ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING"

Transkript

1 ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014

2 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix

3 UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse med udvidelse af fødevarerådgivningen hs Øklgisk Landsfrening, er der brug fr mere/pdateret viden. Indtil nu har ØLF haft strt fkus på, hvrdan man får mtiveret flk til at gå i gang, nu skal fkus være på at fasthlde, udvide g lette arbejdsgange/minimere besværet Øklgisk Fødevarerådgivning har fkus på udvikling af nye øklgiske prdukter, sm kan anvendes i Fdservice sektren. Rådgivningen har behv fr at vide, hvilke prdukter sm efterspørges/savnes af køkkenerne i de frskellige segmenter i Fdservice sektren Overrdnet skal ØLF kende behvet fr nye varer i Fdservice fr: ~ Nye råvarer ~ Nye frarbejdede prdukter ~ Andre emballager/størrelser/frarbejdninger ~ Tilgængeligheden af varerne (er det let nk?)

4 HOVEDKONKLUSIONER

5 HOVEDKONKLUSIONER Øklgi = mad fra bunden Det pfattes generelt sm implicit, at den fulde eller delvise mlægning til øklgi betyder, at maden skal laves fra bunden undtagelser herfra gøres ud fra et tids-/ressurceperspektiv (bemanding/øknmi) De øklgiske råvareprdukter pleves at findes i strt mfang på markedet g behvet fr helt nye prdukter er derfr relativt begrænset blandt køkkener med sølv- eller guldspisemærket Køkkenernes præmisser er frskellige g dermed gså behvet fr de øklgiske prdukter Således er nye øklgiske halvfabrikata-prdukter primært efterspurgt af de ffentlige mdtagekøkkener, der ikke selv kan/må håndtere madprduktin fra bunden I øvrige ffentlige køkkener bunder behvet snarere i manglende tilgængelighed af visse øklgiske prdukter samt fr høje priser (især på kød) qua de indgåede indkøbsaftaler I de private kantiner g café/restaurant-segmentet mhandler efterspørgslen især større diversitet g mere/bedre dansk øklgi hs grssisterne (især frugt/grønt) Generelt behv fr mere viden g inspiratin til arbejdet med øklgi De ffentlige køkkener samt kantinerne mangler fte grundlæggende viden m g inspiratin til, hvrdan de kan kmme helt i mål med mlægningen uuddannet persnale g mangelfulde lkalefrhld er fte en frhindring fr partering/udnyttelse af kød fra bunden, hvrfr kødbudgettet bliver svært at hlde på et acceptabelt niveau Fr café-/restauratins-segmentet er udfrdringen derimd i højere grad den tidskrævende identifikatin af g dialg med leverandører samt markedsføring verfr kunderne

6 KØKKENERNE Adfærd g hldning

7 TILGANG TIL ØKOLOGIEN Køkkenerne er grundlæggende karakteriseret ved at have en grundlæggende lyst g evne til at arbejde med råvarer fra bunden (pfattes gså sm en nødvendighed, hvis de høje økprcenter skal hldes) Den øklgiske prduktin hænger tydeligvis bedst sammen fr køkkener, der frstår (g accepterer) at tage udgangspunkt i de råvarer, der er til rådighed g sm har den faglige ekspertise, evnen til at imprvisere samt de rette køkkenfrhld Samtidig gør de høje krav til sølv- g guldspisemærket det nødvendigt at tænke taktisk g priritere øklgi vs. knventinelt, hvr det bedst kan betale sig pris vs. vægt er således fte styrende fr valg/fravalg. Jeg tænkte ikke øklgi fra starten, men mere at jeg ville lave nget, der var ærligt. Jeg ville kmme alt det dårlige, der var, til livs (kk, kantine sølvmærke) Jeg laver alt selv fra bunden frdi jeg kan, g frdi det smager bedre g ellers gså ville blive fr dyrt. Men jeg har intet imd færdigretter, hvis bare det SMAGER gdt! (kk, café guldmærke) Det er nget pjat, at det er dyrere at arbejde med øklgi det handler m at tænke anderledes g ikke være bange fr at imprvisere! (køkkenleder, ff døgninstitutin - sølvmærke)

8 MAD LAVET FRA BUNDEN

9 PRIORITERING AF ØKOLOGI VS KONVENTIONELT Kategrier hvr øklgi pririteres Kategrier hvr øklgi nedpririteres Køkkener med guldmærke har det dilemma, at de i frbindelse med certificeringen i ngle tilfælde må tilfredsstille spisemærkekravene snarere end deres egne standarder g ønsker fx: ~ Skifte gde øk leverandører ud pga. prducentens manglende øk certificering/ventetid på denne ~ Undlade at bruge prdukter sm vilde urter, bær g variatin af fisk (tun er særlig efterspurgt i cafésegmentet) Køkkener med sølvmærke fretager flere pririteringer af øklgi vs knventinelt fx: ~ Kød nedpririteres ftest sm det første, da kategrien har den umiddelbart plevede største besparelse ~ Pænt udseende ver øk-relaterede parametre

10 PRIORITERINGS- STRATEGIER Knventinelt dansk pririteres fte ver udenlandsk øklgi ~ Således hersker der en verbevisning m, at dansk knventinel frugt g grønt er mindre sprøjtet end det meste udenlandske øklgi (især fra Hlland/Spanien) Samtidig ses en tendens til at j mere frarbejdet en råvare er j mindre betydning tillægges øklgien (afspejler grundhldningen m, at øklgi pleves at være = mad fra bunden) Øklgisk Knventinelt ~ Fx friske æg pasteuriserede æg ~ Fx friske krydderurter tørrede krydderier

11 LOKALITET OG NÆRHED Pririteringen af øklgiske vs knventinelle varer er fte funderet i et nærhedsprincip m at j mere lkalt dest bedre Særligt café-/restauratins-segmentet tillægger prindelse g lkalitet (sprbarhed) str vigtighed, idet det er væsentligt, at de ver fr deres kunder kan frtælle en mere nuanceret histrie m de anvendte råvarer ~ Der er en faglig stlthed frbundet med at kunne frtælle, at der ikke bare anvendes danske gulerødder, men at det er fx gulerødder fra Kiselgården i Ugerløse ~ Prdukterne behøver dg ikke nødvendigvis at være danske, men kan gså være eksempelvis en særlig tscansk skinke

12 LEVERANDØRER De privatejede køkkener er generelt mere tilfredse med deres leverandører end de ffentlige køkkener, sm er underlagt indkøbsaftaler ~ Aftalerne pleves at være blevet lidt bedre, men køkkenerne føler frtsat ikke, at de inddrages nk i hele prcessen, men alligevel i sidste ende skal stå fr skud Til gengæld plever de private køkkener at de bruger meget tid på research g dialg Leveringssikkerheden halter flere steder - knventinelle varer leveres sm erstatningsvarer med/uden frvarsel ~ Ngle køkkener sender knsekvent erstatningsvarer retur, men især de stre køkkener er tvunget til at acceptere knventinelle erstatningsvarer, hvis de skal kunne hlde deres menuplaner

13 ALTERNATIVE LØSNINGER TIL GROSSISTER (Gælder kun fr private køkkener kantiner g café/restaurant) Indgå direkte aftaler med prducenter ~ Tidskrævende dialg fr små steder, bruger fte søndage på gårdbesøg ~ Fungerer bedst sm decideret frretningsmdel i kædesammenhæng/str prduktin Dyrke egne krydderurter (supplement) Indkøb i de lkale supermarkeder ~ Nemmere, hurtigere g kster det samme eller er billigere end grssisterne Indkøb i udlandet (grssister, prducenter) ~ Tyskland (bageprdukter, bær, emballager) ~ Italien (grøntsager, kød)

14 EMBALLAGE Overemballering er et irritatinsmment g pleves ikke at være i gd tråd med den øklgiske tankegang Enkeltindpakkede øklgiske grøntsager sm fx agurker, kål g brccli ses fte g er ekstra ressurcekrævende fr køkkenerne ~ Der er frståelse fr at enkeltindpakning sikrer bedre hldbarhed, men fte anvender køkkenerne stre mængder med dag-til-dag levering, hvr enkeltindpakningen pleves unødvendig Når der er tale m større mængder frugt g grønt fretrækkes det, at hele papkassen eventuelt pakkes ind i plastic (hvis nødvendigt fr hldbarheden) eller at der anvendes net frem fr plasticsække, hvr prdukterne ikke kan ånde

15 UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR ØKOLOGIEN Køkkenernes behv g ønsker

16 UDVIKLINGSPOTENTIALER Infrmatin Selvm køkkener med sølv- g guldmærke har rigtig gdt fat i øklgien g i høj grad er selvdrevne, så er der stadig en del mråder med ptentiale fr støttende udvikling, herunder generel inspiratin g frtsat læring m øklgiens muligheder ~ Fr de ffentlige prduktinskøkkener handler det specifikt m udvikling/udvidelse af indkøbsaftalerne (plever lav frsyningssikkerhed/fr lille udbud) ~ Fr de ffentlige mdtagekøkkener mhandler behvet øget tilgængelighed af halvfabrikata samt budgetter, der kan rumme en sådan mdel ~ Kantinerne savner især specifikke bake-ff prdukter samt især de mindre steder: øget leveringssikkerhed g højere varekvalitet ~ Café/restaurant har især behv fr bedre verblik g nemmere dialg med lkale prducenter samt hjælp til at hlde fkus på markedsføring Prdukt udvikling Uddannelse/ inspiratin Alle køkken-segmenter savner decideret udvikling af visse øklgiske prdukter (se versigt side 23) ~ Behvene er både frankret i knkrete huller i markedet, fastlåsning i indkøbsaftaler g måske i enkelte tilfælde manglende viden m eksistensen af de efterspurgte prdukter (jfr. at det er meget tidskrævende fr køkkenerne at lave grundig research på alle kategrier g prdukter) Bedre prdukttilgængelighed Bedre øknmi på kød

17 MERE INFORMATION Generelt ønskes gerne infrmatin m danske leverandører (prducenter, grssister) Øklgiens sæsnbetnede karakter kræver gd prduktindsigt g timing, så alle sæsnprdukter kan udnyttes fuldt ud g selvm køkkenerne er vant til at arbejde efter sæsn, så savner de alligevel infrmatin m: ~ Aktuelle sæsnvarer g deres tilgængelighed hs egne leverandører eller på markedet generelt (så de bedre kan planlægge prduktinen herefter) ~ Frskellige tilgængelige srter g disses særlige anvendelsesmuligheder (fx æbler, kartfler) Køkkenerne er psitive verfr at mdtage målrettede mailpdateringer fra leverandører/grssister g Øklgisk Landsfrening ~ Fx Nu er det tid til at sylte rødbeder køb her!

18 UDDANNELSE OG INSPIRATION Generelt er der str interesse g nysgerrighed ver fr infrmatin g alle særlige tiltag, der kan løfte den øklgiske prduktin i psitiv retning udfrdringen fr køkkenerne er, at de ftest ikke har tid til at være særlig psøgende selv g derfr kan vanetænkning ngen gange tage ver Undersøgelsen identificerer således et behv fr frtsat inspiratin g uddannelse i den øklgiske mlægning ~ Uddannelse i partering af kød ~ Knkrete mdeller til udskæring g ptimal anvendelse af disse, således at intet går til spilde (Københavns Madhus har pstillet mdeller, men der er brug fr flere) ~ Tips til hvrdan man kan få kødet til at strække længere ( serveringspsyklgi fx strimler frem fr bøffer, fadenes størrelse g placering på buffeten) ~ Inspiratin til fuld anvendelse af grøntsager (skræller, stkke mv.) Lækre, nemme mellemmåltider g snacks ~ Især efterspurgt i mdtagekøkkener (kræver minimum frberedelse)

19 KØD GIVER ØKONOMISKE UDFORDRINGER PÅ BUDGETTET Flere har vist at det kan lade sig gøre med mlægning af kødet g frtsat uddannelse er bestemt en vigtig løftestang ~ Køkkenerne skal gså lære, at brugen af øklgisk kød kræver mere imprvisatin ngle køkkener har lært at indstille sig på, at de kan pnå bedre priser ved at tage udgangspunkt i, hvilke prdukter grssisterne skal have skudt af (ikke muligt fr strkøkkener med høj planlægningsgrad/faste menuplaner, fx hspitaler) Pris-barrieren er dg så høj g rdfæstet, at uddannelse alene ikke er nk, hvis selv sølvmærkekøkkener skal blive mere psitivt indstillede verfr mere systematisk anvendelse af øklgisk kød Især fjerkræ er prismæssigt utilnærmeligt g det er et meget strt behv g ønske i alle køkken-segmenter, at priserne i det mindste kmmer ned på niveau med andet øk kød Det er meget svært at retfærdiggøre g sælge fjerkræ videre til de priser g kylling er ikke festmad!

20 TILGÆNGELIGHEDEN KAN OPTIMERES Reduceret emballering Øklgien kan g bør gøres mere tilgængelig fr køkkenerne via en række mindre g større tiltag, der udspringer af køkkenernes udtrykte behv: ~ Reduceret varemballering tidsbesparende, ptin på valgmuligheder ved bestilling ønskes ~ Mulighed fr at bestille mindre varepartier undgå pladskrævende lager g spild, hvis behvet er begrænset ~ Danske prducenter mere synlige nærhedsprincippet i fkus, tidsbesparende hvis bedre verblik g systematisering af dialgen, evt. via paraplyrganisatin g jævnlige messer med prduktpræsentatiner ~ Bedre frsyningssikkerhed undgå ufrivillig brug af knventinelle varer via bedre kmmunikatin, krtere leveringsfrister samt større diversitet i varesrtimentet ~ Mere fleksible indkøbsaftaler de ffentlige køkkener ønsker større fleksibilitet, således at alle øklgiske varer kan skaffes samt de pnår bedre adgang til danske prdukter Mere fleksible indkøbsaftaler Bedre frsyningssikkerhed Øklgi Mulighed fr at bestille mindre varepartier Danske prducenter mere fkus g synlighed

21 PRODUKTUDVIKLING Alle køkkener kan nævne øklgiske prdukter de savner g sm enten slet ikke findes på markedet eller ikke kan skaffes hs de benyttede grssister Brun farin findes kun i en ringe lignende udgave, der smager af lakrids Ristede løg kan kun købes i detailhandlen i fr små bøtter (dyrt) Mere øklgisk fisk g frmidling af, at vildtfanget fisk accepteres i økregnskabet De ffentlige køkkener har mest mfattende ønsker g nget tyder på, at de udækkede behv i ngen grad må tilskrives indkøbsaftalernes begrænsninger Mascarpne findes kun i knventinel udgave g i fr små bøtter Øklgisk mascarpne skal hentes direkte fra Italien Bæredygtige g hldbare emballager til take-away bestillinger (skal hentes i Tyskland pt) Diverse tørvarer - krydderier, bageprdukter, husblas, kulør Frugt g grønt - mere dansk, større diversitet

22 ØKO PRODUKTBEHOV Offentlige mdtagekøkkener Offentlige køkkener (syge/pleje) Kantiner Café/restaurant Nye prdukter (evt. ikke tilgængelige pga. indkøbsaftaler) Butterdej, frårsruller Bag-selv blandinger Færdigkager (inkl. hnningkage) Større udbud af grft franskbrød g bller Fiskefrikadeller/-filletter Ernæringsdrikke Større variatin i frugtgrød Større diversitet af bær Friske g frsne danske bærtyper: slbær, rabarber, stikkelsbær, ribs Henkgte: pærer, fersken, ananas Pålægspølser i større størrelser Tvebakker, kammerjunkere Kransekage-/pistaciemasse Små frstærter Asparges (primært hvide, dåse) Bedre lier (rapslie fra Hørkram smager af fisk) Bake-ff rugbrød + grve fuldkrnssandwich-bller Pølser til pølsehrn, 25 gr. (samme smagstype sm knventinelt) Radicchi g radiser Flere æblesrter Frårsrulledej, fiskesvs Tørrede krydderiblandinger, bukkehrnsfrø Syltede hvidløg/pepperfrugt Havtrn, arniabær Take-away emballager (bæredygtige, mere hldbare end bambus) Frst æbler, blmmer (både/tern) til kager Tarteletter, smeltest (reje/skinke/champignn) Mascarpne Mrgenbrød (rundstykker/wienerbrød - spandauere, snegle, tebirkes mv.) frst bake-ff Øvrige ønsker/ behv Friske krydderurter (andet end persille, bedre priser), ristede løg, brun farin,, husblas, kulør, syltevarer (surt/sødt) bedre smag ift. knventinelt + mulighed fr større mængder (nu kun ret små glas) Billigere halvfabrikata (er fr dyrt, men nødvendigt fr mdtagekøkken) Billigere kødpålæg (andet end leverpstej, kødpølse) Mulighed fr at bestille små mængder (færre styk) Bedre/mere fleksible indkøbsaftaler Højere leveringssikkerhed Mere/bedre inf fra kmmunalt indkøbskntr Overblik ver specialkstprdukter Bedre kvalitet g priser på saft/juice Bedre prduktplysning m prteinindhld (fx mel) Viden m accept i økregnskab af vildtfanget fisk Billigere kød (især fjerkræ kylling; økfisk), mere fkus på/udbud af danske varer Accept i økregnskab af vilde urter g viden m regler fr vildtfanget fisk Hjælp til at identificere prducenter + øk PR verfr kunderne

23 MARKEDSFØRING Øklgien lever fte en stille eksistens bag scenen i kantiner g de ffentlige køkkener Synligheden fr slutbrugeren tyder på at være ret begrænset køkkenerne har ikke tiden, ressurcerne eller inspiratinen til at gøre rammerne mere eksplicit øklgiske Der er åbenhed ver fr hjælp til markedsføring fra Øklgisk Landsfrening både via materialer g persnlige plæg ude i køkkenerne (både persnale g slutbrugere, primært kantiner)

24 OPSUMMERING Øklgiens udviklingsptentialer

25 UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR ØKOLOGIEN Køkkener med sølv- g guldspisemærket laver i høj grad mad fra bunden g selvm markedet fr øklgiske råvarer i ngen grad synes mættet g halvfabrikata efterspørges i begrænset mfang, så er der frsat behv fr at udvikle øklgien i Fdservice ved at hlde fkus på en række mråder: ~ Infrmatin m danske prducenter/leverandører, sæsnvarer g srter ~ Inspiratin g uddannelse til at frtsætte arbejdet med den øklgiske prduktin (særligt fkus på kød, så den øklgiske rejse ikke stpper ved sølvmærket) ~ Bedre tilgængelighed (indkøbsaftaler, priser, danske varer, diversitet i srtiment, frsyningssikkerhed) ~ Frsøge at imødekmme udækkede prduktbehv via prduktudvikling g/eller identifikatin af eksisterende prducenter ~ Markedsføring/PR af øklgi ver fr alle niveauer af interessenter (de gde frtællinger, materialer, undervisning/fredrag)

26 APPENDIX Deltagerversigt g metde

27 METODE OG DELTAGEROVERSIGT INTERVIEW ER GENNEMFØRT I PERIODEN 18. AUGUST 30. SEPTEMBER 2014 AF MARIE-LOUISE FANGEL F2F interview (enkelt-/du eller fkusgruppeinterview) Offentlig syge-/pleje Kantine Café/restaurant 5 plejecentre (Kbh g megn) 1 privat finanssektr (Kbh) 1 gymnasium (Fyn) 1 ffentlig frvaltning (Kbh) 1 café (Sjælland) 1 restaurant (Kbh) Telefn interview (mail) 1 plejecenter (Kbh) 1 døgninstitutin (Jylland) 1 reginshspital (Jylland) 2 mdtagekøkkener (Kbh) 1 kantinekæde (hele DK) 1 kursuscenter (Fyn) 1 efterskle (Jylland) 1 café (Århus) 1 café (Sjælland) 1 restaurant (Kbh) Antal interview pers

28

29 Undersøgelsen er gennemført af: Marie-Luise Fangel Business facilitatr

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere Midtvejsevaluering af Brug fr alle unge 15. juni 2010 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Sammenfatning g knklusiner 1 2. Ernst & Yung s metde til løsning af evalueringspgaven

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk

En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Thrupstrand Kystfiskerlaug Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere