Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af"

Transkript

1 Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30

2 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen nye lokaler holstebro gymnasium teamarbejdspladsen International Business School (IBC), Fredericia Forandringsprocesser og nye tanker i indretningen Lisbjergskolen Ny skole UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Når tilstedeværelse bliver en pligt. VUC Syd, Sønderborg Opgradering til den digitale arbejdsplads Århus Købmandsskole Meeting Point - fælles pauserum Rødkilde Skole Indretningen i personalerummet ændrer sig hver 3 måned Nordre Skole Husk plads til opbevaring Nærum Gymnasium En vision om den gode arbejdsplads Rygaard Skole Et godt sted at arbejde Rønbækskolen Pladsmangel skjern kristne friskole Arbejdsmiljø og sammenhold er styrket Inspirationsguide Eksempelsamling 31

3 32

4 Indledning I det følgende kapitel er der beskrevet en række eksempler på skoler, der har indrettet faciliteter, mødelokaler og arbejdspladser på forskellig vis. Skolerne er forskellige. Der er både folkeskoler, frie skoler, erhvervsskoler, VUC, produktionsskoler og gymnasier, og de har alle haft forskellige forudsætninger og forskelligt fokus for projekterne. Eksemplerne omfatter en beskrivelse af projekternes karakter, hvad der er sket, og hvad der er opnået. Endvidere beskrives omfanget af eventuelle brugerinddragelsesprocesser. Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler. Beskrivelserne er baseret på besøg på skolerne, hvor ledelse og et par medarbejdere har udtalt sig om deres oplevelse af processen og deres opfattelse af, hvordan det er at arbejde på arbejdspladsen med de ændrede rammer. Projekterne tager udgangspunkt i nye organiseringsformer, ændrede pædagogikker og undervisningsformer og sætter fokus på fysiske rammer, som understøtter undervisernes arbejdsmiljø og samarbejdskultur. Eksemplerne kan give gode idéer til såvel æstetiske indretninger og fleksible løsninger for disponering. Inspirationsguide Eksempelsamling 33

5 Gøgler Produktionsskolen Nye lokaler 34

6 Gøgler Produktionsskolen Nye lokaler På Gøgler Produktionsskolen er der skabt et pulserende centrum omkring indgangene og et fælles caféområde. Efter at have været spredt på fire lokaliteter blev Gøgler Produktionsskolen samlet på én adresse, og det gav nye muligheder for at gentænke indretning, møblering og stemning i både lærings- og arbejdsmiljøet på skolen. Spørgsmål som: Hvordan skal der se ud?, og Hvordan skal vi organisere os i de nye omgivelser?, var særligt i fokus, da den fire måneder lange forberedelsesfase til ombygningen gik i gang. En af skolens lærere fik den særlige opgave at styre processen, koordinere aktiviteterne og have kontakten til udlejeren af de nye lokaler. Han beretter om en spændende proces, hvor mange engagerede lærere samlede inspiration og kom med løsningsforslag. Alle blev hørt om behov og ønsker, og der blev hurtigt taget kontakt til arbejdsmiljøeksperter for at få alle aspekter belyst og sikre, at lovgivningen og erfaringer andre steder fra blev inddraget i indretningen af de nye arbejdspladser. er forskellige og inspirerende steder at arbejde og studere for både lærere og elever. Intentionen har været, at skellet mellem arbejde og læring blev mere flydende, sådan at fagmiljøerne tilhører både undervisere og elever. Men underviserne kan også i perioder vælge at arbejde uden for fagmiljøet. Tæt ved caféen ligger administrationen med møderum og fleksarbejdspladser, som lærerne også bruger, f.eks. når der skal planlægges på tværs af fagene, holdes tværfaglige møder, eller hvis der er brug for ro til fordybelse og forberedelse. Hvad er der opnået? Der er plads til alle. Nu, da der er flere forskellige typer af lærings- og arbejdsrum, kan man altid finde et sted, der passer til den opgave, man skal løse. Der er en fin balance mellem offentlige og private rum, så der både er steder med ro og stilhed, men også steder med liv, inspiration og nye input. Og det er vigtigt på en uddannelse, at der er fokuseret på kreative og skabende processer. INSTITUTION ADRESSE KONTAKTPERSON ÅR 2012 TYPER PROCES Gøgler Produktionsskolen Klosterport 4D 8000 Aarhus C Telefon Underviser på Træ- og pedellinjen Søren Otzen Kristensen Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Opbevaring (Box) Udpegning af en procesleder. Informationsmøde. Interviews af medarbejderne behov og ønsker. Indsamling af idéer og gode løsninger fra medarbejderne. Kontakt til arbejdsmiljøeksperter. Kontakt til udlejer med henblik på at afstemme ønsker og muligheder. Formulering af behov og ønsker til arkitekten. Overdragelse til arkitekten og opfølgning ved proceslederen. Hvad er der sket? Lærernes arbejdspladser er placeret sammen med de faglige læringsmiljøer og værksteder. Undervisning og vejledning foregår på den måde ude i de faglige miljøer i en meget praksisnær og projektorienteret undervisning. I indretningen har man varieret møbler, farver og stemninger, så der Inspirationsguide Eksempelsamling 35

7 1 2 1 En uformel men æstetisk plads til at holde møde eller vejlede en elev. 2 En stue med polstrede retro møbler er et godt udgangspunkt for en pause. 3 Lærernes personlige arbejdsplads er tæt på eleverne. Bagest i billedet er en arbejdsplads afskærmet med en transparent glasvæg ud mod værkstedet. Brugen af glasvæggen medvirker til, at overgangen mellem arbejdsmiljø og læringsmiljø bliver mere flydende. 3 4 De personlige arbejdspladser er indrettet med en holdning til farver og opbevaring. 5 Den fælles café, som er hjertet og mødested for alle på Gøgler Produktionsskolen 6 De faglige miljøer ses tydeligt på lærerens personlige arbejdsplads. 7 En anderledes indretning skaber nye måder at holde pause, mødes og skabe projekter på. 36

8 Inspirationsguide Eksempelsamling 37

9 Holstebro Gymnasium Teamarbejdspladsen 38

10 Holstebro Gymnasium Teamarbejdspladsen Tilbuddet om en personlig arbejdsplads til underviserne på skolen startede tilbage i 2005 med gymnasiereformen. Den pædagogiske motivation med at samle fagmiljøerne på Holstebro Gymnasium er at styrke fagligheden i uddannelsen. Teamlokalerne er dedikeret bestemte fag, så dansklærere sidder sammen, matematiklærere sidder sammen osv. Lokalerne er fordelt rundt på skolen, men ligger så vidt muligt i tæt forbindelse med de tilhørende faglige læringsmiljøer. Hvad er der sket? Alle lærere får i dag tilbudt en personlig arbejdsplads i et relevant fagmiljø på skolen. Arbejdspladsen består af et bord, en stol, en lampe, en reol og et skuffeelement, som kan køres ind under bordet. Ud over den personlige arbejdsplads er der også et pædagogisk værksted på skolen. Værkstedet indeholder nogle fleksarbejdspladser med computere, som kan benyttes til forberedelse af undervisningen, eller hvis man ikke har sin bærbare computer med på arbejde. til faglige diskussioner, til at skabe netværk og udvikle undervisningsmaterialer. I lokalerne kan man se og mærke fagligheden via litteraturen på hylderne, plakater på væggene og andet fagrelevant materiale, som også medvirker til at understøtte en stærk faglig identitet hos lærerne. Desuden er mange glade for at kunne gøre arbejdet færdigt, når de er på skolen, så skellet mellem arbejde og fritid ikke flyder ud. Oplevelsen er, at det er populært blandt de ansatte at have et sted uden for hjemmet til arbejde og opbevaring af fagmateriale, og det er meget påskønnet, at der er ro og plads til fordybelse, når man skal forberede undervisningen. INSTITUTION Holstebro Gymnasium ADRESSE Døesvej Holstebro Telefon KONTAKTPERSON ÅR TYPER PROCES Mads Bendix Fjendbo Vicerektor Løbende gennem de sidste 5 6 år Den personlige arbejdsplads Fleksarbejdspladsen, som deles af flere Ledelsen igangsatte en dialog med underviserne i de forskellige fagmiljøer om, hvad en arbejdsplads skal indeholde, og hvordan den skal møbleres. En grundmodel for en personlig arbejdsplads blev udarbejdet. Lærerne sidder i dag samlet i faglige teams i miljøer, som er møbleret med grundmodellen. Skolen har et stort og rummeligt bibliotek, hvor der også er mulighed for at slå sig ned og arbejde. Hvad er der opnået? Lærerarbejdspladserne er meget populære. Det er blevet nemt at samarbejde, udveksle idéer og spørge hinanden til råds. Lærerne bruger hinanden Inspirationsguide Eksempelsamling 39

11 1 Eksempelsamling 1 I det pædagogiske værksted er der fleksarbejdspladser, hvor der altid er en computer til rådighed. 2 De personlige arbejdspladser er samlet i teamlokaler. 3 Den personlige arbejdsplads består af et bord, en stol, en reol, en trolley og en lampe. 40

12 4 6 Inspirationsguide Eksempelsamling 41

13 International Business School Forandringsprocesser og nye tanker i indretningen 42

14 International Business School (IBC), Fredericia Forandringsprocesser og nye tanker i indretningen For ca. fire år siden startede ledelsen en forandringsproces omkring læringsmiljøerne på IBC. Behovet for forandring tog sit udgangspunkt i en ændring i typen af elever, som søger ind på IBC uddannelserne, og at det var vanskeligt at fastholde eleverne igennem brugen af de traditionelle undervisningsformer. Både uddannelsesmetoderne og de fysiske omgivelser blev taget op til diskussion og forandring. En lang og spændende proces med brug af nye undervisningsmetoder og anderledes indretning af klasserummet blev sat i gang, og de nye tanker er nu så småt ved at blive implementeret på skolen. Lærerne har været meget i fokus i processen, da lærerne er det vigtigste led, når der skal skabes forandringer på en uddannelsesinstitution. Forandringsprocesserne i læringsmiljøet og i undervisningspraksis har også medført forandringer i lærernes organisering, der igen har udløst nye behov og ønsker til indretningen af personalefaciliteterne. Hvad er der sket? I forbindelse med forandringerne i undervisningen er lærerne blevet organiseret i teams. Der er indrettet et fælles forberedelseslokale med personlige arbejdspladser, hvor det er muligt at mødes og arbejde i sit team. Forberedelseslokalet er suppleret med forskellige typer af mødefaciliteter, flekspladser og pausepladser rundt om på skolen. Nogle af disse områder kan også bruges af eleverne til gruppearbejde og lektielæsning. Hvad er der opnået? I dag har IBC en øget gennemførelsesprocent. Samtidig er lærerne blevet organiseret i teams, har fået uddannelse i nye læringsmetoder og fået stillet arbejdspladser til rådighed på skolen. Det har fremmet samarbejde og faglighed. Samtidig er det fysiske miljø generelt blevet ændret med nye muligheder for at udføre og forberede undervisningen. Forbedringer af det fysiske miljø foretages løbende, når der er økonomi til det, og når der er behov i relation til at understøtte IBC s værdisæt. INSTITUTION International Business School ADRESSE Mosegårdsvej Fredericia Telefon KONTAKTPERSON ÅR TYPER PROCES Turi Fløjstrup Isbarn F. Lindberg Underviser og læsevejleder Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdspladsen deles af flere (Flex) Elementer i processen: Møder for at finde ud af behov og ønsker. Workshops for at afprøve og undersøge muligheder. Uddannelsesdage til at lære nye uddannelsesmetoder. Forandringer i det fysiske miljø som inspiration til at bryde vaner og opnå andre måder at arbejde, mødes og samarbejde på. På IBC lagde skolelederen stor vægt på sammenhængen mellem praksis, organisering og de fysiske rammer, og understøttede dette ved at ændre indretningen af sit kontor som inspiration og træningsbane for anderledes måder at holde møder, pauser og arbejde på. Inspirationsguide Eksempelsamling 43

15 1 2 1 Mødebordet er højt, så man kan stå op eller sidde på de høje stole. Man må gerne skrive gode idéer på lamperne, så de kan inspirere andre. 2 Lederens arbejdsplads indeholder et mindre computerbord og et par bløde stole til gæsterne. 3 Møder kan også foregå ude i læringsmiljøerne både uformelt i polstrede sofaer eller mere formelt ved de høje borde. Området bruges også som studiearbejdsplads. 3 4 En lille fleksarbejdsplads eller mulighed for et kort møde. Møblet er indarbejdet i brystningen ud mod et dobbelthøjt rum. Det ligger tæt ved et undervisningsrum og kan bruges af både undervisere og elever. 5 Pause og møde her er højt til loftet. 6 Den individuelle arbejdsplads består af stol, bord og opbevaringsmulighed. I takt med at bærbare computere og digitalt undervisningsmateriale indarbejdes, bliver der mindre behov for mange reoler. 44

16 4 5 6 Inspirationsguide Eksempelsamling 45

17 Lisbjergskolen Ny skole 46

18 Lisbjergskolen Ny skole Lisbjergskolen har ændret organiseringen af skolens faglige miljøer. Det har givet anledning til også at ændre organiseringen og indretningen af alle personalefaciliteterne. Igennem denne grundlæggende ændring af skolens struktur er der skabt en ny kultur og fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde på skolen. Ændringerne trådte i kraft, da Lisbjergskolen i 2008 flyttede ind i helt nye bygninger. Skolens ledelse og medarbejdere deltog dengang i udarbejdelsen af byggeprogrammet, og det har givet rigtig god mulighed for at gentænke personalefaciliteternes indretning og organisering, som igen har medvirket til, at skolen i dag kan tilbyde tidssvarende faciliteter til medarbejderne. Skolens leder anbefaler, at man inddrager både lærere, pædagoger, administrative medarbejdere og servicepersonalet i processer, hvor opgaven er at skabe en ny skole. Det har været en god og kærkommen anledning til på alle niveauer - at diskutere nye måder at arbejde på, og hvad der er praktisk og hensigtsmæssigt i en ny organisering. Hvad er der sket? Lisbjergskolens nye bygninger er overordnet organiseret omkring tre faglinjer, som er Kultur og Kommunikation, Science samt Musik og Æstetik. Lærerne er nu samlet i tilhørende faglige teams og har alle en personlig arbejdsplads i tæt forbindelse med det fagmiljø, hvor de er tilknyttet. Pauserum med køkken og forskellige størrelser af møderum ligger i forbindelse med skolens centrale torv og hovedindgang. I dette område ligger også administrationen, og der er hotspots, som giver mulighed for at mødes med kolleger til en kort sparring eller at søge noget information frem til et møde. Det fælles pauserum og personalefaciliteterne omkring skolens centrale torv sikrer, at man kan mødes på tværs af de faglige teams og med det pædagogiske personale, for når lærerne møder direkte ind i deres teamarbejdspladser, ser man ikke så ofte de øvrige kolleger, som man gjorde på den gamle skole, hvor alle mødte ind gennem den samme hoveddør. Hvad har man opnået? Til gengæld bruger man nu intranettet rigtig meget til at kommunikere og udveksle information med kollegerne. Lokalerne er indrettet lyst og enkelt, og der har været fokus på at arbejde med forskellige stemninger i rummene ved bl.a. at mikse indretninger med gamle istandsatte møbler og møbler af nyere dato. I den nye bygning er der mere plads og en mere varieret indretning, som gør, at der er flere muligheder for at finde et rart sted at arbejde. Alt i alt har det betydet, at arbejdspladserne bruges rigtig meget, og at de ansatte i langt højere grad bliver på skolen, når de skal forberede undervisning og rette opgaver. INSTITUTION Lisbjergskolen ADRESSE Lisbjergvej 15 Aarhus N Telefon KONTAKTPERSON ÅR 2008 TYPER PROCES Skoleleder Lars Wørts Den personlige arbejdsplads (Work) Midlertidigt ophold (Hotspot) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) Processen indeholder mange faser fra byudvikling til organisering af den nye skole til indretning og ibrugtagning. Processen har været omfattende, og der har været inddraget mange interessenter. Fokus har været på samspillet mellem organisering, den pædagogiske praksis og de fysiske rammer. Medarbejderne har været inddraget undervejs, og de er blevet hørt i forhold til behov og ønsker. På forskellige workshops har medarbejderne haft mulighed for at give input til organisering og indretning af den nye skole. En af de helt store gevinster i forhold til det pædagogiske miljø har været at få en børnehave ind på skolen. Oprindelig var det ikke meningen, men nu hvor det er en realitet, har det betydet, at medarbejderne i højere grad har fokus på et 0-18-års læringsperspektiv. Inspirationsguide Eksempelsamling 47

19 Plads til pause eller møde i møbler, som er blevet istandsat. Stemningen og møblerne er anderledes end i de andre pause/møderum. Det giver en god variation og mulighed for at ændre sted og stemning efter humør og behov. 2 Den personlige arbejdsplads eller fleksarbejdspladsen? Det kan være svært at skelne. Den nye mobile computerteknik giver andre muligheder for at definere begrebet arbejdsplads. Med en bærbar computer og en stigende digitalisering af UV-materialet er underviserne afhængige af en god internetforbindelse. På Lisbjergskolen overgår man ligesom mange andre steder mere og mere til den mobile og digitaliserede undervisningsverden. Computerne på billedet er snart fortid. 3 Fleksarbejdspladsen er lille og praktisk. Den giver som her mulighed for, at man kan sidde i et roligt hjørne og arbejde, hvis man f.eks. ikke har tid til at gå hen til sin personlige arbejdsplads. 48

20 4 5 4 Loungemiljø i pauserummet. Området bruges til afslapning og møde. 6 5 En god indretning til et kort møde, lidt kollegasparring og en hurtig kop kaffe. I rummet er der også et loungemiljø, som bruges til afslapning og møde (se foto 1). 6 Personalefaciliteterne indeholder også et stort møderum, som benyttes til arrangementer for hele personalet. Rummet kan deles op med en foldedør og er på den måde gjort fleksibelt, så det også kan bruges til andre typer mødeaktiviteter. Inspirationsguide Eksempelsamling 49

21 Nordre Skole Husk plads til opbevaring 50

22 Nordre Skole Husk plads til opbevaring I en årrække har der været ønsker om at styrke samarbejdet blandt lærerne på Nordre Skole, så man fik mulighed for en bedre planlægning af undervisningen. Intentionen var også at give mulighed for at tænke fagene på nye og tværfaglige måder, så den enkelte elevs læringsproces blev understøttet bedst muligt. Samtidigt ønskede man sig bedre fysiske muligheder for at forberede sig på skolen end dem, lærerværelset kunne tilbyde. Hvad er der sket? Lærere og pædagoger er nu organiseret i fire teams omkring hhv klasse, klasse, klasse og specialklasserne. For at understøtte den nye organisering har der været afholdt pædagogiske dage, hvor der bl.a. blev arbejdet med forandringsprocesser. Et mindre kontor med plads til ca. fem personer blev i en årrække brugt som forsøgsrum for at teste, hvordan et fælles forberedelseslokale kunne fungere. I 2006, da skolen fik et nyt læringscenter, blev det gamle bibliotekslokale frit til nye funktioner, og man valgte at lave et område indrettet ud fra erfaringerne gjort i forsøgsrummet med forskellige typer arbejdspladser til lærerne. Lokalet er indrettet, så der er forskellige muligheder for at arbejde både individuelt eller i grupper. I det store lokale kan borde og stole arrangeres, så de står enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Der er et par mindre møderum, som kan bookes efter behov. Derudover er der et område med en sofagruppe til pause og et pædagogisk værksted med kopimaskiner osv. I et aflukkeligt opbevaringsrum ved siden af forberedelsesrummet har hver lærer en hyldemeter til undervisningsmateriale mv. Opbevaringsrummet gør, at lærerne ikke skal bringe deres materiale frem og tilbage mellem hjem og skole. Samtidigt muliggør det, at flere lærere kan benytte samme arbejdsplads på forskellige tidspunkter. Et aflåseligt skab med plads til de bærbare computere og med elstik til opladning er også til rådighed for lærerne. Hvad er der opnået? Opdelingen i teams og indretningen af det nye forberedelsesrum har ubetinget været det bedste tiltag i forhold til at ændre pædagogikken og samarbejdet på skolen. Der er ikke noget krav om, at man skal blive på skolen og forberede sig, men en stor del af lærerne vælger at gøre det, fordi der er ro og rart at være, og fordi man har tingene og kollegerne ved hånden. Det er nemt at dele idéer og materiale og at få planlagt undervisningen. Der er også oprettet et digitalt arkiv, hvilket gør det endnu nemmere at dele undervisningsmateriale. Faciliteterne i forberedelsesrummet evalueres gennem arbejdspladsvurderingerne og justeres løbende efter behov og nye ønsker. INSTITUTION Nordre Skole ADRESSE H. C. Andersensvej Viborg Telefon KONTAKTPERSON ÅR 2006 TYPER PROCES Ida Jensen Viceskoleinspektør Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) Et forsøgsrum blev indrettet til fem personer, hvor forskellige opstillinger blev afprøvet. Lærere og pædagoger blev organiseret i fire teams omkring hhv klasse, klasse, klasse og specialklasserne. Et tidligere læringscenter blev frigivet og indrettet til fælles forberedelsesrum ud fra erfaringer gjort i forsøgsrummet. Forskellige typer af arbejdspladser, møderum, pause, opbevaringsrum mv. blev indrettet og placeret med tæt forbindelse til hinanden. Arbejdspladserne evalueres jævnligt igennem den årlige arbejdspladsvurdering. Opbevaringsrummet har vist sig at have en stor værdi i forhold til at holde forberedelsesrummet ryddeligt og give mulighed for, at arbejdspladserne kan deles af mange og arrangeres på mange forskellige måder. Inspirationsguide Eksempelsamling 51

23 1 2 1 Opbevaringsrummet sikrer, at arbejdspladserne i det fælles forberedelsesrum kan deles af flere. Desuden behøver lærerne ikke fragte materiale mellem skole og hjem. 2 At arbejdspladserne er samlet, giver nem og hurtig adgang til at planlægge, dele viden og idéer til undervisningen. 3 Det store fælles forberedelseslokale giver mulighed for forskellige møbelopstillinger, så man kan arbejde individuelt eller i grupper. 3 4 Et lille møderum kan bookes til gruppearbejde, eller hvis man har brug for en periode med ro til individuelt arbejde. 5 I receptionen findes dette møbel, der her fungerer som en skranke. Placeret andre steder på skolen kan møblet være en station for et stående møde, hvor man hurtigt kan udveksle informationer. 52

24 4 5 Inspirationsguide Eksempelsamling 53

25 Nærum Gymnasium En vision om den gode arbejdsplads 54

26 Nærum Gymnasium En vision om den gode arbejdsplads INSTITUTION Nærum Gymnasium ADRESSE Nærum Hovedgade Nærum Telefon , KONTAKTPERSON ÅR 2004 TYPER Rektor Preben Bruun Den personlige arbejdsplads (Work) Lærerarbejdspladsernes organisering og indretning på Nærum Gymnasium er etableret med afsæt i en vision. Visionen handler om, at alle lærere på gymnasiet skal tilbydes en personlig arbejdsplads organiseret i en teamstruktur, der har fokus på øget samarbejde og videndeling. En del af visionen er også at skabe mulighed for sociale møder i mere uformelle rum og i det hele taget understøtte mange forskellige arbejdssituationer. Hvad er der sket? Nærum Gymnasium er organiseret omkring et stort centralt torv. I forbindelse med torvet og i forbindelse med skolens administration ligger de fælles personalefaciliteter i form af personalerum (lærerværelse), køkken, pædagogisk værksted, personaletoiletter og garderober. Personalerummet er indrettet med stole og borde, så der kan samles mange i rummet, f.eks. til frokostpause. Desuden er der sofagrupper til kortere pauser og uformelle møder. Ved torvet ligger også Gymnasiets læringscenter/ bibliotek, som indeholder pausemiljøer, mulighed for informationssøgning samt ro og plads til fordybelse for både elever og lærere. Enhederne er indrettet med seks-ti personlige arbejdspladser, som kan placeres i grupper eller mere individuelt alt efter ønske, men som under alle omstændigheder giver mulighed for, at flere lærere kan forberede sig samtidigt. Den enkelte arbejdsplads består af et bord, en stol og individuel opbevaringsplads. I forbindelse med hver enhed er der desuden depoter til fagspecifikt undervisningsmateriale, AV-udstyr, flytbare tavler m.m. Intentionen med denne organisering og indretning af arbejdspladserne i hhv. en central enhed og mindre decentrale enheder har været at understøtte flere forskellige arbejdssituationer som eksempelvis fordybelse, mødeafholdelse, dialog herunder faglig videndeling og sparring, formidling (konferencerum), samt uformelle møder med kollegerne og pause. Hvad er der opnået? Visionen er opfyldt. Det er lykkedes at etablere en kultur, som bygger på videndeling, og som tager afsæt i de nye muligheder og den fleksibilitet, som de forskellige typer af arbejdspladser rummer. Der er skabt nogle gode decentrale faglige miljøer, uden at helheden er gået tabt. PROCES Midlertidigt ophold (Hotspot) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) I forbindelse med indretningen af personalefaciliteter blev der etableret en projektgruppe. Projektgruppen har i samarbejde med en arkitekt stået for valg og indkøb af møbler. De enkelte lærerarbejdspladser er organiseret i decentrale enheder i tilknytning til Gymnasiets linjerelaterede studiecentre og undervisningsrum. Inspirationsguide Eksempelsamling 55

27 1 2 1 Den personlige arbejdsplads med bord, stol og opbevaringsplads. 2 Der er også mulighed for at organisere den personlige arbejdsplads på række ved siden af teamkollegerne. 3 Den personlige arbejdsplads kan organiseres i en gruppe sammen med teamkollegerne. Der er opbevaringsplads til teamets undervisningsmateriale på hylderne i umiddelbar nærhed. 4 Lærerværelset bruges til store møder, spise frokost, holde pause og mødes med de øvrige kolleger. Der er sofagrupper til pause og uformel samtale. 5 Loungeområde i forbindelse med biblioteket. Her er der plads til afslappende fordybelse og uformelt samvær. Området bruges af både lærere og elever. 6 Informationssøgning på biblioteket. ITstationerne bruges af lærere og elever. 56

28 3 Eksempelsamling Inspirationsguide Eksempelsamling 57

29 1 Eksempelsamling Rygaard Skole Et godt sted at arbejde 58

30 Rygaard Skole Et godt sted at arbejde INSTITUTION Rygaard Skole ADRESSE Bernstorffsvej Hellerup Telefon Før havde man ikke arbejdspladser til lærerne på Rygaard Skole. Der var kun et lærerværelse, som primært blev brugt til spisning og pauseaktiviteter. På skolen ønskede man imidlertid at skabe et godt og tiltrækkende arbejdsmiljø og at give lærerne bedre mulighed for at udføre deres arbejde på skolen. I forbindelse med udbygning af undervisningsfaciliteterne i 2011 blev nogle undervisningslokaler derfor inddraget til nye faciliteter. Med baggrund i de nye behov begyndte man at undersøge og formulere behov og ønsker til nye arbejdspladser på skolen. Det centrale spørgsmål var: Hvordan kunne man skabe et godt sted at arbejde? Hvad er der sket? De nye lærerarbejdspladser omfatter en række forskellige kategorier: den personlige arbejdsplads, arbejdspladser som deles af flere, møderum, pauserum indrettet med flere møbeltyper og med køkken. Der er aflåselige skabe, dueslag og hylder, så lærerne har steder, hvor de kan lade deres ting ligge. Der er både etableret arbejdspladser med stationære pc ere og pladser, hvor man kan slå sin bærbare computer op. Alle lærere har en bærbar computer, og der er trådløst netværk. Lokalerne er åbnet op gennem brugen af transparente glasvægge, og der er tilført kvalitet med møbler og inventar i gode robuste materialer. En venlig og lys atmosfære er skabt gennem et bevidst farvevalg. Desuden har der været fokus på at skabe et godt indeklima, naturlig belysning og god akustik. Frem mod august 2014 etableres faglokaler i stedet for almindelige klasselokaler. Det er visionen at skabe fagbetonede læringsrum, som både i indretning og atmosfære signalerer og understøtter faget. Lokalerne skal gå fra at være klassernes til at være fagenes og lærernes lokaler. I den forbindelse er det tanken, at lokalet også bliver lærerens arbejdsplads og forberedelsesrum. Hvad er der opnået? De nye personalefaciliteter har medvirket til at skabe en ny kultur. Lærerne er nu længere tid på skolen, bl.a. fordi man ser nye potentialer i den større fællesfaglige sparring, som nu er mulig. For at understøtte fællesskabet og pleje arbejdsmiljøet er det endvidere tanken at indføre fælles morgenmad. Lærerne er særligt glade for, at de nye arbejdspladser omfatter et pauserum med sofagrupper, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage og lade op i rolige omgivelser. KONTAKTPERSON ÅR 2011 TYPER PROCES Skoleleder Charles Dalton Den personlige arbejdsplads (Work) Pause (Lounge) Møde (Meet) Arbejdsplads, der deles af flere (Flex) Opbevaring (Box) Skolen har i forbindelse med ombygning og indretning af lærerarbejdspladser nedsat et udvalg bestående af lærere med forskellige fagligheder og med interesse for indretning - herunder en lærer, som har en baggrund som indretningsarkitekt. Udvalget har stået for valg af forslag, møbler m.m. i samarbejde med en konsulent. Inspirationsguide Eksempelsamling 59

31 2 3 1 (foregående side) Den personlige arbejdsplads er ryddelig, bl.a. fordi der er plads til opbevaring i reolen ved siden af. 2 En mulighed for at skabe en rolig arbejdsplads er at sætte en lyddæmpende skærm op mellem to modstående arbejdsborde. Arbejdspladserne kan både være personlige og deles med andre. 3 Lærerværelset bruges til frokostpause, møde mv. Rummet har en lys og venlig atmosfære hjulpet på vej af friske farver på nogle af stolene. 4 Her er plads til pauser og uformelle møder. 5 Møde og forberedelse. 60

32 4 5 Inspirationsguide Eksempelsamling 61

33 1 Eksempelsamling Rønbækskolen Pladsmangel 62

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon brørupskolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Pædagogik og æstetik. Læringszoner på GG. Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Pædagogik og æstetik. Læringszoner på GG. Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk Pædagogik og æstetik Læringszoner på GG www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab PLANSKITSE: FOLDEVÆGGE Indledning Flyt- og skrivbare overflader Visionen er : RØNNOW ARKITEKTER A/S _TRANSPARENS

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen. Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM. Lykkesgårdskolen BILAG 1

PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM. Lykkesgårdskolen BILAG 1 PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM BILAG 1 Introduktion... 3 Visioner og værdier... 8 Skolens dimensionering... 9 Nærhedskrav og funktionskrav...10 INDHOLDS- FORTEGNELSE Introduktion Baggrund og rammesætning

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere