Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Redigeret af Peter Havskov Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Redigeret af Peter Havskov Christensen"

Transkript

1 Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen Redigeret af Peter Havskov Christensen 29. juni 2010

2 Indhold I Aner 1 1 Aner for Jens Hauskov Kristiansen Søren Kristian Kristiansen (ane 2) Abelone Marie Christensen (ane 3) Laust Christiansen (ane 4) Ane Sørensdatter (ane 5) Christen Christensen (ane 6) Dorthea Raahede (ane 7) Søren Christensen Raahede (ane 14) Christiane Jensdatter Lind (ane 15) Christen Nielsen (ane 28) Dorreth Andersdatter (ane 29) Jens Christensen (ane 30) Zidsel Mortensdatter (ane 31) Niels Hansen Klobye (ane 56) Maren Nielsdatter (ane 57) Anders Hansen (ane 58) Kirsten Sørensdatter (ane 59) Christen Madsen (ane 60) Gjertrud Marie Jensdatter (ane 61) Morten Pedersen Vinkel (ane 62) Maren Larsdatter Thagaard (ane 63) Hans Nielsen Klobye (ane 112) Else N.N. (ane 113) Niels Poulsen (ane 114) Mette Christensdatter (ane 115) Mads Christensen (ane 120) Peder Christensen (ane 124) Zidsel Madsdatter (ane 125) Lars Jensen Thagaard (ane 126) Maren Christensdatter (ane 127) Niels Christensen Klobye (ane 224) Mette (ane 225) Poul Jensen (ane 228) Christen Jensen (ane 248) Anne Christensdatter (ane 249) Jens Lauritsen Thagaard (ane 252) Margrethe N.N. (ane 253) i

3 INDHOLD ii 1.37 Christen Lauritsen (ane 498) Laurits Christensen (ane 996) Christen Aagesen (ane 1992) Aner for Karen Hyldgaard Rasmussen Søren Rasmussen (ane 2) Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård (ane3) Rasmus Sørensen (ane 4) Ane Kathrine Pedersen (ane 5) Chr. Christensen Hyldgaard (ane 6) Ane Pedersen Byskov (ane 7) Peder Lauridsen (ane 14) Christiane Jensdatter (ane 15) Laurids Pedersen (ane 28) Maren Larsdatter (ane 29) II Jens og Karen 11 3 Jens Hauskov Kristiansen 12 4 Karen Hyldgaard Rasmussen 13 III Efterkommere 14 5 Marie Hauskov Kristiansen Jens-Kristian Byskov Hansen Daniel Svenstrup Byskov Hansen Louise Svenstrup Byskov Hansen Ane Margrethe Byskov Hansen Jan Byskov Kamstrup Maria Byskov Kamstrup Anders Byskov Kamstrup Karen Byskov Hansen Kim Anne Katrine Lars Hanne Mette Byskov Hansen Charlotte Maria Koldsø Michael Koldsø Jesper Koldsø Ellen Kirstine Byskov Hansen Tove Byskov Mejdahl Karen Marie Byskov Mejdahl Jens Erik Byskov Mejdahl Lars Byskov Hansen Emil Byskov Østergaard

4 INDHOLD iii 6 Søren Hauskov Kristiansen Niels Løgager Nielsen Kristian Søren Løgager Nielsen Kathrine Leth Nielsen Anne Marie Løgager Nielsen Flemming Hauskov Kristiansen Christiane Gleerup Kirsten Hauskov Kristiansen Samuel Hanhart Sarah Hanhart Chresten Hauskov Kristiansen Per Hauskov Kristiansen Signe Hauskov Kristiansen Anders Hauskov Kristiansen Louise Hauskov Kristiansen Annette Havskov Kristiansen Poul Kjeldager Sørensen Torben Kjeldager Sørensen Klaus Kjeldager Sørensen Peter Kjeldager Sørensen Birthe Havskov Kristiansen Lisbeth Hauskov Kristiansen Rasmus Hauskov Jensen Katrine Hauskov Jensen Karen Maria Havskov Kristiansen Emma Havskov Tholstrup Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen Peter Havskov Christensen Hanne Havskov Christensen Mathias Havskov Artmann Maja Havskov Artmann Hans Havskov Kristiansen Birgit Havskov Kristiansen Sara Havskov Iversen Martin Havskov Iversen Lærke Havskov Iversen Dorte Havskov Kristiansen Rikke Havskov Andersen Trine Havskov Andersen Susanne Havskov Kristiansen Frederik

5 INDHOLD iv 10 Jørgen Hauskov Kristiansen Rune Hauskov Kristiansen Ditte Tobias Kåre Hauskov Kristiansen

6 Del I Aner 1

7 Kapitel 1 Aner for Jens Hauskov Kristiansen : Laust Christiansen 5: Ane Sørensdatter 6: Christen Christensen 7: Dorthea Raahede 2: Søren Kristian Kristiansen 3: Abelone Marie Christensen 1: Jens Hauskov Kristiansen 1.1 Søren Kristian Kristiansen (ane 2) Født 26. september 1866 i Humlum. Død 11. marts 1948 i V. Trabjerggaard. Søren Kristian Christiansen lærte landbruget og tjente ved dette på blandt andet V. Trabjerggaard, som han senere købte. Han drev gården til 1939, da den afstodes til sønnen Johannes Herluf. 1.2 Abelone Marie Christensen (ane 3) Født 15. februar 1863 i Nr. Nissum. Død 29. december 1936 i V. Trabjerggaard. Abelone Marie Christensen lærte husgerning og tjente ved dette på V. Trabjerggaard, hvor hun traf sin tilkommende mand. 2

8 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Laust Christiansen (ane 4) 1.4 Ane Sørensdatter (ane 5) 1.5 Christen Christensen (ane 6) Født 8. maj 1826 i Møllerhuset i Gjellerup Sogn. Død 23. juli 1912 i Nr. Nissum. Han er født den 8. maj 1826 i møllerhuset i Gjellerup sogn, som søn af landsbysmed Christen Christensen og hustru Apollone Sørensdatter, og han døde den 23. juli 1912 i Nr. Nissum. Han blev hjemmedøbt den 19. maj 1826 og fremstillet i kirken den 25. juni samme aar; pigen Mette Kirstine Christensdatter fra Lund bar ham til daaben, og faddere var husmand Christen Pedersen Smed fra Skinderholm, karlen Peder Christensen fra Frølund, Svend Christensen fra Hammerum og Apollone Jensdatter Fonnesbeck. Christen Christensens skudsmaalsbog, der endnu bevares i familien, fortæller lidt om, hvad han foretog sig inden giftermaalet. Den første indførsel i bogen er dateret den 6. april 1841 og underskrevet af degnen H. P. Hybertz ved Gjellerup skole. Heri fortælles først om, hvornaar han er født, og hvem hans forældre var, samt at han blev vaccineret den 14. januar 1836 af distriktskirurg Kjær. Derefter skriver degnen: Ved Prøve efter Anordningerne er han i Dag fundet duelig til at udskrives af Skolen og har erholdt god Karakteer, baade for Kundskab og Opførsel. Næste indførsel i skudsmaalsbogen er ligeledes underskrevet af degnen og dateret den 4. maj Heri bevidner og attesterer degnen, at Christen Christensen efter forudgaaende undervisning fremstod den første søndag efter paaske i Gjellerup kirke til sin daabs bekræftelse og her havde afsløret gode religionskundskaber og gode forhold, hvorefter han sammen med andre christne havde været delagtiggjort i Den hellige Nadver. Derpaa følger i skudsmaalsbogen en indførsel, som fortæller, at Christen Christensen fra den l. maj 1841 til den l. november samme aar havde tjent hos Niels Pedersen Frølund, som gav ham det skudsmaal, at han i den Tiid har været mig fuldkommen til Fornøielighed. Dernæst følger i bogen et skudsmaal fra Peder Thomsen Gedbierg der bevidnede, at Christen Christensen havde tjent ham ærlig og troe fra l. november 1842 til l. november Saa følger et skudsmaal fra ovennævnte degn, H. P. Hybertz, dateret Lund præstegaard den l. november 1844, hvori degnen bevidner, at Christen Christensen er mig bekjendt som et meget sædeligt og skikkeligt ungt Menneske, samt at han sidste gang var til alters i Gjellerup kirke den 27. oktober samme aar. Det fremgaar derpaa af skudsmaalsbogen, at Christen Christensen fra den 1. november 1844 til den 8. april 1851 var i tjeneste hos Jens Knudsen Frølund, hvorpaa han flyttede til Tjørring. Her bevidnede N. johannesen den ll. juni 1852, at han om Christen Christensen ikke vidste andet end godt, og at han nu forlod sognet efter at være hjemkommet fra Militairtienesten. Christen Christensen flyttede nu tilbage til Gjellerup, og efter i et halvt aar at have tjent hos Niels Pedersen Siggaard i Frølund, kom han den 1. november 1852 i tjeneste hos Ole Jensen i Krogslund, hvor han var indtil den 1. november 1854, da husbonden i skudsmaalsbogen bevidnede, at han havde opført sig til hans fulde tilfredshed, og at han kunne anbefale Christen Christensen paa det bedste og fremover ønskede ham held og lykke. Fra Sulkjærs bog om Nr. Nissum sogn ved vi, at Christen Christensen kort efter kom i tjeneste hos pastor Falkenskjold, der var ugift og boede i Rind. Da Falkenskjold senere flyttede til Nr. Nissum, medførte han sin dygtige avlskarl, Christen Christensen, ved hvis hjælp han drev sin gaard godt. Aaret efter at være blevet gift med Dorthea Raahede overtog Christen Christensen hendes faders ejendom, Gejlgaardhus i Nr. Nissum, som han beholdt indtil sin død, samtidig

9 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN 4 med at han i en aarrække var vejmand i Nr. Nissum. Et barnebarn fortæller, at ejendommen de sidste aar inden Christen Christensens død var paa ca. 5 tdr. land, og at familien her havde lidt landbrug med et par køer og nogle grise. Paa sine ældre dage gennemgik Christen Christensen en operation, og efter denne blev han skæv i ansigtet og gik med bind for det ene øje. 1.6 Dorthea Raahede (ane 7) Født 16. januar 1834 i Nr. Nissum. Døbt 19. januar 1834 i Nr. Nissum. Død 19. februar 1909 i Nr. Nissum. Hun blev hjemmedøbt den 19. januar 1834 og fremstillet i kirken den 9. marts samme aar; faddere var Niels Brundgaards hustru, Marianne Andersdatter i præstegaarden, Peder Eidahl, Christen Touborg, Søren Geilgaard og Peder i Lindsboel. 1.7 Søren Christensen Raahede (ane 14) Født 7. september 1800 i Hviding Sogn ved Ribe. Død 26. februar 1867 i Nr. Nissum. 1.8 Christiane Jensdatter Lind (ane 15) Født i Ø. Lind (Gudum sogn). Død 22. november 1869 i Nr. Nissum. 1.9 Christen Nielsen (ane 28) Født i Lustrup(Skt. Katharine sogn). Død 16. april 1841 i Raahede Dorreth Andersdatter (ane 29) Født i Raahede (Hviding Sogn). Døbt 8. juli Død 22. februar 1848 i Raahede (Hviding Sogn) Jens Christensen (ane 30) Født i Ø. Lind (Gudum Sogn). Døbt 23. april 1758 i Gudum Kirke. Død i Ø. Lind (Gudum Sogn).

10 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Zidsel Mortensdatter (ane 31) Født i V. Trabjerg (Gudum Sogn). Døbt 9. november Død 4. august 1851 i Ø. Lind Niels Hansen Klobye (ane 56) Født i Lustrup (Skt. Kathrine Sogn). Døbt 1. november Død i Lustrup (Skt. Kathrine Sogn). Begravet 10. februar Maren Nielsdatter (ane 57) Født i Lustrup. Døbt 1. maj Anders Hansen (ane 58) Død i Raahede. Begravet 1. januar Kirsten Sørensdatter (ane 59) Død i Raahede. Begravet 12. juni Christen Madsen (ane 60) Født i Ø. Lind Gjertrud Marie Jensdatter (ane 61) Født i Gudum (antages) Morten Pedersen Vinkel (ane 62) Født i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn).

11 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Maren Larsdatter Thagaard (ane 63) Født i Thagaard (Humlum Sogn). Døbt 23. december 1734 i Humlum Kirke Hans Nielsen Klobye (ane 112) Født i Ø. Vedsted (Ribe). Død i Lustrup. Begravet 9. april Else N.N. (ane 113) Død i Lustrup. Begravet 22. august 1720 i Lustrup Niels Poulsen (ane 114) Født i Lustrup. Døbt 25. oktober Død i Lustrup. Begravet 9. april Mette Christensdatter (ane 115) 1.25 Mads Christensen (ane 120) Død i Ø. Lind (Gudum Sogn). Begravet 1. marts Peder Christensen (ane 124) Født i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn). Død i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn). Begravet 17. november Zidsel Madsdatter (ane 125) Død i Sdr. Vinkel. Begravet 10. april Lars Jensen Thagaard (ane 126) Født i Thagaard (Humlum Sogn). Død 9. oktober 1745 i Thagaard.

12 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Maren Christensdatter (ane 127) 1.30 Niels Christensen Klobye (ane 224) 1.31 Mette (ane 225) Begravet 15. februar 1715 i Skt. Katharine kirkegård, Ribe Poul Jensen (ane 228) 1.33 Christen Jensen (ane 248) 1.34 Anne Christensdatter (ane 249) Født i Vinkelgaard Jens Lauritsen Thagaard (ane 252) Død i Humlum Sogn. Begravet 25. oktober Margrethe N.N. (ane 253) Død i Humlum Christen Lauritsen (ane 498) Død i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn) Laurits Christensen (ane 996) 1.39 Christen Aagesen (ane 1992)

13 Kapitel 2 Aner for Karen Hyldgaard Rasmussen : Rasmus Sørensen 5: Ane Kathrine Pedersen 6: Chr. Christensen Hyldgaard 7: Ane Pedersen Byskov 2: Søren Rasmussen 3: Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård 1: Karen Hyldgaard Rasmussen 2.1 Søren Rasmussen (ane 2) Født 20. oktober 1870 i Nødager. Døbt 19. marts Død 24. september 1949 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Begravet 28. september 1949 i Nr. Nissum. Søren Rasmussen er født i 1870 (men den ældste bevarede dåbsattest for ham er udstedt i 1896 af præsten i Feldballe). Han blev konfirmeret i Nødager Kirke den 1. søndag i påske Skolelærer Kr. Sahl fra Nødager skriver den 19. juni 1896 i sin anbefaling af Søren Rasmussen, at han i 4 år indtil april 1893 tjente hos gårdmand Rasmus Olsens enke i Nødager. Af gårdejer Søren T. Jensens anbefaling fremgår at Søren Rasmussens arbejdsindsats ikke kun er blevet bemærket af hans arbejdsgivere. Ifølge Søren Rasmussens afregningsbog er han mødt til tjeneste som rekrut ved 28. batallions 1. kompagni den 10. april Han blev ifølge sin forholdsattest hjemsendt som underkorporal 8. oktober I sin tid på korporalskolen opnåede han gode resultater særligt i de boglige fag. Efter aftjening af sin værnepligt tjente han fra 1. november 1894 til 1. november 1895 hos gårdejer Jeppe G. Laursen i Nødager som også anbefaler ham. Af en anbefaling fra seminarielærer J. Gadegaard i Nørre Nissum fremgår, at Søren Rasmussen har læst matematik, fysik og naturhistorie hos ham. Han var i en periode elev på Nørre Nissum Højskole og fik også derfra en god anbefaling, hvoraf fremgår at han var et godt begavet og flinkt ungt menneske, der med sjælden 8

14 KAPITEL 2. ANER FOR KAREN HYLDGAARD RASMUSSEN 9 interesse og flid tog del i undervisningen af hvilken han derfor også fik rigt udbytte. Han blev landbrugskandidat i 1898 og samme år blev han ansat som lærer ved Nørre Nissum Højskole. I 1901 blev han gift og overtog hustruens fødegård Sdr. Byskov i Nørre Nissum ifølge skøde af 30. oktober Søren Rasmussen var medlem af Ringkøbing Amtsråd fra 1916 til I 1918 opgav han sin lærervirksomhed på højskolen fordi han blev valgt ind i landstinget hvor han sad til Han var formand for Lemvig Bank og medlem af Indre Missions bestyrelse, bestyrelsen for Nørre Nissum Højskole og bestyrelsen for Nørre Nissum Seminarium. Herudover deltog han i mange bestyrelser og foreninger. Søren Rasmussen var ridder af Dannebrog og om hans audiens hos kongen har datteren Agnes efter hans død fortalt avisen avisen at han sammen med kongen mindedes den store dag på Dybbøl efter genforeningen. Der er bevaret nogle sange fra både hans 70-års og 75-års fødselsdage. Disse vidner om den store anseelse han nød. I datteren Karens fotoalbum er et billede hvor hun har skrevet det sidste billede af far. På billedet sidder han i sin stol i haven i Sdr. Byskov. Han boede i Sdr. Byskov til sin død og i den sidste tid havde datteren Ruth orlov fra sit job i Lemvig Bank for at passe ham. Ved Søren Rasmussens begravelse, der startede i haven i Sdr. Byskov, deltog cirka 500 mennesker og af et gammelt avisudklip fremgår Kirken var fyldt til sidste plads, og mange mennesker måtte stå udenfor og følge højtideligheden gennem et højttaleranlæg. Den enorme avisomtale der var om Søren Rasmussens død og begravelse viser hvor kendt og elsket han var. Søren Rasmussen er begravet på Nørre Nissum kirkegårdsammenmedsinhustru. 2.2 Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård (ane 3) Født 8. april 1881 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Død 17. januar 1947 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Begravet 23. januar 1947 i Nr. Nissum. 2.3 Rasmus Sørensen (ane 4) 2.4 Ane Kathrine Pedersen (ane 5) 2.5 Chr. Christensen Hyldgaard (ane 6) Overtog Sdr. Byskov i 1878.

15 KAPITEL 2. ANER FOR KAREN HYLDGAARD RASMUSSEN Ane Pedersen Byskov (ane 7) 2.7 Peder Lauridsen (ane 14) 2.8 Christiane Jensdatter (ane 15) 2.9 Laurids Pedersen (ane 28) Købte Sdr. Byskov i 1797 og havde den til sin død Maren Larsdatter (ane 29)

16 Del II Jens og Karen 11

17 Kapitel 3 Jens Hauskov Kristiansen Født 14. april 1900 i V. Trabjerggaard. Død 19. december 1987 i Nr. Nissum (Elmely). Begravet 23. december 1987 i Nr. Nissum. Jens Hauskov Kristiansen gik i skole i Gudum. Han opholdt sig hjemme på gården, afbrudt med en tid hvor han stod i smedelære, og i 1920 besøgte han Haslev Højskole. Sin værnepligt aftjente han Herefter tjente han forskellige steder, og i 1928 købte han V. Refskov, som han drev til Han har siden drevet hustruens fødehjem i Sdr. Byskov. Jens Hauskov Kristiansen sad fra 1936 til 1949 i sognerådet i Hove og var fra 1940 til 1949 sognefoged i Hove. Jens og Karen boede fra 1960 til 19xx på aftægt i den ene ende af stuehuset i Sdr. Byskov. Deres sidste tid sammen tilbragte de på plejehjemmet Elmely i Nørre Nissum, hvor Jens døde. Jens og Karen er begravet på Nørre Nissum kirkegård. 12

18 Kapitel 4 Karen Hyldgaard Rasmussen Født 5. februar 1905 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Død 26. marts 1992 i Gudum (Plejehjemmet). Begravet 31. marts 1992 i Nr. Nissum. Karen Hyldgaard Rasmussen gik i skole i Nr. Nissum. Hun opholdt sig en tid hjemme på gården og havde derefter forskellige huslige pladser i København og Fredericia. Karen Hyldgaard Rasmussen har i 13 år været formand for KFUK i Hove samt i flere år formand for husmoderforeningen. 13

19 Del III Efterkommere 14

20 Kapitel 5 Marie Hauskov Kristiansen Født 25. april 1929 i Hove. Død 12. december 1978 i Holstebro (sygehuset). Marie Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette hjemme på gården. Marie Hauskov Kristiansen har i flere år været formand for KFUK. Marie Hauskov Kristiansen blev gift med Ove Byskov Hansen 25. september 1954 i Hove. Ove Byskov Hansen Født 3. januar 1922 i Hjern. Ove Byskov Hansen gik i skole i Hove. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte desuden Hammerum Landbrugsskole, hvorpå han opholdt sig hjemme, indtil han i 1954 overtog gården Mariebol. Senere købte han også slægtsgården Tørringbol. Ove Byskov Hansen har i flere år været formand for KFUM i Hove, og han er nu kirkeværge samt kasserer i menighedsrådet. 5.1 Jens-Kristian Byskov Hansen Født 25. august 1955 i Hove. Døbt 25. september 1955 i Hove Kirke. Jens-Kristian tog i 1972 realaksamnen fra Klinkby Skole. Derefter tog han på landbrugsskole. I 1975 tog han HF eksamen fra Nr. Nissum Seminariums HF-kursus. I 1976 var han i landbrugspraktik i Alberta, Canada og tog derefter på højskoleophold på Haslev udvidede Højskole. I var han i landbrugspraktik i Nr. Nissum og No. Fra læste han på Landbohøjskolen i København hvor han tog eksamen som agronom. Siden 1983 har han været ansat som økonomikonsulent ved Hedeboernes Samvirkende Landbo Foreninger (HSLF) i Aulum. 15

21 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN 16 Jens-Kristian Byskov Hansen blev gift med Jette Svenstrup Hansen 30. juli 1983 i Nr. Asmindrup Kirke, Odsherred. Jette Svenstrup Hansen Født 6. februar 1953 i Nykøbing Sjælland. Døbt 8. marts 1953 i Nr. Asmindrup Kirke, Odsherred Daniel Svenstrup Byskov Hansen Født 31. december 1986 i Lemvig. Døbt 1. marts 1987 i Lemvig Kirke Louise Svenstrup Byskov Hansen Født 22. december 1988 i Lemvig. Døbt 5. februar 1989 i Lemvig Kirke. 5.2 Ane Margrethe Byskov Hansen Født 27. februar 1957 i Hove. Døbt 31. marts 1957 i Hove. Ane Margrethe gik i Klinkby Skole indtil Derefter gik hun på gymnasietitarmhvor hun boede på kostafdelingen fra 1974 til Fra november 1977 til juli 1978 havde hun plads i huset i Højslev ved Skive. Fra august 1978 til april 1979 arbejde hun på møbelfabrikken Hundevad. Flyttede til Fabjerg i Påbegyndte derefter uddannelse som sygeplejerske på sygeplejeskolen i Holstebro som blev afsluttet i foråret Ane Margrethe har siden 1983 arbejdet som sygeplejerske. Ane Margrethe Byskov Hansen blev gift med Erik Bjerg Kamstrup 27. januar 1979 i Hove. Erik Bjerg Kamstrup Efter endt skolegang i 1973 arbejdede Erik som arbejdsdreng indtal januar 1974 hvor han kom i lære som mekaniker hos Peder Lauridsen i Fabjerg. Efter at have afsluttet sin uddannelse i 1977 var han soldat ved Nørre Jyske Artelleri i Skive indtil juli Siden 1978 har Erik arbejdet dels inden for bilbranchen og landbrugsmaskiner / traktorer.

22 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN Jan Byskov Kamstrup Født 11. september 1981 i Lemvig (sygehuset). Døbt 18. oktober 1981 i Fabjerg Maria Byskov Kamstrup Født 10. januar 1984 i Lemvig (sygehuset). Døbt 26. februar 1984 i Fabjerg Anders Byskov Kamstrup Født 26. maj 1990 i Lemvig (sygehuset). Døbt 1. juli 1990 i Fabjerg. 5.3 Karen Byskov Hansen Født 2. januar 1960 i Hove. KarenByskovHansenblevgiftmedEjvind. Ejvind Kim Anne Katrine Lars 5.4 Hanne Mette Byskov Hansen Født 24. juli 1965 i Hove. Døbt 15. august 1965 i Hove. Hanne Mette Byskov Hansen blev gift med Lars Koldsø 13. juli 1985 i Hove. Lars Koldsø Født 13. juli 1960 i Nees. Døbt 30. juli 1960 i Nees Charlotte Maria Koldsø Født 5. oktober 1986 i Rom. Døbt 7. december 1986 i Rom Michael Koldsø Født 4. marts 1990 i Ramme. Døbt 15. april 1990 i Ramme.

23 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN Jesper Koldsø Født 20. juni 1994 i Ramme. Døbt 14. august 1994 i Ramme. 5.5 Ellen Kirstine Byskov Hansen Født 9. februar 1967 i Hove (Marieboel). Døbt 24. marts 1967 i Hove Kirke. Afsluttet 10. kl. på Klinkby Skole i 1983, hvorefter Ellen Mejdahl arbejdede i huset et år før hun tog HF på Nørre Nissum seminarium og HF. Efterfølgende har Ellen Mejdahl været beskæftiget som pædagogmedhjælper og konfektionsdame. I 1988 tog Ellen Mejdahl på højskole i Rønde i en periode på 10mdr. Derefter har Ellen Mejdahl arbejdet med psykisk udviklingshæmmede voksne, handicapmedhjælper og som leder af pasningsordningen ved Fabjerg Skole. I 1992 tog Ellen Mejdahl på seminariet i Nørre Nissum og blev uddannet lærer i sommeren Herefter blev hun ansat på Kongensgård Landbrugsskole, som lærer i almene fag. Ellen Kirstine Byskov Hansen blev gift med Anders Mejdahl 3. juli 1993 i Hove Kirke. Anders Mejdahl Født 4. marts 1971 i Løgstør sogn (sygehuset). Døbt 9. april 1971 i Oudrup Kirke. Anders Mejdahl afslutter 10. kl. på Børremose Ungdomsskole i 1987 og tager derefter arbejde ved landbruget. Arbejdet afbrydes af skoleophold på Kongensgaard Landbrugsskole, Nørre Nissum i vinteren Uddannelsen afsluttes med det grønne bevis på Hammerum Landbrugsskole i Siden 1993 har Anders Mejdahl været ansat som driftsleder på Kongensgaard Landbrugsskole Tove Byskov Mejdahl Karen Marie Byskov Mejdahl Jens Erik Byskov Mejdahl Født 22. marts 1995 i Lemvig (sygehuset). Døbt 12. maj 1995 i Nr. Nissum Kirke. 5.6 Lars Byskov Hansen Født 29. november 1973 i Lemvig (sygehuset). Døbt 25. december 1973 i Hove Kirke. Lars afsluttede folkeskolen i 1990 efter 10. klasse. br / br / Den 1. februar 1991 startede han på Kongensgaard Landbrugsskole (grundskole). Han afsluttede landmansuddannelsen den 21. december 1995 med grønt bevis fra Hammerum Landbrugsskole. br / br / Lars

24 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN 19 tog i foråret 1996 til Montana hvor han tilbragte sommer og efterår hos David og Kay Nees. Lars Byskov Hansen blev gift med Christina Østergaard. Christina Østergaard Emil Byskov Østergaard

25 Kapitel 6 Søren Hauskov Kristiansen Født 16. juli 1931 i Hove. Døbt 9. august 1931 i Hove Kirke. Død 13. august Begravet 20. august 2009 i Silkeborg (Alderslyst Kirke). Søren Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove. Han stod i lære som grov- og beslagsmed i Tørring Huse og aftjenete sin værnepligt ved Søværnet på Holmen, Hvorpaa han var beskæftiget som svend forskellige steder, bl.a. ca. 1 år i Skovlund samt ca. 1 år i Bonnet. Ica.2år havde han selvstændig smede- og maskinforretning i Engbjerg, og efter i ca. 1 år at have været modelbygger på et jernstøberi i Silkeborg blev han overmontør i Århus, hvor han var i 6 år.ica.4år havde han nu selvstændig vand- og gasmesterforretning i Laven, hvorpå han var bestyrer på hjemmeværnsgården i Gl. Rye, og efter at have taget eksamen som kørelærer startede han køreskole og taxikørsel i Silkeborg. Søren Hauskov Kristiansen har været medlem af byggerådet i Linaa Kommune. Han har været medlem af Silkeborg Sejlklubs bestyrelse fra 1985 til Han drev sin køreskole indtil 1995, hvor han gik på pension. Herafter har han været altmuligmand på Svostrup Kro. Søren Hauskov Kristiansen blev gift med Anne-Doris Andreasen 13. maj 1954 i Harboør. Anne-Doris Andreasen Født 13. maj 1929 i Haverslev. Anne-Doris Andreasen gik bl.a. i skole i Haverslev samt i Randers. Hun arbejdede ca 2 år som husassistent og var derefter vikar forskellige steder bl.a. i Thyborøn, Vrist, Hove og Hvide Sande. En tid var hun assistent på kommunekontoret i Framlev ligesom hun har været køkkenchef på hjemmeværnsgården i Gl. Rye, og hun er for tiden kantinedame ved Neckelmann. Anne-Doris Andreasen har været medlem af skolekommisionen i Laven. Søren Hauskov Kristiansen blev gift med Lis Hansen 16. juli 1981 i Silkeborg. Lis Hansen Født 5. maj 1946 i Henge (Kellerup sygehus). Døbt 6. september 1946 i Hinge Kirke. 20

26 KAPITEL 6. SØREN HAUSKOV KRISTIANSEN 21 Lis Hansen er født på Kellerup Sygehus. Mine forældre boede dengang i Hinge. Jeg er døbt og konfirmeret i Hinge kirke og har gået i Henge Skole i 7 år. Derefter kom jeg ud at tjene hos min farbror der var møller i Hindbjerg. Derefter var jeg på Levring Efterskole. I ca 2 år var jeg hos en bager i Kellerup, derefter kom jeg til Hjemmebageriet i Silkeborg, hvor jeg var i forretningen i ca 1 år. Herefter har jeg syet på Dansk konfektionsindustri i 4-5 år. Jeg fik erhvervskørekort i 1971 og har haft bevilling til hyrekørsel i Silkeborg kommune siden den 1. januar Har danset meget folkedans fra ca over det meste af landet. Jeg har været medlem af Silkeborg Gymnastikforening siden jeg var 17 år og har været i bestyrelsen i flere perioder. Jeg har været Idrætsmærke dommer siden Niels Løgager Nielsen Født 7. september 1953 i Fredericia. Niels driver Svostrup Kro. Niels Løgager Nielsen blev gift med Karen. Karen Kristian Kristian samlever med Maria Schjørring Pedersen. Maria Schjørring Pedersen Søren Løgager Nielsen Kathrine Leth Nielsen Født 8. maj Kathrine Leth Nielsen samlever med Dragan Sljivic. Dragan Sljivic Anne Marie Løgager Nielsen Født 26. april Flemming Hauskov Kristiansen Født 28. august 1957 i Engbjerg. Flemming Hauskov Kristiansen blev gift med Inger.

27 KAPITEL 6. SØREN HAUSKOV KRISTIANSEN 22 Inger Flemming Hauskov Kristiansen blev gift med Jonna. Jonna Christiane Gleerup Født 7. oktober Kirsten Hauskov Kristiansen Født 11. marts 1967 i Laven, Linaa sogn. Kirsten Hauskov Kristiansen blev gift med Markus. Markus Samuel Hanhart Sarah Hanhart

28 Kapitel 7 Chresten Hauskov Kristiansen Født 24. maj 1935 i Hove. Chresten Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove og besøgte desuden i 1950 en ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme og aftjente i sin værnepligt i Høvelte. Fra 1959 til 1960 var han elev på Haslev landbrugsskole, hvorpå han overtog gården efter faderen. Chresten Hauskov Kristiansen blev gift med Ingrid Østergaard Jeppesen 15. maj 1960 i Timring. Ingrid Østergaard Jeppesen Født 13. december 1936 i Timring. Ingrid Østergaard Jeppesen gik i Grimstrup skole og besøgte desuden Nr. Nissum efterskole. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i forskellige pladser, bl.a. i København. 7.1 Per Hauskov Kristiansen Født 16. februar 1961 i Nr. Nissum. Per tog realeksamen i Nr. Nissum Han var på Kongensgård Landbrugsskole fra 1978 til 1. februar Var landbrugsmedhjælper i Bording fra 1. november 1979 til 1. november Per var på Hammerum Landbrugsskole fra 1. oktober 1982 til 1. juli Derefter var han fodermester hjemme. Samtidigt købte han 2 nabogårde: Vester Agergård (1. april 1983) og Store Agergård (1. juni 1991). Per overtog slægtsgården Sdr. Byskov i Nr. Nissum efter sine forældre 31. december Derefter tilkøbte han Portgård og Karhøj i Nr. Nissum den 1. januar Seneste tilkøb er 23

29 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN ha jord fra ejendommen Skovvang i Fabjerg. Per Hauskov Kristiansen blev gift med Gitte Nørgaard Pedersen 22. juni 1985 i No. Gitte Nørgaard Pedersen Født 6. september Døbt i Tjørring Kirke. Gitte arbejder på forsorgshjemmet Skovvang, Holstebro Signe Hauskov Kristiansen Født 28. august Døbt i Nr. Nissum kirke Anders Hauskov Kristiansen Født 22. december Døbt i Nr. Nissum kirke Louise Hauskov Kristiansen Født 21. maj Døbt i Nr. Nissum kirke. 7.2 Annette Havskov Kristiansen Født 9. januar 1962 i Nr. Nissum. Døbt 11. februar 1962 i Nr. Nissum. Annette gik i Nr. Nissum skole til og med 9. klasse og tog 10 klasse på Blidstrup Ungdomsskole. Iåret 1979/80 tog hun Handelseksamen på Lemvig Handelseskole. Fra august til oktober var hun på Husholdningsskole i Hammerum. Den l. november startede Annette som elev på Lemvigegnens Landboforening og var der indtil l. maj Den l. maj 1987 startede hun på Jeka Fish som bogholder og er der stadig. Annette Havskov Kristiansen blev gift med Karsten Kjeldager Sørensen 13. august 1983 i Nr. Nissum. Karsten Kjeldager Sørensen Født 2. marts 1955 i Tørring. Døbt 3. april 1955 i Tørring.

30 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN 25 Han gået på Klinkby Skole til og med 9. klasse. Karsten startede i 1971 med at arbejde på landet og har taget Landbrugs Uddannelsen på Hammerum Landbrugsskole. Karsten blev selvstændig landmand i 1983 og var landmand frem til 1. april 2001, hvor mælkekvoten blev solgt og Karsten fik arbejde ved en entreprenør Poul Kjeldager Sørensen Født 28. oktober 1985 i Lemvig (sygehuset). Døbt 15. december 1985 i Tørring Kirke. Poul har gået i Klinkby skole til og med 7. klasse derefter tog han på Nr. Nissum Efterskole, hvor han var i 3 år. Poul går nu på 3.år på HTXiHolstebro Torben Kjeldager Sørensen Født 5. maj 1988 i Lemvig (sygehuset). Døbt 19. juni 1988 i Tørring Kirke. Torben har gået i Klinkby skole til og med 9. klasse. 10. klasse tager han nu på Nr. Nissum efterskole Klaus Kjeldager Sørensen Født 30. juni 1992 i Lemvig (sygehuset). Døbt 23. august 1992 i Tørring Kirke. Klaus går på Klinkby Skole Peter Kjeldager Sørensen Født 22. april 1996 i Lemvig (sygehuset). Døbt 26. maj 1996 i Tørring Kirke. Peter går på Klinkby Skole. 7.3 Birthe Havskov Kristiansen Født 7. februar 1964 i Nr. Nissum. Birthe Havskov Kristiansen har gået på Nr. Nissum Skole og derefter taget 9. og 10. klasse på Blidstrup Ungdomsskole, hvor hun efterfølgende arbejdede et år i køkkenet. Efter HF i Nr. Nissum arbejdede hun som stuepige i Østrig i 1 1 år og var på højskole i Løgumkloster. 2 Efter læreruddannelse fra Silkeborg Seminarium har hun arbejdet henholdsvis på Frøstruphave

31 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN 26 Efterskole, Bjerget Efterskole og senest Lyngs Idrætsefterskole på Thyholm. 7.4 Lisbeth Hauskov Kristiansen Født 14. april Lisbeth Hauskov Kristiansen gik i Nr. Nissum skole og har derefter taget 10. klasse på Horne Ungdomsskole. Au-pair job i Norge hvorefter hun gik på HF-kursus i Nr. Nissum. Materialistuddannet i Lemvig i Senere læreruddannet fra Nørre Nissum Seminarium i Nu lærer på Nørre Nissum Efterskole. Lisbeth Hauskov Kristiansen blev gift med Flemming Jensen 26. juli 2003 i Nr. Nissum Kirke. Flemming Jensen Rasmus Hauskov Jensen Født 14. august Døbt i Nr. Nissum Kirke Katrine Hauskov Jensen Født 28. juni Døbt i Nr. Nissum Kirke. 7.5 Karen Maria Havskov Kristiansen Født 5. februar 1979 i Lemvig. Døbt i Nr. Nissum. Karen Maria Havskov Kristiansen gik i skole i Nr. Nissum og derefter i 10. klasse på Rydhave Slots Ungdomsskole. Herefter tog hun et år til Norge som au-pair. Efterfølgende tog hun HF-kursus på Holstebro Gymnasium Efter studentereksamen har hun bl. a. arbejdet som pædagog- og handicapmedhjælper. Læser nu til fysioterapeut på Fysioterapeutskolen i Holstebro, hvor hun bliver færdiguddannet i juni Karen Maria Havskov Kristiansen blev gift med Kim Tholstrup. Kim Tholstrup Emma Havskov Tholstrup

32 Kapitel 8 Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen Født 28. juli 1936 i Hove. Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen gik bl.a. i skole i Hove samt i Lemvig,hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun tjente som husassistent i Nr. Nissum samt i Vejle, og i 1953 blev elev på Nr. Nissum seminarium, hvorfra hun dimitteredes i Efter at have været ansat på Aalykkeskolen i Kolding blev hun i 1960 lærer ved Dalby Skole. Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen blev gift med Vagn Evald Christensen 21. november 1959 i Kolding. Vagn Evald Christensen Født 23. marts 1931 i Fabjerg. Jeg gik i Fabjerg søndre skole fra 1. til 7. klassetrin i årene 1938 til Skolen var ikke årgangsdelt. En forskolerærerinde underviste 1. klasse om eftermiddagen og klasse sammen om formiddagen. Førstelæreren underviste 4., 5., 6. og 7. klasse sammen hele vinteren, og om sommeren underviste han klasse tirsdag, onsdag og fredag, og klasse fik undervisning mandag og torsdag formiddag til kl. 12 middag. Vagn Christensen har været skoleinspektør ved Dalby Skole i Kolding. 8.1 Peter Havskov Christensen Født 3. juni 1968 i Kolding. Døbt 30. juni 1968 i Dalby. Peter Havskov Christensen gik 7 år i Dalby Skole og derefter 2 år på Brændkjærskolen. Herefter gik han 3 år på handelsskole (Kolding Købmandsskole) hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Jyske Trænregiment på Hvorup Kaserne i Nørresundby. Efter hjemsendelse fra militæret var han i 7,5 år beskæftiget i revisionsfirmaet Revision Danmark. I løbet af de 7,5 år skiftede firmaet navn flere gange pga fusioner i branchen (Revision Danmark, KG Jensen og Coopers & Lybrand). Samtidig med arbejdet læste han HD 27

33 KAPITEL 8. ELLEN KRISTIANE HAUSKOV KRISTIANSEN 28 i Regnskab og derefter cand. merc. aud. Herefter var han i 3,5 år forsker og underviser på Handelshøjskoel Syd / Syddansk Universitet og derefter en periode beskæftiget i vin- og spiritusbranchen som administrationschef hos Hela Wine & Spirits ApS og direktør for Excellent Wine Kolding A/S. I 2002 flyttede han til Bornholm hvor han er beskæftiget som regnskabs- og IT-chef hos BornholmsTrafikken. 8.2 Hanne Havskov Christensen Født 19. august 1970 i Kolding. Døbt i Dalby. Hanne Havskov Christensen gik 7 år i Dalby Skole og derefter 2 år på Brændkjærskolen. Herefter gik hun 3 år på handelsskole og kom derefter i lære i Aktivbanken i Kolding. Hun tog senere ansættelse i Jyske Bank. Hanne Havskov Christensen samlever med Henrik Artmann. Henrik Artmann Mathias Havskov Artmann Født 5. april 2000 i Kolding. Døbt 25. juni 2000 i Kolding (Kristkirken) Maja Havskov Artmann Født 25. maj 2002 i Kolding. Døbt 18. august 2002 i Kolding (Kristkirken).

34 Kapitel 9 Hans Havskov Kristiansen Født 24. marts 1941 i Hove. Døbt 7. september 1941 i Houe Kirke. Død 27. januar 2002 i Balling. Begravet 1. februar 2002 i Balling Kirke. Hans Hauskov Kristiansen gik i skole i Nr. Nissum. Han stod et par år i lære hos en broder og sejlede derpå som fisker fra Lemvig og Thyborøn. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Herning, og han blev derefter rejsemontør ved Dalsø Gas, Brabrand, med hvilket han var bekæftiget intil 1964, da han begyndte som remisearbejder ved statsbanen i Struer. I 1966 blev han fastansat depotbetjent. Hans flyttede i 1983 fra Struer til Balling. I mange år i perioden 1966 til 1988 har han været aktiv tillidsmand i depotpersonalets afdeling. Heraf en periode som næstformand i Dansk Jernbaneforbund. Den 1. oktober 1995 blev han udnævnt til depotmester ved DSB MR-MRO Center Vestjylland. I 2000 fik han konstateret lungekræft og døde hjemme den 27. januar Hans Havskov Kristiansen blev gift med Inge Guldborg Hedegaard 26. december 1963 i Struer. Inge Guldborg Hedegaard Født 8. januar 1945 i Struer. Inge guldberg Hedegaard gik i skole i Struer. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i Struer samt i Aalborg. I ca 2 måneder arbejde hun ved Bang og Olufsen i Struer, hvor hun igen i 1969 begyndte som montagearbejder. Hans Havskov Kristiansen blev gift med Ane Marie Christensen 4. februar 1984 i Balling Kirke. 29

35 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN 30 Ane Marie Christensen Født 29. august 1953 i Ålborg Domsogn. Døbt 4. oktober 1953 i Struer Kirke. Ane Marie Christensen Kristiansen har gået i skole i Handbjerg fra 1. til 6. klasse og er konfirmeret i Rødding Kirke i Hun flyttede til Spøttrup og afsluttede 9. kl. og fik herefter læreplads som smørebrødsjomfru i Håndværkerforeningen i Skive. 9.1 Birgit Havskov Kristiansen Født 25. januar 1964 i Struer. Døbt 16. februar 1964 i Struer Kirke. Birgit, som er konfirmeret i Humlum Kirke i 1977, har gået i skole 10 år og derefter 1 år på Handelsskole. Derefter kom hun i lære som komi i Hvidbjerg på Thy. I 1983 blev hun gift med Ole og har fået 3 børn. Hun har været kommunal dagplejemor og ellers været meget hjemmegående hos børnene. Birgit Havskov Kristiansen blev gift med Ole Iversen i Vor Frue Kirke, Skive. Ole Iversen Født 2. september 1963 i Holstebro. Døbt 20. oktober 1963 i Vinderup Kirke. Ole har gået i Skole i Struer i 8 år. Ole lærte Birgit at kende i 1979, de blev gift i I 1987 fik de Sara, i 1989 fik de Martin og i 1994 fik de Lærke. Ole har arbejdet som sygehusportør i6 år og har været selvstændig i cirka 2 år med rengøringsfirma Sara Havskov Iversen Født 17. april 1987 i Skive (sygehuset). Døbt 7. juli 1987 i Balling. Sara har med skiftende mellemrum gået i børnehave indtil hun startede i skole i Struer i august Martin Havskov Iversen Født 31. juli 1989 i Skive (sygehuset). Døbt 5. november 1989 i Otting Kirke. Martin har gået i børnehave fra han var 3 år til 6 år. Han startede i børnehaveklasse i august 1995 og gårnui1.klasseistruer.

36 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN Lærke Havskov Iversen Født 1. august 1994 i Holstebro (sygehuset). Døbt 30. oktober 1994 i Struer Kirke. Lærke startede i dagpleje oktober Dorte Havskov Kristiansen Født 1. december 1966 i Struer. Døbt i Struer. Dorte Havskov Andersen gik i skole i Humlum og Struer. Hun blev konfirmeret i Humlum i maj 1980 og har afsluttet 9. kl. samt EFG handel & kontor i Struer. Den 31. december 1994 blev hun udlært advokatsekretær. Dorte Havskov Kristiansen blev gift med Ole Andersen 19. maj 1990 i Ramsing. Ole Andersen Født 7. april 1966 i Ramsing. Døbt i Ramsing. Ole Andersen gik i skole i Ramsing og afsluttede 9. kl. på Balling Skole hvorefter han kom på landet og arbejdede. Han arbejder med restaurering og polering af antikke møbler i eget firma Salling afsyring. Ole Andersen blev i september 2002 udlært som tømrer Rikke Havskov Andersen Født 20. januar 1992 i Skive. Døbt 19. april 1992 i Balling. Rikke Havskov Andersen gik i børnehave - Tumlegården i Balling. Nu går hun i Balling Skole Trine Havskov Andersen Født 7. april Trine startede i 2004 i 1. klasse på Balling Skole. 9.3 Susanne Havskov Kristiansen Født 21. august 1971 i Holstebro. Døbt i Struer Kirke.

37 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN 32 Susanne Havskov Kristiansen er konfirmeret i Balling Kirke den 5. maj 1985 og har taget EFG-basisår indenfor servicefagene fra Randers Tekniske Skole. Hun blev udlært frisør den 1. juli 1992 hos Salon Inn i Skive og arbejder som frisør hos Jensens frisørhus, Skive. Susanne Havskov Kristiansen blev gift med Klaus Andersen 1. januar Klaus Andersen Frederik Født 22. december 1999.

38 Kapitel 10 Jørgen Hauskov Kristiansen Født 21. maj 1944 i Hove. Jørgen Hauskov Kristiansen arbejdede ved landbruget indtil 1960 og bestod i 1964 studentereksamen. I 1966 indkaldtes han til militærtjeneste, hvorfra han i 1970 hjemsendtes som løjtnant, og han blev derefter skovfogedelev. Jørgen Hauskov Kristiansen blev gift med Margit Gudman Hansen 9. maj 1970 i Vejle. Margit Gudman Hansen Født 3. juli 1946 i Birkende. Margit Gudman Hansen gennemgik uddannelse som omsorgsassistent og er nu beskæftiget som sådan Rune Hauskov Kristiansen Ditte Tobias 10.2 Kåre Hauskov Kristiansen 33

Slægtsbog for Dorthea Raahede. Peter Havskov Christensen

Slægtsbog for Dorthea Raahede. Peter Havskov Christensen Slægtsbog for Dorthea Raahede Peter Havskov Christensen 11. september 2004 ii Denne slægtsbog er sat med fonten Century Schoolbook i typesetting programmet LaTeX. Data er lagret i en MySQL database og

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere