Udrulning af it-projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udrulning af it-projekter"

Transkript

1 Udrulning af it-projekter ved chefkonsulent Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut IT-Udvikling Lad os starte med en begrebsmæssig præcisering: ordet implementering har nemlig flere betydninger. Det betyder egentlig virkeliggørelse, dvs. at udføre noget i praksis. Siger man således implementering til en it-udvikler, så er det ensbetydende med selve udviklingen (programmeringen) af systemet. Derfor skelner vi mellem systemimplementering (som betyder programmering), teknisk implementering (som betyder fysisk installation af hardware) og organisatorisk implementering (som betyder ibrugtagning i organisationen). Og nogle gange kan man høre ordet implementering brugt om hele forløbet fra beslutningen og valget af det nye system til den endelige ibrugtagning. Oftest kalder vi slet og ret fasen hvor systemet installeres, indføres i organisationen og tages i anvendelse af brugerne, for udrulning. I denne artikel vil jeg give nogle ideer til hvordan man griber udrulningen af et it-system an, så der ikke ruller tårer eller hoveder. Der er tre overordnede hensyn at tage. Hensynet til: Produktet Interessenterne Processen Vi snakker om PIP-modellen (som er forkortelsen for ovennævnte tre områder). Lad os dog med det samme slå fast at ganske vist foregår selve udrulningen oftest til sidst i projektet, men den skal tænkes med gennem hele projektet, lige fra brugerinddragelsen i de tidlige faser, over følgegrupperne, planlægningen af indførelsen til uddannelsen og ibrugtagningen. Produktet Der er en række konkrete opgaver der skal gennemføres i forbindelse med udrulningen af det nye system. Det kan f.eks. dreje sig om: Fysisk klargøring (lokaleindretning, strøm, kabling, ventilation, køling, adgangsforhold, arbejdspladser osv.) Netværk (kapacitet, installation, afprøvning) Installation af fysisk udstyr (servere, netværksudstyr, pc er og andet udstyr) Installation af software, herunder f.eks. styresystem, databaseprogrammel, sikkerhedsprogrammel, kontorsystemer, eventuelle hjælpesystemer og naturligvis det nye system selv Konfigurering af servere, netværk, arbejdspladser, database og programmel Datakonvertering hvis data fra et tidligere system skal overføres til det nye system Datakonvertering Er der tale om udskiftning af et eksisterende system med et nyt, skal de eksisterende data ofte flyttes med over til det nye system. Dette kaldes datakonvertering, og det kan være en ekstremt resursekrævende opgave. Især hvis man går fra at have benyttet et manuelt system til at skulle benytte et it-baseret system. Datadisciplinen håndhæves selvsagt ikke altid så omhyggeligt i et manuelt system, som den skal i forbindelse med et it-system. Man skal derfor ofte igennem en større datarenselsesproces, hvor en del informationer skal gennemses og tilrettes manuelt by Stephen Biering-Sørensen Side 1 af 9

2 Test Selv om systemet leveres færdigt fra en leverandør, skal det testes grundigt inden det sættes i drift. Det indebærer bl.a. at det prøves på rigtige data, og med rigtige opgaver. Der findes en række tests som bør gennemføres efter installationen, men før idriftsættelsen, f.eks.: Funktionstest - virker samtlige funktioner som de skal Svartidstest hvor hurtigt gennemføres forskellige typer af transaktioner Throughput-test hvor mange transaktioner kan gennemføres på en given tid (kaldes også loadtest eller stress-test) Brugervenlighedstest kan systemet betjenes fornuftigt af brugerne Oplæringstest kan brugerne på rimelig tid uddannes til at betjene systemet Samlet kaldes det accept-test og det vil forhåbentlig være udførligt specificeret i kontrakten med leverandøren. Er der tale om et in-house-projekt bør disse tests stå i tidsplanen. Belastningsprøve Under svartidstest skal systemet være udsat for en baggrundsbelastning. Normalt vil man anvende en belastningsgenerator (et program der virker som et stort antal samtidige brugere). I værste fald kan man blive nødt til at udkommandere et større antal brugere, som udfører specificerede opgaver i et bestemt tempo. Dette kan vise sig at være en større opgave, som i givet fald skal indregnes i tidsplanen. Navngivning En lille ting som at systemet skal have et fængende navn, kan vise sig at blive vigtigt i udrulningsfasen. Folk har lettere ved at omfatte et nyt system med sympati, hvis det har et godt navn. Fænomenet hedder branding, dvs. vi skal skabe et lille varemærke omkring det nye system. Der er mange måder at navngive et nyt system på, f.eks.: Akronymnavne, dvs. forkortelser som kan udtales AMANDA, VUE, FLOP, FLØS, KAOS Universnavne hvor navnene tages fra f.eks. et bog- eller filmunivers Benny, Egon, Pippi, Gandalf Pigenavne Maria, Esmeralda Ordbogsnavne, hvor navnet findes ved tilfældigt opslag i en ordbog Funktionsnavne EPJ-projektet, Journal-projektet Effektvurdering Når større systemer tages i brug vil det være relevant efterfølgende at måle om de har haft den ønskede effekt at lave en effektvurdering. Inden udrulningen skal vi derfor sørge for at produktet kan effektvurderes til sin tid. Det kan f.eks. dreje sig om at lave målinger inden systemet rulles ud, så man efterfølgende har noget at sammenligne med. Og måske også sørge for at systemet har indbygget mulighed for at måle på sin egen brug (dette kaldes instrumentering) by Stephen Biering-Sørensen Side 2 af 9

3 Interessenterne Mange af de problemer der opstår under udrulning af it-systemer, kan føres tilbage til projektets interessenter. Grupper der ikke er blevet taget tilstrækkeligt i ed, grupper der ikke har fået tilstrækkelig og rettidig uddannelse, grupper der obstruerer indførelsen osv. Disse problemer vil vi kigge på nu. Interessenterne i udrulningsprocessen er f.eks.: Sponsoren som betaler systemet. Leverandøren som har udviklet det nye system. Brugerne som skal arbejde med det nye system. Superbrugerne som skal hjælpe brugerne. Underviserne som skal oplære de nye brugere. Driftsorganisationen som skal sikre at systemet kører problemfrit. Supportorganisationen som skal hjælpe brugere og superbrugere med problemer. Konsulenterne som kan varetage forskellige tekniske opgaver. ERFA-fora i virksomheden som skal sikre at informationer, erfaringer, tips og tricks spredes rundt. Faglige organisationer og interesseorganisationer hvis medlemmer bliver påvirket af det nye system. Ambassadører til fremme af good will for det nye system. Pressen som lurer i baggrunden og nok skal være på pletten hvis der opstår problemer under udrulningen. Bemærk i øvrigt her en anden lille sproglig spidsfindighed: brugerne er i it-verdenen synonym med dem der skal betjene it-systemet. Flere steder i den offentlige sprogbrug er det synonymt med borgerne, dvs. dem der bruger det offentliges tilbud (specielt i den sociale sektor). Sponsoren skal helst være fra forretningssiden. Ellers kan det nye system let blive noget it-afdelingen presser ned over hovedet på folk. Interessenterne skal have tid Det er ikke nok at udpege de personer der skal deltage i projektet vi skal også være sikre på at de faktisk har den fornødne tid, så de ikke undervejs skal passe to jobs på én gang og dermed druknes i deres normale arbejde. Det kan f.eks. klares ved at ansætte vikarer i projektperioden, og dermed frikøbe projektdeltagerne. Det kan dog være en kostbar sag, så det er ikke altid det kan ske uden sværdslag. Her må projektlederen imidlertid være standhaftig et projekt hvor resurserne har for mange andre opgaver, risikerer for let at komme i vanskeligheder. Hvis projektdeltagerne får orlov fra deres normale arbejde, skal der også tages stilling til hvad der skal ske når projektet er afsluttet. Ellers vil mange af de gode medarbejdere måske forlade stedet, fordi de ikke kan se en fremtid. At indføre forandringer Det nye system kan introducere forandringer på mange områder, f.eks.: Nye forretningsprocesser Nyt udstyr 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 3 af 9

4 Nye arbejdsfunktioner Nye måder at udføre eksisterende arbejdsfunktioner på Ny organisation, nye roller, nye ansvarsområder Nye kompetencebehov Nye kolleger og nye chefer Det er en gammel sandhed at indførelse af nye ting er svært: Intet er sværere at planlægge, mere tvivlsomt i sin succes eller vanskeligere at styre, end det at skabe et nyt system. For man får alle de til fjender som vil profitere ved at bevare det gamle system, og kun lunken støtte fra dem som vil vinde ved det nye. Fra Fyrsten af Machiavelli, 1513 Derfor skal vi dels være meget bevidste om de forandringer som systemet medfører og den modstand hos de kommende brugere dette kan give, dels forsøge at håndtere eventuel modstand bedst muligt. Hvis datakonvertering er vigtig, så er personkonvertering mindst lige så vigtig! Først og fremmest skal vi tage modstanden hos de kommende brugere som et udtryk for en reel frygt. De kan måske være bange for at de: ikke er i stand til at lære at bruge det nye system ikke kan løse deres arbejdsopgaver så godt og hurtigt som de plejer mister status i hierarkiet mister deres arbejde på grund af rationalisering Alt sammen noget som skal tages meget alvorligt. Det er ikke sjovt for en dygtig medarbejder pludselig at skulle igennem en omstillingsproces, hvor vedkommende kan risikere at miste status eller i sidste ende at miste sit job. Der kan også være tale om decideret uvilje. F.eks. uvilje mod: de personer (eller organisatoriske enheder) som står for forandringen. Hvem er nu de som kommer her og fortæller os hvad vi skal gøre? det nye system det nuværende er bedre. Er det måske ikke godt nok som vi plejer at gøre? Og virker det nye system overhovedet? at lære noget nyt at skifte arbejdsopgaver at lære at samarbejde med nye kolleger at slippe de gamle kolleger at skifte fysisk arbejdssted at få nye arbejdstider osv. Alt sammen drejer det sig om at ændre indgroede vaner, og det er der mange der er kede af. Uviljen kan også skyldes NIH-syndromet ( Not Invented Here det er ikke noget vi har fundet på). Det ses ofte når to organisationer (f.eks. to kommuner) sammenlægges og den ene organisation skal 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 4 af 9

5 have indført den anden organisations systemer. Eller når man skal samarbejde med nogen som bor geografisk adskilt fra en selv. Men husk at vi ikke bare skal takle alle de oplevede trusler, vi skal også sætte fokus på de (forhåbentlig) mange muligheder det nye system giver os. Incitamenter Uvilje kan være en ganske naturlig reaktion for mange mennesker. Når man har været vant til at tingene kører godt, så gider man ikke skulle til at ændre på status quo. Her kræves derfor både gode forklaringer og måske oven i købet lidt ekstra incitamenter. Incitamenter kan være i form af: højere status, evt. finere titel mere ansvar mere prestigebetonede arbejdsopgaver frynsegoder løntillæg osv. Man taler her om WIIFM (What s In It For Me) altså hvad får den enkelte medarbejder ud af det her? Det kan være en meget nyttig øvelse at stille WIIFM-spørgsmålet, når man skal have folk med på ideen. Kommunikationsplan Udrulningsprojektet skal lige som alle andre projekter have en kommunikationsplan. I en sådan tager man populært sagt stilling til spørgsmålene: Hvem? Hvad? Hvor? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Altså: Hvilke interessenter skal der kommunikeres med? Hvem skal overbringe hvilke budskaber? Topledelsen, linjechefen, projektlederen? Hvad skal der kommunikeres om? Hvilke medier skal der benyttes (nyhedsbreve, infomøder, intranet, telefon, video, personlig osv.)? Hvad vil vi opnå med kommunikationen? Hvordan skal der kommunikeres (envejs- eller flervejskommunikation)? Hvornår skal der kommunikeres (ved bestemte lejligheder eller med en bestemt frekvens)? Frygt skyldes ofte manglende kendskab. Husk derfor også at informere om hvad der ikke ændres. Et lille rygte kan hurtigt få pisket en stemning op (og en lille fjer kan blive til fem høns, og en storm kan starte i et glas vand og...) Så den rettidige og korrekte information er vigtig for at få manet eventuelle rygter i jorden. Man plejer at sige at chefer hader overraskelser - det gælder også medarbejdere! De skal holdes løbende informeret om alt hvad der foregår, og de skal have reel mulighed for at gøre indsigelse undervejs. Husk også at ting ofte skal siges mange gange. Selv om du kan huske at det har du da sagt, så er det ikke sikkert at folk lige kan huske det. Gentagelse fremmer hukommelsen. Meningsdannerne 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 5 af 9

6 Mange grupper har en eller flere personer som gruppen ser op til og lytter efter. Disse såkaldte meningsdannere er det særdeles vigtigt at få med fra starten. Hvis de er overbeviste om det nye systems fortræffeligheder, vil det blive meget lettere at få eventuelle tvivlere med. Mennesket er et flokdyr, og de fleste kan overbevises af en stærk personlighed. De kan aktivt bruges som ambassadører for projektet. De usynlige Sørg også for at de usynlige interessenter får et talerør. Enten direkte ved at du eller andre opsøger dem jævnligt, eller ved at de inviteres til at deltage i relevante fora og modtager relevante informationer. Mange mennesker har det skidt med at udtrykke deres mening i større forsamlinger, så der skal være en mulighed for at få opsamlet deres (ofte værdifulde) informationer. Det kan f.eks. ske via spørgeskemaer eller personlige interviews. Uddannelse Det kan være et projekt i sig selv at få uddannet brugerne til at kunne betjene det nye system. Der skal derfor laves en uddannelsesplan tidligt i forløbet. Dette vil også medvirke til at skabe tryghed - brugerne ved på forhånd at de vil få den fornødne uddannelse. Forskellige forudsætninger Der skal tages højde for at brugerne ofte har forskellige forudsætninger. Nogle skal måske starte med mere generelle it-kurser (f.eks. gennem erhvervelse af et pc-kørekort). Ofte er det en forudsætning for betjeningen af det nye system at man dels kan betjene en pc, dels kender det anvendte styresystem og det anvendte kontorprogrammel. Forskellige læringsstrategier Folk lærer nye ting på forskellige måder. Nogle vil helst have de overordnede linjer, teorien og de mentale modeller på plads først. Andre vil helst have det forklaret af andre og prøve det i praksis samtidig med at de lærer det. Nogle lærer bedst i grupper sammen med andre. Og nogle vil helst have mulighed for at kunne læse stoffet selv og reflektere over det i enrum. Sørg derfor for at undervisningen er tilrettelagt så folks forskellige læringsstrategier kan udnyttes. JIT Just-In-Time Brugerne skal uddannes på det rigtige tidspunkt i forhold til ibrugtagningen. Sker det for tidligt er de dels ikke altid tilstrækkeligt motiverede, dels når de at glemme for meget inden de skal bruge det. Sker det for sent, opstår der utilfredshed fordi de ikke føler sig klædt godt nok på til opgaven. Men der skal stadig afsættes den fornødne tid til oplæringen. Uddannelsen skal også være relevant i forhold til den enkelte bruger. Typisk vil hver jobfunktion have sin egen måde at anvende systemet på. Derfor skal alle brugere ikke nødvendigvis kende alle hjørner i systemet. De skal have en overordnet mental model for hvad systemet kan, og så skal de kende deres egne funktioner grundigt. Endelig er det en god ide at gøre brugerne selvhjulpne i forhold til ukendte opgaver. Det vil typisk sige at gøre dem fortrolige med selv at anvende systemets hjælpefunktioner (som forhåbentlig findes). Selvfølgelig kan brugerne kontakte deres respektive superbrugere eller supportorganisationen, men det er lettest, billigst og mest tilfredsstillende hvis de kan løse opgaverne selv by Stephen Biering-Sørensen Side 6 af 9

7 Hvis der skal uddannes mange mennesker, laves et "train-the-trainer"-forløb. Her starter man med at uddanne lærerkræfterne som så senere uddanner de mange brugere. Endelig kan det være en god ide med en efterfølgende brush-up, når systemet har været i brug noget tid. Lad en superbruger (eller en af underviserne) komme rundt til hver enkelt bruger for at sikre at de bruger systemet optimalt. Processen For at alle kan skabe og bevare et overblik over hele udrulningsprocessen, kan det være en ide at lave en egentlig drejebog for hvad der skal ske hvornår. Ibrugtagningsstrategi Når det nye system skal indføres, er der flere strategier at vælge mellem: Big Bang, dvs. hele systemet tages i brug på én gang i hele organisationen. Bitte bidder. Systemet indføres trinvist i mindre bidder. Big Bang Mange it-systemer er kommet i vanskeligheder fordi man har valgt en Big Bang-strategi i en situation hvor enten systemet, organisationen eller brugerne ikke var klar. Vælger man Big Bang skal en række forudsætninger være opfyldt: Systemet skal være uden kendte fejl. Det kan f.eks. være tilfældet hvis der er tale om en hyldevare som har været i dokumenteret problemfri drift i lignende organisationer. Er der tale om et skræddersyet system, skal man have testet det hysterisk grundigt før Big Bang kan anbefales. Organisationen skal være klar, dvs. alle arbejdsgange skal passe med systemet. Brugerne skal være klar, dvs. eventuel uddannelse i brug af det nye system skal være gennemført inden for kort tid før ibrugtagningen. Supportorganisationen skal være klar, dvs. der skal være resurser klar til at hjælpe brugerne med de eventuelle problemer der måtte opstå i den første hektiske fase. Pilotinstallationen skal køre problemfrit. I en pilotinstallation starter vi med at teste systemet i en afgrænset enhed som samtidig er med på at være prøvekaniner med de ulemper der kan følge med denne status. Desværre ses det jævnligt at disse forudsætninger ikke er opfyldt og så er der risiko for at udrulningen går galt. Grunden er oftest at man anser det for at være for besværligt (og dermed dyrt) at lave en trinvis indførelse. Det kan være reelt nok, men skal selvfølgelig vejes op mod alternativet: en problemfyldt indkøring. Trinvis indførelse Der er flere måder at lave trinene på i den trinvise indførelse: én organisatorisk enhed (f.eks. en afdeling) ad gangen én fysisk enhed (lokation) ad gangen én funktionel enhed (funktionskompleks i systemet) ad gangen én brugertype ad gangen. Der kan også ses kombinationer af disse, f.eks. startes med at indføre bestemte funktioner i nogle få afdelinger, og med en enkelt brugertype by Stephen Biering-Sørensen Side 7 af 9

8 Ved meget store udrulningsprojekter med flere tusinde brugere, kan det være nødvendigt at opdele udrulningen i flere blokke, typisk af nogle måneders længde. Dette vil ganske vist forsinke den samlede ibrugtagning, men man opnår at de personer som forestår udrulningen (og specielt uddannelsen) kan genbruges. Supportorganisationen Inden udrulningen påbegyndes skal der etableres en supportorganisation som kan hjælpe de nye brugere (eller deres respektive superbrugere) med de mere tricky spørgsmål undervejs. På godt dansk kaldes den også en help desk. Den skal være bemandet inden for normal arbejdstid, måske med ekstra personale i spidsbelastningsperioderne (typisk ved arbejdstids begyndelse). Spørgsmålene til help desken bør opsamles og analyseres, så eventuelle gengangere (FAQ Frequently Asked Questions) kan fødes tilbage til instruktører, superbrugere, andre help desk-folk - og eventuelt udviklere. De bør desuden opsamles i en liste på intranettet. Events Undervejs i forløbet kan planlægges forskellige seminarer, stormøder, events og lignende: kick-off-seminar hvor hele udrulningsprojektet sættes i gang og hvor alle deltager store-estimeringsdag hvor alle arbejdsopgaver estimeres midtvejsseminar hvor projektets resultater indtil nu drøftes evalueringsdag hvor vi sætter ord på hvad vi lærte i projektet fejring hvor vi fejrer at projektet er slut Disse begivenheder i projektet er også vigtige af hensyn til sammenholdet i projektgruppen. Vi kender det fra når vi bygger et hus. Der er også en række vigtige milepæle undervejs: første spadestik, grundstensnedlæggelse, rejsegilde, housewarming osv. Vi skal ikke forsømme en god lejlighed til at holde en lille fest. Opfølgning Efter implementeringen skal der følges op og afsluttende laves en effektvurdering. Gav implementeringen af det nye system den gevinst der var stillet i udsigt? Her kan man f.eks. lave en opfølgende spørgeskemaundersøgelse eller interview-runde blandt brugere og andre interessenter. Sørg derfor for at der findes et feedback-system. så folk kan slippe af med deres gode ideer og deres forslag til rettelser by Stephen Biering-Sørensen Side 8 af 9

9 Konklusion Sammenfattende skal vi have fokus på: Opstilling af klare succeskriterier så alle ved hvad projektet går ud på Fokus på detaljerne så vi ikke glemmer noget i skyndingen Etablering af styregruppe som kan tage de overordnede beslutninger Etablering af følgegruppe som kan give gode råd og feedback undervejs Udarbejdelse af kommunikationsplan Udvælgelse af deltagere så vi får de rigtige med Uddannelse på den rigtige måde i de rigtige mængder til de rigtige persone Kommunikation. Hele tiden. Og så igen. Om forfatteren Stephen Biering-Sørensen er uddannet som datalog (fra 1977) og underviser og rådgiver i projektledelse. Han er ansat som chefkonsulent hos Teknologisk Institut Informatik og er tidligere formand for DANSK ITs Fagråd for systemudvikling. Denne artikel gengiver forfatterens indlæg på Seminarer.dks projektlederkonference 31. oktober Dele af indlægget er fra forfatterens bog Praktisk it-projektledelse, udgivet på forlaget Samfundslitteratur, Se mere på bogens hjemmeside: Kontaktinfo: Stephen Biering-Sørensen Teknologisk Institut Informatik Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C. Tlf: Web: www. teknologisk.dk/pip 2005 by Stephen Biering-Sørensen Side 9 af 9

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Allan P. Kjær, Ph.D. (E), senior specialist IT og automation, COWI A/S Der er mange måder at planlægge og gennemføre et industrielt

Læs mere

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup Ny leder - de første 100 dage Taler Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A 1 15 års reel ledererfaring Hvem er Jeg? Ledertræner siden 2009 Erhvervspsykolog 2 I dag ser vi på de første 100 dage Fokus er på:

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016 Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer Idrætscenter Vendsyssel 9. marts 2016 fredag den 11. marts 2016 www.dahltjerrild.dk 1 Dahl & Tjerrild arbejder inden for områderne: Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Implementering af IT velkommen. 23. september 2015 Katrine Gorrissen

Implementering af IT velkommen. 23. september 2015 Katrine Gorrissen Implementering af IT velkommen 23. september 2015 Katrine Gorrissen Status 59% af de kontraktansvarlige i større danske virksomheder oplever, at it-projekter kører helt af sporet og ender i juridisk tvist

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

SAPA projektorganisering - kom godt i gang

SAPA projektorganisering - kom godt i gang SAPA projektorganisering - kom godt i gang Fem gode råd Fem første steps 1. Skab overblik over alle projekter og få skabt ledelsesmæssig bevågenhed, synlighed og forankring 2. Informér om forandringer

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Styr forandring med kommunikation

Styr forandring med kommunikation Styr forandring med kommunikation Dette er et værktøj for dig som Enten står over for opgaven at skulle drive et forandringsprojekt. Eller har ansvaret for et forandringsarbejde, som allerede er i gang,

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Formålet er at vise, hvad små bygge- og anlægsvirksomheder med under 10 ansatte kan gøre for at undgå de mange tunge løft, som fører til, at kroppen bliver

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

VITAS Implementeringsguide

VITAS Implementeringsguide VITAS Implementeringsguide Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter implementeringsguidens indhold Formål og baggrund Side 3 Projektorganisation Side 4 Projekt-

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia

Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia Trafikdage på Aalborg Universitet 2007 1 Introduktion og baggrund Taledataradio-systemet blev i sin endelige

Læs mere

Erfaringsgruppe 1. Hvad kan de andre?

Erfaringsgruppe 1. Hvad kan de andre? Erfaringsgruppe 1 Hvad kan de andre? Erfaringsgruppe 1 hvad kan de andre? På det første møde skal gruppen etableres og få indblik i hinandens fagområder. Hvad laver en byggeteknisk projektleder? En boligsocial

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguides

Bilag 1: Spørgeguides Bilag 1: Spørgeguides Indeholder tre spørgeguides til tre forskellige interviews. 1. Spørgeguide til interview med Søren Skydahl (it-ansvarlig). Den 11. april 2011 i Holstebro. Åbne spørgsmål (indledende

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Skab ROBUSTE forandringer

Skab ROBUSTE forandringer Skab ROBUSTE forandringer AM:2015 9. november 14.00-15.15 På en skala fra 1-10 Tænk på en forandringsproces på arbejdspladsen, du har stået eller står i: Reflektér: I hvilken grad forstod du baggrunden

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Workshop om planlægningsfasen - opsamling

Workshop om planlægningsfasen - opsamling Workshop om planlægningsfasen - opsamling Kommunalt netværk om obligatorisk digital selvbetjening København, 3. april 2014 Tak for en god netværksdag på Islands Brygge den 3. april 2014. På de efterfølgende

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere