Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære kunde... 2 Brug... 2 Forsikring af maskinen... 2 God service... 2 Fremstillingsnummer... 2 Symboler og mærkater... 3 Placering af mærkater... 4 Oversættelse af instruktionstekster... 4 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Generel brug... 5 Forberedelser... 7 Drift... 8 Flytning/Transport... 9 Opbevaring... 9 Børn... 9 Brændstofsystem Vedligeholdelse Beskyttelsesudstyr Personligt beskyttelsesudstyr Præsentation Hovedkomponenter og betjeningselementer Præsentation Motor Skæreenhed Start af motoren Drift Normal afbrydelse Afbrydelse i nødsituationer Før du går i gang Sådan bruger du stubfræseren Anvendelse på skråninger Transport Vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan Rensning af cyklonfilter Udskiftning af luftfilter Rengøring af bundfaldsbeholder Justering af tomgang Tændingssystem Justering af drivrem Afmontering og montering af klinge, holdere og tænder Af- og påmontering af hjul Justering af bremse To-minutters-reglen Rengøring og vask Smøring Smøreskema Smøring af kabler Fejlfinding Opbevaring Vinteropbevaring Service Tekniske data Strømskema Servicejournal Leveringsservice Efter de første 20 timer Dansk 1

4 Kære kunde! INTRODUKTION Tak, fordi du valgte en Husqvarna stubfræser. Som følge af din tillid til os har du valgt et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskine. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda også dens værdi ved et videresalg. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du sælger din Husqvarna-maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Brug Stubfræseren bruges til at fjerne stubbe med. Ved at flytte klingen sidelæns med fejende bevægelser over stubbens top og forside fræses stubben gradvist væk. Læs kapitlet Sikkerhedsinstruktioner, før maskinen tages i brug første gang. Forsikring af din maskine Kontakt dit forsikringsselskab for at kontrollere forsikringen af din nye maskine. Du bør have en totalforsikring, der dækker ansvar, brand, beskadigelse og tyveri. God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres det, at du får den bedste support og service. Inden produktet blev leveret, er maskinen for eksempel kontrolleret og justeret af din forhandler. Hvis du har brug for reservedele eller support i forbindelse med servicespørgsmål, garantianliggender osv. kan du henvende dig til: Denne brugsanvisning hører til maskine med fremstillingsnummer: Motornummer: Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som er fastgjort på rammen under karburatoren. På skiltet angives: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens fremstillingsnummer (S/N). Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er præget ind i krumtaphuset under olieniveauovervågningen. Motortypen angives på krumtaphuset til højre for olieniveauovervågningen, men fremgår også af mærkaten på startmotoren. Angiv denne ved reservedelsbestilling af motorkomponenter. 2 Dansk

5 SYMBOLER OG MÆRKATER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIGTIG INFORMATION Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for personskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for tingsskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening eller fejlmontering. Mærkater og maskinrelaterede instruktioner Manglende eller ulæselige mærkater skal anskaffes/udskiftes, inden maskinen tages i brug. 1. Husqvarna-logo 2. Husqvarna-krone 3. Generelle advarsler 4. Udstødningsadvarsler 5. Brug høreværn og øjenbeskyttelse 6. FARE Risiko for skader fra fræserklingen 7. Modelbetegnelse SG11 8. Modelbetegnelse SG13 9. Motorstrømafbryder på styret 10. Gasregulering 11. Bøjle til håndtagsindstilling 12. Europæisk standard for maskinsikkerhed Dansk 3

6 Placering af mærkater SYMBOLER OG MÆRKATER Oversættelse af instruktionstekster Mærkat 3 Vigtig information Læs og sørg for, at du forstår brugsanvisningen inden ibrugtagning eller vedligeholdelse. Kontakt din forhandler for at få en ekstra brugsanvisning. Overhold alle sikkerhedsinstruktioner, da du eller andre ellers kan komme til skade. Kontrollér før brugen, at maskinen er i driftsklar stand. Sørg for, at beskyttelsesanordningerne er på plads, når maskinen anvendes. Stop motoren, og vent, indtil maskinen er stoppet, før der foretages service, justering eller rengøring. Lad ikke motoren arbejde i dårligt ventilerede rum. Kontrollér, at der er ikke er nogen i nærheden af maskinen før start og under brugen. Hold dig væk fra skråninger, der for stejle, så arbejdet kan udføres på sikker vis. Opsaml affald før brugen. Mærkat 4 Advarsel Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som i Californien anses for at være kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. Mærkat 9 ON = Til, OFF = Fra Mærkat 10 ENGAGE = Tilkobling, START DISENGAGE = Startposition med frakoblet fræser 4 Dansk

7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generel brug Formålet med denne brugsanvisning er at hjælp dig til at anvende din Husqvarna-maskine på mere forsvarlig vis samt at informere om fremgangsmåden ved vedligeholdelse. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager maskinen i brug. Hvis du efter gennemlæsning af brugsanvisningen stadig ikke er sikker på, at du forstår de sikkerhedsrisici, der kan knytte sig til brugen, skal du ikke anvende maskinen. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Disse sikkerhedsinstruktioner beskriver udelukkende reglerne for sikker brug. Der er i sikkerhedsinstruktionerne ikke muligt at beskrive alle potentielt farlige situationer, der kan opstå ved brug af maskinen. Du kan dog selv forebygge ulykker ved altid at bruge din sunde fornuft. Kontakt din forhandler, hvis du vil bestille ekstra brugsanvisninger. ADVARSEL! Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden skriftlig tilladelse fra producenten. Eventuelle ændringer påvirker ikke kun udstyrets ydeevne og levetid, men kan også indebære en sikkerhedsrisiko for brugeren og omgivelserne. Hvis der egenhændigt er foretaget ændringer af maskinens konstruktion, kan det betyde, at producenten fritages for ansvar ved eventuel ting- eller personskade, som kan opstå som følge af ændringerne. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen ændres uden producentens forudgående skriftlige tilladelse. VIGTIG INFORMATION Brug ikke maskinen, før du har læst denne brugsanvisning igennem og har forstået instruktionerne i den. Alle vedligeholdelsesarbejder og justeringer, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, skal udføres på et autoriseret Husqvarnaserviceværksted. ADVARSEL! Stubfræseren kan være farlig ved utilsigtet eller forkert brug, hvilket kan resultere i alvorlige ulykker, i værste fald dødsulykker. Det er meget vigtigt, at du læser denne brugsanvisning igennem og forstår dens indhold, før du prøver at tage maskinen i brug. Læs brugsanvisningen igennem, og vær sikker på, at du forstår den, inden du bruger eller vedligeholder maskinen. Hvis brugeren ikke kan læse denne brugsanvisning, er det ejerens ansvar at forklare indholdet. Læs denne brugsanvisning igennem, inden du starter maskinen Dansk 5

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Følg alle sikkerhedsinstruktioner. Hvis du ikke gør det, kan du selv eller andre komme til skade. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samt trafikloven skal altid overholdes. ADVARSEL! Motoren kan blive meget varm. For at undgå forbrændinger skal du slukke motoren og vente til alle dele er afkølet, inden du rører ved motoren. Alle brugere skal undervises i at bruge maskinen. Ejeren har ansvaret for, at brugerne får denne undervisning. Brug et autoriseret Husqvarna-værksted ved service- og reparationsarbejder, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Originale Husqvarna-dele er konstrueret og dimensioneret med henblik på at sikre en høj kvalitet og den rette facon og dermed en optimal holdbarhed og levetid. Af sikkerhedsmæssige årsager skal delene kun udskiftes med originale Husqvarna-dele. Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og betjeningselementerne på en sikker måde, og bliv fortrolig med sikkerhedsmærkaterne. Brug kun maskinen til at fjerne stubbe. Den er ikke beregnet til andre formål. Kontrollér, inden at du anvender maskinen, at den er i driftsklar, se kapitlet Vedligeholdelse/ vedligeholdelsesplan. Brug kun maskinen i dagslys eller under andre veloplyste forhold. Hold maskinen på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige risici. Lad kun voksne personer, som er fortrolige med maskinen, bruge den. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er uddannet i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugerens alder kan reguleres af lokale regler. Du kan blive distraheret af både mennesker og dyr, så at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor altid koncentreret og fokuseret på opgaven. ADVARSEL! Overeksponering for vibrationer kan medføre kredsløbsforstyrrelser eller skader på nervesystemet, især hos personer med kredsløbs-problemer. Søg læge, hvis du har symptomer, som kan skyldes overeksponering af vibrationer. Typiske symptomer kan f.eks. være følelsesløshed, smerter, muskelsvaghed, at huden skifter farve, eller at man føler en ubehagelig stikken. Disse symptomer forekommer oftest i fingre, hænder eller håndled. VIGTIG INFORMATION Brug aldrig en stubfræser, der er beskadiget eller forkert indstillet. Brug aldrig stubfræseren, hvis den mangler dele, eller hvis den ikke er samlet korrekt. Kontrollér, at fræseværktøjet holder op med at rotere, når du slækker gassen. Hvis du havner i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, skal du altid hente eksperthjælp. Du må aldrig forsøge at løse problemer, som du ikke er kvalificeret til. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Sørg altid for, at der er en person i nærheden, når du bruger maskinen, så du kan kalde på hjælp, hvis der skulle indtræffe en ulykke. Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr, som producenten har leveret eller anbefalet. 6 Dansk

9 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved hånden, når du anvender maskinen. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når du starter motoren, kobler drevet ind eller arbejder. Sørg for, at både dyr og mennesker befinder sig på sikker afstand af maskinen. Rens området for genstande som sten, legetøj, ståltråd osv., der kan blive trukket ind i maskinens bevægelige dele og blive slynget væk. Find og markér alle faste genstande på plænen, f.eks. sprinklerhoveder, pæle, vandventiler, fødder til tørrestativer etc. Kontrollér især, at der ikke ligger nogen skjulte elkabler eller lignende i græsplænens overflade. Kør uden om disse genstande under brugen. Kør aldrig hen over fremmedlegemer med vilje. Kontrollér, at dødemandsgrebet og alle beskyttelsesfunktioner fungerer. Brug ikke maskinen, hvis den ikke fungerer, som den skal. Vær opmærksom på, at tøj, langt hår og smykker kan blive fanget af de bevægelige dele. Kontrollér, at alle sikkerhedsmærkater sidder, hvor de skal. Se kapitlet Placering af mærkater. Rens arbejdsområdet, inden arbejdet påbegyndes Brug beskyttelsesmaske, beskyttelseshandsker med godt greb og beskyttelsestøj, som du kan bevæge dig ubesværet i. Brug også benbeskyttelse, så benene beskyttes mod gnister fra fræseværktøjet. Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid skridsikre sikkerhedssko eller -støvler, helst med stålsnuder. Brug hjelm med fuldtdækkende ansigtsvisir eller netvisir og beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Bed din forhandler om at anbefale godkendte sikkerhedsbriller, høreværn og hjelme. Brug egnet udstyr ADVARSEL! Brug altid godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr, når du anvender maskinen. Sikkerhedstøj og beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker, men ved at bruge det rigtige tøj og udstyr kan du muligvis sørge for, at eventuelle skader i tilfælde af en ulykke bliver mindre alvorlige. Bed din forhandler om at anbefale godkendt sikkerhedstøj og godkendt beskyttelsesudstyr. Dansk 7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Drift Brug ikke maskinen på skråninger, som skråner mere end 10. Brug ikke maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller indtaget andre euforiserende stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller koordinationsevne. Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden ventilation. Sørg for, at du har godt fodfæste, når du bruger maskinen. Brug aldrig maskinen på vådt græs. Dårligt fodfæste kan medføre, at du glider. Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de roterende dele. Hold hænder og fødder væk fra arbejdsværktøjet. Brug aldrig fødderne eller andre kropsdele til at øge trykket mod stubben. Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen eller udsætte den for åben ild eller gnister. Benzin er letantændeligt, og uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand. Brug aldrig en maskine med defekt lyddæmper. I meget varmt og tørt klima kan der ved brug af stubfræseren opstå risiko for skovbrand. Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen, inden du starter igen. Uanset hvad der sker, skal du altid stoppe maskinen på et plant sted, koble drevet ud, aktivere parkeringsbremsen, standse motoren og vente, indtil alle roterende dele er standset, før du forlader kørepositionen bag maskinen. Motorens udstødningsgasser er giftige. Lad aldrig motoren køre indendørs. Undgå at hænder og fødder kommer i nærheden af de roterende dele Det er ikke tilladt at ryge i nærheden af maskinen. ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende, medføre fosterskader eller andre reproduktive defekter. Motoren afgiver kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. 8 Dansk

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Flytning/Transport Tryk styret ned, og drej på baghjulene, når du vil dreje og styre maskinen. Stop motoren, og lad den køle af i mindst 2 minutter inden transporten. Vær forsigtig, og brug sikre løfte- og flytteteknikker, når maskinen skal lastes/ losses. Vi anbefaler, at to personer løfter maskinen. Aktivér parkeringsbremsen under transport. Spænd maskinen godt fast med godkendte fastsurringsanordninger, f.eks. spændebånd, kæder eller reb. Kontrollér altid inden transporten, at færdselslovens gældende bestemmelser overholdes. Vi anbefaler, at to personer løfter maskinen Opbevaring Lad motoren køle af, inden du stiller maskinen væk. Opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild. Opbevar maskinen med lukket brændstofhanen. Opbevar maskinen og brændstoffet på en sådan måde, at der ikke er nogen fare for, at lækkende brændstof eller brændstofdampe kommer i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, elmotorer, relæer, kontakter, kedler eller lignende. Opbevar maskinen i et aflåst rum, hvor den er utilgængelig for børn og voksne, som ikke er uddannet i håndtering af maskinen. Børn Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Gå aldrig ud fra, at et barn stadig er samme sted, hvor du sidst så det. Hold børn væk fra maskinen. Hold børn væk fra arbejdsområdet under nøje opsyn af en anden voksen. Vær på vagt, og stop maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Lad aldrig børn styre maskinen. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, der hæmmer udsynet. Hold børn væk fra maskinen Lad aldrig børn styre maskinen. Dansk 9

12 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brændstofsystem ADVARSEL! Benzin og benzindampe og giftige og meget letantændelige. Vær særlig forsigtig ved håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskade eller brand. Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er godkendt til dette formål. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Stop motoren ved brændstofpåfyldning. Ryg ikke ved påfyldning af benzin, og påfyld heller ikke benzin i nærheden af gnister eller åben ild Påfyld aldrig brændstof indendørs. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Flyt maskinen mindst tre meter væk fra tankningsstedet, inden du starter den. Luk for brændstoftilførslen ved opbevaring eller transport. Hvis der er opstået en lækage i brændstofsystemet, må motoren ikke startes, før denne er blevet udbedret Luk brændstofhanen. Kontrollér altid brændstofniveauet før brugen, og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig, da varme fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til at udvide sig, så det løber over. Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du spilder noget, og vent med at starte motoren, indtil benzinen er fordampet. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal det skiftes Tankning er altid forbundet med risiko. 10 Dansk

13 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vedligeholdelse Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Kobl drevene ud, aktivér parkeringsbremsen, stop motoren, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet helt, inden du justerer, vedligeholder eller rengør maskinen. Afbryd tændrørskablet, inden reparationen påbegyndes. Sørg for, at alle dele er i funktionsdygtig stand, at alle monterede dele sidder fast. Udskift slidte eller beskadigede mærkater Vær forsigtig ved kontrol af arbejdsværktøjet. Brug handsker ved vedligeholdelsesarbejdet. Adskil ikke motoren. Dette kan medføre, at garantien bortfalder. Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende service eller garanti. Følg alle instruktioner om vedligeholdelse. Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre ved for høje omdrejninger. Hvis du lader motoren køre ved for høje omdrejninger, er der risiko for maskinskader. Afbryd tændrørskablet. ADVARSEL! Vent, indtil alle bevægelige dele et standset helt, før du vedligeholder maskinen. Stop motoren, og fjern tændrørskablet. Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke anvendes, hvis sikkerhedsanordningerne er defekte eller ikke er monteret. Lyddæmperen er konstrueret til at holde støjniveauet på et godkendt niveau og holde direkte udstødningsgasser væk fra brugeren. Motorens udstødningsgasser er meget varme og kan fremkalde gnister, som kan medføre brand eller forbrændinger. Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen ren for græs, løv og andet materiale, som sætter sig fast i den. Hold maskinen ren Dansk 11

14 Personligt beskyttelsesudstyr Spørg din Husqvarna-forhandler til råds ved valg af beskyttelsesudstyr. Vores forhandlere har et bredt sortiment af udstyr til blandt andet skovarbejde samt en stor viden om arbejdsmiljøkrav og beskyttesesniveauer. Før stubfræsningen påbegyndes, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at trimme fræseobjektet med en motorsav. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge personligt beskyttelsesudstyr, der opfylder kravene til arbejde med både stubfræser og motorsav. Den væsentligste forskel er, at man skal bære beskyttelsesbriller ved stubfræsning, mens netvisiret ved brug af motorsav yder tilstrækkelig beskyttelse. Vi anbefaler derfor, at man ved stubfræsning bruger både netvisir og beskyttelsesbriller som ansigtsbeskyttelse. Man kan eventuelt bruge et visir af plexiglas, men det bliver lettere ridset, er mere modtageligt over for snavs og dugger lettere til. BESKYTTELSESUDSTYR Du skal bruge følgende personligt beskyttelsesudstyr: 1. Beskyttelseshjelm 2. Høreværn 3. Ansigtsbeskyttelse 4. Beskyttelsesbukser 5. Beskyttelsesbriller 6. Åndedrætsværn (hvis der er risiko for støvede arbejdsforhold) 7. Beskyttelseshandsker 8. Førstehjælpskasse 9. Beskyttelsesstøvler eller -sko med stålsnuder Dansk

15 Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning beskriver Husqvarnas stubfræser. Maskinerne findes i to grundmodeller SG11 og SG13. Maskinerne er udstyret med en firetaktsmotor fra Honda på 11 eller 13 hk. PRÆSENTATION Hovedkomponenter og betjeningselementer Styr 2. Bøjle, dødemandsgreb 3. Bremsearm 4. Afskærmning til fræserdrev 5. Forreste løftehåndtag 6. Fræsehjul 7. Motor 8. Bageste løftehåndtag 9. Indstillingsbøjle til håndtaget 10. Gasregulering 11. Motorstrømafbryder Dansk 13

16 PRÆSENTATION Motor Motorens udvendige komponenter og betjeningselementer: 1. Gasregulering 2. Startmotor 3. Starthåndtag 4. Brændstofhane 5. Choker 6. Luftfilter 7. Tændrør 8. Lyddæmper 11. Motorens oliemålepind 12. Motorens olieaftapningsprop 13. Olieniveauovervågning 14. Motorstrømafbryder 15. Brændstoftank 16. Brændstoftankens påfyldningsdæksel Gasregulering Armen på motoren skal normalt ikke bruges. Den er koblet sammen med gasreguleringen på styret. Hvis kablet går trægt eller hopper af, kan man med armen på motoren som nødløsning slække gassen, så motoren skifter til tomgang, og fræsehjulet standes Dansk

17 PRÆSENTATION Startmotor Startmotoren er af magnapull-typen med fjederretur. Kontakt et autoriseret serviceværksted for at få udskiftet startfjeder eller startsnor. Starthåndtag Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan startmotoren blive beskadiget. Vikl ikke startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget i udtrukket position. Brændstofhane Brændstofhanen åbner og lukker forbindelsen mellem tanken og karburatoren. Billedet viser en lukket brændstofhanen, som åbnes ved at håndtaget skubbes helt til højre. Der er ingen mellempositioner. Luk hanen, når maskinen ikke anvendes, så karburatoren ikke oversvømmes. Der er monteret en bundfaldsbeholder i forbindelse med brændstofhanen. Se rengøringsinstruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse/Rengøring af bundfaldsbeholder Choker Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i karburatoren. Den bruges også til at starte en kold motor. Billedet viser et åbent chokerspjæld, som lukkes ved at skubbe håndtaget til venstre. Mellempositioner kan benyttes. Når motoren er startet, kan håndtaget gradvist skubbes mod højre, så længe motorgangen er jævn. En glemt choker mærkes ved, at motoren kører ujævnt og udvikler sort røg. Dette medfører også et øget brændstofforbrug Luftfilter Motorens luftfilter består af et cyklonfilter og et finfilter. Luften suges ind gennem nettet (3) til cyklonfiltret, og grovere urenheder opsamles beholderen (4). Finfiltret, der består af et forfilter af skumgummi og en papirfilterindsats, er placeret under kappen (2). Kappe og cyklonfilter kan løftes af ved at fjerne vingemøtrikken (1). Se rengøringsinstruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse/Rensning af cyklonfilter og Udskiftning af luftfilter. Ved kørsel med et alt for snavset luftfilter, bliver motoren langsomt kvalt og har de samme symptomer som ved en glemt choker (se ovenfor). Den kan også blive svær at starte Dansk 15

18 PRÆSENTATION Tændrør Motorens tændrør sidder skjult under tændrørshætten. I forbindelse med servicearbejde er det vigtigt, at motoren ikke startes ved en fejltagelse. Tag derfor tændrørshætten af tændrøret. For ikke at skulle trække i kablet er tændrørshætten udstyret med et greb, se billede. Tændrørstype, se Tekniske data. Serviceinstruktioner, se kapitlet Vedligeholdelse/ Elsystem. Lyddæmper Motorens lyddæmper er udstyret med en varmeisolerende kappe. Alligevel bliver den varm, når motoren kører. Undgå at berøre lyddæmperen, når den er varm. Risiko for forbrændinger Oliemålepind Krumtaphusets oliemålepind er placeret på motorens forside. Motorolien påfyldes via oliemålepindens hul. Ved kontrol af olieniveauet må målepinden ikke være skruet på. Maskinen skal stå på et jævnt underlag med motoren standset. Lad aldrig motoren køre med målepinden fjernet. Motoren har elektrisk olieniveauovervågning. Den standser motoren og forhindrer en ny start, hvis olieniveauet er for lav. Stol dog ikke blindt på overvågningen, men kontrollér selv olieniveauet ved hjælp af oliemålepinden. Motorolie SAE 10W-30 service SF-SG anbefales til normal brug, se også kapitlet Smøring/ Motorolie Olieaftapning Krumtaphusets aftapningsprop (5) er placeret på motorens bagside. VIGTIG INFORMATION Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i naturen, men skal afleveres på værkstedet eller det anviste sted for håndtering. Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand og sæbe ved eventuelt spild Motorstrømafbryder på motor Motoren kan standses med motorstrømafbryderen. Billedet viser kontakten på OFF (kortsluttet tændingssystem). Der findes yderligere to strømafbrydere med samme funktion: Vippeafbryder på styret. Mikroafbryder, der påvirkes af bøjlen til dødemandsgrebet. For at starte motoren skal begge afbrydere drejes til ON, og dødemandsgrebet skal holdes inde. ON OFF Dansk

19 PRÆSENTATION Brændstoftank Under tanken sidder et brændstoffilter, som er forbundet med brændstofhanen. Tanken rummer 6,5 liter Brændstofpåfyldning Læs sikkerhedsinstruktionerne før tankning. Sørg for at holde brændstoffet rent og brændstoftanken rengjort. Påfyld ikke beskidt brændstof. Kontrollér, at tankdækslet er monteret korrekt, og at pakningen er intakt, især inden vask af maskinen Brug blyfri benzin med et oktantal på mindst 86. Brug aldrig benzin, der er blandet med olie. For ethanol- og methanolbrændstoffer gælder følgende: Maks. tilladt ethanolindhold 10% (volumen). Maks. tilladt methanolindhold 5% (volumen). Maks. tilladt MTBE-indhold (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15% (volumen). ADVARSEL! Benzin er meget brandfarligt. Udvis forsigtighed, og tank udendørs. Se sikkerhedsinstruktionerne. Hvis motoren yder spidsværdier ved normal belastning, kan den blive beskadiget. Skift brændstof. Hvis dette ikke hjælper, så kontakt et autoriseret serviceværksted. Fyld ikke tanken helt op, men efterlad en luftlomme, så brændstoffet kan udvide sig, når det bliver varmt. Centrifugalkobling Motoren er forsynet med en centrifugalkobling, der er koblet til krumtapakslen. Når motoromdrejningstallet øges, kobles fræsehjulsdrevet automatisk ind. Centrifugalkoblingen er vedligeholdelsesfri og kan ikke justeres af brugeren Skæreenhed Bøjle til dødemandsgreb Bøjlen skal holdes ind imod styret, hvis motoren skal køre. Hvis man slipper den, kortsluttes tændingssystemet, og motoren standser. ADVARSEL! Bøjlen må ikke bindes fast til styret Den tjener til din sikkerhed. Dansk 17

20 PRÆSENTATION Gasregulering Motorens omdrejningstal reguleres med armen. Håndtaget nedad giver tomgang og startposition. Når motoromdrejningstallet øges, kobler centrifugalkoblingen automatisk fræsehjulsdrevet ind Motorstrømafbryder på panelet Motoren kan standses med motorstrømafbryderen. Billedet viser vippeafbryderen på OFF (kortsluttet tændingssystem). Derudover findes to strømafbrydere med samme funktion: Motorstrømafbryder på motoren. Mikroafbryder, der påvirkes af bøjlen til dødemandsgrebet. For at starte motoren skal begge kontakter drejes til ON, og dødemandsgrebet skal holdes inde Bremse ADVARSEL! Fræs aldrig med en ubremset maskine. Armen aktiverer en skivebremse på venste hjul, når den trækkes tilbage. Bremsen skal altid være aktiveret ved fræsning, parkering eller transport. Indstillingsbøjle til håndtaget ADVARSEL! Du må ikke trække indstillingsbøjlen ud, når fræsehjulet roterer. Der er stor risiko for, at du mister kontrollen over maskinen. Efterhånden som stubben fræses ned, skal håndtagets position justeres. Træk bøjlen tilbage, og indstil styret i en passende arbejdshøjde. Sørg for, at låseriglerne går i indgreb efter justering Dansk

21 Start af motoren Kontrollér, at den daglige vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplanen er udført. Kontrollér, at der er nok brændstof i brændstoftanken. DRIFT Brændstofhane Åbn brændstofhanen. Skub håndtaget helt til højre Choker Ved start af en varm motor skal armen stå i højre position, se billede. Ved start af en kold eller halvvarm motor skal armen skubbes helt eller delvist til venstre. Skub armen tilbage mod højre, når motoren er startet. Hvis motoren er kold, kan det være en god idé at flytte armen tilbage trinvist. Find da den position, hvor motoren kører jævnt Gasregulering Skub gasreguleringen på styret til START / DISENGAGE Motorstrømafbryder på motoren Drej motorens strømafbryder med uret til ON. OFF ON Dansk 19

22 DRIFT Motorstrømafbryder på styret Vip vippeafbryderen til ON Bøjle til dødemandsgreb Hold bøjlen til dødemandsgrebet ind imod styret Starthåndtag Dødemandsgrebet skal være trykket ind under startforløbet. Ved forkert håndtering af starthåndtaget kan startmotoren blive beskadiget. Vikl ikke startsnoren rundt om hånden. Træk håndtaget langsomt ud, indtil der mærkes modstand. Træk derefter kraftigt i starthåndtaget en enkelt gang. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget i udtrukket position Gasregulering Lad gasreguleringen stå i tomgangsposition. Når der gives gas, begynder fræsehjulet at rotere Dansk

23 DRIFT Normal afbrydelse Gasregulering Indstil gasreguleringen til START/DISENGAGE (START/ KOBL UD). Hvis motoren har kørt med høj belastning, skal den have lov at køre uden belastning et 1/2 til et helt minut ved lave omdrejninger Motorstrømafbryder Vent i mindst 20 sekunder, indtil klingen er standset. Sæt vippeafbryderen på OFF (AV). Kontrollér, at klingen hviler på jorden og er standset helt, før du foretager dig noget Bremse Aktivér bremsen ved at trække armen tilbage Brændstofhane Luk brændstofhanen. Skub armen helt til venstre (se billede). Afbrydelse i nødsituationer Slip dødemandsgrebet. Vent til klingen er standset. Kontrollér, at klingen hviler på jorden og er standset helt, før du foretager dig noget Dansk 21

24 Før du går i gang Fjern jord og eventuelle sten omkring stubben, som kan forstyrre arbejdet. Kontrollér, at jorden er fri for fremmedlegemer som f.eks. elkabler, pigtråd etc. Afskær eller trim om nødvendigt stubben med en motorsav. DRIFT Gennemgå alle maskinens sikkerhedsmærkater Brug hjelm, høreværn og øjenbeskyttelse. Netvisir alene beskytter ikke øjnene tilstrækkeligt suppler med beskyttelsesbriller Sørg for, at du er bekendt med alle de sikkerhedsforskrifter og afbrydelsesrutiner, der er beskrevet tidligere i brugsanvisningen. Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger sidder, hvor de skal, og at de er i god stand. Kontrollér, at klingen og skæret sidder, hvor de skal, og at de er i god stand Kontrollér, at arbejdsområdet og fræseren især er fri for metalgenstande som ståltråd, søm etc., der kan slynges væk og skade personer i nærheden samt udstyret. Kontrollér, at alle, herunder børn og dyr, befinder sig i en afstand af mindst 15 m fra maskinen. Trærester kan slynges ud og forvolde skade på mennesker og dyr Dansk

25 DRIFT Sådan bruger du stubfræseren ADVARSEL! Lad aldrig klingen berøre jorden, før den er holdt op med at rotere. 1. Anbring fræserklingen tæt på den øverste del af stubbens forside Sæt bremsen i den nederste position Indstil gasreguleringen til (START) DISENGAGE ((START/KOBL UD) Sæt begge motorstrømafbrydere på ON. OFF ON Dansk 23

26 DRIFT 5. Træk bøjlen til dødemandsgrebet indad, og start motoren. 6. Lad motoren varme op i tomgang i to minutter, før du begynder at fræse Stil maskinen skrå på hjulene, så fræsehjulet løftes op fra jorden/stubben Skub gasreguleringen til ENGAGE (KOBL IND) VIGTIG INFORMATION Hvis fræsehjulet lander for lavt, kan maskinen begynde at klatre over stubben og blive ustabil. 9. Anbring midten af fræsehjulet ca. 2,5 cm over og 2-4 cm inde i stubben. 10. Anbring fræsehjulet i stubbens øverste forkant. Sving fræsehjulet sideværts, samtidig med at du sænker det ca. 2,5 cm ned efter hver omgang, indtil stubbens forreste del er væk Dansk

27 DRIFT 11. Før du kører maskinen fremad, skal du kontrollere, at fræsehjulet er løftet fra jorden og befinder sig på den ene side af stubben. Kør maskinen fremad ved at slippe bremsen, skubbe maskinen fremad, genaktivere bremsen og gentage punkt 9 og Gentag punkt 9 til 11, indtil stubbens øverste del er væk. Der må ikke fræses under jordniveau på dette trin. 13. Indstil gasreguleringen til (START) DISENGAGE ((START) KOBL IND), og vent, indtil fræsehjulet holder op med at rotere. 14. Slip bremsen, og træk maskinen væk fra stubben Fjern om nødvendigt træflis fra området omkring stubben. 16. Hvis du vil fræse dybere end jordniveau, kan det være nødvendigt at justere håndtagets position for at få en bedre hånd- og armstilling under arbejdet. Træk i håndtagets indstillingsarm, og indstil håndtaget til den ønskede position Gentag punkt 6 til 10, indtil du kommer ned til den ønskede dybde. 18. Sluk maskinen, når du er færdig. Anvendelse på skråninger Vær meget forsigtig ved stubfræsning på skråninger, da maskinen kan glide eller bevæge sig uventet. Brug aldrig stubfræseren på skråninger med en hældning på 10 eller mere. Transport Husqvarnas stubfræser kan transporteres med lastbil, trailer, kassevogn eller en stor SUV (Sport Utility Vehicle). Stubfræseren er udstyret med to løftehåndtag på hver side, så to personer om nødvendigt kan løfte maskinen. Forsøg aldrig at løfte maskinen alene. Brug en sikker løfteteknik, og lad være med at overanstrenge dig. Fastsur med spændebånd, kæde eller andet godkendt materiale. Løftehåndtagene kan også bruges til fastsurring Dansk 25

28 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesplan Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. Brug et autoriseret serviceværksted til de punkter, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Vedligeholdelse Side Daglig vedligeh. før start -/10 Vedligeholdelsesinterval i måneder/timer 1/25 3/50 6/100 12/300 Kontrollér motorens olieniveau 36 Udskift motorolien 1) 36 Kontrollér luftfilteret 29 Rens luftfiltret 2) 28 Udskift luftfilterindsatsen 2) 29 Rengør brændstofsystemets bundfaldsbeholder 30 Kontrollér og rens tændrøret 31 Udskift tændrøret 31 Kontrollér motorstrømafbryderens funktion 3) 19 Kontrollér tomgangsomdrejningstallet 30 Kontrollér og juster ventilspillerummet 4) - Rengør brændstoftanken 4) - Kontrollér, udskift brændstofslanger efter behov 4, 5) - Kontrollér gasregulering og kabel 3) 19 Kontrollér klinge og skær 3) 33 Kontrollér mærkater og advarsler 3) 4 Kontrollér remslitage og -spænding 3) 32 Kontrollér ramme, beslag og låseskruer - Smør klingelejer 35 Smør hjul 37 Smør bremsekabel 37 Smør gaskabel 37 1) Første skift efter 20 timer. 2) Under støvede forhold skal maskinen vedligeholdes med kortere intervaller. 3) Ved hver ibrugtagning. 4) Udføres af et autoriseret serviceværksted. 5) Udføres hver andet år. = Er beskrevet i denne brugsanvisning. = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning. ADVARSEL! Der må ikke foretages nogen servicearbejder på motoren eller andre enheder, hvis ikke: Motoren er stoppet. Tændrørskablet er taget af tændrøret. Maskinen står sikkert, så den ikke kan vælte eller rulle. 26 Dansk

29 VEDLIGEHOLDELSE Rensning af cyklonfilter Cyklonfiltret opsamler de fleste store smudspartikler, der opsamles i beholderen. Når du kan se, at der ligger et lag snavs på bunden af beholderen, skal cyklonhuset (4), luftstyringen og luftindsugningsnettet (3) rengøres Fjern de tre skruer, der holder cyklonhuset. Fjern huset med luftindsugningsnettet, og fjern luftstyringen. Luftstyringen kan sidde tilbage i den øverste del eller følge med huset, når det fjernes Rengør delene. Brug vand, opvaskemiddel og opvaskebørste. Aftør VIGTIG INFORMATION Vær forsigtig ved monteringen, så delene ikke beskadiges. Kontrollér, at luftindsugningsnettet passer nøjagtigt sammen med styringen i den øverste del, når det sættes tilbage. Sørg for, at luftstyringen anbringes korrekt. Genmonter delene. Anbring luftstyringen i cyklonhuset. Sæt cyklonhuset på plads, og kontrollér, at det passer ind i den øverste del. Brug ikke vold, men lirk huset på plads, før skruerne monteres Dansk 27

30 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af luftfilter Hvis motoren forekommer svag, udvikler sort røg eller kører ujævnt, kan det skyldes, at luftfilteret er tilstoppet. Det er derfor vigtigt at rense og udskifte luftfilteret med jævne mellemrum (se det korrekte serviceinterval i vedligeholdelsesplanen). ADVARSEL! Lad udstødningssystemet køle af før service. Risiko for forbrændinger Rensning/udskiftning af luftfilter udføres på følgende måde: 1. Løsn vingemøtrikken (1), og løft cyklonfiltret væk sammen med luftfilterkappen (2). 2. Afmonter forfiltret af skumplastmateriale, og vask det rent i et mildt rengøringsmiddel. Massér det tørt i en ren klud. Gennemvæd det med ny motorolie. Læg filtret ind i en absorberende klud, og massér overflødig olie ud Afmonter vingemøtrikken i luftfilteret, og løft papirfilteret ud. Slå papirfilteret mod et hårdt underlag for at fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsat er snavset eller beskadiget, skal det udskiftes. VIGTIG INFORMATION Brug ikke trykluft over 2 bar / 30 PSI til rengøring af papirfiltret. Vask ikke papirfilteret. Smør ikke papirfilteret med olie Genmonter luftfilteret på følgende vis: Sæt papirfiltret i luftfilterhuset, og spænd vingemøtrikken. 5. Sæt forfiltret i papirfiltret. 6. Sæt cyklonfiltret tilbage sammen med luftfilterkåben Dansk

31 Rengøring af bundfaldsbeholder 1. Luk brændstofhanen. VEDLIGEHOLDELSE Skru bundfaldsbeholderen (2) af. Pas på O-ringen (1). 3. Vask bundfaldsbeholderen og O-ringen i f.eks. krystalolie, og tør dem. 4. Læg O-ringen tilbage i rillen, og genmonter bundfaldsbeholderen. Skru den moderat fast, så gevindene ikke beskadiges Sæt brændstofhanen på ON, og kontrollér, at der ikke er nogen lækager. Udskift O-ringen i tilfælde af lækager Justering af tomgang ADVARSEL! Risiko for kulilteforgiftning. Foretag justeringen udendørs. 1. Start motoren, og kør den varm til normal driftstemperatur. 2. Skub gasreguleringen til tomgangsposition, eller så motoren arbejder med det lavest mulige omdrejningstal. 3. Drej tomgangsskruen (1), så tomgangsomdrejningstallet bliver o/min. 4. Forøg omdrejningstallet med gasreguleringen, og skub det helt tilbage i tomgangsposition. Kontrollér omdrejningstallet igen Dansk 29

32 VEDLIGEHOLDELSE Tændingssystem Motoren er udstyret med et elektronisk tændingssystem. Kun tændrøret kræver vedligeholdelse. Se den anbefalede tændrørstype i Tekniske data. VIGTIG INFORMATION En forkert type tændrør kan beskadige motoren. 1. Træk tændrørshætten af, og rens området omkring tændrøret. 2. Fjern tændrøret med en 13/16" (21 mm) tændrørsnøgle. 3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hvis elektroderne er brændt runde, eller hvis isolatoren er revnet eller defekt. Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det skal bruges igen Mål elektrodeafstanden med tændrørssøger. Afstanden skal være 0,7-0,8 mm / 0,028-0,031". Juster afstanden efter behov ved at bøje sideelektroden. 5. Skru først tændrøret tilbage med hånden for at undgå, at gevindene bliver beskadiget. VIGTIG INFORMATION Et for løst spændt tændrør kan medføre overophedning og beskadige motoren. Et for hårdt spændt tændrør kan beskadige gevindene i cylinderhovedet Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, så skiven presses sammen, når tændrøret ligger an mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes 1/ 8-1/4 omgang fra det sted, hvor det ligger an mod sædet. Et nyt tændrør skal drejes 1/2 omgang fra sted, hvor det ligger an mod sædet. 7. Monter tændrørshætten igen. 30 Dansk

33 VEDLIGEHOLDELSE Justering af drivrem 1. Afmonter remafskærmningen ved at fjerne de tre skruer foran på remafskærmningen. ADVARSEL! Undgå motorstart ved at fjerne tændrørskablet fra tændrøret Kontrollér, at remmen er korrekt spændt ved at trykke på den. Remmen skal kunne trykkes ca mm ned fra den oprindelige position Løsn de 4 skruer (A) på fræserkåben. 4. Løsn låsemøtrikkerne (B) på spændeskruerne. 5. Drej spændeskruerne (C) med uret, hvis du vil spænde remmen eller mod uret, hvis du vil løsne den Kontrollér, at remskiverne ligger i lige linje ved hjælp af en lineal eller lignende. Juster med spændeskruerne efter behov. Kontrollér remstramningen igen. 7. Spænd alle skruer og møtrikker, når justeringen er foretaget. 8. Genmonter remafskærmningen Dansk 31

34 Afmontering og montering af klinge, holdere og tænder VEDLIGEHOLDELSE VIGTIG INFORMATION Skær og holdere monteres på fræsehjulet som vist på billedet. L = Venstremontering R = Højremontering Sørg for, at tændernes skær peger i fræseretningen ADVARSEL! Skærene kan løsnes fra fræsehjulet, hvis skruerne ikke er spændt tilstrækkeligt. Følg det anbefalede tilspændingsmoment. Hold tænderne (30-31) på plads som på det øverste billede, når holderne (32-33) monteres. Risiko for fejlmontering. Før skruen (34) ind i den ene holder (32), gennem klingedelen (28) og ud gennem holderen (33) på den anden side. Sørg for, at spændestiften i den bageste kant af tænderne ligger an mod bagsiden af holderne. Dette giver den korrekte indstilling af skærekanten Spænd skruerne med Nm. Af- og påmontering af hjul Afmonter venstre hjul (8) på stubfræseren ved at at fjerne låsekraven (9), 1/4" skruerne (10), 1/4" sekskantmøtrikkerne (3), fjedrene (4) og bremseklodsen (7). Hjulet kan nu trækkes af akslen. Afmonter højre hjul (2) ved at fjerne låsekraven (1) og trække hjulet af akslen Dansk

35 VEDLIGEHOLDELSE Justering af bremse Grovjuster bremsens kontakttryk på følgende måde: Løsn møtrikkerne (A), og juster bremsekablets beslag efter fastspændingskraften i håndtaget Finjuster bremsens kontakttryk på følgende måde: Løsn låseskruen (1) på bremsearmens knap. Drej knappen (2) mod uret for at mindske kontakttrykket og med uret for at øge kontakttrykket. To-minutters-reglen Maskinen kan tippes bagover eller om på siden, så det er lettere at komme til ved rengøring eller service dog ikke længere end 2 minutter. Hvis maskinen holdes i denne stilling for længe, kan motor blive beskadiget af benzin, der trænger ind i krumtaphuset. Udfør i så fald et ekstra olieskift på motoren. Fjern tændrøret, og tørn motoren nogle omgange med starthåndtaget, inden motoren startes igen Rengøring og vask Regelmæssig rengøring og vask forlænger maskinens levetid. Gør det til en vane altid at rengøre maskinen lige efter brug, inden snavset sætter sig fast. Kontrollér før spuling, at tankdækslet er monteret korrekt, så der ikke trænger vand ind i brændstoftanken. Anvend højtryksspuling med forsigtighed, da advarselsmærkater og instruktionsskilte samt motoren kan blive beskadiget. Overskrid ikke et vandtryk på mere end 70 bar/1000 PSI ved rengøring. Smør maskinen efter vask. Dette er især vigtigt, hvis maskinen skal opbevares i længere tid Dansk 33

36 SMØRING Smøreskema Klingeakslens lejer Smør med fedtsprøjte, indtil fedtet trænger ud, 2 nipler (1, 2). Brug en multi-purpose fedt af god kvalitet. Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber etc.) er normalt af god kvalitet Dansk

37 SMØRING 2. Motorolie Motoren bør være varm (men ikke hed) ved olieskift. Varm olie aftappes hurtigere, og der bliver en mindre mængde gammel olie tilbage i motoren. ADVARSEL! Motorolien kan være meget varm, hvis den aftappes lige efter standsning. Lad derfor motoren svale af først. 1. Placer en egnet beholder under motorens aftapningsprop. Fjern oliemålepinden (1) og olieaftapningsproppen (4) på bagsiden af motoren. Tip! Lav en rende af et stykke pap, så olien løber direkte ned i beholderen, uden at der kommer olie ned på maskinens chassis. 2. Lad motorolien løbe ned i beholderen, og genmonter derefter aftapningsproppen. Spænd den kun middelhårdt. VIGTIG INFORMATION Brugt motorolie er sundhedsfarlig og må ifølge loven ikke hældes ud på jorden eller i naturen, men skal afleveres på værkstedet eller det anviste sted for håndtering. Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand og sæbe ved eventuelt spild Sørg for, at maskinen står plant. Påfyld derefter ny olie med den viskositet, der er angivet i diagrammet, API Service SF-SG, indtil oliemålepindens øverste niveaumærke passer med gevindet på oliemålepinden (2). Motorens oliemængde er 1,1 liter. Ved kontrol med oliemålepind skal den ikke være skruet i Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt, og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget. 5. Tør et eventuelt oliespild op. Kontrol af motorens olieniveau Kontrollér, at maskinen står på et plant underlag med standset motor ved kontrol af olieniveauet Skru oliemålepinden ud, og tør den af med papir eller en fnugfri klud. 2. Sæt oliemålepinden i igen uden at skrue den fast. Tag den op, og kontrollér olieniveauet på pinden. 3. Påfyld om nødvendigt olie op til kanten af oliemålepindens hul. Olietypen, se ovenfor. 4. Kontrollér, at gummipakningen sidder korrekt, og skru oliemålepinden i. Skru den ikke skævt eller hårdt i, da gevindet kan blive beskadiget Dansk 35

38 3. Højre hjul Smør med fedtsprøjte, indtil fedtet trænger ud, 1 nippel. Brug en multi-purpose fedt af god kvalitet. Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber etc.) er normalt af god kvalitet. SMØRING Smøring af kabler Smør kablerne i begge ender, og sæt betjeningsanordningen i endestopposition ved smøring. Genmonter gummibeskyttelsen på kablerne efter smøringen. Kabler med hylster kommer til at gå trægt, hvis de ikke smøres regelmæssigt. Træghed i et kabel kan medføre driftsforstyrrelser, f.eks. utilsigtet opbremsning. Hvis kablet går trægt, skal du afmontere det og hænge det lodret. Smør derefter med tynd motorolie foroven, indtil olien trænger ud forneden. Tip! Fyld olie i en lille plastikpose, og tape den til, så den er tæt mod hylstret, og lad kablet hænge lodret i posen natten over. Lykkes det ikke at smøre kablet, skal det skiftes ud Bremsekabel Træk gummibeskyttelsen ved det øverste kabelbeslag tilbage. Smør med oliekande. Genmonter gummibeskyttelsen Gaskabel Træk gummibeskyttelsen ved begge kabelbeslag tilbage. Smør med oliekande ved enderne. Lirk med gasreguleringen. Genmonter gummibeskyttelsen Dansk

39 FEJLFINDING Symptom Årsag Løsning Motoren starter ikke Forkert betjening Brændstofhanen lukket. Åbn brændstofhanen. Chokerspjældet åbent. Motorstrømafbryder på OFF. Luk chokerspjældet ved kold motor. Drej motorstrømafbryderen til ON. Brændstofsystem Brændstoftanken tom. Påfyld brændstof. Rens tanken og bundfaldsbe- holderen, og tøm karburatoren. Fyld tanken med nyt brændstof. Opbevaret uden forberedelse iht. kapitlet Opbevaring/Vinteropbevaring Snavs, vand eller is i brændstofsystemet. Karburatorfejl. Rens tank, bundfaldsbeholder, rør og karburator. Fyld tanken med nyt brændstof. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Tændrør Forkert type tændrør. Udskift tændrør. Belægning. Kortslutning. Benzin eller olie på tændrøret. Kontrollér elektrodeafstanden, og rens eller udskift tændrøret. Rengør tændrøret. Luft motoren. Start med gasreguleringen på fuld gas. Ingen tændgnister Forkert strømafbryder, kabel Kontakt et autoriseret serviceefter tændrørskontrol eller tændingsenhed. værksted. Lav kompression Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceventilfejl. værksted. Motoren er svag eller kører ujævnt Luftfilter Luftfilter tilsmudset. Rens eller udskift luftfilter. Brændstofsystem Opbevaret uden forberedelse iht. Rens tanken og bundfaldsbekapitlet Opbevaring/Vinterop- holderen, og tøm karburatoren. bevaring Fyld tanken med nyt brændstof. (Blå udstødningsgas) Totaktsbrændstof påfyldt. Fyld tanken med korrekt brændstof. (Blåhvid, kraftig Dieselbrændstof påfyldt. Rens tank, bundfaldsbeholder udstødningsgas) og tøm karburator. Fyld tanken med korrekt brændstof. (Sort udstødningsgas) Glemt choker. Åbn chokerspjældet. Luftfilter tilsmudset. Karburatorfejl. Rens eller udskift luftfilter. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Tændingssystem Forkert type tændrør. Udskift tændrør. Belægning. Kortslutning. Forkert tændingsenhed. Kontrollér elektrodeafstanden, og rens eller udskift tændrøret. Kontakt et autoriseret serviceværksted. Lav kompression (evt. Alvorlig intern motorskade eller Kontakt et autoriseret serviceblå udstødningsgas) ventilfejl. værksted. Dansk 37

Brugsanvisning SC18. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SC18. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SC18 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Tørvskærer SC18 Introduktion... 2 Kære kunde...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning DT18 DT18C. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning DT18 DT18C. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning DT18 DT18C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Vertikalskærer DT18, DT18C med tillæg om

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning AR19 AR25. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning AR19 AR25. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning AR19 AR25 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Plænelufter AR19, AR25 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning SG13. Læs vejledningen grundigt, og sørg for at forstå indholdet, før du tager maskinen i brug.

Brugsanvisning SG13. Læs vejledningen grundigt, og sørg for at forstå indholdet, før du tager maskinen i brug. Brugsanvisning SG13 Læs vejledningen grundigt, og sørg for at forstå indholdet, før du tager maskinen i brug. Dansk Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere