Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af"

Transkript

1 Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30

2 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen nye lokaler holstebro gymnasium teamarbejdspladsen International Business School (IBC), Fredericia Forandringsprocesser og nye tanker i indretningen Lisbjergskolen Ny skole UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Når tilstedeværelse bliver en pligt. VUC Syd, Sønderborg Opgradering til den digitale arbejdsplads Århus Købmandsskole Meeting Point - fælles pauserum Rødkilde Skole Indretningen i personalerummet ændrer sig hver 3 måned Nordre Skole Husk plads til opbevaring Nærum Gymnasium En vision om den gode arbejdsplads Rygaard Skole Et godt sted at arbejde Rønbækskolen Pladsmangel skjern kristne friskole Arbejdsmiljø og sammenhold er styrket Inspirationsguide Eksempelsamling 31

3 32

4 Indledning I det følgende kapitel er der beskrevet en række eksempler på skoler, der har indrettet faciliteter, mødelokaler og arbejdspladser på forskellig vis. Skolerne er forskellige. Der er både folkeskoler, frie skoler, erhvervsskoler, VUC, produktionsskoler og gymnasier, og de har alle haft forskellige forudsætninger og forskelligt fokus for projekterne. Eksemplerne omfatter en beskrivelse af projekternes karakter, hvad der er sket, og hvad der er opnået. Endvidere beskrives omfanget af eventuelle brugerinddragelsesprocesser. Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler. Beskrivelserne er baseret på besøg på skolerne, hvor ledelse og et par medarbejdere har udtalt sig om deres oplevelse af processen og deres opfattelse af, hvordan det er at arbejde på arbejdspladsen med de ændrede rammer. Projekterne tager udgangspunkt i nye organiseringsformer, ændrede pædagogikker og undervisningsformer og sætter fokus på fysiske rammer, som understøtter undervisernes arbejdsmiljø og samarbejdskultur. Eksemplerne kan give gode idéer til såvel æstetiske indretninger og fleksible løsninger for disponering. Inspirationsguide Eksempelsamling 33

5 Gøgler Produktionsskolen Nye lokaler 34

6 Gøgler Produktionsskolen Nye lokaler På Gøgler Produktionsskolen er der skabt et pulserende centrum omkring indgangene og et fælles caféområde. Efter at have været spredt på fire lokaliteter blev Gøgler Produktionsskolen samlet på én adresse, og det gav nye muligheder for at gentænke indretning, møblering og stemning i både lærings- og arbejdsmiljøet på skolen. Spørgsmål som: Hvordan skal der se ud?, og Hvordan skal vi organisere os i de nye omgivelser?, var særligt i fokus, da den fire måneder lange forberedelsesfase til ombygningen gik i gang. En af skolens lærere fik den særlige opgave at styre processen, koordinere aktiviteterne og have kontakten til udlejeren af de nye lokaler. Han beretter om en spændende proces, hvor mange engagerede lærere samlede inspiration og kom med løsningsforslag. Alle blev hørt om behov og ønsker, og der blev hurtigt taget kontakt til arbejdsmiljøeksperter for at få alle aspekter belyst og sikre, at lovgivningen og erfaringer andre steder fra blev inddraget i indretningen af de nye arbejdspladser. er forskellige og inspirerende steder at arbejde og studere for både lærere og elever. Intentionen har været, at skellet mellem arbejde og læring blev mere flydende, sådan at fagmiljøerne tilhører både undervisere og elever. Men underviserne kan også i perioder vælge at arbejde uden for fagmiljøet. Tæt ved caféen ligger administrationen med møderum og fleksarbejdspladser, som lærerne også bruger, f.eks. når der skal planlægges på tværs af fagene, holdes tværfaglige møder, eller hvis der er brug for ro til fordybelse og forberedelse. Hvad er der opnået? Der er plads til alle. Nu, da der er flere forskellige typer af lærings- og arbejdsrum, kan man altid finde et sted, der passer til den opgave, man skal løse. Der er en fin balance mellem offentlige og private rum, så der både er steder med ro og stilhed, men også steder med liv, inspiration og nye input. Og det er vigtigt på en uddannelse, at der er fokuseret på kreative og skabende processer. INSTITUTION ADRESSE KONTAKTPERSON ÅR 2012 TYPER PROCES Gøgler Produktionsskolen Klosterport 4D 8000 Aarhus C Telefon Underviser på Træ- og pedellinjen Søren Otzen Kristensen Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Opbevaring (Box) Udpegning af en procesleder. Informationsmøde. Interviews af medarbejderne behov og ønsker. Indsamling af idéer og gode løsninger fra medarbejderne. Kontakt til arbejdsmiljøeksperter. Kontakt til udlejer med henblik på at afstemme ønsker og muligheder. Formulering af behov og ønsker til arkitekten. Overdragelse til arkitekten og opfølgning ved proceslederen. Hvad er der sket? Lærernes arbejdspladser er placeret sammen med de faglige læringsmiljøer og værksteder. Undervisning og vejledning foregår på den måde ude i de faglige miljøer i en meget praksisnær og projektorienteret undervisning. I indretningen har man varieret møbler, farver og stemninger, så der Inspirationsguide Eksempelsamling 35

7 1 2 1 En uformel men æstetisk plads til at holde møde eller vejlede en elev. 2 En stue med polstrede retro møbler er et godt udgangspunkt for en pause. 3 Lærernes personlige arbejdsplads er tæt på eleverne. Bagest i billedet er en arbejdsplads afskærmet med en transparent glasvæg ud mod værkstedet. Brugen af glasvæggen medvirker til, at overgangen mellem arbejdsmiljø og læringsmiljø bliver mere flydende. 3 4 De personlige arbejdspladser er indrettet med en holdning til farver og opbevaring. 5 Den fælles café, som er hjertet og mødested for alle på Gøgler Produktionsskolen 6 De faglige miljøer ses tydeligt på lærerens personlige arbejdsplads. 7 En anderledes indretning skaber nye måder at holde pause, mødes og skabe projekter på. 36

8 Inspirationsguide Eksempelsamling 37

9 Holstebro Gymnasium Teamarbejdspladsen 38

10 Holstebro Gymnasium Teamarbejdspladsen Tilbuddet om en personlig arbejdsplads til underviserne på skolen startede tilbage i 2005 med gymnasiereformen. Den pædagogiske motivation med at samle fagmiljøerne på Holstebro Gymnasium er at styrke fagligheden i uddannelsen. Teamlokalerne er dedikeret bestemte fag, så dansklærere sidder sammen, matematiklærere sidder sammen osv. Lokalerne er fordelt rundt på skolen, men ligger så vidt muligt i tæt forbindelse med de tilhørende faglige læringsmiljøer. Hvad er der sket? Alle lærere får i dag tilbudt en personlig arbejdsplads i et relevant fagmiljø på skolen. Arbejdspladsen består af et bord, en stol, en lampe, en reol og et skuffeelement, som kan køres ind under bordet. Ud over den personlige arbejdsplads er der også et pædagogisk værksted på skolen. Værkstedet indeholder nogle fleksarbejdspladser med computere, som kan benyttes til forberedelse af undervisningen, eller hvis man ikke har sin bærbare computer med på arbejde. til faglige diskussioner, til at skabe netværk og udvikle undervisningsmaterialer. I lokalerne kan man se og mærke fagligheden via litteraturen på hylderne, plakater på væggene og andet fagrelevant materiale, som også medvirker til at understøtte en stærk faglig identitet hos lærerne. Desuden er mange glade for at kunne gøre arbejdet færdigt, når de er på skolen, så skellet mellem arbejde og fritid ikke flyder ud. Oplevelsen er, at det er populært blandt de ansatte at have et sted uden for hjemmet til arbejde og opbevaring af fagmateriale, og det er meget påskønnet, at der er ro og plads til fordybelse, når man skal forberede undervisningen. INSTITUTION Holstebro Gymnasium ADRESSE Døesvej Holstebro Telefon KONTAKTPERSON ÅR TYPER PROCES Mads Bendix Fjendbo Vicerektor Løbende gennem de sidste 5 6 år Den personlige arbejdsplads Fleksarbejdspladsen, som deles af flere Ledelsen igangsatte en dialog med underviserne i de forskellige fagmiljøer om, hvad en arbejdsplads skal indeholde, og hvordan den skal møbleres. En grundmodel for en personlig arbejdsplads blev udarbejdet. Lærerne sidder i dag samlet i faglige teams i miljøer, som er møbleret med grundmodellen. Skolen har et stort og rummeligt bibliotek, hvor der også er mulighed for at slå sig ned og arbejde. Hvad er der opnået? Lærerarbejdspladserne er meget populære. Det er blevet nemt at samarbejde, udveksle idéer og spørge hinanden til råds. Lærerne bruger hinanden Inspirationsguide Eksempelsamling 39

11 1 Eksempelsamling 1 I det pædagogiske værksted er der fleksarbejdspladser, hvor der altid er en computer til rådighed. 2 De personlige arbejdspladser er samlet i teamlokaler. 3 Den personlige arbejdsplads består af et bord, en stol, en reol, en trolley og en lampe. 40

12 4 6 Inspirationsguide Eksempelsamling 41

13 International Business School Forandringsprocesser og nye tanker i indretningen 42

14 International Business School (IBC), Fredericia Forandringsprocesser og nye tanker i indretningen For ca. fire år siden startede ledelsen en forandringsproces omkring læringsmiljøerne på IBC. Behovet for forandring tog sit udgangspunkt i en ændring i typen af elever, som søger ind på IBC uddannelserne, og at det var vanskeligt at fastholde eleverne igennem brugen af de traditionelle undervisningsformer. Både uddannelsesmetoderne og de fysiske omgivelser blev taget op til diskussion og forandring. En lang og spændende proces med brug af nye undervisningsmetoder og anderledes indretning af klasserummet blev sat i gang, og de nye tanker er nu så småt ved at blive implementeret på skolen. Lærerne har været meget i fokus i processen, da lærerne er det vigtigste led, når der skal skabes forandringer på en uddannelsesinstitution. Forandringsprocesserne i læringsmiljøet og i undervisningspraksis har også medført forandringer i lærernes organisering, der igen har udløst nye behov og ønsker til indretningen af personalefaciliteterne. Hvad er der sket? I forbindelse med forandringerne i undervisningen er lærerne blevet organiseret i teams. Der er indrettet et fælles forberedelseslokale med personlige arbejdspladser, hvor det er muligt at mødes og arbejde i sit team. Forberedelseslokalet er suppleret med forskellige typer af mødefaciliteter, flekspladser og pausepladser rundt om på skolen. Nogle af disse områder kan også bruges af eleverne til gruppearbejde og lektielæsning. Hvad er der opnået? I dag har IBC en øget gennemførelsesprocent. Samtidig er lærerne blevet organiseret i teams, har fået uddannelse i nye læringsmetoder og fået stillet arbejdspladser til rådighed på skolen. Det har fremmet samarbejde og faglighed. Samtidig er det fysiske miljø generelt blevet ændret med nye muligheder for at udføre og forberede undervisningen. Forbedringer af det fysiske miljø foretages løbende, når der er økonomi til det, og når der er behov i relation til at understøtte IBC s værdisæt. INSTITUTION International Business School ADRESSE Mosegårdsvej Fredericia Telefon KONTAKTPERSON ÅR TYPER PROCES Turi Fløjstrup Isbarn F. Lindberg Underviser og læsevejleder Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdspladsen deles af flere (Flex) Elementer i processen: Møder for at finde ud af behov og ønsker. Workshops for at afprøve og undersøge muligheder. Uddannelsesdage til at lære nye uddannelsesmetoder. Forandringer i det fysiske miljø som inspiration til at bryde vaner og opnå andre måder at arbejde, mødes og samarbejde på. På IBC lagde skolelederen stor vægt på sammenhængen mellem praksis, organisering og de fysiske rammer, og understøttede dette ved at ændre indretningen af sit kontor som inspiration og træningsbane for anderledes måder at holde møder, pauser og arbejde på. Inspirationsguide Eksempelsamling 43

15 1 2 1 Mødebordet er højt, så man kan stå op eller sidde på de høje stole. Man må gerne skrive gode idéer på lamperne, så de kan inspirere andre. 2 Lederens arbejdsplads indeholder et mindre computerbord og et par bløde stole til gæsterne. 3 Møder kan også foregå ude i læringsmiljøerne både uformelt i polstrede sofaer eller mere formelt ved de høje borde. Området bruges også som studiearbejdsplads. 3 4 En lille fleksarbejdsplads eller mulighed for et kort møde. Møblet er indarbejdet i brystningen ud mod et dobbelthøjt rum. Det ligger tæt ved et undervisningsrum og kan bruges af både undervisere og elever. 5 Pause og møde her er højt til loftet. 6 Den individuelle arbejdsplads består af stol, bord og opbevaringsmulighed. I takt med at bærbare computere og digitalt undervisningsmateriale indarbejdes, bliver der mindre behov for mange reoler. 44

16 4 5 6 Inspirationsguide Eksempelsamling 45

17 Lisbjergskolen Ny skole 46

18 Lisbjergskolen Ny skole Lisbjergskolen har ændret organiseringen af skolens faglige miljøer. Det har givet anledning til også at ændre organiseringen og indretningen af alle personalefaciliteterne. Igennem denne grundlæggende ændring af skolens struktur er der skabt en ny kultur og fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde på skolen. Ændringerne trådte i kraft, da Lisbjergskolen i 2008 flyttede ind i helt nye bygninger. Skolens ledelse og medarbejdere deltog dengang i udarbejdelsen af byggeprogrammet, og det har givet rigtig god mulighed for at gentænke personalefaciliteternes indretning og organisering, som igen har medvirket til, at skolen i dag kan tilbyde tidssvarende faciliteter til medarbejderne. Skolens leder anbefaler, at man inddrager både lærere, pædagoger, administrative medarbejdere og servicepersonalet i processer, hvor opgaven er at skabe en ny skole. Det har været en god og kærkommen anledning til på alle niveauer - at diskutere nye måder at arbejde på, og hvad der er praktisk og hensigtsmæssigt i en ny organisering. Hvad er der sket? Lisbjergskolens nye bygninger er overordnet organiseret omkring tre faglinjer, som er Kultur og Kommunikation, Science samt Musik og Æstetik. Lærerne er nu samlet i tilhørende faglige teams og har alle en personlig arbejdsplads i tæt forbindelse med det fagmiljø, hvor de er tilknyttet. Pauserum med køkken og forskellige størrelser af møderum ligger i forbindelse med skolens centrale torv og hovedindgang. I dette område ligger også administrationen, og der er hotspots, som giver mulighed for at mødes med kolleger til en kort sparring eller at søge noget information frem til et møde. Det fælles pauserum og personalefaciliteterne omkring skolens centrale torv sikrer, at man kan mødes på tværs af de faglige teams og med det pædagogiske personale, for når lærerne møder direkte ind i deres teamarbejdspladser, ser man ikke så ofte de øvrige kolleger, som man gjorde på den gamle skole, hvor alle mødte ind gennem den samme hoveddør. Hvad har man opnået? Til gengæld bruger man nu intranettet rigtig meget til at kommunikere og udveksle information med kollegerne. Lokalerne er indrettet lyst og enkelt, og der har været fokus på at arbejde med forskellige stemninger i rummene ved bl.a. at mikse indretninger med gamle istandsatte møbler og møbler af nyere dato. I den nye bygning er der mere plads og en mere varieret indretning, som gør, at der er flere muligheder for at finde et rart sted at arbejde. Alt i alt har det betydet, at arbejdspladserne bruges rigtig meget, og at de ansatte i langt højere grad bliver på skolen, når de skal forberede undervisning og rette opgaver. INSTITUTION Lisbjergskolen ADRESSE Lisbjergvej 15 Aarhus N Telefon KONTAKTPERSON ÅR 2008 TYPER PROCES Skoleleder Lars Wørts Den personlige arbejdsplads (Work) Midlertidigt ophold (Hotspot) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) Processen indeholder mange faser fra byudvikling til organisering af den nye skole til indretning og ibrugtagning. Processen har været omfattende, og der har været inddraget mange interessenter. Fokus har været på samspillet mellem organisering, den pædagogiske praksis og de fysiske rammer. Medarbejderne har været inddraget undervejs, og de er blevet hørt i forhold til behov og ønsker. På forskellige workshops har medarbejderne haft mulighed for at give input til organisering og indretning af den nye skole. En af de helt store gevinster i forhold til det pædagogiske miljø har været at få en børnehave ind på skolen. Oprindelig var det ikke meningen, men nu hvor det er en realitet, har det betydet, at medarbejderne i højere grad har fokus på et 0-18-års læringsperspektiv. Inspirationsguide Eksempelsamling 47

19 Plads til pause eller møde i møbler, som er blevet istandsat. Stemningen og møblerne er anderledes end i de andre pause/møderum. Det giver en god variation og mulighed for at ændre sted og stemning efter humør og behov. 2 Den personlige arbejdsplads eller fleksarbejdspladsen? Det kan være svært at skelne. Den nye mobile computerteknik giver andre muligheder for at definere begrebet arbejdsplads. Med en bærbar computer og en stigende digitalisering af UV-materialet er underviserne afhængige af en god internetforbindelse. På Lisbjergskolen overgår man ligesom mange andre steder mere og mere til den mobile og digitaliserede undervisningsverden. Computerne på billedet er snart fortid. 3 Fleksarbejdspladsen er lille og praktisk. Den giver som her mulighed for, at man kan sidde i et roligt hjørne og arbejde, hvis man f.eks. ikke har tid til at gå hen til sin personlige arbejdsplads. 48

20 4 5 4 Loungemiljø i pauserummet. Området bruges til afslapning og møde. 6 5 En god indretning til et kort møde, lidt kollegasparring og en hurtig kop kaffe. I rummet er der også et loungemiljø, som bruges til afslapning og møde (se foto 1). 6 Personalefaciliteterne indeholder også et stort møderum, som benyttes til arrangementer for hele personalet. Rummet kan deles op med en foldedør og er på den måde gjort fleksibelt, så det også kan bruges til andre typer mødeaktiviteter. Inspirationsguide Eksempelsamling 49

21 Nordre Skole Husk plads til opbevaring 50

22 Nordre Skole Husk plads til opbevaring I en årrække har der været ønsker om at styrke samarbejdet blandt lærerne på Nordre Skole, så man fik mulighed for en bedre planlægning af undervisningen. Intentionen var også at give mulighed for at tænke fagene på nye og tværfaglige måder, så den enkelte elevs læringsproces blev understøttet bedst muligt. Samtidigt ønskede man sig bedre fysiske muligheder for at forberede sig på skolen end dem, lærerværelset kunne tilbyde. Hvad er der sket? Lærere og pædagoger er nu organiseret i fire teams omkring hhv klasse, klasse, klasse og specialklasserne. For at understøtte den nye organisering har der været afholdt pædagogiske dage, hvor der bl.a. blev arbejdet med forandringsprocesser. Et mindre kontor med plads til ca. fem personer blev i en årrække brugt som forsøgsrum for at teste, hvordan et fælles forberedelseslokale kunne fungere. I 2006, da skolen fik et nyt læringscenter, blev det gamle bibliotekslokale frit til nye funktioner, og man valgte at lave et område indrettet ud fra erfaringerne gjort i forsøgsrummet med forskellige typer arbejdspladser til lærerne. Lokalet er indrettet, så der er forskellige muligheder for at arbejde både individuelt eller i grupper. I det store lokale kan borde og stole arrangeres, så de står enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Der er et par mindre møderum, som kan bookes efter behov. Derudover er der et område med en sofagruppe til pause og et pædagogisk værksted med kopimaskiner osv. I et aflukkeligt opbevaringsrum ved siden af forberedelsesrummet har hver lærer en hyldemeter til undervisningsmateriale mv. Opbevaringsrummet gør, at lærerne ikke skal bringe deres materiale frem og tilbage mellem hjem og skole. Samtidigt muliggør det, at flere lærere kan benytte samme arbejdsplads på forskellige tidspunkter. Et aflåseligt skab med plads til de bærbare computere og med elstik til opladning er også til rådighed for lærerne. Hvad er der opnået? Opdelingen i teams og indretningen af det nye forberedelsesrum har ubetinget været det bedste tiltag i forhold til at ændre pædagogikken og samarbejdet på skolen. Der er ikke noget krav om, at man skal blive på skolen og forberede sig, men en stor del af lærerne vælger at gøre det, fordi der er ro og rart at være, og fordi man har tingene og kollegerne ved hånden. Det er nemt at dele idéer og materiale og at få planlagt undervisningen. Der er også oprettet et digitalt arkiv, hvilket gør det endnu nemmere at dele undervisningsmateriale. Faciliteterne i forberedelsesrummet evalueres gennem arbejdspladsvurderingerne og justeres løbende efter behov og nye ønsker. INSTITUTION Nordre Skole ADRESSE H. C. Andersensvej Viborg Telefon KONTAKTPERSON ÅR 2006 TYPER PROCES Ida Jensen Viceskoleinspektør Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) Et forsøgsrum blev indrettet til fem personer, hvor forskellige opstillinger blev afprøvet. Lærere og pædagoger blev organiseret i fire teams omkring hhv klasse, klasse, klasse og specialklasserne. Et tidligere læringscenter blev frigivet og indrettet til fælles forberedelsesrum ud fra erfaringer gjort i forsøgsrummet. Forskellige typer af arbejdspladser, møderum, pause, opbevaringsrum mv. blev indrettet og placeret med tæt forbindelse til hinanden. Arbejdspladserne evalueres jævnligt igennem den årlige arbejdspladsvurdering. Opbevaringsrummet har vist sig at have en stor værdi i forhold til at holde forberedelsesrummet ryddeligt og give mulighed for, at arbejdspladserne kan deles af mange og arrangeres på mange forskellige måder. Inspirationsguide Eksempelsamling 51

23 1 2 1 Opbevaringsrummet sikrer, at arbejdspladserne i det fælles forberedelsesrum kan deles af flere. Desuden behøver lærerne ikke fragte materiale mellem skole og hjem. 2 At arbejdspladserne er samlet, giver nem og hurtig adgang til at planlægge, dele viden og idéer til undervisningen. 3 Det store fælles forberedelseslokale giver mulighed for forskellige møbelopstillinger, så man kan arbejde individuelt eller i grupper. 3 4 Et lille møderum kan bookes til gruppearbejde, eller hvis man har brug for en periode med ro til individuelt arbejde. 5 I receptionen findes dette møbel, der her fungerer som en skranke. Placeret andre steder på skolen kan møblet være en station for et stående møde, hvor man hurtigt kan udveksle informationer. 52

24 4 5 Inspirationsguide Eksempelsamling 53

25 Nærum Gymnasium En vision om den gode arbejdsplads 54

26 Nærum Gymnasium En vision om den gode arbejdsplads INSTITUTION Nærum Gymnasium ADRESSE Nærum Hovedgade Nærum Telefon , KONTAKTPERSON ÅR 2004 TYPER Rektor Preben Bruun Den personlige arbejdsplads (Work) Lærerarbejdspladsernes organisering og indretning på Nærum Gymnasium er etableret med afsæt i en vision. Visionen handler om, at alle lærere på gymnasiet skal tilbydes en personlig arbejdsplads organiseret i en teamstruktur, der har fokus på øget samarbejde og videndeling. En del af visionen er også at skabe mulighed for sociale møder i mere uformelle rum og i det hele taget understøtte mange forskellige arbejdssituationer. Hvad er der sket? Nærum Gymnasium er organiseret omkring et stort centralt torv. I forbindelse med torvet og i forbindelse med skolens administration ligger de fælles personalefaciliteter i form af personalerum (lærerværelse), køkken, pædagogisk værksted, personaletoiletter og garderober. Personalerummet er indrettet med stole og borde, så der kan samles mange i rummet, f.eks. til frokostpause. Desuden er der sofagrupper til kortere pauser og uformelle møder. Ved torvet ligger også Gymnasiets læringscenter/ bibliotek, som indeholder pausemiljøer, mulighed for informationssøgning samt ro og plads til fordybelse for både elever og lærere. Enhederne er indrettet med seks-ti personlige arbejdspladser, som kan placeres i grupper eller mere individuelt alt efter ønske, men som under alle omstændigheder giver mulighed for, at flere lærere kan forberede sig samtidigt. Den enkelte arbejdsplads består af et bord, en stol og individuel opbevaringsplads. I forbindelse med hver enhed er der desuden depoter til fagspecifikt undervisningsmateriale, AV-udstyr, flytbare tavler m.m. Intentionen med denne organisering og indretning af arbejdspladserne i hhv. en central enhed og mindre decentrale enheder har været at understøtte flere forskellige arbejdssituationer som eksempelvis fordybelse, mødeafholdelse, dialog herunder faglig videndeling og sparring, formidling (konferencerum), samt uformelle møder med kollegerne og pause. Hvad er der opnået? Visionen er opfyldt. Det er lykkedes at etablere en kultur, som bygger på videndeling, og som tager afsæt i de nye muligheder og den fleksibilitet, som de forskellige typer af arbejdspladser rummer. Der er skabt nogle gode decentrale faglige miljøer, uden at helheden er gået tabt. PROCES Midlertidigt ophold (Hotspot) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) I forbindelse med indretningen af personalefaciliteter blev der etableret en projektgruppe. Projektgruppen har i samarbejde med en arkitekt stået for valg og indkøb af møbler. De enkelte lærerarbejdspladser er organiseret i decentrale enheder i tilknytning til Gymnasiets linjerelaterede studiecentre og undervisningsrum. Inspirationsguide Eksempelsamling 55

27 1 2 1 Den personlige arbejdsplads med bord, stol og opbevaringsplads. 2 Der er også mulighed for at organisere den personlige arbejdsplads på række ved siden af teamkollegerne. 3 Den personlige arbejdsplads kan organiseres i en gruppe sammen med teamkollegerne. Der er opbevaringsplads til teamets undervisningsmateriale på hylderne i umiddelbar nærhed. 4 Lærerværelset bruges til store møder, spise frokost, holde pause og mødes med de øvrige kolleger. Der er sofagrupper til pause og uformel samtale. 5 Loungeområde i forbindelse med biblioteket. Her er der plads til afslappende fordybelse og uformelt samvær. Området bruges af både lærere og elever. 6 Informationssøgning på biblioteket. ITstationerne bruges af lærere og elever. 56

28 3 Eksempelsamling Inspirationsguide Eksempelsamling 57

29 1 Eksempelsamling Rygaard Skole Et godt sted at arbejde 58

30 Rygaard Skole Et godt sted at arbejde INSTITUTION Rygaard Skole ADRESSE Bernstorffsvej Hellerup Telefon Før havde man ikke arbejdspladser til lærerne på Rygaard Skole. Der var kun et lærerværelse, som primært blev brugt til spisning og pauseaktiviteter. På skolen ønskede man imidlertid at skabe et godt og tiltrækkende arbejdsmiljø og at give lærerne bedre mulighed for at udføre deres arbejde på skolen. I forbindelse med udbygning af undervisningsfaciliteterne i 2011 blev nogle undervisningslokaler derfor inddraget til nye faciliteter. Med baggrund i de nye behov begyndte man at undersøge og formulere behov og ønsker til nye arbejdspladser på skolen. Det centrale spørgsmål var: Hvordan kunne man skabe et godt sted at arbejde? Hvad er der sket? De nye lærerarbejdspladser omfatter en række forskellige kategorier: den personlige arbejdsplads, arbejdspladser som deles af flere, møderum, pauserum indrettet med flere møbeltyper og med køkken. Der er aflåselige skabe, dueslag og hylder, så lærerne har steder, hvor de kan lade deres ting ligge. Der er både etableret arbejdspladser med stationære pc ere og pladser, hvor man kan slå sin bærbare computer op. Alle lærere har en bærbar computer, og der er trådløst netværk. Lokalerne er åbnet op gennem brugen af transparente glasvægge, og der er tilført kvalitet med møbler og inventar i gode robuste materialer. En venlig og lys atmosfære er skabt gennem et bevidst farvevalg. Desuden har der været fokus på at skabe et godt indeklima, naturlig belysning og god akustik. Frem mod august 2014 etableres faglokaler i stedet for almindelige klasselokaler. Det er visionen at skabe fagbetonede læringsrum, som både i indretning og atmosfære signalerer og understøtter faget. Lokalerne skal gå fra at være klassernes til at være fagenes og lærernes lokaler. I den forbindelse er det tanken, at lokalet også bliver lærerens arbejdsplads og forberedelsesrum. Hvad er der opnået? De nye personalefaciliteter har medvirket til at skabe en ny kultur. Lærerne er nu længere tid på skolen, bl.a. fordi man ser nye potentialer i den større fællesfaglige sparring, som nu er mulig. For at understøtte fællesskabet og pleje arbejdsmiljøet er det endvidere tanken at indføre fælles morgenmad. Lærerne er særligt glade for, at de nye arbejdspladser omfatter et pauserum med sofagrupper, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage og lade op i rolige omgivelser. KONTAKTPERSON ÅR 2011 TYPER PROCES Skoleleder Charles Dalton Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) Skolen har i forbindelse med ombygning og indretning af lærerarbejdspladser nedsat et udvalg bestående af lærere med forskellige fagligheder og med interesse for indretning - herunder en lærer, som har en baggrund som indretningsarkitekt. Udvalget har stået for valg af forslag, møbler m.m. i samarbejde med en konsulent. Inspirationsguide Eksempelsamling 59

31 2 3 1 (foregående side) Den personlige arbejdsplads er ryddelig, bl.a. fordi der er plads til opbevaring i reolen ved siden af. 2 En mulighed for at skabe en rolig arbejdsplads er at sætte en lyddæmpende skærm op mellem to modstående arbejdsborde. Arbejdspladserne kan både være personlige og deles med andre. 3 Lærerværelset bruges til frokostpause, møde mv. Rummet har en lys og venlig atmosfære hjulpet på vej af friske farver på nogle af stolene. 4 Her er plads til pauser og uformelle møder. 5 Møde og forberedelse. 60

32 4 5 Inspirationsguide Eksempelsamling 61

33 1 Eksempelsamling Rønbækskolen Pladsmangel 62

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014 lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT INDHOLD LÆRERNE ARBEJDSPLADSER SFO 03 04 07 11 GARDEROBE Knage på væg til overtøj. GANG Gang indrettes med reoler eller skabe. GARDEROBE GANG KOPI RUM 1 RUM 2 RUM 3

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til,

Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til, 4 Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til, hvordan man kommer godt i gang, og hvordan man får

Læs mere

PERSONALEFACILITETER FORUDSÆTNINGER OG BAGGRUND. November 2013

PERSONALEFACILITETER FORUDSÆTNINGER OG BAGGRUND. November 2013 PERSONALEFACILITETER FORUDSÆTNINGER OG BAGGRUND November 0 SKIFTENDE ARBEJDSFUNKTIONER info: www.dlf.org/arbejdsliv/overenskomster-og-arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-iregionerne/ansat-ved-specialundervisning-for-boern/frikvarterer-og-pauser

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

SKOLEMØBLER. Inspiration fra Danmarks største møbel sortiment til skoler _ 1 SKOLEMØBLER

SKOLEMØBLER. Inspiration fra Danmarks største møbel sortiment til skoler _ 1 SKOLEMØBLER Inspiration fra Danmarks største møbel sortiment til skoler 1 DANMARKS STØRSTE MØBEL SORTIMENT TIL SKOLER OG SFO Vi har på de følgende sider samlet et lille udpluk af vores store sortiment og de mange

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

I mere end to årtier har vi udviklet os sammen. Skal vi fortsætte?

I mere end to årtier har vi udviklet os sammen. Skal vi fortsætte? IMAGE by Thorsø Ikke alle efterskoler er ens, og vi oplever altid et stort engagement fra både forstandere, pedeller og elever. Et engagement, som medfører et stort fokus på de værdier og holdninger skolen

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Anbefalinger fra den humanistiske arbejdsgruppe

Anbefalinger fra den humanistiske arbejdsgruppe Anbefalinger fra den humanistiske arbejdsgruppe Indledning I forbindelse med at der, som beskrevet i kommissoriet for denne og de andre arbejdsgrupper, er truffet en beslutning om, at Rønneskolens struktur

Læs mere

Miljø Lærere/uddannelse Elever/forældre Materialer. Målrettet efter- /videreuddannelsespolitik. Faglig netværksdannelse.

Miljø Lærere/uddannelse Elever/forældre Materialer. Målrettet efter- /videreuddannelsespolitik. Faglig netværksdannelse. Skole/afdeling/navn Ørum skole Djurslandsskolen PPR Samarbejdsrelationer Samarbejde med lokale videnscentre, skolecentre Tæt dialog med eksperter og skolefolk fra det almene system.. Overblik i kommunens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse Januar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 1 Indholdsfortegnelse Første nyhedsbrev...2 Styregruppe for den ny skole...2 Den nye skole spørgsmål og svar...3 Proces og tidsplan...4 Aktuelt lige nu...5

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS?

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? KVÆGTORVET IT og maritimt iværksætterhus Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? Til december åbner et nyt iværksætterhus i Kvægtorvet på Svendborg havn, nærmere bestemt

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 601 Denne rapport indeholder besvarelser for 601 respondenter Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-02-02-2015. 2 På skolen arbejder jeg

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon brørupskolen

Læs mere

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr.

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr. Evaluering af medarbejderarbejdspladser Byrådet har afsat 5 mio. kr. i årene 2014-16 til forbedring af skolernes fysiske rammer - herunder etablering af medarbejderarbejdspladser. Foruden disse midler

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Projektbaggrund I dag efterspørger det moderne videnssamfund elever med stærke faglige, tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte deres

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2016-2017 Side 1 af 9 Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Maj 2017 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Plan Hvordan kan man indrette og designe institutionen så den understøtter god pædagogisk praksis?

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL DCUM anbefaler, at elever inddrages ved indretningsmæssige ændringer. Medbestemmelse kan være med til at sikre ejerskab og øge elevernes lyst til at lære. På Præstø Skole

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere