!"#$%&'()*(+(,"('&%-')%&%./%$'%0(#(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$('40,.)02.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'()*(+(,"('&%-')%&%./%$'%0(#(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$('40,.)02."

Transkript

1 277!orben (hristiansen!"#$%&'()*(+(,"('&%-')%&%./%$'%0(#(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$('40,.)02. Smilets by, /rhus!uristforenings slogan fra 1938, er en af de stedsbetegnelser, som du vil støde på i denne artikel. I samme pr-skuffe nder vi også solskinsøen og /stersøens perle, dvs. Bornholm. Crtiklen handler om uformelle betegnelser for steder i Danmark i form af et- eller erordsbetegnelser EfF Københavnstrup, solskinsøen og /stersøens perleg. Haterialet stammer fra en ordbog over uformel sprogbrug i dansk, som jeg arbejder på. I den indledende del af artiklen knjtter jeg nogle generelle kommentarer til en del af betegnelserne, og jeg kommer ind på sammensætninger EfF amagernummerpladeg. I artiklens anden del gør jeg rede for nogle aspekter af ordbogsprojektet. Lndelig består artiklens sidste del af ordbogsartikler med omkring hundrede geogra ske betegnelser. Mdeladt af denne artikel er andre betegnelser inden for emneområ det geogra af følgende slagsn steder uden for Danmark EfF :adamgræskarg, adverbiale forbindelser EfF over thereg, indbjggerbetegnelser EfF sildeperker O bornholmerg og gennemsnitsborgere EfF IvanG. Pæserne er Jderst velkomne til at sende mig supplerende bidrag til emnet for denne artikel. 56(78/"809(02/-& Fædrelandet QRooola, har lige overstået engelsk skriftlig eksamen.. Suuck den var easj, skrev om nummer 3, som var man skulle skrive et brev til en udenlandsk person der kom til DK og man skulle fortælle lidt om hverdagslivet i DK og sådanv EWWW.hol.dk 2003G. DK kaldes Danmark i citatet med en tidstjpisk forkortelse. Cndre uformelle sjnonjmer er Dannevang, dronningeriget, kongeriget, :or Danmark. Zrdklassemæssigt er det en broget samling,

2 278 Torben Christiansen der er illustrativ for spændvidden i uformelt dansk. Pæg også mærke til, at nogle af ordenes stilværdi afhænger af konteksten[ kongeriget er ikke i sig selv uformelt, men kan bruges i en uformel sammenhæng. *andsdele \i danskere er mest kreative, når vi rakker ned, rosen har trangere kår. QClle rakkede hinanden ned ] Erakke op var der ikke no^et der hedgv, citat BennJ CndersenN QDa jeg mødte digv. _alden befordrer den sproglige op ndsomhed, og ikke mindst på nettet er lunten uhjre kort. De danske landsdele driller hinanden i al godmodighed. Set fra hovedlandet, det mørke Jylland, er Sjælland Djævleøen, eller bare /en for ikke at tale om Svensk Congo. SJn er usjnlig i denne duel. aogle njere betegnelser, der bruges om geogra sk-økonomiske forskelle, er de malende udtrjk den rådne banan over for den fede pølse. København og omegn Hovedstaden får et bondsk skær over sig i form af Kjøvenhavnstrup Emed stave]udtalevariantern Kjøbenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, KøbenhavnstrupG. Så er det mere storbjsmart at forkorte den KBH eller på engelsk CPH, vi har vel været ude at Jve! Cmager har c ligesom Sjælland c betegnelsen Djævleøen og i til gift det absolut afstandtagende Lorteøen c med historisk baggrund. den er i dette univers ikke kendt for noget positivtn amagernummerplade Ea ang lændetatoveringg, amagerkys Eskalle, stød med pandeng m.. SJd for København er Cmagers sproglige pendant Ishøj, der indgår i ishøjpalme eller ishøjspringvand Ehestehale oven på hovedetg med sjnonjmet brøndbypalme. StorbJen aew eork ENevørk, Det store æbleg er referenceram men for bjdele og hele bjer i Danmark, der nu ikke skal ende på -bro eller -borg, næh nej, det giver mere street cred med Nørre-, /ster- og Vesterbronx, og Sønderbronx og Skanderbronx er mere cool end Sønderborg og Skanderborg. _adekampe mellem demonstranter og politi er den historiske baggrund for Nørrebrosten og Ground 69, med hentjdning til aew eorks _round fero. Zg aordvestkvarteret i København konnoterer som Nordlæder vest og Nordværst til motorcjkler og sociale problemer c det er ikke her, men i mere velstillede bjdele man ser folk iført egnsdragt i form af pels. På (hristianshavn c kort og indforstået kaldet Havnen c nder vi Benenden omkring gaderne Prinsessegade, Burmeistergade og Bro-

3 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog bergsgade. KrJdser vi Prinsessegade, er vi i fristaden (hristiania, der også kaldes Staden eller blot CA. Her gurerede Pusher Street i en årrække på Kraks kort. Lt par ejendomsmæglerstenkast c og vi er på Bryggen, kort for Islands BrJgge, eller vi kan snuppe Knippelsbro over til :ayonnaisekvarteret nær Kongens ajtorv med gaderne Paksegade og de nu forsvundne Hummergade og Størestræde. Lt smut herfra ligger :inefeltet, kvarteret omkring Kongens ajtorv og aikolaj Plads, der er velforsjnet med vandingssteder. Pisserenden eller blot Renden er det ligefremme navn på kvarteret i den modsatte ende af indre bj, omkring Sankt Peders Stræde,!eglgårdsstræde og Parslejsstræde. Cndre københavnske gadenavne er Faldpåknæ Allé ESalkoner Cllh, råber på at blive omdannetig, Hammerslags Allé EBredgadeG og Strassen Eet af de få tjskinspireredeg eller Gaden EIstedgadeG c og så det fra tra kmeldingerne kendte Chokoladekrydset ved!oms Sabrikker. \ed Have foreningen HusikbJen i Københavns sjdvestkvarter kaldes et beboet område ved nogle kanaler for Lorterenden c så ljder det alligevel mere indbjdende på den nærliggende Guldkysten. Zmrådets selvbjggerhuse minder om (hristiania. Lndelsen -er er produktiv i dannelsen af uformelle ord, der også indebærer en afkortning[ det er tjpen fritter O fritidshjem. I København nder vi Dammeren EDamhussøenG, Genneren E_enforeningspladsenG og Rådderen EjådhuspladsenG. Provinsen Da jeg læste artiklen Qaavngivning med slangstednavnev af \ibeke Dalberg m.. E1976G, k jeg et par gedigne overraskelser. Den første var, at Skanderborg er blevet kaldt Skanderleipzig[ det hentjder enten til Skanderborg som handelsbj eller til, at det tjske PuftWaffe i 1944 indrettede sit administrative hovedkvarter for Danmark i Skanderborg. SJnonJmt hermed hører man nu Skanderbronx, og i SønderjJlland har vi Sønderbronx ESønderborgG. aje for mig var også Nagasaki, der bruges sporadisk om aakskov, og de charmerende Lemhul EPemvigG og Vordinghul E\ordingborgG. Den nje, smalle Srederikshavn Kommune kaldes Gazastriben, og Pimfjorden benævnes Klisterkanalen, udsprunget af norsk-vittigheder ligesom ff eksplosionsmajs EpopcornG. aede ad kjsten ud til Vestervovvov E\esterhavetG ligger surferområdet Cold Hawaii, og på den jjske østkjst ndes som allerede nævnt Smilets by E/rhusG.

4 280 Torben Christiansen 7ine favoritter aavne med ordspil, pointer og billeddannelse taler til min personlige form for humor, men der er jo frit valg for alle. Her nder vi G-strengen E\ejlefjordbroen, mellem Bredballe og!rekantområdetg, byens dummeste hjørne ESiolstræde]Store KannikestrædeG, Det Røde Hav Een sø på \estre Kirkegård i København med gravsteder for prominente socialdemokraterg og Livets vej E!agensvejG med en fødeklinik og et kapel i hver sin ende. :6(;,0&(40<'%/&8&#,/(83(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$&(-8/'9 Slang; Haterialet til denne artikel stammer som nævnt fra en ordbog over uformel sprogbrug i dansk, som jeg arbejder på. Mformel sprogbrug omtales ofte under ht som nslang^, men strengt taget udgør slang kun en mindre delmængde af uformel sprogbrug. Ct de nere nslang^ er næsten lige så svært som at karakterisere nattergalens sang c og dog er man ikke i tvivl, når man hører dens sonore toner. Der ndes ikke en alment accepteret de nition af nslang^, men mange vil være enige i det følgende Emed inspiration fra Bom 1955N81GN Slang er et lavt stiltræk med bevidst afvigelse fra neutral stil. Slang er uhøjtideligt, ofte humoristisk og ofte billedligt. Slang ndes ofte i dagligdags talesprog. Slang kan markere tilhør til en gruppe. <vad indeholder ordbogen= Da det er umuligt at trække en skarp og operationel grænse for nslang^, og da ikke to mennesker vil have samme opfattelse af alle ords stilværdi, har jeg valgt at medtage ord og udtrjk fra hele det interessante brede felt, som man under ht kalder nuformel sprogbrug^. Det dækker over slang, jargon EgruppesprogG, fagjargon EfF om sportg, argot EfagudtrJkG, dagligsprog, talesprog, uformelt, folkeligt, spøgende, nedsættende, vulgært, tabu, anstødeligt, børnesprog, eder, skældsord, kortformer EfF demo O demonstrationg, forvanskninger EfF Toulouse O TølløseG, navne på steder og personer, narreærinder m.v. I det følgende bruger jeg slang i betjdningen nuformel sprogbrug^. Hvad angår strategien for udvælgelse af ord og udtrjk kan jeg fuldt ud tilslutte mig The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English E2008NiFGN

5 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog jather than focus too intentlj on a precise de nition of slang or on Whether a given entrj is slang, jargon or collopuial Lnglish, We take full advantage of the Wide net cast bj Partridge When he chose to record nslang and unconventional Lnglish^ instead of just slang, Which is, after all, Without anj settled test of puritj. Re have considered for inclusion all unconventional Lnglish that has been used With the purpose or effect of either lowering the formalitj of communication and reducing solemnitj and]or identifjing status or group and putting oneself in tune With one^s companj. C term recorded here might be slang, slangj jargon, a collopuialism, an acronjm, an initialism, a vulgarism or a catchphrase. In all instances, an entrj imparts a message bejond the teft and literal meaning. I min bog beskrives ikke blot unges sprog, men i princippet alle aldersklassers sprog[ det er en ordbog over uformel sprogbrug, ikke en ordbog over unges sprog. Bogen indeholder både ord, der er i brug, og ord der kendes og for stås, men måske ikke bruges Eret megetg mere. SJnsvinklen er altså sjn kron, og sigtet er en status over slang i nutidigt dansk. Da det er en pointe at vise, at nogle af ordene har mange år på bagen, indeholder bogen belæg fra de sidste cirka 100 år, jf. dette citat fra den norske forsker Ingrid Kristine HasundN QDet at mange gamle slangord stadig henger med i ungdomsspråket, er faktisk det som står igjen som den største oppdagelsen for meg, etter å ha arbeidet i nærmere ti år med slang.v EHasund 2006N4G. De optagne ord skal have en vis udbredelse i ff tid, frekvens, genrer, kilder eller miljøer. Zrd, der ganske vist er blevet brugt, men ikke har fået nogen udbredelse, er derfor ikke medtaget, selv om de kan være både kreative og sjove, eksempeln familieakvarium nrummelig familiebil med store ruder^. Derimod har jeg optaget det sjnonjme, men mindre billeddannende ord familiecontainer, da det vitterlig har en vis udbredelse. <vad bruges slang til=( Lt slangord bruges ofte i stedet for et mere neutralt ord EfF stiv i stedet for berusetg, men eder er svære at erstatten Der er altså ikke samme virkning af qdet gjorde sandelig ondtr og qcv for satanir. Slang pepper sproget op og får tilhøreren til at spidse ører. Hed slang kan man udtrjkke sig humoristisk, afslappet eller stærkt, man kan fornøje, overraske eller forarge sin tilhører. Slangord fremhæver sig selv som blå kornblomster, røde valmuer, hvide margueritter og violette tidsler i en kornmark. QLfter en udbredt

6 282 Torben Christiansen talemåde er sproget tankens v æ r k t ø j.... Han må ikke overse at sproget osse er tankens l e g e t ø j.v EBom 1955N89G. aår man bruger slang, gør man sig umage for ikke blot at give udtrjk for et indhold, men også at gøre det på en særlig måde[ slang har en udtrjksmæssig, ekspressiv funktion. QDet er ikke bare det, man siger, det er måden, altså, at man gør det på.v Slang bruges ikke mindst inden for livets og samfundets basale områdern kroppen, opretholdelse af livet ved at spise, drikke og bruge penge, forplantning, sef, familien, steder hvor man bor, samfundets love og regler, humør, underholdning, sport, musik, stoffer. Sra navnemateria let kan nævnes Lorteøen, Pisserenden, den rådne banan, Toulouse. Slangord har ikke samme stilværdi Hange slangord har sjnonjmer, der er mere formelle, og de er således uformelle i forhold til et eller ere sjnonjmer. Derfor er slangordene ikke på samme stilistiske niveau hvad angår formalitet[ de er blot uformelle i forhold til deres sjnonjmer. LksempelN Svarende til nmeget beruset^ har man ff døddrukken og c med lavere stilværdi c skidefuld. Sra navnematerialet kan nævnes Sundet, der er medtaget, fordi det er mere uformelt end /resund. Ingrid Kristine Hasund anfører som eksempel, at det norske damene Endamerne^G kan være slang, sat over for det neutrale jentene på den ene side og klare slangord som chicksa og beibsene på den anden side. QDet viser oss simpelthen noe av det mest vesentlige ved slangen, nemlig at slang er et relativt fenomen. Lt slangord representerer alltid et avvik i forhold til et annet ord som oppfattes som mer nøjtralt og QnormaltV sv EHasund 2006N8G. aogle ord kan bruges med forskellige stilværdier, ff gammeldags eller spøgende. LksempelN monstro. Stilværdien vil da afhænge af den sammenhæng, som ordet bruges i. Kilder og citater Slangord ndes i både talt og skrevet sprog. Sor at nde tjpiske talesprogsord har jeg læst tegneserier, skønlitteratur og sangtekster med meget talesprog, ff replikker. Desuden har jeg naturligvis brugt mine ører.!il hver eneste betjdning skal der være et citat, der dels dokumente rer anvendelsen, og dels forhåbentlig kan tilføje ekstra information om ord og sag, vække til eftertanke, more eller stille tingene på hovedet[ se ff citatet vedrørende den rådne banan. Som følge heraf er nogle citater længere, end den rene dokumentationsfunktion kræver. (itaterne stammer næsten udelukkende fra skriftlige kilder, også når det gælder sangtekster

7 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog o.l. Knap to tredjedele af citaterne stammer fra internettet, som er en god og meget bekvem kilde til almindelige danskeres sprogbrug. aogle trjkte aviser er også gode daglige kilder. Københavnske stednavne er særdeles godt belagt, bl.a. i Bent tørgensens Storbyens stednavne og i!opogra sk københavnerslang på og jeg har trukket på opljsninger fra dem begge. Aplysninger på stedet eller henvisninger= Den enkelte artikel gøres så vidt muligt udtømmende i den forstand, at man ikke behøver slå op i andre artikler for at nde de centrale opljsninger[ kun ved supplerende opljsninger henvises der med sml.. Cf dette princip følgern Stavevarianter af opslagsord er optaget med hver sin fulde artikel, eksempelvis Kjøvenhavnstrup og Københavnstrup. SJnonJmer er nævnt i alle artikler, der tilhører den samme sjnonjmgruppe. Zrd med fælles etjmologisk baggrund har hver en forklaring af etjmologien, eksempelvis Nørrebronx og Sønderbronx. Etymologi \ed nogle ord, der er uigennemskuelige eller har en interessant etjmologi, har jeg indsat opljsninger om denne. Intentionen er at give svar på brugerens umiddelbare undrenn Hvad er baggrunden for ordet eller udtrjkketu ZplJsningerne kan ff vedrøre ord fra dialekt, ældre dansk, fremmede sprog, ord dannet ved kombination af ere ord, realia eller eufemistisk brug. =#&&%08&20 Bogan, LvanN Københavns gadenavne \ fra Kokkedal til Ishøj og Dragør til Vær løse. PJngeN Bogans Sorlag, 1. udg., udg med afsnit om øgenavne. Bom, Kaj E G Dansk folkevid i stednavne, in SalmonsenN Leksikon- Tidsskrift KøbenhavnN t.h. Schultv. Sp Bom, Kaj E1955G Slang, in Dansk i dag. KøbenhavnN L. Rangels SorlagN Dalberg, \ibeke, Bente Holmberg, Bent tørgensen w Inge Rohlert E1976G aavngivning med slangstednavne, in Ortnamn och samhälle: aspekter, begrepp, metoder: rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum april azjac-rapporter 10. Dalberg, \ibeke m.. Ered.G. Mppsala N aordiska samarbetskommitthn fxr aamnforskningn Dalvell,!om w!errj \ictor Ered.G E2008G The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English. aew eork, aen joutledge. Hasund, Ingrid Kristine E2006G Slang. ZsloN Kunnskapsforlaget.

8 284 Torben Christiansen A6(>0&#9$%0("%-('&%-')%&%./%$'%0(#(,0-),.%/ Forklaring til artiklerne Zrdbogsartiklerne er justeret og forkortet, så de kun indeholder det, som er relevant i nærværende artikel. Dog er henvisninger og sjnonjmer bevaret. Lmneangivelser som fodb. og geogr. står dels for fagsprog inden for et emne EfF bur Efodb.G O målg, dels for emneområde alene EfF Nørrebrosten Egeogr.G O aørrebrog. { udtrjk " citat. (itater er rettet til korrekt ortogra. Mdeladelser i citat er markeret med.. Indskud er markeret med y z. Pinjebrud er markeret med ] # etjmologi eller encjklopædisk opljsning >/8&,"#.8-% proprium Egeogr.G aiels Hemmingsens _ade, ved Helligåndskirken i Københavns centrum " Sor et par år siden blev det foreslået, at gaden yaiels Hemmingsens _adez skulle døbes om på nj, denne gang til Cnatomigade. Hotiveringen var den, at man her ser QKvindernes BJgningVi EHistoriske meddelelser om København U Årbog 1951, WWW. absalon.nu 2009G[ # aiels Hemmingsens _ade hed indtil 1881 Pille Helliggejststræde[ Kvindernes BJgning blev taget i brug i ,&%9 sb. { -%&('&,0%(84,&%9 Egeogr., narko.g salgssted for piller og metadon bag Hovedbanegården i København " Ln lille fangst i det, som politiet i København kalder for ndet store apotek^ bag Hovedbanegården, hvor man kan købe piller i alle afskjgninger, endte med at blive til en noget større affære. EPolitiken G[ sml. det skarpe hjørne. )8/8/ sb. { -%/(0?-/%()8/8/ Egeogr., økon.g de økonomisk relativt tilbagestående dele af DanmarkN aordjjlland, \estjjlland, de sjdligste dele af tjlland og derne samt Bornholm " Hand og mand imellem siger vi med et grumt smil, at København ligger i Svensk (ongo, og når vi tager hjem fra hovedstadens larm og os til den friske gjlleluft i vores del af den rådne banan, sjnes vi, at det godt nok er sjnd for københavnerne, at de må blive tilbage. EWWW.jp.dk 2009G[ sml. den fede pølse. # den rådne banann De nævnte dele af Danmark har form som en proprium bf. Egeogr.G bruges om en stejl bakke, bl.a. ved jågeleje og \ejbj Strand i

9 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog aordsjælland samt i skønlitteratur " teg koblede mig forholdsvis hurtigt til en gruppe og vi arbejdede os op igennem aordsjælland til jågeleje. Her mødte vi første forhindringn Benbrækkerbakken. Det gik faktisk udmærket halvvejs op, da jeg så begik den fejl at lægge for meget vægt på forhjulet. Baghjulet skred ud og jeg måtte stå af og trække op. EWWW.carstenovergaard. dk proprium bf. Egeogr.G en del af (hristianshavn i København omkring gaderne Prin - sessegade, Burmeistergade og Bro - bergsgade, opfattet som et udkantsområde af (hristianshavn " I ere år har (hristianshavn i miljøtra kugen haft fokus på kreativ og alternativ brug af gaderne uden de mange biler og på kanalernes liv eller mangel på samme. au er det på tide at afprøve nogle gennemdiskuterede tra kforsøg i Benenden.. EChristianshavneren september 2005, WWW. christianshavnslokalraad.dk 2005G. )#)%$)<$&% sb. Egeogr., relig.g områder i tjlland med mange aktive kristne " Han valgte at blive i det omrejsende cirkus, hvor han også optrådte som øksekaster og offer i et angreb på en diligencen Qteg blev skudt af hesten to gange om dagen c undtagen søndag, for vi var i bibel bæltetv. EWWW.amtsavisen.dk proprium Egeogr.G bruges om et kvarter med mange ind vandrere " Disse blev hurtigt fjldt med indvandrere, fra Zdense Kommune s Cf samme grund er dette bjggeri i dag kendt som Bagdad, og blandt enkelte mennesker Bistandbul s ta det sidste siger vel sig selv s EWWW. parlamentet.dk 2004G[ synonym: Pille Bagdad[ # dannet af bistand Istanbul proprium(bf. Egeogr.G Islands BrJgge, et kvarter ved Københavns havn, nær ved Pangebro " I januar 1943 k BrJggen rigtigt at mærke, at der var krig. Lnglænderne bombede BwR på (hristianshavn, men ved en fejl blev der smidt bomber på BrJggen i _unløgsgade og i ajalsgade. EWWW.lavdet.dk 2009G[ # navnet Islands Brygge skjldes, at både til Island lagde til i nærheden. )* sb. { )*%/'(-2""%'&%(BCD0/% Egeogr.G hjørnet af Store Kannikestræde og Siolstræde EQfjolsstrædeVG i København " _limrende konceptn aaboløs ygade i Københavnz. Så slipper man da for konstant at skulle banke på væggen for at få dem til at skrue ned derindei ysvarnz Hin egen favorit er hjørnet af Store KanIkkestræde og Siolsstræde, bjens dummeste hjørne. EWWW.emme.dk 2004G. E> proprium Egeogr.G fristaden (hristiania på (hristianshavn i København " Lllevilde elektrikere søges til (hristianias BJggekontor.. Du behø ves ikke være (Cnit, men du skal have kendskab til (C, og du skal kunne arbejde hverdage mellem kl EUgespejlet Christiania 44]2006G[

10 286 Torben Christiansen synonymn Staden[ # navnet Christiania spiller både på Christianshavn og det gamle navn på Zslo, Christiania Ebrugt , efter 1877 skrevet KristianiaG. EB,9,$8-%90*-'%& proprium(bf. Egeogr.G krjdset Ballerup BJvej ESrederikssundsvejG c jing 4 i Ballerup " QKan ministeren bekræfte, at det under alle omstændigheder, uan set beslutningen om Srederikssund motorvej, snart bliver nødvendigt at bjgge en niveaufri skæring i det store krjds i Ballerup EQ(hokoladekrJdsetVG.V EWWW.folketinget. dk 2002G[ # dette krjds ligger tæt på!oms _ruppen E!oms SabrikkerG, der bl.a. fremstiller chokolade. E,$- F8G8## proprium Egeogr., sportg!hjs vestkjst, der er velegnet til sur ng " Surfere kalder kjsten ved!hj for (old HaWaii. \indretningen og bølgerne skaber de perfekte betingelser for både Windsurfere, bræt surfere og kitesurfere. Det er som HaWaii c bare koldere. EWWW. skovognatur.dk 2009G. EHF proprium Egeogr.G København " jjanair planlægger Jvninger til (PH inden for 6-12 måneder. EWWW. forum.scanair.no 2008G[ synonym: KBH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Københavnstrup[ # stammer formentlig fra CPH E(openhagenG som betegnelse for Københavns Pufthavn Kastrup. 78""%0%/ proprium(bf. Egeogr.G Damhussøen mellem jødovre og \anløse i København " Han kan tage i Damhus!ivoliet og en tur rundt om Dammeren er jo også noget man kan gøre i jødovre. EWWW.mingler.dk 2007G. 78//%18/. proprium Egeogr.G Danmark " Hen under alle omstændigheder var det en musikrevolution i Dan nevang, da den dansksprogede n_asolin^ 1^ kom på gaden i 1971 og året efter blev overtrumfet af n_asolin^ 2^. EPolitiken G[ synonym: DK, dronningeriget, konge riget, Hor Danmark. 7%/(',0&%(!(098/& proprium Egeogr.G et område på indre aørrebro i København, omkranset af /boulevarden, _riffenfeldsgade, aør re brogade og Peblingesøen[ om rå det har været præget af spekula tionsbjggeri fra slutningen af 1800-tallet med ejendomme, der havde op til ere baghuse " Hange gamle ejendomme i Sorte Sirkant var rene brandfælder. Mden bagtrapper, med stribevis af korridorlejligheder og en hovedtrappe, som ikke blot var smal, men hvor trappetrinnene også var frønnede og måske endda knækkede eller manglede sine steder. E!ine LibJN Til tjeneste, 103G[ # efter en saneringsplan fra 1971, hvor området var markeret med sortbrun farve. 7%&(ID-%(F81 proprium Egeogr.G sø, der ligger på \estre Kirkegård i København, omgivet af grave med prominente socialdemokratiske politikere og fagforeningsfolk, ff statsminister

11 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog !hor vald Stauning og Hichael PJngsie, medstifter af Dansk Crbejdsmandsforbund " Sra Stauning og frem Eefter 1910G ligger partilederne på \estre Kirkegård omkring søen EQDet jøde HavVG. EArbejderhistorie 1]2006G. 7C<1$%D%/ proprium(bf. ( 5(Egeogr.G Cmager " Hvem skal tilmeldes Cmager (lassicu ysvarnz Det er sgu lang tid siden jeg har været på Cmager, så jeg er også med på en tur til Djævleøen. EWWW.mcv.dk 2005G[ synonym: Porteøen[ ( :(Egeogr.G Sjælland " Sor godt et par år siden blev jeg QtvungetV til Djævleøen for at begjnde på djrlægestudiet, hvilket jeg dog ikke har fortrudt, da jeg er faldet godt til på QtJdeoasenV. Det eneste problem er dog tiden som gør at jeg ikke altid får a øb for at komme på jagt da jeg ikke har noget jagt på Sjælland... EWWW.riffeljagt. com 2005G[ synonym: Svensk (ongo, den[ # efter Djævleøen Eele du DiableG, en lille ø ud for Sransk _ujana i SJdamerika[ øen var fransk straffekoloni [ den franske of cer Clfred DreJfus sad her [ klimaet er usundt og ugt umulig, deraf navnet. 7; proprium Egeogr.G Danmark " Rooola, har lige overstået engelsk skriftlig eksamen.. Suuck den var easj, skrev om nummer 3, som var man skulle skrive et brev til en udenlandsk person der kom til DK og man skulle fortælle lidt om hverdagslivet i DK og sådan s EWWW.hol.dk 2003G[ synonym: Dannevang, dronningeriget, kongeriget, Hor Danmark. -0,//#/.%0#.%& sb. bf. Egeogr.G Danmark " Det er sådan på grund af jordens rotation om sin egen akse, at solen ved /rsdale dukker en halv time tidligere frem af horisonten end ved Blåvand i \estjjlland. Så tag bare fra og njd oplevelserne i dette hjørne af Danmark, der ikke kender sin mage andre steder i dronningeriget. EWWW. naturbornholm.dk 2007G[ synonym: Dannevang, DK, kongeriget, Hor Danmark. J8$-4?9/< >$$K proprium Egeogr.G forvanskning af Falkoner Allé på Srederiksberg i København " Så kører det møgkort c det bliver alligevel arkiveret lodret næste gang jeg kommer i nærheden af Saldpåknæ Clle c det ballade gider jeg ikke mere. EWWW.eksperten.dk 2000G. J$2%484#0%& proprium(bf. ( 5( Egeogr.G badestrand ved (harlottenlund nord for København " De marcherede stille videre. Skov vejen slog en bue hen langs (harlottenlund Slots hvide stalde og drejede så lige ned mod Strandvejen. Hed ht kunne de se helt ud af skoven, ud over den lille, kunstige sandbred QSluepapiretV og det blå sund med Hiddelgrundsfortet. E!om KristensenN Hærværk, 118G[ ( :( Egeogr.G badestrand ved Bellevue i Klampenborg nord for København med faciliteter tegnet af arkitekten Crne tacobsen[ ibrugtaget kl. 7 om

12 288 Torben Christiansen morgenen den 19. juni 1932 Edet var hundekoldtg " Bellevue, også kaldet QSluepapiretV, er stedet der vrimler med dejlige solbade-babes og friske bade-fjre på de varme sommerdage. EWWW.redningsvej45.dk 2008G[ # et! uepapir er klæbrigt papir, der bruges til at fange uer og evt. dræbe dem. L8-%/ proprium(bf. ( 5( Egeogr.G tomfru Cne _ade, der ligger i den gamle del af /lborg og huser mange værtshuse og restauranter " Lt skilt ved værtshuset Promenaden, Kastetvej, CalborgN Hvorfor tage ecstasj i Q_adenV når man kan få øl til en 10^er på Promenaden. EWWW.berlingske.dk 2003G[ ( :( Egeogr.G Istedgade på \esterbro i København " Ln opmuntrende hilsen fra virkeligheden som Hus Sorbi-sælgerN.. teg bevæger mig fortrøstningsfuldt op ad QgadenV EIstedgadeG. Her bor så mange dejlige og søde mennesker. EHus forbi 58, 2007G[ synonym: Strassen. L8M8'&0#)%/ proprium sb. Egeogr.G Srederikshavn Kommune " Beklager meget kære bjråd c jeg mangler en meget mere mar kant optræden i denne sag c omkring Ckutberedskab aord østvendsjssel c Q_avastribenV Sre - de rikshavn Kommune samt om sik kerhed via transport med Salck eller et nødberedskab med en døgnlægeambulance i Srederikshavn. ENordjyske Stiftstidende G[ # efter kommunens lange og smalle form. L%//%0%/ proprium(bf. Egeogr.G _enforeningspladsen i aordvestkvarteret i København " \andalisme c hærværk på _ennereni.. Ln forbipasserende ældre dame, Ldel Parsen bemærkede d kl , at der blev forøvet hærværk mod bagsiden af statuen på _en foreningspladsen i København. Ldel Parsen.. udtaler, at hærværket er så groft, og at det er ren vandalisme over for et af _enforeningspladsens betjdeligste nationale klenodier, som turister fra hele Bellahøj (ampingplads kommer for at bese. EWWW.genneren.dk 2006G[ # _enforeningspladsen har fået sit navn til minde om genforeningen med SønderjJlland i L0,2/-(NO proprium Egeogr.G den tomme grund efter rjdningen af Mngdomshuset på tagtvej 69 i København, 2007 " _odt 200 feststemte mennesker havde ved tiden fredag aften forsamlet sig på den tomme bjggegrund på tagtvej 69, der tidligere husede Mngdomshuset c et område der af de unge allerede er blevet døbt n_round 69^ med henvisning til aew eork (itjs n_round fero^ hvor!win!owers stræbte mod himlen indtil terrorangrebet den 11. september EWWW.ekstrabladet.dk 2007G[ sml. Mngeren. LP'&0%/.%/ proprium(bf. Egeogr.G \ejlefjordbroen " } jegitse.. stammer fra, og bor fortsat i!rekantområdet c du ved der hvor _-strengen forbinder til Bredballe. EWWW.slagtenhelligko.dk 2005G[ # navnet skjldes, at \ejlefjordbroen

13 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog forbinder Bredballe Ei \ejles østlige delg med!rekantområdet. L2$-)8C%0' H$8-' proprium Egeogr.G _uldbergs Plads på aørrebro i København " Som overborgmester er der al mulig grund til at skride ind over for en eventuel Jtning af Mngdomshuset til Stevnsgade Skole.. Se lidt på området, snak med beboerne, nd ud af om folk i forvejen er begejstrede for _uldbergs Plads Ei folkemunde kaldet _uldbajers Plads eller Hunde toilettetg og om de er stemte for endnu en politisk falliterklæring i deres lokalmiljø.. EWWW.paagaden.dk 2007G[ # _uldbergs Plads og _uldbergsgade er navngivet efter forfatteren, professor Frederik Høegh-Guldberg E G, der i begjndelsen af 1800-tallet opførte en villa i området. L2$-9*'&%/ proprium(bf. Egeogr.G beboet del af SJdhavnen i Køben havn " _uldkjsten har fået sit ne navn, fordi der er havudsigt og pænere huse end i Porterenden bagved. EWWW.bt.dk 2001G[ sml. Porterenden. F8""%0'$8.' >$$K proprium Egeogr.G Bredgade i København " Bruun jasmussen har solgt sine ejendomme i Bredgade c også kendt som Hammerslags Cllh c og lejer sig nu ind i lokalerne, hvor der fortsat skal afholdes traditionelle auktioner. EPolitiken G[ # navnet henviser til auktionshuse i Bredgade og skjldes nok også navne-ligheden med den nærliggende Dag Hammarskjflds Allé EDag Hammarskjxld E G, svensk diplomat og generalsekretær for SaG. F81/%/ proprium(bf. Egeogr.G bjdelen (hristianshavn i København " eo, jeg^ fra ] Havnen c vi snakker Danmarks svar på Cmsterdam.. Etokeren Etesper DahlGN QHavnenV, tokerenn Alpha han, 2003G[ # Christianshavn er opkaldt efter (hristian den 4. E G, der stod bag anlæggelsen af bjdelen. BCD0/% sb. { -%&( '9804%( BCD0/% Egeogr., narko.g hjørnet af Istedgade og (olbjørnsensgade bag Københavns Hovedbanegård, et mødested for stofmisbrugere " ndet skarpe hjørne^ på hjørnet af (olbjørnsensgade og Istedgade nær Københavns Hovedbanegård var altid blokeret af omkring narkomaner. EPolitiken G[ sml. det store apotek. B,1%-$8/-%& sb. bf. Egeogr.G tjlland " (hristiania skal tage godt imod gæster og turister, også selvom de er fra hovedlandet. Det er simpelthen for eremitagtigt sært, hvis man ikke kan tåle, at københavnere, damer med blåt hår, skolebørn og jjder bruger (hristiania. EUgespejlet Christiania 44]2006G[ sml. det mørke tjlland[ # hovedlandet er kendt fra H.(. Cndersens QtJlland mellem tvende havev E1859GN QtJlland, du er hovedlandet ] højland med skovensomhediv. Q*$$8/- proprium { -%&("D09%(Q*$$8/-

14 290 Torben Christiansen Egeogr.G tjlland, evt. betragtet som en uopljst, tilbagestående landsdel " Hange spørger mig hvordan det er at være i det mørke tjlland og det er lidt sjovt når mit postnummer er 8544 Hørkei EWWW.sethjensen. blogspot.com 2006G[ sml. hovedlandet. Q*$$8/-' 9#09%.?0- proprium Egeogr.G Horsens " I 2005 blev BJplanprisen tildelt Horsens Kommune.. I motivationen for prisuddelingen lægges der vægt på at kommunen på overbevisende måde har vendt billedet af bjen fra QtJllands kirkegårdv og QSængselsbJenV til en bj, der fremstår djnamisk, oplevelsesrig og kvalitetsbevidst c også på det fjsiske område. EWWW.bJplanlab.dk 2010G. proprium Egeogr.G København " /rhusparkour til KBH.. Sre dag d. 18. maj er der igen i år DSB-døgn.. Det betjder at for kun 100 kr. kan man rejse så meget med tog som man vil i et helt døgni Derfor sjnes jeg at vi skal udnjtte det og tage til KBH for at træne]jamme med folkene derovrei EWWW.aarhusparkour.dk 2007G[ synonym: (PH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Københavnstrup. ;CD)%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Ln nj kvalitets- og skattereform blev i dag præsenteret hos de ne herrer i Kjøbenhavnstrup, og hvilken reform det blev s De rige bliver rigere.. EWWW.dasvimmer.blogbar. dk 2007G[ synonym: (PH, KBH, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Køben havnstrup. ;CD1%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Pind træder tilbage i Kjøvenhavnstrup. \enstres resultat i jittograd... øh Kjøvenhavnstrup, var jo alt andet end fremragende. Som konsekvens har \enstres kandidat til overborgmester-posten Søren Pind valgt at træde tilbage. EWWW. vurueckgeschossen.blogspot.com 2005G[ synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, København strup[ # Rittograd hentjder til jitt Bjerregaard, overborgmester i København ;CDG%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Pivets vej i KjøWenhavnstrup.. ta det er!agensvej vi snakker om og hvorfor bliver den så kaldt Qlivets vejvuuu Det gør den såmænd fordi den starter ved fødeklinikken ved jiget og slutter ved kapellet på Bispebjerg Kirkegård. EWWW.blogdJn.tv2.dk 2008G[ synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, Københavnstrup. 9$#44%D%/ sb. bf. Egeogr.G Bornholm " \ognmænd sure over, at Born - holmsfærgen går i land.. Bornholmstra kken skal til at drive vognmandsforretning på klippeøen c og det bekjmrer de andre vognmænd. EPolitiken G[ synonym: solskinsøen, dstersøens

15 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog perle. ;$#'&%098/8$%/ proprium(bf. Egeogr.G Pimfjorden " Lnhver der kender til de gode gamle aorge-vitser vil vide at Pimfjorden hedder Klisterkanalen på norsk, at lmen taws hedder Kjæmpetorsken og at et højhus hedder hjtte-påhjtte-på-hjtte. Disse vittigheder er opstået fordi man i aorge har haft en langt større tradition for at danne nje norske ord i stedet for at tilegne sig fremmedord. EWWW.hjernevasken. iblogger.org 2008G. 9,/.%0#.%& sb. bf. Egeogr.G Danmark " ncdams ~bler^ y lmz blev støttet med 27 kroner per billet fra kongerigets fælleskasse. EPolitiken G[ synonym: Dannevang, DK, dronningeriget, Hor Danmark. ;081$%.?0-%/ proprium bf. Egeogr., sø., hist., under 1. og 2. verdenskrigg Isefjorden " I de følgende år yefter 1940z var aiels tuel udrustet til uddannelsesskib med en reduceret besætning på ca. 200 mand. Skibets togter gik for det meste til Isefjorden efter mere eller mindre aftale med den tjske besættelsesmagt.. Isefjorden blev derfor i disse år af åden betegnet som Kravlegården. EWWW. vragguiden.dk 2010G. ;D)%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Pad være med at kalde København for Københavnstrupi Kom nuuu, inviter jeres venneri ND EWWW. facebook.com 2010G[ synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup. =%"B2$ proprium Egeogr.G Pemvig " Køn pige alder 17 men bliver 18 den 22. august drikker men kun lidt festrjger kun bor i en lille bj ved navn Pemvig EPemhulG men ellers er jeg en meget frisk pige.. som er meget frisk på en lille chat oss selv om den er lidt fræk.. EWWW. komogvind.dk 2010G[ sml. \ordinghul. proprium Egeogr.G bruges om et kvarter med mange indvandrere " Det er mange år siden, ideen om Pittle Istanbul blev lanceret, ljnhurtigt tog det dog den drejning, at folk sagde nbistandbul^. Zg så er tjrkerne ikke længere sjnonjm med ertallet af borgere i \ollsmose, mange vil med rette spørgen Hvorfor ikke npille Bagdad^ eller npille Beirut^ eller npille Hogadishu^u EWWW.24timerFtra.dk 2007G[ synonym: Bistandbul. =#$$% R0B2' proprium Egeogr.G området omkring Sankt Hans!orv på aørrebro i København " _uiden Pille /rhus er midt på aørrebro. Zmrådet omkring Sankt Hans!orv bliver invaderet af til Jttende jjder. ibela.dk viser vejen til den københavnske miniversion af Smilets BJ. EWWW.ibJen.dk 2007G. =#1%&'(1%C proprium Egeogr.G!agensvej på aørrebro og i aordvestkvarteret i København " qpivets vejr kalder min farmor Bodil!agensvej for, fordi folk fødes på jigshospitalet i den ene ende af vejen og bliver begravet på Bispebjerg Kirkegård i den anden

16 292 Torben Christiansen ende. EDJ PlambeckN Texas rose, 156G[ # Tagensvej er opkaldt efter!agenshus, der k navn efter opsjnsmanden!age aielsen Edød 1710G. =,0&%0%/-%/ proprium(bf. Egeogr.G beboet område langs kanaler ved Haveforeningen HusikbJen i Københavns SJdhavn " \est for!ippen ligger have foreningen HusikbJen c og langs vandet ndes en række interimistiske boliger, som faktisk bruges til helårsbeboelse c populært kaldes stedet Porterenden eller _uldkjsten. EKongens Enghave Tippen EpjeceGG[ sml. _uldkjsten. =,0&%D%/ proprium(bf. Egeogr.G Cmager " teg er morsingbo aka yalso known asz tjde med meget stort t, men er på mjstisk vis havnet på Djævleøen og så endda på Porteøen derovre aka Cmager. EWWW.gaming.dk 2007G[ synonym: Djævleøen[ # Cmager modtog tidligere natrenovation, dvs. latrin, fra København. S8*,//8#'%9180&%0%& proprium(bf. Egeogr.G kvarter nær Kongens ajtorv i København med gaderne Pakse gade og de nu forsvundne Hum mergade og Størestræde ".. de indlogerede sønnen i denne berjgtede gamle bjdel omkring Hummer- og PaFegade, dette Sodoma, der af bjens unge og gamle levemænd med en hentjdning til disse gadenavne havde fået kælenavnet QHaJonnaisekvarteretV. EHenrik PontoppidanN Hamskifte, 2008G. S#/%3%$&%& proprium(bf. Egeogr., spir.g kvarteret omkring Kongens ajtorv og aikolaj Plads i København, hvor der ligger mange værtshuse " Som alle andre redaktioner k også vi jævnligt besøg af døgnets poeter.. der for en kort stund fjernede sig fra Hinefeltets inspirationskilder for at tilbjde os bevingede ord mod kontant afregning. EPalle KochN :ens tid var : brudstykker af en mediedegns dagbog, 11G. S,0(78/"809 proprium Egeogr.G Danmark " Hed ekstrapost fra land til land var de for øjne nået til den lange rejses udgangspunkt.. Han var igen i Hor Danmarks trjgge favn. EPalle KochN :ens tid var : brudstykker af en mediedegns dagbog, 136G[ synonym: Dannevang, DK, dronningeriget, kongeriget. T8.8'89# proprium Egeogr.G aakskov " 22]2 2006, 15N33, SkrevN SLK, fran aakskov. ta Kopifestival 2006 er fastsat til d. 19]8, der foreligger endnu ikke noget program. ysvarnz \olbeat i aagasaki igeniiii Det er fandeme en fucking god njhed. Det holder for hårdt. See Jou. EWWW. hm88.dk 2006G. T8#0,)# proprium Egeogr.G ar. CabJ Epå FynG " Søndag var kun!eam Beine mødt op i det dejlige vejr c direkte til SJn og kurs mod aairobi Ear. CabJG i modvind O gejlet. Steil ist geil men nu ved vi at _egenwind ist auch geiliii EWWW.teambeine.de 2008G. T,0-$<-%01%'& proprium Egeogr.G aordvestkvarteret i København, opfattet som et kvarter præget af sociale problemer

17 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog " Selv aordlædervest er pæn i sne. Har været ude med snot og mobiltelefon og ta^ lidt billeder. EWWW.copenhagendailJ.blogspot. com 2005G[ synonym: aordværst. T,0-1<0'& proprium Egeogr.G aordvestkvarteret i København, opfattet som et kvarter præget af sociale problemer " Postnummeret hedder 2200 aørrebronf c men det er nok så meget på kanten af aordværst som man kan komme og uh hvor jeg glæder migi EWWW.schjelde.Wordpress.com 2007G[ synonym: aordlædervest. TD00%)0,/U proprium Egeogr.G bjdelen aørrebro i København " Suck LM, Bekæmp politistaten og ulæselige arabiske statements. aørrebronf bj night. EPeter _rønlundn Sub-land, 48G[ synonym: aørrebrosten[ sml. SønderbronF, \esterbronf, dster bronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i TD00%)0,'&%/ proprium Egeogr.G bjdelen aørrebro i København "!usind tak for invitationen, som vi lige har fået ind ad døren. \i kommer naturligvis gerne og vil gerne booke os ind på Hotel PJbJ, hvis vi kan c vi har desværre hverken camper eller teltii K.h. os fra aørrebrosten. EWWW.lJbJ.smartlog.dk 2007G[ synonym: aørrebronf[ sml. SønderbronF, \esterbronf, dsterbronf. H%'&%./%/ proprium(bf. Egeogr.G forvanskning af Vestegnen, vest for København, hvor bl.a. BrøndbJerne ligger Ebruges ofte i forbindelse med Brøndby IF og klubbens fansg " Hvor er jeg efterhånden træt af folk der kalder BrøndbJ for BundbJ, \estegnen for Pestegnen osv... teg sjnes de este S(K-fans bruger hver eneste chance de kan for at svine BIS til. Han ser da ikke BIS-fans kalde S(K for Su(K konstant, velu EWWW. bold.dk 2008G[ sml. pomfritbæltet. H#432.$%9180&%0%& proprium(bf. Egeogr.G bruges om et kvarter, hvor gaderne er opkaldt efter fugle, ff i København og /rhus " De barakker, du boede i, var fra begjndelsen af 1920^erne.. Du skriver, at I boede i barakkerne fra I 1945 var de este Jttet ned i qsangergårdenr i qpipfuglekvarteretr i aordvestkvarteret, i karreen!ornsangervej og jørsangervej op mod _røndalsvængets Skole. Zg der blev din familie boende. ENyt fra lokalhistorien 79, 2010G[ synonymn Pipkvarteret. H#49180&%0%& proprium(bf. Egeogr.G bruges om et kvarter, hvor gaderne er opkaldt efter fugle[ ndes i ere danske bjer, ff i /rhus og \iborg samt i aordvestkvarteret og på Srederiksberg i København " Kærsangervej. \ej i den njere del af QSuglekvarteretV c eller QPipkvarteretV c sjd for Holste brovej. EWWW.viborghistorie.dk 2008G[ synonymn Pipfuglekvarteret[

18 294 Torben Christiansen sml. pipkvarter. H#''%0%/-%/ proprium(bf. Egeogr.G kvarteret i det indre København omkring Sankt Peders Stræde,!eglgårdsstræde og Pars lejsstræde " Zg så havde han y_eorge Stretonz den første Superlove nede i Pæderstræde, og så Jttede han hen i Pisserenden. Der begjndte han så at opfordre forskellige folk, som hørte til i det miljø, til at skrive. EBente Hansen m..n Dengang i 60 erne, 128G[ synonym: jenden[ # efter stank af affald fra en åben rendesten, før der blev kloakeret. H$8.%$'% proprium Egeogr.G forvanskning af Slagelse " Hele Slagelse bør udnævnes til øjenbæ nummer 1. Det Jder med af fald. _rønne områder er få og mange er upassede.. Som forholdsvis njtil Jttet er jeg stadig målløs og har endda oprettet en gruppe på Sacebook Q_ør Plagelse til SlagelseV. EWWW.tv2east.dk 2009G[ # allerede H.(. Cndersen E G kaldte Slagelse, hvor han gik i den strenge latinskole, for Plagelse. H$D0%'2/- proprium Egeogr.G forvanskning af /resund " Har kun haft fødderne i Pløresund i år. Lgentlig noget kjllingeri, jeg har både svømmet og badet i kolde, norske fjorde, 16 grader burde føles varmt og tillokkende. EWWW. ellengarne.dk 2006G[ synonym: Sundet. 4,"30#&)<$&%& sb. bf. Egeogr.G områder vest for København " _lostrups borgmester Søren Lne mark ESG stiller op til sin tredje periode i spidsen for kommunen på den københavnske vestegn Eaka yalso known asz QpomfritbæltetVG. EWWW.dansk-politik.dk 2009G[ sml. Pestegnen, WhiskJbæltet. H2'B%0(!&0%%& proprium Egeogr., narko.g gade med hashud salg i fristaden (hristiania i København " Pusher Street. Hashboden fra (hristiania er blandt de ting, som har Lnestående aational BetJdning, ifølge museumsfolkene.. EPolitiken G. H<0%9D)#/. proprium Egeogr.G bruges om en lille søvnig provinsbj " aår noget er tjpisk dansk, taler vi om pæredansk, og man kan ikke forestille sig noget mere provinsielt i nedsættende betjdning end Pærekøbing. EWWW.idenJt.dk 2000G[ synonym: ække, Snolderød. 4D$'% sb. { -%/(3%-%(4D$'% Egeogr., økon.g det velstående bælte af bjer langs den østjjske motorvej " Hedensted Kirke ligger som en lille juvel midt i den fede pølse. Den fede pølse kaldes det bælte af bjer og bjlignende bebjggelser der vokser op omkring den jjske motorvej fra grænsen og til /lborg. Store fabriksbjgninger, kæmpemæssige køle huse og transportcentraler med tu sindvis af lastbiler og prangende glas palæer for tidens nje gudern luk susbilerne i guld og sølv. EWWW. stopogse.dk 2008G[ sml. den rådne banan. I%/-%/ proprium(bf. Egeogr.G kortform af Pisserenden, kvarteret i det indre København omkring Sankt Peders Stræde,!egl-

19 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog gårdsstræde og Parslejsstræde ".. jeg skulle være n mand med taglejlighed i Pisserenden.. Lfter et opbjggegligt møde slentrede vi op i jenden for at kontrollere, at lejligheden var de tingljste 32 kvadratmeter. EPolitiken G[ synonym: Pisserenden. I2&%/ proprium(bf. Egeogr.G betegnelse for Strøget i København, anvendt i 1800-tallet " Strækningen fra Kongens ajtorv til jådhuspladsen blev kaldt Strøget fra omkring 1890.!idligere havde man brugt betegnelsen juten om denne strækning. I november 1962 blev den omdannet til gågade.. EWWW.kulturarv.dk 2010G. I?--%0%/ proprium(bf. Egeogr.G jådhuspladsen i København " \i glæder os til igen at tromme solen frem på turen fra aørrebrohallen til jådderen. EWWW.hJllebergdesign.dk 2007G. '#-% sb. { -%/(30<99%('#-% Egeogr.G den nordlige side af ajhavn i København med mange værtshuse " Historisk er ajhavn kendt for, at den ene side af havnen var den frække side, hvor sømænd gik på land og opsøgte de prostituerede kvinder. Den anden side af ajhavn var den ne, kulturelle side[ her hvor (harlottenborg MdstillingsbJgning ligger. EWWW.kunstdk.dk 2008G.!#$9%',./%& proprium(bf. Egeogr.G Brenderup sogn på SJn " Ln læskende kombination af humle og frugtavl skabte sammen med tobaksafgrøder en velstand, der gav Brenderup tilnavnet QSilkesognetV. c Det navn k sognet, fordi bondekonerne gik klædt lige så godt som de ne damer, fortæller Søren Skov. EWWW.fJens.dk 2008G.!98/-%0)0,/U proprium Egeogr.G Skanderborg " BostedN lille lortebj som hedder jji men bruger næsten al min tid i SkanderbronF. EWWW.maestro.vip. hot.dk 2008G[ synonym: Skanderleipvig[ sml. aørrebronf, SønderbronF, \esterbronf, dsterbronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i 1641.!98/-%0$%#4M#. proprium Egeogr., hist., under 2. verdenskrigg Skanderborg " Det varede dog ikke længe, før cjklen blev en njttig ven, når man skulle rundt i bjen. aår mor tog os med til QSkanderleipvigV, var det også pr. cjkel.. Hålene for cjkelturene kunne som nævnt være Skanderborg, for der var Kino. Lllers var det _ram, hvor vores mor mor og morfar boede, eller en dagsekspedition til Zdder og måske videre til stranden i Saksild. EWWW. stillinglokalhistorie.dk 2007G[ synonym: SkanderbronF[ # Skanderleipzig hentjder enten til Skanderborg som handelsbj eller til, at det tjske PuftWaffe pr indrettede sit administrative hovedkvarter for Danmark i Skanderborg.!"#$%&'()* proprium Egeogr.G /rhus

20 296 Torben Christiansen " Hed en beskæftigelsesprocent på hele 96 i 2003 er kunsthistorie på KM ykøbenhavns Mniversitetz en klar vinder blandt humanistfagene. Hen i /rhus ser det anderledes ud. Den tilsvarende beskæftigelsesprocent i smilets bj er rekordlav med kun 31 procent beskæftigede kandidater. E:agisterbladet 9]2006G[ # sloganet fremkom efter et bestjrelsesmøde i Carhus!uristforening den 17. marts 1938.!/,$-%0D- proprium Egeogr.G bruges om en lille søvnig provinsbj " Der var engang en lille bj, der hed Snolderød. I bjen var der tre cjkelhandlere. De konkurrerede på livet løs.. au havde den ene af dem c cjkelhandler Sælg c imidlertid skærpet konkurrencen. Han var begjndt at reparere cjkler ganske gratis. EWWW.langsted.dk 2008G[ synonym: ække, Pærekøbing. ',$'9#/'D%/ sb. bf. Egeogr.G Bornholm " Sra april til september er der gennemsnitligt ere solskinstimer på Bornholm end i resten af landet. _runden er, at der bliver dannet færre skjer over Bornholm, fordi den lille ø er omgivet af et stort hav. Det er således ikke for ingenting, at Bornholm bliver kaldt for solskinsøen. EWWW.bornholm.info 2009G[ synonym: klippeøen, dstersøens Perle.!&8-%/ proprium(bf. Egeogr.G fristaden (hristiania på (hristianshavn i København, etab - leret i 1971 i den tidligere Bådsmandsstrædes Kaserne " Qta, altså s øhm, jeg var til en fest ude på s øhm s Staden..V EPeter _rønlundn Sub-land, 149G[ synonym: (C.!&,09(V'$8/- proprium Egeogr.G Sanø " Hen ~røs skibe blev kaldt Q_råspurveneV, fordi de var små og sejlede i de indre, danske farvande. Sanøs skibe derimod var store, de var stolte, og de sejlede på de sjv verdenshave c og netop derfor bliver Sanø stadig den dag i dag kaldt QStork IslandV. EWWW.forlaget-freja. dk 2006G.!&08''%/ proprium(bf. Egeogr.G Istedgade på \esterbro i København " au er sushi-kæden Sticks^n^Sushi rjkket ind og for at sige det ligeud, så er det efterhånden ikke til at kende forskel på klientellet her i Strassen og så i Sticks^ afdeling på Strandvejen i Hellerup. EWWW.erhvervsbladet.dk 2004G[ synonym: _aden.!2/-%& proprium(bf. Egeogr.G dresund " Det var tidlig morgen uden for vinduet. Pangt nede ad vejen kom en knallert summende som en hveps.. Mde på Sundet dunkede en kutter. EPeif PanduroN Rend mig i traditionerne, 16G[ synonym: Pløresund.!1%/'9(E,/., proprium Egeogr.G Sjælland " ajt ord.!jsklands ZddeN tjlland.. Q!Jsklands ZddeV er da en gammel traver. Hen det er måske først nu, det er nået til Svensk (ongou NG EWWW. planteskaeg.smartlog.dk 2007G[ synonym: Djævleøen, den.

21 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog !*-B81'D%0/% proprium(bf. pl. Egeogr.G Polland og Salster med tilliggende øer " Polland-Salster er færdig med at være taberregion. Zpsvinget er nået til nsjdhavsøerne^. EPolitiken G.!D/-%0)0,/U proprium Egeogr.G Sønderborg ".. hvis folk spiller smart ] så er SønderbronF parat ] til at give jer alle en på hovede^, ]det bliver værre end selv _ud troede, ] så don^t fuck med ] 6400 Sønderborg. EWWW.4fun.dk 2007G[ sml. aørrebronf, SkanderbronF, \esterbronf, dsterbronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i W,2$,2'% proprium Egeogr.G forvanskning af Tølløse " teg har faktisk sunget koncert i!ølløse Kirke dengang jeg gik på Sejrgaardens efterskole. ysvarnz aå, så du har gået på efterskole i!oulouse c så er du jo ligefrem lokalkendtngi EWWW.brJllupsklar.dk 2007G. X%'&%0)0,/U proprium Egeogr.G bjdelen \esterbro i København " Det værste ved \esterbro er.. nj til Jttere, der kalder bjdelen for \esterbronf, fordi det får dem til at føle, at de er sorgløse turister på gennemrejse i en fremmed storbj. EHaise ajor og (amilla StockmannN :ichael Laudrups tænder, 220G[ sml. aørrebronf, SkanderbronF, SønderbronF, dsterbronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i X%'&%01,11,1 proprium Egeogr.G \esterhavet " au ere vi oppe i tjlland, helt ovenfor \ildmosen[ vi kunne høre Q\estervovvovV, høre, hvor det ruller, det er ganske nærved.. EH.(. CndersenN QBispen paa Børglum og hans SrændeV, 79G[ # spøgende omdannelse af Vesterhavet med fremhævelse af larmen fra bølgerne. X,0)8''%(90#.'B81/ proprium Egeogr.G gadekæret i landsbjen \orbasse sjd for Billund[ det var gøgleren QProfessorV Pabri E , egentlign tohannes Harius Dines PetersenG, der fandt på navnet[ i dag huser gadekæret en ældre ubåd[ \orbasse er en meget gammel bj, hvis historie kan følges tilbage fra Kristi fødsel " Da den store gøgler Pabri, vistnok i 1913, opfandt navnet Q\orbasse KrigshavnV gav han \orbasse et kæmpe forspring. Det er et af de første og bedste eksempler på branding af en bj. EWWW.billundkommune.dk 2009G. X,0-#/.B2$ proprium Egeogr.G \ordingborg " Han mener om han ska^ i mili i \ordinghul O \ordingborg aka yalso known asz \or dingbronf c nederen bj haha. EWWW.tWeak.dk 2004G[ sml. Pemvig. GB#'9*)<$&%& sb. bf. Egeogr., spir.g områder nord for København med djre villaer og

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere