5.1 Gashåndtag Boostfunktion (under kørslen) Parkeringshjælp (fremad og bagud)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1 Gashåndtag... 178 5.2 Boostfunktion (under kørslen)... 178 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 179"

Transkript

1 LI-ION Indhold 1 rugsanvisning Dele Opladning af batteripakke nvisninger for batteripakke under bagagebærer Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Firkantet display Montering og afmontering Justering Knapper og visninger ktivering af display Indstilling af pedalstyring Fyldningsgrad Menuoversigt eskrivelse af menuindstillinger Visningsmuligheder rug af andre display Kompakt display Montering og afmontering Knapper og visninger Indstillinger Kalibrering af cyklen Startafbryder Tabel for aktionsradius Gashåndtag (tilvalg) Gashåndtag oostfunktion (under kørslen) Parkeringshjælp (fremad og bagud) Tekniske oplysninger Vægt og ydelse Temperaturgrænser for battericeller Oplysninger om oplader Fejlmeldinger Garantibestemmelser og lovkrav

2 1 rugsanvisning 1.1 Dele Firkantet display / kompakt display D C E etjeningsenhed Displayholder C Display 149

3 1.1.2 Oplader til batteripakke i stel C D F E C D Opladningspunkt D Indikatorlampe Stik E Udtagelig batteripakke C Oplader F Dækhætte 150

4 1.1.3 atteripakke under bagagebærer og oplader C I J D H E F G atteripakke F Lås ngivelse af fyldningsgrad G Nøgle C Opladningspunkt H Stik D Dockingstation I Oplader E Forbindelsespunkt til dockingstation J Indikatorlampe 151

5 1.2 Opladning af batteripakke lle batterier løber med tiden af sig selv tør for strøm. Denne proces kaldes selvafladning. Hvis et batteri aflades for meget, opstår der dybdeafladning. Dybdeafladning kan medføre, at batteripakken beskadiges permanent. For at undgå dette er det vigtigt, at disse opladningsanvisninger følges nøje. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning Opladning Tilslut opladeren til batteripakken når cyklen ikke er i brug. Systemet sikrer at batteripakken (gen)oplades automatisk, når dette er nødvendigt. Hvis der ikke er mulighed for at lade batteripakken stå tilsluttet til opladeren, kan du også fjerne opladeren efter en afsluttet opladning. Det er vigtigt at opladeren tilsluttes batteripakken mindst en gang hver anden måned, for at forhindre, at der opstår en dybdeafladning. Slut opladeren til cyklen, når denne ikke er i brug. Det forlænger batteripakkens levetid Opladning i stel 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. D C 152

6 1.2.3 Opladning i stel (udtagelig batteripakke) 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. C D Opladning under bagagebærer (udtagelig batteripakke) D E C 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes og LED en (E) på batteripakken begynder at blinke. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. F Udtagelig batteripakken kan oplades enten på cyklen, eller når den er afmonteret. Hvis du vil kontrollere batteripakkens fyldningsgrad (F), mens den ikke er tilsluttet, skal du trykke på knappen (E). E 153

7 1.2.5 Når cyklen ikke bruges i længere tid Når E-biken ikke bliver brugt i over to måneder, og det ikke er muligt at genoplade batteripakken i dette tidsrum, skal du lade batteripakken helt op først. Når opladningen er afsluttet, kan du fjerne sikringen. Når sikringen er fjernet, kan batteripakken efterlades ubenyttet i op til seks måneder uden at blive genopladet. Vi anbefaler, at du henvender dig til din certificerede E-bike-forhandler for at få at vide, hvordan sikringen fjernes. En fuld opladning af batteripakken tager i gennemsnit 4 til 5 timer. Når batteripakken oplades for første gang, eller når sikringen har været afmonteret, skal du tage hensyn til en længere opladningstid. Opladningsomkostningerne på basis af 2500 km/år (48 km/uge) er højst 90 kr., herunder højst 45 kr. for standbytiden (når cyklen altid er tilsluttet opladeren). Én fuld opladning af et 10 h batteri koster 67 øre. Læs nedenstående advarsler nøje igennem. Producenten fraskriver sig ansvaret for ulykker eller fejl, som skyldes forkert brug af E-biken eller dele heraf. atteripakken skal altid oplades med den oplader, der følger med cyklen. Der må ikke benyttes andre opladere. Stikkets farve bør være identisk med afbryderens farve En batteripakke, som er afladet og ikke bliver genopladet, kan inden for to måneder blive dybdeafladet og derved blive defekt. I så fald bortfalder garantien. Opladeren må ikke tilsluttes netspændingen, når den ikke er i brug. Kobl opladeren fra batteriet, før du tager cyklen i brug. Opladeren må ikke blive våd. Undgå, at opladeren bliver beskadiget. atteripakken må aldrig oplades i direkte sollys. Pas på ikke at tabe batteripakken, da den derved kan beskadiges. Det skal sikres, at batteripakken opbevares inden for nedenstående temperaturgrænser. Dette forlænger batteripakkens levetid og øger dens ydeevne. Desuden fungerer opladningen og pedalstyringen ikke, når temperaturen ligger uden for de angivne grænser. Tilstand Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Stilstand (mindst 80 % fyldningsgrad) Du skal tage hensyn til at din cykel giver mindre hjaelp ved lavere temperaturer (under 10 C), og at batteriet hurtigere vil løbe tør for strøm. Også opladning af batteripakken vil ved lave temperaturer tage længere tid. Store temperatursvingninger kan give en stærkt skiftende indikation af fyldningsgrad, især ved en lav temperatur og en lav fyldningsgrad. 154

8 1.3 nvisninger for batteripakke under bagagebærer Isætning af batteripakke 1. Fjern nøglen fra låsen. 2. Skub batteripakken () forsigtigt ind under bagagebæreren langs med skinnerne, til låsen klikker (). 3. Kontroller, om batteripakken () sidder korrekt. Når batteripakken sidder korrekt, kan den ikke længere fjernes uden brug af nøglen Udtagning af batteripakke C 1. Sæt nøglen () i låsen () (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen). 2. Det skal sikres, at klappen over ladestikket er lukket. C 3. Træk batteripakken () ud fra bagagebæreren ved hjælp af håndtaget () på undersiden af batteripakken. rug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. atteripakken skal fjernes fra bagagebæreren, når cyklen transporteres med bil. 155

9 1.3.3 Sikring atteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at traedeassistenceen ikke fungerer (tyverisikring). Du kan ofte købe en ekstra batteripakke til din E-bike. Spørg din forhandler Traedeassistence Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E-biken ikke er i brug, slukkes traedeassistenceen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken () er sluttet korrekt til dockingstationen (). Kontakt din forhandler, hvis LED-lamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. aglygten sidder på batteripakken. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte baglygten, anbefales du at henvende dig til din certificerede E-bikeforhandler. 156

10 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Isætning af batteripakke 1. Placer batteripakken () i cykelstellet. Sørg for at berøringspunkterne () slutter ordentligt til. 2. Skub batteripakken () forsigtigt ned i cykelstellet. 3. Skub bøjlen (C) ned. 4. Kontroller om batteripakken () er anbragt ordentligt, ved at trække i håndtaget. En korrekt placeret batteripakke kan ikke fjernes uden nøgle (). C 157

11 1.4.2 Udtagning af batteripakke 1. Sæt nøglen () i låsen () (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen) 2. Træk i håndtaget () og hiv batteripakken (C) op fra oversiden af stellet. 3. Skub batteripakken (C) op i retning mod styrstammen. 4. Fjern batteripakken (C) fra stellet. rug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. Fjern batteripakken fra cykelstellet, når du vil transportere cyklen med bilen. Åbningen i underrøret afdækkes med hætten, for at forhindre at der trænger fugt og snavs ind i batteripakken. Hvis du ikke har nogen hætte til rådighed, så kontakt din forhandler. C Sikring atteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at traedeassistenceen ikke fungerer (tyverisikring) Traedeassistence Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E-biken ikke er i brug, slukkes traedeassistenceen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken () er sluttet korrekt til dockingstationen (). Kontakt din forhandler, hvis LED-lamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. 158

12 2 Firkantet display 2.1 Montering og afmontering fmontering: Tryk knappen på undersiden () ind, og tag displayet () af displayholderen (C). Montering: nbring displayet () skråt på displayholderen (C), og klik det fast i låsen. C 2.2 Justering Løsn grebene (), og juster displayholderen. Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. 159

13 2.3 Knapper og visninger Display ktuel hastighed Traedeassistencesniveau C atteripakkens fyldningsgrad D Lys E Variabel visning F eskrivelse af variabel visning G Temperatur/tid H ngivelse af tur 1 / tur 2 I Indikator gennemsnitlig hastighed C D I H G 50% xxxxxxxxxxxxx 21 C 13.82km F E etjeningsenhed H H Lysknap I Pil op forskellige anvendelser J Set forskellige anvendelser K Pil ned forskellige anvendelser L Mode -knap forskellige anvendelser I J K L 2.4 ktivering af display 90% Når der trykkes på lysknappen eller på pil op, vises data i displayet C 0.00km 160

14 DnSK 2.5 Indstilling af traedeassistence Tryk på pil op (I) eller pil ned (K) for at indstille traedeassistenceen (). fhængig af køreprogrammet* har du mulighed for at vælge mellem tre eller fem traedeassistencesstillinger. Køreprogram med tre stillinger: 1. ØKO 2. norml 3. POWER Køreprogram med fem stillinger: 1. ØKO 2. CRUISE 3. TUR 4. SPORT 5. POWER *Spørg din forhandler om mulighederne. I K 100% C 0.00km 2.6 Fyldningsgrad Fyldningsgraden (C) viser i procent, hvor meget batteripakken er opladet. Fyldningsgraden vises, uanset hvordan visningerne er indstillet. C 100% C 0.00km 161

15 2.7 Menuoversigt Controlunit Settings 3sec General Time 24hours/12hours ack hh:mm (set) Contrast..(set: ) 1sec acklight..(set:10-100) View Language English Nederlands Deutsch Francais Distance Kilometers Miles Temperature Celcius Fahrenheit Extra info Time Temperature see Off vg. speed Indicator off Indicator on see Functions Lighting eeper uto Manual On see On alerts see Off Maintenance Heartbeat (option) Calibration Support Setpoint see see Service info View options 1sec Trip1/Trip2 view see sec Reset Trip Trip 1 will aso be automatically reset after 2 hours of inactivity. 2sec Temperature/Time Trip distance Trip time verage speed Maximum speed Total distance Range ct. heart rate (option) see see see see see see see see

16 2.8 eskrivelse af menuindstillinger Lys Under menupunktet Lighting kan du indstille, om lyset skal tændes automatisk, eller om du vil gøre det manuelt. Hvis du vælger uto, tænder og slukker cykellygterne automatisk. En lyssensor måler hele tiden mængden af lys og tænder og slukker lyset på baggrund heraf. Hvis du vælger Manual, skal du trykke på lysknappen på betjeningsenheden for at tænde cykellygterne ipsignal ( eeper ) Under menupunktet eeper kan du indstille, om og hvornår der skal høres et bipsignal. Hvis du vælger On, afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Desuden høres et kort bipsignal, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger On alerts, afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Ved denne indstilling afgiver displayet ingen bipsignaler, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger Off, afgiver displayet hverken bipsignaler ved fejlmelding, eller når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. 163

17 2.8.3 Kalibrering ( Calibration ) Hvis pedalstyringen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. Undlad at aktivere pedalerne. 2. Sluk for lyset (H). 3. Hold lysknappen inde i mindst to sekunder, indtil du får en meddelelse om, at der er udført kalibrering. H Ekstra info Med denne indstilling kan du vælge, om displayet som standard skal vise klokken eller temperaturen i nederste venstre hjørne. Hvis du vælger tid ( Time ), vises klokkeslættet som standard i displayets nederste venstre hjørne. Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% Temperature C Hvis du vælger temperatur ( Temperature ), vises temperaturen som standard i displayets nederste venstre hjørne. Tid kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% 3 8 C Time Hvis du vælger Fra, så forbliver pladsen nederst til venstre i billedet tom. åde Tid og Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% Time

18 2.8.5 Puls ( Heartbeat ) (tilvalg) Med denne valgmulighed kan du ændre pulsindstillingerne, hvis du gør brug af pulsstyring. Med tilvalgsmuligheden Support kan traedeassistenceen slås til og fra afhængig af din puls. Med tilvalgsmuligheden Target value kan du indstille den ønskede puls ved hjælp af piletasterne. Traedeassistencessystemet sikrer derefter, at der hele tiden arbejdes hen imod den fastsatte målværdi, idet der ydes mere eller mindre støtte Indikator Gen. hastighed Indikatoren for gennemsnitlig hastighed viser under cykelturen om den aktuelle hastighed ligger over eller under den gennemsnitlige hastighed på cykelturen. Pil opad betyder: aktuel hastighed ligger over cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% verage speed Pil nedad betyder: aktuel hastighed ligger under cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% verage speed lok betyder: aktuel hastighed er praktisk taget lig med cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% Trip distance km Ved hjælp af valgmuligheden Gen. hastighed angiver du, om du vil vise indikatoren på displayet eller ej. 165

19 2.8.7 utomatisk opladning (ekstra) Med denne funktion genererer E-biken automatisk energi, når der ikke længere trædes i pedalerne. Det vil sige, at batteripakken kan lades op, mens der cykles. Forhør hos forhandleren om vilkårene. Funktionen skal først tilkobles i displaymenuen. Derefter kan den automatiske opladning aktiveres og deaktiveres ved at trykke på den røde knap. ktivering af automatisk opladning Den automatiske opladning tilkobles ved i displaymenuen at vælge Funktioner, uto Charge og Manual eller uto. Den valgte menu-indstilling er gældende, indtil den bliver ændret i displaymenuen. UTO CHRGE Off Manual uto OS: ved tilkobling af automatisk opladning mister den røde knap den funktion, der skifter mellem Tur 1 og Tur 2 (se 2.9.9). ktivering af automatisk opladning Manual Hvis du via displaymenuen har valgt Manual, står automatisk opladning (uto Charge), når E-biken indkobles, på inaktiv. Hvis pedalstyringen er tilkoblet, kan automatisk opladning aktiveres ved kort at trykke på den røde knap. Teksten uto Charge On vises ganske kort. Funktionen forbliver aktiv, indtil E-biken frakobles (og mærkelogoet vises). Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man igen trykke kort på den røde knap. Teksten uto Charge Off vises ganske kort. uto Hvis du via displaymenuen har valgt uto, er automatisk opladning (uto Charge), når E-biken indkobles, med det samme aktiv. Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man trykke kort på den røde knap. Teksten uto Charge Off vises ganske kort. 166

20 50% uto charge on 14: % uto charge off 14: Hvis den automatiske opladning er aktiveret, og der ikke trædes i pedalerne, bliver batteripakken automatisk opladet. Under opladningen kan man mærke en let modstand på motoren, og teksten Charging og et plus-tegn eller to pile vises i batterisymbolet (afhængigt af type display). 1 51% 16: Charging % 14: Charging

21 2.9 Visningsmuligheder Ved at trykke kortvarigt på knappen MODE, bestemmer du hvad du ønsker at se nederst til højre i billedet. Nedenfor forklares alle mulige gengivelsesmuligheder ganske kort Temperatur/tid ( Temperature/Time ) Ved menu-indstillinger kan du vælge, om du ønsker at se Tid, Temperatur eller ingen af disse som standard nederst til venstre i billedet (se kap ). Den ikke-valgte mulighed(er) kommer da automatisk til at stå under gengivelsen af valgmuligheder Turafstand ( Trip distance ) Turafstanden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Trip distance. 100% Trip distance 23 C 0.35km Turtid ( Trip time ) Turtiden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Trip time. 100% Trip time 00: Gennemsnitshastighed ( verage speed ) Den gennemsnitlige hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen verage speed. 100% verage speed Maksimumshastighed ( Maximum speed ) Den højeste hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Maximum speed. 100% Maximum speed

22 2.9.6 Samlet afstand ( Total distance ) Den samlede afstand måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. Det er ikke muligt at nulstille den målte samlede afstand. 100% Total distance 23 C 30km ktionsradius ktionsradiussen angiver, hvor mange kilometer du endnu kan cykle med traedeassistence. ktionsradiussen beregnes på baggrund af det aktuelle og historiske forbrug samt batteripakkens fyldningsgrad. 100% Range 39km ktuel puls ( ct. Heartbeat ) (tilvalg) Denne valgmulighed viser din aktuelle puls, hvis du gør brug af pulsstyring. Spørg din forhandler om betingelserne % 1 10 C Heart rate

23 2.9.9 Tur 1 og tur 2 ( Trip 1 & Trip 2 ) Turafstanden, turtiden, gennemsnitshastigheden og maksimumhastigheden samles og gemmes i hukommelsen som hhv. Trip 1 og Trip 2. Du kan vælge mellem at få vist Trip 1 eller Trip 2 i displayet ved at trykke kort på den røde knap. Trip 1 nulstilles automatisk, når cyklen står ubrugt hen i mere end to timer. Du kan også nulstille Trip 1 manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid. 100% Trip distance 16: km Trip 2 kan kun nulstilles manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid rug af andre display Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer traedeassistenceen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og traedeassistence og lys kan ikke aktiveres. Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. egge display fungerer da på begge cykler. 0% E-0014 Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 170

24 0 0 3 Kompakt display 3.1 Montering og afmontering 1. nbring displayet () på holderen (). Drej displayet en kvart omgang med uret for at sætte det fast. 2. Drej displayet en kvart omgang mod uret for at tage det af TRIP TOTL mph miles km Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. 3.2 Knapper og visninger Hver af de valgte funktioner markeres ved hjælp af en bjælke. Lys Dagsafstand C Traedeassistence OFF D Traedeassistence ECO E Traedeassistence NORML F Traedeassistence POWER G Samlet tilbagelagt afstand H Vedligeholdelse I Variabel visning J Hastighed K atteripakkens fyldningsgrad L Indstillingsknap M Lysknap C F E D TRIP TOTL M 100 L 0 0 mph miles km K J H G I 171

25 3.3 Indstillinger M Tænde/slukke for lys ( og M) Tryk på lysknappen (M) for at tænde eller slukke for lyset. Når der tændes for lyset, vises en bjælke (), og baggrundslyset på displayet tændes mph 0 TRIP TOTL miles km Lygterne får strøm fra batteripakken. Lyset forbliver tændt, når cyklen står stille. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. Dagsafstand () Dagsafstanden vises sædvanligvis. Sæt dagsafstanden tilbage på 0 ved at trykke på indstillingsknappen (L) i fem sekunder TOTL mph miles L Samlet tilbagelagt afstand (G) Når traedeassistenceen eller lyset aktiveres, kommer den samlede tilbagelagte afstand frem. Efter 15 sekunder erstattes den samlede tilbagelagte afstand automatisk af dagsafstanden TRIP mph miles G 172

26 Hastighed (J) Hastigheden i km/t vises permanent mph 0 0 J 20 0 TRIP TOTL miles km Traedeassistence (C, D, E og F) Tryk på indstillingsknappen (L) for at indstille traedeassistenceen OFF 0 (C) Traedeassistenceen er deaktiveret. C TRIP TOTL 0 mph miles km L ECO 1 (D) Traedeassistenceen står på det laveste niveau. ktionsradiussen er størst D TRIP TOTL 0 mph miles km L NORML 2 (E) Traedeassistenceen står på normalt niveau. E TRIP TOTL mph miles km L POWER 3 (F) Traedeassistenceen står på det højeste niveau. ktionsradiussen er mindst. F TRIP TOTL 0 mph miles km L 173

27 Vedligeholdelse (H) I displayet vises en gaffelnøgle (H) samt bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. Gaffelnøglen angiver, at der er opstået en fejl, som skal udbedres af forhandler TRIP TOTL mph miles km H Fejlmelding (I) I displayet vises bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. I kapitlet om fejlmeldinger kan du finde fejlen og læse, hvordan du selv kan afhjælpe den. I TRIP TOTL 0 mph miles km atteripakkens fyldningsgrad (K) Fyldningsgraden gengives i trin a 3 %. K TRIP TOTL 0 0 mph miles km Service I displayet vises en gaffelnøgle (H) og fem streger, når det er tid til serviceeftersyn. Kontakt forhandler TRIP TOTL mph miles km H 174

28 3.4 Kalibrering af cyklen M Når traedeassistenceen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. 2. Sluk for lyset. 3. Sæt traedeassistenceen på OFF. 4. Hold knappen M inde i fem sekunder. I displayet vises Cyklen er nu kalibreret TRIP TOTL mph miles km Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 3.5 Startafbryder Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer traedeassistenceen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og traedeassistence og lys kan ikke aktiveres TRIP TOTL mph miles km Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. egge display fungerer da på begge cykler. 175

29 4. Tabel for aktionsradius Optimal-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Super Eco-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Plus-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Standard-Køreprogram Øco (km) Cruise (km) Tour (km) Sport (km) Power (km) atteripakke Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 360 Wh* Wh* Wh*

30 Øco (km) Comfort Cruise Control-Køreprogram Cruise (km) * Mængden af strøm angives i Watt timer (Wh) og beregnes som produktet afspændingen (V) og kapaciteten (h). Tour (km) Sport (km) Power (km) atteripakke Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 360 Wh* Wh* Wh* ktionsradiussen er afhængig af forskellige faktorer og påvirkes især af: batteripakkens kapacitet (h) og spænding; pedalstyringsniveau; pedalstyringens egenskaber, også kaldet køreprogram spørg din forhandler om mulighederne; omgivelsestemperaturen; vindstyrken; dæktryk (mindst 4 bar); kørehastigheden; vægten af cyklisten og evt. bagage (standard 80 kg); køreadfærden; vejens tilstand; brug af gear. Efterhånden som batteripakken bliver ældre, nedsættes aktionsradiussen betydeligt. Gearskift Hvis cyklen er forsynet med gear, skal der skiftes gear i god tid, inden aktionsradiussen øges. 177

31 5 Gashåndtag (tilvalg) 5.1 Gashåndtag Gashåndtaget () kan bruges, når traedeassistenceen er aktiveret. Du giver gas ved at dreje gashåndtaget ind mod dig selv. etjeningsenhed Gashåndtag MODE 5.2 oostfunktion (under kørslen) oostfunktionen kan bruges, mens du cykler; dvs. når et af de tre traedeassistencesniveauer (ECO/ NORML/POWER) er aktiveret. Gashåndtaget giver dig et ekstra skub i ryggen, mens du cykler. Dette er praktisk, når du ønsker at øge hastigheden midlertidigt, f.eks. ved en overhaling. oostfunktionen afhænger af det aktuelle traedeassistencesniveau. Gashåndtagets effekt er mest mærkbar i ECO og mindst mærkbar i POWER. emærk, at boostfunktionen kun virker, når du selv træder i pedalerne. 178

32 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud) Gashåndtaget yder støtte på ca. 3 km/t, når du trækker cyklen. Dette er praktisk, når din E-bike skal hentes ud af skuret eller op fra kælderen. Parkeringshjælpen fungerer både ved kørsel fremad og kørsel bagud. rug pileknapperne på betjeningsenheden () til indstilling af parkeringshjælpen MODE Vælg Parking ssistance (P), hvis du vil køre fremad. 100% P Park assist 30km Vælg Reverse (R), hvis du vil bakke. Når du har indstillet parkeringshjælpen, kan du bruge gashåndtaget ved at dreje det ind mod dig selv. emærk: Prøv dig forsigtigt frem, første gang du bruger gashåndtaget, så du kan blive fortrolig med den kraft, det giver. 100% R Reverse 30km 179

33 6 Tekniske oplysninger 6.1 Vægt og ydelse atteripakke under bagagebærer Ikke-udtagelig batteripakke Udtagelig batteripakke i stel Vægt batteripakke Ca. 2.8 kg / 3.4 kg Ca. 3.4 kg Ca. 2.5 kg Maksimal kapacitet 250 Watt 250 Watt 250 Watt Opladningstid 4 til 5 timer 4 til 5 timer 4 til 5 timer Spænding (V) 29 V / 36 V 36 V 25 V Kapacitet (h) 10 h 10 h 10 h Energi (Wh) 290 Wh / 360 Wh 360 Wh 250 Wh Sikring 30 (T) 30 (T) 30 (T) 6.2 Temperaturgrænser for battericeller Status Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Oplysninger om oplader Indgangsspænding Indgangskapacitet Indgangsstrøm 230 Vac Maks. 100 Watt Maks. 0,5 180

34 7. Fejlmeldinger Spørg forhandler, hvis du ikke kan finde meldingen i vejledningen. 0% E TRIP TOTL 0 mph miles km Melding Fejl Løsning E01 atteripakken er afladet Lad batteripakken op. E04 Cyklen er tilsluttet Kobl opladeren fra cyklen. opladeren E05 Dårlig forbindelse til motor Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. E06 Kortslutning i lygterne Kontakt en cykelsmed. E07 Motorens temperatur Vent, til motoren har fået den rigtige temperatur. er uden for temperaturgrænserne E14 Displayet genkendes Displayet skal indstilles på ny. Kontakt forhandler. ikke. E16 Konstant udsving Udfør kalibrering ved at holde lysknappen inde i 5 sekunder. kraftsensor E19 atteripakkens temperatur er uden for temperaturgrænserne Vent, til batteripakkens temperatur er inden for temperaturgrænserne. Opladningen fortsætter herefter automatisk. E20 Kræver serviceeftersyn Kontakt en forhandler. E21 Regulator for motorstrøm Pedalstyringen stilles tilbage pga. den tunge belastning. E22 Problemer under opladningen Tænd/sluk for lyset, og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. 181

35 Melding Fejl Løsning E23 E30 E32 E34 E35 E99 E0122 E0123 Motorens serienummer er forkert Ingen kommunikation med momentføler (TMM) atterielektronikken er for varm. Display understøtter ikke tilbehør Ingen kommunikation med gashåndtaget Servicesoftware ladet; skift cykelsoftware Problemer under opladning af Range Extender Range Extender genkendes ikke atteripakken er ikke tilmeldt på denne cykel. Skulle dette dog være tilfældet, skal du kontakte din æ forhandler. Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. Lad batteripakken køle ned og tænd igen for pedalstyringen. Kontakt en forhandler. Kontroller stikket til gashåndtaget ved betjeningsunitten og placér displayet igen. Kontakt en forhandler. Tænd/sluk lyset og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen. Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. Range Extender skal registreres. Kontakt forhandler 182

36 8 Garantibestemmelser og lovkrav Garantibestemmelser Nedenstående garantibestemmelser gælder ud over det, du lovmæssigt har krav på. Hvornår gælder garantien? Leverandøren af batteripakken yder garanti på eventuelle materiale- og konstruktionsfejl på batteripakken, når følgende betingelser er opfyldt: Du kan kun gøre krav på garantien, hvis du kan forelægge et garanti- eller købsbevis. Garantiperioden løber fra den dag, hvor købet finder sted. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning. Garantiperiode for din E-bike På E-bikens elektriske dele (display, drivsystem og batteripakke) ydes 2 års fabriksgaranti. Hvad angår de øvrige dele henviser vi til garantibestemmelserne i producentens instruktionsbog. Cyklen må aldrig rengøres med en højtryksrenser. Den kraftige vandstråle kan beskadige motorens elektronik. I så fald bortfalder garantien. Ekstra garanti Inden for de første 2 år efter købet af din nye E-bike har du mulighed for at forlænge garantien med yderligere 3 år. Spørg din forhandler om betingelserne. 183

37 Lovmæssige krav Ifølge EU-lovgivningen er det beskrevne køretøj en cykel, idet cyklen opfylder følgende regler: Traedeassistenceen er kun aktiv, når brugeren selv træder i pedalerne. Traedeassistenceen kan køre maksimalt 25 km/t. Den leverede kapacitet er højst 250 Watt. E-biken er en EPC (Electrically Power ssisted Cycle) i overensstemmelse med EN Overensstemmelse Producenten af E-biken erklærer hermed, at produktet opfylder alle krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2002/24/EF. Miljø I overensstemmelse med det hollandske miljøministeriums miljøordning for genanvendelse af batterier og akkumulatorer anbefaler vi, at du ved fejl på batteripakken eller cyklen altid indleverer disse hos din forhandler. Forhandleren har pligt til at tage imod batteripakken og sørger for sende den til videre forarbejdning hos producenten. Regelmæssige serviceeftersyn Din E-bike har brug for regelmæssige serviceeftersyn. Din forhandler kan rådgive og oplyse dig om den optimale brug af din cykel. Din forhandler kan endvidere udføre softwareopdateringer og hjælpe dig med at læse diagnoseformularen, hvorpå den nøjagtige brug af din cykel kan aflæses. Version 11/2011 atavus.v. Industrieweg 4, Postbus 515, NL-8440 M Heerenveen 184

5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller...

5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller... Indhold 1 Brugsanvisning... 193 1.1 Dele... 193 1.2 Opladning af batteripakke... 196 1.3 Anvisninger for batteripakke under bagagebærer... 200 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet... 203

Læs mere

Brugsanvisning Inhold

Brugsanvisning Inhold Brugsanvisning Inhold 1 Oversigt over dele... 141 1.1 Dispaly og betjeningsenhed... 141 1.2 Batteri og oplader... 142 2 Batteri... 143 2.1 Vejledning til opladning... 143 2.2 Opladning af batteri... 145

Læs mere

Batavus E-go brugsanvisning

Batavus E-go brugsanvisning atavus E-go brugsanvisning atavus.v., november 2011 62513272 Indhold 1 eskrivelser... 2 1.1 Sikkerhedsadvarsler for brug... 2 1.2 Dele... 3 1.2.1 Lader og batteripakke... 3 1.2.2 Styrbetjening... 4 2 atteri

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Brugsanvisning Inhold

Brugsanvisning Inhold Brugsanvisning Inhold 1 Oversigt over dele... 204 1.1 Dispaly og betjeningsenhed... 204 1.2 Batteri og oplader... 205 2 Batteri... 206 2.1 Vejledning til opladning... 206 2.2 Opladning af batteri... 208

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Batavus brugsanvisning

Batavus brugsanvisning Batavus brugsanvisning NEDERLANDS LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT IGENNEM! Den indeholder vigtig information om sikkerhed.. NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS - Brugsanvisninger kan blive

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY Model: PREMIUM DELUXE COMFORT 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen...

Læs mere

MED FRONTMOTOR BRUGSVEJLEDNING

MED FRONTMOTOR BRUGSVEJLEDNING MED FRONTMOTOR BRUGSVEJLEDNING CEDK-016-C / version 1 Januar 2016 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes, risikerer man at gøre skade på sig selv eller på

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes.

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Standsning Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Når batteriet er ved at være tomt, lyser den grønne lampe på speederhåndtaget mørkegrønt. Overophedning af motoren kan

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Cargobike Classic Electric

Cargobike Classic Electric Cargobike Classic electric Ladcykel til 4 børn med motor og skivebremser - 13.495 kr Prisen inkluderer 36 v motor, 9 AH batteri, lader, standardkaleche, overtræk, sikkerhedsseler til 4 børn, samlet og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TranzX PST (Power Support Technology) Driving System for pedal-activated bicycles

TranzX PST (Power Support Technology) Driving System for pedal-activated bicycles 1 Dansk Manual/brugsanvisning TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler 1 2 Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde og en behagelig

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

manual OBS KØR FORSIGTIGT

manual OBS KØR FORSIGTIGT motor - med GÅ-funktion manual OBS KØR FORSIGTIGT Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 3 Gå-funktion... 4 Gearskifter... 5 LCD display funktioner... 6 Indstilling af hjulstørrelser... 6 Fejlindikator...

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Instruktionsbog. CENTURION E-bike. Basic Basic Free Ultimate

Instruktionsbog. CENTURION E-bike. Basic Basic Free Ultimate Instruktionsbog CENTURION E-bike Basic Basic Free Ultimate 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 2.1 Stelnummer... 5 3. Funktioner/indstillinger... 6 3.1 Batteri -/fejlindikator...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

El-kørestole fra VELA

El-kørestole fra VELA El-kørestole fra VELA Fejlfindingsliste for VELA Blues 300 VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: Tlf: 96 34 76 00 :: mail@vela.dk Indhold Fejlmelding... Joystick... Fejlmelding VR2 Joystick...

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

q LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT! Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Displayenhed (LED-type) ORIGINALE ANVISNINGER

q LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT! Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Displayenhed (LED-type) ORIGINALE ANVISNINGER q LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT! Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Displayenhed (LED-type) ORIGINALE ANVISNINGER BESKRIVELSE 1 1. Displayenhed (LED-type) E-BIKE SYSTEMER e-bike systemerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Superbe Comfort

Instruktionsbog. RALEIGH Superbe Comfort Instruktionsbog RALEIGH Superbe Comfort Side 2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 2.1 Sådan kommer du i gang... 5 3. Indstillinger før brug... 6 3.1 Styret... 6 3.2

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick Instruktionsbog PROMOVEC Electric Flick Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 3 2. Produktbeskrivelse... Side 4 2.1 Stelnummer... Side 4 3. Funktioner/indstillinger... Side 5 3.1 Batteriindikator...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Instruktionsbog. NISHIKI MTB 26 og 29

Instruktionsbog. NISHIKI MTB 26 og 29 Instruktionsbog NISHIKI MTB 26 og 29 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Anvendelse... 4 2.2 Udrustning... 4 2.3 Stelnummer... 4 3. Det elektriske system... 5 3.1 Funktioner...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere