i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område"

Transkript

1 // Maskinstationen og Landbrugslederen CMC Maskinstation & Entreprise A/S I et smukt kuperet landområde mellem Holbæk og Kalundborg ved landsbyen Gudmandstrup syd for Svinninge ligger CMC Maskinstation og Entreprise A/S - én af Sjællands største maskinstations- og entreprenørvirksomheder, aktuelt med 70 medarbejdere. Parret bag CMC Pia og Claus Møller Christensen Efter en beskeden start som traditionel landbrugsmaskinstation tilbage i 1981 har indehaver Claus Møller Christensen sammen med hustruen Pia gennem de seneste 15 år haft stort held med at udvikle firmaets entrepriseafdeling så man i dag er specialist indenfor projekter med etablering af el- og fibernet, hvilket er et område der pt. beskæftiger omkring 55 medarbejdere og 20 mand som underentreprenører. Over midten af juni måned havde M&L lejlighed til et besøg i den spændende virksomhed, som aktuelt arbejdede på højtryk med gravning af fibernet rundt i flere Sjællandske byer alt imens den grønne afdeling var i sving med 1. slæt græs. Fart på i mere end 30 år Med en landbrugsuddannelse i bagagen kunne Claus Møller Christensen i maj 1981 etablere sin egen landbrugsmaskinstation ved Svinninge. Denne udviklede sig i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område og maskinstationen fik sine første og deres 25 årige søn Rasmus der har været med det større forpagtnings- meste af vejen og nu er blev medejer af virksomheden. og totalpasningsi december 1999 med de omfattende skaopgaver. Ret tidligt erkendte jeg at vi var der på de luftbårne elledinger der for alvor nødt til at kunne sikre folkene beskæfsatte turbo på vores entreprenørafdeling. tigelse når det ikke lige var højsæson i Dette betød nemlig, at der pludselig skulle landrugsafdelingen, hvilket var baggrungraves lavspændingselkabler i jorden og at den for at vi op gennem 1990 erne udelselskaberne samtidig benyttede lejligheviklede vores entreprenørafdeling. I denne den til at få fiber lagt i jorden. Denne særperiode kom vi så småt i gang med de deles positive udvikling betød i flg. Claus første større kabellægningsopgaver, bl.a. at entreprenørafdelingen i denne periode for elselskabet NESA, forklarer Claus og overhalede landbrugsafdelingen og at fortsætter. Men det var egentlig stormen Næsten halvdelen af opgaverne i CMC s maskinstationsafdeling knytter sig til gylleudbringning. 10 / M&L juli 2013 Arbejde med gravning el- og fibernet m.v. har igennem næsten 20 år været noget af et eventyr for CMC og området giver i dag beskæftigelse til omkring 55 mand og udgør ca. 75% af firmaets aktivitet.

2 Maskinstationen og Landbrugslederen // man begyndte at få lidt konflikter mellem opgaverne i de to afdelinger. Efter en nøjere vurdering af rentabiliteten opsagde vi omkring 2009 vores forpagtninger og totalpasningsaftaler, solgte det meste af vores egen jord fra for at specialisere os i nogle færre kerneopgaver på landbrugsområdet, forklarer Claus. Med købet af maskinstationsdelen af kollegaen Ole Larsens, Pilevangsgaarden ved Ringsted i 2010 blev der sat fart på denne proces, da CMC her kunne udvide sine aktiviteter betydeligt indenfor bl.a. gylleudbringning og halmpresning. I flg. Claus nåede man lige at mærke et let pust da finanskrisen ramte landet, men stort set samtidig landede man en større aftale om nedgravning af rør til fiber, så reelt har man ikke været berørt af denne. For at sikre den hastigt voksende virksomhed en solid vækststrategi blev CMC s bestyrelse i 2009/2010 udvidet med et par professionelle bestyrelsesmedlemmer. Firmaet blev i 2012 et aktieselskab og ændrede navn til det nuværende: CMC Maskinstation & Entreprise A/S. Og her medio 2013 er Claus Møller Christensens søn Rasmus blevet medejer af CMC og man har netop underskrevet en 2 årig rammeaftale med ATEA om etablering af fibernet i en række Sjællandske byer. Høng er en af de Sjællandske byer hvor CMC aktuelt arbejder med etablering af el- og fibernet m.v. Her ved hovedkvarteret i Høng (i den gamle Camembert ostefabrik) fangede vi Claus Møller sammen med firmaets entrepriseleder Flemming (midt) og formanden for Høng-området Michael (t.h.). Entrepriseafdelingen CMC s gule afdeling omfatter i dag primært entreprenøropgaver med nedlægning og etablering af fiber- og elnet m.v., hvilket udgør omkring 75% af firmaets aktivitet og fast giver beskæftigelse til omkring 55 medarbejdere. Vi har gennem årene arbejdet i en del byer på Sjælland og tillige Lolland, og har pt. arbejdshold kørende i Holbæk, Herfølge, Rønnede, Køge, Haslev og Høng, beretter Claus og fortsætter. Vi kører som udgangspunkt med vores eget materiel og gravemaskiner, men lejer også materiel ind, hvilket er en beslutning vi har taget i firmaets bestyrelse for at give os en optimal likviditet og sikkerhed, forklarer Claus. For at rationalisere arbejdet mest muligt omfatter CMC s arbejde i forbindelse med etablering af fibernet tillige kabellægning af elforsyningsnettet, etablering af gadebelysning m.v. Mange af projekterne foregår typisk for elselskabet SEAS-NVE hvor man som oftest er inde som underentreprenør. Afhængigt af forholdene kan vi benytte os af to metoder til at fremføre/etablere selve fiberkablerne, enten spule med vand eller blæse med trykluft. Spuling anvender vi i tomrør op til Ø40 mm på strækninger op til 6 km længde, mens fremføringen kan sker med luft ved rør mindre end Ø16 mm og afstande under meter. Selv om vi i dag kører vores to afdelinger med en ganske stram opdeling mht. mandskab, maskiner og opgaver, er 2-3 af vores grønne drenge ofte med til at spule eller blæse fiber, forklarer Claus og tilføjer at man har faste samarbejdspartnere inde og hjælpe når forsyningsrørene skal under veje o.l. Selv om vi har været med til den type opgaver i næsten 20 år, så går arbejdet ikke hen og bliver ren rutine for os, da vi hele tiden kontrolleres af kunden. Udover at alle vores maskinførere skal følge SEAS-NVE s gravekurser er det specielt sikkerhed vi bliver målt på bl.a. med afspærring, skiltning, beklædning m.v. i de byområder vi arbejder i, nævner han. Med hensyn til den nærmeste fremtid kan Claus Møller Christensen med tilfredshed i stemmen fortælle at han helt aktuelt har underskrevet en større 2 årig rammeaftale med den internationale koncern indenfor it-infrastruktur ATEA om etableringsopgaver i forbindelse med fiber til erhverv, private og boligforeninger Overalt i Høng summede det af aktivitet fra CMC s gravesjak M&L juli 2013 / 11

3 // Maskinstationen og Landbrugslederen Vi snakkede med et af graveholdene der var i gang i Høng t.v. "Jyden" Thomas og t.h. Klaus i en række byer på Sjælland. Herefter vil der formentlig komme opgaver til os med f.eks. erhvervsfiber og såkaldte drypkunder gennem ATEA, lyder det optimistisk fra Claus. Også andet end fiber Da vi selvfølgelig har haft tanker om at vores arbejde med fibernettet ville aftage lidt for måske helt at stoppe en dag, har vi løbende haft ideer om at komme i gang med andre opgaver til afdelingen. Men rent faktisk har succesen med fiberen været lidt af en hindring for dette, men vi forventer at vi indenfor overskuelig fremtid vil udvide vores aktiviteter indenfor jord-, beton- og asfaltarbejde samt vand- og kloakområdet, forklarer Claus Møller Chri- stensen og tilføjer at man pt. har en medarbejder som netop er blevet kloakmester. Firmaet har gennem nogle år haft sin egen anlægsafdeling, hvor man har to ældre medarbejdere til at klare forskellige lettere opgaver med: belægninger, græsplæner, haveanlæg m.v. Vi havde oprindeligt troet at de to pensionister skulle have et stille og roligt job hos os med nogle få timer om ugen, men der tog jeg fejl, for de har været fuld gang siden de startede, fortæller Claus med et smil på læben. Maskinudlejning m/fører samt løsning af en lang række forskellige opgaver i forbindelse glatførebekæmpelse er noget af det man også kan tilbyde. Gode landbrugsspecialer Selv om jeg personligt har stor forkærlighed for landbrugsarbejde kom vi for omkring 4-5 år siden til den erkendelse at vores landbrugsafdeling groft sagt arbejdede hele tiden, men stort set ikke tjente nogle penge. Vi tog konsekvensen heraf og stoppede bl.a. med en række store forpagtningsaftaler og pasningsopgaver for i stedet at dyrke store specialer in- den for landbrugsområdet så som gylleudbringning, halmpresning, græs- og majsensilering samt majssåning for samtidig i højere grad at arbejde sammen med gode kollegaer om opgaver vi ikke længere selv kunne tilbyde, forklarer Claus. Ja, det at kunne samarbejde er efter min mening den eneste vej frem og det er noget vi længe har praktiseret mellem vores gule kollegaer, hvor der typisk er en helt anden tradition for løse tingene i fællesskab, fortsætter han. Med købet af kollegaen Ole Larsens maskinstationsafdeling på Pilevangsgaarden ved Ringsted i 2010 fik man forøget sin flåde af ikke mindst gyllemateriel og halmpressere ganske betydeligt og samtidig blev man repræsenteret i Ringsted-området, 41 km fra hovedsædet i Svinninge. Vi havde rigtig god hjælp fra Ole Larsen, Pilevangsgaarden i forbindelse med overtagelsen, men jeg vil ikke lægge skjul på at vi måske ikke helt har udnyttet købet optimalt, hvilket nok skyldes vores mange aktiviteter med fibernettet men man lærer jo hele tiden, forklarer Claus med et smil. CMC har i dag en del af sit landbrugs- Maskinstationsafdelingen kører på 3. sæson med denne 18 meter lange halmpresser-/wrapperekvipage som er en sammenbygning af en NH minibigballepresser og en McHale indpakker som er lavet hos firmaet Matik Maskinteknik i Dianalund. Indretningen betyder at der kan arbejdes uden stop og at der spares en mand samt en traktor. 12 / M&L juli 2013

4 Maskinstationen og Landbrugslederen // Vi mødte firmaets snittersjak i gang med græsset på gården Kammersgave ved Munke Bjergby. Gert t.v. kørte frakørselsvogn, mens Mikkel var pilot på JD-snitteren. Mikkel kunne fortæller at han har fire brødre der alle er ansat hos CMC! Snitteren har man for øvrigt gennem 4 sæsoner ejet sammen med sin gode kollega Ove Madsen, Broholm Maskinstation. materiel stående på Pilevangsgaarden og man har en mand fra Ringsted med ansvar for afdelingen. Arbejdet med gyllen udgør i dag omkring 45% af CMC s maskinstationsaktiviteter og man råder over alt fra en selvkørende nedfælder, traditionelle gyllevogne og tre gylleudlæggere samt et stort udvalg af nedfældere, slangebomme, omrørere, pumper, et forsuringsanlæg samt andre ting. Selv om man i dag alene udfører lønpresning af halm er opgaven også blandt de store i maskinstationsafdelingen, der aktuelt råder over 5 storballepressere og 2 minibig. Endelig peger Claus på firmaets grovfoderopgaver som et af de gode specialer. Vi har nu gennem 4 sæsoner haft et tæt og meget positivt samarbejde med Broholm Maskinstation v/ove Madsen, som vi har en selvkørende finsnitter sammen med. På landbrugsområdet kan man også tilbyde diverse jordbearbejdningsopgaver, spredning af møg, kalk og gødning, sprøjtning osv. Medarbejdere & firma mv. CMC Maskinstation & Entreprise A/S giver pt. beskæftigelse til i alt 70 medarbejdere, herunder 55 i entrepriseafdelingen og 10 i landbrugsafdelingen. I administrationen er der i alt 5 ansatte, bl.a. Claus Møller Christensens hustru Pia, en økonomichef og en dygtig elev. Derudover har man typisk omkring 20 medarbejdere inde som underentreprenører til opgaverne med gravning af fiber og el. Jeg har altid fundet det vigtigt og helt naturligt at der blandt folkene hersker en god ånd, et godt humør og en fri omgangstone. Det giver os som individer og virksomhed lidt ekstra energi at vi også kan have det sjovt sammen i hverdagen, nævner Claus. Når man som gæst besøger CMC bliver det hurtigt klart at firmaet påtager sig et ekstraordinært stort socialt ansvar for sine ansatte og er en stor støtte for lokalområdet. Ja, sådan har det altid været, vi ansætter ofte nogle lokale som vi kender lidt til i forvejen og her er det ingen hindring af den enkelte både har set livets sol- og skyggesider. Vi er en meget rummelig virksomhed og stort set alle kan få en chance hos os, men til gengæld kræver vi at de er loyale mod firmaet og viser den rette ånd, forklarer Claus. Lidt af firmaets gyllegrej: Den ene af to Horsch Fokus sortjordsnedf. m/såudstyr (raps) Den selvkørende Vervaet Den ene af firmaets tre Agrometer gylleudlæggere Kontakt TBS Import for nærmeste forhandler McHale 995 TSR Bugseret balleindpakker til minibig baller. Kan også fås med power-pack motor til stationær brug (ekstraudstyr). McHale 998 Balleindpakker til både firkantede baller og rundballer (ekstraudstyr). Fusion 3 Den unikke balle overførsel og vertikale indpakkerring garanterer stor kapacitet. IMPORT Ørderup Kirkevej Toftlund - tlf.: M&L juli 2013 / 13

5 // Maskinstationen og Landbrugslederen Maskiner og grej LANDBRUG Traktorer: 2 stk. JD 6320, JD 6510, JD 6620, JD 6930, JD 7530, JD 7810, JD 7820, JD 8230, JD 8360, JD 8530 samt JD 4440 ( Fru Møller ). 2 stk. Massey Ferguson Høst og presning: Claas Lexion 550, New Holland BB980, 3 stk. Massey Ferguson 2190, Massey Ferguson 190 bigballepressere, New Holland BB940 minibig m/mchale wrapper (Matik Maskinteknik), Massey Ferguson 185 minibig og 15 MacDon skårlg. Græs-/majsudstyr: John Deere 7450 selvk. finsnitter (deleje), JD 131 skårlg. sæt, Kverneland, BSC 8 og Taarup skårlæggere samt div. river/vendere (Claas og Kuhn). Gylle, møg m.m.: Vervaet Hydrotrike gyllenedf., 3 stk. Agrometer Pioneer gylleudlg. (årg. 01, 05 og 06), 2 stk. Samson PG 25, Samson PG 20 gyllevogne, Ørum GMD75 mixer m/forsuring samt div. nedf., slangebomme, rørere, pumpevogne, slanger mv. 2 stk. Horsch Fokus 7,5 sortjordsnedf. m/rapssåudstyr, Samson 1210, Samson SP og UM 120 S3 møg-/ slamspredere, Samson 12 m³ slamsuger og 8 m³ GØMA spuler/slamsuger. Fuld aktivitet på værkstedet hvor man laver alt hvad der kan lade sig gøre Udover en lang række administrative funktioner i virksomheden, projektmøder, kontraktforhandlinger o.m.a. får Claus også tid til at komme lidt rundt og tale med arbejdsholdene i begge firmaets afdelinger. Dog er det efterhånden sjældent at jeg er med som pilot, men det sker da at jeg får lov at være Jordbearbejdning: Väderstad Rapid RD 400C, rotorsåsæt, Horsch Maestro 8.75, Lemken 5 m stubharve, 5 f. Kverneland vendeplov, Bomford Dynadrive spaderulleharve, tromler, Diverse: Turbodan TD-18 korntørrevogn, Manitou MLF735 teleskoplæsser, Bredal B6 gødningsspreder, Twiga 6000 hegnsklipper og sav, brakpudser, Amazone UG 3000 trailersprøjte, Rotowiper ukrudststryger, diverse vogne til græs, halm, korn, jord, maskiner m.v. samt div. sneplove, saltspredere, koste o.m.a. med de grønne drenge på en opgave hvis de lige står og mangler en mand, nævner Claus. Claus Møller Christensen er i dag 55 år og gift med Pia, der tidl. var beskæftiget i rejsebranchen. Siden 1996 har hun varetaget en stor del af firmaets kontor- og administrationsopgaver. Parret har døtrene Mille på 15 år som går på efterskole, 20 årige Trine som er HHX-student og nu holder et sabatår samt Sidsel på 23 år der læser kommunikation på Mediehøjskolen i København. Endelig består familien af sønnen Rasmus på 25 år som er landbrugsuddannet og stort set vokset op sammen med CMC. Fru Møller CMC s JD traktortrækker i action med under hjemlen! ENTREPRENØR Gravemaskiner: Case CX 210 gravemaskine, 12 stk. Takeuchi TB016, TB23, TB108, 2 stk.tb125, 2 stk. New Holland, 4 stk. Komatsu PC16R-3HS, Doosan SD 18VT og Kobelco minigravere. Her lidt at kontorholdet på CMC, øverst Claus hustru Pia, kontroassistent Jeanet (t.v.) og Poul der er økonomichef. Læsse-/gravemaskiner: Gummiged, Case 695 SM og 2 stk. Hydrema rendegravere, 2 stk. Mustang minilæssere samt Mitsubishi minitraktor Diverse: Dumper, Veermer kædegraver, vejhøvl, kabelplov, Volvo FM 440 lastbil, 32 stk. service- og arbejdsbiler (Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volvo og VW), 24 stk. erhvervstrailere (Ifor Williams, Brenderup, Nugnet, Indepension, Billmann og Sahlin) samt forskellige småmaskiner og udstyr til entreprenørafdelingen. 14 / M&L juli / M&L juli 2013

6 Maskinstationen og Landbrugslederen // Værkstedschefen Stigs har været med siden CMC startede i Han var CMC s travlt beskæftigede pensionist-team til lettere anlidt "ude" nogle år, men han har alt i alt været år i firmaet. lægsopgaver, Per (t.v.) og Ole her ved deres tjenestevogn. Han har mest været knyttet til landbrugsafdelingen, men en alvorlig knæskade i en fodboldkamp har betydet at han den seneste tid er kommet mere med på kontoret. Og netop her midt i 2013 er han indtrådt som medejer af CMC. I sin sparsomme fritid er Claus blandt andet holdleder/træner i den lokale fodboldklup Svinninge IF. Ja, dette frirum er noget jeg sætter pris på, selvom jeg ofte bliver drillet med, at jeg er den linjevogter der taler mest i telefon, fortæller Claus med et skævt smil og fortsætter. Ellers har jeg det som mange af mine kollegaer svært med lange ferier, men for os er en weekend-tur med mulighed for at se en musical og en god fodboldkamp også helt perfekt. Professionel bestyrelse Med baggrund i den størrelse CMC efterhånden havde fået og den voldsomme vækst man oplevede, begyndte man i 2009 at tale om at udvide firmaets bestyrelse med nogle professionelle folk udefra der kunne sikre den rette sparring. Og efter en kontakt til rådgivningsfirmaet KarriereGruppen i Holbæk lykkedes det året efter at få udpeget 2 nye medlemmer til bestyrelsen. I flg. Claus har han egentlig aldrig haft noget ønske om at ekspandere, men ud- viklingen er sket helt naturligt. Vi har nok ikke tidligere haft en egentlig strategi for virksomhedens udvikling, men mere handlet efter impulser. Det er der nu blevet lavet om på med de nye bestyrelsesfolk, som for øvrigt supplerer hinanden fint, da den ene er strategen og den anden mere driftsorienteret, forklarer Claus. De formår at få stillet de helt rigtige spørgsmål og giver os det rette modspil/ medspil, hele tiden med skarpt fokus på om der er økonomi i det vi nu går og laver. Jeg kan varmt anbefale mine kollegaer at få nogle professionelle folk ind i deres bestyrelser, slutter Claus Møller Christensen. Søm. Ny JCB 435 Agri Tlf Besøg os på: og M&L juli 2013 / 15

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS // Maskinstationen og Landbrugslederen Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS Slægtsgården Vestermark udenfor landsbyen Linde nordvest for Holstebro er centrum for entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen som

Læs mere

Jysk Træflis ApS. Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i

Jysk Træflis ApS. Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i Jysk Træflis ApS Lidt sydvest for Give i landsbyen Grønbjerg ligger skoventreprenørforretningen Jysk Træflis ApS, der som navnet

Læs mere

Brdr. Møller. gennem 50 år

Brdr. Møller. gennem 50 år Brdr. Møller gennem 50 år 50 år er ingen alder Det hele startede i en kolonihave. Og det er med stolthed, at vi nu kan se 50 år tilbage i Brdr. Møllers historie. Rigtig mange projekter er blev løst af

Læs mere

70 ton rå kraft Side 4 MORE CARE. BUILT IN. MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2. TØMRER GIK I JORDEN Side 8

70 ton rå kraft Side 4 MORE CARE. BUILT IN. MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2. TØMRER GIK I JORDEN Side 8 NR. 1-2008 MARTS MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 70 ton rå kraft Side 4 MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2 TØMRER GIK I JORDEN Side 8 MASKINUDLEJER BLIVER VANDENTREPRENØR

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Nr. 15 september 2011

Nr. 15 september 2011 Nr. 15 september 2011 Holbæk Garden sender de rigtige signaler... Gode grunde til at få en professionel bestyrelse... Plastfabrik har brugt krisen på at overtage konkurrenter... NKT i Stenlille kan genbruge

Læs mere

Villy Fiedler giver stafetten videre #4

Villy Fiedler giver stafetten videre #4 02 Partner Review NR. 2 - December 2009 - Partner revision rådgivende revisorer Villy Fiedler giver stafetten videre #4 Når samarbejde bliver til venskab #6 Cykelspecialisten drøner opad #8 Sparer 10 til

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune Nr. 17 marts 2012 Prismodtager er allerede i gang med nye projekter... Krisen er det rigtige afsæt for et nyt center... Holbæk solgt til jyderne... Samarbejde mellem konkurrenter... Jagten på uniqueness...

Læs mere

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til Partner Review NR. 15 - maj 2012 - Partner revision rådgivende revisorer 15 Fra E14 8JN London til 8600 Silkeborg #10 65 år og stadig på toppen #4 Revisorer med godbidder i lommen #12 Bilforhandleren ruller

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 3. 20. juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

ALPI NEWS www.alpi.dk

ALPI NEWS www.alpi.dk Newsletter nr. 3 nov. 2008 Nu mere end 11.000 m 2 lager: Nyt domicil i Greve og lageret udvidet i Herning Skatteministeren kom forbi Kristian Jensen på besøg hos ALPI Fokus på pigerne i bogholderiet Biltransport

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet

Nyt fra Nykredit. Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet Magasin for jordbrugere, efterår 2003 Nyt fra Nykredit Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet En sikker fremtid

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9

Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9 NR. 3-2011 OKTOBER MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9 GORM HANSEN & SØN A/S HAR IGEN TRAVLT

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14. Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark

SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14. Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14 Tværgående samarbejde med opgaven i fokus Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark Samarbejdsnævnets Årsrapport 2013-14 Tværgående samarbejde med opgaven

Læs mere