Betjeningsvejledning Xeo Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Xeo Dansk"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Xeo Dansk

2 Alle Apple-produkterer er varemærker fra Apple Inc. Alle Sony-produkter er varemærker fra Sony Electronics Inc. Alle Sonos-produkterer er varemærker fra Sonos Inc. Logitech Squeezebox er et varemærke fra Logitech Inc. Pga. produktforbedringer og nye funktioner kan der findes en nyere version af denne betjeningsvejledning. Den nyeste version af betjeningsvejledningen kan du finde på Dynaudio-webstedet: 2 Dynaudio

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger 5 Xeo højttaler 5 Netdel til Xeo Hub, Extender og Link 5 Leveringsomfang 6 Xeo højttaler (Xeo 4 eller Xeo 6) 6 Xeo Hub 7 Xeo Extender 8 Xeo Link 8 Udpakning 9 Emballage 9 Bortskaffelse 9 Xeo systemet 10 Komponenterne 10 Kombinationseksempler 11 Fjernbetjening 12 Betjeningselementer 12 Xeo Hub 13 Visningselementer 13 Indgange 13 Andre tilslutninger og betjeningselementer 14 Tilslutning 14 Xeo højttaler 16 Tilslutninger og betjeningselementer 16 Opdeling i lyttezoner 17 Højttalerstof 18 Opstilling 18 Tilslutning og indstilling 18 Tænd / standby-modus 19 Valg af hub eller indgang / autoplay-funktion 19 Fast lydstyrke 19 Interface Display 20 Xeo Extender 22 Tilslutninger og betjeningselementer 22 Tilslutning og oprettelse af forbindelse 23 Xeo Link 24 Tilslutninger og betjeningselementer 24 Tilslutning og oprettelse af forbindelse 25 I tilfælde af fejl 26 Tekniske data 27 3

4 Tak for, at du har valgt Dynaudio Xeo. Xeo forbinder topmoderne wireless-teknologi med imponerende lydkvalitet og gør det komfortabelt og nemt at lytte til musik. På de følgende sider finder du vigtige anvisninger om tilslutningen og betjeningen, så du opnår en problemløs funktion og optimal lydkvalitet. Vi ønsker dig mange fornøjelige timer med dine højttalere! Dynaudio 4 Dynaudio

5 Sikkerhedsanvisninger Xeo højttalere ADVARSEL Farlig elektrisk spænding Når der er tilsluttet netspænding til højttalerne, er der en farlig elektrisk spænding i højttalernes indre. Åbn aldrig højttalerkabinetterne. Du må ikke bruge højttalerne, hvis de er defekte. Afbryd netspændingen til defekte højttalere. Kontakt din Dynaudio Xeo-forhandler, hvis der foreligger et problem. Adressen kan du finde på internettet på Brug det medfølgende strømkabel til højttalernes tilslutning til netspændingen. Forvis dig om, at kablet ikke er beskadiget. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes med et nyt kabel. Netdel til Xeo Hub, Extender og Link ADVARSEL Farlig elektrisk spænding Den medfølgende Xeo netdel til Hub, Extender og Link skaber en farlig elektrisk spænding i højttalernes kabinetter, når den er sat i. Brug kun den medfølgende Xeo netdel. Åbn aldrig netdelens kabinet. Forvis dig om, at kabinettet er ubeskadiget. Netdelen skal udskiftes, hvis den er beskadiget. 5

6 Leveringsomfang Xeo højttalere (Xeo 4 eller Xeo 6) 2 Xeo højttalere (Xeo 4 eller Xeo 6) 2 Xeo højttaler-stofafdækninger 1 Xeo fjernbetjening 2 Xeo højttaler-strømkabler (landespecifik model) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) 6 Dynaudio

7 Xeo Hub 1 Xeo Hub 1 Xeo netdel med micro-usb-kabel (landespecifik model) 1 stereo-analogkabel (jackstik 3,5 mm 3,5 mm) 1 stereo-analogkabel (RCA RCA) 1 optisk digitalkabel (Toslink Toslink) 1 USB-kabel (USB mini-usb) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) 7

8 Xeo Extender 1 Xeo Extender 1 Xeo netdel med micro-usb-kabel (landespecifik model) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) Xeo Link 1 Xeo Link 1 Xeo netdel med micro-usb-kabel (landespecifik model) 1 stereo-analogkabel (RCA RCA) 1 optisk digitalkabel (Toslink Toslink) 1 Xeo First Time Setup-vejledning (kort vejledning til installationen, ikke vist) 8 Dynaudio

9 Udpakning Efter udpakningen skal du kontrollere, at indholdet er komplet og undersøge apparatet samt alle tilbehørsdele med henblik på transportskader. Hvis emballagen er beskadiget, er det ikke udelukket, at der er opstået transportskader. Du må ikke tage et beskadiget apparat i drift. Kontakt din Dynaudio Xeo-forhandler, hvis indholdet er ufuldstændigt eller beskadiget. Adressen kan du finde på internettet på Emballage Emballagen er konstrueret, så den kan genbruges, hvis der ikke er opstået skader under transporten. Opbevar derfor emballagen og brug den til yderligere transporter. Bortskaffelse Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (i europæiske lande med et separat bortskaffelsessystem for sådanne apparater) Symbolet på produktet eller emballagen markerer, at produktet ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal afleveres til genbrug på et samlested for elektriske og elektroniske apparater. Når du bortskaffer produktet korrekt, yder du et bidrag til at beskytte miljøet og dine medmennesker. Materialegenbrug hjælper til med at reducere forbruget af råstoffer. Du kan finde yderligere informationer om genbrugen af dette produkt hos de kommunale myndigheder eller i forretningen, hvor du købte apparatet. 9

10 Bemærk: Xeo systemet Xeo består af flere komponenter i høj kvalitet, som er tilpasset optimalt til hinanden. I kombination opfylder de selv de højeste krav til et trådløst multiroom- og multisource-system. I denne betjeningsvejledning finder du en beskrivele af alle Xeo komponenter, der står til rådighed. Afhængig af din systemkonfiguration er det muligvis kun nogle af beskrivelserne, der er relevante for dig. Komponenterne Xeo Hub Xeo Extender Xeo højttalere Xeo Link Xeo fjernbetjening Xeo Hub er Xeo systemets hovedcentral. Her tilsluttes signalkilderne såsom tuners, receivere, cd-afspillere, tv'er, streaming clients, netværksafspillere, mp3-afspillere og computere. Signalerne overføres trådløst fra hubben til højttalerne (eller til Xeo Link), hvor de gengives. Xeo Extender udvider modtagelsesområdet for Xeo Hub. Derved kan Xeo højttalerne eller andre Xeo komponenter bruges længere væk fra hubben. De aktive Xeo 4 og Xeo 6 højttalere modtager trådløse signaler fra hubben og gengiver dem i den højeste lydkvalitet. De har en integreret forstærker og kan betjenes med Xeo fjernbetjeningen. Et display viser driftstilstanden og gør det muligt at tænde/slukke højttalerne og ændre lydstyrken, også uden brug af fjernbetjeningen. Xeo Link modtager trådløse signaler fra en Xeo Hub og udsender dem analogt og digitalt ved tilslutningerne. Således kan eksempelvis aktive subwoofere, aktive højttalere og andre komponenter forbindes med Xeo systemet. Xeo Link kan også forbindes med en hub fra den første Xeo generation (transmitter). Med Xeo fjernbetjeningen kan du tænde og slukke højttalerne, regulere lydstyrken og vælge en hub samt de dertil tilsluttede signalkilder. 10 Dynaudio

11 Kombinationseksempler I det følgende viser vi nogle kombinationseksempler for Xeo komponenterne. Den høje fleksibilitet muliggør talrige andre varianter. Spørg din Dynaudio-forhandler til råds, så du finder den passende løsning til dig og dit Xeo system. Standard: Hub + højttalere Hub For mere rækkevidde: Hub + Extender + højttalere Hub Extender Til ekstra aktive komponenter: Hub + højttalere + Link Dette eksempel ville også være muligt med kun Hub, Link og aktive komponenter. Hub Link Bemærk: Extender og Link kan også kombineres. 11

12 Tilslutning og betjening I dette afsnit beskrives Xeo komponenternes tilslutninger og betjeningselementer. Hvis du har problemer med tilslutningen og ibrugtagningen, bedes du henvende dig til din Dynaudio Xeoforhandler. Adressen kan du finde på internettet på Fjernbetjening Med Xeo fjernbetjeningen kan du tænde og slukke højttalerne, regulere lydstyrken og vælge en hub samt de dertil tilsluttede signalkilder. Hvis højttalerne bruges til stereo-drift (th./tv.), gælder kommandoerne altid for begge højttalere. Betjeningselementer MUTE ON / OFF VOLUME INPUT 1 / 2 / 3 / 4 HUB A / B / C MUTE-funktion for højttalerne Et kort tryk kobler den valgte højttaler til lydløs tilstand eller til høj lyd igen. Tænd/sluk højttalerne = tænd = standby-modus Ændring af lydstyrken = højere, = lavere Fast lydstyrke Når knappen holdes trykket ind i længere end 2 sekunder, indstilles der en høj lydstyrke for højttaleren (se side 19). Nulstilling af indstillinger = når knappen holdes trykket ind i længere end 5 sekunder, nulstilles højttaleren til fabriksindstillingen. Vælg signalkilde Vælger en af signalkilderne Line In, Optical In, Coax In eller USB In for den aktive Hub. Vælg hub Vælger en af de tre muligheder HUB A, B eller C. 12 Dynaudio

13 Xeo Hub Xeo Hub er Xeo systemets hovedcentral. Her tilsluttes signalkilderne såsom tuners, receivere, cdafspillere, tv'er, netværksafspillere, mp3-afspillere eller computere. De trådløse signaler overføres fra hubben til højttalerne, hvor de gengives. Visningselementer LED Forbindelsesstatus LED'en lyser blåt: Der er oprettet en forbindelse (til højttaler, Extender eller Link). LED'en blinker: Hubben søger efter en forbindelse. LED'en lyser rødt: Hubben kunne ikke oprette en forbindelse. Indgange 1 Aux In Indgang til kabel med jackstik (3,5 mm stereo) Her kan du tilslutte apparater, der har en udgang til jackstik. Line In Indgang til kabel med RCA-stik Her kan du tilslutte apparater, der har en udgang til RCA-stik. Bemærk: Hvis der parallelt er tilsluttet et apparat til Aux In, gengives kun apparatet, der er tilsluttet til Aux In. 2 Optical In Indgang til optisk digitalkabel (Toslink) Her kan du tilslutte apparater, der har en optisk digital udgang. 3 Coax In Indgang til elektrisk digitalkabel (Coax) Her kan du tilslutte apparater, der har en elektrisk digital udgang. 4 USB In Indgang til USB-kabel Her kan du tilslutte din computers USB-udgang. Hubben fungerer i dette tilfælde som et lydkort. 13

14 Andre tilslutninger og betjeningselementer Ethernet Id Power Netværkstilslutning Beregnet til fremtidige funktioner. Overførselskanal Med tildeling af en id kan du vælge den ønskede hub via fjernbetjeningen, når der bruges flere hubber. Derudover svarer hver id til en egen overførselskanal: A = 2,4 GHz, B = 5,2 GHz, C = 5,8 GHz. Ved dårlig overførselskvalitet eller fejl pga. andre trådløse systemer kan der ske en forbedring, hvis du skifter til en anden kanal. Tilslutning for netdel Her kan du tilslutte den medfølgende Xeo netdel. Brug ikke en anden netdel! Tilslutning Forbind hubben med netspændingen via Xeo netdelen ved tilslutningen POWER. Brug ikke en anden netdel! Hvis du forbinder Xeo hubben med en (tændt) computer via et USB-kabel, har du ikke brug for en ekstra nettilslutning. Forbind din signalkilde med den tilsvarende indgang på hubben. I det følgende finder du et udvalg af signalkilder og mulighederne for tilslutning til Xeo hubben. Din signalkilde Udgang signalkilde Indgang Xeo Hub Kabel (kilde Hub) Bemærk Notebook, MAC, pc USB* 4: USB In USB mini-usb * Hubben arbejder som lydkort. Smartphone, andre bærbare apparater Optisk 2: Optical In Toslink Toslink Line Out 1: Line In RCA RCA Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm 14 Dynaudio

15 Din signalkilde Udgang signalkilde Indgang Xeo Hub Kabel (kilde Hub) Bemærk Astell&Kern Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Optisk 2: Optical In Toslink Toslink PonoPlayer Jackstik 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Dockingstation, network client, Sonos, Logitech, Squeezebox,... Line Out 1: Line In RCA RCA * Hvis denne mulighed står til rådighed Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink Apple AirPort Express Optisk 2: Optical In Mini-Toslink Toslink Apple TV Optisk 2: Optical In Toslink Toslink Harddisk, netværksafspiller, cd-afspiller Line Out 1: Line In RCA RCA * Hvis denne mulighed står til rådighed Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink Elektrisk* 3: Coax In Coax Coax Analog radio, digital radio Line Out 1: Line In RCA RCA * Hvis denne mulighed står til rådighed Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink Analog pladespiller Line Out* 1: Line In RCA RCA * På phono-forforstærkeren Tv-apparat Høretelefoner 1: Aux In Jackstik 3,5 mm 3,5 mm Vælg en variant. Line Out 1: Line In RCA RCA Optisk* 2: Optical In Toslink Toslink * Hvis denne mulighed står til rådighed Stereo-forforstærker Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA RCA Stereo-forstærker Tape-Out 1: Line In RCA RCA * Fjern bøjlen Pre-Out, Main-Out* 1: Line In RCA RCA Anden Pre-Out 1: Line In RCA RCA Subwoofer Analog udgang 1: Line In RCA RCA AV-receiver, AV-processor Optisk 2: Optical In Toslink Toslink Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA RCA 15

16 Xeo højttalere De aktive højttalere Xeo 4 og Xeo 6 har en integreret forstærker og kan betjenes med Xeo fjernbetjeningen. Vha. vælgerkontakten på bagsiden kan højttalerne bruges til stereo- eller mono-drift. Tilslutninger og betjeningselementer Speaker Position Speaker Id / Zone Power Lydtilpasning (afhængig af højttalernes placering) Neutral = til fritstående placering Wall = til placering i nærheden af en væg Corner = til placering i et hjørne Placering af højttalerne Left = venstre højttaler til stereolyd Mono = til brug af kun en højttaler Right = højre højttaler til stereolyd Valg af lyttezone Højttalere, der er tildelt til forskellige zoner, kan betjenes separat med fjernbetjeningen. Zonerne hedder Red, Green og Blue. Netafbryder I = højttaleren er tændt. Højttaleren kan aktiveres og deaktiveres med fjernbetjeningen. Hvis højttaleren er aktiveret og der ikke foreligger noget signal, skifter den til standby-modus. O = højttaleren er slukket helt. Netbøsning Til tilslutning af højttaleren til netspændingen. 16 Dynaudio

17 Opdeling i lyttezoner Xeo højttalerne (og Xeo Link) kan tildeles til en lyttezone via vælgerkontakten Zone. Alle komponenter, der er tildelt til en zone, kan betjenes samlet med fjernbetjeningen. Speaker Id Red Green Blue Zone Green Speaker Id Red Green Blue Zone Red Speaker Id Red Green Blue Zone Blue 17

18 Højttalerstof Højttalerstoffet er konstrueret på en sådan måde, at det ikke påvirker højttalernes lyd. Du kan dog nemt tage højttalerstoffet af, hvis du ønsker det. Det er forbundet med kabinettet vha. magneter. Opstilling Forsigtig Spikes med spidse ender De stående Xeo 6 højttalere leveres med spikes til fast opstilling på gulvet. De spidse spikes kan medføre personskader og beskadige følsomme gulve. Pas på, at du ikke kommer til skade på de spidse spikes. På følsomme gulve, fx parket- og laminatgulve, anbefales det at anbringe de spidse spikes i aluminiumfødderne. Placér højttaleren på det ønskede sted. Højttalerne må ikke udsættes for direkte sollys, varme eller fugt. Placér ikke højttalerne i umiddelbar nærhed af apparater med stærk elektromagnetisk stråling eller apparater, som ødelægges eller beskadiges af magnetiske felter. Tilslutning og indstilling 1. Forbind højttalerne med netspændingen via strømkablet og tænd højttalerne vha. netafbryderen på bagsiden. 2. Ved stereo-drift: Vælg driftsarten Left for den venstre højttaler. Vælg driftsarten Right for den højre højttaler. Ved mono-drift: Vælg driftsarten Mono. 3. Vælg zonen Red, Green eller Blue. Til stereo-drift skal du vælge den samme zone for den højre og venstre højttaler. Højttalere med forskellige zoneindstillinger kan betjenes separat med fjernbetjeningen. 18 Dynaudio

19 Tænd / standby-modus For at tilkoble højttaleren fra standby-modus: Peg på højttaleren med fjernbetjeningen og tryk på ON eller på Interface Display'et. Højttaleren søger automatisk efter en aktiv hub og et lydsignal. Når søgningen lykkes, gengives signalet (autoplay-funktion). Uden indgangssignal skifter højttaleren til standby-modus efter et stykke tid. Tryk på ON eller for at tænde den igen. Kobling af en højttaler til standby-modus: Peg på højttaleren med fjernbetjeningen og tryk på OFF eller. Højttaleren skifter til standby-modus. For at slukke en højttaler helt skal kontakten POWER på bagsiden stilles på OFF. Vær opmærksom på, at højttaleren derefter ikke kan tændes med fjernbetjeningen igen. Valg af hub eller indgang / autoplay-funktion Efter tilkoblingen søger højttaleren automatisk efter et lydsignal og gengiver det med det samme. Hvis der er flere aktive signalkilder, gengives en af signalkilderne. Vælg en anden hub eller indgang, hvis du ønsker at gengive en anden signalkilde. For at vælge en anden hub eller indgang: Tryk på HUB A, B eller C eller INPUT 1, 2, 3 eller 4 på fjernbetjeningen. Den valgte signalkilde gengives. Fast lydstyrke Med den faste lydstyrke indstiller du højttalerne til en høj lydstyrke. Denne indstilling bevares også i standby-modus. Ved tilslutning af en signalkilde til hubben med egen regulering af lydstyrken har du mulighed for at ændre gengivelsens lydstyrke over et større område med signalkilden. For at fastlægge lydstyrken: Peg på højttaleren med fjernbetjeningen og tryk på knappen MUTE i mere end 2 sekunder. Tryk på en af de to lydstyrkeknapper for at ophæve den faste lydstyrke. 19

20 Interface Display Displayet på kabinettet har LED'er med forskellige farver og blinkfunktioner, som viser driftstilstanden for højttalerne og systemet. Taster på displayet Tænd/sluk Et tryk i mere end 2 sekunder tænder højttaleren eller kobler den til standbymodus. Regulér lydstyrken Øger eller reducerer lydstyrken. Vælg en indgang Med et kort tryk gennemgås de forskellige indgange ( ). Der vises kun de anvendte indgange. LED-visningernes betydning Tilkoblingstilstand LED'en lyser blåt. Højttaleren er tændt, og der gengives et lydsignal. Tilkoblingstilstand LED'en blinker blåt. Højttaleren er tændt, men der kan ikke findes et lydsignal. Frakoblingstilstand LED'en lyser svagt rødt. Højttaleren er i standby-modus. Hub-forbindelse LED'en blinker rødt. Der er ikke nogen aktiv hub, eller det er ikke muligt at oprette forbindelse til en hub. Tilkobling LED'erne tændes trinvist. Højttaleren tilkobles. 20 Dynaudio

21 Frakobling LED'erne slukkes trinvist. I sluttilstanden lyser kun en LED med svag rød farve. Højttaleren frakobles. Valg af hub En af de tre LED'er blinker. 1. LED = hub A 2. LED = hub B 3. LED = hub C Valg af indgang En af de fire LED'er blinker. 1. LED = INPUT 1 2. LED = INPUT 2 3. LED = INPUT 3 4. LED = INPUT 4 Hub-søgning Den blå LED blinker, de hvide LED'er bevæger sig frem og tilbage. Søgning efter en aktiv indgang på hubben Synkronisering Den røde LED blinker, de hvide LED'er bevæger sig frem og tilbage. Synkronisering af systemet Lydstyrke, MUTE-funktion Et antal hvide LED'er lyser. Den første LED blinker. Antallet af LED'er viser den valgte lydstyrke. Højttaleren er koblet til lydløs tilstand. 21

22 Xeo Extender Xeo Extender udvider modtagelsesområdet for Xeo Hub. Derved kan Xeo højttalerne eller andre Xeo komponenter bruges længere væk fra hubben. Tilslutninger og betjeningselementer Forside LED tv. LED th. Begge LED'er Modtagelsesstatus LED'en lyser blåt: Der er en forbindelse til en hub. LED'en blinker En forbindelse til en hub er ikke mulig. rødt: Sendestatus LED'en lyser blåt: LED'en blinker rødt: Begge LED'er lyser violet: Forbindelse til højttaler/link er oprettet. Forbindelse til højttaler/link er ikke mulig. Der blev valgt den samme id til Hub Id In og Hub Id Out. Det er ikke tilladt. Bagside Hub Id In Extender Id Out Power Modtagelses-id Vælg den samme id som på hubben, der leverer signalet: A, B eller C. Sende-id Her kan du vælge en sende-id. Modtagelses- og sende-id må ikke være identiske! Tilslutning for netdel Her kan du tilslutte den medfølgende Xeo netdel. Brug ikke en anden netdel! 22 Dynaudio

23 Tilslutning og oprettelse af forbindelse Hub Extender 1. Forbind bøsningen Power med spændingsforsyningen via Xeo netdelen. Brug ikke en anden netdel! 2. Vælg den samme id på hubben og Extender'en for Hub Id In. Fx Hub: Id = B Extender: Hub Id In = B. 3. Vælg en vilkårlig (anden) id for Extender Id Out på Extender'en. Den må ikke være identisk med Hub Id In. Fx Extender Hub Id Out = C Bemærk: Der kan også bruges to Extendere efter hinanden. Vælg fx følgende id-indstillinger: Hub: Id = A Extender 1: Id In = A, Id Out = B Extender 2: Id In = B, Id Out = C Ved brug af to hubber kan der kun bruges en Extender. Vælg fx følgende id-indstillinger: Hub 1: Id = A Hub 2: Id = B Extender: Id In = B, Id Out = C 23

24 Xeo Link Xeo Link modtager trådløse signaler fra en Xeo Hub eller Xeo Extender og udsender dem analogt og digitalt ved tilslutningerne. Således kan eksempelvis aktive subwoofere, aktive højttalere og andre komponenter forbindes med Xeo systemet. Xeo Link kan også forbindes med en Xeo transmitter fra den første Xeo generation. Det giver mulighed for at benytte de to Xeo systemer sammen. Tilslutninger og betjeningselementer Forside LED Bagside Driftstilstand LED'en lyser blåt: LED'en blinker blåt: LED'en blinker rødt: LED'en lyser rødt: Link'et modtager et lydsignal og udsender det. Der er oprettet en forbindelse, men der overføres ikke et lydsignal. Der er ikke oprettet en forbindelse til en hub eller Extender. Xeo Link er i standby-modus. Coax Out Optical Out Line Out Zone Udgang til elektrisk digitalkabel Her kan du tilslutte apparater, der har en elektrisk digital indgang (Coax). Udgang til optisk digitalkabel Her kan du tilslutte apparater, der har en optisk digital indgang (Toslink). Udgang til kabel med RCA-stik Her kan du tilslutte apparater, der har en indgang til RCA-stik. Lyttezone Her kan du vælge den ønskede lyttezone. 24 Dynaudio

25 Power Tilslutning for netdel Her kan du tilslutte den medfølgende Xeo netdel. Brug ikke en anden netdel! Tilslutning og oprettelse af forbindelse Hub Link 1. Forbind bøsningen Power med spændingsforsyningen via Xeo netdelen. Brug ikke en anden netdel! 2. Vælg en lyttezone (zone): Red, Green eller Blue. Forbind Xeo Link med en aktiv komponent, fx den aktive subwoofer Dynaudio Sub 600, via en af udgangene. 3. Vælg den ønskede signalkilde med fjernbetjeningen og regulér lydstyrken. Bemærk: På samme måde som højttalerne Xeo 4 og Xeo 6 kan du tildele Xeo Link til en lyttezone og derefter betjene enheden målrettet med fjernbetjeningen. Parallelt til Xeo Link kan du også bruge en Xeo højttaler. Du kan tilslutte flere aktive komponenter til Xeo Link. Signalet udsendes parallelt ved alle analoge og digitale udgange. Du kan også bruge Xeo Link i kombination med Xeo Extender'en. Indstillingerne er identiske med indstilligerne for brugen af en Xeo Extender og en Xeo højttaler. 25

26 I tilfælde af fejl Svigt, kliklyde eller andre hørbare fejl under afspilningen af musik skyldes i de fleste tilfælde ikke Xeo systemets trådløse overførsel. Der er ofte eksterne årsager til en indskrænket overførselskvalitet. I det følgende giver vi dig nogle praktiske tips til forbedring af overførselskvaliteten: 1. Placér alle trådløse sendere og modtagere på en sådan måde, at de er opstillet adskilt. WLANapparater, radiomodtagere og trådløse systemer kan påvirke hinanden, hvis de står for tæt. Opstil de forskellige apparater på forskellige steder, så du får testet lyden. 2. Frakobl den automatiske søgning på WLAN-apparater. WLAN-apparater og andre trådløse systemer søger permanent efter frekvenser i omgivelserne og sender signaler, der kan forstyrre andre trådløse systemer. Den automatiske søgefunktion kan som regel frakobles. 3. Xeo teknologien kan naturligvis sende trådløse signaler gennem vægge, men vægge kan bestå af mange forskellige materialer, fx træfiberplader, sten eller endog stål. Desuden kan de rumme komplicerede kabelinstallationer til el, telefon, tv og radio samt vandrør og luftskakter. Det kan medføre, at et trådløst signal afbøjes. Test derfor forskellige opstillingssteder for Xeo Hub, Extender og Link og sørg for, at der er en direkte trådløs strækning mellem Xeo komponenterne. 4. Visse elektriske apparater, fx mikrobølgeovne, skaber stærke elektromagnetiske felter, der kan forstyrre trådløse systemer. Brug ikke disse elektriske apparater i nærheden af Xeo komponenterne. Du kan til enhver tid spørge din Dynaudio Xeo-forhandler til råds eller tage kontakt til Dynaudio Helpline-tjenesten på Du kan finde flere informationer på Xeo-webstedet: 26 Dynaudio

27 Tekniske data Højttaler Xeo 4 Xeo 6 Frekvensområde (± 3 db) 45 Hz 23 khz 31 Hz 23 khz Effektforbrug drift 5 38 W 7,4 77 W Effektforbrug standby 0,34 W (ved aktivt netværk) 0,35 W (ved aktivt netværk) Forstærkereffekt Woofer: 50 W, Tweeter: 50 W Woofer: 2 x 50 W, Tweeter: 50 W Mål (b x h x l) 170 x 282 x 246/246 mm 170 x 854 x 246 mm Vægt 6,4 kg 14,7 kg Spændingsforsyning V, 50/60 Hz V, 50/60 Hz Signalfrekvenser Xeo Hub Xeo Extender Xeo Link A: 2,4 GHz, B: 5,2 GHz, C: 5,8 GHz* Sampling rate for de digitale indgange Op til 24 bit / 96 khz Indgangsspænding (typ.) Indgangsimpedans RCA connector: 1 V rms Minijack: 250 mv rms RCA connector: 11,4 kω Minijack: 8,2 kω Mål (b x h x l) 140 x 32 x 105 mm 120 x 32 x 90 mm 120 x 32 x 90 mm Vægt 0,2 kg 0,16 kg 0,16 kg Spændingsforsyning Adapter: V, micro-usb: 5 V / min. 500 ma * Hvis de står til rådighed 27

28 All there is. Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Denmark Sales & Marketing: Dynaudio International GmbH, Ohepark 2, Rosengarten, Germany, Phone: Dynaudio International GmbH, Xeo Owner s Manual All text and image copyrights reserved. Subject to change without notice.

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav,

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

EUROPOWER EP2000/EP4000

EUROPOWER EP2000/EP4000 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet www.bose.com/musicians DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham,

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520 EUROLIVE SERIES Brugervejledning Version 1.2 Juni 2001 F1220 F1520 B1020 B1220 B1520 B1500X B1800X www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER EUROLIVE-boksene er forsynet med plastikhjørner, der griber

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere