Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400"

Transkript

1 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT Ver /01/ da

2 2 Ver /01/01

3 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven dvarselsmærkning ndre sikkerhedsforhold Placering af advarselsmærkater på maskinen Maskinens dataplader Monteringsanvisning 2.1 Løft og losning Samling Instruktion og justering 3.1 Montering til traktoren og afmontering Montering af de ydre sektioner (FT 400) Indstilling af tændernes arbejdsdybde og vinkel Vedligeholdelse og eftersyn 4.1 Sikring af redskabet forud for eftersyn Maskinen yder kun sit bedste, hvis det vedligeholdes ordentligt! Tekniske data Ver /01/01 3

4 Sikkerhedsforhold 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven! Vær altid ekstra opmærksom på den tekst og illustrationerne, der er markeret med dette symbol!! Lær at behandle redskabet korrekt og varsomt. Redskabet kan være farligt i de forkerte hænder, og hvis det anvendes skødesløst. 1.2 dvarselsmærkning Figur 1.1 Gennemlæs omhyggeligt instruktionerne, så du forstår betydningen af dem. 1.3 ndre sikkerhedsforhold! Kontroller at der ikke er nogen personer i umiddelbare nærhed af redskabet og arbejdsområdet. Figur 1.2! Husk at parkere redskabet på en fast og jævn overflade. For at opnå en stabil parkering, hvis frontredskabet ikke har et støttehjul, bør tandrækkerne sættes inden for selve rammen () på Figur 1.2. Hvis frontredskabet har hydraulisk indstilling af tandakslen skal man ved langtidsparkering, som fx vinteren over, huske at understøtte rammen med bukke eller lignende for at forhindre uheld, som følge af utætheder af hydraulisk væske. 4 Ver /01/01

5 FT ! rbejd aldrig under redskabet, hvis det kun bæres af traktorens hydrauliske system. Understøt altid redskabet med bukke, når servicearbejde under redskabet er nødvendig.! Vær forsigtig ved montering af afmontering af kontravægtene. Kontroller at de er ordentligt fastgjort på gevindstykket. Se Montering af kontravægte på siden 8.! Ved transport af redskabet på offentlig vej, skal man udvise sund dømmekraft og køre forsigtigt. fmonter de ydre sektioner (FT400) og fastgør dem i holderne. Se 3.2 Montering af de ydre sektioner (FT 400) på siden 11. Fastgør de ydre sektioner med sjæklerne og låseclipsene. Vær opmærksom på redskabets længde! Kør forsigtigt, specielt hvor der er dårlig oversigt, som fx ved udkørsel fra en port. Forinden transport på offentlig vej, skal man fjerne al snavs og jord, der kan falde, både fra køretøjet og fra redskaberne.! For at opretholde redskabets høje kvalitetsniveau og operationelle sikkerhed, bør man kun anvende de originale Väderstad reservedele. Ved anvendelse af andre dele end de originale reservedele bortfalder alle garanti og reklamationskrav. 1.4 Placering af advarselsmærkater på maskinen Figur 1.3 Ver /01/01 5

6 Sikkerhedsforhold 1.5 Maskinens dataplader Nummerplade Figur 1.4 B Typenummer B Serienummer CE plade Figur 1.5 C rbejdsbredde (m), inclusive ydre sektioner (FT 400) D Transportbredde (m) E F C D E F G Serienummer, CE Vægt (kg)* Den anførte vægt gælder kun for FT 400 inclusive støttehjul og 8 kontravægte. For yderligere information, se 5 Tekniske data på siden 16. G Fabrikationsår ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE I henhold til EU maskindirektiv 98/37/EC, bilagt 2 Väderstad-Verken B, P. O. box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer herved, at såmaskinen, som anført ovenfor, er fremstillet i overensstemmelse med rådets direktiv //EC. FT 300 og FT 400 med serienr. nr Lars-Erik xelsson 6 Ver /01/01

7 2 Monteringsanvisning FT Redskabet leveres mere eller mindre adskilt, afhængig af transportmåde etc. nvend monteringsanvisningen som anført. 2.1 Løft og losning Frontredskabet leveres normalt fuld samlet. Løft med pallegafler under rammen eller i løftekrogene. nvend kun løfteanordninger med tilstrækkelig løftekapacitet. For angivelse af vægt, se 5 Tekniske data på siden Samling Montering af støttehjul Figur 2.1 Monter støttehjulet og håndsvinget på redskabets ramme som vist i Figur 2.1. Se også figur 2 i reservedelslisten. fmonter afstandskraven () på konsollen foroven på stangen inden montering af håndsvinget. Ver /01/01 7

8 Monteringsanvisning Montering af kontravægte Figur 2.2 Redskabet kan holdes nede med maksimalt 12 kontravægte. Hver kontravægt vejer 45 kg. Hæng vægtene på holderne og lås den fast med gevindstykket, afstandsstykket og møtrikkerne, som vist på figuren. Da vægtene er meget tunge bør man være forsigtig ved håndteringen. 8 Ver /01/01

9 FT Montering af den hydrauliske enhed B C C Figur 2.3 Til et mellemrum mellem tænderne på 325 mm, samlet den hydrauliske bjælke som vist på figur. Til et mellemrum på 450 mm samles bjælken som vist på figur B. OBS! Fjern altid sjækkelbolten fra trækstangen på rammen (C) inden indstilling af den hydrauliske bjælke. Ver /01/01 9

10 Instruktion og justering 3 Instruktion og justering 3.1 Montering til traktoren og afmontering Montering til traktoren Tilslut redskabet til den forreste hydraulik på traktoren. Indstil længden af den øverste stand, indtil redskabets ramme er parallel med jorden. Hvis der ønskes forskellig dybdeindstilling på de to tandrækker, kan dette indstilles ved at forlænge eller afkorte topstangen. I grundkonfigurationen anbefales det, at redskabet er parallel med jorden. Kontroller at redskabet er parallelt og finindstil det under arbejdet i marken. Figur 3.1 Hvis redskabet anvendes i kuperet terræn, bør den øverste stang monteres så lavt som muligt på traktoren og så højt som muligt på redskabet. Se Figur 3.2, pos.. Dette vil give redskabet større mulighed for at følge traktoren. Men montering af topstangen på denne måde kræver noget større løftekraft af den forreste hydraulik. Figur Ver /01/01

11 FT fmontering Figur 3.3 Parker redskabet på et fast og jævnt underlag. For at opnå en stabil parkering, hvis frontredskabet ikke har noget støttehjul, bør tandrækkerne indstilles inden for rammen () i Figur 3.3 stabil parkering af redskabet. 3.2 Montering af de ydre sektioner (FT 400) Figur 3.4 fmonter de ydre sektioner fra bøjlerne på rammen og anbring dem på tandrækkerne. Sektioner med to tænder bør monteres på de forreste tandrækker. Fastgør sektionerne med sjæklerne og låseclipsene. Forinden transport på vej skal man huske at afmontere de ydre sektioner og anbringe dem i transportholderne. Ver /01/01 11

12 Instruktion og justering 3.3 Indstilling af tændernes arbejdsdybde og vinkel rbejdsdybde Figur 3.5 For at opnå en stabil kørsel og ensartet arbejdsdybde på frontredskabet, anbefales det at montere redskabet med et støttehjul og kontravægtene. Støttehjulet og kontravægtene skal altid anvendes samtidig. Støttehjulet kontrollerer arbejdsdybden. Højden kan indstilles med håndsvinget (). Frontredskabet bør løfte sig ved indstilling af arbejdsdybden. Ved kørsel med støttehjulet monteret, skal traktorens hydraulik indstilles til flydende position. Hvis redskabet ikke er monteret med støttehjul, men der i stedet anvendes to crossboard rækker tænder, skal den flydende position på traktorens hydraulik anvendes i de fleste tilfælde, oftest i kombination med flere kontravægte. I sådanne tilfælde indstilles arbejdsdybden med tændernes arbejdsvinkel. I alle andre tilfælde indstilles arbejdsdybden med de forreste hydrauliske arme på traktoren og tændernes arbejdsvinkel. 12 Ver /01/01

13 FT rbejdsvinkel C B C D Figur 3.6 Tændernes arbejdsvinkel kan indstilles med trækstangen. Hvis vinklen på begge rækker tænder skal ændres til samme vinkel, flyttes trækstangen i rækken af huller (B). nvend rækken af huller (C), hvis rækkerne skal indstilles separat. nbefalinger:! Hvis det forreste redskab er udstyret med to rækker crossboardtænder, anbefales det, at arbejdsvinklen på begge tandrækker er ens. Normalt giver en aggressiv arbejdsvinkel det bedste resultat.! Hvis den den forreste række på det forreste redskab består af harvetænder, skal denne række indstilles til en lidt mere aggressiv vinkel end den bagerste række. (Når den forreste række består af harvetænder, anbefales det at støttehjulet er monteret). fhængig af omstændighederne, kan andre indstillinger være mere egnede. Hydraulisk indstilling af tændernes arbejdsvinkel (valgfrit) OBS! Hvis der anvendes hydraulisk indstilling af tændernes arbejdsvinkel, skal sjækkelbolten på trækstangens fastgøring på rammen (D) fjernes! Ver /01/01 13

14 Vedligeholdelse og eftersyn 4 Vedligeholdelse og eftersyn 4.1 Sikring af redskabet forud for eftersyn Figur 4.1 Ved udførelse af vedligeholdelse eller eftersyn, må man aldrig arbejde under redskabet, hvis det kun holdes oppe af traktorens hydrauliske system. Understøt altid redskabet med bukke, når servicearbejde under redskabet er nødvendigt. 4.2 Maskinen yder kun sit bedste, hvis det vedligeholdes ordentligt!! Forinden kørsel skal man kontrollere at alle bolte og møtrikker er spændt. (Dette gælder ikke for bolte i fleksible samlinger). Kontroller dæktrykket kontinuerligt, se 5 Tekniske data 5 mm Figur 4.2! Kontrol af skraberindstillingerne. Skraberne bør indstilles så afstanden mellem skraberne og dækkene er mindst 5 mm.! Kontroller jævnligt dæktrykket. Se 5 Tekniske data på siden 16.! Smøring af redskabet i henhold til intervallerne på smøreskemaet, og altid inden og efter vinteropbevaring og rengøring med højtryksspuling. 14 Ver /01/01

15 FT Tabel 4.1 Lubrication chart Pos. Smøresteder ntal Interval (ha) 1 Stødhjulets drejeleje Hjulnav Håndsving Montering af støttehjulet til rammen Figur Kontroller frigang af hjullejerne B C Figur 4.4 Det er meget nødvendigt at frigangen af hjullejerne justeres ved afslutningen af hver sæson. Ryk i hjulene, og hvis der er frigang, skal lejerne spændes. fmonter navkapslen () og fjern låsestiften (B). Drej topmøtrikken (C) med et håndværktøj og kontroller at hjulet drejer let uden frigang. Lås med sikringsstiften. Monter navkapslen og smør indtil fedtet kommer ud. Ver /01/01 15

16 Tekniske data 5 Tekniske data Tabel 5.1 Forreste redskab FT 300 FT 400 rbejdsbredde (m) Transportbredde (m) ntal tænder Vægt, inclusive støttehjul og kontravægte (kg) Vægt, støttehjul (kg) Vægt, kontravægte (kg/stk.) Dæktryk, støttehjul 690 x 15: 3.0 kg/cm² (300 kpa) 16 Ver /01/01

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur...

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere