DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE"

Transkript

1 DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud for DHF s Udviklingsafdeling Oktober 2013

2 2

3 Indhold Indledning... 4 DHF s tanker og forarbejde i forbindelse med undersøgelsen:... 6 Undersøgelsens hovedkonklusioner:... 6 Gennemgang af undersøgelsens spørgsmål... 7 Opsummering Anbefalinger og guidelines:

4 Indledning Dansk Håndbold Forbund har gennem en lang årrække haft stærkt frafald af ungdomsspillere fra U14 alderen til U18 alderen ( > : - 60%). Det er i samme periode, at de unge har mulighed for at vælge at gå på efterskole. Samme tendens ses i mange andre organiserede idrætsgrene. I DHF er man derfor helt klar over, at mange klubber er ramt af nedgang på de årgange, hvor spillerne går på efterskole. Men det vides ikke, om det er efterskoleopholdet, der har indflydelse på, at spillerne efterfølgende melder sig ud af klubben, og i hvilket omfang de helt holder op med at spille håndbold eller bliver håndboldaktive i en anden klub. DHF har derfor valgt at lave en undersøgelse, der skal forsøge at indfange, om der er sammenhænge mellem året på efterskolen og så de valg, de unge træffer i forhold til deres håndboldliv efter efterskolen. For at finde ud af hvilken indflydelse efterskolerne har på ungdomshåndbolden, blev følgende syv hypoteser opstillet om årsagerne til frafaldet: A: De unge bliver håndboldtrætte og mister interessen for håndbold efter et år på efterskole B: Efterskoleproduktet opleves at være bedre end klubproduktet C: Når mange tager på efterskole, udvandes mulighederne hjemme i klubben D: Et efterskoleophold selvstændiggør eleverne til at være mere selektive også ift. valg af fritidsinteresse E: Mange elever oplever et håndboldmæssigt prestigefald, når de på efterskolen møder andre dygtige spillere F: Der er ingen eller dårlig kontakt mellem efterskolerne og klubberne G: Mange elever prøver håndbold på efterskolen og får lyst til at spille, men de ved ikke, hvordan man kommer i gang i en klub Det er på baggrund af disse, at spørgeskemaundersøgelsen blev designet, for at få afdækket om der er hold i hypoteserne. Det er denne undersøgelse og resultaterne heraf, der bliver behandlet i denne rapport. 4

5 Undersøgelsen er foretaget blandt 936 efterskoleelever rundt om i landet i maj 2012, alle med håndboldundervisning som en del af deres efterskoleophold. Godt 1/3 af eleverne, 329 elever (35%), deltog aktivt i undersøgelsen, hvilket betragtes som tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Undersøgelsens resultater kan derfor medvirke til at afdække hypoteserne og give et billede af, hvordan de unge oplever deres år på efterskolen ift. håndbolden, og dermed give et klarere billede af, hvordan forskellige håndboldinteressenter (klubber efterskoler forbund de unge) kan øge opmærksomheden og indsatsen med henblik på at mindske teenagefrafaldet i landets håndboldklubber. Formålet med undersøgelsen er at ende ud med et antal anbefalinger og guidelines til klubberne, efterskolerne og forbundet, som hver part kan have fokus på, både før, under og efter de unge er på efterskole. Disse anbefalinger og guidelines er ikke de vise sten, som sikrer, at hvis der gøres sådan og sådan, så er vi sikre på at holde medlemstallet oppe. Hensigten er derimod, at mere opmærksomhed på problemet kan hjælpe på det faldende medlemstal. Derfor er det vigtigt, at punkterne i skemaet sidst i rapporten netop læses som anbefalinger og tilpasses den enkelte klub, efterskole og spiller. Rapporten er bygget op med et kort afsnit som beskriver DHF s forarbejde og tanker omkring målgruppen og undersøgelsen. Hvad er det, der går forud for en sådan undersøgelse, og hvad er det, vi gerne vil finde ud af. Hvordan er spørgsmålene opstået, og hvem har vi spurgt? Herefter følger en gennemgang af hver af de 25 spørgsmål. Dette afsnit er det længste, og man kan vælge at springe det over og læse det efterfølgende opsummerende afsnit i stedet. Opstår der spørgsmål undervejs i læsningen af det opsummerende afsnit, kan man gå tilbage i rapporten og nærlæse de enkelte spørgsmål fra undersøgelsen. Denne gennemgang afsluttes med et kortere opsummerende afsnit af, hvad det er, man når frem til med undersøgelsen. Afslutningsvis følger et skema med anbefalinger og guidelines til klubber, efterskoler og forbund. 5

6 DHF s tanker og forarbejde i forbindelse med undersøgelsen: I DHF har vi i lighed med øvrige organiserede idrætsgrene problemer med at fastholde teenagere i håndbold. Der er gennem årene foretaget forskellige generelle undersøgelser af problematikken omkring teenagefrafaldet, og ikke meget tyder på, at vi er tæt på at løse problematikken. En forudsætning for at kunne agere er imidlertid viden. Derfor har hensigten med denne undersøgelse været at komme tættere på de unge, deres tanker og behov for at kunne få en mere nuanceret viden om deres bevæggrunde. Vi har valgt at fokusere på et specifikt felt at målrette undersøgelsen mod. Vi er i denne undersøgelse gået i dybden med de elever, der er taget på efterskole og har håndbold som en del af deres undervisning. Hvad er deres oplevelse af håndbold i klubben derhjemme, på efterskolen, mv., og hvilke forestillinger gør de sig omkring håndbold efter efterskoleopholdet. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med 27 efterskoler landet over med håndbold som en del af undervisningstilbuddet. Undersøgelsens hovedkonklusioner: Nogle af de væsentligste overskrifter, der kommer ud af undersøgelsen, er: At der er over 40 % af eleverne på en efterskoleårgang, der af forskellige årsager er i tvivl om eller overvejer deres fremtidige håndboldliv At over 80 % af en efterskoleårgang skal videre på en gymnasial uddannelse At ca. 80 % af en efterskoleårgang finder det vigtigt og vægter at holde kontakten ved lige med enten gamle klubkammerater, klubtræner eller begge dele, mens de er på efterskole At efterskoleeleverne anbefaler, at en facebookgruppe for klubbens u16 hold ville være den bedste måde for spillerne at holde kontakten ved lige Endvidere anbefaler de, at klubben holder en eller flere reunions for det gamle hold mens de er af sted for at holde kontakten ved lige At eleverne vægter personlig udvikling og det sociale højere end det resultatmæssige, når de vurderer, hvad de vil have ud af deres håndbold 6

7 Gennemgang af undersøgelsens spørgsmål Beskrivelse af respondenterne 1. Hvad er dit køn? Procent Total Antal Pige 58% 191 Dreng 42% 138 Total 100% 329 Ud af de 329 respondenter er der en svag overvægt af piger, hvilket ikke burde påvirke undersøgelsen mærkbart. I det samlede antal piger og drenge på de udvalgte skoler ser aldersfordelingen således ud: Total 2. Hvilket år er du født? Procent Antal 1994 eller før 4% % % eller senere 0% 0 Total 100% 329 Næsten ¾ af respondenterne er fra samme årgang (1995), den sidste ¼ er året yngre, og så er der blot 4 %, der et år ældre end flertallet. 7

8 Total 3. Hvilket område boede du i, før du tog på efterskole? Procent Antal Nordjylland 12% 41 Midt-Vestjylland 12% 38 Østjylland 14% 45 Sønderjylland 11% 37 Fyn 18% 58 Sjælland 23% 77 København 7% 22 Andet 3% 11 Total 100% 329 Den geografiske fordeling af, hvor eleverne kommer fra, viser sig at være fordelt ud over hele landet. Dog er der en lille overvægt af jyder, der udgør 47 % af eleverne. 30 % kommer fra Sjælland og København, mens de resterende 21 % kommer fra Fyn eller andre steder i landet, som ikke er nærmere defineret. Det må derfor konkluderes, at alle områder i landet er dækket ind af undersøgelsen, og at der dermed ikke tegner sig nogle geografiske tendenser eller afvigelser. Total 4. Før du startede på efterskole var håndbold så... Procent Antal Den eneste idrætsgren du dyrkede 52% 171 En af de idrætsgrene du dyrkede 41% 134 Ikke en af de idrætsgrene du dyrkede 7% 24 Total 100% 329 Hele 93 % har spillet håndbold i forvejen, og der kan på den baggrund konkluderes, at langt størstedelen af respondenterne er håndboldspillere med en eller anden form for håndboldidentitet. Det vil sige at langt de fleste af de elever, der tager på efterskole for at spille håndbold, har tilknytning til en håndboldklub, når de tager på efterskole. Samtidig viser det sig, at det er flest drenge, der dyrker flere idrætsgrene, mens pigerne oftere vælger kun at spille håndbold. 8

9 Total 5. Hvor mange år har du spillet håndbold? Procent Antal Svag identitet 16% 53 Mellem identitet 32% 106 Høj identitet 52% 170 Total 100% 329 Kun 16 % af respondenterne har en svag håndboldidentitet (defineret ved at have spillet håndbold i 4 år eller derunder). 32 % har spillet håndbold mellem fem og syv år af deres liv, mens godt halvdelen af de elever, der har deltaget i undersøgelsen, har spillet håndbold otte år eller mere. Det vil sige, at ca. halvdelen af de adspurgte har spillet håndbold siden de var otte år eller yngre. Det tyder altså på, at klubberne har et godt tag i eleverne, mens de går i grundskolen (0.- 9.klasse), da 84 % af respondenterne har spillet håndbold i hvert fald siden 5. klasse. Total 6. Hvilken uddannelse regner du med at starte på efter sommerferien? Procent Antal Folkeskole 2% 7 Efterskole 3% 10 Gymnasium, Handelsskole, HG, HF, HTX 84% 277 Teknisk skole 4% 13 Jeg starter ikke på uddannelse 1% 2 Anden uddannelse 6% 20 Total 100% % af de adspurgte elever regner med at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse efter endt efterskoleophold. Det er altså kun 15 % af respondenterne der overvejer en anden ungdomsuddannelse end den gymnasiale. 9

10 Efterskolens tilbud Total 7. På din efterskole kan man spille håndbold (flere svar mulig) Procent Antal På en idrætslinje 84% 275 På et valgfagshold 30% 98 I fritiden 25% 83 Total 139% 456 Hele 84 % af eleverne går på en skole, der tilbyder håndbold som linjefag. Det vil sige, at det er skoler, der bevidst vælger håndbolden og håndspillere til. Det tyder altså på, at elever med en høj håndboldidentitet vælger skoler, hvor det er muligt at spille håndbold på et specialiseret plan. De vil altså i 9. og 10. klasse stadig gerne dyrke deres idrætsgren. Kontakten til klubholdet 8. Hvordan har kontakten været til dit gamle klubhold, mens du har været på efterskole? Procent Total Antal Jeg har ikke haft nogen kontakt 21% 68 Jeg har haft kontakt med en træner 7% 24 Jeg har haft kontakt med nogle gamle holdkammerater Jeg har både haft kontakt med trænere og holdkammerater Jeg har ikke tidligere spillet i en håndboldklub 27% 90 44% 144 6% 19 Andet 10% 34 Total 115% 379 Lidt under halvdelen af respondenterne har både haft kontakt med trænere og gamle holdkammerater, mens de har været på efterskole. 78 % tilkendegiver en eller anden form for kontakt med deres gamle klubhold, enten til kammerater, trænere eller begge dele. 10

11 Hele 21 % udtrykker, at de ingen kontakt har haft til deres gamle klubhold, mens de har været på efterskole. Der er altså en stor del af eleverne, godt ¾ af de adspurgte, der opretholder en eller anden form for kontakt til det gamle klubhold, hvilket tyder på, at det er af betydning for en stor del eleverne at opretholde en form for kontakt til klubholdet, mens man er af sted. Bemærkelsesværdigt er det dog samtidig, at hele 21 % slet ingen kontakt har til deres gamle klubhold. De vælger altså kontakten helt fra og ved ikke noget om, hvad der sker hjemme i klubben. Et kig bag om tallene viser, at det især er dem med kortest tilknytning til klubben (dem med svag og mellem håndboldidentitet), der ikke har nogen form for kontakt til klubben, mens de er på efterskole. Det tyder altså på, at de unge ikke af sig selv finder behov for at tage kontakt til klubben, og det er ikke muligt at konkludere, om det er et bevidst fravalg fra de unges side, når de vælger al kontakt fra. Hvis ikke det er et bevidst valg, men mere et udtryk for at de unge lever i nuet og der, hvor de befinder sig, kunne man på efterskolen hjælpe de unge med at opretholde kontakten. 9. Har du spillet kampe for dit gamle klubhold, mens du har været på efterskole? (flere svar mulig) Procent Total Antal Ja, enkelte gange 32% 104 Ja, stort set hver uge 12% 40 Nej, jeg har ikke haft tid 13% 42 Nej, jeg har ikke haft lyst 5% 18 Nej, jeg er ikke blevet spurgt 13% 43 Nej, jeg spiller for min efterskole i år 23% 77 Nej, der er for lang transport til min gamle klub Jeg har ikke spillet håndbold i klub før efterskolen 12% 39 6% 20 Andet 11% 35 Total 127% % af eleverne har hen over året været hjemme at spille kampe for klubholdet. 6 % har ikke spillet i klub før efterskolen. Det betyder, at de resterende 50 %, som har tilknytning til en klub, ikke spiller kampe for deres klubhold, mens de er på efterskole. Her er det værd at bemærke, at 11

12 kun 5% af eleverne svarer, at de ikke har lyst til at spille hjemme i klubben, mens de er på efterskole. Årsagen er snarere, at det enten skyldes manglende tid (herunder transporttid), eller at man bare ikke er blevet spurgt af klubben. Dog ser det ud til, at den væsentligste årsag (23 %) er, at de spiller for deres efterskole - underforstået at man så ikke også kan spille for klubholdet. Det kan skyldes flere årsager, kampene kan ligge samtidig, så de er nødt til at vælge klubben fra, eller måske er de ikke klar over muligheden for E-certifikat (dobbelt spillercertifikat) 1. En anbefaling til skolerne er at sørge for, at deltager man i turneringen, lægges turneringskampene så vidt muligt på hverdagsaftener, mens eleverne alligevel er på skolen. Hermed får de mulighed for både at spille for efterskolen i løbet af ugen og tage hjem og spille for klubholdet i weekenden. Samtidig kan skolerne aktivt opfordre eleverne til fortsat at spille i hjemklubben, når det er muligt, hvis de er hjemme på weekend/ferie. En anbefaling til klubberne er at tale med deres elever, inden de tager på efterskole om denne mulighed. 10. Har du været til træning med dit gamle klubhold, mens du har været på efterskole? (flere svar mulig) Procent Total Antal Ja, enkelte gange 26% 85 Ja, stort set hver uge 7% 23 Nej, jeg har ikke haft tid 30% 99 Nej, jeg har ikke haft lyst 12% 38 Nej, jeg er ikke blevet spurgt 12% 39 Nej, der er for lang transport til min gamle klub 20% 65 Nej, jeg må ikke for min efterskole 1% 2 Jeg har ikke spillet håndbold i klub før efterskolen 7% 22 Andet 11% 36 Total 124% Dobbelt spillercertifikat er pt. muligt i Jylland og på Fyn. Nærmere regler og vilkår fås på de lokale kreds- /regionskontorer. 12

13 33 % af eleverne har enkelte gange eller ofte været hjemme at træne med deres klubhold. Da 7 % tilkendegiver, at de ikke spillede for en klub, inden de tog på efterskole, vil det sige, at 60 % af eleverne enten selv vælger klubben fra, eller klubben vælger dem fra ved ikke at spørge, om de kommer til træningen. Kun 2 af eleverne giver udtryk for, at det er efterskolen, der direkte giver dem forbud mod at tage hjem. Det tyder altså på, at en stor del af eleverne (ca. 2/3) ikke kommer hjem til træning i klubben henover deres efterskoleår, og af dem, der tager hjem til træning, er det kun en meget lille del, der gør det jævnligt (7 %). Det lader altså til, at eleverne lever deres liv på efterskolen, mens de er af sted, og når de er hjemme, har de travlt med andre gøremål, fx at pleje vennerne. Med andre ord lever de med, i løbet af efterskoleåret, at holde kontakten ved lige på distancen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 42 % selv giver udtryk for, at de ikke har tid eller lyst til at tage hjem at træne underforstået jeg bruger min tid på efterskolen. I og med at 30 % giver udtryk for, at de ikke har tid, og 20 % tilkendegiver, at der er for lang transport, hvilket også har med tid at gøre, kunne en anbefaling til klubberne være at lave én fast fredagstræning for klubholdet, hvor alle dem, der er på efterskole, kunne komme hjem og træne med. På denne måde kunne de bevare noget mere kontakt til både klub og gamle holdkammerater. 11. Hvordan er det gået med dit gamle klubhold i denne sæson, mens du har været på efterskole? (flere svar mulig) Procent Total Antal Holdet er gået i opløsning, da der ikke var spillere nok tilbage 22% 74 Holdet er gået i opløsning af andre årssager 6% 21 Holdet eksisterer og spiller fortsat kampe 57% 187 Jeg ved det ikke 10% 32 Jeg har ikke spillet klubhåndbold før 6% 19 Andet 8% 27 Total 109%

14 28 % af klubholdene er tilsyneladende gået i opløsning i denne sæson enten pga. manglende spillere eller af andre årsager, hvilket vil sige, at knap en tredjedel af de repræsenterede klubhold ikke eksisterer i denne sæson. Der er i denne forbindelse en overrepræsentation af pigehold, som viser sig at være mere sårbare. 57 % eller godt halvdelen af de klubhold, som de adspurgte elever har været en del af, eksisterer stadig og spiller fortsat kampe. Det tyder altså på, at det i mindst 1/3 af klubberne er af afgørende betydning for eksistensen af holdet, om spillerne tager på efterskole, eller om de bliver hjemme. Det er yderligere værd at bemærke, at 10 % ikke ved noget om deres hold. Igen vides det ikke, om det er et bevidst valg fra eleverne, men det kunne tyde på, at det vil være hensigtsmæssigt både fra skolens og klubbens side at hjælpe eleverne med at huske deres gamle klubhold. Efterskoleelevernes råd til klubberne 12. Hvilke af følgende råd, vil du give til håndboldklubber, der skal holde kontakt til efterskoleelever? (flere svar mulig) Procent Total Antal Send mail om, hvordan det går i klubben 22% 72 Opret en Facebook gruppe for klubbens U16 spillere Find en U16 kontaktperson i klubben, der samler alle de unge Lav træning om fredagen for efterskoleeleverne Samle hele årgangen til et par klubarrangementer i løbet af året Inviter efterskole spillerne med på holdet til turneringskampe Lav gensynsstævne (eks. i efterårsferien og vinterferien), hvor det gamle klubhold samles 71% % 38 27% 88 37% % % 156 Andet 5% 18 Total 274% % af eleverne mener, at der bør oprettes en Facebookgruppe for klubbens u16 spillere. Det er markant det råd, der er flest, der synes om, og det gør det tydeligt, at det er måden denne aldersgruppe holder kontakten ved lige og følger hinanden på. Et andet markant råd, som over 14

15 halvdelen af eleverne vil give klubben, er, at de skal invitere eleverne, der går på efterskole, med til turneringskampene. Ligeledes synes knap halvdelen af eleverne, at det ville være en god ide, at klubben lavede et gensynsstævne i en af ferierne, hvor det gamle hold kunne samles. Dette vidner om, at de unge på efterskole har interesse i at holde kontakt og spille håndbold med de gamle holdkammerater, og at ferietiden er et velegnet tidspunkt hertil. 13. Hvornår er det bedste tidpunkt, din gamle klub kan samle dig og alle øvrige spillere fra din årgang til gensynstræf i klubben? (flere svar mulig) Procent Total Antal Efterårsferien 55% 182 Juleferien 34% 112 Vinterferien 33% 109 Påsken 55% 180 Andet tidspunkt (angiv forslag) 13% 42 Total 190% 625 Efterårsferie og påskeferie er klart de ferietidspunkter, hvor eleverne synes, det er mest hensigtsmæssigt for klubben at samle det gamle hold. Det giver meget god mening, da julen tit er hektisk og fyldt op af familietraditioner, og vinterferien er for mange familier den uge, hvor man tager på skiferie. Så i disse to ferier er det sværere at få efterskoleelever til at deltage i arrangementer uden for familiens rammer. 15

16 Elevernes selvvurdering af håndboldevner 14. Hvordan vurderer du din egen rolle som håndboldspiller i din gamle klub? Procent Total Antal Jeg var en af de to bedste spillere på klubholdet 23% 75 Jeg var i den bedste halvdel af klubholdet 60% 198 Jeg var i den dårligste halvdel af klubholdet 9% 31 Jeg var en af de to dårligste spillere på klubholdet 1% 4 Jeg har ikke spillet håndbold i klub tidligere 6% 21 Total 100% 329 Total 15. Hvordan vurderer du din egen rolle som håndboldspiller på efterskolen? Procent Antal Jeg er en af de to bedste spillere på holdet 17% 55 Jeg er i den bedste halvdel af holdet 56% 184 Jeg er i den dårligste halvdel af holdet 25% 83 Jeg er en af de to dårligste spillere på holdet 2% 7 Total 100% 329 Ud fra de to ovenstående spørgsmål er der en tendens til, at en del af eleverne vurderer sig selv dårligere på efterskolen end på deres klubhold. I hvert fald falder andelen af elever, der vurderer sig selv som en af de to bedste eller i den bedste halvdel af klubholdet med 10 %, når de skal vurdere sig selv i forhold til deres efterskolekammerater. Det er en naturlig udvikling af at blive en del af en anden trup, men efterskolerne skal være opmærksomme på problematikken. Det 16

17 kan have betydning for elevernes valg efter efterskolen, at nogen af dem pludselig har oplevet et håndboldmæssigt prestigefald, når de lige pludselig ikke er blandt de bedste på holdet mere. 17

18 Gennemgang af håndboldforløbet på efterskolen i forhold til elevernes egne forventninger I de seks spørgsmål, der går på håndboldforløbet på efterskolen i forhold til de forventninger, som eleverne havde til opholdet, er der lavet en graduering med fem svarmuligheder. I analysen fokuseres svarene ses der primært på de to muligheder i hver ende. Det vil sige, at det er alt det, der ligger uden for det forventede, der bliver interessant for undersøgelsen, og de svar, der kan laves nogle handlinger på. 32 % (ca. 1/3) ytrer, at undervisning, træning, kampe, stævner og turneringer lever op til de forventninger, der var til efterskoleopholdet. 48 % oplever det bedre end forventet, mens 19 % oplever det dårligere end forventet i forhold til træning og undervisning. Samtidig oplever 36 % kampe, stævner og turneringer bedre end forventet, mens hele 32 % oplever det dårligere. 18

19 Kampe Mest markant ved disse svar er det, at godt 1/3 ikke er tilfredse med det, efterskolen kan tilbyde i forhold til kampe, stævner og turneringer, og ca. 20 % er ikke tilfredse med træning og undervisning. Det er en temmelig stor gruppe af eleverne, der har haft nogle uindfriede forventninger, hvilket kunne tyde på, at udbuddet af kampe, turneringer og stævner, som efterskolerne deltager i, ikke er stort nok. Et nærmere kig bag tallene viser, at det især er elever med 5-7 års håndbolderfaring (mellem håndboldidentitet), der er mest utilfredse med antallet af kampe. En anbefaling til efterskoler kunne være at indgå et samarbejde med de omkringliggende klubber, således at de unge bosiddende længst væk sikres mulighed for kontinuerligt at spille kampe. For elever, der bor i nærheden af egen hjemklub, kan skolen opfordre dem til at spille i hjemklubben i weekenden. Alternativt bør skolerne overveje at putte endnu flere ressourcer/økonomi ind i deres håndboldtilbud, således alle elever tilbydes lige kampmuligheder. Samtidig skal formidlingen af, hvordan træning og undervisning foregår, gøres mere klar for eleverne, inden de starter, hvis man vil undgå, at så mange har dårligere oplevelser med håndbold på efterskolen end forventet. Trænerkursus 17 % oplever forløbet omkring trænerkursus dårligere end forventet, mens 22 % oplever det bedre end forventet. Der er altså et lille udsving i begge ender, mens 2/3 af eleverne giver udtryk for, at trænerkursus modtaget på efterskolen lever op til forventningerne. Det tyder altså på, at den måde efterskolerne håndterer trænerkurset på, lever op til forventningerne. Andre oplevelser Når det kommer til spørgsmålet om oplevelserne uden for banen, er der hele 61 %, der synes, at det har været bedre eller meget bedre end forventet. Det vil sige, at næsten 2/3 af alle eleverne har fået flere eller større oplevelser, end de havde forventet. Det vidner om, at efterskolerne er gode til at tilbyde håndboldoplevelser uden for banen, som eleverne ikke er vant til at få. Disse erfaringer fra efterskolerne kan klubberne trække på, idet det lader til, at andre oplevelser uden for banen (ture, se kampe, udfordringer, mv.) bliver rigtig godt modtaget af unge på efterskolerne. Det vil derfor være vigtigt, at hjemklubben ligeledes fokuserer på at skabe andre typer af håndboldoplevelser uden for banen. Det vil formodentlig styrke tilhørsforholdet til 19

20 holdet/ klubben derhjemme og samtidig gøre det mere attraktivt for dem, der er på efterskole løbende at dukke op i hjemklubben, når de er hjemme fra efterskolen på weekend/ferie. En anden mulighed kunne være at øge samarbejdet med en eller flere efterskoler om at medvirke til andre typer af oplevelser, enten hvor klubben kan besøge efterskolen, eller efterskolen kommer på besøg i klubben. Elevernes egen præstation ¾ af eleverne vurderer, at deres præstation har været som forventet, bedre eller meget bedre end forventet. Samtidig tilkendegiver hele 84 % af eleverne, at de øvrige håndboldelevers præstation er som forventet, bedre eller meget bedre end forventet. Det må derfor konkluderes, at der er en stor tilfredshed med egne og de andre elevers håndboldpræstationer i løbet af efterskoleåret, og at det generelt stemmer overens med elevernes forventninger til året. Opholdet på efterskolen giver altså en stor del af eleverne en følelse af, at deres præstation matcher det, de kunne i klubben, eller at de bliver bedre. 20

21 Efterskoleelevernes vurdering af hvad opholdet har betydet i forhold til deres håndboldliv Lysten til håndbold Hele 79 % har oplevet en øget lyst til at spille håndbold, mens kun 4 % er direkte uenige i, at efterskoleopholdet har haft en positiv effekt på lysten til at spille håndbold. Kun ca. 1/3 af eleverne ser helt sikkert sig selv spille på deres gamle klubhold, når de kommer hjem, mens ca. halvdelen af eleverne er tvivlere (delvist enige/uenige), hvilket både kan tolkes som, at de kan se sig selv spille på klubholdet, men også at der kan være andre muligheder. Hele 16 % er meget uenige i, at kunne se sig selv spille på deres gamle klubhold. Det er en større andel end de 8 %, der er sikre på, at de vil stoppe med håndbold, når de kommer hjem. Det vil sige, at for nogle af eleverne er den gamle klub absolut ikke en mulighed, hvis de skal fortsætte med at spille. 21

22 Kvalitet i træningen 16 % af eleverne er meget enige i at kvaliteten af træningen hjemme i klubben ikke er spændende nok, fordi der ikke er spillere nok. Det er ikke muligt ud fra svarene at afklare, hvorvidt der er tale om tro/fordomme (gætteri) eller om en formodning (man har selv prøvet træningen eller talt med gamle holdkammerater). Men hvis de tror eller har hørt, at kvaliteten af træningen ikke er god nok hjemme i klubben og ikke lever op til det niveau, de er på, når de forlader efterskolen, kan det være med til at understøtte dem i at søge til andre klubber, eller gøre at de helt mister lysten til at spille håndbold, når de kommer hjem. Stoppere 8 % tilkendegiver, at de er meget enige i, at de stopper med håndbold, når de kommer hjem. Det er i sig selv ikke så stor en del. Mere markant er det, hvis man tager de elever med, der er enten delvist enige eller uenige i, at de stopper, når de kommer hjem, for så er tallet 42 %. Tæt på halvdelen af de adspurgte gør sig altså nogle overvejelser i forhold til at stoppe med håndbold i deres gamle klub, når efterskolen slutter (bemærk: undersøgelsen er foretaget i maj måned, forholdsvis kort tid inden deres efterskoletid slutter). Man må altså konkludere, at det er en temmelig stor gruppe af elever, der vil kunne motiveres/påvirkes og afklares i deres overvejelser. Denne afklaring/påvirkning skal både efterskoler og klubber tage aktivt del i før og under efterskoleopholdet, hvis teenagefrafaldet skal minimeres. Håndboldmæssig udfordring ¼ af eleverne er meget uenige i, at de håndboldmæssigt har haft det sværere på efterskolen, end hvad de var vant til hjemme i klubben. Hvis de delvist uenige tages med i denne gruppe, viser det sig, at halvdelen af eleverne har oplevet større eller de samme håndboldmæssige udfordringer hjemme i klubben som på efterskolen. Det betyder samtidig, at den anden halvdel har oplevet større håndboldmæssige udfordringer på efterskolen end hjemme i klubben. Det lader således til, at eleverne kan opleve de samme håndboldmæssige udfordringer, uanset om de er hjemme i klubben, eller om de er på efterskole. Af det kan konkluderes, at det ikke er forskelle i de håndboldmæssige udfordringer på efterskolen eller hjemme i klubben, der umiddelbart har en sammenhæng med, om man fortsætter med at spille håndbold. 22

23 De næste tre spørgsmål går på betydningen af træningen, kampene og holdet for den enkelte spiller. Spørgsmålene er bygget op, så respondenterne har prioriteret deres svar inden for tre fokuspunkter, i forhold til hvad de finder vigtigst (resultat præstation processen) Den personlige udvikling (præstationen) har højest prioritet hos efterskoleeleverne, hele 83 % finder det vigtigt, at træningen har et udviklingselement. Det er altså egen præstation, der betyder mest under træningen. Samtidig har det rimelig stor betydning at have det sjovt med sine venner under træningen (processen), da 69 % finder det meget vigtigt eller lige under meget vigtigt. Kun knap 1/3 finder det meget vigtigt, at træningen fokuserer på at vinde kampe. Det er altså ikke fokus på resultatet, der har den højeste prioritet hos eleverne i forbindelse med træningen, mens de er på efterskole, men det er i højere grad den personlige håndboldudvikling og det sociale aspekt, der er vigtigt. 23

24 Når eleverne bliver spurgt, hvad der er vigtigt for dem ved håndboldkampe, er det igen deres egen præstation, der bliver højest prioriteret. Hele 78 % finder det meget vigtigt eller lige under meget vigtigt, at man spiller godt, i forhold til det man har trænet på. Det vil sige, at det er vigtigt, at det, man bruger tid på til træning, også bliver udslagsgivende i kamp. Samtidig viser det sig, at 2/3 af eleverne finder det meget vigtigt at spille for at vinde, når de først er i kamp. Så under selve håndboldkampen har en større del af eleverne altså fokus på resultatet, end de har under træningen. Til gengæld er der en mere jævn fordeling af, hvor vigtigt eleverne finder, at der skal være plads til alle på holdet. Hele 24 % finder det ikke vigtigt, at der skal være plads til alle, og kun godt 40 % finder det vigtigt. Der er en overvægt af piger, der finder det vigtigt, at der skal være plads til alle på holdet. Der er altså noget, der tyder på, at når først kampen er i gang, så gælder det om at stille stærkeste hold og vinde, og at det er i kampsituationen, at det resultatmæssige kommer mest til syne. 24

25 Når eleverne bliver spurgt til vigtigheden af holdet, er der helt tydeligt en tendens til, at det vigtigste er, at holdet står sammen, og at der er et element af udvikling; holdet skal hele tiden gå efter at blive bedre som hold. Mere end 85 % giver udtryk herfor, hvorimod kun 2/3 syntes, at holdet altid skal gå efter at vinde. Igen tyder det på, at det ikke er resultatet, der er det væsentligste, men derimod holdets sammenhold og fælles præstation, der har højest prioritet. 25

26 21. Vælg de tre udsagn, der bedst beskriver, hvad du får ud af at spille håndbold (tre svar mulig) Procent Total Antal Jeg får venskaber 60% 196 Jeg får et frikvarter fra skole, lektier og arbejde 15% 48 Jeg lærer noget og udvikler mig 64% 212 Jeg får høj puls og sved på panden 54% 179 Jeg får en sjov og spændende fritid 30% 100 Jeg lærer at samarbejde 14% 45 Jeg lærer at løse konflikter 3% 10 Jeg lærer at arbejde mod en målsætning 26% 87 Jeg lærer at skabe resultater i samarbejde med andre 48% 157 Andet 1% 4 Total 316% 1038 De tre udsagn, flest elever vælger, når de skal svare på, hvad de får ud af at spille håndbold, er i prioriteret rækkefølge: jeg lærer noget og udvikler mig; jeg får venskaber; jeg får høj puls og sved på panden. Håndbold har altså ifølge eleverne et udviklingsperspektiv, et socialt perspektiv og et sundhedsfremmende perspektiv. Det udsagn, der får fjerde flest stemmer, er: jeg lærer at skabe resultater i samarbejde med andre; her kommer der også fokus på den resultatmæssige side af håndbolden. At den først kommer ind som en 4.prioritet, hænger meget godt sammen med de svar, der viste sig i de foregående tre spørgsmål, hvor elevernes primære fokus var på processen og præstationen, når de bliver spurgt til vigtigheden af træningen og holdet, og kun omkring kampene blev der mere fokus på resultatet. 26

27 Rammerne for træningen Det er træningsfaciliteterne, der ifølge eleverne har størst betydning for håndboldtræningen i klubben. Hele 71 % giver udtryk for det. Godt 2/3 af eleverne tilkendegiver, at træningstidspunktet har stor eller meget stor betydning for deres træning, og ligeledes er det knap 2/3, der mener, at transportmulighederne til klubben er af stor eller meget stor betydning. Derimod er betydningen af klublokalerne i forhold til selve træningen ikke noget, eleverne vægter i samme grad, og det er under 1/3, der synes, at de er af stor eller meget stor betydning. Man kan overveje relevansen af dette spørgsmål, da klublokalerne næppe har den store betydning for selve træningen. Det man ville opnå med dette spørgsmål vedrører det sociale liv i klubben uden for træningsbanen. Så hvis man skulle have opnået viden omkring dette, skulle det have været lagt ind under en ramme omkring det sociale liv i stedet for en ramme omkring træningen. Tid Når der bliver spurgt til træningen, er det helt klart rammerne omkring selve håndboldtræningen, der er fokus på, og det, der er af betydning for træningen hjemme i klubben. Her er tid en væsentlig faktor i elevernes verden. Både træningstider og transportmulighederne, som begge implicit har med tidsperspektivet at gøre, har stor betydning 27

28 for rigtig mange af eleverne. Dette tidsperspektiv er en væsentlig faktor for klubberne at forholde sig til, da det kan gå hen og være en af årsagerne til, at de unge fravælger at spille i en klub efter efterskolen. Som klub bør man således være meget opmærksom på de faktorer, man kan gøre noget ved (fx planlægningen af træningstider, så de er tilpasset de unges hverdag). Godt halvdelen af eleverne foretrækker at spille kamp om søndagen fra kl , mens lige knap halvdelen foretrækker at spille søndag fra kl Det er om søndagen turneringskampene plejer at ligge, og man må gå ud fra, at elevernes svar hænger sammen med det, de er vant til. Til gengæld er det kun ¼ eller derunder, der har lyst til at bruge deres fredag aften, lørdagen eller søndag aften til at spille kamp. Det mest interessante i disse svar er, at 39 % af eleverne mener, at det bedste kamptidspunkt er en hverdagsaften fra kl Over 1/3 af eleverne kan altså se en fordel i at spille kampe i hverdagene; et synspunkt der er vigtigt for klubberne og forbundet at forholde sig til. Dette er igen et udtryk for elevernes overvejelser af, hvordan deres tid skal prioriteres. Det kunne være en måde at fastholde dem i klubberne, hvis deres håndbold blev afviklet hen over ugen, så de havde fri til lektier, venner og fritidsarbejde i weekenden. 28

29 1/3 1/3 1/3 Når efterskoleelever bliver spurgt, om de skal spille håndbold efter sommerferien, svarer kun 62 % klart ja. 1/3 angiver således, at de af forskellige årsager stopper eller tvivler på, om de fortsat skal spille håndbold. Af de 2/3 elever, der helt sikkert fortsætter med at spille håndbold efter efterskolen, er det værd at bemærke, at det kun er en 1/3, der vender hjem og spiller på deres gamle klubhold. Den sidste 1/3 af unge vælger at spille i en ny klub efter efterskoletiden. 1/3 af eleverne giver udtryk for, at de skal hjem at spille for et nyt hold. Det betyder så, at nogle klubber også vil mærke en nettotilvækst af spillere, når efterskoleeleverne vender hjem. Undersøgelsen viser således, at ca. 1/3 af eleverne kommer tilbage til egen klub efter efterskoleopholdet, 1/3 flytter til en anden klub, mens 1/3 er i tvivl eller helt stopper med at spille håndbold. Generelt set betyder det, at klubberne potentielt mister 2/3 af egne spillere på bare et år (fra sæsonen før efterskole til sæsonen efter efterskoleåret), men får muligvis en mindre tilgang af nye spillere i stedet. 29

30 Skader Der er 8 % af eleverne samlet set, der ikke ved, om de skal spille håndbold, når de kommer hjem, fordi de er skadet. Det bemærkelsesværdige er, at det er hele 10 % af pigerne (20 ud af 191) der svarer måske, jeg er skadet og ved ikke, om jeg kommer i gang igen. For drengenes vedkommende drejer det sig om 5 % (7 ud af 138). Når skader bruges som en mulig årsag til ikke at fortsætte med håndbold, må det skyldes mere alvorlige skadestyper. Af undersøgelsen ses ingen forskel på skader inden for grupperne af elever med kort, mellemlang eller lang håndboldidentitet. Det tyder på, at der er behov for, at efterskolerne stiller væsentligt mere skarpt på et vigtigt fokusområde i undervisningen piger og skader da mange piger angiver netop skader som årsag til muligt fravalg af håndbold fremadrettet. Tvivlerne fokus på en succesfuld overgang fra efterskole til klub En tredjedel af eleverne er enten i tvivl eller helt sikre på, at de stopper, når de kommer hjem fra efterskolen. Det er disse elever, der er de mest interessante, for det er dem, der kan påvirkes. Disse elever giver flere forskellige grunde til deres tvivl eller afklaring: skader, tid, lyst, andre idrætsgrene, mulighed for valg af nyt hold, de gamle klubkammeraters valg og ambitioner og endelig træneren. Et dyk ned i svarene kan nuancere elevernes tvivl endnu mere. Undersøgelsen viser, at det især er håndboldspillere med mellemlang håndboldidentitet (spillet 5-7 år), der er tvivlere. Tvivlen for denne gruppe går især på tre faktorer: 23 % af tvivlerne svarer: måske, det kommer an på, om jeg får tid. 22 % af tvivlerne svarer: måske, det kommer an på mine gamle holdkammerater. 17 % af tvivlerne svarer: måske, det kommer an på træneren. Både klubber og efterskolerne skal være meget opmærksomme på, at en tredjedel af håndboldeleverne faktisk står i slutningen af deres efterskoleophold og er i tvivl, om de vil fortsætte deres håndboldkarriere og er uafklarede om, hvor de i givet fald skal spille. 30

31 Efterskolerne som sparringspartner Her har især efterskolehåndboldlærerene en meget vigtig rolle, idet de som tillidspersoner netop ved en udslusningssamtale kan medvirke til en afklaring hos den enkelte elev, herunder hjælpe med at skabe et realistisk billede af den kommende ungdomsuddannelse og mulighederne for at fortsætte med at være aktiv håndboldspiller. Klubben som initiativtager For klubberne gælder det om tidligt at samle de unge på efterskole og de unge hjemme i klubben til den kommende sæson ved at være opsøgende og offensive, da hele afslutningsfasen på efterskolen og opstartsfasen på en ny ungdomsuddannelse kan være forvirrende for den unge. Det er vigtigt, at klubben er den udfarende part og aktivt tager kontakt/initiativ til at samle de unge, da netop håndboldklubben midt i omskiftningstiden kan være den kendte base (den lokale skole er ikke længere et samlingspunkt). Samtidig er det vigtigt, at klubben ikke tager overgangen fra efterskole tilbage i egen klub for givet. Efterskoleeleverne angiver det som en mulig svær proces, da ungegruppen hjemme i klubben og unge, der har været på efterskole, sagtens kan have udviklet sig i forskellige tempi og retninger. Store oplevelser, identitetstab, sportslig udvikling eller stilstand, skader, uindfriede forventninger, mv. er oplevelser, som de unge kan have haft, og som kan påvirke usikkerheden hos den enkelte. Ved fælles aktiv indsats fra både efterskolerne og klubbernes side, kan den unges tvivl forhåbentlig afklares, så den 1/3 af tvivlere vælger håndbolden til også efter endt efterskoleophold. 31

32 Størstedelen af eleverne (68 %) vil gerne træne to-tre gange om ugen, når de kommer hjem til klubhåndbolden efter sommerferien. Herudover er der 22 %, der gerne vil træne 4-5 gange (en klar overvægt af drenge), og bare 2 % der vil nøjes med en enkelt træning om ugen. De 9 % der svarer, at de ikke har lyst til at træne i klub næste år, stemmer stort set overens med de 8 %, der har tilkendegivet, at de stopper med at spille håndbold efter sommerferien. En lille nuance viser dog, at spillere med 0-4 års håndbolderfaring foretrækker 2 x træning ugentligt, mens spillere med mere end 4 års håndbolderfaring foretrækker 3 x træning ugentligt. Der er således forventninger til klubberne om, at man som ung kan træne håndbold mange gange om ugen. Undersøgelsen siger ikke noget om selve modellen for den enkelte træning, og om de skal have forskellige temaer i løbet af ugen, men tidligere svar i denne undersøgelse har angivet, at de unge finder det vigtigst, at træningen fokuserer på, at man lærer noget nyt/udvikler sig, og at man får sved på panden, når man træner. 32

33 Opsummering Dette afsnit indeholder en kortere gennemgang af de 25 spørgsmål fra selve undersøgelsen og skal læses som en opsummering af de væsentligste detaljer fra undersøgelsen. Den kan læses separat med det forbehold, at detaljer, der er vurderet ikke væsentlige for det samlede billede, er udeladt. Hvis man gerne vil gå mere i detaljen med nogle af udsagnene, kan man bladre tilbage i gennemgangen af de enkelte spørgsmål. Begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret hos de 329 respondenter, som samtidig også repræsenterer en jævn fordeling geografisk. Det vil sige, at der ikke er nogle markante afvigelser på køn eller geografisk placering i undersøgelsen, og man kan derfor regne med, at respondenterne repræsenterer en nogenlunde gennemsnitlig efterskoleelev. For over 90 % af de elever, der tager på efterskole for at spille håndbold, gælder det, at de spiller håndbold i en håndboldklub, når de tager på efterskole. Antallet af år, eleverne har spillet håndbold, bliver i undersøgelsen defineret som elevernes håndboldidentitet, og jo flere år de har spillet, jo stærkere håndboldidentitet har de. Kun 16 % af de medvirkende elever har spillet håndbold i fire år eller derunder, hvilket defineres som en svag håndboldidentitet. 32 % har spillet håndbold i mellem fem og syv år af deres liv, som giver dem en mellem håndboldidentitet. Endelig har godt halvdelen af de elever, der har deltaget i undersøgelsen spillet håndbold otte år eller mere, hvilket samtidig betyder, at de har spillet håndbold siden de var otte år eller yngre. Undersøgelsen viser, at elever med en høj håndboldidentitet vælger efterskoler, hvor det er muligt at spille håndbold på et specialiseret plan. De vil altså i 9. og 10. klasse stadig gerne dyrke deres idrætsgren. Samtidig tyder noget på, at klubberne har et godt tag i eleverne, mens de går i grundskolen (0.- 9.klasse), da 84 % af respondenterne har spillet håndbold i hvert fald siden 5. klasse. Når eleverne bliver spurgt til deres uddannelsesvalg efter efterskolen, viser der sig at være en markant overvægt af elever, der skal på en gymnasial uddannelse. Hele 84 % regner med at skulle den vej. Noget tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem det faldende medlemstal og elever, der starter på en gymnasial uddannelse. Det viser sig at være af stor betydning for eleverne at være i kontakt med det gamle hold, mens man er af sted. I hvert fald opretholder næsten 80 % af eleverne en eller anden form for kontakt med en eller flere fra det gamle klubhold, mens de er på efterskole. Men det tyder ikke på, at det har en mærkbar effekt på, om man vælger at spille håndbold efter sommerferien på det gamle 33

34 hold. I hvert fald er det kun 1/3 af eleverne, der giver udtryk for, at de er sikre på, at de skal spille håndbold på deres gamle klubhold, når de kommer tilbage fra efterskolen. Samtidig er der hele 40 %, der enten er i tvivl, om de skal spille håndbold efter sommerferien, eller er sikre på, at det skal de ikke. Så kontakten med gamle holdkammerater og/eller træneren hænger ikke nødvendigvis sammen med, at man så fortsætter med håndbolden på det gamle klubhold efter sommerferien. Man skal i denne forbindelse huske på, at kontakt for eleverne også kan være at læse om de andre på Facebook eller andre sociale medier. Kontakt med er i undersøgelsen ikke defineret nærmere, og det kan være grunden til, at procentdelen af elever, der tilkendegiver, at de opretholder kontakten, er så stor som den er. Endelig er der hele 21 %, der tilkendegiver, at de ingen kontakt har. Det svarer til 1/5 af eleverne, som af forskellige årsager ikke ved, hvad der foregår hjemme i klubben. Det kunne være, at man ved enkle midler både fra efterskolens og klubbens side kunne hjælpe den 1/5 med at holde kontakten ved lige, blot ved at minde dem om, at klubben eksisterer. Ca. halvdelen af de elever, som har tilknytning til en klub derhjemme, spiller aldrig kamp for klubholdet det år, de er på efterskole. Både tid, lyst, transport, eller at de bare ikke bliver spurgt, gives som årsager til den manglende deltagelse i klubholdets kampe. Dog er den væsentligste årsag, at de spiller for efterskolens hold det år, de er afsted, underforstået at så kan de ikke også repræsentere klubholdet. Ca. 1/3 ytrer, at de enkelte gange har været hjemme at spille kamp, men kun 12 % gør det ofte. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvilke kampe eller hvornår på året eleverne har deltaget, og derfor kan det være svært at sige noget om, hvilken form for kamp de deltager i; er det i forbindelse med stævner i ferier, hvor de alligevel har fri fra efterskolen? Eller er det træningskampe, eller turneringskampe? Det viser sig, at endnu færre elever tager hjem og træner med klubholdet, faktisk vælger hele 60 % klubtræningen fra, fordi de enten ikke bliver spurgt, eller fordi de selv vælger det fra. Kun 7 % tager jævnligt hjem til træning, og blot 26 % har været hjemme enkelte gange at træne. Det lader altså til, at eleverne lever deres liv på efterskolen det år, de er af sted, og lever med at holde kontakten ved lige på distancen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 42 % selv giver udtryk for, at de ikke har tid eller lyst til at tage hjem og træne underforstået jeg bruger min tid på efterskolen. Ydermere skal det bemærkes, at der er en tendens til, at det er drengene, der oftest tager hjem for at passe klubtræningen og spille kamp for klubholdet. 34

35 I mange af klubberne betyder det utroligt meget, om spillerne tager på efterskole, og hele 28 % af klubholdene er ifølge eleverne gået i opløsning i den sæson, hvor de er på efterskole. Kun 57 % tilkendegiver, at holdet eksisterer og spiller kampe, hvilket er udtryk for, at i rigtig mange klubber er det vanskeligt at få holdet til at bestå omkring de årgange, hvor spillerne tager på efterskole. Det lader til, at det er pigeholdene hjemme i klubberne, der oftest går i opløsning. Der er i hvert fald en overvægt af piger, der giver udtryk for, at deres klubhold er gået i opløsning. Eleverne bliver i undersøgelsen spurgt, hvilke råd de vil give klubberne, for at de kan holde kontakt med de spillere, der er på efterskole. Det råd, markant flest mener, vil virke, er at oprette en facebookgruppe for klubbens u16 spillere. Hele 71 % syntes, at det er et relevant råd, hvilket gør det tydeligt, at det er gennem de sociale medier, at denne aldersgruppe kommunikerer, holder kontakten ved lige og følger hinanden. Det lader altså til, at en facebookgruppe vil kunne stille en del af behovet for at holde kontakten ved lige. Et andet markant råd, som over halvdelen af eleverne vil give klubben, er, at de skal invitere eleverne, der går på efterskole, med til turneringskampene. Dette er muligt med et dobbelt spillercertifikat, men det kræver, at spillere, skoler og klubber er klar over denne mulighed. Endelig tilkendegiver knap halvdelen, at det ville være en god ide, at klubben lavede et gensynsstævne i en af ferierne, hvor det gamle hold kunne samles. Efterårsferien og påskeferien er de ferier, flest elever ser som en mulighed for at lave disse gensynsarrangementer for det gamle klubhold. Eleverne vil gerne holde kontakten ved lige med det gamle klubhold, men samtidig er de også klar over, at det kan være svært at finde tiden til det, mens man er på efterskole. Derfor er de sociale medier en god mulighed for klubberne, da det er en forholdsvis nem måde at holde kontakten ved lige på med mange af de spillere, der er væk en sæson. Når de bliver bedt om at vurdere deres egen rolle som håndboldspiller på det gamle klubhold og på efterskolen, er der 10 % færre, der ser sig selv som en af de to bedste eller i den bedste halvdel på efterskolen. Der sker altså et prestigefald for nogle af eleverne, når de møder elever fra andre klubber på efterskolen, hvilket kan være med til at påvirke, om de holder fast i håndbolden. De skal i hvert fald lære at håndtere ikke at være blandt de bedste mere. Det kræver noget af håndboldlærerne på efterskolerne at samle de elever op, der oplever et sådan prestigefald, hvis man vil bevare deres glæde ved håndbold og dermed fastholde, at de forbliver håndboldspillere efter deres år 35

36 på efterskole. Hvis man har været vant til at være fast mand på 1. holdet i klubben, kan det være svært pludselig at skulle håndtere at spille på 2. holdet. Det kræver en snak med spillerne, så de lærer at befinde sig godt i en uvant rolle. Når eleverne bliver spurgt til håndboldforløbet på efterskolen i forhold til deres forventninger, oplever knap halvdelen (47 %), at undervisning og træning har været meget bedre eller bedre end forventet, hvilket kan tolkes både positivt og negativt. Man kan sige, at lagt sammen med de 33 %, der oplever det som forventet, er det 80 % af eleverne, der mener, at efterskolen leverer den forventede vare. Omvendt er der 18 %, der synes, det er dårligere eller meget dårligere end forventet, hvilket er en forholdsvis stor procentdel, der ikke er tilfreds med varen. Det er samme billede, der tegner sig, når de bliver spurgt om forventningerne til kampe, stævner og turneringer. Her er det blot en endnu større andel (34 %), der oplever det dårligere eller meget dårligere end forventet. Der er altså 1/3 af eleverne, der ikke synes, at denne del af efterskoleopholdet lever op til det forventede. Hvis man nærlæser nogle af elevernes åbne svar, bliver det antydet, at når efterskolen prioriterer opdelinger i 1. og 2. hold, er det 1. holdet, der får flest kampe. Det at tage trænerkursus på efterskolen lever i høj grad op til elevernes forventninger. Og endelig mener 61 % af eleverne, at de håndboldrelaterede oplevelser, de får uden for banen, er bedre eller meget bedre end forventet. Det tyder altså på, at noget af det, efterskolerne er gode til, er at give nogle oplevelser, som klubberne måske ikke på samme måde har mulighed for. Hele 45 % oplever deres egen præstation bedre end eller meget bedre end forventet, hvilket må siges at være positivt. Samtidig oplever kun 16 %, at de andre elevers præstation er dårligere eller meget dårligere end forventet, og man kan samlet konkludere, at eleverne vurderer både egen og de andres præstation positivt. Disse forventningsafstemninger i forhold til håndboldforløbet på efterskolen skal helt overordnet tolkes positivt af skolerne, men der bør ses på, om der kan gøres en ekstra indsats især omkring kampe, stævner og turneringer, for at alle elever oplever, at de også får kamptræning, mens de er på efterskole. Eleverne er også blevet spurgt, hvad efterskoleopholdet har betydet i forhold til håndbolden. Hele 79 % har oplevet en øget lyst til at spille håndbold, mens kun 4 % er direkte uenige i, at efterskoleopholdet har haft en positiv effekt på lysten til at spille håndbold. 36

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere