Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang"

Transkript

1 Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang udgave DA

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen På det tidspunkt, hvor dette dokument blev udarbejdet, var FM-senderdelen på dette produkt beregnet til brug i følgende lande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland. Du kan finde de nyeste oplysninger på 2007, 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-tilbehør er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere. Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt /3. udgave DA Introduktion Du kan bruge Nokia 500-autonavigationsenheden til GPS-navigation i en bil og til udendørsaktiviteter. Du kan også foretage opkald, se fotos og videoer samt lytte til musik. Denne vejledning beskriver kort navigationsenhedens opsætningsfunktioner og grundlæggende funktioner. Før du tager enheden i brug, skal du læse brugervejledningen på den medfølgende dvd grundigt. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. 2

3 Taster og dele Dæksel til stik til en ekstern GPS-antenne (ekstraudstyr) 2. Tænd/sluk-tast 3. Dæksel til stereolydudgang 4. Indikator 5. Berøringsskærm 6. Tasten Lydstyrke ned 7. Menutast 8. Tasten Lydstyrke op 9. Hukommelseskort med adapter 10.Hukommelseskortholder 11.Hovedafbryder 12.Mini-USB-port/opladerstik 13.Nulstillingstast 3

4 Anvendelse af enheden for første gang 1. Hvis du vil tænde enheden, skal du skubbe hovedafbryderen mod højre. Til daglig brug skal du anvende standbytilstand frem for at slukke enheden. På denne måde starter enheden hurtigere. Hvis du vil sætte enheden i (eller forlade) standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i ca. tre sekunder. 2. Når du bliver bedt om at kalibrere skærmen, skal du trykke på den viste krydsmarkør med fingeren og holde den kortvarigt nede. Gentag dette, alt mens krydsmarkøren flytter rundt på skærmen. 3. Når du bliver bedt om at vælge sprog, skal du trykke på det ønskede sprog og på. Sproget bruges til skærmtekster og stemmenavigation. 4. Indstil datoen og klokkeslættet (herunder tidszone og sommertid), og tryk på. 5. Læs den viste sikkerhedsmeddelelse grundigt, accepter den, og tryk på pil til højre. Programmet Navigator starter, og kortvisningen vises. Du kan nu begynde at bruge enheden. Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse 1. Tænd navigationsenheden og en kompatibel mobiltelefon. 2. Aktivér Bluetooth-funktionen på din telefon. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. 3. Tryk på menutasten på navigationsenheden, og tryk på Telefon. 4. Når du bliver bedt om at starte bindingsprocessen fra telefonen, skal du indstille telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder og vælge navigationsenheden (Nokia PND) på listen over fundne enheder på telefonen. 5. Indtast adgangskoden 0000 på telefonen for at oprette en binding og oprette forbindelse mellem navigationsenheden og telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til telefonen. 6. Når du bliver bedt om at hente kontakter fra telefonen til navigationsenheden, skal du trykke på Ja, hvis du vil bruge de kontakter, der er gemt på telefonen, på navigationsenheden. 4

5 Montering af enheden i en bil Fastgør mobilholderen på monteringsudstyret ved hjælp af den medfølgende skrue (1), og klik beskyttelsespladen på plads. Du fastgør monteringsudstyret på forruden ved forsigtigt at skubbe låsehåndtaget mod koppen (2). Sæt navigationsenheden i mobilholderen (3), og tryk enheden bagud, så de to bøjler på holderen låser enheden på plads (4). (Enheden frigøres ved at trykke på bøjlerne). Hvis du vil justere den vandrette og lodrette position, skal du bruge skrue (5) og (6). Hvis du vil oplade det interne batteri, skal du slutte den medfølgende oplader til mini-usb-porten på navigationsenheden og sætte opladerstikket i 12 V-stikket til bilens cigarettænder. Hvis du bruger tjenesten TMC (Traffic Message Channel) sammen med enheden, skal du sørge for, at opladeren er sluttet til enheden, da opladeren indeholder TMC-antennen. Almindelig brug Berøringsskærm Du kan bruge de fleste funktioner på enheden ved at trykke på skærmen med fingeren. Vigtigt! Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på berøringsskærmen. 5

6 Åbning af programmer fra kortskærm Når du tænder enheden, vises kortskærmen. På denne skærm vises kortvisningen af programmet Navigator. Tryk på menutasten for at få vist eller skjule programmenuen. Hvis du vil åbne et program fra menuen, skal du trykke på dets ikon. Enheden indeholder følgende programmer: Navigator ( ) til GPS-navigation Telefon ( ), der bruges til at foretage og besvare opkald ved hjælp af den mobiltelefon, der er tilsluttet enheden Musik ( ), der bruges til at afspille de sange, der er gemt på hukommelseskortet Galleri ( ), der bruges til at se de fotos og videoer, der er gemt på hukommelseskortet Opsætning ( ), der bruges til at justere indstillinger og se oplysninger om enheden Hvis du vil vende tilbage til Navigator fra andre programmer, skal du trykke på menutasten. Tryk på for at vende tilbage til den forrige skærm i et hvilket som helst program. Hvis du vil justere lydstyrken for det aktuelle program, skal du trykke på tasten for lydstyrke op (+) eller tasten for lydstyrke ned (-) (eller trykke på tasten og holde den nede). Statusindikatorerne i øverste højre hjørne af kortskærmen viser statussen på GPS-, Bluetooth- og TMC-forbindelsen samt opladningsniveauet for det interne batteri. Navigator Kort Hvis enheden har en GPS-forbindelse, viser Navigator din aktuelle placering på et kort. Sporingstilstand Når du ikke navigerer til en destination, befinder Navigator sig i sporingstilstand. I denne tilstand viser kortet f.eks. din GPS-position og det antal GPS-satellitter, som enheden er forbundet til. Hvis du vil søge i kortet, skal du trykke på det for at gå til søgetilstanden. 6

7 Navigationstilstand Når du navigerer til en destination, befinder Navigator sig i navigationstilstand. I denne tilstand viser kortet f.eks. ruten til destinationen, den aktuelle gade, den næste gade (og afstanden til den), hastigheden, forventet ankomsttidspunkt, afstand til destinationen og gennemsnitshastighed (hvis denne funktion er aktiveret). Hvis du vil søge i kortet, skal du trykke på det for at gå til søgetilstanden. Du kan deaktivere navigationen ved at trykke på. Du kan åbne de funktioner, der er tilgængelige under navigationen ved at trykke på. Søgetilstand I søgetilstanden er bunden af skærmen orange, og nord er altid øverst. Du kan vælge en placering ved at zoome kortet ind eller ud efter behov og flytte kortet med fingeren, indtil markøren peger på den ønskede placering. Tryk på og den ønskede indstilling. Du kan vende tilbage til sporingstilstanden eller navigationsskærmen ved at trykke på. Søgning efter og navigering til en destination Du kan søge efter en destination, f.eks. for at navigere til den, få den vist på kortet eller gemme den til senere brug. Tryk på for at vende tilbage til den forrige skærm. Hvis du vil navigere til en destination, skal du trykke på menutasten og trykke på Navigator > Destination og ét af følgende punkter: Adresse du kan indtaste adressen på destinationen. Se Navigering til en adresse, side 8. Søg efter sted af interesse du kan søge efter den ønskede seværdighed. Se Navigering til en seværdighed, side 8. 7

8 Du kan også navigere til det sted, du har besøgt sidst (Seneste), et tidligere gemt sted (Favoritter) eller en adresse, der gemt med et navn i telefonbogen, hvis den indeholder adresser (Kontakter). Når du har angivet destinationen, skal du trykke på og Naviger. Enheden beregner derefter ruten til destinationen og skifter til navigationstilstand. Navigering til en adresse Du kan søge efter en adresse, som du vil navigere til, ved at trykke på menutasten og Navigator > Destination > Adresse. Du kan vælge land, by (eller postnummer), gade og husnummer (valgfrit) ved at trykke på felterne ét ad gangen og indtaste oplysningerne i denne rækkefølge ved hjælp af det viste tastatur. Indtast tegn, indtil du har indkredset søgningen til ét resultat, eller tryk på og den ønskede adresse på listen. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem listen. Når du har fundet adressen, skal du trykke på på skærmen Find adresse og trykke på den ønskede indstilling. Du kan navigere til adressen, tilføje den til en rute (Via), gemme den som bogmærke eller få den vist på kortet. Navigering til en seværdighed Du kan søge efter en seværdighed i nærheden af den ønskede position. Du kan navigere til en seværdighed ved at trykke på menutasten og trykke på Navigator > Destination > Søg efter sted af interesse. Udgangspunktet (sædvanligvis den aktuelle position) for søgningen vises øverst på skærmen. Du kan ændre udgangspunktet ved at trykke på Hvor? og derefter på Adresse for at indtaste adressen, Favoritter for at vælge en tidligere gemt adresse eller GPSposition for at angive den aktuelle placering som udgangspunkt. Tryk på kategorien og underkategorien for at finde en seværdighed. Du kan også trykke på, indtaste navnet på seværdigheden og derefter trykke på. Der vises en liste over fundne seværdigheder. Listen sorteres efter afstanden til udgangspunktet. Tryk på den ønskede seværdighed og den indstilling, du vil bruge. Planlægning af en rute Du kan planlægge din rute på forhånd også uden en GPS-forbindelse. Du planlægger en rute ved at trykke på menutasten og derefter på Navigator > Destination. Vælg udgangspunktet for ruten på samme måde som en destination, og tilføj den til ruten (Via). Når du trykker på Via, vises Destinationsliste. Hvis du vil føje et vejpunkt til ruten, skal du trykke på + og vælge positionen på samme 8

9 måde som en destination. Du kan slette et ophold på turen ved at trykke på opholdet på listen og på. Når du har angivet ruten, skal du trykke på og på Vis rute. Når ruten er beregnet, vises en ruteoversigt. Du kan få vist en detaljeret vejliste ved at trykke på den højre pil. Du kan få vist vejpunkterne på kortet ved at trykke på den højre pil igen. Hvis du vil flytte til det forrige eller næste vejpunkt, skal du trykke på pilen på højre eller venstre side af navnet på vejpunktet. Tryk på den venstre pil for at vende tilbage til den forrige skærm. Navigationsindstillinger Tryk på menutasten, og tryk derefter på Navigator > Indstillinger og ét af følgende punkter: Generelle indstillinger Du kan f.eks. vælge en stemme til stemmenavigation (Stemmespor), afstandsenheden, og hvordan enheden skal reagere på TMCbeskeder (Automatisk, Manuel eller Fra). Du kan også indstille enheden til at vise, hvor der er hastigheds-/ sikkerhedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret på enheden. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placering af hastigheds-/sikkerhedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af sådanne data eller konsekvenserne af at bruge dem. Kortindstillinger Du kan f.eks. vælge 2d- eller 3d-visningsskift mellem dagog nattilstand. Ruteindstillinger Du kan f.eks. vælge den ønskede transportmåde og definere ruteindstillingerne, f.eks. tillade eller undgå motorveje. Håndtering af opkald Du forbinder enheden til telefonen med trådløs Bluetooth-teknologi ved at trykke på menutasten og derefter trykke på Telefon >. Opkald til en gemt kontakt Hvis du vil ringe op til en kontakt, du har hentet fra mobiltelefonen, skal du trykke på menutasten og trykke på Telefon > Kontakter. Indtast det ønskede navn ved hjælp af det viste tastatur. Tryk på eller på navnelisten. Skriv navnet, hvis du vil have vist de telefonnumre, der er gemt sammen med et navn. Hvis du vil ringe til et telefonnummer, skal du trykke det. 9

10 Hvis du vil ændre måden, kontakterne er sorteret på, eller hente kontakter fra den aktuelt tilsluttede mobiltelefon, skal du trykke på menutasten og trykke på Telefon > Indstillinger > Sortering af kontakter eller Hentning af kontakter. Andre opkaldsmetoder Hvis du vil foretage et opkald, kan du også bruge andre opkaldsmetoder. Tryk på menutasten, og tryk på Telefon. Fortsæt derefter på en af følgende måder: Hvis du vil indtaste et telefonnummer, skal du trykke på Opkaldsskærm og indtaste nummeret. Tryk på, hvis du vil ringe op til nummeret. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på. Hvis du vil ringe til det nummer, du sidst har ringet til, skal du trykke på Opkaldsskærm > eller trykke på Opkaldslog > Ring op igen. Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald på navigationsenheden, skal du trykke på Stem.styr. opk. for at ringe til et telefonnummer, der er gemt på telefonen, ved hjælp af stemmestyret opkald. Hvis du vil foretage et hurtigkald, skal du trykke på Foretrukne for at få adgang til hurtigkaldslisten. Hvis du vil foretage et opkald, skal du trykke på den ønskede kontakt. Hvis du vil tildele en ny kontakt, skal du trykke på <tildel>. Tryk på for at ændre en kontakt. Besvarelse af opkald Hvis du vil besvare et indgående opkald, skal du trykke på. Du kan afvise opkaldet ved at trykke på. Hvis du vil have vist kortet og minimere skærmen med muligheder for igangværende opkald under et opkald, skal du trykke på menutasten. vises i det øverste højre hjørne af skærmen. Tryk på for at åbne skærmen med muligheder for igangværende opkald. Musikafspiller og FM-sender Hvis du vil afspille sange, du har gemt på hukommelseskortet, skal du trykke på menutasten og trykke på Musik. Du afspiller en sang ved at trykke på, den ønskede mappe og sang og derefter trykke på. Enheden har en FM-sender, du kan bruge til at lytte til musik fra programmet Musik via bilens FM-radiosystem. FM-senderen kan også bruges til telefonopkald. Tryk på for at aktivere senderen, og vælg den ønskede frekvens. Vælg den samme frekvens på din bilradio. 10

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N97. 1. udgave

Brugervejledning til Nokia N97. 1. udgave Brugervejledning til Nokia N97 1. udgave 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-505 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave Indholdsfortegnelse Kortoversigt 3 Planlægning af en rute 11 Genveje i Kort 12 Min position 3 Få vist din position og kortet 3 Kortvisning 4 Ændre kortets udseende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic 9213069 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-495 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6300

Brugervejledning til Nokia 6300 Brugervejledning til Nokia 6300 9253346 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-217 overholder de 0434 væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 9 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7230

Brugervejledning til Nokia 7230 Brugervejledning til Nokia 7230 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstilstand 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere