Når specialister GØR en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når specialister GØR en forskel"

Transkript

1 TEAMARBEJDE Når specialister GØR en forskel Lene Baungaard Gode erfaringer med et forsøgsprojekt får Aalborg Kommune til at videreføre et børnepsykologisk team med tre psykologer. Specialistkompetencer, en klart defineret målgruppe og opbakning fra ledelsen har været afgørende. S tor var glæden hos de tre psykologer i det børnepsykologiske team, da Aalborg Kommune i efteråret 2011 besluttede at videreføre det børnepsykologiske team efter udløbet af den forsøgsperiode, der begyndte med penge fra satspuljen i At kommunen besluttede at videreføre enheden for egne midler, ser de som en anerkendelse af deres faglige indsats og en erkendelse af, at teamet har særlige kompetencer, som der har vist sig at være stor efterspørgsel efter. Kommunens beslutning kommer endda på et tidspunkt, hvor budgetterne er under hårdt pres og mange kommuner er nødt til at skære ned over en bred kam. - I en tid, hvor selv basale tilbud i kommunerne bliver skåret væk, var vi bestemt ikke sikre på, at vi ville få lov til at fortsætte. På et tidspunkt anså vi det for noget urealistisk, selv om alle syntes, det vi gjorde, var godt, og vi har mødt god opbakning fra ledelsen, siger de. Men de tre psykologer Mette Sand Alstrup, Lone Lindbjerg og Lene Baungaard fik altså lov at fortsætte arbejdet med deres speciale: børn mellem tre og 13 år med lettere psykiatriske eller psykologiske problematikker. Det vil typisk sige børn med angst, tvangstanker/-handlinger, udviklingsforstyrrelser og andre problematikker, der ikke skyldes belastende opvækstforhold. SIDE 4 PSYKOLOG NYT NR

2 Fotos: Lars Horn, Baghuset Mette Sand Alstrup Lone Lindbjerg En klar målgruppe De tre psykologer er naturligvis meget glade for og stolte over, at de nu kan fortsætte deres arbejde med målgruppen, der har vist sig at være meget større, end de havde forestillet sig. - Vi troede, der var tale om et lille sund, men der har vist sig at være et kæmpe hav af børn med medfødte neuropsykologiske eller -psykiatriske problemstillinger. Desuden har vi fundet ud af, at mange af disse børn ikke har en sag hos en rådgiver eller i PPRsystemet. Derfor er det så afgørende, at forældre selv kan henvende sig til os, siger Lene Baungaard. Teamet ser selv det præcise fokus for deres arbejde som en af de styrker, der ligger til grund for de gode resultater. - Vores målgruppe er de børn, der ligger tæt på børnepsykiatriens målgruppe. Og det, vi kan gøre for disse børn, er at udrede dem og tilbyde rådgivning og behandling målrettet mod barnets problematik. Udgangspunktet er, at det er børn med egne vanskeligheder, vi har med at gøre. Det er altså ikke børn, som har deres problemer på baggrund af belastende opvækstvilkår eller aktuelle belastninger, fortæller Lone Lindbjerg. Målgruppen er også defineret på kommunens hjemmeside, og teamet afviser børn i de situationer, hvor deres vurdering er, at der fx er behov for, at en socialrådgiver først går ind og laver en grundig undersøgelse af familiens problematik. De børn, teamet tager i behandling, kommer til dem ad flere kanaler: via rådgivere i socialforvaltningen, via PPR-psyko loger eller via skolernes sundhedsplejersker. Men også ved at forældre til børn med vanskeligheder ringer direkte til psykologerne. - Forældre hører ofte om os via mund-til-mund-metoden, og vi har oplevet en stigning i andelen af henvendelser, der kommer direkte fra forældrene. Vi er meget tilfredse med, at forældrene har denne mulighed, siger Mette Alstrup. Alligevel formår den lille enhed at holde ventetiden nede på aktuelt to-tre måneder, før et barn kan komme til den første samtale med en af psykologerne. En medvirkende årsag er den lidt PSYKOLOG NYT NR SIDE 5

3 Teamet ser selv det præcise fokus for deres arbejde som en af de styrker, der ligger til grund for de gode resultater. skrappe visitation, som teamet anvender for at sikre et konstant fokus på målgruppen. Andet fokus end psykiatrien Når teamets fokus er børn med problemer, der grænser tæt op til psykiatrien, melder det spørgsmål sig, om det så ikke lige så godt kunne være psykiatere, der tog vare på disse børn. Men de tre psykologer understreger, at de har en anden tilgang. - Vi laver et psykologisk udredningsarbejde og derpå et rådgivningsforløb eller et terapeutisk forløb, som har et meget bredere perspektiv end blot diagnostisk afklaring. Mange af disse børn ville jo formentlig få en diagnose i et psykiatrisk system, men det er ikke nødvendigvis det, der skal til, for at barnet kommer til at fungere bedre. For os at se er der ingen tvivl om, at vi tager sager, som hvis vi ikke eksisterede ellers ville havne i psykiatrien, siger Mette Alstrup. Vel vidende at en psykologisk udredning tager tid, så tager teamet den tid, der skal til for at komme til bunds i barnets situation. Også her adskiller deres arbejdsmetode sig fra den, man møder i andre dele af sundhedssektoren. - Det, der er skønt, er, at vi fra starten ikke ligger under for et pres, der fx dikterer os, at dette skal klares på fire gange. Sådan er det mange steder. For os betyder det, at når vi fx har sager, hvor det er hensigtsmæssigt med hyppige sessioner, så kan vi gøre det. Vi har faktisk tid til at gøre tingene grundigt, siger Lone Lindbjerg. Psykologerne formår ikke desto mindre at gennemføre de fleste forløb i løbet af 6-10 kontakter, hvad de ikke mindst tilskriver de kompetencer og den erfaring, de har oparbejdet som speciali- Fik ny tro på sig selv Af hensyn til sønnen ønsker Lea ikke at blive genkendt. Hendes og sønnens identitet er redaktionen bekendt. 12-årige Martin har efter få måneders behandling hos Børnepsykologisk Team i Aalborg Kommune fået ny tro på sig selv og på livet, fortæller hans mor. Selv om både hun og Martin er klar over, at der endnu forestår meget arbejde, så kalder Lea Olsen sønnens udvikling nærmest mirakuløs. Allerede i børnehaven begyndte Martins vanskeligheder med spisevaner og angst at tage til og nåede til et niveau, hvor det endte med at være en stor belastning for hele familien. - Hans tvangssymptom omkring spisning har betydet, at han har et meget indsnævret spisemønster med faste regler for, hvordan hans mad skal være tilberedt, og hans angst har betydet, at han i lange perioder ikke har kunnet sove i sin egen seng eller være alene hjemme, fortæller Lea. Martins vanskeligheder gælder også i skolen, hvor han har haft svært ved at følge med. Manglende selvtillid, en del fravær og generelt ulyst til at lave lektier er også taget til gennem årene trods familiens utallige forsøg på at hjælpe ham. Martins læge ville gerne indstille ham til børnepsykiatrisk afdeling, men ventetiden der er så enormt lang, at det ikke rigtig gav nogen mening. Også på børneafdelingen viste ventetiden sig urealistisk lang, og det endte med, at skolepsykologen anbefalede Lea at henvende sig til Børnepsykologisk Team. SIDE 6 PSYKOLOG NYT NR

4 ster. De psykologiske kompetencer og erfaring med undersøgelser og terapi er det centrale. En nylig undersøgelse har vist stor tilfredshed blandt forældre til de børn, teamet behandler, og de tre psykologer slår samstemmende fast, at forældre sjældent efterlyser psykiatrisk vurdering i forbindelse med deres børns vanskeligheder. Forældre udstyres med redskaber I de fleste tilfælde begynder behandlingen med en undersøgelse af barnet, og den efterfølgende behandling kan både være med og uden forældre til stede eller alene med forældrene. - Vores erfaring er, at mange børn med angst har nogle grundlæggende kognitive vanskeligheder, som forstyrrer deres funktion. Dem skal vi forstå, før vi kan tilpasse angstbehandlingen, fortæller Mette Alstrup. Den efterfølgende behandling kan foregå alene med barnet, med barn og forældre sammen eller alene med forældrene. Om teamet Det børnepsykologiske team er en integreret del af Aalborg Kommunes børnerådgivning. Det blev etableret med midler fra satspuljen med det formål at udvikle psykologiske udrednings- og behandlingstilbud i kommunalt regi til børn med lettere psykiatriske og psykologiske problematikker. Læs mere på DEBAT: Giver denne artikel anledning til kommentarer? Vi har åbnet for debat på > Aktuelt > Aktuelle temaer. - Det gjorde vi i marts sidste år, hvor jeg fik den første snak med psykologen. For første gang sad vi med en fornemmelse af, at her var en, der forstår, hvad vi taler om, og som var i stand til at se helheden i Martins vanskeligheder. Psykologen gennemførte en række test af Martin, og derpå begyndte et samtaleforløb. Vejen op ad trappen - Inden sommerferien fokuserede vi på problemerne med spisning, da det har givet anledning til mange konflikter gennem årene. Psykologens forslag var, at vi lavede en meget detaljeret madplan med de madvarer, Martin nu kan spise, og så tilstræbe en så stor variation inden for disse rammer. Resultatet er, at vi i dag har langt færre konflikter, siger Lea. - Der er stadig lang vej til, at Martin spiser almindelig kost. Men han er motiveret nu og vil gerne være som andre børn. Efter sommerferien flyttede behandlingens fokus mod drengens angst, der er taget til over årene. Især hans angst for mørke og for at være alene har gennem tiden givet anledning til mange vanskeligheder i hjemmet. I de næste par måneder oplever Lea, at psykologen over for Martin får visualiseret de ting, han er bange for. - Det betyder meget for ham at få sat nogle billeder på sin situation. For eksempel bruger psykologen et billede med en trappe og forklarer, at hvis målet er på toppen af trappen, så er der mange trin op, og at det er ok at tage to skridt op og ét tilbage. Det tager han til sig, og vi kan så bruge de samme billeder, når vi taler om tingene derhjemme. Ved at tale med Mikkel om de ting, der gør ham bange, har psykologen kunnet tilbagevise, at de rent faktisk vil kunne ske. - Ud over de redskaber, psykologen har givet os, har hun som udenforstående proppet noget tro i Martin på en måde, jeg som hans mor ikke kan. Tro på, at han godt kan. Jeg er tilbøjelig til at sige, at der er sket et lille mirakel, for vores liv er ændret fuldstændig. I løbet af efteråret var vi der, hvor han sover på sit eget værelse med slukket lys og lukket dør. Det havde ingen troet muligt. Han kan få et tilbagefald og sove en enkelt nat hos os. Så taler vi om, at det er ok at være bange en gang imellem, og dagen efter er han tilbage på sit eget værelse, siger Lea. Martins forbedrede situation afspejler sig i alt, han foretager sig. Samtidig med den bedre søvn er skolen blevet ok, og han er stolt af sit skolearbejde og kommer hjem og viser resultatet. - Vi kan godt putte nogle ekstra lektier på, for han er jo stadig fagligt bagud. Jeg håber, han med tiden kan nå på niveau i nogle fag, men det er noget, der kommer til at kræve meget arbejde og fokus på det faglige. Men nu klør han på med lek tierne og vil gerne lære, siger Lea. Hun pointerer, at det allervigtigste er, at familien nu har en dreng, der smiler og griner og har liv i øjnene. - Det er virkelig meget stort. Hvad var der mon hændt, hvis han ikke var havnet i Børnepsykologisk Team Kim Østrøm PSYKOLOG NYT NR SIDE 7

5 - Der er to ting i det. Først at få forældrene til at forstå, hvad det er for nogle vanskeligheder og udfordringer, deres barn har. Hvad gør barnet angst? Når det er afdækket, kan vi dernæst hjælpe barnet og familien til at tackle den specifikke situation, siger hun. De tre psykologer slår fast, at forældrene som regel gør meget for selv at hjælpe deres barn. De tre er enige om, at en større udbredelse af psykologer med deres type specialistkompetencer vil kunne bidrage til at tage toppen af ventelisterne i psykiatrien. - Det, vi kan bidrage med, er at præcisere barnets problemer og målrette indsatsen i hjemmet. Vi oplever, at det giver mange forældre en ny retning på, hvordan de kan hjælpe deres barn. Vi lægger så at sige en ny forståelsesramme ned over familien. Dermed ikke sagt, at barnets vanskeligheder der jo i udgangspunktet kan være ganske alvorlige forsvinder. Men vi kan give familien nogle redskaber, der i hvert fald forbedrer barnets situation, siger Lone Lindbjerg. Hun fortæller, at psykologerne ofte oplever forløb, der slutter tidligere end forventet, fordi forældrene formår at tage ansvaret på sig og blive meget selvkørende. - Det bliver jeg imponeret af. Og det gælder alle forældretyper, ikke kun de mest ressourcestærke, siger hun. Og Lene Baungaard konstaterer, at de tilfælde er de bedste! Samarbejder med psykiatrien For at drage nytte af teamets faglige ekspertise deltager teamet i et etårigt forsøgsprojekt om visitation, der er etableret i fællesskab af Aalborg Kommune og psykiatrien i Region Nordjylland. - Formålet med samarbejdet er grundlæggende at optimere arbejdsgangene. Vi tager sagerne op og diskuterer i fællesskab, hvordan og af hvem de bliver håndteret mest hensigtsmæssigt. For- inden har vi lavet en forvisitation her i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor alle sager, der skal henvises til psykiatrien, kommer igennem. Med andre ord har vi kvalitetssikret henvisningerne, og det betyder, at vi sjældent får afvisninger fra psykiatrien, siger Mette Alstrup. Forvisitationen giver samtidig psykologteamet lejlighed til at rådgive involverede kolleger, der er placeret andre steder i kommunen, og i det hele taget vurdere, om de konkrete sager hører til i psykiatrien. Afhængig af udfaldet af den igangværende forsøgsperiode er det tanken, at visitationsprojektet muligvis skal udbredes til hele regionen. - Vores kerneområde er jo de sager, der grænser op til børnepsykiatrien, og vi har den specialistviden, der gør, at vi kan bidrage med noget faglighed i dét udvalg og kan gå tilbage og rådgive i vores eget system. Den funktion har sikkert medvirket til, at man har ønsket at beholde os. Det har været svært at pege på andre end vores team til at repræsentere forvaltningen i denne sammenhæng, konstaterer hun. Specialistviden en forudsætning I det hele taget er de tre psykologer ikke i tvivl om, at deres specialistkompetencer er og har været en forudsætning for de positive resultater. Lene og Lone er specialpsykologer i klinisk børnepsykologi, og Mette er meget tæt på at være færdiguddannet som samme. - I praksis arbejder vi alle tre på specialistniveau. At det er vigtigt, har vi ikke forsømt at sige i nogle sammenhænge. Det er en forudsætning for, at det har kunnet fungere. Det samme er den opbakning, vi har haft fra kommunens ledelse og den måde, vi organisatorisk er placeret på i kommunen, siger de. De tre er enige om, at en større udbredelse af psykologer med deres type specialistkompetencer vil kunne bidrage til at tage toppen af ventelisterne i psykiatrien. De klarer ca. 80 procent af sagerne selv, mens blot 20 procent af de børn, de får henvist, går videre til psykiatrisk behandling. Kim Østrøm, pressekonsulent, Dansk Psykolog Forening SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

misbrug med i billedet

misbrug med i billedet Psykiatri og Social tager sig af mennesker, som primært har problemer enten med psykisk sygdom eller i forhold til nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Men oveni har en del af dem også problemer

Læs mere

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur?

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Hvorfor er det så svært for skoler, daginstitutioner og børn- og familieafdelinger at samarbejde, når nu alle vil

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere