5.1 Gashåndtag Boostfunktion (under kørslen) Parkeringshjælp (fremad og bagud)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1 Gashåndtag... 178 5.2 Boostfunktion (under kørslen)... 178 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 179"

Transkript

1 LI-ION Indhold 1 rugsanvisning Dele Opladning af batteripakke nvisninger for batteripakke under bagagebærer Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Firkantet display Montering og afmontering Justering Knapper og visninger ktivering af display Indstilling af pedalstyring Fyldningsgrad Menuoversigt eskrivelse af menuindstillinger Visningsmuligheder rug af andre display Kompakt display Montering og afmontering Knapper og visninger Indstillinger Kalibrering af cyklen Startafbryder Tabel for aktionsradius Gashåndtag (tilvalg) Gashåndtag oostfunktion (under kørslen) Parkeringshjælp (fremad og bagud) Tekniske oplysninger Vægt og ydelse Temperaturgrænser for battericeller Oplysninger om oplader Fejlmeldinger Garantibestemmelser og lovkrav

2 1 rugsanvisning 1.1 Dele Firkantet display / kompakt display D C E etjeningsenhed Displayholder C Display 149

3 1.1.2 Oplader til batteripakke i stel C D F E C D Opladningspunkt D Indikatorlampe Stik E Udtagelig batteripakke C Oplader F Dækhætte 150

4 1.1.3 atteripakke under bagagebærer og oplader C I J D H E F G atteripakke F Lås ngivelse af fyldningsgrad G Nøgle C Opladningspunkt H Stik D Dockingstation I Oplader E Forbindelsespunkt til dockingstation J Indikatorlampe 151

5 1.2 Opladning af batteripakke lle batterier løber med tiden af sig selv tør for strøm. Denne proces kaldes selvafladning. Hvis et batteri aflades for meget, opstår der dybdeafladning. Dybdeafladning kan medføre, at batteripakken beskadiges permanent. For at undgå dette er det vigtigt, at disse opladningsanvisninger følges nøje. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning Opladning Tilslut opladeren til batteripakken når cyklen ikke er i brug. Systemet sikrer at batteripakken (gen)oplades automatisk, når dette er nødvendigt. Hvis der ikke er mulighed for at lade batteripakken stå tilsluttet til opladeren, kan du også fjerne opladeren efter en afsluttet opladning. Det er vigtigt at opladeren tilsluttes batteripakken mindst en gang hver anden måned, for at forhindre, at der opstår en dybdeafladning. Slut opladeren til cyklen, når denne ikke er i brug. Det forlænger batteripakkens levetid Opladning i stel 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. D C 152

6 1.2.3 Opladning i stel (udtagelig batteripakke) 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. C D Opladning under bagagebærer (udtagelig batteripakke) D E C 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (). 2. Slut opladeren () til netspændingen. Den grønne indikatorlampe () tændes og LED en (E) på batteripakken begynder at blinke. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. F Udtagelig batteripakken kan oplades enten på cyklen, eller når den er afmonteret. Hvis du vil kontrollere batteripakkens fyldningsgrad (F), mens den ikke er tilsluttet, skal du trykke på knappen (E). E 153

7 1.2.5 Når cyklen ikke bruges i længere tid Når E-biken ikke bliver brugt i over to måneder, og det ikke er muligt at genoplade batteripakken i dette tidsrum, skal du lade batteripakken helt op først. Når opladningen er afsluttet, kan du fjerne sikringen. Når sikringen er fjernet, kan batteripakken efterlades ubenyttet i op til seks måneder uden at blive genopladet. Vi anbefaler, at du henvender dig til din certificerede E-bike-forhandler for at få at vide, hvordan sikringen fjernes. En fuld opladning af batteripakken tager i gennemsnit 4 til 5 timer. Når batteripakken oplades for første gang, eller når sikringen har været afmonteret, skal du tage hensyn til en længere opladningstid. Opladningsomkostningerne på basis af 2500 km/år (48 km/uge) er højst 90 kr., herunder højst 45 kr. for standbytiden (når cyklen altid er tilsluttet opladeren). Én fuld opladning af et 10 h batteri koster 67 øre. Læs nedenstående advarsler nøje igennem. Producenten fraskriver sig ansvaret for ulykker eller fejl, som skyldes forkert brug af E-biken eller dele heraf. atteripakken skal altid oplades med den oplader, der følger med cyklen. Der må ikke benyttes andre opladere. Stikkets farve bør være identisk med afbryderens farve En batteripakke, som er afladet og ikke bliver genopladet, kan inden for to måneder blive dybdeafladet og derved blive defekt. I så fald bortfalder garantien. Opladeren må ikke tilsluttes netspændingen, når den ikke er i brug. Kobl opladeren fra batteriet, før du tager cyklen i brug. Opladeren må ikke blive våd. Undgå, at opladeren bliver beskadiget. atteripakken må aldrig oplades i direkte sollys. Pas på ikke at tabe batteripakken, da den derved kan beskadiges. Det skal sikres, at batteripakken opbevares inden for nedenstående temperaturgrænser. Dette forlænger batteripakkens levetid og øger dens ydeevne. Desuden fungerer opladningen og pedalstyringen ikke, når temperaturen ligger uden for de angivne grænser. Tilstand Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Stilstand (mindst 80 % fyldningsgrad) Du skal tage hensyn til at din cykel giver mindre hjaelp ved lavere temperaturer (under 10 C), og at batteriet hurtigere vil løbe tør for strøm. Også opladning af batteripakken vil ved lave temperaturer tage længere tid. Store temperatursvingninger kan give en stærkt skiftende indikation af fyldningsgrad, især ved en lav temperatur og en lav fyldningsgrad. 154

8 1.3 nvisninger for batteripakke under bagagebærer Isætning af batteripakke 1. Fjern nøglen fra låsen. 2. Skub batteripakken () forsigtigt ind under bagagebæreren langs med skinnerne, til låsen klikker (). 3. Kontroller, om batteripakken () sidder korrekt. Når batteripakken sidder korrekt, kan den ikke længere fjernes uden brug af nøglen Udtagning af batteripakke C 1. Sæt nøglen () i låsen () (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen). 2. Det skal sikres, at klappen over ladestikket er lukket. C 3. Træk batteripakken () ud fra bagagebæreren ved hjælp af håndtaget () på undersiden af batteripakken. rug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. atteripakken skal fjernes fra bagagebæreren, når cyklen transporteres med bil. 155

9 1.3.3 Sikring atteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at traedeassistenceen ikke fungerer (tyverisikring). Du kan ofte købe en ekstra batteripakke til din E-bike. Spørg din forhandler Traedeassistence Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E-biken ikke er i brug, slukkes traedeassistenceen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken () er sluttet korrekt til dockingstationen (). Kontakt din forhandler, hvis LED-lamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. aglygten sidder på batteripakken. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte baglygten, anbefales du at henvende dig til din certificerede E-bikeforhandler. 156

10 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Isætning af batteripakke 1. Placer batteripakken () i cykelstellet. Sørg for at berøringspunkterne () slutter ordentligt til. 2. Skub batteripakken () forsigtigt ned i cykelstellet. 3. Skub bøjlen (C) ned. 4. Kontroller om batteripakken () er anbragt ordentligt, ved at trække i håndtaget. En korrekt placeret batteripakke kan ikke fjernes uden nøgle (). C 157

11 1.4.2 Udtagning af batteripakke 1. Sæt nøglen () i låsen () (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen) 2. Træk i håndtaget () og hiv batteripakken (C) op fra oversiden af stellet. 3. Skub batteripakken (C) op i retning mod styrstammen. 4. Fjern batteripakken (C) fra stellet. rug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. Fjern batteripakken fra cykelstellet, når du vil transportere cyklen med bilen. Åbningen i underrøret afdækkes med hætten, for at forhindre at der trænger fugt og snavs ind i batteripakken. Hvis du ikke har nogen hætte til rådighed, så kontakt din forhandler. C Sikring atteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at traedeassistenceen ikke fungerer (tyverisikring) Traedeassistence Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E-biken ikke er i brug, slukkes traedeassistenceen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken () er sluttet korrekt til dockingstationen (). Kontakt din forhandler, hvis LED-lamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. 158

12 2 Firkantet display 2.1 Montering og afmontering fmontering: Tryk knappen på undersiden () ind, og tag displayet () af displayholderen (C). Montering: nbring displayet () skråt på displayholderen (C), og klik det fast i låsen. C 2.2 Justering Løsn grebene (), og juster displayholderen. Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. 159

13 2.3 Knapper og visninger Display ktuel hastighed Traedeassistencesniveau C atteripakkens fyldningsgrad D Lys E Variabel visning F eskrivelse af variabel visning G Temperatur/tid H ngivelse af tur 1 / tur 2 I Indikator gennemsnitlig hastighed C D I H G 50% xxxxxxxxxxxxx 21 C 13.82km F E etjeningsenhed H H Lysknap I Pil op forskellige anvendelser J Set forskellige anvendelser K Pil ned forskellige anvendelser L Mode -knap forskellige anvendelser I J K L 2.4 ktivering af display 90% Når der trykkes på lysknappen eller på pil op, vises data i displayet C 0.00km 160

14 DnSK 2.5 Indstilling af traedeassistence Tryk på pil op (I) eller pil ned (K) for at indstille traedeassistenceen (). fhængig af køreprogrammet* har du mulighed for at vælge mellem tre eller fem traedeassistencesstillinger. Køreprogram med tre stillinger: 1. ØKO 2. norml 3. POWER Køreprogram med fem stillinger: 1. ØKO 2. CRUISE 3. TUR 4. SPORT 5. POWER *Spørg din forhandler om mulighederne. I K 100% C 0.00km 2.6 Fyldningsgrad Fyldningsgraden (C) viser i procent, hvor meget batteripakken er opladet. Fyldningsgraden vises, uanset hvordan visningerne er indstillet. C 100% C 0.00km 161

15 2.7 Menuoversigt Controlunit Settings 3sec General Time 24hours/12hours ack hh:mm (set) Contrast..(set: ) 1sec acklight..(set:10-100) View Language English Nederlands Deutsch Francais Distance Kilometers Miles Temperature Celcius Fahrenheit Extra info Time Temperature see Off vg. speed Indicator off Indicator on see Functions Lighting eeper uto Manual On see On alerts see Off Maintenance Heartbeat (option) Calibration Support Setpoint see see Service info View options 1sec Trip1/Trip2 view see sec Reset Trip Trip 1 will aso be automatically reset after 2 hours of inactivity. 2sec Temperature/Time Trip distance Trip time verage speed Maximum speed Total distance Range ct. heart rate (option) see see see see see see see see

16 2.8 eskrivelse af menuindstillinger Lys Under menupunktet Lighting kan du indstille, om lyset skal tændes automatisk, eller om du vil gøre det manuelt. Hvis du vælger uto, tænder og slukker cykellygterne automatisk. En lyssensor måler hele tiden mængden af lys og tænder og slukker lyset på baggrund heraf. Hvis du vælger Manual, skal du trykke på lysknappen på betjeningsenheden for at tænde cykellygterne ipsignal ( eeper ) Under menupunktet eeper kan du indstille, om og hvornår der skal høres et bipsignal. Hvis du vælger On, afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Desuden høres et kort bipsignal, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger On alerts, afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Ved denne indstilling afgiver displayet ingen bipsignaler, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger Off, afgiver displayet hverken bipsignaler ved fejlmelding, eller når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. 163

17 2.8.3 Kalibrering ( Calibration ) Hvis pedalstyringen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. Undlad at aktivere pedalerne. 2. Sluk for lyset (H). 3. Hold lysknappen inde i mindst to sekunder, indtil du får en meddelelse om, at der er udført kalibrering. H Ekstra info Med denne indstilling kan du vælge, om displayet som standard skal vise klokken eller temperaturen i nederste venstre hjørne. Hvis du vælger tid ( Time ), vises klokkeslættet som standard i displayets nederste venstre hjørne. Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% Temperature C Hvis du vælger temperatur ( Temperature ), vises temperaturen som standard i displayets nederste venstre hjørne. Tid kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% 3 8 C Time Hvis du vælger Fra, så forbliver pladsen nederst til venstre i billedet tom. åde Tid og Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ( View options ) (se kap. 2.9). 100% Time

18 2.8.5 Puls ( Heartbeat ) (tilvalg) Med denne valgmulighed kan du ændre pulsindstillingerne, hvis du gør brug af pulsstyring. Med tilvalgsmuligheden Support kan traedeassistenceen slås til og fra afhængig af din puls. Med tilvalgsmuligheden Target value kan du indstille den ønskede puls ved hjælp af piletasterne. Traedeassistencessystemet sikrer derefter, at der hele tiden arbejdes hen imod den fastsatte målværdi, idet der ydes mere eller mindre støtte Indikator Gen. hastighed Indikatoren for gennemsnitlig hastighed viser under cykelturen om den aktuelle hastighed ligger over eller under den gennemsnitlige hastighed på cykelturen. Pil opad betyder: aktuel hastighed ligger over cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% verage speed Pil nedad betyder: aktuel hastighed ligger under cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% verage speed lok betyder: aktuel hastighed er praktisk taget lig med cykelturens gennemsnitlige hastighed. 100% Trip distance km Ved hjælp af valgmuligheden Gen. hastighed angiver du, om du vil vise indikatoren på displayet eller ej. 165

19 2.8.7 utomatisk opladning (ekstra) Med denne funktion genererer E-biken automatisk energi, når der ikke længere trædes i pedalerne. Det vil sige, at batteripakken kan lades op, mens der cykles. Forhør hos forhandleren om vilkårene. Funktionen skal først tilkobles i displaymenuen. Derefter kan den automatiske opladning aktiveres og deaktiveres ved at trykke på den røde knap. ktivering af automatisk opladning Den automatiske opladning tilkobles ved i displaymenuen at vælge Funktioner, uto Charge og Manual eller uto. Den valgte menu-indstilling er gældende, indtil den bliver ændret i displaymenuen. UTO CHRGE Off Manual uto OS: ved tilkobling af automatisk opladning mister den røde knap den funktion, der skifter mellem Tur 1 og Tur 2 (se 2.9.9). ktivering af automatisk opladning Manual Hvis du via displaymenuen har valgt Manual, står automatisk opladning (uto Charge), når E-biken indkobles, på inaktiv. Hvis pedalstyringen er tilkoblet, kan automatisk opladning aktiveres ved kort at trykke på den røde knap. Teksten uto Charge On vises ganske kort. Funktionen forbliver aktiv, indtil E-biken frakobles (og mærkelogoet vises). Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man igen trykke kort på den røde knap. Teksten uto Charge Off vises ganske kort. uto Hvis du via displaymenuen har valgt uto, er automatisk opladning (uto Charge), når E-biken indkobles, med det samme aktiv. Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man trykke kort på den røde knap. Teksten uto Charge Off vises ganske kort. 166

20 50% uto charge on 14: % uto charge off 14: Hvis den automatiske opladning er aktiveret, og der ikke trædes i pedalerne, bliver batteripakken automatisk opladet. Under opladningen kan man mærke en let modstand på motoren, og teksten Charging og et plus-tegn eller to pile vises i batterisymbolet (afhængigt af type display). 1 51% 16: Charging % 14: Charging

21 2.9 Visningsmuligheder Ved at trykke kortvarigt på knappen MODE, bestemmer du hvad du ønsker at se nederst til højre i billedet. Nedenfor forklares alle mulige gengivelsesmuligheder ganske kort Temperatur/tid ( Temperature/Time ) Ved menu-indstillinger kan du vælge, om du ønsker at se Tid, Temperatur eller ingen af disse som standard nederst til venstre i billedet (se kap ). Den ikke-valgte mulighed(er) kommer da automatisk til at stå under gengivelsen af valgmuligheder Turafstand ( Trip distance ) Turafstanden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Trip distance. 100% Trip distance 23 C 0.35km Turtid ( Trip time ) Turtiden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Trip time. 100% Trip time 00: Gennemsnitshastighed ( verage speed ) Den gennemsnitlige hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen verage speed. 100% verage speed Maksimumshastighed ( Maximum speed ) Den højeste hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen Maximum speed. 100% Maximum speed

22 2.9.6 Samlet afstand ( Total distance ) Den samlede afstand måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. Det er ikke muligt at nulstille den målte samlede afstand. 100% Total distance 23 C 30km ktionsradius ktionsradiussen angiver, hvor mange kilometer du endnu kan cykle med traedeassistence. ktionsradiussen beregnes på baggrund af det aktuelle og historiske forbrug samt batteripakkens fyldningsgrad. 100% Range 39km ktuel puls ( ct. Heartbeat ) (tilvalg) Denne valgmulighed viser din aktuelle puls, hvis du gør brug af pulsstyring. Spørg din forhandler om betingelserne % 1 10 C Heart rate

23 2.9.9 Tur 1 og tur 2 ( Trip 1 & Trip 2 ) Turafstanden, turtiden, gennemsnitshastigheden og maksimumhastigheden samles og gemmes i hukommelsen som hhv. Trip 1 og Trip 2. Du kan vælge mellem at få vist Trip 1 eller Trip 2 i displayet ved at trykke kort på den røde knap. Trip 1 nulstilles automatisk, når cyklen står ubrugt hen i mere end to timer. Du kan også nulstille Trip 1 manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid. 100% Trip distance 16: km Trip 2 kan kun nulstilles manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid rug af andre display Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer traedeassistenceen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og traedeassistence og lys kan ikke aktiveres. Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. egge display fungerer da på begge cykler. 0% E-0014 Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 170

24 0 0 3 Kompakt display 3.1 Montering og afmontering 1. nbring displayet () på holderen (). Drej displayet en kvart omgang med uret for at sætte det fast. 2. Drej displayet en kvart omgang mod uret for at tage det af TRIP TOTL mph miles km Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. 3.2 Knapper og visninger Hver af de valgte funktioner markeres ved hjælp af en bjælke. Lys Dagsafstand C Traedeassistence OFF D Traedeassistence ECO E Traedeassistence NORML F Traedeassistence POWER G Samlet tilbagelagt afstand H Vedligeholdelse I Variabel visning J Hastighed K atteripakkens fyldningsgrad L Indstillingsknap M Lysknap C F E D TRIP TOTL M 100 L 0 0 mph miles km K J H G I 171

25 3.3 Indstillinger M Tænde/slukke for lys ( og M) Tryk på lysknappen (M) for at tænde eller slukke for lyset. Når der tændes for lyset, vises en bjælke (), og baggrundslyset på displayet tændes mph 0 TRIP TOTL miles km Lygterne får strøm fra batteripakken. Lyset forbliver tændt, når cyklen står stille. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. Dagsafstand () Dagsafstanden vises sædvanligvis. Sæt dagsafstanden tilbage på 0 ved at trykke på indstillingsknappen (L) i fem sekunder TOTL mph miles L Samlet tilbagelagt afstand (G) Når traedeassistenceen eller lyset aktiveres, kommer den samlede tilbagelagte afstand frem. Efter 15 sekunder erstattes den samlede tilbagelagte afstand automatisk af dagsafstanden TRIP mph miles G 172

26 Hastighed (J) Hastigheden i km/t vises permanent mph 0 0 J 20 0 TRIP TOTL miles km Traedeassistence (C, D, E og F) Tryk på indstillingsknappen (L) for at indstille traedeassistenceen OFF 0 (C) Traedeassistenceen er deaktiveret. C TRIP TOTL 0 mph miles km L ECO 1 (D) Traedeassistenceen står på det laveste niveau. ktionsradiussen er størst D TRIP TOTL 0 mph miles km L NORML 2 (E) Traedeassistenceen står på normalt niveau. E TRIP TOTL mph miles km L POWER 3 (F) Traedeassistenceen står på det højeste niveau. ktionsradiussen er mindst. F TRIP TOTL 0 mph miles km L 173

27 Vedligeholdelse (H) I displayet vises en gaffelnøgle (H) samt bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. Gaffelnøglen angiver, at der er opstået en fejl, som skal udbedres af forhandler TRIP TOTL mph miles km H Fejlmelding (I) I displayet vises bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. I kapitlet om fejlmeldinger kan du finde fejlen og læse, hvordan du selv kan afhjælpe den. I TRIP TOTL 0 mph miles km atteripakkens fyldningsgrad (K) Fyldningsgraden gengives i trin a 3 %. K TRIP TOTL 0 0 mph miles km Service I displayet vises en gaffelnøgle (H) og fem streger, når det er tid til serviceeftersyn. Kontakt forhandler TRIP TOTL mph miles km H 174

28 3.4 Kalibrering af cyklen M Når traedeassistenceen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. 2. Sluk for lyset. 3. Sæt traedeassistenceen på OFF. 4. Hold knappen M inde i fem sekunder. I displayet vises Cyklen er nu kalibreret TRIP TOTL mph miles km Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 3.5 Startafbryder Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer traedeassistenceen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og traedeassistence og lys kan ikke aktiveres TRIP TOTL mph miles km Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. egge display fungerer da på begge cykler. 175

29 4. Tabel for aktionsradius Optimal-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Super Eco-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Plus-Køreprogram Øco (km) Normal (km) Power (km) atteripakke Min. Max. Min. Max. Min. Max. 360 Wh* Wh* Wh* Standard-Køreprogram Øco (km) Cruise (km) Tour (km) Sport (km) Power (km) atteripakke Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 360 Wh* Wh* Wh*

30 Øco (km) Comfort Cruise Control-Køreprogram Cruise (km) * Mængden af strøm angives i Watt timer (Wh) og beregnes som produktet afspændingen (V) og kapaciteten (h). Tour (km) Sport (km) Power (km) atteripakke Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 360 Wh* Wh* Wh* ktionsradiussen er afhængig af forskellige faktorer og påvirkes især af: batteripakkens kapacitet (h) og spænding; pedalstyringsniveau; pedalstyringens egenskaber, også kaldet køreprogram spørg din forhandler om mulighederne; omgivelsestemperaturen; vindstyrken; dæktryk (mindst 4 bar); kørehastigheden; vægten af cyklisten og evt. bagage (standard 80 kg); køreadfærden; vejens tilstand; brug af gear. Efterhånden som batteripakken bliver ældre, nedsættes aktionsradiussen betydeligt. Gearskift Hvis cyklen er forsynet med gear, skal der skiftes gear i god tid, inden aktionsradiussen øges. 177

31 5 Gashåndtag (tilvalg) 5.1 Gashåndtag Gashåndtaget () kan bruges, når traedeassistenceen er aktiveret. Du giver gas ved at dreje gashåndtaget ind mod dig selv. etjeningsenhed Gashåndtag MODE 5.2 oostfunktion (under kørslen) oostfunktionen kan bruges, mens du cykler; dvs. når et af de tre traedeassistencesniveauer (ECO/ NORML/POWER) er aktiveret. Gashåndtaget giver dig et ekstra skub i ryggen, mens du cykler. Dette er praktisk, når du ønsker at øge hastigheden midlertidigt, f.eks. ved en overhaling. oostfunktionen afhænger af det aktuelle traedeassistencesniveau. Gashåndtagets effekt er mest mærkbar i ECO og mindst mærkbar i POWER. emærk, at boostfunktionen kun virker, når du selv træder i pedalerne. 178

32 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud) Gashåndtaget yder støtte på ca. 3 km/t, når du trækker cyklen. Dette er praktisk, når din E-bike skal hentes ud af skuret eller op fra kælderen. Parkeringshjælpen fungerer både ved kørsel fremad og kørsel bagud. rug pileknapperne på betjeningsenheden () til indstilling af parkeringshjælpen MODE Vælg Parking ssistance (P), hvis du vil køre fremad. 100% P Park assist 30km Vælg Reverse (R), hvis du vil bakke. Når du har indstillet parkeringshjælpen, kan du bruge gashåndtaget ved at dreje det ind mod dig selv. emærk: Prøv dig forsigtigt frem, første gang du bruger gashåndtaget, så du kan blive fortrolig med den kraft, det giver. 100% R Reverse 30km 179

33 6 Tekniske oplysninger 6.1 Vægt og ydelse atteripakke under bagagebærer Ikke-udtagelig batteripakke Udtagelig batteripakke i stel Vægt batteripakke Ca. 2.8 kg / 3.4 kg Ca. 3.4 kg Ca. 2.5 kg Maksimal kapacitet 250 Watt 250 Watt 250 Watt Opladningstid 4 til 5 timer 4 til 5 timer 4 til 5 timer Spænding (V) 29 V / 36 V 36 V 25 V Kapacitet (h) 10 h 10 h 10 h Energi (Wh) 290 Wh / 360 Wh 360 Wh 250 Wh Sikring 30 (T) 30 (T) 30 (T) 6.2 Temperaturgrænser for battericeller Status Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Oplysninger om oplader Indgangsspænding Indgangskapacitet Indgangsstrøm 230 Vac Maks. 100 Watt Maks. 0,5 180

34 7. Fejlmeldinger Spørg forhandler, hvis du ikke kan finde meldingen i vejledningen. 0% E TRIP TOTL 0 mph miles km Melding Fejl Løsning E01 atteripakken er afladet Lad batteripakken op. E04 Cyklen er tilsluttet Kobl opladeren fra cyklen. opladeren E05 Dårlig forbindelse til motor Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. E06 Kortslutning i lygterne Kontakt en cykelsmed. E07 Motorens temperatur Vent, til motoren har fået den rigtige temperatur. er uden for temperaturgrænserne E14 Displayet genkendes Displayet skal indstilles på ny. Kontakt forhandler. ikke. E16 Konstant udsving Udfør kalibrering ved at holde lysknappen inde i 5 sekunder. kraftsensor E19 atteripakkens temperatur er uden for temperaturgrænserne Vent, til batteripakkens temperatur er inden for temperaturgrænserne. Opladningen fortsætter herefter automatisk. E20 Kræver serviceeftersyn Kontakt en forhandler. E21 Regulator for motorstrøm Pedalstyringen stilles tilbage pga. den tunge belastning. E22 Problemer under opladningen Tænd/sluk for lyset, og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. 181

35 Melding Fejl Løsning E23 E30 E32 E34 E35 E99 E0122 E0123 Motorens serienummer er forkert Ingen kommunikation med momentføler (TMM) atterielektronikken er for varm. Display understøtter ikke tilbehør Ingen kommunikation med gashåndtaget Servicesoftware ladet; skift cykelsoftware Problemer under opladning af Range Extender Range Extender genkendes ikke atteripakken er ikke tilmeldt på denne cykel. Skulle dette dog være tilfældet, skal du kontakte din æ forhandler. Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. Lad batteripakken køle ned og tænd igen for pedalstyringen. Kontakt en forhandler. Kontroller stikket til gashåndtaget ved betjeningsunitten og placér displayet igen. Kontakt en forhandler. Tænd/sluk lyset og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen. Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. Range Extender skal registreres. Kontakt forhandler 182

36 8 Garantibestemmelser og lovkrav Garantibestemmelser Nedenstående garantibestemmelser gælder ud over det, du lovmæssigt har krav på. Hvornår gælder garantien? Leverandøren af batteripakken yder garanti på eventuelle materiale- og konstruktionsfejl på batteripakken, når følgende betingelser er opfyldt: Du kan kun gøre krav på garantien, hvis du kan forelægge et garanti- eller købsbevis. Garantiperioden løber fra den dag, hvor købet finder sted. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning. Garantiperiode for din E-bike På E-bikens elektriske dele (display, drivsystem og batteripakke) ydes 2 års fabriksgaranti. Hvad angår de øvrige dele henviser vi til garantibestemmelserne i producentens instruktionsbog. Cyklen må aldrig rengøres med en højtryksrenser. Den kraftige vandstråle kan beskadige motorens elektronik. I så fald bortfalder garantien. Ekstra garanti Inden for de første 2 år efter købet af din nye E-bike har du mulighed for at forlænge garantien med yderligere 3 år. Spørg din forhandler om betingelserne. 183

37 Lovmæssige krav Ifølge EU-lovgivningen er det beskrevne køretøj en cykel, idet cyklen opfylder følgende regler: Traedeassistenceen er kun aktiv, når brugeren selv træder i pedalerne. Traedeassistenceen kan køre maksimalt 25 km/t. Den leverede kapacitet er højst 250 Watt. E-biken er en EPC (Electrically Power ssisted Cycle) i overensstemmelse med EN Overensstemmelse Producenten af E-biken erklærer hermed, at produktet opfylder alle krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2002/24/EF. Miljø I overensstemmelse med det hollandske miljøministeriums miljøordning for genanvendelse af batterier og akkumulatorer anbefaler vi, at du ved fejl på batteripakken eller cyklen altid indleverer disse hos din forhandler. Forhandleren har pligt til at tage imod batteripakken og sørger for sende den til videre forarbejdning hos producenten. Regelmæssige serviceeftersyn Din E-bike har brug for regelmæssige serviceeftersyn. Din forhandler kan rådgive og oplyse dig om den optimale brug af din cykel. Din forhandler kan endvidere udføre softwareopdateringer og hjælpe dig med at læse diagnoseformularen, hvorpå den nøjagtige brug af din cykel kan aflæses. Version 11/2011 atavus.v. Industrieweg 4, Postbus 515, NL-8440 M Heerenveen 184

5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller...

5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller... Indhold 1 Brugsanvisning... 193 1.1 Dele... 193 1.2 Opladning af batteripakke... 196 1.3 Anvisninger for batteripakke under bagagebærer... 200 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet... 203

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Batavus brugsanvisning

Batavus brugsanvisning Batavus brugsanvisning NEDERLANDS LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT IGENNEM! Den indeholder vigtig information om sikkerhed.. NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS - Brugsanvisninger kan blive

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY Model: PREMIUM DELUXE COMFORT 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen...

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELCYKLER 2015. BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45

ELCYKLER 2015. BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45 ELCYKLER 2015 BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45 INDHOLDSFORTEGNELSE > VICTORIA ED3 EDITION > VICTORIA BOSCH 300 EDITION ACTIV LINE > CONWAY E-MTB 400 EDITION ACTIV LINE > FUJI AMBIENT 1.3

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent CARLTON

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent CARLTON Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent CARLTON 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 2. Produktbeskrivelse... 6 2.1 Stelnummer... 6 2.2 Lås/nøgle... 6 3. Display og nøgle... 7 3.1 Montering/afmontering

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere