Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Redigeret af Peter Havskov Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Redigeret af Peter Havskov Christensen"

Transkript

1 Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen Redigeret af Peter Havskov Christensen 29. juni 2010

2 Indhold I Aner 1 1 Aner for Jens Hauskov Kristiansen Søren Kristian Kristiansen (ane 2) Abelone Marie Christensen (ane 3) Laust Christiansen (ane 4) Ane Sørensdatter (ane 5) Christen Christensen (ane 6) Dorthea Raahede (ane 7) Søren Christensen Raahede (ane 14) Christiane Jensdatter Lind (ane 15) Christen Nielsen (ane 28) Dorreth Andersdatter (ane 29) Jens Christensen (ane 30) Zidsel Mortensdatter (ane 31) Niels Hansen Klobye (ane 56) Maren Nielsdatter (ane 57) Anders Hansen (ane 58) Kirsten Sørensdatter (ane 59) Christen Madsen (ane 60) Gjertrud Marie Jensdatter (ane 61) Morten Pedersen Vinkel (ane 62) Maren Larsdatter Thagaard (ane 63) Hans Nielsen Klobye (ane 112) Else N.N. (ane 113) Niels Poulsen (ane 114) Mette Christensdatter (ane 115) Mads Christensen (ane 120) Peder Christensen (ane 124) Zidsel Madsdatter (ane 125) Lars Jensen Thagaard (ane 126) Maren Christensdatter (ane 127) Niels Christensen Klobye (ane 224) Mette (ane 225) Poul Jensen (ane 228) Christen Jensen (ane 248) Anne Christensdatter (ane 249) Jens Lauritsen Thagaard (ane 252) Margrethe N.N. (ane 253) i

3 INDHOLD ii 1.37 Christen Lauritsen (ane 498) Laurits Christensen (ane 996) Christen Aagesen (ane 1992) Aner for Karen Hyldgaard Rasmussen Søren Rasmussen (ane 2) Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård (ane3) Rasmus Sørensen (ane 4) Ane Kathrine Pedersen (ane 5) Chr. Christensen Hyldgaard (ane 6) Ane Pedersen Byskov (ane 7) Peder Lauridsen (ane 14) Christiane Jensdatter (ane 15) Laurids Pedersen (ane 28) Maren Larsdatter (ane 29) II Jens og Karen 11 3 Jens Hauskov Kristiansen 12 4 Karen Hyldgaard Rasmussen 13 III Efterkommere 14 5 Marie Hauskov Kristiansen Jens-Kristian Byskov Hansen Daniel Svenstrup Byskov Hansen Louise Svenstrup Byskov Hansen Ane Margrethe Byskov Hansen Jan Byskov Kamstrup Maria Byskov Kamstrup Anders Byskov Kamstrup Karen Byskov Hansen Kim Anne Katrine Lars Hanne Mette Byskov Hansen Charlotte Maria Koldsø Michael Koldsø Jesper Koldsø Ellen Kirstine Byskov Hansen Tove Byskov Mejdahl Karen Marie Byskov Mejdahl Jens Erik Byskov Mejdahl Lars Byskov Hansen Emil Byskov Østergaard

4 INDHOLD iii 6 Søren Hauskov Kristiansen Niels Løgager Nielsen Kristian Søren Løgager Nielsen Kathrine Leth Nielsen Anne Marie Løgager Nielsen Flemming Hauskov Kristiansen Christiane Gleerup Kirsten Hauskov Kristiansen Samuel Hanhart Sarah Hanhart Chresten Hauskov Kristiansen Per Hauskov Kristiansen Signe Hauskov Kristiansen Anders Hauskov Kristiansen Louise Hauskov Kristiansen Annette Havskov Kristiansen Poul Kjeldager Sørensen Torben Kjeldager Sørensen Klaus Kjeldager Sørensen Peter Kjeldager Sørensen Birthe Havskov Kristiansen Lisbeth Hauskov Kristiansen Rasmus Hauskov Jensen Katrine Hauskov Jensen Karen Maria Havskov Kristiansen Emma Havskov Tholstrup Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen Peter Havskov Christensen Hanne Havskov Christensen Mathias Havskov Artmann Maja Havskov Artmann Hans Havskov Kristiansen Birgit Havskov Kristiansen Sara Havskov Iversen Martin Havskov Iversen Lærke Havskov Iversen Dorte Havskov Kristiansen Rikke Havskov Andersen Trine Havskov Andersen Susanne Havskov Kristiansen Frederik

5 INDHOLD iv 10 Jørgen Hauskov Kristiansen Rune Hauskov Kristiansen Ditte Tobias Kåre Hauskov Kristiansen

6 Del I Aner 1

7 Kapitel 1 Aner for Jens Hauskov Kristiansen : Laust Christiansen 5: Ane Sørensdatter 6: Christen Christensen 7: Dorthea Raahede 2: Søren Kristian Kristiansen 3: Abelone Marie Christensen 1: Jens Hauskov Kristiansen 1.1 Søren Kristian Kristiansen (ane 2) Født 26. september 1866 i Humlum. Død 11. marts 1948 i V. Trabjerggaard. Søren Kristian Christiansen lærte landbruget og tjente ved dette på blandt andet V. Trabjerggaard, som han senere købte. Han drev gården til 1939, da den afstodes til sønnen Johannes Herluf. 1.2 Abelone Marie Christensen (ane 3) Født 15. februar 1863 i Nr. Nissum. Død 29. december 1936 i V. Trabjerggaard. Abelone Marie Christensen lærte husgerning og tjente ved dette på V. Trabjerggaard, hvor hun traf sin tilkommende mand. 2

8 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Laust Christiansen (ane 4) 1.4 Ane Sørensdatter (ane 5) 1.5 Christen Christensen (ane 6) Født 8. maj 1826 i Møllerhuset i Gjellerup Sogn. Død 23. juli 1912 i Nr. Nissum. Han er født den 8. maj 1826 i møllerhuset i Gjellerup sogn, som søn af landsbysmed Christen Christensen og hustru Apollone Sørensdatter, og han døde den 23. juli 1912 i Nr. Nissum. Han blev hjemmedøbt den 19. maj 1826 og fremstillet i kirken den 25. juni samme aar; pigen Mette Kirstine Christensdatter fra Lund bar ham til daaben, og faddere var husmand Christen Pedersen Smed fra Skinderholm, karlen Peder Christensen fra Frølund, Svend Christensen fra Hammerum og Apollone Jensdatter Fonnesbeck. Christen Christensens skudsmaalsbog, der endnu bevares i familien, fortæller lidt om, hvad han foretog sig inden giftermaalet. Den første indførsel i bogen er dateret den 6. april 1841 og underskrevet af degnen H. P. Hybertz ved Gjellerup skole. Heri fortælles først om, hvornaar han er født, og hvem hans forældre var, samt at han blev vaccineret den 14. januar 1836 af distriktskirurg Kjær. Derefter skriver degnen: Ved Prøve efter Anordningerne er han i Dag fundet duelig til at udskrives af Skolen og har erholdt god Karakteer, baade for Kundskab og Opførsel. Næste indførsel i skudsmaalsbogen er ligeledes underskrevet af degnen og dateret den 4. maj Heri bevidner og attesterer degnen, at Christen Christensen efter forudgaaende undervisning fremstod den første søndag efter paaske i Gjellerup kirke til sin daabs bekræftelse og her havde afsløret gode religionskundskaber og gode forhold, hvorefter han sammen med andre christne havde været delagtiggjort i Den hellige Nadver. Derpaa følger i skudsmaalsbogen en indførsel, som fortæller, at Christen Christensen fra den l. maj 1841 til den l. november samme aar havde tjent hos Niels Pedersen Frølund, som gav ham det skudsmaal, at han i den Tiid har været mig fuldkommen til Fornøielighed. Dernæst følger i bogen et skudsmaal fra Peder Thomsen Gedbierg der bevidnede, at Christen Christensen havde tjent ham ærlig og troe fra l. november 1842 til l. november Saa følger et skudsmaal fra ovennævnte degn, H. P. Hybertz, dateret Lund præstegaard den l. november 1844, hvori degnen bevidner, at Christen Christensen er mig bekjendt som et meget sædeligt og skikkeligt ungt Menneske, samt at han sidste gang var til alters i Gjellerup kirke den 27. oktober samme aar. Det fremgaar derpaa af skudsmaalsbogen, at Christen Christensen fra den 1. november 1844 til den 8. april 1851 var i tjeneste hos Jens Knudsen Frølund, hvorpaa han flyttede til Tjørring. Her bevidnede N. johannesen den ll. juni 1852, at han om Christen Christensen ikke vidste andet end godt, og at han nu forlod sognet efter at være hjemkommet fra Militairtienesten. Christen Christensen flyttede nu tilbage til Gjellerup, og efter i et halvt aar at have tjent hos Niels Pedersen Siggaard i Frølund, kom han den 1. november 1852 i tjeneste hos Ole Jensen i Krogslund, hvor han var indtil den 1. november 1854, da husbonden i skudsmaalsbogen bevidnede, at han havde opført sig til hans fulde tilfredshed, og at han kunne anbefale Christen Christensen paa det bedste og fremover ønskede ham held og lykke. Fra Sulkjærs bog om Nr. Nissum sogn ved vi, at Christen Christensen kort efter kom i tjeneste hos pastor Falkenskjold, der var ugift og boede i Rind. Da Falkenskjold senere flyttede til Nr. Nissum, medførte han sin dygtige avlskarl, Christen Christensen, ved hvis hjælp han drev sin gaard godt. Aaret efter at være blevet gift med Dorthea Raahede overtog Christen Christensen hendes faders ejendom, Gejlgaardhus i Nr. Nissum, som han beholdt indtil sin død, samtidig

9 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN 4 med at han i en aarrække var vejmand i Nr. Nissum. Et barnebarn fortæller, at ejendommen de sidste aar inden Christen Christensens død var paa ca. 5 tdr. land, og at familien her havde lidt landbrug med et par køer og nogle grise. Paa sine ældre dage gennemgik Christen Christensen en operation, og efter denne blev han skæv i ansigtet og gik med bind for det ene øje. 1.6 Dorthea Raahede (ane 7) Født 16. januar 1834 i Nr. Nissum. Døbt 19. januar 1834 i Nr. Nissum. Død 19. februar 1909 i Nr. Nissum. Hun blev hjemmedøbt den 19. januar 1834 og fremstillet i kirken den 9. marts samme aar; faddere var Niels Brundgaards hustru, Marianne Andersdatter i præstegaarden, Peder Eidahl, Christen Touborg, Søren Geilgaard og Peder i Lindsboel. 1.7 Søren Christensen Raahede (ane 14) Født 7. september 1800 i Hviding Sogn ved Ribe. Død 26. februar 1867 i Nr. Nissum. 1.8 Christiane Jensdatter Lind (ane 15) Født i Ø. Lind (Gudum sogn). Død 22. november 1869 i Nr. Nissum. 1.9 Christen Nielsen (ane 28) Født i Lustrup(Skt. Katharine sogn). Død 16. april 1841 i Raahede Dorreth Andersdatter (ane 29) Født i Raahede (Hviding Sogn). Døbt 8. juli Død 22. februar 1848 i Raahede (Hviding Sogn) Jens Christensen (ane 30) Født i Ø. Lind (Gudum Sogn). Døbt 23. april 1758 i Gudum Kirke. Død i Ø. Lind (Gudum Sogn).

10 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Zidsel Mortensdatter (ane 31) Født i V. Trabjerg (Gudum Sogn). Døbt 9. november Død 4. august 1851 i Ø. Lind Niels Hansen Klobye (ane 56) Født i Lustrup (Skt. Kathrine Sogn). Døbt 1. november Død i Lustrup (Skt. Kathrine Sogn). Begravet 10. februar Maren Nielsdatter (ane 57) Født i Lustrup. Døbt 1. maj Anders Hansen (ane 58) Død i Raahede. Begravet 1. januar Kirsten Sørensdatter (ane 59) Død i Raahede. Begravet 12. juni Christen Madsen (ane 60) Født i Ø. Lind Gjertrud Marie Jensdatter (ane 61) Født i Gudum (antages) Morten Pedersen Vinkel (ane 62) Født i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn).

11 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Maren Larsdatter Thagaard (ane 63) Født i Thagaard (Humlum Sogn). Døbt 23. december 1734 i Humlum Kirke Hans Nielsen Klobye (ane 112) Født i Ø. Vedsted (Ribe). Død i Lustrup. Begravet 9. april Else N.N. (ane 113) Død i Lustrup. Begravet 22. august 1720 i Lustrup Niels Poulsen (ane 114) Født i Lustrup. Døbt 25. oktober Død i Lustrup. Begravet 9. april Mette Christensdatter (ane 115) 1.25 Mads Christensen (ane 120) Død i Ø. Lind (Gudum Sogn). Begravet 1. marts Peder Christensen (ane 124) Født i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn). Død i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn). Begravet 17. november Zidsel Madsdatter (ane 125) Død i Sdr. Vinkel. Begravet 10. april Lars Jensen Thagaard (ane 126) Født i Thagaard (Humlum Sogn). Død 9. oktober 1745 i Thagaard.

12 KAPITEL 1. ANER FOR JENS HAUSKOV KRISTIANSEN Maren Christensdatter (ane 127) 1.30 Niels Christensen Klobye (ane 224) 1.31 Mette (ane 225) Begravet 15. februar 1715 i Skt. Katharine kirkegård, Ribe Poul Jensen (ane 228) 1.33 Christen Jensen (ane 248) 1.34 Anne Christensdatter (ane 249) Født i Vinkelgaard Jens Lauritsen Thagaard (ane 252) Død i Humlum Sogn. Begravet 25. oktober Margrethe N.N. (ane 253) Død i Humlum Christen Lauritsen (ane 498) Død i Sdr. Vinkel (Heldum Sogn) Laurits Christensen (ane 996) 1.39 Christen Aagesen (ane 1992)

13 Kapitel 2 Aner for Karen Hyldgaard Rasmussen : Rasmus Sørensen 5: Ane Kathrine Pedersen 6: Chr. Christensen Hyldgaard 7: Ane Pedersen Byskov 2: Søren Rasmussen 3: Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård 1: Karen Hyldgaard Rasmussen 2.1 Søren Rasmussen (ane 2) Født 20. oktober 1870 i Nødager. Døbt 19. marts Død 24. september 1949 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Begravet 28. september 1949 i Nr. Nissum. Søren Rasmussen er født i 1870 (men den ældste bevarede dåbsattest for ham er udstedt i 1896 af præsten i Feldballe). Han blev konfirmeret i Nødager Kirke den 1. søndag i påske Skolelærer Kr. Sahl fra Nødager skriver den 19. juni 1896 i sin anbefaling af Søren Rasmussen, at han i 4 år indtil april 1893 tjente hos gårdmand Rasmus Olsens enke i Nødager. Af gårdejer Søren T. Jensens anbefaling fremgår at Søren Rasmussens arbejdsindsats ikke kun er blevet bemærket af hans arbejdsgivere. Ifølge Søren Rasmussens afregningsbog er han mødt til tjeneste som rekrut ved 28. batallions 1. kompagni den 10. april Han blev ifølge sin forholdsattest hjemsendt som underkorporal 8. oktober I sin tid på korporalskolen opnåede han gode resultater særligt i de boglige fag. Efter aftjening af sin værnepligt tjente han fra 1. november 1894 til 1. november 1895 hos gårdejer Jeppe G. Laursen i Nødager som også anbefaler ham. Af en anbefaling fra seminarielærer J. Gadegaard i Nørre Nissum fremgår, at Søren Rasmussen har læst matematik, fysik og naturhistorie hos ham. Han var i en periode elev på Nørre Nissum Højskole og fik også derfra en god anbefaling, hvoraf fremgår at han var et godt begavet og flinkt ungt menneske, der med sjælden 8

14 KAPITEL 2. ANER FOR KAREN HYLDGAARD RASMUSSEN 9 interesse og flid tog del i undervisningen af hvilken han derfor også fik rigt udbytte. Han blev landbrugskandidat i 1898 og samme år blev han ansat som lærer ved Nørre Nissum Højskole. I 1901 blev han gift og overtog hustruens fødegård Sdr. Byskov i Nørre Nissum ifølge skøde af 30. oktober Søren Rasmussen var medlem af Ringkøbing Amtsråd fra 1916 til I 1918 opgav han sin lærervirksomhed på højskolen fordi han blev valgt ind i landstinget hvor han sad til Han var formand for Lemvig Bank og medlem af Indre Missions bestyrelse, bestyrelsen for Nørre Nissum Højskole og bestyrelsen for Nørre Nissum Seminarium. Herudover deltog han i mange bestyrelser og foreninger. Søren Rasmussen var ridder af Dannebrog og om hans audiens hos kongen har datteren Agnes efter hans død fortalt avisen avisen at han sammen med kongen mindedes den store dag på Dybbøl efter genforeningen. Der er bevaret nogle sange fra både hans 70-års og 75-års fødselsdage. Disse vidner om den store anseelse han nød. I datteren Karens fotoalbum er et billede hvor hun har skrevet det sidste billede af far. På billedet sidder han i sin stol i haven i Sdr. Byskov. Han boede i Sdr. Byskov til sin død og i den sidste tid havde datteren Ruth orlov fra sit job i Lemvig Bank for at passe ham. Ved Søren Rasmussens begravelse, der startede i haven i Sdr. Byskov, deltog cirka 500 mennesker og af et gammelt avisudklip fremgår Kirken var fyldt til sidste plads, og mange mennesker måtte stå udenfor og følge højtideligheden gennem et højttaleranlæg. Den enorme avisomtale der var om Søren Rasmussens død og begravelse viser hvor kendt og elsket han var. Søren Rasmussen er begravet på Nørre Nissum kirkegårdsammenmedsinhustru. 2.2 Christiane Petrine Elise Marie Chr. Hyldgård (ane 3) Født 8. april 1881 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Død 17. januar 1947 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Begravet 23. januar 1947 i Nr. Nissum. 2.3 Rasmus Sørensen (ane 4) 2.4 Ane Kathrine Pedersen (ane 5) 2.5 Chr. Christensen Hyldgaard (ane 6) Overtog Sdr. Byskov i 1878.

15 KAPITEL 2. ANER FOR KAREN HYLDGAARD RASMUSSEN Ane Pedersen Byskov (ane 7) 2.7 Peder Lauridsen (ane 14) 2.8 Christiane Jensdatter (ane 15) 2.9 Laurids Pedersen (ane 28) Købte Sdr. Byskov i 1797 og havde den til sin død Maren Larsdatter (ane 29)

16 Del II Jens og Karen 11

17 Kapitel 3 Jens Hauskov Kristiansen Født 14. april 1900 i V. Trabjerggaard. Død 19. december 1987 i Nr. Nissum (Elmely). Begravet 23. december 1987 i Nr. Nissum. Jens Hauskov Kristiansen gik i skole i Gudum. Han opholdt sig hjemme på gården, afbrudt med en tid hvor han stod i smedelære, og i 1920 besøgte han Haslev Højskole. Sin værnepligt aftjente han Herefter tjente han forskellige steder, og i 1928 købte han V. Refskov, som han drev til Han har siden drevet hustruens fødehjem i Sdr. Byskov. Jens Hauskov Kristiansen sad fra 1936 til 1949 i sognerådet i Hove og var fra 1940 til 1949 sognefoged i Hove. Jens og Karen boede fra 1960 til 19xx på aftægt i den ene ende af stuehuset i Sdr. Byskov. Deres sidste tid sammen tilbragte de på plejehjemmet Elmely i Nørre Nissum, hvor Jens døde. Jens og Karen er begravet på Nørre Nissum kirkegård. 12

18 Kapitel 4 Karen Hyldgaard Rasmussen Født 5. februar 1905 i Nr. Nissum (Sdr. Byskov). Død 26. marts 1992 i Gudum (Plejehjemmet). Begravet 31. marts 1992 i Nr. Nissum. Karen Hyldgaard Rasmussen gik i skole i Nr. Nissum. Hun opholdt sig en tid hjemme på gården og havde derefter forskellige huslige pladser i København og Fredericia. Karen Hyldgaard Rasmussen har i 13 år været formand for KFUK i Hove samt i flere år formand for husmoderforeningen. 13

19 Del III Efterkommere 14

20 Kapitel 5 Marie Hauskov Kristiansen Født 25. april 1929 i Hove. Død 12. december 1978 i Holstebro (sygehuset). Marie Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette hjemme på gården. Marie Hauskov Kristiansen har i flere år været formand for KFUK. Marie Hauskov Kristiansen blev gift med Ove Byskov Hansen 25. september 1954 i Hove. Ove Byskov Hansen Født 3. januar 1922 i Hjern. Ove Byskov Hansen gik i skole i Hove. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte desuden Hammerum Landbrugsskole, hvorpå han opholdt sig hjemme, indtil han i 1954 overtog gården Mariebol. Senere købte han også slægtsgården Tørringbol. Ove Byskov Hansen har i flere år været formand for KFUM i Hove, og han er nu kirkeværge samt kasserer i menighedsrådet. 5.1 Jens-Kristian Byskov Hansen Født 25. august 1955 i Hove. Døbt 25. september 1955 i Hove Kirke. Jens-Kristian tog i 1972 realaksamnen fra Klinkby Skole. Derefter tog han på landbrugsskole. I 1975 tog han HF eksamen fra Nr. Nissum Seminariums HF-kursus. I 1976 var han i landbrugspraktik i Alberta, Canada og tog derefter på højskoleophold på Haslev udvidede Højskole. I var han i landbrugspraktik i Nr. Nissum og No. Fra læste han på Landbohøjskolen i København hvor han tog eksamen som agronom. Siden 1983 har han været ansat som økonomikonsulent ved Hedeboernes Samvirkende Landbo Foreninger (HSLF) i Aulum. 15

21 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN 16 Jens-Kristian Byskov Hansen blev gift med Jette Svenstrup Hansen 30. juli 1983 i Nr. Asmindrup Kirke, Odsherred. Jette Svenstrup Hansen Født 6. februar 1953 i Nykøbing Sjælland. Døbt 8. marts 1953 i Nr. Asmindrup Kirke, Odsherred Daniel Svenstrup Byskov Hansen Født 31. december 1986 i Lemvig. Døbt 1. marts 1987 i Lemvig Kirke Louise Svenstrup Byskov Hansen Født 22. december 1988 i Lemvig. Døbt 5. februar 1989 i Lemvig Kirke. 5.2 Ane Margrethe Byskov Hansen Født 27. februar 1957 i Hove. Døbt 31. marts 1957 i Hove. Ane Margrethe gik i Klinkby Skole indtil Derefter gik hun på gymnasietitarmhvor hun boede på kostafdelingen fra 1974 til Fra november 1977 til juli 1978 havde hun plads i huset i Højslev ved Skive. Fra august 1978 til april 1979 arbejde hun på møbelfabrikken Hundevad. Flyttede til Fabjerg i Påbegyndte derefter uddannelse som sygeplejerske på sygeplejeskolen i Holstebro som blev afsluttet i foråret Ane Margrethe har siden 1983 arbejdet som sygeplejerske. Ane Margrethe Byskov Hansen blev gift med Erik Bjerg Kamstrup 27. januar 1979 i Hove. Erik Bjerg Kamstrup Efter endt skolegang i 1973 arbejdede Erik som arbejdsdreng indtal januar 1974 hvor han kom i lære som mekaniker hos Peder Lauridsen i Fabjerg. Efter at have afsluttet sin uddannelse i 1977 var han soldat ved Nørre Jyske Artelleri i Skive indtil juli Siden 1978 har Erik arbejdet dels inden for bilbranchen og landbrugsmaskiner / traktorer.

22 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN Jan Byskov Kamstrup Født 11. september 1981 i Lemvig (sygehuset). Døbt 18. oktober 1981 i Fabjerg Maria Byskov Kamstrup Født 10. januar 1984 i Lemvig (sygehuset). Døbt 26. februar 1984 i Fabjerg Anders Byskov Kamstrup Født 26. maj 1990 i Lemvig (sygehuset). Døbt 1. juli 1990 i Fabjerg. 5.3 Karen Byskov Hansen Født 2. januar 1960 i Hove. KarenByskovHansenblevgiftmedEjvind. Ejvind Kim Anne Katrine Lars 5.4 Hanne Mette Byskov Hansen Født 24. juli 1965 i Hove. Døbt 15. august 1965 i Hove. Hanne Mette Byskov Hansen blev gift med Lars Koldsø 13. juli 1985 i Hove. Lars Koldsø Født 13. juli 1960 i Nees. Døbt 30. juli 1960 i Nees Charlotte Maria Koldsø Født 5. oktober 1986 i Rom. Døbt 7. december 1986 i Rom Michael Koldsø Født 4. marts 1990 i Ramme. Døbt 15. april 1990 i Ramme.

23 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN Jesper Koldsø Født 20. juni 1994 i Ramme. Døbt 14. august 1994 i Ramme. 5.5 Ellen Kirstine Byskov Hansen Født 9. februar 1967 i Hove (Marieboel). Døbt 24. marts 1967 i Hove Kirke. Afsluttet 10. kl. på Klinkby Skole i 1983, hvorefter Ellen Mejdahl arbejdede i huset et år før hun tog HF på Nørre Nissum seminarium og HF. Efterfølgende har Ellen Mejdahl været beskæftiget som pædagogmedhjælper og konfektionsdame. I 1988 tog Ellen Mejdahl på højskole i Rønde i en periode på 10mdr. Derefter har Ellen Mejdahl arbejdet med psykisk udviklingshæmmede voksne, handicapmedhjælper og som leder af pasningsordningen ved Fabjerg Skole. I 1992 tog Ellen Mejdahl på seminariet i Nørre Nissum og blev uddannet lærer i sommeren Herefter blev hun ansat på Kongensgård Landbrugsskole, som lærer i almene fag. Ellen Kirstine Byskov Hansen blev gift med Anders Mejdahl 3. juli 1993 i Hove Kirke. Anders Mejdahl Født 4. marts 1971 i Løgstør sogn (sygehuset). Døbt 9. april 1971 i Oudrup Kirke. Anders Mejdahl afslutter 10. kl. på Børremose Ungdomsskole i 1987 og tager derefter arbejde ved landbruget. Arbejdet afbrydes af skoleophold på Kongensgaard Landbrugsskole, Nørre Nissum i vinteren Uddannelsen afsluttes med det grønne bevis på Hammerum Landbrugsskole i Siden 1993 har Anders Mejdahl været ansat som driftsleder på Kongensgaard Landbrugsskole Tove Byskov Mejdahl Karen Marie Byskov Mejdahl Jens Erik Byskov Mejdahl Født 22. marts 1995 i Lemvig (sygehuset). Døbt 12. maj 1995 i Nr. Nissum Kirke. 5.6 Lars Byskov Hansen Født 29. november 1973 i Lemvig (sygehuset). Døbt 25. december 1973 i Hove Kirke. Lars afsluttede folkeskolen i 1990 efter 10. klasse. br / br / Den 1. februar 1991 startede han på Kongensgaard Landbrugsskole (grundskole). Han afsluttede landmansuddannelsen den 21. december 1995 med grønt bevis fra Hammerum Landbrugsskole. br / br / Lars

24 KAPITEL 5. MARIE HAUSKOV KRISTIANSEN 19 tog i foråret 1996 til Montana hvor han tilbragte sommer og efterår hos David og Kay Nees. Lars Byskov Hansen blev gift med Christina Østergaard. Christina Østergaard Emil Byskov Østergaard

25 Kapitel 6 Søren Hauskov Kristiansen Født 16. juli 1931 i Hove. Døbt 9. august 1931 i Hove Kirke. Død 13. august Begravet 20. august 2009 i Silkeborg (Alderslyst Kirke). Søren Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove. Han stod i lære som grov- og beslagsmed i Tørring Huse og aftjenete sin værnepligt ved Søværnet på Holmen, Hvorpaa han var beskæftiget som svend forskellige steder, bl.a. ca. 1 år i Skovlund samt ca. 1 år i Bonnet. Ica.2år havde han selvstændig smede- og maskinforretning i Engbjerg, og efter i ca. 1 år at have været modelbygger på et jernstøberi i Silkeborg blev han overmontør i Århus, hvor han var i 6 år.ica.4år havde han nu selvstændig vand- og gasmesterforretning i Laven, hvorpå han var bestyrer på hjemmeværnsgården i Gl. Rye, og efter at have taget eksamen som kørelærer startede han køreskole og taxikørsel i Silkeborg. Søren Hauskov Kristiansen har været medlem af byggerådet i Linaa Kommune. Han har været medlem af Silkeborg Sejlklubs bestyrelse fra 1985 til Han drev sin køreskole indtil 1995, hvor han gik på pension. Herafter har han været altmuligmand på Svostrup Kro. Søren Hauskov Kristiansen blev gift med Anne-Doris Andreasen 13. maj 1954 i Harboør. Anne-Doris Andreasen Født 13. maj 1929 i Haverslev. Anne-Doris Andreasen gik bl.a. i skole i Haverslev samt i Randers. Hun arbejdede ca 2 år som husassistent og var derefter vikar forskellige steder bl.a. i Thyborøn, Vrist, Hove og Hvide Sande. En tid var hun assistent på kommunekontoret i Framlev ligesom hun har været køkkenchef på hjemmeværnsgården i Gl. Rye, og hun er for tiden kantinedame ved Neckelmann. Anne-Doris Andreasen har været medlem af skolekommisionen i Laven. Søren Hauskov Kristiansen blev gift med Lis Hansen 16. juli 1981 i Silkeborg. Lis Hansen Født 5. maj 1946 i Henge (Kellerup sygehus). Døbt 6. september 1946 i Hinge Kirke. 20

26 KAPITEL 6. SØREN HAUSKOV KRISTIANSEN 21 Lis Hansen er født på Kellerup Sygehus. Mine forældre boede dengang i Hinge. Jeg er døbt og konfirmeret i Hinge kirke og har gået i Henge Skole i 7 år. Derefter kom jeg ud at tjene hos min farbror der var møller i Hindbjerg. Derefter var jeg på Levring Efterskole. I ca 2 år var jeg hos en bager i Kellerup, derefter kom jeg til Hjemmebageriet i Silkeborg, hvor jeg var i forretningen i ca 1 år. Herefter har jeg syet på Dansk konfektionsindustri i 4-5 år. Jeg fik erhvervskørekort i 1971 og har haft bevilling til hyrekørsel i Silkeborg kommune siden den 1. januar Har danset meget folkedans fra ca over det meste af landet. Jeg har været medlem af Silkeborg Gymnastikforening siden jeg var 17 år og har været i bestyrelsen i flere perioder. Jeg har været Idrætsmærke dommer siden Niels Løgager Nielsen Født 7. september 1953 i Fredericia. Niels driver Svostrup Kro. Niels Løgager Nielsen blev gift med Karen. Karen Kristian Kristian samlever med Maria Schjørring Pedersen. Maria Schjørring Pedersen Søren Løgager Nielsen Kathrine Leth Nielsen Født 8. maj Kathrine Leth Nielsen samlever med Dragan Sljivic. Dragan Sljivic Anne Marie Løgager Nielsen Født 26. april Flemming Hauskov Kristiansen Født 28. august 1957 i Engbjerg. Flemming Hauskov Kristiansen blev gift med Inger.

27 KAPITEL 6. SØREN HAUSKOV KRISTIANSEN 22 Inger Flemming Hauskov Kristiansen blev gift med Jonna. Jonna Christiane Gleerup Født 7. oktober Kirsten Hauskov Kristiansen Født 11. marts 1967 i Laven, Linaa sogn. Kirsten Hauskov Kristiansen blev gift med Markus. Markus Samuel Hanhart Sarah Hanhart

28 Kapitel 7 Chresten Hauskov Kristiansen Født 24. maj 1935 i Hove. Chresten Hauskov Kristiansen gik i skole i Hove og besøgte desuden i 1950 en ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme og aftjente i sin værnepligt i Høvelte. Fra 1959 til 1960 var han elev på Haslev landbrugsskole, hvorpå han overtog gården efter faderen. Chresten Hauskov Kristiansen blev gift med Ingrid Østergaard Jeppesen 15. maj 1960 i Timring. Ingrid Østergaard Jeppesen Født 13. december 1936 i Timring. Ingrid Østergaard Jeppesen gik i Grimstrup skole og besøgte desuden Nr. Nissum efterskole. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i forskellige pladser, bl.a. i København. 7.1 Per Hauskov Kristiansen Født 16. februar 1961 i Nr. Nissum. Per tog realeksamen i Nr. Nissum Han var på Kongensgård Landbrugsskole fra 1978 til 1. februar Var landbrugsmedhjælper i Bording fra 1. november 1979 til 1. november Per var på Hammerum Landbrugsskole fra 1. oktober 1982 til 1. juli Derefter var han fodermester hjemme. Samtidigt købte han 2 nabogårde: Vester Agergård (1. april 1983) og Store Agergård (1. juni 1991). Per overtog slægtsgården Sdr. Byskov i Nr. Nissum efter sine forældre 31. december Derefter tilkøbte han Portgård og Karhøj i Nr. Nissum den 1. januar Seneste tilkøb er 23

29 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN ha jord fra ejendommen Skovvang i Fabjerg. Per Hauskov Kristiansen blev gift med Gitte Nørgaard Pedersen 22. juni 1985 i No. Gitte Nørgaard Pedersen Født 6. september Døbt i Tjørring Kirke. Gitte arbejder på forsorgshjemmet Skovvang, Holstebro Signe Hauskov Kristiansen Født 28. august Døbt i Nr. Nissum kirke Anders Hauskov Kristiansen Født 22. december Døbt i Nr. Nissum kirke Louise Hauskov Kristiansen Født 21. maj Døbt i Nr. Nissum kirke. 7.2 Annette Havskov Kristiansen Født 9. januar 1962 i Nr. Nissum. Døbt 11. februar 1962 i Nr. Nissum. Annette gik i Nr. Nissum skole til og med 9. klasse og tog 10 klasse på Blidstrup Ungdomsskole. Iåret 1979/80 tog hun Handelseksamen på Lemvig Handelseskole. Fra august til oktober var hun på Husholdningsskole i Hammerum. Den l. november startede Annette som elev på Lemvigegnens Landboforening og var der indtil l. maj Den l. maj 1987 startede hun på Jeka Fish som bogholder og er der stadig. Annette Havskov Kristiansen blev gift med Karsten Kjeldager Sørensen 13. august 1983 i Nr. Nissum. Karsten Kjeldager Sørensen Født 2. marts 1955 i Tørring. Døbt 3. april 1955 i Tørring.

30 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN 25 Han gået på Klinkby Skole til og med 9. klasse. Karsten startede i 1971 med at arbejde på landet og har taget Landbrugs Uddannelsen på Hammerum Landbrugsskole. Karsten blev selvstændig landmand i 1983 og var landmand frem til 1. april 2001, hvor mælkekvoten blev solgt og Karsten fik arbejde ved en entreprenør Poul Kjeldager Sørensen Født 28. oktober 1985 i Lemvig (sygehuset). Døbt 15. december 1985 i Tørring Kirke. Poul har gået i Klinkby skole til og med 7. klasse derefter tog han på Nr. Nissum Efterskole, hvor han var i 3 år. Poul går nu på 3.år på HTXiHolstebro Torben Kjeldager Sørensen Født 5. maj 1988 i Lemvig (sygehuset). Døbt 19. juni 1988 i Tørring Kirke. Torben har gået i Klinkby skole til og med 9. klasse. 10. klasse tager han nu på Nr. Nissum efterskole Klaus Kjeldager Sørensen Født 30. juni 1992 i Lemvig (sygehuset). Døbt 23. august 1992 i Tørring Kirke. Klaus går på Klinkby Skole Peter Kjeldager Sørensen Født 22. april 1996 i Lemvig (sygehuset). Døbt 26. maj 1996 i Tørring Kirke. Peter går på Klinkby Skole. 7.3 Birthe Havskov Kristiansen Født 7. februar 1964 i Nr. Nissum. Birthe Havskov Kristiansen har gået på Nr. Nissum Skole og derefter taget 9. og 10. klasse på Blidstrup Ungdomsskole, hvor hun efterfølgende arbejdede et år i køkkenet. Efter HF i Nr. Nissum arbejdede hun som stuepige i Østrig i 1 1 år og var på højskole i Løgumkloster. 2 Efter læreruddannelse fra Silkeborg Seminarium har hun arbejdet henholdsvis på Frøstruphave

31 KAPITEL 7. CHRESTEN HAUSKOV KRISTIANSEN 26 Efterskole, Bjerget Efterskole og senest Lyngs Idrætsefterskole på Thyholm. 7.4 Lisbeth Hauskov Kristiansen Født 14. april Lisbeth Hauskov Kristiansen gik i Nr. Nissum skole og har derefter taget 10. klasse på Horne Ungdomsskole. Au-pair job i Norge hvorefter hun gik på HF-kursus i Nr. Nissum. Materialistuddannet i Lemvig i Senere læreruddannet fra Nørre Nissum Seminarium i Nu lærer på Nørre Nissum Efterskole. Lisbeth Hauskov Kristiansen blev gift med Flemming Jensen 26. juli 2003 i Nr. Nissum Kirke. Flemming Jensen Rasmus Hauskov Jensen Født 14. august Døbt i Nr. Nissum Kirke Katrine Hauskov Jensen Født 28. juni Døbt i Nr. Nissum Kirke. 7.5 Karen Maria Havskov Kristiansen Født 5. februar 1979 i Lemvig. Døbt i Nr. Nissum. Karen Maria Havskov Kristiansen gik i skole i Nr. Nissum og derefter i 10. klasse på Rydhave Slots Ungdomsskole. Herefter tog hun et år til Norge som au-pair. Efterfølgende tog hun HF-kursus på Holstebro Gymnasium Efter studentereksamen har hun bl. a. arbejdet som pædagog- og handicapmedhjælper. Læser nu til fysioterapeut på Fysioterapeutskolen i Holstebro, hvor hun bliver færdiguddannet i juni Karen Maria Havskov Kristiansen blev gift med Kim Tholstrup. Kim Tholstrup Emma Havskov Tholstrup

32 Kapitel 8 Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen Født 28. juli 1936 i Hove. Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen gik bl.a. i skole i Hove samt i Lemvig,hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun tjente som husassistent i Nr. Nissum samt i Vejle, og i 1953 blev elev på Nr. Nissum seminarium, hvorfra hun dimitteredes i Efter at have været ansat på Aalykkeskolen i Kolding blev hun i 1960 lærer ved Dalby Skole. Ellen Kristiane Hauskov Kristiansen blev gift med Vagn Evald Christensen 21. november 1959 i Kolding. Vagn Evald Christensen Født 23. marts 1931 i Fabjerg. Jeg gik i Fabjerg søndre skole fra 1. til 7. klassetrin i årene 1938 til Skolen var ikke årgangsdelt. En forskolerærerinde underviste 1. klasse om eftermiddagen og klasse sammen om formiddagen. Førstelæreren underviste 4., 5., 6. og 7. klasse sammen hele vinteren, og om sommeren underviste han klasse tirsdag, onsdag og fredag, og klasse fik undervisning mandag og torsdag formiddag til kl. 12 middag. Vagn Christensen har været skoleinspektør ved Dalby Skole i Kolding. 8.1 Peter Havskov Christensen Født 3. juni 1968 i Kolding. Døbt 30. juni 1968 i Dalby. Peter Havskov Christensen gik 7 år i Dalby Skole og derefter 2 år på Brændkjærskolen. Herefter gik han 3 år på handelsskole (Kolding Købmandsskole) hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Jyske Trænregiment på Hvorup Kaserne i Nørresundby. Efter hjemsendelse fra militæret var han i 7,5 år beskæftiget i revisionsfirmaet Revision Danmark. I løbet af de 7,5 år skiftede firmaet navn flere gange pga fusioner i branchen (Revision Danmark, KG Jensen og Coopers & Lybrand). Samtidig med arbejdet læste han HD 27

33 KAPITEL 8. ELLEN KRISTIANE HAUSKOV KRISTIANSEN 28 i Regnskab og derefter cand. merc. aud. Herefter var han i 3,5 år forsker og underviser på Handelshøjskoel Syd / Syddansk Universitet og derefter en periode beskæftiget i vin- og spiritusbranchen som administrationschef hos Hela Wine & Spirits ApS og direktør for Excellent Wine Kolding A/S. I 2002 flyttede han til Bornholm hvor han er beskæftiget som regnskabs- og IT-chef hos BornholmsTrafikken. 8.2 Hanne Havskov Christensen Født 19. august 1970 i Kolding. Døbt i Dalby. Hanne Havskov Christensen gik 7 år i Dalby Skole og derefter 2 år på Brændkjærskolen. Herefter gik hun 3 år på handelsskole og kom derefter i lære i Aktivbanken i Kolding. Hun tog senere ansættelse i Jyske Bank. Hanne Havskov Christensen samlever med Henrik Artmann. Henrik Artmann Mathias Havskov Artmann Født 5. april 2000 i Kolding. Døbt 25. juni 2000 i Kolding (Kristkirken) Maja Havskov Artmann Født 25. maj 2002 i Kolding. Døbt 18. august 2002 i Kolding (Kristkirken).

34 Kapitel 9 Hans Havskov Kristiansen Født 24. marts 1941 i Hove. Døbt 7. september 1941 i Houe Kirke. Død 27. januar 2002 i Balling. Begravet 1. februar 2002 i Balling Kirke. Hans Hauskov Kristiansen gik i skole i Nr. Nissum. Han stod et par år i lære hos en broder og sejlede derpå som fisker fra Lemvig og Thyborøn. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Herning, og han blev derefter rejsemontør ved Dalsø Gas, Brabrand, med hvilket han var bekæftiget intil 1964, da han begyndte som remisearbejder ved statsbanen i Struer. I 1966 blev han fastansat depotbetjent. Hans flyttede i 1983 fra Struer til Balling. I mange år i perioden 1966 til 1988 har han været aktiv tillidsmand i depotpersonalets afdeling. Heraf en periode som næstformand i Dansk Jernbaneforbund. Den 1. oktober 1995 blev han udnævnt til depotmester ved DSB MR-MRO Center Vestjylland. I 2000 fik han konstateret lungekræft og døde hjemme den 27. januar Hans Havskov Kristiansen blev gift med Inge Guldborg Hedegaard 26. december 1963 i Struer. Inge Guldborg Hedegaard Født 8. januar 1945 i Struer. Inge guldberg Hedegaard gik i skole i Struer. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i Struer samt i Aalborg. I ca 2 måneder arbejde hun ved Bang og Olufsen i Struer, hvor hun igen i 1969 begyndte som montagearbejder. Hans Havskov Kristiansen blev gift med Ane Marie Christensen 4. februar 1984 i Balling Kirke. 29

35 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN 30 Ane Marie Christensen Født 29. august 1953 i Ålborg Domsogn. Døbt 4. oktober 1953 i Struer Kirke. Ane Marie Christensen Kristiansen har gået i skole i Handbjerg fra 1. til 6. klasse og er konfirmeret i Rødding Kirke i Hun flyttede til Spøttrup og afsluttede 9. kl. og fik herefter læreplads som smørebrødsjomfru i Håndværkerforeningen i Skive. 9.1 Birgit Havskov Kristiansen Født 25. januar 1964 i Struer. Døbt 16. februar 1964 i Struer Kirke. Birgit, som er konfirmeret i Humlum Kirke i 1977, har gået i skole 10 år og derefter 1 år på Handelsskole. Derefter kom hun i lære som komi i Hvidbjerg på Thy. I 1983 blev hun gift med Ole og har fået 3 børn. Hun har været kommunal dagplejemor og ellers været meget hjemmegående hos børnene. Birgit Havskov Kristiansen blev gift med Ole Iversen i Vor Frue Kirke, Skive. Ole Iversen Født 2. september 1963 i Holstebro. Døbt 20. oktober 1963 i Vinderup Kirke. Ole har gået i Skole i Struer i 8 år. Ole lærte Birgit at kende i 1979, de blev gift i I 1987 fik de Sara, i 1989 fik de Martin og i 1994 fik de Lærke. Ole har arbejdet som sygehusportør i6 år og har været selvstændig i cirka 2 år med rengøringsfirma Sara Havskov Iversen Født 17. april 1987 i Skive (sygehuset). Døbt 7. juli 1987 i Balling. Sara har med skiftende mellemrum gået i børnehave indtil hun startede i skole i Struer i august Martin Havskov Iversen Født 31. juli 1989 i Skive (sygehuset). Døbt 5. november 1989 i Otting Kirke. Martin har gået i børnehave fra han var 3 år til 6 år. Han startede i børnehaveklasse i august 1995 og gårnui1.klasseistruer.

36 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN Lærke Havskov Iversen Født 1. august 1994 i Holstebro (sygehuset). Døbt 30. oktober 1994 i Struer Kirke. Lærke startede i dagpleje oktober Dorte Havskov Kristiansen Født 1. december 1966 i Struer. Døbt i Struer. Dorte Havskov Andersen gik i skole i Humlum og Struer. Hun blev konfirmeret i Humlum i maj 1980 og har afsluttet 9. kl. samt EFG handel & kontor i Struer. Den 31. december 1994 blev hun udlært advokatsekretær. Dorte Havskov Kristiansen blev gift med Ole Andersen 19. maj 1990 i Ramsing. Ole Andersen Født 7. april 1966 i Ramsing. Døbt i Ramsing. Ole Andersen gik i skole i Ramsing og afsluttede 9. kl. på Balling Skole hvorefter han kom på landet og arbejdede. Han arbejder med restaurering og polering af antikke møbler i eget firma Salling afsyring. Ole Andersen blev i september 2002 udlært som tømrer Rikke Havskov Andersen Født 20. januar 1992 i Skive. Døbt 19. april 1992 i Balling. Rikke Havskov Andersen gik i børnehave - Tumlegården i Balling. Nu går hun i Balling Skole Trine Havskov Andersen Født 7. april Trine startede i 2004 i 1. klasse på Balling Skole. 9.3 Susanne Havskov Kristiansen Født 21. august 1971 i Holstebro. Døbt i Struer Kirke.

37 KAPITEL 9. HANS HAVSKOV KRISTIANSEN 32 Susanne Havskov Kristiansen er konfirmeret i Balling Kirke den 5. maj 1985 og har taget EFG-basisår indenfor servicefagene fra Randers Tekniske Skole. Hun blev udlært frisør den 1. juli 1992 hos Salon Inn i Skive og arbejder som frisør hos Jensens frisørhus, Skive. Susanne Havskov Kristiansen blev gift med Klaus Andersen 1. januar Klaus Andersen Frederik Født 22. december 1999.

38 Kapitel 10 Jørgen Hauskov Kristiansen Født 21. maj 1944 i Hove. Jørgen Hauskov Kristiansen arbejdede ved landbruget indtil 1960 og bestod i 1964 studentereksamen. I 1966 indkaldtes han til militærtjeneste, hvorfra han i 1970 hjemsendtes som løjtnant, og han blev derefter skovfogedelev. Jørgen Hauskov Kristiansen blev gift med Margit Gudman Hansen 9. maj 1970 i Vejle. Margit Gudman Hansen Født 3. juli 1946 i Birkende. Margit Gudman Hansen gennemgik uddannelse som omsorgsassistent og er nu beskæftiget som sådan Rune Hauskov Kristiansen Ditte Tobias 10.2 Kåre Hauskov Kristiansen 33

Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Peter Havskov Christensen

Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen. Peter Havskov Christensen Slægtsbog for Jens Hauskov Kristiansen og Karen Hyldgaard Rasmussen Peter Havskov Christensen 11. september 2004 ii Denne slægtsbog er sat med fonten Century Schoolbook i typesetting programmet LaTeX.

Læs mere

Slægtsbog for Dorthea Raahede. Peter Havskov Christensen

Slægtsbog for Dorthea Raahede. Peter Havskov Christensen Slægtsbog for Dorthea Raahede Peter Havskov Christensen 11. september 2004 ii Denne slægtsbog er sat med fonten Century Schoolbook i typesetting programmet LaTeX. Data er lagret i en MySQL database og

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713.

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713. 1. Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Forældre 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * 11.08.1919

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i

XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i Biersted med Erik Mejlholm, der er født den 30. juli 1936 i Nørhalne som søn af gårdejer Niels Mejlholm og

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere