Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære kunde... 2 Brug... 2 Forsikring af maskinen... 2 God service... 2 Fremstillingsnummer... 2 Symboler og mærkater... 3 Placering af mærkater... 4 Oversættelse af instruktionstekster... 4 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Generel brug... 5 Forberedelser... 7 Drift... 8 Flytning/Transport... 9 Opbevaring... 9 Børn... 9 Brændstofsystem Vedligeholdelse Beskyttelsesudstyr Personligt beskyttelsesudstyr Præsentation Hovedkomponenter og betjeningselementer Præsentation Motor Skæreenhed Start af motoren Drift Normal afbrydelse Afbrydelse i nødsituationer Før du går i gang Sådan bruger du stubfræseren Anvendelse på skråninger Transport Vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan Rensning af cyklonfilter Udskiftning af luftfilter Rengøring af bundfaldsbeholder Justering af tomgang Tændingssystem Justering af drivrem Afmontering og montering af klinge, holdere og tænder Af- og påmontering af hjul Justering af bremse To-minutters-reglen Rengøring og vask Smøring Smøreskema Smøring af kabler Fejlfinding Opbevaring Vinteropbevaring Service Tekniske data Strømskema Servicejournal Leveringsservice Efter de første 20 timer Dansk 1

4 Kære kunde! INTRODUKTION Tak, fordi du valgte en Husqvarna stubfræser. Som følge af din tillid til os har du valgt et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskine. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda også dens værdi ved et videresalg. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du sælger din Husqvarna-maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Brug Stubfræseren bruges til at fjerne stubbe med. Ved at flytte klingen sidelæns med fejende bevægelser over stubbens top og forside fræses stubben gradvist væk. Læs kapitlet Sikkerhedsinstruktioner, før maskinen tages i brug første gang. Forsikring af din maskine Kontakt dit forsikringsselskab for at kontrollere forsikringen af din nye maskine. Du bør have en totalforsikring, der dækker ansvar, brand, beskadigelse og tyveri. God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres det, at du får den bedste support og service. Inden produktet blev leveret, er maskinen for eksempel kontrolleret og justeret af din forhandler. Hvis du har brug for reservedele eller support i forbindelse med servicespørgsmål, garantianliggender osv. kan du henvende dig til: Denne brugsanvisning hører til maskine med fremstillingsnummer: Motornummer: Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som er fastgjort på rammen under karburatoren. På skiltet angives: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens fremstillingsnummer (S/N). Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er præget ind i krumtaphuset under olieniveauovervågningen. Motortypen angives på krumtaphuset til højre for olieniveauovervågningen, men fremgår også af mærkaten på startmotoren. Angiv denne ved reservedelsbestilling af motorkomponenter. 2 Dansk

5 SYMBOLER OG MÆRKATER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIGTIG INFORMATION Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for personskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for tingsskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening eller fejlmontering. Mærkater og maskinrelaterede instruktioner Manglende eller ulæselige mærkater skal anskaffes/udskiftes, inden maskinen tages i brug. 1. Husqvarna-logo 2. Husqvarna-krone 3. Generelle advarsler 4. Udstødningsadvarsler 5. Brug høreværn og øjenbeskyttelse 6. FARE Risiko for skader fra fræserklingen 7. Modelbetegnelse SG11 8. Modelbetegnelse SG13 9. Motorstrømafbryder på styret 10. Gasregulering 11. Bøjle til håndtagsindstilling 12. Europæisk standard for maskinsikkerhed Dansk 3

6 Placering af mærkater SYMBOLER OG MÆRKATER Oversættelse af instruktionstekster Mærkat 3 Vigtig information Læs og sørg for, at du forstår brugsanvisningen inden ibrugtagning eller vedligeholdelse. Kontakt din forhandler for at få en ekstra brugsanvisning. Overhold alle sikkerhedsinstruktioner, da du eller andre ellers kan komme til skade. Kontrollér før brugen, at maskinen er i driftsklar stand. Sørg for, at beskyttelsesanordningerne er på plads, når maskinen anvendes. Stop motoren, og vent, indtil maskinen er stoppet, før der foretages service, justering eller rengøring. Lad ikke motoren arbejde i dårligt ventilerede rum. Kontrollér, at der er ikke er nogen i nærheden af maskinen før start og under brugen. Hold dig væk fra skråninger, der for stejle, så arbejdet kan udføres på sikker vis. Opsaml affald før brugen. Mærkat 4 Advarsel Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som i Californien anses for at være kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. Mærkat 9 ON = Til, OFF = Fra Mærkat 10 ENGAGE = Tilkobling, START DISENGAGE = Startposition med frakoblet fræser 4 Dansk

7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generel brug Formålet med denne brugsanvisning er at hjælp dig til at anvende din Husqvarna-maskine på mere forsvarlig vis samt at informere om fremgangsmåden ved vedligeholdelse. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Hvis du efter gennemlæsning af brugsanvisningen stadig ikke er sikker på, at du forstår de sikkerhedsrisici, der kan knytte sig til brugen, skal du ikke anvende maskinen. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Disse sikkerhedsinstruktioner beskriver udelukkende reglerne for sikker brug. Der er i sikkerhedsinstruktionerne ikke muligt at beskrive alle potentielt farlige situationer, der kan opstå ved brug af maskinen. Du kan dog selv forebygge ulykker ved altid at bruge din sunde fornuft. Kontakt din forhandler, hvis du vil bestille ekstra brugsanvisninger. ADVARSEL! Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden skriftlig tilladelse fra producenten. Eventuelle ændringer påvirker ikke kun udstyrets ydeevne og levetid, men kan også indebære en sikkerhedsrisiko for brugeren og omgivelserne. Hvis der egenhændigt er foretaget ændringer af maskinens konstruktion, kan det betyde, at producenten fritages for ansvar ved eventuel ting- eller personskade, som kan opstå som følge af ændringerne. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen ændres uden producentens forudgående skriftlige tilladelse. VIGTIG INFORMATION Brug ikke maskinen, før du har læst denne brugsanvisning igennem og har forstået instruktionerne i den. Alle vedligeholdelsesarbejder og justeringer, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, skal udføres på et autoriseret Husqvarnaserviceværksted. ADVARSEL! Stubfræseren kan være farlig ved utilsigtet eller forkert brug, hvilket kan resultere i alvorlige ulykker, i værste fald dødsulykker. Det er meget vigtigt, at du læser denne brugsanvisning igennem og forstår dens indhold, før du prøver at tage maskinen i brug. Læs brugsanvisningen igennem, og vær sikker på, at du forstår den, inden du bruger eller vedligeholder maskinen. Hvis brugeren ikke kan læse denne brugsanvisning, er det ejerens ansvar at forklare indholdet. Læs denne brugsanvisning igennem, inden du starter maskinen Dansk 5

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg alle sikkerhedsinstruktioner. Hvis du ikke gør det, kan du selv eller andre komme til skade. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samt trafikloven skal altid overholdes. ADVARSEL! Motoren kan blive meget varm. For at undgå forbrændinger skal du slukke motoren og vente til alle dele er afkølet, inden du rører ved motoren. Alle brugere skal undervises i at bruge maskinen. Ejeren har ansvaret for, at brugerne får denne undervisning. Brug et autoriseret Husqvarna-værksted ved service- og reparationsarbejder, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Originale Husqvarna-dele er konstrueret og dimensioneret med henblik på at sikre en høj kvalitet og den rette facon og dermed en optimal holdbarhed og levetid. Af sikkerhedsmæssige årsager skal delene kun udskiftes med originale Husqvarna-dele. Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og betjeningselementerne på en sikker måde, og bliv fortrolig med sikkerhedsmærkaterne. Brug kun maskinen til at fjerne stubbe. Den er ikke beregnet til andre formål. Kontrollér, inden at du anvender maskinen, at den er i driftsklar, se kapitlet Vedligeholdelse/ vedligeholdelsesplan. Brug kun maskinen i dagslys eller under andre veloplyste forhold. Hold maskinen på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige risici. Lad kun voksne personer, som er fortrolige med maskinen, bruge den. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er uddannet i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugerens alder kan reguleres af lokale regler. Du kan blive distraheret af både mennesker og dyr, så at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor altid koncentreret og fokuseret på opgaven. ADVARSEL! Overeksponering for vibrationer kan medføre kredsløbsforstyrrelser eller skader på nervesystemet, især hos personer med kredsløbs-problemer. Søg læge, hvis du har symptomer, som kan skyldes overeksponering af vibrationer. Typiske symptomer kan f.eks. være følelsesløshed, smerter, muskelsvaghed, at huden skifter farve, eller at man føler en ubehagelig stikken. Disse symptomer forekommer oftest i fingre, hænder eller håndled. VIGTIG INFORMATION Brug aldrig en stubfræser, der er beskadiget eller forkert indstillet. Brug aldrig stubfræseren, hvis den mangler dele, eller hvis den ikke er samlet korrekt. Kontrollér, at fræseværktøjet holder op med at rotere, når du slækker gassen. Hvis du havner i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, skal du altid hente eksperthjælp. Du må aldrig forsøge at løse problemer, som du ikke er kvalificeret til. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Sørg altid for, at der er en person i nærheden, når du bruger maskinen, så du kan kalde på hjælp, hvis der skulle indtræffe en ulykke. Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr, som producenten har leveret eller anbefalet. 6 Dansk

9 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved hånden, når du anvender maskinen. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når du starter motoren, kobler drevet ind eller arbejder. Sørg for, at både dyr og mennesker befinder sig på sikker afstand af maskinen. Rens området for genstande som sten, legetøj, ståltråd osv., der kan blive trukket ind i maskinens bevægelige dele og blive slynget væk. Find og markér alle faste genstande på plænen, f.eks. sprinklerhoveder, pæle, vandventiler, fødder til tørrestativer etc. Kontrollér især, at der ikke ligger nogen skjulte elkabler eller lignende i græsplænens overflade. Kør uden om disse genstande under brugen. Kør aldrig hen over fremmedlegemer med vilje. Kontrollér, at dødemandsgrebet og alle beskyttelsesfunktioner fungerer. Brug ikke maskinen, hvis den ikke fungerer, som den skal. Vær opmærksom på, at tøj, langt hår og smykker kan blive fanget af de bevægelige dele. Kontrollér, at alle sikkerhedsmærkater sidder, hvor de skal. Se kapitlet Placering af mærkater. Rens arbejdsområdet, inden arbejdet påbegyndes Brug beskyttelsesmaske, beskyttelseshandsker med godt greb og beskyttelsestøj, som du kan bevæge dig ubesværet i. Brug også benbeskyttelse, så benene beskyttes mod gnister fra fræseværktøjet. Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid skridsikre sikkerhedssko eller -støvler, helst med stålsnuder. Brug hjelm med fuldtdækkende ansigtsvisir eller netvisir og beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Bed din forhandler om at anbefale godkendte sikkerhedsbriller, høreværn og hjelme. Brug egnet udstyr ADVARSEL! Brug altid godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr, når du anvender maskinen. Sikkerhedstøj og beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker, men ved at bruge det rigtige tøj og udstyr kan du muligvis sørge for, at eventuelle skader i tilfælde af en ulykke bliver mindre alvorlige. Bed din forhandler om at anbefale godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr. Dansk 7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Drift Brug ikke maskinen på skråninger, som skråner mere end 10. Brug ikke maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller indtaget andre euforiserende stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller koordinationsevne. Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden ventilation. Sørg for, at du har godt fodfæste, når du bruger maskinen. Brug aldrig maskinen på vådt græs. Dårligt fodfæste kan medføre, at du glider. Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de roterende dele. Hold hænder og fødder væk fra arbejdsværktøjet. Brug aldrig fødderne eller andre kropsdele til at øge trykket mod stubben. Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen eller udsætte den for åben ild eller gnister. Benzin er letantændeligt, og uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand. Brug aldrig en maskine med defekt lyddæmper. I meget varmt og tørt klima kan der ved brug af stubfræseren opstå risiko for skovbrand. Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen, inden du starter igen. Uanset hvad der sker, skal du altid stoppe maskinen på et plant sted, koble drevet ud, aktivere parkeringsbremsen, standse motoren og vente, indtil alle roterende dele er standset, før du forlader kørepositionen bag maskinen. Motorens udstødningsgasser er giftige. Lad aldrig motoren køre indendørs. Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de roterende dele Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen. ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. 8 Dansk

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Flytning/Transport Tryk styret ned, og drej på baghjulene, når du vil dreje og styre maskinen. Stop motoren, og lad den køle af i mindst 2 minutter inden transporten. Vær forsigtig, og brug sikre løfte- og flytteteknikker, når maskinen skal lastes/ losses. Vi anbefaler, at to personer løfter maskinen. Aktivér parkeringsbremsen under transport. Spænd maskinen godt fast med godkendte fastsurringsanordninger, f.eks. spændebånd, kæder eller reb. Kontrollér altid inden transporten, at færdselslovens gældende bestemmelser overholdes. Vi anbefaler, at to personer løfter maskinen Opbevaring Lad motoren køle af, inden du stiller maskinen væk. Opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild. Opbevar maskinen med lukket brændstofhanen. Opbevar maskinen og brændstoffet på en sådan måde, at der ikke er nogen fare for, at lækkende brændstof eller brændstofdampe kommer i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, elmotorer, relæer, kontakter, kedler eller lignende. Opbevar maskinen i et aflåst rum, hvor den er utilgængelig for børn og voksne, som ikke er uddannet i håndtering af maskinen. Børn Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Gå aldrig ud fra, at et barn stadig er samme sted, hvor du sidst så det. Hold børn væk fra maskinen. Hold børn væk fra arbejdsområdet under nøje opsyn af en anden voksen. Vær på vagt, og stop maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Lad aldrig børn styre maskinen. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, der hæmmer udsynet. Hold børn væk fra maskinen Lad aldrig børn styre maskinen. Dansk 9

12 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brændstofsystem ADVARSEL! Benzin og benzindampe og giftige og meget letantændelige. Vær særlig forsigtig ved håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand. Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er godkendt til dette formål. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Stop motoren ved brændstofpåfyldning. Ryg ikke ved påfyldning af benzin, og påfyld heller ikke benzin i nærheden af gnister eller åben ild Påfyld aldrig brændstof indendørs. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Flyt maskinen mindst tre meter væk fra tankningsstedet, inden du starter den. Luk for brændstoftilførslen ved opbevaring eller transport. Hvis der er opstået en lækage i brændstofsystemet, må motoren ikke startes, før denne er blevet udbedret Luk brændstofhanen. Kontrollér altid brændstofniveauet før brugen, og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig, da varme fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til at udvide sig, så det løber over. Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du spilder noget, og vent med at starte motoren, indtil benzinen er fordampet. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal det skiftes Tankning er altid forbundet med risiko. 10 Dansk

13 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vedligeholdelse Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Kobl drevene ud, aktivér parkeringsbremsen, stop motoren, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet helt, inden du justerer, vedligeholder eller rengør maskinen. Afbryd tændrørskablet, inden reparationen påbegyndes. Sørg for, at alle dele er i funktionsdygtig stand, at alle monterede dele sidder fast. Udskift slidte eller beskadigede mærkater Vær forsigtig ved kontrol af arbejdsværktøjet. Brug handsker ved vedligeholdelsesarbejdet. Adskil ikke motoren. Dette kan medføre, at garantien bortfalder. Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende service eller garanti. Følg alle instruktioner om vedligeholdelse. Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre ved for høje omdrejninger. Hvis du lader motoren køre ved for høje omdrejninger, er der risiko for maskinskader. Afbryd tændrørskablet. ADVARSEL! Vent, indtil alle bevægelige dele et standset helt, før du vedligeholder maskinen. Stop motoren, og fjern tændrørskablet. Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke anvendes, hvis sikkerhedsanordningerne er defekte eller ikke er monteret. Lyddæmperen er konstrueret til at holde støjniveauet på et godkendt niveau og holde direkte udstødningsgasser væk fra brugeren. Motorens udstødningsgasser er meget varme og kan fremkalde gnister, som kan medføre brand eller forbrændinger. Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen ren for græs, løv og andet materiale, som sætter sig fast i den. Hold maskinen ren Dansk 11

14 Personligt beskyttelsesudstyr Spørg din Husqvarna-forhandler til råds ved valg af beskyttelsesudstyr. Vores forhandlere har et bredt sortiment af udstyr til blandt andet skovarbejde samt en stor viden om arbejdsmiljøkrav og beskyttesesniveauer. Før stubfræsningen påbegyndes, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at trimme fræseobjektet med en motorsav. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge personligt beskyttelsesudstyr, der opfylder kravene til arbejde med både stubfræser og motorsav. Den væsentligste forskel er, at man skal bære beskyttelsesbriller ved stubfræsning, mens netvisiret ved brug af motorsav yder tilstrækkelig beskyttelse. Vi anbefaler derfor, at man ved stubfræsning bruger både netvisir og beskyttelsesbriller som ansigtsbeskyttelse. Man kan eventuelt bruge et visir af plexiglas, men det bliver lettere ridset, er mere modtageligt over for snavs og dugger lettere til. BESKYTTELSESUDSTYR Du skal bruge følgende personligt beskyttelsesudstyr: 1. Beskyttelseshjelm 2. Høreværn 3. Ansigtsbeskyttelse 4. Beskyttelsesbukser 5. Beskyttelsesbriller 6. Åndedrætsværn (hvis der er risiko for støvede arbejdsforhold) 7. Beskyttelseshandsker 8. Førstehjælpskasse 9. Beskyttelsesstøvler eller -sko med stålsnuder Dansk

15 Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning beskriver Husqvarnas stubfræser. Maskinerne findes i to grundmodeller SG11 og SG13. Maskinerne er udstyret med en firetaktsmotor fra Honda på 11 eller 13 hk. PRÆSENTATION Hovedkomponenter og betjeningselementer Styr 2. Bøjle, dødemandsgreb 3. Bremsearm 4. Afskærmning til fræserdrev 5. Forreste løftehåndtag 6. Fræsehjul 7. Motor 8. Bageste løftehåndtag 9. Indstillingsbøjle til håndtaget 10. Gasregulering 11. Motorstrømafbryder Dansk 13

16 PRÆSENTATION Motor Motorens udvendige komponenter og betjeningselementer: 1. Gasregulering 2. Startmotor 3. Starthåndtag 4. Brændstofhane 5. Choker 6. Luftfilter 7. Tændrør 8. Lyddæmper 11. Motorens oliemålepind 12. Motorens olieaftapningsprop 13. Olieniveauovervågning 14. Motorstrømafbryder 15. Brændstoftank 16. Brændstoftankens påfyldningsdæksel Gasregulering Armen på motoren skal normalt ikke bruges. Den er koblet sammen med gasreguleringen på styret. Hvis kablet går trægt eller hopper af, kan man med armen på motoren som nødløsning slække gassen, så motoren skifter til tomgang, og fræsehjulet standes Dansk

17 PRÆSENTATION Startmotor Startmotoren er af magnapull-typen med fjederretur. Kontakt et autoriseret serviceværksted for at få udskiftet startfjeder eller startsnor. Starthåndtag Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan startmotoren blive beskadiget. Vikl ikke startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget i udtrukket position. Brændstofhane Brændstofhanen åbner og lukker forbindelsen mellem tanken og karburatoren. Billedet viser en lukket brændstofhanen, som åbnes ved at håndtaget skubbes helt til højre. Der er ingen mellempositioner. Luk hanen, når maskinen ikke anvendes, så karburatoren ikke oversvømmes. Der er monteret en bundfaldsbeholder i forbindelse med brændstofhanen. Se rengøringsinstruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse/Rengøring af bundfaldsbeholder Choker Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i karburatoren. Den bruges også til at starte en kold motor. Billedet viser et åbent chokerspjæld, som lukkes ved at skubbe håndtaget til venstre. Mellempositioner kan benyttes. Når motoren er startet, kan håndtaget gradvist skubbes mod højre, så længe motorgangen er jævn. En glemt choker mærkes ved, at motoren kører ujævnt og udvikler sort røg. Dette medfører også et øget brændstofforbrug Luftfilter Motorens luftfilter består af et cyklonfilter og et finfilter. Luften suges ind gennem nettet (3) til cyklonfiltret, og grovere urenheder opsamles beholderen (4). Finfiltret, der består af et forfilter af skumgummi og en papirfilterindsats, er placeret under kappen (2). Kappe og cyklonfilter kan løftes af ved at fjerne vingemøtrikken (1). Se rengøringsinstruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse/Rensning af cyklonfilter og Udskiftning af luftfilter. Ved kørsel med et alt for snavset luftfilter, bliver motoren langsomt kvalt og har de samme symptomer som ved en glemt choker (se ovenfor). Den kan også blive svær at starte Dansk 15

18 PRÆSENTATION Tændrør Motorens tændrør sidder skjult under tændrørshætten. I forbindelse med servicearbejde er det vigtigt, at motoren ikke startes ved en fejltagelse. Tag derfor tændrørshætten af tændrøret. For ikke at skulle trække i kablet er tændrørshætten udstyret med et greb, se billede. Tændrørstype, se Tekniske data. Serviceinstruktioner, se kapitlet Vedligeholdelse/ Elsystem. Lyddæmper Motorens lyddæmper er udstyret med en varmeisolerende kappe. Alligevel bliver den varm, når motoren kører. Undgå at berøre lyddæmperen, når den er varm. Risiko for forbrændinger Oliemålepind Krumtaphusets oliemålepind er placeret på motorens forside. Motorolien påfyldes via oliemålepindens hul. Ved kontrol af olieniveauet må målepinden ikke være skruet på. Maskinen skal stå på et jævnt underlag med motoren standset. Lad aldrig motoren køre med målepinden fjernet. Motoren har elektrisk olieniveauovervågning. Den standser motoren og forhindrer en ny start, hvis olieniveauet er for lav. Stol dog ikke blindt på overvågningen, men kontrollér selv olieniveauet ved hjælp af oliemålepinden. Motorolie SAE 10W-30 service SF-SG anbefales til normal brug, se også kapitlet Smøring/ Motorolie Olieaftapning Krumtaphusets aftapningsprop (5) er placeret på motorens bagside. VIGTIG INFORMATION Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i naturen, men skal afleveres på værkstedet eller det anviste sted for håndtering. Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand og sæbe ved eventuelt spild Motorstrømafbryder på motor Motoren kan standses med motorstrømafbryderen. Billedet viser kontakten på OFF (kortsluttet tændingssystem). Der findes yderligere to strømafbrydere med samme funktion: Vippeafbryder på styret. Mikroafbryder, der påvirkes af bøjlen til dødemandsgrebet. For at starte motoren skal begge afbrydere drejes til ON, og dødemandsgrebet skal holdes inde. ON OFF Dansk

19 PRÆSENTATION Brændstoftank Under tanken sidder et brændstoffilter, som er forbundet med brændstofhanen. Tanken rummer 6,5 liter Brændstofpåfyldning Læs sikkerhedsinstruktionerne før tankning. Sørg for at holde brændstoffet rent og brændstoftanken rengjort. Påfyld ikke beskidt brændstof. Kontrollér, at tankdækslet er monteret korrekt, og at pakningen er intakt, især inden vask af maskinen Brug blyfri benzin med et oktantal på mindst 86. Brug aldrig benzin, der er blandet med olie. For ethanol- og methanolbrændstoffer gælder følgende: Maks. tilladt ethanolindhold 10% (volumen). Maks. tilladt methanolindhold 5% (volumen). Maks. tilladt MTBE-indhold (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15% (volumen). ADVARSEL! Benzin er meget brandfarligt. Udvis forsigtighed, og tank udendørs. Se sikkerhedsinstruktionerne. Hvis motoren yder spidsværdier ved normal belastning, kan den blive beskadiget. Skift brændstof. Hvis dette ikke hjælper, så kontakt et autoriseret serviceværksted. Fyld ikke tanken helt op, men efterlad en luftlomme, så brændstoffet kan udvide sig, når det bliver varmt. Centrifugalkobling Motoren er forsynet med en centrifugalkobling, der er koblet til krumtapakslen. Når motoromdrejningstallet øges, kobles fræsehjulsdrevet automatisk ind. Centrifugalkoblingen er vedligeholdelsesfri og kan ikke justeres af brugeren Skæreenhed Bøjle til dødemandsgreb Bøjlen skal holdes ind imod styret, hvis motoren skal køre. Hvis man slipper den, kortsluttes tændingssystemet, og motoren standser. ADVARSEL! Bøjlen må ikke bindes fast til styret Den tjener til din sikkerhed. Dansk 17

20 PRÆSENTATION Gasregulering Motorens omdrejningstal reguleres med armen. Håndtaget nedad giver tomgang og startposition. Når motoromdrejningstallet øges, kobler centrifugalkoblingen automatisk fræsehjulsdrevet ind Motorstrømafbryder på panelet Motoren kan standses med motorstrømafbryderen. Billedet viser vippeafbryderen på OFF (kortsluttet tændingssystem). Derudover findes to strømafbrydere med samme funktion: Motorstrømafbryder på motoren. Mikroafbryder, der påvirkes af bøjlen til dødemandsgrebet. For at starte motoren skal begge kontakter drejes til ON, og dødemandsgrebet skal holdes inde Bremse ADVARSEL! Fræs aldrig med en ubremset maskine. Armen aktiverer en skivebremse på venste hjul, når den trækkes tilbage. Bremsen skal altid være aktiveret ved fræsning, parkering eller transport. Indstillingsbøjle til håndtaget ADVARSEL! Du må ikke trække indstillingsbøjlen ud, når fræsehjulet roterer. Der er stor risiko for, at du mister kontrollen over maskinen. Efterhånden som stubben fræses ned, skal håndtagets position justeres. Træk bøjlen tilbage, og indstil styret i en passende arbejdshøjde. Sørg for, at låseriglerne går i indgreb efter justering Dansk

21 Start af motoren Kontrollér, at den daglige vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplanen er udført. Kontrollér, at der er nok brændstof i brændstoftanken. DRIFT Brændstofhane Åbn brændstofhanen. Skub håndtaget helt til højre Choker Ved start af en varm motor skal armen stå i højre position, se billede. Ved start af en kold eller halvvarm motor skal armen skubbes helt eller delvist til venstre. Skub armen tilbage mod højre, når motoren er startet. Hvis motoren er kold, kan det være en god idé at flytte armen tilbage trinvist. Find da den position, hvor motoren kører jævnt Gasregulering Skub gasreguleringen på styret til START / DISENGAGE Motorstrømafbryder på motoren Drej motorens strømafbryder med uret til ON. OFF ON Dansk 19

22 DRIFT Motorstrømafbryder på styret Vip vippeafbryderen til ON Bøjle til dødemandsgreb Hold bøjlen til dødemandsgrebet ind imod styret Starthåndtag Dødemandsgrebet skal være trykket ind under startforløbet. Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan startmotoren blive beskadiget. Vikl ikke startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk derefter kraftigt i starthåndtaget en enkelt gang. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget i udtrukket position Gasregulering Lad gasreguleringen stå i tomgangsposition. Når der gives gas, begynder fræsehjulet at rotere Dansk

23 DRIFT Normal afbrydelse Gasregulering Indstil gasreguleringen til START/DISENGAGE (START/ KOBL UD). Hvis motoren har kørt med høj belastning, skal den have lov at køre uden belastning et 1/2 til et helt minut ved lave omdrejninger Motorstrømafbryder Vent i mindst 20 sekunder, indtil klingen er standset. Sæt vippeafbryderen på OFF (AV). Kontrollér, at klingen hviler på jorden og er standset helt, før du foretager dig noget Bremse Aktivér bremsen ved at trække armen tilbage Brændstofhane Luk brændstofhanen. Skub armen helt til venstre (se billede). Afbrydelse i nødsituationer Slip dødemandsgrebet. Vent til klingen er standset. Kontrollér, at klingen hviler på jorden og er standset helt, før du foretager dig noget Dansk 21

24 Før du går i gang Fjern jord og eventuelle sten omkring stubben, som kan forstyrre arbejdet. Kontrollér, at jorden er fri for fremmedlegemer som f.eks. elkabler, pigtråd etc. Afskær eller trim om nødvendigt stubben med en motorsav. DRIFT Gennemgå alle maskinens sikkerhedsmærkater Brug hjelm, høreværn og øjenbeskyttelse. Netvisir alene beskytter ikke øjnene tilstrækkeligt suppler med beskyttelsesbriller Sørg for, at du er bekendt med alle de sikkerhedsforskrifter og afbrydelsesrutiner, der er beskrevet tidligere i brugsanvisningen. Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger sidder, hvor de skal, og at de er i god stand. Kontrollér, at klingen og skæret sidder, hvor de skal, og at de er i god stand Kontrollér, at arbejdsområdet og fræseren især er fri for metalgenstande som ståltråd, søm etc., der kan slynges væk og skade personer i nærheden samt udstyret. Kontrollér, at alle, herunder børn og dyr, befinder sig i en afstand af mindst 15 m fra maskinen. Trærester kan slynges ud og forvolde skade på mennesker og dyr Dansk

25 DRIFT Sådan bruger du stubfræseren ADVARSEL! Lad aldrig klingen berøre jorden, før den er holdt op med at rotere. 1. Anbring fræserklingen tæt på den øverste del af stubbens forside Sæt bremsen i den nederste position Indstil gasreguleringen til (START) DISENGAGE ((START/KOBL UD) Sæt begge motorstrømafbrydere på ON. OFF ON Dansk 23

26 DRIFT 5. Træk bøjlen til dødemandsgrebet indad, og start motoren. 6. Lad motoren varme op i tomgang i to minutter, før du begynder at fræse Stil maskinen skrå på hjulene, så fræsehjulet løftes op fra jorden/stubben Skub gasreguleringen til ENGAGE (KOBL IND) VIGTIG INFORMATION Hvis fræsehjulet lander for lavt, kan maskinen begynde at klatre over stubben og blive ustabil. 9. Anbring midten af fræsehjulet ca. 2,5 cm over og 2-4 cm inde i stubben. 10. Anbring fræsehjulet i stubbens øverste forkant. Sving fræsehjulet sideværts, samtidig med at du sænker det ca. 2,5 cm ned efter hver omgang, indtil stubbens forreste del er væk Dansk

27 DRIFT 11. Før du kører maskinen fremad, skal du kontrollere, at fræsehjulet er løftet fra jorden og befinder sig på den ene side af stubben. Kør maskinen fremad ved at slippe bremsen, skubbe maskinen fremad, genaktivere bremsen og gentage punkt 9 og Gentag punkt 9 til 11, indtil stubbens øverste del er væk. Der må ikke fræses under jordniveau på dette trin. 13. Indstil gasreguleringen til (START) DISENGAGE ((START) KOBL IND), og vent, indtil fræsehjulet holder op med at rotere. 14. Slip bremsen, og træk maskinen væk fra stubben Fjern om nødvendigt træflis fra området omkring stubben. 16. Hvis du vil fræse dybere end jordniveau, kan det være nødvendigt at justere håndtagets position for at få en bedre hånd- og armstilling under arbejdet. Træk i håndtagets indstillingsarm, og indstil håndtaget til den ønskede position Gentag punkt 6 til 10, indtil du kommer ned til den ønskede dybde. 18. Sluk maskinen, når du er færdig. Anvendelse på skråninger Vær meget forsigtig ved stubfræsning på skråninger, da maskinen kan glide eller bevæge sig uventet. Brug aldrig stubfræseren på skråninger med en hældning på 10 eller mere. Transport Husqvarnas stubfræser kan transporteres med lastbil, trailer, kassevogn eller en stor SUV (Sport Utility Vehicle). Stubfræseren er udstyret med to løftehåndtag på hver side, så to personer om nødvendigt kan løfte maskinen. Forsøg aldrig at løfte maskinen alene. Brug en sikker løfteteknik, og lad være med at overanstrenge dig. Fastsur med spændebånd, kæde eller andet godkendt materiale. Løftehåndtagene kan også bruges til fastsurring Dansk 25

28 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesplan Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. Brug et autoriseret serviceværksted til de punkter, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Vedligeholdelse Side Daglig vedligeh. før start -/10 Vedligeholdelsesinterval i måneder/timer 1/25 3/50 6/100 12/300 Kontrollér motorens olieniveau 36 Udskift motorolien 1) 36 Kontrollér luftfilteret 29 Rens luftfiltret 2) 28 Udskift luftfilterindsatsen 2) 29 Rengør brændstofsystemets bundfaldsbeholder 30 Kontrollér og rens tændrøret 31 Udskift tændrøret 31 Kontrollér motorstrømafbryderens funktion 3) 19 Kontrollér tomgangsomdrejningstallet 30 Kontrollér og juster ventilspillerummet 4) - Rengør brændstoftanken 4) - Kontrollér, udskift brændstofslanger efter behov 4, 5) - Kontrollér gasregulering og kabel 3) 19 Kontrollér klinge og skær 3) 33 Kontrollér mærkater og advarsler 3) 4 Kontrollér remslitage og -spænding 3) 32 Kontrollér ramme, beslag og låseskruer - Smør klingelejer 35 Smør hjul 37 Smør bremsekabel 37 Smør gaskabel 37 1) Første skift efter 20 timer. 2) Under støvede forhold skal maskinen vedligeholdes med kortere intervaller. 3) Ved hver ibrugtagning. 4) Udføres af et autoriseret serviceværksted. 5) Udføres hver andet år. = Er beskrevet i denne brugsanvisning. = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning. ADVARSEL! Der må ikke foretages nogen servicearbejder på motoren eller andre enheder, hvis ikke: Motoren er stoppet. Tændrørskablet er taget af tændrøret. Maskinen står sikkert, så den ikke kan vælte eller rulle. 26 Dansk

29 VEDLIGEHOLDELSE Rensning af cyklonfilter Cyklonfiltret opsamler de fleste store smudspartikler, der opsamles i beholderen. Når du kan se, at der ligger et lag snavs på bunden af beholderen, skal cyklonhuset (4), luftstyringen og luftindsugningsnettet (3) rengøres Fjern de tre skruer, der holder cyklonhuset. Fjern huset med luftindsugningsnettet, og fjern luftstyringen. Luftstyringen kan sidde tilbage i den øverste del eller følge med huset, når det fjernes Rengør delene. Brug vand, opvaskemiddel og opvaskebørste. Aftør VIGTIG INFORMATION Vær forsigtig ved monteringen, så delene ikke beskadiges. Kontrollér, at luftindsugningsnettet passer nøjagtigt sammen med styringen i den øverste del, når det sættes tilbage. Sørg for, at luftstyringen anbringes korrekt. Genmonter delene. Anbring luftstyringen i cyklonhuset. Sæt cyklonhuset på plads, og kontrollér, at det passer ind i den øverste del. Brug ikke vold, men lirk huset på plads, før skruerne monteres Dansk 27

30 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af luftfilter Hvis motoren forekommer svag, udvikler sort røg eller kører ujævnt, kan det skyldes, at luftfilteret er tilstoppet. Det er derfor vigtigt at rense og udskifte luftfilteret med jævne mellemrum (se det korrekte serviceinterval i vedligeholdelsesplanen). ADVARSEL! Lad udstødningssystemet køle af før service. Risiko for forbrændinger Rensning/udskiftning af luftfilter udføres på følgende måde: 1. Løsn vingemøtrikken (1), og løft cyklonfiltret væk sammen med luftfilterkappen (2). 2. Afmonter forfiltret af skumplastmateriale, og vask det rent i et mildt rengøringsmiddel. Massér det tørt i en ren klud. Gennemvæd det med ny motorolie. Læg filtret ind i en absorberende klud, og massér overflødig olie ud Afmonter vingemøtrikken i luftfilteret, og løft papirfilteret ud. Slå papirfilteret mod et hårdt underlag for at fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsat er snavset eller beskadiget, skal det udskiftes. VIGTIG INFORMATION Brug ikke trykluft over 2 bar / 30 PSI til rengøring af papirfiltret. Vask ikke papirfilteret. Smør ikke papirfilteret med olie Genmonter luftfilteret på følgende vis: Sæt papirfiltret i luftfilterhuset, og spænd vingemøtrikken. 5. Sæt forfiltret i papirfiltret. 6. Sæt cyklonfiltret tilbage sammen med luftfilterkåben Dansk

31 Rengøring af bundfaldsbeholder 1. Luk brændstofhanen. VEDLIGEHOLDELSE Skru bundfaldsbeholderen (2) af. Pas på O-ringen (1). 3. Vask bundfaldsbeholderen og O-ringen i f.eks. krystalolie, og tør dem. 4. Læg O-ringen tilbage i rillen, og genmonter bundfaldsbeholderen. Skru den moderat fast, så gevindene ikke beskadiges Sæt brændstofhanen på ON, og kontrollér, at der ikke er nogen lækager. Udskift O-ringen i tilfælde af lækager Justering af tomgang ADVARSEL! Risiko for kulilteforgiftning. Foretag justeringen udendørs. 1. Start motoren, og kør den varm til normal driftstemperatur. 2. Skub gasreguleringen til tomgangsposition, eller så motoren arbejder med det lavest mulige omdrejningstal. 3. Drej tomgangsskruen (1), så tomgangsomdrejningstallet bliver o/min. 4. Forøg omdrejningstallet med gasreguleringen, og skub det helt tilbage i tomgangsposition. Kontrollér omdrejningstallet igen Dansk 29

32 VEDLIGEHOLDELSE Tændingssystem Motoren er udstyret med et elektronisk tændingssystem. Kun tændrøret kræver vedligeholdelse. Se den anbefalede tændrørstype i Tekniske data. VIGTIG INFORMATION En forkert type tændrør kan beskadige motoren. 1. Træk tændrørshætten af, og rens området omkring tændrøret. 2. Fjern tændrøret med en 13/16" (21 mm) tændrørsnøgle. 3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hvis elektroderne er brændt runde, eller hvis isolatoren er revnet eller defekt. Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det skal bruges igen Mål elektrodeafstanden med tændrørssøger. Afstanden skal være 0,7-0,8 mm / 0,028-0,031". Juster afstanden efter behov ved at bøje sideelektroden. 5. Skru først tændrøret tilbage med hånden for at undgå, at gevindene bliver beskadiget. VIGTIG INFORMATION Et for løst spændt tændrør kan medføre overophedning og beskadige motoren. Et for hårdt spændt tændrør kan beskadige gevindene i cylinderhovedet Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, så skiven presses sammen, når tændrøret ligger an mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes 1/ 8-1/4 omgang fra det sted, hvor det ligger an mod sædet. Et nyt tændrør skal drejes 1/2 omgang fra sted, hvor det ligger an mod sædet. 7. Monter tændrørshætten igen. 30 Dansk

33 VEDLIGEHOLDELSE Justering af drivrem 1. Afmonter remafskærmningen ved at fjerne de tre skruer foran på remafskærmningen. ADVARSEL! Undgå motorstart ved at fjerne tændrørskablet fra tændrøret Kontrollér, at remmen er korrekt spændt ved at trykke på den. Remmen skal kunne trykkes ca mm ned fra den oprindelige position Løsn de 4 skruer (A) på fræserkåben. 4. Løsn låsemøtrikkerne (B) på spændeskruerne. 5. Drej spændeskruerne (C) med uret, hvis du vil spænde remmen eller mod uret, hvis du vil løsne den Kontrollér, at remskiverne ligger i lige linje ved hjælp af en lineal eller lignende. Juster med spændeskruerne efter behov. Kontrollér remstramningen igen. 7. Spænd alle skruer og møtrikker, når justeringen er foretaget. 8. Genmonter remafskærmningen Dansk 31

34 Afmontering og montering af klinge, holdere og tænder VEDLIGEHOLDELSE VIGTIG INFORMATION Skær og holdere monteres på fræsehjulet som vist på billedet. L = Venstremontering R = Højremontering Sørg for, at tændernes skær peger i fræseretningen ADVARSEL! Skærene kan løsnes fra fræsehjulet, hvis skruerne ikke er spændt tilstrækkeligt. Følg det anbefalede tilspændingsmoment. Hold tænderne (30-31) på plads som på det øverste billede, når holderne (32-33) monteres. Risiko for fejlmontering. Før skruen (34) ind i den ene holder (32), gennem klingedelen (28) og ud gennem holderen (33) på den anden side. Sørg for, at spændestiften i den bageste kant af tænderne ligger an mod bagsiden af holderne. Dette giver den korrekte indstilling af skærekanten Spænd skruerne med Nm. Af- og påmontering af hjul Afmonter venstre hjul (8) på stubfræseren ved at at fjerne låsekraven (9), 1/4" skruerne (10), 1/4" sekskantmøtrikkerne (3), fjedrene (4) og bremseklodsen (7). Hjulet kan nu trækkes af akslen. Afmonter højre hjul (2) ved at fjerne låsekraven (1) og trække hjulet af akslen Dansk

35 VEDLIGEHOLDELSE Justering af bremse Grovjuster bremsens kontakttryk på følgende måde: Løsn møtrikkerne (A), og juster bremsekablets beslag efter fastspændingskraften i håndtaget Finjuster bremsens kontakttryk på følgende måde: Løsn låseskruen (1) på bremsearmens knap. Drej knappen (2) mod uret for at mindske kontakttrykket og med uret for at øge kontakttrykket. To-minutters-reglen Maskinen kan tippes bagover eller om på siden, så det er lettere at komme til ved rengøring eller service dog ikke længere end 2 minutter. Hvis maskinen holdes i denne stilling for længe, kan motor blive beskadiget af benzin, der trænger ind i krumtaphuset. Udfør i så fald et ekstra olieskift på motoren. Fjern tændrøret, og tørn motoren nogle omgange med starthåndtaget, inden motoren startes igen Rengøring og vask Regelmæssig rengøring og vask forlænger maskinens levetid. Gør det til en vane altid at rengøre maskinen lige efter brug, inden snavset sætter sig fast. Kontrollér før spuling, at tankdækslet er monteret korrekt, så der ikke trænger vand ind i brændstoftanken. Anvend højtryksspuling med forsigtighed, da advarselsmærkater og instruktionsskilte samt motoren kan blive beskadiget. Overskrid ikke et vandtryk på mere end 70 bar/1000 PSI ved rengøring. Smør maskinen efter vask. Dette er især vigtigt, hvis maskinen skal opbevares i længere tid Dansk 33

36 SMØRING Smøreskema Klingeakslens lejer Smør med fedtsprøjte, indtil fedtet trænger ud, 2 nipler (1, 2). Brug en multi-purpose fedt af god kvalitet. Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber etc.) er normalt af god kvalitet Dansk

37 SMØRING 2. Motorolie Motoren bør være varm (men ikke hed) ved olieskift. Varm olie aftappes hurtigere, og der bliver en mindre mængde gammel olie tilbage i motoren. ADVARSEL! Motorolien kan være meget varm, hvis den aftappes lige efter standsning. Lad derfor motoren svale af først. 1. Placer en egnet beholder under motorens aftapningsprop. Fjern oliemålepinden (1) og olieaftapningsproppen (4) på bagsiden af motoren. Tip! Lav en rende af et stykke pap, så olien løber direkte ned i beholderen, uden at der kommer olie ned på maskinens chassis. 2. Lad motorolien løbe ned i beholderen, og genmonter derefter aftapningsproppen. Spænd den kun middelhårdt. VIGTIG INFORMATION Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i naturen, men skal afleveres på værkstedet eller det anviste sted for håndtering. Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand og sæbe ved eventuelt spild Sørg for, at maskinen står plant. Påfyld derefter ny olie med den viskositet, der er angivet i diagrammet, API Service SF-SG, indtil oliemålepindens øverste niveaumærke passer med gevindet på oliemålepinden (2). Motorens oliemængde er 1,1 liter. Ved kontrol med oliemålepind skal den ikke være skruet i Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt, og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget. 5. Tør et eventuelt oliespild op. Kontrol af motorens olieniveau Kontrollér, at maskinen står på et plant underlag med standset motor ved kontrol af olieniveauet Skru oliemålepinden ud, og tør den af med papir eller en fnugfri klud. 2. Sæt oliemålepinden i igen uden at skrue den fast. Tag den op, og kontrollér olieniveauet på pinden. 3. Påfyld om nødvendigt olie op til kanten af oliemålepindens hul. Olietypen, se ovenfor. 4. Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt, og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget Dansk 35

38 3. Højre hjul Smør med fedtsprøjte, indtil fedtet trænger ud, 1 nippel. Brug en multi-purpose fedt af god kvalitet. Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber etc.) er normalt af god kvalitet. SMØRING Smøring af kabler Smør kablerne i begge ender, og sæt betjeningsanordningen i endestopposition ved smøring. Genmonter gummibeskyttelsen på kablerne efter smøringen. Kabler med hylster kommer til at gå trægt, hvis de ikke smøres regelmæssigt. Træghed i et kabel kan medføre driftsforstyrrelser, f.eks. utilsigtet opbremsning. Hvis kablet går trægt, skal du afmontere det og hænge det lodret. Smør derefter med tynd motorolie foroven, indtil olien trænger ud forneden. Tip! Fyld olie i en lille plastikpose, og tape den til, så den er tæt mod hylstret, og lad kablet hænge lodret i posen natten over. Lykkes det ikke at smøre kablet, skal det skiftes ud Bremsekabel Træk gummibeskyttelsen ved det øverste kabelbeslag tilbage. Smør med oliekande. Genmonter gummibeskyttelsen Gaskabel Træk gummibeskyttelsen ved begge kabelbeslag tilbage. Smør med oliekande ved enderne. Lirk med gasreguleringen. Genmonter gummibeskyttelsen Dansk

39 FEJLFINDING Symptom Årsag Løsning Motoren starter ikke Forkert betjening Brændstofhanen lukket. Åbn brændstofhanen. Chokerspjældet åbent. Motorstrømafbryder på OFF. Luk chokerspjældet ved kold motor. Drej motorstrømafbryderen til ON. Brændstofsystem Brændstoftanken tom. Påfyld brændstof. Rens tanken og bundfaldsbe- holderen, og tøm karburatoren. Fyld tanken med nyt brændstof. Opbevaret uden forberedelse iht. kapitlet Opbevaring/Vinteropbevaring Snavs, vand eller is i brændstofsystemet. Karburatorfejl. Rens tank, bundfaldsbeholder, rør og karburator. Fyld tanken med nyt brændstof. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Tændrør Forkert type tændrør. Udskift tændrør. Belægning. Kortslutning. Benzin eller olie på tændrøret. Kontrollér elektrodeafstanden, og rens eller udskift tændrøret. Rengør tændrøret. Luft motoren. Start med gasreguleringen på fuld gas. Ingen tændgnister Forkert strømafbryder, kabel Kontakt et autoriseret serviceefter tændrørskontrol eller tændingsenhed. værksted. Lav kompression Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceventilfejl. værksted. Motoren er svag eller kører ujævnt Luftfilter Luftfilter tilsmudset. Rens eller udskift luftfilter. Brændstofsystem Opbevaret uden forberedelse iht. Rens tanken og bundfaldsbekapitlet Opbevaring/Vinterop- holderen, og tøm karburatoren. bevaring Fyld tanken med nyt brændstof. (Blå udstødningsgas) Totaktsbrændstof påfyldt. Fyld tanken med korrekt brændstof. (Blåhvid, kraftig Dieselbrændstof påfyldt. Rens tank, bundfaldsbeholder udstødningsgas) og tøm karburator. Fyld tanken med korrekt brændstof. (Sort udstødningsgas) Glemt choker. Åbn chokerspjældet. Luftfilter tilsmudset. Karburatorfejl. Rens eller udskift luftfilter. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Tændingssystem Forkert type tændrør. Udskift tændrør. Belægning. Kortslutning. Forkert tændingsenhed. Kontrollér elektrodeafstanden, og rens eller udskift tændrøret. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Lav kompression (evt. Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceblå udstødningsgas) ventilfejl. værksted. Dansk 37

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W. 0400324dk 005 0110

Betjeningsvejledning. Pladevibrator VP 2050 VP 2050W. 0400324dk 005 0110 Betjeningsvejledning Pladevibrator VP 2050 VP 2050W 0400324dk 005 0110 0 4 0 0 3 2 4 D K Meddelelse om ophavsret Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere