J O N S E R E D S E R V I C E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O N S E R E D S E R V I C E"

Transkript

1 J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual

2 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse. Visuel inspektion. Brug altid godkendte sikkerhedshandsker. Brug ikke oprullet forlængerledning. Minimal ledningsbredde: Maksimal ledningslængde: Volt: 1,5 mm² 30 m 230 V Rengør regelmæssigt motorsaven. Brug godkendt ansigtsmaske eller godkendte sikkerhedsbriller. Motorsave er farlige! Uforsigtig eller fejlagtig anvendelse kan medføre fatale kvæstelser. SYMBOLER PÅ MOTORSAVEN: ADVARSEL Motorsave er farlige! Uforsigtig eller fejlagtig brug kan medføre alvorlige skader. Læs brugervejledningen og vær sikker på at anvisningerne er indgående forstået, inden du anvender motorsaven. Udledning af støj til miljøet overholder EU s direktiv på området. Maskinens støjudledning er specificeret under «TEKNISKE SPECIFIKATIONER» på side 3 og på mærkeseddel. Udsæt ikke motorsaven for regn eller fugt. Motorsaven er dobbeltisoleret. Brug altid: Godkendt hjelm Godkendt høreværn Godkendte briller eller godkendt ansigtsmaske Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE direktiver. Sluk strømmen i tilfælde af skade på ledningen. Maksimalt tilladte længde af sværd Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det indleveres på en genbrugsstation, der indsamler elektrisk og elektronisk udstyr til genbrug. Ved at skille dig af med dette produkt på en forsvarlig måde bidrager du til at afværge de potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, som en uforsvarlig affaldshåndtering af dette produkt ville kunne afstedkomme. Ønsker du mere detaljeret information om miljøhåndtering af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er blevet købt. VIGTIGT! LÆS DETTE INDEN BRUG AF MOTORSAVEN Læs brugervejledningen omhyggeligt. Vær altid opmærksom på anvisningerne under «Sikker brug» på side 4. Kontroller kæden og sværdet for korrekt samling og justering. Start saven. Start først med at save når en passende mængde olie har nået kæden. Ukorrekt stramning udsætter kæden, tandhjulet og sværdet for slitage og kan medføre beskadigelse af disse dele. Fejlagtig anvendelse af ledningen kan føre til alvorlige skader på motoren. VIGTIGT! Brug ikke en oprullet ledning! Minimal ledningsbredde: 1,5 mm² Maksimal ledningslængde: 30 m Volt: 230 V Motorsaven må under ingen omstændigheder eller på nogen måde ændres uden producentens tilladelse. Brug kun originale reservedele. Uautoriserede ændringer og/eller reservedele kan medføre alvorlige eller fatale kvæstelser for operatøren eller andre. 1

3 INDHOLD Symboler 1 Vigtigt! Læs dette inden brug af motorsaven 1 Indhold 2 Frikobling 1700W 10 Elektronisk overbelastningsbeskyttelse 2000W 10 Skæreudstyr 10 EU s konformitetsdeklaration 2 Tekniske specifikationer 3 Motorsavens dele 4 Sikker brug 4 Start og standsning 6 Dagligt eftersyn og vedligeholdelse 6 Beskyttelse mod tilbageslag 7 Kædebremse med bremsebøjle 8 - Kontrol af bremsebøjle 8 - Kontrol af manuel kædebremsefunktion 8 - Kontrol af inertistyret kædebremsefunktion 8 Montering af sværd og justering af kæde 9 Kædefanger 10 Højrehåndsværn 10 Smøring af kæde og sværd 11 - Kædeolie 11 - Påfyldning af kædeolie 11 - Kontrol af det automatiske 11 kædesmøringssystem - Kontrol af kædeslitage 11 Slibning af kæde 12 Grenskæring 12 Krydsskæring 13 Fældningsprocedurer 13 - Farezone 14 - Faldretning 14 - Rydning af grene/flugtrute 14 - Fældning 14 EU S KONFORMITETSDEKLERATION Electrolux Motor AS, N-1708 Sarpsborg, Norge, erklærer herved, at de følgende motorsave: Jonsered CS 2117EL og Jonsered CS 2121EL, med serienumrene og fremefter, - er fremstillet i overensstemmelse med EU-direktiv 98/37/EC (maskineri), EU-direktiv 73/23/EEC inklusive lovændringer (lavvoltsdirektiv), EU-direktiv 89/336/EEC inklusive lovændringer (elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv), og direktiv 2000/14/EC (støjudledning i naturen af udstyr til udendørs brug) - er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniseringsstandarder: EN , EN , IEC og IEC Underrettet myndighed: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige, har: - foretaget eftersyn med udgangspunkt i EU s direktiv for maskineri (98/37/EC) artikel 8(2)(c) - med udgangspunkt i EU s standarder udstedt certifikaterne 404/04/ Jonsered CS 2117EL og 404/04/ Jonsered CS 2121EL i overensstemmelse med EU s direktiv for maskineri 98/37/EC, afsnit IV (4). De pågældende motorsave er identiske med modellerne underlagt EU-godkendt eftersyn. De målte og garanterede niveauer for lydstyrke i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC findes som punkt fire under Tekniske data i Brugermanualen. Sarpsborg, 1. november Jan Hansen, Direktør 2

4 TEKNISKE SPECIFIKATIOINER Motor Anslået spænding VAC Anslået ydelse W Frekvens Hz 50/60 50 Frikobling Ja Nej Elektronisk startkontrol - Ja Elektronisk hastighedskontrol - Ja Elektronisk overbelastningsbeskyttelse - Ja Vægt Uden sværd og kæde kg 4,4 4,4 Med 14 sværd og kæde kg 5,1 5,1 Kædesmørelse Størrelse af olietank liter Anslået olieforbrug liter 0.1/20 min. 0.1/20 min. Oliepumpe auto auto Støjniveau Tilsvarende støjintensitet i operatørens øre, i henhold til internationale standarder db(a) Støjudledning Lydstyrke, opmålt LW db(a) Lydstyrke, garanteret LWA db(a) Vibrasjon Forreste håndtag m/s Bageste håndtag m/s2 5,4 5,4 Kæde/sværd Anbefalet sværdlængde tommer/cm 12/30 12/30 tommer/cm 14/35 14/35 tommer/cm 16/40 16/40 Effektiv skærelængde tommer/cm 12/30 12/30 tommer/cm 14/35 14/35 tommer/cm 16/40 16/40 Kædehastighed uden spænding m/sek. (drev) 14,5 (6 tænder) 15,2 (6 tænder) Kædehastighed, anslået ydelse m/sek. (drev) 12,5 (6 tænder) 12,2 (6 tænder) Kædehjul tommer 3/8 3/8 Måler tommer/mm.050/ /1.3 Antal af samlinger 12 /14 /16 45/52/56 45/52/56 tommer tommer/mm tommer/mm tommer/mm tommer/cm/kædeled 3

5 MOTERSAVENS DELE 1. Bageste håndtag 2. Strømafbryder 3. Forreste håndtag 4. Serienummerplade 5. Kædestrammer 6. Kædeolietank 7. Kædeolieniveau 8. Ventilationsåbninger 9. Ledning 10. Aktiveringsknap 11. Kæde 12. Sværd 13. Slipdrev til kædebremse 14. Bremsebøjle 15. Dække for kædedrev 16. Højrehåndsværn - beskytter højre hånd i tilfælde af brud på eller afsporing af kæden 17. Drivtandhjul - skjult af dækket til kædedrevet 18. Kædefanger - afbøjer kæden i tilfælde af brud eller afsporing 19. Møtrik til sværd 20. Næsetandhjul 21. Skede 22. Kombinationsværktøj 23. Brugermanual SIKKER BRUG Betjen aldrig motorsaven med kun én hånd. Dette kan føre til alvorlige skader for operatør, medhjælpere og tilskuere. En elektrisk motorsav er designet til betjening med begge hænder. FARE! Brug af tilbehør, der ikke er i overensstemmelse med anbefalingerne udstukket i Brugervejledningen, kan føre til skader. Påklædning. Undgå smykker og løst tøj, der risikerer at blive fanget af de bevægelige dele. Godkendte sik kerhedshandsker og robust fodtøj der giver et sikkert fodfæste anbefales (også for medhjælpere). Benyt: - Godkendt ansigtsmaske eller godkendte sikkerhedsbriller - Godkendt høreværn - Godkendt hjelm - Godkendte sikkerhedssko med forstærket beskyttelse, stålsnude og skridsikre såler - Påklædning der er bekvem uden at hæmme bevægeligheden - Godkendte handsker med forstærket beskyttelse Hav altid en førstehjælpskasse ved hånden! 4

6 Sørg for at andre holder sig på afstand, så længe kæden er i bevægelsen. Hold tilskuere, børn og dyr væk fra arbejdsområdet. Lad ikke urutinerede personer betjene motorsaven eller ledningen. Hold arbejdsområdet frit og passende oplyst. Anvend ikke motorsaven under våde eller fugtige forhold, omkring vand eller i regn eller sne. Indtrængning af fugt i motoren kan føre til kortslutning. Udvis ansvarlighed og sund fornuft. Anvend ikke motorsaven når du er træt eller under indflydelse af alkohol eller medicin, hvilket kan påvirke synet, bedømmelsen eller den fysiske kontrol. Hold alle dele af kroppen i passende afstand af kæden så længe motoren kører. Sørg altid for at kæden ikke er i berøring med noget, inden motorsaven startes. ikke er udført i træ. Brug ikke spidsen af sværdet til at skubbe grene, rødder eller andre genstande væk. Sørg for, at du hele tiden kan stå og bevæge dig sikkert. Hold øje med rødder, sten, grene, huller, forhøjninger osv. når du bevæger dig omkring. Vær ekstra forsigtig, når du arbejder på skråninger. Arbejd med træstammen på din højre side, så træstykket holdes mellem dig og sværdet. Hold altid i motorsaven med begge hænder og så tæt på kroppen som muligt, så kontrollen er optimal. Lad træstykket, der skal saves i, tage vægten af motorsaven, når det er muligt. Hold altid træstykket mellem dig selv og sværdet, når du saver. Pres ikke for hårdt, når du saver. Med en korrekt slebet kæde skulle et let pres være tilstrækkeligt. Ved at presse for hårdt risikerer du at miste kontrollen, når materialet er gennemsavet.. Vær på vagt overfor elektriske stød. Undgå berøring af metalgenstande i enten direkte eller elektrisk kontakt med jorden.. Undgå mishandling af ledningerne. Motorsaven må aldrig løftes eller bæres i ledningen, og strømmen må aldrig afbrydes ved at trække i ledningen. Hold ledningen på afstand af vand, olie og skarpe genstande. Undgå at presse ledningen mod døre, hegn eller metagenstande der kan være strømførende. Kontroller motorsaven og ledningen inden brug. Anvend ikke motorsaven med en beskadiget ledning. Få den repareret af kvalificeret servicepersonale. Hold håndtagene rene, tørre og fri for fedt og olie. Fastgør korte træstykker inden de skal saves. Udvis særlig forsigtighed, når du skærer i mindre grene, og undgå at save i buske og flere mindre grene på samme tid. Mindre grene kan indfanges i kæden med et voldsomt ryk til følge, og derved medføre personlige kvæstelser. Vi anbefaler, at diameteren af det savede træ begrænses til længden af sværdet, således at UDSKÆRING og FÆLDING kan udføres med en enkelt skæring. (Se «Tekniske specifikationer» for anbefalede sværdlængder på din motorsav). Sørg for at alt værktøj er fjernet fra motorsaven, inden strømmen sættes til. Sørg for at forlængerledningen er i god stand og godkendt til udendørs brug. Den må være af tilstrækkelige dimensioner af hensyn til motorsavens strømforsyning. Se afsnittet «VIGTIGT! LÆS DETTE INDEN BRUG AF MOTORSAVEN» på side 1. Når motorsaven skal bæres, standser du motoren, holder fingeren væk fra aktiveringsknappen og vender sværdet på motorsaven bagud, så det peger væk fra kroppen. Motorsaven kobles til en strømkilde, der er udstyret med en strømbaseret beskyttelsesanordning for jordfejl. Dobbeltisoleret! Din elektriske motorsav er dobbeltisoleret for at give dig øget beskyttelse mod elektriske stød. Et dobbeltisoleret elektrisk værktøj er fremstillet med to separate «lag» af elektrisk isolering eller et isoleringslag af dobbelt tykkelse mellem operatøren og værktøjets strømførende dele. Dobbeltisolerede værktøjer anvender ikke jordbaserede forbindelser og kan derfor kobles til ethvert normalt VAC udtag. Udvis samme forsigtighed som med alle andre elektriske værktøjer. Dobbeltisolering giver kun øget beskyttelse overfor mangelfuld isolering. Anvend kun motorsaven på træ. Forsøg ikke på at skære i metal, plastik, murværk eller andre byggematerialer, der Kæden fortætter kortvarigt med at rotere, efter at aktiveringsknappen er blevet sluppet. Afbryd strømforsyningen inden almen kontrol af motorsaven. Din motorsav efterlever alle relevante sikkerhedskrav. Reparation bør kun udføres af kvalificeret personale ved brug af originale dele. Kontroller saven nøje for defekte dele inden brug for at undgå funktionsfejl og sikre en sikker og effektiv betjening. Sørg for at alle bevægelige dele er tilpasset og justeret korrekt. Med undtagelse af vedligeholdelsen beskrevet i denne brugermanual skal alle defekte dele udskiftes på et autoriseret servicecenter. Defekte aktiveringsknapper skal udskiftes af autoriseret servicepersonale. Brug ikke saven, hvis aktiveringsknappen ikke fungerer tilfredsstillende. Opbevar motorsaven på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde, med strømmen afbrudt og med sværdet placeret i skeden. 5

7 START OG STANDSNING Sørg for altid at have et sikkert fodfæste, og at kæden aldrig berører andet end det mate riale, der skal skæres i. Hold tilskuere væk fra arbejdsområdet. Start Hold forreste håndtag i et solidt greb med din venstre hånd. Hold bageste håndtag i et solidt greb med din højre hånd. Pres på aktiveringsknappens lukkemekanisme med indersiden af din hånd og tryk på aktiveringsknappen med din pegefinger. Standsning Stands saven ved at slippe aktiveringsknappen. Hvis saven ikke standser, skal kædebremsen udløses og strømmen afbrydes. DAGLIGT EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring og vedligeholdelse Her er nogle få generelle instruktioner omkring vedligeholdelse af motorsaven. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte vores serviceforhandler. 1. Kontroller ledning og stik for defekter. En beskadiget ledning skal udskiftes. 2. Rengør ventilationsåbninger og hold dem åbne. 3. Kontroller den automatiske kædesmøring. 4. Vend sværdet med jævne mellemrum for at fordele omfanget af slitage på begge sider. Kontroller om oliepassagen er fri. Rengør sværdrillen. 5. Kontroller kædespændingen, slib savklingen og sørg for at kæden kører problemfrit. 6. Kontroller drivtandhjulet for unormal slitage og udskift det om nødvendigt. 7. Fjern alle træflager fra kanten af sværdet. 6

8 BESKYTTELSE MOD TILBAGESLAG Tilbageslag opstår pludseligt og uden varsel. Et tilbageslag kan være voldsomt nok til at kaste en motorsav tilbage mod operatøren. En kæde i bevægelse kan medføre alvorlige og endda fatale kvæstelser. Det er nødvendigt for brugerne at have kendskab til, hvad der forårsager tilbageslag for at kunne være på vagt og indarbejde arbejdsteknikker, der forhindrer tilbageslag. Mangelfuldt slebet klinge eller en forkert kombination af kæde og sværd øger risikoen for tilbageslag. Se «Tekniske specifikationer» på side 3. Lad ikke kæden komme i kontakt med jorden eller genstande af nogen art. Kædesamlinger og materialer til ståltrådshegn udgør en særlig risiko for tilbageslag. Vær opmærksom på sikkerhedsreglerne for at undgå tilbageslag og andre ulykker, der kan medføre kvæstelser. Et tilbageslag er en pludselig reaktion, hvorved motorsaven kastes tilbage som et resultat af kontakt med den øvre del af sværdspidsen, kendt som farezonen for tilbageslag. Retningen af et tilbageslag følger altid sværdets flade. Den mest almindelige reaktion er, at sværdet kastes opad og tilbage mod operatøren. Saven kan også kastes i andre retninger afhængig af savens position og tidspunktet for tilbageslag. Grundregler Kendskab til årsagerne og naturen af tilbageslag bidrager til at mindske eller eliminere overraskelseselementet. Overraskelser øger risikoen for ulykker. De fleste tilbageslag er små, men nogle er voldsomme, og alle foregår lynhurtigt. Hold altid motorsaven i et solidt greb på håndtagene med tommelfingeren og de øvrige fingre, højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste. Alle brugere, uanset om de er højre- eller venstrehåndede, skal holde på denne måde for derved at reducere effekten af tilbageslag og holde saven bedre under kontrol. Udvis særlig forsigtighed ved savning med topkæde (på undersiden af en træstamme). Kædens bevægelsesretning skubber saven tilbage, og hvis operatøren ikke bevarer den fulde kontrol, kan farezonen for tilbageslag bevæge sig tilstrækkeligt langt tilbage i snitfugen til at give et tilbageslag. Savning med bundkæde (på oversiden af træstammen) trækker saven fremad. Dette udløser et fast pres fra motorhovedet mod træet, hvilket giver en jævn støtte og øger operatørens kontrol over saven og derved over farezonen for tilbageslag. Slip ikke håndtagene på motorsaven! De fleste ulykker som følge af tilbageslag forekommer i forbindelse med grenskæring. Sørg for at have et solidt fodfæste, og at der ikke er genstande i nærheden, som kan vælte dig omkuld eller få dig til at miste balancen. Hvis du ikke er forsigtig, kan farezonen for tilbageslag komme i kontakt med en gren, et træ eller andre genstande, som kan udløse et tilbageslag. Brug aldrig en motorsav til at skære over skulderhøjde, og skær ikke med sværdspidsen. En motorsav må aldrig betjenes, mens den holdes med kun den ene hånd! Følg vedligeholdelses- og slibeinstruktionerne for kæden og sværdet. Ved udskiftning af kæder og sværd må der kun anvendes de kombinationer, som anbefales af os. Se «Tekniske specifikationer» på side 3. Jo smallere sværdspidsen er, desto mindre er farezonen for tilbageslag og derved risikoen for tilbageslag.. Ved at anvende skæreudstyr med lav risiko for tilbageslag og altid holde klingen skarp kan intensiteten af et tilbageslag reduceres markant. Bevar fuld hastighed af saven under savning. 7

9 KÆDEBREMSE MED BREMSEBØJLE Din motorsav er udstyret med en kædebremse, der er designet til øjeblikkelig at standse kæden i tilfælde af tilbageslag. En kædebremse kan reducere risikoen for ulykker, men kun operatøren kan forhindre ulykker i at opstå. Udvis stor forsigtighed ved anvendelse af en motorsav og sørg for at farezonen for tilbageslag ikke kommer i kontakt med noget. Kædebremsen (A) aktiveres enten manuelt (med venstre hånd) eller via inertistyring (inertien af bremsebøjlen modvirker savens bevægelse som følge af et tilbageslag). Uanset hvordan den aktiveres, arbejder bremsebøjlens mekanisme i den modsatte retning af selve tilbageslaget. Saven er udstyret med en frikobling, der beskytter den mod overbelastning. Hvis kæden standser, mens motoren kører, er saven overbelastet. Hold igen med savearbejdet indtil kæden atter begynder at rotere. Hvis saven giver et ryk og sætter sig fast i træet, standses den øjeblikkeligt og løsnes igen. forhold til de genstande, der har været i kontakt med farezonen for tilbageslag.. - Hvis tilbageslaget er tilstrækkeligt voldsomt, og den venstre hånd er for langt fra bremsebøjlen, aktiveres kædebremsen via INERTISTYRING mod tilbageslagets styrke. - I tilfælde af mindre tilbageslag, eller når venstre hånd er i nærheden af bremsebøjlen, aktiveres kædebremsen manuelt med venstre hånd. Når motorsaven er vendt på siden, og operatøren holder på siden af det forreste håndtag, vil bremsebøjlen ikke være i kontakt med venstre hånd. I tilfælde at et tilbageslag vil kædebremsen derfor ikke blive aktiveret. I en sådan situation er inertistyringen det eneste, der kan aktivere kædebremsen, men som ved den manuelle aktivering vil dette ikke fungere under alle forhold. Kontrol af bremsebøjle Kontroller bremsebøjlen for synlige defekter, såsom revner. Ryk bremsebøjlen frem og tilbage for at sikre, at den bevæger sig frit uden at være løs. Kædebremsen kan også aktiveres, mens bremsebøjlen (B) er skubbet fremad. Dette udløser en springmekanisme, der strammer bremseremmen tæt omkring bremsetromlen. Formålet med bremsebøjlen er ikke kun at aktivere kædebremsen. Den anden væsentlige funktion er at reducere risikoen for kontakt med kæden, i tilfælde af at operatøren mister grebet i det forreste håndtag. Brug kædebremsen som «håndbremse» når motorsaven bæres omkring eller lægges til side i en kortere periode! Udover automatisk aktivering i tilfælde af tilbageslag kan kædebremsen også aktiveres manuelt, og den skal altid aktiveres i tilfælde af utilsigtet kontakt med den roterende kæde. En aktiveret kædebremse udløses ved at trække bremsebøjlen tilbage mod forreste håndtag. Kontrol af manuel kædebremsefunktion Kontroller kædebremsen dagligt eller hver gang saven skal anvendes. Under drift holdes saven i et solidt greb med venstre hånd i det forreste og højre hånd i det bageste håndtag. Vrid det venstre håndled for at skubbe til bremsebøjlen og aktivere kædebremsen uden at slippe grebet i det forreste håndtag. Kæden burde stoppe øjeblikkeligt. Hvis kæden ikke fungerer tilfredsstillende, bør den undersøges af autoriseret personale. Kontrol af inertistyret bremsefunktion Under drift holdes saven med sværdet i en position af ca. 45 cm over en træstub eller en anden massiv trægenstand. Slip aktiveringsknappen. Slip det forreste håndtag, således at motorsaven i din højre hånd svinger ned, og sværdet berører stubben. Bremsen skulle blive udløst, så snart sværdspidsen rammer stubben. Som anført på siden 7 kan et tilbageslag være meget voldsomt og forekomme lynhurtigt. De fleste tilbageslag er små og udløser ikke kædebremsen. Når det sker, er det vigtigt at bevare et solidt greb i saven og ikke slippe den. Kædebremsen kan aktiveres manuelt eller via inertistyring, afhængig af tilbageslagets styrke og savens position i 8

10 MONTERING AF SVÆRD OG JUSTERING AF KÆDE Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse. En løs kæde kan springe af under arbejdet og forårsage alvorlige og endda fatale kvæstelser. 6. Udskift dækket til kædedrevet og fastgør monteringsskruen med hånden. 1. Træk bremsbøjlen tilbage mod forreste håndtag for at sikre, at kædebremsen ikke er i funktion. 2. Møtrikken til sværdet løsnes og dækket til kædedrevet fjernes Læg kæden omkring sværdspidsen, således at de øverste savtakker peger fremad. 7. Stram kæden ved at skrue stramningsskruen med uret med skruetrækkerspidsen på kombinationsværktøjet. 8. Stram kæden solidt, men aldrig hårdere end at den let kan drejes ved håndkraft. Anbring kombinationsværktøjet i kædebremsens slipdrev og skub til for at løsne kædebremsen. For at undgå kontakt mellem hænder og kæden anvendes handsker til at dreje kæden. 4. Mens kæden holdes over sværdspidsen, placeres sværdets bagende i en position af 45 i forhold til motorhovedet. Den løse ende af kæden lægges omkring drivtandhjulet, sværdet svinges på plads over monteringsdrevet og mod motorhovedet, og kæden placeres i sværdrillen. 9. Stram monteringsskruen med kombinationsværktøjet mens sværdspidsen holdes opad. Stramningen af en ny kæde skal kontrolleres regelmæssigt, indtil den har fundet sit leje. Fortsæt dog med jævnligt at kontrollere stramningen for at sikre en optimal ydelse og en lang levetid. 5. Placer stiften til sværdstrammeren i sit hul i sværdet. Slitage får kæden til at blive løsere i takt med anvendelsen. Regelmæssig stramning af kæden er vigtig for at kompensere for slitagen. Kontroller som et minimum kædens stramning hver gang du fylder olie i olietanken. 9

11 KÆDEFANGER Kædefangeren er beregnet til at fange en kæde, der knækker eller springer ud af sit drev. Problemet vil dog oftest kunne undgås, hvis kæden er strammet korrekt (se kapitlet om «Montering af sværd og justering af kæde» side 9). Sørg for, at KÆDESTRAMMEREN er ubeskadiget. HØJREHÅNDSVÆRN Højrehåndsværnet beskytter den højre hånd i tilfælde af, at kæden knækker eller springer ud af sit drev, ligesom det holder kviste og grene fra at forstyrre dit greb om håndtaget. Sørg for at HØJREHÅNDSVÆRNET er ubeskadiget. FRIKOBLING 1700W Din motorsav er udstyret med en frikobling, der beskytter den mod overbelastning. Frikoblingen bør rengøres efter længere perioders brug af motorsaven. Kontakt din nærmeste forhandler i tilfælde af funktionsfejl. ELEKTRONISK OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE 2000W Den 2000W elektriske motorserv er udstyret med elektronisk beskyttelse mod overbelastning. Når beskyttelsen mod overbelastning udløses, standser saven. Slip aktiveringsknappen. Sørg for at kæden ikke har sat sig fast. Tryk på aktiveringsknappen. SKÆREUDSTYR Dette kapitel giver anvisninger på korrekt vedligeholdelse og brug af det rette skæreudstyr: Reducerer risici for tilbageslag Reducerer hyppigheden af brud på eller afsporing af kæden Sikrer den optimale skæreeffekt Forlænger levetiden af kæden De fem grundregler Anvend kun anbefalet skæreudstyr. Se «Tekniske specifikationer» på side 3. Sørg for, at savtakkerne altid er tilpas skarpe! Følg vores instruktioner og brug den anbefalede vejledning for afslibning. En kæde der er defekt eller mangelfuldt vedligeholdt øger risikoen for ulykker. Bevar den korrekte højde af dybdemåleren. Slidte dybdemålere øger risikoen for tilbageslag. Hold kæden passende stram! En løs kæde afspores lettere og fremmer slitagen af sværdet, kæden og fatningen. Sørg for at det automatiske smøringssystem fungerer og at skæreudstyret er korrekt vedligeholdt. 10

12 SMØRING AF KÆDE OG SVÆRD Utilstrækkelig smøring kan føre til fejl af skæreudstyret og til alvorlige eller fatale personlige kvæstelser. Kædeolie Kæden og sværdet smøres med et automatisk smøringssystem. Vi anbefaler kun kædeolie, der er udviklet til god binding og flydning i varmt eller koldt vejr. Ikke desto mindre er det vigtigt at anvende en væsketykkelse, der er passende for årstiden. Olie bliver tykkere ved frosttemperaturer og kan overbelaste oliepumpen hvilket kan, føre til beskadigelse af de enkelte dele. Som forhandler af motorsave har vi udviklet den ideelle kædeolie, der er baseret på vegetabilsk olie og dermed fuldt biologisk nedbrydelig. Vi anbefaler vores olie af hensyn til din kæde og dit sværd, og af hensyn til miljøet. Hvis kædeolie ikke er til rådighed, kan EP 90 gearolie anvendes. Har du brug for hjælp til at vælge kædeolie, kan du kontakte din serviceforhandler. En fuld tank rummer tilstrækkelig meget olie til 20 minutters uafbrudt brug. Hvis smøringssystemet fungerer utilfredsstillende eller ikke fungerer overhovedet, og følgende råd ikke hjælper, skal saven kontrolleres af din serviceforhandler. - Kontroller sværdets oliepas sage og rengør om nødvendigt. - Kontroller sværdets drev og rengør om nødvendigt. Anvend aldrig brugt motorolie! Brugt motorolie indeholder urenheder, der kan være skadelige for oliepumpen, sværdet og kæden. Påfyldning af kædeolie Alle vores motorsave er udstyret med automatisk kædesmøring. - Sørg for at tandhjulet i spid sen roterer problemfrit og ikke er blokeret. Rengør det og smør om nødvendigt. Kontrol af kædeslitage Kontrol af det automatiske kædesmøringssystem Start motorsaven og peg sværdet i retning af en fikseret genstand i lys farve i en af stand af omkring 20 cm. Efter at saven har kørt i godt et minut, skulle en stribe oliestænk tydeligt kunne ses på den lyse overflade. Kontroller hver dag kæden for: - Synlige revner i nagler eller samlinger - Stivhed - Unormal slitage i nagler eller samlinger. - Min. 3 mm (1/8 ) vandret skærelængde - Enhver afvigelse fra disse punkter er tegn på, at kæden er slidt op og skal kasseres. 11

13 SLIBNING AF KÆDE Generel vejledning om save Skær aldrig i træ med en sløv kæde. Hvis du er nødt til at presse saven hårdt, er det et tegn på, at kæden er sløv, og det samme gælder meget små træflager. En sløv kæde producerer savsmuld i stedet for træflager. Se «Tekniske specifikationer» for detaljer, der er gældende for din kæde. Det er meget vanskeligt at slibe en motorsav korrekt uden de rette hjælpemidler. Vi anbefaler brugen af en slibevejledning for at sikre en optimal skæreeffektivitet med lavest mulige risici for tilbageslag. En skarp kæde producerer store træflager, og saven skærer sig igennem træet af sig selv. Slibning af savtakker For at slibe savtakkerne korrekt, skal du bruge en RUNDFIL og en SLIBE- VEJLEDNING. Se under «Tekniske specifikationer» for den korrekte slibediameter og slibevejledning for din sav og kæde. Den del af kæden, der saver, kaldes for SKÆRESAMLINGEN og består af en KLINGE (A) og en DYBDEMÅLER (B). Forskellen i højde mellem dem er afgørende for skæringens dybde. Vær opmærksom på følgende ved slibning af saven: TOPPLADEVINKEL Slib kun, når kæden er passende strammet. En løs kæde snor sig, hvilket gør den vanskelig at slibe. Slib altid fra indersiden af hver savtak og ud. Løft i filen når du sliber mod dig selv. SKÆREVINKEL Slib først takkerne på den ene side. Vend derefter saven om og slib tak kerne på den anden side. VANDRET SLIBEVINKEL Sørg for, at alle savtakker er lige lange. Når den vandrette længde af takkerne er nede på 3 mm (1/8 ), er kæden slidt op og skal udskiftes. SLIBEDIAMETER SLIBEDYBDE Mangelfuldt slebne savtakker øger risikoen for tilbageslag! GRENSKÆRING AVARSEL! De fleste ulykker i forbindelse med tilbageslag forekommer under grenskæring. Vær yderst opmærksom på farezonen for tilbageslag ved grenskæring under spænding! Alle principper omkring krydsskæring er også gældende, når det drejer sig om tykke grene. Grene der på flere niveauer er vanskelige at save i. Sørg for at have et solidt fodfæste, uanset om du bevæger dig omkring eller står på samme sted. Arbejd altid med træstammen på højre side. Hold motorsaven så tæt til kroppen som muligt for at få den bedst mulige kontrol. 12

14 Krydsskæring Hvis kæden sætter sig fast i snitfugen, SKAL SAVEN STANDSES! Skæring af træstub, der er understøttet i den ene ende. Stubben er mere tilbøjelig til at splintre, hvis der skæres direkte oppefra og ned. Prøv ikke på at vrikke saven løs. Du kan komme til skade af kæden, hvis saven pludselig løsner sig. I stedet skal den løftes fri af træet. - Foretag en indledende skæring fra neden. (omkring 1/3 af diameteren) Skæring af en træstub på jorden. Der er kun en lille risiko for, at saven kommer i klemme eller at stubben splintrer, men det er svært at undgå, at saven rammer jorden, når stubben er savet igennem. Sav direkte igennem træstubben. Vær forsigtig hen imod slutningen for at undgå, at saven kommer i kontakt med jorden. Lad saven køre med fuld styrke, men hold dig parat til gennemskæringen. - Fuldfør skæringen fra toppen. Skæring af træstub, der er understøttet i begge ender. Saven er mere tilbøjelig til at sætte sig fast, hvis der skæres direkte fra toppen. - Stop med at skære 2/3 inde i stubben, hvis der er mulighed for at vende den om. - Foretag en indledende skæring fra toppen. (omkring 1/3 af diameteren) - Vend stubben og skær den resterende del igennem. - Fuldfør skæringen nedefra. FÆLDNINGSPROCEDURER Fældning af træer er et job, der kræver erfaring. Forsøg ikke på at fælde et træ, hvis du er uerfaren. UDFØR ALDRIG FUNKTIONER, SOM DU IKKE FØLER, DU ER KVALIFICERET TIL! Begyndere bør samle erfaring ved at save brændeknuder på en savbuk eller lignende arrangementer. Vi fraråder operatører uden tilstrækkelig erfaring at fælde træer med stammetykkelser, der kræver en forlængelse af sværdet. 13

15 Farezone En farezone omkranser træet i en afstand af op til 2 1/2 gange træets længde. Sørg for, at ingen opholder sig i denne zone, mens du fælder træet. Udskæringens dybde bør være omkring 1/4 af træstammens diameter, og retningen omkring 45. Fældningsretning Når man fælder et træ, bør man altid forsøge at lade det falde et sted, hvor hverken genstande eller vanskeligt terræn forstyrrer opskæring af stamme eller afskæring af grene. Frie bevægelser og et sikkert fodfæste er altafgørende. Snittet i udskæringen bør være præcist vandret og være helt nøjagtigt placeret, for at faldet kan blive retningsbestemt. Det er også vigtigt at undgå, at træet falder ind i et andet træ, eftersom et fastsiddende træ kan være yderst farligt. Efter at have besluttet, i hvilken retning træet skal falde, skal du også overveje den mest sandsynlige naturlige retning af faldet. Dette gøres ved at undersøge træets eventuelle hældning, vindretningen, koncentrationen af grene og om der er sne til at give træet ekstra vægt. Efter at have overvejet alle disse faktorer kan konklusionen meget vel være, at træet kun kan falde i sin naturlige retning, idet et fald i den ønskede retning næppe vil kunne udføres. En anden vigtig faktor, der kan true din personlige sikkerhed, om end det ikke har nogen betydning for fældningsretningen, er eventuelle døde grene, der kan falde af, mens du fælder træet. Den endelige skæring Den endelige skæring foretages fra den modsatte side af træet og skal også være vandret. Stå med træet på din venstre hånd og skær med undersiden af sværdet. Placer den ENDELIGE SKÆRING omkring 3-5 cm (1 1/2-2 ) over den NEDRE UDSKÆRING. Skær med fuld motorstyrke og lad saven arbejde sig langsomt ind i træet. Hold øje med, om træet bevæger sig i modsat retning af det ønskede fald. Indsæt en KILE eller en FÆLDESTANG i den endelige skæring så snart snittet er tilstrækkeligt bredt. Rydning af grene/flugtrute Fjern alle grene omkring træet, der vil Planlagt faldretning kunne forstyrre dit arbejde. Det er det sikreste at arbejde ovenfra og ned og Farezone holde træstammen mellem dig selv Flugtrute Flugtrute og motorsaven. Sav aldrig i grene Farezone over skulderhøjde. Ryd jordbunden omkring træet og bestem dig for en flugtrute under hensyntagen til, hvad der kan være af forhindringer (sten, grene, huller etc.). Din flugtrute bør være i en retning af omkring 135 bag fældningsretningen. Fældning Der kræves tre skæringer for at fælde et træ. Den «ØVRE UDSKÆRING» og den «NEDRE» eller «VANDRETTE UD- SKÆRING» omfatter «UDSKÆRINGEN», der er afgørende for, i hvilken retning træet vil falde. Den sidste skæring er «DEN ENDELIGE SKÆRING», der får træet til at tippe over. Når den ENDELIGE SKÆRING er udført, skal den være parallel med udskæringen og efterlade en strimmel HÆNGSEL- STRÆ, mindst 1/10 af træets diameter. HÆNGSELSTRÆ fungerer som et hængsel, der styrer faldretningen af det fældede træ. Hvis HÆNGSELSTRÆET er for småt, er savet igennem eller hvis udskæringen og den endelige skæring ikke passer sammen, er træet ikke længere under operatørens kontrol. Udskæring Når man foretager en udskæring, starter man med den ØVRE UDSKÆRING. Med sværdets underside udføres der en nedadgående skæring i 45 modsat den retning, hvor man ønsker at træet skal falde. Så snart den endelige skæring er nået ind til udskæringen, bør træet begynde at falde, enten af sig selv eller ved hjælp af en KILE eller en FÆLDNINGSSTANG Derefter foretages den NEDRE UD- SKÆRING, hvor det er vigtigt, at man præcist rammer bunden af den ØVRE UDSKÆRING. 14

16 Trøskenveien 36 P.O.B. 10 N Sarpsborg Norway w w w. j o n s e r e d. c o m

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven.

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven. FORKLARING (HVAD ER HVAD?) Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue Kædejusteringsværktøj (sværdværktøj) Savkæde Sikkerhedsafbryder Lydpotte Til/Fra stopknap Tippehane Støttespyd Kædeoliebeholder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken FLIRT forbudt i slagterbutikken Hun ved, du kigger. Det ved piger altid. Men kig ikke på den labre steg, når du står ved en farlig maskine. Koncentrer dig om

Læs mere

Få styr på haven med en

Få styr på haven med en TEST Gør Det Selv tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Få styr på haven med en hækkeklipper Hækkeklippere med ledning eller

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. ALMEN BESKRIVELSE 1) Håndgreb bagtil 2) Håndbeskyttelsesindretning

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere