed med tidligere år ganske overdådig, og prisen er kun kr. 125,- pr. person. Der kan suppleres med drikkevarer til aldeles rimelige priser. Tilmelding til bestyrelsen senest den 19. juni. Helikopterlandinger I forbindelse med anskaffelse af den nye færge blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvordan man fremover kunne håndtere en kritisk situation, enten i form af alvorlig sygdom eller svær tilskadekomst, hvis den nye færge af uransagelige årsager var ude af drift. Situationen er nu en anden efter færgelauget har formået at bibeholde den ældste Venøfærge, Venøsund I, som vil kunne træde til som livline i ovennævnte situationer. Vi satte os dog for at undersøge mulighederne for beflyvning af Venø med helikopter, også set i lyset af, at der bliver etableret en lægehelikopterordning, som vil træde til i akutte situationer. Vi kontaktede Karups Eskadrille 722, og forespurgte om det ville være hensigtsmæssigt at have udpeget egnede landingspladser for helikoptere på Venø. Det mente man umiddelbart ikke, men ville gerne ved selvsyn vurdere forholdene på Venø. Et par dage efter ringede de tilbage, efter overflyvning af Venø på kryds og tværs. Konklusionen var, at der er så mange egnede landingsmuligheder på Venø, at en kortlægning af landingspladser ikke ville være nødvendig. Det anbefaledes dog, at man på øen får undersøgt, om der til stadighed er et egnet transportmiddel til rådighed, der ville kunne forflytte den sygdomsramte / tilskadekomne frem til helikopteren. Så måske skulle man tage den dialog op, og få formaliseret og offentliggjort mulighederne? / Venø Borger og Grundejerforening Peter Henriksen Sti Foreningen tog forrige år initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere en gang- og cykelsti imellem færgelejet og Struer. Bremdal Borgerforening og Strandbjerggårdparkens Grundejerforening har været meget positive, og nu er VenøBoen også på banen. Vi håber derfor, at der snart sker noget praktisk og positivt i sagen. Foto: Lis Møller Jensen 16

17 FLERE VARER PÅ HYLDERNE! Efter seks travle uger, kun afbrudt af et par enkelte døde dage, er vi stadigvæk meget glade for det hele. Det lykkedes endelig at få dankortterminalen til at fungere som tilsigtet, og vi er ved at være nogenlunde tunet ind på vareudbud og volumen. I den kommende tid kommer der flere nye ting på hylderne og menuen. Der kommer gammeldags isvafler meget snart, og i løbet af juni bliver café-menuen udvidet, så den også omfatter andet end pølser og fritter. Ud over de gode vine, vi har købt ind sammen med Venø Kro, har vi nu også fået en mere prisbillig, men absolut drikkelig spansk vin hjem i 3- liters kartoner. Både i rød, rosé og hvid. Kartonerne er forsynet med lidt Venø-grafik, men det er forhåbentlig indholdet, der er årsag til at vi allerede har solgt mange dunke. Struer Museums historiske TV-monitor er pillet ud af sin store sorte kasse, og hængt op på væggen. Den fylder således noget mindre i lokalet, er mere tilgængelig lige indenfor døren, og fungerer bedre fordi den nu bliver tilsluttet direkte til netværket. Vi er ved at etablere et lille bibliotek, hvor man kan låne eller bytte en bog, hvis man lige har lyst. Har I ekstra bøger, som I vil af med, modtager vi dem gerne, så de kan indgå i samlingen. Vi regner med at et eventuelt svind i samlingen vil være minimalt, men at den løbende bliver udskiftet. Vi har været meget glade for at lave et par madder og lidt kage til kaffen for både VenøBoens bestyrelse og læsekredsen, der har støttet os ved at afholde deres møder i havnehuset. Vi håber andre også vil overveje denne mulighed. I juni har vi bestillinger på nogle selskaber, så sammen med sjægtesejlads, færgeindvielse, Skt. Hans og alle de daglige besøgende regner vi med en travl måned. Vi har følt en stor opbakning fra såvel fastboende herunder i høj grad efterskolens elever og campister som sejlende, kørende og gående turister, og det har været skønt at observere, hvordan der i og omkring huset opstår små grupper, som får vendt verdenssituationen med både dem de altid, og dem de kun sjældent eller aldrig snakker med. Vi forventer, at det bliver nødvendigt at holde længere åbent i sommer, men formelt bibeholder vi kl. 8-18, der dog i sommer forhåbentlig er at betragte som minimum. / Venø Havnehus Peter Henriksen ÅBNINGSTIDER I JUNI Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Venø Havnehus Åbent hver dag fra kl. 8:00-18:00 på hverdage dog lukket mellem kl. 12:00-15:00. Der er mulighed for bestilling af rundstykker inden kl. 18:00 til afhentning dagen efter. Tlf , mobil Venø Billedværksted Åbent fra den 1. til 25. juni fra kl. 12:00 18:00. Fernisering den 2. juni kl. 15:00. Ellers åbent efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mandag til søndag til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00 Søndagsbrunch den 26. juni fra kl. 11:00-15:00. (Bordbestilling nødvendig - bemærk at der kun serveres brunch i dette tidsrum) Bordbestilling: tlf Foto: Kai Rostrup Jensen 17

18 EFTERSKOLENS LØSNINGER PÅ KOMMUNENS UDFORDRINGER Borgmesteren stillede opgaven de unge gav svaret. 25 efterskoleelever fra Venø Efterskole fik præcis 24 timer til at komme med helt nye løsningsforslag på en række kommunale udkants-udfordringer fra Struer Kommune. Præcis et døgn efter at Struer Kommunes borgmester Niels Viggo Lynghøj satte gang i Solution Camp for Udkantsdanmark med 25 innovative elever fra Venø Efterskole var de klar med svar på kommunens udfordringer. I byrådssalen præsenterede de deres oplæg for borgmesteren og pressen. Eleverne holdt taler, delte deres innovative arbejde og overrakte idékataloger til borgmesteren, der var imponeret over elevernes engagement og utraditionelle vinkler på udfordringerne. Eleverne har arbejdet seriøst, og har fået mange gode idéer nogle mere realiserbare end andre. De har også ramt nogle af de samme tanker, som vi politikere har arbejdet med. Nu vil vi se nærmere på deres arbejde i idékatalogerne, siger Niels Viggo Lynghøj. Deres opgave var at svare på følgende kommunale udfordringer for Struer Kommune: Limfjorden bør være et stort aktiv. Kan der skabes mere interesse og nye arbejdspladser på og ved vandet? Byens specialbutikker er udfordret af store indkøbscentre og ændrede indkøbsvaner. Hvad kan der gøres for at sikre detailhandlens fremtid? Struer Kommune vil gerne være et attraktivt sted at bo. Hvordan får man unge til at flytte til kommunen efter endt uddannelse i de større byer? Kommunens ældre borgere vil gerne leve et aktivt liv og blive længst muligt i eget hjem. Hvad kan kommunen gøre for at understøtte det ønske? Og hvordan kan samfundet opleve de ældre som et aktiv? Kommunen vil gerne tæt på sine borgere. Hvordan kan borgerne komme til at mærke det? For eleverne har det været enormt motiverende at få overdraget en så betydelig opgave af borgmesteren. De har tydeligt taget anerkendelsen til sig og gjort deres allerbedste for at udvikle et katalog af idéer, der pejler ind i fremtiden for Struer Kommune, siger Steffen Kjær, der er lærer og innovationsguide på Venø Efterskole. Samtidig har eleverne gennem dette projekt erfaret, at de som borgere kan have stor indflydelse på det nære demokrati. De er stolte af at være udvalgte til projektet, og de vil nu spændt følge kommunens videre arbejde med idéerne. Fakta: Solution Campen var et afgangsprojekt for efterskolens 10. årgang. Mens eleverne arbejdede med de kommunale problemstillinger, var de isoleret på Venøborg uden adgang til computere, ure og telefoner. Lilly Møller og Ryan Jensen deltog som omsorgsfulde bedsteforældre og værter, der under hele forløbet sørgede for at ingen manglede hverken vådt eller tørt. / Venø Efterskole Steffen Kjær Foto: Steffen Kjær 18

19 ... VENØ ROCKS Scenen var sat frem, snore var blevet bundet fast så ingen gik ind på forbudt område, guitarerne var stemt, stemmerne var finpudset og publikum var i topform. Det her var der blevet set frem til i lang tid. Den 25. maj afholdte Venø Efterskole Venø Rocks. En festival, hvor bands fra forskellige efterskoler fik lov til at vise, hvad de kunne inden for musikken. Vostrup Efterskole og Kongensgård troppede op med deres bands. Til festivalen mødte der ca. 200 mennesker op, for at lytte til den gode musik. Eleverne fra Venø Efterskole havde brugt lang tid på at planlægge og gøre klar. Der var blevet sat to scener op, lys og lyd var der masser af, og ikke mindst var der massevis af instrumenter. Funky soul fra Vostrup Dagens veloplagte vært Tim Damgaard Nielsen åbnede showet med at præsentere det første band. Det var Vostrup som lagde godt ud med at spille nogle super funky soul-numre. Stemningen steg straks og folk bakkede godt op. Nu var det hele skudt i gang, det som alle de unge mennesker og ikke mindst deres lærere havde været utrolig spændte på. Derefter gik turen til Jam-scenen, hvor to af skolens egne piger akustisk spillede og sang tre kærlighedssange. Herefter var det et af skolens egne bands På Med Vanten Der Er Ugler i Mosen, som fik alle folkene op at stå foran scenen. Dernæst var det gæstebandet fra Kongensgård, som fyrede den af med bl.a. et cover af Fallulah. Nik og Jay var kommet til øen Nik og Jay var som en overraskelse kommet til øen. Helt igennem gennemført med security, rød løber, røg og fuld påklædning. De to drenge fyrede den af til playback i bedste Nik og Jay stil. De fik hurtigt publikum med sig, og det varede da ikke længe før, Nik kunne kaste sig ud i publikums arme og crowd surfe. Folk var ellevilde og kunne næsten ikke få armene ned igen. Det var desværre ikke de rigtige Nik og Jay, men derimod to af Venø Efterskoles drenge, der legede kendte for en dag. De næste on stage var Funk Rock fra Thy. Bandet bestod af en af skolens egne elever og to af hans kammerater fra Thy. De fyrede den max af med masser af god musik. Rosinen i pølseenden var VIVA. Et band fra Struer bestående af tre drenge og en pige. De gav den gas med deres egne numre. Folk var vilde med deres sange og meget optagede af dem. I løbet af dagen var der små inputs på den lille scene, hvor alle havde mulighed for at optræde. Ud over musik havde Venø Efterskole sørget for små aktiviteter i løbet af dagen. Man kunne bl.a. bage snobrød eller spille øl-bowling, dog kun med vand. Venø Efterskole siger tak for en superfed dag og tak for det gode fremmøde til festivalen. / Venø Efterskole Ulf Ipsen (forkortet af red.) Fotos: Preben Friis VENØ EFTERSKOLE GÅR INTERNATIONALT Næste skoleår vil vi med stor sandsynlighed have en volontør på skolen. Vi er ved at få kontakt til en pige på 26 år fra Uganda. Vi vil meget gerne, hvis det også er noget øens befolkning vil være en del af. Både med hensyn til indkvartering og til at benytte vores gæst til eventuelle arrangementer. Helt konkret, så vil jeg meget gerne i kontakt med de af jer, som kunne overveje at være vært i en kortere eller længere periode. Tanken er, at volontøren bor hos undertegnede den første måned, for derefter at kunne bo på øen, både af praktiske grunde, men også for at give hende et netværk på øen. Jeg kan kontaktes på mail: / Venø Efterskole Birte Riis 19

20 VENØ I JUNI Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten juli 2011 bedes sendt til: senest den 25. juni i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 23. juni. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan Bendix og Bettina Kjær. Korrektør (juni): Marianne Pedersen Fotograf: Preben Friis. Trykning: Jan Bendix a/s. Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten red. 2. juni kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 2. juni kl. 15:00 Fernisering, Venø Billedværksted 5. juni kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 8. juni kl. 19:30 Infomøde om Sagatur til Island, Venø Efterskole 11. juni fra kl. 9:00 Sjægtesejlads Venø Rundt, Venø Havn 12. juni kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 18. juni kl. 14:00 Indvielsesfest, Venøsund Færgelaug, Venø Havn 19. juni kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 23. juni kl. 21:00 Skt. Hans bål ved Venø Havn 24. juni kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 24. juni kl. 18:30 Generalforsamling i Venø Borger og Grundejerforening, Venø Kro og efterfølgende sommerfest (tilmeld. 19/6) 25. juni kl. 13:00 Arbejdslørdag + spisning i Børnehuset 26. juni kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen Bogbussen holder sommerferie i ugerne Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 Foto: Preben Friis 20

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere