Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL), Tayo Lill Andreasen (TLA), Peter initialer. Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ) Afbud: Peter Unold, Peter Sørensen, Tayo Lill Andreasen Referent: Christian Jacobsen Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Nyt pkt 4.4 tilføjet 1

2 3. Diskussion 1. Evaluering af bestyrelsesarbejde 2012 Til dette punkt har TLA & PS begge indsendt skriftligt input. OT: Året 2012 har været præget af stor travlhed bl.a.som følge af World Cup, OL, TD masterplan og udskiftning af 2 nøglemedarbejdere. Derudover har bestyrelsens arbejde også været præget af sygdom, orlov og andet velbegrundet fravær. Heldigvis har administrationen kunnet sikre en god stabilitet VP: Har også haft travlt, og følt at bestyrelse har arbejdet meget hver for sig. Det kan være der skal ses lidt på hvordan den nye struktur implementeres. Arbejdsgrupper skal have mulighed for at få et større ansvar. JD: Vi skal stadig arbejde på rollefordelingen mellem bestyrelsesmedlem og medarbejdere. Hvad er så de relevante opgaver for bestyrelsesmedlemmerne? Det afgøres i dialog med bestyrelsen og medarbejderne. Jeg synes dog DKF samlet set klarer sig godt, også når det sammenlignes med andre specialforbund. Hvis man som spf. ikke vælger det professionelle så viser det sig gang på gang at arbejdet ikke fungerer. Nationalt organisationsarbejde ikke har let ved at tiltrække frivillige. Ift Elite og landshold har det været et fantastisk år med gode resultater og mange aktiviteter. Eneste minus er den manglende OL medalje. LL: Meget enig med Jan. Jeg tror bare vi skal bruge tid på at få arbejdsgrupperne til at fungerer. Personlig har det været et hårdt år, håber at være fuldt på banen i Det er svært at få arbejdsgrupper til udvikling, opgaverne skal være konkrete og definerede. PS: Har også selv haft meget travlt. Synes at der er for lidt tid i bestyrelsen til de overordnede opgaver. Det bør prioriteres i fremtiden. TLA: Giver i sit skriftlige input udtryk for stor frustration i.f.t. samarbejde med formanden, størsteparten af bestyrelsen og flere af medarbejderne. Sender desuden et idekatalog til det fremtidige virke. 2. Lovforslag til årsmødet Der er ikke store ting i farvandet. Der skal konsekvensrettes ift. ICF kongres. JD ser på om der er behov for soignering af vedtægter og love som er rettet i dele undervejs. 3. Ideer til temadag - oplæg emner mm Der er udarbejdet et brainstorms dokument bl.a. med input fra PeU pr mail og de øvrige på mødet. 4. Bestyrelsen planer ift valg / genvalg Bestyrelsen drøftede de individuelle planer. Endelig tilbagemelding vedr. fremtidsplaner (står man til rådighed) skal ske på bestyrelsens møde i januar. 2

3 4. Beslutning 1. Budget 2013 Budgettet er vedtaget for Såfremt Team Danmark forhandlingerne falder anderledes ud end ventet vil det blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde. 2. Prioritering puljeordning Jubilæumsfonden kr (Norsminde) går i 2013 til Kano- og Kajakroning for handicappede jf. årsmøde beslutning Puljeordningen på kr til projekter der i særlig grad fokuserer på Børn og Unge og inkluderer / bygger videre på DKF s tilbud omkring Paddlebatle, Paddleplay og ATK vil blive tilgodeset. Der er samlet ansøgning til puljen som behandles af konsulentgruppen efter ansøgnings senest. 1. marts 3. Principper for fripladser/nedsat betaling årsmøde Bestyrelsen er automatisk tilmeldt, med mindre man melder fra. 4.3 Øvrige tilmeldinger sker via webshop, og følger indstillingen. Indstillingen indarbejdes i forretningsordenen. 4. Optagelse af Arresøsejklub Klubben er optaget. 3

4 5. Status / orientering formand 1. VM 2013 Vi har nu afholdt den endelige evaluering af World Cup. Som følge af det sene tidspunkt blev vi bedt om IKKE at afholde et hjælper arrangement nu - men gøre mere ud af det i Det store konklusion er at i den ny organisation skal der være flere hænder til stede både under forberedelse og afvikling. Første møde i OC 2013 bliver afholdt 13. december. Kommunerne vil fremover involverer sig på et mere overordnet niveau. Øvrige Der er drøftet World Cup sprint 2015 og VM junior i 2017 med Gladsaxe Kommune og der er sagt OK til at arbejde videre på et bid. Sport Event Denmark bakker også op om det fortsatte arbejde. Der afholdes Skype møde mellem Ristho Lethinen observatør fra ICF s sprint / teknisk komite, Nina Nielsen og Christian Jacobsen med henblik på at drøfte nødvendige forbedringer til 2015 og OT uddybede de beskrivelser af ICF og ECA møde som er indsat i bilag 6.1. Særlig interessant er det at kongres 2018, 2022 osv kun bliver tekniske regler mens OL årene bliver valg til udvalg og bestyrelse. Fra nordisk møde kom der beslutning om at fortsætte med den form møderne har nu. Nordisk Mesterskaber i Maraton er den 26. maj i Lidköping - (skal rettes i terminsliste). Der har været afholdt møde i i/s Rostadion. Formanden Katrine Skov garanterede at der ikke vil blive problemer med grøde / grødeskæring til VM CJ OT har afholdt møde med klubberne bag Regatta Gladsaxe med henblik på øget involvering i VM Der har været afholdt kontakt/udviklingsmøde med DIF og vores kontaktperson i bestyrelsen Lotte Bückert samt Dorthe Andersen. Der var ros til DKF for vores udviklingsarbejde. Kommentar fra LL dejligt at Regatta Gladsaxe vil være mere aktive til VM. I forbindelse med DM i Holstebro har der på facebook været en debat om hvorvidt DM kan afvikles med passende kvalitet. DKF bakker fuldt op om at der afholdes DM sprint skiftevist øst og vest og dermed også om Holstebro, Brabrand m.fl som DM bane. 6. Status / orientering sekr. 1. Direktøren a. Revideret opgaveportefølje 2. Miljø, B&U, klub 3. Kajakpolo & Motion, klub 4. Udviklingsprojekt 5. Uddannelse 6. ATK Status taget til efterretning

5 7. Status / orientering bestyrelse 1. LE (Landshold og Elite) Hele masterplan arbejdet godt i gang og træner aftaler er hovedsageligt faldet på plads. Sportchef ansættelse er som bekendt nu faldet på plads. Der har været holdt et møde med Vallensbæk med henblik på at drøfte nogle samarbejdsproblemer. Der holdes en række møder med KC er hver for sig og samlet med alle KC er. Det er intentionen at lande en model for medio december. 2. KFM (Klub, facilitet & miljø) 3. MK (Motion og Konkurrence) Til DM ergometer holdes der som forsøg en 5 km holdkap. Tekster til årsmagasin indsendes dd. 4. UA (Udvikling og Aktivitet) 8. Økonomi 1. Balance 2012 Taget til efterretning. 9. Eventuelt OT ønskede god jul og godt nytår. 10. Næste møde Søndag den 13. januar

6 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Beslutning Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Priotering puljeordning 2013 Prioritering/ tema puljeordningen 2013 Puljeordningen har fungeret i mange år med 2 dele 1. Midler fra jubilæumsfonden 2. De almindelige afsatte midler til puljer Puljen håndteres af administrationen Bestyrelsen drøfter - Puljeordningens udmøntning Prioritering / tema puljeordning 2013 Eventuelle prioriteringer / særlige fokus punkter drøftes. 2

7 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Beslutning Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Principper for friplads/nedsat betaling årsmøde 3

8 Forslag til retningslinier for deltagelse på temadag og årsmøde Bestyrelsen Indkvarteres i enkeltværelser fra fredag til søndag. Al forplejning er gratis. Repræsentative udgifter i et begrænset omfang dækkes af DKF. Transport til stedet på startdagen og retur på slutdagen dækkes af DKF. Ansatte Indkvarteres i enkeltværelser fra fredag til søndag. Al forplejning er gratis. Repræsentative udgifter i et begrænset omfang dækkes af DKF. Transport til stedet på startdagen og retur på slutdagen dækkes af DKF. VIP s VIP s inviteres af bestyrelsen og omfatter bl.a. TD, DIF, SEDK, Æresmedlemmer o.l. Indkvarteres i enkeltværelser hvis overnatning ønskes. Al forplejning er gratis. Transport dækkes af DKF. AG-medlemmer Officielle AG-medlemmer deltager gratis og med fuld forplejning på Temadagen, hvis det er relevant for og i regi af den pågældende AG. Officiel AG-medlemmer deltager gratis og med fuld forplejning på Årsmødet, hvis det er relevant for og i regi af den pågældende AG. Officielle AG-medlemmer overnatter i delt dobbeltværelse eller i enkeltværelse mod egernbetaling. AG-medlemmer hvis udgifter dækkes af DKF, kan ikke samtidig repræsentere en klub. Evt. transportudgifter dækkes efter forudgående aftale. Oplægsholdere Inviterede oplægsholdere kan deltage gratis og med fuld forplejning den dag hvor de skal holde deres oplæg. Udefra kommende oplægsholdere honoreres normalt med vingave. Evt. transportomkostninger dækkes efter forudgående aftale. Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og AG-medlemmer der fungerer som oplægsholdere i kraft af deres DKF-funktion, modtager ikke vingave herfor. Mødedeltagere m.fl. Personer der deltager i møder der ikke afholdes som en del af Temadagen eller Årsmødet, kan mod betaling, inviteres til at deltage i den pågældende dags program. Betalingen for den pågældende persons deltagelse, kan evt. faktureres det relevante DKF ressort-område. Andre gæster Andre gæster kan inviteres i det omfang det skønnes relevant for DKF som helhed eller for specifikke områder. Betalingen for den pågældende persons deltagelse, faktureres det relevante ressortområde. 4

9 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Status / orientering Christian Jacobsen Emne Direktøren 5

10 Elite Der har været afholdt møder med landsholdsroere vedr. trænersamarbejde. Ansættelsesforløb nu afsluttet med ansættelse af Bo Vestergaard pr 1. januar Pressemøde vedr. sportschef gav pote med et kort indslag på TV2. Derudover en række møder med og om sportschef. Møde med TD vdr. masterplan og delelementer udarbejdet. Møder om og med kraftcenter i grupper og individuelt vedr. fremtidig struktur. Dialog med TD om at presse værtskommunerne for KC til at bidrage mere - de steder hvor det er relevant. Event "Letter of intent" vedr værtsskab for 2 ICF sprint arrangementer i henholdsvis 2015 og 2017 ser sendt til ICF. Opbakning fra Gladsaxe kommune og Sport Event Denmark. Afventer ICF rapport ift. tilpasning af faciliteter. Møde om hotelbooking til VM. Evalueringsmøde med OC WC Møder om og med rostadion dels stadionpersonale vedr VM 2013, dels brugergruppemøde omkring sæsonplan, drift og håndtering af grødeproblematik.. Internationalt ECA møde forud for ICF kongres. Ca 20 lande deltog og debatterede bl.a. med ICF s formand. Hensigten var at påvirke det politiske system så det blev mere demokratisk og gennemskueligt både ift. bestyrelsesarbejdet og i den måde man professionaliserer ICF. ICF Kongres: ICF vil analyserer OL forløb, og ændringer skal sigte mod Dog arbejder man med IOC på at få C1 women slalom på programmet i 2016 vha. ekstra pladser til 12 atleter og et medaljesæt. quato. Processen forud for mødet sikrede at man nu besluttede at ansætte en slalom og en sprint medarbejder på almindelige vilkår. Det vil sige efter opslag og med reference til general sekretær og ikke til formand. - Dermed ændres bestyrelsen ikke pt men en kommission skal forberede ændringer. Kongresser ændres nu så OL årets kongres bliver valg af medlemmer til 4 årige perioder og kongressen mellem OL bliver teknisk med henblik på regelændringer og lignende. Der blev ikke genvalg til næstformanden og tidligere slalom verdensmesteren fra Australien. I stedet som eneste ændring blev en afrikansk håndboldtræner valgt. Her var der nok meget blokpolitik i spil, og det skal blive spændende og følge udviklingen. Årsafslutning af EPP core group regnskab for 2011 har taget noget tid. Det har haltet lidt fra Irsk side i 2011, men fra 2012 skulle vi igen være på sporet. Der arbejdes pt på mødedato samt skypemøde der formelt kan godkende Finsk EPP deltagelse. DIF Der har været afholdt DIF G13 møde vedr. den idrætspolitiske dagsorden sammen med de andre 12 store specialforbund. Der ventes flg kommende politisk udspil 6

11 - erhvervspolitisk udspil - helt nyt - idræt fylder 2% af bnp og det skal ses her - socialpolitisk udspil- bygger på get2 sport o.l. og skal synliggøre sporten sociale ansvar. Her skal også arbejdes med hvordan eksempelvis ledige kan involveres. Barrieren med max 4t. uge bearbejdes med ministeren. Kulturministeriet udredningsarbejde fylder meget. Det ventes at kommissorium kommer på plads sidst i 2012 og analyseresultat i slut Der skal bl.a. også ses på finansiering - og herunder DIF's gearing af midler. Der er 5 referencegrupper heraf er DIF med i en. DIF mener at aktivitetsomfangsanalyse er vigtig. Rapporten skal munde ud i SCENARIER for økonomi og organisering. Det blev debatteret hvor meget DIF skal tillade af DGI/Søren Møllers går enegang. Man venter på kommissoriet inden man profilerer sig. I forhold til små forbund og solidaritet arbejdes der med fællessekretariat men også skærpede krav til de små - og mulighed for at alle i perioder kan frigøres for fordelingsnøgle. Der kommer en høring i januar på de ideer. Der er sat en proces i gang med at forny udv. pulje arbejdet og udv. kons. ordning. Der lægges op til en stor omlægning. Der skal bl.a. være mulighed for at dispenserer for nøglen og lave mere fleksible ordninger. Der kommer forslag til høring i slutningen af januar og endeligt forslag forud for årsmødet. Information Møde vedr ny hjemmeside er afholdt med AL kommunikation og deres 3 samarbejdspartnere.. Arb fordeling er fastlagt. Målet er at være live 1. januar. Kursus for personalet afholdes i uge 51. Årsmagasin er pænt undervejs. Der er naturligvis derfor meget fokus på 2013 planlægning. Der er udarbejdet en god samlet produktions og promotionplan for aktiviteter, som sikre mere ensartethed og mere rational produktion. Der har været arbejdet med Magasinets udgivelsesplan og budget for Det endte med en revideret udgivelses og annoncestrategi. Vi går ned på 5 ordinære årlige udgivelser således det dårligst solgte nummer droppes. der er så i alt 6 udgivelser inkl. Årsmagsin. Jeg går udgifter igennem med en tættekam. Presser DG media på salg. Magasinet gjorde også at vi blev tvunget til at involverer os i at få ændret kulturministerens planer om at stoppe distributionstilskud. Andet Vi har i PeU s fravær sendt Input til Havkajaksamrådets møde 19. 7

12 nov. Referatet tyder ikke på de store initiativer i Fokus på at tilpasse sig søfartsstyrrelsens regler. En debat om optagelse af Havkajakbrancheforeningen i samrådet fuldt ud blev udskudt pga. afbud fra brancheforeningens repræsentant. Forbereder pt samarbejdsaftalen for Personale Meget fokus på forberedelse af 2013 nu. Nogen ferieafvikling. MUS samtaler indledt med Dorthe. Konsulentopgavefordeling er forberedt sammen med konsulenterne og med oplæg fra MAL. Det skal nu drøftes med DIF. Vi forbereder os desuden på Lisbet Präem s tiltrædelse til Udviklinsgprojektet den 1. dec Kommende Dialogmøde med DIF's bestyrelsesrepræsentant sammen med OT. afvikles 29/11 OC 2012 møde afvikles den 27/11 Kulturministeriets reception for medaljetagere den 11/12 Indstilling Status tages til efterretning 8

13 Bestyrelsesnotat Bilag 6.2 Bestyrelsesmøde d. 2. december 2012 Dagsordens punkt 6.2 Form Status / orientering sekr. Ansvarlig Dorthe Hansen Friluftsrådet Der har været medlemsmøde i Friluftsrådet omkring deres strategiproces, og den ser fornuftig ud med DKF s øjne indtil videre. Næste skridt er afstermning til deres generalforsamling i foråret Miljø Miljøseminar 2013 Invitationerne er sendt ud til netværket og klubberne og aftaler med oplægsholdere er i hus, så nu er det bare at sprede budskabet. Sager Kajakklubben Sydvest har henvendt sig angående bekymringer om Holme Å og Varde Å ift. stramninger i færdsel, så den følger jeg op på. B&U Sæson 2013 Lige nu formes næste års sæson ift. at lave aftaler med arrangører, fortsætte udviklingsprojekter og få alle ender til at falde sammen og skrive til Årsmagasinet. Det drejer sig om følgende aktiviteter: - PaddleBattle Cup inkl. de to alternative stævner - DKF s Drengesamling - DKF s Pigesamling ATK Workshop og Roadshow fortsættes i Jylland. påbegyndt her på Sjælland. Martin Rosenkilde der er ansvarlig og jeg er blot med i arbejdsgruppen. 9

14 Klub Klubbesøg Kajakklubben Sydvest Rådgivning Kajakklubben Sydvest (Adgang til rovand) Bagsværd Kanoklub (Ombygning af bådeskur) Andet Sæson 2013 Ligesom på B&U området er der fokus på næste års sæson rent generelt og beretninger til Årsmagasinet. Derfor fastlægges pt. følgende: - Støt brysterne (kvindekajakløb) - DKF s O-løb - Q-camp Hav Indstilling Status/ Orientering tages til efterretning 10

15 Bestyrelsesnotat Bilag 6.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig 2. dec Status og orientering sekr. Michael Jakobson Emne Kajakpolo & motion, Klub 11

16 DT DT måltavler brændt af. reperation/nyindkøb til 2013 skal sættes i gang. ØT Invitation er sendt ud, og kører stort set uændret vinter 2012/13 21 hold tilmeldt. VT Vestklubberne er begyndt at planlægge VT vinter 2012/13. arbejdes på at udvide med 3. division NM kajakpolo 1-2. dec afholdes i samarbejde med Odense kajakklub i Odense universitetsvømmehal. 5 herrehold (Danmark, Sverige, Finland) 3 damehold (Danmark, Sverige) DM efterskoler 5. dec Turneringen er nu helt fyldt op. 24 skolehold er tilmeldt, hvilket er en fordobling (12 hold i 2011). derudover er der 6 B-hold på venteliste. ialt ca. 150 deltagere + forventet 50 tilskuere/heppekor Derfor har det været nødvendigt at leje en ekstra svømmehal (Tommerup svømmehal-12km fra Glamsdalens Idrætsefterskole) Der er en del logisitske problemer ved at optage 11 ekstra hold, og det er vurderet at den bedste løsning i 2012 er at holde fast i sted og dato. Der bliver noget transport ml. de to svømmehaller som skal løses. Der er stadig opdelt i en A og B række, hvor B er en appetizer række forbeholdt skoler som ikke har mulighed/faciliteter til at træne kajakpolo inden DM for efterskoler. Eleverne skal dog have erfaring fra andre kajaktyper hav/tur/kap. Dette positive problem med mange tilmeldte hold gør også at der skal tænkes nyt ifht. afvikling af DM efterskoler evt. opdeling øst /vest. Forslag om at uddele en DKF/DM t-shirt til alle deltagere. ca. 150 stk Polo inspirationsdag Begge inspirationsdage blev gennemført med stor succes øst 6 deltagere vest 15 deltagere og 8 nye skoler vi ikke tidligere har haft kontakt til (obs. bla andet Lundby Efterskole) Alle deltagere havde en god oplevelse, og kunne se muligheder i kajakpolo. Udstyr, træner og adgang til vand er dog de store beggrænsninger. Hvis DKF kan hjælpe med at løse disse problemer er der meget stor interesse. Polo Tommerup ny klub Ifbm afholdelse af DM for efterskoler har Tommerup svømmehal indvilliget i at indrette svømmehal så det er muligt at opsætte polomål. De var også meget interesserede i at få flere polo aktitiviter op at stå, evt. i samarbejde med 2 lokale folkeskoler, og gerne efterskoler i omegnen. Tommerup Hallerne kører som et stort sportsanlæg med mange 12

17 foreninger som brugere, og daglig leder Søren Steffensen var også positiv indstillet for at stifte en kajakpoloklub. dette kræver selvfølgelig lokal forankring, og evt. hjælp til opstart fra DKF. Søren er ikke afvisende overfor at svømmehallen investere i polokajakker + udstyr Polocamp Kæmpe succes med 41 deltagere + 3 juniortrænere, som alle fik noget med hjem. Yngste deltager var 10 år gammel. Tak for en rigtig god weekend. Alle drengene fra K-polo havde haft en fantastisk weekend og ville være helt klar på at tage afsted igen imorgen :-) Hilsen Johanne citat: K-polo juniortræner Der var lagt op til valgfrie workshops, men af praktiske hensyn blev dette ændret til moduler, hvor alle kom igennem et fastlagt program. Dette virkede rigtigt godt. Dog var programmet ret stramt for underviserne, som bestod af følgende personer: Peter Ravn (u/21 og U/18 landstræner) Jonas Arnkjær (landsholdsspiller) Mikkel Fredholm (landsholdsspiller) Tore Rønn (U/21 landsholdsspiller) Rune Sørensen (U/21 landsholdsspiller) Michael Jakobson (dkf) Polosiden På DKF hjemmeside er der lavet ny infoside under fanen kajakpolo. Dette er et forsøg på at samle nyttig information, som henvender sig til alle der ikke nødvendigvis kender til kajakpolo i forvejen. Opdateres løbende. Lånesæt Der er fuld tryk på udlån af pololånesættene. Dette betyder også en del slitage og udstyret trænger til istandsættelse og vedligeholdelse Specielt efterkolerne som deltager i DM for efterskoler er meget glade for polopakken. 13

18 DM havkajak Teknik og Rul Er afviklet og var generelt en succes. Godt arrangeret, samlet set mange deltagere, god stemning, mange tilskuere m.m. Men hvis man kigger på deltager lister er det tydeligt at de nye discipliner orientering og skydning redder DM teknik og rul, dette må tages til efterretning ifht planlægning af DM Deltagere: teknik 11 rul 8 orientering 51 kajakskydning 15 Havkajak Der ønskes kommentarer fra bestyrelsen omkring hvilke rammer der skal gælde for Skal DM havkajak teknik og rul udvikles i retning af et seriøst DM, eller mere i retning af en uformel kajakfestival? HKAG ifbm DM havkajak teknik og rul blev der udsendt spørgeskema, og der var 9 tilkendegivelser fra deltagere/hjælpere, som kunne tænke sig at arbejde videre med udvikling af DM havkajak. Disse personer inviteres til et HKAG møde. i løbet at efterår/vinter Skal der afsættes ressourcer til nye discipliner som kajak-o og kajak skydning? TRYG i naturen Afsluttende seminar 12. nov blev aflyst pga manglende deltagere. projektet afsluttes og endelig rapport fremsendes inden jul. Der afholdes istedet en uformel afrunding med følgegruppen (herunder DKF) i januar. Klubbesøg: AKKK generel info om DKF, derefter DM havkajak teknik og rul 2013 Gunslevholm efterskole kajakpolopakke Midtfyns efterskole kajakpolopakke Klub rådgivning: Solrød havkajakklub vedr ansvarsforsikring ifbm kajakpoloaktiviteter i svømmehal. Willy Rasmussen blev kontaktet, og svarf videregivet. Nyborg kajakklub vedr uddannelse Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S vedr kajakpolo anlæg -Skovshoved havn. DOF kontaktet på vegne af AKKK ifbm evt. afholdelse af DM kajak-o i

19 DM kajakpolo for efterskoler MAJ foreslår at der i 2013 budget afsættes yderligere ,- til skoleturnering 5000,- til leje af svømmehal ,- til PR i form af t-shirts Indstilling Ungdomspolocamp MAJ foreslår at der i budget 2013 afsættes yderligere 5000,- til ungdomspolocamp. Og at deltager antal begrænset til max 40. Der kan selvfølgelig også hentes noget på deltagerbetaling, men det er min overbevisning at prisen har stor betydning for kluber der sender et helt hold afsted. Deltagerbetaling er bevidst holdt under 500,- (efter samråd med de andre arrangører) Dette dækker akkurat mad og ophold. 15

20 Bestyrelsesnotat Bilag Bestyrelsesmøde d Dagsordens punkt Form Status / orientering sekr. Ansvarlig Malene Hjorth Emne Status Udv.pro. Siden sidste best.møde: Arresø Sejlklub og Borup Kajak Klub (ved Kimmerslev sø) er tættere på at melde sig ind - end sidst. Klubbesøg: TDC og Vordingborg Planlægning af 2013 Årsmagasin artikler Budgetlægning Kommende aktiviteter: Lisbet starter d. 3/12 og skal sættes ind i udviklingsprojektets opgaver. Hovedsagelig opstart af nye klubber og firmakontakter. Undertegnede kører videre med 60+, fastholdelsesaktiviteter, og allerede igangsatte klubopstartsinitiativer. Der er forsøgsvis indkaldt til Handicap AG opstartsmøde d. 12 december (se Magasinet). Klubbesøg: Vilsted Planlægning af

21 Bestyrelsesnotat Bilag 6.5 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig 2/ Orientering FAJ Emne Uddannelse 17

22 Året går på hæld og i forhold til licenser, så ender vi med en stigning på ca. 20% svarende til godt 900 stk. i forhold til sidste år. Planlægningen af kurser for 2013 er i fuld gang og der mangler for så vidt kun at de bliver lagt i shoppen. Det forventes at dette sker i starten af december. I forbindelse med planlægningen af kurserne, har det vist sig at det har været mere end svært at få stablet et polotræner 1 kursus på benene. På trods afgentagne henvendelser og opfordringer til de ansvarlige samt de poloundervisere vi havde i systemet, så gav det ikke noget resultat. Det er derfor besluttet at outsource opgaven til GIV, som nu har forpligtet sig til at udbyde et trænerkursus, der niveau og indholdsmæssigt matcher vores egne kurser. Opgave Overordnet set har de poloundervisere jeg tidligere har haft i systemet, overhovedet ikke responderet på mine henvendelser, hvorfor de ikke længere betragtes som DKF-undervisere. Der er to tilbage på listen der har angivet polo som deres primære område og hvis vi fortsat skal have mulighed for at til- og udbyde kajakpoloundervsining, så skal vi have nogle nye ind i folden. Jeg regner med at jeg i starten af 2013, begynder på den proces. Der er lavet aftaler med vores engelske samarbejdspartnere hvad angår surf epp 3 og inst. 3 og havkajak epp 5, således at al praktik omkring tilmelding, afvikling osv. sker uden vores indblanding. Dog afvikles surf instruktør 3 eksamen i DK i dagene inden surfsymposiet. I 2012 er samtlige udbudte epp 2 kurser blevet aflyst pga. manglende interesse. Der arbejdes pt. på alternative udbudsmuligheder. Pga. manglende underviserinteresse og -koordinering måtte alle kanokurser aflyses med kort varsel. Kano AG har nu fået til opgave at komme med et udspil til en kursusrække i 2013, hvor underviserne har konfirmeret. Baggrund Indstilling Næste opfølgning 18

23 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Bilag December Status og orientering sekr. Martin Rosenkilde ATK Implementering Roadshowet er skudt igang og har været afholdt på sjælland. Jeg har været i Esrum hvor der har været repræsentanter fra Esrum og Krogen. Nybro hvor Nybro, Gladsaxe, Lyngby, Sundby, Hellerup og Nord var repræsenteret. Neptun hvor Neptun og ARK var til stede. Vallensbæk hvor Vallensbæk, Ringsted og Køge var tilstede Roadshow Over hele linien er der meget positiv feedback specielt på ATK kurset der åbner op for at klubben kan sende træner assistenter afsted på et 2 x 3 timers kursus i basale træningsteknikker. Tirsdag d. 27/11 venter Roadshow i Odense hvor der PT er tilmeldinger fra Odense, Troense og Kerteminde. Tirsdag d. 18/12 venter Roadshow i Aarhus Kajakklub. 19

24 Der har været afholdt ATK modul 1 og 2 kursus med Hellerup og Skovshoved trænere som har givet feedback på kursus materialet. Med som undervisere har jeg haft Helle Stuart på modul 1 og Rene O på modul 2. som stedfortræder til Mads K som desværre måtte melde afbud i sidste øjeblik. Pilot Projekt Status Hellerup er klar til at blive godkendt. Der mangler det sidste administrative med CJ om hvordan dette gøres. Klubben har fremlagt en oversigt over hvordan deres B & U afdeling er bygget op. Hvilket opfylder vores nuværende certificerings kriterier. Skovshoved har jeg lidt svært ved at vurdere om de opfylder certificerings kriterierne. En vurdering skal laves snarest. Jeg håber Hellerup kan være officielt godkendt inden jul. Tiden skal bruges på at så fastlagt datoer for ATK uddannelse. Der er mange klubber der allerede har ønsket at sende medlemmer afsted på disse. Fremtid Det skal overvejes om certificeringskriterierne er for nemme eller om der skal oprettes et ATK Center som en mellemting mellem ATK godkendt klub og kraftcenter superkraftcenter, som skal have egne kriterier. 20

25 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Økonomi Christian Jacobsen Emne Opgave Balance OBS selve balance offentliggøres ikke på hjemmesiden. Balancen gennemgåes med henblik på at kunne uddrage trends og tendenser ift 2013 budgettet Der ventes ca 95% af de budgetterede indtægter i hus inden årets afslutning. Baggrund Ligedes ventes udgiftsiden at holde sig omkring 94% af det budgetteret - med nogle poster der trækker hver sin vej - men samlet onkring 94%. Samlet set betyder det at året vil ende omkring nul, men med nogen hensættelser på Udviklingsprojekt og ATK implementering som vi får gavn af i Indstilling Gennemgangen tages til efterretning 21

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Nr. 1, April 2013, 33. årgang

Nr. 1, April 2013, 33. årgang Nr. 1, April 2013, 33. årgang www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Side Bestyrelse & Udvalg 35 Formanden har ordet 3 Formandens glaskugle 23 Grill-aften 28 Hvilken kajak er hurtigst? 33 Hæder og ære

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Foredrag: New Zealand rundt i kajak, 14. april i Kolding

Foredrag: New Zealand rundt i kajak, 14. april i Kolding KANO & KAJAK Nyhedsmagasin april 2008 Foredrag: New Zealand rundt i kajak, 14. april i Kolding indoor-outdoor Dansk Kano og Kajak Forbund og Kolding Kajak Klub inviterer til foredrag med Freya Hoffmeister,

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere