BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning"

Transkript

1 BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning

2 Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle reparationer skal foretages af uddannede serviceteknikere! Højttaleren er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. For ikke at blokere for den lyd, der udsendes fra bagsiden af basrefleksportene og basenhederne i bunden, skal du sørge for, at der er mindst 6 cm fri plads bag højttaleren og under den. Placer altid højttaleren i vandret position, og anbring ikke genstande oven på den. Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade!

3 Daglig brug 3 Når du har sat højttaleren op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et varmebeskyttelsessystem, der forhindrer skader ved overophedning. Hvis der opstår en fejl eller højttalerenhederne bliver overophedede sætter systemet automatisk højttaleren i stand-by. Rengøring af højttaleren Støv fjernes fra overflader med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes om nødvendigt med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel. Højttalerfronten kan støvsuges med et blødt børstemundstykke med støvsugeren indstillet på laveste sugekraft. Bemærk: Håndter højttalerfronten meget varsomt. Buler og ridser er ikke dækket af garantien! For at få lyden tilbage igen: > Afbryd strømmen til højttaleren. > Giv systemet tid til at nulstille eller køle af (ca. 3 5 minutter). > Slut atter strømmen til højttaleren. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af højttaleren! Tænd og sluk Når du tænder dit Bang & Olufsen system, tændes der samtidig for højttaleren, og når du slukker systemet igen, slukkes der også for højttaleren.

4 4 Opsætning af højttaleren Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde: Afbryd strømmen til dit Bang & Olufsen system. Monter højttaleren på Bang & Olufsens stand eller vægbeslag som beskrevet på næste side. Tilslut højttaleren som beskrevet i Kabeltilslutninger (s. 6 7). Indstil POSITION-omskifteren korrekt. Dette er beskrevet i Tilpas højttaleren til rummet (s. 8 9). Slut atter strømmen til hele systemet. For ikke at bule eller ridse højttalerfronten anbefales det at løfte højttaleren ved at holde fast i de to basenheder nederst. Højttaleren må ikke løftes ved at holde fast i højttalerfronten! Beslag type 1 Beslag type 2 Beslag til BeoLab 7: Højttaleren skal fastgøres til et af de vægbeslag, der er vist her, og på en passende Bang & Olufsen stand eller vægbeslag. 100 cm 39" BeoLab cm 49" BeoLab 7-2 BeoLab 7-1: Brug altid beslag type 1. BeoLab 7-2: Brug beslag type 2, når højttaleren skal monteres på en af Bang & Olufsens stande med dobbeltsøjle. Brug beslag type 1, hvis højttaleren skal monteres på et vægbeslag, f.eks. under en BeoVision 4 skærm.

5 5 Illustrationen viser, hvordan en højttaler monteres med beslag type 1 på en af Bang & Olufsens stande med enkeltsøjle (eller vægbeslag). Følg samme fremgangsmåde, hvis du vil montere højttaleren på en af Bang & Olufsens stande med dobbeltsøjle med et beslag type 2. a c a Fjern det lille dæksel på beslaget (hvis der er ét). Tryk på dækslet som vist, så det løsner sig. b Monter beslaget på standen eller vægbeslaget. Brug de to længste skruer (M5 25 mm) fire skruer til et beslag type 2. c Monter højttaleren på beslaget. Brug de to korteste skruer (M5 8 mm). Spænd ikke skruerne helt, før du har foretaget de nedenfor nævnte justeringer (d). b d d Justeringer: Kontrollér først, at fjernsynets position på standen eller vægbeslaget er helt vandret! Brug de to skruer (d) til at justere højttaleren, så den er parallel med fjernsynets nederste kant. Juster derefter højttalerfronten i forhold til fjernsynet, og stram de to skruer (c). c c c BEMÆRK! BeoVision 7 og ekstraudstyret fås ikke på alle markeder.

6 6 Kabeltilslutninger Højttaleren er primært beregnet til at blive brugt i en opsætning med BeoVision 7*. Den kan dog også bruges sammen med andre systemer fra Bang & Olufsen f.eks. i en BeoVision 4 opsætning. Lysnettilslutning til BeoVision 7 POWER LINK stik Hvis du ønsker at bruge den i en opsætning, der ikke omfatter BeoVision 7, skal du bruge en netledning og et Power Link kabel. Disse kabler fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler. POSITION-omskifter Stikpanelet er placeret bag på højttaleren. Lystnettilslutninger Højttaleren har to stik til lysnettet. Stikket mærket ~ er til indgangen for lysnettet (tilslutning fra stikkontakten), og det andet er en lysnetudgang til BeoVision 7 (dette stik findes ikke på højttalere, der er beregnet til salg på det amerikanske marked). Bemærk: Netledningen fra stikkontakten skal fastgøres til kabelbøjlen på højttaleren som vist på næste side. Kabelbøjle POSITION-omskifter Denne omskifter har to indstillinger: F (fritstående position) og W (vægposition). Hvilken indstilling, du skal bruge, er beskrevet i Tilpas højttaleren til rummet (s. 8 9). POWER LINK stik Brug dette stik til at slutte højttaleren til et af Power Link stikkene på Bang & Olufsen systemet se næste side. *BEMÆRK! BeoVision 7 og ekstraudstyret fås ikke på alle markeder.

7 7 Tilslutning til BeoVision 7 Slut højttaleren til et af Power Link stikkene på stikpanelet til venstre på BeoVision 7. BeoVision 7 Du kan få yderligere oplysninger om stikpanelerne på BeoVision 7 i de vejledninger, der følger med produktet. BeoLab 7 Kabelbøjle: Af sikkerhedsmæssige årsager skal netledningen fra stikkontakten fastgøres til højttaleren. Dette gøres ved at trække ledningen bag bøjlen. De to netledninger og Power Link kablet følger med BeoVision 7. Tilslutning til andre Bang & Olufsen systemer Brug et Power Link kabel af den rette type til at slutte højttaleren til et Power Link stik på Bang & Olufsen systemet. Power Link Mk 3 Power Link kabel: Brug ikke et kabel af den gamle type, da dette forårsager støj, og derfor ikke giver optimal lydkvalitet! Den nye type har et trekantet mærke på stikket. Du kan få yderligere oplysninger i den vejledning, der følger med Bang & Olufsen systemet.

8 8 Tilpas højttaleren til rummet Basniveauet fremhæves i en POSITION-omskifteren højttaler, når den placeres i et hjørne eller tæt på en væg, F (fritstående position) sammenlignet med basniveauet i en højttaler, der placeres i en mere fritstående position. Hvis du vil fjerne denne forstærkning af bassen, skal du Brug denne indstilling, hvis højttaleren er placeret, så fronten er mere end 50 cm fra bagvæggen, f.eks. på en af gulv- eller bordstandene. F W bruge POSITION-omskifteren W (vægposition) for at sikre, at basniveauet passer til højttalerens placering. Brug denne indstilling, hvis højttaleren er placeret, så fronten Den indstilling, du skal vælge, er mindre end 50 cm fra afhænger af afstanden fra højttaleren til væggene og bagvæggen. hjørnerne i rummet. Brug altid denne indstilling, hvis højttaleren er placeret på et af vægbeslagene, men også når den er placeret på de ovennævnte stande tæt på bagvæggen. Hvis højttaleren er monteret på en af bordstandene og du har valgt at placere den på gulvet skal du indstille POSITION-omskifteren til W.

9 9 POSITION-omskifteren er placeret på højttalerens stikpanel. F W Sådan måler du Afstanden måles som vist her højttaleren set fra oven.

10 10 Fjern højttalerfronten for at få adgang til godkendelsesmærkaterne: Skub højttalerfronten til venstre (~ 10 mm). Fronten kan nu tages af. Bemærk: Når du fastgør fronten igen, skal du sørge for, at alle fem fastgøringspunkter griber fat i de tilsvarende beslag på højttaleren. Forsøg ikke at montere fronten omvendt (mærket på bagsiden med ). Bemærk: Håndter højttalerfronten meget varsomt. Buler og ridser er ikke dækket af garantien!

11 Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper. Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

12

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D TP TUBE CLASS D Amplifiere BRUGERVEJLEDNING DSP 160W 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere