INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7 TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TAK LÆS DENNE MANUAL GARANTI MÅL SERIENUMRE BESTILLING AF RESERVEDELE RETNINGSANVISNING KONTROLLISTE FØR LEVERING KONTROLLISTE VED LEVERING EJER REGISTRERING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED BRUG...8 FORBEREDELSE START AF MOTOR TRANSPORT AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER BRUG AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER EKSTRA KASSETTER UDSKIFTNING AF KASSETTER KUN UDSKIFTNING AF AKSEL ANBEFALET HØJDEJUSTERING GENEREL VEDLIGEHOLDELSE...11 VEDLIGEHOLDELSE AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOR OPBEVARING AF MASKINEN...12 OPBEVARING AF TURF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER BRUG EFTER LANG TIDS OPBEVARING LABELS...13 ILLUSTRATION AF DELE...14 BESKRIVELSE AF DELE...15 ILLUSTRATION AF KNIVE

3 ILLUSTRATION AF KASSTTE...17 ILLUSTRATION AF SÅUDSTYR...18 MONTERING AF OPSAMLINGSPOSE...19 MONTERING AF SÅUDSTYR...20 MONTERING AF SÅMASKINENS DÆKSKRABER...21 GARANTI

4 INTRODUKTION TAK Tak for at De har købt en CLASSEN vertikalskærer/plænelufter. LÆS DENNE MANUAL Læs denne manual grundigt og udførligt. Den beskriver monterings-, brugs-, vedligeholdelses- og justeringsinstruktioner samt en reservedelsliste for Deres vertikalskærer/plænelufter. Ved at følge brugs- og vedligeholdelsesinstruktionerne kan De forlænge maskinens levetid og opretholde dens fulde effektivitet. Undlader De at følge instruktionerne, kan det føre til person- eller maskinelskade. Manualen bør anses som en permanent del af Deres vertikalskærer/plænelufter og bør følge med maskinen, hvis De sælger den. GARANTI Se sidste side. MÅL Amerikanske mål er benyttet i denne manual. SERIENUMRE Skriv stel-, motor- og modelnummer i Ejer registrering nederst på siden. De kan få brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Serienummerpladen er placeret nær det bageste venstre hjørne af vertikalskærer/plænelufter. BESTILLING AF RESERVEDELE Ved bestilling af reservedele, angiv da altid serienummer og model på Deres vertikalskærer/plænelufter Såmaskine samt størrelse, delnummer og beskrivelse af delen, De ønsker at bestille. RETNINGSANVISNING Højre og venstre side af vertikalskærer/plænelufter er bestemt ud fra at se maskinen bagfra og frem, som når De benytter den. KONTROLLISTE FØR IBRUGTAGNING KONTROLLER FØLGENDE FØR DE TAGER VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER I BRUG. 1. Skærme og skærmplader sidder fast, hvor de skal. 2. Etiketter er påklæbet og læselige. 3. Motorens gaskabel er tilsluttet. 4. Alle smørepunkter er smurt. 5. Luftfilter. 6. Udbedre ridser. 7. Tilfør motorolie (se motormanual). 8. Tilfør brændstof, start motor, prøvekør. TILSYNSDATO: 4

5 KONTROLLISTE VED LEVERING GENNEMGÅ BRUGSMANUALEN SAMMEN BRUGER. 1. Classen Mfg., Inc. garanti. 2. Sikker brug og eftersyn. 3. Brugen af styreanordninger. 4. Korrekt brug af maskinen. 5. Transport af vertikalskærer/plænelufter. 6. Korrekt brændstof og smøremiddel. 7. Daglige og periodiske eftersyn. 8. Olieskiftning efter opstartsperioden. 9. Regelmæssig og korrekt eftersyn af vertikalskærer/plænelufter. 10. Classen Mfg., Inc. reservedele og service. 11. Giv brugermanualen til brugeren og opfodr til at læse den. LEVERINGSDATO: UNDERSKRIFT: EJER REGISTRERING KØBSDATO: MODELNUMMER: SERIENUMMER: MODELNUMMER PÅ MOTOR: SERIENUMMER PÅ MOTOR: 5

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TRÆNING 1. Anse maskinen som et kraftudstyr og videregiv denne anskuelse til alle, som betjener maskinen. 2. Læs instruktionerne nøje. Lær styreanordningerne og den korrekte brug af maskinen at kende. 3. Tillad aldrig børn eller personer uden kendskab til disse instruktioner at benytte maskinen. 4. Undgå brug af maskinen i nærheden af andre personer; i særdeleshed ikke nær børn eller dyr. Husk, at brugeren af maskinen holdes ansvarlig for ulykker eller fare overfor andre mennesker eller deres ejendele. 5. Vær sikker på, at De kan standse vertikalskærer/plænelufter med et øjebliks varsel. 6. Ved brug af vertikalskærer/plænelufter, sørg for at rammepladen er monteret under hele forløbet. SIKKERHEDSFORBEREDELSER 1. Brug af personligt sikkerhedsudstyr, så som (men ikke begrænset til) beskyttelsesudstyr til øjne, ører, fødder og hoved anbefales. 2. Bær altid solidt fodtøj og lange bukser under brug af maskinen. Betjen ikke maskinen med bare fødder eller iført åbne sandaler. 3. Området bør være frit for alle former for forhindringer og stumper. MOTORSIKKERHED 1. Håndter benzin med omhu; det er meget brændbart. 2. Benyt en godkendt beholder til benzin. 3. Påfyld altid brændstof før start at motor. 4. Påfyld benzintanken udendørs. 5. Forsøg ikke at starte motoren, hvis De har spildt brændstof. Fjern Dem fra området, hvor der er spildt, og undgå at skabe en antændelseskilde indtil brændstofdampene er fordampet. Fyld IKKE tanken helt op. Ryg IKKE, mens De fylder benzintanken op. Fjern IKKE benzindækslet, hvis motoren kører. Gør IKKE brug af motoren i et indelukket rum, hvor farlige kuliltedampe kan samle sig. BRUGSSIKKERHED 1. Læs og følg omhyggeligt alle advarselsetiketter. 2. Brug kun maskinen i dagslys eller ved god kunstig belysning. 3. Benyt ikke maskinen uden, at samtlige skærme, skærmplader og afskærmninger er på plads og i god arbejdstilstand. 4. Før brug er det vigtigt, at alle brugssikkerhedsmekanismer er tilsluttet og i brugsstand. 5. Ændr ikke på motorens regulatorindstillinger eller kør motoren med for høj hastighed. Brug af motor ved overdreven høj hastighed kan øge risikoen for personskade. 6. Kobl alle tand- og drivkoblinger fra (løsn bøjlen) før start. 7. Start maskinen, mens De omhyggeligt holder Deres fødder på behørig afstand af knivene. 8. Lad ikke hænder, fødder eller tøj komme nær de roterende dele, mens maskinen er i brug. 9. Ved skråninger på 45 køres hellere lige op og ned end på tværs for at undgå, at maskinen vælter. 10. Udøv ekstrem forsigtighed, når De skifter retning på skråninger. Kom ikke for tæt på stejle skrænter og benyt ikke maskinen på meget stejle skråninger. 11. Vær forsigtig når De bakker eller trækker maskinen mod Dem. 6

7 12. Stop knivene, hvis maskinen skal tippes ved transport, krydsning af overflader (f. eks. fortov, indkørsler, trædesten, etc.) eller kørsel af maskinen til og fra arbejdsstedet. 13. De må aldrig løfte eller bære på en vertikalskærer/plænelufter, mens motoren er i gang. 14. Stop motoren og frakobl tændrørskablet: a. før De kontrollerer, renser eller arbejder på maskinen b. efter sammenstød med fremmed objekt (undersøg maskinen for skade og foretag reparationer før genstart og brug) 15. Stop motoren: a. når som helst, De forlader maskinen b. før optankning af benzin c. før rydning af spærringer. 16. Reducer gasindstillingen, mens motoren er ved at gå ud og, hvis motoren har en afspærringsventil, luk for brændstoffet ved endt brug. 7

8 BRUG FORBEREDELSE 1. Læs denne manual grundigt og brug vertikalskærer/plænelufter korrekt. 2. Kontroller altid maskinen på jævn grund. 3. Se alle bevægelige og faste dele igennem og stram eller udskift dem, hvis de er løse eller ødelagte. Kontroller, at der ikke er ødelagte eller bøjede knive og erstat dem, hvis nødvendigt. 4. Smør alle beslag efter hver fjerde times brug af maskinen. Benyt en trykfedtpistol med standard lithiumbasesmørelse (se Generel vedligeholdelse ). Tør beslagene af før og efter smøring. 5. Tilfør olie til motorens krumtaphus, mens motoren hviler i plan position (se motorfabrikantens ejermanual for korrekt type og mængde af olie). 6. Fyld benzintanken op i henhold til motorfabrikantens specifikationer. 7. Ryd plæneområdet for forhindringer og stumper (f.eks. sprinklere, slanger, legetøj, etc.). 8. Marker nedgravede sprinklerhoveder og andre skjulte forhindringer for at undgå skade. START AF MOTOR ADVARSEL: For at undgå skade, placer da ikke Deres fødder eller andre legemsdele under knivene, når De starter motoren. 1. Drej brændstofhanen til åben. 2. Aktivér chokeren. 3. Drej tændingskontakten om på ON. 4. Indstil gasreguleringen til højt omdrejningstal (RPM). Overskrid ikke 3600 omdrejninger pr. minut. 5. Træk i startsnoren indtil motoren starter. 6. Sluk for chokeren, når motoren er varm. 7. Lad motoren køre et minut før brug. TRANSPORT AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER 1. Placer højdejusteringshåndtaget i start/transportposition (se Fig. 1). 2. Motoren behøver ikke at køre for at transportere maskinen. Hvis maskinen kører, bør gasreguleringen være sat på tomgang. 3. Sørg for at bøjlen er frigjort (se Fig. 2). 4. Pres håndtaget ned ved passering af fortove, indkørsler, etc., hvorved fronten af vertikalskærer/plænelufter hæves. BRUG AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER SÅMASKINE 1. Placer højdejusteringshåndtaget i start/transportposition (se Fig. 1). 2. Flyt maskinen til stedet, der skal vertikalskæres. 3. Start motor (se Start af motor ). Indstil gasreguleringen til højt omdrejningstal (RPM). 4. Flyt højdejusteringshåndtaget til den rette indstilling for brugen af den benyttede aksel (se Ekstra kassetter). 5. Løft bøjle for at tilkoble hovedakslen. Løsn bøjlen for at stoppe (se Fig. 2). 8

9 EKSTRA KASSETTER UDSKIFTNING AF KASSETTER På få minutter kan Deres maskine ændres til en slicer, såmaskine eller vertikalskærer ved at købe de ekstra kassetter komplet med sideplader, lejer og remskiver. Udskiftning af kassette kan gøres hurtigt som beskrevet nedenfor. 1. Hejs maskinen op, så der opstår nok plads under maskinen til at skifte kassette. 2. Efter De har fjernet remafskærmningen, kan De fjerne de tolv ¼ x 5 / 8 bolte (seks på hver side), som holder kassetten fast til hovedkassen (se Fig. 3). 3. Fjern remmen fra remskiven og tag hele kassetten af. Det er ikke nødvendigt at løsne nogle af indstillingsskruerne. 4. Monter herefter den valgte kassette og spænd det fast med seks ¼ x 5 / 8 bolte på hver side. Stram alle tolv bolte til. Centrer akslen og stram de to indstillingsskruer i hvert leje. 5. Det er ikke nødvendigt at løsne indstillingsskruerne ved udskiftning tilbage til den oprindelige aksel. Det er kun nødvendigt at fjerne de fire bolte i remafskærmningen og de otte bolte, der holder akslen på plads. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. KUN UDSKIFTNING AF AKSEL Ved udskiftning af den eksisterende aksel, skal De kun følge ovenstående trin 1 til 3. Fortsæt med følgende trin: 4. Fjern 7 remskiven og bærepladerne fra hovedakslen. Erstat med ny aksel. Genmonter bærepladerne og 7 remskiven på den nye aksel. Remskiven placeres på akslen ved hjælp af ¼ -28 x 5 / 8 bolten, ¼ låseskiven og remskivens kontraskive. 6. Før remmen om bag den løse remskive, rul remmen op på den bageste remskive og genmonter remafskærmningen. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. ANBEFALET HØJDEJUSTERING Vertikalskærer: Ved brug af vertikalskæren med dens kassttemodul, skal arbejdshøjden justeres som følgende. Normal højde indstilles ved at placere vertikalskæren på en hård overflade og kontrollere, at den ene satellitaksel er helt i bund. Juster hjulene så spidsen af knivene på den nederste aksel lige rører jorden. Indstil ALDRIG knivene så de trænger ned i jorden, da det modvirker knivenes centrifugalkraft og forhindrer dem i at vertikalskære ordentligt. Ved gentagen brug vil brugssiden af knivene blive slidt. For at give knivene en ny, retvinklet knivsæg, skal De fjerne endebunden, dreje hele hovedakslen 180 og geninstallere den på maskinen. Maskinen er udstyret med ekstra huller til at forlænge levetiden af hovedakslen. Hvis de runde huller, der holder satellitakslerne på plads, bliver forvredet, roter da alle satellitaksler til de næste par huller. 9

10 ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. Så-/multibrugshøjde Så-/multibrugsknivene bruges til at danne furer til oversåning og kan også benyttes til vertikalskæring. For korrekt højdeindstilling placeres maskinen på plæneoverfladen og hjulhøjden justeres opad (se Fig. 4). Ved at justere hjulhøjden opad sænkes knivene. Såning Den rette højdeindstilling for oversåning er ca. ¼ ned i jorden. Juster hjulhøjden ca. et hak op. Ved dybere indstilling, kan såede græsfrø muligvis ikke spire. For at opnå det bedste resultat, bør De så ad to omgange med ½ påføring i rette vinkler eller på kryds og tværs. Vand grundigt umiddelbart efter såning og herefter let i dage for at holde jorden fugtig. Skæring Den rette højdeindstilling for skæring eller luftning er ½ til ¾ ned i jorden. Juster hjulhøjden et eller to hakker op. Ved græstyper som rajgræs, bør de lufte i en lodret linie for at opnå en mere lige skæring. Skær f. eks. mod nord eller syd i første omgang og derefter i øst/vestlig retning næste gang. Når så-/multibrugsknivene er slidte, kan de vendes for at give dem en ny skæreæg. De kan også hejse hjulene og dermed føre knivene længere ned i jorden. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. Skærehøjde Knivmodulet er beregnet til skæring, vertikalskæring eller luftning, hvor der er brug for en tyndere kniv. Dette er den bedst egnede kniv til brug på golfgreens. For korrekt højdeindstilling placeres maskinen på plæneoverfladen og hjulhøjden justeres opad (se Fig. 4). Ved at justere hjulhøjden opad sænkes knivene. Den rette højdeindstilling for skæring eller luftning er ½ til ¾ ned i jorden. Juster hjulhøjden et eller to hakker op. Ved græssort som rajgræs, bør de lufte i en lodret linie for at opnå en mere lige skæring. Skær f. eks. mod nord eller syd i første omgang og derefter i øst/vestlig retning næste gang. Når knivene er slidte, kan de vendes for at give dem en ny skæreæg. De kan også hejse hjulene og dermed føre knivene længere ned i jorden. ADVARSEL: Kontroller, at indstillingsskruerne er forsvarligt fastspændt i lejer og remskive ved genmontering. 10

11 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER Udfør følgende for at holde vertikalskærer/plænelufter i god brugsstand:? Har De behov for reservedele, skal De benytte ægte Classen dele eller tilsvarende dele med samme karakteristika, inkl. type, styrke og materiale. Undlader De det, kan det resultere i funktionsfejl ved produktet eller mulig skade på brugeren og/eller omkringstående personer.? Hold alle etiketter læselige. Fjern al fedt, skidt eller stumper fra etiketter. Enhver ulæselig sikkerhedsetiket, bør skiftes omgående (se labels). Sikkerhedslabels påklæbes ved at trække papiret på bagsiden af og påføre den på en ren tør overflade. Eventuelle luftbobler fjernes ved at glatte etiketten ud.? Benyt ikke maskinen uden at skærmene er på plads.? Foretag ingen justeringer eller vedligehold, mens motoren er i gang.? Kontroller ofte motorens monteringsbolte for at sikre, at de er behørigt spændte.? Rens knivene grundigt efter brug og påfør dem et lille lag olie for at undgå, at de ruster.? Hold remmen fri for olie og skidt.? Kontroller, at der ikke er slidte eller forværrede komponenter, som udgør en fare. Når de nye komponenter er monteret, bør De kontrollere, at de indsatte komponenter er påsat gyldige sikkerhedslabels. Sikkerhedslabels påklæbes ved at trække papiret på bagsiden af og påføre den på en ren tør overflade. Eventuelle luftbobler fjernes ved at glatte etiketten ud. VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOR? Se motorfabrikantens ejermanual.? Check motorolieniveauet, mens motoren hviler i vandret stilling.? Inspicer luftfilteret og udskift det, hvis nødvendigt.? Er justering af karburatoren nødvendigt, bør De stå til den ene side og holde fødder og hænder fri af maskinen, mens de foretager justeringen. 11

12 OPBEVARING AF MASKINEN SIKKERHEDSADVARSEL: FOR AT UNDGÅ EKSPLOSION ELLER ANTÆNDELSE AF BRÆNDSTOFDAMPE, MÅ DE IKKE OPBEVARE UDSTYR MED BRÆNDSTOF I TANK ELLER KARBURATOR NÆR ÅBEN ILD (f.eks. fyr, vandvarmer, tændblus). OPBEVARING AF VERTIKALSKÆRER/PLÆNELUFTER Før De stiller vertikalskærer/plænelufter til opbevaring i mere end 30 dage, bør De gennemgå følgende trin: 1. Tøm benzintank og benzinslanger helt for brændstof. 2. Start motoren og lad den køre, indtil al brændstof fra karburatorens svømmerhus er opbrugt. 3. Tøm krumtaphuset for olie, mens motoren stadig er varm, og erstat med den rette mængde olie for brug i den sæson, hvor vertikalskærer/plænelufter næste gang skal bruges (se motorfabrikantens ejermanual). 4. Fjern tændrøret og sprøjt en lille mængde motorolie ind i cylinderen. Tip motoren et par gange for at fordele olien. BRUG EFTER LANG TIDS OPBEVARING Sådan får De vertikalskærer/plænelufter i brug igen efter lang tids opbevaring: 1. Kontroller, at der ikke er nogle løse dele og spænd dem, hvis nødvendigt. 2. Kontroller, at der ikke er nogle revnede eller ødelagte tænder og udskift dem, hvis nødvendigt. 3. Kontroller, at alle sikkerhedslabels sidder, hvor de skal, og er læselige. 4. Fyld benzintanken op. 5. Check motorolieniveauet, mens motoren hviler i vandret stilling (se motorfabrikants ejermanual). 6. Start motoren. 7. Kontroller, at der ikke forekommer brændstoflækager. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 ET ÅRS GARANTI I perioden et år fra købsdato vil CLASSEN MFG., INC. omkostningsfrit reparere eller erstatte enhver del eller dele for den oprindelige køber (90 dage, hvis maskinen er brugt til udlejning), som vores fabriksautoriserede servicestation eller fabrik i Norfolk, Nebraska, finder mangelfuld i materiale eller udførelse. Køber dækker alle transportomkostninger for indsendte dele til reparation eller erstatning i henhold til denne garanti. Denne garanti inkluderer ikke motorer eller motordele, dæk, batterier eller gearkasser, der er dækket af separat garanti udstedt af deres fabrikant eller leverandør, og den inkluderer heller ikke almindelige vedligeholdelsesdele, inklusiv men ikke begrænset til tændrør, møtrikker o. lign., filtre, tænder og smøremidler. Al service i henhold til denne garanti bliver leveret eller udført af vores fabriksautoriserede servicestationer. Der findes ingen anden trykt garanti. Indbefattede garantier, inklusiv dem der drejer sig om handel og egnethed til specielt brug, er begrænset til et år fra købsdato eller 90 dage, hvis produktet er lejet, og i den udstrækning loven tillader det frafalder nogle eller alle garantier. Ovennævnte bod med reparation og erstatning af defekte dele er købers eksklusive afhjælpning mod enhver mangel, funktionsfejl eller brud på garantien. Ansvar for tilfældige eller deraf følgende skader under en eller alle garantier er undtaget i den udstrækning loven tillader det. NORMALE FORPLIGTELSER FOR SÆLGER OG BRUGER 1. Distributør eller forhandler er ansvarlig for korrekt samling og forberedelse af produktet til levering til slutbruger. 2. Bruger er ansvarlig for at læse Manualen og Instruktionerne. 3. Bruger er ansvarlig for korrekt brug og vedligeholdelse, som det beskrives i manualen. 4. Bruger er ansvarlig for udskiftning af slidte dele som knive, remme, dæk, batterier. etc. 5. Bruger er ansvarlig for skade som følge af ukorrekt brug eller vedligeholdelse, såvel som misbrug. Alle krav skal modtages af fabrikken 30 dage efter garantiens udløb for at blive taget i betragtning. 22

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Vertikalskærer og plænelufter 2 i 1 Instruktionsmanual

Vertikalskærer og plænelufter 2 i 1 Instruktionsmanual Vertikalskærer og plænelufter 2 i 1 Instruktionsmanual Læs denne brugermanual omhyggeligt før ibrugtagning Før maskinen tages i brug læses denne instruktionsmanual grundigt. 1. GENERELLE INFORMATIONER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44. Manual SCANTOOL WBS 1400 Metalbåndsav

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44. Manual SCANTOOL WBS 1400 Metalbåndsav Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL WBS 1400 Metalbåndsav EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Denmark www.scantool-group.dk

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere