Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter."

Transkript

1 Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde er der, jfr. 9, stk. 2 udarbejdet udtræk fra Tilbudsportalen i de respektiver kommuner og Regionen. Denne oversigt skal vedlægges udviklingsstrategien. Skemaerne har været sendt til kommunerne og Regionen med henblik på at kategorisere følgende: 1) A: Tilbud som alene anvendes af driftsherren. B: Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren. C: Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren. Det kan være fordi mange kommuner køber pladser, eller fordi et stort antal pladser anvendes af andre end driftsherren. 2) Ældretilbud. 3) Private tilbud. Udover denne oversigt har Styregruppen for Rammeaftalen i Region Sjælland valgt at udarbejde Tilbudsoversigter, hvor de kommunale tilbud er delt op i forhold til de respektive tilbudsområder: Voksne sindslidende Voksne handicappede Specialundervisning og hjælpemidler Herberg og Forsorgshjem Kvindekrisecentre Stofmisbrug Sikrede institutioner Børn og Unge I forhold til oversigterne er det ikke problematiseret, hvorfor der evt. er sket ændringer antalsmæssigt i forhold til Rammeaftalen for Dette analyse-arbejde har tidligere været gennemført i forbindelse med de store redegørelser som kommunerne tidligere skulle udarbejde.

2 Faxe kommune Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Antal iflg. portale n Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 C SEL 104 C SEL 104 C 1) Ældre 2) Privat 3) Bo og Bekskæftigelse Midt ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Beskæftigelse Midt 6 6 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Stevns 6 5 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Stevns 6 6 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Stevns 4 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Beskæftigelse Vest 9 8 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Vest 6 6 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Vest 6 6 SEL 108 C Bo og Netværk Faxe SEL 107 B - UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALE Bofællesskab Rådhusvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Boligerne Kildebakken SEL 108 C Antal iflg. Portale Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

3 n Boligerne Kildebakken, Førslevcenteret 8 8 SEL 108 C Botilbudet på Lindersvold 6 6 SEL 107 C X Dalby Ældrecenter 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Danhostel Faxe Vandrerhjem SEL 103 C X SEL 104 C X EFTERSKOLEN WALDEMARSBO 65 SEL 142, stk. 4 C X FAMILIEHUSET 4 SEL 142, stk. 5 C X Familieinstitutionen Skovvænge FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BELLE-BO FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOVIRKE 14 SEL 107 C X 5 SEL 142, stk. 5 C X 8 SEL 142, stk. 5 C X Frederiksgadecenteret 45 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Grøndalshusene 50 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X HYLLEHOLT HUSGERNINGSSKOLE 18 SEL 142, stk. 5 C X Hylleholtcentret 35 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Jomsborgen I/S 4 SEL 142, stk. 5 C X Karise Efterskole 10 SEL 67, stk. 1-3 C X Antal iflg. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

4 Portale n Karise Ungdomshus 13 Kariseuddannelsen 40 SEL 142, stk. 5 C X Anden lovgivning C X SEL 107 C X SEL 142, stk. 5 C X Kildebo, Center for neurorehabilitering SEL 107 C KILDEVEJ25 4 SEL 142, stk. 5 C X Kongsted Ældrecenter 19 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Lindevejscentret 41 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Misbrugsrådgivning. 100 SEL 101 SUL 141 UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN Opholdsstedet " St.Torøje" 8 SEL 142, stk. 5 C X Opholdsstedet FREDENSLUND 4 SEL 142, stk. 5 C X Anden lovgivning C X Opholdsstedet Piberhus v/bo Rune Kristersson OPHOLDSTEDET PÅ LINDERSVOLD 5 SEL 142, stk. 5 C X 12 SEL 142, stk. 5 C X Pionergården 4 SEL 67, stk. 1-3 C X SEL 142, stk. 5 C X

5 Antal iflg. Portale n Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) SETA Industri 25 SEL 103 C Solhavecentret 35 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Startskuddet 8 SEL 142, stk. 4 C X Teestrup Demenscenter 18 SEL 192 X URANUS PROJEKTERNE ApS - SOCIALPÆDAGOGISKE BOSTEDER 13 SEL 107 C X SEL 142, stk. 5 C X

6 Greve kommune Antal, iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Private 3) AURORA KONSULENTERNE ApS 2? SEL 142, stk. 4 X DE UNGES HUS - Døgnafdeling Moeskær og Projekt-Turbo SEL 67, stk. 1-3 C Familiepleje, Greve SEL 142, stk. 1 A Greve Lænke-ambulatorium SUL 141 B Greve Rusmiddelcenter SUL 142, stk. 1 C Greve Rusmiddelcenter SEL 101 A SUL 141 B Havana SEL 36 B Møllehøj Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser efter SEL 83, 84 eller 86 B B X Nældebjerg Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Midlertidige boliger efter SEL 83, 84 eller 86 B B X Omega, Greve Kommune SEL 101 B Plejecentret Hedebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser, slusestue og akutpladser efter SEL 83, 84 eller 86 B B X Strandcentret plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 B X Udviklingscenter Familiehusene SEL 67, stk. 1-3 B Guldborgsund kommune

7 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

8 Lammehave Økologi Det socialpædagogiske opholdssted Kernen Lærkereden Handicapområdet Guldborgsund - Stubbekøbingvej Handicapområdet Guldborgsund - Parkvej Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Handicapområdet Guldborgsund - Nabohuset Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Bofællesskab Violen Bostedet Venus Bo og Støttecenter Saxenhøj Bækkely Fonden Den Selvejende Institution Bakkegården Autismecenter Storstrøm - Pandebjergvej Autismecenter Storstrøm - Orehoved Autismecenter Storstrøm - Ungetilbud Autismecenter Storstrøm - Skærmet Enhed 5 5 SEL 1034 x 2 2 SEL 142,5 x 3 3 SEL 107 x SEL 108 B SEL 108 B SEL 108 B 6 6 SEL 108 B 2 2 SEL 67, 1-3 A 2 2 SEL 107 A 6 6 SEL 107 x SEL 107, 142,2 x SEL 107, SEL 108 C 4 4 SEL 142,5 x 5 5 SEL 142,5 x 6 6 SEL 108 B 6 6 SEL 018 B 5 5 SEL 108 B Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 4 4 SEL 108 B 1) Ældre 2) Privat 3)

9 Fonden Østerly Freedom House Fonden Leocor Skyttegården Botilbuddet Engsgaard Marie Grubbe Skolen Ungdomscentret Gjeddesgaard Frederiksminde Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - A hus Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - Sakskøbing Værkstederne Saxenhøj Stubbekøbing Efterskole Plejecenter Toreby Villaen Orupgård Fonden Opholdsstedet Adriansminde Center for Afhængighed Plejecenter Doktorparken Atriumfonden 6 6 SEL 142,5 x SEL x 6 6 SEL 142,2 x 6 6 SEL 142,5 x 4 4 SEL 107 x SEL 67, 1-3, 107, SEL 142,5 x 6 6 SEL 107 X 97,5 97,5 SEL 104 B SEL 103 B SEL 103 B SEL 107, 142,5 x ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x 4 4 SEL 107 x 4 4 SEL 107 x SEL 101, SUL 141 A Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 A x 1) Ældre 2) Privat 3) SEL 107 x

10 Sofie Rifbjerg Efterskole Toldhuset Toldcafeen Fonden for Sølund Jordbrugsskole Nysted Efterskole Fonden Engsgaard Forsorgshjemmet Saxenhøj Plejefamilier Guldborgsund Kommune Designskolen Langholt Granlunden Sønderskovhjemmet Kernen Ungdomspension Nr. Alslev Opholdsstedet Lollehus SEL 142,2 x SEL 107 x SEL 103 x SEL 142,2 x SEL 142,2 x 4 4 SEL 103 x SEL 110 C SEL 142,1 B/C SEL 142,4 x 8 8 SEL 107 x 6 6 SEL 107 x SEL 110 C ,5 x ,4 x ,5 x Plejecentret Solgården Kernehuset Plantagen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x 1) Ældre 2) Privat 3) 7 7 SEL 142,5 x 8 8 SEL 142,4 x

11 Fjordvang Saxenhøj, alternativt plejehjem Firkløveren Marie Grubbe Kollegiet Mosegården Ovesengård Liv og Job, Stubbekøbing Børne - og Familiecenter, Guldborgsund Braruphus Botilbuddet Kareten Frejlev Brugs Opholdssted Kompagniet APS Dillesholm Plejecenter Kildehuset Krisecenter Hjemmet Selvejende Institution Nielstrup Plejecenter Kildebo Den Selvejende institution Granklunden SEL 107, SEL 108 C 4 4 SEL 107 x SEL 142,4 x 6 6 SEL 142, 5 x 2 2 SEL 107 x SEL 107 x SEL 67, 1-2 A 8 9 SEL 107, 142,5 x 7 7 SEL 107 x 6 6 SEL 107 x 8 8 SEL 142,4 x 4 4 SEL 107 x ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x 7 7 SEL 109 x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 8 8 SEL 142,5 x ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x SEL 142,5 x

12 Holbæk kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 12TrinCenter 8 8 x Aflastningsinstitutionen Egely Gaard 8 8 SEL 142, stk. 5 x Annexgårdens Bosted SEL 107 x SEL 142, stk. 1 x Atriumhus SEL 142, stk. 5 x Bjergbyhus Bjergbyhus SEL 107 x Bo og servicecenter holbæk - Danhøj SEL 108 C Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj SEL 108 C Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde SEL 108 B Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet SEL 108 C SEL 103 A Bofællesskaber Holbæk SEL 104 A Bostedet - Socialpsykiatrisk center - Hybenvang ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A B Bostedet - Socialpsykiatrisk center - Hybenvang 2 2 SEL 107, aflastning B Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

13 Botilbuddet Drosselvej 4 4 SEL 107 X BOTILBUDDET SATELLITTEN ApS SEL 107 SEL 110 Carl Reffsvej Plejeboliger SEL 192 X CSU Holbæk 40 4 SEL 36 C 10 SEL 104 B Dagbehandling Sofiehuset SEL 101 B Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen 7 7 SEL 142, stk. 5 X Dagskolen Farmen Anden lovgivning X Den Gamle Dyrlægegård 2 2 SEL 142, stk. 1 X Den Maritime Base v/henrik Holm Oxlund 11 8 SEL 142, stk. 5 X DEN SELVEJENDE INSTITUTION HØRHAVEN 9 9 SEL 107 X SEL 110 Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" 6 7 SEL 142, stk. 5 X Elev og aflastningshjemmet Kikhøj 25 Elmelunden Plejecenter SEL 67, stk. 1-3 B 4 SEL 107 B 28 SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fjordskolen Anden lovgivning X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

14 90 SEL 67, stk. 1-3 X Fonden Koloni 60 1 SEL 142, stk. 5 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fonden Ll. Stokkebjerg 13 Fonden Villaen 5 1 SEL 107 X 12 SEL 142, stk. 5 X 5 SEL 67, stk. 1-3 X SEL 107 Fonden/Den selvstændige Institution Opholdsstedet Arken 6 6 SEL 142, stk. 5 X FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN SEL 110 C Grandbo 6 6 SEL 107 X Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse 6 6 SEL 103 X Hellebo Hus SEL 107 X Hesseløvej plejeboliger SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Hjembækskolen SEL 32 X Huset i Tveje Merløse SEL 142, stk. 5 X KIG IND AKTIVITETSCENTER SEL 104 A Faktisk Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) antal KILDEHAVEN A/S SEL 103 X

15 4 SEL 104 X 2 SEL 107 X 2 SEL 108 X 2 SEL 142, stk. 5 X 40 Lov om friplejeboliger X LANDBASEN V/KIM BARGSTEEN 12 5 SEL 142, stk. 5 X Anden lovgivning Landstedet v/ Steen G Pedersen 6 0 SEL 107 X Minibo - Børnespecialcenter SEL 142, stk. 4 B Minnesota Gruppen Tjele A/S SUL 141 X Møllevang Ældrecenter SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 NARCONON DANMARK 8 8 SEL 101 X Nybo 4 4 SEL 142, stk. 5 X OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Birkehuset 7 7 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Habita 4 4 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Kisserup Mølle 4 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 107 1) Ældre 2) Privat 3) 1 SEL 142, stk. 5 X

16 Opholdsstedet Liv og Sjæl 3 3 SEL 67, stk. 1-3 X Opholdsstedet Skovly 9 9 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Sørningevej 12 I/S v/ Else & Kim Wemmer 13 SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Tornbrinken 7 7 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet, Bakkegården Knabstrup 8 8 SEL 142, stk. 5 X Our Camp 25 0 SEL 142, stk. 5 X 6 SEL 107 X Ousbjerggård Fonden 18 SEL SEL 142, stk. 5 X Anden lovgivning PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 X Projekt & Livstart I/S 2 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 1) Ældre 2) Privat 3) SEL SEL 142, stk. 4 X

17 SEL 142, stk. 5 Projektskib Victoria 3 3 SEL 142, stk. 5 X PS Contact 4 4 SEL 107 X PS Contact SEL 103 X Psykiatrisk værested Ryttergården SEL 104 A SEL 142, stk. 1 Rosenvænget Ældrecenter Plejeomsorg 28 SEL 192 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rådgivningscentret SEL 101 C 98 SUL 141 C Sejergaardsskolens Kostskole SEL 142, stk. 5 X SEL 32 B Skole- Behandlingshjemmet UNDLØSE - Børnespecialcenter 1 24 SEL 67, stk. 1-3 B 24 Anden lovgivning, intern skole B Skovgaard 4 Faktisk antal 4 SEL 107 X SEL 142, stk. 5 Tilbuddets juridiske grundlag Solgården SEL 104 B Specialbørnehaven Spiren, Daginstitutionen SEL 32 A Møllevangen STEDINGHUS V/MAI-BRITT Larsen 8 SEL 142, stk. 4 1) Ældre 2) Privat 3)

18 8 SEL 142, stk. 5 X Stenhusbakken Plejeboliger SEL 192 X Suhrs Udviklings- og Botræning 10 SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 X Tittergården 4 4 SEL 142, stk. 5 X Tølløse Ældrecenter SEL 192 X Ung & Aktiv, Holbæk, Roskilde 44 Ungekollegiet Holbæk Socialpsykiatrisk Center 11 SEL 67, stk SEL 107 X SEL 67, stk SEL 107 B X-Bro 7 7 SEL 142, stk. 5 X Østergården Plejecenter 15 0 SEL 192 X Kalundborg kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag B & U Basen 8 SEL 142, stk. 5 A 1) Ældre 2) Privat 3) Bo & Servicecenter Høng, Banemarken 4 SEL 108 C

19 Bo og Servicecenter Høng, Dybekær 12 SEL 108 C Bo og Servicecenter Høng, Mågen 4 SEL 108 A SEL 104 C Bo- og Servicecenter Høng, Sofievej 1B-1H Bo- og Vækstcenter Kalundborg - dagtilbud Bo- og Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen Bo- og Vækstcenter Kalundborg - Trekløveret Bofællesskabet Løve SEL 108 C ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 103 A SEL 104 A ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C B A SEL 104 C X SEL 107 C X Botilbuddet Fynsvej 4 v/jesper Jensen 7 SEL 107 C X Bregninge Plejecenter 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Cafe Liv Dagtilbud 12 SEL 103 A X D.S.I Høng Erhvervsskole 29 DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Den selvejende institution Åmosegården Det Gamle Apotek I/S v/ Gitte Bergmann & Niels Rossen DET SOCIALPÆDAGOISKE BOFÆLLESSKAB DEN GAMLE Faktisk antal SEL 67, stk. 1-3 C X SEL 107 C X Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) 4 SEL 142, stk. 5 C X 2 SEL 142, stk. 5 C X 5 SEL 142, stk. 5 C X 7 SEL 142, stk. 5 C X X Privat 3)

20 KØBMANDSGÅRD ESBERNHUS - EN SELVEJENDE INSTITUTION 31 SEL 108 C X Finderuplund 14 SEL 108 B Fiskeriprojektet 2 SEL 107 C X Fonden Bofællesskabet Rosenhøj 13 SEL 107 C X FONDEN LAMAHUS 11 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION ÅSEN SEL 142, stk. 5 C X Anden lovgivning C X 2 SEL 142, stk. 5 C X HERA DØTRENE 8 SEL 109 B X HØNG ÆLDRECENTER 24 SEL 192 A X Kaalund Kollegiet ApS 10 SEL 107 C X Lyngbo - bo&udviklingsmiljøer 6 SEL 107 C X LÆRKEREDEN, Specialdaginstitution 19 SEL 32 C Misbrugscentret Kalundborg 200 Møllehuset v/eva Sørensen & Kirsten Bjerge Netværkstilbud (med arbejds og praktiknetværk tilknyttet) SIGRID UNDSET SKOLEN Nyvangsparken 76 SEL 101 B SUL 141 B 4 SEL 142, stk. 5 C X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 12 SEL 104 C 1) Ældre 2) SEL 192 A X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X Privat 3)

21 Odinscentret 40 SEL 192 A X Opholdsstedet Den Gamle Skole V/Thomas Petersen 8 SEL 107 C X Opholdsstedet Egehøj 6 SEL 142, stk. 5 C X opholdsstedet orion 4 SEL 142, stk. 5 C X Plejecenter Jernholtparken 55 Plejecenter Loch Ness 10 Plejecenter Raklev 29 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X A X A X Privat Botilbud v/ann- Dorte Jentoft 8 SEL 107 C X Rachløwhus 4 SEL 142, stk. 5 C X Rønnegården 7 SEL 142, stk. 5 C X Rørmosecentret 57 SEJERØ PLEJEHJEM 11 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X A X SOCIALPROJEKTET HUSET I HØNG 8 SEL 142, stk. 5 C X Specialcenter Kalundborg - Bostedet Præstehaven - Aktivitets- og samværstilbud Kærhus 36 SEL 108 C ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Strandbo 6 SEL 67, stk. 1-3 A Ældrecentret Enggården 46 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C 1) Ældre 2) Privat 3)

22 Køge kommune Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag AGERBÆKHUSE SEL 108 C 1) Ældre 2) Privat 3) Botilbuddet Jernstøbervænget 5 5 SEL 107 C X Dagcentret Blumesvej SEL 104 C Den selvejende institution Birkholm 8 8 SEL 107 B X Folkeligt Oplysningsforbund Køge/Vallø SEL 104 B X Herfølge Krisecenter, Køge SEL 109 C X I.T.C., Køge SEL 103 B 38 SEL 104 C Køge Lænke-ambulatorium SUL 141 B X Køge Rådgivning- og Behandlingscenter 80 SEL 101 SEL 104 Køge Rådhus 84 SEL 142, stk. 1 A Lerbæk Torv Plejeboliger 67 Lyngbo 38 Lynghøj 38 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lyngtoften SEL 108 C Møllebo 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B UDEN FOR RAMMEAFTALEN B UDEN FOR RAMMEAFTALEN A X A X A X A X Nørremarken 63 SEL 192 A X Opholdsstedet Aabrinken 6 SEL 142, stk. 5 C X Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

23 Opholdsstedet Rodal 7 SEL 142, stk. 5 C X Spanager 24 SEL 67, stk. 1-3 C Pedersvej Plejeboliger 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PEDERSVÆNGE 47 SEL 108 C A X Projekt Jabes 15 SEL 142, stk. 5 C X Sandmarksbo 30 SEL 192 A X Slimminge Skole- og Behandlingshjem 33 SEL 67, stk. 1-3 Tingstedet 51 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Vasebæk, specialbørnehave SEL 32 C Ældrecentret i Bjæverskov 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B UDENFOR RAMMEAFTALEN A X A X Ældrecentret i Borup 44 SEL 192 A X Ældrecentret i Ejby 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Ellebækskolen 77 Folkeskoleloven 20, stk. 2 C Ølby Ældrecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X A X

24 Lejre kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Aktivitetsstedet Søholm 25 SEL 104 Ammershøjparken 50 SEL 192 Bofællesskabet Ebbemosen 8 SEL 108 Bofællesskabet Åbanken 4 SEL 108 Bofællesskabet Østbo 4 SEL 104 SEL 108 Botilbuddet Bramsnæsvig 27 SEL 108 Den selvejende Institution Højagergaard 5 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION KÆRNEN 4 SEL 142, stk. 5 Den selvejende institution Søholm 14 SEL 107 Drosthuset 7 SEL 107 DUESLAGET OPHOLDSSTED FOR BØRN OG UNGE 6 SEL 142, stk. 5 Fonden Boholm 6 SEL 107 Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "TAO" SEL 142, stk. 5 8 SEL 142, stk. 5 Fonden Sjællands Weekendkolonier 25 SEL 142, stk. 5 Hvalsø Ældrecenter - Centergruppen 40 SEL 192 1) Ældre 2) Privat 3) B B B B C X X X X X X X X X X X

25 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Hvalsø Ældrecenter - Kløverhuset 11 SEL 192 Lejre Lænke-ambulatorium 57 SUL 141 Opholdstedet Østergaard 5 SEL 142, stk. 5 Socialpsykiatrisk Center 75 SEL 104 Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud 32 SEL 108 Specialskolen Bramsnæsvig 8 SEL 32 Toftekæret Bofællesskab 4 SEL 108 Ungdomscentret Gjeddesgaard 11 SEL 142, stk. 5 Dagskolen i Karleby 1) Ældre 2) Privat 3) A C B X X X X X X

26 Lolland kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Aktiv-Bo Lolland - Dagcenter Nørrevold SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle 0 14 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland A-Huset i Fuglse SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland Beskyttet beskæftigelse Landbruget Aktiv-Bo Lolland Dagbeskæftigelse Stavangervej SEL 103 c SEL 104 c Alkohol Rådgivningen SUL 141 a Blomsterparken 55 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Botilbud Utterselv Gamle Skole 8 SEL 107 x Bufferen 8 SEL 142, stk. 5 x Bøgelunden 21 Bøgevænget 40 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

27 Børn og Unge Center Lolland SEL 67, stk. 1-3 b Anden lovgivning Den Selvejende Institution Karen Marie 5 SEL 142, stk. 5 x DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREGAARD 5 SEL 142, stk. 5 x Den Selvejende Institution Stokkemarkehus 8 SEL 142, stk. 5 x Den Sociale Virksomhed Lolland Åvænget SEL 103 c Fonden "Friheden" 5 SEL 107 x FONDEN DEN SELVEJEDE INSTITUTION LINDEBO 5 SEL 142, stk. 5 x FONDEN STJERNEN 6 SEL 142, stk. 5 x Fonden Svanegården 6 SEL 142, stk. 5 x Fredsholmparken 20 Havrevænget 20 Horslunde Ældrecenter 21 Hvedevænget 25 Kirsebærhaven 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x x x x KRUMSØ FRI- OG KOSTSKOLE 49 Anden lovgivning x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

28 Lolland Kommune Rådhuset - Børn og Unge Rådgivningen Lykkesejecentret 49 Margretecentret SEL 142, stk. 1 a ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x Marienlund 4 SEL 107 x Møllecentret 52 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Nakskov Krisecenter 5 5 SEL 109 c Opholdsstedet Lovenia 5 SEL 142, stk. 5 x Opholdsstedet Møllen 8 SEL 142, stk. 5 x PEDERSTRUP EFTERSKOLE 63 SEL 67, stk. 1-3 x Rådgivning for stofmisbrugere Nakskov SEL 101 a Rønnebærparken 18 Sandby Ældrecenter 21 Skolebakken 50 Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej 4 10 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 0 SEL SEL 108 c x x x Socialpsykiatri Lolland Munkholmvej SEL 107 b Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

29 Socialpsykiatri Lolland Sdr. Boulevard SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland Årbyesvej SEL 107 c Socialpsykiatri Lolland Østre Landevej SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland, Værestedet Skomagerens Hus 20 SEL 104 SEL 99 Socialpsykiatri Lolland, Værestedet Teglgården 20 SEL 104 SEL 99 Solvang v/karin Friis Birkedal 5 SEL 107 x Stokkemarkecentret 19 Svanehøjcentret 26 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x Søndersø Bo- og Rehabiliteringscener SEL 108 c Søndersø Bo- og Rehabiliteringscenter 42 3 SEL 107 Meget sjældent af andre kommuner 36 SEL 108 c Ungeafdelingen No SEL 101 a Værestedet Kirsebærhuset 20 SEL 104 SEL 99

30 Næstved kommune "Bofens" Botilbud Fensmark S/I Askov Møllehus Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 7 SEL 107 B X SEL 107 B X 3 SEL 103 C X Atterbakken 5 SEL 107 C X Skovbrynet 6 SEL 108 C X BEHANDLINGSCENTER SJÆLLAND ApS SEL 101 C X 15 SEL 107 C X SUL 141 C X BN Ågården, Rohavegård BN Ågården, Aktivi10eren BN Ågården 14 SEL 103 B 39 SEL 104 C 43 SEL 108 C Bofællesskabet Marskvej Botilbuddet Birkebo 10 SEL 107 SEL 108 A 6 SEL 107 B X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

31 D.S.I. Karen Marie/ Karen Maries Værksted Den Matrikelløse Døgninstitution 90 SEL 103 SEL 107 C X SEL 67, stk SEL 101 SEL 107 C X Anden lovgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION FRUERLUND Den selvejende Institution Holstedgaard Den selvejende Institution Kollegiet Rønnevej Grimstrupvej, Aktivitetstilbud - uvisiteret Fortuna Grimstrupvej - uvisiteret NSV 14 SEL 107 C X 44 SEL 107 C X 12 SEL 107 C X 20 SEL 104 B 50 SEL 104 B 70 SEL 103 B 108 SEL 104 B BN Suså/Holmegaard, Landsbyhuset BN Suså/Holmegaard, Kulturhuset BN Suså/Holmegaard, Klyngehusene BN Suså/Holmegaard, Åhuset BN Suså/Holmegaard, Kernehuset 10 SEL 104 B 35 SEL 104 B 22 SEL 108 C 12 SEL 108 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) 8 SEL 107 B Ældre 2) Privat 3)

32 Hjernelauget (VISP) Aktivitetscentret Obovej Bo- og Støttecenter Obovej 9-13 Hollænderhusene, Tulipanhuset, Troensevej 27 Hollænderhusene, Møllehuset, Troensevej 25 Hollænderhusene, Træskohuset, Korinthvej 6 & 12 Hollænderhusene, Kanalhuset, Ågade 7 A Højskolen i Krummerup SEL 104 B 21 SEL 104 B 21 SEL 108 C 6 6 SEL 67, 2 B SEL 67, 2 C 4 4 SEL 67, 2 B 8 8 SEL 67, 2 B SEL 67, stk SEL 107 C Anden lovgivning (STU) C Konsulentbistand og Botilbud til Unge PÆDAGOGISK HÅNDVÆRK ApS Solgaven 5 SEL 107 C X 4 SEL 107 B X 65 SEL 108 C X 3 SEL 104 B BN Næstved 66 SEL 108 C Socialpsykiatrien Næstved 18 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 1) Ældre 2) Privat 3) 11 SEL 107 B

33 7 SEL 108 B Frelsens Hær Center for socialt udsatte, Marskvej Herlufholmhjemmet, Kindhestegade Herlufholmhjemmet, Marskgården 6 SEL 109 B X 25 SEL 110 B 10 SEL 110 B 10 SEL 110 B

34 Odsherred kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Andshøjgaard v/max Jens Odgård 8 SEL 142, stk. 5 x Bostederne Muslingen og Perlen 12 SEL 107 x Botilbuddet Gasværket, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Botilbuddet Lumsås, Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud 17 lukket SEL 107 x 14 SEL 108 x Botilbudet Grønnehaven SEL 108 CENTRET I FÅREVEJLE 12 SUL 141 x 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Dalhøjgård, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN Det Gamle Kogeri, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud DET SOCIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTED BJERGESØ 15 SEL 107 x 7 SEL 142, stk. 5 x 17 SEL 107 x 10 SEL 142, stk. 5 x DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT SEL 67, stk. 1-3 c Anden lovgivning Dyregården v/åse Christensen 8 SEL 103 x Egegården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Egen/Egebjergvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 6 SEL 108 x 7 SEL 107 x FAMILIECENTRET LILLE NØRREMARK 7 SEL 142, stk. 5 x

35 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) FAMILIEGÅRDEN V/BRITA BENDIXEN 2 SEL 107 x Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde 6 SEL 107 x Fonden Egedal 10 SEL 107 x SEL 142, stk. 5 x Fonden Lindehuset 6 SEL 107 x Fonden Opholdsstedet Knagebjerggård 7 SEL 142, stk. 5 x Fonden Solutio 4 SEL 107 x Fonden. Enkesædet. 7 SEL 142, stk. 5 x FRISKOLEN I STARREKLINTE 18 SEL 67, stk. 1-3 x Grundtvigsvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 x ID-Huset 6 SEL 142, stk. 5 x SEL 103 x Klinksgaard 4 SEL 104 x SEL 107 x SEL 107 x Møllegårdens Private Botilbud 12 SEL 142, stk. 5 x Nordstjernen SEL 67, stk. 1-3 a Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

36 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 66 SEL 103 x SEL 104 x Oasen 3 SEL 108 x Odsherred Bo og Støttecenter SEL 107 OK-Centret Baeshøjgaard ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x OPHOLDSSTEDET HOLMSTRUP ApS 10 SEL 142, stk. 5 x OPHOLDSSTEDET SMEDEGAARDEN 5 SEL 142, stk. 5 x Opholdsstedet Solvognen 2 SEL 142, stk. 5 x Opholdstedet Delhøjvej v/anne Juna 4 SEL 142, stk. 5 x Plejecentret Grønnegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Plejecentret Præstevænget ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Bakkegården 55 x Asnæshvile 24 x Grevinge 26 x Solvognen 60 x Rørmosegård, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 11 SEL 107 x Siriusparken, Bo-og servicetilbud SEL 108 b Skovgården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Socialpsykiatrien i Odsherred SEL 104

37 21 SEL 107 Solhøj 7 SEL 142, stk. 5 x Sundhedscenter 170 SEL 101 SUL 141 Søegaard Fonden den selvejende institution Søegaard 14 SEL 107 x SEL 142, stk. 5 x TENGSLEMARK BØRNEHAVE SEL 32 a Tjørneparken, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Twillingegården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 16 SEL 108 x 10 SEL 107 x Vesterbro, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 x Region Sjælland

38 Bakkegården - sikret døgninstitution (koordineres på landsplan) Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 Tilbuddets juridiske grundlag SEL 67, stk. 1-3 C 1) Ældre 2) Bakkegården - åbne pladser 5 5 SEL 67, stk. 1-3 C Bakkegården - Projektafdeling 2 2 SEL 67, stk. 1-3 C Bo og Naboskab Sydlolland, Aktivitetscentret SEL 104 C Bo og Naboskab Sydlolland, Havebyvej 3, Strandagervej 102 og Højbovej 3 E - G 11 8 SEL 108 C 3 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 3 A - D og Højbovej 5 A - O ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 7 th. 5 5 SEL 108 C Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 7 tv. 7 7 SEL 108 (6 pladser) og SEL 107 (1 plads) C Bo og Naboskab Sydlolland, K.H. Kofoedsvej SEL 108 C Bo og Naboskab Sydlolland, KereCenter SEL 108 C Bo- og aflastningstilbud Skelbakken SEL 67, stk. 1-3 (Vi arbejder på at de 8 af pladserne skal drives efter 107) C Bo- og dagtilbud Else Hus 18 Den sikrede institution Stevnsfortet (Koordineres på landsplan) 18 SEL 104 C 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C SEL 67, stk. 1-3 C DSI Hanne Mariehjemmet - Kvindely 8 8 SEL 109 C Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 Tilbuddets juridiske grundlag Glim Refugium SEL 107 C 1) Ældre 2)

39 6 SEL 36 C HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM SEL 67, stk. 1-3 C 22 Anden lovgivning (intern skole) C 50 SEL 103 C Kofoedsminde SEL 108 (åbne pladser) C 32 Anden lovgivning (sikrede pladser) C 20 SEL 36 C Marjatta - Skole- og Behandlingshjem SEL 67, stk. 1-3 C 27 SEL 107 C 47 Anden lovgivning (intern skole) C Marjatta A-huset Sampovig og Sofiegården SEL 104 C Marjattas 4 voksencentre SEL 108 C Marjatta Værkstedet i Snesere SEL 103 C 13 SEL 67, stk. 1-3 C Platangårdens Ungdomscenter SEL 107 C 20 Anden lovgivning (Afklaring til job - SEL 52 og LAB 32) C Psykiatrien Vordingborg 8 8 SEL 104 C Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 ROSKILDEHJEMMET Tilbuddets juridiske grundlag SEL 110 (Døgnpladser 43 og beskæftigelse 53 pladser) 1) Ældre 2) C

40 30 SEL 36 C Synscenter Refsnæs SEL 67, stk. 1-3 C 6 SEL STU C Anden lovgivning (intern skole - 31 voksenpladser og 20 børnepladser) C

41 Ringsted kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) "Glad Mad - Gladere Ældreliv" 10 SEL 103 B Bjælken 30 SEL 104 B Bo- & Servicecenter Ringsted 38 SEL 108 C Bofællesskab Kilden 6 SEL 107 B X Bofællesskabet Inge Marie 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C X Bofællesskabet Sofie Marie 18 SEL 107 C X Anden lovgivning C X Fonden Aflastningshjemmet Bavnehøj 6 SEL 142, stk. 5 C X Grønnebo 3,5 SEL 142, stk. 5 C X Nebs Møllegård 24 SEL 67, stk. 1-3 C Anden lovgivning Plejecenter Knud Lavard Centret 104 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Plejecenter Ortved 49 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Plejecenter Solbakken 71 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X RINGSTED KOMMUNE ADMINISTRATIONSBYGNING 56 SEL 142, stk. 1 RINGSTED KOMMUNE BOFÆLLESSKABER 22 SEL 107 B

42 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Ringsted Krisecenter S.I. 8 SEL 109 X Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter 50 SEL 104 B Rådgivningscentret 94 SEL 101 A SCT. BENDTS BØRNEHAVE 20 SEL 32 C Skjoldesus 2 SEL 142, stk. 5 C X Værkstedet Regnbuen 68 SEL 103 B SEL 104 B ØSTAGERGÅRD 23 SEL 103 B X SEL 107 B X

43 Roskilde kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Aflastningshjemmet Margrethehøj 12 SEL 67, stk. 1-3 C SEL 107 C Aktivitets-og Samværsstedet RINGHJØRNET 25 SEL 104 B Bernadottegården 60 SEL 192 X BOFÆLLESSKABET 'HEDEBO' V/LEIF LEVIN HANSEN 5 SEL 107 X Botilbud Koglerne 20 SEL 104 C SEL 108 C Botilbudet Gården v/maibritt Brøndby 7 SEL 107 X Center for Specialundervisning 65 SEL 36 C SEL 104 C Dagklubben CSU Roskilde 30 SEL 36 C SEL 104 C De Unges Hus, Døgnafdeling 10 SEL 67, stk. 1-3 A FAMILIECENTRET VIBYGÅRD FONDEN 11 SEL 110 X Familieplejeafsnittet i Roskilde Kommune 201 SEL 142, stk. 1 A Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

44 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIRKEGÅRDEN 10 SEL 103 X SEL 107 X Gundsø Omsorgscenter 29 SEL 192 X I.T.C. Svogerslev 129 SEL 103 C SEL 104 C Job- og Støttecentret Botilbud 17 SEL 107 B Job- og Støttecentret Kantinen på Trekronerskolen, Montageværksted 33 SEL 103 B Job-og Støttecentret 25 SEL 104 B Kafé Klaus, Kirkens Korshærs varmestue 0 SEL 104 X Klub Vi 35 SEL 104 B Kristiansminde Plejecenter 100 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Lokalcenteret Domsognet 44 SEL 192 X Lokalcentret Astersvej 49 SEL 192 X Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg 48 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Lokalcentret Sct. Peders Stræde 29 SEL 192 X Margrethe Hjemmet 37 SEL 192 X MARIEHUSENE 26 SEL 108 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

45 Oasen 22 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Omsorgscentret Toftehøjen 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X OPHOLDSSTEDET BOSERUP 8 SEL 142, stk. 5 X Opholdstedet, Kattinge Vig 8 SEL 142, stk. 5 X Pilehuset 14 SEL 108 A Plejehjemmet Himmelev gl. Præstegård 40 SEL 192 X Plejehjemmet Kastanjehaven 64 SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Psykiatriordningen Haraldsborg Bocenter 41 SEL 108 A ROSKILDE KVINDEKRISECENTER 6 SEL 109 C Roskilde Lænke-ambulatorium 399 SUL 141 X S/I Døgninstitutionen Familiecentret Vibygård 18 SEL 110 X Slusen 6 SEL 67, stk. 1-3 A Småskolen i Roskilde 8 SEL 142, stk. 5 X SEL 32 B SPECIALBØRNEHAVEN BJERGET 31 SEL 67, stk. 1-3 B SEL 104 B Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

46 Udsigten 7 SEL 107 A Ungeteamet 16 SEL 67, stk. 1-3 A SEL 142, stk. 4 A Værestedet Pusterummet 8 SEL 104 A

47 Slagelse kommune Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Andersen Netværk Aps x 47 SEL 36 C 36* SEL 67, stk. 1-3 C Autisme Center Vestsjælland ** SEL 107 C 28 SEL 108 C 33 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C 179 Anden lovgivning C Bjergbyparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bjørnebandens Weekendkoloni 87 SEL 142, stk. 5 x Bofællesskab Grendalsvej 8 SEL 107 B Bofællesskaberne i Korsør ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Botilbuddet FlorenHus v/ Tine Rise Thomsen 8 6 SEL 107 C x botilbuddet Sct. Mikkelsgade 9 SEL 107 B x Botilbudet Kongsmark 4 4 SEL 107 B x SEL 110

48 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) BØRNEHAVEN BENEDIKTEVEJ 20 SEL 32 B CENTER FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP, AFLASTNINGEN 21 SEL 67, stk. 1-3 C SEL 107 C DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV 60 SEL 192 DEN SELVEJENDE INST SØNDERMARKEN 9 SEL 107 x Ekkenberg i Olufsgade 8 SEL 107 x Ertebjerggaard 4 SEL 142, stk. 5 x Fonden Andersen Netværk 9 10 SEL 107 B x 2 SEL 142, stk. 5 B x SEL 101 x Fonden Klippen (15) 20 SEL 107 x SUL 141 x Fonden Leragergaard 24 SEL 142, stk. 5 x Fonden Solgården 8 SEL 107 x Forsorgshjemmet Toften 23 SEL 110 C Halsebyvænget Støttecenter Vest 12 SEL 108 C HEIMDAL - Center for B&U med handicap 12 SEL 67, stk. 1-3 C

49 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Kastanjegården 12 SEL 108 C Klubben CSU - Slagelse 10 SEL 36 SEL 104 Krogens Bo-og Fritidsgård 9 SEL 107 b x MISBRUGCENTRET SEL 101 C 7 SUL 141 C Opgangsbofællesskab Egersundvej 12 9 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Opgangsfællesskabet Egersundvej Opholdsstedet Golfstrømmen 8 SEL 107 B ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B 3 SEL 107 x 8 SEL 142, stk. 5 x Opholdsstedet Lille Valbygård 10 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Søholt 8 3 SEL 107 x 8 SEL 142, stk. 5 x Plejeboliger Solbakken 30 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Lützensvej 79 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Møllebakken 29 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4

50 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Plejecenter Skovvang 52 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Stillinge 22 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PLEJECENTRET ALLIANCEHAVEN 58 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PLEJECENTRET SMEDEGADE 64 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Privathospitalet Svanegården A/S 17 SEL 32 x SUL 141 x Quistgården 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rosenkildeparken syd SEL 108 C 15 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Selvbo, Kalundborgvej 20-50, Sneppevænget 8,Madevejen SEL 107 B x SKÆLSKØR PLEJECENTER 37 SEL 192 Specialcenter syns- og hørehæmmede 30 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Støttecenter Vest, Afdeling Vimarhus 30 5 SEL 107 C 25 SEL 108 C Støttecenter Øst 51 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Støttecenter Øst Bofællesskaberne 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Støttecenter Øst, Bredahlsgade 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B

51 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Ungekollegiet Slagelse 13 Vasac Slagelse SEL 107 B 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B 80 SEL 103 C 266 SEL 104 C Værestedet Birkehuset 50 SEL 104 A Værestedet Godthåb 17 SEL 104 A Værestedet Rosenhuset 70 SEL 104 A Østergården 32 2 SEL 107 C 30 SEL 108 C

52 Solrød kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbuds-t ype 1) Ældre 2) Privat 3) Godkendte plejefamilier i Solrød Kommune 57 SEL 142, stk. 1 Plejecentret Christians Have 42 SEL 192 Ungeboligen Elmelyparken 3 SEL 142, stk. 4 Ungeboligen Tjørnely 3 SEL 142, stk. 4

53 Sorø kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Birkebakken - Røde Kors Hjemmet Sorø 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X Botilbud Egebo 18 SEL 107 C X BRANDSTRUPGÅRD V/POUL ERIK HOVMAND 4 SEL 107 C X Brommeparken SEL 104 C 17 SEL 108 C SEL 101 C X Den selvejende institution "Sønderbjerggaard" 6 SEL 107 C X SUL 141 C X Egholt Botilbud SEL 104 C X 15 SEL 107 C X Egholt Opholdssted 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 C X Fonden Pionergruppen 9 20 SEL 107 og 104 (11 pladser) C X Fonden/Den selvejende institution Husbjerggård Grønnebakken 6 12 SEL 107 og 104 (6 pladser) C x 13 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

54 Kammergave SEL 103 C X 16 SEL 107 C X Katrinelystgården 4 SEL 67, jfr. 66, stk. 6 A KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD 15 SEL 103 Lundebo 58 SEL 104 C SEL 108 C Niløseholm Behandlings- og Uddannelsescenter SEL 142, stk. 6 (3 pladser) og stk. 7 (5 pladser). SEL 107 (4 pladser) C X Opholdsstedet Hestehaven 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X OPHOLDSSTEDET KLOKKERSKOV 3 OG 7 V/AASE OG PREBEN PEDERSEN Opholdsstedet Tjørntved Mette Nygaard Kristensen 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X Botilbuddet Toresholm 8 SEL 107 C X OPHOLDSTEDET SVALEREDEN 4 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X Pernillebo 6 SEL 107 C X Projekt Start v/mogens Berggren 12 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 (6 pladser). 107 (6 pladser) C X Røde Kors Hjemmet 61 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X Skovglimt 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

55 Slusen i Sorø 10 Socialpsykiatrisk center, Sorø 36 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 (7 pladser) 107 (3 pladser) 5 SEL 107 C X C: 2 pladser. A: 3 pladser 31 SEL 108 (18 pladser) ABL 105, stk. 2 (13 pladser) C SOLSIKKEN 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66, stk. 5 C X SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 C SORØ KOMMUNE 210 SEL 142, stk. 1 Sølvagergård 8 9 SEL 107 X Vasac Sorø, Afdeling Elefantgården 17 SEL 104 C Vasac Sorø, Afdeling Krydderen 25 SEL 104 C VASAC Sorø, Afdeling Værkstedet Åmosen 12 SEL 104 C Værksteds- og aktivitetscentret 170 Resten af de 170 pladser er til patienter fra hospitalet Filadelfia SEL 103 (58 pladser) C SEL 104 (59 pladser) C Lynge Plejecenter - demens (1 aflastning) 17 ABL 105, stk. 2 A X Rosenhuset - demens 12 ABL 105, stk. 2 A X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Blomstergården - demens 17 ABL 105, stk. 2 A X

56 Holbergcentret 32 ABL 105, stk. 2 A X Egecentret (6 aflastning) 18 ABL 105, stk. 2 A X Slaglille plejeboliger (3 aflastning) 27 ABL 105, stk. 2 A X Mølleparken 30 ABL 105, stk. 2 A X Skovvej 5 SEL 108 C Østervej 5 SEL 107 C

57 Stevns kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Behandlingsinstitutionen Magnoliegården "SKAL-institution" døgn + 6 dag SEL 67, stk. 1-3 C Anden lovgivning Den Selvejende institution Opholdsstedet Havnelev Fonden/Den selvejende institution Højbrogaard 8 8 SEL 142, stk. 5 C 3 2 SEL 142, stk. 5 C HØJSKOLEN ELVERHØJ 11 SEL 107 C X Opholdsstedet Paideia 9 9 SEL 142, stk. 5 C Opholdstedet Bredeløkke Gl. Skole 7 5 SEL 142, stk. 5 C Plejecentret Egehaven 20 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X PLEJEHJEMMET HOTHERHAVEN 66 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X SU-OL v/sussie Ehlers 2 2 SEL 142, stk. 5 B Ældrecenter Brohøj Stevns 28 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Ældrecenter Plushøj Stevns 26 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Ældrecenter Stevnshøj Stevns 30 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X

58 Vordingborg kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) AGGERHUS CENTRET 27 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Aktivitets- og Samværstilbud Stjerneskuddet under Bo og Naboskab Præstø 22 SEL 104 C Autismecenter Storstrøm - Gl. afd. Orehoved 4 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Autismecenter Storstrøm - Paletten, Jobtræningen og Aspergerklub SEL 104 C Autismecenter Storstrøm - Pandebjergvej 6 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Skærmet afd. 4 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Unge tilbuddet 5 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm Stafetten SEL 104 C Autismecenter Storstrøm- Aflastningshuset Abelsvej 5 SEL 67, stk. 1-3 C Bo og Naboskab Møn 31 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Præstø 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Vordingborg Aktivitetstilbud Møllehatten Bo og Naboskab Vordingborg Aktivitetstilbud Væksthuset Bo og Naboskab Stårbyhus belligende i Vordingborg 11 SEL 104 C 19 SEL 104 C 5 SEL 108 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

59 Bo og Naboskab beliggende i Vordingborg 20 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og naboskab Møn, A-hus 33,5 Sel 104 C BOGØ KOSTSKOLE SEL 142, stk. 5 X Bostedet "Dysemosen's Fond" Ole Råsø 5 SEL 107 X Center Solhøj 28 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X DEN SELVEJENDE INST BUTTERFLY 6 SEL 142, stk. 5 x Den selvejende Institution Clemens 8 SEL 142, stk. 5 x Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Præstø 60 SEL 103 C Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Røde Led Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Vordingborg Det beskyttede værksted Vordingborg- Gartnari Det beskyttede værksted - Praktisk Service Møn Efterskolen Østergårds Udskolingskoncept - 21 eren 4 3 SEL 103 C SEL 103 C 5 SEL 103 C 8 SEL 103 C 24 SEL 107 x FAMILIEINSTITUTIONEN SOMMERDALEN ApS 12 SEL 107 X FANEFJORD CENTRET 36 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X FANEFJORD, Teaterbygningen I/S (erhvervsrettet værkstedsskole med botilbud for unge med særlige behov) 34 SEL 107 X Anden lovgivning Fonden Feldskov 6 SEL 142, stk. 5 X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

60 Fonden Gimle 16 8 SEL 142, stk. 5 X Fonden Levestedet 2 SEL 107 X Fonden Opholdsstedet Mississippi 10 8 SEL 142, stk. 5 X Fonden Opholdsstedet Risbygård 7 SEL 142, stk. 5 X FÆLLESSKABET FANEFJORD FOND, Opholdsstedet Fanefjord Fællesskabet Fanefjord Fond, opholdsstedet Knoppen FÆLLESSKABET FANEFJORD FOND, Projektafdelingen HUSMANDSSTEDET PÅ NÆBVEJ SELVEJENDE INSTITUTION 6 SEL 142, stk. 5 X 3 SEL 142, stk. 5 X 4 SEL 142, stk. 5 X 4 SEL 142, stk. 5 X HØGEHUSET ApS 6 SEL 142, stk. 5 X Klintholm Havn Centret 28 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X SEL 107 x Krummebækgaard 16 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning KYSTPENSIONEN V/INGRID BREGNEBERG Tilbuddet er under afvikling. Endelig lukket d. 1. juni SEL 107 Opholdsstedet "SØNDERVEJ - FOR PIGER" 5 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet "Ugledigevej 26" 5 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Clemens Gaarden 8 SEL 142, stk. 5 X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Opholdsstedet Parkgaarden 5 SEL 142, stk. 5 X

61 OPHOLDSSTEDET UNIKA 5 1 SEL 107 X 5 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Viemose 6 SEL 142, stk. 5 X Petersdal 10 SEL 142, stk. 5 X Plejecenter Solvang 32 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x PLEJEHJEMMET FJORDGÅRDEN 38 SEL 192 x PLEJEHJEMMET ROSENVANG 78 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x ROSENGÅRDEN DØGNINSTITUTION 8 SEL 107 x Ryttervænget 1 SEL 142, stk. 5 X 8 SEL 103 Socialpsykiatrien Møn Grønsalen 18 SEL 104 c 8 SEL 108 c Socialpsykiatrien på Møn 21 Socialpsykiatrien Vordingborg 110 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 c ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 c 73 SEL 104 a 10 SEL 108 c Ulvsundcentret 59 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Faktisk Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) antal Vordingborg Centret, Kalvehave 20 SEL 32 C

62 SEL 67, stk. 1-3 C Anden lovgivning C SEL 101 c Vordingborg kommune's Misbrugscenter 170 SEL 107 c SUL 141 Vordingborgskolen 84 Anden lovgivning X Værestedet Oasen 25 SEL 104 a SEL 107 X VÆRKSTEDSSKOLEN ØRNEHØJ 30 SEL 142, stk. 5 X Anden lovgivning X Ældrecenter Skovbo 30 SEL 192 x ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x

63 Voksne - Sindslidende Driftsherre Institution Målgruppe Paragraf Antal Faxe Bo og Netværk Faxe Sindslidende SEL Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Sindslidende SEL Guldborgsund Bo og Støttecenter Saxenhøj Sindslidende SEL 107, SEL Holbæk Hybenvang Sindslidende SEL Holbæk Hybenvang Sindslidende SEL 107, Aflastn. 2 Holbæk Unge Kollegiet Sindslidende SEL 107 eller Køge Botilbud Pedersvænge Sindslidende SEL Lejre Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Vest Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Øst Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Øst Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Vest Sindslidende SEL Næstved Fountain House Sindslidende SEL Næstved Socialpsykiatrien Næstved, Kollegiet Otiumsvej Sindslidende Næstved Socialpsykiatrien Næstved, Grimstrupvej Sindslidende Næstved Socialpsykiatrien Næstved, Grimstrupvej Sindslidende SEL SEL 107, Aflastn. 1 SEL Næstved Grimstrupvej, aktivitetstilbud, uvisiteret Sindslidende SEL Odsherred Grønnehaven Sindslidende SEL Odsherred Tvillingen Sindslidende SEL Region Sjælland Psykiatrien Vordingborg Sindslidende SEL Region Sjælland Glim Refugium Sindslidende SEL Ringsted Bofællesskabet Kilden Sindslidende SEL Job-og Støttecenteret Kantinen på Trekronerskolen, SEL Roskilde Montageværksted Sindslidende Roskilde Job-og Støttecenteret Sindslidende SEL Roskilde Job-og Støttecenteret Botilbud Sindslidende SEL

64 Slagelse Østergården Sindslidende SEL Sorø Vasac Sorø, Afdeling Elefantgården Sindslidende SEL Sorø Vasac Sorø, Afdeling Krydderen Sindslidende SEL Sorø Allehuset Sindslidende SEL Sorø Lundebo Specialcenter SEL 108 Antal er nævnt under voksne handicapped e Sindslidende Sorø Sneppevej Sindslidende ABL 105, stk Vordingborg Socialpsykiatrien Møn, Vordingborg Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Vordingborg Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Møn Grønsalen Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Møn, Platanvej Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Møn, Platanvej Sindslidende SEL Til sammenligning var der 711,5 pladser i Rammeaftalen for 2011

65 Tilbudsoversigt - Voksne Handcappede Driftsherre Institution Målgruppe Paragraf Antal Faxe Boligerne Kildebakken Fysisk handicappede SEL Faxe Danhostel Faxe Vandrerhjem Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Faxe SETA Industri Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Faxe Kildebo, Center for neurorehabilitering Senhjerneskadede SEL Faxe Bo og Beskæftigelse Udviklingshæmmede SEL Faxe Bo og beskæftigelse Udviklingshæmmede SEL Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - Sakskøbing Udviklingshæmmede SEL Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - A hus Udviklingshæmmede SEL ,5 Bo og Naboskab Udviklingshæmmede SEL 107, Aflastn. 2 Guldborgsund Guldborgsund Bo og Naboskab Udviklingshæmmede SEL Holbæk Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Socialt arbejdsmarkedscenter Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Holbæk Socialt arbejdsmarkedscenter Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Holbæk Aktivitetscenter Tornhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Abildgården Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo og servicecenter holbæk - Danhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde Udviklingshæmmede SEL Kalundborg Bo og Servicecenter Høng Autister SEL Kalundborg Bo og Servicecenter Høng Fysisk handicappede SEL Køge I.T.C., Køge Udviklingshæmmede SEL Køge I.T.C., Køge Udviklingshæmmede SEL Køge Dagcentret Blumesvej Udviklingshæmmede SEL

66 Køge Agerbækhuse Udviklingshæmmede SEL Køge Lyngtoften Udviklingshæmmede SEL Lejre Botilbuddet Bramsnæsvig Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg Autister SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Maribo Afd. Udviklingshæmmede SEL Lolland Kommunikationssvage SEL 104 Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. 12 Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. Kommunikationssvage SEL Lolland Søndersø Bo- og Rehabiliteringscener, Afd. Bellisvej Fysisk handicappede SEL Lolland Søndersø Bo- og Rehabiliteringscenter Fysisk handicappede SEL Lolland Den Sociale Virksomhed Lolland Åvænget Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg Specialområdet (Multible) SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle Specialområdet (Særlig social støtte) SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle Specialområdet (Demens) SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Maribo Afd. Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. Udviklingshæmmede SEL Næstved Aktivitetscentret Obovej Fysisk handicappede SEL Næstved Bo- og Støttecenter Obovej 9-13 Fysisk handicappede SEL Næstved Næstved Sociale Virksomhed Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Næstved Næstved Sociale Virksomhed Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Næstved Solgaven Synshandicappede SEL Næstved BN Ågården, Rohavegård Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Suså/Holmegaard, Kulturhuset Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Suså/Holmegaard, Landsbyhuset Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Ågården, Aktivi10eren Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Næstved Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Suså/Holmegaard, Klyngehusene Udviklingshæmmede SEL

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C Faxe Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo

Læs mere

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: A. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner

Læs mere

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Tilbud relateret

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus

Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus Krisecenter Administrationsbygningen Rosenholm Agerbo Agerbo

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Aktivitetscenter Abildhus, Kompetence- og UddannelsesCenter Århus Kommune Abildgade Aarhus

Aktivitetscenter Abildhus, Kompetence- og UddannelsesCenter Århus Kommune Abildgade Aarhus 1 of 91 Navn (seneste) Myndighed vejnavn (Hovedadresse) Administrationsbygningen Rosenholm Syddjurs Kommune Tingvej Agerbo Herning Kommune Brændgårdvej Agerbo Herning Kommune Haugevej Aktivitets - og plejecenter

Læs mere

Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009

Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009 Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009 Midlertidig pladsnormering Midlertidig takst for Leverandør Ydelse Driftsherre Pladsnormering Difference Difference Takststigning i Takst 2008 2008 normering

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Skive Kommune Arvikavej 2 7800 Skive Skive Kommune SEL 103. Herning Kommune Park Allé 5 7480 Vildbjerg Herning Kommune SEL 103

Skive Kommune Arvikavej 2 7800 Skive Skive Kommune SEL 103. Herning Kommune Park Allé 5 7480 Vildbjerg Herning Kommune SEL 103 Navn (seneste) Myndighed vejnavn (Hovedadresse) husnr (Hovedadresse) postnr (Hovedadresse) distrikt (Hovedadresse) Kommune (Hovedadresse) Liste over juridiske grundlag Administrationsbygningen Rosenholm

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder navn

antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder navn Udbudsenhed nr. 1. (BESTÅR AF Inst.nr. 301+325) Inst.nr. 301 Antvorskov Skole Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse Telefonnr.: 58 56 54 00 58 56 54 15 antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere