INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7 TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TAK LÆS DENNE MANUAL GARANTI MÅL SERIENUMRE BESTILLING AF RESERVEDELE RETNINGSANVISNING KONTROLLISTE FØR LEVERING KONTROLLISTE VED LEVERING EJER REGISTRERING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED BRUG...8 FORBEREDELSE START AF MOTOR TRANSPORT AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER BRUG AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER EKSTRA KASSETTER UDSKIFTNING AF KASSETTER KUN UDSKIFTNING AF AKSEL ANBEFALET HØJDEJUSTERING GENEREL VEDLIGEHOLDELSE...11 VEDLIGEHOLDELSE AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOR OPBEVARING AF MASKINEN...12 OPBEVARING AF TURF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER BRUG EFTER LANG TIDS OPBEVARING LABELS...13 ILLUSTRATION AF DELE...14 BESKRIVELSE AF DELE...15 ILLUSTRATION AF KNIVE

3 ILLUSTRATION AF KASSTTE...17 ILLUSTRATION AF SÅUDSTYR...18 MONTERING AF OPSAMLINGSPOSE...19 MONTERING AF SÅUDSTYR...20 MONTERING AF SÅMASKINENS DÆKSKRABER...21 GARANTI

4 INTRODUKTION TAK Tak for at De har købt en CLASSEN vertikalskærer/plænelufter. LÆS DENNE MANUAL Læs denne manual grundigt og udførligt. Den beskriver monterings-, brugs-, vedligeholdelses- og justeringsinstruktioner samt en reservedelsliste for Deres vertikalskærer/plænelufter. Ved at følge brugs- og vedligeholdelsesinstruktionerne kan De forlænge maskinens levetid og opretholde dens fulde effektivitet. Undlader De at følge instruktionerne, kan det føre til person- eller maskinelskade. Manualen bør anses som en permanent del af Deres vertikalskærer/plænelufter og bør følge med maskinen, hvis De sælger den. GARANTI Se sidste side. MÅL Amerikanske mål er benyttet i denne manual. SERIENUMRE Skriv stel-, motor- og modelnummer i Ejer registrering nederst på siden. De kan få brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Serienummerpladen er placeret nær det bageste venstre hjørne af vertikalskærer/plænelufter. BESTILLING AF RESERVEDELE Ved bestilling af reservedele, angiv da altid serienummer og model på Deres vertikalskærer/plænelufter Såmaskine samt størrelse, delnummer og beskrivelse af delen, De ønsker at bestille. RETNINGSANVISNING Højre og venstre side af vertikalskærer/plænelufter er bestemt ud fra at se maskinen bagfra og frem, som når De benytter den. KONTROLLISTE FØR IBRUGTAGNING KONTROLLER FØLGENDE FØR DE TAGER VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER I BRUG. 1. Skærme og skærmplader sidder fast, hvor de skal. 2. Etiketter er påklæbet og læselige. 3. Motorens gaskabel er tilsluttet. 4. Alle smørepunkter er smurt. 5. Luftfilter. 6. Udbedre ridser. 7. Tilfør motorolie (se motormanual). 8. Tilfør brændstof, start motor, prøvekør. TILSYNSDATO: 4

5 KONTROLLISTE VED LEVERING GENNEMGÅ BRUGSMANUALEN SAMMEN BRUGER. 1. Classen Mfg., Inc. garanti. 2. Sikker brug og eftersyn. 3. Brugen af styreanordninger. 4. Korrekt brug af maskinen. 5. Transport af vertikalskærer/plænelufter. 6. Korrekt brændstof og smøremiddel. 7. Daglige og periodiske eftersyn. 8. Olieskiftning efter opstartsperioden. 9. Regelmæssig og korrekt eftersyn af vertikalskærer/plænelufter. 10. Classen Mfg., Inc. reservedele og service. 11. Giv brugermanualen til brugeren og opfodr til at læse den. LEVERINGSDATO: UNDERSKRIFT: EJER REGISTRERING KØBSDATO: MODELNUMMER: SERIENUMMER: MODELNUMMER PÅ MOTOR: SERIENUMMER PÅ MOTOR: 5

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TRÆNING 1. Anse maskinen som et kraftudstyr og videregiv denne anskuelse til alle, som betjener maskinen. 2. Læs instruktionerne nøje. Lær styreanordningerne og den korrekte brug af maskinen at kende. 3. Tillad aldrig børn eller personer uden kendskab til disse instruktioner at benytte maskinen. 4. Undgå brug af maskinen i nærheden af andre personer; i særdeleshed ikke nær børn eller dyr. Husk, at brugeren af maskinen holdes ansvarlig for ulykker eller fare overfor andre mennesker eller deres ejendele. 5. Vær sikker på, at De kan standse vertikalskærer/plænelufter med et øjebliks varsel. 6. Ved brug af vertikalskærer/plænelufter, sørg for at rammepladen er monteret under hele forløbet. SIKKERHEDSFORBEREDELSER 1. Brug af personligt sikkerhedsudstyr, så som (men ikke begrænset til) beskyttelsesudstyr til øjne, ører, fødder og hoved anbefales. 2. Bær altid solidt fodtøj og lange bukser under brug af maskinen. Betjen ikke maskinen med bare fødder eller iført åbne sandaler. 3. Området bør være frit for alle former for forhindringer og stumper. MOTORSIKKERHED 1. Håndter benzin med omhu; det er meget brændbart. 2. Benyt en godkendt beholder til benzin. 3. Påfyld altid brændstof før start at motor. 4. Påfyld benzintanken udendørs. 5. Forsøg ikke at starte motoren, hvis De har spildt brændstof. Fjern Dem fra området, hvor der er spildt, og undgå at skabe en antændelseskilde indtil brændstofdampene er fordampet. Fyld IKKE tanken helt op. Ryg IKKE, mens De fylder benzintanken op. Fjern IKKE benzindækslet, hvis motoren kører. Gør IKKE brug af motoren i et indelukket rum, hvor farlige kuliltedampe kan samle sig. BRUGSSIKKERHED 1. Læs og følg omhyggeligt alle advarselsetiketter. 2. Brug kun maskinen i dagslys eller ved god kunstig belysning. 3. Benyt ikke maskinen uden, at samtlige skærme, skærmplader og afskærmninger er på plads og i god arbejdstilstand. 4. Før brug er det vigtigt, at alle brugssikkerhedsmekanismer er tilsluttet og i brugsstand. 5. Ændr ikke på motorens regulatorindstillinger eller kør motoren med for høj hastighed. Brug af motor ved overdreven høj hastighed kan øge risikoen for personskade. 6. Kobl alle tand- og drivkoblinger fra (løsn bøjlen) før start. 7. Start maskinen, mens De omhyggeligt holder Deres fødder på behørig afstand af knivene. 8. Lad ikke hænder, fødder eller tøj komme nær de roterende dele, mens maskinen er i brug. 9. Ved skråninger på 45 køres hellere lige op og ned end på tværs for at undgå, at maskinen vælter. 10. Udøv ekstrem forsigtighed, når De skifter retning på skråninger. Kom ikke for tæt på stejle skrænter og benyt ikke maskinen på meget stejle skråninger. 11. Vær forsigtig når De bakker eller trækker maskinen mod Dem. 6

7 12. Stop knivene, hvis maskinen skal tippes ved transport, krydsning af overflader (f. eks. fortov, indkørsler, trædesten, etc.) eller kørsel af maskinen til og fra arbejdsstedet. 13. De må aldrig løfte eller bære på en vertikalskærer/plænelufter, mens motoren er i gang. 14. Stop motoren og frakobl tændrørskablet: a. før De kontrollerer, renser eller arbejder på maskinen b. efter sammenstød med fremmed objekt (undersøg maskinen for skade og foretag reparationer før genstart og brug) 15. Stop motoren: a. når som helst, De forlader maskinen b. før optankning af benzin c. før rydning af spærringer. 16. Reducer gasindstillingen, mens motoren er ved at gå ud og, hvis motoren har en afspærringsventil, luk for brændstoffet ved endt brug. 7

8 BRUG FORBEREDELSE 1. Læs denne manual grundigt og brug vertikalskærer/plænelufter korrekt. 2. Kontroller altid maskinen på jævn grund. 3. Se alle bevægelige og faste dele igennem og stram eller udskift dem, hvis de er løse eller ødelagte. Kontroller, at der ikke er ødelagte eller bøjede knive og erstat dem, hvis nødvendigt. 4. Smør alle beslag efter hver fjerde times brug af maskinen. Benyt en trykfedtpistol med standard lithiumbasesmørelse (se Generel vedligeholdelse ). Tør beslagene af før og efter smøring. 5. Tilfør olie til motorens krumtaphus, mens motoren hviler i plan position (se motorfabrikantens ejermanual for korrekt type og mængde af olie). 6. Fyld benzintanken op i henhold til motorfabrikantens specifikationer. 7. Ryd plæneområdet for forhindringer og stumper (f.eks. sprinklere, slanger, legetøj, etc.). 8. Marker nedgravede sprinklerhoveder og andre skjulte forhindringer for at undgå skade. START AF MOTOR ADVARSEL: For at undgå skade, placer da ikke Deres fødder eller andre legemsdele under knivene, når De starter motoren. 1. Drej brændstofhanen til åben. 2. Aktivér chokeren. 3. Drej tændingskontakten om på ON. 4. Indstil gasreguleringen til højt omdrejningstal (RPM). Overskrid ikke 3600 omdrejninger pr. minut. 5. Træk i startsnoren indtil motoren starter. 6. Sluk for chokeren, når motoren er varm. 7. Lad motoren køre et minut før brug. TRANSPORT AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER 1. Placer højdejusteringshåndtaget i start/transportposition (se Fig. 1). 2. Motoren behøver ikke at køre for at transportere maskinen. Hvis maskinen kører, bør gasreguleringen være sat på tomgang. 3. Sørg for at bøjlen er frigjort (se Fig. 2). 4. Pres håndtaget ned ved passering af fortove, indkørsler, etc., hvorved fronten af vertikalskærer/plænelufter hæves. BRUG AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER SÅMASKINE 1. Placer højdejusteringshåndtaget i start/transportposition (se Fig. 1). 2. Flyt maskinen til stedet, der skal vertikalskæres. 3. Start motor (se Start af motor ). Indstil gasreguleringen til højt omdrejningstal (RPM). 4. Flyt højdejusteringshåndtaget til den rette indstilling for brugen af den benyttede aksel (se Ekstra kassetter). 5. Løft bøjle for at tilkoble hovedakslen. Løsn bøjlen for at stoppe (se Fig. 2). 8

9 EKSTRA KASSETTER UDSKIFTNING AF KASSETTER På få minutter kan Deres maskine ændres til en slicer, såmaskine eller vertikalskærer ved at købe de ekstra kassetter komplet med sideplader, lejer og remskiver. Udskiftning af kassette kan gøres hurtigt som beskrevet nedenfor. 1. Hejs maskinen op, så der opstår nok plads under maskinen til at skifte kassette. 2. Efter De har fjernet remafskærmningen, kan De fjerne de tolv ¼ x 5 / 8 bolte (seks på hver side), som holder kassetten fast til hovedkassen (se Fig. 3). 3. Fjern remmen fra remskiven og tag hele kassetten af. Det er ikke nødvendigt at løsne nogle af indstillingsskruerne. 4. Monter herefter den valgte kassette og spænd det fast med seks ¼ x 5 / 8 bolte på hver side. Stram alle tolv bolte til. Centrer akslen og stram de to indstillingsskruer i hvert leje. 5. Det er ikke nødvendigt at løsne indstillingsskruerne ved udskiftning tilbage til den oprindelige aksel. Det er kun nødvendigt at fjerne de fire bolte i remafskærmningen og de otte bolte, der holder akslen på plads. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. KUN UDSKIFTNING AF AKSEL Ved udskiftning af den eksisterende aksel, skal De kun følge ovenstående trin 1 til 3. Fortsæt med følgende trin: 4. Fjern 7 remskiven og bærepladerne fra hovedakslen. Erstat med ny aksel. Genmonter bærepladerne og 7 remskiven på den nye aksel. Remskiven placeres på akslen ved hjælp af ¼ -28 x 5 / 8 bolten, ¼ låseskiven og remskivens kontraskive. 6. Før remmen om bag den løse remskive, rul remmen op på den bageste remskive og genmonter remafskærmningen. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. ANBEFALET HØJDEJUSTERING Vertikalskærer: Ved brug af vertikalskæren med dens kassttemodul, skal arbejdshøjden justeres som følgende. Normal højde indstilles ved at placere vertikalskæren på en hård overflade og kontrollere, at den ene satellitaksel er helt i bund. Juster hjulene så spidsen af knivene på den nederste aksel lige rører jorden. Indstil ALDRIG knivene så de trænger ned i jorden, da det modvirker knivenes centrifugalkraft og forhindrer dem i at vertikalskære ordentligt. Ved gentagen brug vil brugssiden af knivene blive slidt. For at give knivene en ny, retvinklet knivsæg, skal De fjerne endebunden, dreje hele hovedakslen 180 og geninstallere den på maskinen. Maskinen er udstyret med ekstra huller til at forlænge levetiden af hovedakslen. Hvis de runde huller, der holder satellitakslerne på plads, bliver forvredet, roter da alle satellitaksler til de næste par huller. 9

10 ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. Så-/multibrugshøjde Så-/multibrugsknivene bruges til at danne furer til oversåning og kan også benyttes til vertikalskæring. For korrekt højdeindstilling placeres maskinen på plæneoverfladen og hjulhøjden justeres opad (se Fig. 4). Ved at justere hjulhøjden opad sænkes knivene. Såning Den rette højdeindstilling for oversåning er ca. ¼ ned i jorden. Juster hjulhøjden ca. et hak op. Ved dybere indstilling, kan såede græsfrø muligvis ikke spire. For at opnå det bedste resultat, bør De så ad to omgange med ½ påføring i rette vinkler eller på kryds og tværs. Vand grundigt umiddelbart efter såning og herefter let i dage for at holde jorden fugtig. Skæring Den rette højdeindstilling for skæring eller luftning er ½ til ¾ ned i jorden. Juster hjulhøjden et eller to hakker op. Ved græstyper som rajgræs, bør de lufte i en lodret linie for at opnå en mere lige skæring. Skær f. eks. mod nord eller syd i første omgang og derefter i øst/vestlig retning næste gang. Når så-/multibrugsknivene er slidte, kan de vendes for at give dem en ny skæreæg. De kan også hejse hjulene og dermed føre knivene længere ned i jorden. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. Skærehøjde Knivmodulet er beregnet til skæring, vertikalskæring eller luftning, hvor der er brug for en tyndere kniv. Dette er den bedst egnede kniv til brug på golfgreens. For korrekt højdeindstilling placeres maskinen på plæneoverfladen og hjulhøjden justeres opad (se Fig. 4). Ved at justere hjulhøjden opad sænkes knivene. Den rette højdeindstilling for skæring eller luftning er ½ til ¾ ned i jorden. Juster hjulhøjden et eller to hakker op. Ved græssort som rajgræs, bør de lufte i en lodret linie for at opnå en mere lige skæring. Skær f. eks. mod nord eller syd i første omgang og derefter i øst/vestlig retning næste gang. Når knivene er slidte, kan de vendes for at give dem en ny skæreæg. De kan også hejse hjulene og dermed føre knivene længere ned i jorden. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. 10

11 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER Udfør følgende for at holde vertikalskærer/plænelufter i god brugsstand:? Har De behov for reservedele, skal De benytte ægte Classen dele eller tilsvarende dele med samme karakteristika, inkl. type, styrke og materiale. Undlader De det, kan det resultere i funktionsfejl ved produktet eller mulig skade på brugeren og/eller omkringstående personer.? Hold alle etiketter læselige. Fjern al fedt, skidt eller stumper fra etiketter. Enhver ulæselig sikkerhedsetiket, bør skiftes omgående (se labels). Sikkerhedslabels påklæbes ved at trække papiret på bagsiden af og påføre den på en ren tør overflade. Eventuelle luftbobler fjernes ved at glatte etiketten ud.? Benyt ikke maskinen uden at skærmene er på plads.? Foretag ingen justeringer eller vedligehold, mens motoren er i gang.? Kontroller ofte motorens monteringsbolte for at sikre, at de er behørigt spændte.? Rens knivene grundigt efter brug og påfør dem et lille lag olie for at undgå, at de ruster.? Hold remmen fri for olie og skidt.? Kontroller, at der ikke er slidte eller forværrede komponenter, som udgør en fare. Når de nye komponenter er monteret, bør De kontrollere, at de indsatte komponenter er påsat gyldige sikkerhedslabels. Sikkerhedslabels påklæbes ved at trække papiret på bagsiden af og påføre den på en ren tør overflade. Eventuelle luftbobler fjernes ved at glatte etiketten ud. VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOR? Se motorfabrikantens ejermanual.? Check motorolieniveauet, mens motoren hviler i vandret stilling.? Inspicer luftfilteret og udskift det, hvis nødvendigt.? Er justering af karburatoren nødvendigt, bør De stå til den ene side og holde fødder og hænder fri af maskinen, mens de foretager justeringen. 11

12 OPBEVARING AF MASKINEN SIKKERHEDSADVARSEL: FOR AT UNDGÅ EKSPLOSION ELLER ANTÆNDELSE AF BRÆNDSTOFDAMPE, MÅ DE IKKE OPBEVARE UDSTYR MED BRÆNDSTOF I TANK ELLER KARBURATOR NÆR ÅBEN ILD (f.eks. fyr, vandvarmer, tændblus). OPBEVARING AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER Før De stiller vertikalskærer/plænelufter til opbevaring i mere end 30 dage, bør De gennemgå følgende trin: 1. Tøm benzintank og benzinslanger helt for brændstof. 2. Start motoren og lad den køre, indtil al brændstof fra karburatorens svømmerhus er opbrugt. 3. Tøm krumtaphuset for olie, mens motoren stadig er varm, og erstat med den rette mængde olie for brug i den sæson, hvor vertikalskærer/plænelufter næste gang skal bruges (se motorfabrikantens ejermanual). 4. Fjern tændrøret og sprøjt en lille mængde motorolie ind i cylinderen. Tip motoren et par gange for at fordele olien. BRUG EFTER LANG TIDS OPBEVARING Sådan får De vertikalskærer/plænelufter i brug igen efter lang tids opbevaring: 1. Kontroller, at der ikke er nogle løse dele og spænd dem, hvis nødvendigt. 2. Kontroller, at der ikke er nogle revnede eller ødelagte tænder og udskift dem, hvis nødvendigt. 3. Kontroller, at alle sikkerhedslabels sidder, hvor de skal, og er læselige. 4. Fyld benzintanken op. 5. Check motorolieniveauet, mens motoren hviler i vandret stilling (se motorfabrikants ejermanual). 6. Start motoren. 7. Kontroller, at der ikke forekommer brændstoflækager. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 ET ÅRS GARANTI I perioden et år fra købsdato vil CLASSEN MFG., INC. omkostningsfrit reparere eller erstatte enhver del eller dele for den oprindelige køber (90 dage, hvis maskinen er brugt til udlejning), som vores fabriksautoriserede servicestation eller fabrik i Norfolk, Nebraska, finder mangelfuld i materiale eller udførelse. Køber dækker alle transportomkostninger for indsendte dele til reparation eller erstatning i henhold til denne garanti. Denne garanti inkluderer ikke motorer eller motordele, dæk, batterier eller gearkasser, der er dækket af separat garanti udstedt af deres fabrikant eller leverandør, og den inkluderer heller ikke almindelige vedligeholdelsesdele, inklusiv men ikke begrænset til tændrør, møtrikker o. lign., filtre, tænder og smøremidler. Al service i henhold til denne garanti bliver leveret eller udført af vores fabriksautoriserede servicestationer. Der findes ingen anden trykt garanti. Indbefattede garantier, inklusiv dem der drejer sig om handel og egnethed til specielt brug, er begrænset til et år fra købsdato eller 90 dage, hvis produktet er lejet, og i den udstrækning loven tillader det frafalder nogle eller alle garantier. Ovennævnte bod med reparation og erstatning af defekte dele er købers eksklusive afhjælpning mod enhver mangel, funktionsfejl eller brud på garantien. Ansvar for tilfældige eller deraf følgende skader under en eller alle garantier er undtaget i den udstrækning loven tillader det. NORMALE FORPLIGTELSER FOR SÆLGER OG BRUGER 1. Distributør eller forhandler er ansvarlig for korrekt samling og forberedelse af produktet til levering til slutbruger. 2. Bruger er ansvarlig for at læse Manualen og Instruktionerne. 3. Bruger er ansvarlig for korrekt brug og vedligeholdelse, som det beskrives i manualen. 4. Bruger er ansvarlig for udskiftning af slidte dele som knive, remme, dæk, batterier. etc. 5. Bruger er ansvarlig for skade som følge af ukorrekt brug eller vedligeholdelse, såvel som misbrug. Alle krav skal modtages af fabrikken 30 dage efter garantiens udløb for at blive taget i betragtning. 22

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20) R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere