Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!"

Transkript

1 Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Nr. 2. Maj 2013

2 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: Mobil: Mail: Lay-out Fritz Holme Tlf.: Mobil: Mail: Optagne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis vælgerforeningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Indlæg, som ønskes med i næste nummer af PerspeCtiv, bedes være redaktionen i hænde senest den Forsidebillede : Vælgerforeningens kandidater til kommunalvalget Læs i dette nr. Formanden har ordet Side 4 Efterskole i Roskilde selvfølgelig Side 6 Husk ilden i øjnene! Side 8 Jagt, motorcykler og trompet Side 10 Vækst og iværksætteri, en konservativ mærkesag Side 13 Klar til valgkamp Side 14 Bestået afgangsprøve skal sikre fagligheden Side 15 Hellig Kors Kilde Side 16 Så er det sagt Side 17 Navne og adresser Side 18/19 Følg også med på 2

3 Grundlovsmøde på Hotel Prindsen Velkommen til Grundlovsmøde. Vær med til at festligholde Grundlovsdag den 5. juni. Vi afholder i år mødet på Hotel Prindsen, der mange gange tidligere har dannet ramme om konservative grundlovsmøder. Onsdag den 5. juni 2013 kl Mødet er fastsat til at vare 1½ time, og programmet omfatter følger traditionen med fællessang, taler og hyggeligt samvær. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, kage, sodavand og øl. Grundlovstalere er Byrådsmedlem og gruppeformand Carsten Wickmann Formand for KU Roskilde Martin Lang Regionsrådsmedlem og folketingskandidat Christian Wedell- Neergaard Mødet er åbent for alle interesserede. Familie, venner og naboer er velkomne til at deltage. Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde 3

4 Formanden har ordet! Keld Holm Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening Kære medlem, Roskilde Kommune er en attraktiv kommune at bo og leve i. Den ligger smukt placeret med både fjord og det åbne land fra Jyllinge i nord til Viby i syd. Kommunen har kulturelle fyrtårne som Domkirken, Vikingeskibsmuseet og den årlige Roskilde- Festival. Hertil kommer et rigt foreningsliv med mange forskellige tilbud om oplevelser indenfor idræt og kultur. Roskilde er en god handelsby, i 2012 kåret som landets bedste. Roskilde er en uddannelsesby med mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner som Risø, RUC og CAT. Kommunen har et varieret erhvervsliv og en god infrastruktur i form af landeveje, motorveje, lufthavn, jernbane og busforbindelser. Der er naturligvis ting, der kan gøres bedre, men som helhed betragtet er Roskilde en god kommune med mange tilbud og muligheder. Det skal vi holde fast i. Det sker ikke ved i tilbagelænet tilfredshed at konstatere, at det jo egentligt går meget godt. For det er langtfra givet, at det, der er attraktivt i dag, også er det i morgen eller næste år. Vejen fra positiv udvikling til stagnation og tilbagegang er med den hastige samfundsudvikling ikke lang. Det gælder derfor om fortsat at udnytte og udvikle kommunens styrkepositioner. Derfor er det et vigtigt indspil til det forestående kommunalvalg, at vi konservative peger på behovene for fortsat udvikling. Vi skal fastholde og udvikle Roskilde som en god handels - og turistby, og vi skal argumentere for en målrettet erhvervsudvikling, så kommunen på dette område forbedrer sin position sammenlignet med andre kommuner. Fordi indtjening og beskæftigelse i det private erhvervsliv i kommunen er helt afgørende for, at kommunen opleves som attraktiv, herunder at kommunen leverer ordentlige serviceydelser til borgerne med valgmuligheder og god kvalitet. Der er således mere perspektiv i at udvikle på grundlag af øget indtjening og beskæftigelse frem for at gennemføre spareøvelse efter spareøvelse. Derfor fokus på udvikling. Eller sagt med et godt konservativt slogan: Vi vil forandre for at bevare Roskilde Kommune som en attraktiv kommune at bo og leve i. 4

5 5

6 Efterskole i Roskilde selvfølgelig Af Carsten Wickmann, gruppeformand Skulle nogen være i tvivl, så lad mig slå det fast en gang for alle. Konservative i byrådet er meget interesseret i, at der kommer en efterskole i Roskilde. Vi er med, når der i budgettet er afsat en garanti på 15 mio. kroner, og vi har foreslået flere mulige placeringer. Men der skal være en mening med det hele. Som det måske vides, så sker der det, at Haraldsborg i Himmelev bliver ledig, da beboerne, som er psykisk handicappede borgere, flyttes til det nye plejehjem i Trekroner. Stedet er perfekt, da fjorden er få hundrede meter væk, og temaet for RO s efterskole er outdoor og vand, så bedre kan det ikke være. Den var vi med på, indtil det viste sig, at rød blok med støtte fra Venstre ville give RO s efterskole bygningerne vederlagsfrit. Sagt på en anden måde, man 6

7 ville konvertere den givne 15 mio. kroners garanti til en konkret ejendom. En mægler har vurderet ejendommen til en værdi et sted mellem 18 og 24 mio., hvis ejendommen anvendes til boligformål. Og det er her kæden hopper af for os. Man vil altså forære yderligere tre til ni mio. kroner oveni de allerede givne 15 mio. Så rig er kommunen altså heller ikke, og vi mener at de penge kan bruges bedre andetsteds. Da vi samtidig får at vide, at ingen naboer er blevet spurgt, om de vil have en efterskole som nabo, så er sagen klar for os. Der er ikke mange, der kan henvise til en så flot behandling af kommunen, som RO s efterskole har fået. Fra konservativ side synes vi rigtig godt om ideen, og når nu sagen står der, hvor den står, så er vi ikke dem, der sætter os over i et hjørne og spiller fornærmet, fordi vore synspunkter ikke nød fremme. Nu hører vi så, at skolen har svært ved at finde de nødvendige midler til at ombygge bygningen. Kommer der en ny sag på baggrund heraf, så vil vi se på den med det udgangspunkt, at bygningerne nu engang er stillet skolen i udsigt. Højtaleranlæg, dørtelefoner og tyverialarmer. Kaldesystemer. Mikrofoner og teleslyngeanlæg Vi rådgiver, installerer og servicerer PH-teknik. Poul H. Jensen Telefon

8 Husk ilden i øjnene! anden har vi de fanatiske. Men et sted derimellem har vi de aktive, de engagerede og de passionerede alt efter temperament, tid, lyst og mulighed. Kender I typerne, der ikke kan tage til en generalforsamling i grundejerforeningen eller et forældremøde på skolen uden at blive valgt ind i et eller andet? Eller som altid starter projekter op i lokalsamfundet eller på arbejde? Yes det er naturligvis: Ildsjælene! Af Lars Lindskov, medlem af Roskilde Byråd (C) Næstformand i Borgerdialogudvalget Ved en sammenkomst på min gamle folkeskole faldt jeg i snak med en gammel skolekammerat, der som så mange andre havde oplevet skilsmisse og var vågnet op til en ny tilværelse med delebørn og udfordringerne med at finde sig selv et nyt ståsted i livet. Jeg spurgte, hvilke ting, han virkelig brændte for? Tjoh, han havde tidligere gået på jagt med nogle gode venner, men hans kone brød sig ikke meget om det, så han holdt op for nogle år siden. Mit amatørpsykologiske råd var, at han omgående måtte se at få riflen frem igen og få ilden tilbage i øjnene. De ligeglade og de engagerede Hvis vi prøver at inddele engagementet i niveauer, så har vi i den ene ende de ligeglade og i den 8 Gode vaner smitter En af mine venner er engageret i amatørskuespil, og hendes børnene er musiske og kreative begavelser, der finder glæden ved at synge og spille og at optræde. Et par af mine andre venner var aktive idrætsudøvere gennem opvæksten. Som forældre har de i årevis kørt deres to piger rundt til det ene idrætsstævne efter det andet. Mine egne forældre mødte hinanden i spejderbevægelsen og blev senere politisk aktive. Min søster er stadig aktiv voksenspejder, mens jeg forlod spejderbevægelsen i teenageårene og fik smag for det politiske liv. Engagement går i arv. Gode vaner smitter. Respekt for fællesskabet Som barn af ildsjæle er jeg opdraget til, at når man melder sig til noget, så gør man det færdigt. Ikke kun for sin egen skyld, men for hele holdets. Og at man som samfundsborger har en forpligtelse over for fællesskabet og sørger for at inddrage de menne-

9 sker, der ikke har samme brændstoftank og som kan have brug for en hjælpende hånd. John F. Kennedy udtalte engang de berømte ord: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg i stedet, hvad du kan gøre for dit land. Det er kloge ord og vi bør alle tænke over, hvordan vi kan bidrage til at udvikle samfundet. Det er min oplevelse, at mennesker med en konservativ grundholdning generelt er ildsjæle med en fundamental lyst til at yde og til at gøre en forskel. Jeg møder konstant konservative rundt om i kommunen. I Natteravnene. I Ældrebevægelsen. I oplysningsforbundene. I foreningslivet. I miljøbevægelsen. Overalt. Jeg er temmelig sikker på, at du som læser af dette blad også er engageret i et eller andet. Uanset hvad det er, så fortsat held og lykke med det! Og husk ilden i øjnene. Det er dén, der får os til at føle os levende. Og som gør en vigtig forskel for andre. Til eftertanke! 9

10 Jagt, motorcykler og trompet Tom Hjorth Andersen har repræsenteret Konservative i Roskilde Byråd siden Han stiller trods gentagne opfordringer ikke op til det forestående kommunalvalg, og forlader dermed byrådet efter 12 års virke. I denne anledning har PerspeCtiv besøgt Tom, der bor i Vindinge lige syd for Roskilde. Ikke mange kender den lille landsby Rekkende, men man støder på den ca. 4 km syd for Præstø på vejen mod Kalvehave og Møn. Her er Tom født og opvokset. Tom gik fire år i slagterlære og fik svendebrev som slagter, men han har aldrig brugt det. 10 For herefter tog karrieren en helt anden retning, først som værnepligtig sergent i garderhusarregimentet og herefter 38 års tjeneste hos politiet. Men tilføjer Tom jeg kan godt partere en gris. Politimand i 38 år Toms karriere i politiet indledtes i 1965 hos ordenspolitiet i København. Fra 1969 til 1984 var Tom tilknyttet Roskilde Politi, og Tom fortæller, at branden i Roskilde Domkirke i 1968 var en medvirkende årsag til, at han blev tilknyttet det lokale politi. Politiet skulle holde nattevagt ved kirken, og via disse vagter kom Tom i kontakt med Roskilde Politi, der anbefalede ham at søge en ledig stilling dér, hvilket gik fint i spænd med, at Tom og hustruen Bente boede i Roskilde. I 1984

11 tog Tom en lederuddannelse og blev atter tilknyttet politiet i København, hvor han blev pensioneret i 2003 som vicepolitikommisær. Den partimæssige karriere blev indledt i 1976, da Tom meldte sig ind i Det Konservative Folkeparti. Den aktive karriere indledtes i 1998, hvor Tom blev indvalgt i vælgerforeningens bestyrelse, det første år som næstformand, og de efterfølgende tre år som formand. Tom blev indvalgt i byrådet i 2001, og her har han som nævnt virket siden, bortset fra en 3 måneders periode i 2008, hvor han var 1. suppleant. Solid indsats frem for store armbevægelser Om arbejdet i byrådet fortæller Tom, at han altid har været glad for dette. Jeg er aldrig gået trist til mode til et byråds- eller udvalgsmøde. Jeg har lagt vægt på at levere en solid arbejdsindsats, være godt inde i de sager, der behandles, og argumentere roligt og sagligt for de konservative synspunkter. De store armbevægelser er ikke mig, fastslår Tom, og tilføjer, at han af daværende byrådsmedlem Ernst B. Linder fik det råd altid at gå efter sagen, aldrig efter personen. På spørgsmålet om hvad Tom har udrettet i de 12 år i byrådet, fremhæver Tom en række tiltag og forbedringer i Vindinge, fx udvidelse af Vindinge Hallen, et nyt fritidshjem og ekstra boldbaner. Jeg har lagt vægt på, at jeg repræsenterer Vindinge i byrådet, men jeg har naturligvis også arbejdet ud fra et helhedssyn omfattende hele kommunen, der jo blev noget større ved kommunalsammenlægningen i Jagt, motorcykler og trompet Pr. 31. december er det slut med byrådsarbejde. Dagen før fylder Tom 70 år, og derfor vælger han at stoppe denne del af karrieren. Men Tom skal nok få tiden til at gå. Han er på 48. år gift med Bente, har to sønner, hus og have samt sommerhus. Tom er ivrig jæger, og han er trompetist i Københavns Politi Orkester, med hvad deraf følger af forberedelser og koncerter. Og så er der de gamle veteraner motorcyklerne. Med synlig stolthed viser Tom sit værksted og sine fem veteranmotorcykler, alle købt nedslidte eller som rene vrag, hvorefter Tom har skilt dem ad og foretaget en omfattende renovation, så de i dag fremstår som funklende, flotte maskiner med en BSA fra 1926, som samlingens klenodie. Det kræver teknisk snilde og tålmodighed, og Tom oplyser, at han har en sjette maskine i kælderen, der skal skilles, samles og renoveres. Så tiden efter byrådet skal nok få ben at gå på. Vi takker Tom for hans aktive indsats i vælgerforeningen og ikke mindst i byrådet gennem 12 år. Og ønsker ham og Bente held og lykke i et fortsat aktivt liv, for Toms vedkommende med jagt, motorcykler og trompet. 11

12 12

13 Vækst og iværksætteri, en konservativ mærkesag Som virksomhed i Region Sjælland oplever man et enormt bureaukrati. Selvom der burde være ledig arbejdskraft, kan det være vanskeligt at finde kvalificerede medarbejdere. Og har man endelig fundet nogen, så kan det være vanskeligt at få dem ud af jobcentrenes kløer. Derudover er rammebetingelserne meget forskellige i de 17 kommuner. Er man så uheldig at drive virksomhed i en kommune med dækningsafgift, kan man opleve, at der løber mange tusinde kroner på i omkostninger, som virksomhederne i nabokommunen ikke har. Af Christian Wedell-Neergaard Regionsrådsmedlem og folketingskandidat I Region Sjælland har vi mistet mange arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at fremme erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe arbejdspladser. Som region skal vi fokusere på vores styrkepositioner med grøn vækst, turisme og fødevarer. Region Sjælland er blevet udkantsområde til hovedstaden, i stedet for at få vækst, så oplever vi det modsatte, at hovedstaden får vækst og vi får problemerne. Borgerne flytter til hovedstaden eller også flytter de aldrig ud. Tendensen til centralisering fortsætter. 13 Hvor skal investorerne placere deres nye virksomhed. Jeg tror, at alle borgmestre ville anbefale lige netop deres kommune. Men skal en ny virksomhed overleve og vokse, så kræver det god service fra kommunen, og der skal være den nødvendige rådgiv - ning. Fra konservativ side har vi gjort vækst og iværksætteri til vores hovedindsatsområde. Vi må have skabt bedre rammebetingelser og nye jobs. Virksomhederne på Sjælland har mærket krisen hårde end i andre landsdele, og der er derfor behov for en ekstraor - dinær indsats. Vi vil gøre noget for de små og mellemstore virksomheder. Vi mener af vækstpakken er et godt skridt på vejen, men vi må også lokalt gøre noget. Vi vil derfor kræve en større og mere fokuseret indsats i regionen. Væk fra offentligt bureaukrati og volapyk og frem til hurtig service og rådgivning som en af forudsætningerne for vækst og mere beskæftigelse.

14 Klar til valgkamp På en ekstraordinær generalforsamling og opstillingsmøde på Hotel Prindsen den 23. april valgtes syv kandidater til kommunalvalget den 19. november Sammen med Carsten Wickmann og Lars Lindskov, der blev valgt til opstillingslisten som henholdsvis nr. 1 og 2 i oktober 2012 udgør det konservative hold i alt ni kandidater: Carsten Wickmann, 63, Veddelev Lars Lindskov, 49, Jyllinge Martin Lang, 20, Roskilde Anne-Marie Kristensen, 63, Jyllinge Cecilia Seemann, 17, Gadstrup Jesper Kejlhof, 44, Roskilde John Skov Larsen, 45, Jyllinge Ove Boh Larsen, 70, Roskilde Keld Holm, 62, Roskilde Holdet udgør således en god blanding af fornyelse og erfarne kræfter. Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring, der betyder, at vælgerforeningens formand kan opstille til kommunalvalget uden at trække sig som formand. Endelig fik bestyrelsen mandat til at supplere listen med yderligere kandidater. Har du et godt emne, så kontakt formanden på tlf eller mail I næste nummer af PerspeCtiv vil vi foretage en nærmere præsentation af de enkelte kandidater. Det konservative hold klar til valgkamp: Fra venstre mod højre Jesper Kejlhof Martin Lang Lars Lindskov John Skov Larsen Anne-Marie Kristensen Ove Boh Larsen Cecilia Seemann Keld Holm Carsten Wickmann 14

15 Bestået afgangsprøve skal sikre fagligheden Af Vivi Kier, folketingsmedlem C og uddannelsesordfører Alt for mange elever forlader folkeskolen uden at være klædt fagligt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at undgå det nederlag skal de inden studiestart bestå folkeskolens afgangsprøv Eleverne skal kunne læse og regne, når de forlader folkeskolen. Derfor skal de bestå 9. klasses afgangsprøve, inden de kan fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det kræver Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti forud for forhandlingerne om fremtidens folkeskole. Fremover skal eleverne minimum have karakteren 2 i de skriftlige og mundtlige afgangsprøver i dansk og matematik for at kunne tage en ungdomsuddannelse. I dag forlader en alt for stor andel af eleverne folkeskolen uden at være fagligt klædt tilstrækkeligt godt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 18 procent af eleverne i 9. klasse cirka elever klarede sig ved afgangsprøverne i 2011 dårligere end karakteren 2 i enten dansk eller matematik eller aflagde ikke prøve, viser tal fra Undervisningsministeriet. Det er en falliterklæring for skolesystemet og ender med at blive et nederlag for de unge, når de efterfølgende står klart, at de ikke kan gennemføre uddannelsen. Derfor skal adgangsprøven tildeles større vægt, og de elever, som ikke består prøverne, skal tilbydes ekstra undervisning i løbet af sommeren, så de får mulighed for at forbedre deres faglige niveau ved en ekstra prøve inden studiestart. Til elever, som heller ikke anden gang klarer prøverne, vil 10. klasse være det tilbud, som imødekommer behovet for yderligere faglig kvalificering. Alle folkeskolens parter er jo enige om, at det faglige niveau skal forbedres, så derfor er det indlysende, at afgangsprøven skal have større vægt, end den har i dag. Folkeskolen skal tage hånd om eleverne og ikke bare som i dag sende fagligt svage elever videre i uddannelsessystemet. Elever med særlige behov vil fortsat have mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver på særlige vilkår. 15

16 Hellig Kors Kilde Roskilde er kendt for sine mange kilder, og mest kendt er nok Hellig Kors Kilde, hvor kildevandet efter sigende havde helbredende virkning. I 1729 blev kilden kongelig hofleverandør. Frederik IV var syg, og kongens læger kunne intet stille op, og foreslog som en sidste udvej, at kongen fik vand fra den helbredende Hellig Kors Kilde i Roskilde. Kongen blev rask, og fra da af leverede kilden vand til hoffet, og den fik nu navnet Kongens Kilde. I tilknytning til kilden opførtes o et kildehus overfor kilden som bopæl for den kongelige opsynsmand og tappemester. I 1880 opførtes vandværket på Helligkorsvej (nu Gimle), og ret hurtigt tørrede kilden herefter ud. I 1906 opførtes et monument for Hellig Kors Kilde på initiativ af bysbarnet og historikeren Jacob Kornerup, der selv tegnede monumentet. Det kan fortsat ses på Helligkorsvej lige overfor Kildegården. Monumentet er i en elendig forfatning og trænger til en alvorlig overhaling. Må den ske snarest. 16

17 I nytårstalen 1. januar 2012 sagde statsminister Helle Thorning Schmidt, at regeringen i den kommende tid skal tage beslutninger, der kan måle sig med de sværeste i vores historie. Godt et år senere oplyste hun på World Economic Forums topmøde i Davos, at Danmark er gået reformamok. Store ord, og spørgsmålet er, om der er dækning for dem. Nu er det normalt sådan, at det er eftertiden, der afgør, om beslutninger truffet i nutiden er historiske. Så statsministerens påstand svajer indtil videre i vinden. Vurderingen af om Danmark er gået reformamok afhænger bl.a. af, hvorledes man fortolker ordet reform. Er reform enhver form for justering, eller betyder reform større og gennemgribende forandringer i samfundet? 17 Når dette er sagt, bør statsministeren og regeringen roses for en række tiltag gennemført i et samarbejde med den borgerlige opposition. Her tænkes på skattereform, vækstpakke 1 og 2, førtidsog fleksjobreform samt SU-og kontanthjælpsreform. Man kan diskutere, om der er tale om reformer eller blot justeringer, men det er under alle omstændigheder ændringer, der peger i den rigtige retning set ud fra et konservativt ståsted. Man kan naturligvis altid lede efter hår i suppen og ønske sig noget bedre, men som den tyske rigskansler Otto von Bismarck udlagde det: Politik er det muliges kunst. Og når man tænker på det program, som to af regeringspartierne, Socialdemokraterne og SF gik til valg på, fristes man næsten til at omcitere gamle Bismarck, således at politik er det umuliges kunst! Men regeringen skal som sagt roses, ikke skoses, for på en række områder at føre solid borgerlig politik. At de to regeringspartier i meningsmålingerne ikke belønnes for den førte politik, skyldes først og fremmest den afgrundsdybe afstand mellem Fair Løsning, partiernes valgprogram, og den førte politik. Det kan til dels forklares ved, at De Radikale skulle have indflydelse samt at en af Fair Løsnings vigtigste elementer, trepartsforhandlinger om arbejdstiden, led skibbrud. Men det ændrer ikke ved, at der tale om eklatante løftebrud. For at bruge statsministerens retorik: Socialdemokraternes og SF s løftebrud hører til de største i vores historie. Så er det sagt.

18 NAVNE og ADRESSER BESTYRELSEN: Formand og redaktør: Keld Holm Kildehusvej Roskilde tlf mobilnr Mail: Næstformand Svend Leon Clausen Hagenæs Jyllinge Tlf , Mobil: Mail: Sekretær John Skov Larsen Svanevænget Jyllinge Tlf: Mail: Kasserer Anne-Marie Kristensen Kildehøj Jyllinge Telefon: Mail: Kampagneleder Hans-Bo Hyldig Bredengen 5, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf: , Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem Nicolai Føns Lomholt Gundsølillevej 24 F 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Klaus Bang Kometvej Jyllinge Tlf: Mail: Bestyrelsesmedlem Bertil Jacobi Stændertorvet 2B 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem John Jacobsen Brønsager 65, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: , mobil Mail: Bestyrelsesmedlem Jørn Rex Hyldetoften 6, Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf: Mobil: Mail: 18

19 NAVNE og ADRESSER: Byrådsmedlem Carsten Wickmann Svaleøvej Roskilde Tlf: Mail: Byrådsmedlem Lars Lindskov Skovvej 6, 4040 Jyllinge Tlf.: / Mail: Hjemmeside: Byrådsmedlem Tom Hjorth Andersen Havremarken 16. Vindinge 4000 Rosklde Tlf: Mail: Region Sjælland Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Mail: Hjemmside: Folketingskandidat Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Mail: Hjemmeside: KU-repræsentant Martin Lang Johannesen Bøgevang 42, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: Mail: Savner du vælgerforeningens vedtægter, så mail eller ring til formanden. så får du dem tilsendt. Webmaster Fritz Holme Skolevej Havdrup Tlf.: / Mail: 19

20

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 2. August 2011 Læs i dette nr. PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Tilbage til livet en rejse fra København til Gedser Idrætsforening for Udviklingshæmmede et portræt af KIFU Debat: Eksklusion inklusion

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JUBILÆUM 2011 1 JYLLINGEHALLENS BESTYRELSE Lars Lindskov Formand (andelshaverne) Ole Gylling Hansen Næstformand (JGI) Anne-Marie Kristensen Kasserer (andelshaverne) Lene Lindberg Nielsen

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere