DK... GH2 Hjælpers Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK... GH2 Hjælpers Guide"

Transkript

1 DK GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf Fax Guldmann 930/03/06

2 Indhold Om GH Om sikkerhed Om betjening Hvordan gør man? Transport/kørsel i skinnesystemet Om opladning/tilslutning Generelt Sådan gør du Opladning i enkeltsporede skinnesystemer Opladning i rumdækkende skinnesystemer Om skiftespor Sikkerhed Om drejeskive Sikkerhed Om combi-lås Sikkerhed Om løft med sejl Anvendelse af løftesejl Valg af sejl Guldmanns ABC sejlprogram Påsætning af sejl på løftebøjle Sejl af andre fabrikater Om GH2 som arbejdsredskab Ved løft til/fra siddende stilling; eks. stol, kørestol Ved løft til/fra liggende stilling; eks. seng, madras eller gulv Om sikkerhedsfunktioner Nødstop Nødfir Om daglig rengøring og vedligeholdelse Om arbejdsstedets indretning Om arbejde med personløft Om god plejeskik Om hjælp til fejlfinding Reagerer GH2 ikke ved tryk på håndbetjeningens taster: Om øvrige informationer Du skal også læse brugermanualen, der beskriver følgende emner: Eftersyn Denne guide er hjælperens værktøj. Derfor finder du kun oplysninger om den daglige brug af GH2. Overskueligt, kort og præcist. 3

3 Om GH2 GH2 er en loftmonteret, elektrisk personløfter, der letter arbejdet med de tunge løft. Løfteenheden er sammen med løftebøjle og sejl en vigtig del af et godt arbejdsmiljø, når man arbejder med den daglige pleje af ældre og handicappede mennesker. Om sikkerhed Viden er sikkerhed. Sørg for god instruktion og oplæring. Vær opmærksom på brugerens velbefindende under løftet. Kontroller at sejlet sidder rigtigt på løftebøjlens kroge. Brug ikke GH2, hvis der er tegn på defekt. Om betjening Hvordan gør man? Når du trykker på en af tasterne på håndbetjeningen tænder GH2 automatisk. Den grønne ring lyser, når hejsen er tændt. Hejsen slukker automatisk ca. et minut efter brug. Løftebøjlen skal hænge i stroppen, for at GH2 fungerer. Når du vil løfte eller sænke, foregår det ved tryk på håndbetjeningens piletaster/piktogrammer. 1 Er der køremotor på hejsen, er der yderligere to piktogrammer, der viser hejsens køreretning. Transport/kørsel i skinnesystemet GH2 skubbes manuelt frem i skinnesystemet. Tempoet skal være stille og roligt, så brugeren føler sig tryg. Når du tager fat i sejlet eller løftebøjlen, skal du altid sørge for, at der er god kontakt mellem dig og brugeren. Uden bruger flyttes hejsen ved at trække i løftebøjlen. Er der køremotor på hejsen, anvendes denne til transport. 1 a b c d c Løft b Sænk Kørsel i retning mod åben pil på informationsfladen Kørsel i retning mod lukket pil på informationsfladen a d 4 5

4 Om opladning/tilslutning Generelt GH2 er batteridrevet og kan løfte cirka 100 gange på fuldt opladede batterier. GH2 bør som minimum altid oplades om natten. Herved sikres, at hejsen altid er fuldt funktionsdygtig, og at batterierne opnår lang levetid. 1 Hvis den grønne ring på undersiden af GH2 begynder at blinke, er det en advarsel om, at der er meget lidt strøm på batterierne. Hejsen skal hurtigst muligt oplades. 1 Sådan gør du 2 For GH2 monteret i Midi skinne kan opladning af batterierne ske i hele skinnens længde inden for området, der er markeret med 2 røde batterisymboler. Vi anbefaler dog at parkere GH2 på et hensigtsmæssigt sted i skinnen for at undgå, at personer eller ting støder ind i den. Hvis GH2 installeres i andre skinnetyper, kan opladning KUN ske i ladestationen markeret med et rødt batterisymbol. Kør hejsen ind i ladestationen, der er skjult inde i skinnen og markeret på siden af skinnen med en rød batterimærkat. Hvis der er længere ladestation vil det være markeret med 2 røde batterimærkater, hvorimellem der så kan lades. 2 Når hejsen er korrekt placeret i ladestationen lyser den gule lampe, der indikerer, at opladningen er i gang, herefter slukker den mens der fortsat lades. Skinnesystemets ladestation er tilsluttet transformeren. Den integrerede ladefunktion i GH2 slukkes automatisk, når løftemodulet er fuldt opladet. 6 7

5 Opladning i enkeltsporede skinnesystemer Kør GH2 ind i ladestationen. Kontroller at der kommer lys i den gule lampe i hejsen, som en garanti for, at der lades. Lampen slukker mens der lades. Opladning i rumdækkende skinnesystemer 3 Kør GH2 til enden af traversskinnen. Kør traversskinnen til enden af parallelskinnerne, hvor den rumdækkende ladestation er placeret. Kontroller at der kommer lys i den gule lampe i hejsen, som en garanti for, at der lades. Lampen slukkes mens der lades. Om skiftespor Skiftespor bruges i skinnesystemer, hvor man ønsker at ændre kørselsretning. Manuelt skiftespor aktiveres ved at trække i de på skiftesporet monterede snore. Køreretningen ændres, og GH 2 kører til den side, hvor der trækkes i snoren. Elektrisk skiftespor aktiveres ved tryk på betjeningskontakten. 3 Sikkerhed Produktet er mekanisk sikret mod afkørsel og klemning. Om drejeskive 8 9 Drejeskive bruges i skinnesystemer, hvor man har behov for at køre i flere retninger. GH2 køres ind i midten af drejeskiven. For hvert tryk på betjeningskontakten drejer den 90. Trykket gentages til man når den ønskede retning. Sikkerhed Produktet er mekanisk sikret mod afkørsel og klemning. Om combi-lås Combi-låsen bruges, når et enkeltsporet skinnesystem ønskes sammenkoblet med et rumdækkende skinnesystem, eller når to rumdækkende skinnesystemer ønskes sammenkoblet. Combi-låsen sikrer, at de to systemer låses sammen f.eks. ved kørsel fra enkeltsporet skinnesystem i soveværelset til rumdækkende system i badeværelset. Combi-låsen aktiveres ved tryk på betjeningskontakten. Grønt lys på håndbetjeningen betyder at den er klar til brug.

6 Sikkerhed Produktet er mekanisk sikret mod afkørsel og klemning. Om løft med sejl Anvendelse af løftesejl Alle Guldmann løftesejl kan anvendes sammen med GH2. Valg af sejl Se vejledning i specialbrochure. Guldmanns ABC sejlprogram Active Micro Plus ( toiletsejl med ekstra støtte) Active Trainer gangtræningsvest/ståstøttevest Basic Basic (allround sejl) Basic Low (halvsejl) Basic High (helsejl) Custom Sit-On (halvsejl m. udelte ben) Custom Sit-On High (helsejl m. udelte ben) Custom Amputee (amputationssejl) Se specialbrochure for yderligere information. Påsætning af sejl på løftebøjle Sørg for at løftebøjlen placeres parallelt med brugerens skuldre. Det øverste sæt stropper (fra ryggen) hægtes på de kroge, der vender ind mod brugeren. Det nederste sæt stropper (fra ben) hægtes på de kroge, der vender væk fra brugeren. Sørg for at stropperne hviler korrekt på krogenes vandrette stykke. Sejl af andre fabrikater Der må kun anvendes løftesejl med fire eller flere løftestropper. Løftestropperne skal være beregnet til montering på kroge ned til 8 mm i diameter. HUSK det er laveste max. angivelse på både skinnesystem, hejs, løftebøjle og sejl, der er bestemmende for hvor tung en bruger der må løftes

7 Om GH2 som arbejdsredskab Ved løft til/fra siddende stilling; eks. stol, kørestol Sejlet placeres som beskrevet i GH2 brugermanual under løftesejl pkt.1.07 Løftebøjlen med GH2 trækkes nu hen til brugeren, mens den sænkes ned i højde med brystkassen. Beskyt brugeren mod at blive ramt af bøjlen. Løftestropperne kan nu placeres på sejlkrogene. Inden du begynder løftet, bør du checke, at løftestropperne er placeret korrekt, som beskrevet under påsætning af sejl på løftebøjle. Du kan nu foretage løftet uden at belaste din krop. Ved løft til kørestol kan du udnytte fordelene ved den loftmonterede GH2 til at anbringe brugeren korrekt tilbage i sædet i en for dig god arbejdsstilling

8 Ved løft til/fra liggende stilling; eks. seng, madras eller gulv Sejlet placeres som beskrevet i GH2 brugermanual under løftesejl pkt.1.07 og hejsen kan nu trækkes hen over brugeren. Løftebøjlen placeres midt over brugeren svarende til punktet over navlen. Løftestropperne placeres på sejlkrogene. Kontrollér at løftestropperne er placeret korrekt (se evt. side 10, foto 4). Under løftet skal du sikre dig, at benstropperne ikke glider op mod lysken på brugeren. Brugeren kan nu trækkes ud over sengen, uden at du bliver belastet. Kør liggefladen ned. Brugeren kan nu køres ind over sengen/i sengen, uden at du behøver løfte brugerens ben. Løftebøjlen køres ned, og brugeren placeres nu korrekt i sengen

9 Om sikkerhedsfunktioner Nødstop Bruges kun i nødstilfælde, hvor der er brug for at afbryde hejsen omgående. Aktiveres ved træk i snoren nødstop Når nødstoppet er aktiveret, fungerer kun hejsens nødfir. Nødfir Bruges kun i nødstilfælde til at fire brugeren ned ved funktionssvigt. Aktiveres ved et vedvarende træk i snoren nødfir Ved defekt på hejsen SKAL du altid kontakte Guldmann Service Team. Om arbejde med personløft Arbejde med loftmonteret personløfter omfatter løft af brugere til/fra seng, kørestol, stol, toilet mv. Alt arbejde med løft kan indebære en risiko for dig, der udfører det. Det er derfor vigtigt, at du kommer problemerne i forkøbet ved at udvikle god arbejdsteknik; at planlægge arbejdet; at samarbejde; at være rigtig påklædt og at være fortrolig med de hjælpemidler/arbejdsredskaber, du benytter. Branchemiljørådet har udgivet en tryksag, der hedder Branchevejledning om personløft, der på en let og overskuelig måde beskriver, hvordan man ruster sig bedst muligt, når man arbejder med løft af andre personer. Om daglig rengøring og vedligeholdelse GH2 kræver ikke anderledes rengøring end hjemmets øvrige møbler i det daglige, dvs. aftørring med støvklud eller hårdt opvredet klud med sæbevand. Om arbejdsstedets indretning Loftmonterede personløftere optager ikke gulvplads. Alligevel er det vigtigt, at du sikrer dig, at gangarealerne er rene og ryddelige, og at gulvbelægningen er i forsvarlig stand. Om god plejeskik Kør altid brugeren op i samme hovedhøjde som hjælperen. Kør aldrig brugeren længere op end nødvendigt. Afhængig af brugerens behov: skub, træk eller gå ved siden af brugeren for at opnå den kontakt, som brugeren har brug for. Lad brugeren betjene håndkontakten, hvor det er muligt. Giv tryghed: Hold og støt om brugeren under løft

10 Om hjælp til fejlfinding Reagerer GH2 ikke ved tryk på håndbetjeningens taster: Check at nødstop-knappen er trykket ind. Efter deaktivering af nødstop skal håndbetjeningens kontakt aktiveres 2 gange. Check at laderen er tilsluttet og tændt. Er der gået en sikring i huset? Virker hejsen stadig ikke, kontaktes Guldmann Service Team. Eftersyn I henhold til international standard EN/ISO Hoist for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods skal der udføres et sikkerhedseftersyn på den mobile personløfter mindst 1 gang årligt. Eftersyn af GH2 skal udføres af kvalificeret servicemontør eller Guldmann Service Team. Guldmann kan i den forbindelse ved køb af GH2 tilbyde en serviceaftale for disse eftersyn. Du må ikke benytte en hejs, der viser tegn på defekt! Om øvrige informationer Du skal også læse brugermanualen, der beskriver følgende emner: Udpakning og klargøring. Forskellige former for tilbehør. Eftersyn og garanti. 18

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

www.life-bike.dk www.life-bike.dk

www.life-bike.dk www.life-bike.dk EL CYKEL BRUGERMANUAL www.life-bike.dk www.life-bike.dk Trend-Import.dk INDHOLD SIDE - Dansk ------------------------------------------------------------ 1-1. Første prøvetur på din Lifebike --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere