Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes."

Transkript

1 Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på olierørene er åbne at der er vand i kedel og anlæg at der er fri passage i røgaftrækket at låger og renselemme er tætte at driftstermostaten er indstillet på en rimelig temperatur. Ved driftsforstyrrelser: TRYK PÅ KONTROLKASSENS RØDE KNAP! Kontroller desuden: at drifttermostatens indstilling er højere end kedelvandets temperatur at sikringerne er hele at overkogstermostaten ikke har slået fra at der er olie på tanken. Ordensregler: Ifølge brandvedtægterne skal fyrrummet og eventuelt rum med olietank holdes rent og ryddeligt, og der må i disse rum ikke oplagres brandfarlige herunder selvantændelige eller eksplosionsfarlige stoffer. Maks. olieforbrug: Kontrolkasse: Olietype: Skorsten dim.: Opsat den: Ca. 3,0 l/t RBO 531 SE/H Alm. fyringsgasolie Ømm Installatør: Vedligeholdelse: Mindst 1 gang årligt bør oliefyr og kedel renses, efterses og justeres, således at man har sikkerhed for en miljøvenlig og økonomisk drift. P.g.a. slitage bør nedenstående komponenter altid skiftes ved hovedeftersyn: Oliedyse O-rings pakning for oliepumpe Filterindsats for oliepumpe Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf Fax Afdeling Syd: Albuen Kolding Tlf K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-B dm/lbk

2 Tekniske data Oliefyrets hoveddele, målskitser Type Kapacitet (H i ) Oliekvalitet Spændingsforsyning Effektforbrug Kondensator type Transformator Kontrolkasse type Pumpekapacitet Pumpetryk 423 T25 14,4 31,4kW(H ø ) (1,15 2,50 kg/t) Viskositet maks. 6 mm 2 /s (1,5 E) ved 20 C 230 V/+ 10% -10%, 0,65 A, 50 Hz 165 W 4,0 µf/500 V Sekundær: 8 kv/16 ma Riello 531 SE Maks. 30 kg/t ved 10 bar (9,5 gph ved 142 psi) 7 15bar Oliefyrets hoveddele: 1. Returtilslutning 2. Sugetilslutning 3. Manometertilslutning 4. Trykregulering 5. Vacummeter tilslutning 6. Spændeskruer for luftspjæld 7. Luftspjæld 8. Blokeringslampe 9. Kedelflange med pakning Målskitser: Ø U N (Alle mål i mm) Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf Fax K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-T dm/lbk Afdeling Syd: Albuen Kolding Tlf Side 1 af 9

3 Tekniske data Målskitser, tidsdiagrammer Kapacitetsdiagram: P o [mbar] 0,6 0,4 0, B maks. [kw] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 [kg/t] P o : Overtryk i fyrboksen B maks.: Maksimal indfyret effekt (H i ) Startprogram: Normal Flammesvigt under opstart Termostat Varmelegeme Motor Tænding Magnetventil Flamme Fejlsignal 120 sek. 12 sek. 120 sek. 12 sek. ca. 5 sek. Side 2 af 9 K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-T dm/lbk

4 Montering Dimensionering af olierør Et-strenget anlæg: Et-strenget installation benyttes ved anlæg, hvor der ikke kan forekomme vacuum i olierørene. Pumpen ændres til et-strenget drift ved at aftage proppen i returstudsen og fjerne by-pass skruen (1) med en 2,5 mm unbrakonøgle. Proppen i returstudsen monteres igen. Pumpen udluftes ved at løsne vacuumskruen (2). Bemærk Start ikke oliefyret ved udluftning. Hvis oliestanden er lavere en fyret, udluftes pumpen således: Aftag den lille del af huset foran kontrolkassen, så fotomodstanden kan belyses. Løsn manometerskruen og start brænderen. Når magnetventilen åbner, belyses fotomodstanden med en lommelampe, indtil olien er fremme. Forsyn altid installationen med et godt forfilter. Maksimal rørlængde H Rørdimension 8/10 mm 10/12 mm 0,5 m 10 m 20 m 1,0 m 20 m 40 m 1,5 m 40 m 80 m 2,0 m 60 m 100 m Et-strenget anlæg Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf Fax K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-M dm/lbk Afdeling Syd: Albuen Kolding Tlf Side 3 af 9

5 Montering Dimensionering af olierør Et-strenget anlæg: På tank-installationer hvor der kan forekomme vakuum i olierørene installeres en flowkontrol i mellem forfilteret og oliebrænderen. Vakuum i olierørene må aldrig overstige 0,4 bar, svarende til ca. 4,60 m sugehøjde (H). Sugeledning skal være fuldstændig tæt og helst uden samlinger. Sugerør føres ned i tanken (10 cm over bunden, afhængig af tanktype). Forsyn altid installationen med et godt forfilter. Udluftning af pumpen udføres ved at demontere udluftningsskruen og starte oliefyret. Hvis oliefyret går på fejl, ventes mindst 20 sekunder inden genstart. Maksimal rørlængde H [mm] Rørdimension 8/10 mm 10/12 mm , , , , , , Oliefyret er konstrueret således, at de fleksible slanger kan føres ud i venstre såvel som højre side: Gennemføring af olieslanger. Side 4 af 9 K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-M dm/lbk

6 Montering El-kabel, kontrolkasse, olieforvarmning A Skrue for kontrolkassemontage 1. Kabeludgang 2. Aflastningsklemme 3. Klemrække for tilslutning El-kabel og kontrolkasse: Tilslutningskablet for strømforsyning monteres som vist til venstre herfor. Den elektriske montage udføres i øvrigt som vist i Forbindelsesdiagram (side 8). Ombyt ikke fase og nul! Ved udskiftning af fotomodstanden og ved indstilling af forvarme-funktionen, skal kontrolkassen afmonteres. Dette gøres ved at afbryde for strømforsyningen til oliefyret, løsne skruen (A) (se øverste figur) og derefter trække kontrolkassen i pilens retning. Olieforvarmning: For at opnå en stabil opstart og forbrænding, selv ved lave kapaciteter og temperaturer, er fyret forsynet med en elektrisk olieforvarmer. Ved drift med olieforvarmning skal omskifteren i bunden af kontrolkassen stå på pos. (se nederste figur). Forvarmningen afbrydes ved at placere omskifteren i pos.. Funktion: Når termostaten slutter, starter forvarmningen. Dette ses ved, at dioden i toppen af kontrolkassen lyser. Efter en forvarmningstid på ca. 120 sekunder, starter blæsermotoren, og kort efter tænder fyret. Fejlsøgning: Lyser dioden ikke, når termostaten slutter er varmelegemet afbrudt eller defekt. Lyser dioden efter forvarmningstiden uden at motoren starter, flyt da omskifteren til pos.. Hvis motoren herefter starter er varmerelæ-enheden i kontrolkassen defekt. Hvis motoren derimod stadig ikke starter, må fejlen findes i andre komponenter en varmelegemet og varmerelæ-enheden. Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf Fax K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-M dm/lbk Afdeling Syd: Albuen Kolding Tlf Side 5 af 9

7 Indregulering Luftspjæld og tændelektroder Indstillingsværdier: Efter at dysestørrelse og pumpetryk er fastlagt, kan ca. værdi for indstilling af luftspjældet og forbrændingshovedet findes efter tabellen nedenfor. Følgende dysetyper anbefales (benyt kun dyser med den angivne spredningsvinkel): Danfoss: Type H-B 60 Delavan: Type B-W-A 60 Hago: Type ss 60 Monarch: TypeR-NS 60 Steinen: Type H-Q 60 Pumpetrykket er fra fabrik indstillet til 12 bar, og bør ikke justeres under min. 10 bar. I tabellen gælder tallene for luftspjældets indstilling under forudsætning af, at beskyttelseskappen er monteret og trykket i forbrændingskammeret er 0 mbar. Dysestørrelse [GPH] Pumpetryk [bar] Kapacitet (± 10%) [kg/t] [kw] [H ø ] Luftspjældetsindstilling 0,40 0,50 0, ,43 1,57 1,79 1,98 2,16 2,50 18,0 19,7 22,5 24,9 27,1 32,1 2,0 2,3 2,5 3,0 3,5 6,0 Bemærk: Da luftmængden kan variere afhængigt af om kappen er monteret, anbefales følgende fremgangsmåde for indregulering: Justér luftspjældet efter tabellen Montér kappen ved hjælp af øverste skrue Kontrollér sodtallet (0-1 efter Bacharachs skala) samt CO 2 % og røggastemperatur Om nødvendigt justér luftspjældet, montér kappen og kontrollér sodtallet igen. Kontrollér efter indreguleringen, at termostaten og overkogssikringen kan afbryde oliefyret. Kontrollér også at fyret går på fejl, når f.eks spolen til magnetventilen fjernes. Indstilling af tændelektroder: Tændelektroderne skal overholde afstande som angivet på figuren nedenfor. Bemærk: Skruen (A) skal løsnes og elektroderne flyttes før dysen kan udskiftes. Side 6 af 9 K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-M dm/lbk

8 El-diagram Kontrolkasse type Riello 531 SE Sort Hvid Brun Blå Blå Brun Sort M ~ N P X Signaturer: R C MV T MV M C R X L T S F Magnetventil Blæsermotor Motorkondensator Varmelegme Tilslutningsklemmer Evt. fjernsignal, fejl Dobbelttermostat Hovedafbryder Forsikring Jordforbindelse Interne komponenter (forbundet fra fabrik) Eksterne komponenter (monteres af el-installatør) L NUL S F FASE Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf Fax K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-E dm/lbk Afdeling Syd: Albuen Kolding Tlf Side 7 af 9

9 Sprængskitse Reservedelsoversigt Pos. Varenr. Betegnelse 1 R5708 Blæserhjul 2 R5798 Kondensator 3 R5720 Fleksibel olieslange 4 R7162 O-ring, pumpedæksel 5 R9046 Nippel 6 R5704 Motor 7 R0443 Kobling 8 R6553 Bøjle og møtrik 9 R2279 Magnetspole 10 R1158 Kontrolkasse 531 SE 11 R2310 Bundstykke 12 R7800 Pumpe 13 R6554 Sidedæksel 14 R2280 Fotomodstand 15 R2297 Sekundær trafo Pos. Varenr. Betegnelse 16 R5765 Dysestok 17 R5721 Elektrodeunit 18 R5787 Flangepakning 19 R5786 Kedelflange 20 R5775 Brænderrør 21 R6552 Elektrodeholder 22 R5773 Varmelegeme 23 R5762 Brænderflange 24 R6036 Magnetventil 25 R5719 Filter 26 R7029 O-ring, magnetventil 27 R7256 O-ring, magnetventil 28 R0439 Pakdåse 29 R7028 O-ring, trykregulering 30 R7077 Pakning Side 8 af 9 K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-S dm/lbk

10 Vedligholdelse Mindst 1 gang årligt bør oliefyr og kedel renses, efterses og justeres, således at man har sikkerhed for en miljøvenlig og økonomisk drift. Ved alle hovedeftersyn bør alle komponenter i nedenstående liste udskiftes, uanset at fyret tilsynelandende kører problemfrit: Delene leveres i komplette vedligeholdelsessæt, dog ikke oliedysen, da dennes kapacitet bestemmes individuelt. Hvis anlægget er forsynet med oventrop forfilter, benyttes vedligeholdelsessæt nr. 2, ellers benyttes sæt nr. 1 Se figur side: Pos. på figur: Betegnelse Vedligeholdelsessæt nr. 1 nr. 2 6 Oliedyse 8 4 O-ringspakning for oliepumpe 8 25 Filterindsats for oliepumpe nedenfor A O-ringspakning for filterhus nedenfor B Filterpatron Varenummer: M0451 M0452 VVS-nummer: Justering og serviceeftersyn af oliefyret bør altid foretages af en OR-registreret oliefyrsmontør. Kedelrensning kan dog også udføres af skortstensfejer. Oventrop oliefilter A: O-ringspakning B: Filterpatron Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf Fax K:\framen\instrukt\Riello\40\423\423.fm-v DM/lbk Afdeling Syd: Albuen Kolding Tlf Side 9 af 9

Bentone B10 FUV 171 601 47 98-5. Version G4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt

Bentone B10 FUV 171 601 47 98-5. Version G4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt Bentone B10 FUV Version G4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt Blæsbjergvej 54, DK-8722 Hedensted. Tlf. 75890303, Fax. 75890709 Håndværkervej 60 A, DK-4000 Roskilde. Tlf. 98990303, Fax 98990709

Læs mere

ST146 171 604 36 00-01

ST146 171 604 36 00-01 ST146 171 604 36 00-01 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Tændtransformator 4. Tændkabler 5. Indsats 6. Dyse 7. Blandeskive 8. Brænderrør 9. Tændelektroder 10. Olierør 11.

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installations- og driftsvejledning BG 450-2

Installations- og driftsvejledning BG 450-2 Installations- og driftsvejledning BG 450-2 178 029 76 GENERELT Advarsel Før montering eller ibrugtagning skal manualen læses igennem. Denne manual bør være kendt af alle, der af en eller anden grund

Læs mere

Installations- og driftsvejledning STG 146

Installations- og driftsvejledning STG 146 Installations- og driftsvejledning STG 146 178 014 26 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Transformator 4. Monteringsflange 5. Tilslutning kombiblok 6. Ioniseringselektrode

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Brugsanvisning for varmekanon

Brugsanvisning for varmekanon Ed. 10-2009-V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Installations- og driftsvejledning BG 400

Installations- og driftsvejledning BG 400 Installations- og driftsvejledning BG 400 178 005 73 BESKRIVELSE Komponenter 1. Inspektionslåg 2. Lufttrykvagt 3. Luftregulering 4. Indsatsregulering (ikke bygas) 5. Multiblok 6. Brænderrør 7. Gasrør,

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere