Apollo 1 / Apollo 2 / Apollo 3. Kort beskrivelse. Edition 10/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apollo 1 / Apollo 2 / Apollo 3. Kort beskrivelse. Edition 10/99"

Transkript

1 Apollo 1 / Apollo 2 / Apollo 3 Kort beskrivelse Edition 10/99

2 EU - konformitetserklæring Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte maskine på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav af de vedkommende EU-direktiver. Hvis maskinen forandres eller anvendes til et andet formål end de tiltænkte og det uden vor tilladelse, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparat: Typer: Transferprinter Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3 Anvendte EU-direktiver og normer: - EU-maskindirektiv 89/392/EØ, tillæg IIA - Sikkerhed af maskiner EN 292 T1 og T2: EU-lavspændingsdirektiv 73/23/EØ - Sikkerhed af informationsapparater EN60950:1992+A1:1993 og kontormaskiner EN 60950/A2: EU-direktiv EMC 89/336/EØ - Grænseværdier for radioforstyrrelser af EN : informationsteknikkens indretninger - Støjimmunitet erhvervsområde EN : såvel som små virksomheder På fabrikantens vegne undertegner : cab Produkttechnik Sömmerda Sömmerda, Erwin ascher Direktør Vigtige sikkerhedshenvisninger 1. Tilslut printeren kun til nettet, når den på netmodulet indstillede spænding stemmer overens med den lokale netspænding! Tilslut printeren kun til en stikdåse med jordledningskontakt. 2. Printeren må kun kobles med apparater, som fører sikkerhedslavspænding. 3. Vær opmærksom på, at alle apparater (printer, computer osv.), som skal tilsluttes, er frakoblede, når forbindelserne oprettes. Apparaterne skal også kobles fra, når forbindelser skal adskilles. 4. Det skal sikres, at printeren ikke udsættes for fugtighed. 5. Det er muligt at anvende printeren med åbnet låg. I denne tilstand er roterende dele frit tilgængelige. Vær opmærksom på, at personers hår, smykker eller lignende ikke kommer i kontakt med disse dele. 6. I løbet af printning kan printhovedets komponentgruppe blive varm. Vær forsigtig ved berøring. 7. Adskilt printeren fra nettet, før start på rengørings- hhv. vedligeholdelsesarbejder. 8. Reparationer på printeren må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. DAN-1

3 Oversigt over printerens komponenter Display 2 - unktionstaster med LED 3 - Låg 4 - Ledefinne til transferbånd 5 - Afrivningsplade 6 - Periferitilslutning 7 - Arm til låsning af printhovede 8 - Transferbåndopvikling 9 - Transferbåndafvikling 10 - Rulleholder til etiketafviklerulle 11 - Materialeføring 12 - Termoprinthovede 13 - Etiketlysafbryder 14 - Intern opvikling 15 - Rum til memory kort 16 - Spændingsvælger 17 - Netafbryder 18 - Nettilslutning 19 - Tilslutning til seriel interface 20 - Tilslutning til parallel interface 21 - Indføringsspalte til Leporel lo-papir Apollo 1 Apollo Apollo DAN-2

4 Oprettelse af forbindelserne Nettilslutning Apollo kan både anvendes med en netspænding på 230V~/50 Hz (standardindstilling) og på 115V~/60 Hz. ør printeren sluttes til nettet, skal det ubetinget kontrolleres,om den på netmodulet indstillede spænding stemmer overens med den lokale netspænding! Spændingsvælger 2 - Klap 3 - Netafbryder 4 - Nettilslutning 5 - Tilslutning til parallel interface 6 - Tilslutning til seriel interface Apollo 1/2 Apollo 3 or at forandre indstillingen åbnes klappen (2) og fjern spændingsvælgeren fra netmodulet. Ved en omstilling af driftsspændingen på printeren skal sikringerne ubetinget udskiftes. Apollo 1/2 : 230V - 2 x T 4A 115V - 2 x T 6,3A Apollo 3 : 230V - 2 x T 1,6A 115V - 2 x T 3,15A Ved udlevering af printeren er sikringerne for den forudindstillede driftsspænding i netmodulet. Sikringerne for den anden indstilling er bestanddele af det vedlagte tilbehør. Skub spændingsvælgeren således ind i netmodulet, at den korrekte driftsspænding er synlig i ruden på klappen (2). Slut printeren til en jordforbundet stikdåse med netkablet, som er del af tilbehøret. Computertilslutning Vælg den egnede grænseflade til Deres anvendelsesformål i Setup og forbind computeren og printeren med et egnet kabel. Vær opmærksom på, at alle computere, der er tilsluttet printeren samt forbindelseskablerne er jordforbundet efter forskrifterne. DAN-3

5 Printmedier Apollo kan såvel arbejde i direkte termodrift som i termotransferdrift. Direkte termoprint forudsætter anvendelse af etiketter med en termoreaktiv belægning. Til termotransferdruck har man ud over "normalpapir"-etiketter også brug for termotransferbåndet, der er forsynet med et farvelag. Et forhåndsvalg af "direkte termoprint/termotransferprint" er mulig i Setup. Denne indstilling kan dog softwaremæssigt forandres til det pågældende printjob. Apollo kan både bearbejde etiketter og endeløst materiale fra ruller. Ligedan er det muligt at anvende leporello-foldet papir. Etiketformater G H K E D I A B C M L Mål MIN. MAX. A Etiketbredde B Bærematerialets bredde C Bærematerialets bredde 5 546* D Etiketmellemrum 2 546* E Etiketternes tykkelse Bærematerialets tykkelse G Afstand af det første printpunkt fra bærematerialets rand 2 H Afstand af etiketsensoren fra bærematerialets rand 3 48 til særmaterialer I Perforeringsmærkets bredde 5 - K Perforeringsmærkets højde 2 5 L Refleksmærkets bredde 5 - M Refleksmærkets højde 2 5 * Apollo 3 : 945, Apollo 3/300 : 427 Mål i mm DAN-4

6 Ilægning af etiketter Låget åbnes. 2. Drej armen (1) med uret til stoppet og løft herved printhovedet lidt. 3. ingerskruen (5) løsnes, føringen (4) drejes bagud og etiketrullen (2) lægges på rulleholderen (3). 4. øringen (4) drejes hen til rulleholderen og skub den mod etiketrullen, således at rullen bremses let under afviklingen. Stram fingerskruen (5). 5. Skub føringen (8) hen til den yderste position. 6. En længere etiketbane vikles af rullen og materialet lægges i som vist på billedet. Den gennemgående linie gælder for udvendigt viklede, linien med de små streger for indvendigt viklede etiketter. Den stiplede linie viser papirforløbet for Leporello-papir (6). Vær især opmærksom på, at etiketbanen lægges korrekt ind i etiketlysafbryderen (9). 7. ør etiketbanen igennem mellem trykvalsen og termoprinthovedet, indtil den kommer ud foran på Apollo. 8. Skub føringen (8) mod etiketbanens yderkant. 9. Drej armen (1) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. 10. Låget lukkes. DAN-5

7 Ilægning af transferbåndet Apollo 1 Apollo 2/3 1. Låget åbnes. 2. Drej armen til låsning af printhovedet (1) med uret til stoppet og løft herved printhovedet lidt. 3. Skub transferbåndrullen (5) til stoppet på afviklingen Transfer (6). Vær opmærksom på transfermaterialets belægningsside. Belægningssiden skal vende bort fra printhovedet under ilægningen! På billedet gælder den gennemgående linie for transferbåndruller med indvendig liggende belægningsside, linien med de små streger for ruller med udvendig liggende belægningsside. 4. Hold afviklingen fast og drej fingerknappen (7) med uret, indtil der mødes en mærkbar modstand. Herigennem klemmes transferbåndrullen (5) fast på afviklingen Transfer (6). 5. Skub et tomt paprør (2) på opviklingen Transfer (3). Klem røret fast på opviklingen ved at holde fast i opviklingen og dreje fingerknappen (4) med uret. 6. Læg transferbåndet i som vist på billedet, og fastgør båndet med en klæbestrimmel (f.eks. etiket) på paprøret (2). 7. Udglat og stram transferbåndets forløb ved dreje opviklingen (3) mod uret. Ved Apollo 1 skal armen (1) forinden drejes til den midterste stopposition. 8. Drej armen (1) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. 9. Låget lukkes. DAN-6

8 Justeringer i forbindelse med etiketter Printeren kan behandle et bredt spektrum af forskellige materialer. Materialerne kan være meget forskellige med hensyn til bredde og tykkelse. Derudover er det også muligt at printe etiketter, hvor startregistreringen af etiketterne sker via reflekseller perforeringsmærker. Af disse årsager skal der foretages enkle justeringer for det konkrete anvendelsestilfælde. Justering af printhovedets afstivning a 3 2b 4 2a 3 2b 4 2b 3 2a Apollo 1 Apollo 2 Apollo 3 Når der printes på smalle etiketter (bredde < ca. 60 mm) er det muligt, at printhovedet kommer i direkte kontakt med trykvalsen i det område, hvor der ikke er noget materiale. Dette medfører på den ene side for tidlig slitage af printhovedet på grund af friktion. På den anden side ligger printhovedet ikke mere plant på etiketten. Dette kan ses på forskellene i trykintensiteten mellem begge etiketrande. Derfor skal printhovedets afstivning (4) aktiveres, når der anvendes smalle etiketter : 1. Sikringsskruen (2) løsnes. 2. lyt sikringsskruen (2) alt efter behov i formhullet (3). Printhovedets afstivning (4), der er udformet som en excenter, drejes herved og printhovedets holder (1) løftes hhv. sænkes. 3. Til brede etiketter anbefales stillingen 2a. Her er printhovedets afstivning (4) afstivning fuldkommen inaktiveret. 4. Læg til justeringen en ekstra etiketbane i ved den forreste ende af trykvalsen, når der anvendes smalle materialer. lyt sikringsskruen (2) så langt i retning 2b i formhullet (3), indtil printhovedets afstivning (4) rører ved printhovedets holder (1). jern den ekstra etiketbane. 5. Stram fingerskruen (2). DAN-7

9 Justering af etiketlysafbryderen 2 1 Etiketlysafbryderen (1) kan flyttes på tværs i forhold til papirets længderetning for at tilpasse den til de anvendte etiketter. Lysafbryderen skal positioneres således, at den egentlige sensor (positionen markeres gennem et hak i lysafbryderens holder) kan registrere etiketmellemrummet hhv. et eventuelt eksisterende refleks- eller perforeringsmærke. Etiketlysafbryderen justeres med fingerknappen (2). Ved at dreje den med uret flyttes sensorens position udad, ved at dreje den mod uret drejes den i retning af monteringsvæggen. Justering af transferbåndets forløb Hvis der skulle dannes folder i forløbet af transferbåndet (1), som medfører fejl i printbilledet, kan transferbåndets ledefinne (4) justeres for at rette på fejlen. 1. Sikringsskruen (3) løsnes. 2. Transferbåndets ledefinne (4) flyttes alt efter behov til siden og stilles på denne måde på skrå. Den aktuelle stilling kan aflæses på markeringen (2). I position "1" strammes transferbåndets forløb mere ude, i position "5" mere inde, hvorved dannelsen af folder kan undertrykkes. 3. Stram sikringsskruen (3) efter afsluttet justering. DAN-8

10 Betjeningsfelt Betjeningsfeltet af Apollo består af 4 taster, 4 LED'er og et 2x16-cifret display. På betjeningsfeltets display kan man til enhver tid aflæse informationer om printerens systemtilstand og printordrernes produktionsstand. LED'erne understøtter displayets informationer og yder informationer om, hvilke funktionstaster (især ved optræden af fejl) der skal betjenes. LED'ernes funktion Når LED'erne i funktionstasterne lyser, vises apparatets status på følgende måde : LED ONL LED - Apparatet er klart til at printe - ved tilsluttet etiketmaskine blinker LED'en, hvis det er nødvendigt at trykke på tasten for en ny synkronisering af papirforløbet efter optræden af en fejl. LED CAN - fejlmelding; printjobbet kan afbrydes ved at trykke på tasten. LED PSE - melding om PAUSE-tilstanden; printjobbet er blevet afbrudt på grund af betjening af tasten eller en PAUSE-kommando ud fra computeren, og kan fortsættes gennem tryk på tasten eller en PAUSE-RA-kommando - fejlmelding; LED'en blinker, når der foreligger en fejl, der tillader fortsættelse af printjobbet efter tryk på tast efter afhjælpning af fejlens årsag (f.eks. Mangler etiket, Mangler folie). DAN-9

11 Tasternes funktion Tasternes funktion er afhængig af printerens aktuelle systemtilstand : Systemtilstand ONLINE Tast ONL Tast Tast CAN Overgang til systemtilstanden OLINE (LED ONL fra) Udløsning af en etiketfremføring Den næste etiketforkant bringes i printposition. Sletning af data fra den forudgående printordre fra den interne hukommelse, derefter er "Pause genprint" ikke mulig (se tast PSE) Tast PSE Efter slut af printordre gentagelse af sidste etiket (kun ved aktiveret Setup-parameter "Pause genprint") Tast ONL Ved at trykke samtidigt på tasterne i mere end + 5 sekunder overgang til systemtilstanden SETUP Tast CAN (LED ONL fra) Systemtilstand OLINE Tast ONL Tast Tast CAN Tast PSE Overgang til systemtilstanden ONLINE (LED ONL til) Udløsning af en etiketfremføring Den næste etiketforkant bringes i printposition. Overgang til systemtilstanden ETIKET RA KORT (kun ved isat memory kort) visning af printerstatus på displayet ("Printer info"). Systemtilstand UDPRINTER ETIKET Tast CAN kort tryk : Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til næste job i indgangsbuffer længere tryk (>1s): Afbrydelse af den aktuelle printordre, sletning af indgangsbuffer (LED CAN blinker), Overgang til systemtilstanden ONLINE Tast PSE Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til systemtilstanden PAUSE (LED PSE til) DAN-10

12 Systemtilstand PAUSE Tast Udløsning af en etiketfremføring Den næste etiketforkant bringes i printposition. Tast CAN kort tryk : Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til næste job i indgangsbuffer længere tryk (>1s) : Afbrydelse af den aktuelle printordre, sletning af indgangsbuffer (LED CAN blinker), overgang til systemtilstanden ONLINE Tast PSE ortsættelse af den aktuelle printordre, overgang til systemtilstanden UDPRINTER ETIKET (LED PSE fra) Systemtilstand ETIKET RA KORT Tast ONL Overgang til systemtilstanden OLINE Tast Tast CAN Tast PSE Bladning nedad i kortets indholdsfortegnelse til forringelse af værdierne ved indstilling af etiketantallet Bladning opad i kortets indholdsfortegnelse til forøgelse af værdierne ved indstilling af etiketantallet Kvittering af filvalg lytning af cursoren til højre ved indstilling af etiketantallet Overgang til systemtilstanden UDPRINTER ETIKET DAN-11

13 Selvtest Systemtest ved indkobling Ved indkobling af printeren foretages der automatisk en intern test. Ved vellykket test skifter Apollo automatisk til tilstanden ONLINE, ved optræden af en fejl til tilstanden EJL KAN IKKE AHJÆLPES. I den øverste displaylinie vises meldingen af printertypen f.eks. "**** APOLLO 1 ****". I den nederste linie vises meldingen "123456" ciffer for ciffer alt efter bearbejdningen af de enkelte testtrin. Udprint af selvtest or at foretage et testudprint læg materiale (etiketter, endeløst papir) i, som rækker over hele printbredden af Apollo. Hvis testudprintet skal foretages med termotransfermetoden, skal man også her anvende transferbånd med maksimal bredde. Udprint af test sker uden hensyntagen til etiketmellemrum og har en længde på ca. 320 mm. Start af selvtesten foretages ved trykke vedvarende på tasten, når der tændes for printeren, indtil systemtesten er afsluttet. På displayet vises meldingen "Test print" og fra Apollo udprintes der et internt testbillede, som indeholder en række af informationer om printerens konfiguration og resultaterne af de interne tests. I testresultatet vises en række af hardware-fejl, som er forekommet under den hidtidige printdrift, selvom de kun var midlertidige. Disse informationer er især vigtige for service og kan også kun slettes af service. Derudover er det muligt at konstatere printbilledfejl (sværtningsforskelle venstre/ højre, tab af printpunkter). Derfor anbefaler vi at gennemføre en selvtest straks efter modtagelsen af printeren. Efter afslutning af testudprintet foretages der en ny systemtest. Derefter skifter printeren til tilstanden ONLINE. En afbrydelse af testudprintet er kun mulig ved at trykke på tasten. DAN-12

14 orklaring af testudprintet irmware-version Setup- og statusinformationer Stregkode med testinformation Eksisterende fonte Testmønster orklaringer til Setup- og statusinformationerne Land : Indstilling af parameteren "Land" i Setup Print metode : Indstilling af parameteren "Transfer print" i Setup Etiketføler : Indstilling af parameteren "Etiketføler" i Setup Interface : Indstilling af parameteren "Interface" i Setup Klippe position : Indstilling af parameteren "Klippe position" i Setup Disp. position : Indstilling af parameteren "Disp. position" i Setup Printhovede pos. : Indstilling af parameteren "Printhovede pos." i Setup DAN-13

15 Varme niveau : Indstilling af parameteren "Varme niveau" i Setup Test resultat : Resultat af systemtesten Optrædende fejl kodes i et firecifret hexadecimalt tal. /C viser ved Apollo 1 og Apollo 2, at Setup er blevet forandret i forhold til Default-værdierne. Ved Apollo 3 betegner bogstavet bag "/" revisions standen af hardware (printkort) Kørsels tid : Tiden, som printeren har været tændt i Antal etiketter : Antallet af de hidtidig printede etiketter Thermo transfer : printet papirlængde i termotransferprint Direkte thermo : printet papirlængde i direkte termoprint Dato/Tid : Indstilling af systemdato og systemtid i Setup Tegntabel : Indstilling af parameteren "Tegntabel" i Setup Temperatur : Printhovedtemperatur Varme spænding : Aktuel værdi af varmespænding (ca. 24V; ved Apollo 3/300 20V) Lysstyrke : Service-information til justering af etiketsensoren Tilsluttet : Arten af det tilsluttede apparat til periferikontakten Memory kort : Art og størrelse af memory kort (PCMCIA-, PC-Card) ASCII Dump Mode ASCII Dump mode byder især ved arbejde med direkte programmering på muligheden for at kontrollere styresekvenserne, som interfacen modtager. De modtagne data udprintes som tekst alt efter det indstillede tegnsæt. ejlmeldinger f.eks. om ukendte kommandoer printes umiddelbart med ud efter fejlen. Udprintet sker uden hensyntagen til etiketmellemrum og uden kontrol af transferbånd. Start af ASCII Dump mode foretages ved trykke vedvarende på tasten, når der tændes for printeren, indtil systemtesten er afsluttet. I displayet vises meldingen "ASCII Dump mode". En afbrydelse af ASCII Dump mode er kun mulig ved at trykke på tasten. I ASCII Dump mode bliver udprintet af data startet efter hver fjerde modtagne linie. Derfor er det i mange tilfælde nødvendigt at vælge den sidste linie af en etiketbeskrivelse ved at trykke på tasten. DAN-14

16 Setup I Setup kan konfigurationen af Apollo tilpasses til betingelserne af det konkrete anvendelsestilfælde. Gennemfør tilpasningen ved første igangsætning af printeren. orandringer, der er nødvendige ved produktionen af forskellige printordrer med f.eks. forskellige materialer, kan normalt realiseres via softwareindstillinger. Start af Setup-mode Start af Setup sker ved enten at trykke vedvarende på tasterne og, når der tændes printeren, indtil systemtesten er afsluttet, eller ved at trykke vedvarende på begge disse taster i længere end 5 sekunder i systemtilstanden ONLINE. Ved indstillingen af parametre vises der straks efter værdiforandringen et spørgsmål, om denne forandring skal gælde. En generel forespørgsel, før Setupmode forlades, finder ikke sted. Afbrydelse af Setup-mode En afbrydelse af Setup er mulig på enhver position ved at trykke på tasten. Herved lagres de kvitterede parametre. Hvis en lagring skal forhindres, skal printeren slukkes i løbet af Setup-mode. Tilbagestilling på Default-værdier En tilbagestilling af Setup-indstillingerne på Default-værdierne fra fabrikanten er mulig ved at trykke vedvarende på tasterne, og, når der tændes for printeren, indtil meldingen "--- RESTORE ---" vises på displayet. Vær opmærksom på, at apparaterne ved udlevering allerede har fået indstillet parametrene (især land) afvigende fra Default. Tasternes funktion i Setup Tast ONL Tast Tast CAN Tast PSE Lagring af de valgte indstillinger af Setup-parametrene og samtidig afbrydelse af Setup-mode dvs. overgang til systemtilstanden ONLINE (LED ONL til) Spring til næste Setup-parameter Reducering af numeriske Setup-værdier. Tilbagespring til forrige Setup-parameter orøgelse af numeriske Setup-værdier. Kvittering af valgte indstillinger af Setup-parametrene. DAN-15

17 Overblik over Setup-parametrene Land Indstilling af land : Sprog til displayinformationer ormat af dato og klokkeslæt Målsystem (ved USA: inch, ellers mm) Deutschland rance United Kingdom USA Schweiz Suisse Belgie Suomi Italia España Ceska republica Danmark Transfer Print Valg af printmode termodirektprint/termotransferprint Aktiv Afbrudt Etiketføler Valg af metode til registrering af etiketstart * Refleks oppe ikke hos Apollo 3 Mellemrums føler Øvre refleks* Nedre refleks Interface Valg af interface ved serielle interfaces valg af baudrate og protokol hhv. netværksadressen RS-232C RS-422 RS-485 Centronics Baud rate Baud rate Baud rate Handshake Handshake Netværks adresse Klippe position lytning af klippepositionen ved anvendelse af optionen skærekniv; ved positive offsetværdier transporteres papiret længere ud af printeren før klipningen. + x.x mm - x.x mm ± x.? mm ± x.? mm ±?.x mm ±?.x mm Disp. position lytning af den påsatte etiket med hensyn til dispenserkanten ved anvendelse af optionen dispensersensor; ved positive offsetværdier løsnes etiketter fortsat af bærebåndet. + x.x mm - x.x mm ± x.? mm ± x.? mm ±?.x mm ±?.x mm Printhovede pos. lytning af printbilledet på etiketten; ved positive offsetværdier starter printningen i papirets længderetning senere. + x.x mm - x.x mm ± x.? mm ± x.? mm ±?.x mm ±?.x mm Varme niveau Basisindstilling af printbilledets sværtning (afhængig af printhovedeksemplaret); ved positive værdier bliver printbilledet mørkere. + x - x DAN-16

18 Printer info Version xxxxx xxx m / xxx h Visning af irmware-versionen, materialelængden, der bearbejdes, og printerens hidtidige indkoblingstid Sæt dato Indstilling af systemdato (dag, måned, år) DD.xx.xxxx xx.mm.xxxx xx.xx.yyyy Sæt tid Indstilling af systemtid (time, minut, sekund) hh.xx.xxxx xx.mm.xx xx.xx.ss Tegntabel Indstilling af tegnsættet Windows 1252 Windows 1250 ISO Codepage 850 EBCDIC Macintosh Codepage 852 ISO ormater kort Kommando til formatering af et PCMCIA-memory kort Nej Ja Kopier mem. kort Kommando til kopiering af et PCMCIA-memory kort Ja Nej Tilbagekørsel Valg af etikettens tilbagetransportmode i dispenser- og klippedrift printhovede oppe printhovede nede Valg, om printhovedet skal løftes fra trykvalsen under tilbagetransporten (kun Apollo 1) smart altid Valg, om tilbagetransporten om muligt skal undertrykkes eller altid skal udføres Debug mode Aktivering af en særfunktion for irmwareprogrammøren Afbrudt Afrivnings pos. Afbrudt Aktiv Aktiv Aktivering af en funktion, ved hvilken materialefremføringen efter afslutning af et printjob standser således, at etiketbanen kan rives af i mellemrummet efter den sidste printede etiket. Pause genprint Aktivering af en funktion, der muliggør gentagelse af printet af den sidste printede etiket efter et printjob ved at trykke på tasten. Aktiv Afbrudt DAN-17

19 Optioner Ekstern opvikling Til produktionen af større printjob tilbydes en ekstern opvikling, med hvilken det er muligt at optage fuldstændige etiketruller. Leveringsomfang Opviklingen er i en separat indpakning. Opbevar den originale indpakning ubetinget i tilfælde af eventuel senere transport! Leveringsomfanget af den eksterne opvikling indeholder følgende komponenter : Opvikling 2 - Omdirigering 3 - Cylinderskrue M5x10 + skive A5,3 4 - Printeradapter (øverste adapterplade, nederste adapterplade, 2 fingerskruer) 5 - Sekskantnøgle 4 mm 6-2 spoleadaptere ø 75 mm 7-2 sikringer 1AT (til drift ved 115 V) 8 - Netkabel 9 - Bøjle 10 - lange Sikkerhedshenvisninger Monteringen af opviklingen må kun udføres med frakoblet printer. I løbet af drift er den roterende spoleaksel frit tilgængelig. Hold smykker, hår o.l. borte fra området med roterende dele! ør tilslutning af opviklingen skal nettet ubetinget kontrolleres for, at den indstillede spænding på netmodulet stemmer overens med den lokale netspænding! DAN-18

20 Montering af printadapteren Til drift af den eksterne opvikling skal printadapteren monteres på Apollo ingerskruerne (1) sættes ind i langhullerne i den øverste adapterplade (2) og skrues løst ind i gevindbøsningerne på den nederste adapterplade (3). 2. Armen (7) drejes mod uret til stoppet. 3. Afrivningspladen (4) trækkes ud af styrehullerne (6). 4. Printeradapteren (5) skubbes ind i styrehullerne. 5. Armen (7) drejes med uret til stoppet. 6. Den nederste adapterplade (3) flyttes således i højden, at der bliver en afstand på ca. 2 mm tilbage mellem adapterplade og opstillingsflade. 7. Stram fingerskruerne godt (1). Montering af omdirigeringen Opvikling 2 - Øverste gevindboring 3 - Omdirigering 4 - Cylinderskrue (inkl. skive) Til drift af den eksterne opvikling på Apollo skal omdirigeringen (3) fastgøres med cylinderskruen (4, inkl. skive) på opviklingens (1) øverste gevindboring (2). Hertil indeholder opviklingens leveringsomfang en sekskantnøgle. DAN-19

21 Valg af spoleretningen Med den eksterne opvikling er det muligt både at opvikle etiketterne, når de ligger på den indvendige og udvendige side. 5 Indstil kontakten (5) svarende til den ønskede spoleretning: - opvikling med indvendigt liggende etiketter - opvikling med udvendigt liggende etiketter Nettilslutning Drift af den eksterne opvikling er både mulig ved en netspænding på (standardindstilling) og på 115V~/60 Hz. ør tilslutning af opviklingen skal nettet ubetinget kontrolleres for, at den indstillede spænding på netmodulet stemmer overens med den lokale netspænding! 1 - Nettilslutning 2 - Netafbryder 3 - Afdækning Spændingsvælger DAN-20 Den aktuelle indstilling kan aflæses i ruden på afdækningen (3). Ved en omstilling af netspændingen på opviklingen skal sikringerne ubetinget udskiftes. Ved den standardmæssige indstilling på 230 V er der 2 sikringer 500 mat i netmodulet. Til drift med 115 V skal der anvendes 2 sikringer 1 AT (med i tilbehøret). or at forandre indstillingen åbnes afdækningen (3) og fjern spændingsvælgeren fra netmodulet. Sæt sikringerne i, som passer til driftsspændingen, og skub spændingsvælgeren således ind i netmodulet, at den korrekte driftsspænding kan læses i ruden på afdækningen. Slut printeren til en jordforbundet stikdåse med netkablet, som er del af tilbehøret.

22 Spoledrift Opvikling direkte på spoleakslen 1. Opviklingen sættes med tappen (5), som er i foden, i boringen af adapteren (4). 2. Etiketbanen føres i henhold til venstre billede til spoleakslen (6) og trykkes under hensyntagen til den indstillede spoleretning med bøjlen (7) ind i noten af spoleakslen (6) (linien med de små streger gælder for indvendigt viklede etiketter). Det skal kontrolleres, at banen ligger godt på spoleskiven (1). 3. Bøjlen (7) skubbes til stoppet på spoleskiven (1). 4. langen (3) sættes på spoleakslen (6) og flyttes således, at den ligger let mod etiketbanen. Banen skal kunne bevæges let mellem spoleskiven og flangen. 5. Stram fingerskruen (2) på flangen. 6. Tænd for opviklingen. orsigtig! Opviklingen starter med det samme! Opvikling på 75-mm-paprør 1. Paprøret (8) bør være ca. 1 mm bredere end etiketbanen. 2. Opviklingen sættes med tappen (5), som er i foden, i boringen af adapteren (4). 3. Den første spoleadapter (9) sættes på spoleakslen (6) og skubbes til stoppet mod spoleskiven (1). Stram fingerskruen (10). 4. Den anden spoleadapter sættes på spoleakslen og flyttes således, at afstanden mellem adapterens yderkant og spoleskiven (1) er lidt mindre end bredden af paprøret (8). Stram fingerskruen. 5. Sæt paprøret (8) på spoleadapteren (9) og skub den hen til spoleskiven (1). 6. ør etiketbanen i henhold til højre billede til paprøret (8). 7. astgør etiketbanen med klæbebånd (evt. etiket) på paprøret (linien med de små streger gælder for indvendigt viklede etiketter). 8. langen skubbes til stoppet mod paprøret op på spoleakslen (6). Stram fingerskruen på flangen. 9. Tænd for opviklingen. orsigtig! Opviklingen starter med det samme! DAN-21

23 Ledefinne Med optionen ledefinne er det ved apparattyperne med intern opvikling muligt at opvikle mindre printjob i apparatet. Apollo leveres standardmæssigt med monteret afrivningsplade (4). Til intern opvikling skal denne afrivningsplade udskiftes med ledefinnen (3) : 1. Armen (1) drejes mod uret til stoppet. 2. Afrivningspladen (4) trækkes ud af styrehullerne (2). 3. Ledefinnen (3) skubbes ind i styrehullerne (2). 4. Armen (1) drejes med uret til stoppet Drej armen (5) med uret til stoppet og løft herigennem printhovedet. 6. ingerskruen (9) løsnes og føringen drejes (8) bagud. 7. Etiketrullen (6) lægges på rulleholderen (7). øringen (8) drejes hen til rulleholderen og skub den mod etiketrullen, således at rullen bremses let under afviklingen. Stram fingerskruen (9). 8. Skub føringerne (13,14) til den yderste position. 9. Etiketbanen afvikles fra rullen og ilægges i henhold til billedet. Vær især opmærksom på, at etiketbanen lægges korrekt ind i etiketlysafbryderen (15). 10. ør etiketbanen igennem mellem trykvalsen og termoprinthovedet og via ledefinnen (3) til den interne opvikling (12). 11. Den interne opvikling (12) er udformet som ekspansionsaksel. I leveringstilstand er akslen ikke spændt. Skub etiketbanen under opviklingens klemmer (10) hen til spoleskiven. Klem banen fast ved at holde fast i opviklingen og dreje fingerknappen (11) med uret til stoppet for at spænde ekspansionsakslen herved. Drej opviklingen mod uret for at stramme materialet. 12. Skub føringerne (13,14) mod etiketbanens yderkant 13. Drej armen (5) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. Drej printhovedet væk ved længere printpauser for at forebygge eventuelle plastiske deformeringer af trykvalsen. DAN-22

24 Skærekniv Med optionen skærekniv kan etiketter eller endeløst materiale klippes af umiddelbart efter printningen. Skærekniven leveres i en separat indpakning. Opbevar den originale indpakning ubetinget i tilfælde af eventuel senere transport! Igangsætning Monteringen af skærekniven må kun udføres med frakoblet printer! Anvend kun skærekniven, når den er monteret på Apollo! Apollo leveres standardmæssigt med monteret afrivningsplade (4). ør montering af kniven skal afrivningspladen afmonteres : 1. Sluk for printeren. 2. Læg etiketterne således i, at starten af etiketbanen kommer minimalt frem foran over printhovedet (1). 3. Armen (2) drejes mod uret til stoppet. 4. Afrivningspladen (5) trækkes ud af styrehullerne (2). 5. Skærekniven (4) skubbes ind i styrehullerne (3). 6. Armen (2) drejes med uret til stoppet. 7. Tilslut skæreknivens (4) tilslutningskabel (6) til periferitilslutningen af Apollo. 8. Tænd for printeren. Skærekniven laver en synkroniseringsbevægelse. 9. Tryk på tasten. Printeren skubber en tom etiket frem, som skærekniven klipper af. Dermed er papirforløbet synkroniseret til printstarten. 10. Klippefunktionen aktiveres ved at tænde for klippemode i software (i direkte programmering kommando "C"). DAN-23

25 Dispensersensor Ved anvendelse af optionen dispensersensor er det muligt ved apparattyperne med intern opvikling at løsne etiketterne fra bærebåndet umiddelbart efter printningen og at stille dem til rådighed til viderebearbejdning i en dispenserposition (dispensermode). Dispensersensoren (2) består af dispenserkanten (18) og reflekssensoren (6). Når der er en etiket (19) i dispenserposition, registreres denne ved hjælp af reflekssensoren, der kobles til Apollo via periferitilslutningen og som afbryder printningen, indtil etiketten fjernes. Henvisning : Vær ved editeringen af etiketter i dispensermode opmærksom på, at området af etiketten, der er direkte under sensoren i dispenserpositionen, printes maksimalt 50% (sort). En kraftigere sværtning kan føre til fejlfunktioner af dispensersensoren. Montering af dispensersensoren Apollo leveres standardmæssigt med monteret afrivningsplade (1). Til arbejdet i dispensermode skal denne afrivningsplade udskiftes med dispensersensoren (2) : 1. Armen (4) drejes mod uret til stoppet. 2. Afrivningspladen (1) trækkes ud af styrehullerne (3). 3. Dispensersensoren (2) skubbes ind i styrehullerne (3). 4. Armen (4) drejes med uret til stoppet. 5. Tilslut reflekssensorens (6) tilslutningskabel (5) til periferitilslutningen af Apollo. DAN-24

26 Ilægning af etiketter Drej armen (7) med uret til stoppet og løft herigennem printhovedet. 2. ingerskruen (11) løsnes og føringen drejes (10) bagud. 3. Etiketrullen (8) lægges på rulleholderen (9). øringen (10) drejes hen til rulleholderen og skub den mod etiketrullen, således at rullen bremses let under afviklingen. Stram fingerskruen (11). 4. Skub føringerne (15,16) til den yderste position. 5. Etiketbanen afvikles fra rullen og ilægges i henhold til billedet 13 n. Vær især opmærksom på, at etiketbanen lægges korrekt ind i etiketlysafbryderen (17). 6. ør etiketbanen igennem mellem trykvalsen og termoprinthovedet og via dispenserkanten (19) til den interne opvikling (14). 7. Den interne opvikling (14) er udformet som ekspansionsaksel. I leveringstilstand er akslen ikke spændt. Skub etiketbanen under opviklingens klemmer (12) hen til spoleskiven. Klem banen fast ved at holde fast i opviklingen og dreje fingerknappen (13) med uret til stoppet for at spænde ekspansionsakslen herved. Drej opviklingen mod uret for at stramme materialet. 8. Skub føringerne (15,16) mod etiketbanens yderkant. 9. Drej armen (7) mod uret til stoppet og lås herigennem printhovedet. 10. Dispenserfunktionen aktiveres ved at tænde for dispensermode i software (i direkte programmering kommando "P"). Drej printhovedet væk ved længere printpauser for at forebygge eventuelle plastiske deformeringer af trykvalsen. DAN-25

27 Klippe-/dispenseradapter Med optionen klippe-/dispenseradapter er det muligt at anvende Apollo med tilsluttet skærekniv hhv. dispensersensor i en mode, hvor printning af en enkelt etiket ad gangen kan udløses via et eksternt startsignal, når der foreligger en printordre. I dispensermode forhindres med adapteren, at den næste etiket straks transporteres til dispenserpositionen efter fjernelse af en etiket. I klippemode adskilles printjobbet i printning og klipningen af de enkelte etiketter. I hvert tilfælde opnås, at etiketten først kan printes, når den skal viderebearbejdes (klipning/fremføring efter behov). Tilslutninger orside Bagside 1-15-polet SUB-D-tilslutning til skærekniv hhv. dispensersensor 2-9-polet SUB-D-tilslutning til en ekstern udløserkontakt 3-15-polet SUB-D-tilslutning til forbindelse af klippe-/dispenseradapter med printerens periferiinterface ordeling af den 9-polede tilslutning Pin 5 Pin 1 Pin 9 Pin 6 Pin 1/2 - Pin 3/4 - Indgange af en optokobling. Ved at forsyne pins (+ på pin 1, - på pin 2) kortvarigt med en spænding på 24 V udløses printningen af en etiket. Startimpulsen skal være kortere end etikettens printtid. Strømmen begrænses internt på 10 ma. ved tilsluttet dispensersensor : printudløsningen sker kun, når der ikke nogen etiket i dispenserposition ved tilsluttet skærekniv : med printningen udløses også klipningen af den printede etiket. Transistorudgange af en optokobling ( 3 - kollektor, 4 - emitter ), som ved tilsluttet dispensersensor viser, om der er en etiket i dispenserposition. Når der er en etiket, er optokoblingens transistor spærret. Ved udtagningen af signalet skal strømmen ubetinget begrænses eksternt på 10 ma, da udgangen i modsat fald ødelægges. DAN-26

28 Pin 5/6 - På pin 5 er den interne driftsspænding +24 V af printeren tilsluttet og på pin 6 stellet. Disse tilslutninger er beregnet til fremstilling af startsignalet med en føler. Anvendelse af denne spænding til andre formål er ikke tilladt. Pin 7/8/9 - ikke anvendt Ind- og udgange ført via optokoblingen, dvs. at de er potentialfrie i forbindelse med printeren. Isoleringsspændingen er på 500 V. Udgangenes spændingsstyrke er på 30 V. Installation af klippe-/dispenseradapter Sluk for printeren. 2. Sæt klippe-/dispenseradapteren (1) med det 15-polede SUB-D-stik (2) på bagsiden i printerens periferitilslutning (3). 3. Skærekniven (7) hhv. dispensersensoren som beskrevet i de forrige kapitler og sæt tilslutningskablet (6) i den 15-polede SUB-D-tilslutning (5) på forsiden af klippe-/dispenseradapteren. 4. Sæt kablet fra den eksterne udløsningskontakt i den 9-polede SUB-Dtilslutning (4). 5. Tænd for printeren. Vær ubetinget opmærksom på, at kontakten for det eksterne startsignal er åben (dvs. ingen spænding på koblingskablets pin 1), når der tændes for printeren. 6. Start en printordre i klippe- hhv. dispensermode. 7. Udløs printningen af en enkelt etiket ad gangen ved at trykke på den eksterne kontakt. DAN-27

29 Memory kort Med Apollo kan man anvende et memory kort til lagring af grafiske fremstillinger, fonte, etiketbeskrivelser eller databaseinformationer permanent. Data hertil kan transmitteres via interfacen. Alternativt kan printeren læse kort, der er blevet beskrevet i PC-Card-drev af notebooks e.l. Som memory kort kan PCMCIA 2.1 konforme sram- eller lash-eprom-kort anvendes. Den maksimale størrelse er ved Apollo 1 og Apollo 2 på 4 megabyte, ved Apollo 3 16 megabyte. Installation af memory kort orsiden af memory kortet (1) er normalt kendetegnet med påskriften "MEMORY CARD" og en pil (2), som markerer indføringsretningen. På beklædningen af kortskakten (3) på bagsiden af Apollo er der ligeledes anbragt en pil (4). Skub memory kortet (1) således ind i skakten (3), at memory kortets forside peger hen mod pilen (4). På kortets kontaktside er der oppe og nede forskellige føringer, der forhindrer forkert indføring. DAN-28

30 Printning via memory kortet Ved at anvende et memory kort er det muligt at printe etiketter, uden at tilslutte Apollo til en computer. Efter installation af kortet og indkobling af printeren er fremgangsmåden hertil følgende: 1. Printeren sættes i OLINE-tilstanden ved at trykke på tasten. 2. Efter tryk på tasten vises navnet på den første etiket, der er lagret på kortet. 3. Med tasterne og kan man blade i kortets indholdsfortegnelse. Valget af etiketten, der skal printes, kvitteres med tasten. 4. Når der vælges en etiket, som er lagret med et fast etiketantal, startes printordren med det samme. 5. Ved etiketter med variabelt etiketantal vises i displayets første linie "Antal etiketer", i den anden linie meldingen "00001", hvorved den første position blinker (cursor). Med tasterne og kan tallet forandres på cursorpositionen. Ved at trykke på tasten flyttes cursoren en position til højre. Efter kvittering af den sidste position startes printordren. 6. Etiketvalget hhv. valget af etiketantallet kan afbrydes ved at trykke på tasten. Tilgang til de lagrede data er ligeledes mulig via interface og computer. DAN-29

31 Tastaturadapter Med optionen tastaturadapter kan et tastatur hhv. et kompatibelt indlæseapparat (f.eks. stregkode-scanner) tilsluttes til den serielle interface af Apollo. Via tastaturet er det så muligt at lade printjob fra et PC-Card, der er installeret i Apollo og at indlæse variable data direkte inden for printjobbet. Indlæsemoderne og data, som tastaturet modtager, vises på displayet af Apollo. Med tastaturadapteren kan alle M-2-kompatible tastaturer med 5-polet DIN-stik anvendes, som understøtter kodesæt 3 og maksimalt arbejder med 15 KBaud. Strømforbruget af det tilsluttede tastatur (hhv. scanneren) må ikke overskrive 100 ma. Installation af tastaturadapteren 1-25-polet SUB-D-stik 2-5-polet DIN-tilslutning Stil parameteren "Interface" i Setup på "RS232C, 9600 Baud, RTS/CTS". 2. Sæt tastaturadapteren ved frakoblet printer på den serielle interfaces tilslutning på bagsiden af printeren. 3. Tilslut tastaturet til tastaturadapterens 5-polede DIN-tilslutning (2). DAN-30

32 Henvisninger til tastefordelingen Tilpasningen af Apollo til de forskellige tastaturer for de pågældende lande sker via indstillingen af Setup-parameteren "Land". or hver indstilling af denne parameter har Apollo en tilpasset tastatur-fordelingstabel, der generelt retter sig efter fordelingen under DOS. Tasten [ALTGR] har ingen funktion. Alle tegn, som vises til højre for de normale tegn på tasterne (f.eks. { } [ ] \), indlæses i stedet for med [ALT]. orskellige andre særtegn (f.eks. ) kan ligeledes indlæses med [ALT]. Andre særtegn (f.eks. ñ ç œ) kan anvendes ved at indlæse to tegn efter hinanden, hvorved der ved indlæsningen af tegnet nummer to skal trykkes på tasten [ALT]. Mange af særtegnene kan ikke vises på displayet af Apollo, i stedet for vises et tegn, som ligner det pågældende bedst. Vær ved anvendelse af en scanner opmærksom på, at scanneren er indstillet med det samme tegnsæt som Apollo. Specielle tastefunktioner [1] [2] [3] [Shift]-[5] [Shift]-[6] [7] [8] [ENTER] hhv. [RETURN] [ESC] [SPACE] [Shift]-[Entf] [á],[â] Valg af memory kortets indholdsfortegnelse over etiketter Gentagelse af den sidst printede etiket (svarer til kommandoen A 1 CR). Gentagelse af den sidste printordre med ny forespørgsel af de variable data Start af ASCII Dump mode Start af selvtestudprint Statusmelding ormfeed uden for en printordre skift mellem ONLINE og OLINE ved produktion af en printordre kvittering af dataindlæsning Afbrydelse af dataindlæsning fungerer i løbet af en printordre som CANCEL fungerer i løbet af en printordre som PAUSE Sletning af indlæselinien. Valg af etiketter i memory kortets indholdsfortegnelse DAN-31

33 ejlmeldinger / fejlafhjælpning Apollo har et bekvemt selvdiagnosesystem, som viser optrædende fejl på printerens display. Samtidig informeres brugeren via LED-indikatorerne, om det er en fejl, som kan afhjælpes, og som muliggør fortsættelse af den påbegyndte printordre (f.eks. "Mangler etiket"), eller om det er en fejl, der nødvendiggør afbrydelse af printordren. ejl, der kan afhjælpes Ved produktionen af en printordre er der optrådt en fejl, som kan afhjælpes af brugeren og muliggør fortsættelse af printordren efter afhjælpning. På displayet vises skiftende meldingen om fejlens art og antallet af etiketter, der endnu skal printes i den aktuelle ordre. LED'en CAN er tændt, LED'en PSE blinker. unktionstaster Tast CAN kort tryk : Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til næste job i indgangsbuffer længere tryk (>1s) : Afbrydelse af den aktuelle printordre, sletning af indgangsbuffer (LED CAN blinker), overgang til systemtilstanden ONLINE Tast PSE Efter afhjælpning af fejlårsagen fortsættelse af den aktuelle printordre Overgang til systemtilstanden UDPRINTER ETIKET (LED ONL til, LED CAN fra, LED PSE fra) ejl, der ikke kan afhjælpes Ved indkobling af printeren eller ved produktion af en printordre er der optrådt en fejl, som ikke kan afhjælpes af brugeren uden at skulle afbryde den evt. startede printordre (f.eks. hardware-fejl). På displayet vises meldingen om fejlens art. LED'en CAN blinker. unktionstaster Tast CAN Afbrydelse af den aktuelle printordre, overgang til systemtilstanden ONLINE (LED ONL til, LED CAN fra, LED PSE fra) Hvis systemtilstanden ONLINE ikke kan opnås, sluk og tænd igen for printeren. Hvis fejlen igen forekommer ved indkoblingen, skal service informeres. DAN-32

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion.

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion. HEIDENHAIN Brug af tælleren ND 530 Akt.-værdi- og indlæse-display (7-segment-LED, 8 dekader med fortegn); foroven: X-akse, forneden: Z-akse Valg af koordinat-akser Valg af akserelaterede driftsparametre

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt

Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Nærværende Sikkerhedsvejledning og kortfattet brugsanvisning til printere omfatter alm. anvisning i installering og betjening af printeren samt visse enkle justeringer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print på Latexprinter

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print på Latexprinter Grafisk Tekniker Digitalprint Print på Latexprinter I det følgende beskrives forberedelse og print på HP Latexprinter samt udskydningen (opsætningen) af filer i programmet Onyx Productionhouse. Der forberedes

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere