i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område"

Transkript

1 // Maskinstationen og Landbrugslederen CMC Maskinstation & Entreprise A/S I et smukt kuperet landområde mellem Holbæk og Kalundborg ved landsbyen Gudmandstrup syd for Svinninge ligger CMC Maskinstation og Entreprise A/S - én af Sjællands største maskinstations- og entreprenørvirksomheder, aktuelt med 70 medarbejdere. Parret bag CMC Pia og Claus Møller Christensen Efter en beskeden start som traditionel landbrugsmaskinstation tilbage i 1981 har indehaver Claus Møller Christensen sammen med hustruen Pia gennem de seneste 15 år haft stort held med at udvikle firmaets entrepriseafdeling så man i dag er specialist indenfor projekter med etablering af el- og fibernet, hvilket er et område der pt. beskæftiger omkring 55 medarbejdere og 20 mand som underentreprenører. Over midten af juni måned havde M&L lejlighed til et besøg i den spændende virksomhed, som aktuelt arbejdede på højtryk med gravning af fibernet rundt i flere Sjællandske byer alt imens den grønne afdeling var i sving med 1. slæt græs. Fart på i mere end 30 år Med en landbrugsuddannelse i bagagen kunne Claus Møller Christensen i maj 1981 etablere sin egen landbrugsmaskinstation ved Svinninge. Denne udviklede sig i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område og maskinstationen fik sine første og deres 25 årige søn Rasmus der har været med det større forpagtnings- meste af vejen og nu er blev medejer af virksomheden. og totalpasningsi december 1999 med de omfattende skaopgaver. Ret tidligt erkendte jeg at vi var der på de luftbårne elledinger der for alvor nødt til at kunne sikre folkene beskæfsatte turbo på vores entreprenørafdeling. tigelse når det ikke lige var højsæson i Dette betød nemlig, at der pludselig skulle landrugsafdelingen, hvilket var baggrungraves lavspændingselkabler i jorden og at den for at vi op gennem 1990 erne udelselskaberne samtidig benyttede lejligheviklede vores entreprenørafdeling. I denne den til at få fiber lagt i jorden. Denne særperiode kom vi så småt i gang med de deles positive udvikling betød i flg. Claus første større kabellægningsopgaver, bl.a. at entreprenørafdelingen i denne periode for elselskabet NESA, forklarer Claus og overhalede landbrugsafdelingen og at fortsætter. Men det var egentlig stormen Næsten halvdelen af opgaverne i CMC s maskinstationsafdeling knytter sig til gylleudbringning. 10 / M&L juli 2013 Arbejde med gravning el- og fibernet m.v. har igennem næsten 20 år været noget af et eventyr for CMC og området giver i dag beskæftigelse til omkring 55 mand og udgør ca. 75% af firmaets aktivitet.

2 Maskinstationen og Landbrugslederen // man begyndte at få lidt konflikter mellem opgaverne i de to afdelinger. Efter en nøjere vurdering af rentabiliteten opsagde vi omkring 2009 vores forpagtninger og totalpasningsaftaler, solgte det meste af vores egen jord fra for at specialisere os i nogle færre kerneopgaver på landbrugsområdet, forklarer Claus. Med købet af maskinstationsdelen af kollegaen Ole Larsens, Pilevangsgaarden ved Ringsted i 2010 blev der sat fart på denne proces, da CMC her kunne udvide sine aktiviteter betydeligt indenfor bl.a. gylleudbringning og halmpresning. I flg. Claus nåede man lige at mærke et let pust da finanskrisen ramte landet, men stort set samtidig landede man en større aftale om nedgravning af rør til fiber, så reelt har man ikke været berørt af denne. For at sikre den hastigt voksende virksomhed en solid vækststrategi blev CMC s bestyrelse i 2009/2010 udvidet med et par professionelle bestyrelsesmedlemmer. Firmaet blev i 2012 et aktieselskab og ændrede navn til det nuværende: CMC Maskinstation & Entreprise A/S. Og her medio 2013 er Claus Møller Christensens søn Rasmus blevet medejer af CMC og man har netop underskrevet en 2 årig rammeaftale med ATEA om etablering af fibernet i en række Sjællandske byer. Høng er en af de Sjællandske byer hvor CMC aktuelt arbejder med etablering af el- og fibernet m.v. Her ved hovedkvarteret i Høng (i den gamle Camembert ostefabrik) fangede vi Claus Møller sammen med firmaets entrepriseleder Flemming (midt) og formanden for Høng-området Michael (t.h.). Entrepriseafdelingen CMC s gule afdeling omfatter i dag primært entreprenøropgaver med nedlægning og etablering af fiber- og elnet m.v., hvilket udgør omkring 75% af firmaets aktivitet og fast giver beskæftigelse til omkring 55 medarbejdere. Vi har gennem årene arbejdet i en del byer på Sjælland og tillige Lolland, og har pt. arbejdshold kørende i Holbæk, Herfølge, Rønnede, Køge, Haslev og Høng, beretter Claus og fortsætter. Vi kører som udgangspunkt med vores eget materiel og gravemaskiner, men lejer også materiel ind, hvilket er en beslutning vi har taget i firmaets bestyrelse for at give os en optimal likviditet og sikkerhed, forklarer Claus. For at rationalisere arbejdet mest muligt omfatter CMC s arbejde i forbindelse med etablering af fibernet tillige kabellægning af elforsyningsnettet, etablering af gadebelysning m.v. Mange af projekterne foregår typisk for elselskabet SEAS-NVE hvor man som oftest er inde som underentreprenør. Afhængigt af forholdene kan vi benytte os af to metoder til at fremføre/etablere selve fiberkablerne, enten spule med vand eller blæse med trykluft. Spuling anvender vi i tomrør op til Ø40 mm på strækninger op til 6 km længde, mens fremføringen kan sker med luft ved rør mindre end Ø16 mm og afstande under meter. Selv om vi i dag kører vores to afdelinger med en ganske stram opdeling mht. mandskab, maskiner og opgaver, er 2-3 af vores grønne drenge ofte med til at spule eller blæse fiber, forklarer Claus og tilføjer at man har faste samarbejdspartnere inde og hjælpe når forsyningsrørene skal under veje o.l. Selv om vi har været med til den type opgaver i næsten 20 år, så går arbejdet ikke hen og bliver ren rutine for os, da vi hele tiden kontrolleres af kunden. Udover at alle vores maskinførere skal følge SEAS-NVE s gravekurser er det specielt sikkerhed vi bliver målt på bl.a. med afspærring, skiltning, beklædning m.v. i de byområder vi arbejder i, nævner han. Med hensyn til den nærmeste fremtid kan Claus Møller Christensen med tilfredshed i stemmen fortælle at han helt aktuelt har underskrevet en større 2 årig rammeaftale med den internationale koncern indenfor it-infrastruktur ATEA om etableringsopgaver i forbindelse med fiber til erhverv, private og boligforeninger Overalt i Høng summede det af aktivitet fra CMC s gravesjak M&L juli 2013 / 11

3 // Maskinstationen og Landbrugslederen Vi snakkede med et af graveholdene der var i gang i Høng t.v. "Jyden" Thomas og t.h. Klaus i en række byer på Sjælland. Herefter vil der formentlig komme opgaver til os med f.eks. erhvervsfiber og såkaldte drypkunder gennem ATEA, lyder det optimistisk fra Claus. Også andet end fiber Da vi selvfølgelig har haft tanker om at vores arbejde med fibernettet ville aftage lidt for måske helt at stoppe en dag, har vi løbende haft ideer om at komme i gang med andre opgaver til afdelingen. Men rent faktisk har succesen med fiberen været lidt af en hindring for dette, men vi forventer at vi indenfor overskuelig fremtid vil udvide vores aktiviteter indenfor jord-, beton- og asfaltarbejde samt vand- og kloakområdet, forklarer Claus Møller Chri- stensen og tilføjer at man pt. har en medarbejder som netop er blevet kloakmester. Firmaet har gennem nogle år haft sin egen anlægsafdeling, hvor man har to ældre medarbejdere til at klare forskellige lettere opgaver med: belægninger, græsplæner, haveanlæg m.v. Vi havde oprindeligt troet at de to pensionister skulle have et stille og roligt job hos os med nogle få timer om ugen, men der tog jeg fejl, for de har været fuld gang siden de startede, fortæller Claus med et smil på læben. Maskinudlejning m/fører samt løsning af en lang række forskellige opgaver i forbindelse glatførebekæmpelse er noget af det man også kan tilbyde. Gode landbrugsspecialer Selv om jeg personligt har stor forkærlighed for landbrugsarbejde kom vi for omkring 4-5 år siden til den erkendelse at vores landbrugsafdeling groft sagt arbejdede hele tiden, men stort set ikke tjente nogle penge. Vi tog konsekvensen heraf og stoppede bl.a. med en række store forpagtningsaftaler og pasningsopgaver for i stedet at dyrke store specialer in- den for landbrugsområdet så som gylleudbringning, halmpresning, græs- og majsensilering samt majssåning for samtidig i højere grad at arbejde sammen med gode kollegaer om opgaver vi ikke længere selv kunne tilbyde, forklarer Claus. Ja, det at kunne samarbejde er efter min mening den eneste vej frem og det er noget vi længe har praktiseret mellem vores gule kollegaer, hvor der typisk er en helt anden tradition for løse tingene i fællesskab, fortsætter han. Med købet af kollegaen Ole Larsens maskinstationsafdeling på Pilevangsgaarden ved Ringsted i 2010 fik man forøget sin flåde af ikke mindst gyllemateriel og halmpressere ganske betydeligt og samtidig blev man repræsenteret i Ringsted-området, 41 km fra hovedsædet i Svinninge. Vi havde rigtig god hjælp fra Ole Larsen, Pilevangsgaarden i forbindelse med overtagelsen, men jeg vil ikke lægge skjul på at vi måske ikke helt har udnyttet købet optimalt, hvilket nok skyldes vores mange aktiviteter med fibernettet men man lærer jo hele tiden, forklarer Claus med et smil. CMC har i dag en del af sit landbrugs- Maskinstationsafdelingen kører på 3. sæson med denne 18 meter lange halmpresser-/wrapperekvipage som er en sammenbygning af en NH minibigballepresser og en McHale indpakker som er lavet hos firmaet Matik Maskinteknik i Dianalund. Indretningen betyder at der kan arbejdes uden stop og at der spares en mand samt en traktor. 12 / M&L juli 2013

4 Maskinstationen og Landbrugslederen // Vi mødte firmaets snittersjak i gang med græsset på gården Kammersgave ved Munke Bjergby. Gert t.v. kørte frakørselsvogn, mens Mikkel var pilot på JD-snitteren. Mikkel kunne fortæller at han har fire brødre der alle er ansat hos CMC! Snitteren har man for øvrigt gennem 4 sæsoner ejet sammen med sin gode kollega Ove Madsen, Broholm Maskinstation. materiel stående på Pilevangsgaarden og man har en mand fra Ringsted med ansvar for afdelingen. Arbejdet med gyllen udgør i dag omkring 45% af CMC s maskinstationsaktiviteter og man råder over alt fra en selvkørende nedfælder, traditionelle gyllevogne og tre gylleudlæggere samt et stort udvalg af nedfældere, slangebomme, omrørere, pumper, et forsuringsanlæg samt andre ting. Selv om man i dag alene udfører lønpresning af halm er opgaven også blandt de store i maskinstationsafdelingen, der aktuelt råder over 5 storballepressere og 2 minibig. Endelig peger Claus på firmaets grovfoderopgaver som et af de gode specialer. Vi har nu gennem 4 sæsoner haft et tæt og meget positivt samarbejde med Broholm Maskinstation v/ove Madsen, som vi har en selvkørende finsnitter sammen med. På landbrugsområdet kan man også tilbyde diverse jordbearbejdningsopgaver, spredning af møg, kalk og gødning, sprøjtning osv. Medarbejdere & firma mv. CMC Maskinstation & Entreprise A/S giver pt. beskæftigelse til i alt 70 medarbejdere, herunder 55 i entrepriseafdelingen og 10 i landbrugsafdelingen. I administrationen er der i alt 5 ansatte, bl.a. Claus Møller Christensens hustru Pia, en økonomichef og en dygtig elev. Derudover har man typisk omkring 20 medarbejdere inde som underentreprenører til opgaverne med gravning af fiber og el. Jeg har altid fundet det vigtigt og helt naturligt at der blandt folkene hersker en god ånd, et godt humør og en fri omgangstone. Det giver os som individer og virksomhed lidt ekstra energi at vi også kan have det sjovt sammen i hverdagen, nævner Claus. Når man som gæst besøger CMC bliver det hurtigt klart at firmaet påtager sig et ekstraordinært stort socialt ansvar for sine ansatte og er en stor støtte for lokalområdet. Ja, sådan har det altid været, vi ansætter ofte nogle lokale som vi kender lidt til i forvejen og her er det ingen hindring af den enkelte både har set livets sol- og skyggesider. Vi er en meget rummelig virksomhed og stort set alle kan få en chance hos os, men til gengæld kræver vi at de er loyale mod firmaet og viser den rette ånd, forklarer Claus. Lidt af firmaets gyllegrej: Den ene af to Horsch Fokus sortjordsnedf. m/såudstyr (raps) Den selvkørende Vervaet Den ene af firmaets tre Agrometer gylleudlæggere Kontakt TBS Import for nærmeste forhandler McHale 995 TSR Bugseret balleindpakker til minibig baller. Kan også fås med power-pack motor til stationær brug (ekstraudstyr). McHale 998 Balleindpakker til både firkantede baller og rundballer (ekstraudstyr). Fusion 3 Den unikke balle overførsel og vertikale indpakkerring garanterer stor kapacitet. IMPORT Ørderup Kirkevej Toftlund - tlf.: M&L juli 2013 / 13

5 // Maskinstationen og Landbrugslederen Maskiner og grej LANDBRUG Traktorer: 2 stk. JD 6320, JD 6510, JD 6620, JD 6930, JD 7530, JD 7810, JD 7820, JD 8230, JD 8360, JD 8530 samt JD 4440 ( Fru Møller ). 2 stk. Massey Ferguson Høst og presning: Claas Lexion 550, New Holland BB980, 3 stk. Massey Ferguson 2190, Massey Ferguson 190 bigballepressere, New Holland BB940 minibig m/mchale wrapper (Matik Maskinteknik), Massey Ferguson 185 minibig og 15 MacDon skårlg. Græs-/majsudstyr: John Deere 7450 selvk. finsnitter (deleje), JD 131 skårlg. sæt, Kverneland, BSC 8 og Taarup skårlæggere samt div. river/vendere (Claas og Kuhn). Gylle, møg m.m.: Vervaet Hydrotrike gyllenedf., 3 stk. Agrometer Pioneer gylleudlg. (årg. 01, 05 og 06), 2 stk. Samson PG 25, Samson PG 20 gyllevogne, Ørum GMD75 mixer m/forsuring samt div. nedf., slangebomme, rørere, pumpevogne, slanger mv. 2 stk. Horsch Fokus 7,5 sortjordsnedf. m/rapssåudstyr, Samson 1210, Samson SP og UM 120 S3 møg-/ slamspredere, Samson 12 m³ slamsuger og 8 m³ GØMA spuler/slamsuger. Fuld aktivitet på værkstedet hvor man laver alt hvad der kan lade sig gøre Udover en lang række administrative funktioner i virksomheden, projektmøder, kontraktforhandlinger o.m.a. får Claus også tid til at komme lidt rundt og tale med arbejdsholdene i begge firmaets afdelinger. Dog er det efterhånden sjældent at jeg er med som pilot, men det sker da at jeg får lov at være Jordbearbejdning: Väderstad Rapid RD 400C, rotorsåsæt, Horsch Maestro 8.75, Lemken 5 m stubharve, 5 f. Kverneland vendeplov, Bomford Dynadrive spaderulleharve, tromler, Diverse: Turbodan TD-18 korntørrevogn, Manitou MLF735 teleskoplæsser, Bredal B6 gødningsspreder, Twiga 6000 hegnsklipper og sav, brakpudser, Amazone UG 3000 trailersprøjte, Rotowiper ukrudststryger, diverse vogne til græs, halm, korn, jord, maskiner m.v. samt div. sneplove, saltspredere, koste o.m.a. med de grønne drenge på en opgave hvis de lige står og mangler en mand, nævner Claus. Claus Møller Christensen er i dag 55 år og gift med Pia, der tidl. var beskæftiget i rejsebranchen. Siden 1996 har hun varetaget en stor del af firmaets kontor- og administrationsopgaver. Parret har døtrene Mille på 15 år som går på efterskole, 20 årige Trine som er HHX-student og nu holder et sabatår samt Sidsel på 23 år der læser kommunikation på Mediehøjskolen i København. Endelig består familien af sønnen Rasmus på 25 år som er landbrugsuddannet og stort set vokset op sammen med CMC. Fru Møller CMC s JD traktortrækker i action med under hjemlen! ENTREPRENØR Gravemaskiner: Case CX 210 gravemaskine, 12 stk. Takeuchi TB016, TB23, TB108, 2 stk.tb125, 2 stk. New Holland, 4 stk. Komatsu PC16R-3HS, Doosan SD 18VT og Kobelco minigravere. Her lidt at kontorholdet på CMC, øverst Claus hustru Pia, kontroassistent Jeanet (t.v.) og Poul der er økonomichef. Læsse-/gravemaskiner: Gummiged, Case 695 SM og 2 stk. Hydrema rendegravere, 2 stk. Mustang minilæssere samt Mitsubishi minitraktor Diverse: Dumper, Veermer kædegraver, vejhøvl, kabelplov, Volvo FM 440 lastbil, 32 stk. service- og arbejdsbiler (Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volvo og VW), 24 stk. erhvervstrailere (Ifor Williams, Brenderup, Nugnet, Indepension, Billmann og Sahlin) samt forskellige småmaskiner og udstyr til entreprenørafdelingen. 14 / M&L juli / M&L juli 2013

6 Maskinstationen og Landbrugslederen // Værkstedschefen Stigs har været med siden CMC startede i Han var CMC s travlt beskæftigede pensionist-team til lettere anlidt "ude" nogle år, men han har alt i alt været år i firmaet. lægsopgaver, Per (t.v.) og Ole her ved deres tjenestevogn. Han har mest været knyttet til landbrugsafdelingen, men en alvorlig knæskade i en fodboldkamp har betydet at han den seneste tid er kommet mere med på kontoret. Og netop her midt i 2013 er han indtrådt som medejer af CMC. I sin sparsomme fritid er Claus blandt andet holdleder/træner i den lokale fodboldklup Svinninge IF. Ja, dette frirum er noget jeg sætter pris på, selvom jeg ofte bliver drillet med, at jeg er den linjevogter der taler mest i telefon, fortæller Claus med et skævt smil og fortsætter. Ellers har jeg det som mange af mine kollegaer svært med lange ferier, men for os er en weekend-tur med mulighed for at se en musical og en god fodboldkamp også helt perfekt. Professionel bestyrelse Med baggrund i den størrelse CMC efterhånden havde fået og den voldsomme vækst man oplevede, begyndte man i 2009 at tale om at udvide firmaets bestyrelse med nogle professionelle folk udefra der kunne sikre den rette sparring. Og efter en kontakt til rådgivningsfirmaet KarriereGruppen i Holbæk lykkedes det året efter at få udpeget 2 nye medlemmer til bestyrelsen. I flg. Claus har han egentlig aldrig haft noget ønske om at ekspandere, men ud- viklingen er sket helt naturligt. Vi har nok ikke tidligere haft en egentlig strategi for virksomhedens udvikling, men mere handlet efter impulser. Det er der nu blevet lavet om på med de nye bestyrelsesfolk, som for øvrigt supplerer hinanden fint, da den ene er strategen og den anden mere driftsorienteret, forklarer Claus. De formår at få stillet de helt rigtige spørgsmål og giver os det rette modspil/ medspil, hele tiden med skarpt fokus på om der er økonomi i det vi nu går og laver. Jeg kan varmt anbefale mine kollegaer at få nogle professionelle folk ind i deres bestyrelser, slutter Claus Møller Christensen. Søm. Ny JCB 435 Agri Tlf Besøg os på: og M&L juli 2013 / 15

TA Agro A/S. Terp & Anbæk Maskinstation. Et par syvmileskridt

TA Agro A/S. Terp & Anbæk Maskinstation. Et par syvmileskridt /// Maskinstationen og Landbrugslederen Ved Anbæk udenfor Hammel ligger hovedsædet for TA Agro A/S som omfatter maskinstationerne Anbæk og Terp. Virksomhedens 41 årige ejer Peter Bech Johansen har gjort

Læs mere

Fuld gas fra barns ben

Fuld gas fra barns ben // Maskinstationen og Landbrugslederen I et blandet landbrugsområde ca. 20 kilometer syd for Viborg ligger Hvam Maskinstation ApS der indehaves af kloakmester Peter Ardahl Jørgensen. Firmaet er oprindeligt

Læs mere

Jysk Træflis ApS. Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i

Jysk Træflis ApS. Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i Jysk Træflis ApS Lidt sydvest for Give i landsbyen Grønbjerg ligger skoventreprenørforretningen Jysk Træflis ApS, der som navnet

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Til samtlige jordbrugere!

Til samtlige jordbrugere! Til samtlige jordbrugere! Åbent hus tilbud på maskiner Deltag i konkurrence - vind el-kædesav Bliv oprettet som Grene on-line kunde Vi rafler om rabatten på ikke nedsatte butiksvarer Pølsevogn i værkstedet

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

tradition og fornyelse

tradition og fornyelse tradition og fornyelse TIDSLINJE nicolaisen & larsen a/s stiftes som et familieejet aktieselskab med base i Ulfborg. firmaet bliver eneforhandler af jcb-maskiner i danmark. en position fi rmaet har holdt

Læs mere

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS // Maskinstationen og Landbrugslederen Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS Slægtsgården Vestermark udenfor landsbyen Linde nordvest for Holstebro er centrum for entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen som

Læs mere

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle Økonomi i wrapproduktion Maskinkonsulent Christian Rabølle Har du tid i overskud? Egen produktion af wrap er: Muligheden for bedre udnyttelse af arbejdskraft og traktorer Nedbringelse af maskinstationsomkostninger

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

GPS Autostyring. Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012

GPS Autostyring. Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012 GPS Autostyring Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk 25. oktober 2012 GNSS Global Navigation Satellite Systems GPS: Global Navigation System, USA Glonass, RUS Galileo, EU Beidou (Compass), Kina 20.000 km

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

- brugte maskiner. Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler. www. www.dmibrugt.dk. 16 sider med brugte maskiner fra hele landet - LIGE TIL AT TAGE UD!

- brugte maskiner. Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler. www. www.dmibrugt.dk. 16 sider med brugte maskiner fra hele landet - LIGE TIL AT TAGE UD! Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler Til samtlige jordbrugere Mandag den 2. november 2009 - uge 45 Dansk Maskinhandlerforening www. www.dmibrugt.dk - brugte maskiner 16 sider med brugte maskiner fra

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

- brugte maskiner. Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler. www. www.dmibrugt.dk. 16 sider med brugte maskiner fra hele landet - LIGE TIL AT TAGE UD!

- brugte maskiner. Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler. www. www.dmibrugt.dk. 16 sider med brugte maskiner fra hele landet - LIGE TIL AT TAGE UD! Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler Til samtlige jordbrugere Mandag den 31. august 2009 - uge 36 Dansk Maskinhandlerforening www. www.dmibrugt.dk - brugte maskiner 16 sider med brugte maskiner fra

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

- brugte maskiner. Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler. www. www.dmibrugt.dk. 16 sider med brugte maskiner fra hele landet - LIGE TIL AT TAGE UD!

- brugte maskiner. Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler. www. www.dmibrugt.dk. 16 sider med brugte maskiner fra hele landet - LIGE TIL AT TAGE UD! Landbrugsmaskiner fra din maskinhandler Til samtlige jordbrugere Mandag den 12. oktober 2009 - uge 42 Dansk Maskinhandlerforening www. www.dmibrugt.dk - brugte maskiner 16 sider med brugte maskiner fra

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Lindknud Motocross Klub

Lindknud Motocross Klub Lindknud Motocross Klub Hyldelundvej 8 Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: 22 67 77 93 Dato: 02.03.2014 Vejen Kommune Udvikling & Erhverv Kultur & Fritid Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Vedrørende ansøgning om tilskud

Læs mere

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Gør et godt køb De BILLIGSTE brugte biler Se hvor i landet det er billigst Her finder du de bil Københavnerne kører

Læs mere

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 UENS SPREDNING KOSTER UDBYTTE OG ER BESVÆRLIGT.. Hvad er vigtigt? Præcis spredning Nem indstilling Stor kapacitet Lavt vedligehold,

Læs mere

Vi har det DU skal bruge!

Vi har det DU skal bruge! spar tid og penge med solus professionelle produkter Mange års erfaring i rådgivning og salg af Solus-produkter. Du får altid kvalificeret rådgivning hos os. Vi har det DU skal bruge! Til den professionelle

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Vil du have Danmarks bedste bredbånd i dit sommerhus? så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni

Danmarks bedste bredbånd. Vil du have Danmarks bedste bredbånd i dit sommerhus? så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni Til sommer-/fritidshuse Danmarks bedste Vil du have Danmarks bedste i dit sommerhus? så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni Fiber Tv Telefoni Danmarks bedste * også til dit sommerhus I

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge.

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Brøndby den 12. maj 2013 Journalnummer 1411-13-mcn Dagsorden til DU-møde Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Vej & Park Centeret Det naturlige valg. En del af Ballerup Kommune. Smukke omgivelser -i sikre hænder

Vej & Park Centeret Det naturlige valg. En del af Ballerup Kommune. Smukke omgivelser -i sikre hænder Vej & Park Centeret Det naturlige valg En del af Ballerup Kommune Smukke omgivelser -i sikre hænder 09.05.08_V&PC_Image.indd 1 5/12/08 10:03:38 AM Vej & Park Centeret Hvad kan vi gøre for dig? Vi tager

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Bilguide: Her er danmarks billigste leasing-biler

Bilguide: Her er danmarks billigste leasing-biler Bilguide: Her er danmarks billigste leasing-biler Krisen gør sydeuropæiske lavprisbiler til danske supertilbud. Af Hans Uffe Christensen, december 2012 03 Spar penge på leasing 04 Fuld oversigt over de

Læs mere

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted.

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch Versioner: 02122013, original 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. 30122013: Note 1: nyt om Steen Løth. Indgangskilde: Poul Larsen som

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

FREDE ANDERSEN & SØN

FREDE ANDERSEN & SØN FREDE ANDERSEN & SØN Kvalitetstransport siden 1903 Frede Andersen & Søn har rødder tilbage til 1903 og er i dag en moderne virksomhed med et bredt udbud af transporter. Vores kerneydelser er inden for

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Trofast til det sidste, næsten

Trofast til det sidste, næsten 1 2 3 Trofast til det sidste, næsten Så er den lille bil væk, lidt vemodigt men min almindelige Peugeot klarer jo turene som den gjorde før jeg fik den lille. Jeg havde på intet tidspunkt problemer med

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere