Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter."

Transkript

1 Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde er der, jfr. 9, stk. 2 udarbejdet udtræk fra Tilbudsportalen i de respektiver kommuner og Regionen. Denne oversigt skal vedlægges udviklingsstrategien. Skemaerne har været sendt til kommunerne og Regionen med henblik på at kategorisere følgende: 1) A: Tilbud som alene anvendes af driftsherren. B: Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren. C: Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren. Det kan være fordi mange kommuner køber pladser, eller fordi et stort antal pladser anvendes af andre end driftsherren. 2) Ældretilbud. 3) Private tilbud. Udover denne oversigt har Styregruppen for Rammeaftalen i Region Sjælland valgt at udarbejde Tilbudsoversigter, hvor de kommunale tilbud er delt op i forhold til de respektive tilbudsområder: Voksne sindslidende Voksne handicappede Specialundervisning og hjælpemidler Herberg og Forsorgshjem Kvindekrisecentre Stofmisbrug Sikrede institutioner Børn og Unge I forhold til oversigterne er det ikke problematiseret, hvorfor der evt. er sket ændringer antalsmæssigt i forhold til Rammeaftalen for Dette analyse-arbejde har tidligere været gennemført i forbindelse med de store redegørelser som kommunerne tidligere skulle udarbejde.

2 Faxe kommune Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Antal iflg. portale n Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 C SEL 104 C SEL 104 C 1) Ældre 2) Privat 3) Bo og Bekskæftigelse Midt ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Beskæftigelse Midt 6 6 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Stevns 6 5 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Stevns 6 6 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Stevns 4 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Beskæftigelse Vest 9 8 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Vest 6 6 SEL 108 C Bo og Beskæftigelse Vest 6 6 SEL 108 C Bo og Netværk Faxe SEL 107 B - UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALE Bofællesskab Rådhusvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Boligerne Kildebakken SEL 108 C Antal iflg. Portale Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

3 n Boligerne Kildebakken, Førslevcenteret 8 8 SEL 108 C Botilbudet på Lindersvold 6 6 SEL 107 C X Dalby Ældrecenter 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Danhostel Faxe Vandrerhjem SEL 103 C X SEL 104 C X EFTERSKOLEN WALDEMARSBO 65 SEL 142, stk. 4 C X FAMILIEHUSET 4 SEL 142, stk. 5 C X Familieinstitutionen Skovvænge FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BELLE-BO FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOVIRKE 14 SEL 107 C X 5 SEL 142, stk. 5 C X 8 SEL 142, stk. 5 C X Frederiksgadecenteret 45 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Grøndalshusene 50 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X HYLLEHOLT HUSGERNINGSSKOLE 18 SEL 142, stk. 5 C X Hylleholtcentret 35 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Jomsborgen I/S 4 SEL 142, stk. 5 C X Karise Efterskole 10 SEL 67, stk. 1-3 C X Antal iflg. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

4 Portale n Karise Ungdomshus 13 Kariseuddannelsen 40 SEL 142, stk. 5 C X Anden lovgivning C X SEL 107 C X SEL 142, stk. 5 C X Kildebo, Center for neurorehabilitering SEL 107 C KILDEVEJ25 4 SEL 142, stk. 5 C X Kongsted Ældrecenter 19 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Lindevejscentret 41 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Misbrugsrådgivning. 100 SEL 101 SUL 141 UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN Opholdsstedet " St.Torøje" 8 SEL 142, stk. 5 C X Opholdsstedet FREDENSLUND 4 SEL 142, stk. 5 C X Anden lovgivning C X Opholdsstedet Piberhus v/bo Rune Kristersson OPHOLDSTEDET PÅ LINDERSVOLD 5 SEL 142, stk. 5 C X 12 SEL 142, stk. 5 C X Pionergården 4 SEL 67, stk. 1-3 C X SEL 142, stk. 5 C X

5 Antal iflg. Portale n Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) SETA Industri 25 SEL 103 C Solhavecentret 35 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Startskuddet 8 SEL 142, stk. 4 C X Teestrup Demenscenter 18 SEL 192 X URANUS PROJEKTERNE ApS - SOCIALPÆDAGOGISKE BOSTEDER 13 SEL 107 C X SEL 142, stk. 5 C X

6 Greve kommune Antal, iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Private 3) AURORA KONSULENTERNE ApS 2? SEL 142, stk. 4 X DE UNGES HUS - Døgnafdeling Moeskær og Projekt-Turbo SEL 67, stk. 1-3 C Familiepleje, Greve SEL 142, stk. 1 A Greve Lænke-ambulatorium SUL 141 B Greve Rusmiddelcenter SUL 142, stk. 1 C Greve Rusmiddelcenter SEL 101 A SUL 141 B Havana SEL 36 B Møllehøj Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser efter SEL 83, 84 eller 86 B B X Nældebjerg Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Midlertidige boliger efter SEL 83, 84 eller 86 B B X Omega, Greve Kommune SEL 101 B Plejecentret Hedebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser, slusestue og akutpladser efter SEL 83, 84 eller 86 B B X Strandcentret plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 B X Udviklingscenter Familiehusene SEL 67, stk. 1-3 B Guldborgsund kommune

7 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

8 Lammehave Økologi Det socialpædagogiske opholdssted Kernen Lærkereden Handicapområdet Guldborgsund - Stubbekøbingvej Handicapområdet Guldborgsund - Parkvej Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Handicapområdet Guldborgsund - Nabohuset Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Bofællesskab Violen Bostedet Venus Bo og Støttecenter Saxenhøj Bækkely Fonden Den Selvejende Institution Bakkegården Autismecenter Storstrøm - Pandebjergvej Autismecenter Storstrøm - Orehoved Autismecenter Storstrøm - Ungetilbud Autismecenter Storstrøm - Skærmet Enhed 5 5 SEL 1034 x 2 2 SEL 142,5 x 3 3 SEL 107 x SEL 108 B SEL 108 B SEL 108 B 6 6 SEL 108 B 2 2 SEL 67, 1-3 A 2 2 SEL 107 A 6 6 SEL 107 x SEL 107, 142,2 x SEL 107, SEL 108 C 4 4 SEL 142,5 x 5 5 SEL 142,5 x 6 6 SEL 108 B 6 6 SEL 018 B 5 5 SEL 108 B Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 4 4 SEL 108 B 1) Ældre 2) Privat 3)

9 Fonden Østerly Freedom House Fonden Leocor Skyttegården Botilbuddet Engsgaard Marie Grubbe Skolen Ungdomscentret Gjeddesgaard Frederiksminde Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - A hus Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - Sakskøbing Værkstederne Saxenhøj Stubbekøbing Efterskole Plejecenter Toreby Villaen Orupgård Fonden Opholdsstedet Adriansminde Center for Afhængighed Plejecenter Doktorparken Atriumfonden 6 6 SEL 142,5 x SEL x 6 6 SEL 142,2 x 6 6 SEL 142,5 x 4 4 SEL 107 x SEL 67, 1-3, 107, SEL 142,5 x 6 6 SEL 107 X 97,5 97,5 SEL 104 B SEL 103 B SEL 103 B SEL 107, 142,5 x ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x 4 4 SEL 107 x 4 4 SEL 107 x SEL 101, SUL 141 A Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 A x 1) Ældre 2) Privat 3) SEL 107 x

10 Sofie Rifbjerg Efterskole Toldhuset Toldcafeen Fonden for Sølund Jordbrugsskole Nysted Efterskole Fonden Engsgaard Forsorgshjemmet Saxenhøj Plejefamilier Guldborgsund Kommune Designskolen Langholt Granlunden Sønderskovhjemmet Kernen Ungdomspension Nr. Alslev Opholdsstedet Lollehus SEL 142,2 x SEL 107 x SEL 103 x SEL 142,2 x SEL 142,2 x 4 4 SEL 103 x SEL 110 C SEL 142,1 B/C SEL 142,4 x 8 8 SEL 107 x 6 6 SEL 107 x SEL 110 C ,5 x ,4 x ,5 x Plejecentret Solgården Kernehuset Plantagen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x 1) Ældre 2) Privat 3) 7 7 SEL 142,5 x 8 8 SEL 142,4 x

11 Fjordvang Saxenhøj, alternativt plejehjem Firkløveren Marie Grubbe Kollegiet Mosegården Ovesengård Liv og Job, Stubbekøbing Børne - og Familiecenter, Guldborgsund Braruphus Botilbuddet Kareten Frejlev Brugs Opholdssted Kompagniet APS Dillesholm Plejecenter Kildehuset Krisecenter Hjemmet Selvejende Institution Nielstrup Plejecenter Kildebo Den Selvejende institution Granklunden SEL 107, SEL 108 C 4 4 SEL 107 x SEL 142,4 x 6 6 SEL 142, 5 x 2 2 SEL 107 x SEL 107 x SEL 67, 1-2 A 8 9 SEL 107, 142,5 x 7 7 SEL 107 x 6 6 SEL 107 x 8 8 SEL 142,4 x 4 4 SEL 107 x ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x 7 7 SEL 109 x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 8 8 SEL 142,5 x ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 x SEL 142,5 x

12 Holbæk kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 12TrinCenter 8 8 x Aflastningsinstitutionen Egely Gaard 8 8 SEL 142, stk. 5 x Annexgårdens Bosted SEL 107 x SEL 142, stk. 1 x Atriumhus SEL 142, stk. 5 x Bjergbyhus Bjergbyhus SEL 107 x Bo og servicecenter holbæk - Danhøj SEL 108 C Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj SEL 108 C Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde SEL 108 B Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet SEL 108 C SEL 103 A Bofællesskaber Holbæk SEL 104 A Bostedet - Socialpsykiatrisk center - Hybenvang ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A B Bostedet - Socialpsykiatrisk center - Hybenvang 2 2 SEL 107, aflastning B Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

13 Botilbuddet Drosselvej 4 4 SEL 107 X BOTILBUDDET SATELLITTEN ApS SEL 107 SEL 110 Carl Reffsvej Plejeboliger SEL 192 X CSU Holbæk 40 4 SEL 36 C 10 SEL 104 B Dagbehandling Sofiehuset SEL 101 B Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen 7 7 SEL 142, stk. 5 X Dagskolen Farmen Anden lovgivning X Den Gamle Dyrlægegård 2 2 SEL 142, stk. 1 X Den Maritime Base v/henrik Holm Oxlund 11 8 SEL 142, stk. 5 X DEN SELVEJENDE INSTITUTION HØRHAVEN 9 9 SEL 107 X SEL 110 Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" 6 7 SEL 142, stk. 5 X Elev og aflastningshjemmet Kikhøj 25 Elmelunden Plejecenter SEL 67, stk. 1-3 B 4 SEL 107 B 28 SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fjordskolen Anden lovgivning X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

14 90 SEL 67, stk. 1-3 X Fonden Koloni 60 1 SEL 142, stk. 5 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fonden Ll. Stokkebjerg 13 Fonden Villaen 5 1 SEL 107 X 12 SEL 142, stk. 5 X 5 SEL 67, stk. 1-3 X SEL 107 Fonden/Den selvstændige Institution Opholdsstedet Arken 6 6 SEL 142, stk. 5 X FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN SEL 110 C Grandbo 6 6 SEL 107 X Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse 6 6 SEL 103 X Hellebo Hus SEL 107 X Hesseløvej plejeboliger SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Hjembækskolen SEL 32 X Huset i Tveje Merløse SEL 142, stk. 5 X KIG IND AKTIVITETSCENTER SEL 104 A Faktisk Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) antal KILDEHAVEN A/S SEL 103 X

15 4 SEL 104 X 2 SEL 107 X 2 SEL 108 X 2 SEL 142, stk. 5 X 40 Lov om friplejeboliger X LANDBASEN V/KIM BARGSTEEN 12 5 SEL 142, stk. 5 X Anden lovgivning Landstedet v/ Steen G Pedersen 6 0 SEL 107 X Minibo - Børnespecialcenter SEL 142, stk. 4 B Minnesota Gruppen Tjele A/S SUL 141 X Møllevang Ældrecenter SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 NARCONON DANMARK 8 8 SEL 101 X Nybo 4 4 SEL 142, stk. 5 X OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Birkehuset 7 7 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Habita 4 4 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Kisserup Mølle 4 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 107 1) Ældre 2) Privat 3) 1 SEL 142, stk. 5 X

16 Opholdsstedet Liv og Sjæl 3 3 SEL 67, stk. 1-3 X Opholdsstedet Skovly 9 9 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Sørningevej 12 I/S v/ Else & Kim Wemmer 13 SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Tornbrinken 7 7 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet, Bakkegården Knabstrup 8 8 SEL 142, stk. 5 X Our Camp 25 0 SEL 142, stk. 5 X 6 SEL 107 X Ousbjerggård Fonden 18 SEL SEL 142, stk. 5 X Anden lovgivning PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 X Projekt & Livstart I/S 2 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 1) Ældre 2) Privat 3) SEL SEL 142, stk. 4 X

17 SEL 142, stk. 5 Projektskib Victoria 3 3 SEL 142, stk. 5 X PS Contact 4 4 SEL 107 X PS Contact SEL 103 X Psykiatrisk værested Ryttergården SEL 104 A SEL 142, stk. 1 Rosenvænget Ældrecenter Plejeomsorg 28 SEL 192 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rådgivningscentret SEL 101 C 98 SUL 141 C Sejergaardsskolens Kostskole SEL 142, stk. 5 X SEL 32 B Skole- Behandlingshjemmet UNDLØSE - Børnespecialcenter 1 24 SEL 67, stk. 1-3 B 24 Anden lovgivning, intern skole B Skovgaard 4 Faktisk antal 4 SEL 107 X SEL 142, stk. 5 Tilbuddets juridiske grundlag Solgården SEL 104 B Specialbørnehaven Spiren, Daginstitutionen SEL 32 A Møllevangen STEDINGHUS V/MAI-BRITT Larsen 8 SEL 142, stk. 4 1) Ældre 2) Privat 3)

18 8 SEL 142, stk. 5 X Stenhusbakken Plejeboliger SEL 192 X Suhrs Udviklings- og Botræning 10 SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 X Tittergården 4 4 SEL 142, stk. 5 X Tølløse Ældrecenter SEL 192 X Ung & Aktiv, Holbæk, Roskilde 44 Ungekollegiet Holbæk Socialpsykiatrisk Center 11 SEL 67, stk SEL 107 X SEL 67, stk SEL 107 B X-Bro 7 7 SEL 142, stk. 5 X Østergården Plejecenter 15 0 SEL 192 X Kalundborg kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag B & U Basen 8 SEL 142, stk. 5 A 1) Ældre 2) Privat 3) Bo & Servicecenter Høng, Banemarken 4 SEL 108 C

19 Bo og Servicecenter Høng, Dybekær 12 SEL 108 C Bo og Servicecenter Høng, Mågen 4 SEL 108 A SEL 104 C Bo- og Servicecenter Høng, Sofievej 1B-1H Bo- og Vækstcenter Kalundborg - dagtilbud Bo- og Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen Bo- og Vækstcenter Kalundborg - Trekløveret Bofællesskabet Løve SEL 108 C ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 103 A SEL 104 A ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C B A SEL 104 C X SEL 107 C X Botilbuddet Fynsvej 4 v/jesper Jensen 7 SEL 107 C X Bregninge Plejecenter 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Cafe Liv Dagtilbud 12 SEL 103 A X D.S.I Høng Erhvervsskole 29 DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Den selvejende institution Åmosegården Det Gamle Apotek I/S v/ Gitte Bergmann & Niels Rossen DET SOCIALPÆDAGOISKE BOFÆLLESSKAB DEN GAMLE Faktisk antal SEL 67, stk. 1-3 C X SEL 107 C X Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) 4 SEL 142, stk. 5 C X 2 SEL 142, stk. 5 C X 5 SEL 142, stk. 5 C X 7 SEL 142, stk. 5 C X X Privat 3)

20 KØBMANDSGÅRD ESBERNHUS - EN SELVEJENDE INSTITUTION 31 SEL 108 C X Finderuplund 14 SEL 108 B Fiskeriprojektet 2 SEL 107 C X Fonden Bofællesskabet Rosenhøj 13 SEL 107 C X FONDEN LAMAHUS 11 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION ÅSEN SEL 142, stk. 5 C X Anden lovgivning C X 2 SEL 142, stk. 5 C X HERA DØTRENE 8 SEL 109 B X HØNG ÆLDRECENTER 24 SEL 192 A X Kaalund Kollegiet ApS 10 SEL 107 C X Lyngbo - bo&udviklingsmiljøer 6 SEL 107 C X LÆRKEREDEN, Specialdaginstitution 19 SEL 32 C Misbrugscentret Kalundborg 200 Møllehuset v/eva Sørensen & Kirsten Bjerge Netværkstilbud (med arbejds og praktiknetværk tilknyttet) SIGRID UNDSET SKOLEN Nyvangsparken 76 SEL 101 B SUL 141 B 4 SEL 142, stk. 5 C X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 12 SEL 104 C 1) Ældre 2) SEL 192 A X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X Privat 3)

21 Odinscentret 40 SEL 192 A X Opholdsstedet Den Gamle Skole V/Thomas Petersen 8 SEL 107 C X Opholdsstedet Egehøj 6 SEL 142, stk. 5 C X opholdsstedet orion 4 SEL 142, stk. 5 C X Plejecenter Jernholtparken 55 Plejecenter Loch Ness 10 Plejecenter Raklev 29 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X A X A X Privat Botilbud v/ann- Dorte Jentoft 8 SEL 107 C X Rachløwhus 4 SEL 142, stk. 5 C X Rønnegården 7 SEL 142, stk. 5 C X Rørmosecentret 57 SEJERØ PLEJEHJEM 11 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X A X SOCIALPROJEKTET HUSET I HØNG 8 SEL 142, stk. 5 C X Specialcenter Kalundborg - Bostedet Præstehaven - Aktivitets- og samværstilbud Kærhus 36 SEL 108 C ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Strandbo 6 SEL 67, stk. 1-3 A Ældrecentret Enggården 46 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C 1) Ældre 2) Privat 3)

22 Køge kommune Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag AGERBÆKHUSE SEL 108 C 1) Ældre 2) Privat 3) Botilbuddet Jernstøbervænget 5 5 SEL 107 C X Dagcentret Blumesvej SEL 104 C Den selvejende institution Birkholm 8 8 SEL 107 B X Folkeligt Oplysningsforbund Køge/Vallø SEL 104 B X Herfølge Krisecenter, Køge SEL 109 C X I.T.C., Køge SEL 103 B 38 SEL 104 C Køge Lænke-ambulatorium SUL 141 B X Køge Rådgivning- og Behandlingscenter 80 SEL 101 SEL 104 Køge Rådhus 84 SEL 142, stk. 1 A Lerbæk Torv Plejeboliger 67 Lyngbo 38 Lynghøj 38 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lyngtoften SEL 108 C Møllebo 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B UDEN FOR RAMMEAFTALEN B UDEN FOR RAMMEAFTALEN A X A X A X A X Nørremarken 63 SEL 192 A X Opholdsstedet Aabrinken 6 SEL 142, stk. 5 C X Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

23 Opholdsstedet Rodal 7 SEL 142, stk. 5 C X Spanager 24 SEL 67, stk. 1-3 C Pedersvej Plejeboliger 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PEDERSVÆNGE 47 SEL 108 C A X Projekt Jabes 15 SEL 142, stk. 5 C X Sandmarksbo 30 SEL 192 A X Slimminge Skole- og Behandlingshjem 33 SEL 67, stk. 1-3 Tingstedet 51 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Vasebæk, specialbørnehave SEL 32 C Ældrecentret i Bjæverskov 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B UDENFOR RAMMEAFTALEN A X A X Ældrecentret i Borup 44 SEL 192 A X Ældrecentret i Ejby 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Ellebækskolen 77 Folkeskoleloven 20, stk. 2 C Ølby Ældrecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X A X

24 Lejre kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Aktivitetsstedet Søholm 25 SEL 104 Ammershøjparken 50 SEL 192 Bofællesskabet Ebbemosen 8 SEL 108 Bofællesskabet Åbanken 4 SEL 108 Bofællesskabet Østbo 4 SEL 104 SEL 108 Botilbuddet Bramsnæsvig 27 SEL 108 Den selvejende Institution Højagergaard 5 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION KÆRNEN 4 SEL 142, stk. 5 Den selvejende institution Søholm 14 SEL 107 Drosthuset 7 SEL 107 DUESLAGET OPHOLDSSTED FOR BØRN OG UNGE 6 SEL 142, stk. 5 Fonden Boholm 6 SEL 107 Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "TAO" SEL 142, stk. 5 8 SEL 142, stk. 5 Fonden Sjællands Weekendkolonier 25 SEL 142, stk. 5 Hvalsø Ældrecenter - Centergruppen 40 SEL 192 1) Ældre 2) Privat 3) B B B B C X X X X X X X X X X X

25 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Hvalsø Ældrecenter - Kløverhuset 11 SEL 192 Lejre Lænke-ambulatorium 57 SUL 141 Opholdstedet Østergaard 5 SEL 142, stk. 5 Socialpsykiatrisk Center 75 SEL 104 Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud 32 SEL 108 Specialskolen Bramsnæsvig 8 SEL 32 Toftekæret Bofællesskab 4 SEL 108 Ungdomscentret Gjeddesgaard 11 SEL 142, stk. 5 Dagskolen i Karleby 1) Ældre 2) Privat 3) A C B X X X X X X

26 Lolland kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Aktiv-Bo Lolland - Dagcenter Nørrevold SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle 0 14 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland A-Huset i Fuglse SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland Beskyttet beskæftigelse Landbruget Aktiv-Bo Lolland Dagbeskæftigelse Stavangervej SEL 103 c SEL 104 c Alkohol Rådgivningen SUL 141 a Blomsterparken 55 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Botilbud Utterselv Gamle Skole 8 SEL 107 x Bufferen 8 SEL 142, stk. 5 x Bøgelunden 21 Bøgevænget 40 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

27 Børn og Unge Center Lolland SEL 67, stk. 1-3 b Anden lovgivning Den Selvejende Institution Karen Marie 5 SEL 142, stk. 5 x DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREGAARD 5 SEL 142, stk. 5 x Den Selvejende Institution Stokkemarkehus 8 SEL 142, stk. 5 x Den Sociale Virksomhed Lolland Åvænget SEL 103 c Fonden "Friheden" 5 SEL 107 x FONDEN DEN SELVEJEDE INSTITUTION LINDEBO 5 SEL 142, stk. 5 x FONDEN STJERNEN 6 SEL 142, stk. 5 x Fonden Svanegården 6 SEL 142, stk. 5 x Fredsholmparken 20 Havrevænget 20 Horslunde Ældrecenter 21 Hvedevænget 25 Kirsebærhaven 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x x x x KRUMSØ FRI- OG KOSTSKOLE 49 Anden lovgivning x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

28 Lolland Kommune Rådhuset - Børn og Unge Rådgivningen Lykkesejecentret 49 Margretecentret SEL 142, stk. 1 a ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x Marienlund 4 SEL 107 x Møllecentret 52 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Nakskov Krisecenter 5 5 SEL 109 c Opholdsstedet Lovenia 5 SEL 142, stk. 5 x Opholdsstedet Møllen 8 SEL 142, stk. 5 x PEDERSTRUP EFTERSKOLE 63 SEL 67, stk. 1-3 x Rådgivning for stofmisbrugere Nakskov SEL 101 a Rønnebærparken 18 Sandby Ældrecenter 21 Skolebakken 50 Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej 4 10 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 0 SEL SEL 108 c x x x Socialpsykiatri Lolland Munkholmvej SEL 107 b Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

29 Socialpsykiatri Lolland Sdr. Boulevard SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland Årbyesvej SEL 107 c Socialpsykiatri Lolland Østre Landevej SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland, Værestedet Skomagerens Hus 20 SEL 104 SEL 99 Socialpsykiatri Lolland, Værestedet Teglgården 20 SEL 104 SEL 99 Solvang v/karin Friis Birkedal 5 SEL 107 x Stokkemarkecentret 19 Svanehøjcentret 26 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x x Søndersø Bo- og Rehabiliteringscener SEL 108 c Søndersø Bo- og Rehabiliteringscenter 42 3 SEL 107 Meget sjældent af andre kommuner 36 SEL 108 c Ungeafdelingen No SEL 101 a Værestedet Kirsebærhuset 20 SEL 104 SEL 99

30 Næstved kommune "Bofens" Botilbud Fensmark S/I Askov Møllehus Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 7 SEL 107 B X SEL 107 B X 3 SEL 103 C X Atterbakken 5 SEL 107 C X Skovbrynet 6 SEL 108 C X BEHANDLINGSCENTER SJÆLLAND ApS SEL 101 C X 15 SEL 107 C X SUL 141 C X BN Ågården, Rohavegård BN Ågården, Aktivi10eren BN Ågården 14 SEL 103 B 39 SEL 104 C 43 SEL 108 C Bofællesskabet Marskvej Botilbuddet Birkebo 10 SEL 107 SEL 108 A 6 SEL 107 B X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

31 D.S.I. Karen Marie/ Karen Maries Værksted Den Matrikelløse Døgninstitution 90 SEL 103 SEL 107 C X SEL 67, stk SEL 101 SEL 107 C X Anden lovgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION FRUERLUND Den selvejende Institution Holstedgaard Den selvejende Institution Kollegiet Rønnevej Grimstrupvej, Aktivitetstilbud - uvisiteret Fortuna Grimstrupvej - uvisiteret NSV 14 SEL 107 C X 44 SEL 107 C X 12 SEL 107 C X 20 SEL 104 B 50 SEL 104 B 70 SEL 103 B 108 SEL 104 B BN Suså/Holmegaard, Landsbyhuset BN Suså/Holmegaard, Kulturhuset BN Suså/Holmegaard, Klyngehusene BN Suså/Holmegaard, Åhuset BN Suså/Holmegaard, Kernehuset 10 SEL 104 B 35 SEL 104 B 22 SEL 108 C 12 SEL 108 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) 8 SEL 107 B Ældre 2) Privat 3)

32 Hjernelauget (VISP) Aktivitetscentret Obovej Bo- og Støttecenter Obovej 9-13 Hollænderhusene, Tulipanhuset, Troensevej 27 Hollænderhusene, Møllehuset, Troensevej 25 Hollænderhusene, Træskohuset, Korinthvej 6 & 12 Hollænderhusene, Kanalhuset, Ågade 7 A Højskolen i Krummerup SEL 104 B 21 SEL 104 B 21 SEL 108 C 6 6 SEL 67, 2 B SEL 67, 2 C 4 4 SEL 67, 2 B 8 8 SEL 67, 2 B SEL 67, stk SEL 107 C Anden lovgivning (STU) C Konsulentbistand og Botilbud til Unge PÆDAGOGISK HÅNDVÆRK ApS Solgaven 5 SEL 107 C X 4 SEL 107 B X 65 SEL 108 C X 3 SEL 104 B BN Næstved 66 SEL 108 C Socialpsykiatrien Næstved 18 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 1) Ældre 2) Privat 3) 11 SEL 107 B

33 7 SEL 108 B Frelsens Hær Center for socialt udsatte, Marskvej Herlufholmhjemmet, Kindhestegade Herlufholmhjemmet, Marskgården 6 SEL 109 B X 25 SEL 110 B 10 SEL 110 B 10 SEL 110 B

34 Odsherred kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Andshøjgaard v/max Jens Odgård 8 SEL 142, stk. 5 x Bostederne Muslingen og Perlen 12 SEL 107 x Botilbuddet Gasværket, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Botilbuddet Lumsås, Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud 17 lukket SEL 107 x 14 SEL 108 x Botilbudet Grønnehaven SEL 108 CENTRET I FÅREVEJLE 12 SUL 141 x 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Dalhøjgård, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN Det Gamle Kogeri, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud DET SOCIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTED BJERGESØ 15 SEL 107 x 7 SEL 142, stk. 5 x 17 SEL 107 x 10 SEL 142, stk. 5 x DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT SEL 67, stk. 1-3 c Anden lovgivning Dyregården v/åse Christensen 8 SEL 103 x Egegården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Egen/Egebjergvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 6 SEL 108 x 7 SEL 107 x FAMILIECENTRET LILLE NØRREMARK 7 SEL 142, stk. 5 x

35 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) FAMILIEGÅRDEN V/BRITA BENDIXEN 2 SEL 107 x Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde 6 SEL 107 x Fonden Egedal 10 SEL 107 x SEL 142, stk. 5 x Fonden Lindehuset 6 SEL 107 x Fonden Opholdsstedet Knagebjerggård 7 SEL 142, stk. 5 x Fonden Solutio 4 SEL 107 x Fonden. Enkesædet. 7 SEL 142, stk. 5 x FRISKOLEN I STARREKLINTE 18 SEL 67, stk. 1-3 x Grundtvigsvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 x ID-Huset 6 SEL 142, stk. 5 x SEL 103 x Klinksgaard 4 SEL 104 x SEL 107 x SEL 107 x Møllegårdens Private Botilbud 12 SEL 142, stk. 5 x Nordstjernen SEL 67, stk. 1-3 a Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

36 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 66 SEL 103 x SEL 104 x Oasen 3 SEL 108 x Odsherred Bo og Støttecenter SEL 107 OK-Centret Baeshøjgaard ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x OPHOLDSSTEDET HOLMSTRUP ApS 10 SEL 142, stk. 5 x OPHOLDSSTEDET SMEDEGAARDEN 5 SEL 142, stk. 5 x Opholdsstedet Solvognen 2 SEL 142, stk. 5 x Opholdstedet Delhøjvej v/anne Juna 4 SEL 142, stk. 5 x Plejecentret Grønnegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Plejecentret Præstevænget ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Bakkegården 55 x Asnæshvile 24 x Grevinge 26 x Solvognen 60 x Rørmosegård, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 11 SEL 107 x Siriusparken, Bo-og servicetilbud SEL 108 b Skovgården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 x Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Socialpsykiatrien i Odsherred SEL 104

37 21 SEL 107 Solhøj 7 SEL 142, stk. 5 x Sundhedscenter 170 SEL 101 SUL 141 Søegaard Fonden den selvejende institution Søegaard 14 SEL 107 x SEL 142, stk. 5 x TENGSLEMARK BØRNEHAVE SEL 32 a Tjørneparken, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Twillingegården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 16 SEL 108 x 10 SEL 107 x Vesterbro, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 x Region Sjælland

38 Bakkegården - sikret døgninstitution (koordineres på landsplan) Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 Tilbuddets juridiske grundlag SEL 67, stk. 1-3 C 1) Ældre 2) Bakkegården - åbne pladser 5 5 SEL 67, stk. 1-3 C Bakkegården - Projektafdeling 2 2 SEL 67, stk. 1-3 C Bo og Naboskab Sydlolland, Aktivitetscentret SEL 104 C Bo og Naboskab Sydlolland, Havebyvej 3, Strandagervej 102 og Højbovej 3 E - G 11 8 SEL 108 C 3 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 3 A - D og Højbovej 5 A - O ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 7 th. 5 5 SEL 108 C Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 7 tv. 7 7 SEL 108 (6 pladser) og SEL 107 (1 plads) C Bo og Naboskab Sydlolland, K.H. Kofoedsvej SEL 108 C Bo og Naboskab Sydlolland, KereCenter SEL 108 C Bo- og aflastningstilbud Skelbakken SEL 67, stk. 1-3 (Vi arbejder på at de 8 af pladserne skal drives efter 107) C Bo- og dagtilbud Else Hus 18 Den sikrede institution Stevnsfortet (Koordineres på landsplan) 18 SEL 104 C 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C SEL 67, stk. 1-3 C DSI Hanne Mariehjemmet - Kvindely 8 8 SEL 109 C Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 Tilbuddets juridiske grundlag Glim Refugium SEL 107 C 1) Ældre 2)

39 6 SEL 36 C HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM SEL 67, stk. 1-3 C 22 Anden lovgivning (intern skole) C 50 SEL 103 C Kofoedsminde SEL 108 (åbne pladser) C 32 Anden lovgivning (sikrede pladser) C 20 SEL 36 C Marjatta - Skole- og Behandlingshjem SEL 67, stk. 1-3 C 27 SEL 107 C 47 Anden lovgivning (intern skole) C Marjatta A-huset Sampovig og Sofiegården SEL 104 C Marjattas 4 voksencentre SEL 108 C Marjatta Værkstedet i Snesere SEL 103 C 13 SEL 67, stk. 1-3 C Platangårdens Ungdomscenter SEL 107 C 20 Anden lovgivning (Afklaring til job - SEL 52 og LAB 32) C Psykiatrien Vordingborg 8 8 SEL 104 C Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 ROSKILDEHJEMMET Tilbuddets juridiske grundlag SEL 110 (Døgnpladser 43 og beskæftigelse 53 pladser) 1) Ældre 2) C

40 30 SEL 36 C Synscenter Refsnæs SEL 67, stk. 1-3 C 6 SEL STU C Anden lovgivning (intern skole - 31 voksenpladser og 20 børnepladser) C

41 Ringsted kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) "Glad Mad - Gladere Ældreliv" 10 SEL 103 B Bjælken 30 SEL 104 B Bo- & Servicecenter Ringsted 38 SEL 108 C Bofællesskab Kilden 6 SEL 107 B X Bofællesskabet Inge Marie 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C X Bofællesskabet Sofie Marie 18 SEL 107 C X Anden lovgivning C X Fonden Aflastningshjemmet Bavnehøj 6 SEL 142, stk. 5 C X Grønnebo 3,5 SEL 142, stk. 5 C X Nebs Møllegård 24 SEL 67, stk. 1-3 C Anden lovgivning Plejecenter Knud Lavard Centret 104 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Plejecenter Ortved 49 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Plejecenter Solbakken 71 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X RINGSTED KOMMUNE ADMINISTRATIONSBYGNING 56 SEL 142, stk. 1 RINGSTED KOMMUNE BOFÆLLESSKABER 22 SEL 107 B

42 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Ringsted Krisecenter S.I. 8 SEL 109 X Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter 50 SEL 104 B Rådgivningscentret 94 SEL 101 A SCT. BENDTS BØRNEHAVE 20 SEL 32 C Skjoldesus 2 SEL 142, stk. 5 C X Værkstedet Regnbuen 68 SEL 103 B SEL 104 B ØSTAGERGÅRD 23 SEL 103 B X SEL 107 B X

43 Roskilde kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Aflastningshjemmet Margrethehøj 12 SEL 67, stk. 1-3 C SEL 107 C Aktivitets-og Samværsstedet RINGHJØRNET 25 SEL 104 B Bernadottegården 60 SEL 192 X BOFÆLLESSKABET 'HEDEBO' V/LEIF LEVIN HANSEN 5 SEL 107 X Botilbud Koglerne 20 SEL 104 C SEL 108 C Botilbudet Gården v/maibritt Brøndby 7 SEL 107 X Center for Specialundervisning 65 SEL 36 C SEL 104 C Dagklubben CSU Roskilde 30 SEL 36 C SEL 104 C De Unges Hus, Døgnafdeling 10 SEL 67, stk. 1-3 A FAMILIECENTRET VIBYGÅRD FONDEN 11 SEL 110 X Familieplejeafsnittet i Roskilde Kommune 201 SEL 142, stk. 1 A Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

44 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIRKEGÅRDEN 10 SEL 103 X SEL 107 X Gundsø Omsorgscenter 29 SEL 192 X I.T.C. Svogerslev 129 SEL 103 C SEL 104 C Job- og Støttecentret Botilbud 17 SEL 107 B Job- og Støttecentret Kantinen på Trekronerskolen, Montageværksted 33 SEL 103 B Job-og Støttecentret 25 SEL 104 B Kafé Klaus, Kirkens Korshærs varmestue 0 SEL 104 X Klub Vi 35 SEL 104 B Kristiansminde Plejecenter 100 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Lokalcenteret Domsognet 44 SEL 192 X Lokalcentret Astersvej 49 SEL 192 X Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg 48 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Lokalcentret Sct. Peders Stræde 29 SEL 192 X Margrethe Hjemmet 37 SEL 192 X MARIEHUSENE 26 SEL 108 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

45 Oasen 22 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Omsorgscentret Toftehøjen 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X OPHOLDSSTEDET BOSERUP 8 SEL 142, stk. 5 X Opholdstedet, Kattinge Vig 8 SEL 142, stk. 5 X Pilehuset 14 SEL 108 A Plejehjemmet Himmelev gl. Præstegård 40 SEL 192 X Plejehjemmet Kastanjehaven 64 SEL 192 X ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Psykiatriordningen Haraldsborg Bocenter 41 SEL 108 A ROSKILDE KVINDEKRISECENTER 6 SEL 109 C Roskilde Lænke-ambulatorium 399 SUL 141 X S/I Døgninstitutionen Familiecentret Vibygård 18 SEL 110 X Slusen 6 SEL 67, stk. 1-3 A Småskolen i Roskilde 8 SEL 142, stk. 5 X SEL 32 B SPECIALBØRNEHAVEN BJERGET 31 SEL 67, stk. 1-3 B SEL 104 B Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

46 Udsigten 7 SEL 107 A Ungeteamet 16 SEL 67, stk. 1-3 A SEL 142, stk. 4 A Værestedet Pusterummet 8 SEL 104 A

47 Slagelse kommune Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Andersen Netværk Aps x 47 SEL 36 C 36* SEL 67, stk. 1-3 C Autisme Center Vestsjælland ** SEL 107 C 28 SEL 108 C 33 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C 179 Anden lovgivning C Bjergbyparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bjørnebandens Weekendkoloni 87 SEL 142, stk. 5 x Bofællesskab Grendalsvej 8 SEL 107 B Bofællesskaberne i Korsør ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Botilbuddet FlorenHus v/ Tine Rise Thomsen 8 6 SEL 107 C x botilbuddet Sct. Mikkelsgade 9 SEL 107 B x Botilbudet Kongsmark 4 4 SEL 107 B x SEL 110

48 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) BØRNEHAVEN BENEDIKTEVEJ 20 SEL 32 B CENTER FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP, AFLASTNINGEN 21 SEL 67, stk. 1-3 C SEL 107 C DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV 60 SEL 192 DEN SELVEJENDE INST SØNDERMARKEN 9 SEL 107 x Ekkenberg i Olufsgade 8 SEL 107 x Ertebjerggaard 4 SEL 142, stk. 5 x Fonden Andersen Netværk 9 10 SEL 107 B x 2 SEL 142, stk. 5 B x SEL 101 x Fonden Klippen (15) 20 SEL 107 x SUL 141 x Fonden Leragergaard 24 SEL 142, stk. 5 x Fonden Solgården 8 SEL 107 x Forsorgshjemmet Toften 23 SEL 110 C Halsebyvænget Støttecenter Vest 12 SEL 108 C HEIMDAL - Center for B&U med handicap 12 SEL 67, stk. 1-3 C

49 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Kastanjegården 12 SEL 108 C Klubben CSU - Slagelse 10 SEL 36 SEL 104 Krogens Bo-og Fritidsgård 9 SEL 107 b x MISBRUGCENTRET SEL 101 C 7 SUL 141 C Opgangsbofællesskab Egersundvej 12 9 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Opgangsfællesskabet Egersundvej Opholdsstedet Golfstrømmen 8 SEL 107 B ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B 3 SEL 107 x 8 SEL 142, stk. 5 x Opholdsstedet Lille Valbygård 10 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Søholt 8 3 SEL 107 x 8 SEL 142, stk. 5 x Plejeboliger Solbakken 30 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Lützensvej 79 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Møllebakken 29 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4

50 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Plejecenter Skovvang 52 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Stillinge 22 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PLEJECENTRET ALLIANCEHAVEN 58 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PLEJECENTRET SMEDEGADE 64 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Privathospitalet Svanegården A/S 17 SEL 32 x SUL 141 x Quistgården 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rosenkildeparken syd SEL 108 C 15 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Selvbo, Kalundborgvej 20-50, Sneppevænget 8,Madevejen SEL 107 B x SKÆLSKØR PLEJECENTER 37 SEL 192 Specialcenter syns- og hørehæmmede 30 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Støttecenter Vest, Afdeling Vimarhus 30 5 SEL 107 C 25 SEL 108 C Støttecenter Øst 51 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Støttecenter Øst Bofællesskaberne 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Støttecenter Øst, Bredahlsgade 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B

51 Antal ifgl. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Ungekollegiet Slagelse 13 Vasac Slagelse SEL 107 B 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B 80 SEL 103 C 266 SEL 104 C Værestedet Birkehuset 50 SEL 104 A Værestedet Godthåb 17 SEL 104 A Værestedet Rosenhuset 70 SEL 104 A Østergården 32 2 SEL 107 C 30 SEL 108 C

52 Solrød kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbuds-t ype 1) Ældre 2) Privat 3) Godkendte plejefamilier i Solrød Kommune 57 SEL 142, stk. 1 Plejecentret Christians Have 42 SEL 192 Ungeboligen Elmelyparken 3 SEL 142, stk. 4 Ungeboligen Tjørnely 3 SEL 142, stk. 4

53 Sorø kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Birkebakken - Røde Kors Hjemmet Sorø 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X Botilbud Egebo 18 SEL 107 C X BRANDSTRUPGÅRD V/POUL ERIK HOVMAND 4 SEL 107 C X Brommeparken SEL 104 C 17 SEL 108 C SEL 101 C X Den selvejende institution "Sønderbjerggaard" 6 SEL 107 C X SUL 141 C X Egholt Botilbud SEL 104 C X 15 SEL 107 C X Egholt Opholdssted 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 C X Fonden Pionergruppen 9 20 SEL 107 og 104 (11 pladser) C X Fonden/Den selvejende institution Husbjerggård Grønnebakken 6 12 SEL 107 og 104 (6 pladser) C x 13 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

54 Kammergave SEL 103 C X 16 SEL 107 C X Katrinelystgården 4 SEL 67, jfr. 66, stk. 6 A KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD 15 SEL 103 Lundebo 58 SEL 104 C SEL 108 C Niløseholm Behandlings- og Uddannelsescenter SEL 142, stk. 6 (3 pladser) og stk. 7 (5 pladser). SEL 107 (4 pladser) C X Opholdsstedet Hestehaven 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X OPHOLDSSTEDET KLOKKERSKOV 3 OG 7 V/AASE OG PREBEN PEDERSEN Opholdsstedet Tjørntved Mette Nygaard Kristensen 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X Botilbuddet Toresholm 8 SEL 107 C X OPHOLDSTEDET SVALEREDEN 4 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. C X Pernillebo 6 SEL 107 C X Projekt Start v/mogens Berggren 12 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 (6 pladser). 107 (6 pladser) C X Røde Kors Hjemmet 61 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A X Skovglimt 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

55 Slusen i Sorø 10 Socialpsykiatrisk center, Sorø 36 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 (7 pladser) 107 (3 pladser) 5 SEL 107 C X C: 2 pladser. A: 3 pladser 31 SEL 108 (18 pladser) ABL 105, stk. 2 (13 pladser) C SOLSIKKEN 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66, stk. 5 C X SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 C SORØ KOMMUNE 210 SEL 142, stk. 1 Sølvagergård 8 9 SEL 107 X Vasac Sorø, Afdeling Elefantgården 17 SEL 104 C Vasac Sorø, Afdeling Krydderen 25 SEL 104 C VASAC Sorø, Afdeling Værkstedet Åmosen 12 SEL 104 C Værksteds- og aktivitetscentret 170 Resten af de 170 pladser er til patienter fra hospitalet Filadelfia SEL 103 (58 pladser) C SEL 104 (59 pladser) C Lynge Plejecenter - demens (1 aflastning) 17 ABL 105, stk. 2 A X Rosenhuset - demens 12 ABL 105, stk. 2 A X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Blomstergården - demens 17 ABL 105, stk. 2 A X

56 Holbergcentret 32 ABL 105, stk. 2 A X Egecentret (6 aflastning) 18 ABL 105, stk. 2 A X Slaglille plejeboliger (3 aflastning) 27 ABL 105, stk. 2 A X Mølleparken 30 ABL 105, stk. 2 A X Skovvej 5 SEL 108 C Østervej 5 SEL 107 C

57 Stevns kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Behandlingsinstitutionen Magnoliegården "SKAL-institution" døgn + 6 dag SEL 67, stk. 1-3 C Anden lovgivning Den Selvejende institution Opholdsstedet Havnelev Fonden/Den selvejende institution Højbrogaard 8 8 SEL 142, stk. 5 C 3 2 SEL 142, stk. 5 C HØJSKOLEN ELVERHØJ 11 SEL 107 C X Opholdsstedet Paideia 9 9 SEL 142, stk. 5 C Opholdstedet Bredeløkke Gl. Skole 7 5 SEL 142, stk. 5 C Plejecentret Egehaven 20 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X PLEJEHJEMMET HOTHERHAVEN 66 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X SU-OL v/sussie Ehlers 2 2 SEL 142, stk. 5 B Ældrecenter Brohøj Stevns 28 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Ældrecenter Plushøj Stevns 26 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X Ældrecenter Stevnshøj Stevns 30 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B X

58 Vordingborg kommune Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) AGGERHUS CENTRET 27 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X Aktivitets- og Samværstilbud Stjerneskuddet under Bo og Naboskab Præstø 22 SEL 104 C Autismecenter Storstrøm - Gl. afd. Orehoved 4 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Autismecenter Storstrøm - Paletten, Jobtræningen og Aspergerklub SEL 104 C Autismecenter Storstrøm - Pandebjergvej 6 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Skærmet afd. 4 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm - Unge tilbuddet 5 SEL 108 C Autismecenter Storstrøm Stafetten SEL 104 C Autismecenter Storstrøm- Aflastningshuset Abelsvej 5 SEL 67, stk. 1-3 C Bo og Naboskab Møn 31 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Præstø 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og Naboskab Vordingborg Aktivitetstilbud Møllehatten Bo og Naboskab Vordingborg Aktivitetstilbud Væksthuset Bo og Naboskab Stårbyhus belligende i Vordingborg 11 SEL 104 C 19 SEL 104 C 5 SEL 108 C Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

59 Bo og Naboskab beliggende i Vordingborg 20 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 C Bo og naboskab Møn, A-hus 33,5 Sel 104 C BOGØ KOSTSKOLE SEL 142, stk. 5 X Bostedet "Dysemosen's Fond" Ole Råsø 5 SEL 107 X Center Solhøj 28 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X DEN SELVEJENDE INST BUTTERFLY 6 SEL 142, stk. 5 x Den selvejende Institution Clemens 8 SEL 142, stk. 5 x Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Præstø 60 SEL 103 C Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Røde Led Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Vordingborg Det beskyttede værksted Vordingborg- Gartnari Det beskyttede værksted - Praktisk Service Møn Efterskolen Østergårds Udskolingskoncept - 21 eren 4 3 SEL 103 C SEL 103 C 5 SEL 103 C 8 SEL 103 C 24 SEL 107 x FAMILIEINSTITUTIONEN SOMMERDALEN ApS 12 SEL 107 X FANEFJORD CENTRET 36 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X FANEFJORD, Teaterbygningen I/S (erhvervsrettet værkstedsskole med botilbud for unge med særlige behov) 34 SEL 107 X Anden lovgivning Fonden Feldskov 6 SEL 142, stk. 5 X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3)

60 Fonden Gimle 16 8 SEL 142, stk. 5 X Fonden Levestedet 2 SEL 107 X Fonden Opholdsstedet Mississippi 10 8 SEL 142, stk. 5 X Fonden Opholdsstedet Risbygård 7 SEL 142, stk. 5 X FÆLLESSKABET FANEFJORD FOND, Opholdsstedet Fanefjord Fællesskabet Fanefjord Fond, opholdsstedet Knoppen FÆLLESSKABET FANEFJORD FOND, Projektafdelingen HUSMANDSSTEDET PÅ NÆBVEJ SELVEJENDE INSTITUTION 6 SEL 142, stk. 5 X 3 SEL 142, stk. 5 X 4 SEL 142, stk. 5 X 4 SEL 142, stk. 5 X HØGEHUSET ApS 6 SEL 142, stk. 5 X Klintholm Havn Centret 28 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 X SEL 107 x Krummebækgaard 16 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning KYSTPENSIONEN V/INGRID BREGNEBERG Tilbuddet er under afvikling. Endelig lukket d. 1. juni SEL 107 Opholdsstedet "SØNDERVEJ - FOR PIGER" 5 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet "Ugledigevej 26" 5 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Clemens Gaarden 8 SEL 142, stk. 5 X Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Opholdsstedet Parkgaarden 5 SEL 142, stk. 5 X

61 OPHOLDSSTEDET UNIKA 5 1 SEL 107 X 5 SEL 142, stk. 5 X Opholdsstedet Viemose 6 SEL 142, stk. 5 X Petersdal 10 SEL 142, stk. 5 X Plejecenter Solvang 32 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x PLEJEHJEMMET FJORDGÅRDEN 38 SEL 192 x PLEJEHJEMMET ROSENVANG 78 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x ROSENGÅRDEN DØGNINSTITUTION 8 SEL 107 x Ryttervænget 1 SEL 142, stk. 5 X 8 SEL 103 Socialpsykiatrien Møn Grønsalen 18 SEL 104 c 8 SEL 108 c Socialpsykiatrien på Møn 21 Socialpsykiatrien Vordingborg 110 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 c ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 c 73 SEL 104 a 10 SEL 108 c Ulvsundcentret 59 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x Faktisk Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) antal Vordingborg Centret, Kalvehave 20 SEL 32 C

62 SEL 67, stk. 1-3 C Anden lovgivning C SEL 101 c Vordingborg kommune's Misbrugscenter 170 SEL 107 c SUL 141 Vordingborgskolen 84 Anden lovgivning X Værestedet Oasen 25 SEL 104 a SEL 107 X VÆRKSTEDSSKOLEN ØRNEHØJ 30 SEL 142, stk. 5 X Anden lovgivning X Ældrecenter Skovbo 30 SEL 192 x ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 x

63 Voksne - Sindslidende Driftsherre Institution Målgruppe Paragraf Antal Faxe Bo og Netværk Faxe Sindslidende SEL Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Sindslidende SEL Guldborgsund Bo og Støttecenter Saxenhøj Sindslidende SEL 107, SEL Holbæk Hybenvang Sindslidende SEL Holbæk Hybenvang Sindslidende SEL 107, Aflastn. 2 Holbæk Unge Kollegiet Sindslidende SEL 107 eller Køge Botilbud Pedersvænge Sindslidende SEL Lejre Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Vest Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Øst Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Øst Sindslidende SEL Lolland Socialpsykiatri Vest Sindslidende SEL Næstved Fountain House Sindslidende SEL Næstved Socialpsykiatrien Næstved, Kollegiet Otiumsvej Sindslidende Næstved Socialpsykiatrien Næstved, Grimstrupvej Sindslidende Næstved Socialpsykiatrien Næstved, Grimstrupvej Sindslidende SEL SEL 107, Aflastn. 1 SEL Næstved Grimstrupvej, aktivitetstilbud, uvisiteret Sindslidende SEL Odsherred Grønnehaven Sindslidende SEL Odsherred Tvillingen Sindslidende SEL Region Sjælland Psykiatrien Vordingborg Sindslidende SEL Region Sjælland Glim Refugium Sindslidende SEL Ringsted Bofællesskabet Kilden Sindslidende SEL Job-og Støttecenteret Kantinen på Trekronerskolen, SEL Roskilde Montageværksted Sindslidende Roskilde Job-og Støttecenteret Sindslidende SEL Roskilde Job-og Støttecenteret Botilbud Sindslidende SEL

64 Slagelse Østergården Sindslidende SEL Sorø Vasac Sorø, Afdeling Elefantgården Sindslidende SEL Sorø Vasac Sorø, Afdeling Krydderen Sindslidende SEL Sorø Allehuset Sindslidende SEL Sorø Lundebo Specialcenter SEL 108 Antal er nævnt under voksne handicapped e Sindslidende Sorø Sneppevej Sindslidende ABL 105, stk Vordingborg Socialpsykiatrien Møn, Vordingborg Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Vordingborg Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Møn Grønsalen Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Møn, Platanvej Sindslidende SEL Vordingborg Socialpsykiatrien Møn, Platanvej Sindslidende SEL Til sammenligning var der 711,5 pladser i Rammeaftalen for 2011

65 Tilbudsoversigt - Voksne Handcappede Driftsherre Institution Målgruppe Paragraf Antal Faxe Boligerne Kildebakken Fysisk handicappede SEL Faxe Danhostel Faxe Vandrerhjem Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Faxe SETA Industri Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Faxe Kildebo, Center for neurorehabilitering Senhjerneskadede SEL Faxe Bo og Beskæftigelse Udviklingshæmmede SEL Faxe Bo og beskæftigelse Udviklingshæmmede SEL Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - Sakskøbing Udviklingshæmmede SEL Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - A hus Udviklingshæmmede SEL ,5 Bo og Naboskab Udviklingshæmmede SEL 107, Aflastn. 2 Guldborgsund Guldborgsund Bo og Naboskab Udviklingshæmmede SEL Holbæk Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Socialt arbejdsmarkedscenter Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Holbæk Socialt arbejdsmarkedscenter Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Holbæk Aktivitetscenter Tornhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Abildgården Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo og servicecenter holbæk - Danhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj Udviklingshæmmede SEL Holbæk Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde Udviklingshæmmede SEL Kalundborg Bo og Servicecenter Høng Autister SEL Kalundborg Bo og Servicecenter Høng Fysisk handicappede SEL Køge I.T.C., Køge Udviklingshæmmede SEL Køge I.T.C., Køge Udviklingshæmmede SEL Køge Dagcentret Blumesvej Udviklingshæmmede SEL

66 Køge Agerbækhuse Udviklingshæmmede SEL Køge Lyngtoften Udviklingshæmmede SEL Lejre Botilbuddet Bramsnæsvig Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg Autister SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Maribo Afd. Udviklingshæmmede SEL Lolland Kommunikationssvage SEL 104 Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. 12 Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. Kommunikationssvage SEL Lolland Søndersø Bo- og Rehabiliteringscener, Afd. Bellisvej Fysisk handicappede SEL Lolland Søndersø Bo- og Rehabiliteringscenter Fysisk handicappede SEL Lolland Den Sociale Virksomhed Lolland Åvænget Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg Specialområdet (Multible) SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle Specialområdet (Særlig social støtte) SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle Specialområdet (Demens) SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Maribo Afd. Udviklingshæmmede SEL Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd. Udviklingshæmmede SEL Næstved Aktivitetscentret Obovej Fysisk handicappede SEL Næstved Bo- og Støttecenter Obovej 9-13 Fysisk handicappede SEL Næstved Næstved Sociale Virksomhed Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Næstved Næstved Sociale Virksomhed Ingen klar målgruppedefinition pt. SEL Næstved Solgaven Synshandicappede SEL Næstved BN Ågården, Rohavegård Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Suså/Holmegaard, Kulturhuset Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Suså/Holmegaard, Landsbyhuset Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Ågården, Aktivi10eren Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Næstved Udviklingshæmmede SEL Næstved BN Suså/Holmegaard, Klyngehusene Udviklingshæmmede SEL

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk. Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C Faxe Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo

Læs mere

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale

Læs mere

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: A. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner

Læs mere

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 59

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 59 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier:. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark "Oasen" Thurø "Stedet Roligheden" Svendborg SEL 66 nr. 5 SEL 66 nr. 5 1 til 1 Esbjerg Esbjerg SEL 66 nr. 5 AABENRAA KRISECENTER Aabenraa Aabenraa SEL 109 AABÆK EFTERSKOLE Aabenraa Aabenraa SEL 66 nr. 5

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region 'UDSIGTEN' v/jette Andersen Århus Kommune SEL 66 nr. 5 Enkeltmandsvirksomhed 4 AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus Århus Kommune SEL 103 Kommunalt tilbud 95 Beskyttet

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012

Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012 Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012 Ingen ydelse Bernadottegården social- og sundhedshjælper 01-11-2012 30-04-2013 LAB 2.10 Selvforsørgende Domsognets Ældrecenter social- og sundhedshjælper

Læs mere

Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014. Ingen ydelse. LAB 2.10 Selvforsørgende. LAB 2.1 Forsikret ledig

Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014. Ingen ydelse. LAB 2.10 Selvforsørgende. LAB 2.1 Forsikret ledig Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014 Ingen ydelse Børnehuset Atlantis pædagogmedhjælper 01-09-2012 29-03-2013 Silvan Roskilde butiksmedhjælper 01-09-2012 31-08-2013 LAB 2.10 Selvforsørgende

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Information Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Jeg gør en forskel Birgitte, Frivillig i Åben Aktivitets- og Træningscenter Hvorfor være frivillig Som frivillig gør du hverdagen

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Kvickly Buddinge (ny) butiksmedhjælper 02-12-2013 27-12-2013 RESTAURANT TOPPEN V/JETTE JANJOOA køkkenmedhjælper 01-12-2013 28-02-2014

Kvickly Buddinge (ny) butiksmedhjælper 02-12-2013 27-12-2013 RESTAURANT TOPPEN V/JETTE JANJOOA køkkenmedhjælper 01-12-2013 28-02-2014 Virksomhedspraktik med start i perioden 01-12-2013-31-12-2015 LAB 2.12 Uddannelseshjælp SILVAN Greve butiksmedhjælper 06-12-2013 03-01-2014 LG KRONBERG ApS murerarbejdsmand 02-12-2013 10-01-2014 BC CATERING

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Himmelbjergvej 11 8680 Ry

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Himmelbjergvej 11 8680 Ry Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Himmelbjergvej 11 8680 Ry Resultat-, balance- og likviditetsbudget 1. juli 2014-30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer Kassererens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Tilbud relateret

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

PRÆSIDE TER I GUVER ØR-ÅRET 2012-13

PRÆSIDE TER I GUVER ØR-ÅRET 2012-13 PRÆSIDE TER I GUVER ØR-ÅRET 2012-13 Vicepræsident BORUP iels Olin Andersen REVIPLA A/S Erantisvej 14 Quistgaardsvej 21 4600 Køge 4600 Køge Tlf: 56 65 14 56 Tlf: 56 63 11 77 Mobil: 40 20 51 77 stats.aut.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Teknik og Miljø Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Årsberetning 2013 til DN Klimakommuneaftale Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart.

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart. Kampbaneprogram og regler for benyttelse af baner inkl. omklædningsrum. 3-mandsstævner 5-mandsstævner 8-mandskampe 11-mandskampe Flytning af hjemmekampe SKAL aftales med Diana på tegnerberensen@gmail.com

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Oversigt over tilbudsviften i den nordjyske region

Oversigt over tilbudsviften i den nordjyske region Udtræk fra tilbudsportalen d. 17/0/2013 Oversigt over tilbudsviften i den nordjyske region "Den Rette Opgang" 5 SEL 107 Aalborg "Huset Aarestrupvej" 8 SEL 66 nr. 5 Rebild A-Botilbud 79 ABL 105, stk. 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere