Å S K F T.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å S K F T. www.idraetsefterskolen.dk"

Transkript

1 Å RS S K RI F T 2007

2 Forord af Bjarke Sabroe Forord Et årsskifte nærmer sig og traditionen tro udkommer dette års udgave af Gørlev Idrætsefterskoles årsskrift som en julehilsen til skolens store bagland. Årsskriftet er en rundtur i livet på og omkring Gørlev Idrætsefterskole, som det er set gennem øjnene på bestyrelse, medarbejdere, elever, forældre og andre med tilknytning til skolen. En rundtur der gerne skulle give et lille indblik i den kæmpe oplevelse det for unge mennesker er at tage et år på Gørlev Idrætsefterskole. Nogle af dem med tilknytning er familien Dedenroth. En familie der har haft tre børn på skolen og som i år har skænket skolen den flotte skulptur som vi kan se på billedet nedenunder og som vi på skolen er meget taknemmelige for. Vi vil gerne samtidig sende en julehilsen til skolekredsen, forældrekredsen, tidligere -nuværende og kommende elever, tidligere ansatte, naboskoler, forretningsforbindelser herunder rådgivere, håndværksmestre og håndværkere samt Gørlev Idrætsefterskoles rigtig mange venner med et stort tak for et rigtig godt samarbejde, og en stor tak for de mange positive tilkendegivelser vi får i dagligdagen. Forsiden Redaktion Skolens adresse Close up af skolens nye skulptur. Redaktion Sune Hilden Tomas Terp Bjarke Falk Sabroe Birgit Olsen Pernille Vestergård Lis Dalsgaard Jensen Skolens adresse Glædelig jul og godt nytår ønskes læserne fra Gørlev Idrætsefterskole BESTYRELSEN, MEDARBEJDERNE, Kirkevangen 13, ELEVFORENINGEN 4281 Gørlev Gørlev Idrætsefterskole tlf.: fax.: Skolens hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ved årsskiftet... 4 Årets gang... 6 En bautasten og et ejendommeligt logo... 8 Friluftslinienes Norgestur dec Skitur Opvisninger 06/ Foredrag om bjergbestigning Håndboldkamp mod Vemmelev Cross i Fakse Kanotur i Sverige DM i spring & rytme Dramaugen DM i fodbold 2007 på Hellebjerg Idrætsungdomsefterskole Det første Reersø Triatlon er gennemført Nye medarbejdere Golf på GIE Introtur Find selv hjemturen Sidste nyt fra elevforeningen Skolernes motionsdag Elevholdet GIE s bestyrelse Medarbejdere Indholdsfortegnelse 3

4 Ved årsskiftet Ved årsskiftet af Henning Dyreborg formand Året 2007 er ved at rinde ud, og traditionen tro udgiver bestyrelsen i samarbejde med vores medarbejdere igen i år vores årsskrift. Året 2007 har været et meget travlt år på Gørlev Idrætsefterskole, med et meget højt aktivitets niveau. Forstanderen og undertegnede har i efteråret 2007, vanlig tro holdt 3 orienterende møder med kommende forældre og elever, det 22. hold i rækken. Når man så står over for så mange forventningsfulde, kommende elever og deres forældre, kan man godt få nogle tanker - tanker om vi kan leve op til deres forventninger, for hvad forventer de? Undertegnede har stadig en tro på, at vores kommende forældre vælger os grundet holdninger, holdninger som har ligget til grund for vores skole, siden dens spæde start i Holdninger som når man omtaler dem synes lidt gammeldags, men som når man ser nærmere på dem, er grundlaget for et, syntes jeg sundt menneskesyn. Holdninger som for mange elever kan være nye og meget anderledes. Holdninger, som det på de orienterende møder bliver gjort ganske klart for forældre og elever, ikke kan gradbøjes. Vi siger lige ud til forældrene at kan de ikke stå bag disse holdninger, er det en dårlig ide, at eleverne starter som elever på vores skole. Holdninger som syntes ganske naturlige nemlig: ingen stoffer, ingen spiritus, man skal holde en ordentlig omgangstone over for sine kammerater og skolens medarbejdere, samt andre man møder i sin hverdag. Man skal møde til tiden, man skal være positiv over for stedet som man har valgt, og som ens forældre betaler mange penge for. Det enkle menneskes integritet skal vægtes højt, det indebærer også retten til at være anderledes, her kunne man passende slå grundlovens kapitel VIII 71 op. Holdninger synes at være en selvfølge set med mine øjne, men de er ikke noget man kan tage for givet. Årsagen skal undertegnede ikke gøre sig til dommer over, men jeg vover den påstand at der er noget grundlæggende galt i vores samfund, og den måde vi opdrager og omgås vore unge mennesker på. Vores holdninger i hverdagen er for slappe, forældrene tør ikke gå ind og gøre sig synlige og sætte grænser. Ovenstående er grundlaget, det er kittet der binder det hele sammen, og gør det til den skole vi har i dag. Vi på vores skole kan ikke sige andet end at vi har et efter forholdende meget velopdraget og velfungerende hold af unge, men det er stadig lidt af et kulturchok for dem den første tid de er hos os. Det kommer overraskende nok som et chok for nogle af de 4

5 nystartede elever, at det der er blevet sagt på de før nævnte møder står til troende, nemlig at en tid er en tid og en aftale er en aftale. Ved årsskiftet Medarbejdere og bestyrelse skal i samarbejde her i efteråret holde et strategimøde om skolens fremtid, et møde hvor vi i samarbejde vil afstikke kursen for det næste årti. Undertegnede er ikke i tvivl om at overstående holdninger ikke vil blive diskuteret ret meget. Med disse ord vil jeg ønske alle på Gørlev Idrætsefterskole, samt skolens venner, samarbejdspartnere og gamle elever. En God jul og et Godt Nytår Henning Dyreborg Formand. 5

6 Årets gang af Åsmund Kaldråstøyl Så fik vi en afgørelse vedr. 10 kl. Der blev indgået forlig mellem de politiske partier i begyndelsen af november måned For vores skole var det et belejligt og spændende tidspunkt da Efterskoleforeningen Region Sjælland arrangerede et kursus på vores skole for bestyrelsesmedlemmer på landets efterskoler. Undervisningsministeren var første taler. Christine Antorini fra Socialdemokratiet den anden. Begge fortalte de om forliget vedr. 10 klasse, der var indgået dagen i forvejen. Begge svarede på spørgsmål, roste efterskolerne og var tilfredse med forliget og hinanden, så tilfredse, at de kørte tilbage til København i samme bil, ministerbilen. Det kan man da kalde et forlig. Men hvad indeholder forliget så? Små ændringer som vi kan Årets gang leve med. Det væsentlige er, at der nu skal indføres to uger med obligatorisk brobygning for alle elever i 10 klasse. Det er politikernes svar på, at der er mange unge der dropper ud af deres uddannelser og at 20% af de unge ikke får nogen uddannelse. Vi er alle enige om, at dette er et alvorligt samfundsproblem som skal løses. Men om brobygning i 10. klasse er løsningen kan kun tiden give svar på. Det er forsøget værd. En kendsgerning er det dog, at elever der har taget 10. klasse har mindre frafald i deres ungdomsuddannelser og bruger mindre tid gennem uddannelsessystemet end elever der ikke har gået i 10 klasse. Nok et eksempel på hvor vigtig den personlige udvikling og modning, der foregår i 10 klasse, er. Den nye lov vedr. 10. klasse træder i kraft den 1. august Den har medført, at vi har udvidet skoleåret fra 41 til 42 skole uger. Vi skal jo stå mål med folkeskolen i mængden af boglig undervisning. Derfor vurderer vi også i vor planlægning af skoleåret 2008/2009 om vi skal sløjfe en af vore emneuger. Men det gør ondt, for emneugerne og de arrangementer som dramaforestilling og julestue der følger med, er vigtige for skolens profil. Det gode er at alle stadigvæk kan vælge 10. klasse. Den er ikke kun for elever med det politikerne kalder for særlige behov. Tallene viser, at flere og flere vælger 10. klasse på en efterskole. Derfor er det bekymrende, at statstilskuddet til 10. klasse er markant faldende. Man får blandt andet godt kr. mere i statstilskud for en elev i 9 klasse i forhold til en elev i 10 klasse. Man kunne få den mistanke, at forliget har karakter af en langsom uundgåelig død, i stedet for et politisk selvmord. Kampen for at bevare 10. klasse er ikke slut. Som ledelse på en efterskole er det vigtigt, at man kikker indad og fremad. Skolens bestyrelsesformand har indkaldt bestyrelse og medarbejdere til en fælles drøftelse af skolens fremtidige fysiske rammer og til en vurdering af, om skolens holdninger følger med tiden. Det er en erkendelse af, at de fysiske rammer er gode, men kan blive bedre. Vi mangler vores egne fodboldbaner, og badeforholdene for vore elever er mangelfulde. Vi mangler redskabsrum til vores gymnastikredskaber og ønskeligt er det også med en springsal til vores populære springlinie. Her skal prioriteres for alt kan jo ikke komme på engang. Det er vigtigt, at have en plan som der er enighed om. 6

7 Vi har aldrig lagt skjul på at vore holdninger er firkantede og markante. Mange roser vores holdninger fordi de giver eleverne indblik i andre værdier end dem de er vant til. Dermed får de så en videre ramme til at vælge de livsværdier fra, som deres liv skal bygges på. Andre mener, at vore holdninger ikke følger med tiden. De er med andre ord for gammeldags. Det er derfor vigtigt, at vi med jævne mellemrum vurderer om holdningerne nu også er de rigtige. Årets gang Vi har igen i år haft et godt år på Gørlev Idrætsefterskole. Det har været en fornøjelse at tage de nye bygninger i brug. Men vi kan også mærke, at den store investering i indeværende år har givet os en stram økonomi. Vedr. vore medarbejdere, så sagde vi farvel til Jan Brønd der søgte nye udfordringer på Ollerup Gymnastikhøjskole. Vi sagde også delvis farvel til Thomas Thorsen der er startet på at videreuddanne sig. Han er dog fortsat hos os som timelærer i musik. Der skal lyde en stor tak til dem begge for det arbejde som de har udført for Gørlev Idrætsefterskole. Vi har ansat to unge lærere i deres sted, Martin Havelykke og Casper Nielsen. Vi har også ansat Anja Stavnsbjerg som timelærer i gymnastik, både Anja og Martin har tidligere været elever på skolen og alle er i fuld gang med at indfri skolens forventninger. Jeg håber også, at skolen kan indfri deres forventninger. Med disse ord vil jeg ønske årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår. Åsmund Kaldråstøyl. 7

8 En bautasten og et ejendommeligt logo Af John På vor skoles stiftende generalforsamling den blev der ikke blot udpeget en bestyrelse; men forsamlingen valgte først og fremmest en formand til arbejdet hen mod første skoledag august Skolens første formand var Åsmund. Åsmund havde været med i den gruppe på seks personer, som siden foråret 1985 havde undersøgt mulighederne for at etablere en idrætsefterskole i Gørlev. Åsmunds første opgave som formand var at udpege og indstille en forstander til tilsynsmyndighederne. Ansættelse af forstander skal være på plads otte måneder før skolestart ved nystartede skoler; og da Åsmund, gudskelov, meddelte bestyrelsen, at han agtede at søge stillingen, var hans dage som formand talte. For bestyrelsens arbejde betød det ikke noget, for Per, der ligeledes havde været med i arbejdsgruppen fra starten sammen med Åsmund, var af bestyrelsen valgt som næstformand, så han tog formandskasketten på. Åsmund, nu forstander, havde ikke megen tid til at samle det helt rigtige team af medarbejdere, så han startede omgående med annoncer i fagbladet. Per, nu formand, meddelte, at han agtede at søge en lærerstilling, og så var han færdig som formand. En bautasten Bestyrelsen havde nu opbrugt sine suppleanter, men var stadig fuldtallig. Bestyrelsen konstituerede sig for anden gang med ny formand. Det blev mig; jeg havde også været med i arbejdsgruppen fra starten sammen med Åsmund og Per. Det var faktisk mig, der nedsatte den. Også jeg stoppede som formand, ikke fordi jeg skulle noget andet - men i 1991, da idrætshallen stod færdig, var de mål, vi satte os ved starten, nået: Ejendommen købt af kommunen klasseværelser, samlingssal, sikringsrum bygget nyt køkken og spisesal og sidst: boldhallen med springgrav og gymnastiksal opført. Det var et godt punktum for mig. Se, så var vi tre tidligere formænd. Mit sidste job var varmt at anbefale Henning D. Nielsen som min efterfølger. Det var ham, der skulle sætte nye mål. Prøv lige at se på skolen i dag de nye mål, der blev sat, er til at få øje på. Godt gået! Hvad har så denne historiske beretning med det besynderlige logo at gøre? FTNF står for: Foreningen af Tidligere og Nuværende Formænd. Logoet viser nogle gamle, trætte mænd. Lige nu er det kun mig, der er gammel; men de andre bliver det, helt sikkert. Vi fire er medlemmerne af denne overordentlig seriøse forening, hvis formål vi aldrig rigtigt har fordybet os i. Vi mødes på skift hos hinanden fire gange på et år til god mad, vin og snak; der sørges altid for, at der er kvinder med (hustruer). Et beskedent kontingent erlægges; og det er midlerne herfra, som vi syntes passende kunne bruges til den markering ved skolens hovedgang, som ikke er så ringe endda. John, Rye

9 Da Gørlev Idrætsefterskoles Friluftsliniehold - om aftenen fredag den 8. december - satte sig ind i bussen med kurs mod Norge, var stemningen høj. Alt var pakket og klargjort. Vi havde brugt de sidste par uger på at forberede friluftsliniens højdepunkt. Efter en nats søvn på ukomfortable bussæder, og et pitstop på færgen til proviantering, vågnede vi op til snelandskab og frostgrader. Efter indlogering og morgenmad fik vi hurtigt skiene på, og var ude på ugens (for nogen livets) første langrendstur. Ugen der fulgte indeholdt alt, hvad der kan komme ud af langrendsski, sne og godt humør. Vi fik prøvet grænser af på heldagsture i det norske højfjeld, hvor vi besteg bjerge, og gik sildeben til vores fødder var ømme, og mærkede suset, når belønningen af opstigningen viste sig, i form af fantastiske nedfarter, med fart, udfordring og styrt. Styrt, der i høj grad hævede underholdningsværdien af turen. Også de tiltrængte pauser i naturen var en oplevelse, der til tider indebar træfældning og bålplads, for at indtagelsen af vores medbragte madpakker skulle blive så komfortabel som mulig. Vores madpakker var dog til Friluftstur til Norge tider et ynkeligt syn efter de tre timer i rygsækken med styrt og kulde. Det var ikke altid at vores rute gik på en præpareret, da vi ofte tog gen- og omveje, der bragte os ud i vilde offpiste-ture, med gode styrt i den dybe sne. Styrtet Face-print blev hurtigt populært, men heldigvis gik vi alle gennem ugen uden skader af nogen art. Vejret var kun delvist med os, da vi ikke undgik plusgrader helt. Dette medførte en dag med regn, der resulterede i en eftermiddag i arkitekturens navn. Vi gik i forskellige hold i krig med at forme forskellige skulpturer af sneen. Efter endt arbejde fremstod en tro kopi af Eiffeltårnet, en særdeles frodig udgave af den lille havfrue, et komplet stuemøblement i dansk design og endelig et ordentligt troldehoved. Til alt held varede regnvejret kun få timer, og ellers var der rigeligt med sne. Den helt store mandomsprøve bestod dog i at overleve en nat i det fri. Vi brugte en eftermiddag på, to og to, at designe og konstruere vores helt egen nødbivuak (dvs. en udgravning i sneen overdækket med en presenning). Vi gravede på livet løs, da et dårligt resultat ville spolere en varm nattesøvn. Vi spiste aftensmad i hytterne og begav os med soveposer, liggeunderlag og Friluftsliniens Norges tur dec 06 Af Peter Mejnertsen & Andreas Nielsen 06/07 9

10 lommelygter hen til vores velkonstruerede nødbivuakker. Før vi trak i soveposerne var der lejrbålsstemning omkring bålet, men der faldt hurtigt ro over lejren, og natten faldt på, mens sneen dalede. De fleste havde holdt varmen, mens enkelte havde haft det lige køligt nok, men vi gik alle hjem til hytterne med en positiv oplevelse i hukommelsen. Skituren indebar naturligvis også meget andet end bare personlig dygtiggørelse i langrendsløb. Når vi kom hjem fra dagens strabadser til vores hytter, var hyggen tydeligvis tilstede. Så når vi havde varmet den medbragte aftensmad, var der fest rundt om bordet. Hver formiddag blev vi undervist i kort- og kompasaflæsning, der afslutningsvis mundede ud i et orienteringsløb på langrendsski i området, hvor vi fik prøvet alle vores tillærte talenter af, både i form af skiløb men også ved at løse de tilhørende kort og kompas-opgaver. Efter grundig rengøring af hytter samt pakning af udstyret, satte vi os godt til rette i bussen, der skulle føre os tilbage til Gørlev Idrætsefterskole. Vi var alle enige om, at det havde været en spændende, lærerig Friluftstur til Norge og oplevelsesrig tur til Norge, hvor vi alle havde fået prøvet grænser af, og haft oplevelser, der stadig er at finde i hukommelsen, og forhåbentlig vil være der lang tid fremover. 10

11 Vi kom, vi så og vi sejrede Sådan tror jeg, at der var mange, der tænkte, da de natten til søndag den 4. februar - godt slidte, efter en lang og oplevelsesrig uge, kørte hjem til Danmark i bus sammen med 101 andre trætte skolekammerater. I bussen var også samtlige lærere, medarbejderfamilier og medarbejdere der normalt arbejder ude i Annes kødgryder, ja selv en pedel havde vi fået slæbt op på bakkerne i det svenske højland. Skitur Skitur Af Cecilia og Søren 06/07 Før den lange tur i bussen, havde alle oplevet en masse spændende ting. De fleste af oplevelserne bar selvfølgelig præg af den meget tid på de to brædder, vi alle havde fået stukket i hånden af Åsmund. Han kaldte dem vist nok ski. At jeg siger det, som om vi ikke kendte så meget til ski-grejet inden turen, er faktisk ikke helt ved siden af. Selvfølgelig var der mange, der havde prøvet lignende før. Både langrendsdelen af skiløbet, som indebærer de lange hyggelige ture, med varme drikke, pauser, seje træk, grumme styrt, sildeben og en bred plov. Men alpindelen med de hurtige raffinerede nedfarter, endnu grummere styrt, lange ture opad bjerget på liften og grønne, røde og sorte løjper ned af bjerget igen. Også i den del har mange fra vores skole bevist, at en bred plov kan være nyttig. Ja for mange var den i hvert fald i starten en nødvendighed for at komme nogenlunde helskindet ned igen. Men der var også en god tredjedel af skolen, der aldrig havde rørt et par ski før. De syntes selvfølgelig det var hårdt at komme i gang, men alle fik mere eller mindre hurtigt styr på det. Og så fik hele skolen både de lange ture og de stejle nedfarter. Livet i hytterne stod på hygge og på hurtige visit, hvor man pendulerede mellem de lækre svenskprægede hytter. Man boede i alt fra 4-mands hytter til 8-og 10-mandshytter, hvor hver enkelt hytte havde én formand der skulle sørge for, at hytterne fungerede socialt men også rent praktisk. Hver hytte havde inden afrejsen tilberedt aftensmad og sørget for indkøb til ugens forsyninger, selv om man må sande, at det ikke for alle hytters vedkommende var den mest optimale mad, der blev smidt på bordet. Sammen med sin hytte lavede man de mærkeligste ting, og man kom ind på nogle, som man aldrig havde prøvet før, ja sågar lærerne fik man et andet og i de fleste tilfælde et bedre indtryk af, fordi man var sammen med 11

12 Skitur dem på en helt anden måde end man var vant til. I hytterne fik man for alvor lov til at slappe af, men det var ikke for alles interesse, at der skulle slappes af efter dagens aktiviteter i de svenske bjerge. Man lavede alt lige fra at hænge ud i de enkelte hytters sofaer med det vidunderlige svenske tv, til skiftevis at spæne mellem sauna og sne. Man kan ikke ligefrem sige at man kedede sig, men fik dog en på opleveren. Inden turen blev vi gentagne gange gjort opmærksomme på, at det her handlede om en lejrskole og ikke bare en ferie, som sammen med ens mor og far. Dette kom til udtryk via de daglige morgensamlinger. De bestod af en halv times læring om eksempelvis forfrysninger, regler i fjeldet, Sveriges natur eller, hvordan man blev godt udstyret til en skitur. Om aftenen var der ligeledes fællessamling. Til aftensamlingerne var det knap så tørt som om morgenen, det skyldtes den gode underholdning fra elevernes side. Hver gruppe fik til opgave at underholde en aften i løbet af ugen, det resulterede i vilde grineture både med, men mest af lærerne. Der blev lavet mange forskellige ting, der kan blandt andet nævnes: diverse lærermøder med snakke om elever, parodier af lærere og elever, en ny version af Klodshans og en masse andre humorsprudlende, satiriske og ikke mindst sjove arrangementer. Det skal dog siges at alt blev lavet i en god ånd, og alle gik fra aftensamlingerne med et smil på læben. For at vende tilbage til, hvor vi startede, er det vigtigt for os at sige, at alle på turen fik nogle sejre. Og at alle blev udfordret, selvfølgelig med ski-teknikkerne, men også rent socialt i de små hytter. Det siger vi tak for, og siger samtidig, at alle nye elever skal glæde sig til et af årets store højdepunkter nemlig skituren med Åsmund og co. 12

13 Som et led i vores efterskoleår og i vores almene gymnastiske opdragelse, turnerede vi rundt på Sjælland og gav opvisninger 16 forskellige steder i løbet af marts-april-maj-juni. Opvisningerne var for alle en god oplevelse, selv om det for nogen var en stor udfordring at skulle lave gymnastik med publikum på. Over halvdelen af os havde ikke prøvet gymnastik før de i august startede på Gørlev Idrætsefterskole, men alligevel var det lykkedes at få serierne til at blive ens. Vi havde trænet intensivt gennem længere tid, og selv om vi til tider havde fået nok af Laila der råbte: Vi gennemgår det hele igen, var det alligevel en Gymnastikopvisninger succesoplevelse da vi for første gang demonstrerede vores evner i Kalundborg-hallen. Årets gymnastikudfordring bestod dog i at opføre tre opvisninger på en enkelt lørdag i marts. Vi startede om formiddagen i Havdrup, hvor Nick, Mads Bonnerup og Mark var opvisningens stjerner, da de var på hjemmebane. Det var en succes. Derefter kørte busserne mod Hvalsø, hvor Caspars forældre stod klar med sodavand efter opvisningen, da han havde fødselsdag. Kunne man forestille sig en bedre måde at fejre fødselsdag på? Ved hver eneste opvisning var der nemlig god stemning, og humøret var højt i busserne. Selv om vi alle både var spændte og nervøse inden indmarch-musikken begyndte, forblev stemningen på toppen i den halve time vi var på gulvet. Da dagen nærmede sig sin afslutning, stoppede busserne i Asnæs, hvor dagens sidste opvisning skulle finde sted. Heldigvis havde vi to timer til afslapning og redskabsopsætning inden vi skulle på gulvet. Selv om vi alle var trætte, og det lugtende gymnastiktøj ikke ligefrem var indbydende, var vi alle glade, for vi var blevet lovet en tur i Asnæs svømmehal bagefter, selv om klokken efterhånden var blevet 22. Efter en intensiv dosis forårsopvisninger, var det tid til en velfortjent pause og en nedgraduering af opvisningstræningen, inden de forestående Opvisninger 06/07 Af Andreas Nielsen og Marie Bessermann 06/07 13

14 sommeropvisninger i Søskoven i Sorø og til Høvestævnet. Disse opvisninger skulle vise sig at blive diametrale modsætninger. I Søskoven den 10. juni 2007 var det så varmt, at springbanerne var glatte, og folk blev ukoncentrerede. Heldigvis kulminerede dagen med en god badetur i søen ved siden af opvisningsgulvet. Høvestævnet blev helt anderledes. Gymnastikopvisninger I weekenden efter Søskoven var vejret slået om, og da vi kørte mod Høve i silende regn, havde vi efterladt redskaberne på skolen, da spring i regnvejret ville være uforsvarligt og decideret livsfarligt. Der gik ikke mange sekunder af opvisningen før vi alle var gennemblødte, og selv om vi var flere på gulvet end i tilskuerrækkerne var opbakningen alligevel superb. Da vi efterfølgende havde fået tørt tøj på, var vi enige om at det havde været årets sjoveste opvisning. Alle disse opvisninger var for alle en positiv oplevelse, også selv om det langt fra var alle der var begejstrede for gymnastikken. Men fællesskabsfølelsen og den gode stemning gjorde det til nogle fantastiske minder. 14

15 Den 20. november 2006 vågnede eleverne først kl. 19:30 og det med et brag af en personlighed på scenen. Morten Rygaard fik eleverne til at åbne øjnene, da han mandag troppede op for at holde foredrag om, hvordan man når sine drømme og om nogle af hans store eventyr. Morten Rygaard er uddannet som noget så almindelig som lærer. Men lige fra gymnasietiden har han haft klare mål om at bryde standarten og sætte nye rekorder. Og allerede Foredrag den gang begyndte han så småt at hænge ud med de rigtige mennesker for ham. Han valgte ubevidst de negative mennesker fra udelukkede af den grund, at de bremsede ham i at nå hans drømme og mål. Mange af de mennesker, som han har med at gøre i dag er nogle han har haft omkring sig siden gymnasietiden. Grunden til, at han valgte at blive lærer var, at han skulle tjene nogle penge inden han kunne begynde at leve, som han gør i dag, nemlig som fotograf og adventureleder. Han har sammen med sit team af professionelle besteget flere af verdens berømte bjerge og han har planer om, at han vil bestige Mount Everest. På hans hjemmeside: kan man finde flere af hans billeder både af kendte og naturen. Han har for nylig været fotograf for The Bloodhound Gang og billederne kan man om ikke så længe finde på hjemmesiden. Efter et spændende foredrag gik eleverne til aftente med noget at snakke om. Foredrag om bjergbestigning Af Line Worm Christiansen 06/07 15

16 Håndboldkamp mod Vemmelev Af Line Worm Christiansen 06/07 Den 9. november 2006 spillede håndboldlinien på G.I.E. kamp mod Vemmelev, og det blev en spændende affære. Drengene fik en hård start, da de allerede kom bagud 1-0, men da det gik op for drengene, skred de straks til handling og kom selv foran 2-1. Vemmelev fik udlignet til 3-3, men Gørlev drengene trak fra og Kristian Buhl scorede til 7-4. Gørlev blev ved, Mads Anker scorede på contra til Men derefter begyndte de at hænge lidt i forsvaret og i den anden ende afsluttede de ikke tilfredsstillende. Vemmelev begyndte at hæle ind på vores drenge og stillingen blev Så vågnede drengene op og Patrick/Bamse lavede et flot mål fra strengen. Så kørte det igen derudad med fuld fart. Og Martin Gudtmann scorede sit første mål for Håndbold Gørlev. Tilskuerne jublede og Martin fik selvtillid, så senere scorer han igen, denne gang til Ved halvlegen var stillingen til Gørlev. I anden halvlegs første minut kom den første 2 min. udvisning, den var til gæsterne. Men efter 4 minutters spil udligner Vemmelev dog til Martin Gudtmann sætter sin tredje bold i kassen. Det kører igen for drengene, men efter nogle minutter, får gæsterne udlignet til og derefter er der tæt løb. Vemmelev kommer foran for første gang siden kamp start, men Anders Porsborg kæmper bragt for at få trukket Gørlev op igen. 10 minutter igen og Gørlev får en 2 min. udvisning. Der er nerver på og publikum skiftevis jubler og ærgrer sig. Vemmelev får en 2 min. udvisning. Gørlev udligner og gæsterne får endnu en 2 min.. Da der restér et minut af kampen har drengene overskud og bolden ligger igen i Vemmelevs mål. Kampen ender til Gørlev, en virkelig spændende kamp, tilskuerne fik smæk for skillingen. 16

17 Torsdag morgen drog alle Per s seje crossere af sted til Faksehus efterskole, på Sydsjælland. Her skulle vi dyste imod 100 andre friske unge mennesker, fra forskellige ungdomsskoler. De spændende aktiviteter, som at sejle i kano, løbe prolog med en kano, øksekast, og bueskydning, begyndte kl Da vi havde udført disse 4 discipliner, sadlede vi jernhestene op, og kørte ud til lejrpladsen, som skulle være vores hjem det næste døgn. Lejren skulle bestå af en bivuak, bålplads, fedtfælle, skraldestativ, toilet, og cykelstativ. Da disse ting var etableret, og vi havde spist et kort hurtigt middagsmåltid, i form af Toves madkurv, kunne holdene fortsætte dagens udfordringer. Udfordringerne bestod nu i, at cykle i silende regnvejr til Feddet ved Fakse Ladeplads. Her var der igen spændende aktiviteter, som: Kajak, som dog ikke blev til så meget, pga. den kraftige blæst, der forhindrede os i at Cross Faxe padle den afmærkede distance. Det blev derfor til opsmøgede bukser, og så ellers rask løb med kajak. Udover kajak, var der en forhindringsbane, hvor en deltager fra holdet skulle gennemføre banen med en sandsæk på henholdsvis 5, og 7 kg på ryggen. Derudover var der rulleskøjte løb, på en bane på 2 km. Sidste disciplin var bike and run, det går ud på at 4 deltagere fra holdet har 2 cykler til rådighed, man skiftes til at løbe, og cykle, denne distance var på 4 km. Alt i mens disse discipliner skulle nås, skulle vi samtidig rundt til 10 o-løbs poster, som var placeret rundt omkring i området. Så i løbet af denne eftermiddag, fik vi set det meste af Feddet, og blev godt våde. Da vi igen ankom til lejren, skulle vi i gang med vores flere retters aftensmad, som skulle tilberedes på trangia. Dette var også en disciplin i løbet, da vores mad blev bedømt af en over-dommer. Senere skulle vi på natløb, som strakte sig over 10 km. Nogle tog turen i et afslappende tempo, andre tog den i rask løb. Men alle kom dog igennem skovene, med de væltede træer, og det vilde landskab ved Fakse. Da vi kom hjem, kunne vi lægge os til rette, og få en velfortjent søvn, oven på en hård dag. Fredag morgen blev alle fra G.I.E. vækket lidt tidligere end alle andre, da mor Else, og far Per, ønskede at vi fik lidt i maverne, inden vi kunne begynde stævnets sidste aktivitet, som var endnu et O- løb. Kl blev alle sendt af sted, og det var nu det virkelig gjaldt om at skaffe nogle point, inden vinderholdet skulle findes. Cross i Fakse Af Kathrine Gosvig og Sofie Mai 06/07 17

18 Da løbet var overstået, skulle lejren pilles ned igen, og huller skulle dækkes til, så skoven var klar til nye indflyttere. Da det var klaret, cyklede vi trætte tilbage til Faksehus Efterskole, og fik en lækker brunch, med lækkert varmt mad. Vinderne blev kåret, og det blev selvfølgelig G.I.E. som løb af med 1. pladserne i alle rækker, både drenge, pige, -og i mixrækken. Vores 2. drengehold blev nr. 3 samlet. Så igen har vi bevidst at Gørlev er de bedste, selvom det var en hård tur pga. vind og vejr. Cross Faxe 18

19 Kanotur Det var mandag, og den lille viser tangerede i dette minut 4 tallet på det runde ur. 18 unge friske mennesker, som havde brugt hele søndag aften på at pakke blå vandtætte tønder, kravlede ud af deres komfortable senge for at få noget morgenmad inden deres kun 5 timer lange bustur mod Sverige. Per havde givet besked om, at vi skulle være præcise og sidde hos Jens Arvig i bussen inden klokken 05:00. 5 minutter over var der stadig ingen bus. I Sverige ventede der for Friluftslinien + tilvalg 5 hyggelige, udfordrende, grænseoverskridende og sjove dage, som langt fra skulle blive glemt. Da vi i Sverige havde pakket og søsat vores kanoer gik turen mod lejrpladsen, som lå 15 km længere nordpå via diverse søer og vandveje. På sejlturen derop lykkedes det et par af fiskerne at fange deres første geder. Da vi nåede frem til det, der skulle blive vores hjem de næste par nætter, hængte vi vores våde tøj op, ikke på grund af ufrivillig vandgang, men på grund af vandet fra oven. Næste morgen vågnede vi ved Pers sprøde morgenrøst. Morgenmaden stod på Pers lækre havregrød. Vi havde ikke ur, og vidste kun om det var nat eller dag, ved hjælp af solen. Det var derfor meget tilfældigt, hvornår vi stod op. Efter den eksotiske morgenmad skulle vi ud på de svenske bølger. Turen var fyldt med overraskelser, modvind og store regnbyger, vi måtte derfor søge ly på en lille ø, cirka cm mod nord. Der besluttede Per, Else og Kim, at vi skulle korte turen ned fra 50 km til 3 km. For at komme hurtigere hjem brugte vi vores presenninger som sejl, hvilket virkede fremragende i den kraftige vind. Da vi alle var kommet hjem til lejren, havde Elses hold lavet et bål, som fik den svenske skov til at virke tropisk. Da vi ikke var så meget i kanoerne den dag, var der masser tid til hygge og leg. Bland andet væddede en af drengene en kasse øl på, at han kunne svømme den kun ene kilometer over til den modsatte bred og tilbage igen i det kun 9,3 grader celsius varme vand, han nåede dog kun til den modsatte bred, hvor hans sikkerheds kanoer forbød ham at svømme videre. Så blev der også forsøgt, om det var muligt at sejle rundt og bade i en kano med 100 liter varmt vand. Dette var dog ikke muligt. Kanotur i Sverige Af Lyne, Gosvig & Gutti 06/07 19

20 Kanotur var for første gang i fem dage. Det viste sig, at klokken var næsten halv elleve, så vi skyndte os i seng, da vi skulle hjem allerede klokken 9 næste dag. På vej hjem i bussen var der ikke meget rabalder, da de fleste lå og sov. Det havde været en rigtig god uge, med en masse oplevelser, udfordringer og grænseoverskridelser. Til aften fik vi svensk pølseret anrettet på Trangia, og kort efter var det sengetid. Onsdag var der 3 valgmuligheder for at udfolde sig fysisk. Den ene var en eventyrlig vandretur med Else på Getnø. Vi kunne også vælge en udfordrende fisketur med Per. Og sidst men ikke mindst kunne vi chartre tur til Rafns tropiske ressort Hvis hverdagen er lidt sooort, så tag til Rafn ressort. Torsdag gjaldt det turen hjem til kano udlejningen, dog af smallere, mere udfordrende vandveje. Vi kom både ud på en slags riverrafting og ud over betonblokke, som skulle virke som dæmninger. For nogen gik det strålende, mens andre måtte i det dejligt, lune svenske åvand. Men det gik ikke kun med strømmen, vi skulle blandt andet under broer i stærk modstrøm, hvor vi blev nødt til at hoppe ud og trække båden. Ved vores nye lejr skulle vi hurtigt få alle vores ting op af bådene og ind i teltene, som vi skyndte os at sætte op. Vi fik rengjort bådene så de var klar til aflevering. Imens kanoformændene afleverede både, tørrede resten af flokken tøj over bålet. Efter et godt tørkost måltid fik vi at vide, hvad klokken 20

21 I starten af året fik vi besked om, at vi skulle til DM i spring/rytme. Det kom som en stor overraskelse for nogle, da en stor del af flokken aldrig havde prøvet at springe eller lave rytme før. Det var dog frivilligt, om man ville være med eller ej. Men en størstedel af nybegynderne tog det som en udfordring og var med. To måneder før blev vi inddelt på hold. Det blev til et pige A-, pige B-, drenge- og mixhold. Derefter fik vi til opgave, at vi selv skulle lave serierne, så vi kunne godt se frem til hård og intensiv træning. Samtlige stilletimer, aftner og fritimer blev brugt på at lave og øve serierne. Efter to måneders fokuseret træning, følte vi os endelig klar. Så fredag den 27. april tog vi alle sammen bussen tidligt om morgenen til Silkeborg. To-tre timer senere var vi der så. Samtlige var spændte på, hvordan det ville gå. Pige A DM i spring / rytme skulle direkte ind og varme op. Der var trykket stemning, men præstationen var stort set fejlfri, og vi lå på en anden plads efter de indledende runder. Kort efter var det mixholdets tur. Det skete så hurtigt efter pige A rækken, at pigerne ikke nåede at varme op til rytme med mixdrengene. Men igen gik næsten alt fejlfrit. Der var kun et par små kiksere i serien, men efter de indledende runder lå vi nummer to. Derefter var det drengeholdet. Der blev lavet lidt fejl hist og her, men en flot præstation, og sammenlagt efter de indledende runder lå de på en flot 8. plads, hvilket desværre betød, at vi ikke kom videre i finalen. Men med den fjerde højeste rytmekarakter, kunne vi være godt tilfredse. Så kom turen til pige B. De gik på gulvet med et smil, og gjorde det bedste, de kunne. Trods det blev til en flot 7. plads, var det en sejr for nogen blot at være med. DM i spring & rytme Af Trine og Rikke 06/07 21

22 Tiden gik og folk ventede spændt på at finalerne skulle i gang. Finalerne startede. Pige A gik på gulvet og lavede en kanon præstation, men måtte finde sig slået af Vejstrup og Flemming. Men en flot tredje plads blev det til. Så var det mixholdet igen. Det var et tæt løb med Vesterlund. De førte kun med 0,16. Så DM i spring / rytme alt kunne ske. Vi stod alle og ventede på Vesterlunds karakter. Karakteren blev givet, og vi havde vundet! Det hold vi havde gjort os mindst umage med vandt. Sammenlagt blev der hevet nogle rigtig flotte placeringer i land. En 7. plads, en 8. plads, en 3. plads og ikke mindst en 1. plads. Det var en uforglemmelig dag. En dag, man sent glemmer. Selvom to måneder blev brugt på træning til DM, var det bestemt det hele værd. 22

23 En timelang musical spillet af amatørskuespillere fra en idrætsefterskole, der ikke sætter synderligt meget fokus på drama eller personlig udvikling i form af sang. Lyder det tillokkende? Umiddelbart lyder det som et projekt, der vil køre sig selv over, og dette var også opfattelsen men kun i de korte sekunder, hvor vi virkelig følte os pressede. Fra den 7. til den 11. maj 2007 præsterede Gørlevs dramahold i samarbejde med musiklinjen, dansepiger og de to coaches Lisette Larsen og Niels Jannerup at få stablet en musical, der byggede på de legendariske Beatles tid, på benene og dette i en særdeles vellykket grad. Drama Drama ugen 2007 Af Sofie Zetner Bugtrup 06/07 Stykket handlede om den populære og vidunderlige gogodanser Sally, der var byens smarteste clubs stjerne. De to fyre, William og Morten, faldt begge pladask for hende den samme aften, og så gik det ellers hårdt for sig. Morten, som var den seriøse fyr, fik sine venner til at hjælpe og rådgive. Han talte fra hjertet, men Sally ville ikke have ham. Det her sted er blevet for lille til mig, var hendes kolde svar, da han krængede sit hjerte ud for hende. William, derimod, var den smarteste af de smarte. Iført læderjakke, tilbagestrøget 23

24 hår og utroligt stramme bukser ramte han den tids billede på en rigtig rockstjerne, og han scorede Sally med et enkelt blik. Hun kastede sig i armene på ham, efter han sang Love, love me do, og han fik som forventet lige det, han pegede på. Men selvfølgelig skulle det gå galt, da den smukke pige faldt for den smukke fyr. Sally endte alene dagen efter, udnyttet og bundulykkelig. William var fuldstændig ligeglad, for han var stadig lederen af de smarteste i byen, og han havde været i den situation massevis af gange før. Drama Den eneste forskel blev, at Morten, hans venner og resten af klubben ikke længere ville finde sig i, at han udnyttede folk, som det passede ham. Så enden blev, at William og hans lige så overfladiske venner blev lukket ude fra klubben, efter at have ødelagt Sally, humøret og aftenen på det ellers så levende samlingssted. Byturen var slut, og publikum blev hevet på gulvet for at danse til kendingsmelodien, Ballroom Dancing. Alt i alt var det en spændende og meget udfordrende uge. Stykket blev improviseret, tilrettelagt og udført af de deltagende elever, bygget på grundidéen af Niels Jannerup og Lisette Larsen. Forestillingen blev vist tre gange over to sammenhængende aftener, og alt det hårde slid blev endelig anerkendt af publikums bifald, da skuespillerne på en lang række bukkede og dermed afsluttede deres vellykkede arrangement. 24

25

26

27

28

29 Fodbold De sportslige forventninger var ikke de helt vilde, da både drenge- og pigeholdet drog afsted til DM i udefodbold på Hellebjerg Idrætsungdomsskole den april Begge hold fra Gørlev havde spillet afsluttende kvalifikationskampe for at komme med til DM, drengene havde vundet 2-0 over Ubby, hvorefter pigerne havde vundet hele 9-0 over Fårevejle Fri- og Efterskole. Gørlev var allerede inden afgang plaget af skader, så reserverne måtte træde i karakter, også selv om man måske ikke lige havde haft så meget med en fodbold at gøre før. Første kamp for pigernes vedkommende stod mod frygtindgydende Ikast, der havde nogle enkelte landsholdsspillere i truppen, men pigerne viste deres potentiale og spillede lige op med stjernerne. Efterfølgende var troen på at gå videre høj, og de jernhårde ladies førte sig frem. Selv om der var høj sol over Hellebjerg fightede samtlige piger fra Gørlev som gale og ofrede sig 100 % i størstedelen af kampene. De leverede en glimrende fodboldpræstation, og da de pludselig kun skulle spille uafgjort med rivalerne fra Hellebjerg for at komme i semifinalen, viste de for alvor hvordan man spiller sammen og de spillede lige op med Hellebjerg. Så kom den sidste af de tre hårde og pinefulde dage i den hede sol, men den mest afgørende. I semifinalen skulle pigerne fra Gørlev møde favoritterne fra Bjerre, og efter en god første halvleg mistede pigerne grebet om kampen, og Bjerre kørte Gørlev over 3-0. Det betød bronzekamp til Gørlev. Bronzekampen stod endnu engang på et møde med Hellebjerg, men denne gang løb det hele ud i en dramatisk straffesparkskonkurrence, hvor der var mange nerver, nervøsitet og sved samt et bundt medaljer indblandet Pigerne fra Gørlev stod distancen og vandt bronzekampen efter at den nyfødte målmand Louise Olsen havde lavet en toppræstation i målet. For drengenes vedkommende var holdene meget lige, men drengene viste så sandelig også, at de kunne mænge sig med toppen. Der stod Hellebjerg på menuen i den første kamp, hvor de spillede en god kamp, samt viste, at de var klar til dette DM med en ivrig og DM i fodbold 2007 på Hellebjerg Idrætsungdomsskole Af Cecilia Jørgensen 06/07 29

30 opsat indstilling både uden og inden for banen. De tabte desværre kampen 1-0, men drengene var ikke kommet for at blive stemplet som tabere af dette DM, så de kæmpede videre med sved og tårer, vundne og tabte kampe. Efter andendagen manglede drengene desværre et enkelt mål for at kunne komme til at spille om pladsen, det blev i stedet til en plads om pladsen. Der var det SINE, de stod over for. Fodbold Drengene fra Gørlev leverede ikke ligefrem deres bedste indsats i denne kamp og brændte en del oplagte chancer, men Gørlev sad på det meste af spillet, og efter første halvleg var stillingen 1-0 til Gørlev en stilling som også blev kampens resultat. Uden for banen var humøret helt i top. Imellem og efter kampene blev tiden benyttet til afslapning og hygge i drengene og pigernes klasseværelser, samt til at ømme sig over sine vabler, ømme ben m.m. som man havde pådraget sig i løbet af dagen. Der var også begge aftener nogle fællesarrangementer der gik på en del konkurrence holdene imellem, og selvfølgelig lå Gørlev oppe i toppen. Direkte efter bronzekampen rettede bussen igen kursen hjem mod Gørlev bare en kæmpe oplevelse rigere og en bronzemedalje mere til samlingen. 30

31 Med truende skyer så den første udgave af Reersø Triatlon ud til at blive noget af en våd fornøjelse. Regn kom der dog ikke noget af, men der var masser af fornøjelse at spore hos deltagerne. En ny triatlon er født Tissø Triatlon har igennem mange år været en trofast tradition for elever på Gørlev Idrætsefterskole. Det har været en udfordring for mange årgange, og elever har følt sig uovervindelige ved at gennemføre dette løb. Men den skete der noget nyskabende på den anerkendte skole, der er kendt for at flytte elevernes grænser. Med Per Lindgren i spidsen opstod Reersø Triatlon, som skal overtage den føromtalte tradition. Dette betyder selvfølgelig, at diverse rekorder, der er lavet og slået gang på gang i Tissø Triatlon, nok aldrig vil blive overgået. Men omvendt vil mange elever de kommende år prøve på at slå de rekorder, der jo - ganske uundgåeligt - vil blive sat i dette års Reersø Triatlon. Udsigten til at kunne skrive sig i skolen rekordbog, er noget der lyder yderst tiltalende for mange af denne årgangs elever. Og det Reersø Rundt er tydeligt, at de vil give alt, hvad de har. Spændingen stiger Da eleverne begiver sig ud til cyklerne for at tage fat på den første af tre discipliner, ses det tydeligt, at de ser frem til de forestående udfordringer med blandede følelser. Der er mange forskellige hold tilmeldt, og alle deltagere virker utroligt veloplagte. Nogle, som kunne forventes at komme først hjem, vil gennemføre selv, mens andre vil forsøge at komme igennem med en holdindsats. Men lige meget hvordan de vil klare løbet, skal de alle dog klare de samme udfordringer. Først skal de cykle over 20 kilometer, derefter skal de svømme over en 850 meter lang strækning ved Reersø, løbe omkring 7 km, tilbage over øen, for til sidst at cykle de sidste 8 km hjem til skolen igen. Men til trods for at det på dette tidspunkt ser ud til, at de vil få en ordentlig skylle undervejs i løbet, er stemningen overraskende positiv. Folk smiler og poserer hellere end gerne for de udsendte fotografer. Faktisk virker hele flokken til at glæde sig ved tanken, om at skulle teste sig selv. Efterhånden er alle parate og før undertegnede ved af det, er løbet i gang. Det første Reersø Triatlon er gennemført Af Mie H. Larsen og Patrick Larsen 06/07 31

32 Reersø Rundt og smertefrit som muligt. Ørn er i gang med at løbe 7 km Startskuddet lyder Der er ingen pistol til at skyde løbet i gang, men Pers velkendte stemmebånd kompenserer fornemt for dette. Alle nærmest stresser i gang for at kunne få fart på fra start, og det skinner igennem, at folk virkelig gerne vil være deres tid bekendt. Inden længe er den sidste i rækken, kun en prik i horisonten for de tilbageblevne. Folk myldrer ud, og kæmper for at komme fremad. De to journalister og fotografer bliver - lige efter starten på løbet - kørt ud til forskellige positioner for at indhente udtalelser fra deltagerne og billeder af samme. Undertegnede føler sig næsten lidt for doven ved at blive kørt, når man tænker på, hvad deltagerne skal ud i af fysiske strabadser. Men, tanken bliver hurtigt skubbet ud af hovedet igen, da det jo egentlig er meget rart at sidde i en varm bil, og overhale deltagere, der slider i det for at komme fremad. Vinden er næsten i lidt for godt humør, og det er som om, at blæsevejret morer sig over dens effekt på elevernes lårmuskler. De første er over søen Cykelturen er ved at være overstået, og deltagerne skal nu til at komme over søen. Og vandet er mildt sagt koldt. Første mand over søen er Jens Arne Vest Stenkjær, bedre kendt som Jens Ørn, og han er også en af storfavoritterne til at komme først i mål. Han har dårligt tid til at hilse, mens han løber forbi kameraet. Han virker meget fokuseret på at komme igennem løbeturen, så hurtigt De næste to over det kolde vand er Martin Gudtmann, og lidt overraskende Kasper Winther Larsen, der - ganske imponerede - har kunnet følge med favoritten Martin. Efterfølgende kommer det, på papiret, meget stærke firemandshold: Andreas Nielsen, Nick Jerltorp, Emil Lyngvej og Micki Aaen. Holdet som senere kom i vanskeligheder. Emil, Micki, Andreas og Nick. Herefter følger mange andre deltagere, og der kæmpes om hver eneste plads. Mange af dem fryser, og i stedet for at tage notater, fungerer journalisterne mere som stolper, som trætte kroppe kan læne sig op ad. Dog er deltagerne stadig smilende og villige til at komme med kommentarer. Således fortæller Andreas Isalin meget detaljeret om, hvordan koldt vand påvirker visse dele af kroppen. Hvem kommer først? Op til løbet har Martin Gudtmann og Jens Ørn været de to klart største favoritter til at komme først. Og det ser da også tæt ud, da de er de to første o- ver vandet. Jokeren Kasper Winther må desværre udgå med rygsmerter, og det lægger 32

33 umiddelbart op til en direkte duel mellem de to udholdende drenge. Men da løbeturen er overstået, og deltagerne skal tilbage over vandet igen, er rækkefølgen ikke som forventet. Helt sensationelt har den stærke løber Peter Mejnertsen sneget sig op på en andenplads, og den ukuelige Martin Woetmann har indtaget tredjepladsen. Jens Ørn er dog stadig i spidsen. Desværre for Peter må han vente på sit hold da han er en del af en gruppe, bestående af Mette A, Louise O, Aske Høck og ham selv. Men Peters vilje har tilsyneladende smittet af på hans hold, for de er ikke længe om at komme i land og følge med. Det er i sandhed en ledertype, der er i sit es, man her får at se. Reersø Rundt Jeg er gået helt sukkerkold Martin Gudtmann er dog stadig med, og er på fjerdepladsen, da han kommer i land. Han har endda overskud til at udtale sig om, hvorfor han er kommet bag-ud: Jeg er gået helt sukkerkold, siger en træt Martin, og tilføjer: Men jeg skal nok indhente dem. Martin er ikke den eneste med mangel på energi, for det føromtalte stærke firemandshold er kommet betydeligt længere bagud end forventet. Emil er ganske enkelt dehydreret, men gode kammerater hjælper ham over vandet. Sjældent har Lyngvej været så stille. Han får noget væske, og imponerende nok vælger gruppen at gennemføre. Vinderen bliver fundet En anden der også får gennemført løbet er vinderen. Selvom Martin Gudtmann kæmper tappert for at indhente så mange som muligt, må han se sig slået af Jens Ørn, som ganske fortjent kommer først i mål. Han virker glad for sejren, men alligevel meget ydmyg og beskeden. Det var meget hårdt Han udtaler sig om sejren på følgende måde: Altså det var meget hårdt, men jeg har det godt nu. Jeg er glad for at være den første der kom i mål. Jeg styrtede endda på cyklen, men jeg kæmpede videre siger en veltilfreds Jens. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, men jeg er i hvert fald stolt over min præstation fortsatte han. Deltageren, der blev nummer to, Martin Gudtmann, var også glad for sin placering. Jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og tiden er god nok, når man tænker på, hvor lidt energi jeg 33

34 havde i kroppen til sidst. Tredje pladsen gik til Martin Woetmann, der gik fuldstændig omkuld af udmattelse, for han havde uden tvivl kæmpet en brav kamp om pladsen. For mindre end 5 sekunder efter han kom i mål, kom firemandsgruppen ledet af en oplagt Peter Mejnertsen. Martin formår, trods presset, at holde afstand til forfølgerne Der havde helt tydeligt været kamp til stregen, og Martin havde givet alt, hvad han kunne. Han kan dårligt sige noget, og Reersø rundt de tilstedeværende hjælpere, de såkaldte officials, hælder straks noget væske på ham. Martin er udmattet efter deltagelsen i Reersø Triatlon De mange ømme muskler i deltagernes kroppe bliver behandlet af de elever, der valgte at blive massører i dagens anledning. Andre valgte at være vejvisere, nogle blev tidtagere, mens andre blev fotografer og journalister. Alle disse officials fortjener stor ros for deres hjælp. Traditioner i sigte En lille time efter Jens Ørns sejr er alle deltagere i mål, og man må konstatere, at til trods for at mange deltagere gik kolde på energi, blev den første udgave af Reersø Triatlon en succes. Mon ikke at det vil blive en ligeså grænseoverskridende og traditionsrig begivenhed, som Tissø Triatlon blev. Efter dette års udgave taler alt for, at det bliver tilfældet. Tidtagerne er yderst engagerede. 34

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ GUDBRANDSDALEN Nytår 2011-12 Gålå i Gudbrandsdalen Holte Skiklub s langrendsudvalg arrangerer igen skitur til vort favoritsted GÅLÅ i Norge og dette har været vort rejsemål siden

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Velkommen til Hellebjerg

Velkommen til Hellebjerg Velkommen til Hellebjerg Kæredeltager, TillykkemedjereskvalifikationtildetteårsFodboldDMforEfterskoler,somiårafholdes påhellebjergidrætsefterskole. Viharplejetogklargjortvoresfodboldbaner,sådeliggerklartilatgivejernye

Læs mere