N O R D S T E N N S Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning"

Transkript

1 NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning

2 Indhold 1. Generelt Forord Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage Sammenkobling Rækkeafstand. 9 Markørskift 10 Markører Markørarme,springbolt Markørarme i transportposition Indstilling Indsåning af såmaskinen 11 Røreaksel.. 11 Bundklapper.. 11 Såhusskodder Tømning af maskine.. 11 Udskiftningaf såvalser 11 Indsaning Indsåningsprøve Skalaindstilling,Vario-K gearkasse. 12 Bundklapperunder såhuse.. 12 Påfyldningaf såsad/gødning. 12 Dreje, såsad ud Dreje antal omdrejninger 13 Veje Beregneudsædsmængde. 13 Justereudsædsmængde 13 Specialafgrøder Afvigendeudsædsmængde 14 Efter endt indsåning 14 Blæser Specialafgrøder.. 14 af græsfr ø Såning af små runde fr ø. 15 Monteringaf frø åfingre.. 15 Afmonteringaf såvalser. 15 Monteringaf knastvalser Trækhjul Skæ rtryk /sådybde 17 Skærtilspænding Markører Indstillingaf markører 18 Midtermarkering. 18 Markeringssporet Indstillingaf efterharve Betjening Generelt Kørehastighed Tømning af såkasse Vedligehold og smøring Justeringaf kæder Finjusteringaf bundklapper Rengøring af såudlob og savalser 21 Smøring Vinteropbevaring Såtabel åtabel byg.. 23 åtabel hvede 24 ærter. 25 Såtabel raps Notes

3 Forord KONGSKILDEønsker Dem til lykke med Deres nye NS Vi er overbevist om, at den vil tjene Dem vel i Deres arbejde. For at få en god og sikker udnyttelse af maskinen anbefaler vi Dem, at De gør Dem fortrolig med maskinen ved hjælp af denne vejledning. En korrekt anvendelse af maskinen er sammen med omhyggelig vedligehold, smøring og opbevaring med til at holde denne i god og driftsikker stand. 3

4 Tekniske data Maskintype NS 5130 NS 5140 NS 5145 NS 5150 NS 5160 Arbejdsbredde, m 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 Rækkeantal, slæbeskær Rækkeantal, rulleskær,er,dr Fordeler 2x12 2x16 2x16/4x10* 4x10 4x12 Rækkeafstand, slæbeskær Rækkeafstand, rulleskær,er,dr * 2 outlets/distributor blocked Fronttanktype NS 1500 NS 1900 Største bredde 2,32 m 2,32 m Største højre 1,63 m 1,78 m Påfyldningshøjde 1,48 m 1,63 m Såkasseindhold 1500 l 1900 l Såkasseindhold, hvede 1125 kg 1425 kg Maskinvægt 450 kg 475 kg Totalvægt med hvede kg kg Mekanisk version: Transmission Kædetræk fra trillehjul Kædetræk fra trillehjul Gearkasse Vario-K Vario-K Såsystem Knastvalser/cellehjul Knastvalser/cellehjul Elektrisk version Transmission Aftastning fra trillehjul Aftastning fra trillehjul Gearkasse Computerstyret el-motor Computerstyret el-motor Såsystem Knastvalser/cellehjul Knastvalser/cellehjul Hydraulisk drevet cellesluse f. Lang transport> 8 m Ja Ja 4

5 Tilbehør Såmaskinen kan monteres med følgende tilbehør: Efterharve type Max- Flow. Efterharven har bagudrettede tænder, som sikrer, at planterester, halm og lign. har mindre tendens til at slæbe. Efterharve type Wing-Flow. Efterharven har bagudrettede og afbøjede tænder. Anbefales i forbindelse med rulleskær, da slæbning og syn-lige volde undgås. Forlængerkabel for AGRO TRAM Elektronisk niveaukontrol for såkasse indhold. Anvendes i forbindelse med AGRO TRAM Elektronisk arealmåler. Anvendes i forbindelse med AGRO TRAM Lygtesæt til fronttank Lygtesæt til skærsektion 5

6 Advarsler Denne brugervejlednings anvisninger og advarsler skal efterleves. Advarsel, sikkerhedsafstand Sikkerhedsafstand til maskinen i drift er 4 meter. Personer må under ingen omstændigheder opholde sig på maskinen, når denne er i drift. Advarsel, løft af maskinen De afmærkede anhugningsøjer skal anvendes ved løft af maskinen, samt hvis der foretages reparation af maskinens hovedramme. Advarsel, afskærmning Skærme for kæder, tandhjul og roterende akselender m.v. skal af sikkerhedsmæssige grunde altid være påsat. Dette er tillige et krav i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter for afskærmning. Løse afskærmninger, som omfatter indsåningsbakke og såkasselåg, skal være monteret og lukket, når maskinen er i drift. Røreaksel i såkasse er ikke afskærmet. Fordel derfor aldrig såmaterialet i såkassen, når maskinen er i drift. Den roterende røreaksel kan beskadige hænder og fingre. Faste afskærmninger skal af og påmonteres ved brug af værktøj. Advarsel, rengøring Ved rengøring og vedligeholdelse af maskinen skal denne være ude af drift. Advarsel, dækmontering Dækmontering uden fagkundskab og specialværktøj kan medføre alvorlige ulykker. Advarsel, efterspænding Efterspænd samtlige bolte når maskinen har været i drift i 25 timer. Efterspænd herefter samtlige bolte før hver sæson. Produktansvarsområde Kongskildes produktansvarsområde omfatter maskiner, som ved levering er fejlbehæftede. Produktansvaret bortfalder, hvis der foretages ændringer på maskiner eller tilbehør, som ikke har Kongskildes godkendelse. Produktansvaret er tillige betinget af, at maskinen alene anvendes til formål, som er beskrevet i denne brugervejledning eller har Kongskildes godkendelse. Produktansvaret er endelig betinget af, at maskinen anvendes med alle faste afskærmninger monterede. Advarsel, kørsel Ved transport på offentlig vej skal gældende love og regler om lygteføring, sikkerhed m.v. overholdes. Trækbolte, topstangsbolt og markørarme skal være korrekt sikrede, så uheld undgås. Advarsel, parkering Henstil altid maskinen på vandret og fast underlag, når den frakobles traktoren. Kontroller at støtteben er monteret og sikret med låsesplit. 6

7 Ved modtagelsen Ved modtagelsen Kontroller straks efter modtagelsen, at såmaskinen og evt. ekstraudstyr er i overensstemmelse med ordren og i øvrigt ikke behæftet med fejl eller mangler. Eventuelle reklamationer må straks rettes til forhandleren. I tilfælde af transportskader må reklamation rettes til det anvendte transportfirma. I øvrigt henvises til Kongskildes almindelige salgs og leveringsbetingelser. Såskærenes indstilling - og dermed rækkeafstanden - kan under transporten være bragt ud af justering. Kontroller derfor indstillingen (se tekniske data afsnit 1) og foretag evt. justering som beskrevet i dette afsnit. Kontroller at kæder mellem kørehjul, gearkasse, røreaksel og såaksel er korrekt justeret. Denne kontrol er især vigtig, såfremt der er eftermonteret ekstraudstyr med kædetræk. Er justeringen ikke korrekt, foretages justering som anført i afsnit Kæder og ledforbindelser smøres med olie. 7

8 Mont. og justering Montage Tanken monteres i traktorens frontlift eller på specialophæng. Hvis tanken fastmonteres på beslag, skal tanken monteres i en højde, der bedst muligt tillader, at fødeslangerne kan monteres, så de får et vandret forløb. Til hæve/sænke funktionen af trækhjulet på tanken anvendes 12 mm hydraulikrør med 1/2" lynkobling (C), se fig 2B og 1/4" slange (3), se fig. 2C, som tilsluttes et enkeltvirkende udtag på traktoren (C) og (3). Ligeledes skal tanken, hvis den sidder i en frontlift under arbejdet, hæves/sænkes til et højdeniveau, der muliggør en vandret slangeføring. Forsyningsrør og hydraulikrør monteres under traktoren ved hjælp af de medleverede huljern og bøjler. Rørene kan placeres samlet eller adskilt under hensyntagen til førerkabine og bevægelige dele på traktoren. Vær opmærksom på traktorens forhjul, som skal have fri bevægelighed. Fig. 2B. Lynkoblinger. Der anvendes to 22 mm hydraulikrør til blæserens olieforsyning. På retursiden fra blæseren monteres røret med 3/4" lynkoblinger og slanger (A). Se fig. 2B. Olien skal ledes trykløst retur til traktoren, dvs. at 3/4" slangen/lynkobling skal forbindes til en trykløs retur på traktoren hvis en sådan ikke findes, skal der etableres en trykløs retur af en autoriseret forhandler. Hertil forbindes slangen (1). Se fig. 2C. På tryksiden monteres røret med 1/2" lynkoblinger (B), se fig. 2B og slange (2), se fig. 2C. Fig. 2C. Rør/slanger. Fig. 2A. Hydrauliktilslutning. 8

9 Sammenkobling Rækkeafstand Ved hydraulisk drevet blæser stilles følgende krav til traktorens hydrauliksystem: Blæseren kræver op til 30 l/min. ved et tryk på ca. 125 bar. Traktorens hydrauliske anlæg skal kunne yde 8 kw kontinuerligt til drift af blæseren. På nyere traktorer findes der mulighed for justering af oliemængden på de enkelte olieudtag. Oliemængden tilpasses, således at de angivne værdier for blæsertryk overholdes. Max. 80 mbar. På traktorer uden mulighed for mængderegulering på olieudtagene, justeres trykket ved at dreje på knappen A på mængdereguleringsventilen, der sidder på blæserkonsollen. Se fig. 2D. Rækkeafstand Justering af rækkeafstand foretages ved at forskyde ophængsstykke og spændestykke for hvert skær sideværts på skærbjælken. Dette kan gøres, efter at boltene under spændestykkerne er løsnet. Se fig. 2E. Afstanden mellem skærene udmåles direkte på disse og altså ikke på ophængsstykkerne. Det anbefales at anvende en målepind med den aktuelle rækkeafstand indtegnet. Husk at tilspænde alle bolte efter justeringen. Fig. 2D. Mængdereguleringsventil. Fig. 2F. Rækkeafstand. Fig. 2E. Spændestykke med bolt. 9

10 Markørskift Markører Såsættet er monteret med hydrauliske markører. På 4,0 og 4,5 m maskiner anvendes et dobbeltvirkende hydraulisk udtag. På 6,0 m maskiner anvendes et enkeltvirkende hydraulisk udtag. Markørskifterventilen (se fig. 3A) aktiveres på følgende måde: Ved at tilføre hydrauliktryk til markørsystemet, vil begge markører stå i parkeringsposition. Markørarme i transportposition I forbindelse med transport af ma-skinen på offentlig vej skal markørarmene fastlåses. Fastlåsningen foretages med låsejern, som an-bringes på låsetap og sikres med ringsplit. Se figur 3C. Dette gælder kun for 6,0 m maskiner. Ved igen at fjerne hydrauliktrykket fra markørsystemet vil den ene markør bevæge sig i arbejdsposition. Skift af markør (mellem højre og venstre) foretages ved at tilføre og herefter igen fjerne hydrauliktrykket fra systemet. Ønskes begge markører i arbejdsposition, aktiveres markørsystemet på følgende måde: Markøren, som befinder sig i arbejdsposition, hæves ca. 1 meter. Herefter fjernes hydrauliktrykket fra systemet, og begge markører vil bevæge sig i arbejdsposition. Markørarme, springbolt Markørarmene er forsynet med en springbolt, som udløses ved overbelastning. Det anbefales at medbringe ekstra springbolte størrelse M6x75 kvalitet 8.8 under såarbejdet. Se figur 3B. Figur3B.Springbolt Figur3A.Skifteventiltilmarkør. 10 Figur3C.Låseanordningtiltransport.

11 Indstilling Indsåning af såmaskinen Indsåning omfatter dels en kalibrering af såmaskinen, dels indstilling af korrekt udsmængde/gødningsmængde pr. arealenhed. Indsåningen gennemføres punkt for punkt i henhold til efterfølgende vejledning. Røreaksel Røreakslen skal altid køre med rundt. Det er ikke nødvendigt at udkoble røreakslen ved udsåning af store frø, som f.eks. ærter og bønner. Hvis man alligevel ønsker at udkoble røreakslen, gøres dette ved at fjerne splitten A i røreakselkædehjulet. Se fig. 4A. Bundklapper Såhusskodder Skodderne må ikke anvendes til at regulere mængden af udsåningen. Skodderne skal altid være helt åbne eller lukkede. Hvis der ønskes at starte med en halv såbredde kan skodderne i den ene side lukkes i. Tømning af maskine Indsåningsbakken anbringes under såhuse, og bundklaphåndtaget drejes bagud. Udskiftning af såvalser Se specialafgrøder afsnit 14. Bundklapperne skal være så tæt på såvalserne, som det er muligt uden at beskadige eller klemme såsæden. Bundklapperne indstilles ved hjælp af grebet på enden at såkassen. Se figur 4B. Indstillingen på skalaen skal være følgende: Fint frø: 1 Korn/gødning: 2 Ærter og lign.: 3-6 Tabel. Indstilling af bundklap-position. Fig. 4B. Håndtag for bundklapper. A Fig. 4A. Røreakselkædehjul. Fig. 4C. Såhusskodder. 11

12 Indsåning Indsåningsprøve Indsåningsprøven gennemføres for at sikre den korrekte udsædsmængde/gødningsmængde. Den ønskede udsædsmængde pr. hektar udregnes efter følgende formel: PLANTEANTALPR. M2 X TKV SPIREPROCENT I MARKEN TKV = 1000 kornsvægten. = KG UDSÆD PR. HEKTAR Med udgangspunkt i den ønskede udsædsmængde/gødningsmængde pr. hektar foretages en foreløbig indstilling af såmaskinen efter Nordstens vejledende såtabel. Blæseren skal ikke køre under indsåningen. Bundklapper under såhuse De fjederbelastede bundklapper under hvert såhus åbnes. Se fig. 4F. Indsåningsbakken placeres under såhusene. Se fig. 4G. Påfyldning af såsæd/gødning Fyld så meget såsæd/gødning i såkassen, at røreakslen efter gennemført indsåningsprøve stadig er helt dækket. Efter denne foreløbige indstilling gennemføres indsåningsprøven. Skalaindstilling,Vario-K gearkasse Foretag foreløbig skalaindstilling til korrekt udsædsmængde efter egne optegnelser eller efter tabel : Fig. 4F. Bundklapper under såhus. Fig. 4E. Skalaindstilling. Fig. 4G. Indsåningsbakke. 12

13 Indstilling Dreje, såsæd ud Påsæt indsåningssvinget A - se fig. 4H og drej dette (med uret) til såsæd/gødning kommer ud af alle såudløb. Tøm indholdet af indsåningsbakken tilbage i såkassen. Eks. 4 rk. kartoffellægger Gennemsnitlig rækkeafstand = 82,5 cm Effektiv arbejdsbredde: 4 x 82,5 = 3,30 m Antal omdrejninger: 235 Eff.arb.bredde Eks. kartoffellægger med effektiv arbejdsbredde 3,30 m 235 3,30 =71 omdr. A Fig. 4H. Indsåningssving. Dreje antal omdrejninger Drej med indsåningssvinget følgende antal omdrejninger. For såmaskiner med gængse arbejdsbredder gælder følgende antal omdrejninger ved indsåning: 3,0 m = omdr.= 1/40 ha 4,0 m = omdr.= 1/40 ha 5,0 m = 47 omdr.= 1/40 ha 6,0 m = omdr.= 1/40 ha Hvis tanken anvendes til såmaskiner med en anden arbejdsbredde eller til placering af gødning i forbindelse med kartofler, majs eller andet, skal antal omdrejninger for indsåning beregnes på følgende måde: n = a = antal såorganer afstand mellem såorganer. Hvis afstanden ikke er den samme mellem alle rækker, anvendes et beregnet gennemsnit. (Se fig. 4J). Fig. 4J. Gødningsplacering. Veje Vej den udsåede mængde fra såbakken på en nøjagtig vægt. Beregne udsædsmængde Ved at gange vægten med 40 for 1/40 ha fås den aktuelle udsædsmængde for 1 ha. Justere udsædsmængde Svarer den beregnede udsædsmængde til den ønskede, er maskinen korrekt justeret. Effektiv arbejdsbredde = n x a. 13

14 Specialafgrøder Svarer udsædsmængden ikke til det ønskede, kan den efterfølgende justering på Vario-K gearkassen foretages ved at ændre på skala-indstillingen. Se fig. 4E. Større udsædsmængde opnås på Vario-K gearkassen ved at stille viseren på et højere tal på skalaen. Det anbefales at gennemføre ny indsåningsprøve efter ændring af skalaindstilling. Afvigende udsædsmængde Er indsåningsprøven gennemført omhyggeligt, vil der som oftest være nøje overensstemmelse mellem den beregnede udsædsmængde og det reelt udsåede. Er dette ikke tilfældet, kan årsagen være, at indsåningsprøven er udført forkert, eller at der er anvendt en unøjagtig vægt. Årsagen kan imidlertid også være, at jordbundsforholdene er specielle. Meget fugtig eller meget løs jord kan forårsage unøjagtig afrulning af trillehjulet. Er de specielle jordbundsforhold årsag til den afvigende udsædsmængde, anbefales det at gennemføre en supplerende indsåningsprøve i marken. Indsåningsprøven i marken foretages i al væsentlighed efter samme procedure som den normale indsåningsprøve. Efter endt indsåning Indsåningsbakken afmonteres. Bundklapper under såhuse lukkes. Blæser Blæser aktiveres og arbejdstrykket, som aflæses på manometeret (fig. 4K), skal justeres efter tabel Specialafgrøder Ved såning af specialafgrøder kan særlige forhold gøre sig gældende. Såning af græsfrø Såning af græsfrø kræver særlig omhu, da frøene kan pakke sammen i såkassen og derved blive udsået i anden mængde end fundet ved indsåningsprøven. Frøene vil især pakke sammen, hvis maskinen udsættes for store rystelser. Det anbefales derfor at gennemføre indsåningen med en begrænset mængde frø i såkassen og først fylde såkassen helt op ude på såstedet. Det anbefales endvidere jævnligt at standse såmaskinen og røre kraftigt i frøet. I stedet for at dreje indsåningssvinget det beskrevne antal omdrejninger køres der i stedet et antal meter med fronttanken sænket til arbejdsposition i marken med indsåningsbakken monteret. Antal meter der skal køres for 1/40 ha 500 Eff.arb. Fig. 4K. Manometer, lufttryk. 14

15 Specialafgrøder Advarsel: På grund af den roterende røreaksel må omrøring i såkassen kun ske, når maskinen holder helt stille! Såning af små runde frø Ved såning af små runde frø som f.eks. turnips, sennep og raps udskiftes de store såvalser med knastvalser forsynet med frøsåfingre. Herved reduceres udsædsmængden til ca. 1/9, samtidigt undgås dryssespild over valsen, da frøene kun trækkes ud mellem knasterne. Montering af frøsåfingre Monteringen af frøsåfingre foretages ved at trykke disse ned over såvalserne. Når såvalserne efterfølgende drejes, trækkes frøsåfingrene med rundt og dækker såvalsen. Fig.4L.Monteringaffrøsåfingre. En udbøjning på frøsåfingrene fastholder disse mod skoddet. Se figur 4L. Afmontering af såvalser Dæksler over såvalser afmonteres ved at løsne den sorte fingerskrue på forsiden af såhuset. Fingersplitten, der låser skydemuffen på venstre side af doseringsenheden, aftages, og muffen skubbes til venstre. Fingersplitten på venstre side af såhuset (ved leje) afmonteres og lejet skubbes ud af lejeholderen. Såakslen kan nu skubbes helt til højre, hvorved lejet i højre side kommer ud af lejeholderen. Såakslen kan nu løftes op af såhuset. Se fig. 4M. Fig.4M.Afmonteringafsåvalser. Montering af knastvalser Såakslen sættes ned over såhuset, således at såvalserne glider ned i såhuset. Lejerne skubbes på plads og låses med fingersplit. Akselforbindelser kan nu monteres. Når der anvendes knastvalser med frøsåfingre, skal bundklaphåndtaget stilles i pos. 1. Fig.4N.Såakselmedfrøsåfingre. 15

16 Trækhjul Såvalsens rotation er dels afhængig af gearkassens indstilling, dels af trækhjulets kørsel i marken. For at sikre den rette udsædsmængde skal trækhjulet derfor under såning være sænket til arbejdsposition og fjederspændingen justeres ved at dreje fjederen. Se figur 4P. Hæve/sænke funktionen er hydraulisk og tilsluttes et enkeltvirkende udtag. Ved korrekt fjederspænding vil hjulet køre ubesværeet i jorden uden at gå for dybt og uden at "fedte". Fig.4P.Trækhjul. 16

17 Skærtryk/sådybde Skærtryk/sådybde For at opnå den ønskede sådybde på alle skær er det nødvendigt at justere skærtilspænding korrekt Skærtilspænding Skærtilspændingen bestemmer såskærets dybdegang i jorden. Vær desuden opmærksom på, at for høj fremkørselshastighed ofte giver uens sådybde. Central skærtilspænding foretages på samtlige skær på én gang. Maskiner med en arbejdsbredde på 4,0 m er forsynet med to spindler. Central skærtilspænding foretages ved at dreje spindelen med indsåningssvinget eller fastnøgle. Se fig. 4N. Skærtilspændingen kan justeres individuelt for hvert såskær. Dette gøres ved at ændre den enkelte fjeders placering ved at flytte kæden et eller flere led på skærarmen.. Det er med denne individuelle justering muligt at opnå øget skærtryk i skærene, som arbejder i det sammentrykte spor efter traktorhjulene. Se fig. 4O. Fig. 4N. Central skærtilspænding. Fig. 4O. Individuel skærtryk. 17

18 Markører Indstilling af markører Ved hjælp af markørerne lægges et markørspor. Markørsporet sikrer, at der kan køres således, at yderste såskær i den ene række kommer til at ligge parallelt med og i korrekt afstand til yderste såskær i det forrige træk. Midtermarkering Såmaskinen har midtermarkering. Derfor skal markøren indstilles til 3,0 m målt fra midten af en 3,0 m maskine, 4,0 m målt fra midten af en 4,0 m maskine osv. Kontrol af indstillingen foretages nemmest ved at køre et par meter frem med markør og såskær sænket i arbejdsstilling. Herved aftegnes både såskær og markørspor i jorden. Markeringssporet Markørsporets bredde reguleres ved drejning af den "skæve" markøraksel. Se fig. 4R. Smalleste spor opnår, når akslen drejes, således at denne bøjer nedad. Bredeste spor opnås, når akslen drejes, således at denne bøjer bagud i forhold til kørselsretningen. Fig. 4R. Skæv markøraksel. Akslen bør ikke rettes forud eller opad, da dette kan beskadige akslen og i øvrigt give et ringere spor. Markørarmene låses i lodret position ved transport på vej samt ved kørsel tæt på hegn e.l. Se tillige afsnit 1 "Advarsel, kørsel". Fig.4P.Midtermarkering. 18

19 Efterharve Indstilling af efterharve Max-Flow Efterharven kan indstilles til let eller kraftig harvning. Indstillingen af harvedybden foretages ved at dreje på fjedrene mellem skærbjælken og efterharvearmene.se fig. 4S. Grovindstilling kan foretages ved at flytte topstængerne et hul i efterharvearmene. Se fig. 4S. For at opnå optimal arbejdseffekt er det muligt at indstille efterharvetandens arbejdsvinkel. Se fig. 4T. Fig. 4T. Efterharvens arbejdsvinkel. Fig. 4S. Justering af harvedybde. 19

20 Betjening Generelt Kontroller jævnligt om der er tilstrækkeligt såsæd/gødning i såkassen. Kontroller jævnligt om den forbrugte udsædsmængde svarer til den beregnede. Både før og under arbejdet er det især vigtigt at have opmærksomheden rettet mod følgende: at at at at at såmaskinens trækhjul roterer korrekt. gearkassen er i god stand. oliestanden i gearkassen er synlig i glasøjet (Vario-K). kædetræk er korrekt justeret. såvalser og bundklapper er intakte. at bundklapper er bevægelige - dette kontrolleres ved at trykke på hver enkelt med en finger eller et tyndt skaft. at lufttrykket er korrekt under arbejdet. Kørehastighed Under arbejdet bør kørehastigheden være 5-8 km/t. Hastigheden bør i øvrigt afpasses efter forholdene og således, at tanken ikke kommer i svingning. Tømning af såkasse S å k a s s e n t ø m m e s v e d f ø r s t a t p l a c e r e indsåningsbakken under såhusene som ved indsåning. Herefter drejes bundklaphåndtaget helt tilbage, hvorved o v e r s k y d e n d e s å m a t e r i a l e u d t ø m m e s i indsåningsbakken. 20

21 Vedligehold og smøring Justering af kæder Kædehjul til justering af kæde løsnes. Kædehjulene skubbes herefter opefter til kæderne er tilpas stramme, hvorefter kædehjulene tilspændes igen. Se figur 6A. Finjustering af bundklapper Bundklapper placeres i øverste position (position 1). Justeringen kan herefter foretages ved at dreje skruen på bagsiden af hver bundklap, indtil afstanden mellem bundklap og såvalse er 1 mm. Se figur 6B. Rengøring af såudløb og såvalser Rengøringen af såudløb og såvalser lettes ved først at fjerne såakslen. Se side 15. Smøring Oliestanden i gearkassen skal være synlig i glasøjet. Er dette ikke tilfældet, er oliestanden for lav, og der efterfyldes olie af følgende type: Fig. 6A. Kædehjul HYDROL L-HL60 Alle kæder smøres jævnligt. Efter hver sæson renses kæder i petroleum og smøres herefter med olie. Før hver sæson smøres alle ledforbindelser og kædestrammere med olie. Fig. 6B. Justering af bundklapper. 21

22 Vedligehold og smøring Hjularmens drejeled smøres jævnligt med fedt gennem sæsonen. To smørenipler (A) findes på bøsningen, der sidder på hjularmens inderside. Se fig. 6C. Alle såmaskinens lejer arbejder uden smøring. Vinteropbevaring Det anbefales at rengøre maskinen omhyggeligt efter hver sæson. Det anbefales at klargøre maskinen i god tid før den nye sæson. Maskinen bør opbevares under tag. Fig. 6C. Smøring af hjularm. A 22

23 Vejledende såtabel for Vario-K gearkasse. Såtabellen angiver kalibrering af såmaskinen og skalaindstilling for det ønskede antal kg udsæd pr. ha. Bemærk at såtabellen kun er vejledende. Der bør således altid gennemføres en indsåningsprøve til kontrol af skalaindstillingen. Såtabel Udsæd byg Bundklapindstilling Såhusskodder 2 helt op kg/ha Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

24 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd Bundklapindstilling 2 hvede Såhusskodder helt op Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

25 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd ærter Bundklapindstilling 4-6 Såhusskodder helt op Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

26 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd Bundklapindstilling 1 Såhusskodder Såvalse Rækkeafstand raps 15 mm ned nr frøsåfinger 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS ,1 0,9 1,5 1,1 1,4 1,0 1,6 1,4 1,7 1,3 2,0 1,7 2,0 1,5 2,4 2,0 2,2 1,6 2,6 2,2 2,4 1,8 2,9 2,4 2,7 2,0 3,3 2,7 3,0 2,2 3,6 3,0 3,3 2,4 3,9 3,3 3,5 2,7 4,2 3,5 3,8 2,9 4,6 3,8 4,1 3,1 5,0 4,1 4,4 3,3 5,3 4,4 4,7 3,5 5,6 4,7 4,9 3,7 5,9 4,9 5,3 4,0 6,3 5,3 5,5 4,2 6,7 5,5 5,8 4,3 6,9 5,8 6,1 4,6 7,3 6,1 6,3 4,7 7,6 6,3 6,6 4,9 7,9 6,6 6,9 5,2 8,3 6,9 7,2 5,4 8,7 7,2 7,5 5,6 8,9 7,5 7,8 5,8 9,3 7,8 8,0 6,0 9,6 8,0 26

27 Notes 27

28

Brugsanvisning NORDSTEN NS 1100

Brugsanvisning NORDSTEN NS 1100 Brugsanvisning NORDSTEN NS 1100 Indhold 1. Generelt Forord...3 Tekniske data...4 Tilbehrør...5 Advarsler...6 2. Montering og justering Ved modtagelsen...7 Dæktryk...7 Traktortilkobling...8 Rækkeafstand...9

Læs mere

Brugsanvisning NORDSTEN NS 1000

Brugsanvisning NORDSTEN NS 1000 Brugsanvisning NORDSTEN NS 1000 Indhold 1. Generelt Forord...3 Tekniske data...4 Tilbehrør...5 Advarsler 2. Montering og justering Ved modtagelsen...7 Dæktryk...7 Traktortilkobling...8 Rækkeafstand...9

Læs mere

EcoLine. Brugsanvisning

EcoLine. Brugsanvisning EcoLine DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord................................ 3 Tekniske data.......................... 4 Tilbehør............................... 5 Advarsler..............................

Læs mere

Vibro Master 3000 MasterLine DK Brugsanvisning

Vibro Master 3000 MasterLine DK Brugsanvisning Vibro Master MasterLine 3000 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord................................ 3 Tekniske data.......................... 4 Tilbehrør.............................. 5 Advarsler..............................

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Tandsåmaskiner MEGANT www.kuhn.com be strong, be KUHN MEGANT KRAFTFULDE TÆNDER FOR ET HURTIGT SÅARBEJDE UDNYT TIDEN BEDST MULIGT! Effektivitet er en vigtig faktor ved såningen i det moderne landbrug. Tiden

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Vi arbejder alle for at sikre dig den størst mulige succes

Vi arbejder alle for at sikre dig den størst mulige succes 05-12-289 Tramline 12pDanois 6/01/06 11:21 Page 2 Vi arbejder alle for at sikre dig den størst mulige succes Sulky er i dag den førende franske producent af såmaskiner og gødningsspredere. Som producent

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Mekanisk integreret såkombination

Mekanisk integreret såkombination Mekanisk såmaskine mc-drill PRO Mekanisk integreret såkombination 2 Fleksibilitet og præcision sikrer den bedste såning Kverneland Accord, specialisten inden for såteknik i Kverneland Group, præsenterer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø.

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Holstebro, marts 2013. Konsulentgruppen i Hunsballe Frø var den 25. januar 2013 på mejetærsker kursus hos Traktor & Høstspecialisten

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BLEC priksåmaskine2 Model: BMS1000 - BMS3000

BLEC priksåmaskine2 Model: BMS1000 - BMS3000 BLEC priksåmaskine2 Model: BMS1000 - BMS3000 BRUGS- OG RESERVEDELSVEJLEDNING VIGTIGT! LÆS VEJLEDNINGEN FØR BRUG INDHOLD AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Betjeningsvejledning Monteringsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Betjeningsvejledning Monteringsvejledning Reservedelsliste DK Overensstemmelseserklæring Betjeningsvejledning Monteringsvejledning Reservedelsliste HE-VA MULTI-SEEDER - Pneumatisk Frøsåmaskine Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 1. Kontrol ved

Læs mere

1. Generelt. 2. Montering og justering

1. Generelt. 2. Montering og justering NS 4000 0. Indhold 1. Generelt Forord Tekniske data Tilbehør Advarsler Side 1.1 1.2 1.3 1.4 2. Montering og justering Ved modtagelsen Sammenkobling Montage af tankenhed Montage af skærsæt Rækkeafstand

Læs mere

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster 1/8 Trin 1: Pak Slugmaster ud og læg den på et plant (vigtigt!) underlag. Skal du bruge Slugmaster sammen med en Quicksmart adapter så du kan klikke den på,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Produktivitet og omkostnings besparende ved alle såmetoder

Produktivitet og omkostnings besparende ved alle såmetoder Produktivitet og omkostnings besparende ved alle såmetoder Bedste såegenskaber for alle forhold I stub I bearbejdet mark I græs COMBI DS Præcis sådybderegulering med side dybdehjul Effektiv afskæring af

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l TROLLA Gødning og saltspreder 56 l Artikel nr.: 12014 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

COMBILINER INTEGRA 3003-4003

COMBILINER INTEGRA 3003-4003 COMBILINER INTEGRA 3003-4003 MASKI N ER TIL PERFEKT S ÅN IN G! INTEGRA INTEGREREDE MEKANISKE SÅMASKINE INTEGRA integrerede mekaniske såmaskiner Den nye INTEGRA såmaskine er designet for maksimal produktivitet

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere