Udrulning af it-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udrulning af it-projekter"

Transkript

1 Udrulning af it-projekter ved chefkonsulent Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut IT-Udvikling Lad os starte med en begrebsmæssig præcisering: ordet implementering har nemlig flere betydninger. Det betyder egentlig virkeliggørelse, dvs. at udføre noget i praksis. Siger man således implementering til en it-udvikler, så er det ensbetydende med selve udviklingen (programmeringen) af systemet. Derfor skelner vi mellem systemimplementering (som betyder programmering), teknisk implementering (som betyder fysisk installation af hardware) og organisatorisk implementering (som betyder ibrugtagning i organisationen). Og nogle gange kan man høre ordet implementering brugt om hele forløbet fra beslutningen og valget af det nye system til den endelige ibrugtagning. Oftest kalder vi slet og ret fasen hvor systemet installeres, indføres i organisationen og tages i anvendelse af brugerne, for udrulning. I denne artikel vil jeg give nogle ideer til hvordan man griber udrulningen af et it-system an, så der ikke ruller tårer eller hoveder. Der er tre overordnede hensyn at tage. Hensynet til: Produktet Interessenterne Processen Vi snakker om PIP-modellen (som er forkortelsen for ovennævnte tre områder). Lad os dog med det samme slå fast at ganske vist foregår selve udrulningen oftest til sidst i projektet, men den skal tænkes med gennem hele projektet, lige fra brugerinddragelsen i de tidlige faser, over følgegrupperne, planlægningen af indførelsen til uddannelsen og ibrugtagningen. Produktet Der er en række konkrete opgaver der skal gennemføres i forbindelse med udrulningen af det nye system. Det kan f.eks. dreje sig om: Fysisk klargøring (lokaleindretning, strøm, kabling, ventilation, køling, adgangsforhold, arbejdspladser osv.) Netværk (kapacitet, installation, afprøvning) Installation af fysisk udstyr (servere, netværksudstyr, pc er og andet udstyr) Installation af software, herunder f.eks. styresystem, databaseprogrammel, sikkerhedsprogrammel, kontorsystemer, eventuelle hjælpesystemer og naturligvis det nye system selv Konfigurering af servere, netværk, arbejdspladser, database og programmel Datakonvertering hvis data fra et tidligere system skal overføres til det nye system Datakonvertering Er der tale om udskiftning af et eksisterende system med et nyt, skal de eksisterende data ofte flyttes med over til det nye system. Dette kaldes datakonvertering, og det kan være en ekstremt resursekrævende opgave. Især hvis man går fra at have benyttet et manuelt system til at skulle benytte et it-baseret system. Datadisciplinen håndhæves selvsagt ikke altid så omhyggeligt i et manuelt system, som den skal i forbindelse med et it-system. Man skal derfor ofte igennem en større datarenselsesproces, hvor en del informationer skal gennemses og tilrettes manuelt by Stephen Biering-Sørensen Side 1 af 9

2 Test Selv om systemet leveres færdigt fra en leverandør, skal det testes grundigt inden det sættes i drift. Det indebærer bl.a. at det prøves på rigtige data, og med rigtige opgaver. Der findes en række tests som bør gennemføres efter installationen, men før idriftsættelsen, f.eks.: Funktionstest - virker samtlige funktioner som de skal Svartidstest hvor hurtigt gennemføres forskellige typer af transaktioner Throughput-test hvor mange transaktioner kan gennemføres på en given tid (kaldes også loadtest eller stress-test) Brugervenlighedstest kan systemet betjenes fornuftigt af brugerne Oplæringstest kan brugerne på rimelig tid uddannes til at betjene systemet Samlet kaldes det accept-test og det vil forhåbentlig være udførligt specificeret i kontrakten med leverandøren. Er der tale om et in-house-projekt bør disse tests stå i tidsplanen. Belastningsprøve Under svartidstest skal systemet være udsat for en baggrundsbelastning. Normalt vil man anvende en belastningsgenerator (et program der virker som et stort antal samtidige brugere). I værste fald kan man blive nødt til at udkommandere et større antal brugere, som udfører specificerede opgaver i et bestemt tempo. Dette kan vise sig at være en større opgave, som i givet fald skal indregnes i tidsplanen. Navngivning En lille ting som at systemet skal have et fængende navn, kan vise sig at blive vigtigt i udrulningsfasen. Folk har lettere ved at omfatte et nyt system med sympati, hvis det har et godt navn. Fænomenet hedder branding, dvs. vi skal skabe et lille varemærke omkring det nye system. Der er mange måder at navngive et nyt system på, f.eks.: Akronymnavne, dvs. forkortelser som kan udtales AMANDA, VUE, FLOP, FLØS, KAOS Universnavne hvor navnene tages fra f.eks. et bog- eller filmunivers Benny, Egon, Pippi, Gandalf Pigenavne Maria, Esmeralda Ordbogsnavne, hvor navnet findes ved tilfældigt opslag i en ordbog Funktionsnavne EPJ-projektet, Journal-projektet Effektvurdering Når større systemer tages i brug vil det være relevant efterfølgende at måle om de har haft den ønskede effekt at lave en effektvurdering. Inden udrulningen skal vi derfor sørge for at produktet kan effektvurderes til sin tid. Det kan f.eks. dreje sig om at lave målinger inden systemet rulles ud, så man efterfølgende har noget at sammenligne med. Og måske også sørge for at systemet har indbygget mulighed for at måle på sin egen brug (dette kaldes instrumentering) by Stephen Biering-Sørensen Side 2 af 9

3 Interessenterne Mange af de problemer der opstår under udrulning af it-systemer, kan føres tilbage til projektets interessenter. Grupper der ikke er blevet taget tilstrækkeligt i ed, grupper der ikke har fået tilstrækkelig og rettidig uddannelse, grupper der obstruerer indførelsen osv. Disse problemer vil vi kigge på nu. Interessenterne i udrulningsprocessen er f.eks.: Sponsoren som betaler systemet. Leverandøren som har udviklet det nye system. Brugerne som skal arbejde med det nye system. Superbrugerne som skal hjælpe brugerne. Underviserne som skal oplære de nye brugere. Driftsorganisationen som skal sikre at systemet kører problemfrit. Supportorganisationen som skal hjælpe brugere og superbrugere med problemer. Konsulenterne som kan varetage forskellige tekniske opgaver. ERFA-fora i virksomheden som skal sikre at informationer, erfaringer, tips og tricks spredes rundt. Faglige organisationer og interesseorganisationer hvis medlemmer bliver påvirket af det nye system. Ambassadører til fremme af good will for det nye system. Pressen som lurer i baggrunden og nok skal være på pletten hvis der opstår problemer under udrulningen. Bemærk i øvrigt her en anden lille sproglig spidsfindighed: brugerne er i it-verdenen synonym med dem der skal betjene it-systemet. Flere steder i den offentlige sprogbrug er det synonymt med borgerne, dvs. dem der bruger det offentliges tilbud (specielt i den sociale sektor). Sponsoren skal helst være fra forretningssiden. Ellers kan det nye system let blive noget it-afdelingen presser ned over hovedet på folk. Interessenterne skal have tid Det er ikke nok at udpege de personer der skal deltage i projektet vi skal også være sikre på at de faktisk har den fornødne tid, så de ikke undervejs skal passe to jobs på én gang og dermed druknes i deres normale arbejde. Det kan f.eks. klares ved at ansætte vikarer i projektperioden, og dermed frikøbe projektdeltagerne. Det kan dog være en kostbar sag, så det er ikke altid det kan ske uden sværdslag. Her må projektlederen imidlertid være standhaftig et projekt hvor resurserne har for mange andre opgaver, risikerer for let at komme i vanskeligheder. Hvis projektdeltagerne får orlov fra deres normale arbejde, skal der også tages stilling til hvad der skal ske når projektet er afsluttet. Ellers vil mange af de gode medarbejdere måske forlade stedet, fordi de ikke kan se en fremtid. At indføre forandringer Det nye system kan introducere forandringer på mange områder, f.eks.: Nye forretningsprocesser Nyt udstyr 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 3 af 9

4 Nye arbejdsfunktioner Nye måder at udføre eksisterende arbejdsfunktioner på Ny organisation, nye roller, nye ansvarsområder Nye kompetencebehov Nye kolleger og nye chefer Det er en gammel sandhed at indførelse af nye ting er svært: Intet er sværere at planlægge, mere tvivlsomt i sin succes eller vanskeligere at styre, end det at skabe et nyt system. For man får alle de til fjender som vil profitere ved at bevare det gamle system, og kun lunken støtte fra dem som vil vinde ved det nye. Fra Fyrsten af Machiavelli, 1513 Derfor skal vi dels være meget bevidste om de forandringer som systemet medfører og den modstand hos de kommende brugere dette kan give, dels forsøge at håndtere eventuel modstand bedst muligt. Hvis datakonvertering er vigtig, så er personkonvertering mindst lige så vigtig! Først og fremmest skal vi tage modstanden hos de kommende brugere som et udtryk for en reel frygt. De kan måske være bange for at de: ikke er i stand til at lære at bruge det nye system ikke kan løse deres arbejdsopgaver så godt og hurtigt som de plejer mister status i hierarkiet mister deres arbejde på grund af rationalisering Alt sammen noget som skal tages meget alvorligt. Det er ikke sjovt for en dygtig medarbejder pludselig at skulle igennem en omstillingsproces, hvor vedkommende kan risikere at miste status eller i sidste ende at miste sit job. Der kan også være tale om decideret uvilje. F.eks. uvilje mod: de personer (eller organisatoriske enheder) som står for forandringen. Hvem er nu de som kommer her og fortæller os hvad vi skal gøre? det nye system det nuværende er bedre. Er det måske ikke godt nok som vi plejer at gøre? Og virker det nye system overhovedet? at lære noget nyt at skifte arbejdsopgaver at lære at samarbejde med nye kolleger at slippe de gamle kolleger at skifte fysisk arbejdssted at få nye arbejdstider osv. Alt sammen drejer det sig om at ændre indgroede vaner, og det er der mange der er kede af. Uviljen kan også skyldes NIH-syndromet ( Not Invented Here det er ikke noget vi har fundet på). Det ses ofte når to organisationer (f.eks. to kommuner) sammenlægges og den ene organisation skal 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 4 af 9

5 have indført den anden organisations systemer. Eller når man skal samarbejde med nogen som bor geografisk adskilt fra en selv. Men husk at vi ikke bare skal takle alle de oplevede trusler, vi skal også sætte fokus på de (forhåbentlig) mange muligheder det nye system giver os. Incitamenter Uvilje kan være en ganske naturlig reaktion for mange mennesker. Når man har været vant til at tingene kører godt, så gider man ikke skulle til at ændre på status quo. Her kræves derfor både gode forklaringer og måske oven i købet lidt ekstra incitamenter. Incitamenter kan være i form af: højere status, evt. finere titel mere ansvar mere prestigebetonede arbejdsopgaver frynsegoder løntillæg osv. Man taler her om WIIFM (What s In It For Me) altså hvad får den enkelte medarbejder ud af det her? Det kan være en meget nyttig øvelse at stille WIIFM-spørgsmålet, når man skal have folk med på ideen. Kommunikationsplan Udrulningsprojektet skal lige som alle andre projekter have en kommunikationsplan. I en sådan tager man populært sagt stilling til spørgsmålene: Hvem? Hvad? Hvor? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Altså: Hvilke interessenter skal der kommunikeres med? Hvem skal overbringe hvilke budskaber? Topledelsen, linjechefen, projektlederen? Hvad skal der kommunikeres om? Hvilke medier skal der benyttes (nyhedsbreve, infomøder, intranet, telefon, video, personlig osv.)? Hvad vil vi opnå med kommunikationen? Hvordan skal der kommunikeres (envejs- eller flervejskommunikation)? Hvornår skal der kommunikeres (ved bestemte lejligheder eller med en bestemt frekvens)? Frygt skyldes ofte manglende kendskab. Husk derfor også at informere om hvad der ikke ændres. Et lille rygte kan hurtigt få pisket en stemning op (og en lille fjer kan blive til fem høns, og en storm kan starte i et glas vand og...) Så den rettidige og korrekte information er vigtig for at få manet eventuelle rygter i jorden. Man plejer at sige at chefer hader overraskelser - det gælder også medarbejdere! De skal holdes løbende informeret om alt hvad der foregår, og de skal have reel mulighed for at gøre indsigelse undervejs. Husk også at ting ofte skal siges mange gange. Selv om du kan huske at det har du da sagt, så er det ikke sikkert at folk lige kan huske det. Gentagelse fremmer hukommelsen. Meningsdannerne 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 5 af 9

6 Mange grupper har en eller flere personer som gruppen ser op til og lytter efter. Disse såkaldte meningsdannere er det særdeles vigtigt at få med fra starten. Hvis de er overbeviste om det nye systems fortræffeligheder, vil det blive meget lettere at få eventuelle tvivlere med. Mennesket er et flokdyr, og de fleste kan overbevises af en stærk personlighed. De kan aktivt bruges som ambassadører for projektet. De usynlige Sørg også for at de usynlige interessenter får et talerør. Enten direkte ved at du eller andre opsøger dem jævnligt, eller ved at de inviteres til at deltage i relevante fora og modtager relevante informationer. Mange mennesker har det skidt med at udtrykke deres mening i større forsamlinger, så der skal være en mulighed for at få opsamlet deres (ofte værdifulde) informationer. Det kan f.eks. ske via spørgeskemaer eller personlige interviews. Uddannelse Det kan være et projekt i sig selv at få uddannet brugerne til at kunne betjene det nye system. Der skal derfor laves en uddannelsesplan tidligt i forløbet. Dette vil også medvirke til at skabe tryghed - brugerne ved på forhånd at de vil få den fornødne uddannelse. Forskellige forudsætninger Der skal tages højde for at brugerne ofte har forskellige forudsætninger. Nogle skal måske starte med mere generelle it-kurser (f.eks. gennem erhvervelse af et pc-kørekort). Ofte er det en forudsætning for betjeningen af det nye system at man dels kan betjene en pc, dels kender det anvendte styresystem og det anvendte kontorprogrammel. Forskellige læringsstrategier Folk lærer nye ting på forskellige måder. Nogle vil helst have de overordnede linjer, teorien og de mentale modeller på plads først. Andre vil helst have det forklaret af andre og prøve det i praksis samtidig med at de lærer det. Nogle lærer bedst i grupper sammen med andre. Og nogle vil helst have mulighed for at kunne læse stoffet selv og reflektere over det i enrum. Sørg derfor for at undervisningen er tilrettelagt så folks forskellige læringsstrategier kan udnyttes. JIT Just-In-Time Brugerne skal uddannes på det rigtige tidspunkt i forhold til ibrugtagningen. Sker det for tidligt er de dels ikke altid tilstrækkeligt motiverede, dels når de at glemme for meget inden de skal bruge det. Sker det for sent, opstår der utilfredshed fordi de ikke føler sig klædt godt nok på til opgaven. Men der skal stadig afsættes den fornødne tid til oplæringen. Uddannelsen skal også være relevant i forhold til den enkelte bruger. Typisk vil hver jobfunktion have sin egen måde at anvende systemet på. Derfor skal alle brugere ikke nødvendigvis kende alle hjørner i systemet. De skal have en overordnet mental model for hvad systemet kan, og så skal de kende deres egne funktioner grundigt. Endelig er det en god ide at gøre brugerne selvhjulpne i forhold til ukendte opgaver. Det vil typisk sige at gøre dem fortrolige med selv at anvende systemets hjælpefunktioner (som forhåbentlig findes). Selvfølgelig kan brugerne kontakte deres respektive superbrugere eller supportorganisationen, men det er lettest, billigst og mest tilfredsstillende hvis de kan løse opgaverne selv by Stephen Biering-Sørensen Side 6 af 9

7 Hvis der skal uddannes mange mennesker, laves et "train-the-trainer"-forløb. Her starter man med at uddanne lærerkræfterne som så senere uddanner de mange brugere. Endelig kan det være en god ide med en efterfølgende brush-up, når systemet har været i brug noget tid. Lad en superbruger (eller en af underviserne) komme rundt til hver enkelt bruger for at sikre at de bruger systemet optimalt. Processen For at alle kan skabe og bevare et overblik over hele udrulningsprocessen, kan det være en ide at lave en egentlig drejebog for hvad der skal ske hvornår. Ibrugtagningsstrategi Når det nye system skal indføres, er der flere strategier at vælge mellem: Big Bang, dvs. hele systemet tages i brug på én gang i hele organisationen. Bitte bidder. Systemet indføres trinvist i mindre bidder. Big Bang Mange it-systemer er kommet i vanskeligheder fordi man har valgt en Big Bang-strategi i en situation hvor enten systemet, organisationen eller brugerne ikke var klar. Vælger man Big Bang skal en række forudsætninger være opfyldt: Systemet skal være uden kendte fejl. Det kan f.eks. være tilfældet hvis der er tale om en hyldevare som har været i dokumenteret problemfri drift i lignende organisationer. Er der tale om et skræddersyet system, skal man have testet det hysterisk grundigt før Big Bang kan anbefales. Organisationen skal være klar, dvs. alle arbejdsgange skal passe med systemet. Brugerne skal være klar, dvs. eventuel uddannelse i brug af det nye system skal være gennemført inden for kort tid før ibrugtagningen. Supportorganisationen skal være klar, dvs. der skal være resurser klar til at hjælpe brugerne med de eventuelle problemer der måtte opstå i den første hektiske fase. Pilotinstallationen skal køre problemfrit. I en pilotinstallation starter vi med at teste systemet i en afgrænset enhed som samtidig er med på at være prøvekaniner med de ulemper der kan følge med denne status. Desværre ses det jævnligt at disse forudsætninger ikke er opfyldt og så er der risiko for at udrulningen går galt. Grunden er oftest at man anser det for at være for besværligt (og dermed dyrt) at lave en trinvis indførelse. Det kan være reelt nok, men skal selvfølgelig vejes op mod alternativet: en problemfyldt indkøring. Trinvis indførelse Der er flere måder at lave trinene på i den trinvise indførelse: én organisatorisk enhed (f.eks. en afdeling) ad gangen én fysisk enhed (lokation) ad gangen én funktionel enhed (funktionskompleks i systemet) ad gangen én brugertype ad gangen. Der kan også ses kombinationer af disse, f.eks. startes med at indføre bestemte funktioner i nogle få afdelinger, og med en enkelt brugertype by Stephen Biering-Sørensen Side 7 af 9

8 Ved meget store udrulningsprojekter med flere tusinde brugere, kan det være nødvendigt at opdele udrulningen i flere blokke, typisk af nogle måneders længde. Dette vil ganske vist forsinke den samlede ibrugtagning, men man opnår at de personer som forestår udrulningen (og specielt uddannelsen) kan genbruges. Supportorganisationen Inden udrulningen påbegyndes skal der etableres en supportorganisation som kan hjælpe de nye brugere (eller deres respektive superbrugere) med de mere tricky spørgsmål undervejs. På godt dansk kaldes den også en help desk. Den skal være bemandet inden for normal arbejdstid, måske med ekstra personale i spidsbelastningsperioderne (typisk ved arbejdstids begyndelse). Spørgsmålene til help desken bør opsamles og analyseres, så eventuelle gengangere (FAQ Frequently Asked Questions) kan fødes tilbage til instruktører, superbrugere, andre help desk-folk - og eventuelt udviklere. De bør desuden opsamles i en liste på intranettet. Events Undervejs i forløbet kan planlægges forskellige seminarer, stormøder, events og lignende: kick-off-seminar hvor hele udrulningsprojektet sættes i gang og hvor alle deltager store-estimeringsdag hvor alle arbejdsopgaver estimeres midtvejsseminar hvor projektets resultater indtil nu drøftes evalueringsdag hvor vi sætter ord på hvad vi lærte i projektet fejring hvor vi fejrer at projektet er slut Disse begivenheder i projektet er også vigtige af hensyn til sammenholdet i projektgruppen. Vi kender det fra når vi bygger et hus. Der er også en række vigtige milepæle undervejs: første spadestik, grundstensnedlæggelse, rejsegilde, housewarming osv. Vi skal ikke forsømme en god lejlighed til at holde en lille fest. Opfølgning Efter implementeringen skal der følges op og afsluttende laves en effektvurdering. Gav implementeringen af det nye system den gevinst der var stillet i udsigt? Her kan man f.eks. lave en opfølgende spørgeskemaundersøgelse eller interview-runde blandt brugere og andre interessenter. Sørg derfor for at der findes et feedback-system. så folk kan slippe af med deres gode ideer og deres forslag til rettelser by Stephen Biering-Sørensen Side 8 af 9

9 Konklusion Sammenfattende skal vi have fokus på: Opstilling af klare succeskriterier så alle ved hvad projektet går ud på Fokus på detaljerne så vi ikke glemmer noget i skyndingen Etablering af styregruppe som kan tage de overordnede beslutninger Etablering af følgegruppe som kan give gode råd og feedback undervejs Udarbejdelse af kommunikationsplan Udvælgelse af deltagere så vi får de rigtige med Uddannelse på den rigtige måde i de rigtige mængder til de rigtige persone Kommunikation. Hele tiden. Og så igen. Om forfatteren Stephen Biering-Sørensen er uddannet som datalog (fra 1977) og underviser og rådgiver i projektledelse. Han er ansat som chefkonsulent hos Teknologisk Institut Informatik og er tidligere formand for DANSK ITs Fagråd for systemudvikling. Denne artikel gengiver forfatterens indlæg på Seminarer.dks projektlederkonference 31. oktober Dele af indlægget er fra forfatterens bog Praktisk it-projektledelse, udgivet på forlaget Samfundslitteratur, Se mere på bogens hjemmeside: Kontaktinfo: Stephen Biering-Sørensen Teknologisk Institut Informatik Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C. Tlf: Web: www. teknologisk.dk/pip 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 9 af 9

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere