5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud) Tekniske oplysninger Vægt og ydelse Temperaturgrænser for battericeller...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 230 6 Tekniske oplysninger... 232 6.1 Vægt og ydelse... 232 6.2 Temperaturgrænser for battericeller..."

Transkript

1 Indhold 1 Brugsanvisning Dele Opladning af batteripakke Anvisninger for batteripakke under bagagebærer Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Firkantet display Montering og afmontering Justering Knapper og visninger Aktivering af display Indstilling af pedalstyring Fyldningsgrad Menuoversigt Beskrivelse af menuindstillinger Visningsmuligheder Brug af andre display Kompakt display Montering og afmontering Knapper og visninger Indstillinger Kalibrering af cyklen Startafbryder Tabel for aktionsradius Gashåndtag (tilvalg) Gashåndtag Boostfunktion (under kørslen)

2 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud) Tekniske oplysninger Vægt og ydelse Temperaturgrænser for battericeller Oplysninger om oplader Fejlmeldinger Garantibestemmelser og lovkrav

3 1 Brugsanvisning 1.1 Dele Firkantet display / kompakt display A Betjeningsenhed B Displayholder C Display 193

4 1.1.2 Oplader til batteripakke i stel A Opladningspunkt B Stik C Oplader D Indikatorlampe E Udtagelig batteripakke F Dækhætte 194

5 1.1.3 Batteripakke under bagagebærer og oplader A Batteripakke F Lås B Angivelse af fyldningsgrad G Nøgle C Opladningspunkt H Stik D Dockingstation I Oplader E Forbindelsespunkt til dockingstation J Indikatorlampe 195

6 1.2 Opladning af batteripakke Alle batterier løber med tiden af sig selv tør for strøm. Denne proces kaldes selvafladning. Hvis et batteri aflades for meget, opstår der dybdeafladning. Dybdeafladning kan medføre, at batteripakken beskadiges permanent. For at undgå dette er det vigtigt, at disse opladningsanvisninger følges nøje. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning Opladning Tilslut opladeren til batteripakken når cyklen ikke er i brug. Systemet sikrer at batteripakken (gen)oplades automatisk, når dette er nødvendigt. Hvis der ikke er mulighed for at lade batteripakken stå tilsluttet til opladeren, kan du også fjerne opladeren efter en afsluttet opladning. Det er vigtigt at opladeren tilsluttes batteripakken mindst en gang hver anden måned, for at forhindre, at der opstår en dybdeafladning. Slut opladeren til cyklen, når denne ikke er i brug. Det forlænger batteripakkens levetid Opladning i stel 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (A). 2. Slut opladeren (A) til netspændingen. Den grønne indikatorlampe (B) tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. 196

7 1.2.3 Opladning i stel (udtagelig batteripakke) 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (A). 2. Slut opladeren (A) til netspændingen. Den grønne indikatorlampe (B) tændes. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug Opladning under bagagebærer (udtagelig batteripakke) 1. Kontroller om netledningen er ordentlig tilsluttet til opladeren (A). 2. Slut opladeren (A) til netspændingen. Den grønne indikatorlampe (B) tændes og LED'en (E) på batteripakken begynder at blinke. 3. Slut opladerens stik (C) til forbindelsespunktet (D). 4. Frakobl opladeren, inden du tager cyklen i brug. 197

8 Udtagelig batteripakken kan oplades enten på cyklen, eller når den er afmonteret. Hvis du vil kontrollere batteripakkens fyldningsgrad (F), mens den ikke er tilsluttet, skal du trykke på knappen (E) Når cyklen ikke bruges i længere tid Når E-biken ikke bliver brugt i over to måneder, og det ikke er muligt at genoplade batteripakken i dette tidsrum, skal du lade batteripakken helt op først. Når opladningen er afsluttet, kan du fjerne sikringen. Når sikringen er fjernet, kan batteripakken efterlades ubenyttet i op til seks måneder uden at blive genopladet. Vi anbefaler, at du henvender dig til din certificerede E- bike-forhandler for at få at vide, hvordan sikringen fjernes. En fuld opladning af batteripakken tager i gennemsnit 4 til 5 timer. Når batteripakken oplades for første gang, eller når sikringen har været afmonteret, skal du tage hensyn til en længere opladningstid. Opladningsomkostningerne på basis af 2500 km/år (48 km/uge) er højst 90 kr., herunder højst 45 kr. for standbytiden (når cyklen altid er tilsluttet opladeren). Én fuld opladning af et 10 Ah batteri koster 67 øre. 198

9 Læs nedenstående advarsler nøje igennem. Producenten fraskriver sig ansvaret for ulykker eller fejl, som skyldes forkert brug af E-biken eller dele heraf. Batteripakken skal altid oplades med den oplader, der følger med cyklen. Der må ikke benyttes andre opladere. Stikkets farve bør være identisk med afbryderens farve En batteripakke, som er afladet og ikke bliver genopladet, kan inden for to måneder blive dybdeafladet og derved blive defekt. I så fald bortfalder garantien. Opladeren må ikke tilsluttes netspændingen, når den ikke er i brug. Kobl opladeren fra batteriet, før du tager cyklen i brug. Opladeren må ikke blive våd. Undgå, at opladeren bliver beskadiget. Batteripakken må aldrig oplades i direkte sollys. Pas på ikke at tabe batteripakken, da den derved kan beskadiges. Det skal sikres, at batteripakken opbevares inden for nedenstående temperaturgrænser. Dette forlænger batteripakkens levetid og øger dens ydeevne. Desuden fungerer opladningen og pedalstyringen ikke, når temperaturen ligger uden for de angivne grænser. Tilstand Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Stilstand (mindst 80 % fyldningsgrad) Du skal tage hensyn til at din cykel giver mindre pedalstyring ved lavere temperaturer (under 10 C), og at batteriet hurtigere vil løbe tør for strøm. Også opladning af batteripakken vil ved lave temperaturer tage længere tid. Store temperatursvingninger kan give en stærkt skiftende indikation af fyldningsgrad, især ved en lav temperatur og en lav fyldningsgrad. 199

10 1.3 Anvisninger for batteripakke under bagagebærer Isætning af batteripakke 1. Fjern nøglen fra låsen. 2. Skub batteripakken (A) forsigtigt ind under bagagebæreren langs med skinnerne, til låsen klikker (B). 3. Kontroller, om batteripakken (A) sidder korrekt. Når batteripakken sidder korrekt, kan den ikke længere fjernes uden brug af nøglen. 200

11 1.3.2 Udtagning af batteripakke 1. Sæt nøglen (A) i låsen (B) (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen). 2. Det skal sikres, at klappen over ladestikket er lukket. 3. Træk batteripakken (A) ud fra bagagebæreren ved hjælp af håndtaget (B) på undersiden af batteripakken. Brug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. Batteripakken skal fjernes fra bagagebæreren, når cyklen transporteres med bil Sikring Batteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at pedalstyringen ikke fungerer (tyverisikring). Du kan ofte købe en ekstra batteripakke til din E-bike. Spørg din forhandler. 201

12 1.3.4 Pedalstyring Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E- biken ikke er i brug, slukkes pedalstyringen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken (A) er sluttet korrekt til dockingstationen (B). Kontakt din forhandler, hvis LEDlamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. Baglygten sidder på batteripakken. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte baglygten, anbefales du at henvende dig til din certificerede E-bike-forhandler. 202

13 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet Isætning af batteripakke 1. Placer batteripakken (A) i cykelstellet. Sørg for at berøringspunkterne (B) slutter ordentligt til. 2. Skub batteripakken (B) forsigtigt ned i cykelstellet. 203

14 3. Skub bøjlen (C) ned. 4. Kontroller om batteripakken (B) er anbragt ordentligt, ved at trække i håndtaget. En korrekt placeret batteripakke kan ikke fjernes uden nøgle (A) Udtagning af batteripakke 1. Sæt nøglen (A) i låsen (B) (denne nøgle er den samme som nøglen til cykellåsen) 2. Træk i håndtaget (B) og hiv batteripakken (C) op fra oversiden af stellet. 3. Skub batteripakken (C) op i retning mod styrstammen. 4. Fjern batteripakken (C) fra stellet. Brug altid begge hænder til at trække batteripakken ud, så du undgår at tabe den. Fjern batteripakken fra cykelstellet, når du vil transportere cyklen med bilen. Åbningen i underrøret afdækkes med hætten, for at forhindre at der trænger fugt og snavs ind i batteripakken. Hvis du ikke har nogen hætte til rådighed, så kontakt din forhandler. 204

15 1.4.3 Sikring Batteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre cykler; dvs. at pedalstyringen ikke fungerer (tyverisikring) Pedalstyring Du tænder for systemet ved at trykke på lysknappen eller på pil op. Når E- biken ikke er i brug, slukkes pedalstyringen og lyset automatisk efter fem minutter. Efter yderligere fem minutter går displayet automatisk i dvaletilstand og viser ikke længere nogen data. Displayet genaktiveres, når der trykkes på lysknappen eller pil op. Det genaktiveres ligeledes, når cyklen sættes i bevægelse Fejlmelding Hvis alle LED-lamper om batteripakken blinker, skal det først kontrolleres, om batteripakken (A) er sluttet korrekt til dockingstationen (B). Kontakt din forhandler, hvis LEDlamperne bliver ved med at blinke Lys Lygterne (både for og bag) får strøm fra batteripakken og virker således kun, når batteripakken er isat E-biken. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. 205

16 2 Firkantet display 2.1 Montering og afmontering Afmontering: Tryk knappen på undersiden (A) ind, og tag displayet (B) af displayholderen (C). Montering: Anbring displayet (B) skråt på displayholderen (C), og klik det fast i låsen. 2.2 Justering Løsn grebene (A), og juster displayholderen. Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. For at el-cyklen skal fungere godt, skal kontaktfladen mellem display og displayholder være fri for snavs og fugt. Rengør den om nødvendigt med en ren, tør klud. 206

17 2.3 Knapper og visninger Display A Aktuel hastighed B Pedalstyringsniveau C Batteripakkens fyldningsgrad D Lys E Variabel visning F Beskrivelse af variabel visning G Temperatur/tid H I Angivelse af tur 1 / tur 2 Indikator gennemsnitlig hastighed Betjeningsenhed H Lyskna I Pil op forskellige anvendelser J Set forskellige anvendelser K Pil ned forskellige anvendelser L Mode knap forskellige anvendelser 2.4 Aktivering af display Når der trykkes på lysknappen eller på pil op, vises data i displayet. 207

18 2.5 Indstilling af pedalstyring Tryk på pil op (I) eller pil ned (K) for at indstille pedalstyringen (B). Afhængig af køreprogrammet* har du mulighed for at vælge mellem tre eller fem pedalstyringsstillinger. Køreprogram med tre stillinger: 1. ØKO 2. NORMAL 3. POWER Køreprogram med fem stillinger: 1. ØKO 2. CRUISE 3. TUR 4. SPORT 5. POWER *Spørg din forhandler om mulighederne. 2.6 Fyldningsgrad Fyldningsgraden (C) viser i procent, hvor meget batteripakken er opladet. Fyldningsgraden vises, uanset hvordan visningerne er indstillet. 208

19 2.7 Menuoversigt 209

20 2.8 Beskrivelse af menuindstillinger Lys Under menupunktet 'Lighting' kan du indstille, om lyset skal tændes automatisk, eller om du vil gøre det manuelt. Hvis du vælger 'Auto', tænder og slukker cykellygterne automatisk. En lyssensor måler hele tiden mængden af lys og tænder og slukker lyset på baggrund heraf. Hvis du vælger 'Manual', skal du trykke på lysknappen på betjeningsenheden for at tænde cykellygterne Bipsignal ('Beeper') Under menupunktet 'Beeper' kan du indstille, om og hvornår der skal høres et bipsignal. Hvis du vælger 'On', afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Desuden høres et kort bipsignal, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger 'On alerts', afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. Ved denne indstilling afgiver displayet ingen bipsignaler, når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. Hvis du vælger 'Off', afgiver displayet hverken bipsignaler ved fejlmelding, eller når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur. 210

21 2.8.3 Kalibrering ('Calibration') Hvis pedalstyringen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. Undlad at aktivere pedalerne. 2. Sluk for lyset (H). 3. Hold lysknappen inde i mindst to sekunder, indtil du får en meddelelse om, at der er udført kalibrering. For at opretholde en behagelig støtte, anbefaler vi at kalibrere el-cyklen en gang om måneden Ekstra info Med denne indstilling kan du vælge, om displayet som standard skal vise klokken eller temperaturen i nederste venstre hjørne. Hvis du vælger tid ('Time'), vises klokkeslættet som standard i displayets nederste venstre hjørne. Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ('View options') (se kap. 2.9). 211

22 Hvis du vælger temperatur ('Temperature'), vises temperaturen som standard i displayets nederste venstre hjørne. Tid kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ('View options') (se kap. 2.9). Hvis du vælger Fra, så forbliver pladsen nederst til venstre i billedet tom. Både Tid og Temperatur kommer da til at stå under gengivelsen af valgmuligheder ('View options') (se kap. 2.9) Indikator Gen. hastighed Indikatoren for gennemsnitlig hastighed viser under cykelturen om den aktuelle hastighed ligger over eller under den gennemsnitlige hastighed på cykelturen. Pil opad betyder: aktuel hastighed ligger over cykelturens gennemsnitlige hastighed. 212

23 Pil nedad betyder: aktuel hastighed ligger under cykelturens gennemsnitlige hastighed. Blok betyder: aktuel hastighed er praktisk taget lig med cykelturens gennemsnitlige hastighed. Ved hjælp af valgmuligheden Gen. hastighed angiver du, om du vil vise indikatoren på displayet eller ej Automatisk opladning (ekstra) Med denne funktion genererer E-biken automatisk energi, når der ikke længere trædes i pedalerne. Det vil sige, at batteripakken kan lades op, mens der cykles. Forhør hos forhandleren om vilkårene. Funktionen skal først tilkobles i displaymenuen. Derefter kan den automatiske opladning aktiveres og deaktiveres ved at trykke på den røde knap. 213

24 Aktivering af automatisk opladning Den automatiske opladning tilkobles ved i displaymenuen at vælge Funktioner, Auto Charge og Manual eller Auto. Den valgte menu-indstilling er gældende, indtil den bliver ændret i displaymenuen. AUTO CHARGE Off Manual Auto OBS: ved tilkobling af automatisk opladning mister den røde knap den funktion, der skifter mellem Tur 1 og Tur 2 (se 2.9.9). Aktivering af automatisk opladning Manual Hvis du via displaymenuen har valgt Manual, står automatisk opladning (Auto Charge), når E-biken indkobles, på inaktiv. Hvis pedalstyringen er tilkoblet, kan automatisk opladning aktiveres ved kort at trykke på den røde knap. Teksten Auto Charge On vises ganske kort. Funktionen forbliver aktiv, indtil E-biken frakobles (og mærkelogoet vises). Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man igen trykke kort på den røde knap. Teksten Auto Charge Off vises ganske kort. Auto Hvis du via displaymenuen har valgt Auto, er automatisk opladning (Auto Charge), når E-biken indkobles, med det samme aktiv. Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man trykke kort på den røde knap. Teksten Auto Charge Off vises ganske kort. 214

25 Hvis den automatiske opladning er aktiveret, og der ikke trædes i pedalerne, bliver batteripakken automatisk opladet. Under opladningen kan man mærke en let modstand på motoren, og teksten Charging og et plus-tegn eller to pile vises i batterisymbolet (afhængigt af type display). 2.9 Visningsmuligheder Ved at trykke kortvarigt på knappen MODE, bestemmer du hvad du ønsker at se nederst til højre i billedet. Nedenfor forklares alle mulige gengivelsesmuligheder ganske kort Temperatur/tid ('Temperature/Time') Ved menu-indstillinger kan du vælge, om du ønsker at se Tid, Temperatur eller ingen af disse som standard nederst til venstre i billedet (se kap ). Den ikke-valgte mulighed(er) kommer da automatisk til at stå under gengivelsen af valgmuligheder. 215

26 2.9.2 Turafstand ('Trip distance') Turafstanden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen 'Trip distance' Turtid ('Trip time') Turtiden måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen 'Trip time' Gennemsnitshastighed ('Average speed') Den gennemsnitlige hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen 'Average speed'. 216

27 2.9.5 Maksimumshastighed ('Maximum speed') Den højeste hastighed, som er målt over den tilbagelagte afstand. I kap kan du se, hvordan du nulstiller funktionen 'Maximum speed' Samlet afstand ('Total distance') Den samlede afstand måles, fra det øjeblik du begynder at cykle. Det er ikke muligt at nulstille den målte samlede afstand Aktionsradius Aktionsradiussen angiver, hvor mange kilometer du endnu kan cykle med pedalstyring. Aktionsradiussen beregnes på baggrund af det aktuelle og historiske forbrug samt batteripakkens fyldningsgrad. 217

28 2.9.8 Tur 1 og tur 2 ('Trip 1' & 'Trip 2') Turafstanden, turtiden, gennemsnitshastigheden og maksimumhastigheden samles og gemmes i hukommelsen som hhv. 'Trip 1' og 'Trip 2'. Du kan vælge mellem at få vist 'Trip 1' eller 'Trip 2' i displayet ved at trykke kort på den røde knap. 'Trip 1' nulstilles automatisk, når cyklen står ubrugt hen i mere end to timer. Du kan også nulstille 'Trip 1' manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid. 'Trip 2' kan kun nulstilles manuelt ved at holde den røde knap inde i længere tid. 218

29 2.10 Brug af andre display Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer pedalstyringen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og pedalstyring og lys kan ikke aktiveres. Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. Begge display fungerer da på begge cykler. Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 219

30 3 Kompakt display 3.1 Montering og afmontering 1. Anbring displayet (A) på holderen (B). Drej displayet en kvart omgang med uret for at sætte det fast. 2. Drej displayet en kvart omgang mod uret for at tage det af. Tag displayet af, når cyklen står længe uden at være i brug, og når den transporteres. For at el-cyklen skal fungere godt, skal kontaktfladen mellem display og displayholder være fri for snavs og fugt. Rengør den om nødvendigt med en ren, tør klud. 3.2 Knapper og visninger Hver af de valgte funktioner markeres ved hjælp af en bjælke. A Lys B Dagsafstand C Pedalstyring OFF D Pedalstyring ECO E Pedalstyring NORMAL F Pedalstyring POWER G Samlet tilbagelagt afstand H Vedligeholdelse I Variabel visning J Hastighed K Batteripakkens fyldningsgrad L Indstillingsknap M Lysknap 220

31 3.3 Indstillinger Tænde/slukke for lys (A og M) Tryk på lysknappen (M) for at tænde eller slukke for lyset. Når der tændes for lyset, vises en bjælke (A), og baggrundslyset på displayet tændes. Lygterne får strøm fra batteripakken. Lyset forbliver tændt, når cyklen står stille. Når batteripakken er afladet, virker motoren som en dynamo. Dagsafstand (B) Dagsafstanden vises sædvanligvis. Sæt dagsafstanden tilbage på 0 ved at trykke på indstillingsknappen (L) i fem sekunder. Samlet tilbagelagt afstand (G) Når pedalstyringen eller lyset aktiveres, kommer den samlede tilbagelagte afstand frem. Efter 15 sekunder erstattes den samlede tilbagelagte afstand automatisk af dagsafstanden. 221

32 Hastighed (J) Hastigheden i km/t vises permanent. Pedalstyring (C, D, E og F) Tryk på indstillingsknappen (L) for at indstille pedalstyringen. OFF 0 (C) Pedalstyringen er deaktiveret. ECO 1 (D) Pedalstyringen står på det laveste niveau. Aktionsradiussen er størst. NORMAL 2 (E) Pedalstyringen står på normalt niveau. 222

33 POWER 3 (F) Pedalstyringen står på det højeste niveau. Aktionsradiussen er mindst. Vedligeholdelse (H) I displayet vises en gaffelnøgle (H) samt bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. Gaffelnøglen angiver, at der er opstået en fejl, som skal udbedres af forhandler. Fejlmelding (I) I displayet vises bogstavet E efterfulgt af et kodenummer. I kapitlet om fejlmeldinger kan du finde fejlen og læse, hvordan du selv kan afhjælpe den. Batteripakkens fyldningsgrad (K) Fyldningsgraden gengives i trin a 3 %. 223

34 Service I displayet vises en gaffelnøgle (H) og fem streger, når det er tid til serviceeftersyn. Kontakt forhandler. 3.4 Kalibrering af cyklen Når pedalstyringen med tiden bliver svagere, kan det være nødvendigt at kalibrere elektronikken. 1. Stå af cyklen. 2. Sluk for lyset. 3. Sæt pedalstyringen på OFF. 4. Hold knappen M inde i fem sekunder. I displayet vises Cyklen er nu kalibreret. For at opretholde en behagelig støtte, anbefaler vi at kalibrere el-cyklen en gang om måneden. Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 224

35 3.5 Startafbryder Displayet fungerer som startafbryder, og det er derfor ikke muligt at montere et hvilket som helst display på din E-bike og få det fulde udbytte af det. I dit display er der gemt en unik kode, som svarer til koden i den tilhørende E-bike. Når du aktiverer pedalstyringen eller lyset, kontrolleres det, om displayet og cyklen hører sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, får du fejlmeldingen E0014, og pedalstyring og lys kan ikke aktiveres. Hvis du ejer to E-bikes med samme type display, er det muligt at registrere begge display som hørende til begge cykler. Få din certificerede E-bike-forhandler til at gøre dette for dig. Begge display fungerer da på begge cykler. 225

36 4 Tabel for aktionsradius Optimal-Køreprogram Øko (km) Normal (km) Power (km) Batteripakke Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Li-ion 250 Wh* Li-ion 290 Wh* Li-ion 350 Wh* Li-ion 360 Wh* Li-ion 400 Wh* Li-ion 500 Wh* Super Eco-Køreprogram Øko (km) Normal (km) Power (km) Batteripakke Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Li-ion 250 Wh* Li-ion 290 Wh* Li-ion 350 Wh* Li-ion 360 Wh* Li-ion 400 Wh* Li-ion 500 Wh* Plus-Køreprogram Øko (km) Normal (km) Power (km) Batteripakke Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Li-ion 250 Wh* Li-ion 290 Wh* Li-ion 350 Wh* Li-ion 360 Wh* Li-ion 400 Wh* Li-ion 500 Wh*

37 Standard-Køreprogram Øko (km) Cruise (km) Tour (km) Sport (km) Power (km) Batteripakke Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Li-ion 250 Wh* Li-ion 290 Wh* Li-ion 350 Wh* Li-ion 360 Wh* Li-ion 400 Wh* Li-ion 500 Wh* Comfort Cruise Control-Køreprogram Øko (km) Cruise (km) * Mængden af strøm angives i Watt timer (Wh) og beregnes som produktet afspændingen (V) og kapaciteten (Ah). Aktionsradiussen er afhængig af forskellige faktorer og påvirkes især af: batteripakkens kapacitet (Ah) og spænding; pedalstyringsniveau; pedalstyringens egenskaber, også kaldet køreprogram spørg din forhandler om mulighederne; omgivelsestemperaturen; vindstyrken; dækspændingen (mindst 4 bar); kørehastigheden; 227 Tour (km) Sport (km) Power Batteripakke Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Li-ion 250 Wh* Li-ion 290 Wh* Li-ion 350 Wh* Li-ion 360 Wh* Li-ion 400 Wh* Li-ion 500 Wh* (km)

38 vægten af cyklisten og evt. bagage (standard 80 kg); køreadfærden; vejens tilstand; brug af gear. Efterhånden som batteripakken bliver ældre, nedsættes aktionsradiussen betydeligt. Gearskift Hvis cyklen er forsynet med gear, skal der skiftes gear i god tid, inden aktionsradiussen øges. 228

39 5 Gashåndtag (tilvalg) 5.1 Gashåndtag Gashåndtaget (B) kan bruges, når pedalstyringen er aktiveret. Du 'giver gas' ved at dreje gashåndtaget ind mod dig selv. A B Betjeningsenhed Gashåndtag 5.2 Boostfunktion (under kørslen) Boostfunktionen kan bruges, mens du cykler; dvs. når et af de tre pedalstyringsniveauer (ECO/NORMAL/POWER) er aktiveret. Gashåndtaget giver dig et ekstra 'skub i ryggen', mens du cykler. Dette er praktisk, når du ønsker at øge hastigheden midlertidigt, f.eks. ved en overhaling. Boostfunktionen afhænger af det aktuelle pedalstyringsniveau. Gashåndtagets effekt er mest mærkbar i ECO og mindst mærkbar i POWER. 229

40 Bemærk, at boostfunktionen kun virker, når du selv træder i pedalerne. 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud) Gashåndtaget yder støtte på ca. 3 km/t, når du trækker cyklen. Dette er praktisk, når din E-bike skal hentes ud af skuret eller op fra kælderen. Parkeringshjælpen fungerer både ved kørsel fremad og kørsel bagud*. Brug pileknapperne på betjeningsenheden (A) til indstilling af parkeringshjælpen. Vælg 'Parking Assistance' (P), hvis du vil køre fremad. Vælg 'Reverse' (R), hvis du vil bakke. 230

41 Når du har indstillet parkeringshjælpen, kan du bruge gashåndtaget ved at dreje det ind mod dig selv. Bemærk: Prøv dig forsigtigt frem, første gang du bruger gashåndtaget, så du kan blive fortrolig med den kraft, det giver. * Bagud-funktionen er ikke tilgængelig for alle modeller. Kontakt din forhandler for yderligere information. 231

42 6 Tekniske oplysninger 6.1 Vægt og ydelse Batteripakke i bagagebærer Ikkeudtagelig batteripakke Udtagelig batteripakke i stel Kapacitet (Ah) Vægt batteripakke (kg) Maksimal kapacitet (W) Opladningstid (Std) 2.8/ / Spænding (V) 29/36 29/ Energi (Wh) 290/ / Sikring (A(T)) Temperaturgrænser for battericeller Tilstand Minimum [ C] Maksimum [ C] Under opladning Under brug Oplysninger om oplader Indgangsspænding Indgangskapacitet Indgangsstrøm 230 VAC Maks. 100 Watt Maks. 0,5 A 232

43 7 Fejlmeldinger Spørg forhandler, hvis du ikke kan finde meldingen i vejledningen. Melding Fejl Løsning E01 Batteripakken er afladet Lad batteripakken op. E04 E05 Cyklen er tilsluttet opladeren Dårlig forbindelse til motor Kobl opladeren fra cyklen. Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. E06 Kortslutning i lygterne Kontakt en cykelsmed. E07 E14 E16 E19 Motorens temperatur er uden for temperaturgrænserne Displayet genkendes ikke. Konstant udsving kraftsensor Batteripakkens temperatur er uden for temperaturgrænserne Vent, til motoren har fået den rigtige temperatur. Displayet skal indstilles på ny. Kontakt forhandler. Udfør kalibrering ved at holde lysknappen inde i 5 sekunder. Vent, til batteripakkens temperatur er inden for temperaturgrænserne. Opladningen fortsætter herefter automatisk. E20 Kræver serviceeftersyn Kontakt en forhandler. 233

44 Melding Fejl Løsning E21 Regulator for motorstrøm Pedalstyringen stilles tilbage pga. den tunge belastning. E22 E23 E30 E32 Problemer under opladningen Motorens serienummer er forkert Ingen kommunikation med momentføler (TMMA) Batterielektronikken er for varm. Tænd/sluk for lyset, og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen. Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. Batteripakken er ikke tilmeldt på denne cykel. Skulle dette dog være tilfældet, skal du kontakte din æ forhandler. Tænd på pedalstyringen og tjek om batteripakken sidder ordentligt i docking stationen. Lad batteripakken køle ned og tænd igen for pedalstyringen. E34 E35 E99 E0122 E0123 Display understøtter ikke tilbehør Ingen kommunikation med gashåndtaget Servicesoftware ladet; skift cykelsoftware Problemer under opladning af Range Extender Range Extender genkendes ikke Kontakt en forhandler. Kontroller stikket til gashåndtaget ved betjeningsunitten og placér displayet igen. Kontakt en forhandler. Tænd/sluk lyset og vent i 10 sekunder. Tilslut opladeren igen. Kontakt en forhandler, hvis meldingen kommer igen. Range Extender skal registreres. Kontakt forhandler 234

45 8 Garantibestemmelser og lovkrav Garantibestemmelser Nedenstående garantibestemmelser gælder ud over det, du lovmæssigt har krav på. Hvornår gælder garantien? Leverandøren af batteripakken yder garanti på eventuelle materiale- og konstruktionsfejl på batteripakken, når følgende betingelser er opfyldt: Du kan kun gøre krav på garantien, hvis du kan forelægge et garantieller købsbevis. Garantiperioden løber fra den dag, hvor købet finder sted. Garantien bortfalder, hvis der konstateres dybdeafladning. Garantiperiode for din E-bike På E-bikens elektriske dele (display, drivsystem og batteripakke) ydes 2 års fabriksgaranti. Hvad angår de øvrige dele henviser vi til garantibestemmelserne i producentens instruktionsbog. Cyklen må aldrig rengøres med en højtryksrenser. Den kraftige vandstråle kan beskadige motorens elektronik. I så fald bortfalder garantien. Ekstra garanti Inden for de første 2 år efter købet af din nye E-bike har du mulighed for at forlænge garantien med yderligere 3 år. Spørg din forhandler om betingelserne. 235

46 Lovmæssige krav Ifølge EU-lovgivningen er det beskrevne køretøj en cykel, idet cyklen opfylder følgende regler: Pedalstyringen er kun aktiv, når brugeren selv træder i pedalerne. Pedalstyringen kan køre maksimalt 25 km/t. Den leverede kapacitet er højst 250 Watt. E-biken er en EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) i overensstemmelse med EN Overensstemmelse Producenten af E-biken erklærer hermed, at produktet opfylder alle krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2002/24/EF. Miljø I overensstemmelse med det hollandske miljøministeriums miljøordning for genanvendelse af batterier og akkumulatorer anbefaler vi, at du ved fejl på batteripakken eller cyklen altid indleverer disse hos din forhandler. Forhandleren har pligt til at tage imod batteripakken og sørger for sende den til videre forarbejdning hos producenten. Regelmæssige serviceeftersyn Din E-bike har brug for regelmæssige serviceeftersyn. Din forhandler kan rådgive og oplyse dig om den optimale brug af din cykel. Din forhandler kan endvidere udføre softwareopdateringer og hjælpe dig med at læse diagnoseformularen, hvorpå den nøjagtige brug af din cykel kan aflæses. Version 11/

5.1 Gashåndtag... 178 5.2 Boostfunktion (under kørslen)... 178 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 179

5.1 Gashåndtag... 178 5.2 Boostfunktion (under kørslen)... 178 5.3 Parkeringshjælp (fremad og bagud)... 179 LI-ION Indhold 1 rugsanvisning... 149 1.1 Dele... 149 1.2 Opladning af batteripakke... 152 1.3 nvisninger for batteripakke under bagagebærer... 155 1.4 Instruktioner om udtagelig batteripakke i stellet...

Læs mere

Brugsanvisning Inhold

Brugsanvisning Inhold Brugsanvisning Inhold 1 Oversigt over dele... 141 1.1 Dispaly og betjeningsenhed... 141 1.2 Batteri og oplader... 142 2 Batteri... 143 2.1 Vejledning til opladning... 143 2.2 Opladning af batteri... 145

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Batavus E-go brugsanvisning

Batavus E-go brugsanvisning atavus E-go brugsanvisning atavus.v., november 2011 62513272 Indhold 1 eskrivelser... 2 1.1 Sikkerhedsadvarsler for brug... 2 1.2 Dele... 3 1.2.1 Lader og batteripakke... 3 1.2.2 Styrbetjening... 4 2 atteri

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Batavus brugsanvisning

Batavus brugsanvisning Batavus brugsanvisning NEDERLANDS LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT IGENNEM! Den indeholder vigtig information om sikkerhed.. NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS - Brugsanvisninger kan blive

Læs mere

Brugsanvisning Inhold

Brugsanvisning Inhold Brugsanvisning Inhold 1 Oversigt over dele... 204 1.1 Dispaly og betjeningsenhed... 204 1.2 Batteri og oplader... 205 2 Batteri... 206 2.1 Vejledning til opladning... 206 2.2 Opladning af batteri... 208

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY Model: PREMIUM DELUXE COMFORT 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen...

Læs mere

MED FRONTMOTOR BRUGSVEJLEDNING

MED FRONTMOTOR BRUGSVEJLEDNING MED FRONTMOTOR BRUGSVEJLEDNING CEDK-016-C / version 1 Januar 2016 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes, risikerer man at gøre skade på sig selv eller på

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes.

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Standsning Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Når batteriet er ved at være tomt, lyser den grønne lampe på speederhåndtaget mørkegrønt. Overophedning af motoren kan

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

manual OBS KØR FORSIGTIGT

manual OBS KØR FORSIGTIGT motor - med GÅ-funktion manual OBS KØR FORSIGTIGT Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 3 Gå-funktion... 4 Gearskifter... 5 LCD display funktioner... 6 Indstilling af hjulstørrelser... 6 Fejlindikator...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Instruktionsbog. CENTURION E-bike. Basic Basic Free Ultimate

Instruktionsbog. CENTURION E-bike. Basic Basic Free Ultimate Instruktionsbog CENTURION E-bike Basic Basic Free Ultimate 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 2.1 Stelnummer... 5 3. Funktioner/indstillinger... 6 3.1 Batteri -/fejlindikator...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

q LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT! Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Displayenhed (LED-type) ORIGINALE ANVISNINGER

q LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT! Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Displayenhed (LED-type) ORIGINALE ANVISNINGER q LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT! Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Displayenhed (LED-type) ORIGINALE ANVISNINGER BESKRIVELSE 1 1. Displayenhed (LED-type) E-BIKE SYSTEMER e-bike systemerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Cargobike Classic Electric

Cargobike Classic Electric Cargobike Classic electric Ladcykel til 4 børn med motor og skivebremser - 13.495 kr Prisen inkluderer 36 v motor, 9 AH batteri, lader, standardkaleche, overtræk, sikkerhedsseler til 4 børn, samlet og

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Superbe Comfort

Instruktionsbog. RALEIGH Superbe Comfort Instruktionsbog RALEIGH Superbe Comfort Side 2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 2.1 Sådan kommer du i gang... 5 3. Indstillinger før brug... 6 3.1 Styret... 6 3.2

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Instruktionsbog. NISHIKI MTB 26 og 29

Instruktionsbog. NISHIKI MTB 26 og 29 Instruktionsbog NISHIKI MTB 26 og 29 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Anvendelse... 4 2.2 Udrustning... 4 2.3 Stelnummer... 4 3. Det elektriske system... 5 3.1 Funktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

TranzX PST (Power Support Technology) Driving System for pedal-activated bicycles

TranzX PST (Power Support Technology) Driving System for pedal-activated bicycles 1 Dansk Manual/brugsanvisning TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler 1 2 Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde og en behagelig

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick Instruktionsbog PROMOVEC Electric Flick 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 2.1 Stelnummer... 5 3. Funktioner/indstillinger... 6 3.1 Batteri -/fejlindikator... 6 3.2 Assist-funktion...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Instruktionsbog NISHIKI. Conti

Instruktionsbog NISHIKI. Conti Instruktionsbog NISHIKI Conti 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6 3.1 Batteri -/fejlindikator...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Instruktionsbog. MBK El-cykler. Queen Octane Plus Easy Shop City Classic

Instruktionsbog. MBK El-cykler. Queen Octane Plus Easy Shop City Classic Instruktionsbog MBK El-cykler Queen Octane Plus Easy Shop City Classic 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger...

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Stelnummer... 4 3. Funktioner/indstillinger... 5 3.1 Batteriindikator... 5 3.2 Assist-funktion...

Læs mere

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Breeze Gashåndtag / LED Display

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Breeze Gashåndtag / LED Display Instruktionsbog PROMOVEC Electric Breeze Gashåndtag / LED Display 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger...

Læs mere

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick Instruktionsbog PROMOVEC Electric Flick 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6 3.1 Batteri-/fejlindikator...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick

Instruktionsbog. PROMOVEC Electric. Flick Instruktionsbog PROMOVEC Electric Flick Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 3 2. Produktbeskrivelse... Side 4 2.1 Stelnummer... Side 4 3. Funktioner/indstillinger... Side 5 3.1 Batteriindikator...

Læs mere

ELCYKLER 2015. BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45

ELCYKLER 2015. BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45 ELCYKLER 2015 BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45 INDHOLDSFORTEGNELSE > VICTORIA ED3 EDITION > VICTORIA BOSCH 300 EDITION ACTIV LINE > CONWAY E-MTB 400 EDITION ACTIV LINE > FUJI AMBIENT 1.3

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere