N O R D S T E N N S Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning"

Transkript

1 NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning

2 Indhold 1. Generelt Forord Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage Sammenkobling Rækkeafstand. 9 Markørskift 10 Markører Markørarme,springbolt Markørarme i transportposition Indstilling Indsåning af såmaskinen 11 Røreaksel.. 11 Bundklapper.. 11 Såhusskodder Tømning af maskine.. 11 Udskiftningaf såvalser 11 Indsaning Indsåningsprøve Skalaindstilling,Vario-K gearkasse. 12 Bundklapperunder såhuse.. 12 Påfyldningaf såsad/gødning. 12 Dreje, såsad ud Dreje antal omdrejninger 13 Veje Beregneudsædsmængde. 13 Justereudsædsmængde 13 Specialafgrøder Afvigendeudsædsmængde 14 Efter endt indsåning 14 Blæser Specialafgrøder.. 14 af græsfr ø Såning af små runde fr ø. 15 Monteringaf frø åfingre.. 15 Afmonteringaf såvalser. 15 Monteringaf knastvalser Trækhjul Skæ rtryk /sådybde 17 Skærtilspænding Markører Indstillingaf markører 18 Midtermarkering. 18 Markeringssporet Indstillingaf efterharve Betjening Generelt Kørehastighed Tømning af såkasse Vedligehold og smøring Justeringaf kæder Finjusteringaf bundklapper Rengøring af såudlob og savalser 21 Smøring Vinteropbevaring Såtabel åtabel byg.. 23 åtabel hvede 24 ærter. 25 Såtabel raps Notes

3 Forord KONGSKILDEønsker Dem til lykke med Deres nye NS Vi er overbevist om, at den vil tjene Dem vel i Deres arbejde. For at få en god og sikker udnyttelse af maskinen anbefaler vi Dem, at De gør Dem fortrolig med maskinen ved hjælp af denne vejledning. En korrekt anvendelse af maskinen er sammen med omhyggelig vedligehold, smøring og opbevaring med til at holde denne i god og driftsikker stand. 3

4 Tekniske data Maskintype NS 5130 NS 5140 NS 5145 NS 5150 NS 5160 Arbejdsbredde, m 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 Rækkeantal, slæbeskær Rækkeantal, rulleskær,er,dr Fordeler 2x12 2x16 2x16/4x10* 4x10 4x12 Rækkeafstand, slæbeskær Rækkeafstand, rulleskær,er,dr * 2 outlets/distributor blocked Fronttanktype NS 1500 NS 1900 Største bredde 2,32 m 2,32 m Største højre 1,63 m 1,78 m Påfyldningshøjde 1,48 m 1,63 m Såkasseindhold 1500 l 1900 l Såkasseindhold, hvede 1125 kg 1425 kg Maskinvægt 450 kg 475 kg Totalvægt med hvede kg kg Mekanisk version: Transmission Kædetræk fra trillehjul Kædetræk fra trillehjul Gearkasse Vario-K Vario-K Såsystem Knastvalser/cellehjul Knastvalser/cellehjul Elektrisk version Transmission Aftastning fra trillehjul Aftastning fra trillehjul Gearkasse Computerstyret el-motor Computerstyret el-motor Såsystem Knastvalser/cellehjul Knastvalser/cellehjul Hydraulisk drevet cellesluse f. Lang transport> 8 m Ja Ja 4

5 Tilbehør Såmaskinen kan monteres med følgende tilbehør: Efterharve type Max- Flow. Efterharven har bagudrettede tænder, som sikrer, at planterester, halm og lign. har mindre tendens til at slæbe. Efterharve type Wing-Flow. Efterharven har bagudrettede og afbøjede tænder. Anbefales i forbindelse med rulleskær, da slæbning og syn-lige volde undgås. Forlængerkabel for AGRO TRAM Elektronisk niveaukontrol for såkasse indhold. Anvendes i forbindelse med AGRO TRAM Elektronisk arealmåler. Anvendes i forbindelse med AGRO TRAM Lygtesæt til fronttank Lygtesæt til skærsektion 5

6 Advarsler Denne brugervejlednings anvisninger og advarsler skal efterleves. Advarsel, sikkerhedsafstand Sikkerhedsafstand til maskinen i drift er 4 meter. Personer må under ingen omstændigheder opholde sig på maskinen, når denne er i drift. Advarsel, løft af maskinen De afmærkede anhugningsøjer skal anvendes ved løft af maskinen, samt hvis der foretages reparation af maskinens hovedramme. Advarsel, afskærmning Skærme for kæder, tandhjul og roterende akselender m.v. skal af sikkerhedsmæssige grunde altid være påsat. Dette er tillige et krav i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter for afskærmning. Løse afskærmninger, som omfatter indsåningsbakke og såkasselåg, skal være monteret og lukket, når maskinen er i drift. Røreaksel i såkasse er ikke afskærmet. Fordel derfor aldrig såmaterialet i såkassen, når maskinen er i drift. Den roterende røreaksel kan beskadige hænder og fingre. Faste afskærmninger skal af og påmonteres ved brug af værktøj. Advarsel, rengøring Ved rengøring og vedligeholdelse af maskinen skal denne være ude af drift. Advarsel, dækmontering Dækmontering uden fagkundskab og specialværktøj kan medføre alvorlige ulykker. Advarsel, efterspænding Efterspænd samtlige bolte når maskinen har været i drift i 25 timer. Efterspænd herefter samtlige bolte før hver sæson. Produktansvarsområde Kongskildes produktansvarsområde omfatter maskiner, som ved levering er fejlbehæftede. Produktansvaret bortfalder, hvis der foretages ændringer på maskiner eller tilbehør, som ikke har Kongskildes godkendelse. Produktansvaret er tillige betinget af, at maskinen alene anvendes til formål, som er beskrevet i denne brugervejledning eller har Kongskildes godkendelse. Produktansvaret er endelig betinget af, at maskinen anvendes med alle faste afskærmninger monterede. Advarsel, kørsel Ved transport på offentlig vej skal gældende love og regler om lygteføring, sikkerhed m.v. overholdes. Trækbolte, topstangsbolt og markørarme skal være korrekt sikrede, så uheld undgås. Advarsel, parkering Henstil altid maskinen på vandret og fast underlag, når den frakobles traktoren. Kontroller at støtteben er monteret og sikret med låsesplit. 6

7 Ved modtagelsen Ved modtagelsen Kontroller straks efter modtagelsen, at såmaskinen og evt. ekstraudstyr er i overensstemmelse med ordren og i øvrigt ikke behæftet med fejl eller mangler. Eventuelle reklamationer må straks rettes til forhandleren. I tilfælde af transportskader må reklamation rettes til det anvendte transportfirma. I øvrigt henvises til Kongskildes almindelige salgs og leveringsbetingelser. Såskærenes indstilling - og dermed rækkeafstanden - kan under transporten være bragt ud af justering. Kontroller derfor indstillingen (se tekniske data afsnit 1) og foretag evt. justering som beskrevet i dette afsnit. Kontroller at kæder mellem kørehjul, gearkasse, røreaksel og såaksel er korrekt justeret. Denne kontrol er især vigtig, såfremt der er eftermonteret ekstraudstyr med kædetræk. Er justeringen ikke korrekt, foretages justering som anført i afsnit Kæder og ledforbindelser smøres med olie. 7

8 Mont. og justering Montage Tanken monteres i traktorens frontlift eller på specialophæng. Hvis tanken fastmonteres på beslag, skal tanken monteres i en højde, der bedst muligt tillader, at fødeslangerne kan monteres, så de får et vandret forløb. Til hæve/sænke funktionen af trækhjulet på tanken anvendes 12 mm hydraulikrør med 1/2" lynkobling (C), se fig 2B og 1/4" slange (3), se fig. 2C, som tilsluttes et enkeltvirkende udtag på traktoren (C) og (3). Ligeledes skal tanken, hvis den sidder i en frontlift under arbejdet, hæves/sænkes til et højdeniveau, der muliggør en vandret slangeføring. Forsyningsrør og hydraulikrør monteres under traktoren ved hjælp af de medleverede huljern og bøjler. Rørene kan placeres samlet eller adskilt under hensyntagen til førerkabine og bevægelige dele på traktoren. Vær opmærksom på traktorens forhjul, som skal have fri bevægelighed. Fig. 2B. Lynkoblinger. Der anvendes to 22 mm hydraulikrør til blæserens olieforsyning. På retursiden fra blæseren monteres røret med 3/4" lynkoblinger og slanger (A). Se fig. 2B. Olien skal ledes trykløst retur til traktoren, dvs. at 3/4" slangen/lynkobling skal forbindes til en trykløs retur på traktoren hvis en sådan ikke findes, skal der etableres en trykløs retur af en autoriseret forhandler. Hertil forbindes slangen (1). Se fig. 2C. På tryksiden monteres røret med 1/2" lynkoblinger (B), se fig. 2B og slange (2), se fig. 2C. Fig. 2C. Rør/slanger. Fig. 2A. Hydrauliktilslutning. 8

9 Sammenkobling Rækkeafstand Ved hydraulisk drevet blæser stilles følgende krav til traktorens hydrauliksystem: Blæseren kræver op til 30 l/min. ved et tryk på ca. 125 bar. Traktorens hydrauliske anlæg skal kunne yde 8 kw kontinuerligt til drift af blæseren. På nyere traktorer findes der mulighed for justering af oliemængden på de enkelte olieudtag. Oliemængden tilpasses, således at de angivne værdier for blæsertryk overholdes. Max. 80 mbar. På traktorer uden mulighed for mængderegulering på olieudtagene, justeres trykket ved at dreje på knappen A på mængdereguleringsventilen, der sidder på blæserkonsollen. Se fig. 2D. Rækkeafstand Justering af rækkeafstand foretages ved at forskyde ophængsstykke og spændestykke for hvert skær sideværts på skærbjælken. Dette kan gøres, efter at boltene under spændestykkerne er løsnet. Se fig. 2E. Afstanden mellem skærene udmåles direkte på disse og altså ikke på ophængsstykkerne. Det anbefales at anvende en målepind med den aktuelle rækkeafstand indtegnet. Husk at tilspænde alle bolte efter justeringen. Fig. 2D. Mængdereguleringsventil. Fig. 2F. Rækkeafstand. Fig. 2E. Spændestykke med bolt. 9

10 Markørskift Markører Såsættet er monteret med hydrauliske markører. På 4,0 og 4,5 m maskiner anvendes et dobbeltvirkende hydraulisk udtag. På 6,0 m maskiner anvendes et enkeltvirkende hydraulisk udtag. Markørskifterventilen (se fig. 3A) aktiveres på følgende måde: Ved at tilføre hydrauliktryk til markørsystemet, vil begge markører stå i parkeringsposition. Markørarme i transportposition I forbindelse med transport af ma-skinen på offentlig vej skal markørarmene fastlåses. Fastlåsningen foretages med låsejern, som an-bringes på låsetap og sikres med ringsplit. Se figur 3C. Dette gælder kun for 6,0 m maskiner. Ved igen at fjerne hydrauliktrykket fra markørsystemet vil den ene markør bevæge sig i arbejdsposition. Skift af markør (mellem højre og venstre) foretages ved at tilføre og herefter igen fjerne hydrauliktrykket fra systemet. Ønskes begge markører i arbejdsposition, aktiveres markørsystemet på følgende måde: Markøren, som befinder sig i arbejdsposition, hæves ca. 1 meter. Herefter fjernes hydrauliktrykket fra systemet, og begge markører vil bevæge sig i arbejdsposition. Markørarme, springbolt Markørarmene er forsynet med en springbolt, som udløses ved overbelastning. Det anbefales at medbringe ekstra springbolte størrelse M6x75 kvalitet 8.8 under såarbejdet. Se figur 3B. Figur3B.Springbolt Figur3A.Skifteventiltilmarkør. 10 Figur3C.Låseanordningtiltransport.

11 Indstilling Indsåning af såmaskinen Indsåning omfatter dels en kalibrering af såmaskinen, dels indstilling af korrekt udsmængde/gødningsmængde pr. arealenhed. Indsåningen gennemføres punkt for punkt i henhold til efterfølgende vejledning. Røreaksel Røreakslen skal altid køre med rundt. Det er ikke nødvendigt at udkoble røreakslen ved udsåning af store frø, som f.eks. ærter og bønner. Hvis man alligevel ønsker at udkoble røreakslen, gøres dette ved at fjerne splitten A i røreakselkædehjulet. Se fig. 4A. Bundklapper Såhusskodder Skodderne må ikke anvendes til at regulere mængden af udsåningen. Skodderne skal altid være helt åbne eller lukkede. Hvis der ønskes at starte med en halv såbredde kan skodderne i den ene side lukkes i. Tømning af maskine Indsåningsbakken anbringes under såhuse, og bundklaphåndtaget drejes bagud. Udskiftning af såvalser Se specialafgrøder afsnit 14. Bundklapperne skal være så tæt på såvalserne, som det er muligt uden at beskadige eller klemme såsæden. Bundklapperne indstilles ved hjælp af grebet på enden at såkassen. Se figur 4B. Indstillingen på skalaen skal være følgende: Fint frø: 1 Korn/gødning: 2 Ærter og lign.: 3-6 Tabel. Indstilling af bundklap-position. Fig. 4B. Håndtag for bundklapper. A Fig. 4A. Røreakselkædehjul. Fig. 4C. Såhusskodder. 11

12 Indsåning Indsåningsprøve Indsåningsprøven gennemføres for at sikre den korrekte udsædsmængde/gødningsmængde. Den ønskede udsædsmængde pr. hektar udregnes efter følgende formel: PLANTEANTALPR. M2 X TKV SPIREPROCENT I MARKEN TKV = 1000 kornsvægten. = KG UDSÆD PR. HEKTAR Med udgangspunkt i den ønskede udsædsmængde/gødningsmængde pr. hektar foretages en foreløbig indstilling af såmaskinen efter Nordstens vejledende såtabel. Blæseren skal ikke køre under indsåningen. Bundklapper under såhuse De fjederbelastede bundklapper under hvert såhus åbnes. Se fig. 4F. Indsåningsbakken placeres under såhusene. Se fig. 4G. Påfyldning af såsæd/gødning Fyld så meget såsæd/gødning i såkassen, at røreakslen efter gennemført indsåningsprøve stadig er helt dækket. Efter denne foreløbige indstilling gennemføres indsåningsprøven. Skalaindstilling,Vario-K gearkasse Foretag foreløbig skalaindstilling til korrekt udsædsmængde efter egne optegnelser eller efter tabel : Fig. 4F. Bundklapper under såhus. Fig. 4E. Skalaindstilling. Fig. 4G. Indsåningsbakke. 12

13 Indstilling Dreje, såsæd ud Påsæt indsåningssvinget A - se fig. 4H og drej dette (med uret) til såsæd/gødning kommer ud af alle såudløb. Tøm indholdet af indsåningsbakken tilbage i såkassen. Eks. 4 rk. kartoffellægger Gennemsnitlig rækkeafstand = 82,5 cm Effektiv arbejdsbredde: 4 x 82,5 = 3,30 m Antal omdrejninger: 235 Eff.arb.bredde Eks. kartoffellægger med effektiv arbejdsbredde 3,30 m 235 3,30 =71 omdr. A Fig. 4H. Indsåningssving. Dreje antal omdrejninger Drej med indsåningssvinget følgende antal omdrejninger. For såmaskiner med gængse arbejdsbredder gælder følgende antal omdrejninger ved indsåning: 3,0 m = omdr.= 1/40 ha 4,0 m = omdr.= 1/40 ha 5,0 m = 47 omdr.= 1/40 ha 6,0 m = omdr.= 1/40 ha Hvis tanken anvendes til såmaskiner med en anden arbejdsbredde eller til placering af gødning i forbindelse med kartofler, majs eller andet, skal antal omdrejninger for indsåning beregnes på følgende måde: n = a = antal såorganer afstand mellem såorganer. Hvis afstanden ikke er den samme mellem alle rækker, anvendes et beregnet gennemsnit. (Se fig. 4J). Fig. 4J. Gødningsplacering. Veje Vej den udsåede mængde fra såbakken på en nøjagtig vægt. Beregne udsædsmængde Ved at gange vægten med 40 for 1/40 ha fås den aktuelle udsædsmængde for 1 ha. Justere udsædsmængde Svarer den beregnede udsædsmængde til den ønskede, er maskinen korrekt justeret. Effektiv arbejdsbredde = n x a. 13

14 Specialafgrøder Svarer udsædsmængden ikke til det ønskede, kan den efterfølgende justering på Vario-K gearkassen foretages ved at ændre på skala-indstillingen. Se fig. 4E. Større udsædsmængde opnås på Vario-K gearkassen ved at stille viseren på et højere tal på skalaen. Det anbefales at gennemføre ny indsåningsprøve efter ændring af skalaindstilling. Afvigende udsædsmængde Er indsåningsprøven gennemført omhyggeligt, vil der som oftest være nøje overensstemmelse mellem den beregnede udsædsmængde og det reelt udsåede. Er dette ikke tilfældet, kan årsagen være, at indsåningsprøven er udført forkert, eller at der er anvendt en unøjagtig vægt. Årsagen kan imidlertid også være, at jordbundsforholdene er specielle. Meget fugtig eller meget løs jord kan forårsage unøjagtig afrulning af trillehjulet. Er de specielle jordbundsforhold årsag til den afvigende udsædsmængde, anbefales det at gennemføre en supplerende indsåningsprøve i marken. Indsåningsprøven i marken foretages i al væsentlighed efter samme procedure som den normale indsåningsprøve. Efter endt indsåning Indsåningsbakken afmonteres. Bundklapper under såhuse lukkes. Blæser Blæser aktiveres og arbejdstrykket, som aflæses på manometeret (fig. 4K), skal justeres efter tabel Specialafgrøder Ved såning af specialafgrøder kan særlige forhold gøre sig gældende. Såning af græsfrø Såning af græsfrø kræver særlig omhu, da frøene kan pakke sammen i såkassen og derved blive udsået i anden mængde end fundet ved indsåningsprøven. Frøene vil især pakke sammen, hvis maskinen udsættes for store rystelser. Det anbefales derfor at gennemføre indsåningen med en begrænset mængde frø i såkassen og først fylde såkassen helt op ude på såstedet. Det anbefales endvidere jævnligt at standse såmaskinen og røre kraftigt i frøet. I stedet for at dreje indsåningssvinget det beskrevne antal omdrejninger køres der i stedet et antal meter med fronttanken sænket til arbejdsposition i marken med indsåningsbakken monteret. Antal meter der skal køres for 1/40 ha 500 Eff.arb. Fig. 4K. Manometer, lufttryk. 14

15 Specialafgrøder Advarsel: På grund af den roterende røreaksel må omrøring i såkassen kun ske, når maskinen holder helt stille! Såning af små runde frø Ved såning af små runde frø som f.eks. turnips, sennep og raps udskiftes de store såvalser med knastvalser forsynet med frøsåfingre. Herved reduceres udsædsmængden til ca. 1/9, samtidigt undgås dryssespild over valsen, da frøene kun trækkes ud mellem knasterne. Montering af frøsåfingre Monteringen af frøsåfingre foretages ved at trykke disse ned over såvalserne. Når såvalserne efterfølgende drejes, trækkes frøsåfingrene med rundt og dækker såvalsen. Fig.4L.Monteringaffrøsåfingre. En udbøjning på frøsåfingrene fastholder disse mod skoddet. Se figur 4L. Afmontering af såvalser Dæksler over såvalser afmonteres ved at løsne den sorte fingerskrue på forsiden af såhuset. Fingersplitten, der låser skydemuffen på venstre side af doseringsenheden, aftages, og muffen skubbes til venstre. Fingersplitten på venstre side af såhuset (ved leje) afmonteres og lejet skubbes ud af lejeholderen. Såakslen kan nu skubbes helt til højre, hvorved lejet i højre side kommer ud af lejeholderen. Såakslen kan nu løftes op af såhuset. Se fig. 4M. Fig.4M.Afmonteringafsåvalser. Montering af knastvalser Såakslen sættes ned over såhuset, således at såvalserne glider ned i såhuset. Lejerne skubbes på plads og låses med fingersplit. Akselforbindelser kan nu monteres. Når der anvendes knastvalser med frøsåfingre, skal bundklaphåndtaget stilles i pos. 1. Fig.4N.Såakselmedfrøsåfingre. 15

16 Trækhjul Såvalsens rotation er dels afhængig af gearkassens indstilling, dels af trækhjulets kørsel i marken. For at sikre den rette udsædsmængde skal trækhjulet derfor under såning være sænket til arbejdsposition og fjederspændingen justeres ved at dreje fjederen. Se figur 4P. Hæve/sænke funktionen er hydraulisk og tilsluttes et enkeltvirkende udtag. Ved korrekt fjederspænding vil hjulet køre ubesværeet i jorden uden at gå for dybt og uden at "fedte". Fig.4P.Trækhjul. 16

17 Skærtryk/sådybde Skærtryk/sådybde For at opnå den ønskede sådybde på alle skær er det nødvendigt at justere skærtilspænding korrekt Skærtilspænding Skærtilspændingen bestemmer såskærets dybdegang i jorden. Vær desuden opmærksom på, at for høj fremkørselshastighed ofte giver uens sådybde. Central skærtilspænding foretages på samtlige skær på én gang. Maskiner med en arbejdsbredde på 4,0 m er forsynet med to spindler. Central skærtilspænding foretages ved at dreje spindelen med indsåningssvinget eller fastnøgle. Se fig. 4N. Skærtilspændingen kan justeres individuelt for hvert såskær. Dette gøres ved at ændre den enkelte fjeders placering ved at flytte kæden et eller flere led på skærarmen.. Det er med denne individuelle justering muligt at opnå øget skærtryk i skærene, som arbejder i det sammentrykte spor efter traktorhjulene. Se fig. 4O. Fig. 4N. Central skærtilspænding. Fig. 4O. Individuel skærtryk. 17

18 Markører Indstilling af markører Ved hjælp af markørerne lægges et markørspor. Markørsporet sikrer, at der kan køres således, at yderste såskær i den ene række kommer til at ligge parallelt med og i korrekt afstand til yderste såskær i det forrige træk. Midtermarkering Såmaskinen har midtermarkering. Derfor skal markøren indstilles til 3,0 m målt fra midten af en 3,0 m maskine, 4,0 m målt fra midten af en 4,0 m maskine osv. Kontrol af indstillingen foretages nemmest ved at køre et par meter frem med markør og såskær sænket i arbejdsstilling. Herved aftegnes både såskær og markørspor i jorden. Markeringssporet Markørsporets bredde reguleres ved drejning af den "skæve" markøraksel. Se fig. 4R. Smalleste spor opnår, når akslen drejes, således at denne bøjer nedad. Bredeste spor opnås, når akslen drejes, således at denne bøjer bagud i forhold til kørselsretningen. Fig. 4R. Skæv markøraksel. Akslen bør ikke rettes forud eller opad, da dette kan beskadige akslen og i øvrigt give et ringere spor. Markørarmene låses i lodret position ved transport på vej samt ved kørsel tæt på hegn e.l. Se tillige afsnit 1 "Advarsel, kørsel". Fig.4P.Midtermarkering. 18

19 Efterharve Indstilling af efterharve Max-Flow Efterharven kan indstilles til let eller kraftig harvning. Indstillingen af harvedybden foretages ved at dreje på fjedrene mellem skærbjælken og efterharvearmene.se fig. 4S. Grovindstilling kan foretages ved at flytte topstængerne et hul i efterharvearmene. Se fig. 4S. For at opnå optimal arbejdseffekt er det muligt at indstille efterharvetandens arbejdsvinkel. Se fig. 4T. Fig. 4T. Efterharvens arbejdsvinkel. Fig. 4S. Justering af harvedybde. 19

20 Betjening Generelt Kontroller jævnligt om der er tilstrækkeligt såsæd/gødning i såkassen. Kontroller jævnligt om den forbrugte udsædsmængde svarer til den beregnede. Både før og under arbejdet er det især vigtigt at have opmærksomheden rettet mod følgende: at at at at at såmaskinens trækhjul roterer korrekt. gearkassen er i god stand. oliestanden i gearkassen er synlig i glasøjet (Vario-K). kædetræk er korrekt justeret. såvalser og bundklapper er intakte. at bundklapper er bevægelige - dette kontrolleres ved at trykke på hver enkelt med en finger eller et tyndt skaft. at lufttrykket er korrekt under arbejdet. Kørehastighed Under arbejdet bør kørehastigheden være 5-8 km/t. Hastigheden bør i øvrigt afpasses efter forholdene og således, at tanken ikke kommer i svingning. Tømning af såkasse S å k a s s e n t ø m m e s v e d f ø r s t a t p l a c e r e indsåningsbakken under såhusene som ved indsåning. Herefter drejes bundklaphåndtaget helt tilbage, hvorved o v e r s k y d e n d e s å m a t e r i a l e u d t ø m m e s i indsåningsbakken. 20

21 Vedligehold og smøring Justering af kæder Kædehjul til justering af kæde løsnes. Kædehjulene skubbes herefter opefter til kæderne er tilpas stramme, hvorefter kædehjulene tilspændes igen. Se figur 6A. Finjustering af bundklapper Bundklapper placeres i øverste position (position 1). Justeringen kan herefter foretages ved at dreje skruen på bagsiden af hver bundklap, indtil afstanden mellem bundklap og såvalse er 1 mm. Se figur 6B. Rengøring af såudløb og såvalser Rengøringen af såudløb og såvalser lettes ved først at fjerne såakslen. Se side 15. Smøring Oliestanden i gearkassen skal være synlig i glasøjet. Er dette ikke tilfældet, er oliestanden for lav, og der efterfyldes olie af følgende type: Fig. 6A. Kædehjul HYDROL L-HL60 Alle kæder smøres jævnligt. Efter hver sæson renses kæder i petroleum og smøres herefter med olie. Før hver sæson smøres alle ledforbindelser og kædestrammere med olie. Fig. 6B. Justering af bundklapper. 21

22 Vedligehold og smøring Hjularmens drejeled smøres jævnligt med fedt gennem sæsonen. To smørenipler (A) findes på bøsningen, der sidder på hjularmens inderside. Se fig. 6C. Alle såmaskinens lejer arbejder uden smøring. Vinteropbevaring Det anbefales at rengøre maskinen omhyggeligt efter hver sæson. Det anbefales at klargøre maskinen i god tid før den nye sæson. Maskinen bør opbevares under tag. Fig. 6C. Smøring af hjularm. A 22

23 Vejledende såtabel for Vario-K gearkasse. Såtabellen angiver kalibrering af såmaskinen og skalaindstilling for det ønskede antal kg udsæd pr. ha. Bemærk at såtabellen kun er vejledende. Der bør således altid gennemføres en indsåningsprøve til kontrol af skalaindstillingen. Såtabel Udsæd byg Bundklapindstilling Såhusskodder 2 helt op kg/ha Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

24 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd Bundklapindstilling 2 hvede Såhusskodder helt op Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

25 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd ærter Bundklapindstilling 4-6 Såhusskodder helt op Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

26 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd Bundklapindstilling 1 Såhusskodder Såvalse Rækkeafstand raps 15 mm ned nr frøsåfinger 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS ,1 0,9 1,5 1,1 1,4 1,0 1,6 1,4 1,7 1,3 2,0 1,7 2,0 1,5 2,4 2,0 2,2 1,6 2,6 2,2 2,4 1,8 2,9 2,4 2,7 2,0 3,3 2,7 3,0 2,2 3,6 3,0 3,3 2,4 3,9 3,3 3,5 2,7 4,2 3,5 3,8 2,9 4,6 3,8 4,1 3,1 5,0 4,1 4,4 3,3 5,3 4,4 4,7 3,5 5,6 4,7 4,9 3,7 5,9 4,9 5,3 4,0 6,3 5,3 5,5 4,2 6,7 5,5 5,8 4,3 6,9 5,8 6,1 4,6 7,3 6,1 6,3 4,7 7,6 6,3 6,6 4,9 7,9 6,6 6,9 5,2 8,3 6,9 7,2 5,4 8,7 7,2 7,5 5,6 8,9 7,5 7,8 5,8 9,3 7,8 8,0 6,0 9,6 8,0 26

27 Notes 27

28

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Rotorharver og såteknik LION VITASEM/AEROSEM

Rotorharver og såteknik LION VITASEM/AEROSEM Rotorharver og såteknik LION VITASEM/AEROSEM Vejen til succesful Det er nødvendigt for enhver landmand at kunne dyrke og beskytte jorden. Det er jorden, der leverer landmandens levebrød. Den bedste jordbehandling

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere