N O R D S T E N N S Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning"

Transkript

1 NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning

2 Indhold 1. Generelt Forord Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage Sammenkobling Rækkeafstand. 9 Markørskift 10 Markører Markørarme,springbolt Markørarme i transportposition Indstilling Indsåning af såmaskinen 11 Røreaksel.. 11 Bundklapper.. 11 Såhusskodder Tømning af maskine.. 11 Udskiftningaf såvalser 11 Indsaning Indsåningsprøve Skalaindstilling,Vario-K gearkasse. 12 Bundklapperunder såhuse.. 12 Påfyldningaf såsad/gødning. 12 Dreje, såsad ud Dreje antal omdrejninger 13 Veje Beregneudsædsmængde. 13 Justereudsædsmængde 13 Specialafgrøder Afvigendeudsædsmængde 14 Efter endt indsåning 14 Blæser Specialafgrøder.. 14 af græsfr ø Såning af små runde fr ø. 15 Monteringaf frø åfingre.. 15 Afmonteringaf såvalser. 15 Monteringaf knastvalser Trækhjul Skæ rtryk /sådybde 17 Skærtilspænding Markører Indstillingaf markører 18 Midtermarkering. 18 Markeringssporet Indstillingaf efterharve Betjening Generelt Kørehastighed Tømning af såkasse Vedligehold og smøring Justeringaf kæder Finjusteringaf bundklapper Rengøring af såudlob og savalser 21 Smøring Vinteropbevaring Såtabel åtabel byg.. 23 åtabel hvede 24 ærter. 25 Såtabel raps Notes

3 Forord KONGSKILDEønsker Dem til lykke med Deres nye NS Vi er overbevist om, at den vil tjene Dem vel i Deres arbejde. For at få en god og sikker udnyttelse af maskinen anbefaler vi Dem, at De gør Dem fortrolig med maskinen ved hjælp af denne vejledning. En korrekt anvendelse af maskinen er sammen med omhyggelig vedligehold, smøring og opbevaring med til at holde denne i god og driftsikker stand. 3

4 Tekniske data Maskintype NS 5130 NS 5140 NS 5145 NS 5150 NS 5160 Arbejdsbredde, m 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 Rækkeantal, slæbeskær Rækkeantal, rulleskær,er,dr Fordeler 2x12 2x16 2x16/4x10* 4x10 4x12 Rækkeafstand, slæbeskær Rækkeafstand, rulleskær,er,dr * 2 outlets/distributor blocked Fronttanktype NS 1500 NS 1900 Største bredde 2,32 m 2,32 m Største højre 1,63 m 1,78 m Påfyldningshøjde 1,48 m 1,63 m Såkasseindhold 1500 l 1900 l Såkasseindhold, hvede 1125 kg 1425 kg Maskinvægt 450 kg 475 kg Totalvægt med hvede kg kg Mekanisk version: Transmission Kædetræk fra trillehjul Kædetræk fra trillehjul Gearkasse Vario-K Vario-K Såsystem Knastvalser/cellehjul Knastvalser/cellehjul Elektrisk version Transmission Aftastning fra trillehjul Aftastning fra trillehjul Gearkasse Computerstyret el-motor Computerstyret el-motor Såsystem Knastvalser/cellehjul Knastvalser/cellehjul Hydraulisk drevet cellesluse f. Lang transport> 8 m Ja Ja 4

5 Tilbehør Såmaskinen kan monteres med følgende tilbehør: Efterharve type Max- Flow. Efterharven har bagudrettede tænder, som sikrer, at planterester, halm og lign. har mindre tendens til at slæbe. Efterharve type Wing-Flow. Efterharven har bagudrettede og afbøjede tænder. Anbefales i forbindelse med rulleskær, da slæbning og syn-lige volde undgås. Forlængerkabel for AGRO TRAM Elektronisk niveaukontrol for såkasse indhold. Anvendes i forbindelse med AGRO TRAM Elektronisk arealmåler. Anvendes i forbindelse med AGRO TRAM Lygtesæt til fronttank Lygtesæt til skærsektion 5

6 Advarsler Denne brugervejlednings anvisninger og advarsler skal efterleves. Advarsel, sikkerhedsafstand Sikkerhedsafstand til maskinen i drift er 4 meter. Personer må under ingen omstændigheder opholde sig på maskinen, når denne er i drift. Advarsel, løft af maskinen De afmærkede anhugningsøjer skal anvendes ved løft af maskinen, samt hvis der foretages reparation af maskinens hovedramme. Advarsel, afskærmning Skærme for kæder, tandhjul og roterende akselender m.v. skal af sikkerhedsmæssige grunde altid være påsat. Dette er tillige et krav i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter for afskærmning. Løse afskærmninger, som omfatter indsåningsbakke og såkasselåg, skal være monteret og lukket, når maskinen er i drift. Røreaksel i såkasse er ikke afskærmet. Fordel derfor aldrig såmaterialet i såkassen, når maskinen er i drift. Den roterende røreaksel kan beskadige hænder og fingre. Faste afskærmninger skal af og påmonteres ved brug af værktøj. Advarsel, rengøring Ved rengøring og vedligeholdelse af maskinen skal denne være ude af drift. Advarsel, dækmontering Dækmontering uden fagkundskab og specialværktøj kan medføre alvorlige ulykker. Advarsel, efterspænding Efterspænd samtlige bolte når maskinen har været i drift i 25 timer. Efterspænd herefter samtlige bolte før hver sæson. Produktansvarsområde Kongskildes produktansvarsområde omfatter maskiner, som ved levering er fejlbehæftede. Produktansvaret bortfalder, hvis der foretages ændringer på maskiner eller tilbehør, som ikke har Kongskildes godkendelse. Produktansvaret er tillige betinget af, at maskinen alene anvendes til formål, som er beskrevet i denne brugervejledning eller har Kongskildes godkendelse. Produktansvaret er endelig betinget af, at maskinen anvendes med alle faste afskærmninger monterede. Advarsel, kørsel Ved transport på offentlig vej skal gældende love og regler om lygteføring, sikkerhed m.v. overholdes. Trækbolte, topstangsbolt og markørarme skal være korrekt sikrede, så uheld undgås. Advarsel, parkering Henstil altid maskinen på vandret og fast underlag, når den frakobles traktoren. Kontroller at støtteben er monteret og sikret med låsesplit. 6

7 Ved modtagelsen Ved modtagelsen Kontroller straks efter modtagelsen, at såmaskinen og evt. ekstraudstyr er i overensstemmelse med ordren og i øvrigt ikke behæftet med fejl eller mangler. Eventuelle reklamationer må straks rettes til forhandleren. I tilfælde af transportskader må reklamation rettes til det anvendte transportfirma. I øvrigt henvises til Kongskildes almindelige salgs og leveringsbetingelser. Såskærenes indstilling - og dermed rækkeafstanden - kan under transporten være bragt ud af justering. Kontroller derfor indstillingen (se tekniske data afsnit 1) og foretag evt. justering som beskrevet i dette afsnit. Kontroller at kæder mellem kørehjul, gearkasse, røreaksel og såaksel er korrekt justeret. Denne kontrol er især vigtig, såfremt der er eftermonteret ekstraudstyr med kædetræk. Er justeringen ikke korrekt, foretages justering som anført i afsnit Kæder og ledforbindelser smøres med olie. 7

8 Mont. og justering Montage Tanken monteres i traktorens frontlift eller på specialophæng. Hvis tanken fastmonteres på beslag, skal tanken monteres i en højde, der bedst muligt tillader, at fødeslangerne kan monteres, så de får et vandret forløb. Til hæve/sænke funktionen af trækhjulet på tanken anvendes 12 mm hydraulikrør med 1/2" lynkobling (C), se fig 2B og 1/4" slange (3), se fig. 2C, som tilsluttes et enkeltvirkende udtag på traktoren (C) og (3). Ligeledes skal tanken, hvis den sidder i en frontlift under arbejdet, hæves/sænkes til et højdeniveau, der muliggør en vandret slangeføring. Forsyningsrør og hydraulikrør monteres under traktoren ved hjælp af de medleverede huljern og bøjler. Rørene kan placeres samlet eller adskilt under hensyntagen til førerkabine og bevægelige dele på traktoren. Vær opmærksom på traktorens forhjul, som skal have fri bevægelighed. Fig. 2B. Lynkoblinger. Der anvendes to 22 mm hydraulikrør til blæserens olieforsyning. På retursiden fra blæseren monteres røret med 3/4" lynkoblinger og slanger (A). Se fig. 2B. Olien skal ledes trykløst retur til traktoren, dvs. at 3/4" slangen/lynkobling skal forbindes til en trykløs retur på traktoren hvis en sådan ikke findes, skal der etableres en trykløs retur af en autoriseret forhandler. Hertil forbindes slangen (1). Se fig. 2C. På tryksiden monteres røret med 1/2" lynkoblinger (B), se fig. 2B og slange (2), se fig. 2C. Fig. 2C. Rør/slanger. Fig. 2A. Hydrauliktilslutning. 8

9 Sammenkobling Rækkeafstand Ved hydraulisk drevet blæser stilles følgende krav til traktorens hydrauliksystem: Blæseren kræver op til 30 l/min. ved et tryk på ca. 125 bar. Traktorens hydrauliske anlæg skal kunne yde 8 kw kontinuerligt til drift af blæseren. På nyere traktorer findes der mulighed for justering af oliemængden på de enkelte olieudtag. Oliemængden tilpasses, således at de angivne værdier for blæsertryk overholdes. Max. 80 mbar. På traktorer uden mulighed for mængderegulering på olieudtagene, justeres trykket ved at dreje på knappen A på mængdereguleringsventilen, der sidder på blæserkonsollen. Se fig. 2D. Rækkeafstand Justering af rækkeafstand foretages ved at forskyde ophængsstykke og spændestykke for hvert skær sideværts på skærbjælken. Dette kan gøres, efter at boltene under spændestykkerne er løsnet. Se fig. 2E. Afstanden mellem skærene udmåles direkte på disse og altså ikke på ophængsstykkerne. Det anbefales at anvende en målepind med den aktuelle rækkeafstand indtegnet. Husk at tilspænde alle bolte efter justeringen. Fig. 2D. Mængdereguleringsventil. Fig. 2F. Rækkeafstand. Fig. 2E. Spændestykke med bolt. 9

10 Markørskift Markører Såsættet er monteret med hydrauliske markører. På 4,0 og 4,5 m maskiner anvendes et dobbeltvirkende hydraulisk udtag. På 6,0 m maskiner anvendes et enkeltvirkende hydraulisk udtag. Markørskifterventilen (se fig. 3A) aktiveres på følgende måde: Ved at tilføre hydrauliktryk til markørsystemet, vil begge markører stå i parkeringsposition. Markørarme i transportposition I forbindelse med transport af ma-skinen på offentlig vej skal markørarmene fastlåses. Fastlåsningen foretages med låsejern, som an-bringes på låsetap og sikres med ringsplit. Se figur 3C. Dette gælder kun for 6,0 m maskiner. Ved igen at fjerne hydrauliktrykket fra markørsystemet vil den ene markør bevæge sig i arbejdsposition. Skift af markør (mellem højre og venstre) foretages ved at tilføre og herefter igen fjerne hydrauliktrykket fra systemet. Ønskes begge markører i arbejdsposition, aktiveres markørsystemet på følgende måde: Markøren, som befinder sig i arbejdsposition, hæves ca. 1 meter. Herefter fjernes hydrauliktrykket fra systemet, og begge markører vil bevæge sig i arbejdsposition. Markørarme, springbolt Markørarmene er forsynet med en springbolt, som udløses ved overbelastning. Det anbefales at medbringe ekstra springbolte størrelse M6x75 kvalitet 8.8 under såarbejdet. Se figur 3B. Figur3B.Springbolt Figur3A.Skifteventiltilmarkør. 10 Figur3C.Låseanordningtiltransport.

11 Indstilling Indsåning af såmaskinen Indsåning omfatter dels en kalibrering af såmaskinen, dels indstilling af korrekt udsmængde/gødningsmængde pr. arealenhed. Indsåningen gennemføres punkt for punkt i henhold til efterfølgende vejledning. Røreaksel Røreakslen skal altid køre med rundt. Det er ikke nødvendigt at udkoble røreakslen ved udsåning af store frø, som f.eks. ærter og bønner. Hvis man alligevel ønsker at udkoble røreakslen, gøres dette ved at fjerne splitten A i røreakselkædehjulet. Se fig. 4A. Bundklapper Såhusskodder Skodderne må ikke anvendes til at regulere mængden af udsåningen. Skodderne skal altid være helt åbne eller lukkede. Hvis der ønskes at starte med en halv såbredde kan skodderne i den ene side lukkes i. Tømning af maskine Indsåningsbakken anbringes under såhuse, og bundklaphåndtaget drejes bagud. Udskiftning af såvalser Se specialafgrøder afsnit 14. Bundklapperne skal være så tæt på såvalserne, som det er muligt uden at beskadige eller klemme såsæden. Bundklapperne indstilles ved hjælp af grebet på enden at såkassen. Se figur 4B. Indstillingen på skalaen skal være følgende: Fint frø: 1 Korn/gødning: 2 Ærter og lign.: 3-6 Tabel. Indstilling af bundklap-position. Fig. 4B. Håndtag for bundklapper. A Fig. 4A. Røreakselkædehjul. Fig. 4C. Såhusskodder. 11

12 Indsåning Indsåningsprøve Indsåningsprøven gennemføres for at sikre den korrekte udsædsmængde/gødningsmængde. Den ønskede udsædsmængde pr. hektar udregnes efter følgende formel: PLANTEANTALPR. M2 X TKV SPIREPROCENT I MARKEN TKV = 1000 kornsvægten. = KG UDSÆD PR. HEKTAR Med udgangspunkt i den ønskede udsædsmængde/gødningsmængde pr. hektar foretages en foreløbig indstilling af såmaskinen efter Nordstens vejledende såtabel. Blæseren skal ikke køre under indsåningen. Bundklapper under såhuse De fjederbelastede bundklapper under hvert såhus åbnes. Se fig. 4F. Indsåningsbakken placeres under såhusene. Se fig. 4G. Påfyldning af såsæd/gødning Fyld så meget såsæd/gødning i såkassen, at røreakslen efter gennemført indsåningsprøve stadig er helt dækket. Efter denne foreløbige indstilling gennemføres indsåningsprøven. Skalaindstilling,Vario-K gearkasse Foretag foreløbig skalaindstilling til korrekt udsædsmængde efter egne optegnelser eller efter tabel : Fig. 4F. Bundklapper under såhus. Fig. 4E. Skalaindstilling. Fig. 4G. Indsåningsbakke. 12

13 Indstilling Dreje, såsæd ud Påsæt indsåningssvinget A - se fig. 4H og drej dette (med uret) til såsæd/gødning kommer ud af alle såudløb. Tøm indholdet af indsåningsbakken tilbage i såkassen. Eks. 4 rk. kartoffellægger Gennemsnitlig rækkeafstand = 82,5 cm Effektiv arbejdsbredde: 4 x 82,5 = 3,30 m Antal omdrejninger: 235 Eff.arb.bredde Eks. kartoffellægger med effektiv arbejdsbredde 3,30 m 235 3,30 =71 omdr. A Fig. 4H. Indsåningssving. Dreje antal omdrejninger Drej med indsåningssvinget følgende antal omdrejninger. For såmaskiner med gængse arbejdsbredder gælder følgende antal omdrejninger ved indsåning: 3,0 m = omdr.= 1/40 ha 4,0 m = omdr.= 1/40 ha 5,0 m = 47 omdr.= 1/40 ha 6,0 m = omdr.= 1/40 ha Hvis tanken anvendes til såmaskiner med en anden arbejdsbredde eller til placering af gødning i forbindelse med kartofler, majs eller andet, skal antal omdrejninger for indsåning beregnes på følgende måde: n = a = antal såorganer afstand mellem såorganer. Hvis afstanden ikke er den samme mellem alle rækker, anvendes et beregnet gennemsnit. (Se fig. 4J). Fig. 4J. Gødningsplacering. Veje Vej den udsåede mængde fra såbakken på en nøjagtig vægt. Beregne udsædsmængde Ved at gange vægten med 40 for 1/40 ha fås den aktuelle udsædsmængde for 1 ha. Justere udsædsmængde Svarer den beregnede udsædsmængde til den ønskede, er maskinen korrekt justeret. Effektiv arbejdsbredde = n x a. 13

14 Specialafgrøder Svarer udsædsmængden ikke til det ønskede, kan den efterfølgende justering på Vario-K gearkassen foretages ved at ændre på skala-indstillingen. Se fig. 4E. Større udsædsmængde opnås på Vario-K gearkassen ved at stille viseren på et højere tal på skalaen. Det anbefales at gennemføre ny indsåningsprøve efter ændring af skalaindstilling. Afvigende udsædsmængde Er indsåningsprøven gennemført omhyggeligt, vil der som oftest være nøje overensstemmelse mellem den beregnede udsædsmængde og det reelt udsåede. Er dette ikke tilfældet, kan årsagen være, at indsåningsprøven er udført forkert, eller at der er anvendt en unøjagtig vægt. Årsagen kan imidlertid også være, at jordbundsforholdene er specielle. Meget fugtig eller meget løs jord kan forårsage unøjagtig afrulning af trillehjulet. Er de specielle jordbundsforhold årsag til den afvigende udsædsmængde, anbefales det at gennemføre en supplerende indsåningsprøve i marken. Indsåningsprøven i marken foretages i al væsentlighed efter samme procedure som den normale indsåningsprøve. Efter endt indsåning Indsåningsbakken afmonteres. Bundklapper under såhuse lukkes. Blæser Blæser aktiveres og arbejdstrykket, som aflæses på manometeret (fig. 4K), skal justeres efter tabel Specialafgrøder Ved såning af specialafgrøder kan særlige forhold gøre sig gældende. Såning af græsfrø Såning af græsfrø kræver særlig omhu, da frøene kan pakke sammen i såkassen og derved blive udsået i anden mængde end fundet ved indsåningsprøven. Frøene vil især pakke sammen, hvis maskinen udsættes for store rystelser. Det anbefales derfor at gennemføre indsåningen med en begrænset mængde frø i såkassen og først fylde såkassen helt op ude på såstedet. Det anbefales endvidere jævnligt at standse såmaskinen og røre kraftigt i frøet. I stedet for at dreje indsåningssvinget det beskrevne antal omdrejninger køres der i stedet et antal meter med fronttanken sænket til arbejdsposition i marken med indsåningsbakken monteret. Antal meter der skal køres for 1/40 ha 500 Eff.arb. Fig. 4K. Manometer, lufttryk. 14

15 Specialafgrøder Advarsel: På grund af den roterende røreaksel må omrøring i såkassen kun ske, når maskinen holder helt stille! Såning af små runde frø Ved såning af små runde frø som f.eks. turnips, sennep og raps udskiftes de store såvalser med knastvalser forsynet med frøsåfingre. Herved reduceres udsædsmængden til ca. 1/9, samtidigt undgås dryssespild over valsen, da frøene kun trækkes ud mellem knasterne. Montering af frøsåfingre Monteringen af frøsåfingre foretages ved at trykke disse ned over såvalserne. Når såvalserne efterfølgende drejes, trækkes frøsåfingrene med rundt og dækker såvalsen. Fig.4L.Monteringaffrøsåfingre. En udbøjning på frøsåfingrene fastholder disse mod skoddet. Se figur 4L. Afmontering af såvalser Dæksler over såvalser afmonteres ved at løsne den sorte fingerskrue på forsiden af såhuset. Fingersplitten, der låser skydemuffen på venstre side af doseringsenheden, aftages, og muffen skubbes til venstre. Fingersplitten på venstre side af såhuset (ved leje) afmonteres og lejet skubbes ud af lejeholderen. Såakslen kan nu skubbes helt til højre, hvorved lejet i højre side kommer ud af lejeholderen. Såakslen kan nu løftes op af såhuset. Se fig. 4M. Fig.4M.Afmonteringafsåvalser. Montering af knastvalser Såakslen sættes ned over såhuset, således at såvalserne glider ned i såhuset. Lejerne skubbes på plads og låses med fingersplit. Akselforbindelser kan nu monteres. Når der anvendes knastvalser med frøsåfingre, skal bundklaphåndtaget stilles i pos. 1. Fig.4N.Såakselmedfrøsåfingre. 15

16 Trækhjul Såvalsens rotation er dels afhængig af gearkassens indstilling, dels af trækhjulets kørsel i marken. For at sikre den rette udsædsmængde skal trækhjulet derfor under såning være sænket til arbejdsposition og fjederspændingen justeres ved at dreje fjederen. Se figur 4P. Hæve/sænke funktionen er hydraulisk og tilsluttes et enkeltvirkende udtag. Ved korrekt fjederspænding vil hjulet køre ubesværeet i jorden uden at gå for dybt og uden at "fedte". Fig.4P.Trækhjul. 16

17 Skærtryk/sådybde Skærtryk/sådybde For at opnå den ønskede sådybde på alle skær er det nødvendigt at justere skærtilspænding korrekt Skærtilspænding Skærtilspændingen bestemmer såskærets dybdegang i jorden. Vær desuden opmærksom på, at for høj fremkørselshastighed ofte giver uens sådybde. Central skærtilspænding foretages på samtlige skær på én gang. Maskiner med en arbejdsbredde på 4,0 m er forsynet med to spindler. Central skærtilspænding foretages ved at dreje spindelen med indsåningssvinget eller fastnøgle. Se fig. 4N. Skærtilspændingen kan justeres individuelt for hvert såskær. Dette gøres ved at ændre den enkelte fjeders placering ved at flytte kæden et eller flere led på skærarmen.. Det er med denne individuelle justering muligt at opnå øget skærtryk i skærene, som arbejder i det sammentrykte spor efter traktorhjulene. Se fig. 4O. Fig. 4N. Central skærtilspænding. Fig. 4O. Individuel skærtryk. 17

18 Markører Indstilling af markører Ved hjælp af markørerne lægges et markørspor. Markørsporet sikrer, at der kan køres således, at yderste såskær i den ene række kommer til at ligge parallelt med og i korrekt afstand til yderste såskær i det forrige træk. Midtermarkering Såmaskinen har midtermarkering. Derfor skal markøren indstilles til 3,0 m målt fra midten af en 3,0 m maskine, 4,0 m målt fra midten af en 4,0 m maskine osv. Kontrol af indstillingen foretages nemmest ved at køre et par meter frem med markør og såskær sænket i arbejdsstilling. Herved aftegnes både såskær og markørspor i jorden. Markeringssporet Markørsporets bredde reguleres ved drejning af den "skæve" markøraksel. Se fig. 4R. Smalleste spor opnår, når akslen drejes, således at denne bøjer nedad. Bredeste spor opnås, når akslen drejes, således at denne bøjer bagud i forhold til kørselsretningen. Fig. 4R. Skæv markøraksel. Akslen bør ikke rettes forud eller opad, da dette kan beskadige akslen og i øvrigt give et ringere spor. Markørarmene låses i lodret position ved transport på vej samt ved kørsel tæt på hegn e.l. Se tillige afsnit 1 "Advarsel, kørsel". Fig.4P.Midtermarkering. 18

19 Efterharve Indstilling af efterharve Max-Flow Efterharven kan indstilles til let eller kraftig harvning. Indstillingen af harvedybden foretages ved at dreje på fjedrene mellem skærbjælken og efterharvearmene.se fig. 4S. Grovindstilling kan foretages ved at flytte topstængerne et hul i efterharvearmene. Se fig. 4S. For at opnå optimal arbejdseffekt er det muligt at indstille efterharvetandens arbejdsvinkel. Se fig. 4T. Fig. 4T. Efterharvens arbejdsvinkel. Fig. 4S. Justering af harvedybde. 19

20 Betjening Generelt Kontroller jævnligt om der er tilstrækkeligt såsæd/gødning i såkassen. Kontroller jævnligt om den forbrugte udsædsmængde svarer til den beregnede. Både før og under arbejdet er det især vigtigt at have opmærksomheden rettet mod følgende: at at at at at såmaskinens trækhjul roterer korrekt. gearkassen er i god stand. oliestanden i gearkassen er synlig i glasøjet (Vario-K). kædetræk er korrekt justeret. såvalser og bundklapper er intakte. at bundklapper er bevægelige - dette kontrolleres ved at trykke på hver enkelt med en finger eller et tyndt skaft. at lufttrykket er korrekt under arbejdet. Kørehastighed Under arbejdet bør kørehastigheden være 5-8 km/t. Hastigheden bør i øvrigt afpasses efter forholdene og således, at tanken ikke kommer i svingning. Tømning af såkasse S å k a s s e n t ø m m e s v e d f ø r s t a t p l a c e r e indsåningsbakken under såhusene som ved indsåning. Herefter drejes bundklaphåndtaget helt tilbage, hvorved o v e r s k y d e n d e s å m a t e r i a l e u d t ø m m e s i indsåningsbakken. 20

21 Vedligehold og smøring Justering af kæder Kædehjul til justering af kæde løsnes. Kædehjulene skubbes herefter opefter til kæderne er tilpas stramme, hvorefter kædehjulene tilspændes igen. Se figur 6A. Finjustering af bundklapper Bundklapper placeres i øverste position (position 1). Justeringen kan herefter foretages ved at dreje skruen på bagsiden af hver bundklap, indtil afstanden mellem bundklap og såvalse er 1 mm. Se figur 6B. Rengøring af såudløb og såvalser Rengøringen af såudløb og såvalser lettes ved først at fjerne såakslen. Se side 15. Smøring Oliestanden i gearkassen skal være synlig i glasøjet. Er dette ikke tilfældet, er oliestanden for lav, og der efterfyldes olie af følgende type: Fig. 6A. Kædehjul HYDROL L-HL60 Alle kæder smøres jævnligt. Efter hver sæson renses kæder i petroleum og smøres herefter med olie. Før hver sæson smøres alle ledforbindelser og kædestrammere med olie. Fig. 6B. Justering af bundklapper. 21

22 Vedligehold og smøring Hjularmens drejeled smøres jævnligt med fedt gennem sæsonen. To smørenipler (A) findes på bøsningen, der sidder på hjularmens inderside. Se fig. 6C. Alle såmaskinens lejer arbejder uden smøring. Vinteropbevaring Det anbefales at rengøre maskinen omhyggeligt efter hver sæson. Det anbefales at klargøre maskinen i god tid før den nye sæson. Maskinen bør opbevares under tag. Fig. 6C. Smøring af hjularm. A 22

23 Vejledende såtabel for Vario-K gearkasse. Såtabellen angiver kalibrering af såmaskinen og skalaindstilling for det ønskede antal kg udsæd pr. ha. Bemærk at såtabellen kun er vejledende. Der bør således altid gennemføres en indsåningsprøve til kontrol af skalaindstillingen. Såtabel Udsæd byg Bundklapindstilling Såhusskodder 2 helt op kg/ha Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

24 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd Bundklapindstilling 2 hvede Såhusskodder helt op Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

25 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd ærter Bundklapindstilling 4-6 Såhusskodder helt op Såvalse nr Rækkeafstand 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS

26 Såtabel Såtabel kg/ha Udsæd Bundklapindstilling 1 Såhusskodder Såvalse Rækkeafstand raps 15 mm ned nr frøsåfinger 12,5 cm NS 5130 NS 5140 NS 5150 NS 5160 NS 1502 NS 1502 NS 1504 NS 1504 NS 1902 NS 1902 NS 1904 NS ,1 0,9 1,5 1,1 1,4 1,0 1,6 1,4 1,7 1,3 2,0 1,7 2,0 1,5 2,4 2,0 2,2 1,6 2,6 2,2 2,4 1,8 2,9 2,4 2,7 2,0 3,3 2,7 3,0 2,2 3,6 3,0 3,3 2,4 3,9 3,3 3,5 2,7 4,2 3,5 3,8 2,9 4,6 3,8 4,1 3,1 5,0 4,1 4,4 3,3 5,3 4,4 4,7 3,5 5,6 4,7 4,9 3,7 5,9 4,9 5,3 4,0 6,3 5,3 5,5 4,2 6,7 5,5 5,8 4,3 6,9 5,8 6,1 4,6 7,3 6,1 6,3 4,7 7,6 6,3 6,6 4,9 7,9 6,6 6,9 5,2 8,3 6,9 7,2 5,4 8,7 7,2 7,5 5,6 8,9 7,5 7,8 5,8 9,3 7,8 8,0 6,0 9,6 8,0 26

27 Notes 27

28

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MULTI JET / COMBI JET

MULTI JET / COMBI JET MULTI JET / COMBI JET Multi Jet/Combi Jet.. er bugserede højkapacitets såmaskiner med knastvalseudmadning og lufttransport af såsæd og gødning til såskærene. Multi Jet/Combi Jet findes i arbejdsbredder

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009 1 THYREGOD A/S NF 6000 S THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato:

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Unicorn. Enkornssåmaskine til roer

Unicorn. Enkornssåmaskine til roer Unicorn Enkornssåmaskine til roer Enkornssåmaskine til roer UNICORN UNICORN Præcisionssåmaskine med indvendig fyldning til henholdsvis normalsåning, såning i planterester og direkte såning med mekanisk

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere