Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL), Tayo Lill Andreasen (TLA), Peter initialer. Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ) Afbud: Peter Unold, Peter Sørensen, Tayo Lill Andreasen Referent: Christian Jacobsen Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Nyt pkt 4.4 tilføjet 1

2 3. Diskussion 1. Evaluering af bestyrelsesarbejde 2012 Til dette punkt har TLA & PS begge indsendt skriftligt input. OT: Året 2012 har været præget af stor travlhed bl.a.som følge af World Cup, OL, TD masterplan og udskiftning af 2 nøglemedarbejdere. Derudover har bestyrelsens arbejde også været præget af sygdom, orlov og andet velbegrundet fravær. Heldigvis har administrationen kunnet sikre en god stabilitet VP: Har også haft travlt, og følt at bestyrelse har arbejdet meget hver for sig. Det kan være der skal ses lidt på hvordan den nye struktur implementeres. Arbejdsgrupper skal have mulighed for at få et større ansvar. JD: Vi skal stadig arbejde på rollefordelingen mellem bestyrelsesmedlem og medarbejdere. Hvad er så de relevante opgaver for bestyrelsesmedlemmerne? Det afgøres i dialog med bestyrelsen og medarbejderne. Jeg synes dog DKF samlet set klarer sig godt, også når det sammenlignes med andre specialforbund. Hvis man som spf. ikke vælger det professionelle så viser det sig gang på gang at arbejdet ikke fungerer. Nationalt organisationsarbejde ikke har let ved at tiltrække frivillige. Ift Elite og landshold har det været et fantastisk år med gode resultater og mange aktiviteter. Eneste minus er den manglende OL medalje. LL: Meget enig med Jan. Jeg tror bare vi skal bruge tid på at få arbejdsgrupperne til at fungerer. Personlig har det været et hårdt år, håber at være fuldt på banen i Det er svært at få arbejdsgrupper til udvikling, opgaverne skal være konkrete og definerede. PS: Har også selv haft meget travlt. Synes at der er for lidt tid i bestyrelsen til de overordnede opgaver. Det bør prioriteres i fremtiden. TLA: Giver i sit skriftlige input udtryk for stor frustration i.f.t. samarbejde med formanden, størsteparten af bestyrelsen og flere af medarbejderne. Sender desuden et idekatalog til det fremtidige virke. 2. Lovforslag til årsmødet Der er ikke store ting i farvandet. Der skal konsekvensrettes ift. ICF kongres. JD ser på om der er behov for soignering af vedtægter og love som er rettet i dele undervejs. 3. Ideer til temadag - oplæg emner mm Der er udarbejdet et brainstorms dokument bl.a. med input fra PeU pr mail og de øvrige på mødet. 4. Bestyrelsen planer ift valg / genvalg Bestyrelsen drøftede de individuelle planer. Endelig tilbagemelding vedr. fremtidsplaner (står man til rådighed) skal ske på bestyrelsens møde i januar. 2

3 4. Beslutning 1. Budget 2013 Budgettet er vedtaget for Såfremt Team Danmark forhandlingerne falder anderledes ud end ventet vil det blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde. 2. Prioritering puljeordning Jubilæumsfonden kr (Norsminde) går i 2013 til Kano- og Kajakroning for handicappede jf. årsmøde beslutning Puljeordningen på kr til projekter der i særlig grad fokuserer på Børn og Unge og inkluderer / bygger videre på DKF s tilbud omkring Paddlebatle, Paddleplay og ATK vil blive tilgodeset. Der er samlet ansøgning til puljen som behandles af konsulentgruppen efter ansøgnings senest. 1. marts 3. Principper for fripladser/nedsat betaling årsmøde Bestyrelsen er automatisk tilmeldt, med mindre man melder fra. 4.3 Øvrige tilmeldinger sker via webshop, og følger indstillingen. Indstillingen indarbejdes i forretningsordenen. 4. Optagelse af Arresøsejklub Klubben er optaget. 3

4 5. Status / orientering formand 1. VM 2013 Vi har nu afholdt den endelige evaluering af World Cup. Som følge af det sene tidspunkt blev vi bedt om IKKE at afholde et hjælper arrangement nu - men gøre mere ud af det i Det store konklusion er at i den ny organisation skal der være flere hænder til stede både under forberedelse og afvikling. Første møde i OC 2013 bliver afholdt 13. december. Kommunerne vil fremover involverer sig på et mere overordnet niveau. Øvrige Der er drøftet World Cup sprint 2015 og VM junior i 2017 med Gladsaxe Kommune og der er sagt OK til at arbejde videre på et bid. Sport Event Denmark bakker også op om det fortsatte arbejde. Der afholdes Skype møde mellem Ristho Lethinen observatør fra ICF s sprint / teknisk komite, Nina Nielsen og Christian Jacobsen med henblik på at drøfte nødvendige forbedringer til 2015 og OT uddybede de beskrivelser af ICF og ECA møde som er indsat i bilag 6.1. Særlig interessant er det at kongres 2018, 2022 osv kun bliver tekniske regler mens OL årene bliver valg til udvalg og bestyrelse. Fra nordisk møde kom der beslutning om at fortsætte med den form møderne har nu. Nordisk Mesterskaber i Maraton er den 26. maj i Lidköping - (skal rettes i terminsliste). Der har været afholdt møde i i/s Rostadion. Formanden Katrine Skov garanterede at der ikke vil blive problemer med grøde / grødeskæring til VM CJ OT har afholdt møde med klubberne bag Regatta Gladsaxe med henblik på øget involvering i VM Der har været afholdt kontakt/udviklingsmøde med DIF og vores kontaktperson i bestyrelsen Lotte Bückert samt Dorthe Andersen. Der var ros til DKF for vores udviklingsarbejde. Kommentar fra LL dejligt at Regatta Gladsaxe vil være mere aktive til VM. I forbindelse med DM i Holstebro har der på facebook været en debat om hvorvidt DM kan afvikles med passende kvalitet. DKF bakker fuldt op om at der afholdes DM sprint skiftevist øst og vest og dermed også om Holstebro, Brabrand m.fl som DM bane. 6. Status / orientering sekr. 1. Direktøren a. Revideret opgaveportefølje 2. Miljø, B&U, klub 3. Kajakpolo & Motion, klub 4. Udviklingsprojekt 5. Uddannelse 6. ATK Status taget til efterretning

5 7. Status / orientering bestyrelse 1. LE (Landshold og Elite) Hele masterplan arbejdet godt i gang og træner aftaler er hovedsageligt faldet på plads. Sportchef ansættelse er som bekendt nu faldet på plads. Der har været holdt et møde med Vallensbæk med henblik på at drøfte nogle samarbejdsproblemer. Der holdes en række møder med KC er hver for sig og samlet med alle KC er. Det er intentionen at lande en model for medio december. 2. KFM (Klub, facilitet & miljø) 3. MK (Motion og Konkurrence) Til DM ergometer holdes der som forsøg en 5 km holdkap. Tekster til årsmagasin indsendes dd. 4. UA (Udvikling og Aktivitet) 8. Økonomi 1. Balance 2012 Taget til efterretning. 9. Eventuelt OT ønskede god jul og godt nytår. 10. Næste møde Søndag den 13. januar

6 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Beslutning Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Priotering puljeordning 2013 Prioritering/ tema puljeordningen 2013 Puljeordningen har fungeret i mange år med 2 dele 1. Midler fra jubilæumsfonden 2. De almindelige afsatte midler til puljer Puljen håndteres af administrationen Bestyrelsen drøfter - Puljeordningens udmøntning Prioritering / tema puljeordning 2013 Eventuelle prioriteringer / særlige fokus punkter drøftes. 2

7 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Beslutning Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Principper for friplads/nedsat betaling årsmøde 3

8 Forslag til retningslinier for deltagelse på temadag og årsmøde Bestyrelsen Indkvarteres i enkeltværelser fra fredag til søndag. Al forplejning er gratis. Repræsentative udgifter i et begrænset omfang dækkes af DKF. Transport til stedet på startdagen og retur på slutdagen dækkes af DKF. Ansatte Indkvarteres i enkeltværelser fra fredag til søndag. Al forplejning er gratis. Repræsentative udgifter i et begrænset omfang dækkes af DKF. Transport til stedet på startdagen og retur på slutdagen dækkes af DKF. VIP s VIP s inviteres af bestyrelsen og omfatter bl.a. TD, DIF, SEDK, Æresmedlemmer o.l. Indkvarteres i enkeltværelser hvis overnatning ønskes. Al forplejning er gratis. Transport dækkes af DKF. AG-medlemmer Officielle AG-medlemmer deltager gratis og med fuld forplejning på Temadagen, hvis det er relevant for og i regi af den pågældende AG. Officiel AG-medlemmer deltager gratis og med fuld forplejning på Årsmødet, hvis det er relevant for og i regi af den pågældende AG. Officielle AG-medlemmer overnatter i delt dobbeltværelse eller i enkeltværelse mod egernbetaling. AG-medlemmer hvis udgifter dækkes af DKF, kan ikke samtidig repræsentere en klub. Evt. transportudgifter dækkes efter forudgående aftale. Oplægsholdere Inviterede oplægsholdere kan deltage gratis og med fuld forplejning den dag hvor de skal holde deres oplæg. Udefra kommende oplægsholdere honoreres normalt med vingave. Evt. transportomkostninger dækkes efter forudgående aftale. Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og AG-medlemmer der fungerer som oplægsholdere i kraft af deres DKF-funktion, modtager ikke vingave herfor. Mødedeltagere m.fl. Personer der deltager i møder der ikke afholdes som en del af Temadagen eller Årsmødet, kan mod betaling, inviteres til at deltage i den pågældende dags program. Betalingen for den pågældende persons deltagelse, kan evt. faktureres det relevante DKF ressort-område. Andre gæster Andre gæster kan inviteres i det omfang det skønnes relevant for DKF som helhed eller for specifikke områder. Betalingen for den pågældende persons deltagelse, faktureres det relevante ressortområde. 4

9 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Status / orientering Christian Jacobsen Emne Direktøren 5

10 Elite Der har været afholdt møder med landsholdsroere vedr. trænersamarbejde. Ansættelsesforløb nu afsluttet med ansættelse af Bo Vestergaard pr 1. januar Pressemøde vedr. sportschef gav pote med et kort indslag på TV2. Derudover en række møder med og om sportschef. Møde med TD vdr. masterplan og delelementer udarbejdet. Møder om og med kraftcenter i grupper og individuelt vedr. fremtidig struktur. Dialog med TD om at presse værtskommunerne for KC til at bidrage mere - de steder hvor det er relevant. Event "Letter of intent" vedr værtsskab for 2 ICF sprint arrangementer i henholdsvis 2015 og 2017 ser sendt til ICF. Opbakning fra Gladsaxe kommune og Sport Event Denmark. Afventer ICF rapport ift. tilpasning af faciliteter. Møde om hotelbooking til VM. Evalueringsmøde med OC WC Møder om og med rostadion dels stadionpersonale vedr VM 2013, dels brugergruppemøde omkring sæsonplan, drift og håndtering af grødeproblematik.. Internationalt ECA møde forud for ICF kongres. Ca 20 lande deltog og debatterede bl.a. med ICF s formand. Hensigten var at påvirke det politiske system så det blev mere demokratisk og gennemskueligt både ift. bestyrelsesarbejdet og i den måde man professionaliserer ICF. ICF Kongres: ICF vil analyserer OL forløb, og ændringer skal sigte mod Dog arbejder man med IOC på at få C1 women slalom på programmet i 2016 vha. ekstra pladser til 12 atleter og et medaljesæt. quato. Processen forud for mødet sikrede at man nu besluttede at ansætte en slalom og en sprint medarbejder på almindelige vilkår. Det vil sige efter opslag og med reference til general sekretær og ikke til formand. - Dermed ændres bestyrelsen ikke pt men en kommission skal forberede ændringer. Kongresser ændres nu så OL årets kongres bliver valg af medlemmer til 4 årige perioder og kongressen mellem OL bliver teknisk med henblik på regelændringer og lignende. Der blev ikke genvalg til næstformanden og tidligere slalom verdensmesteren fra Australien. I stedet som eneste ændring blev en afrikansk håndboldtræner valgt. Her var der nok meget blokpolitik i spil, og det skal blive spændende og følge udviklingen. Årsafslutning af EPP core group regnskab for 2011 har taget noget tid. Det har haltet lidt fra Irsk side i 2011, men fra 2012 skulle vi igen være på sporet. Der arbejdes pt på mødedato samt skypemøde der formelt kan godkende Finsk EPP deltagelse. DIF Der har været afholdt DIF G13 møde vedr. den idrætspolitiske dagsorden sammen med de andre 12 store specialforbund. Der ventes flg kommende politisk udspil 6

11 - erhvervspolitisk udspil - helt nyt - idræt fylder 2% af bnp og det skal ses her - socialpolitisk udspil- bygger på get2 sport o.l. og skal synliggøre sporten sociale ansvar. Her skal også arbejdes med hvordan eksempelvis ledige kan involveres. Barrieren med max 4t. uge bearbejdes med ministeren. Kulturministeriet udredningsarbejde fylder meget. Det ventes at kommissorium kommer på plads sidst i 2012 og analyseresultat i slut Der skal bl.a. også ses på finansiering - og herunder DIF's gearing af midler. Der er 5 referencegrupper heraf er DIF med i en. DIF mener at aktivitetsomfangsanalyse er vigtig. Rapporten skal munde ud i SCENARIER for økonomi og organisering. Det blev debatteret hvor meget DIF skal tillade af DGI/Søren Møllers går enegang. Man venter på kommissoriet inden man profilerer sig. I forhold til små forbund og solidaritet arbejdes der med fællessekretariat men også skærpede krav til de små - og mulighed for at alle i perioder kan frigøres for fordelingsnøgle. Der kommer en høring i januar på de ideer. Der er sat en proces i gang med at forny udv. pulje arbejdet og udv. kons. ordning. Der lægges op til en stor omlægning. Der skal bl.a. være mulighed for at dispenserer for nøglen og lave mere fleksible ordninger. Der kommer forslag til høring i slutningen af januar og endeligt forslag forud for årsmødet. Information Møde vedr ny hjemmeside er afholdt med AL kommunikation og deres 3 samarbejdspartnere.. Arb fordeling er fastlagt. Målet er at være live 1. januar. Kursus for personalet afholdes i uge 51. Årsmagasin er pænt undervejs. Der er naturligvis derfor meget fokus på 2013 planlægning. Der er udarbejdet en god samlet produktions og promotionplan for aktiviteter, som sikre mere ensartethed og mere rational produktion. Der har været arbejdet med Magasinets udgivelsesplan og budget for Det endte med en revideret udgivelses og annoncestrategi. Vi går ned på 5 ordinære årlige udgivelser således det dårligst solgte nummer droppes. der er så i alt 6 udgivelser inkl. Årsmagsin. Jeg går udgifter igennem med en tættekam. Presser DG media på salg. Magasinet gjorde også at vi blev tvunget til at involverer os i at få ændret kulturministerens planer om at stoppe distributionstilskud. Andet Vi har i PeU s fravær sendt Input til Havkajaksamrådets møde 19. 7

12 nov. Referatet tyder ikke på de store initiativer i Fokus på at tilpasse sig søfartsstyrrelsens regler. En debat om optagelse af Havkajakbrancheforeningen i samrådet fuldt ud blev udskudt pga. afbud fra brancheforeningens repræsentant. Forbereder pt samarbejdsaftalen for Personale Meget fokus på forberedelse af 2013 nu. Nogen ferieafvikling. MUS samtaler indledt med Dorthe. Konsulentopgavefordeling er forberedt sammen med konsulenterne og med oplæg fra MAL. Det skal nu drøftes med DIF. Vi forbereder os desuden på Lisbet Präem s tiltrædelse til Udviklinsgprojektet den 1. dec Kommende Dialogmøde med DIF's bestyrelsesrepræsentant sammen med OT. afvikles 29/11 OC 2012 møde afvikles den 27/11 Kulturministeriets reception for medaljetagere den 11/12 Indstilling Status tages til efterretning 8

13 Bestyrelsesnotat Bilag 6.2 Bestyrelsesmøde d. 2. december 2012 Dagsordens punkt 6.2 Form Status / orientering sekr. Ansvarlig Dorthe Hansen Friluftsrådet Der har været medlemsmøde i Friluftsrådet omkring deres strategiproces, og den ser fornuftig ud med DKF s øjne indtil videre. Næste skridt er afstermning til deres generalforsamling i foråret Miljø Miljøseminar 2013 Invitationerne er sendt ud til netværket og klubberne og aftaler med oplægsholdere er i hus, så nu er det bare at sprede budskabet. Sager Kajakklubben Sydvest har henvendt sig angående bekymringer om Holme Å og Varde Å ift. stramninger i færdsel, så den følger jeg op på. B&U Sæson 2013 Lige nu formes næste års sæson ift. at lave aftaler med arrangører, fortsætte udviklingsprojekter og få alle ender til at falde sammen og skrive til Årsmagasinet. Det drejer sig om følgende aktiviteter: - PaddleBattle Cup inkl. de to alternative stævner - DKF s Drengesamling - DKF s Pigesamling ATK Workshop og Roadshow fortsættes i Jylland. påbegyndt her på Sjælland. Martin Rosenkilde der er ansvarlig og jeg er blot med i arbejdsgruppen. 9

14 Klub Klubbesøg Kajakklubben Sydvest Rådgivning Kajakklubben Sydvest (Adgang til rovand) Bagsværd Kanoklub (Ombygning af bådeskur) Andet Sæson 2013 Ligesom på B&U området er der fokus på næste års sæson rent generelt og beretninger til Årsmagasinet. Derfor fastlægges pt. følgende: - Støt brysterne (kvindekajakløb) - DKF s O-løb - Q-camp Hav Indstilling Status/ Orientering tages til efterretning 10

15 Bestyrelsesnotat Bilag 6.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig 2. dec Status og orientering sekr. Michael Jakobson Emne Kajakpolo & motion, Klub 11

16 DT DT måltavler brændt af. reperation/nyindkøb til 2013 skal sættes i gang. ØT Invitation er sendt ud, og kører stort set uændret vinter 2012/13 21 hold tilmeldt. VT Vestklubberne er begyndt at planlægge VT vinter 2012/13. arbejdes på at udvide med 3. division NM kajakpolo 1-2. dec afholdes i samarbejde med Odense kajakklub i Odense universitetsvømmehal. 5 herrehold (Danmark, Sverige, Finland) 3 damehold (Danmark, Sverige) DM efterskoler 5. dec Turneringen er nu helt fyldt op. 24 skolehold er tilmeldt, hvilket er en fordobling (12 hold i 2011). derudover er der 6 B-hold på venteliste. ialt ca. 150 deltagere + forventet 50 tilskuere/heppekor Derfor har det været nødvendigt at leje en ekstra svømmehal (Tommerup svømmehal-12km fra Glamsdalens Idrætsefterskole) Der er en del logisitske problemer ved at optage 11 ekstra hold, og det er vurderet at den bedste løsning i 2012 er at holde fast i sted og dato. Der bliver noget transport ml. de to svømmehaller som skal løses. Der er stadig opdelt i en A og B række, hvor B er en appetizer række forbeholdt skoler som ikke har mulighed/faciliteter til at træne kajakpolo inden DM for efterskoler. Eleverne skal dog have erfaring fra andre kajaktyper hav/tur/kap. Dette positive problem med mange tilmeldte hold gør også at der skal tænkes nyt ifht. afvikling af DM efterskoler evt. opdeling øst /vest. Forslag om at uddele en DKF/DM t-shirt til alle deltagere. ca. 150 stk Polo inspirationsdag Begge inspirationsdage blev gennemført med stor succes øst 6 deltagere vest 15 deltagere og 8 nye skoler vi ikke tidligere har haft kontakt til (obs. bla andet Lundby Efterskole) Alle deltagere havde en god oplevelse, og kunne se muligheder i kajakpolo. Udstyr, træner og adgang til vand er dog de store beggrænsninger. Hvis DKF kan hjælpe med at løse disse problemer er der meget stor interesse. Polo Tommerup ny klub Ifbm afholdelse af DM for efterskoler har Tommerup svømmehal indvilliget i at indrette svømmehal så det er muligt at opsætte polomål. De var også meget interesserede i at få flere polo aktitiviter op at stå, evt. i samarbejde med 2 lokale folkeskoler, og gerne efterskoler i omegnen. Tommerup Hallerne kører som et stort sportsanlæg med mange 12

17 foreninger som brugere, og daglig leder Søren Steffensen var også positiv indstillet for at stifte en kajakpoloklub. dette kræver selvfølgelig lokal forankring, og evt. hjælp til opstart fra DKF. Søren er ikke afvisende overfor at svømmehallen investere i polokajakker + udstyr Polocamp Kæmpe succes med 41 deltagere + 3 juniortrænere, som alle fik noget med hjem. Yngste deltager var 10 år gammel. Tak for en rigtig god weekend. Alle drengene fra K-polo havde haft en fantastisk weekend og ville være helt klar på at tage afsted igen imorgen :-) Hilsen Johanne citat: K-polo juniortræner Der var lagt op til valgfrie workshops, men af praktiske hensyn blev dette ændret til moduler, hvor alle kom igennem et fastlagt program. Dette virkede rigtigt godt. Dog var programmet ret stramt for underviserne, som bestod af følgende personer: Peter Ravn (u/21 og U/18 landstræner) Jonas Arnkjær (landsholdsspiller) Mikkel Fredholm (landsholdsspiller) Tore Rønn (U/21 landsholdsspiller) Rune Sørensen (U/21 landsholdsspiller) Michael Jakobson (dkf) Polosiden På DKF hjemmeside er der lavet ny infoside under fanen kajakpolo. Dette er et forsøg på at samle nyttig information, som henvender sig til alle der ikke nødvendigvis kender til kajakpolo i forvejen. Opdateres løbende. Lånesæt Der er fuld tryk på udlån af pololånesættene. Dette betyder også en del slitage og udstyret trænger til istandsættelse og vedligeholdelse Specielt efterkolerne som deltager i DM for efterskoler er meget glade for polopakken. 13

18 DM havkajak Teknik og Rul Er afviklet og var generelt en succes. Godt arrangeret, samlet set mange deltagere, god stemning, mange tilskuere m.m. Men hvis man kigger på deltager lister er det tydeligt at de nye discipliner orientering og skydning redder DM teknik og rul, dette må tages til efterretning ifht planlægning af DM Deltagere: teknik 11 rul 8 orientering 51 kajakskydning 15 Havkajak Der ønskes kommentarer fra bestyrelsen omkring hvilke rammer der skal gælde for Skal DM havkajak teknik og rul udvikles i retning af et seriøst DM, eller mere i retning af en uformel kajakfestival? HKAG ifbm DM havkajak teknik og rul blev der udsendt spørgeskema, og der var 9 tilkendegivelser fra deltagere/hjælpere, som kunne tænke sig at arbejde videre med udvikling af DM havkajak. Disse personer inviteres til et HKAG møde. i løbet at efterår/vinter Skal der afsættes ressourcer til nye discipliner som kajak-o og kajak skydning? TRYG i naturen Afsluttende seminar 12. nov blev aflyst pga manglende deltagere. projektet afsluttes og endelig rapport fremsendes inden jul. Der afholdes istedet en uformel afrunding med følgegruppen (herunder DKF) i januar. Klubbesøg: AKKK generel info om DKF, derefter DM havkajak teknik og rul 2013 Gunslevholm efterskole kajakpolopakke Midtfyns efterskole kajakpolopakke Klub rådgivning: Solrød havkajakklub vedr ansvarsforsikring ifbm kajakpoloaktiviteter i svømmehal. Willy Rasmussen blev kontaktet, og svarf videregivet. Nyborg kajakklub vedr uddannelse Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S vedr kajakpolo anlæg -Skovshoved havn. DOF kontaktet på vegne af AKKK ifbm evt. afholdelse af DM kajak-o i

19 DM kajakpolo for efterskoler MAJ foreslår at der i 2013 budget afsættes yderligere ,- til skoleturnering 5000,- til leje af svømmehal ,- til PR i form af t-shirts Indstilling Ungdomspolocamp MAJ foreslår at der i budget 2013 afsættes yderligere 5000,- til ungdomspolocamp. Og at deltager antal begrænset til max 40. Der kan selvfølgelig også hentes noget på deltagerbetaling, men det er min overbevisning at prisen har stor betydning for kluber der sender et helt hold afsted. Deltagerbetaling er bevidst holdt under 500,- (efter samråd med de andre arrangører) Dette dækker akkurat mad og ophold. 15

20 Bestyrelsesnotat Bilag Bestyrelsesmøde d Dagsordens punkt Form Status / orientering sekr. Ansvarlig Malene Hjorth Emne Status Udv.pro. Siden sidste best.møde: Arresø Sejlklub og Borup Kajak Klub (ved Kimmerslev sø) er tættere på at melde sig ind - end sidst. Klubbesøg: TDC og Vordingborg Planlægning af 2013 Årsmagasin artikler Budgetlægning Kommende aktiviteter: Lisbet starter d. 3/12 og skal sættes ind i udviklingsprojektets opgaver. Hovedsagelig opstart af nye klubber og firmakontakter. Undertegnede kører videre med 60+, fastholdelsesaktiviteter, og allerede igangsatte klubopstartsinitiativer. Der er forsøgsvis indkaldt til Handicap AG opstartsmøde d. 12 december (se Magasinet). Klubbesøg: Vilsted Planlægning af

21 Bestyrelsesnotat Bilag 6.5 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig 2/ Orientering FAJ Emne Uddannelse 17

22 Året går på hæld og i forhold til licenser, så ender vi med en stigning på ca. 20% svarende til godt 900 stk. i forhold til sidste år. Planlægningen af kurser for 2013 er i fuld gang og der mangler for så vidt kun at de bliver lagt i shoppen. Det forventes at dette sker i starten af december. I forbindelse med planlægningen af kurserne, har det vist sig at det har været mere end svært at få stablet et polotræner 1 kursus på benene. På trods afgentagne henvendelser og opfordringer til de ansvarlige samt de poloundervisere vi havde i systemet, så gav det ikke noget resultat. Det er derfor besluttet at outsource opgaven til GIV, som nu har forpligtet sig til at udbyde et trænerkursus, der niveau og indholdsmæssigt matcher vores egne kurser. Opgave Overordnet set har de poloundervisere jeg tidligere har haft i systemet, overhovedet ikke responderet på mine henvendelser, hvorfor de ikke længere betragtes som DKF-undervisere. Der er to tilbage på listen der har angivet polo som deres primære område og hvis vi fortsat skal have mulighed for at til- og udbyde kajakpoloundervsining, så skal vi have nogle nye ind i folden. Jeg regner med at jeg i starten af 2013, begynder på den proces. Der er lavet aftaler med vores engelske samarbejdspartnere hvad angår surf epp 3 og inst. 3 og havkajak epp 5, således at al praktik omkring tilmelding, afvikling osv. sker uden vores indblanding. Dog afvikles surf instruktør 3 eksamen i DK i dagene inden surfsymposiet. I 2012 er samtlige udbudte epp 2 kurser blevet aflyst pga. manglende interesse. Der arbejdes pt. på alternative udbudsmuligheder. Pga. manglende underviserinteresse og -koordinering måtte alle kanokurser aflyses med kort varsel. Kano AG har nu fået til opgave at komme med et udspil til en kursusrække i 2013, hvor underviserne har konfirmeret. Baggrund Indstilling Næste opfølgning 18

23 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Bilag December Status og orientering sekr. Martin Rosenkilde ATK Implementering Roadshowet er skudt igang og har været afholdt på sjælland. Jeg har været i Esrum hvor der har været repræsentanter fra Esrum og Krogen. Nybro hvor Nybro, Gladsaxe, Lyngby, Sundby, Hellerup og Nord var repræsenteret. Neptun hvor Neptun og ARK var til stede. Vallensbæk hvor Vallensbæk, Ringsted og Køge var tilstede Roadshow Over hele linien er der meget positiv feedback specielt på ATK kurset der åbner op for at klubben kan sende træner assistenter afsted på et 2 x 3 timers kursus i basale træningsteknikker. Tirsdag d. 27/11 venter Roadshow i Odense hvor der PT er tilmeldinger fra Odense, Troense og Kerteminde. Tirsdag d. 18/12 venter Roadshow i Aarhus Kajakklub. 19

24 Der har været afholdt ATK modul 1 og 2 kursus med Hellerup og Skovshoved trænere som har givet feedback på kursus materialet. Med som undervisere har jeg haft Helle Stuart på modul 1 og Rene O på modul 2. som stedfortræder til Mads K som desværre måtte melde afbud i sidste øjeblik. Pilot Projekt Status Hellerup er klar til at blive godkendt. Der mangler det sidste administrative med CJ om hvordan dette gøres. Klubben har fremlagt en oversigt over hvordan deres B & U afdeling er bygget op. Hvilket opfylder vores nuværende certificerings kriterier. Skovshoved har jeg lidt svært ved at vurdere om de opfylder certificerings kriterierne. En vurdering skal laves snarest. Jeg håber Hellerup kan være officielt godkendt inden jul. Tiden skal bruges på at så fastlagt datoer for ATK uddannelse. Der er mange klubber der allerede har ønsket at sende medlemmer afsted på disse. Fremtid Det skal overvejes om certificeringskriterierne er for nemme eller om der skal oprettes et ATK Center som en mellemting mellem ATK godkendt klub og kraftcenter superkraftcenter, som skal have egne kriterier. 20

25 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Økonomi Christian Jacobsen Emne Opgave Balance OBS selve balance offentliggøres ikke på hjemmesiden. Balancen gennemgåes med henblik på at kunne uddrage trends og tendenser ift 2013 budgettet Der ventes ca 95% af de budgetterede indtægter i hus inden årets afslutning. Baggrund Ligedes ventes udgiftsiden at holde sig omkring 94% af det budgetteret - med nogle poster der trækker hver sin vej - men samlet onkring 94%. Samlet set betyder det at året vil ende omkring nul, men med nogen hensættelser på Udviklingsprojekt og ATK implementering som vi får gavn af i Indstilling Gennemgangen tages til efterretning 21

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat DKF. Dato: Torsdag d. 30. august 2012 kl 17.00-22.30 Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Jacobsen (CJ)

Referat DKF. Dato: Torsdag d. 30. august 2012 kl 17.00-22.30 Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Jacobsen (CJ) Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Torsdag d. 30. august 202 kl 7.00-22.30 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Sørensen

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden 25. NOVEMBER 2012 9.30 16.00 BPI SKYTTECENTER. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE DIRIGENT REFERENT Hugo Andresen Ordinært sektionsmøde Ib Hansen Anders Sode TIDTAGER

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden.

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden. Dato Mødested Mødetid Deltagere Mandag d. 16. juni 2014 Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup Kl. 17.30 20.30 Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Anne Nymand (AN)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2014

Bestyrelsesmøde 5-2014 Bestyrelsesmøde 5-2014 REFERAT 25-08-2014 KL 18.55 22.45 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde lørdag 18. april 2015 Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh og Anne Mine Møller Petersen Michael Riber deltog via Skype Administrationen: Helle

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag den 5. sep. 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup

Referat DKF. Dato: Mandag den 5. sep. 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag den 5. sep. 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup Deltagere: (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP),

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere