Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december årgang. Udgivet af elevforeningen. elevblad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2008 101. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole."

Transkript

1 Tommerup Efterskole Udgivet af elevforeningen Nr. 4 december årgang elevblad

2 Fem hurtige TIL LÆRER SUSAN MALCHOW-MØLLER 1. Sæt to ord på årgang 2008/09! Snakke, snakke, snakke og hygge! 2. En stjernestund? En fodboldkamp med mine børn. 3. Hvad ønsker du dig i julegave? En ergonomisk kontorstol. 4. En god film? Rabbit prove fence. 5. Har du et nytårsforsæt? Jeg skal løbetræne helt vildt, når jeg er nedkommet. susan Til eftertanke Af Henrik Bang-Møller, sognepræst i Skagen MENS VI VENTER Jesus var ingen konge i traditionel forstand. Dét kongerige, han ville oprette, skulle udbredes i de menneskers hjerter, som rettelig tog imod ham. Ikke nødvendigvis dem, der støjende og med trompet-orkester, med rød løber og højrøstede skåltaler tilkendegav deres velkomsthilsen. Men nok snarere dem, som Jesus i saligprisningerne i Mattæusevangeliet kalder for de fattige i ånden, de sagtmodige, de forfulgte; ja, endog hos dem, hvor døren udadtil er så lav og trang, at Jesus må krybe derind for at kunne tage bolig. Hvor Jesus får indgang, dér bliver der glæde og frimodighed. Dér bliver der bryllup. Akkurat ligesom 1. søndag i advent indledes med Jesu indtog i Jerusalem og leder os frem til julen, hvor Gud lod sig føde i det lille Jesus-barn i krybben, på tilsvarende vis gentages hvert eneste år i hver enkelt Jesu indtog i den enkeltes liv. Jesus fødes ind i verden, ligesom han fødes ind i hvert troende menneskes hjerte først ved dåben, senere hver gang han bliver forkyndt og finder indgang hos troende mennesker. Når vi i julemåneden og adventstiden pynter op og forbereder os til hin store aften, så er det vores måde i det ydre at tilkendegive vores velkomsthilsen i det indre på det, som vi i stilhed og andægtighed fortæller Gud. I kirken lægger vi hus til menighedens møde om og lovsang til dén almægtige og kærlige Gud, der ikke var for stor til at bryde sig om os små. Han ønsker indtog i vore hjerter for at gøre os til sine for at vi atter må hvile trygt i den favn, som vi i synden var kommet så fortvivlet langt bort fra. Den store mester kommer, som smelter sjæl og sind. Han sidder ved hjertegruben, han ser i sjælene ind. Og har i hjertedybet sit billed klart han set, så glædes den store mester, så er hans gerning alt sket. (DDS nr. 612 vers 5-6 ) Forsidebilledet og andre billeder er fra elevholdet 08/09.

3 Fra skolen af Jakob Carl Christensen Forstander Kære gamle elever! Siden sidst er vi kommet godt i gang med skoleåret. Endnu en gang forbavser det os, at vi allerede har overstået de 12 første uger og således snart er 1/3 inde i sæsonen. Vor introduktionsuge gik rigtig godt, og allerede efter et par uger på skolen tog vi på vor første lille tur. Vi delte holdet i 3 og besøgte forskellige steder på Fyn på en ryste-sammen telttur. Fem hurtige TIL ELEV MIKKEL STIG HØVETSKOV mikkel 1. Sæt to ord på årgang 2008/09! Talende og dovne! 2. En stjernestund? Det hele er fedt! 3. Hvad ønsker du dig i julegave? En ny computer-mus. 4. En god film? I Am Legend. 5. Har du et nytårsforsæt? Nej. I midten af september havde vi i forbindelse med gensynsweekenden besøg af mange af de elever, der gik på skolen sidste år. Der var megen gensynsglæde, men også eftertænksomhed: På den ene side var det så kort tid siden, de følte sig som fast inventar på skolen, og dog var det lysår væk. TE er stadig fuldt ud deres, men alligevel er noget anderledes Den sidste weekend i september er som regel rammen om et stort dobbelt-arrangement på skolen, så vi om lørdagen har forældredag, hvor alle forældre kan komme og se, hvordan det går på skolen, og om søndagen åbner huset på Efterskolernes Dag. På forældredagen spiller eleverne musik og teater for deres forældre, vi synger sammen og har skoleårets første formelle samtale med forældre og elever, hvor vi først og fremmest fokuserer på det sociale og på elevernes trivsel. Om søndagen er der som sagt Efterskolernes Dag, der som sædvanlig var velbesøgt. Vi tog imod godt 100 familier, der blev vist rundt på skolen af eleverne. I år fik jeg usædvanlig mange gode tilbagemeldinger fra forældre og andre, der var blevet vist rundt. De roste vore elever til skyerne for at give nogle fremragende rundvisninger. Tjaaaa, tænker forstanderen: Det er såmænd ikke så dårligt endda, for glade og sprudlende elever kan vi vel næppe få nok af, og det er uden sammenligning den bedste reklame, vi kan få for skolen. Det var egentlig ikke planlagt, men det måtte ganske enkelt belønnes med en is til alle! Først i oktober var det det pædagogiske personales tur til at holde fest for eleverne. Vi holder seks fester på et skoleår, og den første står lærerne for, så eleverne kan få lidt inspiration til næste fest som de selv skal arrangere! Vi indledte med temaet: Maskebal. Alle skulle iføres en maske, og så optrådte vi ellers med tre små eventyr. Udklædningerne vakte lykke. En mandlig lærer i kjole og orange paryk er altid populært blandt eleverne. Så var der efterårsferie midt i oktober, og vi fortsatte skoleåret med vore 111 elever. I starten af november var der forlænget weekend, og alle medarbejdere afholdt en stabsdag på Sydfyn med hygge til ud på de små timer. I den forbindelse kan jeg hilse og sige, at bord-curling faktisk er temmelig underholdende, hvis man gør et stort nummer ud af det. Nogle er naturligvis bedre tabere end andre Nu er det så tid til musical: Uret tikker. Tre forestillinger med finale fredag aften. I skrivende stund tager musicalen sit afsæt. Når dette blad udkommer, kan man sikkert se meget mere på skolens hjemmeside, som løbende opdateres med nyheder og billeder fra skolens hverdag. Som noget nyt i år har vi brobygning. Det vil sige, at 10.kl. eleverne skal af sted på to forskellige ungdomsuddannelser i Odense i to uger. Det giver en del praktisk koordinering på skolen, dels fordi der er 111 elever at holde styr på, dels fordi det er helt nyt. Og pludselig en-to-tre så er det jul igen! Endelig kan jeg fortælle, at bestyrelsens beslutning om at opføre en ny forstanderbolig netop i disse dage er begyndt at tage konkret form. På skolens nordvestlige side (i Fårefolden ) er soklen til det ny hus næsten støbt færdig. Huset vil såfremt planerne holder! stå færdigt medio maj måned, til glæde for undertegnede og familien. Med ønsket om en velsignet juletid Jakob Carl Christensen Forstander

4 Billeder Billederne er fra bl.a. fra Vild med dans, musical og 10. klasses aften.

5 Fodboldstævne Alle tidligere og nuværende TEere indbydes til indefodboldstævne januar Det er fodbold, der er på programmet, og derfor deltager alle. PROGRAM LØRDAG Ankomst 15.0 Velkomst og kaffe 16.0 Turneringen starter 18.0 Aftensmad Turneringen forsætter 21.0 Ta selv kaffe 22.0 Natmad 24.0 Godnat. Ro på skolen PROGRAM SØNDAG 10.0 Brunch Afrejse inden kl Ved tilmeldingen skal du præcist oplyse, om du tilmelder dig selv eller et hold. Hvis det er et hold, skal du oplyse de enkelte deltageres navne. Prisen for arrangementet er 50 kr. Tilmelding senest 12. januar 2009 på skolens hjemmeside På gensyn. Jørgen og Nicolai

6 TE s historie Frans Rasmussen På bestyrelsesmødet 23. aug valgte man Johannes Larsen til ny formand efter Niels Hauge, som ikke ønskede genvalg. På et møde 30. maj 1987 nævnte forstanderen, at Sibiriens nordende skal indrettes til formning og keramik. Samtidig skal værkstedsforholdene for tømreren forbedres. Som efterfølger for N. Thing valgtes Helga og Finn Skovsgaard som repræsentanter i elevforeningens bestyrelse, Helga Skovsgaard som kasserer og Finn Skovsgaard som redaktør af elevbladet. N. Thing var redaktør fra 1961 til sin død 21. marts De nye vedtægter, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet året før, er udformet og underskrevet af bestyrelsen. Lærer Ole Højsager er valgt som viceforstander. Forstanderen orienterede om skoleforløbet. Skolen er fyldt, og tilmeldingen i fremtiden er lovende. De tre efterfølgende år er fuldtegnede. Landbruget drives af skolen. Der er lidt dyrehold, som passes af skolens elever på praktisk linje. Regnskabet blev forelagt af forstanderen, der var en regnskabsbalance på kr. med et overskud på kr. Landbrugsudvalget ønsker køb af en traktor. Bestyrelsen godkendte købet af en Ford 4600 traktor til et beløb på kr. På bestyrelsesmødet 12. februar 1988 blev det nævnt, at i forbindelse med etablering af cykelsti på vejen til Tommerup stationsby er der eksproprieret noget af skolens jord, i alt 5225 m2 med en erstatning på kr. for jord og beplantning. Hovedindgangen er istandsat med vindfang, efterisolering og nyt tag. Samtidig er der opsat faste bænke i hall-en. På Ravnestedet er den nordlige halvdel indrettet til svin. Der ønskes indrettet vagtværelse eller en lille lejlighed bag lærerværelset. På repræsentantskabsmødet 12. juni 1988 oplyste forstanderen, at han var bevilget orlov i perioden 1. aug dec for at studere kristendomsundervisning. Fra aug er der kun elever i 9. og 10. klasse. På et møde 28. maj 1988 oplyste forstander Stidsen, at der på det nuværende hold elever har været tendenser til hærværk og rapserier, men at det har ændret sig i løbet af skoleåret. Lærerne Niels Jørgen Hansen og Petra Stigsen har fået stilling som forstanderpar på Midtsjællands Ungdomsskole. Lærer Kirsten Sloth skal giftes og flytter til Viborg. Sportspladsen er færdigetableret og tilsået. Skolen har ansat nye lærere: Ketty og Niels Gravesen fra Vesterbølle, Else Boisen fra Nr. Åby og Bente Thuesen fra Odense som årsvikar. På repræsentantskabsmødet 12. juni 1988 var der nyvalg af pastor Jens E. Madsen, Odense, som valgtes i stedet for Johannes Larsen, som ikke ønskede genvalg. På bestyrelsesmødet 27. aug konstituerede bestyrelsen sig med Frans Rasmussen som formand. Fungerende forstander Ole Højsager aflagde beretning. Nuværende elevtal er 87. Geografisk fordeling: Jylland 35, Fyn 34, Sjælland 15, Lolland 1, Falster 1 og Sydslesvig 1. Praktisk linje har 8 elever. Man har forsøg med et lille hold på 6-8 elever i fagene dansk og regning. Eleverne deltager på skift i madlavningen. Personalet består af 12 lærerstillinger, 2 på orlov, 1 pedel + 1 langtidsledig, 1 tømrer, i køkkenet 2 voksne og en ung pige, sekretær på ¾ tid. Holger Madsen gik på pension til juni 1988, men hjælper stadigvæk i landbruget. Han bliver boende på skolen. På bestyrelsesmødet 11. februar 1989 berettede Svend Stidsen, at der i øjeblikket ikke er fuldt optaget på skolen med 82 elever, men det bliver måske tendensen fremover med flere skoler og færre elever på skolerne. Istandsættelsen af Annekset blev drøftet, fordi der er store omkostninger forbundet med at holde bygningen i god stand. Der blev sparet på cementen, da de byggede i Det blev foreslået at bygge en ny elevfløj i stedet for. Bente Vestergaard er ansat som kvotalærer med mindst halvt timetal fra maj De fleste valgfag samles i linjer. Eleverne vælger ny linje 3 gange i løbet af skoleåret.

7 Min kære mand Henry Lauritsen, elev 54/55, døde den og blev begravet den på Østervrå kirkegård under meget stor deltagelse. Hilsen til holdet 54/55. Lis Lauritsen, Højlundsvej 24, 9750 Østervrå. Kære Guldbrude 1956! Igen i år samledes vi en dejlig flok, denne gang hos Karen Margrethe (Feldbak) Vi havde et dejligt samvær, som vi nød meget, vi var bl.a. en tur ved brunkulslejerne i Søby. Vi planlagde at mødes igen næste år torsdag hos Karen Schriver. Se nærmere i martsnummeret. Kærlig hilsen til hele holdet. Karen Margrethe Madsen (Feldbæk), Thea Kaastrup, Elny Kjærvad (Jensen), Rosa Hauge (Thomsen), Birthe Nielsen (Andersen) Edith Mortensen (Troldtoft), Jenny Brøner (Hansen), Esther Johansen (Lousdal), Else Marxen (Laugesen), Lissy Østergaard (Bols), Ida Pedersen (Poulsen), Inga Nielsen (Kring), Karen Schriver (Eskildsen). En hilsen til sommerholdet Vi var samlet i Holstebro 29 august hos vandrebogens formand Herdis Pedersen. Det var en meget vellykket dag med rigtig god stemning og solskin. En hilsen til jer fra. nr. 62 Herdis Pedersen, vor gode vandrebogsformand, Aase Ilum, der gav os oplevelser i billeder fra sin rejse til Svalbard, Dagny Fiirgaard, som det også var meget hyggeligt at møde, samt nr. 29. Grethe Marie Nielsen ( f.jensen ) nr 64. Ruth Nielsen ( f.petersen ) nr.51. Karen Margrethe Nielsen nr. 73. Inger Helsager ( f.tanderup) nr. 27 Anne Møller Nielsen ( f.jensen ) nr.22 Mette Fly ( f.hansen) nr.65 Lilly Mørch ( f. Poulsen ) nr.24 Ellen Jensen (f. Hedegaard) nr. 13 Elly Degn ( f. Christensen ) nr.47 Gunhild Filsø ( f. Mundbjerg Nielsen ) nr.66 Dagny Langdahl ( f. Riis ) nr. 55 Bodil Nielsen (f.petersen) nr.45 Anna Hedegaard Simonsen (f.nielsen) nr.39 Lissa Møller (f.madsen) nr. 79 Margit Krogh (f.winther) nr.3 Karen E. Knudsen (f.andersen) nr.69 Rigmor Obel (f.sloth) nr.34 Inga Hedegaard (f.kjeldsen) og nr. 11 Anna Mogensen (f. Christensen). Hilsen til elevbladet fra Anna Mogensen Vera Pedersen født Sørensen, elev 1948, er stille sovet ind 4.oktober. Vera blev begravet lørdag 12. oktober fra Isenvad kirke under meget stor deltagelse. Kærlig hilsen til alle 48- piger fra Alma Pedersen og Anna Nielsen. Adresseforandringer Margrethe Nørremark, født Vad-Jensen, Klostervej 29, 6900 Skjern, 1943 Anders Andersen,Sønderlandsgade 20, 7500 Holstebro, Gudrun Thomsen, født Jakobsen, Gyvelvænget 12, Filskov, 7200 Grindsted, 1953 Egon Pedersen, Pilevej 6, 7200 Grindsted, Peter Nielsen, Åvænget 5, 6690 Gørding, Erik Boelhøj Pedersen, født Bjerg, Ans Søpark 3, 8643 Ans By, Irene Pedersen, Ans Søpark 3, 8643 Ans By, 1963 Maren Boldt, født Dam, Granly 12, Ø.Vedsted, 6760 Ribe, F 1976 Henning Eriksen, Egebo 16 A, 2620 Albertslund, Tine Rønn, Odensevej 84 A, Hjallese 5260, Odense S, Hans Chr. Hoff Andersen, Capellavænget 17, Paarup, 5610, Assens, Bjarne Pedersen, Nørrediget 54, 7100 Vejle, Laura Vingborg Grevsen, Jacob Jensens Vej 9, 8722 Hedensted, Anita Lund Rosenkjær, Hansen, Broholmvej 5, Vejle, 5672 Broby, Morten Rosenkjær, Broholmvej 5, Vejle, 5672 Broby, Louise Skou Laxy, Skou Hansen, Frifeltvej 115, 7000 Fredericia, Søren Høgild, Provstebakken 1 B, 5200 Odense V, Didde M. Larsen, Store, Glasvej 47, 1. Tv, 5000 Odense C, Tasan Patkunam, Lillebæltsvænget 91, 5500 Middelfart, Betina Mortensen, Ingemannsvej 12, 1964 Frederiksberg C, Hilde Kolk, Tvedvej 143, 6580 Vamdrup, Lærke Noer Dalgaard, Hesseløgade 4, st. tv., 9000 Aalborg, Line Odsgaard Winther, Frederikssundsvej 187, B 3.tv, 2700 Brønshøj, Ole H. D. Jensen, Sdr. Boulevard 38 C, kl. tv, 5000, Odense C, Camilla Jørgensen, Stenbjergparken 4, B 01th, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, Kasper Thorup, Krabbesholmvej 25, 1. tv, 2700 Brønshøj, Camilla M. Wikke, Jacob Knudsens Vej 12 st, 8230 Åbyhøj, Andreas F. Bech, Vestre Stationsvej 54 B, 5000 Odense C, Line H. Kongsted, Havepladsvej 168, 2. Th, 7000 Fredericia, Jeanette Grevsen, Messinavej 12, 2. tv, 2300 København, Lars Johnsen, Tolderlundsvej 80, 3.th, 5000 Odense C, Signe M. Larsen, Niels Bohrs Allé 23, 5230 Odense M, Esben K. Mikkelsen, Rævehøjvej 36, st1203, Haraldsted, 2800 Lyngby, Tobias Møller, Poppelgade 8, 4. tv, 2200 København N, Stefan Thrane, Peder Breths Vej, 7080 Børkop, Nynne Christoffersen, Korslykkevej 15, 5220 Odense SØ, Jonas Nørgaard, Standstræde 26, 5960 Marstal, Frank F. Albertsen, Norgesgade 35 st.th, 6700 Esbjerg, Stine Arndal, Toftemarken 21, 1 tv, 5700 Svendborg, Martin L. Hansen, Klingstrupvænget 5, 01 tv, 5230 Odense M, Mascha Holm, født Hansen, Ullerupdalvej 9, 1 th, 7000 Fredericia, Marie Pedersen, Trapsgade 3, 3.th, 8900 Randers, Birgitte T. Bjerregaard, Riddershatten 259, 5220 Odense SØ, Louise Vollerup, Jernbane Allé 16, 5250 Odense SV, Gudrun Vilhelmsen, Toftemark, Østerdalen 2, Skt Klemens, 5260 Odense S

8 B hilsen fra redaktionen TE her og der Endnu et år er ved at rinde ud. Endnu et elevhold er snart halvvejs i deres TE år, og vi lærer hver dag eleverne bedre at kende; får del i deres tanker, problemer og drømme. Det har jeg været en del af i snart 25 år og mange elever og kollegaer er gået ud i verden fra TE. Men ofte så dukker de op rundt omkring i landet. Jeg var i går til møde i Danmarks mindste missionshus Sottrup ved Bylderup i Sønderjylland og mødte her et ægtepar, der havde haft deres børn og nu barnebarn på TE. Jeg snakkede i dag i telefon med vores nye bestyrelsesmedlem Flemming Vium Nielsen, hvis 2 børn har gået på TE og en til kommer næste år, og hørte også lige til hans kone Kirsten Sloth (det hed hun dengang), som jeg har været kollega med for 20 år siden. I sommers mødte jeg 8 tidligere Te ere i København, de var på DKG stævne på HUH, og vi fik en snak Da jeg åbnede min mail forleden var der en hilsen fra Inge Højsager, tidligere kollega der nu er forstander og lige er blevet gift. Fælles for dem alle er, at man kan høre at de alle stadig har lidt af TE s ånd med sig. De skal alle lige høre om det går godt og snakke lidt om gamle dage. TAK alle gamle elever og kollegaer for tiden hvor I var her og for at I stadig tænker på os. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. På redaktionens vegne Charlotte Rye Thomsen Elevforeningens bestyrelse Kim Nyrup, Tingskiftet 42, 5270 Odense N Frans Rasmussen, Enggård, Maeholm 12, 5540 Ullerslev Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S Helle Tiedemann, Skovkrogen 101, 7000 Fredericia Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten Henning Refsgaard, Rønne Alle 88, 7451 Sunds Sarah Dedieu, Store Kannikestræde 19 2 tv/29, 1169 Kbh. K Trine Sørensen, Blomstervænget 13, 7100 Vejle Elevforeningen Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, tlf (bedst efter kl. 17). Giro Stof til næste blad sendes inden d Indbetalinger, ind- og udmeldelser o.l. til Adresseændringer meddeles til Lars Homann pr. mail eller brev. Tommerup Efterskole Sortebrovej 17, 5690 Tommerup Tlf , Tommerup Højskole og Efterskole, ELEVFORENINGEN, Florasvej 6, 7182 Bredsten

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2010 103. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2010 103. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 4 december 2010 103. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2012 105. årgang elevblad Livet i 10. Connect fra elev til studerende ElevILLEDER 2012 se HVEM HEDDER HVAD 60 År siden ådan var

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk Forsidebilledet og andre billeder er fra turen l Schwangau i Tyskland i maj 2009

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 juni 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Efterskolen

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet Tommerup Efterskole www.thte.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 1 marts 2013 106. årgang elevblad Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 9. årgang nr. 6 - Oktober - November 2004

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 9. årgang nr. 6 - Oktober - November 2004 Marsk & Muld Farup Sogneblad 9. årgang nr. 6 - Oktober - November 2004 Farup Kirkevej 33 6760 Ribe Tlf. 75 41 03 73 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres som

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18 Nummer 63 17. årgang April 2014 Crossdag anno 2013, side 13 Fastelavn i Vinderslev Forsamlingshus, side 25 Spejderne, side 30 Cykelsøstrene, side 9 Fastelavn i Mausing Forsamlingshus, side 21 Fastelavn

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

programmerne. Det er meget spændende at være med i projektet, og det er fantastisk at se hvor gode eleverne er til at bruge skrive- og

programmerne. Det er meget spændende at være med i projektet, og det er fantastisk at se hvor gode eleverne er til at bruge skrive- og INDHOLD SKOLEÅRET 2010-2011 - ÅRETS BEGIVENHEDER - BESTYRELSEN EN NY LÆRERS SYN PÅ SAGEN - SLETTEN - STRANDHÅNDBOLD SEXORAKLERNE - BLIVEWEEKEND - PRAKTIK - MOTIONSDAG MUSICAL - FICE INTERNATIONAL YOUTH

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup? Borgerbladet Nr. 1 36. årgang Februar 2014 Holme Ådalens Afgræsningsforeningens Kaffe Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen Side 7: Formandens beretning Side 9: Lejeboliger til soldater Side 14: Seniorboliger

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden.

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. 24. årgang Nr. 2 2015 Foreningsregister:

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne. Tillykke med den nye multihal

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne. Tillykke med den nye multihal Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Tillykke med den nye multihal 18. årgang Nr. 1 2009 Foreningsregister: Endrup Borgerforening Carsten Ladefoged 7519 1360 Endrup Idrætsforening Søren

Læs mere