Apollo 1 / Apollo 2 / Apollo 3. Kort beskrivelse. Edition 10/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apollo 1 / Apollo 2 / Apollo 3. Kort beskrivelse. Edition 10/99"

Transkript

1 Apollo 1 / Apollo 2 / Apollo 3 Kort beskrivelse Edition 10/99

2 EU - konformitetserklæring Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte maskine på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav af de vedkommende EU-direktiver. Hvis maskinen forandres eller anvendes til et andet formål end de tiltænkte og det uden vor tilladelse, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparat: Typer: Transferprinter Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3 Anvendte EU-direktiver og normer: - EU-maskindirektiv 89/392/EØ, tillæg IIA - Sikkerhed af maskiner EN 292 T1 og T2: EU-lavspændingsdirektiv 73/23/EØ - Sikkerhed af informationsapparater EN60950:1992+A1:1993 og kontormaskiner EN 60950/A2: EU-direktiv EMC 89/336/EØ - Grænseværdier for radioforstyrrelser af EN : informationsteknikkens indretninger - Støjimmunitet erhvervsområde EN : såvel som små virksomheder På fabrikantens vegne undertegner : cab Produkttechnik Sömmerda Sömmerda, Erwin ascher Direktør Vigtige sikkerhedshenvisninger 1. Tilslut printeren kun til nettet, når den på netmodulet indstillede spænding stemmer overens med den lokale netspænding! Tilslut printeren kun til en stikdåse med jordledningskontakt. 2. Printeren må kun kobles med apparater, som fører sikkerhedslavspænding. 3. Vær opmærksom på, at alle apparater (printer, computer osv.), som skal tilsluttes, er frakoblede, når forbindelserne oprettes. Apparaterne skal også kobles fra, når forbindelser skal adskilles. 4. Det skal sikres, at printeren ikke udsættes for fugtighed. 5. Det er muligt at anvende printeren med åbnet låg. I denne tilstand er roterende dele frit tilgængelige. Vær opmærksom på, at personers hår, smykker eller lignende ikke kommer i kontakt med disse dele. 6. I løbet af printning kan printhovedets komponentgruppe blive varm. Vær forsigtig ved berøring. 7. Adskilt printeren fra nettet, før start på rengørings- hhv. vedligeholdelsesarbejder. 8. Reparationer på printeren må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. DAN-1

3 Oversigt over printerens komponenter Display 2 - unktionstaster med LED 3 - Låg 4 - Ledefinne til transferbånd 5 - Afrivningsplade 6 - Periferitilslutning 7 - Arm til låsning af printhovede 8 - Transferbåndopvikling 9 - Transferbåndafvikling 10 - Rulleholder til etiketafviklerulle 11 - Materialeføring 12 - Termoprinthovede 13 - Etiketlysafbryder 14 - Intern opvikling 15 - Rum til memory kort 16 - Spændingsvælger 17 - Netafbryder 18 - Nettilslutning 19 - Tilslutning til seriel interface 20 - Tilslutning til parallel interface 21 - Indføringsspalte til Leporel lo-papir Apollo 1 Apollo Apollo DAN-2

4 Oprettelse af forbindelserne Nettilslutning Apollo kan både anvendes med en netspænding på 230V~/50 Hz (standardindstilling) og på 115V~/60 Hz. ør printeren sluttes til nettet, skal det ubetinget kontrolleres,om den på netmodulet indstillede spænding stemmer overens med den lokale netspænding! Spændingsvælger 2 - Klap 3 - Netafbryder 4 - Nettilslutning 5 - Tilslutning til parallel interface 6 - Tilslutning til seriel interface Apollo 1/2 Apollo 3 or at forandre indstillingen åbnes klappen (2) og fjern spændingsvælgeren fra netmodulet. Ved en omstilling af driftsspændingen på printeren skal sikringerne ubetinget udskiftes. Apollo 1/2 : 230V - 2 x T 4A 115V - 2 x T 6,3A Apollo 3 : 230V - 2 x T 1,6A 115V - 2 x T 3,15A Ved udlevering af printeren er sikringerne for den forudindstillede driftsspænding i netmodulet. Sikringerne for den anden indstilling er bestanddele af det vedlagte tilbehør. Skub spændingsvælgeren således ind i netmodulet, at den korrekte driftsspænding er synlig i ruden på klappen (2). Slut printeren til en jordforbundet stikdåse med netkablet, som er del af tilbehøret. Computertilslutning Vælg den egnede grænseflade til Deres anvendelsesformål i Setup og forbind computeren og printeren med et egnet kabel. Vær opmærksom på, at alle computere, der er tilsluttet printeren samt forbindelseskablerne er jordforbundet efter forskrifterne. DAN-3

5 Printmedier Apollo kan såvel arbejde i direkte termodrift som i termotransferdrift. Direkte termoprint forudsætter anvendelse af etiketter med en termoreaktiv belægning. Til termotransferdruck har man ud over "normalpapir"-etiketter også brug for termotransferbåndet, der er forsynet med et farvelag. Et forhåndsvalg af "direkte termoprint/termotransferprint" er mulig i Setup. Denne indstilling kan dog softwaremæssigt forandres til det pågældende printjob. Apollo kan både bearbejde etiketter og endeløst materiale fra ruller. Ligedan er det muligt at anvende leporello-foldet papir. Etiketformater G H K E D I A B C M L Mål MIN. MAX. A Etiketbredde B Bærematerialets bredde C Bærematerialets bredde 5 546* D Etiketmellemrum 2 546* E Etiketternes tykkelse Bærematerialets tykkelse G Afstand af det første printpunkt fra bærematerialets rand 2 H Afstand af etiketsensoren fra bærematerialets rand 3 48 til særmaterialer I Perforeringsmærkets bredde 5 - K Perforeringsmærkets højde 2 5 L Refleksmærkets bredde 5 - M Refleksmærkets højde 2 5 * Apollo 3 : 945, Apollo 3/300 : 427 Mål i mm DAN-4

6 Ilægning af etiketter Låget åbnes. 2. Drej armen (1) med uret til stoppet og løft herved printhovedet lidt. 3. ingerskruen (5) løsnes, føringen (4) drejes bagud og etiketrullen (2) lægges på rulleholderen (3). 4. øringen (4) drejes hen til rulleholderen og skub den mod etiketrullen, således at rullen bremses let under afviklingen. Stram fingerskruen (5). 5. Skub føringen (8) hen til den yderste position. 6. En længere etiketbane vikles af rullen og materialet lægges i som vist på billedet. Den gennemgående linie gælder for udvendigt viklede, linien med de små streger for indvendigt viklede etiketter. Den stiplede linie viser papirforløbet for Leporello-papir (6). Vær især opmærksom på, at etiketbanen lægges korrekt ind i etiketlysafbryderen (9). 7. ør etiketbanen igennem mellem trykvalsen og termoprinthovedet, indtil den kommer ud foran på Apollo. 8. Skub føringen (8) mod etiketbanens yderkant. 9. Drej armen (1) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. 10. Låget lukkes. DAN-5

7 Ilægning af transferbåndet Apollo 1 Apollo 2/3 1. Låget åbnes. 2. Drej armen til låsning af printhovedet (1) med uret til stoppet og løft herved printhovedet lidt. 3. Skub transferbåndrullen (5) til stoppet på afviklingen Transfer (6). Vær opmærksom på transfermaterialets belægningsside. Belægningssiden skal vende bort fra printhovedet under ilægningen! På billedet gælder den gennemgående linie for transferbåndruller med indvendig liggende belægningsside, linien med de små streger for ruller med udvendig liggende belægningsside. 4. Hold afviklingen fast og drej fingerknappen (7) med uret, indtil der mødes en mærkbar modstand. Herigennem klemmes transferbåndrullen (5) fast på afviklingen Transfer (6). 5. Skub et tomt paprør (2) på opviklingen Transfer (3). Klem røret fast på opviklingen ved at holde fast i opviklingen og dreje fingerknappen (4) med uret. 6. Læg transferbåndet i som vist på billedet, og fastgør båndet med en klæbestrimmel (f.eks. etiket) på paprøret (2). 7. Udglat og stram transferbåndets forløb ved dreje opviklingen (3) mod uret. Ved Apollo 1 skal armen (1) forinden drejes til den midterste stopposition. 8. Drej armen (1) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. 9. Låget lukkes. DAN-6

8 Justeringer i forbindelse med etiketter Printeren kan behandle et bredt spektrum af forskellige materialer. Materialerne kan være meget forskellige med hensyn til bredde og tykkelse. Derudover er det også muligt at printe etiketter, hvor startregistreringen af etiketterne sker via reflekseller perforeringsmærker. Af disse årsager skal der foretages enkle justeringer for det konkrete anvendelsestilfælde. Justering af printhovedets afstivning a 3 2b 4 2a 3 2b 4 2b 3 2a Apollo 1 Apollo 2 Apollo 3 Når der printes på smalle etiketter (bredde < ca. 60 mm) er det muligt, at printhovedet kommer i direkte kontakt med trykvalsen i det område, hvor der ikke er noget materiale. Dette medfører på den ene side for tidlig slitage af printhovedet på grund af friktion. På den anden side ligger printhovedet ikke mere plant på etiketten. Dette kan ses på forskellene i trykintensiteten mellem begge etiketrande. Derfor skal printhovedets afstivning (4) aktiveres, når der anvendes smalle etiketter : 1. Sikringsskruen (2) løsnes. 2. lyt sikringsskruen (2) alt efter behov i formhullet (3). Printhovedets afstivning (4), der er udformet som en excenter, drejes herved og printhovedets holder (1) løftes hhv. sænkes. 3. Til brede etiketter anbefales stillingen 2a. Her er printhovedets afstivning (4) afstivning fuldkommen inaktiveret. 4. Læg til justeringen en ekstra etiketbane i ved den forreste ende af trykvalsen, når der anvendes smalle materialer. lyt sikringsskruen (2) så langt i retning 2b i formhullet (3), indtil printhovedets afstivning (4) rører ved printhovedets holder (1). jern den ekstra etiketbane. 5. Stram fingerskruen (2). DAN-7

9 Justering af etiketlysafbryderen 2 1 Etiketlysafbryderen (1) kan flyttes på tværs i forhold til papirets længderetning for at tilpasse den til de anvendte etiketter. Lysafbryderen skal positioneres således, at den egentlige sensor (positionen markeres gennem et hak i lysafbryderens holder) kan registrere etiketmellemrummet hhv. et eventuelt eksisterende refleks- eller perforeringsmærke. Etiketlysafbryderen justeres med fingerknappen (2). Ved at dreje den med uret flyttes sensorens position udad, ved at dreje den mod uret drejes den i retning af monteringsvæggen. Justering af transferbåndets forløb Hvis der skulle dannes folder i forløbet af transferbåndet (1), som medfører fejl i printbilledet, kan transferbåndets ledefinne (4) justeres for at rette på fejlen. 1. Sikringsskruen (3) løsnes. 2. Transferbåndets ledefinne (4) flyttes alt efter behov til siden og stilles på denne måde på skrå. Den aktuelle stilling kan aflæses på markeringen (2). I position "1" strammes transferbåndets forløb mere ude, i position "5" mere inde, hvorved dannelsen af folder kan undertrykkes. 3. Stram sikringsskruen (3) efter afsluttet justering. DAN-8

10 Betjeningsfelt Betjeningsfeltet af Apollo består af 4 taster, 4 LED'er og et 2x16-cifret display. På betjeningsfeltets display kan man til enhver tid aflæse informationer om printerens systemtilstand og printordrernes produktionsstand. LED'erne understøtter displayets informationer og yder informationer om, hvilke funktionstaster (især ved optræden af fejl) der skal betjenes. LED'ernes funktion Når LED'erne i funktionstasterne lyser, vises apparatets status på følgende måde : LED ONL LED - Apparatet er klart til at printe - ved tilsluttet etiketmaskine blinker LED'en, hvis det er nødvendigt at trykke på tasten for en ny synkronisering af papirforløbet efter optræden af en fejl. LED CAN - fejlmelding; printjobbet kan afbrydes ved at trykke på tasten. LED PSE - melding om PAUSE-tilstanden; printjobbet er blevet afbrudt på grund af betjening af tasten eller en PAUSE-kommando ud fra computeren, og kan fortsættes gennem tryk på tasten eller en PAUSE-RA-kommando - fejlmelding; LED'en blinker, når der foreligger en fejl, der tillader fortsættelse af printjobbet efter tryk på tast efter afhjælpning af fejlens årsag (f.eks. Mangler etiket, Mangler folie). DAN-9

11 Tasternes funktion Tasternes funktion er afhængig af printerens aktuelle systemtilstand : Systemtilstand ONLINE Tast ONL Tast Tast CAN Overgang til systemtilstanden OLINE (LED ONL fra) Udløsning af en etiketfremføring Den næste etiketforkant bringes i printposition. Sletning af data fra den forudgående printordre fra den interne hukommelse, derefter er "Pause genprint" ikke mulig (se tast PSE) Tast PSE Efter slut af printordre gentagelse af sidste etiket (kun ved aktiveret Setup-parameter "Pause genprint") Tast ONL Ved at trykke samtidigt på tasterne i mere end + 5 sekunder overgang til systemtilstanden SETUP Tast CAN (LED ONL fra) Systemtilstand OLINE Tast ONL Tast Tast CAN Tast PSE Overgang til systemtilstanden ONLINE (LED ONL til) Udløsning af en etiketfremføring Den næste etiketforkant bringes i printposition. Overgang til systemtilstanden ETIKET RA KORT (kun ved isat memory kort) visning af printerstatus på displayet ("Printer info"). Systemtilstand UDPRINTER ETIKET Tast CAN kort tryk : Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til næste job i indgangsbuffer længere tryk (>1s): Afbrydelse af den aktuelle printordre, sletning af indgangsbuffer (LED CAN blinker), Overgang til systemtilstanden ONLINE Tast PSE Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til systemtilstanden PAUSE (LED PSE til) DAN-10

12 Systemtilstand PAUSE Tast Udløsning af en etiketfremføring Den næste etiketforkant bringes i printposition. Tast CAN kort tryk : Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til næste job i indgangsbuffer længere tryk (>1s) : Afbrydelse af den aktuelle printordre, sletning af indgangsbuffer (LED CAN blinker), overgang til systemtilstanden ONLINE Tast PSE ortsættelse af den aktuelle printordre, overgang til systemtilstanden UDPRINTER ETIKET (LED PSE fra) Systemtilstand ETIKET RA KORT Tast ONL Overgang til systemtilstanden OLINE Tast Tast CAN Tast PSE Bladning nedad i kortets indholdsfortegnelse til forringelse af værdierne ved indstilling af etiketantallet Bladning opad i kortets indholdsfortegnelse til forøgelse af værdierne ved indstilling af etiketantallet Kvittering af filvalg lytning af cursoren til højre ved indstilling af etiketantallet Overgang til systemtilstanden UDPRINTER ETIKET DAN-11

13 Selvtest Systemtest ved indkobling Ved indkobling af printeren foretages der automatisk en intern test. Ved vellykket test skifter Apollo automatisk til tilstanden ONLINE, ved optræden af en fejl til tilstanden EJL KAN IKKE AHJÆLPES. I den øverste displaylinie vises meldingen af printertypen f.eks. "**** APOLLO 1 ****". I den nederste linie vises meldingen "123456" ciffer for ciffer alt efter bearbejdningen af de enkelte testtrin. Udprint af selvtest or at foretage et testudprint læg materiale (etiketter, endeløst papir) i, som rækker over hele printbredden af Apollo. Hvis testudprintet skal foretages med termotransfermetoden, skal man også her anvende transferbånd med maksimal bredde. Udprint af test sker uden hensyntagen til etiketmellemrum og har en længde på ca. 320 mm. Start af selvtesten foretages ved trykke vedvarende på tasten, når der tændes for printeren, indtil systemtesten er afsluttet. På displayet vises meldingen "Test print" og fra Apollo udprintes der et internt testbillede, som indeholder en række af informationer om printerens konfiguration og resultaterne af de interne tests. I testresultatet vises en række af hardware-fejl, som er forekommet under den hidtidige printdrift, selvom de kun var midlertidige. Disse informationer er især vigtige for service og kan også kun slettes af service. Derudover er det muligt at konstatere printbilledfejl (sværtningsforskelle venstre/ højre, tab af printpunkter). Derfor anbefaler vi at gennemføre en selvtest straks efter modtagelsen af printeren. Efter afslutning af testudprintet foretages der en ny systemtest. Derefter skifter printeren til tilstanden ONLINE. En afbrydelse af testudprintet er kun mulig ved at trykke på tasten. DAN-12

14 orklaring af testudprintet irmware-version Setup- og statusinformationer Stregkode med testinformation Eksisterende fonte Testmønster orklaringer til Setup- og statusinformationerne Land : Indstilling af parameteren "Land" i Setup Print metode : Indstilling af parameteren "Transfer print" i Setup Etiketføler : Indstilling af parameteren "Etiketføler" i Setup Interface : Indstilling af parameteren "Interface" i Setup Klippe position : Indstilling af parameteren "Klippe position" i Setup Disp. position : Indstilling af parameteren "Disp. position" i Setup Printhovede pos. : Indstilling af parameteren "Printhovede pos." i Setup DAN-13

15 Varme niveau : Indstilling af parameteren "Varme niveau" i Setup Test resultat : Resultat af systemtesten Optrædende fejl kodes i et firecifret hexadecimalt tal. /C viser ved Apollo 1 og Apollo 2, at Setup er blevet forandret i forhold til Default-værdierne. Ved Apollo 3 betegner bogstavet bag "/" revisions standen af hardware (printkort) Kørsels tid : Tiden, som printeren har været tændt i Antal etiketter : Antallet af de hidtidig printede etiketter Thermo transfer : printet papirlængde i termotransferprint Direkte thermo : printet papirlængde i direkte termoprint Dato/Tid : Indstilling af systemdato og systemtid i Setup Tegntabel : Indstilling af parameteren "Tegntabel" i Setup Temperatur : Printhovedtemperatur Varme spænding : Aktuel værdi af varmespænding (ca. 24V; ved Apollo 3/300 20V) Lysstyrke : Service-information til justering af etiketsensoren Tilsluttet : Arten af det tilsluttede apparat til periferikontakten Memory kort : Art og størrelse af memory kort (PCMCIA-, PC-Card) ASCII Dump Mode ASCII Dump mode byder især ved arbejde med direkte programmering på muligheden for at kontrollere styresekvenserne, som interfacen modtager. De modtagne data udprintes som tekst alt efter det indstillede tegnsæt. ejlmeldinger f.eks. om ukendte kommandoer printes umiddelbart med ud efter fejlen. Udprintet sker uden hensyntagen til etiketmellemrum og uden kontrol af transferbånd. Start af ASCII Dump mode foretages ved trykke vedvarende på tasten, når der tændes for printeren, indtil systemtesten er afsluttet. I displayet vises meldingen "ASCII Dump mode". En afbrydelse af ASCII Dump mode er kun mulig ved at trykke på tasten. I ASCII Dump mode bliver udprintet af data startet efter hver fjerde modtagne linie. Derfor er det i mange tilfælde nødvendigt at vælge den sidste linie af en etiketbeskrivelse ved at trykke på tasten. DAN-14

16 Setup I Setup kan konfigurationen af Apollo tilpasses til betingelserne af det konkrete anvendelsestilfælde. Gennemfør tilpasningen ved første igangsætning af printeren. orandringer, der er nødvendige ved produktionen af forskellige printordrer med f.eks. forskellige materialer, kan normalt realiseres via softwareindstillinger. Start af Setup-mode Start af Setup sker ved enten at trykke vedvarende på tasterne og, når der tændes printeren, indtil systemtesten er afsluttet, eller ved at trykke vedvarende på begge disse taster i længere end 5 sekunder i systemtilstanden ONLINE. Ved indstillingen af parametre vises der straks efter værdiforandringen et spørgsmål, om denne forandring skal gælde. En generel forespørgsel, før Setupmode forlades, finder ikke sted. Afbrydelse af Setup-mode En afbrydelse af Setup er mulig på enhver position ved at trykke på tasten. Herved lagres de kvitterede parametre. Hvis en lagring skal forhindres, skal printeren slukkes i løbet af Setup-mode. Tilbagestilling på Default-værdier En tilbagestilling af Setup-indstillingerne på Default-værdierne fra fabrikanten er mulig ved at trykke vedvarende på tasterne, og, når der tændes for printeren, indtil meldingen "--- RESTORE ---" vises på displayet. Vær opmærksom på, at apparaterne ved udlevering allerede har fået indstillet parametrene (især land) afvigende fra Default. Tasternes funktion i Setup Tast ONL Tast Tast CAN Tast PSE Lagring af de valgte indstillinger af Setup-parametrene og samtidig afbrydelse af Setup-mode dvs. overgang til systemtilstanden ONLINE (LED ONL til) Spring til næste Setup-parameter Reducering af numeriske Setup-værdier. Tilbagespring til forrige Setup-parameter orøgelse af numeriske Setup-værdier. Kvittering af valgte indstillinger af Setup-parametrene. DAN-15

17 Overblik over Setup-parametrene Land Indstilling af land : Sprog til displayinformationer ormat af dato og klokkeslæt Målsystem (ved USA: inch, ellers mm) Deutschland rance United Kingdom USA Schweiz Suisse Belgie Suomi Italia España Ceska republica Danmark Transfer Print Valg af printmode termodirektprint/termotransferprint Aktiv Afbrudt Etiketføler Valg af metode til registrering af etiketstart * Refleks oppe ikke hos Apollo 3 Mellemrums føler Øvre refleks* Nedre refleks Interface Valg af interface ved serielle interfaces valg af baudrate og protokol hhv. netværksadressen RS-232C RS-422 RS-485 Centronics Baud rate Baud rate Baud rate Handshake Handshake Netværks adresse Klippe position lytning af klippepositionen ved anvendelse af optionen skærekniv; ved positive offsetværdier transporteres papiret længere ud af printeren før klipningen. + x.x mm - x.x mm ± x.? mm ± x.? mm ±?.x mm ±?.x mm Disp. position lytning af den påsatte etiket med hensyn til dispenserkanten ved anvendelse af optionen dispensersensor; ved positive offsetværdier løsnes etiketter fortsat af bærebåndet. + x.x mm - x.x mm ± x.? mm ± x.? mm ±?.x mm ±?.x mm Printhovede pos. lytning af printbilledet på etiketten; ved positive offsetværdier starter printningen i papirets længderetning senere. + x.x mm - x.x mm ± x.? mm ± x.? mm ±?.x mm ±?.x mm Varme niveau Basisindstilling af printbilledets sværtning (afhængig af printhovedeksemplaret); ved positive værdier bliver printbilledet mørkere. + x - x DAN-16

18 Printer info Version xxxxx xxx m / xxx h Visning af irmware-versionen, materialelængden, der bearbejdes, og printerens hidtidige indkoblingstid Sæt dato Indstilling af systemdato (dag, måned, år) DD.xx.xxxx xx.mm.xxxx xx.xx.yyyy Sæt tid Indstilling af systemtid (time, minut, sekund) hh.xx.xxxx xx.mm.xx xx.xx.ss Tegntabel Indstilling af tegnsættet Windows 1252 Windows 1250 ISO Codepage 850 EBCDIC Macintosh Codepage 852 ISO ormater kort Kommando til formatering af et PCMCIA-memory kort Nej Ja Kopier mem. kort Kommando til kopiering af et PCMCIA-memory kort Ja Nej Tilbagekørsel Valg af etikettens tilbagetransportmode i dispenser- og klippedrift printhovede oppe printhovede nede Valg, om printhovedet skal løftes fra trykvalsen under tilbagetransporten (kun Apollo 1) smart altid Valg, om tilbagetransporten om muligt skal undertrykkes eller altid skal udføres Debug mode Aktivering af en særfunktion for irmwareprogrammøren Afbrudt Afrivnings pos. Afbrudt Aktiv Aktiv Aktivering af en funktion, ved hvilken materialefremføringen efter afslutning af et printjob standser således, at etiketbanen kan rives af i mellemrummet efter den sidste printede etiket. Pause genprint Aktivering af en funktion, der muliggør gentagelse af printet af den sidste printede etiket efter et printjob ved at trykke på tasten. Aktiv Afbrudt DAN-17

19 Optioner Ekstern opvikling Til produktionen af større printjob tilbydes en ekstern opvikling, med hvilken det er muligt at optage fuldstændige etiketruller. Leveringsomfang Opviklingen er i en separat indpakning. Opbevar den originale indpakning ubetinget i tilfælde af eventuel senere transport! Leveringsomfanget af den eksterne opvikling indeholder følgende komponenter : Opvikling 2 - Omdirigering 3 - Cylinderskrue M5x10 + skive A5,3 4 - Printeradapter (øverste adapterplade, nederste adapterplade, 2 fingerskruer) 5 - Sekskantnøgle 4 mm 6-2 spoleadaptere ø 75 mm 7-2 sikringer 1AT (til drift ved 115 V) 8 - Netkabel 9 - Bøjle 10 - lange Sikkerhedshenvisninger Monteringen af opviklingen må kun udføres med frakoblet printer. I løbet af drift er den roterende spoleaksel frit tilgængelig. Hold smykker, hår o.l. borte fra området med roterende dele! ør tilslutning af opviklingen skal nettet ubetinget kontrolleres for, at den indstillede spænding på netmodulet stemmer overens med den lokale netspænding! DAN-18

20 Montering af printadapteren Til drift af den eksterne opvikling skal printadapteren monteres på Apollo ingerskruerne (1) sættes ind i langhullerne i den øverste adapterplade (2) og skrues løst ind i gevindbøsningerne på den nederste adapterplade (3). 2. Armen (7) drejes mod uret til stoppet. 3. Afrivningspladen (4) trækkes ud af styrehullerne (6). 4. Printeradapteren (5) skubbes ind i styrehullerne. 5. Armen (7) drejes med uret til stoppet. 6. Den nederste adapterplade (3) flyttes således i højden, at der bliver en afstand på ca. 2 mm tilbage mellem adapterplade og opstillingsflade. 7. Stram fingerskruerne godt (1). Montering af omdirigeringen Opvikling 2 - Øverste gevindboring 3 - Omdirigering 4 - Cylinderskrue (inkl. skive) Til drift af den eksterne opvikling på Apollo skal omdirigeringen (3) fastgøres med cylinderskruen (4, inkl. skive) på opviklingens (1) øverste gevindboring (2). Hertil indeholder opviklingens leveringsomfang en sekskantnøgle. DAN-19

21 Valg af spoleretningen Med den eksterne opvikling er det muligt både at opvikle etiketterne, når de ligger på den indvendige og udvendige side. 5 Indstil kontakten (5) svarende til den ønskede spoleretning: - opvikling med indvendigt liggende etiketter - opvikling med udvendigt liggende etiketter Nettilslutning Drift af den eksterne opvikling er både mulig ved en netspænding på (standardindstilling) og på 115V~/60 Hz. ør tilslutning af opviklingen skal nettet ubetinget kontrolleres for, at den indstillede spænding på netmodulet stemmer overens med den lokale netspænding! 1 - Nettilslutning 2 - Netafbryder 3 - Afdækning Spændingsvælger DAN-20 Den aktuelle indstilling kan aflæses i ruden på afdækningen (3). Ved en omstilling af netspændingen på opviklingen skal sikringerne ubetinget udskiftes. Ved den standardmæssige indstilling på 230 V er der 2 sikringer 500 mat i netmodulet. Til drift med 115 V skal der anvendes 2 sikringer 1 AT (med i tilbehøret). or at forandre indstillingen åbnes afdækningen (3) og fjern spændingsvælgeren fra netmodulet. Sæt sikringerne i, som passer til driftsspændingen, og skub spændingsvælgeren således ind i netmodulet, at den korrekte driftsspænding kan læses i ruden på afdækningen. Slut printeren til en jordforbundet stikdåse med netkablet, som er del af tilbehøret.

22 Spoledrift Opvikling direkte på spoleakslen 1. Opviklingen sættes med tappen (5), som er i foden, i boringen af adapteren (4). 2. Etiketbanen føres i henhold til venstre billede til spoleakslen (6) og trykkes under hensyntagen til den indstillede spoleretning med bøjlen (7) ind i noten af spoleakslen (6) (linien med de små streger gælder for indvendigt viklede etiketter). Det skal kontrolleres, at banen ligger godt på spoleskiven (1). 3. Bøjlen (7) skubbes til stoppet på spoleskiven (1). 4. langen (3) sættes på spoleakslen (6) og flyttes således, at den ligger let mod etiketbanen. Banen skal kunne bevæges let mellem spoleskiven og flangen. 5. Stram fingerskruen (2) på flangen. 6. Tænd for opviklingen. orsigtig! Opviklingen starter med det samme! Opvikling på 75-mm-paprør 1. Paprøret (8) bør være ca. 1 mm bredere end etiketbanen. 2. Opviklingen sættes med tappen (5), som er i foden, i boringen af adapteren (4). 3. Den første spoleadapter (9) sættes på spoleakslen (6) og skubbes til stoppet mod spoleskiven (1). Stram fingerskruen (10). 4. Den anden spoleadapter sættes på spoleakslen og flyttes således, at afstanden mellem adapterens yderkant og spoleskiven (1) er lidt mindre end bredden af paprøret (8). Stram fingerskruen. 5. Sæt paprøret (8) på spoleadapteren (9) og skub den hen til spoleskiven (1). 6. ør etiketbanen i henhold til højre billede til paprøret (8). 7. astgør etiketbanen med klæbebånd (evt. etiket) på paprøret (linien med de små streger gælder for indvendigt viklede etiketter). 8. langen skubbes til stoppet mod paprøret op på spoleakslen (6). Stram fingerskruen på flangen. 9. Tænd for opviklingen. orsigtig! Opviklingen starter med det samme! DAN-21

23 Ledefinne Med optionen ledefinne er det ved apparattyperne med intern opvikling muligt at opvikle mindre printjob i apparatet. Apollo leveres standardmæssigt med monteret afrivningsplade (4). Til intern opvikling skal denne afrivningsplade udskiftes med ledefinnen (3) : 1. Armen (1) drejes mod uret til stoppet. 2. Afrivningspladen (4) trækkes ud af styrehullerne (2). 3. Ledefinnen (3) skubbes ind i styrehullerne (2). 4. Armen (1) drejes med uret til stoppet Drej armen (5) med uret til stoppet og løft herigennem printhovedet. 6. ingerskruen (9) løsnes og føringen drejes (8) bagud. 7. Etiketrullen (6) lægges på rulleholderen (7). øringen (8) drejes hen til rulleholderen og skub den mod etiketrullen, således at rullen bremses let under afviklingen. Stram fingerskruen (9). 8. Skub føringerne (13,14) til den yderste position. 9. Etiketbanen afvikles fra rullen og ilægges i henhold til billedet. Vær især opmærksom på, at etiketbanen lægges korrekt ind i etiketlysafbryderen (15). 10. ør etiketbanen igennem mellem trykvalsen og termoprinthovedet og via ledefinnen (3) til den interne opvikling (12). 11. Den interne opvikling (12) er udformet som ekspansionsaksel. I leveringstilstand er akslen ikke spændt. Skub etiketbanen under opviklingens klemmer (10) hen til spoleskiven. Klem banen fast ved at holde fast i opviklingen og dreje fingerknappen (11) med uret til stoppet for at spænde ekspansionsakslen herved. Drej opviklingen mod uret for at stramme materialet. 12. Skub føringerne (13,14) mod etiketbanens yderkant 13. Drej armen (5) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. Drej printhovedet væk ved længere printpauser for at forebygge eventuelle plastiske deformeringer af trykvalsen. DAN-22

24 Skærekniv Med optionen skærekniv kan etiketter eller endeløst materiale klippes af umiddelbart efter printningen. Skærekniven leveres i en separat indpakning. Opbevar den originale indpakning ubetinget i tilfælde af eventuel senere transport! Igangsætning Monteringen af skærekniven må kun udføres med frakoblet printer! Anvend kun skærekniven, når den er monteret på Apollo! Apollo leveres standardmæssigt med monteret afrivningsplade (4). ør montering af kniven skal afrivningspladen afmonteres : 1. Sluk for printeren. 2. Læg etiketterne således i, at starten af etiketbanen kommer minimalt frem foran over printhovedet (1). 3. Armen (2) drejes mod uret til stoppet. 4. Afrivningspladen (5) trækkes ud af styrehullerne (2). 5. Skærekniven (4) skubbes ind i styrehullerne (3). 6. Armen (2) drejes med uret til stoppet. 7. Tilslut skæreknivens (4) tilslutningskabel (6) til periferitilslutningen af Apollo. 8. Tænd for printeren. Skærekniven laver en synkroniseringsbevægelse. 9. Tryk på tasten. Printeren skubber en tom etiket frem, som skærekniven klipper af. Dermed er papirforløbet synkroniseret til printstarten. 10. Klippefunktionen aktiveres ved at tænde for klippemode i software (i direkte programmering kommando "C"). DAN-23

25 Dispensersensor Ved anvendelse af optionen dispensersensor er det muligt ved apparattyperne med intern opvikling at løsne etiketterne fra bærebåndet umiddelbart efter printningen og at stille dem til rådighed til viderebearbejdning i en dispenserposition (dispensermode). Dispensersensoren (2) består af dispenserkanten (18) og reflekssensoren (6). Når der er en etiket (19) i dispenserposition, registreres denne ved hjælp af reflekssensoren, der kobles til Apollo via periferitilslutningen og som afbryder printningen, indtil etiketten fjernes. Henvisning : Vær ved editeringen af etiketter i dispensermode opmærksom på, at området af etiketten, der er direkte under sensoren i dispenserpositionen, printes maksimalt 50% (sort). En kraftigere sværtning kan føre til fejlfunktioner af dispensersensoren. Montering af dispensersensoren Apollo leveres standardmæssigt med monteret afrivningsplade (1). Til arbejdet i dispensermode skal denne afrivningsplade udskiftes med dispensersensoren (2) : 1. Armen (4) drejes mod uret til stoppet. 2. Afrivningspladen (1) trækkes ud af styrehullerne (3). 3. Dispensersensoren (2) skubbes ind i styrehullerne (3). 4. Armen (4) drejes med uret til stoppet. 5. Tilslut reflekssensorens (6) tilslutningskabel (5) til periferitilslutningen af Apollo. DAN-24

26 Ilægning af etiketter Drej armen (7) med uret til stoppet og løft herigennem printhovedet. 2. ingerskruen (11) løsnes og føringen drejes (10) bagud. 3. Etiketrullen (8) lægges på rulleholderen (9). øringen (10) drejes hen til rulleholderen og skub den mod etiketrullen, således at rullen bremses let under afviklingen. Stram fingerskruen (11). 4. Skub føringerne (15,16) til den yderste position. 5. Etiketbanen afvikles fra rullen og ilægges i henhold til billedet 13 n. Vær især opmærksom på, at etiketbanen lægges korrekt ind i etiketlysafbryderen (17). 6. ør etiketbanen igennem mellem trykvalsen og termoprinthovedet og via dispenserkanten (19) til den interne opvikling (14). 7. Den interne opvikling (14) er udformet som ekspansionsaksel. I leveringstilstand er akslen ikke spændt. Skub etiketbanen under opviklingens klemmer (12) hen til spoleskiven. Klem banen fast ved at holde fast i opviklingen og dreje fingerknappen (13) med uret til stoppet for at spænde ekspansionsakslen herved. Drej opviklingen mod uret for at stramme materialet. 8. Skub føringerne (15,16) mod etiketbanens yderkant. 9. Drej armen (7) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. 10. Dispenserfunktionen aktiveres ved at tænde for dispensermode i software (i direkte programmering kommando "P"). Drej printhovedet væk ved længere printpauser for at forebygge eventuelle plastiske deformeringer af trykvalsen. DAN-25

27 Klippe-/dispenseradapter Med optionen klippe-/dispenseradapter er det muligt at anvende Apollo med tilsluttet skærekniv hhv. dispensersensor i en mode, hvor printning af en enkelt etiket ad gangen kan udløses via et eksternt startsignal, når der foreligger en printordre. I dispensermode forhindres med adapteren, at den næste etiket straks transporteres til dispenserpositionen efter fjernelse af en etiket. I klippemode adskilles printjobbet i printning og klipningen af de enkelte etiketter. I hvert tilfælde opnås, at etiketten først kan printes, når den skal viderebearbejdes (klipning/fremføring efter behov). Tilslutninger orside Bagside 1-15-polet SUB-D-tilslutning til skærekniv hhv. dispensersensor 2-9-polet SUB-D-tilslutning til en ekstern udløserkontakt 3-15-polet SUB-D-tilslutning til forbindelse af klippe-/dispenseradapter med printerens periferiinterface ordeling af den 9-polede tilslutning Pin 5 Pin 1 Pin 9 Pin 6 Pin 1/2 - Pin 3/4 - Indgange af en optokobling. Ved at forsyne pins (+ på pin 1, - på pin 2) kortvarigt med en spænding på 24 V udløses printningen af en etiket. Startimpulsen skal være kortere end etikettens printtid. Strømmen begrænses internt på 10 ma. ved tilsluttet dispensersensor : printudløsningen sker kun, når der ikke nogen etiket i dispenserposition ved tilsluttet skærekniv : med printningen udløses også klipningen af den printede etiket. Transistorudgange af en optokobling ( 3 - kollektor, 4 - emitter ), som ved tilsluttet dispensersensor viser, om der er en etiket i dispenserposition. Når der er en etiket, er optokoblingens transistor spærret. Ved udtagningen af signalet skal strømmen ubetinget begrænses eksternt på 10 ma, da udgangen i modsat fald ødelægges. DAN-26

28 Pin 5/6 - På pin 5 er den interne driftsspænding +24 V af printeren tilsluttet og på pin 6 stellet. Disse tilslutninger er beregnet til fremstilling af startsignalet med en føler. Anvendelse af denne spænding til andre formål er ikke tilladt. Pin 7/8/9 - ikke anvendt Ind- og udgange ført via optokoblingen, dvs. at de er potentialfrie i forbindelse med printeren. Isoleringsspændingen er på 500 V. Udgangenes spændingsstyrke er på 30 V. Installation af klippe-/dispenseradapter Sluk for printeren. 2. Sæt klippe-/dispenseradapteren (1) med det 15-polede SUB-D-stik (2) på bagsiden i printerens periferitilslutning (3). 3. Skærekniven (7) hhv. dispensersensoren som beskrevet i de forrige kapitler og sæt tilslutningskablet (6) i den 15-polede SUB-D-tilslutning (5) på forsiden af klippe-/dispenseradapteren. 4. Sæt kablet fra den eksterne udløsningskontakt i den 9-polede SUB-Dtilslutning (4). 5. Tænd for printeren. Vær ubetinget opmærksom på, at kontakten for det eksterne startsignal er åben (dvs. ingen spænding på koblingskablets pin 1), når der tændes for printeren. 6. Start en printordre i klippe- hhv. dispensermode. 7. Udløs printningen af en enkelt etiket ad gangen ved at trykke på den eksterne kontakt. DAN-27

29 Memory kort Med Apollo kan man anvende et memory kort til lagring af grafiske fremstillinger, fonte, etiketbeskrivelser eller databaseinformationer permanent. Data hertil kan transmitteres via interfacen. Alternativt kan printeren læse kort, der er blevet beskrevet i PC-Card-drev af notebooks e.l. Som memory kort kan PCMCIA 2.1 konforme sram- eller lash-eprom-kort anvendes. Den maksimale størrelse er ved Apollo 1 og Apollo 2 på 4 megabyte, ved Apollo 3 16 megabyte. Installation af memory kort orsiden af memory kortet (1) er normalt kendetegnet med påskriften "MEMORY CARD" og en pil (2), som markerer indføringsretningen. På beklædningen af kortskakten (3) på bagsiden af Apollo er der ligeledes anbragt en pil (4). Skub memory kortet (1) således ind i skakten (3), at memory kortets forside peger hen mod pilen (4). På kortets kontaktside er der oppe og nede forskellige føringer, der forhindrer forkert indføring. DAN-28

30 Printning via memory kortet Ved at anvende et memory kort er det muligt at printe etiketter, uden at tilslutte Apollo til en computer. Efter installation af kortet og indkobling af printeren er fremgangsmåden hertil følgende: 1. Printeren sættes i OLINE-tilstanden ved at trykke på tasten. 2. Efter tryk på tasten vises navnet på den første etiket, der er lagret på kortet. 3. Med tasterne og kan man blade i kortets indholdsfortegnelse. Valget af etiketten, der skal printes, kvitteres med tasten. 4. Når der vælges en etiket, som er lagret med et fast etiketantal, startes printordren med det samme. 5. Ved etiketter med variabelt etiketantal vises i displayets første linie "Antal etiketer", i den anden linie meldingen "00001", hvorved den første position blinker (cursor). Med tasterne og kan tallet forandres på cursorpositionen. Ved at trykke på tasten flyttes cursoren en position til højre. Efter kvittering af den sidste position startes printordren. 6. Etiketvalget hhv. valget af etiketantallet kan afbrydes ved at trykke på tasten. Tilgang til de lagrede data er ligeledes mulig via interface og computer. DAN-29

31 Tastaturadapter Med optionen tastaturadapter kan et tastatur hhv. et kompatibelt indlæseapparat (f.eks. stregkode-scanner) tilsluttes til den serielle interface af Apollo. Via tastaturet er det så muligt at lade printjob fra et PC-Card, der er installeret i Apollo og at indlæse variable data direkte inden for printjobbet. Indlæsemoderne og data, som tastaturet modtager, vises på displayet af Apollo. Med tastaturadapteren kan alle M-2-kompatible tastaturer med 5-polet DIN-stik anvendes, som understøtter kodesæt 3 og maksimalt arbejder med 15 KBaud. Strømforbruget af det tilsluttede tastatur (hhv. scanneren) må ikke overskrive 100 ma. Installation af tastaturadapteren 1-25-polet SUB-D-stik 2-5-polet DIN-tilslutning Stil parameteren "Interface" i Setup på "RS232C, 9600 Baud, RTS/CTS". 2. Sæt tastaturadapteren ved frakoblet printer på den serielle interfaces tilslutning på bagsiden af printeren. 3. Tilslut tastaturet til tastaturadapterens 5-polede DIN-tilslutning (2). DAN-30

32 Henvisninger til tastefordelingen Tilpasningen af Apollo til de forskellige tastaturer for de pågældende lande sker via indstillingen af Setup-parameteren "Land". or hver indstilling af denne parameter har Apollo en tilpasset tastatur-fordelingstabel, der generelt retter sig efter fordelingen under DOS. Tasten [ALTGR] har ingen funktion. Alle tegn, som vises til højre for de normale tegn på tasterne (f.eks. { } [ ] \), indlæses i stedet for med [ALT]. orskellige andre særtegn (f.eks. ) kan ligeledes indlæses med [ALT]. Andre særtegn (f.eks. ñ ç œ) kan anvendes ved at indlæse to tegn efter hinanden, hvorved der ved indlæsningen af tegnet nummer to skal trykkes på tasten [ALT]. Mange af særtegnene kan ikke vises på displayet af Apollo, i stedet for vises et tegn, som ligner det pågældende bedst. Vær ved anvendelse af en scanner opmærksom på, at scanneren er indstillet med det samme tegnsæt som Apollo. Specielle tastefunktioner [1] [2] [3] [Shift]-[5] [Shift]-[6] [7] [8] [ENTER] hhv. [RETURN] [ESC] [SPACE] [Shift]-[Entf] [á],[â] Valg af memory kortets indholdsfortegnelse over etiketter Gentagelse af den sidst printede etiket (svarer til kommandoen A 1 CR). Gentagelse af den sidste printordre med ny forespørgsel af de variable data Start af ASCII Dump mode Start af selvtestudprint Statusmelding ormfeed uden for en printordre skift mellem ONLINE og OLINE ved produktion af en printordre kvittering af dataindlæsning Afbrydelse af dataindlæsning fungerer i løbet af en printordre som CANCEL fungerer i løbet af en printordre som PAUSE Sletning af indlæselinien. Valg af etiketter i memory kortets indholdsfortegnelse DAN-31

33 ejlmeldinger / fejlafhjælpning Apollo har et bekvemt selvdiagnosesystem, som viser optrædende fejl på printerens display. Samtidig informeres brugeren via LED-indikatorerne, om det er en fejl, som kan afhjælpes, og som muliggør fortsættelse af den påbegyndte printordre (f.eks. "Mangler etiket"), eller om det er en fejl, der nødvendiggør afbrydelse af printordren. ejl, der kan afhjælpes Ved produktionen af en printordre er der optrådt en fejl, som kan afhjælpes af brugeren og muliggør fortsættelse af printordren efter afhjælpning. På displayet vises skiftende meldingen om fejlens art og antallet af etiketter, der endnu skal printes i den aktuelle ordre. LED'en CAN er tændt, LED'en PSE blinker. unktionstaster Tast CAN kort tryk : Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til næste job i indgangsbuffer længere tryk (>1s) : Afbrydelse af den aktuelle printordre, sletning af indgangsbuffer (LED CAN blinker), overgang til systemtilstanden ONLINE Tast PSE Efter afhjælpning af fejlårsagen fortsættelse af den aktuelle printordre Overgang til systemtilstanden UDPRINTER ETIKET (LED ONL til, LED CAN fra, LED PSE fra) ejl, der ikke kan afhjælpes Ved indkobling af printeren eller ved produktion af en printordre er der optrådt en fejl, som ikke kan afhjælpes af brugeren uden at skulle afbryde den evt. startede printordre (f.eks. hardware-fejl). På displayet vises meldingen om fejlens art. LED'en CAN blinker. unktionstaster Tast CAN Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til systemtilstanden ONLINE (LED ONL til, LED CAN fra, LED PSE fra) Hvis systemtilstanden ONLINE ikke kan opnås, sluk og tænd igen for printeren. Hvis fejlen igen forekommer ved indkoblingen, skal service informeres. DAN-32

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756 HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr Betjening Opstart af system Menusystem Kørsel program- af mer fra CCPIM Hvis noget gar galt Råd og vink Bilag PN: 99000756 N,ghmt PICCOLINE, RC7S9, betjening,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

10810 multi MAUS Håndbog

10810 multi MAUS Håndbog 10810 multimaus Håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Udviklingen fra ROCO Lokmaus til multimaus... 3 Et overblik over multimaus... 3 Del 1 Introduktion Lær multimaus at kende Tilslutning af multimaus... 4 Displayet...

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af:

Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: 1. Den korrekte forberedelse af steriliseringsgodset 2. Der omhyggelige vedligeholdelse af apparatet 3. Anvendelsen af aqua dem

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere