i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område"

Transkript

1 // Maskinstationen og Landbrugslederen CMC Maskinstation & Entreprise A/S I et smukt kuperet landområde mellem Holbæk og Kalundborg ved landsbyen Gudmandstrup syd for Svinninge ligger CMC Maskinstation og Entreprise A/S - én af Sjællands største maskinstations- og entreprenørvirksomheder, aktuelt med 70 medarbejdere. Parret bag CMC Pia og Claus Møller Christensen Efter en beskeden start som traditionel landbrugsmaskinstation tilbage i 1981 har indehaver Claus Møller Christensen sammen med hustruen Pia gennem de seneste 15 år haft stort held med at udvikle firmaets entrepriseafdeling så man i dag er specialist indenfor projekter med etablering af el- og fibernet, hvilket er et område der pt. beskæftiger omkring 55 medarbejdere og 20 mand som underentreprenører. Over midten af juni måned havde M&L lejlighed til et besøg i den spændende virksomhed, som aktuelt arbejdede på højtryk med gravning af fibernet rundt i flere Sjællandske byer alt imens den grønne afdeling var i sving med 1. slæt græs. Fart på i mere end 30 år Med en landbrugsuddannelse i bagagen kunne Claus Møller Christensen i maj 1981 etablere sin egen landbrugsmaskinstation ved Svinninge. Denne udviklede sig i de følgende år til at omfatte de mest almindeligt forekommende landbrugsopgaver for kunder i det Nordvestsjællandske område og maskinstationen fik sine første og deres 25 årige søn Rasmus der har været med det større forpagtnings- meste af vejen og nu er blev medejer af virksomheden. og totalpasningsi december 1999 med de omfattende skaopgaver. Ret tidligt erkendte jeg at vi var der på de luftbårne elledinger der for alvor nødt til at kunne sikre folkene beskæfsatte turbo på vores entreprenørafdeling. tigelse når det ikke lige var højsæson i Dette betød nemlig, at der pludselig skulle landrugsafdelingen, hvilket var baggrungraves lavspændingselkabler i jorden og at den for at vi op gennem 1990 erne udelselskaberne samtidig benyttede lejligheviklede vores entreprenørafdeling. I denne den til at få fiber lagt i jorden. Denne særperiode kom vi så småt i gang med de deles positive udvikling betød i flg. Claus første større kabellægningsopgaver, bl.a. at entreprenørafdelingen i denne periode for elselskabet NESA, forklarer Claus og overhalede landbrugsafdelingen og at fortsætter. Men det var egentlig stormen Næsten halvdelen af opgaverne i CMC s maskinstationsafdeling knytter sig til gylleudbringning. 10 / M&L juli 2013 Arbejde med gravning el- og fibernet m.v. har igennem næsten 20 år været noget af et eventyr for CMC og området giver i dag beskæftigelse til omkring 55 mand og udgør ca. 75% af firmaets aktivitet.

2 Maskinstationen og Landbrugslederen // man begyndte at få lidt konflikter mellem opgaverne i de to afdelinger. Efter en nøjere vurdering af rentabiliteten opsagde vi omkring 2009 vores forpagtninger og totalpasningsaftaler, solgte det meste af vores egen jord fra for at specialisere os i nogle færre kerneopgaver på landbrugsområdet, forklarer Claus. Med købet af maskinstationsdelen af kollegaen Ole Larsens, Pilevangsgaarden ved Ringsted i 2010 blev der sat fart på denne proces, da CMC her kunne udvide sine aktiviteter betydeligt indenfor bl.a. gylleudbringning og halmpresning. I flg. Claus nåede man lige at mærke et let pust da finanskrisen ramte landet, men stort set samtidig landede man en større aftale om nedgravning af rør til fiber, så reelt har man ikke været berørt af denne. For at sikre den hastigt voksende virksomhed en solid vækststrategi blev CMC s bestyrelse i 2009/2010 udvidet med et par professionelle bestyrelsesmedlemmer. Firmaet blev i 2012 et aktieselskab og ændrede navn til det nuværende: CMC Maskinstation & Entreprise A/S. Og her medio 2013 er Claus Møller Christensens søn Rasmus blevet medejer af CMC og man har netop underskrevet en 2 årig rammeaftale med ATEA om etablering af fibernet i en række Sjællandske byer. Høng er en af de Sjællandske byer hvor CMC aktuelt arbejder med etablering af el- og fibernet m.v. Her ved hovedkvarteret i Høng (i den gamle Camembert ostefabrik) fangede vi Claus Møller sammen med firmaets entrepriseleder Flemming (midt) og formanden for Høng-området Michael (t.h.). Entrepriseafdelingen CMC s gule afdeling omfatter i dag primært entreprenøropgaver med nedlægning og etablering af fiber- og elnet m.v., hvilket udgør omkring 75% af firmaets aktivitet og fast giver beskæftigelse til omkring 55 medarbejdere. Vi har gennem årene arbejdet i en del byer på Sjælland og tillige Lolland, og har pt. arbejdshold kørende i Holbæk, Herfølge, Rønnede, Køge, Haslev og Høng, beretter Claus og fortsætter. Vi kører som udgangspunkt med vores eget materiel og gravemaskiner, men lejer også materiel ind, hvilket er en beslutning vi har taget i firmaets bestyrelse for at give os en optimal likviditet og sikkerhed, forklarer Claus. For at rationalisere arbejdet mest muligt omfatter CMC s arbejde i forbindelse med etablering af fibernet tillige kabellægning af elforsyningsnettet, etablering af gadebelysning m.v. Mange af projekterne foregår typisk for elselskabet SEAS-NVE hvor man som oftest er inde som underentreprenør. Afhængigt af forholdene kan vi benytte os af to metoder til at fremføre/etablere selve fiberkablerne, enten spule med vand eller blæse med trykluft. Spuling anvender vi i tomrør op til Ø40 mm på strækninger op til 6 km længde, mens fremføringen kan sker med luft ved rør mindre end Ø16 mm og afstande under meter. Selv om vi i dag kører vores to afdelinger med en ganske stram opdeling mht. mandskab, maskiner og opgaver, er 2-3 af vores grønne drenge ofte med til at spule eller blæse fiber, forklarer Claus og tilføjer at man har faste samarbejdspartnere inde og hjælpe når forsyningsrørene skal under veje o.l. Selv om vi har været med til den type opgaver i næsten 20 år, så går arbejdet ikke hen og bliver ren rutine for os, da vi hele tiden kontrolleres af kunden. Udover at alle vores maskinførere skal følge SEAS-NVE s gravekurser er det specielt sikkerhed vi bliver målt på bl.a. med afspærring, skiltning, beklædning m.v. i de byområder vi arbejder i, nævner han. Med hensyn til den nærmeste fremtid kan Claus Møller Christensen med tilfredshed i stemmen fortælle at han helt aktuelt har underskrevet en større 2 årig rammeaftale med den internationale koncern indenfor it-infrastruktur ATEA om etableringsopgaver i forbindelse med fiber til erhverv, private og boligforeninger Overalt i Høng summede det af aktivitet fra CMC s gravesjak M&L juli 2013 / 11

3 // Maskinstationen og Landbrugslederen Vi snakkede med et af graveholdene der var i gang i Høng t.v. "Jyden" Thomas og t.h. Klaus i en række byer på Sjælland. Herefter vil der formentlig komme opgaver til os med f.eks. erhvervsfiber og såkaldte drypkunder gennem ATEA, lyder det optimistisk fra Claus. Også andet end fiber Da vi selvfølgelig har haft tanker om at vores arbejde med fibernettet ville aftage lidt for måske helt at stoppe en dag, har vi løbende haft ideer om at komme i gang med andre opgaver til afdelingen. Men rent faktisk har succesen med fiberen været lidt af en hindring for dette, men vi forventer at vi indenfor overskuelig fremtid vil udvide vores aktiviteter indenfor jord-, beton- og asfaltarbejde samt vand- og kloakområdet, forklarer Claus Møller Chri- stensen og tilføjer at man pt. har en medarbejder som netop er blevet kloakmester. Firmaet har gennem nogle år haft sin egen anlægsafdeling, hvor man har to ældre medarbejdere til at klare forskellige lettere opgaver med: belægninger, græsplæner, haveanlæg m.v. Vi havde oprindeligt troet at de to pensionister skulle have et stille og roligt job hos os med nogle få timer om ugen, men der tog jeg fejl, for de har været fuld gang siden de startede, fortæller Claus med et smil på læben. Maskinudlejning m/fører samt løsning af en lang række forskellige opgaver i forbindelse glatførebekæmpelse er noget af det man også kan tilbyde. Gode landbrugsspecialer Selv om jeg personligt har stor forkærlighed for landbrugsarbejde kom vi for omkring 4-5 år siden til den erkendelse at vores landbrugsafdeling groft sagt arbejdede hele tiden, men stort set ikke tjente nogle penge. Vi tog konsekvensen heraf og stoppede bl.a. med en række store forpagtningsaftaler og pasningsopgaver for i stedet at dyrke store specialer in- den for landbrugsområdet så som gylleudbringning, halmpresning, græs- og majsensilering samt majssåning for samtidig i højere grad at arbejde sammen med gode kollegaer om opgaver vi ikke længere selv kunne tilbyde, forklarer Claus. Ja, det at kunne samarbejde er efter min mening den eneste vej frem og det er noget vi længe har praktiseret mellem vores gule kollegaer, hvor der typisk er en helt anden tradition for løse tingene i fællesskab, fortsætter han. Med købet af kollegaen Ole Larsens maskinstationsafdeling på Pilevangsgaarden ved Ringsted i 2010 fik man forøget sin flåde af ikke mindst gyllemateriel og halmpressere ganske betydeligt og samtidig blev man repræsenteret i Ringsted-området, 41 km fra hovedsædet i Svinninge. Vi havde rigtig god hjælp fra Ole Larsen, Pilevangsgaarden i forbindelse med overtagelsen, men jeg vil ikke lægge skjul på at vi måske ikke helt har udnyttet købet optimalt, hvilket nok skyldes vores mange aktiviteter med fibernettet men man lærer jo hele tiden, forklarer Claus med et smil. CMC har i dag en del af sit landbrugs- Maskinstationsafdelingen kører på 3. sæson med denne 18 meter lange halmpresser-/wrapperekvipage som er en sammenbygning af en NH minibigballepresser og en McHale indpakker som er lavet hos firmaet Matik Maskinteknik i Dianalund. Indretningen betyder at der kan arbejdes uden stop og at der spares en mand samt en traktor. 12 / M&L juli 2013

4 Maskinstationen og Landbrugslederen // Vi mødte firmaets snittersjak i gang med græsset på gården Kammersgave ved Munke Bjergby. Gert t.v. kørte frakørselsvogn, mens Mikkel var pilot på JD-snitteren. Mikkel kunne fortæller at han har fire brødre der alle er ansat hos CMC! Snitteren har man for øvrigt gennem 4 sæsoner ejet sammen med sin gode kollega Ove Madsen, Broholm Maskinstation. materiel stående på Pilevangsgaarden og man har en mand fra Ringsted med ansvar for afdelingen. Arbejdet med gyllen udgør i dag omkring 45% af CMC s maskinstationsaktiviteter og man råder over alt fra en selvkørende nedfælder, traditionelle gyllevogne og tre gylleudlæggere samt et stort udvalg af nedfældere, slangebomme, omrørere, pumper, et forsuringsanlæg samt andre ting. Selv om man i dag alene udfører lønpresning af halm er opgaven også blandt de store i maskinstationsafdelingen, der aktuelt råder over 5 storballepressere og 2 minibig. Endelig peger Claus på firmaets grovfoderopgaver som et af de gode specialer. Vi har nu gennem 4 sæsoner haft et tæt og meget positivt samarbejde med Broholm Maskinstation v/ove Madsen, som vi har en selvkørende finsnitter sammen med. På landbrugsområdet kan man også tilbyde diverse jordbearbejdningsopgaver, spredning af møg, kalk og gødning, sprøjtning osv. Medarbejdere & firma mv. CMC Maskinstation & Entreprise A/S giver pt. beskæftigelse til i alt 70 medarbejdere, herunder 55 i entrepriseafdelingen og 10 i landbrugsafdelingen. I administrationen er der i alt 5 ansatte, bl.a. Claus Møller Christensens hustru Pia, en økonomichef og en dygtig elev. Derudover har man typisk omkring 20 medarbejdere inde som underentreprenører til opgaverne med gravning af fiber og el. Jeg har altid fundet det vigtigt og helt naturligt at der blandt folkene hersker en god ånd, et godt humør og en fri omgangstone. Det giver os som individer og virksomhed lidt ekstra energi at vi også kan have det sjovt sammen i hverdagen, nævner Claus. Når man som gæst besøger CMC bliver det hurtigt klart at firmaet påtager sig et ekstraordinært stort socialt ansvar for sine ansatte og er en stor støtte for lokalområdet. Ja, sådan har det altid været, vi ansætter ofte nogle lokale som vi kender lidt til i forvejen og her er det ingen hindring af den enkelte både har set livets sol- og skyggesider. Vi er en meget rummelig virksomhed og stort set alle kan få en chance hos os, men til gengæld kræver vi at de er loyale mod firmaet og viser den rette ånd, forklarer Claus. Lidt af firmaets gyllegrej: Den ene af to Horsch Fokus sortjordsnedf. m/såudstyr (raps) Den selvkørende Vervaet Den ene af firmaets tre Agrometer gylleudlæggere Kontakt TBS Import for nærmeste forhandler McHale 995 TSR Bugseret balleindpakker til minibig baller. Kan også fås med power-pack motor til stationær brug (ekstraudstyr). McHale 998 Balleindpakker til både firkantede baller og rundballer (ekstraudstyr). Fusion 3 Den unikke balle overførsel og vertikale indpakkerring garanterer stor kapacitet. IMPORT Ørderup Kirkevej Toftlund - tlf.: M&L juli 2013 / 13

5 // Maskinstationen og Landbrugslederen Maskiner og grej LANDBRUG Traktorer: 2 stk. JD 6320, JD 6510, JD 6620, JD 6930, JD 7530, JD 7810, JD 7820, JD 8230, JD 8360, JD 8530 samt JD 4440 ( Fru Møller ). 2 stk. Massey Ferguson Høst og presning: Claas Lexion 550, New Holland BB980, 3 stk. Massey Ferguson 2190, Massey Ferguson 190 bigballepressere, New Holland BB940 minibig m/mchale wrapper (Matik Maskinteknik), Massey Ferguson 185 minibig og 15 MacDon skårlg. Græs-/majsudstyr: John Deere 7450 selvk. finsnitter (deleje), JD 131 skårlg. sæt, Kverneland, BSC 8 og Taarup skårlæggere samt div. river/vendere (Claas og Kuhn). Gylle, møg m.m.: Vervaet Hydrotrike gyllenedf., 3 stk. Agrometer Pioneer gylleudlg. (årg. 01, 05 og 06), 2 stk. Samson PG 25, Samson PG 20 gyllevogne, Ørum GMD75 mixer m/forsuring samt div. nedf., slangebomme, rørere, pumpevogne, slanger mv. 2 stk. Horsch Fokus 7,5 sortjordsnedf. m/rapssåudstyr, Samson 1210, Samson SP og UM 120 S3 møg-/ slamspredere, Samson 12 m³ slamsuger og 8 m³ GØMA spuler/slamsuger. Fuld aktivitet på værkstedet hvor man laver alt hvad der kan lade sig gøre Udover en lang række administrative funktioner i virksomheden, projektmøder, kontraktforhandlinger o.m.a. får Claus også tid til at komme lidt rundt og tale med arbejdsholdene i begge firmaets afdelinger. Dog er det efterhånden sjældent at jeg er med som pilot, men det sker da at jeg får lov at være Jordbearbejdning: Väderstad Rapid RD 400C, rotorsåsæt, Horsch Maestro 8.75, Lemken 5 m stubharve, 5 f. Kverneland vendeplov, Bomford Dynadrive spaderulleharve, tromler, Diverse: Turbodan TD-18 korntørrevogn, Manitou MLF735 teleskoplæsser, Bredal B6 gødningsspreder, Twiga 6000 hegnsklipper og sav, brakpudser, Amazone UG 3000 trailersprøjte, Rotowiper ukrudststryger, diverse vogne til græs, halm, korn, jord, maskiner m.v. samt div. sneplove, saltspredere, koste o.m.a. med de grønne drenge på en opgave hvis de lige står og mangler en mand, nævner Claus. Claus Møller Christensen er i dag 55 år og gift med Pia, der tidl. var beskæftiget i rejsebranchen. Siden 1996 har hun varetaget en stor del af firmaets kontor- og administrationsopgaver. Parret har døtrene Mille på 15 år som går på efterskole, 20 årige Trine som er HHX-student og nu holder et sabatår samt Sidsel på 23 år der læser kommunikation på Mediehøjskolen i København. Endelig består familien af sønnen Rasmus på 25 år som er landbrugsuddannet og stort set vokset op sammen med CMC. Fru Møller CMC s JD traktortrækker i action med under hjemlen! ENTREPRENØR Gravemaskiner: Case CX 210 gravemaskine, 12 stk. Takeuchi TB016, TB23, TB108, 2 stk.tb125, 2 stk. New Holland, 4 stk. Komatsu PC16R-3HS, Doosan SD 18VT og Kobelco minigravere. Her lidt at kontorholdet på CMC, øverst Claus hustru Pia, kontroassistent Jeanet (t.v.) og Poul der er økonomichef. Læsse-/gravemaskiner: Gummiged, Case 695 SM og 2 stk. Hydrema rendegravere, 2 stk. Mustang minilæssere samt Mitsubishi minitraktor Diverse: Dumper, Veermer kædegraver, vejhøvl, kabelplov, Volvo FM 440 lastbil, 32 stk. service- og arbejdsbiler (Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volvo og VW), 24 stk. erhvervstrailere (Ifor Williams, Brenderup, Nugnet, Indepension, Billmann og Sahlin) samt forskellige småmaskiner og udstyr til entreprenørafdelingen. 14 / M&L juli / M&L juli 2013

6 Maskinstationen og Landbrugslederen // Værkstedschefen Stigs har været med siden CMC startede i Han var CMC s travlt beskæftigede pensionist-team til lettere anlidt "ude" nogle år, men han har alt i alt været år i firmaet. lægsopgaver, Per (t.v.) og Ole her ved deres tjenestevogn. Han har mest været knyttet til landbrugsafdelingen, men en alvorlig knæskade i en fodboldkamp har betydet at han den seneste tid er kommet mere med på kontoret. Og netop her midt i 2013 er han indtrådt som medejer af CMC. I sin sparsomme fritid er Claus blandt andet holdleder/træner i den lokale fodboldklup Svinninge IF. Ja, dette frirum er noget jeg sætter pris på, selvom jeg ofte bliver drillet med, at jeg er den linjevogter der taler mest i telefon, fortæller Claus med et skævt smil og fortsætter. Ellers har jeg det som mange af mine kollegaer svært med lange ferier, men for os er en weekend-tur med mulighed for at se en musical og en god fodboldkamp også helt perfekt. Professionel bestyrelse Med baggrund i den størrelse CMC efterhånden havde fået og den voldsomme vækst man oplevede, begyndte man i 2009 at tale om at udvide firmaets bestyrelse med nogle professionelle folk udefra der kunne sikre den rette sparring. Og efter en kontakt til rådgivningsfirmaet KarriereGruppen i Holbæk lykkedes det året efter at få udpeget 2 nye medlemmer til bestyrelsen. I flg. Claus har han egentlig aldrig haft noget ønske om at ekspandere, men ud- viklingen er sket helt naturligt. Vi har nok ikke tidligere haft en egentlig strategi for virksomhedens udvikling, men mere handlet efter impulser. Det er der nu blevet lavet om på med de nye bestyrelsesfolk, som for øvrigt supplerer hinanden fint, da den ene er strategen og den anden mere driftsorienteret, forklarer Claus. De formår at få stillet de helt rigtige spørgsmål og giver os det rette modspil/ medspil, hele tiden med skarpt fokus på om der er økonomi i det vi nu går og laver. Jeg kan varmt anbefale mine kollegaer at få nogle professionelle folk ind i deres bestyrelser, slutter Claus Møller Christensen. Søm. Ny JCB 435 Agri Tlf Besøg os på: og M&L juli 2013 / 15

TA Agro A/S. Terp & Anbæk Maskinstation. Et par syvmileskridt

TA Agro A/S. Terp & Anbæk Maskinstation. Et par syvmileskridt /// Maskinstationen og Landbrugslederen Ved Anbæk udenfor Hammel ligger hovedsædet for TA Agro A/S som omfatter maskinstationerne Anbæk og Terp. Virksomhedens 41 årige ejer Peter Bech Johansen har gjort

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

Egekærslund A/S. I den sydlige udkant af Odense ligger gården Egekærslund

Egekærslund A/S. I den sydlige udkant af Odense ligger gården Egekærslund Ægteparret Helle og Kurt Lundgaards Andersen er 3. generation på Egekærslund A/S ved Odense som de overtog i 2007. I den sydlige udkant af Odense ligger gården Egekærslund hvorfra tre generationer af familien

Læs mere

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke 2012 Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NY NY NYHED Forsuring af gylletanke Skårlægning, spredning og rivning Skårlægning af græs, helsæd og ærter med 2 butterfly

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

Fuld gas fra barns ben

Fuld gas fra barns ben // Maskinstationen og Landbrugslederen I et blandet landbrugsområde ca. 20 kilometer syd for Viborg ligger Hvam Maskinstation ApS der indehaves af kloakmester Peter Ardahl Jørgensen. Firmaet er oprindeligt

Læs mere

12 METER - nu mulighed for fast kørespor

12 METER - nu mulighed for fast kørespor 2015 12 METER - nu mulighed for fast kørespor Houvej 8. Hvornum. 9500 Hobro. Tlf. 98 54 67 66. 20 16 02 66. Fax 98 54 70 66 www.hvornummaskinstation.dk. E-mail: mail@hvornummaskinstation.dk Udkørsel og

Læs mere

Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk

Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk Til samtlige jordbrugere! Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk Sidste år afholdt vi vores åbent hus, i den nye afdeling i Hurup, Nordvestjysk Traktorservice.

Læs mere

50 år på Risgaard. Med overtagelsen af ejendommen Risgaard tilbage i april 1963 startede Jens

50 år på Risgaard. Med overtagelsen af ejendommen Risgaard tilbage i april 1963 startede Jens // Ma Maskinstationen Maski skinst ski nstati atione ati onen one n og og Land LLandbrugslederen andbru and brugsl bru gslede gsl ederen ede ren Risgaard I et landbrugsområde ved Låstrup nordvest for Viborg

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Jysk Træflis ApS. Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i

Jysk Træflis ApS. Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i Skoventreprenør og indehaver Finn Dybvad med sin egen daglige arbejdsplads i Jysk Træflis ApS Lidt sydvest for Give i landsbyen Grønbjerg ligger skoventreprenørforretningen Jysk Træflis ApS, der som navnet

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Lindegaard. Driftsfællesskabet Stougaard I/S blev dan-

Lindegaard. Driftsfællesskabet Stougaard I/S blev dan- // Maskinstationen og Landbrugslederen De engagerede og driftige brødre Jørgen og Ulrik Stougaard, Driftsfællesskabet Stougaard I/S, driver storlandbrug, maskinstation og har svineproduktion samt vognmandsforretning.

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Your 1 st choice for Paint. Professionel maling, for en professionel finish

Your 1 st choice for Paint. Professionel maling, for en professionel finish Your 1 st choice for Paint Professionel maling, for en professionel finish 700 farver i r, og 300 spraydåser i tilsvarende farver Kan fortyndes op til 30% Let at anvende, perfekt finish og holdbar DK Farver

Læs mere

Læs i magasinet: maskinpartner.dk

Læs i magasinet: maskinpartner.dk Læs i magasinet: Temaeftermiddag hos Maskinpartner - En prisbillig New Holland traktor - Kverneland storrive til en god pris - Et godt Nilfisk Alto tilbud - Stiga plæneklipperkampagne - Kramp tilbud -

Læs mere

Damsgaard Rasmussen I/S - landbrug og maskinstation Familievirksomheden Damsgaard

Damsgaard Rasmussen I/S - landbrug og maskinstation Familievirksomheden Damsgaard // Maskinstationen og Landbrugslederen Damsgaard Rasmussen I/S - landbrug og maskinstation Familievirksomheden Damsgaard Rasmussen I/S ejere Jens og Niels Arne (t.v.) her ved indkørslen til domicilet Winterseje

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Orientering fra DM-branche til Passive

Orientering fra DM-branche til Passive Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Orientering fra DM-branche til Passive Emner: Mærkedage Sekretariatet i julen Julehilsen fra sekretariatet Mød din Maskinhandler o A/S Henry D. Nielsen o PN Maskiner A/S

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk

Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup. Telefon 97 56 43 22 - www.salling-traktor.dk Åbent hus tilbud på maskiner Deltag i konkurrence i butikken Bliv oprettet som Grene on-line kunde Vi rafler om rabatten på ikke nedsatte butiksvarer Pølsevogn i værkstedet Nyholmvej 14, Volling - 7860

Læs mere

Til samtlige jordbrugere!

Til samtlige jordbrugere! Til samtlige jordbrugere! Åbent hus tilbud på maskiner Deltag i konkurrence - vind el-kædesav Bliv oprettet som Grene on-line kunde Vi rafler om rabatten på ikke nedsatte butiksvarer Pølsevogn i værkstedet

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres 2016 V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion INDHOLD Hvorfor er maskinøkonomi vigtigt? Hvad viser en maskinanalyse Udtræk fra maskinanalyser

Læs mere

SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15. GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet

SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15. GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet VI SER STADIG FREMAD Læs mere på side 2 SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15 DELTAG I VINTEREFTER- SYNSKONKURRENCEN Læs mere

Læs mere

Industrivej 26, 7760 Hurup Thy. Telefon 96 18 17 00 - www.nordvestjysk-traktor.dk

Industrivej 26, 7760 Hurup Thy. Telefon 96 18 17 00 - www.nordvestjysk-traktor.dk Til samtlige jordbrugere! Industrivej 26, 7760 Hurup Thy. Telefon 96 18 17 00 - www.nordvestjysk-traktor.dk Vi byder velkommen til Åbent Hus, hos Nordvestjysk Traktorservice i Hurup. Velmødt til en dag

Læs mere

fra den 30. november til den 3. december 2010

fra den 30. november til den 3. december 2010 fra den 30. november til den 3. december 2010 Kom og mød os på Agromek. Vi er på Agromek alle dage, og er klar til at vise de sidste nyheder fra vores leverandører. Kom også og få en snak om næste års

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden Gyllekørsel uden stop Hvis du har store mængder gylle, som du ønsker udbragt på kort tid - så skal du vælge en SDS gylleudlægger. Agrometers selvkørende udlægger er udviklet over mere end 15 år, og er

Læs mere

ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT

ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT PRISLISTE 1. JANUAR 2018 ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Planteavl på den midtjyske højderyg

Planteavl på den midtjyske højderyg // Maskinstationen og Landbrugslederen Planteavl på den midtjyske højderyg I slutningen af januar måned havde M&L lejlighed til at besøge den driftige landmand Niels Brink som driver ca. 700 ha planteavl

Læs mere

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax:

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax: Nr. 14 December 2012 Den kvikke læser har måske lagt mærke til en fejl i den sidste orientering Fejlen består i, at grundlaget for traktor registrerings tallene beklageligvis var fra 70 hk, hvilket jo

Læs mere

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle Økonomi i wrapproduktion Maskinkonsulent Christian Rabølle Har du tid i overskud? Egen produktion af wrap er: Muligheden for bedre udnyttelse af arbejdskraft og traktorer Nedbringelse af maskinstationsomkostninger

Læs mere

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS // Maskinstationen og Landbrugslederen Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS Slægtsgården Vestermark udenfor landsbyen Linde nordvest for Holstebro er centrum for entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen som

Læs mere

I et storladent herregårdslandskab ved landsbyen Torslunde, mellem Greve og Taastrup og blot 18 km fra Rådhuspladsen, ligger godset Benzonsdal.

I et storladent herregårdslandskab ved landsbyen Torslunde, mellem Greve og Taastrup og blot 18 km fra Rådhuspladsen, ligger godset Benzonsdal. // Maskinstationen og Landbrugslederen I et storladent herregårdslandskab ved landsbyen Torslunde, mellem Greve og Taastrup og blot 18 km fra Rådhuspladsen, ligger godset Benzonsdal. M&L havde først i

Læs mere

Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift.

Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Transportanalyse Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. Resumé Generelt løser bedriften de undersøgte transportopgaver

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb En epoke i dansk landbrugs mekanisering Fra 1947 til 1993

Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb En epoke i dansk landbrugs mekanisering Fra 1947 til 1993 Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb Jørgen Sørensen En epoke i dansk landbrugs mekanisering Fra 1947 til 1993 Annonce fra Vort landbrug maj 1935 Marchallplanen fra 1948 til og med 1951 Danmark modtog

Læs mere

Udstyr til Læssemaskiner

Udstyr til Læssemaskiner Udstyr til Læssemaskiner Sortimentet bliver hele tiden udvidet, se mere på WWW.J-MASKINER.DK J-maskiner Hovslundvej 38 6230 Rødekro Tlf. +45 20626066 Email. Jmaskiner@mail.dk WWW.J-MASKINER.DK Minilæsserskovle

Læs mere

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Den ideelle maskinpark Vær konkurrencedygtig, 20%

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

KUHN GF 8702. Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige. Fakta: Data: Vilkår:

KUHN GF 8702. Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige. Fakta: Data: Vilkår: KUHN GF 8702 Vejle 25 marts 2014 Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige Fakta: Denne effektive vender er godt beskyttet af den effektive affjedring, som absorberer stød og bump fra

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

Hornbæk Golfklub's maskinpark

Hornbæk Golfklub's maskinpark GREENKLIPPER / VERTIKALSKÆRE / VIBRATOR TROMLE TORO GREENSMASTER Toro Greensmaster 3050 1998 kr 103.000,00 2028 d.01-12-2008 16 157 cm Der kan sættes forskellige led på denne maskine, vi bruger vertikalskære

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

Hovedbygningen på Frederiksdal. Stensgaard set fra haven. Gården Nøjsomhed

Hovedbygningen på Frederiksdal. Stensgaard set fra haven. Gården Nøjsomhed Agrifos I/S Bogstaveligt talt så lang man kan komme nordvest på Lolland, helt ud til Langelandsbæltet, på noget af Danmarks absolut bedre og dyrkningssikre landbrugsjord i området nord for Tårs Færgehavn,

Læs mere

Til samtlige jordbrugere!

Til samtlige jordbrugere! Til samtlige jordbrugere! Åbent hus tilbud på maskiner Deltag i konkurrence i butikken Bliv oprettet som Grene on-line kunde Gratis broderi af navn ved køb af arbejdstøj Vi rafler om rabatten på ikke nedsatte

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

KORREKT INDSTILLING AF MEJETÆRSKER VED HØST AF MALTBYG. v./ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

KORREKT INDSTILLING AF MEJETÆRSKER VED HØST AF MALTBYG. v./ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen KORREKT INDSTILLING AF MEJETÆRSKER VED HØST AF MALTBYG v./ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Kan afskallede kerner undgås ved korrekt mejetærskerindstilling eller er tærskeprincippet afgørende? Kan

Læs mere

Vi byder velkommen til UDSALG 2010 hos Maskinpartner A/S

Vi byder velkommen til UDSALG 2010 hos Maskinpartner A/S Til samtlige jordbrugere Vi byder velkommen til UDSALG 2010 hos Maskinpartner A/S Se aktuelle nyheder og tilbud på www.maskinpartner.dk På UDSALGS dagene giver vi -15% på alt i butikken (dog ikke tilbudsvarer)

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Status salg efterår Indholdsfortegnelse

Status salg efterår Indholdsfortegnelse Status salg efterår 2017 Indholdsfortegnelse Indhold Status salg efterår 2017... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Diverse... 2 Dæk og fælge:... 4 Fejemaskiner:... 5 Gravemaskiner:... 7 Græsklippere:... 8 Hydraulikhamre/Sortergrabber:...

Læs mere

tradition og fornyelse

tradition og fornyelse tradition og fornyelse TIDSLINJE nicolaisen & larsen a/s stiftes som et familieejet aktieselskab med base i Ulfborg. firmaet bliver eneforhandler af jcb-maskiner i danmark. en position fi rmaet har holdt

Læs mere

Orientering fra DM-Markedsnyt

Orientering fra DM-Markedsnyt Nyhedsbrev nr. 3 Marts 2015 Orientering fra DM-Markedsnyt Emner: Nyregistreringer af traktorer Case IH kommer med ny traktormodel Fendt kommer med deres egen snittervogn Set på SIMA 2015 Kolding den 3.

Læs mere

Orientering fra DM-Markedsnyt

Orientering fra DM-Markedsnyt Nyhedsbrev nr. 9 September 2015 Orientering fra DM-Markedsnyt Emner: Salg og registrering af traktorer i Norge og Sverige Ni millioner Deutz motorer Pöttinger melder om omsætningsrekord for femte gang

Læs mere

Kalsbøl Gods. Tidligere en landsby

Kalsbøl Gods. Tidligere en landsby /// Maskinstationen statione og Landbrugslederen ren Kalsbøl Gods På et højtliggende plateau på nordsiden af Vejle Fjord tæt ved Juelsminde ligger Kalsbøl Gods som gennem snart 20 år har været ejet og

Læs mere

Vi er nu i et område begunstiget med noget af Danmarks fedeste og bedste landbrugsjord, hvilket tydeligt kan observeres på vej til Vilhelmsdal.

Vi er nu i et område begunstiget med noget af Danmarks fedeste og bedste landbrugsjord, hvilket tydeligt kan observeres på vej til Vilhelmsdal. Vilhelmsdal På Falsters nordvestlige side, lige inden byen med det velklingende navn, Guldborg, ligger gården fra 1840, Vilhelmsdal, ejet af Henrik Lundin Larsen. Vi er nu i et område begunstiget med noget

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

og udendørsarealer m.v., således at godset i dag fremstår i en særdeles fornem stand.

og udendørsarealer m.v., således at godset i dag fremstår i en særdeles fornem stand. // Maskinstationen og Landbrugslederen Trinderup Gods Lidt vest for Hobro, i et smukt kuperet terræn med en del enge, åer og skove ligger det 1.050 ha store gods Trinderup. Godset har siden 1988 været

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

SORØ MASKINUDLEJNING APS BRUGTMARKED KONTAKT

SORØ MASKINUDLEJNING APS BRUGTMARKED KONTAKT SORØ MASKINUDLEJNING APS BRUGTMARKED KONTAKT Sorø Maskinudlejning Metalvej 29 4180 Sorø TLF: +45 57832071 FAX: +45 20762071 E-mail: kim@soroemaskinudlejning.dk Skovl Beco 365 80 cm Størrelse 20 til 30

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 6 juni 2017 fra Dansk Maskinhandlerforening Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Eventyrlysten landbrugsmaskinmekaniker får jubilæumslegat Landbrugsmaskinmekanikerlærlinge

Læs mere

Agerup. 1 af 5 03-04-2013 18:20

Agerup. 1 af 5 03-04-2013 18:20 1 af 5 03-04-2013 18:20 Agerup Agerups historie kan føres tilbage til 1397, og bestod dengang af en landsby med en mindre adelig sædegård. I 1700-tallet oprettedes enestegården Agerupgård, ejet af oberstløjtnant

Læs mere

Dræning Fejlfinding, vedligehold og supplerende dræning. Af Bugge Ericsson

Dræning Fejlfinding, vedligehold og supplerende dræning. Af Bugge Ericsson Dræning Fejlfinding, vedligehold og supplerende dræning. Af Bugge Ericsson Bugge Ericsson 3. generation i. Matematisk student 1996. Agrarøkonom 1998. Entreprenørmæssig erhvervserfaring med dræning siden

Læs mere

Orientering fra DM-Markedsnyt

Orientering fra DM-Markedsnyt Nyhedsbrev nr. 7 September 2016 Orientering fra DM-Markedsnyt Emner: Nyregistrerede traktorer Traktorsalget i Europa Russer med på bølgen med selvkørende traktorer Besøg konkurrencen Danmarks Bedste Lærling

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt. Bilag 1A

Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt. Bilag 1A Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt Bilag 1A BILAG 1B Forslag til akseltryk og totalvægt på gyllevogne 3- akslede gyllevogne For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/-redskab) tillades

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Internt dokument August 2016 Indholdsfortegnelse Deltagere......3 Dagsorden...3 1. Godkendelse fra sidste referat...4 2. Nyt fra udvalgene...4 3. Status

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Knudsen Akeleye, hvis slægt ejede den dengang firelængede bindingsværksgård frem til

Knudsen Akeleye, hvis slægt ejede den dengang firelængede bindingsværksgård frem til // Maskinstationen og Landbrugslederen I et smukt kuperet kulturlandskab lidt udenfor Glamsbjerg på Vestfyn, omkranset af store løvskove, ligger godset Krengerup som M&L havde lejlighed til at besøge sidst

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 Offentligt udbud af maskinstationsarbejder til Aarhus Universitet, Foulum Generelle krav gældende for samtlige delaftaler: På AU-Foulum (Science

Læs mere

Orientering fra DM til Passive medlemmer

Orientering fra DM til Passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 15 November 2015 Orientering fra DM til Passive medlemmer Emner: Sidste chance for fastgørelse af nummerplader Opfølgning på advarsel om Dansk Erhvervs Beslysning Nyt fra Christiansborg

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde.

Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde. M U BYG S S E & ANLÆG Jord & Beton Går du med byggeplaner, kan du trygt kontakte Musse Byg & Anlæg. Vores faglige kompetencer og vores store maskinpark sætter os i stand til at udføre alt indenfor jord

Læs mere

Indhold: maskinpartner.dk

Indhold: maskinpartner.dk Indhold: Maskinpartner salgsprofil - New Holland traktorer - New Holland høstmaskiner - New Holland industri - New Holland finsnittere - Kverneland jord - Kverneland græs - Joskin vogne - Giant - Agrifac

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Formålet med demoen At fastslå, hvilket eller hvilke såsystemer, der klarer sig bedst på varierende

Læs mere

Vi ser stadig fremad og er i en god udvikling Læs mere på side 2. Mød os på Agromek Læs mere på side 2. Se vores gode vintereftersynstilbud

Vi ser stadig fremad og er i en god udvikling Læs mere på side 2. Mød os på Agromek Læs mere på side 2. Se vores gode vintereftersynstilbud Vi ser stadig fremad og er i en god udvikling Læs mere på side 2 Gode tilbud fra salgsafdelingen Find dem i Magasinet Mød os på Agromek Læs mere på side 2 Se vores gode vintereftersynstilbud Vend Magasinet

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Sjælland September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Tilladt totalvægt på traktorer med 140 hk eller mere

Tilladt totalvægt på traktorer med 140 hk eller mere Listen er udarbejdet på baggrund af typegodkendelser på Trafikstyrelsens hjemmeside samt fabrikanternes egne oplysninger. Eventuelle fejl og ændringer til listen rettes ved henveldelse til hsl@seges.dk

Læs mere

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax:

Markedsorientering fra DM-forlag Tlf.: Fax: Nr. 11 August 2010 Traktorregistreringer til og med juli i Danmark 2010 Nyregistreringer pr. mærke Alle traktorer I perioden fra 01-01-2010 til 31-07-2010 Hele landet, Drivkraft: Diesel, Trækkraft over

Læs mere

PRODUKTER TIL DIN FENDT

PRODUKTER TIL DIN FENDT PRODUKTER TIL DIN FENDT www.hella.com/agriculture Indholdsfortegnelse Belysning Forlygte Arbejdsprojektør...4 Forlygte...14 Hus Hus, forlys...25 Hus, nummerpladelys...26 Indsats Indsats, arbejdsprojektør...26

Læs mere

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger Ballesnittere 852-853-856 Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger En ny verden af muligheder Fleksibilitet til at reducere dine omkostninger til strøning og udfodring Den nye serie af Kverneland

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

TEMAMØDE VOKSENLÆRLING FOR VIRKSOMHEDER INVITATION TIL

TEMAMØDE VOKSENLÆRLING FOR VIRKSOMHEDER INVITATION TIL INVITATION TIL TEMAMØDE Slagelse FOR VIRKSOMHEDER VOKSENLÆRLING TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2015 KL. 16.00-18.00 Hotel Antvorskov Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse Indgang ved Monarch (tankstationen) Tilmelding

Læs mere

Din foretrukne samarbejdspartner til foder - og græsudstyr

Din foretrukne samarbejdspartner til foder - og græsudstyr Din foretrukne samarbejdspartner til foder - og græsudstyr Siloking Kverneland DUO sætter nye stand Mindre slitage - SILONOX monteret på de mest udsatte steder, giver ekstrem lang levetid Mere komfort

Læs mere

Vejledning til aftale om markarbejde

Vejledning til aftale om markarbejde Vejledning til aftale om markarbejde 1 Aftalens varighed Udgangspunktet bør være, at der ikke indgås aftaler på mere end tre år uden egentlig genforhandling. 2 Formål Ved at indføre en formålsparagraf

Læs mere

RIELAND, Katharina (SGDNK) Sendt: 21. december 2015 08:30 Til:

RIELAND, Katharina (SGDNK) <katharina.rieland@colas.dk> Sendt: 21. december 2015 08:30 Til: Jette Brønnum Fra: RIELAND, Katharina (SGDNK) Sendt: 21. december 2015 08:30 Til: Jette Brønnum Cc: Preben NIELSEN Emne: Dansk rapport Vedhæftede filer: Bilag A, Miljønotat,

Læs mere