Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Redigeret af Peter Havskov Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Redigeret af Peter Havskov Christensen"

Transkript

1 Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen Redigeret af Peter Havskov Christensen 29. juni 2010

2 Indhold I Aner 1 1 Aner for Jens Hauskov Kristiansen Søren Kristian Kristiansen (ane 2) Abelone Marie Christensen (ane 3) Laust Christiansen (ane 4) Ane Sørensdatter (ane 5) Christen Christensen (ane 6) Dorthea Raahede (ane 7) Søren Christensen Raahede (ane 14) Christiane Jensdatter Lind (ane 15) Christen Nielsen (ane 28) Dorreth Andersdatter (ane 29) Jens Christensen (ane 30) Zidsel Mortensdatter (ane 31) Niels Hansen Klobye (ane 56) Maren Nielsdatter (ane 57) Anders Hansen (ane 58) Kirsten Sørensdatter (ane 59) Christen Madsen (ane 60) Gjertrud Marie Jensdatter (ane 61) Morten Pedersen Vinkel (ane 62) Maren Larsdatter Thagaard (ane 63) Hans Nielsen Klobye (ane 112) Else N.N. (ane 113) Niels Poulsen (ane 114) Mette Christensdatter (ane 115) Mads Christensen (ane 120) Peder Christensen (ane 124) Zidsel Madsdatter (ane 125) Lars Jensen Thagaard (ane 126) Maren Christensdatter (ane 127) Niels Christensen Klobye (ane 224) Mette (ane 225) Poul Jensen (ane 228) Christen Jensen (ane 248) Anne Christensdatter (ane 249) Jens Lauritsen Thagaard (ane 252) Margrethe N.N. (ane 253) i

3 INDHOLD ii 1.37 Christen Lauritsen (ane 498) Laurits Christensen (ane 996) Christen Aagesen (ane 1992) Aner for Karen Hyldgaard Rasmussen Søren Rasmussen (ane 2) Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård (ane3) Rasmus Sørensen (ane 4) Ane Kathrine Pedersen (ane 5) Chr. Christensen Hyldgaard (ane 6) Ane Pedersen Byskov (ane 7) Peder Lauridsen (ane 14) Christiane Jensdatter (ane 15) Laurids Pedersen (ane 28) Maren Larsdatter (ane 29) II Jens og Karen 11 3 Jens Hauskov Kristiansen 12 4 Karen Hyldgaard Rasmussen 13 III Efterkommere 14 5 Marie Hauskov Kristiansen Jens-Kristian Byskov Hansen Daniel Svenstrup Byskov Hansen Louise Svenstrup Byskov Hansen Ane Margrethe Byskov Hansen Jan Byskov Kamstrup Maria Byskov Kamstrup Anders Byskov Kamstrup Karen Byskov Hansen Kim Anne Katrine Lars Hanne Mette Byskov Hansen Charlotte Maria Koldsø Michael Koldsø Jesper Koldsø Ellen Kirstine Byskov Hansen Tove Byskov Mejdahl Karen Marie Byskov Mejdahl Jens Erik Byskov Mejdahl Lars Byskov Hansen Emil Byskov Østergaard

4 INDHOLD iii 6 Søren Hauskov Kristiansen Niels Løgager Nielsen Kristian Søren Løgager Nielsen Kathrine Leth Nielsen Anne Marie Løgager Nielsen Flemming Hauskov Kristiansen Christiane Gleerup Kirsten Hauskov Kristiansen Samuel Hanhart Sarah Hanhart Chresten Hauskov Kristiansen Per Hauskov Kristiansen Signe Hauskov Kristiansen Anders Hauskov Kristiansen Louise Hauskov Kristiansen Annette Havskov Kristiansen Poul Kjeldager Sørensen Torben Kjeldager Sørensen Klaus Kjeldager Sørensen Peter Kjeldager Sørensen Birthe Havskov Kristiansen Lisbeth Hauskov Kristiansen Rasmus Hauskov Jensen Katrine Hauskov Jensen Karen Maria Havskov Kristiansen Emma Havskov Tholstrup Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen Peter Havskov Christensen Hanne Havskov Christensen Mathias Havskov Artmann Maja Havskov Artmann Hans Havskov Kristiansen Birgit Havskov Kristiansen Sara Havskov Iversen Martin Havskov Iversen Lærke Havskov Iversen Dorte Havskov Kristiansen Rikke Havskov Andersen Trine Havskov Andersen Susanne Havskov Kristiansen Frederik

5 INDHOLD iv 10 Jørgen Hauskov Kristiansen Rune Hauskov Kristiansen Ditte Tobias Kåre Hauskov Kristiansen

6 Del I Aner 1

7 Kapitel 1 Aner for Jens Hauskov Kristiansen : Laust Christiansen 5: Ane Sørensdatter 6: Christen Christensen 7: Dorthea Raahede 2: Søren Kristian Kristiansen 3: Abelone Marie Christensen 1: Jens Hauskov Kristiansen 1.1 Søren Kristian Kristiansen (ane 2) Født 26. september 1866 i Humlum. Død 11. marts 1948 i V. Trabjerggaard. Søren Kristian Christiansen lærte landbruget og tjente ved dette på blandt andet V. Trabjerggaard, som han senere købte. Han drev gården til 1939, da den afstodes til sønnen Johannes Herluf. 1.2 Abelone Marie Christensen (ane 3) Født 15. februar 1863 i Nr. Nissum. Død 29. december 1936 i V. Trabjerggaard. Abelone Marie Christensen lærte husgerning og tjente ved dette på V. Trabjerggaard, hvor hun traf sin tilkommende mand. 2

8 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Laust Christiansen (ane 4) 1.4 Ane Sørensdatter (ane 5) 1.5 Christen Christensen (ane 6) Født 8. maj 1826 i Møllerhuset i Gjellerup Sogn. Død 23. juli 1912 i Nr. Nissum. Han er født den 8. maj 1826 i møllerhuset i Gjellerup sogn, som søn af landsbysmed Christen Christensen og hustru Apollone Sørensdatter, og han døde den 23. juli 1912 i Nr. Nissum. Han blev hjemmedøbt den 19. maj 1826 og fremstillet i kirken den 25. juni samme aar; pigen Mette Kirstine Christensdatter fra Lund bar ham til daaben, og faddere var husmand Christen Pedersen Smed fra Skinderholm, karlen Peder Christensen fra Frølund, Svend Christensen fra Hammerum og Apollone Jensdatter Fonnesbeck. Christen Christensens skudsmaalsbog, der endnu bevares i familien, fortæller lidt om, hvad han foretog sig inden giftermaalet. Den første indførsel i bogen er dateret den 6. april 1841 og underskrevet af degnen H. P. Hybertz ved Gjellerup skole. Heri fortælles først om, hvornaar han er født, og hvem hans forældre var, samt at han blev vaccineret den 14. januar 1836 af distriktskirurg Kjær. Derefter skriver degnen: Ved Prøve efter Anordningerne er han i Dag fundet duelig til at udskrives af Skolen og har erholdt god Karakteer, baade for Kundskab og Opførsel. Næste indførsel i skudsmaalsbogen er ligeledes underskrevet af degnen og dateret den 4. maj Heri bevidner og attesterer degnen, at Christen Christensen efter forudgaaende undervisning fremstod den første søndag efter paaske i Gjellerup kirke til sin daabs bekræftelse og her havde afsløret gode religionskundskaber og gode forhold, hvorefter han sammen med andre christne havde været delagtiggjort i Den hellige Nadver. Derpaa følger i skudsmaalsbogen en indførsel, som fortæller, at Christen Christensen fra den l. maj 1841 til den l. november samme aar havde tjent hos Niels Pedersen Frølund, som gav ham det skudsmaal, at han i den Tiid har været mig fuldkommen til Fornøielighed. Dernæst følger i bogen et skudsmaal fra Peder Thomsen Gedbierg der bevidnede, at Christen Christensen havde tjent ham ærlig og troe fra l. november 1842 til l. november Saa følger et skudsmaal fra ovennævnte degn, H. P. Hybertz, dateret Lund præstegaard den l. november 1844, hvori degnen bevidner, at Christen Christensen er mig bekjendt som et meget sædeligt og skikkeligt ungt Menneske, samt at han sidste gang var til alters i Gjellerup kirke den 27. oktober samme aar. Det fremgaar derpaa af skudsmaalsbogen, at Christen Christensen fra den 1. november 1844 til den 8. april 1851 var i tjeneste hos Jens Knudsen Frølund, hvorpaa han flyttede til Tjørring. Her bevidnede N. johannesen den ll. juni 1852, at han om Christen Christensen ikke vidste andet end godt, og at han nu forlod sognet efter at være hjemkommet fra Militairtienesten. Christen Christensen flyttede nu tilbage til Gjellerup, og efter i et halvt aar at have tjent hos Niels Pedersen Siggaard i Frølund, kom han den 1. november 1852 i tjeneste hos Ole Jensen i Krogslund, hvor han var indtil den 1. november 1854, da husbonden i skudsmaalsbogen bevidnede, at han havde opført sig til hans fulde tilfredshed, og at han kunne anbefale Christen Christensen paa det bedste og fremover ønskede ham held og lykke. Fra Sulkjærs bog om Nr. Nissum sogn ved vi, at Christen Christensen kort efter kom i tjeneste hos pastor Falkenskjold, der var ugift og boede i Rind. Da Falkenskjold senere flyttede til Nr. Nissum, medførte han sin dygtige avlskarl, Christen Christensen, ved hvis hjælp han drev sin gaard godt. Aaret efter at være blevet gift med Dorthea Raahede overtog Christen Christensen hendes faders ejendom, Gejlgaardhus i Nr. Nissum, som han beholdt indtil sin død, samtidig

9 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN 4 med at han i en aarrække var vejmand i Nr. Nissum. Et barnebarn fortæller, at ejendommen de sidste aar inden Christen Christensens død var paa ca. 5 tdr. land, og at familien her havde lidt landbrug med et par køer og nogle grise. Paa sine ældre dage gennemgik Christen Christensen en operation, og efter denne blev han skæv i ansigtet og gik med bind for det ene øje. 1.6 Dorthea Raahede (ane 7) Født 16. januar 1834 i Nr. Nissum. Døbt 19. januar 1834 i Nr. Nissum. Død 19. februar 1909 i Nr. Nissum. Hun blev hjemmedøbt den 19. januar 1834 og fremstillet i kirken den 9. marts samme aar; faddere var Niels Brundgaards hustru, Marianne Andersdatter i præstegaarden, Peder Eidahl, Christen Touborg, Søren Geilgaard og Peder i Lindsboel. 1.7 Søren Christensen Raahede (ane 14) Født 7. september 1800 i Hviding Sogn ved Ribe. Død 26. februar 1867 i Nr. Nissum. 1.8 Christiane Jensdatter Lind (ane 15) Født i Ø. Lind (Gudum sogn). Død 22. november 1869 i Nr. Nissum. 1.9 Christen Nielsen (ane 28) Født i Lustrup(Skt. Katharine sogn). Død 16. april 1841 i Raahede Dorreth Andersdatter (ane 29) Født i Raahede (Hviding Sogn). Døbt 8. juli Død 22. februar 1848 i Raahede (Hviding Sogn) Jens Christensen (ane 30) Født i Ø. Lind (Gudum Sogn). Døbt 23. april 1758 i Gudum Kirke. Død i Ø. Lind (Gudum Sogn).

10 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Zidsel Mortensdatter (ane 31) Født i V. Trabjerg (Gudum Sogn). Døbt 9. november Død 4. august 1851 i Ø. Lind Niels Hansen Klobye (ane 56) Født i Lustrup (Skt. Kathrine Sogn). Døbt 1. november Død i Lustrup (Skt. Kathrine Sogn). Begravet 10. februar Maren Nielsdatter (ane 57) Født i Lustrup. Døbt 1. maj Anders Hansen (ane 58) Død i Raahede. Begravet 1. januar Kirsten Sørensdatter (ane 59) Død i Raahede. Begravet 12. juni Christen Madsen (ane 60) Født i Ø. Lind Gjertrud Marie Jensdatter (ane 61) Født i Gudum (antages) Morten Pedersen Vinkel (ane 62) Født i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn).

11 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Maren Larsdatter Thagaard (ane 63) Født i Thagaard (Humlum Sogn). Døbt 23. december 1734 i Humlum Kirke Hans Nielsen Klobye (ane 112) Født i Ø. Vedsted (Ribe). Død i Lustrup. Begravet 9. april Else N.N. (ane 113) Død i Lustrup. Begravet 22. august 1720 i Lustrup Niels Poulsen (ane 114) Født i Lustrup. Døbt 25. oktober Død i Lustrup. Begravet 9. april Mette Christensdatter (ane 115) 1.25 Mads Christensen (ane 120) Død i Ø. Lind (Gudum Sogn). Begravet 1. marts Peder Christensen (ane 124) Født i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn). Død i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn). Begravet 17. november Zidsel Madsdatter (ane 125) Død i Sdr. Vinkel. Begravet 10. april Lars Jensen Thagaard (ane 126) Født i Thagaard (Humlum Sogn). Død 9. oktober 1745 i Thagaard.

12 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Maren Christensdatter (ane 127) 1.30 Niels Christensen Klobye (ane 224) 1.31 Mette (ane 225) Begravet 15. februar 1715 i Skt. Katharine kirkegård, Ribe Poul Jensen (ane 228) 1.33 Christen Jensen (ane 248) 1.34 Anne Christensdatter (ane 249) Født i Vinkelgaard Jens Lauritsen Thagaard (ane 252) Død i Humlum Sogn. Begravet 25. oktober Margrethe N.N. (ane 253) Død i Humlum Christen Lauritsen (ane 498) Død i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn) Laurits Christensen (ane 996) 1.39 Christen Aagesen (ane 1992)

13 Kapitel 2 Aner for Karen Hyldgaard Rasmussen : Rasmus Sørensen 5: Ane Kathrine Pedersen 6: Chr. Christensen Hyldgaard 7: Ane Pedersen Byskov 2: Søren Rasmussen 3: Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård 1: Karen Hyldgaard Rasmussen 2.1 Søren Rasmussen (ane 2) Født 20. oktober 1870 i Nødager. Døbt 19. marts Død 24. september 1949 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Begravet 28. september 1949 i Nr. Nissum. Søren Rasmussen er født i 1870 (men den ældste bevarede dåbsattest for ham er udstedt i 1896 af præsten i Feldballe). Han blev konfirmeret i Nødager Kirke den 1. søndag i påske Skolelærer Kr. Sahl fra Nødager skriver den 19. juni 1896 i sin anbefaling af Søren Rasmussen, at han i 4 år indtil april 1893 tjente hos gårdmand Rasmus Olsens enke i Nødager. Af gårdejer Søren T. Jensens anbefaling fremgår at Søren Rasmussens arbejdsindsats ikke kun er blevet bemærket af hans arbejdsgivere. Ifølge Søren Rasmussens afregningsbog er han mødt til tjeneste som rekrut ved 28. batallions 1. kompagni den 10. april Han blev ifølge sin forholdsattest hjemsendt som underkorporal 8. oktober I sin tid på korporalskolen opnåede han gode resultater særligt i de boglige fag. Efter aftjening af sin værnepligt tjente han fra 1. november 1894 til 1. november 1895 hos gårdejer Jeppe G. Laursen i Nødager som også anbefaler ham. Af en anbefaling fra seminarielærer J. Gadegaard i Nørre Nissum fremgår, at Søren Rasmussen har læst matematik, fysik og naturhistorie hos ham. Han var i en periode elev på Nørre Nissum Højskole og fik også derfra en god anbefaling, hvoraf fremgår at han var et godt begavet og flinkt ungt menneske, der med sjælden 8

14 KAPITEL 2. ANER FOR KAREN HYLDGAARD RASMUSSEN 9 interesse og flid tog del i undervisningen af hvilken han derfor også fik rigt udbytte. Han blev landbrugskandidat i 1898 og samme år blev han ansat som lærer ved Nørre Nissum Højskole. I 1901 blev han gift og overtog hustruens fødegård Sdr. Byskov i Nørre Nissum ifølge skøde af 30. oktober Søren Rasmussen var medlem af Ringkøbing Amtsråd fra 1916 til I 1918 opgav han sin lærervirksomhed på højskolen fordi han blev valgt ind i landstinget hvor han sad til Han var formand for Lemvig Bank og medlem af Indre Missions bestyrelse, bestyrelsen for Nørre Nissum Højskole og bestyrelsen for Nørre Nissum Seminarium. Herudover deltog han i mange bestyrelser og foreninger. Søren Rasmussen var ridder af Dannebrog og om hans audiens hos kongen har datteren Agnes efter hans død fortalt avisen avisen at han sammen med kongen mindedes den store dag på Dybbøl efter genforeningen. Der er bevaret nogle sange fra både hans 70-års og 75-års fødselsdage. Disse vidner om den store anseelse han nød. I datteren Karens fotoalbum er et billede hvor hun har skrevet det sidste billede af far. På billedet sidder han i sin stol i haven i Sdr. Byskov. Han boede i Sdr. Byskov til sin død og i den sidste tid havde datteren Ruth orlov fra sit job i Lemvig Bank for at passe ham. Ved Søren Rasmussens begravelse, der startede i haven i Sdr. Byskov, deltog cirka 500 mennesker og af et gammelt avisudklip fremgår Kirken var fyldt til sidste plads, og mange mennesker måtte stå udenfor og følge højtideligheden gennem et højttaleranlæg. Den enorme avisomtale der var om Søren Rasmussens død og begravelse viser hvor kendt og elsket han var. Søren Rasmussen er begravet på Nørre Nissum kirkegårdsammenmedsinhustru. 2.2 Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård (ane 3) Født 8. april 1881 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Død 17. januar 1947 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Begravet 23. januar 1947 i Nr. Nissum. 2.3 Rasmus Sørensen (ane 4) 2.4 Ane Kathrine Pedersen (ane 5) 2.5 Chr. Christensen Hyldgaard (ane 6) Overtog Sdr. Byskov i 1878.

15 KAPITEL 2. ANER FOR KAREN HYLDGAARD RASMUSSEN Ane Pedersen Byskov (ane 7) 2.7 Peder Lauridsen (ane 14) 2.8 Christiane Jensdatter (ane 15) 2.9 Laurids Pedersen (ane 28) Købte Sdr. Byskov i 1797 og havde den til sin død Maren Larsdatter (ane 29)

16 Del II Jens og Karen 11

17 Kapitel 3 Jens Hauskov Kristiansen Født 14. april 1900 i V. Trabjerggaard. Død 19. december 1987 i Nr. Nissum (Elmely). Begravet 23. december 1987 i Nr. Nissum. Jens Hauskov Kristiansen gik i skole i Gudum. Han opholdt sig hjemme på gården, afbrudt med en tid hvor han stod i smedelære, og i 1920 besøgte han Haslev Højskole. Sin værnepligt aftjente han Herefter tjente han forskellige steder, og i 1928 købte han V. Refskov, som han drev til Han har siden drevet hustruens fødehjem i Sdr. Byskov. Jens Hauskov Kristiansen sad fra 1936 til 1949 i sognerådet i Hove og var fra 1940 til 1949 sognefoged i Hove. Jens og Karen boede fra 1960 til 19xx på aftægt i den ene ende af stuehuset i Sdr. Byskov. Deres sidste tid sammen tilbragte de på plejehjemmet Elmely i Nørre Nissum, hvor Jens døde. Jens og Karen er begravet på Nørre Nissum kirkegård. 12

18 Kapitel 4 Karen Hyldgaard Rasmussen Født 5. februar 1905 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Død 26. marts 1992 i Gudum (Plejehjemmet). Begravet 31. marts 1992 i Nr. Nissum. Karen Hyldgaard Rasmussen gik i skole i Nr. Nissum. Hun opholdt sig en tid hjemme på gården og havde derefter forskellige huslige pladser i København og Fredericia. Karen Hyldgaard Rasmussen har i 13 år været formand for KFUK i Hove samt i flere år formand for husmoderforeningen. 13

19 Del III Efterkommere 14

20 Kapitel 5 Marie Hauskov Kristiansen Født 25. april 1929 i Hove. Død 12. december 1978 i Holstebro (sygehuset). Marie Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette hjemme på gården. Marie Hauskov Kristiansen har i flere år været formand for KFUK. Marie Hauskov Kristiansen blev gift med Ove Byskov Hansen 25. september 1954 i Hove. Ove Byskov Hansen Født 3. januar 1922 i Hjern. Ove Byskov Hansen gik i skole i Hove. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte desuden Hammerum Landbrugsskole, hvorpå han opholdt sig hjemme, indtil han i 1954 overtog gården Mariebol. Senere købte han også slægtsgården Tørringbol. Ove Byskov Hansen har i flere år været formand for KFUM i Hove, og han er nu kirkeværge samt kasserer i menighedsrådet. 5.1 Jens-Kristian Byskov Hansen Født 25. august 1955 i Hove. Døbt 25. september 1955 i Hove Kirke. Jens-Kristian tog i 1972 realaksamnen fra Klinkby Skole. Derefter tog han på landbrugsskole. I 1975 tog han HF eksamen fra Nr. Nissum Seminariums HF-kursus. I 1976 var han i landbrugspraktik i Alberta, Canada og tog derefter på højskoleophold på Haslev udvidede Højskole. I var han i landbrugspraktik i Nr. Nissum og No. Fra læste han på Landbohøjskolen i København hvor han tog eksamen som agronom. Siden 1983 har han været ansat som økonomikonsulent ved Hedeboernes Samvirkende Landbo Foreninger (HSLF) i Aulum. 15

21 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN 16 Jens-Kristian Byskov Hansen blev gift med Jette Svenstrup Hansen 30. juli 1983 i Nr. Asmindrup Kirke, Odsherred. Jette Svenstrup Hansen Født 6. februar 1953 i Nykøbing Sjælland. Døbt 8. marts 1953 i Nr. Asmindrup Kirke, Odsherred Daniel Svenstrup Byskov Hansen Født 31. december 1986 i Lemvig. Døbt 1. marts 1987 i Lemvig Kirke Louise Svenstrup Byskov Hansen Født 22. december 1988 i Lemvig. Døbt 5. februar 1989 i Lemvig Kirke. 5.2 Ane Margrethe Byskov Hansen Født 27. februar 1957 i Hove. Døbt 31. marts 1957 i Hove. Ane Margrethe gik i Klinkby Skole indtil Derefter gik hun på gymnasietitarmhvor hun boede på kostafdelingen fra 1974 til Fra november 1977 til juli 1978 havde hun plads i huset i Højslev ved Skive. Fra august 1978 til april 1979 arbejde hun på møbelfabrikken Hundevad. Flyttede til Fabjerg i Påbegyndte derefter uddannelse som sygeplejerske på sygeplejeskolen i Holstebro som blev afsluttet i foråret Ane Margrethe har siden 1983 arbejdet som sygeplejerske. Ane Margrethe Byskov Hansen blev gift med Erik Bjerg Kamstrup 27. januar 1979 i Hove. Erik Bjerg Kamstrup Efter endt skolegang i 1973 arbejdede Erik som arbejdsdreng indtal januar 1974 hvor han kom i lære som mekaniker hos Peder Lauridsen i Fabjerg. Efter at have afsluttet sin uddannelse i 1977 var han soldat ved Nørre Jyske Artelleri i Skive indtil juli Siden 1978 har Erik arbejdet dels inden for bilbranchen og landbrugsmaskiner / traktorer.

22 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN Jan Byskov Kamstrup Født 11. september 1981 i Lemvig (sygehuset). Døbt 18. oktober 1981 i Fabjerg Maria Byskov Kamstrup Født 10. januar 1984 i Lemvig (sygehuset). Døbt 26. februar 1984 i Fabjerg Anders Byskov Kamstrup Født 26. maj 1990 i Lemvig (sygehuset). Døbt 1. juli 1990 i Fabjerg. 5.3 Karen Byskov Hansen Født 2. januar 1960 i Hove. KarenByskovHansenblevgiftmedEjvind. Ejvind Kim Anne Katrine Lars 5.4 Hanne Mette Byskov Hansen Født 24. juli 1965 i Hove. Døbt 15. august 1965 i Hove. Hanne Mette Byskov Hansen blev gift med Lars Koldsø 13. juli 1985 i Hove. Lars Koldsø Født 13. juli 1960 i Nees. Døbt 30. juli 1960 i Nees Charlotte Maria Koldsø Født 5. oktober 1986 i Rom. Døbt 7. december 1986 i Rom Michael Koldsø Født 4. marts 1990 i Ramme. Døbt 15. april 1990 i Ramme.

23 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN Jesper Koldsø Født 20. juni 1994 i Ramme. Døbt 14. august 1994 i Ramme. 5.5 Ellen Kirstine Byskov Hansen Født 9. februar 1967 i Hove (Marieboel). Døbt 24. marts 1967 i Hove Kirke. Afsluttet 10. kl. på Klinkby Skole i 1983, hvorefter Ellen Mejdahl arbejdede i huset et år før hun tog HF på Nørre Nissum seminarium og HF. Efterfølgende har Ellen Mejdahl været beskæftiget som pædagogmedhjælper og konfektionsdame. I 1988 tog Ellen Mejdahl på højskole i Rønde i en periode på 10mdr. Derefter har Ellen Mejdahl arbejdet med psykisk udviklingshæmmede voksne, handicapmedhjælper og som leder af pasningsordningen ved Fabjerg Skole. I 1992 tog Ellen Mejdahl på seminariet i Nørre Nissum og blev uddannet lærer i sommeren Herefter blev hun ansat på Kongensgård Landbrugsskole, som lærer i almene fag. Ellen Kirstine Byskov Hansen blev gift med Anders Mejdahl 3. juli 1993 i Hove Kirke. Anders Mejdahl Født 4. marts 1971 i Løgstør sogn (sygehuset). Døbt 9. april 1971 i Oudrup Kirke. Anders Mejdahl afslutter 10. kl. på Børremose Ungdomsskole i 1987 og tager derefter arbejde ved landbruget. Arbejdet afbrydes af skoleophold på Kongensgaard Landbrugsskole, Nørre Nissum i vinteren Uddannelsen afsluttes med det grønne bevis på Hammerum Landbrugsskole i Siden 1993 har Anders Mejdahl været ansat som driftsleder på Kongensgaard Landbrugsskole Tove Byskov Mejdahl Karen Marie Byskov Mejdahl Jens Erik Byskov Mejdahl Født 22. marts 1995 i Lemvig (sygehuset). Døbt 12. maj 1995 i Nr. Nissum Kirke. 5.6 Lars Byskov Hansen Født 29. november 1973 i Lemvig (sygehuset). Døbt 25. december 1973 i Hove Kirke. Lars afsluttede folkeskolen i 1990 efter 10. klasse. br / br / Den 1. februar 1991 startede han på Kongensgaard Landbrugsskole (grundskole). Han afsluttede landmansuddannelsen den 21. december 1995 med grønt bevis fra Hammerum Landbrugsskole. br / br / Lars

24 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN 19 tog i foråret 1996 til Montana hvor han tilbragte sommer og efterår hos David og Kay Nees. Lars Byskov Hansen blev gift med Christina Østergaard. Christina Østergaard Emil Byskov Østergaard

25 Kapitel 6 Søren Hauskov Kristiansen Født 16. juli 1931 i Hove. Døbt 9. august 1931 i Hove Kirke. Død 13. august Begravet 20. august 2009 i Silkeborg (Alderslyst Kirke). Søren Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove. Han stod i lære som grov- og beslagsmed i Tørring Huse og aftjenete sin værnepligt ved Søværnet på Holmen, Hvorpaa han var beskæftiget som svend forskellige steder, bl.a. ca. 1 år i Skovlund samt ca. 1 år i Bonnet. Ica.2år havde han selvstændig smede- og maskinforretning i Engbjerg, og efter i ca. 1 år at have været modelbygger på et jernstøberi i Silkeborg blev han overmontør i Århus, hvor han var i 6 år.ica.4år havde han nu selvstændig vand- og gasmesterforretning i Laven, hvorpå han var bestyrer på hjemmeværnsgården i Gl. Rye, og efter at have taget eksamen som kørelærer startede han køreskole og taxikørsel i Silkeborg. Søren Hauskov Kristiansen har været medlem af byggerådet i Linaa Kommune. Han har været medlem af Silkeborg Sejlklubs bestyrelse fra 1985 til Han drev sin køreskole indtil 1995, hvor han gik på pension. Herafter har han været altmuligmand på Svostrup Kro. Søren Hauskov Kristiansen blev gift med Anne-Doris Andreasen 13. maj 1954 i Harboør. Anne-Doris Andreasen Født 13. maj 1929 i Haverslev. Anne-Doris Andreasen gik bl.a. i skole i Haverslev samt i Randers. Hun arbejdede ca 2 år som husassistent og var derefter vikar forskellige steder bl.a. i Thyborøn, Vrist, Hove og Hvide Sande. En tid var hun assistent på kommunekontoret i Framlev ligesom hun har været køkkenchef på hjemmeværnsgården i Gl. Rye, og hun er for tiden kantinedame ved Neckelmann. Anne-Doris Andreasen har været medlem af skolekommisionen i Laven. Søren Hauskov Kristiansen blev gift med Lis Hansen 16. juli 1981 i Silkeborg. Lis Hansen Født 5. maj 1946 i Henge (Kellerup sygehus). Døbt 6. september 1946 i Hinge Kirke. 20

26 KAPITEL 6. SØREN HAUSKOV KRISTIANSEN 21 Lis Hansen er født på Kellerup Sygehus. Mine forældre boede dengang i Hinge. Jeg er døbt og konfirmeret i Hinge kirke og har gået i Henge Skole i 7 år. Derefter kom jeg ud at tjene hos min farbror der var møller i Hindbjerg. Derefter var jeg på Levring Efterskole. I ca 2 år var jeg hos en bager i Kellerup, derefter kom jeg til Hjemmebageriet i Silkeborg, hvor jeg var i forretningen i ca 1 år. Herefter har jeg syet på Dansk konfektionsindustri i 4-5 år. Jeg fik erhvervskørekort i 1971 og har haft bevilling til hyrekørsel i Silkeborg kommune siden den 1. januar Har danset meget folkedans fra ca over det meste af landet. Jeg har været medlem af Silkeborg Gymnastikforening siden jeg var 17 år og har været i bestyrelsen i flere perioder. Jeg har været Idrætsmærke dommer siden Niels Løgager Nielsen Født 7. september 1953 i Fredericia. Niels driver Svostrup Kro. Niels Løgager Nielsen blev gift med Karen. Karen Kristian Kristian samlever med Maria Schjørring Pedersen. Maria Schjørring Pedersen Søren Løgager Nielsen Kathrine Leth Nielsen Født 8. maj Kathrine Leth Nielsen samlever med Dragan Sljivic. Dragan Sljivic Anne Marie Løgager Nielsen Født 26. april Flemming Hauskov Kristiansen Født 28. august 1957 i Engbjerg. Flemming Hauskov Kristiansen blev gift med Inger.

27 KAPITEL 6. SØREN HAUSKOV KRISTIANSEN 22 Inger Flemming Hauskov Kristiansen blev gift med Jonna. Jonna Christiane Gleerup Født 7. oktober Kirsten Hauskov Kristiansen Født 11. marts 1967 i Laven, Linaa sogn. Kirsten Hauskov Kristiansen blev gift med Markus. Markus Samuel Hanhart Sarah Hanhart

28 Kapitel 7 Chresten Hauskov Kristiansen Født 24. maj 1935 i Hove. Chresten Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove og besøgte desuden i 1950 en ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme og aftjente i sin værnepligt i Høvelte. Fra 1959 til 1960 var han elev på Haslev landbrugsskole, hvorpå han overtog gården efter faderen. Chresten Hauskov Kristiansen blev gift med Ingrid Østergaard Jeppesen 15. maj 1960 i Timring. Ingrid Østergaard Jeppesen Født 13. december 1936 i Timring. Ingrid Østergaard Jeppesen gik i Grimstrup skole og besøgte desuden Nr. Nissum efterskole. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i forskellige pladser, bl.a. i København. 7.1 Per Hauskov Kristiansen Født 16. februar 1961 i Nr. Nissum. Per tog realeksamen i Nr. Nissum Han var på Kongensgård Landbrugsskole fra 1978 til 1. februar Var landbrugsmedhjælper i Bording fra 1. november 1979 til 1. november Per var på Hammerum Landbrugsskole fra 1. oktober 1982 til 1. juli Derefter var han fodermester hjemme. Samtidigt købte han 2 nabogårde: Vester Agergård (1. april 1983) og Store Agergård (1. juni 1991). Per overtog slægtsgården Sdr. Byskov i Nr. Nissum efter sine forældre 31. december Derefter tilkøbte han Portgård og Karhøj i Nr. Nissum den 1. januar Seneste tilkøb er 23

29 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN ha jord fra ejendommen Skovvang i Fabjerg. Per Hauskov Kristiansen blev gift med Gitte Nørgaard Pedersen 22. juni 1985 i No. Gitte Nørgaard Pedersen Født 6. september Døbt i Tjørring Kirke. Gitte arbejder på forsorgshjemmet Skovvang, Holstebro Signe Hauskov Kristiansen Født 28. august Døbt i Nr. Nissum kirke Anders Hauskov Kristiansen Født 22. december Døbt i Nr. Nissum kirke Louise Hauskov Kristiansen Født 21. maj Døbt i Nr. Nissum kirke. 7.2 Annette Havskov Kristiansen Født 9. januar 1962 i Nr. Nissum. Døbt 11. februar 1962 i Nr. Nissum. Annette gik i Nr. Nissum skole til og med 9. klasse og tog 10 klasse på Blidstrup Ungdomsskole. Iåret 1979/80 tog hun Handelseksamen på Lemvig Handelseskole. Fra august til oktober var hun på Husholdningsskole i Hammerum. Den l. november startede Annette som elev på Lemvigegnens Landboforening og var der indtil l. maj Den l. maj 1987 startede hun på Jeka Fish som bogholder og er der stadig. Annette Havskov Kristiansen blev gift med Karsten Kjeldager Sørensen 13. august 1983 i Nr. Nissum. Karsten Kjeldager Sørensen Født 2. marts 1955 i Tørring. Døbt 3. april 1955 i Tørring.

30 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN 25 Han gået på Klinkby Skole til og med 9. klasse. Karsten startede i 1971 med at arbejde på landet og har taget Landbrugs Uddannelsen på Hammerum Landbrugsskole. Karsten blev selvstændig landmand i 1983 og var landmand frem til 1. april 2001, hvor mælkekvoten blev solgt og Karsten fik arbejde ved en entreprenør Poul Kjeldager Sørensen Født 28. oktober 1985 i Lemvig (sygehuset). Døbt 15. december 1985 i Tørring Kirke. Poul har gået i Klinkby skole til og med 7. klasse derefter tog han på Nr. Nissum Efterskole, hvor han var i 3 år. Poul går nu på 3.år på HTXiHolstebro Torben Kjeldager Sørensen Født 5. maj 1988 i Lemvig (sygehuset). Døbt 19. juni 1988 i Tørring Kirke. Torben har gået i Klinkby skole til og med 9. klasse. 10. klasse tager han nu på Nr. Nissum efterskole Klaus Kjeldager Sørensen Født 30. juni 1992 i Lemvig (sygehuset). Døbt 23. august 1992 i Tørring Kirke. Klaus går på Klinkby Skole Peter Kjeldager Sørensen Født 22. april 1996 i Lemvig (sygehuset). Døbt 26. maj 1996 i Tørring Kirke. Peter går på Klinkby Skole. 7.3 Birthe Havskov Kristiansen Født 7. februar 1964 i Nr. Nissum. Birthe Havskov Kristiansen har gået på Nr. Nissum Skole og derefter taget 9. og 10. klasse på Blidstrup Ungdomsskole, hvor hun efterfølgende arbejdede et år i køkkenet. Efter HF i Nr. Nissum arbejdede hun som stuepige i Østrig i 1 1 år og var på højskole i Løgumkloster. 2 Efter læreruddannelse fra Silkeborg Seminarium har hun arbejdet henholdsvis på Frøstruphave

31 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN 26 Efterskole, Bjerget Efterskole og senest Lyngs Idrætsefterskole på Thyholm. 7.4 Lisbeth Hauskov Kristiansen Født 14. april Lisbeth Hauskov Kristiansen gik i Nr. Nissum skole og har derefter taget 10. klasse på Horne Ungdomsskole. Au-pair job i Norge hvorefter hun gik på HF-kursus i Nr. Nissum. Materialistuddannet i Lemvig i Senere læreruddannet fra Nørre Nissum Seminarium i Nu lærer på Nørre Nissum Efterskole. Lisbeth Hauskov Kristiansen blev gift med Flemming Jensen 26. juli 2003 i Nr. Nissum Kirke. Flemming Jensen Rasmus Hauskov Jensen Født 14. august Døbt i Nr. Nissum Kirke Katrine Hauskov Jensen Født 28. juni Døbt i Nr. Nissum Kirke. 7.5 Karen Maria Havskov Kristiansen Født 5. februar 1979 i Lemvig. Døbt i Nr. Nissum. Karen Maria Havskov Kristiansen gik i skole i Nr. Nissum og derefter i 10. klasse på Rydhave Slots Ungdomsskole. Herefter tog hun et år til Norge som au-pair. Efterfølgende tog hun HF-kursus på Holstebro Gymnasium Efter studentereksamen har hun bl. a. arbejdet som pædagog- og handicapmedhjælper. Læser nu til fysioterapeut på Fysioterapeutskolen i Holstebro, hvor hun bliver færdiguddannet i juni Karen Maria Havskov Kristiansen blev gift med Kim Tholstrup. Kim Tholstrup Emma Havskov Tholstrup

32 Kapitel 8 Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen Født 28. juli 1936 i Hove. Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen gik bl.a. i skole i Hove samt i Lemvig,hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun tjente som husassistent i Nr. Nissum samt i Vejle, og i 1953 blev elev på Nr. Nissum seminarium, hvorfra hun dimitteredes i Efter at have været ansat på Aalykkeskolen i Kolding blev hun i 1960 lærer ved Dalby Skole. Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen blev gift med Vagn Evald Christensen 21. november 1959 i Kolding. Vagn Evald Christensen Født 23. marts 1931 i Fabjerg. Jeg gik i Fabjerg søndre skole fra 1. til 7. klassetrin i årene 1938 til Skolen var ikke årgangsdelt. En forskolerærerinde underviste 1. klasse om eftermiddagen og klasse sammen om formiddagen. Førstelæreren underviste 4., 5., 6. og 7. klasse sammen hele vinteren, og om sommeren underviste han klasse tirsdag, onsdag og fredag, og klasse fik undervisning mandag og torsdag formiddag til kl. 12 middag. Vagn Christensen har været skoleinspektør ved Dalby Skole i Kolding. 8.1 Peter Havskov Christensen Født 3. juni 1968 i Kolding. Døbt 30. juni 1968 i Dalby. Peter Havskov Christensen gik 7 år i Dalby Skole og derefter 2 år på Brændkjærskolen. Herefter gik han 3 år på handelsskole (Kolding Købmandsskole) hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Jyske Trænregiment på Hvorup Kaserne i Nørresundby. Efter hjemsendelse fra militæret var han i 7,5 år beskæftiget i revisionsfirmaet Revision Danmark. I løbet af de 7,5 år skiftede firmaet navn flere gange pga fusioner i branchen (Revision Danmark, KG Jensen og Coopers & Lybrand). Samtidig med arbejdet læste han HD 27

33 KAPITEL 8. ELLEN KRISTIANE HAUSKOV KRISTIANSEN 28 i Regnskab og derefter cand. merc. aud. Herefter var han i 3,5 år forsker og underviser på Handelshøjskoel Syd / Syddansk Universitet og derefter en periode beskæftiget i vin- og spiritusbranchen som administrationschef hos Hela Wine & Spirits ApS og direktør for Excellent Wine Kolding A/S. I 2002 flyttede han til Bornholm hvor han er beskæftiget som regnskabs- og IT-chef hos BornholmsTrafikken. 8.2 Hanne Havskov Christensen Født 19. august 1970 i Kolding. Døbt i Dalby. Hanne Havskov Christensen gik 7 år i Dalby Skole og derefter 2 år på Brændkjærskolen. Herefter gik hun 3 år på handelsskole og kom derefter i lære i Aktivbanken i Kolding. Hun tog senere ansættelse i Jyske Bank. Hanne Havskov Christensen samlever med Henrik Artmann. Henrik Artmann Mathias Havskov Artmann Født 5. april 2000 i Kolding. Døbt 25. juni 2000 i Kolding (Kristkirken) Maja Havskov Artmann Født 25. maj 2002 i Kolding. Døbt 18. august 2002 i Kolding (Kristkirken).

34 Kapitel 9 Hans Havskov Kristiansen Født 24. marts 1941 i Hove. Døbt 7. september 1941 i Houe Kirke. Død 27. januar 2002 i Balling. Begravet 1. februar 2002 i Balling Kirke. Hans Hauskov Kristiansen gik i skole i Nr. Nissum. Han stod et par år i lære hos en broder og sejlede derpå som fisker fra Lemvig og Thyborøn. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Herning, og han blev derefter rejsemontør ved Dalsø Gas, Brabrand, med hvilket han var bekæftiget intil 1964, da han begyndte som remisearbejder ved statsbanen i Struer. I 1966 blev han fastansat depotbetjent. Hans flyttede i 1983 fra Struer til Balling. I mange år i perioden 1966 til 1988 har han været aktiv tillidsmand i depotpersonalets afdeling. Heraf en periode som næstformand i Dansk Jernbaneforbund. Den 1. oktober 1995 blev han udnævnt til depotmester ved DSB MR-MRO Center Vestjylland. I 2000 fik han konstateret lungekræft og døde hjemme den 27. januar Hans Havskov Kristiansen blev gift med Inge Guldborg Hedegaard 26. december 1963 i Struer. Inge Guldborg Hedegaard Født 8. januar 1945 i Struer. Inge guldberg Hedegaard gik i skole i Struer. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i Struer samt i Aalborg. I ca 2 måneder arbejde hun ved Bang og Olufsen i Struer, hvor hun igen i 1969 begyndte som montagearbejder. Hans Havskov Kristiansen blev gift med Ane Marie Christensen 4. februar 1984 i Balling Kirke. 29

35 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN 30 Ane Marie Christensen Født 29. august 1953 i Ålborg Domsogn. Døbt 4. oktober 1953 i Struer Kirke. Ane Marie Christensen Kristiansen har gået i skole i Handbjerg fra 1. til 6. klasse og er konfirmeret i Rødding Kirke i Hun flyttede til Spøttrup og afsluttede 9. kl. og fik herefter læreplads som smørebrødsjomfru i Håndværkerforeningen i Skive. 9.1 Birgit Havskov Kristiansen Født 25. januar 1964 i Struer. Døbt 16. februar 1964 i Struer Kirke. Birgit, som er konfirmeret i Humlum Kirke i 1977, har gået i skole 10 år og derefter 1 år på Handelsskole. Derefter kom hun i lære som komi i Hvidbjerg på Thy. I 1983 blev hun gift med Ole og har fået 3 børn. Hun har været kommunal dagplejemor og ellers været meget hjemmegående hos børnene. Birgit Havskov Kristiansen blev gift med Ole Iversen i Vor Frue Kirke, Skive. Ole Iversen Født 2. september 1963 i Holstebro. Døbt 20. oktober 1963 i Vinderup Kirke. Ole har gået i Skole i Struer i 8 år. Ole lærte Birgit at kende i 1979, de blev gift i I 1987 fik de Sara, i 1989 fik de Martin og i 1994 fik de Lærke. Ole har arbejdet som sygehusportør i6 år og har været selvstændig i cirka 2 år med rengøringsfirma Sara Havskov Iversen Født 17. april 1987 i Skive (sygehuset). Døbt 7. juli 1987 i Balling. Sara har med skiftende mellemrum gået i børnehave indtil hun startede i skole i Struer i august Martin Havskov Iversen Født 31. juli 1989 i Skive (sygehuset). Døbt 5. november 1989 i Otting Kirke. Martin har gået i børnehave fra han var 3 år til 6 år. Han startede i børnehaveklasse i august 1995 og gårnui1.klasseistruer.

36 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN Lærke Havskov Iversen Født 1. august 1994 i Holstebro (sygehuset). Døbt 30. oktober 1994 i Struer Kirke. Lærke startede i dagpleje oktober Dorte Havskov Kristiansen Født 1. december 1966 i Struer. Døbt i Struer. Dorte Havskov Andersen gik i skole i Humlum og Struer. Hun blev konfirmeret i Humlum i maj 1980 og har afsluttet 9. kl. samt EFG handel & kontor i Struer. Den 31. december 1994 blev hun udlært advokatsekretær. Dorte Havskov Kristiansen blev gift med Ole Andersen 19. maj 1990 i Ramsing. Ole Andersen Født 7. april 1966 i Ramsing. Døbt i Ramsing. Ole Andersen gik i skole i Ramsing og afsluttede 9. kl. på Balling Skole hvorefter han kom på landet og arbejdede. Han arbejder med restaurering og polering af antikke møbler i eget firma Salling afsyring. Ole Andersen blev i september 2002 udlært som tømrer Rikke Havskov Andersen Født 20. januar 1992 i Skive. Døbt 19. april 1992 i Balling. Rikke Havskov Andersen gik i børnehave - Tumlegården i Balling. Nu går hun i Balling Skole Trine Havskov Andersen Født 7. april Trine startede i 2004 i 1. klasse på Balling Skole. 9.3 Susanne Havskov Kristiansen Født 21. august 1971 i Holstebro. Døbt i Struer Kirke.

37 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN 32 Susanne Havskov Kristiansen er konfirmeret i Balling Kirke den 5. maj 1985 og har taget EFG-basisår indenfor servicefagene fra Randers Tekniske Skole. Hun blev udlært frisør den 1. juli 1992 hos Salon Inn i Skive og arbejder som frisør hos Jensens frisørhus, Skive. Susanne Havskov Kristiansen blev gift med Klaus Andersen 1. januar Klaus Andersen Frederik Født 22. december 1999.

38 Kapitel 10 Jørgen Hauskov Kristiansen Født 21. maj 1944 i Hove. Jørgen Hauskov Kristiansen arbejdede ved landbruget indtil 1960 og bestod i 1964 studentereksamen. I 1966 indkaldtes han til militærtjeneste, hvorfra han i 1970 hjemsendtes som løjtnant, og han blev derefter skovfogedelev. Jørgen Hauskov Kristiansen blev gift med Margit Gudman Hansen 9. maj 1970 i Vejle. Margit Gudman Hansen Født 3. juli 1946 i Birkende. Margit Gudman Hansen gennemgik uddannelse som omsorgsassistent og er nu beskæftiget som sådan Rune Hauskov Kristiansen Ditte Tobias 10.2 Kåre Hauskov Kristiansen 33

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående.

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående. SLÆGTSBOGEN 1 Forord: Denne slægtsbog er en revideret udgave af en tidligere slægtsbog som er tilvejebragt af mig en ukendt person, men jeg har forsøgt at opdaterer bogen enkelte steder, inden for min

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter 992:~-5 fors 1 Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter 992?-5 o I & II 1 " 2 S I. Dødfødt dreng d, 3. maj' 1849 -z- KlitmøUer~ V. Vandet. I II II. Jensine Christine Mortensen født d.

Læs mere

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 -

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Indholdsfortegnelse Anna O... 3 Bente... 5 Birgit... 6 Elin... 7 Gunhild... 8 Hanne E.... 9 Hanne G... 10 Inge... 12 Ingrid...

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen.

Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen. Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen. Om Lorentz Fitz og hans efterkommere i 7 generationer udskrevet den 13. november 2011 Indledning: Når det har

Læs mere

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen.

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen. 1. Rigmor Juul Nielsen, * 30.04.1909 i Brønderslev, 28.11.1978. Vendelboarkivet fødselsdagsomtale 60 år Vendelboarkivet dødsannonce elskede Rigmor underskrevet Betty og Agathon, Lilli og Bent, Mogens og

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Signe og Johannes efterkommere

Signe og Johannes efterkommere Første Generation 1. Johannes 1 Jensen, * 6 jun 1903 i Brændgaard i Vandborg sogn (søn af Christen Jensen [1865-1933] og Nielsine Nielsen [1868-1951]), 24 jan 1999 i Lemvig, begravet på Lemvig kirkegård.

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Slægtsbog om: Slægten Breinholt

Slægtsbog om: Slægten Breinholt Slægtsbog om: Slægten Breinholt 1 SLÆGTEN BREINHOLT I det foreliggende arbejde fremlægges for familien, på hvis foranstaltning det er udført, må det oplyses, at arbejdet i væsentlig grad støtter sig til

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Nummer 56 15. årgang Juli 2012 Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Læs om: 2 3 3 4 6 7

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere