!"#$%&'()*(+(,"('&%-')%&%./%$'%0(#(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$('40,.)02.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'()*(+(,"('&%-')%&%./%$'%0(#(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$('40,.)02."

Transkript

1 277!orben (hristiansen!"#$%&'()*(+(,"('&%-')%&%./%$'%0(#(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$('40,.)02. Smilets by, /rhus!uristforenings slogan fra 1938, er en af de stedsbetegnelser, som du vil støde på i denne artikel. I samme pr-skuffe nder vi også solskinsøen og /stersøens perle, dvs. Bornholm. Crtiklen handler om uformelle betegnelser for steder i Danmark i form af et- eller erordsbetegnelser EfF Københavnstrup, solskinsøen og /stersøens perleg. Haterialet stammer fra en ordbog over uformel sprogbrug i dansk, som jeg arbejder på. I den indledende del af artiklen knjtter jeg nogle generelle kommentarer til en del af betegnelserne, og jeg kommer ind på sammensætninger EfF amagernummerpladeg. I artiklens anden del gør jeg rede for nogle aspekter af ordbogsprojektet. Lndelig består artiklens sidste del af ordbogsartikler med omkring hundrede geogra ske betegnelser. Mdeladt af denne artikel er andre betegnelser inden for emneområ det geogra af følgende slagsn steder uden for Danmark EfF :adamgræskarg, adverbiale forbindelser EfF over thereg, indbjggerbetegnelser EfF sildeperker O bornholmerg og gennemsnitsborgere EfF IvanG. Pæserne er Jderst velkomne til at sende mig supplerende bidrag til emnet for denne artikel. 56(78/"809(02/-& Fædrelandet QRooola, har lige overstået engelsk skriftlig eksamen.. Suuck den var easj, skrev om nummer 3, som var man skulle skrive et brev til en udenlandsk person der kom til DK og man skulle fortælle lidt om hverdagslivet i DK og sådanv EWWW.hol.dk 2003G. DK kaldes Danmark i citatet med en tidstjpisk forkortelse. Cndre uformelle sjnonjmer er Dannevang, dronningeriget, kongeriget, :or Danmark. Zrdklassemæssigt er det en broget samling,

2 278 Torben Christiansen der er illustrativ for spændvidden i uformelt dansk. Pæg også mærke til, at nogle af ordenes stilværdi afhænger af konteksten[ kongeriget er ikke i sig selv uformelt, men kan bruges i en uformel sammenhæng. *andsdele \i danskere er mest kreative, når vi rakker ned, rosen har trangere kår. QClle rakkede hinanden ned ] Erakke op var der ikke no^et der hedgv, citat BennJ CndersenN QDa jeg mødte digv. _alden befordrer den sproglige op ndsomhed, og ikke mindst på nettet er lunten uhjre kort. De danske landsdele driller hinanden i al godmodighed. Set fra hovedlandet, det mørke Jylland, er Sjælland Djævleøen, eller bare /en for ikke at tale om Svensk Congo. SJn er usjnlig i denne duel. aogle njere betegnelser, der bruges om geogra sk-økonomiske forskelle, er de malende udtrjk den rådne banan over for den fede pølse. København og omegn Hovedstaden får et bondsk skær over sig i form af Kjøvenhavnstrup Emed stave]udtalevariantern Kjøbenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, KøbenhavnstrupG. Så er det mere storbjsmart at forkorte den KBH eller på engelsk CPH, vi har vel været ude at Jve! Cmager har c ligesom Sjælland c betegnelsen Djævleøen og i til gift det absolut afstandtagende Lorteøen c med historisk baggrund. den er i dette univers ikke kendt for noget positivtn amagernummerplade Ea ang lændetatoveringg, amagerkys Eskalle, stød med pandeng m.. SJd for København er Cmagers sproglige pendant Ishøj, der indgår i ishøjpalme eller ishøjspringvand Ehestehale oven på hovedetg med sjnonjmet brøndbypalme. StorbJen aew eork ENevørk, Det store æbleg er referenceram men for bjdele og hele bjer i Danmark, der nu ikke skal ende på -bro eller -borg, næh nej, det giver mere street cred med Nørre-, /ster- og Vesterbronx, og Sønderbronx og Skanderbronx er mere cool end Sønderborg og Skanderborg. _adekampe mellem demonstranter og politi er den historiske baggrund for Nørrebrosten og Ground 69, med hentjdning til aew eorks _round fero. Zg aordvestkvarteret i København konnoterer som Nordlæder vest og Nordværst til motorcjkler og sociale problemer c det er ikke her, men i mere velstillede bjdele man ser folk iført egnsdragt i form af pels. På (hristianshavn c kort og indforstået kaldet Havnen c nder vi Benenden omkring gaderne Prinsessegade, Burmeistergade og Bro-

3 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog bergsgade. KrJdser vi Prinsessegade, er vi i fristaden (hristiania, der også kaldes Staden eller blot CA. Her gurerede Pusher Street i en årrække på Kraks kort. Lt par ejendomsmæglerstenkast c og vi er på Bryggen, kort for Islands BrJgge, eller vi kan snuppe Knippelsbro over til :ayonnaisekvarteret nær Kongens ajtorv med gaderne Paksegade og de nu forsvundne Hummergade og Størestræde. Lt smut herfra ligger :inefeltet, kvarteret omkring Kongens ajtorv og aikolaj Plads, der er velforsjnet med vandingssteder. Pisserenden eller blot Renden er det ligefremme navn på kvarteret i den modsatte ende af indre bj, omkring Sankt Peders Stræde,!eglgårdsstræde og Parslejsstræde. Cndre københavnske gadenavne er Faldpåknæ Allé ESalkoner Cllh, råber på at blive omdannetig, Hammerslags Allé EBredgadeG og Strassen Eet af de få tjskinspireredeg eller Gaden EIstedgadeG c og så det fra tra kmeldingerne kendte Chokoladekrydset ved!oms Sabrikker. \ed Have foreningen HusikbJen i Københavns sjdvestkvarter kaldes et beboet område ved nogle kanaler for Lorterenden c så ljder det alligevel mere indbjdende på den nærliggende Guldkysten. Zmrådets selvbjggerhuse minder om (hristiania. Lndelsen -er er produktiv i dannelsen af uformelle ord, der også indebærer en afkortning[ det er tjpen fritter O fritidshjem. I København nder vi Dammeren EDamhussøenG, Genneren E_enforeningspladsenG og Rådderen EjådhuspladsenG. Provinsen Da jeg læste artiklen Qaavngivning med slangstednavnev af \ibeke Dalberg m.. E1976G, k jeg et par gedigne overraskelser. Den første var, at Skanderborg er blevet kaldt Skanderleipzig[ det hentjder enten til Skanderborg som handelsbj eller til, at det tjske PuftWaffe i 1944 indrettede sit administrative hovedkvarter for Danmark i Skanderborg. SJnonJmt hermed hører man nu Skanderbronx, og i SønderjJlland har vi Sønderbronx ESønderborgG. aje for mig var også Nagasaki, der bruges sporadisk om aakskov, og de charmerende Lemhul EPemvigG og Vordinghul E\ordingborgG. Den nje, smalle Srederikshavn Kommune kaldes Gazastriben, og Pimfjorden benævnes Klisterkanalen, udsprunget af norsk-vittigheder ligesom ff eksplosionsmajs EpopcornG. aede ad kjsten ud til Vestervovvov E\esterhavetG ligger surferområdet Cold Hawaii, og på den jjske østkjst ndes som allerede nævnt Smilets by E/rhusG.

4 280 Torben Christiansen 7ine favoritter aavne med ordspil, pointer og billeddannelse taler til min personlige form for humor, men der er jo frit valg for alle. Her nder vi G-strengen E\ejlefjordbroen, mellem Bredballe og!rekantområdetg, byens dummeste hjørne ESiolstræde]Store KannikestrædeG, Det Røde Hav Een sø på \estre Kirkegård i København med gravsteder for prominente socialdemokraterg og Livets vej E!agensvejG med en fødeklinik og et kapel i hver sin ende. :6(;,0&(40<'%/&8&#,/(83(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$&(-8/'9 Slang; Haterialet til denne artikel stammer som nævnt fra en ordbog over uformel sprogbrug i dansk, som jeg arbejder på. Mformel sprogbrug omtales ofte under ht som nslang^, men strengt taget udgør slang kun en mindre delmængde af uformel sprogbrug. Ct de nere nslang^ er næsten lige så svært som at karakterisere nattergalens sang c og dog er man ikke i tvivl, når man hører dens sonore toner. Der ndes ikke en alment accepteret de nition af nslang^, men mange vil være enige i det følgende Emed inspiration fra Bom 1955N81GN Slang er et lavt stiltræk med bevidst afvigelse fra neutral stil. Slang er uhøjtideligt, ofte humoristisk og ofte billedligt. Slang ndes ofte i dagligdags talesprog. Slang kan markere tilhør til en gruppe. <vad indeholder ordbogen= Da det er umuligt at trække en skarp og operationel grænse for nslang^, og da ikke to mennesker vil have samme opfattelse af alle ords stilværdi, har jeg valgt at medtage ord og udtrjk fra hele det interessante brede felt, som man under ht kalder nuformel sprogbrug^. Det dækker over slang, jargon EgruppesprogG, fagjargon EfF om sportg, argot EfagudtrJkG, dagligsprog, talesprog, uformelt, folkeligt, spøgende, nedsættende, vulgært, tabu, anstødeligt, børnesprog, eder, skældsord, kortformer EfF demo O demonstrationg, forvanskninger EfF Toulouse O TølløseG, navne på steder og personer, narreærinder m.v. I det følgende bruger jeg slang i betjdningen nuformel sprogbrug^. Hvad angår strategien for udvælgelse af ord og udtrjk kan jeg fuldt ud tilslutte mig The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English E2008NiFGN

5 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog jather than focus too intentlj on a precise de nition of slang or on Whether a given entrj is slang, jargon or collopuial Lnglish, We take full advantage of the Wide net cast bj Partridge When he chose to record nslang and unconventional Lnglish^ instead of just slang, Which is, after all, Without anj settled test of puritj. Re have considered for inclusion all unconventional Lnglish that has been used With the purpose or effect of either lowering the formalitj of communication and reducing solemnitj and]or identifjing status or group and putting oneself in tune With one^s companj. C term recorded here might be slang, slangj jargon, a collopuialism, an acronjm, an initialism, a vulgarism or a catchphrase. In all instances, an entrj imparts a message bejond the teft and literal meaning. I min bog beskrives ikke blot unges sprog, men i princippet alle aldersklassers sprog[ det er en ordbog over uformel sprogbrug, ikke en ordbog over unges sprog. Bogen indeholder både ord, der er i brug, og ord der kendes og for stås, men måske ikke bruges Eret megetg mere. SJnsvinklen er altså sjn kron, og sigtet er en status over slang i nutidigt dansk. Da det er en pointe at vise, at nogle af ordene har mange år på bagen, indeholder bogen belæg fra de sidste cirka 100 år, jf. dette citat fra den norske forsker Ingrid Kristine HasundN QDet at mange gamle slangord stadig henger med i ungdomsspråket, er faktisk det som står igjen som den største oppdagelsen for meg, etter å ha arbeidet i nærmere ti år med slang.v EHasund 2006N4G. De optagne ord skal have en vis udbredelse i ff tid, frekvens, genrer, kilder eller miljøer. Zrd, der ganske vist er blevet brugt, men ikke har fået nogen udbredelse, er derfor ikke medtaget, selv om de kan være både kreative og sjove, eksempeln familieakvarium nrummelig familiebil med store ruder^. Derimod har jeg optaget det sjnonjme, men mindre billeddannende ord familiecontainer, da det vitterlig har en vis udbredelse. <vad bruges slang til=( Lt slangord bruges ofte i stedet for et mere neutralt ord EfF stiv i stedet for berusetg, men eder er svære at erstatten Der er altså ikke samme virkning af qdet gjorde sandelig ondtr og qcv for satanir. Slang pepper sproget op og får tilhøreren til at spidse ører. Hed slang kan man udtrjkke sig humoristisk, afslappet eller stærkt, man kan fornøje, overraske eller forarge sin tilhører. Slangord fremhæver sig selv som blå kornblomster, røde valmuer, hvide margueritter og violette tidsler i en kornmark. QLfter en udbredt

6 282 Torben Christiansen talemåde er sproget tankens v æ r k t ø j.... Han må ikke overse at sproget osse er tankens l e g e t ø j.v EBom 1955N89G. aår man bruger slang, gør man sig umage for ikke blot at give udtrjk for et indhold, men også at gøre det på en særlig måde[ slang har en udtrjksmæssig, ekspressiv funktion. QDet er ikke bare det, man siger, det er måden, altså, at man gør det på.v Slang bruges ikke mindst inden for livets og samfundets basale områdern kroppen, opretholdelse af livet ved at spise, drikke og bruge penge, forplantning, sef, familien, steder hvor man bor, samfundets love og regler, humør, underholdning, sport, musik, stoffer. Sra navnemateria let kan nævnes Lorteøen, Pisserenden, den rådne banan, Toulouse. Slangord har ikke samme stilværdi Hange slangord har sjnonjmer, der er mere formelle, og de er således uformelle i forhold til et eller ere sjnonjmer. Derfor er slangordene ikke på samme stilistiske niveau hvad angår formalitet[ de er blot uformelle i forhold til deres sjnonjmer. LksempelN Svarende til nmeget beruset^ har man ff døddrukken og c med lavere stilværdi c skidefuld. Sra navnematerialet kan nævnes Sundet, der er medtaget, fordi det er mere uformelt end /resund. Ingrid Kristine Hasund anfører som eksempel, at det norske damene Endamerne^G kan være slang, sat over for det neutrale jentene på den ene side og klare slangord som chicksa og beibsene på den anden side. QDet viser oss simpelthen noe av det mest vesentlige ved slangen, nemlig at slang er et relativt fenomen. Lt slangord representerer alltid et avvik i forhold til et annet ord som oppfattes som mer nøjtralt og QnormaltV sv EHasund 2006N8G. aogle ord kan bruges med forskellige stilværdier, ff gammeldags eller spøgende. LksempelN monstro. Stilværdien vil da afhænge af den sammenhæng, som ordet bruges i. Kilder og citater Slangord ndes i både talt og skrevet sprog. Sor at nde tjpiske talesprogsord har jeg læst tegneserier, skønlitteratur og sangtekster med meget talesprog, ff replikker. Desuden har jeg naturligvis brugt mine ører.!il hver eneste betjdning skal der være et citat, der dels dokumente rer anvendelsen, og dels forhåbentlig kan tilføje ekstra information om ord og sag, vække til eftertanke, more eller stille tingene på hovedet[ se ff citatet vedrørende den rådne banan. Som følge heraf er nogle citater længere, end den rene dokumentationsfunktion kræver. (itaterne stammer næsten udelukkende fra skriftlige kilder, også når det gælder sangtekster

7 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog o.l. Knap to tredjedele af citaterne stammer fra internettet, som er en god og meget bekvem kilde til almindelige danskeres sprogbrug. aogle trjkte aviser er også gode daglige kilder. Københavnske stednavne er særdeles godt belagt, bl.a. i Bent tørgensens Storbyens stednavne og i!opogra sk københavnerslang på og jeg har trukket på opljsninger fra dem begge. Aplysninger på stedet eller henvisninger= Den enkelte artikel gøres så vidt muligt udtømmende i den forstand, at man ikke behøver slå op i andre artikler for at nde de centrale opljsninger[ kun ved supplerende opljsninger henvises der med sml.. Cf dette princip følgern Stavevarianter af opslagsord er optaget med hver sin fulde artikel, eksempelvis Kjøvenhavnstrup og Københavnstrup. SJnonJmer er nævnt i alle artikler, der tilhører den samme sjnonjmgruppe. Zrd med fælles etjmologisk baggrund har hver en forklaring af etjmologien, eksempelvis Nørrebronx og Sønderbronx. Etymologi \ed nogle ord, der er uigennemskuelige eller har en interessant etjmologi, har jeg indsat opljsninger om denne. Intentionen er at give svar på brugerens umiddelbare undrenn Hvad er baggrunden for ordet eller udtrjkketu ZplJsningerne kan ff vedrøre ord fra dialekt, ældre dansk, fremmede sprog, ord dannet ved kombination af ere ord, realia eller eufemistisk brug. =#&&%08&20 Bogan, LvanN Københavns gadenavne \ fra Kokkedal til Ishøj og Dragør til Vær løse. PJngeN Bogans Sorlag, 1. udg., udg med afsnit om øgenavne. Bom, Kaj E G Dansk folkevid i stednavne, in SalmonsenN Leksikon- Tidsskrift KøbenhavnN t.h. Schultv. Sp Bom, Kaj E1955G Slang, in Dansk i dag. KøbenhavnN L. Rangels SorlagN Dalberg, \ibeke, Bente Holmberg, Bent tørgensen w Inge Rohlert E1976G aavngivning med slangstednavne, in Ortnamn och samhälle: aspekter, begrepp, metoder: rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum april azjac-rapporter 10. Dalberg, \ibeke m.. Ered.G. Mppsala N aordiska samarbetskommitthn fxr aamnforskningn Dalvell,!om w!errj \ictor Ered.G E2008G The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English. aew eork, aen joutledge. Hasund, Ingrid Kristine E2006G Slang. ZsloN Kunnskapsforlaget.

8 284 Torben Christiansen A6(>0&#9$%0("%-('&%-')%&%./%$'%0(#(,0-),.%/ Forklaring til artiklerne Zrdbogsartiklerne er justeret og forkortet, så de kun indeholder det, som er relevant i nærværende artikel. Dog er henvisninger og sjnonjmer bevaret. Lmneangivelser som fodb. og geogr. står dels for fagsprog inden for et emne EfF bur Efodb.G O målg, dels for emneområde alene EfF Nørrebrosten Egeogr.G O aørrebrog. { udtrjk " citat. (itater er rettet til korrekt ortogra. Mdeladelser i citat er markeret med.. Indskud er markeret med y z. Pinjebrud er markeret med ] # etjmologi eller encjklopædisk opljsning >/8&,"#.8-% proprium Egeogr.G aiels Hemmingsens _ade, ved Helligåndskirken i Københavns centrum " Sor et par år siden blev det foreslået, at gaden yaiels Hemmingsens _adez skulle døbes om på nj, denne gang til Cnatomigade. Hotiveringen var den, at man her ser QKvindernes BJgningVi EHistoriske meddelelser om København U Årbog 1951, WWW. absalon.nu 2009G[ # aiels Hemmingsens _ade hed indtil 1881 Pille Helliggejststræde[ Kvindernes BJgning blev taget i brug i ,&%9 sb. { -%&('&,0%(84,&%9 Egeogr., narko.g salgssted for piller og metadon bag Hovedbanegården i København " Ln lille fangst i det, som politiet i København kalder for ndet store apotek^ bag Hovedbanegården, hvor man kan købe piller i alle afskjgninger, endte med at blive til en noget større affære. EPolitiken G[ sml. det skarpe hjørne. )8/8/ sb. { -%/(0?-/%()8/8/ Egeogr., økon.g de økonomisk relativt tilbagestående dele af DanmarkN aordjjlland, \estjjlland, de sjdligste dele af tjlland og derne samt Bornholm " Hand og mand imellem siger vi med et grumt smil, at København ligger i Svensk (ongo, og når vi tager hjem fra hovedstadens larm og os til den friske gjlleluft i vores del af den rådne banan, sjnes vi, at det godt nok er sjnd for københavnerne, at de må blive tilbage. EWWW.jp.dk 2009G[ sml. den fede pølse. # den rådne banann De nævnte dele af Danmark har form som en proprium bf. Egeogr.G bruges om en stejl bakke, bl.a. ved jågeleje og \ejbj Strand i

9 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog aordsjælland samt i skønlitteratur " teg koblede mig forholdsvis hurtigt til en gruppe og vi arbejdede os op igennem aordsjælland til jågeleje. Her mødte vi første forhindringn Benbrækkerbakken. Det gik faktisk udmærket halvvejs op, da jeg så begik den fejl at lægge for meget vægt på forhjulet. Baghjulet skred ud og jeg måtte stå af og trække op. EWWW.carstenovergaard. dk proprium bf. Egeogr.G en del af (hristianshavn i København omkring gaderne Prin - sessegade, Burmeistergade og Bro - bergsgade, opfattet som et udkantsområde af (hristianshavn " I ere år har (hristianshavn i miljøtra kugen haft fokus på kreativ og alternativ brug af gaderne uden de mange biler og på kanalernes liv eller mangel på samme. au er det på tide at afprøve nogle gennemdiskuterede tra kforsøg i Benenden.. EChristianshavneren september 2005, WWW. christianshavnslokalraad.dk 2005G. )#)%$)<$&% sb. Egeogr., relig.g områder i tjlland med mange aktive kristne " Han valgte at blive i det omrejsende cirkus, hvor han også optrådte som øksekaster og offer i et angreb på en diligencen Qteg blev skudt af hesten to gange om dagen c undtagen søndag, for vi var i bibel bæltetv. EWWW.amtsavisen.dk proprium Egeogr.G bruges om et kvarter med mange ind vandrere " Disse blev hurtigt fjldt med indvandrere, fra Zdense Kommune s Cf samme grund er dette bjggeri i dag kendt som Bagdad, og blandt enkelte mennesker Bistandbul s ta det sidste siger vel sig selv s EWWW. parlamentet.dk 2004G[ synonym: Pille Bagdad[ # dannet af bistand Istanbul proprium(bf. Egeogr.G Islands BrJgge, et kvarter ved Københavns havn, nær ved Pangebro " I januar 1943 k BrJggen rigtigt at mærke, at der var krig. Lnglænderne bombede BwR på (hristianshavn, men ved en fejl blev der smidt bomber på BrJggen i _unløgsgade og i ajalsgade. EWWW.lavdet.dk 2009G[ # navnet Islands Brygge skjldes, at både til Island lagde til i nærheden. )* sb. { )*%/'(-2""%'&%(BCD0/% Egeogr.G hjørnet af Store Kannikestræde og Siolstræde EQfjolsstrædeVG i København " _limrende konceptn aaboløs ygade i Københavnz. Så slipper man da for konstant at skulle banke på væggen for at få dem til at skrue ned derindei ysvarnz Hin egen favorit er hjørnet af Store KanIkkestræde og Siolsstræde, bjens dummeste hjørne. EWWW.emme.dk 2004G. E> proprium Egeogr.G fristaden (hristiania på (hristianshavn i København " Lllevilde elektrikere søges til (hristianias BJggekontor.. Du behø ves ikke være (Cnit, men du skal have kendskab til (C, og du skal kunne arbejde hverdage mellem kl EUgespejlet Christiania 44]2006G[

10 286 Torben Christiansen synonymn Staden[ # navnet Christiania spiller både på Christianshavn og det gamle navn på Zslo, Christiania Ebrugt , efter 1877 skrevet KristianiaG. EB,9,$8-%90*-'%& proprium(bf. Egeogr.G krjdset Ballerup BJvej ESrederikssundsvejG c jing 4 i Ballerup " QKan ministeren bekræfte, at det under alle omstændigheder, uan set beslutningen om Srederikssund motorvej, snart bliver nødvendigt at bjgge en niveaufri skæring i det store krjds i Ballerup EQ(hokoladekrJdsetVG.V EWWW.folketinget. dk 2002G[ # dette krjds ligger tæt på!oms _ruppen E!oms SabrikkerG, der bl.a. fremstiller chokolade. E,$- F8G8## proprium Egeogr., sportg!hjs vestkjst, der er velegnet til sur ng " Surfere kalder kjsten ved!hj for (old HaWaii. \indretningen og bølgerne skaber de perfekte betingelser for både Windsurfere, bræt surfere og kitesurfere. Det er som HaWaii c bare koldere. EWWW. skovognatur.dk 2009G. EHF proprium Egeogr.G København " jjanair planlægger Jvninger til (PH inden for 6-12 måneder. EWWW. forum.scanair.no 2008G[ synonym: KBH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Københavnstrup[ # stammer formentlig fra CPH E(openhagenG som betegnelse for Københavns Pufthavn Kastrup. 78""%0%/ proprium(bf. Egeogr.G Damhussøen mellem jødovre og \anløse i København " Han kan tage i Damhus!ivoliet og en tur rundt om Dammeren er jo også noget man kan gøre i jødovre. EWWW.mingler.dk 2007G. 78//%18/. proprium Egeogr.G Danmark " Hen under alle omstændigheder var det en musikrevolution i Dan nevang, da den dansksprogede n_asolin^ 1^ kom på gaden i 1971 og året efter blev overtrumfet af n_asolin^ 2^. EPolitiken G[ synonym: DK, dronningeriget, konge riget, Hor Danmark. 7%/(',0&%(!(098/& proprium Egeogr.G et område på indre aørrebro i København, omkranset af /boulevarden, _riffenfeldsgade, aør re brogade og Peblingesøen[ om rå det har været præget af spekula tionsbjggeri fra slutningen af 1800-tallet med ejendomme, der havde op til ere baghuse " Hange gamle ejendomme i Sorte Sirkant var rene brandfælder. Mden bagtrapper, med stribevis af korridorlejligheder og en hovedtrappe, som ikke blot var smal, men hvor trappetrinnene også var frønnede og måske endda knækkede eller manglede sine steder. E!ine LibJN Til tjeneste, 103G[ # efter en saneringsplan fra 1971, hvor området var markeret med sortbrun farve. 7%&(ID-%(F81 proprium Egeogr.G sø, der ligger på \estre Kirkegård i København, omgivet af grave med prominente socialdemokratiske politikere og fagforeningsfolk, ff statsminister

11 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog !hor vald Stauning og Hichael PJngsie, medstifter af Dansk Crbejdsmandsforbund " Sra Stauning og frem Eefter 1910G ligger partilederne på \estre Kirkegård omkring søen EQDet jøde HavVG. EArbejderhistorie 1]2006G. 7C<1$%D%/ proprium(bf. ( 5(Egeogr.G Cmager " Hvem skal tilmeldes Cmager (lassicu ysvarnz Det er sgu lang tid siden jeg har været på Cmager, så jeg er også med på en tur til Djævleøen. EWWW.mcv.dk 2005G[ synonym: Porteøen[ ( :(Egeogr.G Sjælland " Sor godt et par år siden blev jeg QtvungetV til Djævleøen for at begjnde på djrlægestudiet, hvilket jeg dog ikke har fortrudt, da jeg er faldet godt til på QtJdeoasenV. Det eneste problem er dog tiden som gør at jeg ikke altid får a øb for at komme på jagt da jeg ikke har noget jagt på Sjælland... EWWW.riffeljagt. com 2005G[ synonym: Svensk (ongo, den[ # efter Djævleøen Eele du DiableG, en lille ø ud for Sransk _ujana i SJdamerika[ øen var fransk straffekoloni [ den franske of cer Clfred DreJfus sad her [ klimaet er usundt og ugt umulig, deraf navnet. 7; proprium Egeogr.G Danmark " Rooola, har lige overstået engelsk skriftlig eksamen.. Suuck den var easj, skrev om nummer 3, som var man skulle skrive et brev til en udenlandsk person der kom til DK og man skulle fortælle lidt om hverdagslivet i DK og sådan s EWWW.hol.dk 2003G[ synonym: Dannevang, dronningeriget, kongeriget, Hor Danmark. -0,//#/.%0#.%& sb. bf. Egeogr.G Danmark " Det er sådan på grund af jordens rotation om sin egen akse, at solen ved /rsdale dukker en halv time tidligere frem af horisonten end ved Blåvand i \estjjlland. Så tag bare fra og njd oplevelserne i dette hjørne af Danmark, der ikke kender sin mage andre steder i dronningeriget. EWWW. naturbornholm.dk 2007G[ synonym: Dannevang, DK, kongeriget, Hor Danmark. J8$-4?9/< >$$K proprium Egeogr.G forvanskning af Falkoner Allé på Srederiksberg i København " Så kører det møgkort c det bliver alligevel arkiveret lodret næste gang jeg kommer i nærheden af Saldpåknæ Clle c det ballade gider jeg ikke mere. EWWW.eksperten.dk 2000G. J$2%484#0%& proprium(bf. ( 5( Egeogr.G badestrand ved (harlottenlund nord for København " De marcherede stille videre. Skov vejen slog en bue hen langs (harlottenlund Slots hvide stalde og drejede så lige ned mod Strandvejen. Hed ht kunne de se helt ud af skoven, ud over den lille, kunstige sandbred QSluepapiretV og det blå sund med Hiddelgrundsfortet. E!om KristensenN Hærværk, 118G[ ( :( Egeogr.G badestrand ved Bellevue i Klampenborg nord for København med faciliteter tegnet af arkitekten Crne tacobsen[ ibrugtaget kl. 7 om

12 288 Torben Christiansen morgenen den 19. juni 1932 Edet var hundekoldtg " Bellevue, også kaldet QSluepapiretV, er stedet der vrimler med dejlige solbade-babes og friske bade-fjre på de varme sommerdage. EWWW.redningsvej45.dk 2008G[ # et! uepapir er klæbrigt papir, der bruges til at fange uer og evt. dræbe dem. L8-%/ proprium(bf. ( 5( Egeogr.G tomfru Cne _ade, der ligger i den gamle del af /lborg og huser mange værtshuse og restauranter " Lt skilt ved værtshuset Promenaden, Kastetvej, CalborgN Hvorfor tage ecstasj i Q_adenV når man kan få øl til en 10^er på Promenaden. EWWW.berlingske.dk 2003G[ ( :( Egeogr.G Istedgade på \esterbro i København " Ln opmuntrende hilsen fra virkeligheden som Hus Sorbi-sælgerN.. teg bevæger mig fortrøstningsfuldt op ad QgadenV EIstedgadeG. Her bor så mange dejlige og søde mennesker. EHus forbi 58, 2007G[ synonym: Strassen. L8M8'&0#)%/ proprium sb. Egeogr.G Srederikshavn Kommune " Beklager meget kære bjråd c jeg mangler en meget mere mar kant optræden i denne sag c omkring Ckutberedskab aord østvendsjssel c Q_avastribenV Sre - de rikshavn Kommune samt om sik kerhed via transport med Salck eller et nødberedskab med en døgnlægeambulance i Srederikshavn. ENordjyske Stiftstidende G[ # efter kommunens lange og smalle form. L%//%0%/ proprium(bf. Egeogr.G _enforeningspladsen i aordvestkvarteret i København " \andalisme c hærværk på _ennereni.. Ln forbipasserende ældre dame, Ldel Parsen bemærkede d kl , at der blev forøvet hærværk mod bagsiden af statuen på _en foreningspladsen i København. Ldel Parsen.. udtaler, at hærværket er så groft, og at det er ren vandalisme over for et af _enforeningspladsens betjdeligste nationale klenodier, som turister fra hele Bellahøj (ampingplads kommer for at bese. EWWW.genneren.dk 2006G[ # _enforeningspladsen har fået sit navn til minde om genforeningen med SønderjJlland i L0,2/-(NO proprium Egeogr.G den tomme grund efter rjdningen af Mngdomshuset på tagtvej 69 i København, 2007 " _odt 200 feststemte mennesker havde ved tiden fredag aften forsamlet sig på den tomme bjggegrund på tagtvej 69, der tidligere husede Mngdomshuset c et område der af de unge allerede er blevet døbt n_round 69^ med henvisning til aew eork (itjs n_round fero^ hvor!win!owers stræbte mod himlen indtil terrorangrebet den 11. september EWWW.ekstrabladet.dk 2007G[ sml. Mngeren. LP'&0%/.%/ proprium(bf. Egeogr.G \ejlefjordbroen " } jegitse.. stammer fra, og bor fortsat i!rekantområdet c du ved der hvor _-strengen forbinder til Bredballe. EWWW.slagtenhelligko.dk 2005G[ # navnet skjldes, at \ejlefjordbroen

13 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog forbinder Bredballe Ei \ejles østlige delg med!rekantområdet. L2$-)8C%0' H$8-' proprium Egeogr.G _uldbergs Plads på aørrebro i København " Som overborgmester er der al mulig grund til at skride ind over for en eventuel Jtning af Mngdomshuset til Stevnsgade Skole.. Se lidt på området, snak med beboerne, nd ud af om folk i forvejen er begejstrede for _uldbergs Plads Ei folkemunde kaldet _uldbajers Plads eller Hunde toilettetg og om de er stemte for endnu en politisk falliterklæring i deres lokalmiljø.. EWWW.paagaden.dk 2007G[ # _uldbergs Plads og _uldbergsgade er navngivet efter forfatteren, professor Frederik Høegh-Guldberg E G, der i begjndelsen af 1800-tallet opførte en villa i området. L2$-9*'&%/ proprium(bf. Egeogr.G beboet del af SJdhavnen i Køben havn " _uldkjsten har fået sit ne navn, fordi der er havudsigt og pænere huse end i Porterenden bagved. EWWW.bt.dk 2001G[ sml. Porterenden. F8""%0'$8.' >$$K proprium Egeogr.G Bredgade i København " Bruun jasmussen har solgt sine ejendomme i Bredgade c også kendt som Hammerslags Cllh c og lejer sig nu ind i lokalerne, hvor der fortsat skal afholdes traditionelle auktioner. EPolitiken G[ # navnet henviser til auktionshuse i Bredgade og skjldes nok også navne-ligheden med den nærliggende Dag Hammarskjflds Allé EDag Hammarskjxld E G, svensk diplomat og generalsekretær for SaG. F81/%/ proprium(bf. Egeogr.G bjdelen (hristianshavn i København " eo, jeg^ fra ] Havnen c vi snakker Danmarks svar på Cmsterdam.. Etokeren Etesper DahlGN QHavnenV, tokerenn Alpha han, 2003G[ # Christianshavn er opkaldt efter (hristian den 4. E G, der stod bag anlæggelsen af bjdelen. BCD0/% sb. { -%&( '9804%( BCD0/% Egeogr., narko.g hjørnet af Istedgade og (olbjørnsensgade bag Københavns Hovedbanegård, et mødested for stofmisbrugere " ndet skarpe hjørne^ på hjørnet af (olbjørnsensgade og Istedgade nær Københavns Hovedbanegård var altid blokeret af omkring narkomaner. EPolitiken G[ sml. det store apotek. B,1%-$8/-%& sb. bf. Egeogr.G tjlland " (hristiania skal tage godt imod gæster og turister, også selvom de er fra hovedlandet. Det er simpelthen for eremitagtigt sært, hvis man ikke kan tåle, at københavnere, damer med blåt hår, skolebørn og jjder bruger (hristiania. EUgespejlet Christiania 44]2006G[ sml. det mørke tjlland[ # hovedlandet er kendt fra H.(. Cndersens QtJlland mellem tvende havev E1859GN QtJlland, du er hovedlandet ] højland med skovensomhediv. Q*$$8/- proprium { -%&("D09%(Q*$$8/-

14 290 Torben Christiansen Egeogr.G tjlland, evt. betragtet som en uopljst, tilbagestående landsdel " Hange spørger mig hvordan det er at være i det mørke tjlland og det er lidt sjovt når mit postnummer er 8544 Hørkei EWWW.sethjensen. blogspot.com 2006G[ sml. hovedlandet. Q*$$8/-' 9#09%.?0- proprium Egeogr.G Horsens " I 2005 blev BJplanprisen tildelt Horsens Kommune.. I motivationen for prisuddelingen lægges der vægt på at kommunen på overbevisende måde har vendt billedet af bjen fra QtJllands kirkegårdv og QSængselsbJenV til en bj, der fremstår djnamisk, oplevelsesrig og kvalitetsbevidst c også på det fjsiske område. EWWW.bJplanlab.dk 2010G. proprium Egeogr.G København " /rhusparkour til KBH.. Sre dag d. 18. maj er der igen i år DSB-døgn.. Det betjder at for kun 100 kr. kan man rejse så meget med tog som man vil i et helt døgni Derfor sjnes jeg at vi skal udnjtte det og tage til KBH for at træne]jamme med folkene derovrei EWWW.aarhusparkour.dk 2007G[ synonym: (PH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Københavnstrup. ;CD)%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Ln nj kvalitets- og skattereform blev i dag præsenteret hos de ne herrer i Kjøbenhavnstrup, og hvilken reform det blev s De rige bliver rigere.. EWWW.dasvimmer.blogbar. dk 2007G[ synonym: (PH, KBH, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Køben havnstrup. ;CD1%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Pind træder tilbage i Kjøvenhavnstrup. \enstres resultat i jittograd... øh Kjøvenhavnstrup, var jo alt andet end fremragende. Som konsekvens har \enstres kandidat til overborgmester-posten Søren Pind valgt at træde tilbage. EWWW. vurueckgeschossen.blogspot.com 2005G[ synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, København strup[ # Rittograd hentjder til jitt Bjerregaard, overborgmester i København ;CDG%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Pivets vej i KjøWenhavnstrup.. ta det er!agensvej vi snakker om og hvorfor bliver den så kaldt Qlivets vejvuuu Det gør den såmænd fordi den starter ved fødeklinikken ved jiget og slutter ved kapellet på Bispebjerg Kirkegård. EWWW.blogdJn.tv2.dk 2008G[ synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, Københavnstrup. 9$#44%D%/ sb. bf. Egeogr.G Bornholm " \ognmænd sure over, at Born - holmsfærgen går i land.. Bornholmstra kken skal til at drive vognmandsforretning på klippeøen c og det bekjmrer de andre vognmænd. EPolitiken G[ synonym: solskinsøen, dstersøens

15 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog perle. ;$#'&%098/8$%/ proprium(bf. Egeogr.G Pimfjorden " Lnhver der kender til de gode gamle aorge-vitser vil vide at Pimfjorden hedder Klisterkanalen på norsk, at lmen taws hedder Kjæmpetorsken og at et højhus hedder hjtte-påhjtte-på-hjtte. Disse vittigheder er opstået fordi man i aorge har haft en langt større tradition for at danne nje norske ord i stedet for at tilegne sig fremmedord. EWWW.hjernevasken. iblogger.org 2008G. 9,/.%0#.%& sb. bf. Egeogr.G Danmark " ncdams ~bler^ y lmz blev støttet med 27 kroner per billet fra kongerigets fælleskasse. EPolitiken G[ synonym: Dannevang, DK, dronningeriget, Hor Danmark. ;081$%.?0-%/ proprium bf. Egeogr., sø., hist., under 1. og 2. verdenskrigg Isefjorden " I de følgende år yefter 1940z var aiels tuel udrustet til uddannelsesskib med en reduceret besætning på ca. 200 mand. Skibets togter gik for det meste til Isefjorden efter mere eller mindre aftale med den tjske besættelsesmagt.. Isefjorden blev derfor i disse år af åden betegnet som Kravlegården. EWWW. vragguiden.dk 2010G. ;D)%/B81/'&024 proprium Egeogr.G København " Pad være med at kalde København for Københavnstrupi Kom nuuu, inviter jeres venneri ND EWWW. facebook.com 2010G[ synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavnstrup, Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup. =%"B2$ proprium Egeogr.G Pemvig " Køn pige alder 17 men bliver 18 den 22. august drikker men kun lidt festrjger kun bor i en lille bj ved navn Pemvig EPemhulG men ellers er jeg en meget frisk pige.. som er meget frisk på en lille chat oss selv om den er lidt fræk.. EWWW. komogvind.dk 2010G[ sml. \ordinghul. proprium Egeogr.G bruges om et kvarter med mange indvandrere " Det er mange år siden, ideen om Pittle Istanbul blev lanceret, ljnhurtigt tog det dog den drejning, at folk sagde nbistandbul^. Zg så er tjrkerne ikke længere sjnonjm med ertallet af borgere i \ollsmose, mange vil med rette spørgen Hvorfor ikke npille Bagdad^ eller npille Beirut^ eller npille Hogadishu^u EWWW.24timerFtra.dk 2007G[ synonym: Bistandbul. =#$$% R0B2' proprium Egeogr.G området omkring Sankt Hans!orv på aørrebro i København " _uiden Pille /rhus er midt på aørrebro. Zmrådet omkring Sankt Hans!orv bliver invaderet af til Jttende jjder. ibela.dk viser vejen til den københavnske miniversion af Smilets BJ. EWWW.ibJen.dk 2007G. =#1%&'(1%C proprium Egeogr.G!agensvej på aørrebro og i aordvestkvarteret i København " qpivets vejr kalder min farmor Bodil!agensvej for, fordi folk fødes på jigshospitalet i den ene ende af vejen og bliver begravet på Bispebjerg Kirkegård i den anden

16 292 Torben Christiansen ende. EDJ PlambeckN Texas rose, 156G[ # Tagensvej er opkaldt efter!agenshus, der k navn efter opsjnsmanden!age aielsen Edød 1710G. =,0&%0%/-%/ proprium(bf. Egeogr.G beboet område langs kanaler ved Haveforeningen HusikbJen i Københavns SJdhavn " \est for!ippen ligger have foreningen HusikbJen c og langs vandet ndes en række interimistiske boliger, som faktisk bruges til helårsbeboelse c populært kaldes stedet Porterenden eller _uldkjsten. EKongens Enghave Tippen EpjeceGG[ sml. _uldkjsten. =,0&%D%/ proprium(bf. Egeogr.G Cmager " teg er morsingbo aka yalso known asz tjde med meget stort t, men er på mjstisk vis havnet på Djævleøen og så endda på Porteøen derovre aka Cmager. EWWW.gaming.dk 2007G[ synonym: Djævleøen[ # Cmager modtog tidligere natrenovation, dvs. latrin, fra København. S8*,//8#'%9180&%0%& proprium(bf. Egeogr.G kvarter nær Kongens ajtorv i København med gaderne Pakse gade og de nu forsvundne Hum mergade og Størestræde ".. de indlogerede sønnen i denne berjgtede gamle bjdel omkring Hummer- og PaFegade, dette Sodoma, der af bjens unge og gamle levemænd med en hentjdning til disse gadenavne havde fået kælenavnet QHaJonnaisekvarteretV. EHenrik PontoppidanN Hamskifte, 2008G. S#/%3%$&%& proprium(bf. Egeogr., spir.g kvarteret omkring Kongens ajtorv og aikolaj Plads i København, hvor der ligger mange værtshuse " Som alle andre redaktioner k også vi jævnligt besøg af døgnets poeter.. der for en kort stund fjernede sig fra Hinefeltets inspirationskilder for at tilbjde os bevingede ord mod kontant afregning. EPalle KochN :ens tid var : brudstykker af en mediedegns dagbog, 11G. S,0(78/"809 proprium Egeogr.G Danmark " Hed ekstrapost fra land til land var de for øjne nået til den lange rejses udgangspunkt.. Han var igen i Hor Danmarks trjgge favn. EPalle KochN :ens tid var : brudstykker af en mediedegns dagbog, 136G[ synonym: Dannevang, DK, dronningeriget, kongeriget. T8.8'89# proprium Egeogr.G aakskov " 22]2 2006, 15N33, SkrevN SLK, fran aakskov. ta Kopifestival 2006 er fastsat til d. 19]8, der foreligger endnu ikke noget program. ysvarnz \olbeat i aagasaki igeniiii Det er fandeme en fucking god njhed. Det holder for hårdt. See Jou. EWWW. hm88.dk 2006G. T8#0,)# proprium Egeogr.G ar. CabJ Epå FynG " Søndag var kun!eam Beine mødt op i det dejlige vejr c direkte til SJn og kurs mod aairobi Ear. CabJG i modvind O gejlet. Steil ist geil men nu ved vi at _egenwind ist auch geiliii EWWW.teambeine.de 2008G. T,0-$<-%01%'& proprium Egeogr.G aordvestkvarteret i København, opfattet som et kvarter præget af sociale problemer

17 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog " Selv aordlædervest er pæn i sne. Har været ude med snot og mobiltelefon og ta^ lidt billeder. EWWW.copenhagendailJ.blogspot. com 2005G[ synonym: aordværst. T,0-1<0'& proprium Egeogr.G aordvestkvarteret i København, opfattet som et kvarter præget af sociale problemer " Postnummeret hedder 2200 aørrebronf c men det er nok så meget på kanten af aordværst som man kan komme og uh hvor jeg glæder migi EWWW.schjelde.Wordpress.com 2007G[ synonym: aordlædervest. TD00%)0,/U proprium Egeogr.G bjdelen aørrebro i København " Suck LM, Bekæmp politistaten og ulæselige arabiske statements. aørrebronf bj night. EPeter _rønlundn Sub-land, 48G[ synonym: aørrebrosten[ sml. SønderbronF, \esterbronf, dster bronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i TD00%)0,'&%/ proprium Egeogr.G bjdelen aørrebro i København "!usind tak for invitationen, som vi lige har fået ind ad døren. \i kommer naturligvis gerne og vil gerne booke os ind på Hotel PJbJ, hvis vi kan c vi har desværre hverken camper eller teltii K.h. os fra aørrebrosten. EWWW.lJbJ.smartlog.dk 2007G[ synonym: aørrebronf[ sml. SønderbronF, \esterbronf, dsterbronf. H%'&%./%/ proprium(bf. Egeogr.G forvanskning af Vestegnen, vest for København, hvor bl.a. BrøndbJerne ligger Ebruges ofte i forbindelse med Brøndby IF og klubbens fansg " Hvor er jeg efterhånden træt af folk der kalder BrøndbJ for BundbJ, \estegnen for Pestegnen osv... teg sjnes de este S(K-fans bruger hver eneste chance de kan for at svine BIS til. Han ser da ikke BIS-fans kalde S(K for Su(K konstant, velu EWWW. bold.dk 2008G[ sml. pomfritbæltet. H#432.$%9180&%0%& proprium(bf. Egeogr.G bruges om et kvarter, hvor gaderne er opkaldt efter fugle, ff i København og /rhus " De barakker, du boede i, var fra begjndelsen af 1920^erne.. Du skriver, at I boede i barakkerne fra I 1945 var de este Jttet ned i qsangergårdenr i qpipfuglekvarteretr i aordvestkvarteret, i karreen!ornsangervej og jørsangervej op mod _røndalsvængets Skole. Zg der blev din familie boende. ENyt fra lokalhistorien 79, 2010G[ synonymn Pipkvarteret. H#49180&%0%& proprium(bf. Egeogr.G bruges om et kvarter, hvor gaderne er opkaldt efter fugle[ ndes i ere danske bjer, ff i /rhus og \iborg samt i aordvestkvarteret og på Srederiksberg i København " Kærsangervej. \ej i den njere del af QSuglekvarteretV c eller QPipkvarteretV c sjd for Holste brovej. EWWW.viborghistorie.dk 2008G[ synonymn Pipfuglekvarteret[

18 294 Torben Christiansen sml. pipkvarter. H#''%0%/-%/ proprium(bf. Egeogr.G kvarteret i det indre København omkring Sankt Peders Stræde,!eglgårdsstræde og Pars lejsstræde " Zg så havde han y_eorge Stretonz den første Superlove nede i Pæderstræde, og så Jttede han hen i Pisserenden. Der begjndte han så at opfordre forskellige folk, som hørte til i det miljø, til at skrive. EBente Hansen m..n Dengang i 60 erne, 128G[ synonym: jenden[ # efter stank af affald fra en åben rendesten, før der blev kloakeret. H$8.%$'% proprium Egeogr.G forvanskning af Slagelse " Hele Slagelse bør udnævnes til øjenbæ nummer 1. Det Jder med af fald. _rønne områder er få og mange er upassede.. Som forholdsvis njtil Jttet er jeg stadig målløs og har endda oprettet en gruppe på Sacebook Q_ør Plagelse til SlagelseV. EWWW.tv2east.dk 2009G[ # allerede H.(. Cndersen E G kaldte Slagelse, hvor han gik i den strenge latinskole, for Plagelse. H$D0%'2/- proprium Egeogr.G forvanskning af /resund " Har kun haft fødderne i Pløresund i år. Lgentlig noget kjllingeri, jeg har både svømmet og badet i kolde, norske fjorde, 16 grader burde føles varmt og tillokkende. EWWW. ellengarne.dk 2006G[ synonym: Sundet. 4,"30#&)<$&%& sb. bf. Egeogr.G områder vest for København " _lostrups borgmester Søren Lne mark ESG stiller op til sin tredje periode i spidsen for kommunen på den københavnske vestegn Eaka yalso known asz QpomfritbæltetVG. EWWW.dansk-politik.dk 2009G[ sml. Pestegnen, WhiskJbæltet. H2'B%0(!&0%%& proprium Egeogr., narko.g gade med hashud salg i fristaden (hristiania i København " Pusher Street. Hashboden fra (hristiania er blandt de ting, som har Lnestående aational BetJdning, ifølge museumsfolkene.. EPolitiken G. H<0%9D)#/. proprium Egeogr.G bruges om en lille søvnig provinsbj " aår noget er tjpisk dansk, taler vi om pæredansk, og man kan ikke forestille sig noget mere provinsielt i nedsættende betjdning end Pærekøbing. EWWW.idenJt.dk 2000G[ synonym: ække, Snolderød. 4D$'% sb. { -%/(3%-%(4D$'% Egeogr., økon.g det velstående bælte af bjer langs den østjjske motorvej " Hedensted Kirke ligger som en lille juvel midt i den fede pølse. Den fede pølse kaldes det bælte af bjer og bjlignende bebjggelser der vokser op omkring den jjske motorvej fra grænsen og til /lborg. Store fabriksbjgninger, kæmpemæssige køle huse og transportcentraler med tu sindvis af lastbiler og prangende glas palæer for tidens nje gudern luk susbilerne i guld og sølv. EWWW. stopogse.dk 2008G[ sml. den rådne banan. I%/-%/ proprium(bf. Egeogr.G kortform af Pisserenden, kvarteret i det indre København omkring Sankt Peders Stræde,!egl-

19 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog gårdsstræde og Parslejsstræde ".. jeg skulle være n mand med taglejlighed i Pisserenden.. Lfter et opbjggegligt møde slentrede vi op i jenden for at kontrollere, at lejligheden var de tingljste 32 kvadratmeter. EPolitiken G[ synonym: Pisserenden. I2&%/ proprium(bf. Egeogr.G betegnelse for Strøget i København, anvendt i 1800-tallet " Strækningen fra Kongens ajtorv til jådhuspladsen blev kaldt Strøget fra omkring 1890.!idligere havde man brugt betegnelsen juten om denne strækning. I november 1962 blev den omdannet til gågade.. EWWW.kulturarv.dk 2010G. I?--%0%/ proprium(bf. Egeogr.G jådhuspladsen i København " \i glæder os til igen at tromme solen frem på turen fra aørrebrohallen til jådderen. EWWW.hJllebergdesign.dk 2007G. '#-% sb. { -%/(30<99%('#-% Egeogr.G den nordlige side af ajhavn i København med mange værtshuse " Historisk er ajhavn kendt for, at den ene side af havnen var den frække side, hvor sømænd gik på land og opsøgte de prostituerede kvinder. Den anden side af ajhavn var den ne, kulturelle side[ her hvor (harlottenborg MdstillingsbJgning ligger. EWWW.kunstdk.dk 2008G.!#$9%',./%& proprium(bf. Egeogr.G Brenderup sogn på SJn " Ln læskende kombination af humle og frugtavl skabte sammen med tobaksafgrøder en velstand, der gav Brenderup tilnavnet QSilkesognetV. c Det navn k sognet, fordi bondekonerne gik klædt lige så godt som de ne damer, fortæller Søren Skov. EWWW.fJens.dk 2008G.!98/-%0)0,/U proprium Egeogr.G Skanderborg " BostedN lille lortebj som hedder jji men bruger næsten al min tid i SkanderbronF. EWWW.maestro.vip. hot.dk 2008G[ synonym: Skanderleipvig[ sml. aørrebronf, SønderbronF, \esterbronf, dsterbronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i 1641.!98/-%0$%#4M#. proprium Egeogr., hist., under 2. verdenskrigg Skanderborg " Det varede dog ikke længe, før cjklen blev en njttig ven, når man skulle rundt i bjen. aår mor tog os med til QSkanderleipvigV, var det også pr. cjkel.. Hålene for cjkelturene kunne som nævnt være Skanderborg, for der var Kino. Lllers var det _ram, hvor vores mor mor og morfar boede, eller en dagsekspedition til Zdder og måske videre til stranden i Saksild. EWWW. stillinglokalhistorie.dk 2007G[ synonym: SkanderbronF[ # Skanderleipzig hentjder enten til Skanderborg som handelsbj eller til, at det tjske PuftWaffe pr indrettede sit administrative hovedkvarter for Danmark i Skanderborg.!"#$%&'()* proprium Egeogr.G /rhus

20 296 Torben Christiansen " Hed en beskæftigelsesprocent på hele 96 i 2003 er kunsthistorie på KM ykøbenhavns Mniversitetz en klar vinder blandt humanistfagene. Hen i /rhus ser det anderledes ud. Den tilsvarende beskæftigelsesprocent i smilets bj er rekordlav med kun 31 procent beskæftigede kandidater. E:agisterbladet 9]2006G[ # sloganet fremkom efter et bestjrelsesmøde i Carhus!uristforening den 17. marts 1938.!/,$-%0D- proprium Egeogr.G bruges om en lille søvnig provinsbj " Der var engang en lille bj, der hed Snolderød. I bjen var der tre cjkelhandlere. De konkurrerede på livet løs.. au havde den ene af dem c cjkelhandler Sælg c imidlertid skærpet konkurrencen. Han var begjndt at reparere cjkler ganske gratis. EWWW.langsted.dk 2008G[ synonym: ække, Pærekøbing. ',$'9#/'D%/ sb. bf. Egeogr.G Bornholm " Sra april til september er der gennemsnitligt ere solskinstimer på Bornholm end i resten af landet. _runden er, at der bliver dannet færre skjer over Bornholm, fordi den lille ø er omgivet af et stort hav. Det er således ikke for ingenting, at Bornholm bliver kaldt for solskinsøen. EWWW.bornholm.info 2009G[ synonym: klippeøen, dstersøens Perle.!&8-%/ proprium(bf. Egeogr.G fristaden (hristiania på (hristianshavn i København, etab - leret i 1971 i den tidligere Bådsmandsstrædes Kaserne " Qta, altså s øhm, jeg var til en fest ude på s øhm s Staden..V EPeter _rønlundn Sub-land, 149G[ synonym: (C.!&,09(V'$8/- proprium Egeogr.G Sanø " Hen ~røs skibe blev kaldt Q_råspurveneV, fordi de var små og sejlede i de indre, danske farvande. Sanøs skibe derimod var store, de var stolte, og de sejlede på de sjv verdenshave c og netop derfor bliver Sanø stadig den dag i dag kaldt QStork IslandV. EWWW.forlaget-freja. dk 2006G.!&08''%/ proprium(bf. Egeogr.G Istedgade på \esterbro i København " au er sushi-kæden Sticks^n^Sushi rjkket ind og for at sige det ligeud, så er det efterhånden ikke til at kende forskel på klientellet her i Strassen og så i Sticks^ afdeling på Strandvejen i Hellerup. EWWW.erhvervsbladet.dk 2004G[ synonym: _aden.!2/-%& proprium(bf. Egeogr.G dresund " Det var tidlig morgen uden for vinduet. Pangt nede ad vejen kom en knallert summende som en hveps.. Mde på Sundet dunkede en kutter. EPeif PanduroN Rend mig i traditionerne, 16G[ synonym: Pløresund.!1%/'9(E,/., proprium Egeogr.G Sjælland " ajt ord.!jsklands ZddeN tjlland.. Q!Jsklands ZddeV er da en gammel traver. Hen det er måske først nu, det er nået til Svensk (ongou NG EWWW. planteskaeg.smartlog.dk 2007G[ synonym: Djævleøen, den.

21 Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog !*-B81'D%0/% proprium(bf. pl. Egeogr.G Polland og Salster med tilliggende øer " Polland-Salster er færdig med at være taberregion. Zpsvinget er nået til nsjdhavsøerne^. EPolitiken G.!D/-%0)0,/U proprium Egeogr.G Sønderborg ".. hvis folk spiller smart ] så er SønderbronF parat ] til at give jer alle en på hovede^, ]det bliver værre end selv _ud troede, ] så don^t fuck med ] 6400 Sønderborg. EWWW.4fun.dk 2007G[ sml. aørrebronf, SkanderbronF, \esterbronf, dsterbronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i W,2$,2'% proprium Egeogr.G forvanskning af Tølløse " teg har faktisk sunget koncert i!ølløse Kirke dengang jeg gik på Sejrgaardens efterskole. ysvarnz aå, så du har gået på efterskole i!oulouse c så er du jo ligefrem lokalkendtngi EWWW.brJllupsklar.dk 2007G. X%'&%0)0,/U proprium Egeogr.G bjdelen \esterbro i København " Det værste ved \esterbro er.. nj til Jttere, der kalder bjdelen for \esterbronf, fordi det får dem til at føle, at de er sorgløse turister på gennemrejse i en fremmed storbj. EHaise ajor og (amilla StockmannN :ichael Laudrups tænder, 220G[ sml. aørrebronf, SkanderbronF, SønderbronF, dsterbronf[ # med endelse efter bjdelen Bronx i aew eork[ BronF er opkaldt efter danskeren tonas Bronk, der på hollændernes vegne købte dele af området i X%'&%01,11,1 proprium Egeogr.G \esterhavet " au ere vi oppe i tjlland, helt ovenfor \ildmosen[ vi kunne høre Q\estervovvovV, høre, hvor det ruller, det er ganske nærved.. EH.(. CndersenN QBispen paa Børglum og hans SrændeV, 79G[ # spøgende omdannelse af Vesterhavet med fremhævelse af larmen fra bølgerne. X,0)8''%(90#.'B81/ proprium Egeogr.G gadekæret i landsbjen \orbasse sjd for Billund[ det var gøgleren QProfessorV Pabri E , egentlign tohannes Harius Dines PetersenG, der fandt på navnet[ i dag huser gadekæret en ældre ubåd[ \orbasse er en meget gammel bj, hvis historie kan følges tilbage fra Kristi fødsel " Da den store gøgler Pabri, vistnok i 1913, opfandt navnet Q\orbasse KrigshavnV gav han \orbasse et kæmpe forspring. Det er et af de første og bedste eksempler på branding af en bj. EWWW.billundkommune.dk 2009G. X,0-#/.B2$ proprium Egeogr.G \ordingborg " Han mener om han ska^ i mili i \ordinghul O \ordingborg aka yalso known asz \or dingbronf c nederen bj haha. EWWW.tWeak.dk 2004G[ sml. Pemvig. GB#'9*)<$&%& sb. bf. Egeogr., spir.g områder nord for København med djre villaer og

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell.

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell. Side 1 Pilen og æblet historien om wilhelm tell Side 2 Personer: Johan Wilhelm Gessler Side 3 Pilen og æblet historien om wilhelm tell 1 Stenen 4 2 Hatten 6 3 Et frit land 8 4 Fanget 10 5 Rotten 12 6 Wilhelm

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

OPEN SOURCE? HVAD ER DET?

OPEN SOURCE? HVAD ER DET? OPEN SOURCE? HVAD ER DET? Tag med Rolf, den grønne pirat på cybereventyr EN BOG TIL VOKSNE BØRN 2 Den grønne pirat sejler på det oprørte hav på internettet, hvor folk surfer. Hey-ho! Hey-ho! og en hel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere