Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære kunde... 2 Brug... 2 Forsikring af maskinen... 2 God service... 2 Fremstillingsnummer... 2 Symboler og mærkater... 3 Placering af mærkater... 4 Oversættelse af instruktionstekster... 4 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Generel brug... 5 Forberedelser... 7 Drift... 8 Flytning/Transport... 9 Opbevaring... 9 Børn... 9 Brændstofsystem Vedligeholdelse Beskyttelsesudstyr Personligt beskyttelsesudstyr Præsentation Hovedkomponenter og betjeningselementer Præsentation Motor Skæreenhed Start af motoren Drift Normal afbrydelse Afbrydelse i nødsituationer Før du går i gang Sådan bruger du stubfræseren Anvendelse på skråninger Transport Vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan Rensning af cyklonfilter Udskiftning af luftfilter Rengøring af bundfaldsbeholder Justering af tomgang Tændingssystem Justering af drivrem Afmontering og montering af klinge, holdere og tænder Af- og påmontering af hjul Justering af bremse To-minutters-reglen Rengøring og vask Smøring Smøreskema Smøring af kabler Fejlfinding Opbevaring Vinteropbevaring Service Tekniske data Strømskema Servicejournal Leveringsservice Efter de første 20 timer Dansk 1

4 Kære kunde! INTRODUKTION Tak, fordi du valgte en Husqvarna stubfræser. Som følge af din tillid til os har du valgt et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskine. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda også dens værdi ved et videresalg. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du sælger din Husqvarna-maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Brug Stubfræseren bruges til at fjerne stubbe med. Ved at flytte klingen sidelæns med fejende bevægelser over stubbens top og forside fræses stubben gradvist væk. Læs kapitlet Sikkerhedsinstruktioner, før maskinen tages i brug første gang. Forsikring af din maskine Kontakt dit forsikringsselskab for at kontrollere forsikringen af din nye maskine. Du bør have en totalforsikring, der dækker ansvar, brand, beskadigelse og tyveri. God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres det, at du får den bedste support og service. Inden produktet blev leveret, er maskinen for eksempel kontrolleret og justeret af din forhandler. Hvis du har brug for reservedele eller support i forbindelse med servicespørgsmål, garantianliggender osv. kan du henvende dig til: Denne brugsanvisning hører til maskine med fremstillingsnummer: Motornummer: Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som er fastgjort på rammen under karburatoren. På skiltet angives: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens fremstillingsnummer (S/N). Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er præget ind i krumtaphuset under olieniveauovervågningen. Motortypen angives på krumtaphuset til højre for olieniveauovervågningen, men fremgår også af mærkaten på startmotoren. Angiv denne ved reservedelsbestilling af motorkomponenter. 2 Dansk

5 SYMBOLER OG MÆRKATER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIGTIG INFORMATION Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for personskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for tingsskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening eller fejlmontering. Mærkater og maskinrelaterede instruktioner Manglende eller ulæselige mærkater skal anskaffes/udskiftes, inden maskinen tages i brug. 1. Husqvarna-logo 2. Husqvarna-krone 3. Generelle advarsler 4. Udstødningsadvarsler 5. Brug høreværn og øjenbeskyttelse 6. FARE Risiko for skader fra fræserklingen 7. Modelbetegnelse SG11 8. Modelbetegnelse SG13 9. Motorstrømafbryder på styret 10. Gasregulering 11. Bøjle til håndtagsindstilling 12. Europæisk standard for maskinsikkerhed Dansk 3

6 Placering af mærkater SYMBOLER OG MÆRKATER Oversættelse af instruktionstekster Mærkat 3 Vigtig information Læs og sørg for, at du forstår brugsanvisningen inden ibrugtagning eller vedligeholdelse. Kontakt din forhandler for at få en ekstra brugsanvisning. Overhold alle sikkerhedsinstruktioner, da du eller andre ellers kan komme til skade. Kontrollér før brugen, at maskinen er i driftsklar stand. Sørg for, at beskyttelsesanordningerne er på plads, når maskinen anvendes. Stop motoren, og vent, indtil maskinen er stoppet, før der foretages service, justering eller rengøring. Lad ikke motoren arbejde i dårligt ventilerede rum. Kontrollér, at der er ikke er nogen i nærheden af maskinen før start og under brugen. Hold dig væk fra skråninger, der for stejle, så arbejdet kan udføres på sikker vis. Opsaml affald før brugen. Mærkat 4 Advarsel Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som i Californien anses for at være kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. Mærkat 9 ON = Til, OFF = Fra Mærkat 10 ENGAGE = Tilkobling, START DISENGAGE = Startposition med frakoblet fræser 4 Dansk

7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generel brug Formålet med denne brugsanvisning er at hjælp dig til at anvende din Husqvarna-maskine på mere forsvarlig vis samt at informere om fremgangsmåden ved vedligeholdelse. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Hvis du efter gennemlæsning af brugsanvisningen stadig ikke er sikker på, at du forstår de sikkerhedsrisici, der kan knytte sig til brugen, skal du ikke anvende maskinen. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Disse sikkerhedsinstruktioner beskriver udelukkende reglerne for sikker brug. Der er i sikkerhedsinstruktionerne ikke muligt at beskrive alle potentielt farlige situationer, der kan opstå ved brug af maskinen. Du kan dog selv forebygge ulykker ved altid at bruge din sunde fornuft. Kontakt din forhandler, hvis du vil bestille ekstra brugsanvisninger. ADVARSEL! Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden skriftlig tilladelse fra producenten. Eventuelle ændringer påvirker ikke kun udstyrets ydeevne og levetid, men kan også indebære en sikkerhedsrisiko for brugeren og omgivelserne. Hvis der egenhændigt er foretaget ændringer af maskinens konstruktion, kan det betyde, at producenten fritages for ansvar ved eventuel ting- eller personskade, som kan opstå som følge af ændringerne. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen ændres uden producentens forudgående skriftlige tilladelse. VIGTIG INFORMATION Brug ikke maskinen, før du har læst denne brugsanvisning igennem og har forstået instruktionerne i den. Alle vedligeholdelsesarbejder og justeringer, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, skal udføres på et autoriseret Husqvarnaserviceværksted. ADVARSEL! Stubfræseren kan være farlig ved utilsigtet eller forkert brug, hvilket kan resultere i alvorlige ulykker, i værste fald dødsulykker. Det er meget vigtigt, at du læser denne brugsanvisning igennem og forstår dens indhold, før du prøver at tage maskinen i brug. Læs brugsanvisningen igennem, og vær sikker på, at du forstår den, inden du bruger eller vedligeholder maskinen. Hvis brugeren ikke kan læse denne brugsanvisning, er det ejerens ansvar at forklare indholdet. Læs denne brugsanvisning igennem, inden du starter maskinen Dansk 5

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg alle sikkerhedsinstruktioner. Hvis du ikke gør det, kan du selv eller andre komme til skade. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samt trafikloven skal altid overholdes. ADVARSEL! Motoren kan blive meget varm. For at undgå forbrændinger skal du slukke motoren og vente til alle dele er afkølet, inden du rører ved motoren. Alle brugere skal undervises i at bruge maskinen. Ejeren har ansvaret for, at brugerne får denne undervisning. Brug et autoriseret Husqvarna-værksted ved service- og reparationsarbejder, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Originale Husqvarna-dele er konstrueret og dimensioneret med henblik på at sikre en høj kvalitet og den rette facon og dermed en optimal holdbarhed og levetid. Af sikkerhedsmæssige årsager skal delene kun udskiftes med originale Husqvarna-dele. Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og betjeningselementerne på en sikker måde, og bliv fortrolig med sikkerhedsmærkaterne. Brug kun maskinen til at fjerne stubbe. Den er ikke beregnet til andre formål. Kontrollér, inden at du anvender maskinen, at den er i driftsklar, se kapitlet Vedligeholdelse/ vedligeholdelsesplan. Brug kun maskinen i dagslys eller under andre veloplyste forhold. Hold maskinen på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige risici. Lad kun voksne personer, som er fortrolige med maskinen, bruge den. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er uddannet i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugerens alder kan reguleres af lokale regler. Du kan blive distraheret af både mennesker og dyr, så at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor altid koncentreret og fokuseret på opgaven. ADVARSEL! Overeksponering for vibrationer kan medføre kredsløbsforstyrrelser eller skader på nervesystemet, især hos personer med kredsløbs-problemer. Søg læge, hvis du har symptomer, som kan skyldes overeksponering af vibrationer. Typiske symptomer kan f.eks. være følelsesløshed, smerter, muskelsvaghed, at huden skifter farve, eller at man føler en ubehagelig stikken. Disse symptomer forekommer oftest i fingre, hænder eller håndled. VIGTIG INFORMATION Brug aldrig en stubfræser, der er beskadiget eller forkert indstillet. Brug aldrig stubfræseren, hvis den mangler dele, eller hvis den ikke er samlet korrekt. Kontrollér, at fræseværktøjet holder op med at rotere, når du slækker gassen. Hvis du havner i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, skal du altid hente eksperthjælp. Du må aldrig forsøge at løse problemer, som du ikke er kvalificeret til. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Sørg altid for, at der er en person i nærheden, når du bruger maskinen, så du kan kalde på hjælp, hvis der skulle indtræffe en ulykke. Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr, som producenten har leveret eller anbefalet. 6 Dansk

9 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved hånden, når du anvender maskinen. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når du starter motoren, kobler drevet ind eller arbejder. Sørg for, at både dyr og mennesker befinder sig på sikker afstand af maskinen. Rens området for genstande som sten, legetøj, ståltråd osv., der kan blive trukket ind i maskinens bevægelige dele og blive slynget væk. Find og markér alle faste genstande på plænen, f.eks. sprinklerhoveder, pæle, vandventiler, fødder til tørrestativer etc. Kontrollér især, at der ikke ligger nogen skjulte elkabler eller lignende i græsplænens overflade. Kør uden om disse genstande under brugen. Kør aldrig hen over fremmedlegemer med vilje. Kontrollér, at dødemandsgrebet og alle beskyttelsesfunktioner fungerer. Brug ikke maskinen, hvis den ikke fungerer, som den skal. Vær opmærksom på, at tøj, langt hår og smykker kan blive fanget af de bevægelige dele. Kontrollér, at alle sikkerhedsmærkater sidder, hvor de skal. Se kapitlet Placering af mærkater. Rens arbejdsområdet, inden arbejdet påbegyndes Brug beskyttelsesmaske, beskyttelseshandsker med godt greb og beskyttelsestøj, som du kan bevæge dig ubesværet i. Brug også benbeskyttelse, så benene beskyttes mod gnister fra fræseværktøjet. Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid skridsikre sikkerhedssko eller -støvler, helst med stålsnuder. Brug hjelm med fuldtdækkende ansigtsvisir eller netvisir og beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Bed din forhandler om at anbefale godkendte sikkerhedsbriller, høreværn og hjelme. Brug egnet udstyr ADVARSEL! Brug altid godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr, når du anvender maskinen. Sikkerhedstøj og beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker, men ved at bruge det rigtige tøj og udstyr kan du muligvis sørge for, at eventuelle skader i tilfælde af en ulykke bliver mindre alvorlige. Bed din forhandler om at anbefale godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr. Dansk 7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Drift Brug ikke maskinen på skråninger, som skråner mere end 10. Brug ikke maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller indtaget andre euforiserende stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller koordinationsevne. Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden ventilation. Sørg for, at du har godt fodfæste, når du bruger maskinen. Brug aldrig maskinen på vådt græs. Dårligt fodfæste kan medføre, at du glider. Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de roterende dele. Hold hænder og fødder væk fra arbejdsværktøjet. Brug aldrig fødderne eller andre kropsdele til at øge trykket mod stubben. Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen eller udsætte den for åben ild eller gnister. Benzin er letantændeligt, og uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand. Brug aldrig en maskine med defekt lyddæmper. I meget varmt og tørt klima kan der ved brug af stubfræseren opstå risiko for skovbrand. Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen, inden du starter igen. Uanset hvad der sker, skal du altid stoppe maskinen på et plant sted, koble drevet ud, aktivere parkeringsbremsen, standse motoren og vente, indtil alle roterende dele er standset, før du forlader kørepositionen bag maskinen. Motorens udstødningsgasser er giftige. Lad aldrig motoren køre indendørs. Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de roterende dele Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen. ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. 8 Dansk

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Flytning/Transport Tryk styret ned, og drej på baghjulene, når du vil dreje og styre maskinen. Stop motoren, og lad den køle af i mindst 2 minutter inden transporten. Vær forsigtig, og brug sikre løfte- og flytteteknikker, når maskinen skal lastes/ losses. Vi anbefaler, at to personer løfter maskinen. Aktivér parkeringsbremsen under transport. Spænd maskinen godt fast med godkendte fastsurringsanordninger, f.eks. spændebånd, kæder eller reb. Kontrollér altid inden transporten, at færdselslovens gældende bestemmelser overholdes. Vi anbefaler, at to personer løfter maskinen Opbevaring Lad motoren køle af, inden du stiller maskinen væk. Opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild. Opbevar maskinen med lukket brændstofhanen. Opbevar maskinen og brændstoffet på en sådan måde, at der ikke er nogen fare for, at lækkende brændstof eller brændstofdampe kommer i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, elmotorer, relæer, kontakter, kedler eller lignende. Opbevar maskinen i et aflåst rum, hvor den er utilgængelig for børn og voksne, som ikke er uddannet i håndtering af maskinen. Børn Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Gå aldrig ud fra, at et barn stadig er samme sted, hvor du sidst så det. Hold børn væk fra maskinen. Hold børn væk fra arbejdsområdet under nøje opsyn af en anden voksen. Vær på vagt, og stop maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Lad aldrig børn styre maskinen. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, der hæmmer udsynet. Hold børn væk fra maskinen Lad aldrig børn styre maskinen. Dansk 9

12 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brændstofsystem ADVARSEL! Benzin og benzindampe og giftige og meget letantændelige. Vær særlig forsigtig ved håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand. Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er godkendt til dette formål. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Stop motoren ved brændstofpåfyldning. Ryg ikke ved påfyldning af benzin, og påfyld heller ikke benzin i nærheden af gnister eller åben ild Påfyld aldrig brændstof indendørs. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Flyt maskinen mindst tre meter væk fra tankningsstedet, inden du starter den. Luk for brændstoftilførslen ved opbevaring eller transport. Hvis der er opstået en lækage i brændstofsystemet, må motoren ikke startes, før denne er blevet udbedret Luk brændstofhanen. Kontrollér altid brændstofniveauet før brugen, og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig, da varme fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til at udvide sig, så det løber over. Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du spilder noget, og vent med at starte motoren, indtil benzinen er fordampet. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal det skiftes Tankning er altid forbundet med risiko. 10 Dansk

13 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vedligeholdelse Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Kobl drevene ud, aktivér parkeringsbremsen, stop motoren, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet helt, inden du justerer, vedligeholder eller rengør maskinen. Afbryd tændrørskablet, inden reparationen påbegyndes. Sørg for, at alle dele er i funktionsdygtig stand, at alle monterede dele sidder fast. Udskift slidte eller beskadigede mærkater Vær forsigtig ved kontrol af arbejdsværktøjet. Brug handsker ved vedligeholdelsesarbejdet. Adskil ikke motoren. Dette kan medføre, at garantien bortfalder. Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende service eller garanti. Følg alle instruktioner om vedligeholdelse. Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre ved for høje omdrejninger. Hvis du lader motoren køre ved for høje omdrejninger, er der risiko for maskinskader. Afbryd tændrørskablet. ADVARSEL! Vent, indtil alle bevægelige dele et standset helt, før du vedligeholder maskinen. Stop motoren, og fjern tændrørskablet. Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke anvendes, hvis sikkerhedsanordningerne er defekte eller ikke er monteret. Lyddæmperen er konstrueret til at holde støjniveauet på et godkendt niveau og holde direkte udstødningsgasser væk fra brugeren. Motorens udstødningsgasser er meget varme og kan fremkalde gnister, som kan medføre brand eller forbrændinger. Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen ren for græs, løv og andet materiale, som sætter sig fast i den. Hold maskinen ren Dansk 11

14 Personligt beskyttelsesudstyr Spørg din Husqvarna-forhandler til råds ved valg af beskyttelsesudstyr. Vores forhandlere har et bredt sortiment af udstyr til blandt andet skovarbejde samt en stor viden om arbejdsmiljøkrav og beskyttesesniveauer. Før stubfræsningen påbegyndes, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at trimme fræseobjektet med en motorsav. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge personligt beskyttelsesudstyr, der opfylder kravene til arbejde med både stubfræser og motorsav. Den væsentligste forskel er, at man skal bære beskyttelsesbriller ved stubfræsning, mens netvisiret ved brug af motorsav yder tilstrækkelig beskyttelse. Vi anbefaler derfor, at man ved stubfræsning bruger både netvisir og beskyttelsesbriller som ansigtsbeskyttelse. Man kan eventuelt bruge et visir af plexiglas, men det bliver lettere ridset, er mere modtageligt over for snavs og dugger lettere til. BESKYTTELSESUDSTYR Du skal bruge følgende personligt beskyttelsesudstyr: 1. Beskyttelseshjelm 2. Høreværn 3. Ansigtsbeskyttelse 4. Beskyttelsesbukser 5. Beskyttelsesbriller 6. Åndedrætsværn (hvis der er risiko for støvede arbejdsforhold) 7. Beskyttelseshandsker 8. Førstehjælpskasse 9. Beskyttelsesstøvler eller -sko med stålsnuder Dansk

15 Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning beskriver Husqvarnas stubfræser. Maskinerne findes i to grundmodeller SG11 og SG13. Maskinerne er udstyret med en firetaktsmotor fra Honda på 11 eller 13 hk. PRÆSENTATION Hovedkomponenter og betjeningselementer Styr 2. Bøjle, dødemandsgreb 3. Bremsearm 4. Afskærmning til fræserdrev 5. Forreste løftehåndtag 6. Fræsehjul 7. Motor 8. Bageste løftehåndtag 9. Indstillingsbøjle til håndtaget 10. Gasregulering 11. Motorstrømafbryder Dansk 13

16 PRÆSENTATION Motor Motorens udvendige komponenter og betjeningselementer: 1. Gasregulering 2. Startmotor 3. Starthåndtag 4. Brændstofhane 5. Choker 6. Luftfilter 7. Tændrør 8. Lyddæmper 11. Motorens oliemålepind 12. Motorens olieaftapningsprop 13. Olieniveauovervågning 14. Motorstrømafbryder 15. Brændstoftank 16. Brændstoftankens påfyldningsdæksel Gasregulering Armen på motoren skal normalt ikke bruges. Den er koblet sammen med gasreguleringen på styret. Hvis kablet går trægt eller hopper af, kan man med armen på motoren som nødløsning slække gassen, så motoren skifter til tomgang, og fræsehjulet standes Dansk

17 PRÆSENTATION Startmotor Startmotoren er af magnapull-typen med fjederretur. Kontakt et autoriseret serviceværksted for at få udskiftet startfjeder eller startsnor. Starthåndtag Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan startmotoren blive beskadiget. Vikl ikke startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget i udtrukket position. Brændstofhane Brændstofhanen åbner og lukker forbindelsen mellem tanken og karburatoren. Billedet viser en lukket brændstofhanen, som åbnes ved at håndtaget skubbes helt til højre. Der er ingen mellempositioner. Luk hanen, når maskinen ikke anvendes, så karburatoren ikke oversvømmes. Der er monteret en bundfaldsbeholder i forbindelse med brændstofhanen. Se rengøringsinstruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse/Rengøring af bundfaldsbeholder Choker Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i karburatoren. Den bruges også til at starte en kold motor. Billedet viser et åbent chokerspjæld, som lukkes ved at skubbe håndtaget til venstre. Mellempositioner kan benyttes. Når motoren er startet, kan håndtaget gradvist skubbes mod højre, så længe motorgangen er jævn. En glemt choker mærkes ved, at motoren kører ujævnt og udvikler sort røg. Dette medfører også et øget brændstofforbrug Luftfilter Motorens luftfilter består af et cyklonfilter og et finfilter. Luften suges ind gennem nettet (3) til cyklonfiltret, og grovere urenheder opsamles beholderen (4). Finfiltret, der består af et forfilter af skumgummi og en papirfilterindsats, er placeret under kappen (2). Kappe og cyklonfilter kan løftes af ved at fjerne vingemøtrikken (1). Se rengøringsinstruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse/Rensning af cyklonfilter og Udskiftning af luftfilter. Ved kørsel med et alt for snavset luftfilter, bliver motoren langsomt kvalt og har de samme symptomer som ved en glemt choker (se ovenfor). Den kan også blive svær at starte Dansk 15

18 PRÆSENTATION Tændrør Motorens tændrør sidder skjult under tændrørshætten. I forbindelse med servicearbejde er det vigtigt, at motoren ikke startes ved en fejltagelse. Tag derfor tændrørshætten af tændrøret. For ikke at skulle trække i kablet er tændrørshætten udstyret med et greb, se billede. Tændrørstype, se Tekniske data. Serviceinstruktioner, se kapitlet Vedligeholdelse/ Elsystem. Lyddæmper Motorens lyddæmper er udstyret med en varmeisolerende kappe. Alligevel bliver den varm, når motoren kører. Undgå at berøre lyddæmperen, når den er varm. Risiko for forbrændinger Oliemålepind Krumtaphusets oliemålepind er placeret på motorens forside. Motorolien påfyldes via oliemålepindens hul. Ved kontrol af olieniveauet må målepinden ikke være skruet på. Maskinen skal stå på et jævnt underlag med motoren standset. Lad aldrig motoren køre med målepinden fjernet. Motoren har elektrisk olieniveauovervågning. Den standser motoren og forhindrer en ny start, hvis olieniveauet er for lav. Stol dog ikke blindt på overvågningen, men kontrollér selv olieniveauet ved hjælp af oliemålepinden. Motorolie SAE 10W-30 service SF-SG anbefales til normal brug, se også kapitlet Smøring/ Motorolie Olieaftapning Krumtaphusets aftapningsprop (5) er placeret på motorens bagside. VIGTIG INFORMATION Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i naturen, men skal afleveres på værkstedet eller det anviste sted for håndtering. Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand og sæbe ved eventuelt spild Motorstrømafbryder på motor Motoren kan standses med motorstrømafbryderen. Billedet viser kontakten på OFF (kortsluttet tændingssystem). Der findes yderligere to strømafbrydere med samme funktion: Vippeafbryder på styret. Mikroafbryder, der påvirkes af bøjlen til dødemandsgrebet. For at starte motoren skal begge afbrydere drejes til ON, og dødemandsgrebet skal holdes inde. ON OFF Dansk

19 PRÆSENTATION Brændstoftank Under tanken sidder et brændstoffilter, som er forbundet med brændstofhanen. Tanken rummer 6,5 liter Brændstofpåfyldning Læs sikkerhedsinstruktionerne før tankning. Sørg for at holde brændstoffet rent og brændstoftanken rengjort. Påfyld ikke beskidt brændstof. Kontrollér, at tankdækslet er monteret korrekt, og at pakningen er intakt, især inden vask af maskinen Brug blyfri benzin med et oktantal på mindst 86. Brug aldrig benzin, der er blandet med olie. For ethanol- og methanolbrændstoffer gælder følgende: Maks. tilladt ethanolindhold 10% (volumen). Maks. tilladt methanolindhold 5% (volumen). Maks. tilladt MTBE-indhold (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15% (volumen). ADVARSEL! Benzin er meget brandfarligt. Udvis forsigtighed, og tank udendørs. Se sikkerhedsinstruktionerne. Hvis motoren yder spidsværdier ved normal belastning, kan den blive beskadiget. Skift brændstof. Hvis dette ikke hjælper, så kontakt et autoriseret serviceværksted. Fyld ikke tanken helt op, men efterlad en luftlomme, så brændstoffet kan udvide sig, når det bliver varmt. Centrifugalkobling Motoren er forsynet med en centrifugalkobling, der er koblet til krumtapakslen. Når motoromdrejningstallet øges, kobles fræsehjulsdrevet automatisk ind. Centrifugalkoblingen er vedligeholdelsesfri og kan ikke justeres af brugeren Skæreenhed Bøjle til dødemandsgreb Bøjlen skal holdes ind imod styret, hvis motoren skal køre. Hvis man slipper den, kortsluttes tændingssystemet, og motoren standser. ADVARSEL! Bøjlen må ikke bindes fast til styret Den tjener til din sikkerhed. Dansk 17

20 PRÆSENTATION Gasregulering Motorens omdrejningstal reguleres med armen. Håndtaget nedad giver tomgang og startposition. Når motoromdrejningstallet øges, kobler centrifugalkoblingen automatisk fræsehjulsdrevet ind Motorstrømafbryder på panelet Motoren kan standses med motorstrømafbryderen. Billedet viser vippeafbryderen på OFF (kortsluttet tændingssystem). Derudover findes to strømafbrydere med samme funktion: Motorstrømafbryder på motoren. Mikroafbryder, der påvirkes af bøjlen til dødemandsgrebet. For at starte motoren skal begge kontakter drejes til ON, og dødemandsgrebet skal holdes inde Bremse ADVARSEL! Fræs aldrig med en ubremset maskine. Armen aktiverer en skivebremse på venste hjul, når den trækkes tilbage. Bremsen skal altid være aktiveret ved fræsning, parkering eller transport. Indstillingsbøjle til håndtaget ADVARSEL! Du må ikke trække indstillingsbøjlen ud, når fræsehjulet roterer. Der er stor risiko for, at du mister kontrollen over maskinen. Efterhånden som stubben fræses ned, skal håndtagets position justeres. Træk bøjlen tilbage, og indstil styret i en passende arbejdshøjde. Sørg for, at låseriglerne går i indgreb efter justering Dansk

21 Start af motoren Kontrollér, at den daglige vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplanen er udført. Kontrollér, at der er nok brændstof i brændstoftanken. DRIFT Brændstofhane Åbn brændstofhanen. Skub håndtaget helt til højre Choker Ved start af en varm motor skal armen stå i højre position, se billede. Ved start af en kold eller halvvarm motor skal armen skubbes helt eller delvist til venstre. Skub armen tilbage mod højre, når motoren er startet. Hvis motoren er kold, kan det være en god idé at flytte armen tilbage trinvist. Find da den position, hvor motoren kører jævnt Gasregulering Skub gasreguleringen på styret til START / DISENGAGE Motorstrømafbryder på motoren Drej motorens strømafbryder med uret til ON. OFF ON Dansk 19

22 DRIFT Motorstrømafbryder på styret Vip vippeafbryderen til ON Bøjle til dødemandsgreb Hold bøjlen til dødemandsgrebet ind imod styret Starthåndtag Dødemandsgrebet skal være trykket ind under startforløbet. Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan startmotoren blive beskadiget. Vikl ikke startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk derefter kraftigt i starthåndtaget en enkelt gang. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget i udtrukket position Gasregulering Lad gasreguleringen stå i tomgangsposition. Når der gives gas, begynder fræsehjulet at rotere Dansk

23 DRIFT Normal afbrydelse Gasregulering Indstil gasreguleringen til START/DISENGAGE (START/ KOBL UD). Hvis motoren har kørt med høj belastning, skal den have lov at køre uden belastning et 1/2 til et helt minut ved lave omdrejninger Motorstrømafbryder Vent i mindst 20 sekunder, indtil klingen er standset. Sæt vippeafbryderen på OFF (AV). Kontrollér, at klingen hviler på jorden og er standset helt, før du foretager dig noget Bremse Aktivér bremsen ved at trække armen tilbage Brændstofhane Luk brændstofhanen. Skub armen helt til venstre (se billede). Afbrydelse i nødsituationer Slip dødemandsgrebet. Vent til klingen er standset. Kontrollér, at klingen hviler på jorden og er standset helt, før du foretager dig noget Dansk 21

24 Før du går i gang Fjern jord og eventuelle sten omkring stubben, som kan forstyrre arbejdet. Kontrollér, at jorden er fri for fremmedlegemer som f.eks. elkabler, pigtråd etc. Afskær eller trim om nødvendigt stubben med en motorsav. DRIFT Gennemgå alle maskinens sikkerhedsmærkater Brug hjelm, høreværn og øjenbeskyttelse. Netvisir alene beskytter ikke øjnene tilstrækkeligt suppler med beskyttelsesbriller Sørg for, at du er bekendt med alle de sikkerhedsforskrifter og afbrydelsesrutiner, der er beskrevet tidligere i brugsanvisningen. Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger sidder, hvor de skal, og at de er i god stand. Kontrollér, at klingen og skæret sidder, hvor de skal, og at de er i god stand Kontrollér, at arbejdsområdet og fræseren især er fri for metalgenstande som ståltråd, søm etc., der kan slynges væk og skade personer i nærheden samt udstyret. Kontrollér, at alle, herunder børn og dyr, befinder sig i en afstand af mindst 15 m fra maskinen. Trærester kan slynges ud og forvolde skade på mennesker og dyr Dansk

25 DRIFT Sådan bruger du stubfræseren ADVARSEL! Lad aldrig klingen berøre jorden, før den er holdt op med at rotere. 1. Anbring fræserklingen tæt på den øverste del af stubbens forside Sæt bremsen i den nederste position Indstil gasreguleringen til (START) DISENGAGE ((START/KOBL UD) Sæt begge motorstrømafbrydere på ON. OFF ON Dansk 23

26 DRIFT 5. Træk bøjlen til dødemandsgrebet indad, og start motoren. 6. Lad motoren varme op i tomgang i to minutter, før du begynder at fræse Stil maskinen skrå på hjulene, så fræsehjulet løftes op fra jorden/stubben Skub gasreguleringen til ENGAGE (KOBL IND) VIGTIG INFORMATION Hvis fræsehjulet lander for lavt, kan maskinen begynde at klatre over stubben og blive ustabil. 9. Anbring midten af fræsehjulet ca. 2,5 cm over og 2-4 cm inde i stubben. 10. Anbring fræsehjulet i stubbens øverste forkant. Sving fræsehjulet sideværts, samtidig med at du sænker det ca. 2,5 cm ned efter hver omgang, indtil stubbens forreste del er væk Dansk

27 DRIFT 11. Før du kører maskinen fremad, skal du kontrollere, at fræsehjulet er løftet fra jorden og befinder sig på den ene side af stubben. Kør maskinen fremad ved at slippe bremsen, skubbe maskinen fremad, genaktivere bremsen og gentage punkt 9 og Gentag punkt 9 til 11, indtil stubbens øverste del er væk. Der må ikke fræses under jordniveau på dette trin. 13. Indstil gasreguleringen til (START) DISENGAGE ((START) KOBL IND), og vent, indtil fræsehjulet holder op med at rotere. 14. Slip bremsen, og træk maskinen væk fra stubben Fjern om nødvendigt træflis fra området omkring stubben. 16. Hvis du vil fræse dybere end jordniveau, kan det være nødvendigt at justere håndtagets position for at få en bedre hånd- og armstilling under arbejdet. Træk i håndtagets indstillingsarm, og indstil håndtaget til den ønskede position Gentag punkt 6 til 10, indtil du kommer ned til den ønskede dybde. 18. Sluk maskinen, når du er færdig. Anvendelse på skråninger Vær meget forsigtig ved stubfræsning på skråninger, da maskinen kan glide eller bevæge sig uventet. Brug aldrig stubfræseren på skråninger med en hældning på 10 eller mere. Transport Husqvarnas stubfræser kan transporteres med lastbil, trailer, kassevogn eller en stor SUV (Sport Utility Vehicle). Stubfræseren er udstyret med to løftehåndtag på hver side, så to personer om nødvendigt kan løfte maskinen. Forsøg aldrig at løfte maskinen alene. Brug en sikker løfteteknik, og lad være med at overanstrenge dig. Fastsur med spændebånd, kæde eller andet godkendt materiale. Løftehåndtagene kan også bruges til fastsurring Dansk 25

28 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesplan Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. Brug et autoriseret serviceværksted til de punkter, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Vedligeholdelse Side Daglig vedligeh. før start -/10 Vedligeholdelsesinterval i måneder/timer 1/25 3/50 6/100 12/300 Kontrollér motorens olieniveau 36 Udskift motorolien 1) 36 Kontrollér luftfilteret 29 Rens luftfiltret 2) 28 Udskift luftfilterindsatsen 2) 29 Rengør brændstofsystemets bundfaldsbeholder 30 Kontrollér og rens tændrøret 31 Udskift tændrøret 31 Kontrollér motorstrømafbryderens funktion 3) 19 Kontrollér tomgangsomdrejningstallet 30 Kontrollér og juster ventilspillerummet 4) - Rengør brændstoftanken 4) - Kontrollér, udskift brændstofslanger efter behov 4, 5) - Kontrollér gasregulering og kabel 3) 19 Kontrollér klinge og skær 3) 33 Kontrollér mærkater og advarsler 3) 4 Kontrollér remslitage og -spænding 3) 32 Kontrollér ramme, beslag og låseskruer - Smør klingelejer 35 Smør hjul 37 Smør bremsekabel 37 Smør gaskabel 37 1) Første skift efter 20 timer. 2) Under støvede forhold skal maskinen vedligeholdes med kortere intervaller. 3) Ved hver ibrugtagning. 4) Udføres af et autoriseret serviceværksted. 5) Udføres hver andet år. = Er beskrevet i denne brugsanvisning. = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning. ADVARSEL! Der må ikke foretages nogen servicearbejder på motoren eller andre enheder, hvis ikke: Motoren er stoppet. Tændrørskablet er taget af tændrøret. Maskinen står sikkert, så den ikke kan vælte eller rulle. 26 Dansk

29 VEDLIGEHOLDELSE Rensning af cyklonfilter Cyklonfiltret opsamler de fleste store smudspartikler, der opsamles i beholderen. Når du kan se, at der ligger et lag snavs på bunden af beholderen, skal cyklonhuset (4), luftstyringen og luftindsugningsnettet (3) rengøres Fjern de tre skruer, der holder cyklonhuset. Fjern huset med luftindsugningsnettet, og fjern luftstyringen. Luftstyringen kan sidde tilbage i den øverste del eller følge med huset, når det fjernes Rengør delene. Brug vand, opvaskemiddel og opvaskebørste. Aftør VIGTIG INFORMATION Vær forsigtig ved monteringen, så delene ikke beskadiges. Kontrollér, at luftindsugningsnettet passer nøjagtigt sammen med styringen i den øverste del, når det sættes tilbage. Sørg for, at luftstyringen anbringes korrekt. Genmonter delene. Anbring luftstyringen i cyklonhuset. Sæt cyklonhuset på plads, og kontrollér, at det passer ind i den øverste del. Brug ikke vold, men lirk huset på plads, før skruerne monteres Dansk 27

30 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af luftfilter Hvis motoren forekommer svag, udvikler sort røg eller kører ujævnt, kan det skyldes, at luftfilteret er tilstoppet. Det er derfor vigtigt at rense og udskifte luftfilteret med jævne mellemrum (se det korrekte serviceinterval i vedligeholdelsesplanen). ADVARSEL! Lad udstødningssystemet køle af før service. Risiko for forbrændinger Rensning/udskiftning af luftfilter udføres på følgende måde: 1. Løsn vingemøtrikken (1), og løft cyklonfiltret væk sammen med luftfilterkappen (2). 2. Afmonter forfiltret af skumplastmateriale, og vask det rent i et mildt rengøringsmiddel. Massér det tørt i en ren klud. Gennemvæd det med ny motorolie. Læg filtret ind i en absorberende klud, og massér overflødig olie ud Afmonter vingemøtrikken i luftfilteret, og løft papirfilteret ud. Slå papirfilteret mod et hårdt underlag for at fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsat er snavset eller beskadiget, skal det udskiftes. VIGTIG INFORMATION Brug ikke trykluft over 2 bar / 30 PSI til rengøring af papirfiltret. Vask ikke papirfilteret. Smør ikke papirfilteret med olie Genmonter luftfilteret på følgende vis: Sæt papirfiltret i luftfilterhuset, og spænd vingemøtrikken. 5. Sæt forfiltret i papirfiltret. 6. Sæt cyklonfiltret tilbage sammen med luftfilterkåben Dansk

31 Rengøring af bundfaldsbeholder 1. Luk brændstofhanen. VEDLIGEHOLDELSE Skru bundfaldsbeholderen (2) af. Pas på O-ringen (1). 3. Vask bundfaldsbeholderen og O-ringen i f.eks. krystalolie, og tør dem. 4. Læg O-ringen tilbage i rillen, og genmonter bundfaldsbeholderen. Skru den moderat fast, så gevindene ikke beskadiges Sæt brændstofhanen på ON, og kontrollér, at der ikke er nogen lækager. Udskift O-ringen i tilfælde af lækager Justering af tomgang ADVARSEL! Risiko for kulilteforgiftning. Foretag justeringen udendørs. 1. Start motoren, og kør den varm til normal driftstemperatur. 2. Skub gasreguleringen til tomgangsposition, eller så motoren arbejder med det lavest mulige omdrejningstal. 3. Drej tomgangsskruen (1), så tomgangsomdrejningstallet bliver o/min. 4. Forøg omdrejningstallet med gasreguleringen, og skub det helt tilbage i tomgangsposition. Kontrollér omdrejningstallet igen Dansk 29

32 VEDLIGEHOLDELSE Tændingssystem Motoren er udstyret med et elektronisk tændingssystem. Kun tændrøret kræver vedligeholdelse. Se den anbefalede tændrørstype i Tekniske data. VIGTIG INFORMATION En forkert type tændrør kan beskadige motoren. 1. Træk tændrørshætten af, og rens området omkring tændrøret. 2. Fjern tændrøret med en 13/16" (21 mm) tændrørsnøgle. 3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hvis elektroderne er brændt runde, eller hvis isolatoren er revnet eller defekt. Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det skal bruges igen Mål elektrodeafstanden med tændrørssøger. Afstanden skal være 0,7-0,8 mm / 0,028-0,031". Juster afstanden efter behov ved at bøje sideelektroden. 5. Skru først tændrøret tilbage med hånden for at undgå, at gevindene bliver beskadiget. VIGTIG INFORMATION Et for løst spændt tændrør kan medføre overophedning og beskadige motoren. Et for hårdt spændt tændrør kan beskadige gevindene i cylinderhovedet Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, så skiven presses sammen, når tændrøret ligger an mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes 1/ 8-1/4 omgang fra det sted, hvor det ligger an mod sædet. Et nyt tændrør skal drejes 1/2 omgang fra sted, hvor det ligger an mod sædet. 7. Monter tændrørshætten igen. 30 Dansk

33 VEDLIGEHOLDELSE Justering af drivrem 1. Afmonter remafskærmningen ved at fjerne de tre skruer foran på remafskærmningen. ADVARSEL! Undgå motorstart ved at fjerne tændrørskablet fra tændrøret Kontrollér, at remmen er korrekt spændt ved at trykke på den. Remmen skal kunne trykkes ca mm ned fra den oprindelige position Løsn de 4 skruer (A) på fræserkåben. 4. Løsn låsemøtrikkerne (B) på spændeskruerne. 5. Drej spændeskruerne (C) med uret, hvis du vil spænde remmen eller mod uret, hvis du vil løsne den Kontrollér, at remskiverne ligger i lige linje ved hjælp af en lineal eller lignende. Juster med spændeskruerne efter behov. Kontrollér remstramningen igen. 7. Spænd alle skruer og møtrikker, når justeringen er foretaget. 8. Genmonter remafskærmningen Dansk 31

34 Afmontering og montering af klinge, holdere og tænder VEDLIGEHOLDELSE VIGTIG INFORMATION Skær og holdere monteres på fræsehjulet som vist på billedet. L = Venstremontering R = Højremontering Sørg for, at tændernes skær peger i fræseretningen ADVARSEL! Skærene kan løsnes fra fræsehjulet, hvis skruerne ikke er spændt tilstrækkeligt. Følg det anbefalede tilspændingsmoment. Hold tænderne (30-31) på plads som på det øverste billede, når holderne (32-33) monteres. Risiko for fejlmontering. Før skruen (34) ind i den ene holder (32), gennem klingedelen (28) og ud gennem holderen (33) på den anden side. Sørg for, at spændestiften i den bageste kant af tænderne ligger an mod bagsiden af holderne. Dette giver den korrekte indstilling af skærekanten Spænd skruerne med Nm. Af- og påmontering af hjul Afmonter venstre hjul (8) på stubfræseren ved at at fjerne låsekraven (9), 1/4" skruerne (10), 1/4" sekskantmøtrikkerne (3), fjedrene (4) og bremseklodsen (7). Hjulet kan nu trækkes af akslen. Afmonter højre hjul (2) ved at fjerne låsekraven (1) og trække hjulet af akslen Dansk

35 VEDLIGEHOLDELSE Justering af bremse Grovjuster bremsens kontakttryk på følgende måde: Løsn møtrikkerne (A), og juster bremsekablets beslag efter fastspændingskraften i håndtaget Finjuster bremsens kontakttryk på følgende måde: Løsn låseskruen (1) på bremsearmens knap. Drej knappen (2) mod uret for at mindske kontakttrykket og med uret for at øge kontakttrykket. To-minutters-reglen Maskinen kan tippes bagover eller om på siden, så det er lettere at komme til ved rengøring eller service dog ikke længere end 2 minutter. Hvis maskinen holdes i denne stilling for længe, kan motor blive beskadiget af benzin, der trænger ind i krumtaphuset. Udfør i så fald et ekstra olieskift på motoren. Fjern tændrøret, og tørn motoren nogle omgange med starthåndtaget, inden motoren startes igen Rengøring og vask Regelmæssig rengøring og vask forlænger maskinens levetid. Gør det til en vane altid at rengøre maskinen lige efter brug, inden snavset sætter sig fast. Kontrollér før spuling, at tankdækslet er monteret korrekt, så der ikke trænger vand ind i brændstoftanken. Anvend højtryksspuling med forsigtighed, da advarselsmærkater og instruktionsskilte samt motoren kan blive beskadiget. Overskrid ikke et vandtryk på mere end 70 bar/1000 PSI ved rengøring. Smør maskinen efter vask. Dette er især vigtigt, hvis maskinen skal opbevares i længere tid Dansk 33

36 SMØRING Smøreskema Klingeakslens lejer Smør med fedtsprøjte, indtil fedtet trænger ud, 2 nipler (1, 2). Brug en multi-purpose fedt af god kvalitet. Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber etc.) er normalt af god kvalitet Dansk

37 SMØRING 2. Motorolie Motoren bør være varm (men ikke hed) ved olieskift. Varm olie aftappes hurtigere, og der bliver en mindre mængde gammel olie tilbage i motoren. ADVARSEL! Motorolien kan være meget varm, hvis den aftappes lige efter standsning. Lad derfor motoren svale af først. 1. Placer en egnet beholder under motorens aftapningsprop. Fjern oliemålepinden (1) og olieaftapningsproppen (4) på bagsiden af motoren. Tip! Lav en rende af et stykke pap, så olien løber direkte ned i beholderen, uden at der kommer olie ned på maskinens chassis. 2. Lad motorolien løbe ned i beholderen, og genmonter derefter aftapningsproppen. Spænd den kun middelhårdt. VIGTIG INFORMATION Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i naturen, men skal afleveres på værkstedet eller det anviste sted for håndtering. Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand og sæbe ved eventuelt spild Sørg for, at maskinen står plant. Påfyld derefter ny olie med den viskositet, der er angivet i diagrammet, API Service SF-SG, indtil oliemålepindens øverste niveaumærke passer med gevindet på oliemålepinden (2). Motorens oliemængde er 1,1 liter. Ved kontrol med oliemålepind skal den ikke være skruet i Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt, og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget. 5. Tør et eventuelt oliespild op. Kontrol af motorens olieniveau Kontrollér, at maskinen står på et plant underlag med standset motor ved kontrol af olieniveauet Skru oliemålepinden ud, og tør den af med papir eller en fnugfri klud. 2. Sæt oliemålepinden i igen uden at skrue den fast. Tag den op, og kontrollér olieniveauet på pinden. 3. Påfyld om nødvendigt olie op til kanten af oliemålepindens hul. Olietypen, se ovenfor. 4. Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt, og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget Dansk 35

38 3. Højre hjul Smør med fedtsprøjte, indtil fedtet trænger ud, 1 nippel. Brug en multi-purpose fedt af god kvalitet. Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber etc.) er normalt af god kvalitet. SMØRING Smøring af kabler Smør kablerne i begge ender, og sæt betjeningsanordningen i endestopposition ved smøring. Genmonter gummibeskyttelsen på kablerne efter smøringen. Kabler med hylster kommer til at gå trægt, hvis de ikke smøres regelmæssigt. Træghed i et kabel kan medføre driftsforstyrrelser, f.eks. utilsigtet opbremsning. Hvis kablet går trægt, skal du afmontere det og hænge det lodret. Smør derefter med tynd motorolie foroven, indtil olien trænger ud forneden. Tip! Fyld olie i en lille plastikpose, og tape den til, så den er tæt mod hylstret, og lad kablet hænge lodret i posen natten over. Lykkes det ikke at smøre kablet, skal det skiftes ud Bremsekabel Træk gummibeskyttelsen ved det øverste kabelbeslag tilbage. Smør med oliekande. Genmonter gummibeskyttelsen Gaskabel Træk gummibeskyttelsen ved begge kabelbeslag tilbage. Smør med oliekande ved enderne. Lirk med gasreguleringen. Genmonter gummibeskyttelsen Dansk

39 FEJLFINDING Symptom Årsag Løsning Motoren starter ikke Forkert betjening Brændstofhanen lukket. Åbn brændstofhanen. Chokerspjældet åbent. Motorstrømafbryder på OFF. Luk chokerspjældet ved kold motor. Drej motorstrømafbryderen til ON. Brændstofsystem Brændstoftanken tom. Påfyld brændstof. Rens tanken og bundfaldsbe- holderen, og tøm karburatoren. Fyld tanken med nyt brændstof. Opbevaret uden forberedelse iht. kapitlet Opbevaring/Vinteropbevaring Snavs, vand eller is i brændstofsystemet. Karburatorfejl. Rens tank, bundfaldsbeholder, rør og karburator. Fyld tanken med nyt brændstof. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Tændrør Forkert type tændrør. Udskift tændrør. Belægning. Kortslutning. Benzin eller olie på tændrøret. Kontrollér elektrodeafstanden, og rens eller udskift tændrøret. Rengør tændrøret. Luft motoren. Start med gasreguleringen på fuld gas. Ingen tændgnister Forkert strømafbryder, kabel Kontakt et autoriseret serviceefter tændrørskontrol eller tændingsenhed. værksted. Lav kompression Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceventilfejl. værksted. Motoren er svag eller kører ujævnt Luftfilter Luftfilter tilsmudset. Rens eller udskift luftfilter. Brændstofsystem Opbevaret uden forberedelse iht. Rens tanken og bundfaldsbekapitlet Opbevaring/Vinterop- holderen, og tøm karburatoren. bevaring Fyld tanken med nyt brændstof. (Blå udstødningsgas) Totaktsbrændstof påfyldt. Fyld tanken med korrekt brændstof. (Blåhvid, kraftig Dieselbrændstof påfyldt. Rens tank, bundfaldsbeholder udstødningsgas) og tøm karburator. Fyld tanken med korrekt brændstof. (Sort udstødningsgas) Glemt choker. Åbn chokerspjældet. Luftfilter tilsmudset. Karburatorfejl. Rens eller udskift luftfilter. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Tændingssystem Forkert type tændrør. Udskift tændrør. Belægning. Kortslutning. Forkert tændingsenhed. Kontrollér elektrodeafstanden, og rens eller udskift tændrøret. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Lav kompression (evt. Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceblå udstødningsgas) ventilfejl. værksted. Dansk 37

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Brugsanvising EZ22 Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere