5.1 Gashåndtag Boostfunktion (under kørslen) Parkeringshjælp (fremad og bagud)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1 Gashåndtag... 178 5.2 Boostfunktion (under kørslen)... 178 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 179"

Transkript

1 LI-ION Indhold 1 rugsanvisning Dele Opladning af batteripakke nvisninger for batteripakke under bagagebærer Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Firkantet display Montering og afmontering Justering Knapper og visninger ktivering af display Indstilling af pedalstyring Fyldningsgrad Menuoversigt eskrivelse af menuindstillinger Visningsmuligheder rug af andre display Kompakt display Montering og afmontering Knapper og visninger Indstillinger Kalibrering af cyklen Startafbryder Tabel for aktionsradius Gashåndtag (tilvalg) Gashåndtag oostfunktion (under kørslen) Parkeringshjælp (fremad og bagud) Tekniske oplysninger Vægt og ydelse Temperaturgrænser for battericeller Oplysninger om oplader Fejlmeldinger Garantibestemmelser og lovkrav

2 1 rugsanvisning 1.1 Dele Firkantet display / kompakt display D C E etjeningsenhed Displayholder C Display 149

3 1.1.2 Oplader til batteripakke i stel C D F E C D Opladningspunkt D Indikatorlampe Stik E Udtagelig batteripakke C Oplader F Dækhætte 150

4 1.1.3 atteripakke under bagagebærer og oplader C I J D H E F G atteripakke F Lås ngivelse af fyldningsgrad G Nøgle C Opladningspunkt H Stik D Dockingstation I Oplader E Forbindelsespunkt til dockingstation J Indikatorlampe 151

5 1.2 Opladning af batteripakke lle batterier løber med tiden af sig selv tør for strøm. Denne proces kaldes selvafladning. Hvis et batteri aflades for meget, opstår der dybdeafladning. Dybdeafladning kan medføre, at batteripakken beskadiges permanent. For at undgå dette er det vigtigt, at disse opladningsanvisninger følges nøje. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning Opladning Tilslut opladeren til batteripakken når cyklen ikke er i brug. Systemet sikrer at batteripakken (gen)oplades automatisk, når dette er nødvendigt. Hvis der ikke er mulighed for at lade batteripakken stå tilsluttet til opladeren, kan du også fjerne opladeren efter en afsluttet opladning. Det er vigtigt at opladeren tilsluttes batteripakken mindst en gang hver anden måned, for at forhindre, at der opstår en dybdeafladning. Slut opladeren til cyklen, når denne ikke er i brug. Det forlænger batteripakkens levetid Opladning i stel 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. D C 152

6 1.2.3 Opladning i stel (udtagelig batteripakke) 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. C D Opladning under bagagebærer (udtagelig batteripakke) D E C 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes og LED en (E) på batteripakken begynder at blinke. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. F Udtagelig batteripakken kan oplades enten på cyklen, eller når den er afmonteret. Hvis du vil kontrollere batteripakkens fyldningsgrad (F), mens den ikke er tilsluttet, skal du trykke på knappen (E). E 153

7 1.2.5 Når cyklen ikke bruges i længere tid Når E-biken ikke bliver brugt i over to måneder, og det ikke er muligt at genoplade batteripakken i dette tidsrum, skal du lade batteripakken helt op først. Når opladningen er afsluttet, kan du fjerne sikringen. Når sikringen er fjernet, kan batteripakken efterlades ubenyttet i op til seks måneder uden at blive genopladet. Vi anbefaler, at du henvender dig til din certificerede E-bike-forhandler for at få at vide, hvordan sikringen fjernes. En fuld opladning af batteripakken tager i gennemsnit 4 til 5 timer. Når batteripakken oplades for første gang, eller når sikringen har været afmonteret, skal du tage hensyn til en længere opladningstid. Opladningsomkostningerne på basis af 2500 km/år (48 km/uge) er højst 90 kr., herunder højst 45 kr. for standbytiden (når cyklen altid er tilsluttet opladeren). Én fuld opladning af et 10 h batteri koster 67 øre. Læs nedenstående advarsler nøje igennem. Producenten fraskriver sig ansvaret for ulykker eller fejl, som skyldes forkert brug af E-biken eller dele heraf. atteripakken skal altid oplades med den oplader, der følger med cyklen. Der må ikke benyttes andre opladere. Stikkets farve bør være identisk med afbryderens farve En batteripakke, som er afladet og ikke bliver genopladet, kan inden for to måneder blive dybdeafladet og derved blive defekt. I så fald bortfalder garantien. Opladeren må ikke tilsluttes netspændingen, når den ikke er i brug. Kobl opladeren fra batteriet, før du tager cyklen i brug. Opladeren må ikke blive våd. Undgå, at opladeren bliver beskadiget. atteripakken må aldrig oplades i direkte sollys. Pas på ikke at tabe batteripakken, da den derved kan beskadiges. Det skal sikres, at batteripakken opbevares inden for nedenstående temperaturgrænser. Dette forlænger batteripakkens levetid og øger dens ydeevne. Desuden fungerer opladningen og pedalstyringen ikke, når temperaturen ligger uden for de angivne grænser. Tilstand Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Stilstand (mindst 80 % fyldningsgrad) Du skal tage hensyn til at din cykel giver mindre hjaelp ved lavere temperaturer (under 10 C), og at batteriet hurtigere vil løbe tør for strøm. Også opladning af batteripakken vil ved lave temperaturer tage længere tid. Store temperatursvingninger kan give en stærkt skiftende indikation af fyldningsgrad, især ved en lav temperatur og en lav fyldningsgrad. 154

8 1.3 nvisninger for batteripakke under bagagebærer Isætning af batteripakke 1. Fjern nøglen fra låsen. 2. Skub batteripakken () forsigtigt ind under bagagebæreren langs med skinnerne, til låsen klikker (). 3. Kontroller, om batteripakken () sidder korrekt. Når batteripakken sidder korrekt, kan den ikke længere fjernes uden brug af nøglen Udtagning af batteripakke C 1. Sæt nøglen () i låsen () (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen). 2. Det skal sikres, at klappen over ladestikket er lukket. C 3. Træk batteripakken () ud fra bagagebæreren ved hjælp af håndtaget () på undersiden af batteripakken. rug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. atteripakken skal fjernes fra bagagebæreren, når cyklen transporteres med bil. 155

9 1.3.3 Sikring atteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at traedeassistenceen ikke fungerer (tyverisikring). Du kan ofte købe en ekstra batteripakke til din E-bike. Spørg din forhandler Traedeassistence Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E-biken ikke er i brug, slukkes traedeassistenceen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken () er sluttet korrekt til dockingstationen (). Kontakt din forhandler, hvis LED-lamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. aglygten sidder på batteripakken. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte baglygten, anbefales du at henvende dig til din certificerede E-bikeforhandler. 156

10 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Isætning af batteripakke 1. Placer batteripakken () i cykelstellet. Sørg for at berøringspunkterne () slutter ordentligt til. 2. Skub batteripakken () forsigtigt ned i cykelstellet. 3. Skub bøjlen (C) ned. 4. Kontroller om batteripakken () er anbragt ordentligt, ved at trække i håndtaget. En korrekt placeret batteripakke kan ikke fjernes uden nøgle (). C 157

11 1.4.2 Udtagning af batteripakke 1. Sæt nøglen () i låsen () (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen) 2. Træk i håndtaget () og hiv batteripakken (C) op fra oversiden af stellet. 3. Skub batteripakken (C) op i retning mod styrstammen. 4. Fjern batteripakken (C) fra stellet. rug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. Fjern batteripakken fra cykelstellet, når du vil transportere cyklen med bilen. Åbningen i underrøret afdækkes med hætten, for at forhindre at der trænger fugt og snavs ind i batteripakken. Hvis du ikke har nogen hætte til rådighed, så kontakt din forhandler. C Sikring atteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at traedeassistenceen ikke fungerer (tyverisikring) Traedeassistence Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E-biken ikke er i brug, slukkes traedeassistenceen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken () er sluttet korrekt til dockingstationen (). Kontakt din forhandler, hvis LED-lamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. 158

12 2 Firkantet display 2.1 Montering og afmontering fmontering: Tryk knappen på undersiden () ind, og tag displayet () af displayholderen (C). Montering: nbring displayet () skråt på displayholderen (C), og klik det fast i låsen. C 2.2 Justering Løsn grebene (), og juster displayholderen. Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. 159

13 2.3 Knapper og visninger Display ktuel hastighed Traedeassistencesniveau C atteripakkens fyldningsgrad D Lys E Variabel visning F eskrivelse af variabel visning G Temperatur/tid H ngivelse af tur 1 / tur 2 I Indikator gennemsnitlig hastighed C D I H G 50% xxxxxxxxxxxxx 21 C 13.82km F E etjeningsenhed H H Lysknap I Pil op forskellige anvendelser J Set forskellige anvendelser K Pil ned forskellige anvendelser L Mode -knap forskellige anvendelser I J K L 2.4 ktivering af display 90% Når der trykkes på lysknappen eller på pil op, vises data i displayet C 0.00km 160

14 DnSK 2.5 Indstilling af traedeassistence Tryk på pil op (I) eller pil ned (K) for at indstille traedeassistenceen (). fhængig af køreprogrammet* har du mulighed for at vælge mellem tre eller fem traedeassistencesstillinger. Køreprogram med tre stillinger: 1. ØKO 2. norml 3. POWER Køreprogram med fem stillinger: 1. ØKO 2. CRUISE 3. TUR 4. SPORT 5. POWER *Spørg din forhandler om mulighederne. I K 100% C 0.00km 2.6 Fyldningsgrad Fyldningsgraden (C) viser i procent, hvor meget batteripakken er opladet. Fyldningsgraden vises, uanset hvordan visningerne er indstillet. C 100% C 0.00km 161

15 2.7 Menuoversigt Controlunit Settings 3sec General Time 24hours/12hours ack hh:mm (set) Contrast..(set: ) 1sec acklight..(set:10-100) View Language English Nederlands Deutsch Francais Distance Kilometers Miles Temperature Celcius Fahrenheit Extra info Time Temperature see Off vg. speed Indicator off Indicator on see Functions Lighting eeper uto Manual On see On alerts see Off Maintenance Heartbeat (option) Calibration Support Setpoint see see Service info View options 1sec Trip1/Trip2 view see sec Reset Trip Trip 1 will aso be automatically reset after 2 hours of inactivity. 2sec Temperature/Time Trip distance Trip time verage speed Maximum speed Total distance Range ct. heart rate (option) see see see see see see see see

16 2.8 eskrivelse af menuindstillinger Lys Under menupunktet Lighting kan du indstille, om lyset skal tændes automatisk, eller om du vil gøre det manuelt. Hvis du vælger uto, tænder og slukker cykellygterne automatisk. En lyssensor måler hele tiden mængden af lys og tænder og slukker lyset på baggrund heraf. Hvis du vælger Manual, skal du trykke på lysknappen på betjeningsenheden for at tænde cykellygterne ipsignal ( eeper ) Under menupunktet eeper kan du indstille, om og hvornår der skal høres et bipsignal. Hvis du vælger On, afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Desuden høres et kort bipsignal, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger On alerts, afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Ved denne indstilling afgiver displayet ingen bipsignaler, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger Off, afgiver displayet hverken bipsignaler ved fejlmelding, eller når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. 163

17 2.8.3 Kalibrering ( Calibration ) Hvis pedalstyringen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. Undlad at aktivere pedalerne. 2. Sluk for lyset (H). 3. Hold lysknappen inde i mindst to sekunder, indtil du får en meddelelse om, at der er udført kalibrering. H Ekstra info Med denne indstilling kan du vælge, om displayet som standard skal vise klokken eller temperaturen i nederste venstre hjørne. Hvis du vælger tid ( Time ), vises klokkeslættet som standard i displayets nederste venstre hjørne. Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% Temperature C Hvis du vælger temperatur ( Temperature ), vises temperaturen som standard i displayets nederste venstre hjørne. Tid kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% 3 8 C Time Hvis du vælger Fra, så forbliver pladsen nederst til venstre i billedet tom. åde Tid og Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% Time

18 2.8.5 Puls ( Heartbeat ) (tilvalg) Med denne valgmulighed kan du ændre pulsindstillingerne, hvis du gør brug af pulsstyring. Med tilvalgsmuligheden Support kan traedeassistenceen slås til og fra afhængig af din puls. Med tilvalgsmuligheden Target value kan du indstille den ønskede puls ved hjælp af piletasterne. Traedeassistencessystemet sikrer derefter, at der hele tiden arbejdes hen imod den fastsatte målværdi, idet der ydes mere eller mindre støtte Indikator Gen. hastighed Indikatoren for gennemsnitlig hastighed viser under cykelturen om den aktuelle hastighed ligger over eller under den gennemsnitlige hastighed på cykelturen. Pil opad betyder: aktuel hastighed ligger over cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% verage speed Pil nedad betyder: aktuel hastighed ligger under cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% verage speed lok betyder: aktuel hastighed er praktisk taget lig med cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% Trip distance km Ved hjælp af valgmuligheden Gen. hastighed angiver du, om du vil vise indikatoren på displayet eller ej. 165

19 2.8.7 utomatisk opladning (ekstra) Med denne funktion genererer E-biken automatisk energi, når der ikke længere trædes i pedalerne. Det vil sige, at batteripakken kan lades op, mens der cykles. Forhør hos forhandleren om vilkårene. Funktionen skal først tilkobles i displaymenuen. Derefter kan den automatiske opladning aktiveres og deaktiveres ved at trykke på den røde knap. ktivering af automatisk opladning Den automatiske opladning tilkobles ved i displaymenuen at vælge Funktioner, uto Charge og Manual eller uto. Den valgte menu-indstilling er gældende, indtil den bliver ændret i displaymenuen. UTO CHRGE Off Manual uto OS: ved tilkobling af automatisk opladning mister den røde knap den funktion, der skifter mellem Tur 1 og Tur 2 (se 2.9.9). ktivering af automatisk opladning Manual Hvis du via displaymenuen har valgt Manual, står automatisk opladning (uto Charge), når E-biken indkobles, på inaktiv. Hvis pedalstyringen er tilkoblet, kan automatisk opladning aktiveres ved kort at trykke på den røde knap. Teksten uto Charge On vises ganske kort. Funktionen forbliver aktiv, indtil E-biken frakobles (og mærkelogoet vises). Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man igen trykke kort på den røde knap. Teksten uto Charge Off vises ganske kort. uto Hvis du via displaymenuen har valgt uto, er automatisk opladning (uto Charge), når E-biken indkobles, med det samme aktiv. Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man trykke kort på den røde knap. Teksten uto Charge Off vises ganske kort. 166

20 50% uto charge on 14: % uto charge off 14: Hvis den automatiske opladning er aktiveret, og der ikke trædes i pedalerne, bliver batteripakken automatisk opladet. Under opladningen kan man mærke en let modstand på motoren, og teksten Charging og et plus-tegn eller to pile vises i batterisymbolet (afhængigt af type display). 1 51% 16: Charging % 14: Charging

21 2.9 Visningsmuligheder Ved at trykke kortvarigt på knappen MODE, bestemmer du hvad du ønsker at se nederst til højre i billedet. Nedenfor forklares alle mulige gengivelsesmuligheder ganske kort Temperatur/tid ( Temperature/Time ) Ved menu-indstillinger kan du vælge, om du ønsker at se Tid, Temperatur eller ingen af disse som standard nederst til venstre i billedet (se kap ). Den ikke-valgte mulighed(er) kommer da automatisk til at stå under gengivelsen af valgmuligheder Turafstand ( Trip distance ) Turafstanden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Trip distance. 100% Trip distance 23 C 0.35km Turtid ( Trip time ) Turtiden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Trip time. 100% Trip time 00: Gennemsnitshastighed ( verage speed ) Den gennemsnitlige hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen verage speed. 100% verage speed Maksimumshastighed ( Maximum speed ) Den højeste hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Maximum speed. 100% Maximum speed

22 2.9.6 Samlet afstand ( Total distance ) Den samlede afstand måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. Det er ikke muligt at nulstille den målte samlede afstand. 100% Total distance 23 C 30km ktionsradius ktionsradiussen angiver, hvor mange kilometer du endnu kan cykle med traedeassistence. ktionsradiussen beregnes på baggrund af det aktuelle og historiske forbrug samt batteripakkens fyldningsgrad. 100% Range 39km ktuel puls ( ct. Heartbeat ) (tilvalg) Denne valgmulighed viser din aktuelle puls, hvis du gør brug af pulsstyring. Spørg din forhandler om betingelserne % 1 10 C Heart rate

23 2.9.9 Tur 1 og tur 2 ( Trip 1 & Trip 2 ) Turafstanden, turtiden, gennemsnitshastigheden og maksimumhastigheden samles og gemmes i hukommelsen som hhv. Trip 1 og Trip 2. Du kan vælge mellem at få vist Trip 1 eller Trip 2 i displayet ved at trykke kort på den røde knap. Trip 1 nulstilles automatisk, når cyklen står ubrugt hen i mere end to timer. Du kan også nulstille Trip 1 manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid. 100% Trip distance 16: km Trip 2 kan kun nulstilles manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid rug af andre display Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer traedeassistenceen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og traedeassistence og lys kan ikke aktiveres. Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. egge display fungerer da på begge cykler. 0% E-0014 Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 170

24 0 0 3 Kompakt display 3.1 Montering og afmontering 1. nbring displayet () på holderen (). Drej displayet en kvart omgang med uret for at sætte det fast. 2. Drej displayet en kvart omgang mod uret for at tage det af TRIP TOTL mph miles km Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. 3.2 Knapper og visninger Hver af de valgte funktioner markeres ved hjælp af en bjælke. Lys Dagsafstand C Traedeassistence OFF D Traedeassistence ECO E Traedeassistence NORML F Traedeassistence POWER G Samlet tilbagelagt afstand H Vedligeholdelse I Variabel visning J Hastighed K atteripakkens fyldningsgrad L Indstillingsknap M Lysknap C F E D TRIP TOTL M 100 L 0 0 mph miles km K J H G I 171

25 3.3 Indstillinger M Tænde/slukke for lys ( og M) Tryk på lysknappen (M) for at tænde eller slukke for lyset. Når der tændes for lyset, vises en bjælke (), og baggrundslyset på displayet tændes mph 0 TRIP TOTL miles km Lygterne får strøm fra batteripakken. Lyset forbliver tændt, når cyklen står stille. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. Dagsafstand () Dagsafstanden vises sædvanligvis. Sæt dagsafstanden tilbage på 0 ved at trykke på indstillingsknappen (L) i fem sekunder TOTL mph miles L Samlet tilbagelagt afstand (G) Når traedeassistenceen eller lyset aktiveres, kommer den samlede tilbagelagte afstand frem. Efter 15 sekunder erstattes den samlede tilbagelagte afstand automatisk af dagsafstanden TRIP mph miles G 172

26 Hastighed (J) Hastigheden i km/t vises permanent mph 0 0 J 20 0 TRIP TOTL miles km Traedeassistence (C, D, E og F) Tryk på indstillingsknappen (L) for at indstille traedeassistenceen OFF 0 (C) Traedeassistenceen er deaktiveret. C TRIP TOTL 0 mph miles km L ECO 1 (D) Traedeassistenceen står på det laveste niveau. ktionsradiussen er størst D TRIP TOTL 0 mph miles km L NORML 2 (E) Traedeassistenceen står på normalt niveau. E TRIP TOTL mph miles km L POWER 3 (F) Traedeassistenceen står på det højeste niveau. ktionsradiussen er mindst. F TRIP TOTL 0 mph miles km L 173

27 Vedligeholdelse (H) I displayet vises en gaffelnøgle (H) samt bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. Gaffelnøglen angiver, at der er opstået en fejl, som skal udbedres af forhandler TRIP TOTL mph miles km H Fejlmelding (I) I displayet vises bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. I kapitlet om fejlmeldinger kan du finde fejlen og læse, hvordan du selv kan afhjælpe den. I TRIP TOTL 0 mph miles km atteripakkens fyldningsgrad (K) Fyldningsgraden gengives i trin a 3 %. K TRIP TOTL 0 0 mph miles km Service I displayet vises en gaffelnøgle (H) og fem streger, når det er tid til serviceeftersyn. Kontakt forhandler TRIP TOTL mph miles km H 174

28 3.4 Kalibrering af cyklen M Når traedeassistenceen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. 2. Sluk for lyset. 3. Sæt traedeassistenceen på OFF. 4. Hold knappen M inde i fem sekunder. I displayet vises Cyklen er nu kalibreret TRIP TOTL mph miles km Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 3.5 Startafbryder Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer traedeassistenceen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og traedeassistence og lys kan ikke aktiveres TRIP TOTL mph miles km Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. egge display fungerer da på begge cykler. 175

29 4. Tabel for aktionsradius Optimal-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Super Eco-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Plus-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Standard-Køreprogram Øco (km) Cruise (km) Tour (km) Sport (km) Power (km) atteripakke Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 360 Wh* Wh* Wh*

30 Øco (km) Comfort Cruise Control-Køreprogram Cruise (km) * Mængden af strøm angives i Watt timer (Wh) og beregnes som produktet afspændingen (V) og kapaciteten (h). Tour (km) Sport (km) Power (km) atteripakke Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 360 Wh* Wh* Wh* ktionsradiussen er afhængig af forskellige faktorer og påvirkes især af: batteripakkens kapacitet (h) og spænding; pedalstyringsniveau; pedalstyringens egenskaber, også kaldet køreprogram spørg din forhandler om mulighederne; omgivelsestemperaturen; vindstyrken; dæktryk (mindst 4 bar); kørehastigheden; vægten af cyklisten og evt. bagage (standard 80 kg); køreadfærden; vejens tilstand; brug af gear. Efterhånden som batteripakken bliver ældre, nedsættes aktionsradiussen betydeligt. Gearskift Hvis cyklen er forsynet med gear, skal der skiftes gear i god tid, inden aktionsradiussen øges. 177

31 5 Gashåndtag (tilvalg) 5.1 Gashåndtag Gashåndtaget () kan bruges, når traedeassistenceen er aktiveret. Du giver gas ved at dreje gashåndtaget ind mod dig selv. etjeningsenhed Gashåndtag MODE 5.2 oostfunktion (under kørslen) oostfunktionen kan bruges, mens du cykler; dvs. når et af de tre traedeassistencesniveauer (ECO/ NORML/POWER) er aktiveret. Gashåndtaget giver dig et ekstra skub i ryggen, mens du cykler. Dette er praktisk, når du ønsker at øge hastigheden midlertidigt, f.eks. ved en overhaling. oostfunktionen afhænger af det aktuelle traedeassistencesniveau. Gashåndtagets effekt er mest mærkbar i ECO og mindst mærkbar i POWER. emærk, at boostfunktionen kun virker, når du selv træder i pedalerne. 178

32 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud) Gashåndtaget yder støtte på ca. 3 km/t, når du trækker cyklen. Dette er praktisk, når din E-bike skal hentes ud af skuret eller op fra kælderen. Parkeringshjælpen fungerer både ved kørsel fremad og kørsel bagud. rug pileknapperne på betjeningsenheden () til indstilling af parkeringshjælpen MODE Vælg Parking ssistance (P), hvis du vil køre fremad. 100% P Park assist 30km Vælg Reverse (R), hvis du vil bakke. Når du har indstillet parkeringshjælpen, kan du bruge gashåndtaget ved at dreje det ind mod dig selv. emærk: Prøv dig forsigtigt frem, første gang du bruger gashåndtaget, så du kan blive fortrolig med den kraft, det giver. 100% R Reverse 30km 179

33 6 Tekniske oplysninger 6.1 Vægt og ydelse atteripakke under bagagebærer Ikke-udtagelig batteripakke Udtagelig batteripakke i stel Vægt batteripakke Ca. 2.8 kg / 3.4 kg Ca. 3.4 kg Ca. 2.5 kg Maksimal kapacitet 250 Watt 250 Watt 250 Watt Opladningstid 4 til 5 timer 4 til 5 timer 4 til 5 timer Spænding (V) 29 V / 36 V 36 V 25 V Kapacitet (h) 10 h 10 h 10 h Energi (Wh) 290 Wh / 360 Wh 360 Wh 250 Wh Sikring 30 (T) 30 (T) 30 (T) 6.2 Temperaturgrænser for battericeller Status Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Oplysninger om oplader Indgangsspænding Indgangskapacitet Indgangsstrøm 230 Vac Maks. 100 Watt Maks. 0,5 180

34 7. Fejlmeldinger Spørg forhandler, hvis du ikke kan finde meldingen i vejledningen. 0% E TRIP TOTL 0 mph miles km Melding Fejl Løsning E01 atteripakken er afladet Lad batteripakken op. E04 Cyklen er tilsluttet Kobl opladeren fra cyklen. opladeren E05 Dårlig forbindelse til motor Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. E06 Kortslutning i lygterne Kontakt en cykelsmed. E07 Motorens temperatur Vent, til motoren har fået den rigtige temperatur. er uden for temperaturgrænserne E14 Displayet genkendes Displayet skal indstilles på ny. Kontakt forhandler. ikke. E16 Konstant udsving Udfør kalibrering ved at holde lysknappen inde i 5 sekunder. kraftsensor E19 atteripakkens temperatur er uden for temperaturgrænserne Vent, til batteripakkens temperatur er inden for temperaturgrænserne. Opladningen fortsætter herefter automatisk. E20 Kræver serviceeftersyn Kontakt en forhandler. E21 Regulator for motorstrøm Pedalstyringen stilles tilbage pga. den tunge belastning. E22 Problemer under opladningen Tænd/sluk for lyset, og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. 181

35 Melding Fejl Løsning E23 E30 E32 E34 E35 E99 E0122 E0123 Motorens serienummer er forkert Ingen kommunikation med momentføler (TMM) atterielektronikken er for varm. Display understøtter ikke tilbehør Ingen kommunikation med gashåndtaget Servicesoftware ladet; skift cykelsoftware Problemer under opladning af Range Extender Range Extender genkendes ikke atteripakken er ikke tilmeldt på denne cykel. Skulle dette dog være tilfældet, skal du kontakte din æ forhandler. Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. Lad batteripakken køle ned og tænd igen for pedalstyringen. Kontakt en forhandler. Kontroller stikket til gashåndtaget ved betjeningsunitten og placér displayet igen. Kontakt en forhandler. Tænd/sluk lyset og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen. Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. Range Extender skal registreres. Kontakt forhandler 182

36 8 Garantibestemmelser og lovkrav Garantibestemmelser Nedenstående garantibestemmelser gælder ud over det, du lovmæssigt har krav på. Hvornår gælder garantien? Leverandøren af batteripakken yder garanti på eventuelle materiale- og konstruktionsfejl på batteripakken, når følgende betingelser er opfyldt: Du kan kun gøre krav på garantien, hvis du kan forelægge et garanti- eller købsbevis. Garantiperioden løber fra den dag, hvor købet finder sted. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning. Garantiperiode for din E-bike På E-bikens elektriske dele (display, drivsystem og batteripakke) ydes 2 års fabriksgaranti. Hvad angår de øvrige dele henviser vi til garantibestemmelserne i producentens instruktionsbog. Cyklen må aldrig rengøres med en højtryksrenser. Den kraftige vandstråle kan beskadige motorens elektronik. I så fald bortfalder garantien. Ekstra garanti Inden for de første 2 år efter købet af din nye E-bike har du mulighed for at forlænge garantien med yderligere 3 år. Spørg din forhandler om betingelserne. 183

37 Lovmæssige krav Ifølge EU-lovgivningen er det beskrevne køretøj en cykel, idet cyklen opfylder følgende regler: Traedeassistenceen er kun aktiv, når brugeren selv træder i pedalerne. Traedeassistenceen kan køre maksimalt 25 km/t. Den leverede kapacitet er højst 250 Watt. E-biken er en EPC (Electrically Power ssisted Cycle) i overensstemmelse med EN Overensstemmelse Producenten af E-biken erklærer hermed, at produktet opfylder alle krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2002/24/EF. Miljø I overensstemmelse med det hollandske miljøministeriums miljøordning for genanvendelse af batterier og akkumulatorer anbefaler vi, at du ved fejl på batteripakken eller cyklen altid indleverer disse hos din forhandler. Forhandleren har pligt til at tage imod batteripakken og sørger for sende den til videre forarbejdning hos producenten. Regelmæssige serviceeftersyn Din E-bike har brug for regelmæssige serviceeftersyn. Din forhandler kan rådgive og oplyse dig om den optimale brug af din cykel. Din forhandler kan endvidere udføre softwareopdateringer og hjælpe dig med at læse diagnoseformularen, hvorpå den nøjagtige brug af din cykel kan aflæses. Version 11/2011 atavus.v. Industrieweg 4, Postbus 515, NL-8440 M Heerenveen 184

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

www.life-bike.dk www.life-bike.dk

www.life-bike.dk www.life-bike.dk EL CYKEL BRUGERMANUAL www.life-bike.dk www.life-bike.dk Trend-Import.dk INDHOLD SIDE - Dansk ------------------------------------------------------------ 1-1. Første prøvetur på din Lifebike --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere