Betjeningsvejledning Xeo Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Xeo Dansk"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Xeo Dansk

2 Alle Apple-produkterer er varemærker fra Apple Inc. Alle Sony-produkter er varemærker fra Sony Electronics Inc. Alle Sonos-produkterer er varemærker fra Sonos Inc. Logitech Squeezebox er et varemærke fra Logitech Inc. Pga. produktforbedringer og nye funktioner kan der findes en nyere version af denne betjeningsvejledning. Den nyeste version af betjeningsvejledningen kan du finde på Dynaudio-webstedet: 2 Dynaudio

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger 5 Xeo højttaler 5 Netdel til Xeo Hub, Extender og Link 5 Leveringsomfang 6 Xeo højttaler (Xeo 4 eller Xeo 6) 6 Xeo Hub 7 Xeo Extender 8 Xeo Link 8 Udpakning 9 Emballage 9 Bortskaffelse 9 Xeo systemet 10 Komponenterne 10 Kombinationseksempler 11 Fjernbetjening 12 Betjeningselementer 12 Xeo Hub 13 Visningselementer 13 Indgange 13 Andre tilslutninger og betjeningselementer 14 Tilslutning 14 Xeo højttaler 16 Tilslutninger og betjeningselementer 16 Opdeling i lyttezoner 17 Højttalerstof 18 Opstilling 18 Tilslutning og indstilling 18 Tænd / standby-modus 19 Valg af hub eller indgang / autoplay-funktion 19 Fast lydstyrke 19 Interface Display 20 Xeo Extender 22 Tilslutninger og betjeningselementer 22 Tilslutning og oprettelse af forbindelse 23 Xeo Link 24 Tilslutninger og betjeningselementer 24 Tilslutning og oprettelse af forbindelse 25 I tilfælde af fejl 26 Tekniske data 27 3

4 Tak for, at du har valgt Dynaudio Xeo. Xeo forbinder topmoderne wireless-teknologi med imponerende lydkvalitet og gør det komfortabelt og nemt at lytte til musik. På de følgende sider finder du vigtige anvisninger om tilslutningen og betjeningen, så du opnår en problemløs funktion og optimal lydkvalitet. Vi ønsker dig mange fornøjelige timer med dine højttalere! Dynaudio 4 Dynaudio

5 Sikkerhedsanvisninger Xeo højttalere ADVARSEL Farlig elektrisk spænding Når der er tilsluttet netspænding til højttalerne, er der en farlig elektrisk spænding i højttalernes indre. Åbn aldrig højttalerkabinetterne. Du må ikke bruge højttalerne, hvis de er defekte. Afbryd netspændingen til defekte højttalere. Kontakt din Dynaudio Xeo-forhandler, hvis der foreligger et problem. Adressen kan du finde på internettet på Brug det medfølgende strømkabel til højttalernes tilslutning til netspændingen. Forvis dig om, at kablet ikke er beskadiget. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes med et nyt kabel. Netdel til Xeo Hub, Extender og Link ADVARSEL Farlig elektrisk spænding Den medfølgende Xeo netdel til Hub, Extender og Link skaber en farlig elektrisk spænding i højttalernes kabinetter, når den er sat i. Brug kun den medfølgende Xeo netdel. Åbn aldrig netdelens kabinet. Forvis dig om, at kabinettet er ubeskadiget. Netdelen skal udskiftes, hvis den er beskadiget. 5

6 Leveringsomfang Xeo højttalere (Xeo 4 eller Xeo 6) 2 Xeo højttalere (Xeo 4 eller Xeo 6) 2 Xeo højttaler-stofafdækninger 1 Xeo fjernbetjening 2 Xeo højttaler-strømkabler (landespecifik model) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) 6 Dynaudio

7 Xeo Hub 1 Xeo Hub 1 Xeo netdel med micro-usb-kabel (landespecifik model) 1 stereo-analogkabel (jackstik 3,5 mm 3,5 mm) 1 stereo-analogkabel (RCA RCA) 1 optisk digitalkabel (Toslink Toslink) 1 USB-kabel (USB mini-usb) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) 7

8 Xeo Extender 1 Xeo Extender 1 Xeo netdel med micro-usb-kabel (landespecifik model) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) Xeo Link 1 Xeo Link 1 Xeo netdel med micro-usb-kabel (landespecifik model) 1 stereo-analogkabel (RCA RCA) 1 optisk digitalkabel (Toslink Toslink) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) 8 Dynaudio

9 Udpakning Efter udpakningen skal du kontrollere, at indholdet er komplet og undersøge apparatet samt alle tilbehørsdele med henblik på transportskader. Hvis emballagen er beskadiget, er det ikke udelukket, at der er opstået transportskader. Du må ikke tage et beskadiget apparat i drift. Kontakt din Dynaudio Xeo-forhandler, hvis indholdet er ufuldstændigt eller beskadiget. Adressen kan du finde på internettet på Emballage Emballagen er konstrueret, så den kan genbruges, hvis der ikke er opstået skader under transporten. Opbevar derfor emballagen og brug den til yderligere transporter. Bortskaffelse Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (i europæiske lande med et separat bortskaffelsessystem for sådanne apparater) Symbolet på produktet eller emballagen markerer, at produktet ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal afleveres til genbrug på et samlested for elektriske og elektroniske apparater. Når du bortskaffer produktet korrekt, yder du et bidrag til at beskytte miljøet og dine medmennesker. Materialegenbrug hjælper til med at reducere forbruget af råstoffer. Du kan finde yderligere informationer om genbrugen af dette produkt hos de kommunale myndigheder eller i forretningen, hvor du købte apparatet. 9

10 Bemærk: Xeo systemet Xeo består af flere komponenter i høj kvalitet, som er tilpasset optimalt til hinanden. I kombination opfylder de selv de højeste krav til et trådløst multiroom- og multisource-system. I denne betjeningsvejledning finder du en beskrivele af alle Xeo komponenter, der står til rådighed. Afhængig af din systemkonfiguration er det muligvis kun nogle af beskrivelserne, der er relevante for dig. Komponenterne Xeo Hub Xeo Extender Xeo højttalere Xeo Link Xeo fjernbetjening Xeo Hub er Xeo systemets hovedcentral. Her tilsluttes signalkilderne såsom tuners, receivere, cd-afspillere, tv'er, streaming clients, netværksafspillere, mp3-afspillere og computere. Signalerne overføres trådløst fra hubben til højttalerne (eller til Xeo Link), hvor de gengives. Xeo Extender udvider modtagelsesområdet for Xeo Hub. Derved kan Xeo højttalerne eller andre Xeo komponenter bruges længere væk fra hubben. De aktive Xeo 4 og Xeo 6 højttalere modtager trådløse signaler fra hubben og gengiver dem i den højeste lydkvalitet. De har en integreret forstærker og kan betjenes med Xeo fjernbetjeningen. Et display viser driftstilstanden og gør det muligt at tænde/slukke højttalerne og ændre lydstyrken, også uden brug af fjernbetjeningen. Xeo Link modtager trådløse signaler fra en Xeo Hub og udsender dem analogt og digitalt ved tilslutningerne. Således kan eksempelvis aktive subwoofere, aktive højttalere og andre komponenter forbindes med Xeo systemet. Xeo Link kan også forbindes med en hub fra den første Xeo generation (transmitter). Med Xeo fjernbetjeningen kan du tænde og slukke højttalerne, regulere lydstyrken og vælge en hub samt de dertil tilsluttede signalkilder. 10 Dynaudio

11 Kombinationseksempler I det følgende viser vi nogle kombinationseksempler for Xeo komponenterne. Den høje fleksibilitet muliggør talrige andre varianter. Spørg din Dynaudio-forhandler til råds, så du finder den passende løsning til dig og dit Xeo system. Standard: Hub + højttalere Hub For mere rækkevidde: Hub + Extender + højttalere Hub Extender Til ekstra aktive komponenter: Hub + højttalere + Link Dette eksempel ville også være muligt med kun Hub, Link og aktive komponenter. Hub Link Bemærk: Extender og Link kan også kombineres. 11

12 Tilslutning og betjening I dette afsnit beskrives Xeo komponenternes tilslutninger og betjeningselementer. Hvis du har problemer med tilslutningen og ibrugtagningen, bedes du henvende dig til din Dynaudio Xeoforhandler. Adressen kan du finde på internettet på Fjernbetjening Med Xeo fjernbetjeningen kan du tænde og slukke højttalerne, regulere lydstyrken og vælge en hub samt de dertil tilsluttede signalkilder. Hvis højttalerne bruges til stereo-drift (th./tv.), gælder kommandoerne altid for begge højttalere. Betjeningselementer MUTE ON / OFF VOLUME INPUT 1 / 2 / 3 / 4 HUB A / B / C MUTE-funktion for højttalerne Et kort tryk kobler den valgte højttaler til lydløs tilstand eller til høj lyd igen. Tænd/sluk højttalerne = tænd = standby-modus Ændring af lydstyrken = højere, = lavere Fast lydstyrke Når knappen holdes trykket ind i længere end 2 sekunder, indstilles der en høj lydstyrke for højttaleren (se side 19). Nulstilling af indstillinger = når knappen holdes trykket ind i længere end 5 sekunder, nulstilles højttaleren til fabriksindstillingen. Vælg signalkilde Vælger en af signalkilderne Line In, Optical In, Coax In eller USB In for den aktive Hub. Vælg hub Vælger en af de tre muligheder HUB A, B eller C. 12 Dynaudio

13 Xeo Hub Xeo Hub er Xeo systemets hovedcentral. Her tilsluttes signalkilderne såsom tuners, receivere, cdafspillere, tv'er, netværksafspillere, mp3-afspillere eller computere. De trådløse signaler overføres fra hubben til højttalerne, hvor de gengives. Visningselementer LED Forbindelsesstatus LED'en lyser blåt: Der er oprettet en forbindelse (til højttaler, Extender eller Link). LED'en blinker: Hubben søger efter en forbindelse. LED'en lyser rødt: Hubben kunne ikke oprette en forbindelse. Indgange 1 Aux In Indgang til kabel med jackstik (3,5 mm stereo) Her kan du tilslutte apparater, der har en udgang til jackstik. Line In Indgang til kabel med RCA-stik Her kan du tilslutte apparater, der har en udgang til RCA-stik. Bemærk: Hvis der parallelt er tilsluttet et apparat til Aux In, gengives kun apparatet, der er tilsluttet til Aux In. 2 Optical In Indgang til optisk digitalkabel (Toslink) Her kan du tilslutte apparater, der har en optisk digital udgang. 3 Coax In Indgang til elektrisk digitalkabel (Coax) Her kan du tilslutte apparater, der har en elektrisk digital udgang. 4 USB In Indgang til USB-kabel Her kan du tilslutte din computers USB-udgang. Hubben fungerer i dette tilfælde som et lydkort. 13

14 Andre tilslutninger og betjeningselementer Ethernet Id Power Netværkstilslutning Beregnet til fremtidige funktioner. Overførselskanal Med tildeling af en id kan du vælge den ønskede hub via fjernbetjeningen, når der bruges flere hubber. Derudover svarer hver id til en egen overførselskanal: A = 2,4 GHz, B = 5,2 GHz, C = 5,8 GHz. Ved dårlig overførselskvalitet eller fejl pga. andre trådløse systemer kan der ske en forbedring, hvis du skifter til en anden kanal. Tilslutning for netdel Her kan du tilslutte den medfølgende Xeo netdel. Brug ikke en anden netdel! Tilslutning Forbind hubben med netspændingen via Xeo netdelen ved tilslutningen POWER. Brug ikke en anden netdel! Hvis du forbinder Xeo hubben med en (tændt) computer via et USB-kabel, har du ikke brug for en ekstra nettilslutning. Forbind din signalkilde med den tilsvarende indgang på hubben. I det følgende finder du et udvalg af signalkilder og mulighederne for tilslutning til Xeo hubben. Din signalkilde Udgang signalkilde Indgang Xeo Hub Kabel (kilde Hub) Bemærk Notebook, MAC, pc USB* 4: USB In USB mini-usb * Hubben arbejder som lydkort. Smartphone, andre bærbare apparater Optisk 2: Optical In Toslink Toslink Line Out 1: Line In RCA RCA Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm 14 Dynaudio

15 Din signalkilde Udgang signalkilde Indgang Xeo Hub Kabel (kilde Hub) Bemærk Astell&Kern Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Optisk 2: Optical In Toslink Toslink PonoPlayer Jackstik 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Dockingstation, network client, Sonos, Logitech, Squeezebox,... Line Out 1: Line In RCA RCA * Hvis denne mulighed står til rådighed Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink Apple AirPort Express Optisk 2: Optical In Mini-Toslink Toslink Apple TV Optisk 2: Optical In Toslink Toslink Harddisk, netværksafspiller, cd-afspiller Line Out 1: Line In RCA RCA * Hvis denne mulighed står til rådighed Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink Elektrisk* 3: Coax In Coax Coax Analog radio, digital radio Line Out 1: Line In RCA RCA * Hvis denne mulighed står til rådighed Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink Analog pladespiller Line Out* 1: Line In RCA RCA * På phono-forforstærkeren Tv-apparat Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Vælg en variant. Line Out 1: Line In RCA RCA Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink * Hvis denne mulighed står til rådighed Stereo-forforstærker Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA RCA Stereo-forstærker Tape-Out 1: Line In RCA RCA * Fjern bøjlen Pre-Out, Main-Out* 1: Line In RCA RCA Anden Pre-Out 1: Line In RCA RCA Subwoofer Analog udgang 1: Line In RCA RCA AV-receiver, AV-processor Optisk 2: Optical In Toslink Toslink Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA RCA 15

16 Xeo højttalere De aktive højttalere Xeo 4 og Xeo 6 har en integreret forstærker og kan betjenes med Xeo fjernbetjeningen. Vha. vælgerkontakten på bagsiden kan højttalerne bruges til stereo- eller mono-drift. Tilslutninger og betjeningselementer Speaker Position Speaker Id / Zone Power Lydtilpasning (afhængig af højttalernes placering) Neutral = til fritstående placering Wall = til placering i nærheden af en væg Corner = til placering i et hjørne Placering af højttalerne Left = venstre højttaler til stereolyd Mono = til brug af kun en højttaler Right = højre højttaler til stereolyd Valg af lyttezone Højttalere, der er tildelt til forskellige zoner, kan betjenes separat med fjernbetjeningen. Zonerne hedder Red, Green og Blue. Netafbryder I = højttaleren er tændt. Højttaleren kan aktiveres og deaktiveres med fjernbetjeningen. Hvis højttaleren er aktiveret og der ikke foreligger noget signal, skifter den til standby-modus. O = højttaleren er slukket helt. Netbøsning Til tilslutning af højttaleren til netspændingen. 16 Dynaudio

17 Opdeling i lyttezoner Xeo højttalerne (og Xeo Link) kan tildeles til en lyttezone via vælgerkontakten Zone. Alle komponenter, der er tildelt til en zone, kan betjenes samlet med fjernbetjeningen. Speaker Id Red Green Blue Zone Green Speaker Id Red Green Blue Zone Red Speaker Id Red Green Blue Zone Blue 17

18 Højttalerstof Højttalerstoffet er konstrueret på en sådan måde, at det ikke påvirker højttalernes lyd. Du kan dog nemt tage højttalerstoffet af, hvis du ønsker det. Det er forbundet med kabinettet vha. magneter. Opstilling Forsigtig Spikes med spidse ender De stående Xeo 6 højttalere leveres med spikes til fast opstilling på gulvet. De spidse spikes kan medføre personskader og beskadige følsomme gulve. Pas på, at du ikke kommer til skade på de spidse spikes. På følsomme gulve, fx parket- og laminatgulve, anbefales det at anbringe de spidse spikes i aluminiumfødderne. Placér højttaleren på det ønskede sted. Højttalerne må ikke udsættes for direkte sollys, varme eller fugt. Placér ikke højttalerne i umiddelbar nærhed af apparater med stærk elektromagnetisk stråling eller apparater, som ødelægges eller beskadiges af magnetiske felter. Tilslutning og indstilling 1. Forbind højttalerne med netspændingen via strømkablet og tænd højttalerne vha. netafbryderen på bagsiden. 2. Ved stereo-drift: Vælg driftsarten Left for den venstre højttaler. Vælg driftsarten Right for den højre højttaler. Ved mono-drift: Vælg driftsarten Mono. 3. Vælg zonen Red, Green eller Blue. Til stereo-drift skal du vælge den samme zone for den højre og venstre højttaler. Højttalere med forskellige zoneindstillinger kan betjenes separat med fjernbetjeningen. 18 Dynaudio

19 Tænd / standby-modus For at tilkoble højttaleren fra standby-modus: Peg på højttaleren med fjernbetjeningen og tryk på ON eller på Interface Display'et. Højttaleren søger automatisk efter en aktiv hub og et lydsignal. Når søgningen lykkes, gengives signalet (autoplay-funktion). Uden indgangssignal skifter højttaleren til standby-modus efter et stykke tid. Tryk på ON eller for at tænde den igen. Kobling af en højttaler til standby-modus: Peg på højttaleren med fjernbetjeningen og tryk på OFF eller. Højttaleren skifter til standby-modus. For at slukke en højttaler helt skal kontakten POWER på bagsiden stilles på OFF. Vær opmærksom på, at højttaleren derefter ikke kan tændes med fjernbetjeningen igen. Valg af hub eller indgang / autoplay-funktion Efter tilkoblingen søger højttaleren automatisk efter et lydsignal og gengiver det med det samme. Hvis der er flere aktive signalkilder, gengives en af signalkilderne. Vælg en anden hub eller indgang, hvis du ønsker at gengive en anden signalkilde. For at vælge en anden hub eller indgang: Tryk på HUB A, B eller C eller INPUT 1, 2, 3 eller 4 på fjernbetjeningen. Den valgte signalkilde gengives. Fast lydstyrke Med den faste lydstyrke indstiller du højttalerne til en høj lydstyrke. Denne indstilling bevares også i standby-modus. Ved tilslutning af en signalkilde til hubben med egen regulering af lydstyrken har du mulighed for at ændre gengivelsens lydstyrke over et større område med signalkilden. For at fastlægge lydstyrken: Peg på højttaleren med fjernbetjeningen og tryk på knappen MUTE i mere end 2 sekunder. Tryk på en af de to lydstyrkeknapper for at ophæve den faste lydstyrke. 19

20 Interface Display Displayet på kabinettet har LED'er med forskellige farver og blinkfunktioner, som viser driftstilstanden for højttalerne og systemet. Taster på displayet Tænd/sluk Et tryk i mere end 2 sekunder tænder højttaleren eller kobler den til standbymodus. Regulér lydstyrken Øger eller reducerer lydstyrken. Vælg en indgang Med et kort tryk gennemgås de forskellige indgange ( ). Der vises kun de anvendte indgange. LED-visningernes betydning Tilkoblingstilstand LED'en lyser blåt. Højttaleren er tændt, og der gengives et lydsignal. Tilkoblingstilstand LED'en blinker blåt. Højttaleren er tændt, men der kan ikke findes et lydsignal. Frakoblingstilstand LED'en lyser svagt rødt. Højttaleren er i standby-modus. Hub-forbindelse LED'en blinker rødt. Der er ikke nogen aktiv hub, eller det er ikke muligt at oprette forbindelse til en hub. Tilkobling LED'erne tændes trinvist. Højttaleren tilkobles. 20 Dynaudio

21 Frakobling LED'erne slukkes trinvist. I sluttilstanden lyser kun en LED med svag rød farve. Højttaleren frakobles. Valg af hub En af de tre LED'er blinker. 1. LED = hub A 2. LED = hub B 3. LED = hub C Valg af indgang En af de fire LED'er blinker. 1. LED = INPUT 1 2. LED = INPUT 2 3. LED = INPUT 3 4. LED = INPUT 4 Hub-søgning Den blå LED blinker, de hvide LED'er bevæger sig frem og tilbage. Søgning efter en aktiv indgang på hubben Synkronisering Den røde LED blinker, de hvide LED'er bevæger sig frem og tilbage. Synkronisering af systemet Lydstyrke, MUTE-funktion Et antal hvide LED'er lyser. Den første LED blinker. Antallet af LED'er viser den valgte lydstyrke. Højttaleren er koblet til lydløs tilstand. 21

22 Xeo Extender Xeo Extender udvider modtagelsesområdet for Xeo Hub. Derved kan Xeo højttalerne eller andre Xeo komponenter bruges længere væk fra hubben. Tilslutninger og betjeningselementer Forside LED tv. LED th. Begge LED'er Modtagelsesstatus LED'en lyser blåt: Der er en forbindelse til en hub. LED'en blinker En forbindelse til en hub er ikke mulig. rødt: Sendestatus LED'en lyser blåt: LED'en blinker rødt: Begge LED'er lyser violet: Forbindelse til højttaler/link er oprettet. Forbindelse til højttaler/link er ikke mulig. Der blev valgt den samme id til Hub Id In og Hub Id Out. Det er ikke tilladt. Bagside Hub Id In Extender Id Out Power Modtagelses-id Vælg den samme id som på hubben, der leverer signalet: A, B eller C. Sende-id Her kan du vælge en sende-id. Modtagelses- og sende-id må ikke være identiske! Tilslutning for netdel Her kan du tilslutte den medfølgende Xeo netdel. Brug ikke en anden netdel! 22 Dynaudio

23 Tilslutning og oprettelse af forbindelse Hub Extender 1. Forbind bøsningen Power med spændingsforsyningen via Xeo netdelen. Brug ikke en anden netdel! 2. Vælg den samme id på hubben og Extender'en for Hub Id In. Fx Hub: Id = B Extender: Hub Id In = B. 3. Vælg en vilkårlig (anden) id for Extender Id Out på Extender'en. Den må ikke være identisk med Hub Id In. Fx Extender Hub Id Out = C Bemærk: Der kan også bruges to Extendere efter hinanden. Vælg fx følgende id-indstillinger: Hub: Id = A Extender 1: Id In = A, Id Out = B Extender 2: Id In = B, Id Out = C Ved brug af to hubber kan der kun bruges en Extender. Vælg fx følgende id-indstillinger: Hub 1: Id = A Hub 2: Id = B Extender: Id In = B, Id Out = C 23

24 Xeo Link Xeo Link modtager trådløse signaler fra en Xeo Hub eller Xeo Extender og udsender dem analogt og digitalt ved tilslutningerne. Således kan eksempelvis aktive subwoofere, aktive højttalere og andre komponenter forbindes med Xeo systemet. Xeo Link kan også forbindes med en Xeo transmitter fra den første Xeo generation. Det giver mulighed for at benytte de to Xeo systemer sammen. Tilslutninger og betjeningselementer Forside LED Bagside Driftstilstand LED'en lyser blåt: LED'en blinker blåt: LED'en blinker rødt: LED'en lyser rødt: Link'et modtager et lydsignal og udsender det. Der er oprettet en forbindelse, men der overføres ikke et lydsignal. Der er ikke oprettet en forbindelse til en hub eller Extender. Xeo Link er i standby-modus. Coax Out Optical Out Line Out Zone Udgang til elektrisk digitalkabel Her kan du tilslutte apparater, der har en elektrisk digital indgang (Coax). Udgang til optisk digitalkabel Her kan du tilslutte apparater, der har en optisk digital indgang (Toslink). Udgang til kabel med RCA-stik Her kan du tilslutte apparater, der har en indgang til RCA-stik. Lyttezone Her kan du vælge den ønskede lyttezone. 24 Dynaudio

25 Power Tilslutning for netdel Her kan du tilslutte den medfølgende Xeo netdel. Brug ikke en anden netdel! Tilslutning og oprettelse af forbindelse Hub Link 1. Forbind bøsningen Power med spændingsforsyningen via Xeo netdelen. Brug ikke en anden netdel! 2. Vælg en lyttezone (zone): Red, Green eller Blue. Forbind Xeo Link med en aktiv komponent, fx den aktive subwoofer Dynaudio Sub 600, via en af udgangene. 3. Vælg den ønskede signalkilde med fjernbetjeningen og regulér lydstyrken. Bemærk: På samme måde som højttalerne Xeo 4 og Xeo 6 kan du tildele Xeo Link til en lyttezone og derefter betjene enheden målrettet med fjernbetjeningen. Parallelt til Xeo Link kan du også bruge en Xeo højttaler. Du kan tilslutte flere aktive komponenter til Xeo Link. Signalet udsendes parallelt ved alle analoge og digitale udgange. Du kan også bruge Xeo Link i kombination med Xeo Extender'en. Indstillingerne er identiske med indstilligerne for brugen af en Xeo Extender og en Xeo højttaler. 25

26 I tilfælde af fejl Svigt, kliklyde eller andre hørbare fejl under afspilningen af musik skyldes i de fleste tilfælde ikke Xeo systemets trådløse overførsel. Der er ofte eksterne årsager til en indskrænket overførselskvalitet. I det følgende giver vi dig nogle praktiske tips til forbedring af overførselskvaliteten: 1. Placér alle trådløse sendere og modtagere på en sådan måde, at de er opstillet adskilt. WLANapparater, radiomodtagere og trådløse systemer kan påvirke hinanden, hvis de står for tæt. Opstil de forskellige apparater på forskellige steder, så du får testet lyden. 2. Frakobl den automatiske søgning på WLAN-apparater. WLAN-apparater og andre trådløse systemer søger permanent efter frekvenser i omgivelserne og sender signaler, der kan forstyrre andre trådløse systemer. Den automatiske søgefunktion kan som regel frakobles. 3. Xeo teknologien kan naturligvis sende trådløse signaler gennem vægge, men vægge kan bestå af mange forskellige materialer, fx træfiberplader, sten eller endog stål. Desuden kan de rumme komplicerede kabelinstallationer til el, telefon, tv og radio samt vandrør og luftskakter. Det kan medføre, at et trådløst signal afbøjes. Test derfor forskellige opstillingssteder for Xeo Hub, Extender og Link og sørg for, at der er en direkte trådløs strækning mellem Xeo komponenterne. 4. Visse elektriske apparater, fx mikrobølgeovne, skaber stærke elektromagnetiske felter, der kan forstyrre trådløse systemer. Brug ikke disse elektriske apparater i nærheden af Xeo komponenterne. Du kan til enhver tid spørge din Dynaudio Xeo-forhandler til råds eller tage kontakt til Dynaudio Helpline-tjenesten på Du kan finde flere informationer på Xeo-webstedet: 26 Dynaudio

27 Tekniske data Højttaler Xeo 4 Xeo 6 Frekvensområde (± 3 db) 45 Hz 23 khz 31 Hz 23 khz Effektforbrug drift 5 38 W 7,4 77 W Effektforbrug standby 0,34 W (ved aktivt netværk) 0,35 W (ved aktivt netværk) Forstærkereffekt Woofer: 50 W, Tweeter: 50 W Woofer: 2 x 50 W, Tweeter: 50 W Mål (b x h x l) 170 x 282 x 246/246 mm 170 x 854 x 246 mm Vægt 6,4 kg 14,7 kg Spændingsforsyning V, 50/60 Hz V, 50/60 Hz Signalfrekvenser Xeo Hub Xeo Extender Xeo Link A: 2,4 GHz, B: 5,2 GHz, C: 5,8 GHz* Sampling rate for de digitale indgange Op til 24 bit / 96 khz Indgangsspænding (typ.) Indgangsimpedans RCA connector: 1 V rms Minijack: 250 mv rms RCA connector: 11,4 kω Minijack: 8,2 kω Mål (b x h x l) 140 x 32 x 105 mm 120 x 32 x 90 mm 120 x 32 x 90 mm Vægt 0,2 kg 0,16 kg 0,16 kg Spændingsforsyning Adapter: V, micro-usb: 5 V / min. 500 ma * Hvis de står til rådighed 27

28 All there is. Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Denmark Sales & Marketing: Dynaudio International GmbH, Ohepark 2, Rosengarten, Germany, Phone: Dynaudio International GmbH, Xeo Owner s Manual All text and image copyrights reserved. Subject to change without notice.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Velkommen til Geneva sound systems en verden af fantastisk lyd

Velkommen til Geneva sound systems en verden af fantastisk lyd 1 Velkommen til Geneva sound systems en verden af fantastisk lyd Verden er fuld af musik, og vi er stolte over at kunne præsentere en af de eksklusive fortolkere. Uanset om du er til rock eller klassisk,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

WOOF it JAM. Startguide

WOOF it JAM. Startguide WOOF it JAM Startguide Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM fra SACKit. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM. Connection indicator

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere