Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!"

Transkript

1 Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Nr. 2. Maj 2013

2 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: Mobil: Mail: Lay-out Fritz Holme Tlf.: Mobil: Mail: Optagne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis vælgerforeningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Indlæg, som ønskes med i næste nummer af PerspeCtiv, bedes være redaktionen i hænde senest den Forsidebillede : Vælgerforeningens kandidater til kommunalvalget Læs i dette nr. Formanden har ordet Side 4 Efterskole i Roskilde selvfølgelig Side 6 Husk ilden i øjnene! Side 8 Jagt, motorcykler og trompet Side 10 Vækst og iværksætteri, en konservativ mærkesag Side 13 Klar til valgkamp Side 14 Bestået afgangsprøve skal sikre fagligheden Side 15 Hellig Kors Kilde Side 16 Så er det sagt Side 17 Navne og adresser Side 18/19 Følg også med på 2

3 Grundlovsmøde på Hotel Prindsen Velkommen til Grundlovsmøde. Vær med til at festligholde Grundlovsdag den 5. juni. Vi afholder i år mødet på Hotel Prindsen, der mange gange tidligere har dannet ramme om konservative grundlovsmøder. Onsdag den 5. juni 2013 kl Mødet er fastsat til at vare 1½ time, og programmet omfatter følger traditionen med fællessang, taler og hyggeligt samvær. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, kage, sodavand og øl. Grundlovstalere er Byrådsmedlem og gruppeformand Carsten Wickmann Formand for KU Roskilde Martin Lang Regionsrådsmedlem og folketingskandidat Christian Wedell- Neergaard Mødet er åbent for alle interesserede. Familie, venner og naboer er velkomne til at deltage. Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde 3

4 Formanden har ordet! Keld Holm Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening Kære medlem, Roskilde Kommune er en attraktiv kommune at bo og leve i. Den ligger smukt placeret med både fjord og det åbne land fra Jyllinge i nord til Viby i syd. Kommunen har kulturelle fyrtårne som Domkirken, Vikingeskibsmuseet og den årlige Roskilde- Festival. Hertil kommer et rigt foreningsliv med mange forskellige tilbud om oplevelser indenfor idræt og kultur. Roskilde er en god handelsby, i 2012 kåret som landets bedste. Roskilde er en uddannelsesby med mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner som Risø, RUC og CAT. Kommunen har et varieret erhvervsliv og en god infrastruktur i form af landeveje, motorveje, lufthavn, jernbane og busforbindelser. Der er naturligvis ting, der kan gøres bedre, men som helhed betragtet er Roskilde en god kommune med mange tilbud og muligheder. Det skal vi holde fast i. Det sker ikke ved i tilbagelænet tilfredshed at konstatere, at det jo egentligt går meget godt. For det er langtfra givet, at det, der er attraktivt i dag, også er det i morgen eller næste år. Vejen fra positiv udvikling til stagnation og tilbagegang er med den hastige samfundsudvikling ikke lang. Det gælder derfor om fortsat at udnytte og udvikle kommunens styrkepositioner. Derfor er det et vigtigt indspil til det forestående kommunalvalg, at vi konservative peger på behovene for fortsat udvikling. Vi skal fastholde og udvikle Roskilde som en god handels - og turistby, og vi skal argumentere for en målrettet erhvervsudvikling, så kommunen på dette område forbedrer sin position sammenlignet med andre kommuner. Fordi indtjening og beskæftigelse i det private erhvervsliv i kommunen er helt afgørende for, at kommunen opleves som attraktiv, herunder at kommunen leverer ordentlige serviceydelser til borgerne med valgmuligheder og god kvalitet. Der er således mere perspektiv i at udvikle på grundlag af øget indtjening og beskæftigelse frem for at gennemføre spareøvelse efter spareøvelse. Derfor fokus på udvikling. Eller sagt med et godt konservativt slogan: Vi vil forandre for at bevare Roskilde Kommune som en attraktiv kommune at bo og leve i. 4

5 5

6 Efterskole i Roskilde selvfølgelig Af Carsten Wickmann, gruppeformand Skulle nogen være i tvivl, så lad mig slå det fast en gang for alle. Konservative i byrådet er meget interesseret i, at der kommer en efterskole i Roskilde. Vi er med, når der i budgettet er afsat en garanti på 15 mio. kroner, og vi har foreslået flere mulige placeringer. Men der skal være en mening med det hele. Som det måske vides, så sker der det, at Haraldsborg i Himmelev bliver ledig, da beboerne, som er psykisk handicappede borgere, flyttes til det nye plejehjem i Trekroner. Stedet er perfekt, da fjorden er få hundrede meter væk, og temaet for RO s efterskole er outdoor og vand, så bedre kan det ikke være. Den var vi med på, indtil det viste sig, at rød blok med støtte fra Venstre ville give RO s efterskole bygningerne vederlagsfrit. Sagt på en anden måde, man 6

7 ville konvertere den givne 15 mio. kroners garanti til en konkret ejendom. En mægler har vurderet ejendommen til en værdi et sted mellem 18 og 24 mio., hvis ejendommen anvendes til boligformål. Og det er her kæden hopper af for os. Man vil altså forære yderligere tre til ni mio. kroner oveni de allerede givne 15 mio. Så rig er kommunen altså heller ikke, og vi mener at de penge kan bruges bedre andetsteds. Da vi samtidig får at vide, at ingen naboer er blevet spurgt, om de vil have en efterskole som nabo, så er sagen klar for os. Der er ikke mange, der kan henvise til en så flot behandling af kommunen, som RO s efterskole har fået. Fra konservativ side synes vi rigtig godt om ideen, og når nu sagen står der, hvor den står, så er vi ikke dem, der sætter os over i et hjørne og spiller fornærmet, fordi vore synspunkter ikke nød fremme. Nu hører vi så, at skolen har svært ved at finde de nødvendige midler til at ombygge bygningen. Kommer der en ny sag på baggrund heraf, så vil vi se på den med det udgangspunkt, at bygningerne nu engang er stillet skolen i udsigt. Højtaleranlæg, dørtelefoner og tyverialarmer. Kaldesystemer. Mikrofoner og teleslyngeanlæg Vi rådgiver, installerer og servicerer PH-teknik. Poul H. Jensen Telefon

8 Husk ilden i øjnene! anden har vi de fanatiske. Men et sted derimellem har vi de aktive, de engagerede og de passionerede alt efter temperament, tid, lyst og mulighed. Kender I typerne, der ikke kan tage til en generalforsamling i grundejerforeningen eller et forældremøde på skolen uden at blive valgt ind i et eller andet? Eller som altid starter projekter op i lokalsamfundet eller på arbejde? Yes det er naturligvis: Ildsjælene! Af Lars Lindskov, medlem af Roskilde Byråd (C) Næstformand i Borgerdialogudvalget Ved en sammenkomst på min gamle folkeskole faldt jeg i snak med en gammel skolekammerat, der som så mange andre havde oplevet skilsmisse og var vågnet op til en ny tilværelse med delebørn og udfordringerne med at finde sig selv et nyt ståsted i livet. Jeg spurgte, hvilke ting, han virkelig brændte for? Tjoh, han havde tidligere gået på jagt med nogle gode venner, men hans kone brød sig ikke meget om det, så han holdt op for nogle år siden. Mit amatørpsykologiske råd var, at han omgående måtte se at få riflen frem igen og få ilden tilbage i øjnene. De ligeglade og de engagerede Hvis vi prøver at inddele engagementet i niveauer, så har vi i den ene ende de ligeglade og i den 8 Gode vaner smitter En af mine venner er engageret i amatørskuespil, og hendes børnene er musiske og kreative begavelser, der finder glæden ved at synge og spille og at optræde. Et par af mine andre venner var aktive idrætsudøvere gennem opvæksten. Som forældre har de i årevis kørt deres to piger rundt til det ene idrætsstævne efter det andet. Mine egne forældre mødte hinanden i spejderbevægelsen og blev senere politisk aktive. Min søster er stadig aktiv voksenspejder, mens jeg forlod spejderbevægelsen i teenageårene og fik smag for det politiske liv. Engagement går i arv. Gode vaner smitter. Respekt for fællesskabet Som barn af ildsjæle er jeg opdraget til, at når man melder sig til noget, så gør man det færdigt. Ikke kun for sin egen skyld, men for hele holdets. Og at man som samfundsborger har en forpligtelse over for fællesskabet og sørger for at inddrage de menne-

9 sker, der ikke har samme brændstoftank og som kan have brug for en hjælpende hånd. John F. Kennedy udtalte engang de berømte ord: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg i stedet, hvad du kan gøre for dit land. Det er kloge ord og vi bør alle tænke over, hvordan vi kan bidrage til at udvikle samfundet. Det er min oplevelse, at mennesker med en konservativ grundholdning generelt er ildsjæle med en fundamental lyst til at yde og til at gøre en forskel. Jeg møder konstant konservative rundt om i kommunen. I Natteravnene. I Ældrebevægelsen. I oplysningsforbundene. I foreningslivet. I miljøbevægelsen. Overalt. Jeg er temmelig sikker på, at du som læser af dette blad også er engageret i et eller andet. Uanset hvad det er, så fortsat held og lykke med det! Og husk ilden i øjnene. Det er dén, der får os til at føle os levende. Og som gør en vigtig forskel for andre. Til eftertanke! 9

10 Jagt, motorcykler og trompet Tom Hjorth Andersen har repræsenteret Konservative i Roskilde Byråd siden Han stiller trods gentagne opfordringer ikke op til det forestående kommunalvalg, og forlader dermed byrådet efter 12 års virke. I denne anledning har PerspeCtiv besøgt Tom, der bor i Vindinge lige syd for Roskilde. Ikke mange kender den lille landsby Rekkende, men man støder på den ca. 4 km syd for Præstø på vejen mod Kalvehave og Møn. Her er Tom født og opvokset. Tom gik fire år i slagterlære og fik svendebrev som slagter, men han har aldrig brugt det. 10 For herefter tog karrieren en helt anden retning, først som værnepligtig sergent i garderhusarregimentet og herefter 38 års tjeneste hos politiet. Men tilføjer Tom jeg kan godt partere en gris. Politimand i 38 år Toms karriere i politiet indledtes i 1965 hos ordenspolitiet i København. Fra 1969 til 1984 var Tom tilknyttet Roskilde Politi, og Tom fortæller, at branden i Roskilde Domkirke i 1968 var en medvirkende årsag til, at han blev tilknyttet det lokale politi. Politiet skulle holde nattevagt ved kirken, og via disse vagter kom Tom i kontakt med Roskilde Politi, der anbefalede ham at søge en ledig stilling dér, hvilket gik fint i spænd med, at Tom og hustruen Bente boede i Roskilde. I 1984

11 tog Tom en lederuddannelse og blev atter tilknyttet politiet i København, hvor han blev pensioneret i 2003 som vicepolitikommisær. Den partimæssige karriere blev indledt i 1976, da Tom meldte sig ind i Det Konservative Folkeparti. Den aktive karriere indledtes i 1998, hvor Tom blev indvalgt i vælgerforeningens bestyrelse, det første år som næstformand, og de efterfølgende tre år som formand. Tom blev indvalgt i byrådet i 2001, og her har han som nævnt virket siden, bortset fra en 3 måneders periode i 2008, hvor han var 1. suppleant. Solid indsats frem for store armbevægelser Om arbejdet i byrådet fortæller Tom, at han altid har været glad for dette. Jeg er aldrig gået trist til mode til et byråds- eller udvalgsmøde. Jeg har lagt vægt på at levere en solid arbejdsindsats, være godt inde i de sager, der behandles, og argumentere roligt og sagligt for de konservative synspunkter. De store armbevægelser er ikke mig, fastslår Tom, og tilføjer, at han af daværende byrådsmedlem Ernst B. Linder fik det råd altid at gå efter sagen, aldrig efter personen. På spørgsmålet om hvad Tom har udrettet i de 12 år i byrådet, fremhæver Tom en række tiltag og forbedringer i Vindinge, fx udvidelse af Vindinge Hallen, et nyt fritidshjem og ekstra boldbaner. Jeg har lagt vægt på, at jeg repræsenterer Vindinge i byrådet, men jeg har naturligvis også arbejdet ud fra et helhedssyn omfattende hele kommunen, der jo blev noget større ved kommunalsammenlægningen i Jagt, motorcykler og trompet Pr. 31. december er det slut med byrådsarbejde. Dagen før fylder Tom 70 år, og derfor vælger han at stoppe denne del af karrieren. Men Tom skal nok få tiden til at gå. Han er på 48. år gift med Bente, har to sønner, hus og have samt sommerhus. Tom er ivrig jæger, og han er trompetist i Københavns Politi Orkester, med hvad deraf følger af forberedelser og koncerter. Og så er der de gamle veteraner motorcyklerne. Med synlig stolthed viser Tom sit værksted og sine fem veteranmotorcykler, alle købt nedslidte eller som rene vrag, hvorefter Tom har skilt dem ad og foretaget en omfattende renovation, så de i dag fremstår som funklende, flotte maskiner med en BSA fra 1926, som samlingens klenodie. Det kræver teknisk snilde og tålmodighed, og Tom oplyser, at han har en sjette maskine i kælderen, der skal skilles, samles og renoveres. Så tiden efter byrådet skal nok få ben at gå på. Vi takker Tom for hans aktive indsats i vælgerforeningen og ikke mindst i byrådet gennem 12 år. Og ønsker ham og Bente held og lykke i et fortsat aktivt liv, for Toms vedkommende med jagt, motorcykler og trompet. 11

12 12

13 Vækst og iværksætteri, en konservativ mærkesag Som virksomhed i Region Sjælland oplever man et enormt bureaukrati. Selvom der burde være ledig arbejdskraft, kan det være vanskeligt at finde kvalificerede medarbejdere. Og har man endelig fundet nogen, så kan det være vanskeligt at få dem ud af jobcentrenes kløer. Derudover er rammebetingelserne meget forskellige i de 17 kommuner. Er man så uheldig at drive virksomhed i en kommune med dækningsafgift, kan man opleve, at der løber mange tusinde kroner på i omkostninger, som virksomhederne i nabokommunen ikke har. Af Christian Wedell-Neergaard Regionsrådsmedlem og folketingskandidat I Region Sjælland har vi mistet mange arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at fremme erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe arbejdspladser. Som region skal vi fokusere på vores styrkepositioner med grøn vækst, turisme og fødevarer. Region Sjælland er blevet udkantsområde til hovedstaden, i stedet for at få vækst, så oplever vi det modsatte, at hovedstaden får vækst og vi får problemerne. Borgerne flytter til hovedstaden eller også flytter de aldrig ud. Tendensen til centralisering fortsætter. 13 Hvor skal investorerne placere deres nye virksomhed. Jeg tror, at alle borgmestre ville anbefale lige netop deres kommune. Men skal en ny virksomhed overleve og vokse, så kræver det god service fra kommunen, og der skal være den nødvendige rådgiv - ning. Fra konservativ side har vi gjort vækst og iværksætteri til vores hovedindsatsområde. Vi må have skabt bedre rammebetingelser og nye jobs. Virksomhederne på Sjælland har mærket krisen hårde end i andre landsdele, og der er derfor behov for en ekstraor - dinær indsats. Vi vil gøre noget for de små og mellemstore virksomheder. Vi mener af vækstpakken er et godt skridt på vejen, men vi må også lokalt gøre noget. Vi vil derfor kræve en større og mere fokuseret indsats i regionen. Væk fra offentligt bureaukrati og volapyk og frem til hurtig service og rådgivning som en af forudsætningerne for vækst og mere beskæftigelse.

14 Klar til valgkamp På en ekstraordinær generalforsamling og opstillingsmøde på Hotel Prindsen den 23. april valgtes syv kandidater til kommunalvalget den 19. november Sammen med Carsten Wickmann og Lars Lindskov, der blev valgt til opstillingslisten som henholdsvis nr. 1 og 2 i oktober 2012 udgør det konservative hold i alt ni kandidater: Carsten Wickmann, 63, Veddelev Lars Lindskov, 49, Jyllinge Martin Lang, 20, Roskilde Anne-Marie Kristensen, 63, Jyllinge Cecilia Seemann, 17, Gadstrup Jesper Kejlhof, 44, Roskilde John Skov Larsen, 45, Jyllinge Ove Boh Larsen, 70, Roskilde Keld Holm, 62, Roskilde Holdet udgør således en god blanding af fornyelse og erfarne kræfter. Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring, der betyder, at vælgerforeningens formand kan opstille til kommunalvalget uden at trække sig som formand. Endelig fik bestyrelsen mandat til at supplere listen med yderligere kandidater. Har du et godt emne, så kontakt formanden på tlf eller mail I næste nummer af PerspeCtiv vil vi foretage en nærmere præsentation af de enkelte kandidater. Det konservative hold klar til valgkamp: Fra venstre mod højre Jesper Kejlhof Martin Lang Lars Lindskov John Skov Larsen Anne-Marie Kristensen Ove Boh Larsen Cecilia Seemann Keld Holm Carsten Wickmann 14

15 Bestået afgangsprøve skal sikre fagligheden Af Vivi Kier, folketingsmedlem C og uddannelsesordfører Alt for mange elever forlader folkeskolen uden at være klædt fagligt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at undgå det nederlag skal de inden studiestart bestå folkeskolens afgangsprøv Eleverne skal kunne læse og regne, når de forlader folkeskolen. Derfor skal de bestå 9. klasses afgangsprøve, inden de kan fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det kræver Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti forud for forhandlingerne om fremtidens folkeskole. Fremover skal eleverne minimum have karakteren 2 i de skriftlige og mundtlige afgangsprøver i dansk og matematik for at kunne tage en ungdomsuddannelse. I dag forlader en alt for stor andel af eleverne folkeskolen uden at være fagligt klædt tilstrækkeligt godt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 18 procent af eleverne i 9. klasse cirka elever klarede sig ved afgangsprøverne i 2011 dårligere end karakteren 2 i enten dansk eller matematik eller aflagde ikke prøve, viser tal fra Undervisningsministeriet. Det er en falliterklæring for skolesystemet og ender med at blive et nederlag for de unge, når de efterfølgende står klart, at de ikke kan gennemføre uddannelsen. Derfor skal adgangsprøven tildeles større vægt, og de elever, som ikke består prøverne, skal tilbydes ekstra undervisning i løbet af sommeren, så de får mulighed for at forbedre deres faglige niveau ved en ekstra prøve inden studiestart. Til elever, som heller ikke anden gang klarer prøverne, vil 10. klasse være det tilbud, som imødekommer behovet for yderligere faglig kvalificering. Alle folkeskolens parter er jo enige om, at det faglige niveau skal forbedres, så derfor er det indlysende, at afgangsprøven skal have større vægt, end den har i dag. Folkeskolen skal tage hånd om eleverne og ikke bare som i dag sende fagligt svage elever videre i uddannelsessystemet. Elever med særlige behov vil fortsat have mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver på særlige vilkår. 15

16 Hellig Kors Kilde Roskilde er kendt for sine mange kilder, og mest kendt er nok Hellig Kors Kilde, hvor kildevandet efter sigende havde helbredende virkning. I 1729 blev kilden kongelig hofleverandør. Frederik IV var syg, og kongens læger kunne intet stille op, og foreslog som en sidste udvej, at kongen fik vand fra den helbredende Hellig Kors Kilde i Roskilde. Kongen blev rask, og fra da af leverede kilden vand til hoffet, og den fik nu navnet Kongens Kilde. I tilknytning til kilden opførtes o et kildehus overfor kilden som bopæl for den kongelige opsynsmand og tappemester. I 1880 opførtes vandværket på Helligkorsvej (nu Gimle), og ret hurtigt tørrede kilden herefter ud. I 1906 opførtes et monument for Hellig Kors Kilde på initiativ af bysbarnet og historikeren Jacob Kornerup, der selv tegnede monumentet. Det kan fortsat ses på Helligkorsvej lige overfor Kildegården. Monumentet er i en elendig forfatning og trænger til en alvorlig overhaling. Må den ske snarest. 16

17 I nytårstalen 1. januar 2012 sagde statsminister Helle Thorning Schmidt, at regeringen i den kommende tid skal tage beslutninger, der kan måle sig med de sværeste i vores historie. Godt et år senere oplyste hun på World Economic Forums topmøde i Davos, at Danmark er gået reformamok. Store ord, og spørgsmålet er, om der er dækning for dem. Nu er det normalt sådan, at det er eftertiden, der afgør, om beslutninger truffet i nutiden er historiske. Så statsministerens påstand svajer indtil videre i vinden. Vurderingen af om Danmark er gået reformamok afhænger bl.a. af, hvorledes man fortolker ordet reform. Er reform enhver form for justering, eller betyder reform større og gennemgribende forandringer i samfundet? 17 Når dette er sagt, bør statsministeren og regeringen roses for en række tiltag gennemført i et samarbejde med den borgerlige opposition. Her tænkes på skattereform, vækstpakke 1 og 2, førtidsog fleksjobreform samt SU-og kontanthjælpsreform. Man kan diskutere, om der er tale om reformer eller blot justeringer, men det er under alle omstændigheder ændringer, der peger i den rigtige retning set ud fra et konservativt ståsted. Man kan naturligvis altid lede efter hår i suppen og ønske sig noget bedre, men som den tyske rigskansler Otto von Bismarck udlagde det: Politik er det muliges kunst. Og når man tænker på det program, som to af regeringspartierne, Socialdemokraterne og SF gik til valg på, fristes man næsten til at omcitere gamle Bismarck, således at politik er det umuliges kunst! Men regeringen skal som sagt roses, ikke skoses, for på en række områder at føre solid borgerlig politik. At de to regeringspartier i meningsmålingerne ikke belønnes for den førte politik, skyldes først og fremmest den afgrundsdybe afstand mellem Fair Løsning, partiernes valgprogram, og den førte politik. Det kan til dels forklares ved, at De Radikale skulle have indflydelse samt at en af Fair Løsnings vigtigste elementer, trepartsforhandlinger om arbejdstiden, led skibbrud. Men det ændrer ikke ved, at der tale om eklatante løftebrud. For at bruge statsministerens retorik: Socialdemokraternes og SF s løftebrud hører til de største i vores historie. Så er det sagt.

18 NAVNE og ADRESSER BESTYRELSEN: Formand og redaktør: Keld Holm Kildehusvej Roskilde tlf mobilnr Mail: Næstformand Svend Leon Clausen Hagenæs Jyllinge Tlf , Mobil: Mail: Sekretær John Skov Larsen Svanevænget Jyllinge Tlf: Mail: Kasserer Anne-Marie Kristensen Kildehøj Jyllinge Telefon: Mail: Kampagneleder Hans-Bo Hyldig Bredengen 5, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf: , Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem Nicolai Føns Lomholt Gundsølillevej 24 F 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Klaus Bang Kometvej Jyllinge Tlf: Mail: Bestyrelsesmedlem Bertil Jacobi Stændertorvet 2B 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem John Jacobsen Brønsager 65, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: , mobil Mail: Bestyrelsesmedlem Jørn Rex Hyldetoften 6, Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf: Mobil: Mail: 18

19 NAVNE og ADRESSER: Byrådsmedlem Carsten Wickmann Svaleøvej Roskilde Tlf: Mail: Byrådsmedlem Lars Lindskov Skovvej 6, 4040 Jyllinge Tlf.: / Mail: Hjemmeside: Byrådsmedlem Tom Hjorth Andersen Havremarken 16. Vindinge 4000 Rosklde Tlf: Mail: Region Sjælland Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Mail: Hjemmside: Folketingskandidat Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Mail: Hjemmeside: KU-repræsentant Martin Lang Johannesen Bøgevang 42, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: Mail: Savner du vælgerforeningens vedtægter, så mail eller ring til formanden. så får du dem tilsendt. Webmaster Fritz Holme Skolevej Havdrup Tlf.: / Mail: 19

20

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 3. November 2011 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 2. August 2011 Læs i dette nr. PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Roskilde Konservative

Roskilde Konservative Roskilde Konservative Mod til at skabe sammenhæng Valgprogram kommunal og regionsrådsvalg 2013 Kære læser, Når du den 19. november skal stemme på, hvem der skal sidde i Roskilde Kommunes Byråd og hvem

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Nr. 4 December 2013 Årgang 7

Nr. 4 December 2013 Årgang 7 Nr. 4 December 2013 Årgang 7 Foreningen ønsker De konservative medlemmer en glædelig jul Bestyrelsen: Formand (2013-2014) Næstformand (2013-2014) Poul-Erik Chortsen Peder Vester Henriksen Parkvej 66, 5492

Læs mere

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Rudersdal. Grundlovsmøde TEMA: VALG. Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød

Rudersdal. Grundlovsmøde TEMA: VALG. Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød Rudersdal Nr. Grundlovsmøde 2 - maj 2011 TEMA: VALG Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød Rudersdal Konservative Vælgerforening holder atter i år Grundlovsmøde. Denne gang

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere