Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL), Tayo Lill Andreasen (TLA), Peter initialer. Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ) Afbud: Peter Unold, Peter Sørensen, Tayo Lill Andreasen Referent: Christian Jacobsen Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Nyt pkt 4.4 tilføjet 1

2 3. Diskussion 1. Evaluering af bestyrelsesarbejde 2012 Til dette punkt har TLA & PS begge indsendt skriftligt input. OT: Året 2012 har været præget af stor travlhed bl.a.som følge af World Cup, OL, TD masterplan og udskiftning af 2 nøglemedarbejdere. Derudover har bestyrelsens arbejde også været præget af sygdom, orlov og andet velbegrundet fravær. Heldigvis har administrationen kunnet sikre en god stabilitet VP: Har også haft travlt, og følt at bestyrelse har arbejdet meget hver for sig. Det kan være der skal ses lidt på hvordan den nye struktur implementeres. Arbejdsgrupper skal have mulighed for at få et større ansvar. JD: Vi skal stadig arbejde på rollefordelingen mellem bestyrelsesmedlem og medarbejdere. Hvad er så de relevante opgaver for bestyrelsesmedlemmerne? Det afgøres i dialog med bestyrelsen og medarbejderne. Jeg synes dog DKF samlet set klarer sig godt, også når det sammenlignes med andre specialforbund. Hvis man som spf. ikke vælger det professionelle så viser det sig gang på gang at arbejdet ikke fungerer. Nationalt organisationsarbejde ikke har let ved at tiltrække frivillige. Ift Elite og landshold har det været et fantastisk år med gode resultater og mange aktiviteter. Eneste minus er den manglende OL medalje. LL: Meget enig med Jan. Jeg tror bare vi skal bruge tid på at få arbejdsgrupperne til at fungerer. Personlig har det været et hårdt år, håber at være fuldt på banen i Det er svært at få arbejdsgrupper til udvikling, opgaverne skal være konkrete og definerede. PS: Har også selv haft meget travlt. Synes at der er for lidt tid i bestyrelsen til de overordnede opgaver. Det bør prioriteres i fremtiden. TLA: Giver i sit skriftlige input udtryk for stor frustration i.f.t. samarbejde med formanden, størsteparten af bestyrelsen og flere af medarbejderne. Sender desuden et idekatalog til det fremtidige virke. 2. Lovforslag til årsmødet Der er ikke store ting i farvandet. Der skal konsekvensrettes ift. ICF kongres. JD ser på om der er behov for soignering af vedtægter og love som er rettet i dele undervejs. 3. Ideer til temadag - oplæg emner mm Der er udarbejdet et brainstorms dokument bl.a. med input fra PeU pr mail og de øvrige på mødet. 4. Bestyrelsen planer ift valg / genvalg Bestyrelsen drøftede de individuelle planer. Endelig tilbagemelding vedr. fremtidsplaner (står man til rådighed) skal ske på bestyrelsens møde i januar. 2

3 4. Beslutning 1. Budget 2013 Budgettet er vedtaget for Såfremt Team Danmark forhandlingerne falder anderledes ud end ventet vil det blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde. 2. Prioritering puljeordning Jubilæumsfonden kr (Norsminde) går i 2013 til Kano- og Kajakroning for handicappede jf. årsmøde beslutning Puljeordningen på kr til projekter der i særlig grad fokuserer på Børn og Unge og inkluderer / bygger videre på DKF s tilbud omkring Paddlebatle, Paddleplay og ATK vil blive tilgodeset. Der er samlet ansøgning til puljen som behandles af konsulentgruppen efter ansøgnings senest. 1. marts 3. Principper for fripladser/nedsat betaling årsmøde Bestyrelsen er automatisk tilmeldt, med mindre man melder fra. 4.3 Øvrige tilmeldinger sker via webshop, og følger indstillingen. Indstillingen indarbejdes i forretningsordenen. 4. Optagelse af Arresøsejklub Klubben er optaget. 3

4 5. Status / orientering formand 1. VM 2013 Vi har nu afholdt den endelige evaluering af World Cup. Som følge af det sene tidspunkt blev vi bedt om IKKE at afholde et hjælper arrangement nu - men gøre mere ud af det i Det store konklusion er at i den ny organisation skal der være flere hænder til stede både under forberedelse og afvikling. Første møde i OC 2013 bliver afholdt 13. december. Kommunerne vil fremover involverer sig på et mere overordnet niveau. Øvrige Der er drøftet World Cup sprint 2015 og VM junior i 2017 med Gladsaxe Kommune og der er sagt OK til at arbejde videre på et bid. Sport Event Denmark bakker også op om det fortsatte arbejde. Der afholdes Skype møde mellem Ristho Lethinen observatør fra ICF s sprint / teknisk komite, Nina Nielsen og Christian Jacobsen med henblik på at drøfte nødvendige forbedringer til 2015 og OT uddybede de beskrivelser af ICF og ECA møde som er indsat i bilag 6.1. Særlig interessant er det at kongres 2018, 2022 osv kun bliver tekniske regler mens OL årene bliver valg til udvalg og bestyrelse. Fra nordisk møde kom der beslutning om at fortsætte med den form møderne har nu. Nordisk Mesterskaber i Maraton er den 26. maj i Lidköping - (skal rettes i terminsliste). Der har været afholdt møde i i/s Rostadion. Formanden Katrine Skov garanterede at der ikke vil blive problemer med grøde / grødeskæring til VM CJ OT har afholdt møde med klubberne bag Regatta Gladsaxe med henblik på øget involvering i VM Der har været afholdt kontakt/udviklingsmøde med DIF og vores kontaktperson i bestyrelsen Lotte Bückert samt Dorthe Andersen. Der var ros til DKF for vores udviklingsarbejde. Kommentar fra LL dejligt at Regatta Gladsaxe vil være mere aktive til VM. I forbindelse med DM i Holstebro har der på facebook været en debat om hvorvidt DM kan afvikles med passende kvalitet. DKF bakker fuldt op om at der afholdes DM sprint skiftevist øst og vest og dermed også om Holstebro, Brabrand m.fl som DM bane. 6. Status / orientering sekr. 1. Direktøren a. Revideret opgaveportefølje 2. Miljø, B&U, klub 3. Kajakpolo & Motion, klub 4. Udviklingsprojekt 5. Uddannelse 6. ATK Status taget til efterretning

5 7. Status / orientering bestyrelse 1. LE (Landshold og Elite) Hele masterplan arbejdet godt i gang og træner aftaler er hovedsageligt faldet på plads. Sportchef ansættelse er som bekendt nu faldet på plads. Der har været holdt et møde med Vallensbæk med henblik på at drøfte nogle samarbejdsproblemer. Der holdes en række møder med KC er hver for sig og samlet med alle KC er. Det er intentionen at lande en model for medio december. 2. KFM (Klub, facilitet & miljø) 3. MK (Motion og Konkurrence) Til DM ergometer holdes der som forsøg en 5 km holdkap. Tekster til årsmagasin indsendes dd. 4. UA (Udvikling og Aktivitet) 8. Økonomi 1. Balance 2012 Taget til efterretning. 9. Eventuelt OT ønskede god jul og godt nytår. 10. Næste møde Søndag den 13. januar

6 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Beslutning Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Priotering puljeordning 2013 Prioritering/ tema puljeordningen 2013 Puljeordningen har fungeret i mange år med 2 dele 1. Midler fra jubilæumsfonden 2. De almindelige afsatte midler til puljer Puljen håndteres af administrationen Bestyrelsen drøfter - Puljeordningens udmøntning Prioritering / tema puljeordning 2013 Eventuelle prioriteringer / særlige fokus punkter drøftes. 2

7 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Beslutning Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Principper for friplads/nedsat betaling årsmøde 3

8 Forslag til retningslinier for deltagelse på temadag og årsmøde Bestyrelsen Indkvarteres i enkeltværelser fra fredag til søndag. Al forplejning er gratis. Repræsentative udgifter i et begrænset omfang dækkes af DKF. Transport til stedet på startdagen og retur på slutdagen dækkes af DKF. Ansatte Indkvarteres i enkeltværelser fra fredag til søndag. Al forplejning er gratis. Repræsentative udgifter i et begrænset omfang dækkes af DKF. Transport til stedet på startdagen og retur på slutdagen dækkes af DKF. VIP s VIP s inviteres af bestyrelsen og omfatter bl.a. TD, DIF, SEDK, Æresmedlemmer o.l. Indkvarteres i enkeltværelser hvis overnatning ønskes. Al forplejning er gratis. Transport dækkes af DKF. AG-medlemmer Officielle AG-medlemmer deltager gratis og med fuld forplejning på Temadagen, hvis det er relevant for og i regi af den pågældende AG. Officiel AG-medlemmer deltager gratis og med fuld forplejning på Årsmødet, hvis det er relevant for og i regi af den pågældende AG. Officielle AG-medlemmer overnatter i delt dobbeltværelse eller i enkeltværelse mod egernbetaling. AG-medlemmer hvis udgifter dækkes af DKF, kan ikke samtidig repræsentere en klub. Evt. transportudgifter dækkes efter forudgående aftale. Oplægsholdere Inviterede oplægsholdere kan deltage gratis og med fuld forplejning den dag hvor de skal holde deres oplæg. Udefra kommende oplægsholdere honoreres normalt med vingave. Evt. transportomkostninger dækkes efter forudgående aftale. Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og AG-medlemmer der fungerer som oplægsholdere i kraft af deres DKF-funktion, modtager ikke vingave herfor. Mødedeltagere m.fl. Personer der deltager i møder der ikke afholdes som en del af Temadagen eller Årsmødet, kan mod betaling, inviteres til at deltage i den pågældende dags program. Betalingen for den pågældende persons deltagelse, kan evt. faktureres det relevante DKF ressort-område. Andre gæster Andre gæster kan inviteres i det omfang det skønnes relevant for DKF som helhed eller for specifikke områder. Betalingen for den pågældende persons deltagelse, faktureres det relevante ressortområde. 4

9 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Status / orientering Christian Jacobsen Emne Direktøren 5

10 Elite Der har været afholdt møder med landsholdsroere vedr. trænersamarbejde. Ansættelsesforløb nu afsluttet med ansættelse af Bo Vestergaard pr 1. januar Pressemøde vedr. sportschef gav pote med et kort indslag på TV2. Derudover en række møder med og om sportschef. Møde med TD vdr. masterplan og delelementer udarbejdet. Møder om og med kraftcenter i grupper og individuelt vedr. fremtidig struktur. Dialog med TD om at presse værtskommunerne for KC til at bidrage mere - de steder hvor det er relevant. Event "Letter of intent" vedr værtsskab for 2 ICF sprint arrangementer i henholdsvis 2015 og 2017 ser sendt til ICF. Opbakning fra Gladsaxe kommune og Sport Event Denmark. Afventer ICF rapport ift. tilpasning af faciliteter. Møde om hotelbooking til VM. Evalueringsmøde med OC WC Møder om og med rostadion dels stadionpersonale vedr VM 2013, dels brugergruppemøde omkring sæsonplan, drift og håndtering af grødeproblematik.. Internationalt ECA møde forud for ICF kongres. Ca 20 lande deltog og debatterede bl.a. med ICF s formand. Hensigten var at påvirke det politiske system så det blev mere demokratisk og gennemskueligt både ift. bestyrelsesarbejdet og i den måde man professionaliserer ICF. ICF Kongres: ICF vil analyserer OL forløb, og ændringer skal sigte mod Dog arbejder man med IOC på at få C1 women slalom på programmet i 2016 vha. ekstra pladser til 12 atleter og et medaljesæt. quato. Processen forud for mødet sikrede at man nu besluttede at ansætte en slalom og en sprint medarbejder på almindelige vilkår. Det vil sige efter opslag og med reference til general sekretær og ikke til formand. - Dermed ændres bestyrelsen ikke pt men en kommission skal forberede ændringer. Kongresser ændres nu så OL årets kongres bliver valg af medlemmer til 4 årige perioder og kongressen mellem OL bliver teknisk med henblik på regelændringer og lignende. Der blev ikke genvalg til næstformanden og tidligere slalom verdensmesteren fra Australien. I stedet som eneste ændring blev en afrikansk håndboldtræner valgt. Her var der nok meget blokpolitik i spil, og det skal blive spændende og følge udviklingen. Årsafslutning af EPP core group regnskab for 2011 har taget noget tid. Det har haltet lidt fra Irsk side i 2011, men fra 2012 skulle vi igen være på sporet. Der arbejdes pt på mødedato samt skypemøde der formelt kan godkende Finsk EPP deltagelse. DIF Der har været afholdt DIF G13 møde vedr. den idrætspolitiske dagsorden sammen med de andre 12 store specialforbund. Der ventes flg kommende politisk udspil 6

11 - erhvervspolitisk udspil - helt nyt - idræt fylder 2% af bnp og det skal ses her - socialpolitisk udspil- bygger på get2 sport o.l. og skal synliggøre sporten sociale ansvar. Her skal også arbejdes med hvordan eksempelvis ledige kan involveres. Barrieren med max 4t. uge bearbejdes med ministeren. Kulturministeriet udredningsarbejde fylder meget. Det ventes at kommissorium kommer på plads sidst i 2012 og analyseresultat i slut Der skal bl.a. også ses på finansiering - og herunder DIF's gearing af midler. Der er 5 referencegrupper heraf er DIF med i en. DIF mener at aktivitetsomfangsanalyse er vigtig. Rapporten skal munde ud i SCENARIER for økonomi og organisering. Det blev debatteret hvor meget DIF skal tillade af DGI/Søren Møllers går enegang. Man venter på kommissoriet inden man profilerer sig. I forhold til små forbund og solidaritet arbejdes der med fællessekretariat men også skærpede krav til de små - og mulighed for at alle i perioder kan frigøres for fordelingsnøgle. Der kommer en høring i januar på de ideer. Der er sat en proces i gang med at forny udv. pulje arbejdet og udv. kons. ordning. Der lægges op til en stor omlægning. Der skal bl.a. være mulighed for at dispenserer for nøglen og lave mere fleksible ordninger. Der kommer forslag til høring i slutningen af januar og endeligt forslag forud for årsmødet. Information Møde vedr ny hjemmeside er afholdt med AL kommunikation og deres 3 samarbejdspartnere.. Arb fordeling er fastlagt. Målet er at være live 1. januar. Kursus for personalet afholdes i uge 51. Årsmagasin er pænt undervejs. Der er naturligvis derfor meget fokus på 2013 planlægning. Der er udarbejdet en god samlet produktions og promotionplan for aktiviteter, som sikre mere ensartethed og mere rational produktion. Der har været arbejdet med Magasinets udgivelsesplan og budget for Det endte med en revideret udgivelses og annoncestrategi. Vi går ned på 5 ordinære årlige udgivelser således det dårligst solgte nummer droppes. der er så i alt 6 udgivelser inkl. Årsmagsin. Jeg går udgifter igennem med en tættekam. Presser DG media på salg. Magasinet gjorde også at vi blev tvunget til at involverer os i at få ændret kulturministerens planer om at stoppe distributionstilskud. Andet Vi har i PeU s fravær sendt Input til Havkajaksamrådets møde 19. 7

12 nov. Referatet tyder ikke på de store initiativer i Fokus på at tilpasse sig søfartsstyrrelsens regler. En debat om optagelse af Havkajakbrancheforeningen i samrådet fuldt ud blev udskudt pga. afbud fra brancheforeningens repræsentant. Forbereder pt samarbejdsaftalen for Personale Meget fokus på forberedelse af 2013 nu. Nogen ferieafvikling. MUS samtaler indledt med Dorthe. Konsulentopgavefordeling er forberedt sammen med konsulenterne og med oplæg fra MAL. Det skal nu drøftes med DIF. Vi forbereder os desuden på Lisbet Präem s tiltrædelse til Udviklinsgprojektet den 1. dec Kommende Dialogmøde med DIF's bestyrelsesrepræsentant sammen med OT. afvikles 29/11 OC 2012 møde afvikles den 27/11 Kulturministeriets reception for medaljetagere den 11/12 Indstilling Status tages til efterretning 8

13 Bestyrelsesnotat Bilag 6.2 Bestyrelsesmøde d. 2. december 2012 Dagsordens punkt 6.2 Form Status / orientering sekr. Ansvarlig Dorthe Hansen Friluftsrådet Der har været medlemsmøde i Friluftsrådet omkring deres strategiproces, og den ser fornuftig ud med DKF s øjne indtil videre. Næste skridt er afstermning til deres generalforsamling i foråret Miljø Miljøseminar 2013 Invitationerne er sendt ud til netværket og klubberne og aftaler med oplægsholdere er i hus, så nu er det bare at sprede budskabet. Sager Kajakklubben Sydvest har henvendt sig angående bekymringer om Holme Å og Varde Å ift. stramninger i færdsel, så den følger jeg op på. B&U Sæson 2013 Lige nu formes næste års sæson ift. at lave aftaler med arrangører, fortsætte udviklingsprojekter og få alle ender til at falde sammen og skrive til Årsmagasinet. Det drejer sig om følgende aktiviteter: - PaddleBattle Cup inkl. de to alternative stævner - DKF s Drengesamling - DKF s Pigesamling ATK Workshop og Roadshow fortsættes i Jylland. påbegyndt her på Sjælland. Martin Rosenkilde der er ansvarlig og jeg er blot med i arbejdsgruppen. 9

14 Klub Klubbesøg Kajakklubben Sydvest Rådgivning Kajakklubben Sydvest (Adgang til rovand) Bagsværd Kanoklub (Ombygning af bådeskur) Andet Sæson 2013 Ligesom på B&U området er der fokus på næste års sæson rent generelt og beretninger til Årsmagasinet. Derfor fastlægges pt. følgende: - Støt brysterne (kvindekajakløb) - DKF s O-løb - Q-camp Hav Indstilling Status/ Orientering tages til efterretning 10

15 Bestyrelsesnotat Bilag 6.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig 2. dec Status og orientering sekr. Michael Jakobson Emne Kajakpolo & motion, Klub 11

16 DT DT måltavler brændt af. reperation/nyindkøb til 2013 skal sættes i gang. ØT Invitation er sendt ud, og kører stort set uændret vinter 2012/13 21 hold tilmeldt. VT Vestklubberne er begyndt at planlægge VT vinter 2012/13. arbejdes på at udvide med 3. division NM kajakpolo 1-2. dec afholdes i samarbejde med Odense kajakklub i Odense universitetsvømmehal. 5 herrehold (Danmark, Sverige, Finland) 3 damehold (Danmark, Sverige) DM efterskoler 5. dec Turneringen er nu helt fyldt op. 24 skolehold er tilmeldt, hvilket er en fordobling (12 hold i 2011). derudover er der 6 B-hold på venteliste. ialt ca. 150 deltagere + forventet 50 tilskuere/heppekor Derfor har det været nødvendigt at leje en ekstra svømmehal (Tommerup svømmehal-12km fra Glamsdalens Idrætsefterskole) Der er en del logisitske problemer ved at optage 11 ekstra hold, og det er vurderet at den bedste løsning i 2012 er at holde fast i sted og dato. Der bliver noget transport ml. de to svømmehaller som skal løses. Der er stadig opdelt i en A og B række, hvor B er en appetizer række forbeholdt skoler som ikke har mulighed/faciliteter til at træne kajakpolo inden DM for efterskoler. Eleverne skal dog have erfaring fra andre kajaktyper hav/tur/kap. Dette positive problem med mange tilmeldte hold gør også at der skal tænkes nyt ifht. afvikling af DM efterskoler evt. opdeling øst /vest. Forslag om at uddele en DKF/DM t-shirt til alle deltagere. ca. 150 stk Polo inspirationsdag Begge inspirationsdage blev gennemført med stor succes øst 6 deltagere vest 15 deltagere og 8 nye skoler vi ikke tidligere har haft kontakt til (obs. bla andet Lundby Efterskole) Alle deltagere havde en god oplevelse, og kunne se muligheder i kajakpolo. Udstyr, træner og adgang til vand er dog de store beggrænsninger. Hvis DKF kan hjælpe med at løse disse problemer er der meget stor interesse. Polo Tommerup ny klub Ifbm afholdelse af DM for efterskoler har Tommerup svømmehal indvilliget i at indrette svømmehal så det er muligt at opsætte polomål. De var også meget interesserede i at få flere polo aktitiviter op at stå, evt. i samarbejde med 2 lokale folkeskoler, og gerne efterskoler i omegnen. Tommerup Hallerne kører som et stort sportsanlæg med mange 12

17 foreninger som brugere, og daglig leder Søren Steffensen var også positiv indstillet for at stifte en kajakpoloklub. dette kræver selvfølgelig lokal forankring, og evt. hjælp til opstart fra DKF. Søren er ikke afvisende overfor at svømmehallen investere i polokajakker + udstyr Polocamp Kæmpe succes med 41 deltagere + 3 juniortrænere, som alle fik noget med hjem. Yngste deltager var 10 år gammel. Tak for en rigtig god weekend. Alle drengene fra K-polo havde haft en fantastisk weekend og ville være helt klar på at tage afsted igen imorgen :-) Hilsen Johanne citat: K-polo juniortræner Der var lagt op til valgfrie workshops, men af praktiske hensyn blev dette ændret til moduler, hvor alle kom igennem et fastlagt program. Dette virkede rigtigt godt. Dog var programmet ret stramt for underviserne, som bestod af følgende personer: Peter Ravn (u/21 og U/18 landstræner) Jonas Arnkjær (landsholdsspiller) Mikkel Fredholm (landsholdsspiller) Tore Rønn (U/21 landsholdsspiller) Rune Sørensen (U/21 landsholdsspiller) Michael Jakobson (dkf) Polosiden På DKF hjemmeside er der lavet ny infoside under fanen kajakpolo. Dette er et forsøg på at samle nyttig information, som henvender sig til alle der ikke nødvendigvis kender til kajakpolo i forvejen. Opdateres løbende. Lånesæt Der er fuld tryk på udlån af pololånesættene. Dette betyder også en del slitage og udstyret trænger til istandsættelse og vedligeholdelse Specielt efterkolerne som deltager i DM for efterskoler er meget glade for polopakken. 13

18 DM havkajak Teknik og Rul Er afviklet og var generelt en succes. Godt arrangeret, samlet set mange deltagere, god stemning, mange tilskuere m.m. Men hvis man kigger på deltager lister er det tydeligt at de nye discipliner orientering og skydning redder DM teknik og rul, dette må tages til efterretning ifht planlægning af DM Deltagere: teknik 11 rul 8 orientering 51 kajakskydning 15 Havkajak Der ønskes kommentarer fra bestyrelsen omkring hvilke rammer der skal gælde for Skal DM havkajak teknik og rul udvikles i retning af et seriøst DM, eller mere i retning af en uformel kajakfestival? HKAG ifbm DM havkajak teknik og rul blev der udsendt spørgeskema, og der var 9 tilkendegivelser fra deltagere/hjælpere, som kunne tænke sig at arbejde videre med udvikling af DM havkajak. Disse personer inviteres til et HKAG møde. i løbet at efterår/vinter Skal der afsættes ressourcer til nye discipliner som kajak-o og kajak skydning? TRYG i naturen Afsluttende seminar 12. nov blev aflyst pga manglende deltagere. projektet afsluttes og endelig rapport fremsendes inden jul. Der afholdes istedet en uformel afrunding med følgegruppen (herunder DKF) i januar. Klubbesøg: AKKK generel info om DKF, derefter DM havkajak teknik og rul 2013 Gunslevholm efterskole kajakpolopakke Midtfyns efterskole kajakpolopakke Klub rådgivning: Solrød havkajakklub vedr ansvarsforsikring ifbm kajakpoloaktiviteter i svømmehal. Willy Rasmussen blev kontaktet, og svarf videregivet. Nyborg kajakklub vedr uddannelse Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S vedr kajakpolo anlæg -Skovshoved havn. DOF kontaktet på vegne af AKKK ifbm evt. afholdelse af DM kajak-o i

19 DM kajakpolo for efterskoler MAJ foreslår at der i 2013 budget afsættes yderligere ,- til skoleturnering 5000,- til leje af svømmehal ,- til PR i form af t-shirts Indstilling Ungdomspolocamp MAJ foreslår at der i budget 2013 afsættes yderligere 5000,- til ungdomspolocamp. Og at deltager antal begrænset til max 40. Der kan selvfølgelig også hentes noget på deltagerbetaling, men det er min overbevisning at prisen har stor betydning for kluber der sender et helt hold afsted. Deltagerbetaling er bevidst holdt under 500,- (efter samråd med de andre arrangører) Dette dækker akkurat mad og ophold. 15

20 Bestyrelsesnotat Bilag Bestyrelsesmøde d Dagsordens punkt Form Status / orientering sekr. Ansvarlig Malene Hjorth Emne Status Udv.pro. Siden sidste best.møde: Arresø Sejlklub og Borup Kajak Klub (ved Kimmerslev sø) er tættere på at melde sig ind - end sidst. Klubbesøg: TDC og Vordingborg Planlægning af 2013 Årsmagasin artikler Budgetlægning Kommende aktiviteter: Lisbet starter d. 3/12 og skal sættes ind i udviklingsprojektets opgaver. Hovedsagelig opstart af nye klubber og firmakontakter. Undertegnede kører videre med 60+, fastholdelsesaktiviteter, og allerede igangsatte klubopstartsinitiativer. Der er forsøgsvis indkaldt til Handicap AG opstartsmøde d. 12 december (se Magasinet). Klubbesøg: Vilsted Planlægning af

21 Bestyrelsesnotat Bilag 6.5 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig 2/ Orientering FAJ Emne Uddannelse 17

22 Året går på hæld og i forhold til licenser, så ender vi med en stigning på ca. 20% svarende til godt 900 stk. i forhold til sidste år. Planlægningen af kurser for 2013 er i fuld gang og der mangler for så vidt kun at de bliver lagt i shoppen. Det forventes at dette sker i starten af december. I forbindelse med planlægningen af kurserne, har det vist sig at det har været mere end svært at få stablet et polotræner 1 kursus på benene. På trods afgentagne henvendelser og opfordringer til de ansvarlige samt de poloundervisere vi havde i systemet, så gav det ikke noget resultat. Det er derfor besluttet at outsource opgaven til GIV, som nu har forpligtet sig til at udbyde et trænerkursus, der niveau og indholdsmæssigt matcher vores egne kurser. Opgave Overordnet set har de poloundervisere jeg tidligere har haft i systemet, overhovedet ikke responderet på mine henvendelser, hvorfor de ikke længere betragtes som DKF-undervisere. Der er to tilbage på listen der har angivet polo som deres primære område og hvis vi fortsat skal have mulighed for at til- og udbyde kajakpoloundervsining, så skal vi have nogle nye ind i folden. Jeg regner med at jeg i starten af 2013, begynder på den proces. Der er lavet aftaler med vores engelske samarbejdspartnere hvad angår surf epp 3 og inst. 3 og havkajak epp 5, således at al praktik omkring tilmelding, afvikling osv. sker uden vores indblanding. Dog afvikles surf instruktør 3 eksamen i DK i dagene inden surfsymposiet. I 2012 er samtlige udbudte epp 2 kurser blevet aflyst pga. manglende interesse. Der arbejdes pt. på alternative udbudsmuligheder. Pga. manglende underviserinteresse og -koordinering måtte alle kanokurser aflyses med kort varsel. Kano AG har nu fået til opgave at komme med et udspil til en kursusrække i 2013, hvor underviserne har konfirmeret. Baggrund Indstilling Næste opfølgning 18

23 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Bilag December Status og orientering sekr. Martin Rosenkilde ATK Implementering Roadshowet er skudt igang og har været afholdt på sjælland. Jeg har været i Esrum hvor der har været repræsentanter fra Esrum og Krogen. Nybro hvor Nybro, Gladsaxe, Lyngby, Sundby, Hellerup og Nord var repræsenteret. Neptun hvor Neptun og ARK var til stede. Vallensbæk hvor Vallensbæk, Ringsted og Køge var tilstede Roadshow Over hele linien er der meget positiv feedback specielt på ATK kurset der åbner op for at klubben kan sende træner assistenter afsted på et 2 x 3 timers kursus i basale træningsteknikker. Tirsdag d. 27/11 venter Roadshow i Odense hvor der PT er tilmeldinger fra Odense, Troense og Kerteminde. Tirsdag d. 18/12 venter Roadshow i Aarhus Kajakklub. 19

24 Der har været afholdt ATK modul 1 og 2 kursus med Hellerup og Skovshoved trænere som har givet feedback på kursus materialet. Med som undervisere har jeg haft Helle Stuart på modul 1 og Rene O på modul 2. som stedfortræder til Mads K som desværre måtte melde afbud i sidste øjeblik. Pilot Projekt Status Hellerup er klar til at blive godkendt. Der mangler det sidste administrative med CJ om hvordan dette gøres. Klubben har fremlagt en oversigt over hvordan deres B & U afdeling er bygget op. Hvilket opfylder vores nuværende certificerings kriterier. Skovshoved har jeg lidt svært ved at vurdere om de opfylder certificerings kriterierne. En vurdering skal laves snarest. Jeg håber Hellerup kan være officielt godkendt inden jul. Tiden skal bruges på at så fastlagt datoer for ATK uddannelse. Der er mange klubber der allerede har ønsket at sende medlemmer afsted på disse. Fremtid Det skal overvejes om certificeringskriterierne er for nemme eller om der skal oprettes et ATK Center som en mellemting mellem ATK godkendt klub og kraftcenter superkraftcenter, som skal have egne kriterier. 20

25 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Bilag december Økonomi Christian Jacobsen Emne Opgave Balance OBS selve balance offentliggøres ikke på hjemmesiden. Balancen gennemgåes med henblik på at kunne uddrage trends og tendenser ift 2013 budgettet Der ventes ca 95% af de budgetterede indtægter i hus inden årets afslutning. Baggrund Ligedes ventes udgiftsiden at holde sig omkring 94% af det budgetteret - med nogle poster der trækker hver sin vej - men samlet onkring 94%. Samlet set betyder det at året vil ende omkring nul, men med nogen hensættelser på Udviklingsprojekt og ATK implementering som vi får gavn af i Indstilling Gennemgangen tages til efterretning 21

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 23. januar 2011 Kl. 9.00 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Peter Unold, Jan Darfelt (JD) Flemming Jørgensen

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Peter Unold, Jan Darfelt (JD) Flemming Jørgensen Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Tirsdag d. 30. Oktober 2012 kl 17.00-22.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 16. Frokost undervejs. Anette afbud indtil kl. 12. Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud.

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Det opfordres til at klubberne melder deres respektive løftere til divisionsturneringen i god tid, for at lette arbejdet for den afholdende klub.

Det opfordres til at klubberne melder deres respektive løftere til divisionsturneringen i god tid, for at lette arbejdet for den afholdende klub. Referat 12.06.16 Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Alex Thorsen, Danny Bill Møller, Janni Weinke, Anders Vedel, Fraværende: Peter Bøgh Larsen (syg) Referent: Janni Weinke Endelig

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd Dansk Forening for Rosport Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd Tilstede: Henning Bay Nielsen (HBN) Birgit Bech Jensen (BBJ) Conny Sørensen (CS) Thomas

Læs mere

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Referat Budgetmøde Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn,

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted:

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Lau Larsen (LL), Nanna

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

DGF s eliteudvalg 1. september 2014

DGF s eliteudvalg 1. september 2014 DGF s eliteudvalg 1. september 2014 Odense Idrætscenter, kl. 17.30 20.30 Deltagere: Henrik B. Bertelsen, Marianne Hulgaard (MHU), Hanne Hede (HHE), Ralf Petersen (RPE), Bo Zierau (BOZ), Flemming Kaas (FKAA),

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 07-2016 Dato: Mandag den 24. oktober 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Rækkefølgen tilpasses dagsprogrammet og de forskelliges fravær.

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Rækkefølgen tilpasses dagsprogrammet og de forskelliges fravær. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Lørdag 27. nov. Kl. 9.00 17.30 Søndag 28. nov. Kl. 9 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Deltagere, Vivian, Tove, Olaf, Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidste møde godkendt 2 Siden sidst: Der er underskrevet en 2 årig kontrakt

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere