ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING"

Transkript

1 ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014

2 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix

3 UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse med udvidelse af fødevarerådgivningen hs Øklgisk Landsfrening, er der brug fr mere/pdateret viden. Indtil nu har ØLF haft strt fkus på, hvrdan man får mtiveret flk til at gå i gang, nu skal fkus være på at fasthlde, udvide g lette arbejdsgange/minimere besværet Øklgisk Fødevarerådgivning har fkus på udvikling af nye øklgiske prdukter, sm kan anvendes i Fdservice sektren. Rådgivningen har behv fr at vide, hvilke prdukter sm efterspørges/savnes af køkkenerne i de frskellige segmenter i Fdservice sektren Overrdnet skal ØLF kende behvet fr nye varer i Fdservice fr: ~ Nye råvarer ~ Nye frarbejdede prdukter ~ Andre emballager/størrelser/frarbejdninger ~ Tilgængeligheden af varerne (er det let nk?)

4 HOVEDKONKLUSIONER

5 HOVEDKONKLUSIONER Øklgi = mad fra bunden Det pfattes generelt sm implicit, at den fulde eller delvise mlægning til øklgi betyder, at maden skal laves fra bunden undtagelser herfra gøres ud fra et tids-/ressurceperspektiv (bemanding/øknmi) De øklgiske råvareprdukter pleves at findes i strt mfang på markedet g behvet fr helt nye prdukter er derfr relativt begrænset blandt køkkener med sølv- eller guldspisemærket Køkkenernes præmisser er frskellige g dermed gså behvet fr de øklgiske prdukter Således er nye øklgiske halvfabrikata-prdukter primært efterspurgt af de ffentlige mdtagekøkkener, der ikke selv kan/må håndtere madprduktin fra bunden I øvrige ffentlige køkkener bunder behvet snarere i manglende tilgængelighed af visse øklgiske prdukter samt fr høje priser (især på kød) qua de indgåede indkøbsaftaler I de private kantiner g café/restaurant-segmentet mhandler efterspørgslen især større diversitet g mere/bedre dansk øklgi hs grssisterne (især frugt/grønt) Generelt behv fr mere viden g inspiratin til arbejdet med øklgi De ffentlige køkkener samt kantinerne mangler fte grundlæggende viden m g inspiratin til, hvrdan de kan kmme helt i mål med mlægningen uuddannet persnale g mangelfulde lkalefrhld er fte en frhindring fr partering/udnyttelse af kød fra bunden, hvrfr kødbudgettet bliver svært at hlde på et acceptabelt niveau Fr café-/restauratins-segmentet er udfrdringen derimd i højere grad den tidskrævende identifikatin af g dialg med leverandører samt markedsføring verfr kunderne

6 KØKKENERNE Adfærd g hldning

7 TILGANG TIL ØKOLOGIEN Køkkenerne er grundlæggende karakteriseret ved at have en grundlæggende lyst g evne til at arbejde med råvarer fra bunden (pfattes gså sm en nødvendighed, hvis de høje økprcenter skal hldes) Den øklgiske prduktin hænger tydeligvis bedst sammen fr køkkener, der frstår (g accepterer) at tage udgangspunkt i de råvarer, der er til rådighed g sm har den faglige ekspertise, evnen til at imprvisere samt de rette køkkenfrhld Samtidig gør de høje krav til sølv- g guldspisemærket det nødvendigt at tænke taktisk g priritere øklgi vs. knventinelt, hvr det bedst kan betale sig pris vs. vægt er således fte styrende fr valg/fravalg. Jeg tænkte ikke øklgi fra starten, men mere at jeg ville lave nget, der var ærligt. Jeg ville kmme alt det dårlige, der var, til livs (kk, kantine sølvmærke) Jeg laver alt selv fra bunden frdi jeg kan, g frdi det smager bedre g ellers gså ville blive fr dyrt. Men jeg har intet imd færdigretter, hvis bare det SMAGER gdt! (kk, café guldmærke) Det er nget pjat, at det er dyrere at arbejde med øklgi det handler m at tænke anderledes g ikke være bange fr at imprvisere! (køkkenleder, ff døgninstitutin - sølvmærke)

8 MAD LAVET FRA BUNDEN

9 PRIORITERING AF ØKOLOGI VS KONVENTIONELT Kategrier hvr øklgi pririteres Kategrier hvr øklgi nedpririteres Køkkener med guldmærke har det dilemma, at de i frbindelse med certificeringen i ngle tilfælde må tilfredsstille spisemærkekravene snarere end deres egne standarder g ønsker fx: ~ Skifte gde øk leverandører ud pga. prducentens manglende øk certificering/ventetid på denne ~ Undlade at bruge prdukter sm vilde urter, bær g variatin af fisk (tun er særlig efterspurgt i cafésegmentet) Køkkener med sølvmærke fretager flere pririteringer af øklgi vs knventinelt fx: ~ Kød nedpririteres ftest sm det første, da kategrien har den umiddelbart plevede største besparelse ~ Pænt udseende ver øk-relaterede parametre

10 PRIORITERINGS- STRATEGIER Knventinelt dansk pririteres fte ver udenlandsk øklgi ~ Således hersker der en verbevisning m, at dansk knventinel frugt g grønt er mindre sprøjtet end det meste udenlandske øklgi (især fra Hlland/Spanien) Samtidig ses en tendens til at j mere frarbejdet en råvare er j mindre betydning tillægges øklgien (afspejler grundhldningen m, at øklgi pleves at være = mad fra bunden) Øklgisk Knventinelt ~ Fx friske æg pasteuriserede æg ~ Fx friske krydderurter tørrede krydderier

11 LOKALITET OG NÆRHED Pririteringen af øklgiske vs knventinelle varer er fte funderet i et nærhedsprincip m at j mere lkalt dest bedre Særligt café-/restauratins-segmentet tillægger prindelse g lkalitet (sprbarhed) str vigtighed, idet det er væsentligt, at de ver fr deres kunder kan frtælle en mere nuanceret histrie m de anvendte råvarer ~ Der er en faglig stlthed frbundet med at kunne frtælle, at der ikke bare anvendes danske gulerødder, men at det er fx gulerødder fra Kiselgården i Ugerløse ~ Prdukterne behøver dg ikke nødvendigvis at være danske, men kan gså være eksempelvis en særlig tscansk skinke

12 LEVERANDØRER De privatejede køkkener er generelt mere tilfredse med deres leverandører end de ffentlige køkkener, sm er underlagt indkøbsaftaler ~ Aftalerne pleves at være blevet lidt bedre, men køkkenerne føler frtsat ikke, at de inddrages nk i hele prcessen, men alligevel i sidste ende skal stå fr skud Til gengæld plever de private køkkener at de bruger meget tid på research g dialg Leveringssikkerheden halter flere steder - knventinelle varer leveres sm erstatningsvarer med/uden frvarsel ~ Ngle køkkener sender knsekvent erstatningsvarer retur, men især de stre køkkener er tvunget til at acceptere knventinelle erstatningsvarer, hvis de skal kunne hlde deres menuplaner

13 ALTERNATIVE LØSNINGER TIL GROSSISTER (Gælder kun fr private køkkener kantiner g café/restaurant) Indgå direkte aftaler med prducenter ~ Tidskrævende dialg fr små steder, bruger fte søndage på gårdbesøg ~ Fungerer bedst sm decideret frretningsmdel i kædesammenhæng/str prduktin Dyrke egne krydderurter (supplement) Indkøb i de lkale supermarkeder ~ Nemmere, hurtigere g kster det samme eller er billigere end grssisterne Indkøb i udlandet (grssister, prducenter) ~ Tyskland (bageprdukter, bær, emballager) ~ Italien (grøntsager, kød)

14 EMBALLAGE Overemballering er et irritatinsmment g pleves ikke at være i gd tråd med den øklgiske tankegang Enkeltindpakkede øklgiske grøntsager sm fx agurker, kål g brccli ses fte g er ekstra ressurcekrævende fr køkkenerne ~ Der er frståelse fr at enkeltindpakning sikrer bedre hldbarhed, men fte anvender køkkenerne stre mængder med dag-til-dag levering, hvr enkeltindpakningen pleves unødvendig Når der er tale m større mængder frugt g grønt fretrækkes det, at hele papkassen eventuelt pakkes ind i plastic (hvis nødvendigt fr hldbarheden) eller at der anvendes net frem fr plasticsække, hvr prdukterne ikke kan ånde

15 UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR ØKOLOGIEN Køkkenernes behv g ønsker

16 UDVIKLINGSPOTENTIALER Infrmatin Selvm køkkener med sølv- g guldmærke har rigtig gdt fat i øklgien g i høj grad er selvdrevne, så er der stadig en del mråder med ptentiale fr støttende udvikling, herunder generel inspiratin g frtsat læring m øklgiens muligheder ~ Fr de ffentlige prduktinskøkkener handler det specifikt m udvikling/udvidelse af indkøbsaftalerne (plever lav frsyningssikkerhed/fr lille udbud) ~ Fr de ffentlige mdtagekøkkener mhandler behvet øget tilgængelighed af halvfabrikata samt budgetter, der kan rumme en sådan mdel ~ Kantinerne savner især specifikke bake-ff prdukter samt især de mindre steder: øget leveringssikkerhed g højere varekvalitet ~ Café/restaurant har især behv fr bedre verblik g nemmere dialg med lkale prducenter samt hjælp til at hlde fkus på markedsføring Prdukt udvikling Uddannelse/ inspiratin Alle køkken-segmenter savner decideret udvikling af visse øklgiske prdukter (se versigt side 23) ~ Behvene er både frankret i knkrete huller i markedet, fastlåsning i indkøbsaftaler g måske i enkelte tilfælde manglende viden m eksistensen af de efterspurgte prdukter (jfr. at det er meget tidskrævende fr køkkenerne at lave grundig research på alle kategrier g prdukter) Bedre prdukttilgængelighed Bedre øknmi på kød

17 MERE INFORMATION Generelt ønskes gerne infrmatin m danske leverandører (prducenter, grssister) Øklgiens sæsnbetnede karakter kræver gd prduktindsigt g timing, så alle sæsnprdukter kan udnyttes fuldt ud g selvm køkkenerne er vant til at arbejde efter sæsn, så savner de alligevel infrmatin m: ~ Aktuelle sæsnvarer g deres tilgængelighed hs egne leverandører eller på markedet generelt (så de bedre kan planlægge prduktinen herefter) ~ Frskellige tilgængelige srter g disses særlige anvendelsesmuligheder (fx æbler, kartfler) Køkkenerne er psitive verfr at mdtage målrettede mailpdateringer fra leverandører/grssister g Øklgisk Landsfrening ~ Fx Nu er det tid til at sylte rødbeder køb her!

18 UDDANNELSE OG INSPIRATION Generelt er der str interesse g nysgerrighed ver fr infrmatin g alle særlige tiltag, der kan løfte den øklgiske prduktin i psitiv retning udfrdringen fr køkkenerne er, at de ftest ikke har tid til at være særlig psøgende selv g derfr kan vanetænkning ngen gange tage ver Undersøgelsen identificerer således et behv fr frtsat inspiratin g uddannelse i den øklgiske mlægning ~ Uddannelse i partering af kød ~ Knkrete mdeller til udskæring g ptimal anvendelse af disse, således at intet går til spilde (Københavns Madhus har pstillet mdeller, men der er brug fr flere) ~ Tips til hvrdan man kan få kødet til at strække længere ( serveringspsyklgi fx strimler frem fr bøffer, fadenes størrelse g placering på buffeten) ~ Inspiratin til fuld anvendelse af grøntsager (skræller, stkke mv.) Lækre, nemme mellemmåltider g snacks ~ Især efterspurgt i mdtagekøkkener (kræver minimum frberedelse)

19 KØD GIVER ØKONOMISKE UDFORDRINGER PÅ BUDGETTET Flere har vist at det kan lade sig gøre med mlægning af kødet g frtsat uddannelse er bestemt en vigtig løftestang ~ Køkkenerne skal gså lære, at brugen af øklgisk kød kræver mere imprvisatin ngle køkkener har lært at indstille sig på, at de kan pnå bedre priser ved at tage udgangspunkt i, hvilke prdukter grssisterne skal have skudt af (ikke muligt fr strkøkkener med høj planlægningsgrad/faste menuplaner, fx hspitaler) Pris-barrieren er dg så høj g rdfæstet, at uddannelse alene ikke er nk, hvis selv sølvmærkekøkkener skal blive mere psitivt indstillede verfr mere systematisk anvendelse af øklgisk kød Især fjerkræ er prismæssigt utilnærmeligt g det er et meget strt behv g ønske i alle køkken-segmenter, at priserne i det mindste kmmer ned på niveau med andet øk kød Det er meget svært at retfærdiggøre g sælge fjerkræ videre til de priser g kylling er ikke festmad!

20 TILGÆNGELIGHEDEN KAN OPTIMERES Reduceret emballering Øklgien kan g bør gøres mere tilgængelig fr køkkenerne via en række mindre g større tiltag, der udspringer af køkkenernes udtrykte behv: ~ Reduceret varemballering tidsbesparende, ptin på valgmuligheder ved bestilling ønskes ~ Mulighed fr at bestille mindre varepartier undgå pladskrævende lager g spild, hvis behvet er begrænset ~ Danske prducenter mere synlige nærhedsprincippet i fkus, tidsbesparende hvis bedre verblik g systematisering af dialgen, evt. via paraplyrganisatin g jævnlige messer med prduktpræsentatiner ~ Bedre frsyningssikkerhed undgå ufrivillig brug af knventinelle varer via bedre kmmunikatin, krtere leveringsfrister samt større diversitet i varesrtimentet ~ Mere fleksible indkøbsaftaler de ffentlige køkkener ønsker større fleksibilitet, således at alle øklgiske varer kan skaffes samt de pnår bedre adgang til danske prdukter Mere fleksible indkøbsaftaler Bedre frsyningssikkerhed Øklgi Mulighed fr at bestille mindre varepartier Danske prducenter mere fkus g synlighed

21 PRODUKTUDVIKLING Alle køkkener kan nævne øklgiske prdukter de savner g sm enten slet ikke findes på markedet eller ikke kan skaffes hs de benyttede grssister Brun farin findes kun i en ringe lignende udgave, der smager af lakrids Ristede løg kan kun købes i detailhandlen i fr små bøtter (dyrt) Mere øklgisk fisk g frmidling af, at vildtfanget fisk accepteres i økregnskabet De ffentlige køkkener har mest mfattende ønsker g nget tyder på, at de udækkede behv i ngen grad må tilskrives indkøbsaftalernes begrænsninger Mascarpne findes kun i knventinel udgave g i fr små bøtter Øklgisk mascarpne skal hentes direkte fra Italien Bæredygtige g hldbare emballager til take-away bestillinger (skal hentes i Tyskland pt) Diverse tørvarer - krydderier, bageprdukter, husblas, kulør Frugt g grønt - mere dansk, større diversitet

22 ØKO PRODUKTBEHOV Offentlige mdtagekøkkener Offentlige køkkener (syge/pleje) Kantiner Café/restaurant Nye prdukter (evt. ikke tilgængelige pga. indkøbsaftaler) Butterdej, frårsruller Bag-selv blandinger Færdigkager (inkl. hnningkage) Større udbud af grft franskbrød g bller Fiskefrikadeller/-filletter Ernæringsdrikke Større variatin i frugtgrød Større diversitet af bær Friske g frsne danske bærtyper: slbær, rabarber, stikkelsbær, ribs Henkgte: pærer, fersken, ananas Pålægspølser i større størrelser Tvebakker, kammerjunkere Kransekage-/pistaciemasse Små frstærter Asparges (primært hvide, dåse) Bedre lier (rapslie fra Hørkram smager af fisk) Bake-ff rugbrød + grve fuldkrnssandwich-bller Pølser til pølsehrn, 25 gr. (samme smagstype sm knventinelt) Radicchi g radiser Flere æblesrter Frårsrulledej, fiskesvs Tørrede krydderiblandinger, bukkehrnsfrø Syltede hvidløg/pepperfrugt Havtrn, arniabær Take-away emballager (bæredygtige, mere hldbare end bambus) Frst æbler, blmmer (både/tern) til kager Tarteletter, smeltest (reje/skinke/champignn) Mascarpne Mrgenbrød (rundstykker/wienerbrød - spandauere, snegle, tebirkes mv.) frst bake-ff Øvrige ønsker/ behv Friske krydderurter (andet end persille, bedre priser), ristede løg, brun farin,, husblas, kulør, syltevarer (surt/sødt) bedre smag ift. knventinelt + mulighed fr større mængder (nu kun ret små glas) Billigere halvfabrikata (er fr dyrt, men nødvendigt fr mdtagekøkken) Billigere kødpålæg (andet end leverpstej, kødpølse) Mulighed fr at bestille små mængder (færre styk) Bedre/mere fleksible indkøbsaftaler Højere leveringssikkerhed Mere/bedre inf fra kmmunalt indkøbskntr Overblik ver specialkstprdukter Bedre kvalitet g priser på saft/juice Bedre prduktplysning m prteinindhld (fx mel) Viden m accept i økregnskab af vildtfanget fisk Billigere kød (især fjerkræ kylling; økfisk), mere fkus på/udbud af danske varer Accept i økregnskab af vilde urter g viden m regler fr vildtfanget fisk Hjælp til at identificere prducenter + øk PR verfr kunderne

23 MARKEDSFØRING Øklgien lever fte en stille eksistens bag scenen i kantiner g de ffentlige køkkener Synligheden fr slutbrugeren tyder på at være ret begrænset køkkenerne har ikke tiden, ressurcerne eller inspiratinen til at gøre rammerne mere eksplicit øklgiske Der er åbenhed ver fr hjælp til markedsføring fra Øklgisk Landsfrening både via materialer g persnlige plæg ude i køkkenerne (både persnale g slutbrugere, primært kantiner)

24 OPSUMMERING Øklgiens udviklingsptentialer

25 UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR ØKOLOGIEN Køkkener med sølv- g guldspisemærket laver i høj grad mad fra bunden g selvm markedet fr øklgiske råvarer i ngen grad synes mættet g halvfabrikata efterspørges i begrænset mfang, så er der frsat behv fr at udvikle øklgien i Fdservice ved at hlde fkus på en række mråder: ~ Infrmatin m danske prducenter/leverandører, sæsnvarer g srter ~ Inspiratin g uddannelse til at frtsætte arbejdet med den øklgiske prduktin (særligt fkus på kød, så den øklgiske rejse ikke stpper ved sølvmærket) ~ Bedre tilgængelighed (indkøbsaftaler, priser, danske varer, diversitet i srtiment, frsyningssikkerhed) ~ Frsøge at imødekmme udækkede prduktbehv via prduktudvikling g/eller identifikatin af eksisterende prducenter ~ Markedsføring/PR af øklgi ver fr alle niveauer af interessenter (de gde frtællinger, materialer, undervisning/fredrag)

26 APPENDIX Deltagerversigt g metde

27 METODE OG DELTAGEROVERSIGT INTERVIEW ER GENNEMFØRT I PERIODEN 18. AUGUST 30. SEPTEMBER 2014 AF MARIE-LOUISE FANGEL F2F interview (enkelt-/du eller fkusgruppeinterview) Offentlig syge-/pleje Kantine Café/restaurant 5 plejecentre (Kbh g megn) 1 privat finanssektr (Kbh) 1 gymnasium (Fyn) 1 ffentlig frvaltning (Kbh) 1 café (Sjælland) 1 restaurant (Kbh) Telefn interview (mail) 1 plejecenter (Kbh) 1 døgninstitutin (Jylland) 1 reginshspital (Jylland) 2 mdtagekøkkener (Kbh) 1 kantinekæde (hele DK) 1 kursuscenter (Fyn) 1 efterskle (Jylland) 1 café (Århus) 1 café (Sjælland) 1 restaurant (Kbh) Antal interview pers

28

29 Undersøgelsen er gennemført af: Marie-Luise Fangel Business facilitatr

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup

Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup Når ledelse gør frskellen - evaluering af tilgang g ledelse i Børneinstitutin Hunderup I Børneinstitutin Hunderup har man længe plevet, at der sker nget usædvanligt g særligt i de tilknyttede institutiner.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF Direktinsmøde den 12. august 2015 Bilag 10.6 HCA/DIF 28.4. 2015, revideret 2.6. 2015, revideret 18.6. af DTriF g DGI Triatln Frslag til visinssamarbejde mellem DGI Triatln g DTriF 1.1 Triatln Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat - Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund

Referat - Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund Sund By sekretariatet c/ KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. pst@sundbynetvaerket.dk Referat - Temagruppemøde i Netværk fr Sundhed g Lkalsamfund Tidspunkt: 14. juni 2017 kl. 10.00-15.00 Sted:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Der er planter man med frdel kan plante ved siden af hinanden, g planter man skal undlade at plante ved siden af hinanden. F.eks. frastøder gulerd prremøl,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere