J O N S E R E D S E R V I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O N S E R E D S E R V I C E"

Transkript

1 J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual

2 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse. Visuel inspektion. Brug altid godkendte sikkerhedshandsker. Brug ikke oprullet forlængerledning. Minimal ledningsbredde: Maksimal ledningslængde: Volt: 1,5 mm² 30 m 230 V Rengør regelmæssigt motorsaven. Brug godkendt ansigtsmaske eller godkendte sikkerhedsbriller. Motorsave er farlige! Uforsigtig eller fejlagtig anvendelse kan medføre fatale kvæstelser. SYMBOLER PÅ MOTORSAVEN: ADVARSEL Motorsave er farlige! Uforsigtig eller fejlagtig brug kan medføre alvorlige skader. Læs brugervejledningen og vær sikker på at anvisningerne er indgående forstået, inden du anvender motorsaven. Udledning af støj til miljøet overholder EU s direktiv på området. Maskinens støjudledning er specificeret under «TEKNISKE SPECIFIKATIONER» på side 3 og på mærkeseddel. Udsæt ikke motorsaven for regn eller fugt. Motorsaven er dobbeltisoleret. Brug altid: Godkendt hjelm Godkendt høreværn Godkendte briller eller godkendt ansigtsmaske Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE direktiver. Sluk strømmen i tilfælde af skade på ledningen. Maksimalt tilladte længde af sværd Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det indleveres på en genbrugsstation, der indsamler elektrisk og elektronisk udstyr til genbrug. Ved at skille dig af med dette produkt på en forsvarlig måde bidrager du til at afværge de potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, som en uforsvarlig affaldshåndtering af dette produkt ville kunne afstedkomme. Ønsker du mere detaljeret information om miljøhåndtering af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er blevet købt. VIGTIGT! LÆS DETTE INDEN BRUG AF MOTORSAVEN Læs brugervejledningen omhyggeligt. Vær altid opmærksom på anvisningerne under «Sikker brug» på side 4. Kontroller kæden og sværdet for korrekt samling og justering. Start saven. Start først med at save når en passende mængde olie har nået kæden. Ukorrekt stramning udsætter kæden, tandhjulet og sværdet for slitage og kan medføre beskadigelse af disse dele. Fejlagtig anvendelse af ledningen kan føre til alvorlige skader på motoren. VIGTIGT! Brug ikke en oprullet ledning! Minimal ledningsbredde: 1,5 mm² Maksimal ledningslængde: 30 m Volt: 230 V Motorsaven må under ingen omstændigheder eller på nogen måde ændres uden producentens tilladelse. Brug kun originale reservedele. Uautoriserede ændringer og/eller reservedele kan medføre alvorlige eller fatale kvæstelser for operatøren eller andre. 1

3 INDHOLD Symboler 1 Vigtigt! Læs dette inden brug af motorsaven 1 Indhold 2 Frikobling 1700W 10 Elektronisk overbelastningsbeskyttelse 2000W 10 Skæreudstyr 10 EU s konformitetsdeklaration 2 Tekniske specifikationer 3 Motorsavens dele 4 Sikker brug 4 Start og standsning 6 Dagligt eftersyn og vedligeholdelse 6 Beskyttelse mod tilbageslag 7 Kædebremse med bremsebøjle 8 - Kontrol af bremsebøjle 8 - Kontrol af manuel kædebremsefunktion 8 - Kontrol af inertistyret kædebremsefunktion 8 Montering af sværd og justering af kæde 9 Kædefanger 10 Højrehåndsværn 10 Smøring af kæde og sværd 11 - Kædeolie 11 - Påfyldning af kædeolie 11 - Kontrol af det automatiske 11 kædesmøringssystem - Kontrol af kædeslitage 11 Slibning af kæde 12 Grenskæring 12 Krydsskæring 13 Fældningsprocedurer 13 - Farezone 14 - Faldretning 14 - Rydning af grene/flugtrute 14 - Fældning 14 EU S KONFORMITETSDEKLERATION Electrolux Motor AS, N-1708 Sarpsborg, Norge, erklærer herved, at de følgende motorsave: Jonsered CS 2117EL og Jonsered CS 2121EL, med serienumrene og fremefter, - er fremstillet i overensstemmelse med EU-direktiv 98/37/EC (maskineri), EU-direktiv 73/23/EEC inklusive lovændringer (lavvoltsdirektiv), EU-direktiv 89/336/EEC inklusive lovændringer (elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv), og direktiv 2000/14/EC (støjudledning i naturen af udstyr til udendørs brug) - er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniseringsstandarder: EN , EN , IEC og IEC Underrettet myndighed: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige, har: - foretaget eftersyn med udgangspunkt i EU s direktiv for maskineri (98/37/EC) artikel 8(2)(c) - med udgangspunkt i EU s standarder udstedt certifikaterne 404/04/ Jonsered CS 2117EL og 404/04/ Jonsered CS 2121EL i overensstemmelse med EU s direktiv for maskineri 98/37/EC, afsnit IV (4). De pågældende motorsave er identiske med modellerne underlagt EU-godkendt eftersyn. De målte og garanterede niveauer for lydstyrke i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC findes som punkt fire under Tekniske data i Brugermanualen. Sarpsborg, 1. november Jan Hansen, Direktør 2

4 TEKNISKE SPECIFIKATIOINER Motor Anslået spænding VAC Anslået ydelse W Frekvens Hz 50/60 50 Frikobling Ja Nej Elektronisk startkontrol - Ja Elektronisk hastighedskontrol - Ja Elektronisk overbelastningsbeskyttelse - Ja Vægt Uden sværd og kæde kg 4,4 4,4 Med 14 sværd og kæde kg 5,1 5,1 Kædesmørelse Størrelse af olietank liter Anslået olieforbrug liter 0.1/20 min. 0.1/20 min. Oliepumpe auto auto Støjniveau Tilsvarende støjintensitet i operatørens øre, i henhold til internationale standarder db(a) Støjudledning Lydstyrke, opmålt LW db(a) Lydstyrke, garanteret LWA db(a) Vibrasjon Forreste håndtag m/s Bageste håndtag m/s2 5,4 5,4 Kæde/sværd Anbefalet sværdlængde tommer/cm 12/30 12/30 tommer/cm 14/35 14/35 tommer/cm 16/40 16/40 Effektiv skærelængde tommer/cm 12/30 12/30 tommer/cm 14/35 14/35 tommer/cm 16/40 16/40 Kædehastighed uden spænding m/sek. (drev) 14,5 (6 tænder) 15,2 (6 tænder) Kædehastighed, anslået ydelse m/sek. (drev) 12,5 (6 tænder) 12,2 (6 tænder) Kædehjul tommer 3/8 3/8 Måler tommer/mm.050/ /1.3 Antal af samlinger 12 /14 /16 45/52/56 45/52/56 tommer tommer/mm tommer/mm tommer/mm tommer/cm/kædeled 3

5 MOTERSAVENS DELE 1. Bageste håndtag 2. Strømafbryder 3. Forreste håndtag 4. Serienummerplade 5. Kædestrammer 6. Kædeolietank 7. Kædeolieniveau 8. Ventilationsåbninger 9. Ledning 10. Aktiveringsknap 11. Kæde 12. Sværd 13. Slipdrev til kædebremse 14. Bremsebøjle 15. Dække for kædedrev 16. Højrehåndsværn - beskytter højre hånd i tilfælde af brud på eller afsporing af kæden 17. Drivtandhjul - skjult af dækket til kædedrevet 18. Kædefanger - afbøjer kæden i tilfælde af brud eller afsporing 19. Møtrik til sværd 20. Næsetandhjul 21. Skede 22. Kombinationsværktøj 23. Brugermanual SIKKER BRUG Betjen aldrig motorsaven med kun én hånd. Dette kan føre til alvorlige skader for operatør, medhjælpere og tilskuere. En elektrisk motorsav er designet til betjening med begge hænder. FARE! Brug af tilbehør, der ikke er i overensstemmelse med anbefalingerne udstukket i Brugervejledningen, kan føre til skader. Påklædning. Undgå smykker og løst tøj, der risikerer at blive fanget af de bevægelige dele. Godkendte sik kerhedshandsker og robust fodtøj der giver et sikkert fodfæste anbefales (også for medhjælpere). Benyt: - Godkendt ansigtsmaske eller godkendte sikkerhedsbriller - Godkendt høreværn - Godkendt hjelm - Godkendte sikkerhedssko med forstærket beskyttelse, stålsnude og skridsikre såler - Påklædning der er bekvem uden at hæmme bevægeligheden - Godkendte handsker med forstærket beskyttelse Hav altid en førstehjælpskasse ved hånden! 4

6 Sørg for at andre holder sig på afstand, så længe kæden er i bevægelsen. Hold tilskuere, børn og dyr væk fra arbejdsområdet. Lad ikke urutinerede personer betjene motorsaven eller ledningen. Hold arbejdsområdet frit og passende oplyst. Anvend ikke motorsaven under våde eller fugtige forhold, omkring vand eller i regn eller sne. Indtrængning af fugt i motoren kan føre til kortslutning. Udvis ansvarlighed og sund fornuft. Anvend ikke motorsaven når du er træt eller under indflydelse af alkohol eller medicin, hvilket kan påvirke synet, bedømmelsen eller den fysiske kontrol. Hold alle dele af kroppen i passende afstand af kæden så længe motoren kører. Sørg altid for at kæden ikke er i berøring med noget, inden motorsaven startes. ikke er udført i træ. Brug ikke spidsen af sværdet til at skubbe grene, rødder eller andre genstande væk. Sørg for, at du hele tiden kan stå og bevæge dig sikkert. Hold øje med rødder, sten, grene, huller, forhøjninger osv. når du bevæger dig omkring. Vær ekstra forsigtig, når du arbejder på skråninger. Arbejd med træstammen på din højre side, så træstykket holdes mellem dig og sværdet. Hold altid i motorsaven med begge hænder og så tæt på kroppen som muligt, så kontrollen er optimal. Lad træstykket, der skal saves i, tage vægten af motorsaven, når det er muligt. Hold altid træstykket mellem dig selv og sværdet, når du saver. Pres ikke for hårdt, når du saver. Med en korrekt slebet kæde skulle et let pres være tilstrækkeligt. Ved at presse for hårdt risikerer du at miste kontrollen, når materialet er gennemsavet.. Vær på vagt overfor elektriske stød. Undgå berøring af metalgenstande i enten direkte eller elektrisk kontakt med jorden.. Undgå mishandling af ledningerne. Motorsaven må aldrig løftes eller bæres i ledningen, og strømmen må aldrig afbrydes ved at trække i ledningen. Hold ledningen på afstand af vand, olie og skarpe genstande. Undgå at presse ledningen mod døre, hegn eller metagenstande der kan være strømførende. Kontroller motorsaven og ledningen inden brug. Anvend ikke motorsaven med en beskadiget ledning. Få den repareret af kvalificeret servicepersonale. Hold håndtagene rene, tørre og fri for fedt og olie. Fastgør korte træstykker inden de skal saves. Udvis særlig forsigtighed, når du skærer i mindre grene, og undgå at save i buske og flere mindre grene på samme tid. Mindre grene kan indfanges i kæden med et voldsomt ryk til følge, og derved medføre personlige kvæstelser. Vi anbefaler, at diameteren af det savede træ begrænses til længden af sværdet, således at UDSKÆRING og FÆLDING kan udføres med en enkelt skæring. (Se «Tekniske specifikationer» for anbefalede sværdlængder på din motorsav). Sørg for at alt værktøj er fjernet fra motorsaven, inden strømmen sættes til. Sørg for at forlængerledningen er i god stand og godkendt til udendørs brug. Den må være af tilstrækkelige dimensioner af hensyn til motorsavens strømforsyning. Se afsnittet «VIGTIGT! LÆS DETTE INDEN BRUG AF MOTORSAVEN» på side 1. Når motorsaven skal bæres, standser du motoren, holder fingeren væk fra aktiveringsknappen og vender sværdet på motorsaven bagud, så det peger væk fra kroppen. Motorsaven kobles til en strømkilde, der er udstyret med en strømbaseret beskyttelsesanordning for jordfejl. Dobbeltisoleret! Din elektriske motorsav er dobbeltisoleret for at give dig øget beskyttelse mod elektriske stød. Et dobbeltisoleret elektrisk værktøj er fremstillet med to separate «lag» af elektrisk isolering eller et isoleringslag af dobbelt tykkelse mellem operatøren og værktøjets strømførende dele. Dobbeltisolerede værktøjer anvender ikke jordbaserede forbindelser og kan derfor kobles til ethvert normalt VAC udtag. Udvis samme forsigtighed som med alle andre elektriske værktøjer. Dobbeltisolering giver kun øget beskyttelse overfor mangelfuld isolering. Anvend kun motorsaven på træ. Forsøg ikke på at skære i metal, plastik, murværk eller andre byggematerialer, der Kæden fortætter kortvarigt med at rotere, efter at aktiveringsknappen er blevet sluppet. Afbryd strømforsyningen inden almen kontrol af motorsaven. Din motorsav efterlever alle relevante sikkerhedskrav. Reparation bør kun udføres af kvalificeret personale ved brug af originale dele. Kontroller saven nøje for defekte dele inden brug for at undgå funktionsfejl og sikre en sikker og effektiv betjening. Sørg for at alle bevægelige dele er tilpasset og justeret korrekt. Med undtagelse af vedligeholdelsen beskrevet i denne brugermanual skal alle defekte dele udskiftes på et autoriseret servicecenter. Defekte aktiveringsknapper skal udskiftes af autoriseret servicepersonale. Brug ikke saven, hvis aktiveringsknappen ikke fungerer tilfredsstillende. Opbevar motorsaven på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde, med strømmen afbrudt og med sværdet placeret i skeden. 5

7 START OG STANDSNING Sørg for altid at have et sikkert fodfæste, og at kæden aldrig berører andet end det mate riale, der skal skæres i. Hold tilskuere væk fra arbejdsområdet. Start Hold forreste håndtag i et solidt greb med din venstre hånd. Hold bageste håndtag i et solidt greb med din højre hånd. Pres på aktiveringsknappens lukkemekanisme med indersiden af din hånd og tryk på aktiveringsknappen med din pegefinger. Standsning Stands saven ved at slippe aktiveringsknappen. Hvis saven ikke standser, skal kædebremsen udløses og strømmen afbrydes. DAGLIGT EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring og vedligeholdelse Her er nogle få generelle instruktioner omkring vedligeholdelse af motorsaven. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte vores serviceforhandler. 1. Kontroller ledning og stik for defekter. En beskadiget ledning skal udskiftes. 2. Rengør ventilationsåbninger og hold dem åbne. 3. Kontroller den automatiske kædesmøring. 4. Vend sværdet med jævne mellemrum for at fordele omfanget af slitage på begge sider. Kontroller om oliepassagen er fri. Rengør sværdrillen. 5. Kontroller kædespændingen, slib savklingen og sørg for at kæden kører problemfrit. 6. Kontroller drivtandhjulet for unormal slitage og udskift det om nødvendigt. 7. Fjern alle træflager fra kanten af sværdet. 6

8 BESKYTTELSE MOD TILBAGESLAG Tilbageslag opstår pludseligt og uden varsel. Et tilbageslag kan være voldsomt nok til at kaste en motorsav tilbage mod operatøren. En kæde i bevægelse kan medføre alvorlige og endda fatale kvæstelser. Det er nødvendigt for brugerne at have kendskab til, hvad der forårsager tilbageslag for at kunne være på vagt og indarbejde arbejdsteknikker, der forhindrer tilbageslag. Mangelfuldt slebet klinge eller en forkert kombination af kæde og sværd øger risikoen for tilbageslag. Se «Tekniske specifikationer» på side 3. Lad ikke kæden komme i kontakt med jorden eller genstande af nogen art. Kædesamlinger og materialer til ståltrådshegn udgør en særlig risiko for tilbageslag. Vær opmærksom på sikkerhedsreglerne for at undgå tilbageslag og andre ulykker, der kan medføre kvæstelser. Et tilbageslag er en pludselig reaktion, hvorved motorsaven kastes tilbage som et resultat af kontakt med den øvre del af sværdspidsen, kendt som farezonen for tilbageslag. Retningen af et tilbageslag følger altid sværdets flade. Den mest almindelige reaktion er, at sværdet kastes opad og tilbage mod operatøren. Saven kan også kastes i andre retninger afhængig af savens position og tidspunktet for tilbageslag. Grundregler Kendskab til årsagerne og naturen af tilbageslag bidrager til at mindske eller eliminere overraskelseselementet. Overraskelser øger risikoen for ulykker. De fleste tilbageslag er små, men nogle er voldsomme, og alle foregår lynhurtigt. Hold altid motorsaven i et solidt greb på håndtagene med tommelfingeren og de øvrige fingre, højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste. Alle brugere, uanset om de er højre- eller venstrehåndede, skal holde på denne måde for derved at reducere effekten af tilbageslag og holde saven bedre under kontrol. Udvis særlig forsigtighed ved savning med topkæde (på undersiden af en træstamme). Kædens bevægelsesretning skubber saven tilbage, og hvis operatøren ikke bevarer den fulde kontrol, kan farezonen for tilbageslag bevæge sig tilstrækkeligt langt tilbage i snitfugen til at give et tilbageslag. Savning med bundkæde (på oversiden af træstammen) trækker saven fremad. Dette udløser et fast pres fra motorhovedet mod træet, hvilket giver en jævn støtte og øger operatørens kontrol over saven og derved over farezonen for tilbageslag. Slip ikke håndtagene på motorsaven! De fleste ulykker som følge af tilbageslag forekommer i forbindelse med grenskæring. Sørg for at have et solidt fodfæste, og at der ikke er genstande i nærheden, som kan vælte dig omkuld eller få dig til at miste balancen. Hvis du ikke er forsigtig, kan farezonen for tilbageslag komme i kontakt med en gren, et træ eller andre genstande, som kan udløse et tilbageslag. Brug aldrig en motorsav til at skære over skulderhøjde, og skær ikke med sværdspidsen. En motorsav må aldrig betjenes, mens den holdes med kun den ene hånd! Følg vedligeholdelses- og slibeinstruktionerne for kæden og sværdet. Ved udskiftning af kæder og sværd må der kun anvendes de kombinationer, som anbefales af os. Se «Tekniske specifikationer» på side 3. Jo smallere sværdspidsen er, desto mindre er farezonen for tilbageslag og derved risikoen for tilbageslag.. Ved at anvende skæreudstyr med lav risiko for tilbageslag og altid holde klingen skarp kan intensiteten af et tilbageslag reduceres markant. Bevar fuld hastighed af saven under savning. 7

9 KÆDEBREMSE MED BREMSEBØJLE Din motorsav er udstyret med en kædebremse, der er designet til øjeblikkelig at standse kæden i tilfælde af tilbageslag. En kædebremse kan reducere risikoen for ulykker, men kun operatøren kan forhindre ulykker i at opstå. Udvis stor forsigtighed ved anvendelse af en motorsav og sørg for at farezonen for tilbageslag ikke kommer i kontakt med noget. Kædebremsen (A) aktiveres enten manuelt (med venstre hånd) eller via inertistyring (inertien af bremsebøjlen modvirker savens bevægelse som følge af et tilbageslag). Uanset hvordan den aktiveres, arbejder bremsebøjlens mekanisme i den modsatte retning af selve tilbageslaget. Saven er udstyret med en frikobling, der beskytter den mod overbelastning. Hvis kæden standser, mens motoren kører, er saven overbelastet. Hold igen med savearbejdet indtil kæden atter begynder at rotere. Hvis saven giver et ryk og sætter sig fast i træet, standses den øjeblikkeligt og løsnes igen. forhold til de genstande, der har været i kontakt med farezonen for tilbageslag.. - Hvis tilbageslaget er tilstrækkeligt voldsomt, og den venstre hånd er for langt fra bremsebøjlen, aktiveres kædebremsen via INERTISTYRING mod tilbageslagets styrke. - I tilfælde af mindre tilbageslag, eller når venstre hånd er i nærheden af bremsebøjlen, aktiveres kædebremsen manuelt med venstre hånd. Når motorsaven er vendt på siden, og operatøren holder på siden af det forreste håndtag, vil bremsebøjlen ikke være i kontakt med venstre hånd. I tilfælde at et tilbageslag vil kædebremsen derfor ikke blive aktiveret. I en sådan situation er inertistyringen det eneste, der kan aktivere kædebremsen, men som ved den manuelle aktivering vil dette ikke fungere under alle forhold. Kontrol af bremsebøjle Kontroller bremsebøjlen for synlige defekter, såsom revner. Ryk bremsebøjlen frem og tilbage for at sikre, at den bevæger sig frit uden at være løs. Kædebremsen kan også aktiveres, mens bremsebøjlen (B) er skubbet fremad. Dette udløser en springmekanisme, der strammer bremseremmen tæt omkring bremsetromlen. Formålet med bremsebøjlen er ikke kun at aktivere kædebremsen. Den anden væsentlige funktion er at reducere risikoen for kontakt med kæden, i tilfælde af at operatøren mister grebet i det forreste håndtag. Brug kædebremsen som «håndbremse» når motorsaven bæres omkring eller lægges til side i en kortere periode! Udover automatisk aktivering i tilfælde af tilbageslag kan kædebremsen også aktiveres manuelt, og den skal altid aktiveres i tilfælde af utilsigtet kontakt med den roterende kæde. En aktiveret kædebremse udløses ved at trække bremsebøjlen tilbage mod forreste håndtag. Kontrol af manuel kædebremsefunktion Kontroller kædebremsen dagligt eller hver gang saven skal anvendes. Under drift holdes saven i et solidt greb med venstre hånd i det forreste og højre hånd i det bageste håndtag. Vrid det venstre håndled for at skubbe til bremsebøjlen og aktivere kædebremsen uden at slippe grebet i det forreste håndtag. Kæden burde stoppe øjeblikkeligt. Hvis kæden ikke fungerer tilfredsstillende, bør den undersøges af autoriseret personale. Kontrol af inertistyret bremsefunktion Under drift holdes saven med sværdet i en position af ca. 45 cm over en træstub eller en anden massiv trægenstand. Slip aktiveringsknappen. Slip det forreste håndtag, således at motorsaven i din højre hånd svinger ned, og sværdet berører stubben. Bremsen skulle blive udløst, så snart sværdspidsen rammer stubben. Som anført på siden 7 kan et tilbageslag være meget voldsomt og forekomme lynhurtigt. De fleste tilbageslag er små og udløser ikke kædebremsen. Når det sker, er det vigtigt at bevare et solidt greb i saven og ikke slippe den. Kædebremsen kan aktiveres manuelt eller via inertistyring, afhængig af tilbageslagets styrke og savens position i 8

10 MONTERING AF SVÆRD OG JUSTERING AF KÆDE Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse. En løs kæde kan springe af under arbejdet og forårsage alvorlige og endda fatale kvæstelser. 6. Udskift dækket til kædedrevet og fastgør monteringsskruen med hånden. 1. Træk bremsbøjlen tilbage mod forreste håndtag for at sikre, at kædebremsen ikke er i funktion. 2. Møtrikken til sværdet løsnes og dækket til kædedrevet fjernes Læg kæden omkring sværdspidsen, således at de øverste savtakker peger fremad. 7. Stram kæden ved at skrue stramningsskruen med uret med skruetrækkerspidsen på kombinationsværktøjet. 8. Stram kæden solidt, men aldrig hårdere end at den let kan drejes ved håndkraft. Anbring kombinationsværktøjet i kædebremsens slipdrev og skub til for at løsne kædebremsen. For at undgå kontakt mellem hænder og kæden anvendes handsker til at dreje kæden. 4. Mens kæden holdes over sværdspidsen, placeres sværdets bagende i en position af 45 i forhold til motorhovedet. Den løse ende af kæden lægges omkring drivtandhjulet, sværdet svinges på plads over monteringsdrevet og mod motorhovedet, og kæden placeres i sværdrillen. 9. Stram monteringsskruen med kombinationsværktøjet mens sværdspidsen holdes opad. Stramningen af en ny kæde skal kontrolleres regelmæssigt, indtil den har fundet sit leje. Fortsæt dog med jævnligt at kontrollere stramningen for at sikre en optimal ydelse og en lang levetid. 5. Placer stiften til sværdstrammeren i sit hul i sværdet. Slitage får kæden til at blive løsere i takt med anvendelsen. Regelmæssig stramning af kæden er vigtig for at kompensere for slitagen. Kontroller som et minimum kædens stramning hver gang du fylder olie i olietanken. 9

11 KÆDEFANGER Kædefangeren er beregnet til at fange en kæde, der knækker eller springer ud af sit drev. Problemet vil dog oftest kunne undgås, hvis kæden er strammet korrekt (se kapitlet om «Montering af sværd og justering af kæde» side 9). Sørg for, at KÆDESTRAMMEREN er ubeskadiget. HØJREHÅNDSVÆRN Højrehåndsværnet beskytter den højre hånd i tilfælde af, at kæden knækker eller springer ud af sit drev, ligesom det holder kviste og grene fra at forstyrre dit greb om håndtaget. Sørg for at HØJREHÅNDSVÆRNET er ubeskadiget. FRIKOBLING 1700W Din motorsav er udstyret med en frikobling, der beskytter den mod overbelastning. Frikoblingen bør rengøres efter længere perioders brug af motorsaven. Kontakt din nærmeste forhandler i tilfælde af funktionsfejl. ELEKTRONISK OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE 2000W Den 2000W elektriske motorserv er udstyret med elektronisk beskyttelse mod overbelastning. Når beskyttelsen mod overbelastning udløses, standser saven. Slip aktiveringsknappen. Sørg for at kæden ikke har sat sig fast. Tryk på aktiveringsknappen. SKÆREUDSTYR Dette kapitel giver anvisninger på korrekt vedligeholdelse og brug af det rette skæreudstyr: Reducerer risici for tilbageslag Reducerer hyppigheden af brud på eller afsporing af kæden Sikrer den optimale skæreeffekt Forlænger levetiden af kæden De fem grundregler Anvend kun anbefalet skæreudstyr. Se «Tekniske specifikationer» på side 3. Sørg for, at savtakkerne altid er tilpas skarpe! Følg vores instruktioner og brug den anbefalede vejledning for afslibning. En kæde der er defekt eller mangelfuldt vedligeholdt øger risikoen for ulykker. Bevar den korrekte højde af dybdemåleren. Slidte dybdemålere øger risikoen for tilbageslag. Hold kæden passende stram! En løs kæde afspores lettere og fremmer slitagen af sværdet, kæden og fatningen. Sørg for at det automatiske smøringssystem fungerer og at skæreudstyret er korrekt vedligeholdt. 10

12 SMØRING AF KÆDE OG SVÆRD Utilstrækkelig smøring kan føre til fejl af skæreudstyret og til alvorlige eller fatale personlige kvæstelser. Kædeolie Kæden og sværdet smøres med et automatisk smøringssystem. Vi anbefaler kun kædeolie, der er udviklet til god binding og flydning i varmt eller koldt vejr. Ikke desto mindre er det vigtigt at anvende en væsketykkelse, der er passende for årstiden. Olie bliver tykkere ved frosttemperaturer og kan overbelaste oliepumpen hvilket kan, føre til beskadigelse af de enkelte dele. Som forhandler af motorsave har vi udviklet den ideelle kædeolie, der er baseret på vegetabilsk olie og dermed fuldt biologisk nedbrydelig. Vi anbefaler vores olie af hensyn til din kæde og dit sværd, og af hensyn til miljøet. Hvis kædeolie ikke er til rådighed, kan EP 90 gearolie anvendes. Har du brug for hjælp til at vælge kædeolie, kan du kontakte din serviceforhandler. En fuld tank rummer tilstrækkelig meget olie til 20 minutters uafbrudt brug. Hvis smøringssystemet fungerer utilfredsstillende eller ikke fungerer overhovedet, og følgende råd ikke hjælper, skal saven kontrolleres af din serviceforhandler. - Kontroller sværdets oliepas sage og rengør om nødvendigt. - Kontroller sværdets drev og rengør om nødvendigt. Anvend aldrig brugt motorolie! Brugt motorolie indeholder urenheder, der kan være skadelige for oliepumpen, sværdet og kæden. Påfyldning af kædeolie Alle vores motorsave er udstyret med automatisk kædesmøring. - Sørg for at tandhjulet i spid sen roterer problemfrit og ikke er blokeret. Rengør det og smør om nødvendigt. Kontrol af kædeslitage Kontrol af det automatiske kædesmøringssystem Start motorsaven og peg sværdet i retning af en fikseret genstand i lys farve i en af stand af omkring 20 cm. Efter at saven har kørt i godt et minut, skulle en stribe oliestænk tydeligt kunne ses på den lyse overflade. Kontroller hver dag kæden for: - Synlige revner i nagler eller samlinger - Stivhed - Unormal slitage i nagler eller samlinger. - Min. 3 mm (1/8 ) vandret skærelængde - Enhver afvigelse fra disse punkter er tegn på, at kæden er slidt op og skal kasseres. 11

13 SLIBNING AF KÆDE Generel vejledning om save Skær aldrig i træ med en sløv kæde. Hvis du er nødt til at presse saven hårdt, er det et tegn på, at kæden er sløv, og det samme gælder meget små træflager. En sløv kæde producerer savsmuld i stedet for træflager. Se «Tekniske specifikationer» for detaljer, der er gældende for din kæde. Det er meget vanskeligt at slibe en motorsav korrekt uden de rette hjælpemidler. Vi anbefaler brugen af en slibevejledning for at sikre en optimal skæreeffektivitet med lavest mulige risici for tilbageslag. En skarp kæde producerer store træflager, og saven skærer sig igennem træet af sig selv. Slibning af savtakker For at slibe savtakkerne korrekt, skal du bruge en RUNDFIL og en SLIBE- VEJLEDNING. Se under «Tekniske specifikationer» for den korrekte slibediameter og slibevejledning for din sav og kæde. Den del af kæden, der saver, kaldes for SKÆRESAMLINGEN og består af en KLINGE (A) og en DYBDEMÅLER (B). Forskellen i højde mellem dem er afgørende for skæringens dybde. Vær opmærksom på følgende ved slibning af saven: TOPPLADEVINKEL Slib kun, når kæden er passende strammet. En løs kæde snor sig, hvilket gør den vanskelig at slibe. Slib altid fra indersiden af hver savtak og ud. Løft i filen når du sliber mod dig selv. SKÆREVINKEL Slib først takkerne på den ene side. Vend derefter saven om og slib tak kerne på den anden side. VANDRET SLIBEVINKEL Sørg for, at alle savtakker er lige lange. Når den vandrette længde af takkerne er nede på 3 mm (1/8 ), er kæden slidt op og skal udskiftes. SLIBEDIAMETER SLIBEDYBDE Mangelfuldt slebne savtakker øger risikoen for tilbageslag! GRENSKÆRING AVARSEL! De fleste ulykker i forbindelse med tilbageslag forekommer under grenskæring. Vær yderst opmærksom på farezonen for tilbageslag ved grenskæring under spænding! Alle principper omkring krydsskæring er også gældende, når det drejer sig om tykke grene. Grene der på flere niveauer er vanskelige at save i. Sørg for at have et solidt fodfæste, uanset om du bevæger dig omkring eller står på samme sted. Arbejd altid med træstammen på højre side. Hold motorsaven så tæt til kroppen som muligt for at få den bedst mulige kontrol. 12

14 Krydsskæring Hvis kæden sætter sig fast i snitfugen, SKAL SAVEN STANDSES! Skæring af træstub, der er understøttet i den ene ende. Stubben er mere tilbøjelig til at splintre, hvis der skæres direkte oppefra og ned. Prøv ikke på at vrikke saven løs. Du kan komme til skade af kæden, hvis saven pludselig løsner sig. I stedet skal den løftes fri af træet. - Foretag en indledende skæring fra neden. (omkring 1/3 af diameteren) Skæring af en træstub på jorden. Der er kun en lille risiko for, at saven kommer i klemme eller at stubben splintrer, men det er svært at undgå, at saven rammer jorden, når stubben er savet igennem. Sav direkte igennem træstubben. Vær forsigtig hen imod slutningen for at undgå, at saven kommer i kontakt med jorden. Lad saven køre med fuld styrke, men hold dig parat til gennemskæringen. - Fuldfør skæringen fra toppen. Skæring af træstub, der er understøttet i begge ender. Saven er mere tilbøjelig til at sætte sig fast, hvis der skæres direkte fra toppen. - Stop med at skære 2/3 inde i stubben, hvis der er mulighed for at vende den om. - Foretag en indledende skæring fra toppen. (omkring 1/3 af diameteren) - Vend stubben og skær den resterende del igennem. - Fuldfør skæringen nedefra. FÆLDNINGSPROCEDURER Fældning af træer er et job, der kræver erfaring. Forsøg ikke på at fælde et træ, hvis du er uerfaren. UDFØR ALDRIG FUNKTIONER, SOM DU IKKE FØLER, DU ER KVALIFICERET TIL! Begyndere bør samle erfaring ved at save brændeknuder på en savbuk eller lignende arrangementer. Vi fraråder operatører uden tilstrækkelig erfaring at fælde træer med stammetykkelser, der kræver en forlængelse af sværdet. 13

15 Farezone En farezone omkranser træet i en afstand af op til 2 1/2 gange træets længde. Sørg for, at ingen opholder sig i denne zone, mens du fælder træet. Udskæringens dybde bør være omkring 1/4 af træstammens diameter, og retningen omkring 45. Fældningsretning Når man fælder et træ, bør man altid forsøge at lade det falde et sted, hvor hverken genstande eller vanskeligt terræn forstyrrer opskæring af stamme eller afskæring af grene. Frie bevægelser og et sikkert fodfæste er altafgørende. Snittet i udskæringen bør være præcist vandret og være helt nøjagtigt placeret, for at faldet kan blive retningsbestemt. Det er også vigtigt at undgå, at træet falder ind i et andet træ, eftersom et fastsiddende træ kan være yderst farligt. Efter at have besluttet, i hvilken retning træet skal falde, skal du også overveje den mest sandsynlige naturlige retning af faldet. Dette gøres ved at undersøge træets eventuelle hældning, vindretningen, koncentrationen af grene og om der er sne til at give træet ekstra vægt. Efter at have overvejet alle disse faktorer kan konklusionen meget vel være, at træet kun kan falde i sin naturlige retning, idet et fald i den ønskede retning næppe vil kunne udføres. En anden vigtig faktor, der kan true din personlige sikkerhed, om end det ikke har nogen betydning for fældningsretningen, er eventuelle døde grene, der kan falde af, mens du fælder træet. Den endelige skæring Den endelige skæring foretages fra den modsatte side af træet og skal også være vandret. Stå med træet på din venstre hånd og skær med undersiden af sværdet. Placer den ENDELIGE SKÆRING omkring 3-5 cm (1 1/2-2 ) over den NEDRE UDSKÆRING. Skær med fuld motorstyrke og lad saven arbejde sig langsomt ind i træet. Hold øje med, om træet bevæger sig i modsat retning af det ønskede fald. Indsæt en KILE eller en FÆLDESTANG i den endelige skæring så snart snittet er tilstrækkeligt bredt. Rydning af grene/flugtrute Fjern alle grene omkring træet, der vil Planlagt faldretning kunne forstyrre dit arbejde. Det er det sikreste at arbejde ovenfra og ned og Farezone holde træstammen mellem dig selv Flugtrute Flugtrute og motorsaven. Sav aldrig i grene Farezone over skulderhøjde. Ryd jordbunden omkring træet og bestem dig for en flugtrute under hensyntagen til, hvad der kan være af forhindringer (sten, grene, huller etc.). Din flugtrute bør være i en retning af omkring 135 bag fældningsretningen. Fældning Der kræves tre skæringer for at fælde et træ. Den «ØVRE UDSKÆRING» og den «NEDRE» eller «VANDRETTE UD- SKÆRING» omfatter «UDSKÆRINGEN», der er afgørende for, i hvilken retning træet vil falde. Den sidste skæring er «DEN ENDELIGE SKÆRING», der får træet til at tippe over. Når den ENDELIGE SKÆRING er udført, skal den være parallel med udskæringen og efterlade en strimmel HÆNGSEL- STRÆ, mindst 1/10 af træets diameter. HÆNGSELSTRÆ fungerer som et hængsel, der styrer faldretningen af det fældede træ. Hvis HÆNGSELSTRÆET er for småt, er savet igennem eller hvis udskæringen og den endelige skæring ikke passer sammen, er træet ikke længere under operatørens kontrol. Udskæring Når man foretager en udskæring, starter man med den ØVRE UDSKÆRING. Med sværdets underside udføres der en nedadgående skæring i 45 modsat den retning, hvor man ønsker at træet skal falde. Så snart den endelige skæring er nået ind til udskæringen, bør træet begynde at falde, enten af sig selv eller ved hjælp af en KILE eller en FÆLDNINGSSTANG Derefter foretages den NEDRE UD- SKÆRING, hvor det er vigtigt, at man præcist rammer bunden af den ØVRE UDSKÆRING. 14

16 Trøskenveien 36 P.O.B. 10 N Sarpsborg Norway w w w. j o n s e r e d. c o m

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Elektrisk kædesav HN10138 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kædesav HN10138 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING Elektrisk kædesav HN10138 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING 1 2 3 Indhold Symbolernes betydning... 05 Generelle sikkerhedsinstruktioner... 06 Specielle sikkerhedsinstruktioner... 07 Specifikationer... 08

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 2 3 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 SE Svenska DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler Brug altid

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere