CATEYE MICRO Wireless

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CATEYE MICRO Wireless"

Transkript

1 CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted hvor der findes detaljerede instruktioner med film og hvor instruktion manualen kan downloades. Dvarsel/Forsigtig Lad være med at koncentrere dig om computeren, mens du kører. Sørg for at køre sikkert! Installer magnet, sensor og holder sikkert. Kontroller jævnligt disse monteringer. Hvis et barn ved en fejltagelse sluger et batteri, skal man straks konsultere en læge. Undlad at have computeren i direkte sollys i længere perioder. Undlad at skille computeren ad. Lad ikke computeren falde. Hvis det sker, kan det resultere i computer funktionsfejl. Når du bruger computer, monteret i beslaget, skal du skifte ved at trykke på de fire prikker under skærmen eller på SSE samtidigt for at starte eller stoppe timeren. Hvis du trykker for hårdt på andre områder, kan det forårsage fejlfunktion eller beskadige computeren. Sørg for at spænde skiven på FlexTight -beslaget med fingrene. Hvis du spænder hårdt med f.eks. et værktøj, kan du beskadige skruehovedet. Når computer og tilbehør rengøres, skal der ikke anvendes fortynder, benzen eller sprit. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale bestemmelser. LCD-skærmens billede kan synes forvrænget når det ses gennem polariserede solbriller. Trådløs sensor Sensoren er designet til at modtage signaler i en maksimal afstand af 70 cm for at mindske risikoen for signalforstyrrelser. Når du justerer den trådløse sensor, skal du bemærke følgende: Signaler kan ikke modtages, hvis afstanden mellem sensor og computer er for stor. Denne grænse for afstanden er kortere i lave temperaturer og ved svage batterier. Signaler kan kun modtages, når computerens bagside vender mod sensoren. Der kan opstå signalforstyrrelser med deraf følgende forkerte data, hvis comuteren er. tæt på et TV, en PC, radio, motor eller i en bil eller et tog. Tæt ved jernbaneoverskæringer, togskinner, TV-stationer og/eller flyradar. Brug tæt på andre trådløse enheder.

2 Hvordan du installerer enheden på din cykel CC-MC200W DK 2 1 Nylonstrammere (x 2) 2 1Fastgør bøjlen på stellet eller styret FlexTight -bøjlen kan enten fastgøres på stellet eller på styret, afhængig af hvordan bøjlen passer ind i spændebåndet. Forsigtig: Spænd FlexTight -bøjlen med hånden. Hvis den spændes med et værktøj kan det ødelægge gevindet. Fastgørelse af FlexTight -bøjlen på stellet: Spændbånd Spændbånd Beslag Skive Gummispændbånd Sensor Sensorgummibånd Gummispændbånd Stel Skive Afmontering/montering af computeren Klik Beslag Installer sensor og magnet Fastgørelse af FlexTight -bøjlen på styret: Spændbånd Gummispændbånd Styr Klip Mens du holder den med hånden Afstanden fra computeren til sensoren er indenfor transmissionsdatalængden, og computerens bagside vender nedad. Beslag * Brug eventuelt nylonspændbåndet, hvis du skal montere på et aerodynamisk styr eller en større styrpind. Forsigtig: Afrund spændebåndets afskårne kant for at undgå skader. skal du skubbe den ud ved at løfte forsiden op en skal passere gennem sensorens zone. Afstanden mellem sensoren og magneten er 5 mm eller mindre. 2Montering af sensoren og magneten Ege Hastighedssensor Hastighedssensor Hastighedssensor Træk for at stramme Hastighedssensor Sensorens zone 5 mm Til Sensorens zone * en kan installeres overalt på egerne, hvis de ovenstående betingelser for installation bliver tilfredsstillet. Sensorens zone Sensorgummibånd Klip Nylonstrammere * Monter sensoren så langt op ad forgaflen som muligt.

3 Forberedelse af computeren Udfør handlingen Slet alt, som vist nedenfor, når du bruger enheden første gang eller nulstiller enheden til fabriksindstillingerne. 1 Slet alle data (Initialisere) AC Tryk på AC knappen på bagsiden af computeren. 2 Vælg hastighedsenhed Vælg km/h eller mph. km/h mph 3 Indtast dækkets omkreds Indtast forhjulets omkreds i mm. * Brug Tabel med dækomkredse som vejledning. Forøgelse af værdien Flyt cifrene 4 Indstil uret Hvis du trykke rog holder knappen, skifter visningen til hhv. Displayed time (Vist tid), Hour (Time) og Minute (Minut). 12h 24h (AM PM når der vælges 12 h), eller forøg værdien Sådan skifter du skærm eller overfører tal 5 Tryk på -knappen for at afslutte (afslutning) Time Urdisplayformat Minut Prik-afsnit SSE Driftstest Cover til batteriholder Efter montering skal du kontrollere, at computeren viser hastigheden, når du drejer forhjulet. Hvis hastigheden ikke vises, skal du kontrollere installationen og igen (side 2). AC ETRTO Tire size L (mm) x x x x x x x x1-1/ x1-3/ x1-1/4 (369) x x x x x x x x1-1/ x1-3/ x1-3/ x1-1/ x x x x1(520) x3/4 Tubuler x1-1/ x1-1/ x1(559) x x x x x x CC-MC200W DK 3 Dækkets omkreds Du kan finde dækkets omkreds (L) for dit dæk i nedenstående tabel, eller du kan selv måle dækkets omkreds (L) på din cykel. Sådan måles dækkets omkreds (L) For at opnå den mest præcise måling kan du lade hjulet rulle én omgang på jorden. Placér hjulet, som skal have det rigtige lufttryk, med ventilen nederst. Markér punktet på jorden og lad det rulle nøjagtig L mm én omgang i en lige linje, mens du sidder på sadlen (indtil ventilen igen er nederst). Markér det nye punkt ud for ventilen og mål afstanden. Tabel med dækomkredse * Generelt er dækstørrelsen eller ETRTO indikeret på siden af dækket. ETRTO Tire size L (mm) x x x x1-1/ x1-3/ x1-1/ C Tubuler 26x7/ x20C x23C x25C 26x1(571) x38A x38B x1(630) x1-1/ x1-1/ x1-3/ x18C x19C x20C x23C x25C x28C x30C x32C C Tubuler x35C x38C x40C x42C x44C x45C x47C x x

4 Betjening af computeren [Målingsskærm] CC-MC200W DK 4 Ikon for sensorsignal Blinker samtidig med et sensorsignal. Tempopil Viser om den aktuelle hastighed er hurtigere ( ) eller langsommere ( ) end gennemsnitshastigheden. Visning af ur Aktuel hastighed 0,0 ( :4,0 / :3,0) 105,9 km/h [0,0 ( :3,0 / :2,0) 65,0 mph] * Spd -ikonet vises, når den aktuelle hastighed vises nederst. Hastighedsenhed Ikonet Tire size (Dækstørrelse) Ikonet Auto mode (Auto-tilstand) drift, når computeren er monteret på bøjlen Klik Starte / Stoppe måling Der er to målemetoder: manuel tilstand og auto-tilstand. Indstillingsmetode Se Ændre computerindstillingerne: Valg af auto-tilstand (side 7). Enheden for hastighed (km/h eller mph) blinker under måling. * Den maksimale hastighed og den samlede afstand opdateres uanset om målingen startes/stoppes. Auto-tilstand ( lyser) Målingen starter automatisk, når cyklen er i bevægelse. TIL Skifte computerfunktion Ved at trykke på knappen vises måledataene nederst på skærmen i følgende orden. START STOP Manuel tilstand Tryk på knappen SSE sammen med enheden for at starte/stoppe målingen. FRA Forløbet Tid 0: :59 59 Triptæller 0,00 999,99 km [mile] Triptæller-2 0,00 999,99 km [mile] SSE+ SSE Klik SSE+ Start/Stop af måling * Når du fjerner computeren fra beslaget, skal du trykke samtidgt på knappen SSE foran og knappen bag på. Stopur (*2) 0: :59 59 Samlet Distance km[mile] Maksimalhastighed 0,0 105,9 km/h [0,0 65,0 mph] Gennemsnitshastighed (*1) 0,0 105,9 km/h [0,0 65,0 mph] Nulstille data Ved at trykke på og holde knappen SSE på måleskærmen nede nulstilles alle måledata, med undtagelse af total distance (Odo), trip distance-2 (Dst2) og stopuret ( ). * Den totale distance (Odo) kan ikke nulstilles. Separat nulstilling af trip distance-2 og stopur SSE+ (Tryk og hold) For at nulstille de viste data, vis rejseafstand 2 (Dst2) eller stopuret ( ), og hold hovedenheden nede sammen med SSE. * Sådan nulstilles stopuret og rejseafstanden 2, så det vises foroven på skærmen Vis rejsehastighed (Spd) forneden på skærmen, og nulstil værdierne. *1 Når Tm overstiger 10 timer eller Dst overstiger 999,99 km, vises.e. Nulstil data. *2 Det vises kun i auto-tilstand.

5 Betjening af computeren [Forskellige funktioner] CC-MC200W DK 5 Bagbelysnings-(nat-) tilstand Mens nattilstand er slået til, trykkes på knappen for at tænde for bagbelysning (i 5 sek). Hvis du trykker på andre knapper, mens bagbelysning er aktiv, forlænges belysningen med yderligere 5 sek. ON Du kan indstille funktionen til at vise Du kan vælge kun at vise udvalgte data. Tm Dst Dst2 Odo Av Mx Valg af øverste skærm Alle data kan vælges til konstant visning på top-skærmen. Spd Tm Tm Dst Av Tm Spd FRA Indstillingsmetode Hvis du trykker og holder knappen, skiftes til nattilstand. Tryk og hold knappen igen for at slå nattilstand til igen og vender tilbage til måleskærmen. Målingsskærm * Nattilstand slås automatisk fra, hvis der ikke modtages signal i 10 min. * Du kan også slå TIL/FRA fra menuskærmen. Se Ændre computerindstillingerne: Valg af nattilstand (side 6). * Når (batteri-ikonet) tændes, slås bagbelysning ikke til, selvom nattilstand er slået til. TIL (Tryk og hold) Valg af nattilstandsskærm Indstillingsmetode Mx Se Ændre computerindstillingerne: Indstilling af funktionen (side 7). * Den aktuelle hastighed (Spd) og den forløbne tid (Tm) kan ikke skjules. * Når du skjuler funktionen til topskærmen, viser den øverste del af skærmen igen den aktuelle hastighed (Spd). * Enheden fortsætter med at gemme skjulte data i baggrunden og alle måledata opdateres, når de vises (med undtagelse af stopuret). Stopur Du kan måle tiden uafhængigt af start/stop af målingen. Det kan ske, når auto-tilstand er slået til ( lyser). Start/Stop : Tryk på knappen SSE sammen med enheden. blinker under målingen. Nulstil : Tryk og hold på SSE-knappen sammen med enheden. * Sådan nulstilles stopuret og rejseafstanden 2, så det vises foroven på skærmen Vis rejsehastighed (Spd) forneden på skærmen, og nulstil værdierne. TIL Start/Stop af måling Indstillingsmetode Se Ændre computerindstillingerne: Indstilling af øverste del af skærmen (side 6). * Stopuret kan ikke indstilles, når auto-tilstand er slået fra. Strømbesparende tilstand Hvis computeren ikke har modtaget signal i 10 min. aktiveres strømbesparende tilstand og klokken vises. Hvis du trykker på, eller hvis computeren modtager et sensorsignal, vises måleskærmen igen. 10 minutter Strømbesparende skærm 12 timer Standby * Hvis der går yderligere 12 timer uden aktivitet i strømbesparende tilstand, vises kun hastigheden på skærmen. Hvis du i dette tilfælde trykker på knappen, kommer du tilbage til måleskærmen. SSE+ =

6 Ændre computerindstillingerne [Menuskærm] Ved at trykke på knappen på måleskærmen vises menuskærmen. Der kan udføres forskellige indstillinger på menuskærmen. * Efter at du har foretaget indstillingerne, skal du registrere indstillingerne ved at trykke på knappen. * Hvis der ikke udføres en handling i 1 minut skifter menuskærmen tilbage til måleskærmen, og eventuelle ændringer bliver ikke gemt. Fra Valg af måleenheden Valg af nattilstand CC-MC200W DK 6 Vælg ON/OFF (TIL/FRA) i nattilstand. * Hvis du trykker og holder knappen, hoppes til denne skærm fra måleskærmen. Målingsskærm Valg af nattilstand Indstilling af øverste del af skærmen Ændring af omkreds ON OFF Indstilling af øverste del af skærmen Vælg funktionen til øverste del af skærmen. Valg af måleenheden Indstilling af dækomkredsen Tm Dst Dst2 Av Spd Odo Mx Indstilling af uret Ændring af omkreds ( ) Skift og for den aktuelt valgte dækomkreds. * Omkredsen er indstillet på basis af lav hastighed og er derfor egnet til MTB. A B Indstilling af samlet afstand Valg af auto-tilstand Indstilling af funktionen Til Indstilling af dækomkredsen

7 Ændre computerindstillingerne [Menuskærm] CC-MC200W DK 7 Fra Ændring af omkreds Indstilling af dækomkredsen Indtast dækkets omkreds. Fra Indstilling af uret Indstilling af funktionen Vælg den funktion, der skal skjules. Dst Flyt cifrene Forøgelse af værdien Av Mx Odo ON OFF Indstilling af uret Indstil uret. 24h 12h 12h 24h Valg af auto-tilstand Vælg ON/OFF (TIL/FRA) i auto-tilstand. AM PM ON OFF Time Minut Til Indstilling af funktionen [1 12] Skift skærm (Tryk og hold ) Forøgelse af værdien Til Indstilling af samlet afstand

8 Ændre computerindstillingerne [Menuskærm] CC-MC200W DK 8 Fra Valg af auto-tilstand Indstilling af samlet afstand Indtast den samlede afstand. * Når du indtaster en værdi for den samlede afstand, kan du starte fra den værdi, du indtastede. Brug denne funktion, når du har nulstillet enheden Forøgelse af værdien Flyt cifrene Valg af måleenheden Vælg enhed for hastighed (km/h eller mph). km/h mph Til Valg af nattilstand

9 I brug Vedligeholdelse Du kan rengøre computer og tilbehør i en svag opløsning af rengøringsmiddel på en blød klud og tørre efter med en tør klud. Udskiftning af batteriet Computer Når (batteri-ikon) tændes, skal du udskifte batteriet. Installer et nyt litium batteri (CR2032) med (+) siden opad. * Efter udskiftning skal du huske at følge proceduren i afsnittet Forberedelse af computeren (side 3). Sensor Hvis hastigheden ikke vises selv efter korrekt justering, skal batteriet udskiftes. Indsæt nye lithium-batterier (CR2032) med (+) siden opad. * Efter udskiftning skal du kontrollere sensorens og magnetens positioner. Luk Åbn Luk COIN Åbn CR2032 CR2032 COIN Problemløsning Ikonet for sensorsignalet blinker ikke (hastigheden vises ikke). (Flyt computeren tættere på sensoren og drej forhjulet. Hvis ikonet for sensorsignalet blinker, kan dette problem skyldes transmissionsafstand og næsten tomt batteri, men ikke fejlfunktion.) Kontroller at frigangen mellem sensoren og magneten ikke er for stor. (Frigang: under 5 mm) Kontroller at magneten kan gå korrekt igennem sensorzonen. Juster placeringen af magnet og sensor. Er computeren installeret i korrekt vinkel? Computerens bagside skal vende imod sensoren. Kontroller at afstanden imellem computer og sensor er korrekt. (Afstand: mellem 20 og 70 cm) Monter sensoren indenfor det angivne område. Er batteriet til computeren eller sensoren fladt? Omvinteren forringes batteriets ydeevne. Udskift batterierne i henhold til proceduren i afsnittet Udskiftning af batteriet. Der vises intet, når der trykkes på knappen. Udskift batterierne i henhold til proceduren i afsnittet Udskiftning af batteriet. Der vises forkerte data. Ryd alt i henhold til proceduren i Forberedelse af computeren (side 3). Bagbelysningen tændes ikke. Kontroller om (batteri-ikon) er tændt. Udskift batterierne i henhold til proceduren i afsnittet Udskiftning af batteriet. Specifikation CC-MC200W DK 9 Computer : Lithium-batteri (CR2032) x 1 / ca. 1 år (hvis computeren bruges i 1 Batteri / Batteri time/dag. Batteriets levetid varierer med brugsbetingelserne.) levetid Sensor : Lithium-batteri (CR2032) x 1 / enhed samlet afstand når ca km * Den kan forkortes betydeligt, hvis bagbelysningen bruges ofte. * Dette er gennemsnitstal ved brug ved en temperatur på 20 C og hvis afstanden mellem computer og sensor er 65 cm. * Levetiden for det fabriksopladede batteri kan være kortere end ovennævnte angivelse. Controller 4 bit 1-chip mikrocomputer (kvartskrystalstyret oscillator) Display LCD-display Sensor Ingen kontakt magnetisk sensor Transmissionsafstand Imellem 20 og 70 cm Interval for 0100 mm mm (Initiel værdi: A = 2096 mm, B = 2050 mm) dækomkreds 0 C - 40 C (dette produkt fungerer ikke korrekt hvis området for driftstemperaturen overskrides. Der kan forekomme langsom reaktion, LCD-skærmen kan blive Arbejds-temperatur sort eller enheden kan blive varm). Computer : 53,5 x 36 x 17,5 mm / 26 g Dimensioner / vægt Sensor : 41,5 x 36 x 15 mm / 15 g * Specifikationer og design kan ændres uden varsel. Begrænset garanti Kun 2-år Computer/Sensor (Uden tilbehør og batteriforbrug) Hvis der opstår problemer under brug, repareres eller udskiftes den defekte del af computeren gratis. Servicen skal udføres af CatEye Co., Ltd. Produktet returneres ved at indpakke produktet forsigtigt - husk at inkluderer garantibeviset, der kom med vejledningerne, sammen med reparationsanvisningerne. Skriv dit navn og adresse tydeligt på garantibeviset. Forsikrings-, håndterings- og forsendelsesudgifter skal dækkes af den person, der ønsker servicen , Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka Japan Attn: CATEYE Customer Service Section Phone : (06) Fax : (06) URL : [For US Customers] CATEYE AMERICA, INC Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO USA Phone : Toll Free : 800.5CATEYE Fax : Tilbehør Standardtilbehør Ekstra tilbehør N N Alle dele Hastighedssensor Spændbånd Beslag Hjul magnet Lithium batteri Nylonspændbånd CR2032

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

ADVARSLER OG FORBEHOLD

ADVARSLER OG FORBEHOLD INTRODUKTION... 1 ADVARSLER OG FORBEHOLD... 1 EGENSKABER / FUNKTIONER... 2 VL110HR ILLUSTRATIONER... 3 HOVEDENHED... 3 ILLUSTRATIONER AF ENKELTDELE... 4 VL110HR KNAPFUNKTIONER... 5 VL110HR SKÆRMVISNINGSRÆKKEFØLGE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger... 0 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 0... 4 Nulstilling af Rider 0... 5 Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Tilslutning, synkronisering og oladning... 6 Tænd/Sluk for Rider 0... 6 Indledende

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning...

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning... Indhold Kom i gang... 4 Din Rider 60... 4 Touchscreen knapper... 5 Tilbehør... 5 Første opsætning... 6 Trin 1: Oplad batteriet... 6 Brug af strøm adapteren... 6 Ved brug af computer... 7 Trin 2: Tænd Rider

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning Indhold Velkommen 3 Sådan kommer du i gang 4 Dit ur 5 Sådan bruges bordholderen... 5 Sådan bruger du cykelholderen... 6 Urstatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter...

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere