Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018"

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales a 5.10 PAU-elever BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) BU : Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales a 3.01 Plejebørn - Undervisning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Specialundervisning BU : Anbefales a Specialundervisning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Befordring af elever BU : Anbefales a Befordring af elever BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales NY 3.09 Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse b 5.21 Forebyggende foranstaltninger BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse c 5.23 Døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse d 5.24 Sikrede døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Central refusionsordning BU : Anbefales a 5.07 Central refusionsordning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

2 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Der ydes ikke længere AER-refusion på voksenelever, hvorfor der forventes et merforbrug. Det er endvidere forudsat, at alle 6 elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

3 19. august 2014 Pasningsordninger for børn a 5.10 PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Det vil sige 13,5 helårselever s kr. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

4 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Plejebørn mv. - Betaling til kommuner Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner I alt

5 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber 13 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Særlige dagtilbud, SFO og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt

6 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Søskendetilskud og fripladser Søskendetilskud og fripladser Der er taget udgangspunkt i den nuværende andel af udgifter til søskendetilskud og fripladser i forhold til egenbetalingen. En del af merforbruget skyldes kontanthjælpsreformen. Søskendetilskud og fripladser I alt

7 19. august 2014 Pasningsordninger for børn NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) "I forbindelse med den nye pædagoguddannelse er der sket en omfordelilng af det antal lønnede praktikanter kommunerne skal tage imod. Det er udmeldt at Stevns Kommune i gennemsnit årligt skal tage imod 16 lønnede praktikanter. Der er i dag budgetteret med 4 på Magnoliegården og 7 i kommunens øvrige pasningstilbud. Det har hidtil vist sig svært at få de studrende til at tage en praktikplads i Stevns Kommune på grund af den geografiske beliggenhed. På den baggrund vurderes, at vi kun skal budgettere med 80% af de forventede praktikpladser, det vil sige i alt 13 pladser, heraf er 4 pladser allerede budgetteret på Magnoliegården 9 helårspraktikanter á kr. I forhold til basisbudgettet er det en stigning på 2 helårspladser. Tidsplan Den nye fordeling gælder fra og med august Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Lønninger Forældrebetaling (kun ændring medtaget) Søskendetilskud (kun ændring medtaget) Fripladser (kun ændring medtaget) I alt Det er forudsat, at 50% af de lønnede praktikanter er på områder med 25% forældrebetaling

8 10. juni 2014 Skoler mv Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

9 19. august 2014 Skoler mv a 3.01 Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 16,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

10 10. juni 2014 Skoler mv Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 1 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á kr.

11 Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

12 19. august 2014 Skoler mv a Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 2,2 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 2 helårspladser á kr.

13 Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

14 10. juni 2014 Skoler mv Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 534 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 140 Sygekørsel 35 Sproggruppen 106 Konfirmandkørsel 2 Kørsel til regionale tilbud 137 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

15 19. august 2014 Skoler mv a Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 534 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 140 Sygekørsel 35 Sproggruppen 106 Konfirmandkørsel 2 Kørsel til regionale tilbud 186 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

16 10. juni 2014 Skoler mv Diverse indenfor skoleområdet Rådighedsløn I forbindelse med afskedigelse af lærer skal der betales rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning Ekstra elev som skal have syge- og hjemmeundervisning. Rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning I alt

17 19. august 2014 Skoler mv NY3.09 Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen I forbindelse med aftale om fuld kompetencedækning i 2020 (jf. aftale om kommunernes økonomi for 2014) fordeles det statslige tilskud (i alt 834 mio. kr. i perioden ) til kommunerne årligt efter antallet af elever i folkeskolen i det senest kendte skoleår. I september måned forud for finansåret vil det på ministeriets hjemmeside blive oplyst, hvilke beløb, der på baggrund af det foreliggende finanslovsforslag, forventes at skulle overføres til kommunerne i det kommende finansår. På finansloven for 2014 er afsat 64,1 mio. kr. i 2014 og 128,3 mio. kr. i de efterfølgende år. I 2014 har Stevns Kommune fået tildelt kr. og det forventes at tilskuddet i 2015 vil ligge omkring kr. De overførte statslige tilskud kan alene anvendes til at finansiere de direkte kursusudgifter og ikke vikarudgifter mv. Kursusudgifter - Kompetenceudvikling Statsligt tilskud I alt 0 0 0

18 19. august 2014 Skoler mv NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden Til et naturfagligt udviklingsprojekt "Naturlig-Vis" har Stevns sammen med Køge og Faxe kommuner søgt midler hos A.P. Møller Fonden. Det faglige niveau på det naturfalige område er for eleverne i de tre kommuner blandt det laveste i Region Sjælland. De tre kommuners fælles naturfaglig strategi og vision skal udvikle en bedre undervisning og give en større motivation. og højere læringsudbytte hos eleverne og anspore til større søggning til de tekniske og naturfaglige ungdomsuddannelser. Såfremt fonden godkender ansøgningen vil projektet strækkes sig over 4 år. Der er samlet for alle tre kommuner søgt om ca. 10 mio kr. i støtte. Den samlede egenfinansiering vil være ca. 7 mio kr. for alle tre kommuner. Ansøgningen er ikke blevet færdigbehandlet i A.P. Møller Fonden endnu. Naturfagligt udviklingsprojekt 0?? Tilskud fra A.P. Møller Fonden 0?? Overførsel af eksisterende driftsmidler 0?? I alt 0 0 0

19 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgning 1 i 2014 fratrukket unge som overgår til voksenområdet. Herudover er der enkelte børn, hvor det forventes at foranstaltningen ændres. Der er en vis usikkerhed omkring budgetforslaget og der vil blive kigget nærmere på det til version 2 Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

20 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Plejefamilier - Uddannelse og supervision af plejefamilier - Netværksplejefamilier - Opholdssteder for børn og unge - Kost- og efterskoler - Eget værelse mv. - Advokatbistand - Egenbetaling - Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn - Socialtilsyn - Objektiv finansiering - Børnehuse - Objektiv finansiering I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets møde den 19. august Det ekstra tjek viste, at der var en del usikkerhed omkring 3 børn/unge, hvor der vil være en udgift i 2015, men beløbet kendes pt. ikke. I denne version er den forventede udgift i 2014 (Budgetopfølgning 2) indarbejdet i budgetforslag Dette medfører et stigning i det forventede merforbrug på kr. Budgetforslag Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

21 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov b 5.21 Forebyggende foranstaltninger Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Praktisk, pædagogisk eller anden støtte - Familiebehandling - Døgnophold for barn/ung og andre familiemedlemmer - Aflastningsordninger - Fast kontaktperson - Formidling af praktikophold - Anden hjælp - Rådgivning, behandling mv. - sk støtte - Støtteperson i forbindelse med anbringelse - Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud - Ledsageordning ved nedsat funktionsevne I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets møde den 19. august Det ekstra tjek viste, at der var en del usikkerhed omkring 4 børn/unge, hvor der vil være en udgift i 2015, men beløbet kendes pt. ikke. I denne version er den forventede udgift i 2014 (Budgetopfølgning 2) indarbejdet i budgetforslag 2015 for 3 af børnene og der er foretaget en ny vurdering på 1 af børnene. Dette medfører et stigning i det forventede merforbrug på kr. Budgetforslag Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

22 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov c 5.23 Døgninstitutioner Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - Social adfærdsproblemer I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets møde den 19. august Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Døgninstitutioner I alt

23 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov d 5.24 Sikrede døgninstitutioner Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Objektiv finansiering - Takstfinansiering Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Sikrede døgninstitutioner I alt

24 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11,3 helårspersoner á kr. 7 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Central refusionsordning I alt

25 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.07 Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11,3 helårspersoner á kr. 7 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Det ekstra tjek på på tilbud til børn og unge med særlige behov får indflydelse på refusion af særlig dyre sager. Det vil sige at der forventes yderligere refusion på følgende: Forebyggende foranstaltninger 1 helårsperson á kr. Budgetforslag Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag Afvigelse Central refusionsordning I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Central refusionsordning I alt Central refusionsordning I alt

26 10. juni 2014 Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Magnoliegråden består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaseret budget er større ind de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I budgetforslag 2015 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Døgnbehandling Dagbehandling Skoletilbud 21 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 4 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 25 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) Det akkumulerede overskud er ikke medtaget i taksterne, men hensættes til eventuel buffer i forbindelse med ændring i belægningsgraden eller andre uventede merforbrug. Budgetforslaget medfører følgende takstændringer (takst pr. dag/døgn): I 2014 priser Ændring Døgnbehandling ,6% Dagbehandling ,6% Skoletilbud ,3% Samlet takst - Døgnbehandling og skole ,6% Merforbruget skyldes fortrinsvis forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Bruttoudgifter Indtægter via takster Tekniske ændringer I alt Der vil ske en revurdering af budgetforslaget, når takstaftalen for 2015 kendes.

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere